Γεωργαντζάς.jpg
Αρχή α΄ του ελληνικού πολιτισμού:
η ελληνοπρεπής οργάνωσις των ελληνικών θεσμών
Η προσωπική, όπως και η συλλογική μας ευδαιμονία και οικονομική ευμάρεια πηγάζουν εκ της Αφθονίας, η οποία είναι ένας από τους αξιακούς πυλώνες του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού. Το ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι είναι το μεταϊδανικόν του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού, το οποίον, με στατική πολυποικιλία αλλά και δυναμική πολυπλοκότητα υποβαστάζουν η εμπεριέχουσα την Αρμονίαν Αισθητική, η Αλήθεια, η Αρετή και η Αφθονία.
Το συλλογικόν μας όμως όφελος ή συμφέρον, το οποίον επιδρά θετικώς (+) εις το ατομικόν μας συμφέρον, δεν αφορά εις ένα ατομικόν ή προσωπικόν επίπεδον του ανθρώπου, αλλά αφορά εις την συλλογικότητα μιας πραγματικά πολιτικής, ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι κοινωνίας, της οποίας η οικογενειακή εστία ή οίκος εκάστης Ελληνίδος και εκάστου ΄Ελληνος αποτελεί ένα κύτταρον, ενώ έκαστος άνθρωπος ελληνικός αποτελεί ένα αριστοτελικόν μόριον. Αυτή η οντότης, της πολιτικής ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι κοινωνίας, είναι η οντότης, η οποία απεγνωσμένα κραυγάζει δια τον εξοβελισμόν της από την σύγχρονον, νεο-μεταμοντέρναν μας προσωρινότητα.
Κατά το παράδειγμα των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος, έκαστος ελληνοπρεπώς δομημένος ελληνικός θεσμός ή οργανισμός καταργεί -και πρέπει να καταργεί- την πυραμιδοειδή ιεραρχίαν της εξουσίας. Ουδεμία δε υφίσταται σχέσις μεταξύ: (α) της πυραμιδοειδούς ιεραρχίας της εξουσίας, π.χ., των εξουσιών της άρδην ανθελληνικής και ελληνοφοβικής τυραννίας της κομματοκρατίας, και (β) της σφαιρικότητος των αρχών της κοινωνιοκρατίας, των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος (Σχ. 1).
1558415_207380136132259_814187862_n.jpg
Ορμωμένη εκ του «αφ' Εστίας άρχεσθαι» (Πλάτωνος Ευθύφρων ή περί ευσεβείας, 3α), η κρισιμοτάτη αρχή της ελληνοπρεπούς δομής οργανώσεως των θεσμών της ελληνικής πολιτείας είναι:
ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
Οι αρνητικές (-) συνέπειες της πυραμιδοειδούς ιεραρχίας της εξουσίας, π.χ., των εξουσιών της άρδην ανθελληνικής και ελληνοφοβικής τυραννίας της κομματοκρατίας, συμπεριλαμβάνουν τα φαινόμενα της προβατοποιήσεως και του στρουθοκαμηλισμού των ανθρώπων (Σχ. 1α). 
Μεταλλαγμένοι σε ιδιώτες ή idiots, ως απομονωμένα άτομα-υπήκοοι, οι άνθρωποι ομαδοποιούνται εντός τυραννικώς προσωποπαγών δογμάτων, κομμάτων και στοών, σχηματίζοντας μία άνευ συνοχής κοινωνία εν ιδιωτεία.Ελλείψει ελληνικής αγωγής και παιδείας, εντός της πυραμιδοειδούς ιεραρχίας της εξουσίας των δογμάτων, κομμάτων και στοών, η κριτική σκέψις των κομματανθρώπων τείνει προς το απόλυτον 0 (μηδέν). Αντιδιαμετρικώς, εντός της σφαιρικής δομής των αρχών μιας ελληνοπρεπώς δομημένης πολιτείας, όπου έκαστος άρχων τοποθετείται υπό την συλλογικήν αρχήν των ανθρώπων επί των οποίων άρχει, οι μέσω της ελληνικής αγωγής και παιδείας πεπαιδευμένοι πολίτες, ως μόρια των κυττάρων της οικογενειακής των εστίας, εμπράκτως διατηρούν την κριτικήν των σκέψιν εις πολύ υψηλά επίπεδα (Σχ. 1β).
Πηγή: Ο διακριτικός απόηχος της διημερίδος με θέμα: «Αισθητική της διαχειρίσεως της ελληνικής πολιτείας»

Νίκος Γεωργαντζάς, Υπάρχων Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD και Βάσια Ζαριφοπούλου, Εργάτις του χρωστήρος

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/nikos-gewrgantzas-systhmikh-mohlefsis-yper-ths-ellhnikhs-politei.html http://tonoikaipnevmata.wordpress.com/2014/01/13/συστημική-μόχλευσις-υπέρ-της-ελληνικ/

Σχετ.: ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙ·END Αντώνιος Φιλοκλής Βαλσαμάκης, Ευθύνων Τύπου, ΕΙ·ΕΝD http://www.youtube.com/watch?v=-R4X0bm7Dsc


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/arhh-a-toy-ellhnikoy-politismoy-h-ellhnoprephs-organwsis-twn-ell.html