Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ…

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Vasilis Theodoropoulos ΕΛΛΗΝΑ.!!!!! ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ…. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΣΥ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ……
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΗ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΕΚΛΕΚΤΟ ΛΑΟ» ΤΟΥ.!!!!!
Δευτ. 7,16 «καὶ φαγῇ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν, ἃ Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ λατρεύσῃς τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστί σοι.»
(απόδοση) Συ θα απολαύσης τα λάφυρα των εθνών, τα οποία ο Κυριος σου δίδει. Πρόσεξε όμως• δεν θα λυπηθή το μάτι σου αυτούς και δεν θα λατρεύσης τους θεούς των, διότι άλλως, θα αποβή αυτό πρόσκομμα και συμφορά εις σέ.
Δευτ. 15,6 «ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου εὐλόγησέ σε, ὃν τρόπον ἐλάλησέ σοι, καὶ δανειεῖς ἔθνεσι πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανειῇ, καὶ ἄρξεις ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.»
(απόδοση) τότε Κυριος ο Θεός σας θα σας ευλογήση, όπως σας έχει υποσχεθή. Θα έχης αφθονίαν αγαθών και χρήματα, ώστε να δανείζης έθνη πολλά, ενώ συ δεν θα ευρεθής εις την ανάγκην να ζητήσης δάνειον. Θα είσαι άρχων εις πολλούς λαούς, ενώ κανείς δεν θα είναι άρχων και αυθέντης εις σέ.
………………………………………………….
Από που προέρχεται η φράση «τα έκανε γης Μαδιάμ»
ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 2 ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν, καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου. 3 καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων· ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας καὶ παρατάξασθε ἔναντι Κυρίου ἐπὶ Μαδιὰν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ Κυρίου τῇ Μαδιάν· 4 χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς, ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι. 5 καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων ᾿Ισραὴλ χιλίους ἐκ φυλῆς, δώδεκα χιλιάδας ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν. 6 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεὲς υἱὸν ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 7 καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιάν, καθὰ ἐνετείλατο Κύριος Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν· 8 καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιὰν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Εὐὶν καὶ τὸν Ροκὸν καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβόκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιάν· καὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν. 9 καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιὰν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν· 10 καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 11 καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους 12 καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς ᾿Ισραὴλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς ᾿Αραβὼθ Μωάβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ.
………………………………………………
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ…

http://alfeiospotamos.gr/?p=13912

United NATION Organization!!! ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ Α-Ω ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ & ΤΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ!!!

10923315_989035634469333_8079604745839737346_n 
Γεωργία Βαγενά ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ NATIONS ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΌ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑΤΙΟΝ (ΕΘΝΟΣ) ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ;; ( Η ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 2012 The World Bank Group ;USA Reference no: ASBLP – 0330 – 2012 INFINITE BANK STATEMENTS )
Γιάννης Καλογερόπουλος ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ !!! ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ !!!
selida-55-56-katapisteuma-ellados
ΕΔΩ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 2007 ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΠΡΕΣΒΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ…
Λήψη                  Προεπισκόπηση
………………………
ΕΔΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 300 ΓΙΑ ΤΟ 2012…
…………………………..
11102719_409983169179837_3241164513329194714_n

Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΝΤΟΛΛΑΡΣ ;;;
ΚΙ ΑΥΤΟ… ΤΙ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ;;; ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ;;; ΠΟΥ ΤΟΚΙΖΕΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ;;;
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ;;; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ;;
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΝΩΝ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ…)
Γεωργία Βαγενά ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ALPHA OMEGA λέει και για κάποιο Αlpha Omega δακτυλίδι…
Dimos Dimaresis Δαχτυλίδι Άλφα-Ωμέγα με 12 κομμάτια διαμαντιού και στο κέντρο ένα μεγάλο διαμάντι που διατηρείται από την εποχή του Αδάμ…;;;;; και που δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια με τόκο 4% τον χρόνο από 1η Ιανουαρίου 1966.
Artemis Sorras: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΕΙΣΑΝ ΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ [ ΠΟΥ ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ] ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
Χωλίδης Κωνσταντίνος ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΗ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 5η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΑΣ…!!!
ΚΟΜΙΤΙ ΟΦ 300 ΕΘΝΟΣ

Dimos Dimaresis Έχει χρυσό σε διάφορες αποχρώσεις….10675608_10205719526160976_5305791264736257077_n
Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού Green gold
Further information: Electrum

Green gold was known to Lydians as long ago as 860 BC under the name electrum, a naturally-occurring alloy of silver and gold.[3] It actually appears as greenish-yellow rather than green. Fired enamels adhere better to these alloys.
Cadmium can also be added to gold alloys but there are health concerns regarding its use.[6] The alloy of 75% gold, 23% copper, and 2% cadmium yields light-green 18-karat gold. The alloy of 75% gold, 15% silver, 6% copper, and 4% cadmium yields a dark-green alloy,

Πράσινο χρυσό περισσότερες πληροφορίες: Electrum πράσινο χρυσό ήταν γνωστό ότι Λυδοί καιρό, π.χ. 860 υπό το όνομα electrum, ένα κράμα απαντούν από ασήμι και χρυσό.[3] φαίνεται πραγματικά ως πρασινωπό-κίτρινο και όχι πράσινο. Καύση σμάλτα τηρούν καλύτερα αυτά τα κράματα.
Καδμίου μπορούν επίσης να προστεθούν σε χρυσό κράματα, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για την υγεία σχετικά με τη χρήση.[6] το κράμα χρυσό 75%, 23% χαλκού και καδμίου 2r αποδόσεις-λαχανί χρυσό 18 καρατίων. Το κράμα χρυσού 75%, 15% ασήμι, χαλκός 6α και 4s καδμίου παράγει ένα κράμα σκούρο πράσινο,

Dimos Dimaresis Το κάδμιο είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, για τις σαυρούλες όμως όχι. Μην απορείς, καθετί επιβλαβές για εμάς, δεν επηρεάζει τα σαυροειδή και τα υβρίδια. Σαν τον χαλκό ένα πράγμα.
Vicky Kanta

11081382_10206564360255746_5516474963523992142_n
……………………………….. 
Vicky Kanta google translate *** Όλοι οι πολίτες αυτής της επιλεγμένης χώρας, Φιλιππίνες που έχουν γεννηθεί, ΑΠΟ 10 του Δεκέμβρη 1898 ΕΩΣ 12 Ιουν του 1946 είναι Αμερικανοί υπηκόοι, όμως, δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, ***, ως εκ τούτου, τις Φιλιππίνες και ΟΛΑ Φιλιππινέζοι ήταν όλοι που εμπλέκονται άμεσα σε πολλές παγκόσμιες και τοπικές υποθέσεις & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ υπό τον άμεσο έλεγχο του ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ .. ***
……………………………………………………

http://alfeiospotamos.gr/?p=13913

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 1945

13177_1081643888527831_7575066052285405904_n 

Artemis Sorras: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΤΟ 1945 ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ 1932 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΕΕΕΕ;;;
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
……………………………………………………………………….
Βασίλειος Σωτήρας 24 Νοεμβρίου 1945: συνάντηση Ερυθρού Σταυρού με Τράπεζα της Ανατολής;
S1026881200003822a_abstract
Revue Internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6519512&fileId=S1026881200003822
Γιάννης Καλογερόπουλος .ΓΙΑ ΔΕΣ ΤΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΑΠΗΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1945 ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ !!!..

. ΤΟ 1937 ΟΜΩΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΠΑΤΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 100 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ Μ
ΕΤΑΞΑ [ ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ] ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΟΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ !!

……………………………………………….

http://alfeiospotamos.gr/?p=13810

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ…

illuminati
Vasilis Theodoropoulos
 ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ… ΚΑΙ ΕΚΑΝΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΥΠΝΩΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ. Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣ.


505883-patr
Kazakh President Nursultan Nazarbayev (C
papades-masonoi
( ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ;  ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΟΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ; )
………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να διατηρηθεί μέχρι:
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι , 31-01-2012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7103/A3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Βαθμός Προτ.
ΤΜΗΜΑ Α΄ ETEΡΟΔΟΞΩΝ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι T. K. 15180 Προς.: Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Πληροφορίες : Βασίλης Φάκος Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Τηλέφωνο: 210-3442186 Αριστοτέλους 22,
fax : 210-3442186 546 23 Θεσσαλονίκη
ΘΕΜΑ: «Κατάλογος ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα»
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. 51/18-01-2012 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 13 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θρησκευτικών κοινοτήτων να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη λατρεία τους εφόσον η θρησκεία τους είναι «γνωστή».
Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει, ωστόσο, μηχανισμός αναγνώρισης μιας θρησκείας ως «γνωστής», σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος.
Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει καθεστώς προηγούμενης διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ευκτήριου οίκου στον οποίο δύναται να ασκηθεί λατρεία από μέλη ετερόδοξων ή ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων. Η χορήγηση δε της σχετικής διοικητικής άδειας, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, ο οποίος προκειμένου να προβεί στην χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου εξετάζει μεταξύ άλλων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τίθενται στο άρθρο 13 παρ.2 του Συντάγματος περί «γνωστής» θρησκείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε πίνακα θρησκευτικών κοινοτήτων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεδομένης και της παλαιότητας της σχετικής νομοθεσίας, ο πίνακας αυτός έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας για εσωτερική χρήση και διευκόλυνση των υπηρεσιακών παραγόντων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται εξαντλητικός των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας που έχουν χορηγηθεί σε ετερόδοξες και ετερόθρησκες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι ο συνημμένος κατάλογος προορίζεται μόνο για υπηρεσιακή χρήση.
Συν: δύο (2) φύλλα
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ
Εσωτ. διανομή
1. Γρ. Γεν. Δ/ντή Θρησκευμάτων
2. Δ/νση Ετεροδόξων-Ετεροθρήσκων
Τμ. Ετεροδόξων
Α/Α
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
1
(Ευαγγελική) Ανατολική Αποστολική Εκκλησία (Μεθοδιστών)
2
Α΄ Χριστιανική Εκκλησία Ευαγγελιστών Αθηνών
3
Αγγλικανική Εκκλησία
4
Αιθιοπική Ευαγγελική Εκκλησία «Η Χάρη»
5
Αμερικανική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα
6
Αναμορφωμένη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία
7
Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής
8
Αποστολική Εκκλησία της Ανάστασης
9
Αποστολική Εκκλησία του Θεού
10
Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού
11
Αποστολική Εκκλησία του Χριστού
12
Αποστολική Εκκλησία Φιλαδελφείας Ιησού Χριστού
13
Αρμενική Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία
14
Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία
15
ΒΑΙΘΗΛ -Χριστιανική Ρουμανική Εκκλησία
16
Βιβλική Αποστολική Εκκλησία
17
Βιβλική Βαπτιστική Εκκλησία
18
Βιβλική Εκκλησία
19
Γνωστική Ροδοσταυρική Αποστολική Εκκλησία
20
Διεθνής Εκκλησία της Ρεχοβώθ (Rehoboth International Church)
21
Διεθνής Εκκλησία του Χριστού
22
Διεθνής Ελληνική Χριστιανική Εκκλησία
23
Εκκλησία Αναγεννημένων Χριστιανών
24
Εκκλησία Ευαγγελιστών
25
Εκκλησία Όλων των Εθνών Αθήνας – Διακονία Ακοής
26
Εκκλησία Πεντηκοστής του Ευαγγελικού Δόγματος
27
Εκκλησία Σύναξης του Θεού (Πεντηκοστής)
28
Εκκλησία της Αγάπης του Ιησού Χριστού
29
Εκκλησία της Σουηδίας
30
Εκκλησία »Το Ευαγγέλιο του Ζώντος Χριστού – Διεθνής Διακονία»
31
Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής
32
Εκκλησία του Θεού της Προφητείας
33
Εκκλησία του Θεού της Προφητείας (Πεντηκοστής)
34
Εκκλησία του Θεού του Πλήρους Ευαγγελίου
35
Εκκλησία του Ιησού Χριστού
36
Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών
37
Εκκλησία του Χριστού
38
Εκκλησία του Χριστού της Πεντηκοστής
39
Εκκλησία Χριστιανικής Πίστης
40
Εκκλησία Χριστιανών Αδελφών
41
Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος
42
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία
43
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής
44
Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία
45
Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
46
Ελληνική Χριστιανική Εκκλησία
47
Ενωμένη Πεντηκοστιανή Εκκλησία της Ελλάδας
48
Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία
49
Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι
50
Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων Θεσ/νίκης
51
Ευαγγελική Εκκλησία Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου
52
Ευαγγελική Εκκλησία Κορίνθου
53
Ευαγγελική Εκκλησία »Νέα Ζωή»
54
Ευαγγελική Εκκλησία Σύναξη του Θεού
55
Καθολική Εκκλησία
56
Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Αιγύπτου
57
Μελετητές της Βίβλου
58
Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος
59
Οικουμενική Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία «ʼγιος Γρηγόριος»
60
Ορθόδοξη Αρμενική Εκκλησία
61
Πανελλήνια Ένωση Ορθόδοξων Αρμενίων Ελλάδος «ʼγιος Γρηγόριος»
62
Πεντηκοστιανή Εκκλησία «Ο Θεός Είναι Αγάπη»
63
Πεντηκοστιανή Εκκλησία «Ο Θερισμός»
64
Πεντηκοστιανή Ιεραποστολική Εκκλησία του Χριστού (4η Συντέλεια του Κόσμου)
65
Πρώτη του Χριστού Εκκλησία Επιστημών
66
Ρουμανική Εκκλησία του Θεού Κρήτης
67
Χριστιανική Αποστολική Εκκλησία
68
Χριστιανική Αποστολική Εκκλησία Ρουμάνων Αθηνών
69
Χριστιανική Εκκλησία Αντβεντιστών της Έβδομης Ημέρας
70
Χριστιανική Εκκλησία – Φιλαδέλφεια
71
Χριστιανική Εκκλησία Αθηνών
72
Χριστιανική Εκκλησία Ο Θερισμός
73
Χριστιανική Εκκλησία Πεντηκοστής
74
Χριστιανική Ευαγγελική Εκκλησία Καλλιθέας
75
Χριστιανική Ρουμανική Εκκλησία – Η Ελπίδα
76
Χριστιανικό Κέντρο Αθηνών
77
Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά
Α/Α
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ
1
Βουδιστές
2
Ινδουιστές
3
Ισραηλίτες
4
Μουσουλμάνοι
5
Μπαχάι

http://alfeiospotamos.gr/?p=13911

29/3/2899(2015)/Ω:19.00 ΧΑΛΚΙΔΑ. Παρουσίαση βιβλίου, «Νίκος Βερόπουλος-White Feather ΣΤΗΝ ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΥΠΟΥΛΑ, Βίος και πολιτεία ενός Ρεμπέτη της φυλής των Τσερόκι»


veropoulos_iov140x160_57681_303SAW«… ξαφνικά… ένα γεράκι βούτηξε χαμηλά και άφησε ένα λευκό φτερό αετού που κράταγε στο στόμα του! Και τότε πετάχτηκαν από το πουθενά, μέσα από τους θάμνους, εκατοντάδες Τσερόκι ουρλιάζοντας χαρούμενοι κι ήρθαν κοντά μου… Τότε κατάλαβα γιατί μου είχαν δώσει ραντεβού στη μέση του πουθενά…, πήρα στα χέρια μου το λευκό φτερό… που ήταν το όνομά μου…»  Λευκό Φτερό-Νίκος Βερόπουλος  ( αφήγηση της στιγμής, από το Λευκό Φτερό, στον Αλφειό )
  
……………………………………………..
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΗΝ ΠΙΣΣΑ & ΣΤΑ ΠΟΥΠΟΥΛΑ»
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3 @ 7:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ~ Είσοδος ελεύθερη
«ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ» (ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΑΜΙ, ΧΑΛΚΙΔΑ) ~ Πληροφορίες στο πόστερ.11096431_10204957422149543_5262528013198402684_n
Nikos Veropoulos Ίσως η τελευταία παρουσίαση του βιβλίου μου στη Χαλκίδα, ευκαιρία για όσους δεν έχουν παρευρεθεί σε παρόμοιο event με κεντρικό θέμα τη ζωή μου με τους Ινδιάνους της Αμερικής. Θα σας περιμένω.
10577173_10204957455870386_5853479357154957356_n
Τρίτη, Ιούνιος 7, 2011
varopoulos1 
Νίκος Βερόπουλος, ο μοναδικός Ελληνας Cherokee (Τσερόκι), μιλά στην «Espresso της Κυριακής» για τη ζωή του, που ήταν μια στην «πίσσα» και μια στα «πούπουλα».
Ο Νίκος Βερόπουλος υπήρξε πρέσβης του έθνους των Λακότα (Σιου) στην Ελλάδα. Εζησε σε ινδιάνικους καταυλισμούς στις ΗΠΑ για πάνω από είκοσι χρόνια και υπήρξε μέλος πολλών ινδιάνικων μουσικών σχημάτων, καθώς επίσης και τελετουργικός τυμπανιστής των πνευματικών τελετών της ινδιάνικης παράδοσης.
«Το Λευκό Φτερό», «Ο Γιος της Αλήθειας», «Τσερόκι σε μιαν άλλη ζωή» είναι μερικά από τα ονόματα που του χάρισαν οι Ινδιάνοι. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και, όπως όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή, μεγάλωσε παίζοντας στους δρόμους Καουμπόηδες και Ινδιάνους. Γι” αυτόν όμως οι Ινδιάνοι ήταν κάτι παραπάνω από παιχνίδι, ήταν ένα όνειρο ζωής, και τελικά η ίδια η ζωή του.
varopoulos3 
Στα δεκαοχτώ του χρόνια κέρδισε ένα είδος υποτροφίας και συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και φιλοξενίας μαθητών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Βρέθηκε έτσι στην Αμερική. Η πολιτεία που τον φιλοξένησε ήταν η Νεμπράσκα. Εκεί, σε μια περιοχή που εθεωρείτο υπανάπτυκτη, έζησε δίπλα στους ινδιάνικους καταυλισμούς.
Το 1973 γύρισε στην Ελλάδα για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του. Δεν χάλασε το χατίρι της οικογένειας, που τον ήθελε γιατρό ή δικηγόρο και σπούδασε ψυχολογία και δημοσιογραφία στη Γερμανία. Εγινε επίτιμο μέλος του National Geografic. Εμεινε για λίγο στην Γαλλία, αλλά η καρδιά του ανήκει στη μουσική και στους Ινδιάνους.
ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΣΕΡΟΚΙ
Εμαθε μαζί με τη φιλοσοφία τους και τα προβλήματά τους που είναι περισσότερα από ό,τι στους «πολέμους». Γύρισε λοιπόν κοντά τους, τους έζησε, τους γνώρισε, τους βοήθησε και έγινε ένας από αυτούς. Ο Νίκος Βερόπουλος μας εξομολογείται ότι νιώθει μισός Ελληνας και μισός Ινδιάνος.
Σε μια μεγάλη ινδιάνικη τελετή το 1984 γίνεται ο πρώτος Ελληνας Τσερόκι. Το δώρο του, ο Τζερόνιμο, το άλογο που του χάρισε ο Σαμάνος δάσκαλός του Γκρίζος Λύκος και τα λευκά φτερά του, σύμβολα του ονόματος που πήρε και της ζωής που έκανε: «Το Λευκό Φτερό στον Ανεμο». Μήπως έτσι δεν ήταν και η ζωή του; Αυτή περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και στο βιβλίο του με τίτλο «Στην πίσσα και στα πούπουλα».
varopoulos4 
«Ετσι είναι, στη ζωή μου είμαι ρεμπέτης!». Πέντε γάμους έχει στο ενεργητικό του ο Νίκος και μία κόρη που ζει στη Γερμανία. «Δεν με ενδιαφέρουν τα υλικά πράγματα. Σε εκείνα που δίνω βάση είναι τα πνευματικά και προσπαθώ να ενωθώ με τη φύση. Αυτό μου έμαθαν οι Ινδιάνοι. Αυτοί είναι οι ισορροπιστές του πλανήτη, αν αυτοί χαθούν, θα πάψει να υπάρχει η γη. Εχουν υποστεί μεγάλη γενοκτονία, αμέτρητες ταλαιπωρίες σαν λαός, όχι μόνον στην Αμερική αλλά σε όλον τον κόσμο. Εχουν νιώσει όσο κανένας άλλος στο πετσί τους τον ρατσισμό. Περισσότερο κι από τους Αφρικανούς. Οι Ινδιάνοι με έμαθαν τα πάντα κι εγώ τους έμαθα να χορεύουν καλαματιανό. Ξέρεις πώς τον λένε; Το “Βήμα της πάπιας”, ένας ινδιανοποιημένος καλαματιανός που χορεύεται κανονικά στα 7/8 με πρόσθετες φιγούρες μαζί με τους άλλους ινδιάνικους χορούς».
Καλλιτέχνης του κόσμου με τεράστια δισκογραφία
varopoulos5 
Ο Νίκος Βερόπουλος ταξιδεύει αδιάκοπα σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη ασκώντας το επάγγελμα του μουσικού. Εχει συνεργαστεί με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες.
Ονόματα όπως η Χάρις Αλεξίου και ο Διονύσης Σαββόπουλος από την ελληνική μουσική σκηνή έχουν δουλέψει μαζί του.
Γράφει, ζωγραφίζει, τραγουδάει και εμπνέεται από τους Ινδιάνους και τα οράματά τους αλλά και από τις ατέλειωτες περιπλανήσεις του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Εκτός από τις άπειρες συναυλίες που έδωσε μέχρι σήμερα σε πολλά κράτη είτε με διάφορα σχήματα δικά του είτε ως συμμετοχή σε ethnic συγκροτήματα άλλων καλλιτεχνών, έχει συνθέσει δεκάδες τραγούδια και έχει αξιόλογη δισκογραφία που περιλαμβάνει είκοσι τρεις προσωπικούς δίσκους, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν στο εμπόριο και μέσω Διαδικτύου οι δώδεκα.
IF 
ΣΟΦΙΑ ΔΙΓΕΝΗ-ΚΟΛΙΟΤΑΣΗ
………………………………………………………….. 
Δείτε το βίντεο…  O AETOS KI O PIGASOS 
youtube EPIMATEO Nikos Veropoylos


http://alfeiospotamos.gr/?p=13865
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters