Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΟΥΝΑΝ(ΙΩΝΙΑ) Πελασγικές πυραμίδες στην Κίνα

 
Το 1994 ο Γερμανός ερευνητής Χάρτιγκ Χάουσντορφ επισκέφθηκε την Κίνα, ό­που ταξιδεύοντας στην επαρχία Σενσί της Κεντρικής Κίνας, ανακάλυψε την ύπαρξη πυρα­μίδων οι οποίες ήταν άγνωστες στον δυτικό κόσμο. Το χρονικό της ανακαλύψεως ξεκινάει το 1912 και έχει ως εξής:


Την εποχή εκείνη δύο αυστραλοί έμποροι ταξίδευαν στις απέραντες πεδιάδες του Κιν-Τσαν, στην επαρχία Σενσί της Κεντρ. Κίνας. Εκεί ανακάλυ­ψαν την ύπαρξη άνω των εκατό πυραμίδων. Όταν ρώτησαν τον ηγούμενο ενός τοπικού βουδιστικού μοναστηριού γι' αυτές, τους πληροφόρησε ότι σύμφωνα με τα αρχεία της μονής, οι πυραμίδες αυτές θεωρούνταν πολύ αρχαίες. Τα αρχεία αυτά, όπως τους είπε, ήταν ηλικίας τουλάχιστον 5.000 ετών, οπότε από τη στιγμή που μνημόνευαν τις πυραμίδες ως «πολύ αρχαίες», αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο παλαιές θεωρούνταν. Συνεχίζοντας, είπε στους εμπόρους ότι είχαν κτισθεί την εποχή που βασίλευαν στην Κίνα οι Αρχαίοι Αυτοκράτορες, οι οποίοι εθεω­ρούντο ως υιοί Θεών και έφθαναν στην περιοχή με πύρινους ιπτάμενους δράκοντες. Όλα αυτά οι δύο έ­μποροι τα σημείωσαν στο ημερολόγιο τους, κανείς όμως εκείνη την εποχή δεν ασχολήθηκε με το θέμα.

Τον Μάρτιο του 1994 ο Χάουσντορφ που εί­χε διαβάσει το ημερολόγιο τους έφθασε στην περιοχή αυτή που συμπεριλαμβάνεται στις απαγορευμέ­νες περιοχές της πόλεως Ξιαν του Σενσί, κατορθώ­νοντας να λάβει άδεια από την κινεζική κυβέρνηση να περιηγηθεί στην περιοχή. Πράγματι βρήκε τις θρυλούμενες πυραμίδες και φωτογράφησε μερικές από αυτές, ενώ τον Οκτώβριο του 1994 επέστρεψε στην περιοχή έχοντας μαζί του και βιντεοκάμερα με την οποία τράβηξε ταινία διάρκειας 18 λεπτών. Πα­ρακολουθώντας προσεκτικά την βιντεοταινία και με βάση τις παρατηρήσεις που είχε διεξάγει επιτοπίως, υπολόγισε ότι υπάρχουν πάνω από εκατό πυραμί­δες σε μία έκταση 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τις οποίες και περιγράφει.

Οι πυραμίδες είναι φτιαγμένες από άργιλο και χώμα, όχι πέτρινες, με το πέρασμα όμως των αι­ώνων το υλικό κατασκευής έχει σκληρύνει αρκετά. Αρκετές είναι κατεστραμμένες είτε από την διάβρω­ση, είτε επειδή οι τοπικοί αγρότες καλλιεργούσαν πάνω τους και γι' αυτόν τον λόγο φαίνονται εκ πρώ­της όψεως ως φυσικοί λόφοι με δέντρα και βαθμιδω­τές καλλιέργειες. Από τις φωτογραφίες όμως που έ­φερε ο Χάουσντορφ είναι ολοφάνερο ότι δεν πρόκει­ται για φυσικούς σχηματισμούς, αλλά για ανθρώπινα κατασκευάσματα. Πολλές έχουν επίπεδη κορυφή, σε μερικές όμως υπάρχουν μικρά ιερά στην κορυφή. Το ύψος τους κυμαίνεται από 25 έως εκατό μέτρα και βρίσκονται όλες στην πεδιάδα του Κιν - Τσαν. Όλες εκτός από μία που βρίσκεται βορειότερα στην κοιλά­δα Κιν-Λιν και είναι γνωστή ως η «Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα». Η πυραμίδα αυτή έχει κολοσσιαίες δια­στάσεις με ύψος που πλησιάζει τα 300 μέτρα και ο Χάουσντορφ την θεωρεί μητρική πυραμίδα των υπο­λοίπων. Υπάρχει επίσης και μία πέτρινη πυραμίδα στο Σαντόγκ με ύψος περί τα 17 μέτρα, η οποία κατά τον Χάουσντορφ είναι κτισμένη με βάση τον Χρυσό Λόγο (Δηλαδή τον αρμονικό αριθμό φ=1,618 της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής).

Κατά την διάρκεια της έρευνας του ο Χάουσντορφ συνάντησε αρκετές δυσκολίες από τις κινε ζικές αρχές για να πάρει άδεια συνεχίσεως των ερευνών του, ενώ δεν του επετράπη να ερευνήσει την Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα, επειδή όπως αυτός υποθέτει στα περίχωρα βρίσκεται ερευνητικό κέντρο του Κινεζικού Διαστημικού Προγράμματος. Η Κυβέρνηση έχει επίσης απαγορεύσει οποιεσδήποτε ανασκαφές στην περιοχή, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μαρτυρεί ο Χάουσντορφ: «Η μόνη πληροφορία που μπόρεσα να λάβω είναι από έναν κινέζο αρχαιολόγο, τον καθηγητή Ξια-Νάι που είπε ότι οι ανασκαφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έργο της επόμενης γενεάς των κινέζων επιστημόνων. Ήδη όμως η κυβέρνηση της Κίνας έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις ταχέως αναπτυσσομένων δένδρων πάνω στα τοιχώματα των πυραμίδων, ώστε σε είκοσι έτη από τώρα θα μπορούν να ισχυρισθούν ότι πρόκειται απλώς για φυσικούς λόφους με δένδρα πάνω τους. Αναρωτιέμαι τι προσπαθούν να κρύψουν».

Ο Χάουσντορφ σημειώνει και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Οι Κινεζικές πυραμίδες παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα με αυτές της Κεντρικής Αμερικής, στο Μεξικό και την Γουατεμάλα, τις οποίες ο ίδιος έχει δει αυτοπροσώπως και όπως αναφέρει όταν πρωτοανακαλύφθηκαν ήταν επίσης καλυμμένες με βλάστηση, ίδιες και απαράλλακτες με αυτές, του Κιν-Τσαν, αναρωτώμενος αν κτίσθηκαν και αυτές από τους ίδιους «Γιους των Θεών».

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

Η αλήθεια της ιστορίας του Χάουσντορφ είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αποδεικνύουν μεταξύ άλλων και οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει. Τίθεται όμως το ερώτημα ποιοι κατασκεύασαν αυτά τα κτίσματα. Είναι βέβαιο κατ' αρχήν ότι δεν φτιάχθηκαν από τους κινέζους, αφού ο μοναχός που μνημονεύει ο Χάουσντορφ ανέφερε ότι κατασκευάσθηκαν από μία φυλή που την αποκαλούσε «Υιοί των Θεών», την εποχή όπως ανέφερε που διοικούσαν την Κίνα κάποιοι αρχαίοι αυτοκράτορες. Ο Χάουσντορφ θεώρησε ότι αυτή η φυλή ήταν μία εξωήϊνη φυλή που εποίκισε και εκπολίτισε την Κίνα πολύ πριν από όρους στην Δύση. Πρώτος εξ' αυτών ήταν, σύμφω­να με το αρχαίο κινεζικό κείμενο Ιτζίνκ, ο κοσμοκρά­τωρ βασιλεύς Ουρανός με σύζυγο την Βανγκ-Μου, την Μεγάλη Μητέρα βασίλισσα της Δύσεως. Γι' αυτό και οι αρχαίοι αυτοκράτορες αποκαλούνται στα κινε­ζικά κείμενα και Υιοί του Ουρανού. Οι αρχαίοι αυτοί βασιλείς και Θεοί είναι οι ίδιοι με αυτούς των μυθο­λογιών άλλων λαών της Γης και ταυτίζονται σαφέ­στατα με τους αρχαίους Έλληνες Θεούς-βασιλείς της προκατακλύσμιαίας εποχής, που εκπολίτισαν την Οικουμένη. Ο βασιλεύς Ουρανός της Κίνας είναι ο κοσμοκράτωρ 'Ελλην βασιλεύς Ουρανός, ενώ η χώ­ρα της Ευδαιμονίας στην Δύση είναι φυσικά η Ελλάς και το όρος-έδρα των Θεών, είναι ο Όλυμπος. Η Βαγκ-Μου είναι η Ρέα-Κυβέλη-Αφροδίτη, ενώ αναφέ­ρεται και ο σοφός Φου-Χι, που ταυτίζεται με τον Ερ­μή τον Τρισμέγιστο.

Αλλά και πλήθος άλλων αρχαιολογικών, ισ­τορικών και άλλων στοιχείων μαρτυρούν την ελληνι­κή επίδραση και κυριαρχία στην Κίνα:

Στην επαρχία του Σινκιάνγκ της Β.Δ. Κίνας, κο­ντά στην πόλη Ουρούμτσι, ανακαλύφθηκε μυκη­ναϊκό νεκροταφείο. Σε απόσταση μερικών χιλιο­μέτρων ανακαλύφθηκαν και μούμιες λευκών αν­θρώπων, στις οποίες η ύφανση των υφασμάτων είναί ευρωπαϊκή (ελληνική δηλαδή) και όχι κινε­ζική. (σημ.: σκωτσέζικης τεχνοτροπίας σύμφωνα με ξένες ιστοσελίδες!)

Νεολιθικά ευρήματα που ευρέθησαν στην Κίνα, όπως κούπες, αγάλματα και θυμιατήρια θυμίζουν εκπληκτικά αντίστοιχα ευρήμα­τα του Σέσκλου, της Φυλακωπής και του Φραγχθίου στον ελληνικό χώρο. Στην Κίνα και την υπόλοιπη Άπω-Ανατολή, χρησιμοποιούνται από την απώτατη αρχαιό­τητα έως σήμερα πολλά ελληνικά σύμβολα όπως ο μαίανδρος, ο ισοσκελής σταυρός, ο αγκυλωτός σταυρός, η τρίαινα, ο ρόδαξ, ο διπλός πέλεκυς, ο οκτάκτινος και ο δεκαεξάκτινος ήλιος κ.α.

Στην Κίνα υπάρχει η μεγάλη επαρχία Γιου-νάν, δηλαδή Ιωνία (Στην Ανατολή Γιουνάν σημαίνει 'Ελλην).

Στην Ιαπωνία υπάρχει η Λευκή Φυλή των Αϊνού (προφανώς εκ του Ίωνες), φυλή μεσο­γειακής καταγωγής, απομεινάρι των πανάρ­χαιων Ελλήνων αποίκων.
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Κίνα σε πανάρχαιες εποχές εκπολιτίσθηκε και κυβερνήθηκε από τους απογό­νους του Ουρανού, το κάλλιστον από τους Αιγυπτί­ους ιερείς της Σά'ίδος, γένος των Ελλήνων.

Επομένως αυτοί που κατασκεύασαν τις κινεζικές πυραμίδες είναι όχι κάποια εξωγήινα όντα, αλλά οι πανάρχαιοι Έλληνες (Πελασγοί). Από την αναφορά του μονα­χού ότι ήδη προ 5.000 ετών, σύμφωνα με τα φυλασ­σόμενα στην μονή αρχεία θεωρούνταν πολύ αρχαίες και ότι κτίσθηκαν την εποχή των Θεών, (σημ.: εποχή δυναστείας Θεών - Ημίθεων κατά Μανέθων) δηλαδή προ του 9.500 π.Χ. , εποχή κατά την οποία με βάση αστρονομικά δεδομένα κτίσθηκε και η Μεγάλη Πυρα­μίδα της Γκίζας. Ο Χάουσντορφ πάντως θεωρεί ότι κτίσθηκαν το αργότερο πριν από 4.500 έτη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι και στην κινεζική επαρχία Γι­ουνάν έχουν ανακαλυφθεί ορισμένες πυραμίδες, βυ­θισμένες στην λίμνη Τούνγκ-Φλινγκ. Η καταβύθιση τους συνέβη λόγω ενός σεισμού πριν από 3.000 έτη, σύμφωνα με κινέζους αρχαιολόγους, μεταξύ των ο­ποίων και ο καθηγητής Τσι Πεν Λάο του Πανεπιστη­μίου του Πεκίνου. Και αυτές δηλαδή οι πυραμίδες εί­ναι παμπάλαιες και φυσικά πρόκειται περί ελληνικής κατασκευής.

Δυστυχώς βέβαια παραμένουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την λειτουργία και την χρησιμότητα αυτών των πυραμίδων, που όσο η κινεζική κυβέρ­νηση παρεμποδίζει τις ανασκαφές, πολύ δύσκολα θα απαντηθούν.

Φαίνεται ότι οι Κινέζοι δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η πανάρχαια ελληνική παρουσία στην χώρα τους, σε μία εποχή που οι κινέζοι ήταν ακόμη νομάδες και εκτελούσαν ανθρωποθυσίες εκα­τοντάδων ατόμων. Αν δεν αλλάξει μάλιστα κάτι, σε μερικά χρόνια θα τις έχουν εξαφανίσει με τις μεθό­δους που προανεφέρθησαν. Και φυσικά στην όλη προσπάθεια συγκαλύψεως συμμετέχει και το επιστημονικό κατεστημένο, όπως και τα ΜΜΕ, αφού ουδεμία αναφορά έχει γίνει για την ύπαρξη τους. Είναι ασφαλώς η ίδια συνομωσία συγκαλύψεως και παραποιήσεως των αρχαίων ελληνικών επιτευγμά­των που κυριαρχεί στο επιστημονικό κατεστημένο με βάση τα κελεύσματα των εβραιοσιωνιστικών αφεντι­κών του. Η αλήθεια όμως δεν αλλάζει και δεν είναι άλλη από το ότι όπως σε όλη την υφήλιο έτσι και στην Κίνα μεγαλούργησε ο πανάρχαιος Ελληνικός Πολιτισμός, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.

Συντεταγμένες για το google earth:

Maoling Mausoleum 1: size 222 x 217 m, 34°20'17"N 108°34'11"E

Pyramid 6: size 153 x 158 m, 34°21'47.16"N 108°37'49.80"E

Pyramid 7: size 149 x 155 m, 34°21'42.48"N 108°38'24.36"E

Pyramid 11: size 155 x 154 m, 34°22'29.64"N 108°41'51.36"E

Pyramid 15: size 219 x 230 m, 34°23'52"N 108°42'43"E

Pyramid 31: size 126 x 149 m, 34°14'09.00"N 109°07'05.00"E

Pyramids 33,34,35: bigest 160 x 167 m, 34°10'45.00"N 109°01'41.00"E

Huang-ti Mausoleum 37: size 354 x 357 m, 34°22'52"N 109°15'12"E

http://web.utanet.at/mahain/Pyramids_in_China.htm
Ιστοσελίδα όπου μπορείτε να μελετήσετε τις πυραμίδες στην Κίνα από δορυφορικές φωτογραφίες (Google Earth).

πηγές: διαδίκτυο και άρθρο του Παναγιώτη Λέντζου στο περιοδικό Απολλώνειο Φως.
προσθήκες: Ε.Ο. Ανδρομέδιος (eleysis-ellinwn.gr)

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
http://ektos-alektor.blogspot.gr/2013/08/blog-post_5825.html

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ!

Πώς με το πέρασμα στον χριστιανικό κόσμο η θεά Αθηνά «αντικαταστάθηκε» στη θρησκευτική συνείδηση από την Παρθένο Μαρία

Στρατηγός, προστάτις και παρθένος. Είναι η θεά Αθηνά ή η Παναγία; Προστάτις των γυναικών, των παιδιών και του τοκετού. Είναι η Αρτεμις Παιδοτρόφος και Λοχεία ή μήπως η Παναγία; Συνετή, κόσμια, καλόβουλη, μειλίχια και πολυεύσπλαχνη, που δοκίμασε αβάσταχτο πόνο και γνώρισε πολλά βάσανα. Είναι η θεά Ισις ή πρόκειται για την Παναγία, μητέρα του Χριστού; 

Εκεί, στο γύρισμα του ελληνικού κόσμου από τον πολυθεϊσμό στον χριστιανισμό, όταν ο δεύτερος άρχισε σιγά-σιγά να επικρατεί στη θρησκευτική συνείδηση και στη λατρευτική πρακτική, η μείξη στοιχείων του ειδωλολατρικού παρελθόντος με τη νέα θρησκεία όχι μόνο δεν θα τη μείωνε, αλλά θα συντελούσε σε μεγάλο βαθμό στην εδραίωσή της.

Πρότυπα αιώνων, εξάλλου, ήταν δύσκολο να καταργηθούν. Αντιθέτως, η αφομοίωσή τους από τον χριστιανισμό υπήρξε ο συνδετικός κρίκος που χρειάζονταν οι άνθρωποι για να τον δεχθούν ευκολότερα. Αποτέλεσμα, πολλές από τις αρχαίες θεότητες και τελετουργίες να παραμείνουν στο χριστιανικό εορτολόγιο και να προσαρμοστούν στο τυπικό και στις παραδόσεις της νέας θρησκείας.

Είναι σύμπτωση ότι η μεγάλη γιορτή της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο συμπίπτει με τα γενέθλια της θεάς Αθηνάς στις 28 του αρχαίου μήνα Εκατομβαιώνα (μέσα Ιουλίου - μέσα Αυγούστου), όταν τελούνταν τα Παναθήναια, η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαίας Αθήνας;

Ή μήπως είναι τυχαίο ότι ο ναός της παρθένου Αθηνάς στην Ακρόπολη μετατράπηκε σε ναό της Παναγίας Παρθένου; 

Αλλωστε δεν ήταν μόνον ο Παρθενώνας που έγινε χριστιανική εκκλησία, αφού σύμφωνα με το διάταγμα του Ιουστινιανού όλα τα αρχαία ιερά έπρεπε να μετατραπούν σε ναούς προκειμένου να εξαγνιστούν. Σε πολλά δε από αυτά, όπου λατρεύονταν γυναικείες, παγανιστικές θεότητες, χτίστηκαν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία, η οποία πολύ συχνά προσλάμβανε και τις ιδιότητες των αρχαίων θεοτήτων.


Οι ιδιότητες


Οι επαναλαμβανόμενοι εποχικοί κύκλοι του θανάτου και της αναγέννησης και τα λατρευτικά έθιμα που σχετίζονται με τη γη, τη βλάστηση και την καλή σοδειά συνδέθηκαν και με την Παναγία, όπως έχει γράψει ο μεγάλος λαογράφος Γεώργιος Μέγας.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου συνδέονται με τη σπορά και η Παναγία λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της θεάς Δήμητρας αποκτώντας άλλοτε το προσωνύμιο Αποσπορίτισσα και άλλοτε Μεσοσπορίτισσα.

Παραμένει μάλιστα και το αρχαίο έθιμο της πανσπερμίας, τα πολυσπόρια, όπως το λέμε σήμερα.

Αειπάρθενος, όπως οι αρχαίες θεές Αθηνά και Αρτεμη, ονομάστηκε η Παναγία από τον 6ο αιώνα.

Ταυτόχρονα όμως είναι η προστάτις των εγκύων γυναικών που για να έχουν καλό τοκετό κρατούν ένα φυλαχτό-φυτό, «της Παναγίας το χορτάρι», όπως λέγεται.

Αρχαίες μητρικές θεότητες ήταν και άλλες: η Αστάρτη, η Λητώ, η Γαία, η Ισις, με ρίζες που χάνονται στο βάθος της Νεολιθικής εποχής. Αρχέτυπο όλων όμως θεωρείται η Μεγάλη Μητέρα ή Μητέρα Γη ή Μεγάλη Μητέρα Θεά, που κατά τον Γιουνγκ πρόκειται για ένα μητριαρχικό μοντέλο που ενυπάρχει στον άνθρωπο πριν και από την κύηση.

Η Μεγάλη Μητέρα ήταν άλλωστε η κύρια θεότητα στη Μινωική Κρήτη, από κάποια εποχή μάλιστα παράλληλα με τον «νεαρό θεό» (είτε ως «θείο βρέφος» είτε ως σύζυγό της). Σύμφωνα με τον κύκλο της φύσης για τον θάνατο και την αναγέννηση η Μεγάλη Μητέρα παντρεύεται διαρκώς τον νεαρό θεό που γεννιέται και πεθαίνει κάθε χρόνο.

Προστάτις

Στρατηγός των στρατηγών, η Παναγία προστατεύει τους πιστούς της - όπως και η θεά Αθηνά τους Αθηναίους - σε κάθε δύσκολη στιγμή. Το 626, στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από Αβαρους και Πέρσες, οι πιστοί που έχουν συγκεντρωθεί στη Μεγάλη Εκκλησία θα δουν ξαφνικά μπροστά τους την Παναγία να έχει απλώσει προστατευτικά το πέπλο της πάνω από την πόλη (θυμηθείτε τον πέπλο της Αθηνάς στα Παναθήναια).

Και η μεγαλύτερη απόδειξη: «Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια» ψάλλουν οι πολιορκημένοι χριστιανοί στην τελευταία λειτουργία της Αγίας Σοφίας, το 1453.

Ο Ακάθιστος Υμνος ωστόσο μοιάζει κάπως με τις «ισιακές αρεταλογίες», τους ύμνους δηλαδή προς τη θεά Ισιδα, όπως λέει ο καθηγητής Αρχαιολογίας κ. Μιχάλης Τιβέριος. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της αιγύπτιας θεάς, που είχε εξελληνιστεί, πέρασαν και στην Παναγία.

«Οπως η Παναγία, έτσι και η θεά αυτή απέκτησε μύριες προσωνυμίες, ήταν δηλαδή μυριώνυμη, όπως "παντοκράτειρα" και "βασίλισσα του ουρανού, της γης και του κάτω κόσμου"» σημειώνει ο κ. Τιβέριος.

Η βασιλική του Παρθενώνα

Είναι άγνωστο πότε ακριβώς μετατράπηκε ο Παρθενώνας σε χριστιανικό ναό, το βέβαιο όμως είναι ότι επί Ιουστινιανού (482-565) καθαγιάστηκε και ορίστηκε ως η «καθολική εκκλησία των Αθηνών». Η λατρεία της ειδωλολατρικής παρθένου έδωσε έτσι τη θέση της στη χριστιανή Παρθένο και ο ναός πήρε το όνομα Παναγία Αθηνιώτισσα. Για τον σκοπό αυτόν μάλιστα και προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της νέας λατρείας ο Παρθενώνας υπέστη πολλές επεμβάσεις και μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική.

Το κύρος του ναού ήταν μεγάλο, αφού ακόμη και ο Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος γιόρτασε τη νίκη του κατά των Βουλγάρων στην Παναγία Αθηνιώτισσα. Επρόκειτο άλλωστε για περίλαμπρο ναό, με τη χρυσή εικόνα της Παναγίας και θαυμάσια ψηφιδωτά.

Μόνο 188 ψηφίδες διασώθηκαν από αυτά και μεταφέρθηκαν το 1848 στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ σήμερα διακρίνονται ελάχιστα ίχνη των αρχικών παραστάσεων. Εκείνο όμως που διασώζεται είναι τα εκατοντάδες χαράγματα με ονόματα στρατηγών, επισκόπων κ.λπ., αλλά και απλές αναγραφές ονομάτων, θανάτων, τίτλοι και επαγγέλματα, προσευχές και συμβολικές παραστάσεις που αναγράφηκαν μέσα στους αιώνες στους κίονες του ναού.

Κατά την Αλωση των Αθηνών από τους Λατίνους όμως η εκκλησία συλήθηκε και μετατράπηκε σε καθολική με την ονομασία «Σάντα Μαρία ντι Ατένε», ενώ αργότερα έγινε τζαμί.

Στην υποτιθέμενη ομοιότητα της παράστασης μιας μαρμάρινης μετόπης του Παρθενώνα με τη σκηνή του Ευαγγελισμού οφείλεται εξάλλου η διάσωσή της κατά τον Μεσαίωνα από φανατικούς της νέας θρησκείας που κατέστρεψαν τον αρχαίο διάκοσμο του ναού.

Η μετόπη βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Το αέναον και συνεχές της θρησκείας του Έθνους 

Απ όλα τα παραπάνω, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα για το αέναον της συνεχούς ύπαρξης της ελληνικής θρησκείας, που μετεξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε Χριστιανισμό. Πάρα πολλά έθιμα, θεότητες της αρχαιότητας, συνήθειες που μας χαρακτηρίζουν ως λαό, όχι μόνο δεν χάθηκαν, αντιθέτως μάλιστα, συνέχισαν την ύπαρξή τους στους αιώνες, αλλάζοντας απλά μορφή. Η Θεά Αθηνά, η αγαπημένη θεά των Ελλήνων, κατά τη μετάβαση στον Χριστιανισμό, σχεδόν πανεύκολα αντικαταστάθηκε απο τη Μητέρα του Ιησού, την Παναγία. Ο Απόλλων, ο θεός του Φωτός, αντικαταστάθηκε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων απο τον Ιησού Σωτήρα ημών. Ο Αγιος Νικόλαος, πήρε σχεδόν αβίαστα τη θέση του Ποσειδώνα, θεού της θάλασσας και πάει λέγοντας.

Οι μεγάλες γιορτές των Ελλήνων, συνεχίστηκαν ανα τους αιώνες, με ...απλή μετάβαση σε γεγονότα που αφορούσαν τη νέα θρησκεία του Χριστιανισμού. Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερον, το πως οι Ελληνες είχαν πάντα τη δική τους θρησκεία, μια θρησκεία που εξελίχθηκε ανα τους αιώνες που την πέρασαν και στον υπόλοιπο κόσμο μέσω του πολιτισμού τους.

Η αρχαία ελληνική θρησκεία κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, ήταν η...παγκόσμια θρησκεία. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με τον Χριστιανισμό. Η Ορθοδοξία (η κατ εξοχήν Ελληνική - αλλά και η ορθή - εκδοχή του Χριστιανισμού), λατρεύεται σε όλη σχεδόν την Ανατολική Ευρώπη (μετά τον εκχριστιανισμό των Σλάβων). Η λατινική εκδοχή του Καθολικισμού (αυτή δηλαδή που προέκυψε μετά το Σχίσμα του 1054), κατέκτησε τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της παρακμής και της πτώσης της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου.

Ο Ελληνισμός λοιπόν και οι Έλληνες, ήταν η πηγή και η βάση για τη παγκόσμια θρησκεία ανα τους αιώνας και το παν-ανθρώπινο μήνυμα της Σωτηρίας του ανθρώπινου Γένους.


ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΟΓΙΟΣ  


©ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ/visaltis.net

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΧΑΙΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ...ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ.....


Αρτέμης Σώρρας

ΧΑΙΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΕΧΩ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΜΥΝΘΩ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ ΑΜΥΝΑ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΗ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΤΟΥ ΖΗΤΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΕΙ [ ΟΠΩΣ ΖΗΤΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤ ] ΠΑΝΤΩΣ Η ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΑΡΑΘΕΟΔΟΡΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΙΝΣΤΑΙΝ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΝΑΡΑΝΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ] ΠΗΡΕ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΤΟΥ ΑΝΟΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΕΣΛΑ ΜΕ ΕΝΤΗΣΟΝ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΤΟ ΚΟΥΤΙ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΘΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ Η ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΝΕ ΛΕΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣΑρτέμης Σώρρας ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΕΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΩ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΡΙΟΔΕΣ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΟΤΙ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΦΕΥΓΑΤΟΣ Η ΓΕΛΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΑΝ ΤΟΝ ΑΔΙΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 81 ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ 83 ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΨΑΡΙΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΑΣΕ ΤΑ Α@@@Α ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΟΥΝ Ε ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Ε ΞΑΝΑ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΟΛΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΒΟΜΒΕΣ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΜΑ@@@@ΕΣ ΝΑ ΧΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ [ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟ ΜΟΙΑΖΕΙ ΠΑΡΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΕΦΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΕΡΕΘΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕΤΑ 20 ΟΡΓΑΣΜΩΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΞΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΟΜΑΔΑ Ε ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΟΜΑ Ε ΡΕ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΙΛΙΑ ΣΑΣ Ε ΚΑΙ ΔΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΣΥΜΟΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΟΙ Ε ΨΕΥΤΟ ΕΨΙΛΛΟΝ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΚΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΨΙΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟ ΖΩΑ Ε ΖΩΑ ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΓΙΑ ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟ Ε ΟΚ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΕΝΟΗΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΛΕΖΑΝΤΑΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΧΑΘΗΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΒΡΗΣΚΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣΑρτέμης Σώρρας ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΣΟΛΙΑ ΣΤΑ Α@@@@Α ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΙΑ ΕΔΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ε ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΖΩΑ ΑΝΟΙΞΕΣ ΤΟ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕΣ ΥΦΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΥΝΑΛΙΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣΑρτέμης Σώρρας ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΝΤΛΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΠΩΣ ΔΙΑΟΛΟ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟΙ ΜΑ@@@@ΕΣ

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/08/blog-post_15.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters