Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ


Όπως εξηγεί και ο Πρόκλος, στο «Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα β’ [συνέχεια 2.184 - 368], 356.4 – 357.29», ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η Ειμαρμένη είναι αιτία των κοσμικών περιόδων (περιφορών), και ότι η περίοδος ή η εντός τους τάξη ή η αιτιώδης συνάφειας, όπως θεώρησαν ορισμένοι. Το δηλώνουν όλα όσα λέγει στον «Πολιτικό, 272.e»: «Τον Κόσμο τον έστρεφε σε αντίθετη κατεύθυνση η Ειμαρμένη και η έμφυτη επιθυμία του – τὸν δὲ δὴ κόσμον ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη καὶ σύμφυτος ἐπιθυμία,», οδηγώντας τον κατά την αντίστροφη προς την προηγούμενη κυκλική κίνηση.

Είναι δηλ. φανερό ότι εδώ θεωρεί πως η Ειμαρμένη κινεί, και ότι από αυτή κινείται ο σύμπας Κόσμος καθ’ όλες τις κινήσεις που εμπεριέχει. Εξ ου και στην αρχή της κίνησης τον κάνει περισσότερο ακριβή ενώ στο τέλος περισσότερο αμβλύ. Διότι η τάξη είναι λιγότερη στα έσχατα όντα του Κόσμου και περισσότερη στα πρωταρχικά. Καθώς λοιπόν η Ειμαρμένη είναι τέτοιου είδους, δηλ. αιτίας της κινήσεως των κοσμικών περιόδων (περιφορών), το ότι ο Πλάτων δεν την θεωρεί θεό θα μπορούσες να το καταλάβεις από τον αυτό διάλογο. Λέει δηλ. ότι δεν υπάρχουν δυο θεοί με αντίθετα φρονήματα που κινούν τον Κόσμο κατά δύο αντίθετες κινήσεις. Επιπλέον η ανακύκληση είναι αντίθετη προς την πρώτη κυκλική κίνηση που είναι θεϊκή.

Προφανώς λοιπόν δεν θα υποστηρίξουμε ότι είναι θεϊκή εκείνη που μπορεί να τη θέτει σε κίνηση, εφόσον προηγουμένως είπε ότι ο θεός είναι η αρχή της πρώτης κυκλικής κίνησης. Ο Πλάτων άλλωστε πρόσθεσε ότι κι αν όλοι οι θεοί σταμάτησαν να φροντίζουν τα μέρη του Κόσμου που είχαν αναλάβει, εφόσον εκείνοι εγκατέλειψαν τον Κόσμο, στην συνέχεια τον έστρεφε προς την αντίθετη κατεύθυνση η Ειμαρμένη, εφόσον βέβαια κινεί την κίνηση την αντίθετη προς την πρώτη κυκλική κίνηση του σύμπαντος, την οποία κινούσε ο θεός, ενώ ένας θεός να κινεί κίνηση αντίθετη προς έναν άλλο θεό είναι αδύνατο, ακόμα κι αν μετά το γεγονός της εγκατάλειψης του Κόσμου από όλους τους θεούς τον κινεί σαν να μην είναι εκείνη θεός.

Το ότι επίσης η Ειμαρμένη δεν είναι ούτε η θεϊκή ψυχή του σύμπαντος θα μπορούσαμε να το μάθουμε αν κατανοούσαμε τον τρόπο με τον οποίο στον «Τίμαιο, 34.b & 36.e» την αναγνωρίζει ως θεό (εφόσον βέβαια ονομάζει τον Κόσμο «ευδαίμονα θεό» λόγω εκείνης) και λέει ότι «ως θεϊκή αρχή» άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της «σε μια ακατάπαυστη και σώφρονα ζωή», και ακόμα τον τρόπο με τον οποίο στον «Νόμους, 897.b» θεωρεί ότι αυτή «αφού προσέλαβε θεϊκό νου» είναι θεός, όπως επίσης είναι θεοί και όλες οι ψυχές των άστρων, των ωρών, των στοιχείων.

Αν λοιπόν η Ειμαρμένη, κατά τον Πλάτωνα, δεν είναι θεός, και αν η ψυχή του Κόσμου είναι θεός, η ψυχή του Κόσμου δεν είναι η Ειμαρμένη, ούτε η ψυχή του «Τίμαιου» ούτε η ψυχή των «Νόμων». Το ότι εξάλλου η εκδοχή που απομένει είναι αληθινή, ότι δηλαδή η Ειμαρμένη είναι η φύση του σύμπαντος, μπορούμε να το συμπεράνουμε από όλα αυτά. Αν η Ειμαρμένη δεν είναι ούτε η ψυχή που προσέλαβε νου ούτε το σωματοειδές (αυτό βέβαια κινεί, δεν είναι όμως θεός όπως εκείνη), απομένει να είναι αυτή ενδιάμεση των δύο τούτων, από εκείνη μεν που είναι θεός κατώτερη αφού δεν είναι θεός και από εκείνο επίσης που είναι κινούμενο ανώτερη ως κινούσα, και επομένως να είναι η φύση του σύμπαντος.

Πραγματικά, στον «Τίμαιο, 41.e», όταν ο δημιουργός θέλει να ανακοινώσει στις ψυχές τους «εἱμαρμένους νόμους», δείχνει πρώτα την φύση του σύμπαντος (λέει το εξής : «Ύστερα επιβίβασε τις ψυχές σαν μέσα σε όχημα, τους έδειξε τη φύση του σύμπαντος και τους είπε τους νόμους της Ειμαρμένης - καὶ ἐμβιβάσας ὡς εἰς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξεν νόμους τε τοὺς εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς»), και στους «Νόμους», εκεί που πρόκειται να αντιταχθεί σε όσους εκλαμβάνουν τα σωματικά στοιχεία ως αρχές των όντων, λέει ότι δεν είναι σωστό να ονομάζουν φύση αυτά που είναι σύμφωνα με και προέρχονται από τη φύση, με την σκέψη προφανώς ότι η φύση είναι κάτι άλλο από αυτά που προέρχονται από τη φύση. Αν λοιπόν όλα τα σώματα προέρχονται από τη φύση, είναι σαφές ότι υπάρχει μία άλλη φύση πέρα από τα σώματα, και η οποία, κατά τον Πλάτωνα, είναι η αιτία των πραγμάτων που προέρχονται από την φύση. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις αρχές του Πλάτωνα, η Ειμαρμένη είναι η φύση των σύμπαντος.

Συγγραφέας κειμένου: Κεφάλας Ευστάθιος
Πηγή...

Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php

“Το μέλλον έρχεται από την αρχαία Ελλάδα”

“Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος”
Η Κατερίνα Παναγοπούλου μαζί με τον Στέφανο Παϊπέτη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και τον Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, επίσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών – πρόεδρο και αντιπρόεδρο του συνεδρίου αντίστοιχα.

Το πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος”πρόκειται να διοργανώσει στα τέλη Αυγούστου το Πανεπιστήμιο Πατρών με την υποστήριξη της προέδρου του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών “Καλλιπάτειρα” και Εθνικής Πρέσβεως της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Κατερίνας Παναγοπούλου.

“Ήταν επιτακτική και κοινή ανάγκη μας, να ερευνήσουμε και να αποδείξουμε ότι η Ελληνική Παιδεία […] αποτελεί ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ανθρωπότητα,” είπε η κ. Παναγοπούλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε την Πέμπτη 07 Ιουλίου στο Μέγαρο της Υπατίας. 
“Είναι αίτημα των καιρών, να βρούμε την κοινή αφετηρία όσων κανόνων, Θεσμών και Αξιών δημιούργησαν το περιβάλλον εντός του οποίου κατέστη εφικτή η Δημοκρατία, άρα και η διάχυση της Παιδείας, άρα και η προαγωγή των επιστημών,” συμπλήρωσε η κ. Παναγοπούλου.

180 διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από όλο το φάσμα των επιστημών

Με τη συμμετοχή πάνω από 180 διακεκριμένων μελών της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και έμφαση στον έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, το καινοτόμο στη σύλληψή του συνέδριο θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει πως πολλές από τις απαντήσεις και τις αξίες που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

PAN 053
Η Κατερίνα Παναγοπούλου πλαισιωμένη από συνέδρους του συνεδρίου “Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος”.

“Το συνέδριο αυτό έχει στόχο, πέρα από εγωκεντρικούς εθνικισμούς και ομφαλοσκοπήσεις, να επιβεβαιώσει τη διαχρονικότητα του αρχαίου πολιτισμού και να διερευνήσει το πώς αυτός ο πολιτισμός, με τις διάφορες εκφάνσεις του, αποτέλεσε τις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού,” συνόψισε ο Γιάννης Δελλής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών εξηγώντας παράλληλα ότι το κριτήριο επιλογής των εισηγήσεων του προγράμματος ήταν η πρωτοτυπία και η σύνδεση με τον σύγχρονο κόσμο.

“Όποιος έχει βιώσει την επιστήμη σε βάθος ξέρει ότι η αλήθεια δεν κρύβεται στις επιμέρους επιστήμες,” υποστήριξε ο Στέφανος Παϊπέτης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του συνεδρίου. “Η επιστήμη είναι μία: αδυνατούμε να τη συλλάβουμε ολόκληρη και γι’αυτό ο καθένας παίρνει το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί και πορεύεται το μοναχικό του δρόμο. Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος: ο τρόπος είναι να κάτσουμε όλοι μαζί και να βάλουμε δίπλα-δίπλα τα κομμάτια μας και να δούμε τι κοινό έχουμε,” κατέληξε υπερασπιζόμενος την ολιστική προσέγγιση στην αρχαία Ελλάδα που επιχειρεί το συνέδριο.

«Αιχμές αριστείας στην Ελλάδα της κρίσης»

Παράλληλα αναφορά έγινε και στο δυσανάλογα μεγάλο -για τον πληθυσμό της χώρας μας- επιστημονικό έργο και στο πλήθος των τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγεται ανά τον κόσμο από έλληνες επιστήμονες.

PAN 272
“Στην καθημαγμένη από την κρίση Ελλάδα, υπάρχουν αιχμές αριστείας”, επεσήμανε ο Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρος του Συνεδρίου, ο οποίος νωρίτερα μας έδωσε μια πρώτη γεύση των μελετών που πρόκειται να παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Ίδρυση Κέντρου Ελληνικών Επιστημών και Αξιών στην Ολυμπία

Η μεγάλη είδηση της ημέρας όμως, δεν ήταν άλλη από την ίδρυση του Κέντρου Ελληνικών Επιστημών και Αξιών στην Ολυμπία, που με υπερηφάνεια ανακοίνωσε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

“Θα εργαστούμε μαζί, για να να δημιουργηθεί αυτό το Κέντρο, το οποίο θα έχει την ευθύνη να οργανώσει και να ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου, όχι μόνο τα πορίσματα αυτού του συνεδρίου, αλλά και όσων ακολουθήσουν,” δήλωσε η κυρία Παναγοπούλου. “Φιλοδοξούμε, μέσα από την πλατιά και ανοιχτή δράση μας, να προσφέρουμε στην Ελληνική Πολιτεία έναν πραγματικό σύμμαχο στην προσπάθεια ανάδειξης της Οικουμενικής σημασίας της Πατρίδας μας,” κατέληξε, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής στο έργο της Πολιτείας.

Όταν η διάδοση των ολυμπιακών αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι γίνεται έργο ζωής

PAN 286
Η Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διάδοση των ολυμπιακών αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι, μίλησε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου στο φακό του CNN Greece για τους στόχους του επικείμενου συνεδρίου, αλλά και για την αναγκαιότητα της αρχαίας ελληνικής σκέψης στο σύγχρονο κόσμο.

«Η αρχαία Ελλάδα θα συμβάλει στη δημιουργία αυτού που λέμε «οικουμενικός άνθρωπος»: ένας πολίτης, ένα υγιές κύτταρο, το οποίο θα συμβάλλει σε ειρηνικές κοινωνίες που τόσο έχουμε ανάγκη στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε,» μας είπε μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, με το έργο της στα πλαίσια των διεθνών θεσμών, αλλά και στο τιμόνι της Καλλιπάτειρας τα τελευταία 11χρόνια, η κυρία Παναγοπούλου αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της προσφοράς των ενεργών πολιτών και της συμβολής τους στο έργο της πολιτείας.

Με το βλέμμα στην Ολυμπία

Το συνέδριο με μότο “Το μέλλον έρχεται από την αρχαία Ελλάδα”, που θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία, θα διαρκέσει από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου και αναμένεται να προσελκύσει τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Πηγή...

Γίνε Κωπηλάτης της Τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ! Που δηλώνετε συμμετοχή για να την ταξιδέψετε!

IMG_7340

Εμπειρία που νομίζουμε ότι πολλοί θα θέλετε να ζήσετε. Μπορείτε για λίγες ώρες να είστε ένας από τους 170 κωπηλάτες της θρυλικής αρχαίας τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ! Το ΓΕΝ είχε μια εξαιρετική ιδέα η οποία έχει μπει σε εφαρμογή. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να ζήσει ως κανονικός κωπηλάτης -για να ξεχάσει την “κωπηλασία της κθημερινότητας- πρέπει να βιαστεί! Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του ΠΝ και δείτε τις φωτογραφίες για να έχετε και μια ιδέα πως θα πρέπει περίπου να είστε ντυμένοι. Για να τα βγάλετε πέρα…

Η ανακοίνωση του ΓΕΝ:

Το Πολεμικό Ναυτικό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ελληνισμό από την εποχή των Περσικών πολέμων, έχει ταυτιστεί με τα “ξύλινα τείχη” της θρυλικής τριήρους, που αποτέλεσε τον προμαχώνα της ελευθερίας και εφαλτήριο για τη δημιουργία του “Χρυσού Αιώνα” της αρχαίας Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό διοργανώνει ολιγόωρο πλου την Κυριακή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00 με σημείο απόπλου/κατάπλου το Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης (Τροκαντερό Παλαιού Φαλήρου).

Μπες και εσύ στα “ξύλινα τείχη”, γίνε ένας από τους 170 κωπηλάτες της τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ και βίωσε τη ναυτική μας παράδοση σε μία μέρα γιορτής για όλους.

Δηλώσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) :

plous_olympias@navy.mil.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
triiris
triiris
triiris


Militaire.gr

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Νο12 - Α΄ ΜΕΡΟΣ

  ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΑΞΕΝΑ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Συνεχίζω την σειρά των άρθρων μου <Τα Σημεία των Καιρών > με το υπ'αριθμ.12,που καλύπτει διαφόρων ειδών γεγονότα από 1/1/2016 μέχρι 12/7/2016.
Επειδή το άρθρο είναι πολύ μεγάλο θα το χωρίσω σε δύο μέρη και ας επιλέξει ο κάθε αναγνώστης να διαβάσει ότι τον ενδιαφέρει.
Το Α΄μέρος θα καλύπτει τα κεφάλαια,Γεωφυσικά Φαινόμενα,Παράξενα,Διάστημα και Ανδρομέδιοι-Ολύμπιοι.
Το Β΄μέρος θα καλύπτει τις διεθνείς εξελίξεις με ενδιαφέροντα γεγονότα που συνέβησαν στον πλανήτη μας,τα οποία δεν έχουν αναφερθεί από τα ΜΜΕ,και θα δημοσιευθεί μετά από μία εβδομάδα.


ΗΛΙΟΣ
Ο Ήλιος καθώς εισήλθε στον "Ηλιακόν Κύκλον 24" έχει γίνει πολύ "ήσυχος". Τούτο σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει τόσες σκοτεινές κηλίδες όσες στο παρελθόν. Συγκεκριμένα τώρα υπερβαίνει τις 568

ημέρες χωρίς κηλίδες. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο ήλιος υπέστη αλλαγή σε σχέση προς την κατάσταση της μέγιστης δραστηριότητος, την καλουμένη "Grand Maxima", η οποία διήρκησε όλο τον 20ον αιώνα και έληξε απότομα τώρα.
Για την ηλιακή δραστηριότητα στο μέλλον υπάρχουν δύο εκδοχές:
Πρώτον : Ο ήλιος ενδέχεται να επανέλθει στον παλαιό ηλιακό κύκλο "Grand Maxima"οπότε θα έχουμε τεράστιες ηλιακές καταιγίδες.
Δεύτερον : Ο ήλιος να προχωρήσει σε ακόμη πιο ήσυχη κατάσταση, στην καλουμένη "Dalton
Minimum" ή στην "Grand Minima",οπότε οδηγεί σε περίοδο όπου θα περάσουμε δεκάδες χρόνια με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θα βιώσουμε παγκόσμια πείνα.
Οι ειδικοί λένε ότι προς το παρόν είναι νωρίς να προβλέψουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Πάντως και οι δύο ως άνω εκδοχές παρουσιάζουν μεγάλους κινδύνους στον κόσμο. Σήμερα βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι. Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας. Και οι δύο έχουν μια πινακίδα που γράφει "Προσοχή Κίνδυνος".

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ότι τα πουλιά και άλλα μεταναστευτικά είδη,όπως οι φάλαινες,που ταξιδεύουν ακολουθώντας τις μαγνητικές περιοχές της Γης,συχνά χάνουν τον προσανατολισμό τους.Αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιες οι μαγνητικές γραμμές οδηγούν σήμερα σε διαφορετικά σημεία από τα καταφύγια στα οποία συνήθιζαν να συγκεντρώνονται.Γι'αυτό τον λόγο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κοπάδια ολόκληρα φαλαινών,δελφινιών και λοιπών ψαριών να ξεβράζονται στις ακτές και να αποθνήσκουν.Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποδημιτικά πουλιά.Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μετακινήθηκαν περισσότερο από οκτώ βαθμούς της μοίρας.

Για να μη συμβεί το ίδιο και με τα αεροπλάνα,οι αρχές που ρυθμίζουν τις εναέριες μεταφορές
αναγκάσθηκαν να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση,καθόσον οι προσγειώσεις γίνονται με ηλεκτρονικά όργανα.Το πρώτο αεροδρόμιο που ευθυγραμμίσυηκε με τον νέο μαγνητικό βορρά ήταν το Α/Δ Saint Paul της Μιννεάπολης των ΗΠΑ το 1997.Ήδη όλα τα αεροδρόμια προβαίνουν σε αλλαγές στους διαδρόμους προσγείωσης.

Επίσης οι μαγνητικές γραμμές της Γης παίζουν ουσιαστικό ρόλο για τον προσανατολισμό μας και επηρεάζουν κι εμας τους ανθρώπους,καθόσον είμαστε πολύ πιο  ευαίσθητοι σε όλες τις επιρροες..και μέσα σ'αυτό περικλείονται διάφορες βιολογικές,ηλεκτρομαγνητικές και ψυχολογικές διαταραχές,όπως έχουν πει πολλόί γεωφυσικοί,ειδικοί στην πλανητική οικολογία και ηλεκτρομαγνητισμό.Η αόρατη αυτή ακτινοβολία προκαλεί πολλές άμεσες ή έμμεσες συνέπειες οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη και το χειρότερο δίχως να γνωρίζουμε από που προέρχονται.Η ταχεία μετατόπιση του μαγνητικού πεδίου της Γης θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία μας,όπως πχ η κατάθλιψη !

Εκτός όλων των προηγουμένων πρέπει να σημειώσουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Εδώ και 800.000 χρόνια,οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου της Γης βγαίνουν από το Νότιο Πόλο και μπαίνουν από το Βόρειο, δημιουργώντας ένα γιγάντιο μαγνητικό δίπολο. Αλλά τώρα, σύμφωνα με δεδομένα των δορυφόρων, στη νοτιοανατολική πλευρά της Αφρικής έχει δημιουργηθεί ένα μαγνητικό πεδίο αντίθετης φοράς με το μαγνητικό δίπολο της Γης.

Παράλληλα, το μαγνητικό πεδίο του Βόρειου και του Νότιου πόλου έχουν εξασθενήσει κατά 10%. Εάν το μαγνητικό πεδίο της Αφρικής συνεχίσει να δυναμώνει, σε αντίθεση με αυτό των δύο πόλων,οι τωρινοί μαγνητικοί πόλοι μπορεί να μετατοπιστούν ή και να αντιστραφούν κι έτσι οι μαγνητικές γραμμές να βγαίνουν από τον Βόρειο πόλο και να μπαίνουν από τον νότιο. Μιλάμε δηλαδή για πλήρη αναστροφή στην πολικότητα του μαγνητικού πεδίου του πλανήτη μας

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες και η NASA το μαγνητικό πεδίο της Γης εξασθενεί και η Γη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της "ηλεκτρομαγνητικής αναστροφής των πόλων".Εκτός αυτών η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει την μετατόπιση των πόλων.Σύμφωνα με την NASA,τα στρώματα πάγου που λιώνουν στους πόλους,αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταλαντεύεται η Γη γύρω από τον άξονα της.

Η συχνότητα των δονήσεων της Γης η οποία για χιλιάδες χρόνια ήταν στα 7,8 Hertz,ξαφνικά to 2007 άρχισε να ανεβαίνει.Τον Μάρτιο του 2016 βρισκόταν στα 15Hertz και από τον Απρίλιο άρχισε να ανεβαίνει προς τα 20 Hertz.Αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες εκρήξεις ηφαιστείων και ισχυρούς σεισμους,ώστε με αυτό τον τρόπο εκτονώνεται η Γη για να μην εκραγεί.

Μια απρόσμενη προστασία.Σε μια δημοσίευση, στο περιοδικό "astronomy and astrophysics",επιστήμονες  παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας έρευνάς τους που είχε ως στόχο της
να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει όταν το γήινο μαγνητικό πεδίο μειώνεται δραστικά ή όταν εξαφανίζεται ολοκληρωτικά.
Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Αρχικά υπάρχει ο ηλιακός άνεμος, το ρεύμα δηλαδή των πυρήνων υδρογόνου και ηλίου που προέρχεται από τον Ήλιο μας και βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια ταχύτητας εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Οι έρευνες έδειξαν ότι την περίοδο ελαχίστων τιμών του γήινου μαγνητικού πεδίου, το ρεύμα αυτό περιτυλίγει ολόκληρη τη Γη, με τρόπο που προκαλεί τη δημιουργία ενός νέου μαγνητικού πεδίου στη γήινη ιονόσφαιρα τόσο ισχυρό όσο και το αρχικό.
Το νέο αυτό μαγνητικό πεδίο, αποτελεί μια προσφορά προστασίας του βασιλιά Ήλιου, στη γήινη βιολογία που αυτός δημιούργησε και συντηρεί.

ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
Μετατοπίζονται οι Μαγνητικοί Πόλοι της Γης,δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε συμβεί και στο απώτατα παρελθόν με κοσμογονικές καταστροφές στον πλανήτη. Ανησυχητικοί είναι οι παράγοντες αναφορικά με την επιτάχυνση της μετακίνησης των μαγνητικών πόλων της Γης από το 1990 και εντεύθεν.
Τούτο δεν θα έχει μόνον καταστρεπτικές συνέπειες στην αλλαγή του παγκόσμιο κλίματος, αλλά επίσης φανερώνει αλλαγές στην εσωτερική και εξωτερική ενεργειακή διεργασία στη Γη, οι οποίες
ΡΩΓΜΗ  ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ
είναι υπεύθυνες για τον σχηματισμό των μαγνητικών πόλων του πλανήτου μας. Συγχρόνως παρατηρείται εντός των 25 τελευταίων ετών μείωση της μαγνητικής εντάσεως της Γης. Αυτή μειώθηκε κατά μέσον όρο κατά 1, 7% και σε ορισμένες περιοχές,πχ στο νοτιότερο μέρος του Ατλαντικού ωκεανού κατά 10%. Ως γνωστόν η μείωση αυτή είναι καταστρεπτικότατη για τους βιολογικούς τύπους της ζωής.

Νότιος Πόλος
------------
Ηδη στις αρχές Απριλίου 2016 στην Ανταρκτική σήμανε συναγερμό γιατί μία τράπεζα πάγου  (μάζα επιπλέοντος πάγου που φέρει επίπεδη οροφή),μεγέθους του Μανχάταν της Ν.Υόρκης,έγινε μία τεράστια ρωγμή σε όλο το μήκος της που μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση της και να δημιουργηθεί τεράστιο παγόβουνο.Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αυτό το φαινόμενο.

Βόρειος Πόλος
---------------
Το λιώσιμο των πάγων ειδικά στη Γροιλανδία  έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει σταδιακά η κατανομή τεράστιων ποσοτήτων νερού ανά την υδρόγειο. Αυτό με τη σειρά του έχει ως συνέπεια να μετακινείται ο άξονας περιστροφής της Γης, ο οποίος περνά από τους πόλους και έτσι, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα, ο Βόρειος Πόλος της Γης μετά το 2000 μετακινείτο αργά αλλά σταθερά προς την κατεύθηνση της Σιβηρίας.Τον τελευταίο χρόνο όμως έκανε μια δραματική στροφή
75 μοιρών και πλέον κινείται κατά μήκος του πρώτου μεσημβρινού του Γκρίνουιτς προς τα ανατολικά και συγκεκριμένα προς το Λονδίνο.

Μελέτη του Εργαστηρίου Αεριοπροώθησης της NASA στην Καλιφόρνια η οποία βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων για την περίοδο 2002-2015 από τους δορυφόρους GRACE της NASA, που μετρούν τις αλλαγές στο βαρυτικό πεδίο του πλανήτη μας απέδειξε ότι η μετακίνηση μεγάλων μαζών νερού έχει ως συνέπεια τέτοιες αλλαγές.Ετσι το λιώσιμο των πάγων μετακινεί το κέντρο περιστροφής της Γης και φέρνει τον Βόρειο Πόλο πιο κοντά στο Λονδίνο.Επίσης η Ινδική υποήπειρος και η Κασπία Θάλασσα χάνουν συνεχώς ποσότητες νερού, με συνέπεια να "γέρνουν" τον άξονα της Γης προς τα ανατολικά.Άλλη μία αιτία για την μετακίνηση του πόλου είναι ο επηρεασμός του από την ταλάντωση της Γης που οφείλεται στον Ήλιο και την Σελήνη.
Υπάρχει όμως και μία άλλη θεωρία για την αιτία ξαφνικής αλλαγή της πορείας του βόρειο πόλουπρος το Λονδίνο.Ο επιταχυντής αδρονίων του CERN !!!Θα το δούμε στη συνέχεια
του άρθρου,στο κεφάλαι ο "CERN".

ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Προσφάτως συγκεντρώθηκαν επιστημονικά στοιχεία που συνηγορούν για αυξανόμενες αλλαγές του παγκοσμίου γεωλογικού περιβάλλοντος. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ένα επιταχυνόμενο ρυθμό αυξήσεως των γεωδυναμικών δραστηριοτήτων της Γης, οι οποίες εκφράζονται ιδιαιτέρως με μορφή σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Η κλιματική αλλαγή ανεβάζει τη θερμοκρασία των ωκεανών όλο και ταχύτερα και σε όλο και μεγαλύτερα βάθη, διαπιστώνει αμερικανική μελέτη. Αυτό μεν μετριάζει την αύξηση της θερμοκρασίας στην ξηρά, απειλεί όμως με περαιτέρω αποσταθεροποίηση του κλιματικού συστήματος, προειδοποιούν οι ερευνητές.
Συναγερμό σήμαναν στους επιστήμονες τα ευρήματα της NASA που δείχνουν ότι ο φετινός

Φεβρουάριος ήταν ο μήνας στον οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στη θερμοκρασία των τελευταίων ετών.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας η θερμόκρασία της επιφάνειας της Γης ήταν κατά 1,35 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία για τον συγκεκριμένο μήνα.Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Κλιματική Αλλαγή του Πότσνταμ Stefan Rahmstorf δήλωσε ότι "Είμαστε σε μια κατάσταση κλιματικού συναγερμού τώρα"

 Η ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση "Nature Climate Change",εκτιμά ότι το ήμισυ της απορρόφησης θερμότητας από τους ωκεανούς από το 1865 μέχρι σήμερα συσσωρεύτηκε από το 1997 και μετά.Αυτό σημαίνει ότι από το 1997 ως σήμερα οι ωκεανοί απορρόφησαν την ίδια ποσότητα θερμότητας που είχαν απορροφήσει τα προηγούμενα 132 χρόνια.Η ποσότητα αυτή φτάνει τον αστρονομικό αριθμό των 150 zettajoule, ενέργεια που ισοδυναμεί με μια πυρηνική έκρηξη σαν της Χιροσίμα κάθε δευτερόλεπτο για 75 συνεχόμενα έτη.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια, δεν ισχύει όμως το ίδιο με τα βαθύτερα στρώματα των ωκεανών.Το σίγουρο είναι ότι η θέρμανση φτάνει σε όλο και μεγαλύτερα βάθη. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία βασίστηκε σε μια ποικιλία μετρήσεων, περίπου το ένα τρίτο της θερμότητας που έχει απορροφηθεί από το 1997 ως σήμερα κατέληξε σε βάθη άνω των 700 μέτρων.Από προηγούμενες μελέτες είναι γνωστό ότι οι ωκεανοί απορροφούν το 90% της θερμότητας που συγκρατείται στον πλανήτη λόγω των αερίων του θερμοκηπίου,κι αυτό σημαίνει ότι οι ωκεανοί βοηθούν να παραμείνει η ξηρά κάπως πιο δροσερή.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ΄αόριστον. Όπως εξηγούν οι ερευνητές,η ικανότητα των θαλασσών να απορροφούν θερμότητα από τον αέρα μειώνεται καθώς η θερμοκρασία τους αυξάνεται.Επιπλέον, η θέρμανση προκαλεί διαστολή του νερού και ανεβάζει έτσι τη στάθμη των ωκεανών,μια από τις πιο επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.Οι ερευνητές τονίζουν ακόμα ότι η θέρμανση των υδάτων θα μπορούσε να διαταράξει την ατμοσφαιρική και ωκεάνια κυκλοφορία και να φέρει ακραία καιρικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με την ΝΑSA, κάτι ανησυχητικό συμβαίνει με το κλίμα στη Μεσόγειο.Η ξηρασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που άρχισε το 1998 και συνεχίζεται ακόμη, είναι πιθανότατα η χειρότερη των τελευταίων 900 ετών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα. Η περιοχή που πλήττεται από την ξηρασία, περιλαμβάνει την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Συρία και ένα μέρος της Τουρκίας. Journal of Geophysical Research-Atmospheres» της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης.
Οι επιστήμονες βάσισαν τις εκτιμήσεις τους κυρίως στην μελέτη δακτυλίων δέντρων, ζωντανών και νεκρών. Τα σχετικά στοιχεία ,που αφορούν και την Ελλάδα. περιλαμβάνονται στον λεγόμενο "’Ατλαντα Ξηρασίας Παλαιού Κόσμου". Τα στοιχεία από τα δέντρα συνδυάσθηκαν με περιγραφές του κλίματος από τα ιστορικά κείμενα. Η έλλειψη ή η αφθονία νερού σε μια περιοχή επηρεάζει διαχρονικά την ανάπτυξη των δέντρων. Όσο πιο λεπτοί είναι οι δακτύλιοι, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται ότι είναι η ξηρασία. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, η ξηρασία μετά το 1998 στην περιοχή του Λεβάντε είναι περίπου 50% πιο έντονη από την πιο ξηρή περίοδο των τελευταίων 500 ετών και 10 έως 20% ξηρότερη από την χειρότερη ξηρασία των προηγούμενων 900 ετών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το βόρειο τμήμα της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, νότια Γαλλία, νότια Ισπανία) τείνει να είναι ξηρό, όταν η βορειοανατολική Αφρική είναι υγρή και το αντίστροφο. Οι αυξομειώσεις της ξηρασίας στην Μεσόγειο σχετίζονται με το κλίμα του Ατλαντικού. Κατά περιόδους, στη λεκάνη της Μεσογείου εισέρχονται παρατεταμένα ρεύματα ζεστού και ξηρού αέρα, με συνέπεια να μειώνονται οι βροχές, να ανεβαίνει η θερμοκρασία και τελικά να επικρατεί ξηρασία. Όλα τα κλιματολογικά μοντέλα εκτιμούν ότι το μέλλον της Μεσογείου, ιδίως στης ανατολικής, προβλέπεται ξηρό. Και η νέα μελέτη δείχνει ότι η ξηρασία στο "Λεβάντε" είναι ο προάγγελος όσων θα ακολουθήσουν.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ-ΣΕΙΣΜΟΙ
Συνεχίσθηκε και κατά το Α'εξάμηνο του 2016 η έντονη σεισμική δραστηριότητα σε όλο τον πλανήτη με πολύ μεγάλους σεισμούς.Ιδίως μέσα στον Απρίλιο έγιναν συνολικά 16 μεγάλοι σεισμοί,με μεγαλύτερους στο Εκουαδόρ και την Σουμάτρα με  σεισμό μαμούθ 7,8 R και στην Ιαπωνία με τρείς σεισμούς 7R μέσα σε τρεις ημέρες,με αρκετά θύματα σε αυτές τις περιοχές.

Εκείνο όμως που είναι πρωτόγνωρο τον Απρίλιο,είναι η σεισμική δραστηριότητα στο μικρό νησί-
ΒΑΝΟΥΑΤΟ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΦΩΤΙΑΣ
κράτος Βανουάτο στον ΝΔ Ειρηνικό ωκεανό.Το νησί αυτό μέσα στην ίδια ημέρα (28/4) δέχθηκε πέντε σεισμικές δονήσεις άνω των 7R,χωρίς θύματα. Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και οι ογδόντα οκτώ σεισμογράφοι που περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Σεισμική παρακολούθησης (ANSS) κατέγραψαν την δόνηση σε απόσταση πάνω από δέκα χιλιάδες μίλια μακριά!

Το βασικότερο όμως είναι ότι η καταγραφή της τελευταίας δόνησης των 7R στο Βανουάτο,διήρκησε πάνω από 20 λεπτά(πρωτοφανές γεγονός),από την στιγμή που ο κυρίως σεισμός σταμάτησε,κουνώντας κυριολεκτικά ολόκληρο τον πλανήτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και το Super-ηφαίστειο του Yellowstone δέχτηκε επίδραση της δόνησης αυτής!
Όλες οι περιοχές κατά μήκος της κόκκινης γραμμής (φωτο)δέχτηκαν κραδασμούς από το περίεργο αυτό γεωλογικό γεγονός και μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε κουδουνίστρα !!!
Επίσης είχαμε συνεχόμενους σεισμούς στην Χαβάη.

Τον Απρίλιο έχουν σημειωθεί πάνω από 3000 σεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι αυτός στη Σουμάτρα με7,8R.Ενα χαρακτηριστικό των τελευταίων δονήσεων αποτελεί το χαμηλό εστιακό βάθος, κάτι που καταδεικνύει ότι συμβαίνουν σοβαρές αλλαγές τόσο στον πυρήνα όσο και στο φλοιό του πλανήτη, προκαλώντας τη ρήξη των τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού σε πολλά μέρη κάτω από έντονες πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό.

Στις 5/5/16 μέσα σε 24 μόλις ώρες 50 σεισμοί καταγράφηκαν στην Νεβάδα της Αμερικής! Καί όλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα σε μια περιοχή χωρίς κανένα σεισμικό ρήγμα!


 
Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το ότι οι 21 από αυτούς τους σεισμούς,το επίκεντρο ήταν σε  μηδενικό βάθος!Η απλή ερμηνεία είναι ότι κάτι πιέζει από κάτω να βγει προς τα επάνω και σε μια τεράστια μάλιστα έκταση όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη που δημοσιεύει το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.Τι όμως συμβαίνει κάτω από βορειοδυτική Νεβάδα, που προκαλεί τόσους πολλούς σεισμούς στην επιφάνεια; Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο..ακόμα δεν είναι σε θέσει να δώσει κάποια εξήγηση και απλά καταγράφει και παρατηρεί το φαινόμενο.

Ο ισχυρότερος σεισμός του Α'εξαμήνου,στην Ελλαδα ήταν 5,6R στις 25/5/16 110χλμ ΝΔ της Καρπάθου,ενώ σε ολόκληρο τον πλανήτη 7,8 στην Σουμάτρα.


Επίσης κατά το Α'εξάμηνο είχαμε πρωτόγνωρη ηφαιστειακή δραστηριότητα,με μεγάλες εκρήξεις 42 ηφαιστείων,τα περισσότερα των οποίων είναι στο λεγόμενο"δαχτυλίδι της φωτιάς"του Ειρηνικού.Αν προσθέσουμε και τα 43 προυπάρχοντα ενεργά ηφαίστεια,έχουμε σύνολο 85 ενεργών ηφαιστείων σε όλη την Γη.Ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες του Μαίου υπήρξε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα σε
όλο τον πλανήτη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 24/4  το μεγαλύτερο ηφαίστειο στην Ευρασία, Κλουτσέφκαγια στην Καμτσάτκα της Ρωσίας ,ξέσπασε στέλνοντας μια στήλη στάχτης και φυσικού αερίου 6 χιλιόμετρα
ΑΙΤΝΑ
στον αέρα.Τα τελευταία 50 χρόνια ήταν ενεργό αλλά ο αριθμός των δονήσεων και εκρήξεων τέφρας
έχει άνοδο τον τελευταίο καιρό.
Να σημειώσουμε ότι άλλα 43 ηφαίστεια είναι ενεργά και εμφανίζουν σημάδια επικείμενης έκρηξης. Ένα από αυτά είναι και το ηφαίστειο της Αγίας Ελένης στην Αμερική το οποίο είχε δώσει και την καταστρεπτική έκρηξη το 1980.
Στις 24/5/16 η Αίτνα,το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρωπαϊκής ηπείρου, που βρίσκεται στη Σικελία, ξέσπασε για μια ακόμη φορά, εκτοξεύοντας χείμαρρους λάβας και τόνους στάχτης και τέφρας.Το ηφαίστειο βρίσκεται σε διαρκή ηφαιστειακή δραστηριότητα φέτος, αλλά υπάρχουν φόβοι για τεράστια έκρηξη σαν και αυτήν που είχε εξαπολύσει το 1992.Η Αίτνα είναι ένα από τα πάνω από τα ηφαίστεια που είναι αυτό τον καιρό σε ηφαιστειακή έξαρση, και το δεύτερο μετά το γειτονικό Στρόμπολι στην Σικελία επίσης.
YELLOWSTONE,ΛΑΒΑ
Το πλέον όμως επικίνδυνο ηφαίστειο που είναι ικανό να επηρεάσει όλοκληρο τον πλανήτη,όπως το έχω ξαναναφέρει,είναι το Yellowstone που βρίσκεται στο ομώνυμο τεράστιο πάρκο στις ΒΔ πολιτείες των ΗΠΑ,το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι έτοιμο να εκραγεί.Ήδη βγαίνει λάβα σε ορισμένα του σημεία !Τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο το εδαφος του "τραβήχτηκε" μεχρι την περιοχη "Ten Sleep" δηλαδή τουλαχιστον 200 μιλια διάμετρος "κρατηρα"!! Οι ειδικοί φοβούνται ότι αν εκραγεί θα ενεργοποιήσει το σεσμικό ρήγμα του "Αγίου Ανδρέα" της Καλιφόρνιας,με ότι αυτό συνεπάγεται.Ως επίσης υπάρχουν φόβοι μήπως εξ αιτίας του Yellowstone ενεργοποιηθεί και το άλλο
σεισμικό ρήγμα στην κεντροανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ,το "Νέα Μαδρίτη".Αν γίνουν αυτά το έδαφος των ΗΠΑ θα χωρισθεί σε τρία κομμάτια !!! Σε περίπτωση πιθανής του δραστηριότητας, θα
YELLOWSTONE 18 ΑΠΡ 2016
πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες σε περιμετρική απόσταση τουλάχιστον 500 μιλίων! Και ίσως χρειαστεί και η εκκένωση όλης αυτής της περιοχής!
Εκτός των παραπάνω το πρωί της 18/4/16 ένα μεγάλο άγνωστο αντικείμενο συντρίβεται σε ένα σημείο κοντά στο σούπερ ηφαίστειο του Yellowstone και αφήνει ίχνη καύσης στον ουρανό.(παραπλεύρως φωτο).

Πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται εξ αιτίας της αυξήσεως των κραδασμών της Γης που ήδη πλησιάζουν τα 20 Hertz από 7,8 Hertz που είχαν για χιλιάδες χρόνια μέχρι το 2007.Ετσι η Γη προσπαθεί"να ανασάνει"μέσω των ηφαιστείων και των σεισμών,ειδάλλως θα εκραγόταν.

ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΗΧΟI
Το περίεργο φαινόμενο των απόκοσμων μουγκρητών της γης, ή αλλιώς των παράδοξων ήχων που ακούγονται σαν τρομπέτα από τον ουρανό, αλλά χωρίς να είναι σαφές από που προέρχονται, δεν σταμάτησε.Φαίνεται πως συνεχίζει να εξακολουθεί να τρομοκρατεί τους ανθρώπους.Αν και έχουν προταθεί κάποιες θεωρίες για το τι μπορεί να τους προκαλεί, καμία ωστόσο δεν έχει καταφέρει να δώσει κάποια εξήγηση λογική, ούτε καν έστω κατά προσέγγιση.Οι θρηνώδεις ήχοι σε αίθριο ουρανό
και χωρίς προφανή αιτία δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Ακούγονταν και στα αρχαία χρόνια. Οι Διόδωρος Σικελιώτης και ο Πλούταρχος στα βιβλία τους Ιστορική Βιβλιοθήκη και Σύλλας αντίστοιχα, φαίνεται να δίνουν,μία ικανοποιητικότερη ερμηνεία, αν και με μεταφυσικές προδιαγραφές.
Εξηγούν το φαινόμενο ως "μεταβολή του γένους". Τα συμπάντα γένη είναι οκτώ, όμως, όπως όλα, έχουν μία περιορισμένη ζωή. Όταν αυτή πλησιάζει στο τέλος της, τότε εμφανίζονται ανάλογα "σημάδια". Το τέλος του παλιού και η γέννηση του καινούργιου.
Αν αυτή την πληροφορία την συνδυάσουμε με εκείνη που φαίνεται να προέβλεψε η Aingeal Rose O’Grady, μία γυναίκα με αξιοσημείωτη ικανότητα πρόσβασης στα Ακασικά Αρχεία, σχετικά με το τι μας αποκαλύπτουν αυτά τα Αρχεία ως το 2017, ίσως να μπορούμε να αποφανθούμε πως είμαστε στο μεταίχμιο αυτής της αλλαγής.
Οι μυστηριώδεις ήχοι ακούστηκαν για πρώτη φορά το 2008 στη Λευκορωσία και από το 2012 και μετά σε πολλά διαφορετικά σημεία του πλανήτη.

Συνεχίσθηκαν και κατά το Α' εξάμηνο του 2016 οι μυστηριώδεις ήχοι σε διάφορα μέρη του πλανήτη,όπως σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ,στην Φιλανδία,Σιγκαπούρη,πείχωρα Λονδίνου,φλώριδα(ΗΠΑ),Γεωργία(ΗΠΑ),Παναμά,Ντουμπάϊ,Καναδά,Σιγκαπούρη,Νορβηγία,Σκωτία,
Τέξας,Ορεγκον,Πολωνία,Καλιφόρνια.
Περίεργοι ήχοι ακούστηκαν και στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2016.Στην Ελλάδα παράξενοι ήχοι ακούσηκαν στην περιοχή της Κορίνθου(σάλπιγκες και περίεργα βουητά)

Επίσης τον Μάϊο ακούσθηκαν παράξενες εκρήξεις στον ουρανό σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ,όπως Μidlan,(ΗΠΑ),South Wichita,Wiskosin,Indiana,
Pensylbania,California,N.York,πολιτεία Washington.Κανείς δεν μπόρεσε,ως συνήθως, να δώσει
εξήγηση.

Τον Μάρτιο ερευνητές ανακάλύψαν ένα απόκοσμο χαμηλό βουητό που προέρχεται από τον Ειρηνικό  ωκεανό και ακούγεται κάθε μέρα την αυγή και το σούρουπο.Φυσικά, ποιος ή τι δημιουργεί τον περίεργο ήχο παραμένει ανεξήγητο.Ο θόρυβος μυστήριο δεν είναι πάρα πολύ δυνατός,και ακούγεται σαν ένα βουητό για μια έως δύο ώρες.
Οι επιστήμονες έχουν παραδεχθεί τους ήχους και διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για κάποια φάρσα.Έχει διατυπωθεί μια άποψη ότι ίσως είναι ήχοι της Γης και πάντα ακούγονταν, ωστόσο, μόνο πρόσφατα και με τη διάδοση της τεχνολογίας έχουν τόσο ευρέως καταγραφεί.

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν κατά το Α΄εξάμηνο σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και σύμφωνα με τους επιστήμονες ο καιρός έχει "τρελαθεί"παρουσιάζοντας
ακραίες και αφύσικες για τις εποχές μετεωρολογικές συνθήκες :
-Μεγάλες καταστροφικέςκαι φονικές πλημμύρες σε Γερμανία,Γαλλία,Βέλγιο,Βρετανία,Ινδοησία,Κίνα,Μπακλαντές,Τουρκία,σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ,Ν.Ζηλανδία,
Κούβα,Πακιστάν,Ινδία,Νεπάλ,Κροατία,Ιαπωνία,κλπ.Στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ, τα νερά του
ποταμού Μισισιπή ξεπέρασαν τα 4 μέτρα ενώ στο Τέξας, εντυπωσιακοί ανεμοστρόβιλοι έσπειραν την καταστροφή.
-Αντιθέτως η Βρετανική Κολούμπια του Καναδά ζει άλλο ένα έτος μεγάλης ξηρασίας.Οι θερμές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την πτώση της κάλυψης χιονιού σε όλες τις ορεινές περιοχές, και τα επίπεδα του νερού έχουν υποχωρήσει πολύ κάτω από το μέσο όρο.
-Επίσης τον Ιανουάριο είχαμε,η θερμοκρασία στην Αρκτική(βόρειος πόλος) κυμάνθηκε από 0-3 βαθμούς(αφύσικο γεγονός αυτή την εποχή), θύελλες στη Βόρεια Θάλασσα, μίνι καύσωνα στην Αυστραλία.Επίσης τον ίδιο μήνα άνθιζαν τα λουλούδια και ωρίμαζαν οι φράουλες στην βόρεια Ευρώπη.
-Στις 15/1/16 πρωτοφανής χιονόπτωση στην Σαουδική Αραβία !!Περιοχή μεταξύ Μέκκας και Μεδίνας στρώθηκε από χιόνι,μετά από 85 χρόνια !!!
Δείτε το βίντεο:http://iceagenow.info/snow-on-the-road-to-mecca/
-Στις 29/4/16 η Ταϊλάνδη βιώνει το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα  στα τελευταία 65 χρόνια, καθώς οι μέσες θερμοκρασίες Απρίλιο αναρριχήθηκε πάνω από 45 βαθμούς.21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συνθήκες θερμότητας.
-Την τελευταία εβδομάδα του Μαίου κύμα καύσωνα σάρωσε την Ινδία και έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ,σημειώθηκε νέο ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στην ιστορία.Στις πόλεις Παλόντι και Ρατζαστάν, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 51 βαθμούς κάνοντας την κατάσταση απελπιστική,προκαλόντας πανικό.Σε διάφορες πόλεις της Ινδίας έλιωσε η άσφαλτος στους δρόμους και οι άνθρωποι προσπαθώντας να περάσουν το δρόμο,εγκλωβίστηκαν στο λιωμένο οδόστρωμα.
-Τον Ιούνιο ισχυρός ανεμοστρόβιλος σχίζει μέσω της πόλης Yancheng,της ανατολικής
Κίνα,αφήνοντας 51 νεκρούς.
-Ισχυρές καταιγίδες τον Ιούνιο, με πρωτόγνωρους κεραυνούς, σκοτώνουν εκατοντάδες άτομα σε Μπαγκλαντές,Πακιστάν και Ινδία.
-Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου τρομερό κύμα καύσωνα χτυπά τησ ΝΔ πολιτείες των ΗΠΑ και ιδίως την Καλιφόρνια,με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν τεράστιες δασικές πυρκαγίες
με θύματα.Στην περιοχή Death Valley στις 20/5 η θερμοκρασία έφθασε τους 52 βαθμούς!
-Τον Ιούνιο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη συχνότητα και την ένταση των αμμοθύελλων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΡΑΤΗΡΕΣ
Συνεχίσθηκε και το Β'εξάμηνο του 2015 το φαινόμενο του ξαφνικού ανοίγματος τρυπών-ρηγμάτων-καταβοθρών στο έδαφος,που έρχισε εδώ και λίγα χρόνια σε όλο τον πλανήτη.Ολοένα και πληθαίνουν καθημερινά οι αναφορές από όλο τον κόσμο,κυρίως όμως από τις ΗΠΑ και την Κίνα,για την αιφνίδια εμφάνιση τεραστίων διαστάσεων "καταβοθρών"που ανοίγουν ξαφνικά σε κατοικημένες και μη περιοχές και καταπίνουν ολόκληρα κτίρια, σπίτια,αυτκίνητα, ανθρώπους, δασικές εκτάσεις, ακόμη και οικοδομικά τετράγωνα.Ανήσυχοι οι γεωλόγοι εξακολουθούν ναπαρακολουθούν το φαινόμενο, ενώ στις ΗΠΑ συχνά είναι τα ρεπορτάζ μεγάλων καναλιών και ειδησεογραφικών
ιστότοπων για το εν λόγω φαινόμενο.Τις περισσότερες φορές το στόμιο τους έχει μόλις μερικά μέτρα διάμετρο. Ωστόσο, το τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνειά της γης προκαλεί όχι μόνο έκπληξη, αλλά και τρόμο, καθώς βρέθηκαν,σε πολλές από αυτές,τεράστιες υπόγειες σπηλιές εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων που χάσκουν κάτω από κατοικημένες περιοχές και μπορούν να ανοίξουν ανά πάσα στιγμή.
Κατά το α'εξάμηνο του 2016:
-Τον Μάρτιο ένα τρομακτικό φαινόμενο στο Λος Άντζελες,προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους επιστήμονες και στους κατοίκους της περιοχής Santa Clarita της Καλιφόρνιας των δυτικών ΗΠΑ.Ολόκληρο βουνό κινήθηκε πλαγίως και παραμόρφωσε τελείως τμήμα αυτοκινητόδρομου.Πιθανόν οφείλεται στο τεράστιο σεισμογενές ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.Τον τελευταίο καιρό πρωτοφανής ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.
-Στις 11/3 στην στην πόλη Guizhou της ΝΔ Κίνα ολόκληρο λεωφορείο εξαφανίζεται σε τρύπα αυτοκινητόδρομου που άνοιξε ξαφνικά.
-Στις 16/3 άνοιξε ξαφνικά καταβόθρα βάθους 90 μ στην αυλή σπιτιού στην Κορνουάλη της Βρετανίας.
-Τον Μάρτιο καταβόθρα διαμέτρου 30μ άνοιξε ξαφνικά σε δρόμο στην πολιτεία της Φλώριδας των ΗΠΑ
ΚΙΝΑ
-Στις αρχές Απριλίου ξαφνικά άνοιξε καταβόθρα σε λίμνη στην Κίνα και εξαφάνισε χιλιάδες ψάρια.
-Τον Μάιο τα περισσότερα από τα 1.400 στρέμματα της λίμνης Riesco στη Παταγονία της Χιλής,εξαφανίστηκαν σε μία νύκτα.Κανείς δεν ξέρει τι συνέβει εκεί πέρα. Η έλλειψη πληροφοριών από οποιαδήποτε επίσημες ομάδες αυξάνει το μυστήριο.Καταβόθρα; Γεωλογικό ρήγμα;
-Στις 7/6 δρόμο στο κέντρο της καναδικής πρωτεύουσας, την Οτάβα, άνοιξε ξαφνικά μια τεράστια τρύπα.
-Στις 22/6 η Λίμνη Peschera στην Ρωσία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ
Συνεχίσθηκαν και κατά το Α΄εξάμηνο του 2016 οι περίεργοι θάνατοι ψαριών και πουλιών σε όλο τον πλανήτη:
-Στις αρχές Ιανουαρίου στις ακτές του Κεντ βρέθηκαν πάνω από 40.000 νεκροί κάβουρες καθώς και αστερίες και αστακοί.
-Τον Απρίλιο,δεκάδες νεκρά ψάρια ,φάλαινες,δελφίνια,τεράστια καλαμάρια,θαλάσσιες χελώνεςσε παραλίες της Νάπολης(Ιταλία).
-Σε παραλίες της Ινδίας και του Περού εκατοντάδες δελφίνια βρέθηκαν νεκρά τον Μάρτιο.
-Σε μια λίμνη στην επαρχία Χαϊνάν στην νότια Κίνα ξεβράσθηκαν 35 τόνοι νεκρών ψαριών τον
Απρίλιο.
-Περισσότεροι από 200 τόνοι νεκρά ψάρια απομακρύνθηκαν από τη λίμνη Furnas της Βραζιλίας την 1 Μαϊου.
-Επίσης μέσα στον Μάϊο,40 τόνοι ψαριών βρέθηκαν νεκρά στην Ινδία, 65 τόνοι ψαριών στην Καμπότζη, 70 τόνοι ψαριών στην Κολομβία, και εκατομμύρια ψαριών στην Ινδονησία.
-Τον Μάϊο στις ακτές της Χιλής, έχουν ξεβραστεί πάνω από 300 φάλαινες, 8.000 τόνοι σαρδέλες, και σχεδόν 12% των ετήσιων αλιευμάτων σολομού της χώρας.
-Εκατομμύρια ψάρια ξεβραστηκαν νεκρά,τον Απρίλιο, κατά μήκος 125 χιλιομέτρων της ακτής του Βιετνάμ σε μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές της χώρας(300 φάλαινες,8000 τόνοι σαρδέλες,και σχεδόν 12% των ετήσιων αλιευμάτων σολομού της χώρας.
Σε μέρη όπως η Χιλή και το Βιετνάμ, έχει ήδη φτάσει στο επίπεδο όπου πλέον θεωρείται ως μεγάλη εθνική κρίση.
-Στην Ελλάδα,τον Απρίλιο ο υδροβιότοπος της Νάξου γέμισε νεκρά ψάρια.
-Στις 26/6  οι αρμόδιες Αρχές στο Αρκανσο των ΗΠΑ συνέλεξαν από τους δρόμους 2.000 πουλιά και έστειλαν δείγματα για αναλύσεις.Το σκηνικό επαναλήφθηκε,αν και με πολύ λιγότερα πτηνά,σε Λουιζιάνα, Κεντάκι, Σουηδία και Νέα Ζηλανδία.
Κάθε χρόνο υπολογίζεται πως πεθαίνουν μισό με ένα δισεκατομμύριο πουλιά, ενώ μαζικοί θάνατοι έχουν καταγραφεί αρκετές φορές τα τελευταία 20 χρόνια.

Που οφείλεται όμως το φαινόμενο αυτό;
Σύμφωνα με τους ειδικούς,τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ότι τα πουλιά και άλλα μεταναστευτικά είδη,όπως οι φάλαινες,που ταξιδεύουν ακολουθώντας τις μαγνητικές περιοχές της Γης,συχνά χάνουν τον προσανατολισμό τους.Αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιες οι μαγνητικές γραμμές οδηγούν σήμερα σε διαφορετικά σημεία από τα καταφύγια στα οποία συνήθιζαν να
συγκεντρώνονται.Γι'αυτό τον λόγο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κοπάδια ολόκληρα φαλαινών,δελφινιών και λοιπών ψαριών να ξεβράζονται στις ακτές και να αποθνήσκουν.Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποδημιτικά πουλιά.Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μετακινήθηκαν περισσότερο από οκτώ βαθμούς της μοίρας.
Κάποιοι αναλυτές συνδυάζουν το φαινόμενο με τις συνέπειες της πυρηνικής καταστροφής στη Φουκουσίμα με το επιχείρημα ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά μαζικών θανάτων ψαριών έχουν συμβεί σε χώρες που συνορεύουν με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Πυρίτιο εναντίον Ανθρακα
---------------------------
Στις 15/1/2016 η Ρωσίδα επιστήμων Βαλεντίνα Μιρόνοβα ανακοινώνει τα αποτελέσματα δράσης ενός "τεχνητού σώματος" με το όνομα "Magnetars", το οποίο εμφανίσθηκε στον κέντρο του Γαλαξία μας και ευθύνεται για την αλλαγή της πυκνότητας της ύλης.Συγκεκριμένα για το μέγεθος του πρωτονίου του υδρογόνου(H),(μείωση της διαμέτρου κατά 4%). Αυτή η μεταβολή, ουσιαστικά, ευθύνεται για την αλλαγή της βιοκρυσταλλικής δομής της ύλης, που στηρίζεται στο πυρίτιο (Si). Το παρόν έχει ως συνέπεια μια σειρά αλλαγών σε μοριακό, σε συμπαντικό και σε κυτταρικό(DNA) επίπεδο. Ιδιαίτερα το "Magnetars" δρομολογεί αλλαγές στη λειτουργία του ιππόκαμπου και της αμυγδαλής (περιοχές του εγκεφάλου), θύμου αδένα, νωτιαίο μυελού, νευρώνων. Όλα τα παραπάνω
ακούγονται όμορφα και ευεργετικά για τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Είναι όμως; Όχι, δυστυχώς δεν είναι.
Το "Magnetars" είναι ένα τεχνητό σώμα, το οποίο τοποθετήθηκε να κινείται περιοδικά στον "Ορίζοντα Γεγονότων" της Μαύρη Τρύπας του Γαλαξία μας, ώστε να χρησιμοποιήθει η Μαύρη Τρύπα ως μηχανή Κοσμικής Ενέργειας (κλέβοντας από αυτήν ενέργεια).

Με την "κλεμμένη" ενέργεια αυτό λειτουργεί ως μέσο ενεργοποίησης των όντων που έχουν ως δομικό στοιχείο το πυρίτιο (ερπετοειδείς και υβρίδια) και όχι τον άνθρακα. Στην ουσία, πρόκειται για το αντι-πρόγραμμα των "Αποστατών" έναντι του προγράμματος των Ολυμπίων (μετάβαση του C12 σε C7). Έτσι, έχουμε την ενεργοποίηση της ύλης (βιολογικής και μοριακής) από την πλευρά του Magnetars, που δρα αρχικά ευεργετικά σε όλους, αλλά απευθύνεται στα υβρίδια των Αποστατών. Το παραπάνω πρόγραμμα πιθανόν να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ικανοποιηθεί κι ένα μέρος του Θεϊκού Σχεδίου.Εξάλλου,η θεά Αθηνά δημιουργεί νικηφόρες στρατηγικές μέσα από τις στρατηγικές και τα προγράμματα των αντιπάλων της (επεξεργασία του άρθρου από τον αστροφυσικό Χρήστο Μάγνη)

Πλανήτης Άρης
---------------


Το αμερικανικό ρομποτικό όχημα Mars Curiosity Rover της NASA έχει τραβήξει κάποιες φωτογραφίες στις 29/2 και 3/3/2016 στον πλανήτη Αρη. Μία σθεναρή συγκριτική μελέτη επάνω σε αυτές είναι ικανή να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι κάτι κρύβεται στα βουνά και παρακολουθεί το γήινο όχημα.Στις έγχρωμες φωτο εντόπισε κάτι που στις ασπρόμαυρες δεν υπήρχε. Με δύο λόγια,
ένα άγνωστης κατασκευής αντικείμενο κινήθηκε, πλησίασε και πιθανότατα στάθμευσε… ξαφνικά σε μία τοποθεσία που πρωτύτερα δεν υπήρχε.Πιθανότατα, λοιπόν, πρόκειται για κάποιο όχημα που έφτασε ως εκεί,ανήκει στον αρειανό πολιτισμό ή σε κάποια εξω-αρειανή αποστολή (όπως το γήινο όχημα) και, είτε παρακολουθεί το Curiosity είτε βρέθηκε εκεί τυχαία ?Ενδεχομένως το πρώτο…

Μαύρες Τρύπες
---------------
Στις 12/3 ένα μυστηριώδες αντικείμενο επαναπροσδιόρισε όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τις "μαύρες τρύπες" του Γαλαξία. Πρώτα απ 'όλα οι μαύρες τρύπες υποτίθεται ότι απορροφούν τα πάντα σε αυτές, ακόμη και το φως. Δεύτερον, η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή που πιστεύεται ότι τίποτα στο γνωστό σύμπαν θα μπορούσε να προέλθει από μια μαύρη τρύπα.
Όλα αυτά άλλαξαν όταν η NASA ανακοίνωσε ότι κάτι πολύ μεγάλο βγήκε από μια μαύρη τρύπα.
Τι ακριβώς συνέβη; Καθώς δύο από τα διαστημικά τηλεσκόπια της NASA, το ένα εκ των οποίων

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ
ήταν το NUSTAR, παρατηρούσαν την συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, πολύ ξαφνικά, ένα μεγάλο αντικείμενο  "εκτοξεύτηκε" από τη μέση ή "στέμμα" της μαύρης τρύπας . Αμέσως μετά από αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός ένας τεράστιος παλμός ενέργειας ακτίνων Χ εξήλθε από το στέμμα.
Ο Γαλαξίας μας(Milky way) είναι τεράστιος, και σε μια περιοχή του,που απλά ονομάζεται Τοξότης Α,παράγει μια σειρά από εκλάμψεις περίπου κάθε 10 ημέρες. Το τελευταίο διάστημα, η δραστηριότητα αυτών των εξάρσεων έχει αυξηθεί δραματικά, σε σημείο που να παράγονται σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει αμηχανία στους επιστήμονες της γης.

Πλανήτης Κρόνος
----------------
Λέμε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ. Πως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που νομίζουμε, αλλά μία άλλη, πολύ διαφορετική. Ο Πλάτωνας είχε μιλήσει γι’ αυτό, μέσω της αλληγορίας του για το Σπήλαιο. Όμως, όσοι δέχεστε αυτή την θεωρία, υποπτεύομαι ότι δεν πάει το μυαλό σας σε κάποιο είδος τεχνολογίας που εκπέμπει το Matrix, πόσο μάλλον ότι η «μηχανή» του είναι πολύ κοντά στην

πλανητική γειτονιά μας.
Παλαιότερα, ενδείξεις του Voyager ενθάρρυναν μία εκτίμηση, ότι τα κομμάτια πάγου(;) που αποτελούν τους δακτύλιους του Κρόνου είναι τεχνητοί και ότι αποτελούν «πομπούς και δέκτες» δεδομένων. Δηλαδή στην πραγματικότητα, οι Δακτύλιοι του Κρόνου, είναι μία τεράστια κεραία εκπομπής αλλά και συλλογής δεδομένων…Μπορεί να μοιάζει εξωφρενικό αλλά η θεωρία, θέλει τον
Κρόνο, έναν πρώην ήλιο, μαζί με την Σελήνη, ένα τεχνητό σώμα που καλύπτεται από ένα ολογραφικό παραπέτασμα, να… φτιάχνουν την πραγματικότητα γύρω μας…
Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, υπάρχουν οι "Άρχοντες" του Σκότους ή ερπετοειδής ή κακοί εξωγήινοι ή Έκπτωτοι Άγγελοι ή αποστάτες ή όπως αλλιώς τους ονομάζει ο καθένας σύμφωνα με την
ΚΡΟΝΟΣ
πίστη του και την διευρυμένη μόρφωση και λογική του.Οι "Άρχοντες" βρίσκονται παντού γύρω μας και ένα από τα σύμβολα που αποκρύπτονται σε κοινή θέα είναι ο "Μαύρος Κύβος", ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικότερες, τουλάχιστον, θρησκείες του κόσμου μας, ενώ σχετίζεται και με τον Κρόνο…
Είναι αυτοί που ξέρουν τι θα πει ενέργεια και πως διακινείται. Γνωρίζουν ότι το χρήμα, είναι επίσης μία ενέργεια που δεν διαφέρει καθόλου από τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας. Ξέρουν να την μεταχειρίζονται, απλά με ένα τσακ στον διακόπτη…
Ο πολύ καλός συντονισμός όλων αυτών δημιουργούν το Matrix που ζούμε…
Αυτά και άλλα πολλά μας περιγράφει, σε μία παλιά του συνέντευξη ο ερευνητής David Icke.

Εξωπλανήτες
------------
Όπως ανακοίνωσε η NASA σε διάσκεψη Τύπου,το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου2016, το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ ανακάλυψε ακόμη 1.284 εξωπλανήτες, εννέα από τους οποίους ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να είναι κατοικήσιμοι.Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση που ανεβάζει τον αριθμό των εξωπλανητών που έχουν ανακαλυφθεί από το τηλεσκόπιο Κέπλερ στους 2,325 και συνολικά στους 3.200. Αριθμοί που είναι πολύ εντυπωσιακοί, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το
ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ
1989, οι αστρονόμοι δεν είχαν εντοπίσει κανέναν.

Από τους 1.284 νέους εξωπλανήτες, οι 550 πιστεύεται πως είναι συμπαγείς και βραχώδεις σαν τη Γη. Εννέα από αυτούς βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη κάποιου άστρου, κάτι που σημαίνει πως η θερμοκρασία της επιφάνειας επιτρέπει την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή. Με βάση τη νέα αυτή ανακάλυψη, ο αριθμός των γνωστών σε εμάς πλανητών που είναι πιθανό να μας φιλοξενήσουν έχει αυξηθεί στους 21.Η επικεφαλής ερευνήτρια των κεντρικών γραφείων της NASA στην Ουάσινγκτον δήλωσε: "Αυτή η ανακάλυψη μας δίνει ελπίδα ότι κάπου εκεί έξω, γύρω από ένα άστρο σαν το δικό μας, μπορεί να ανακαλύψουμε μία ακόμη Γη".

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός
----------------------------
Συνεχίσθηκαν οι θεάσεις αγνώστων σκαφών κοντα στον ΔΔΣ.Η πλέον χαρακτηριστκή περίπτωση έγινε στις 9/5/16 όταν ένα μικρό σμήνος πέρασε κάτω από τον ΔΔΣ και πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα της Γης.Δειτε το βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=QqZt8tHIV1U
Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι εξωγήϊνοι έχουν επισκεφθει επανειλλημένως το εσωτερικό του ΔΔΣ και μίλησαν με το προσωπικό του.

Αγνωστα αντικείμενα στον Ηλιο
-------------------------------
Από το 2010 τα ηλιακά παρατηρητήρια της NASA,SOHO και SDO που βρίσκονται κοντά στον Ήλιο,βιντεοσκοπούν παράξενα σκάφη τεραστίων διαστάσεων,μεγαλύτερων της Γης, που βρίσκονται γύρω από τον ήλιο.Το φαινόμενο από τότε έχει καταντήσει πλέον καθημερινή ρουτίνα!!
Στις 29/5/2016 ένα μακρόστενο και τεράστιο αντικείμενο εμφανίζεται στον Ήλιο. Την ίδια μέρα, σε διαφορετικό σημείο, ένα άλλο άγνωστο… εξαπολύει φωτεινή ακτίνα.Μια εικόνα που λήφθηκε από το δορυφόρο Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), της NASA , δείχνει μια τεράστια δομή
29 ΜΑΊΟΥ 2016
δίπλα από τον Ήλιο.
Το μακρόστενο ορθογώνιου σχήματος άγνωστο αντικείμενο φαίνεται να είναι κάποιο μητρικό αστρόπλοιο εξωγήινης προέλευσης. Αλλά επίσης συγκλονιστικό είναι ότι φαίνεται να λάμπει με ένα τρόπο σαν να περιβάλλεται από κάποιο είδος ενέργειας.
Την ίδια ημέρα διακρίνουμε την εικόνα ενός άλλου άγνωστου αντικειμένου, το οποίο εμφανίζεται να εξαπολύει (ή να δέχεται) μία ακτίνα η οποία φαίνεται σαν να εισχωρεί στον Ήλιο.
Στο τέλος Ιουνίου εμφανίσθηκαν και δύο τεράστια τριγωνικά σκαφη δεκαπλάσια της Γης.
Μην ξεχνάμε ότι στο εσωτερικό του Ήλιου έχει διασκευασθεί,όπως έχω ξαναφέρει σε άρθρα μου και είναι μεγάλη βάση ,διαμέτρου 500.000χλμ των Ανδρομέδιων-Ολύμπιων σκαφών.
Δείτε το βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=CCC-XZwbx2g


Γιγαντιαίο ΑΤΙΑ περνάει δίπλα στον πλανήτη Δία
--------------------------------------------------
Μία από τις σπάνιες θεάσεις τους είδους, καθώς πρόκειται για ένα καθαρό video που τραβήχτηκε σε HD.
Ανέβηκε στο youtube στις 23/3/2016 από έναν έκπληκτο αστρονόμο.
ΔΙΑΣ
Εκείνο που εντυπωσιάζει άπαντες είναι το μέγεθός του καθώς είναι ελάχιστα μικρότερο από τους δορυφόρους του Δία.
Βέβαια, οφείλουμε να κρατήσουμε μία επιφύλαξη, καθώς δεν γνωρίζουμε την απόσταση ως προς εμάς ή ως προς τον πλανήτη για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι πραγματικά περίπου στο μέγεθος των δορυφόρων.
Στην περίπτωση που είναι μακρύτερα του πλανήτη, τότε μιλάμε για πραγματικά τεράστιο σε μέγεθος ΑΤΙΑ που κινείται εξαιρετικά ταχύτητα…
Δείτε το video όπου το ενδιαφέρον (αν είστε ανυπόμονοι) βρίσκεται μετά το 2:05:https://www.youtube.com/watch?v=FNFpbC49UzU

Μαύρος Ιππότης
----------------
Ο αποκαλούμενος "Μαύρος Ιππότης"είναι ένα εξωγήϊνο σκάφος το οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια,όπως έχει αποδειχθεί,περιστρέφεται γύρω από τη Γη.
Πρόσφατα οι ΗΠΑ τον θεώρησαν ένοχο για την ανεξήγητη πτώση τεσσάρων αμερικανικών και ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους,ενώ ο Πούτιν θεωρεί πως οι ΗΠΑ παραβιάζουν την "εξωγήινη συνθήκη" διατάζοντας τα ρωσικά αεροσκάφη να παραμείνουν στο έδαφος.
Σύμφωνα με πηγές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, το καθεστώς Ομπάμα ετοιμαζόταν να κτυπήσει τον μυστηριώδη εξωγήινο δορυφόρο με την αποστολή NROL 37, που μεταφέρει ένα top secret όπλο.
Τα σήματα που εκπέμπει ο περίφημος εξωγήινος δορυφόρος και που έχουν αποκωδικοποιηθεί, δείχνουν ότι προέρχεται από το αστρικό σύστημα του Έψιλον Βοώτη(αποστάτες) και βρίσκεται σε
ΜΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
τροχιά περί τον πλανήτη μας εδώ και 13.000 χρόνια!
Έκθεση του ρωσικού υπουργείου άμυνας η οποία λαμβάνει υπόψη ένα εκτεταμένο αρχείο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και τα σημερινά αποκωδικοποιημένα σήματα του "Black Knight", θεωρεί ότι το μυστηριώδες αυτό αντικείμενο φαίνεται να είναι ένας φάρος–προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γης να μην τολμήσουν να ανέβουν υψηλότερα από τα 11.748 χιλιόμετρα (7.300 μίλια) πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη μας!
Η ρωσική έκθεση συνεχίζει αναφέροντας ότι το καθεστώς Ομπάμα προέβη στην επικίνδυνη πράξη της παραβίασης της "εξωγήινης συνθήκης" μεταξύ της Γης και του "Black Knight", όταν στις 28 Μαΐου το άκρως απόρρητο όπλο με την ονομασία NORL-37 φορτώθηκε σε αεροσκάφος C-130 στην αεροπορική βάση Wright Patterson στο Ντέιτον του Οχάιο, με σκοπό την μεταφορά του στο Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα, ενώ ο μυστηριώδης δορυφόρος έστειλε ένα αντικείμενο–ανιχνευτή κάτω για να παρατηρεί την πτήση!

Πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την έκθεση,στις 2 Ιουνίου,ο "Μαύρος Ιππότης" εκτίναξε ένα μυστηριώδες αντικείμενο που εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από την Δυτική περιφέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη σειρά του εκτίναξε έναν άγνωστο αριθμό μικρότερων αντικειμένων από το κύριο σώμα του με έκρηξη.
Μέσα σε λίγες ώρες μετά που τα δορυφορικά αντικείμενα του "Black Knight" χτυπήσαν τις ΗΠΑ, ένα αεροσκάφος Thunderbird της πολεμικής αεροπορίας και ένα της ελίτ των "Blue Angels" του πολεμικού ναυτικού, συνετρίβηκαν ανεξήγητα.
Στις 3 Ιουνίου, ο "Black Knight" αιφνιδίασε και πάλι εκτοξεύοντας ένα μυστηριώδες αντικείμενο που εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Βόρεια Αλάσκα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε και εξερράγη στον ουρανό πάνω από το Όρεγκον, εκτινάσσοντας αντικείμενα να διασχίζουν τους ουρανούς πάνω από σχεδόν όλες της ανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές των ΗΠΑ.
Μέσα σε 24 ώρες μετά που τα μυστηριώδη αντικείμενα του "Black Knight" εκτοξεύτηκαν, συνεχίζει η έκθεση, ένα F-16CJ της157ης μοίρας μαχητικών της Εθνικής Φρουράς της Νότιας Καρολίνας και ένα άλλο του οποίου αποστολή ήταν η προστασία της τοποθεσίας εκτόξευσης του όπλου 37-NORL στο Κέιπ Κανάβεραλ, συνετρίβηκαν ανεξήγητα.
Ακόμα χειρότερα, σε λιγότερο από 48 ώρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, ο Major Σεργκέι Yeremenko της ακροβατικής μοίρας της ρωσικής ελίτ ιπποτών, σκοτώθηκε όταν το μαχητικό του Sukhoi-27 συνετρίβη όπως ακριβώς είχε συμβεί με το αμερικανικό Thunderbird και το άλλο των Blue Angels, όταν έπεσε ανεξήγητα από τον ουρανό. Δύο ώρες αργότερα, ο Πρόεδρος Πούτιν διέταξε όλα τα μαχητικά Sukhoi-27 να παραμείνουν στο έδαφος.


ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ΠΑΡΑΞΕΝΑ

UFO σε Ηφαίστεια
------------------
-Ένα παράξενο φαινόμενο έχει καταγραφεί αρκετές από τα κεντρικά ραντάρ καιρού κοντά στο Nevada de Toluca στο Μεξικό. Εμφανίζεται πάντα όταν ένα UFO είναι κοντά και εκπέμπεται μία ενέργεια που φαίνεται να επηρεάζει τους γύρω κατοίκους.Από το 2012 το ραντάρ έχει δείξει αρκετές φορές παράξενα φαινόμενα τα οποία απεικονίζονται σαν σπειροειδείς δίνες. Το παράδοξο ή το αλλόκοτο σε αυτή την υπόθεση είναι πως εμφανίζονται κάθε φορά που ένα UFO πετάει πάνω από
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ  POPOCATEPETL
ένα ηφαίστειο, είτε εισέρχεται είτε εξέρχεται.
Πολύ ειδικότερα αυτό συμβαίνει στο ηφαίστειο του Μεξικού Popocatepetl, το ηφαίστειο με τον συχνότερο, ίσως, εντοπισμό UFO από όλα τα του πλανήτη.Συνέβη και πάλι στις 16, 27 και 28 Οκτωβρίου, στις 28 Δεκεμβρίου 2015, στις 22 Φεβρουαρίου αλλά και στις 1, 2 και 5 Μαρτίου το 2016.
Ο Jorge Tokunaga υπεύθυνος του συστήματος που καταχώρησε την δίνη, δεν μπορεί να εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η σπειροειδής ενέργεια που καταγράφεται. Αφού έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει προκειμένου να ελέγξει και να "καθαρίσει" το ραντάρ και να το ρυθμιστεί ξανά, όταν όλα ήταν έτοιμα και λειτούργησε εκ νέου, το περιστρεφόμενο μυστήριο επανεμφανίστηκε…
Παράξενο έως ύποπτο είναι το γεγονός πως οι σχετικές επίσημες εικόνες που δείχνουν την σπειροειδή δίνη,έχουν διαγραφεί από το Internet, επίσης και από το σύστημα καιρικών συνθηκών.Πάντως, ίσως, είναι χρήσιμο να προσθέσουμε ότι πληροφορίες λένε πως όταν εμφανίζονται αυτές οι σπείρες επηρεάζεται ο κοντινός ανθρώπινος πληθυσμός.Κάποιοι ανέφεραν για περίεργη εσωτερική ανάπτυξη και αίσθηση, για μία αναστάτωση, για διάθεση επικοινωνίας με κάτι
που δεν υπήρχε, άλλοι φουρφουρίζουν σα να είναι να πετάξουν, κάποιοι έχουν ένα παράξενο σκίρτημα…

Όμως,αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο ηφαίστειο Popocatepetl, αλλά και στο Colima και αλλού στα οποία έχουν παρατηρηθεί ενεργές δράσεις UFO εντός και εκτός αυτών.Πιθανόν να θέλουν να προλάβουν κάποιο κακό ή προσπαθούν τα UFO με τον τρόπο τους να επικοινωνήσουν με τον κόσμο ή να τον ενημερώσουν για κάτι;

Μυστηριώδεις Ακτίνες Φωτός-Ουράνιο Τόξο
------------------------------------------
LEHIGH  VALLEY
-Υπήρξαν πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις μυστηριωδών ακτίνων φωτός οι οποίες ακτινοβολούσαν από την γη προς τον ουρανό από το 2012. Το περίεργο αυτό όσο και ανεξήγητο φαινόμενο συνεχίστηκε και το 2016 στην Κίνα, στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά, και τη Νέα Ζηλανδία.

-Στις 26/6 οκτώ ουράνια τόξα μαζί,εμφανίσθηκαν στο Lehigh Valley που βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Πενσυλβάνιας των ΗΠΑ.

CERN
Από την ημέρα,στα τέλη του 2015,που ο επιταχυντής του CERN άλλαξε επίπεδο (νέα πειράματα με νέα τεχνολογία στο επιταχυντή Αδρονίων του CERN),μια σειρά περίεργων φυσικών γεγονότων έχει επηρεάσει τον πλανήτη ολόκληρο. Είναι προφανές ότι έχουν διαταραχθεί πολλά ενεργειακά πεδία
επάνω στην γη,στην προσπάθεια του CERN να αποτρέψει την αντιστροφή των μαγνητικών πόλων
του πλανήτη.
Το γεγονός λοιπόν ότι τον Απρίλιο ξαφνικά ο επιταχυντής του CERN έκλεισε, λόγο υποτιθέμενης βλάβης που προκάλεσε "δήθεν ένα "κουνάβι"(!), μόνο σε σκέψεις μπορεί να μας βάλει.Μάλλον όμως,σύμφωνα με τους ειδικούς,η κατάσταση στο πείραμα έφυγε από τον έλεγχο των επιστημόνων και προκάλεσε μια αλυσίδα γεγονότων με απρόβλεπτες συνέπειες μέχρι τώρα και για τον λόγο αυτό από εκείνες τις μέρες και μετά ο πλανήτης κυριολεκτικά βρίσκεται εκτός ελέγχου, με περίεργα και πρωτόγνωρα φαινόμενα να συμβαίνουν σε κάθε μήκος και πλάτος του.Πιθανόν ένα από αυτά να είναι η ξαφνική αλλαγή της πορείας του βόρειου μαγνητικού πόλου προς το Λονδίνο.

Στις 8/5/16 ένα παράξενο φαινόμενο εμφανίστηκε στους μετεωρολογικούς χάρτες.Ένας τέλειος κύκλος από βροχή μετακινήθηκε πάνω από την Λωζάνη,στη κωμόπολη Vallorbe λίγα χιλιόμετρα νότια της Γενεύης στην Ελβετία. Το παράδοξο είναι ότι εκείνο το διάστημα δεν έβρεχε!Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι πίσω από τον μυστηριώδη κύκλο κρύβεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Με απλά λόγια το πολύ γνωστό σε όλους μας CERN.
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Οι υποθέσεις αυτές δεν προέκυψαν έτσι απλά για να έχουν κάποιοι κάτι να πουν, ούτε για να κατηγορήσουν το CERN. Τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί πολλές παράξενες καιρικές ανωμαλίες οι οποίες έχουν συλληφθεί από σταθμούς ραντάρ σε όλο τον κόσμο.

Επίσης κάτι πολύ περίεργο συνέβει στην περιοχή της Γενεύης στις 24/6/2016, κοντά στο Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων(LHC) του CERN. Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο You tube δείχνει περίεργα
σύννεφα πάνω από τον επιταχυντή "αδρονίων" του CERN.Τα σύννεφα είναι λαμπερά στο κέντρο τους και σαν να υπάρχουν κεραυνοί.
Πρόκειται άραγε για μια πύλη προς μια άλλη διάσταση; (https://www.youtube.com/watch?v=z4Rf33Hf7Dw).

Το CERN είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα πειράματα σωματιδιακής φυσικής που πραγματοποιούνται στον κόσμο σήμερα. Στην προσπάθειά τους οι επιστήμονες να φτάσουν μέχρι το "σωματίδιο του Θεού" δεν αποκλείεται να έρθουν σε άγνωστα επίπεδα απελευθερώνοντας άγνωστες δυνάμεις της φυσικής και μαζί με αυτές οντότητες που μπορεί να ζουν σε άλλες συντεταγμένες διαστάσεων από τις δικές μας.Πρόσφατα σε κάποιο πείραμα στο CERN
εμφανίσθηκαν πρόσωπα από άλλες διαστάσεις.Δεν υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερες λεπτομέρειες.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλοι οι επιστήμονες του CERN που κατανοούν τι ακριβώς κάνουν στον "επιταχυντή Αδρονίων"(LHC) και πάνω σε τι εργάζονται. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι ψάχνουν για κάτι που ονομάζεται "Κοσμικό Δέντρο",το οποίο είναι ένας περίτεχνος χάρτης της φωτεινής και σκοτεινής ύλης που βρίσκονται σε παράλληλες διαστάσεις.
Ωστόσο, πιστεύεται γενικότερα από τους συνωμοσιολόγους ότι αυτοί οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιηθεί για να "τρέξουν' ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει μία πύλη.

ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ.
Ας γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη μας,ιδίως τώρα!
Ο έντονος επηρεασμός του πλήθους από τη ραδιοφωνική εκπομπή "Ο Πόλεμος των Κόσμων" που έγινε στις ΗΠΑ το 1938,έδωσε το ερέθισμα σε μια σπείρα ακραίων "Καμπαλιστών" ραβίνων(Cabal=μαφία), να κάνουν μια ανάλογη εκπομπή με θέμα τη "Δευτέρα Παρουσία" του Χριστού ώστε να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους ναζί της Γερμανίας, οι
οποίοι την εποχή εκείνη είχαν αρχίσει τους διωγμούς των εβραίων. Θα επέλεγαν μια παραμονή Χριστουγέννων, όπου οι περισσότεροιάνθρωποι με εορταστική διάθεση θα γιόρταζαν στα σπίτια τους.
Τότε σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Γερμανίας και σε όσους άλλους σταθμούς μπορούσαν στην Ευρώπη,θα άρχιζαν να μεταδίδουν ότι δήθεν ήρθε η "Δευτέρα Παρουσία" του
Μεσσία, τον οποίον θα ταύτιζαν με τον Χριστό, για να προκαλέσουν θρησκευτική υστερία στον κόσμο και παράλληλα να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στον ναζισμό με τον θρησκευτικό φανατισμό του πλήθους.Η σκέψη αυτή των ραβίνων των εμπνευστών του "Απόλυτου Μυστικού" όπως χαρακτήρισαν την ψεύτικη "Δευτέρα Παρουσία"εγκαταλείφθηκε γρήγορα για δύο λόγους.
Πρώτον η εκπομπή,απαιτούσε πρόσβαση στη ραδιοφωνία της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης που ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσουν,τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, και δεύτερο αν και το σχέδιο ήταν σατανικά υπέροχο για να κινητοποιήσουν τις μάζες εναντίον των ναζί,είχε την εξής αδυναμία.Όταν θα διαπίστωναν οι χριστιανοί ότι αυτό ήταν μόνο μια εκπομπή των Εβραίων και όχι μια πραγματικότητα, τότε η οργή τους θα ξεσπούσε πάνω τους, για διακωμώδηση των θρησκευτικών συμβόλων και θα ακολουθούσε περίοδος διωγμών με ανεξέλεγκτες διαστάσειςΈτσι η ιδέα το σχεδίου της ψεύτικης Δευτέρας Παρουσίας του Μεσσία - Χριστού, έμεινε στο χρονοντούλαπο ώσπου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα ευνοούσαν τηνεφαρμογή του.

Το σχέδιο αυτό για τους μυημένους σιωνιστές,όπως είπαμε έχει την κωδική ονομασία το "Απόλυτο Μυστικό"το οποίο αποτελεί σήμερα την κορωνίδα του οράματος της παγκόσμιας κυριαρχίας των εβραίων και είναι σχεδόν έτοιμο για την εφαρμογή του με την άκρως απόρρητη ονομασία"Blue Beam Project" (Σχέδιο ΜπλεΑκτίνα).
Τελικός αποδέκτης για την εφαρμογή του είναι η NASA που ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων του εβραίου Νέλσον Ροκφέλλερ.

Το 1898 είχε γίνει στη Βασιλεία της Ελβετίας το συμπόσιο των "Σοφών Γερόντων της Σιών" που καθόριζε τους στόχους του σιωνισμού με τα γνωστά "Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών", και έθετε ως χρόνο δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ σε πενήντα χρόνια,όπως και έγινε το 1948.

Κάποιο ανάλογο συνέδριο είκοσι ένα χρόνια μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ έγινε σε μια απρόσιτη περιοχή, στο Μαίριλαντ των ΗΠΑ, όπου υπάρχει μια μικρή πολιτεία με την κωδική ονομασία"JASON" (ΙΑΣΩΝ) ή "Country Club" και καταλαμβάνει μια τεραστίαεδαφική έκταση ιδιοκτησίας του εβραίου Νέλσον Ροκφέλλερ.Από και προς το "Country Club" δεν υπάρχει καμία πρόσβαση από ξηράς, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν σε αυτή αλλά και γιατί απαγορεύεται η προσέγγιση ακόμη και ιπτάμενων μέσων, πλην αυτών που χρησιμοποιούν τα μέλη του "Club" για τις μετακινήσεις τους, αφούη μετάβαση και η αναχώρηση γίνεται μόνο με εναέρια μέσα μεταφοράς.

Συγκρότηση της Ομάδας "ΙΑΣΩΝ¨.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ,το 1954 ανέθεσε στον στενό συνεργάτη του για θέματα σχεδιασμού Ψυχρού Πολέμου και ειδικό βοηθό στον χειρισμό θεμάτων εξωγήινων, τον διευθυντή της MJ-12 Νέλσον Ροκφέλλερ,αμερικανό επιχειρηματία και διαχειριστή του "Ροκφέλλερ Σέντερ", να δημιουργήσει μια οργάνωση που θα μελετούσε διάφορες απόρρητες μελέτες και έρευνες, χωρίς να είναι ενήμερες για αυτήν την οργάνωσηκαι τις έρευνές της οι κυβερνητικές υπηρεσίες και το Κογκρέσο.

Την εποχή εκείνη ο Νέλσον Ροκφέλλερ ήταν επικεφαλής της μυστικής ειδικής ομάδας που ονομαζόταν "Ομάδα Συντονισμού και Σχεδιασμού NSC 5412/1" γνωστή και ως "Ειδική Ομάδα 5412", με αποστολή τη διενέργεια κατασκοπείας στο εξωτερικό, και την εκπόνησητου "Σχεδίου
NELSON  ROCFELER
Έκτακτης Ανάγκης" για την αντιμετώπιση προβλημάτων των εξωγήινων.
Ήταν ο σημαντικότερος, ρυθμιστής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά και των σχέσεων με τους εξωγήινους, όπωςαυτές απέρρεαν από τη "μυστική συνθήκη" που υπεγράφη μεταξύ των εξωγήινων και των ΗΠΑ.
Ο Ροκφέλλερ συγκρότησε την οργάνωση με την επωνυμία "JASON'S" (Ιάσονες), μια Άκρως Απόρρητη και ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλευτική ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία παρείχε και παρέχει, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα άμυνας,επιστήμης, τεχνολογίας και εξωγήινων. Οι περισσότερες από τις μισές εκθέσεις των μελετητών "Ιασόνων" είναι "Άκρως Απόρρητες".

Η οργάνωση ανασυγκροτήθηκε το 1960 από τον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντυ με διευρυμένες αρμοδιότητες και μετονομάστηκε από JASON'S σε "Κοινωνία JASON'S", αργότερα μετονομάστηκε πάλι σε"Μελετητές JASON'S", και "Όμιλος JASON'S".Η αλλαγή της ονομασίας γινόταν είτε για εσωτερικούς λόγους λειτουργίας ή για λόγους αναβάθμισης του Ομίλου ή ακόμη και για λόγους ασφαλείας.
Το όνομα "JASON'S" όταν γράφεται με κεφαλαία γράμματα,δηλώνει την πόλη "JASON'S", ενώ όταν γράφεται με μικρά γράμματα "Jason" αφορά σε μυστικά σχέδια και τις λεπτομέρειες λειτουργίες της οργάνωσης.
Η οργάνωση JASON'S" είναι η υψηλότερη μυστική οργάνωση των ΗΠΑ και πολύ πιο πάνω από την οργάνωση "Κρανίο και τα Οστά" και το "Scroll & Key" των Ιλλουμινάτι.
Είναι αυτοί που αποτελούν τον πυρήνα της θεωρίας για τη δημιουργία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου στο 'Country Club" τον Αύγουστο του έτους 1969.Οφείλει το όνομά της στον Έλληνα Ιάσονα τον αρχηγό τηςΑργοναυτικής Εκστρατείας.

Για την Κοινωνία "JASON'S" το "Χρυσόμαλλο Δέρας" του ιπταμένου κριαριού συμβολίζει την αναζήτηση και την αποκάλυψη των "Μυστικών της Αθανασίας" που έκρυβε αυτό,για το οποίο τόσο ο Ορφέας όσο και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, γράφουν: "Το Δέρας έλαμπε όπως ο χρυσός και ο χαλαζίας".Ήταν όμοιο με σύννεφο που κοκκινίζει στις φλογερές ακτίνες του ήλιου.Η γη φωτιζόταν από τη γυαλάδα του δέρατος, που έλαμπε σαν τηναστραπή του Δία".
Αυτά που ψάχνουν οι σιωνιστές είναι η αρχαία Ελληνική τεχνολογία και τα μυστικά της αθανασίας που έκρυβε το "Χρυσόμαλλο Δέρας" για να γίνουν αθάνατοι !

Το πέπλο της μυστικότητας γύρω από την ομάδα "Ιάσων" είναι πολύ σκοτεινό. Διατηρεί απόκρυφα στεγανά, επειδή δεν εμπιστεύονται την εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι μπορεί να κρατήσει μυστικά τα τόσο πολύ σημαντικά θέματα που χειρίζεται η οργάνωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το όνομα "Ιάσονες" να μην έχει εμφανιστεί ποτέ σε
έγγραφα τα οποία μπορεί να έρθουν για δημόσιο έλεγχο.

Τα μέλη του "Club JASON'S" (Ιάσονες), διαμένουν μόνιμα με τις οικογένειές τους στην απρόσιτη πολιτεία του "Country Club", στην οποία υπάρχουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για άνετη διαβίωση,αναψυχή, άθληση, και υπερσύγχρονο σύστημα προστασίας καιπροειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου.Είναι τα μόνα επιστημονικά στελέχη των ΗΠΑ που γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση της υψηλότερης τεχνολογίας σχετικά με τον "Πόλεμο των Άστρων",τον υποβρύχιο πόλεμο και την απόκρουση των εξωγήινων !

Οι ιδρυτές του "Ομίλου JASON" εντάξανε στην οργάνωσή τους και τα μέλη του εγκληματικού "Μανχάταν Πρότζεκτ", το οποίο αποτελούσαν κορυφαίοι φυσικοί, χημικοί, μαθηματικοί, που εργάστηκαν στηνκατασκευή της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Προσθήκη λεζάντας
Λειτούργησε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με αποστολή την κατασκευή μεγάλου αριθμού πυρηνικών όπλων από ΗΠΑ και Αγγλία, για την απόκτηση της απόλυτης εξουσίας έναντι τωνΡωσικών Δημοκρατιών.
Στην εσωτερική λειτουργία της οργάνωσης ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ είχε την ονομασία η "Αυτού Μεγαλειότης",ο Νέλσον Ροκφέλλερ ονομαζόταν η "Αυτού Υψηλότης",ο διευθυντή της CIA και διευθυντής της ομάδας "MJ-12" ο "MJ-1"ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, είχε την κωδική ονομασία "Αρχιερέας". Ο Ζ. Μπρεζίνσκι ο πρόεδρος της "Τριμερούς Επιτροπής'
ήταν γνωστός ως "Άρχων" ή "MJ-2".Ο αλήστου μνήμης μισέλληνας Δρ. Χένρυ Κίσιγκερ, υπεύθυνοςτης πολιτικής διαχείρισης της παρουσίας των εξωγήινων,ονομαζόταν "Επίσκοπος» ή "MJ-3".Τα μέλη από το "MJ-4" έως και το "MJ-12" έφεραν την κωδικήονομασία "Ηγεμόνες.Όλοι αυτοί συγκροτούσαν και την ομάδα Majestic-12.

Οι υπόλοιποι τριάντα οχτώ που συμπλήρωναν τον αριθμό πενήντα των Αργοναυτών ήταν εξέχοντα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου και είχαν την κωδική ονομασία "Ηγέτες".Η "Majestic-12" σήμερα αρχές 2016 έχει μετονομαστεί σε "Committee ΧΧΧΧ", το τετραπλό -Χ- είναι ο Ρωμαϊκός σταυρός πάνω
στον οποίο σταύρωναν τους υποτιθέμενους γιους θεών, αφού τα μέλη της οργάνωσης θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς.
(Από το βιβλίο το Απόλυτο Μυστικό του στρατηγού Γερ.Καλογεράκη)

ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΟΙ

Οπως αναφέρω πάντα, το κεφάλαιο αυτό αποτείνεται σε "αφυπνισμένους ανθρώπους Ελλάνιους ή μη"(Ελλάνιος=Φωτεινός) και δεν υποχρεώνω κανέναν να πιστέψει ότι γράφω !!!
Εχω γράψει επανειλλημένως και το ξαναγράφω,ότι:"Αν δεν πιστεύεις σε κάτι,δεν πάει να πει αυτό το κάτι ότι δεν υπάρχει"!
Η πιο ισχυρή φαντασία μπορεί να είναι τελικά η πραγματικότητα"

Και κατά το Α'εξάμηνο του 2016 συνεχίσθει η δραστηριότης στο ηλιακό μας σύστημα και εγγύς της Γης,των φωτεινών δυνάμεων της Ανωτέρας Τάξεως Συμμάχων(ΑΤΣ)των Ανδρομέδιων-Ολύμπιων,που προστατεύουν τον πλανήτη μας και ιδίως τον απανταχού της Γης Ελληνισμό,με τις δυνάμεις της 7ης και 8ης αποστολής του Ιερού Άρχοντος του Φωτός,του Ζηνός (Ζευς).

Να υπενθυμίσω και πάλι,ιδίως για τους νέους αναγνώστες των άρθρων μου,ότι η "Συνομοσπονδία Σμήνους 13 Γαλαξιών των Εψιλον της Ανδρομέδας" αποτελείται από την "Κραταιά Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας"και την "Ανωτέρα Τάξη Συμμάχων"(αποικίες των Ανδρομέδιων-Ολύμπιων και λοιπές συμμαχικές φυλές).Η ΑΤΣ έχει αναλάβει τον Γαλαξία μας.

Επίσης με τον όρο "Αποστάτες"εννοούμε τα γήινα ανθρώπινα όντα,που το 25000 π.Χ αποστάτισαν από τον Θεό,το "Όλον Φως"(καμία σχέση με τον Γιαχβέ) όπως τον αποκαλούν οι Ανδρομέδιοι-Ολύμπιοι,καθώς και νοήμονα όντα που κατοικούν σε εχθρικούς αστερισμούς,ιδίως του Δράκοντος,Όφεως,Κήτους,κλπ,τα οποία είναι ερπετοειδείς Δράκοι με φολίδες,κλπ.Πολλοί απ'αυτους που μένουν στην Γη και συνήθως κατέχουν υψηλές θέσεις,έμφανίζονται με ανθρώπινα σώματα και όποτε θέλουν παίρνουν την ερπετοειδή ή δρακονιανή μορφή.Συνήθως είναι κλώνοι.
Οσοι αναγνώστες του άρθρου μου δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες,ας διαβάσουν τα παρακάτω άρθρα μου:
-ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΜΗΝΟΥΣ 13 ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΩΝ "Ε" ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ http://perseasorion.blogspot.gr/2011/10/13_4996.html
-Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ,ΜΕΡΟΣ Α΄και ΜΕΡΟΣ Β΄   http://perseasorion.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html  και
 http://perseasorion.blogspot.gr/2015/03/blog-post_17.html

Επαναλαμβάνω και πάλι,όπως έγραψα και στο προηγούμενο ομώνυμο άρθρο μου Νο11,ότι  πρέπει να θυμόμαστε ότι "ο Ελλαδικός χώρος είναι ένας ιδιαίτερος και ιερός χώρος,ευλογημένος από τον Θεό,το "Όλον Φως" !!!
Ολα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό στην χώρα μας είναι σχέδιο των Ολυμπίων ώστε να εκτεθεί και ο τελευταίος ανθέλλην και ο τελευταίος προδότης.Αυτή την φορά θα ξεκαθαρίσει πλήρως "η ήρα από το στάρι" και η Ελλάδα μας θα κυβερνηθεί από γνήσιους "γόνους Έλληνες" που φέρουν το γονίδιο "έψιλον"στον πέμπτο ανενεργό(επί του παρόντος)έλικα του DNA τους !

Σύμφωνα με μήνυμα των Ολυμπίων του Δεκεμβρίου 2015,από το πρόσφατο βιβλίο το "Απόλυτο Μυστικό" του στρατηγού Γερ.Καλογεράκη.
"Οι πιέσεις κατά της Ελλάδος θα συνεχισθούν,με δική μας ανοχή,μέχρι να επιφέρουν την αφύπνιση και τον απεγκλωβισμό ικανού αριθμού Ελλάνιων γόνων από τα αποστατικά συστήματα.Εμείς μπορούμε να εμποδίσουμε τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα,δεν το πράττουμε όμως,διότι με τις δοκιμασίες που υφίστανται οι Ελλάνιοι θα επιτύχουν τον πνευματικό απεγκλωβισμό τους από τα
αποστατικά δεσμά και θα αφυπνισθεί ο πατριωτισμός τους που είναι απαραίτητος για την διαφύλαξη της εθνικής τους κυριαρχίας.Μόνο η αίσθηση του κινδύνουμπορεί να ενεργοποιήσει την ψυχική έκρηξη για τον απεγκλωβισμό σας.
Άπαντα τα ανωτέρω θα συνεχίσουν να εξελίσσονται,όχι μόνον στην Ελλάνιαν,αλλά εις ολόκληρον την Γαία με αυξανόμενη ένταση.

Αλλό μήνυμα των Ολυμπίων από φίλο μου:
"Οι γήινες δυνάμεις των αποστατών,καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να προκαλέσουν παγκόσμια αναταραχή αλλά θα υποστούν οδυνηρή ήττα που θα σημαίνει την απαρχή μιας νέας εποχής για την Γαία και το ανθρώπινο γένος.Συντόμως θα κληθείτε και εσείς να συμμετάσχετε ενεργά στισ εξελίξεις που έρχονται,όμως προς το παρόν οφείλετε να παραμείνετε ψύχραιμοι.Τα πάντα θα συμβούν υπό τον δικό μας έλεγχο και να παρακολουθείτε τα γεγονότα με ηρεμία και νηφαλιότητα.
Μην ανησυχείτε δια την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάνιας,δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.Να ενθυμείσθε ότι αξία έχουν τα τελικά αποτελέσματα και όχι οι πρόσκαιρες δυσμενείς καταστάσεις".

Ας δούμε τα γεγονότα του εξαμήνου:
Συνεχίσθηκε και το Α'εξάμηνο η έξαρξη θεάσεων Ολύμπιων σκαφών και αστροστόλων σε όλο τον πλανήτη και στην χώρα μας.Επίσης στην περιοχή του ήλιου τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο υπήρξε μεγάλη κινητικότητα σκαφών καθόσον αφίχθησαν και νέες ενισχύσεις,με σκοπό άλλες από αυτές να
προβούν στην εκκαθάριση των υπολλειμάτων των "αποστατών"και άλλες να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες επι της Γης Ανδρομέδιες-Ολύμπιες δυνάμεις,ειδικότερα στην χώρα μας.

-Τέλος Φεβρουαρίου 2016 κατεστράφησαν στο ηλιακό μας σύστημα οι λίγες βόμβες Qarks(Stangelet)που είχαν απομείνει.Η απομάκρυνση όμως των τελευταίων βομβών πλάσματος (toplet),που είχαν τοποθετήσει οι "αποστάτες", αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι αναμενόταν, καθώς προστατεύονται με κβαντικούς θαλάμους βαθμωτών πεδίων στρέψης σε όλη την περιοχή του ηλιακού συστήματος. Οι κβαντικοί αυτοί θάλαμοι δημιουργούν μια δίνη προσαύξησης της πρωτογενούς ανωμαλίας πλάσματος γύρω από αυτές τις βόμβες.Οι Ανδρομέδιοι-Ολύμπιοι χρησιμοποιούν την προηγμένη τεχνολογία των φωτεινών πυλώνων (ATVOR) για την διάλυση αυτής της ανωμαλίας.Στη συνέχεια επαναλαμβάνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας ATVOR μέχρι η κρίσιμη μάζα της πρωτογενούς ανωμαλίας εξουδετερωθεί, και στη συνέχεια θα αχρηστέψουν και τις υπόλοιπες βόμβες "toplet" άπαξ και δια παντός.

-Σύμφωνα με μήνυμα των Ολυμπίων,από τον Σεπτέμβριο του 2015,οι Ανδρομέδιοι-Ολύμπιοι,έχουν αρχίσει την κατεδάφιση της Σελήνης(τεχνιτό σκάφος είναι),αρχικά από την πίσω πλευρά της,με σκοπό να εμφανισθεί το αρχικό σκάφος που ήρθε στην περιοχή το 24174 πΧ,φέρνοντας ενισχύσεις
και εφόδια στους αποστάτες του Κρόνου από το άστρο "ε"του αστερισμού του Κήτους.
Πρόσφατα,παρατηρήσεις στην Σελήνη από γήϊνα μέσα, φαίνεται να αποκαλύπτουν ένα "σεληνιακό κύμα" το οποίο μοιάζει να προέρχεται από κάποιον γιγαντιαίο διαστημικό προβολέα και ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα ψεύτικο παραπέτασμα.
Σύμφωνα με τον αστρονόμο Crrow και την ομάδα του, το "σεληνιακό κύμα" μοιάζει να σχετίζεται με αυτό που προκύπτει από την προβολή μίας εικόνας.Μετά από δύο εβδομάδες αναλύσεων επί αναλύσεων,ο Crrow υποστηρίζει ότι ουσιαστικά η "πραγματική" Σελήνη καλύπτεται με ένα ολόγραμμα, ώστε να μην μας δίνεται η δυνατότητα να βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην επιφάνειά της."Δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι απλώς ένας βράχος στο διάστημα … υπάρχουν πολλά εκεί πάνω".
Στο συμπέρασμα αυτό συνέβαλαν και σχετικές μελέτες από Ρώσους επιστήμονες, όπως μας λέει.Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να πει αν η "προβολή"του ολογράμματος προέρχεται από την Γη ή από κάποιο άλλο σημείο του διαστήματος.Γεγονός πάντως είναι, σύμφωνα με τον Crrow, ότι επικοινώνησαν μαζί του τρεις άνθρωποι υψηλά ιστάμενων θέσεων,οι οποίοι "γνωρίζουν" πράγματα,αλλά δεν κατονομάζει και του είπαν πως βρίσκεται στα σωστά ίχνη.

-Στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου,παρόλο που οι μάχες είχαν σταματήσει λόγω της μεγάλης ήττας που υπέστησαν οι κρόνιοι αποστάτες,αφίχθησαν νέες ενισχύσεις των αποστατών εγγής του ηλιακού μας συστήματος,με σκοπό αφ'ενός μεν να ενισχύσουν τα υπάρχοντα υπολλείματα τους σε αστεροειδείς και αφ'ετέρου να εισέλθουν στον πλανήτη μας για να πάρουν τα υπολείματα των απομεινάντων ερπετοειδών και των κλώνων των,που δεν μπορούν να διαφύγουν από την Γη λόγω απαγορεύσεως των Ολυμπίων.Όπως ήταν αναμενόμενο και αυτές οι δυνάμεις καταστράφηκαν από της Ανδρομέδιες-Ολύμπιες δυνάμεις της Ανωτέρας Τάξεως Συμμάχων(ΑΤΣ) του Απόλλωνος.

Τι όμως είχε προηγηθεί πριν γίνει αυτό; Ας το δούμε παρακάτω:
Σύμφωνα με επιστήμονες τις πρωίνές ώρες της 24ης Απριλίου 2016  ένα εκπληκτικό αλλά και "τρομακτικό" γεγονός έγινε στον χώρο που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Για δύο ολόκληρες ώρες η μαγνητόσφαιρα της Γης κατέρρευσε γύρω από ολόκληρο τον πλανήτη. Η μαγνητόσφαιρα είναι το πεδίο που προστατεύει την Γη από τους ηλιακούς ανέμους και την ηλιακή ακτινοβολία.

Πριν την κατάρρευση παρατηρήθηκε ένα "μαύρισμα" της περιοχής και στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε μόνο η "μαγνητόπαυση" Η μαγνητόπαυση είναι το όριο μεταξύ του ηλιακού ανέμου και του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό το όριο βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Έτσι η Γη "βομβαρδίστηκε" από τον ηλιακό άνεμο. Ενώ η μαγνητόπαυση μας προστατεύει σε κάποιον βαθμό από τον ηλιακό
άνεμο παρόλα αυτά μεταφέρονται στοιχεία του ηλιακού ανέμου σε περιοχές στην Γη. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλιακού ανέμου και του μαγνητικού πεδίου της Γης δημιουργεί διάφορες περιοχές πεδίων με πλάσμα και ρεύματα από το εσωτερικό της μαγνητόσφαιρας, όπως η πλασμόσφαιρα, το τρέχον δακτυλίδι και οι ζώνες ακτινοβολίας.Η συνέπεια είναι ότι οι συνθήκες στο εσωτερικό της μαγνητόσφαιρας είναι ιδιαίτερα δυναμικές και μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε "διαστημικό καιρό" ώστε να μπορεί να επηρεάσει τεχνολογικά συστήματα αλλά και ανθρώπινες δραστηριότητες. Επηρεάζει ακόμα και τους τεχνητούς δορυφόρους.

Κατά την διάρκεια της διακοπής της μαγνητόσφαιρας επήλθε πλήρης αντιστροφή στη ροή του διαστρικού μαγνητισμού γύρω από την Γη. (Υπάρχει σχήμα στην ανάρτηση). Σύμφωνα με αυτό όλη η μαγνητική ενέργεια από το διαστρικό διάστημα κινήθηκε πίσω προς τον Ήλιο. Μετά τις δύο ώρες της παύσης της μαγνητόσφαιρας η μαγνητική ενέργεια επανήλθε στην γνωστή ενέργεια και ρέει πάλι μακριά από τον Ήλιο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες όλο αυτό το φαινόμενο μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες πάνω στην Γη. Όταν κάτι μεγάλο συμβαίνει στα μαγνητικά πεδία της Γης μπορεί να προκαλέσει μαζικούς σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, απρόβλεπτα ρεύματα στους ωκεανούς και παλίρροιες.

ΜΗΤΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΣΚΑΦΟΣ
Σύμφωνα με την NASA στις 5:37:05 UTC(ωρα Γρηνουϊτσ) της 24/4, οι δορυφόροι από το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της NASA ανίχνευσαν μια πλήρη κατάρρευση της μαγνητόσφαιρας της Γης! Εξαφανίστηκε για λίγο περισσότερο από δύο ώρες, και ηρθε στην επανάληψη στις 7:39:51 UTC.

Οι Δορυφοροι Καιρου της NASA κατέγραψαν τo φαινόμενο το οποίο μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες πάνω στη Γη.Δεν ήταν μια μικρη μαγνητικη κατάσταση,ήταν τεράστια..πλανητικα "τεράστια".Όταν κάτι τοσο μεγάλο σαν αυτό συμβαίνει στα μαγνητικά πεδία της Γης, μπορεί να προκαλέσει μαζική κατασταση με σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις,απρόβλεπτα ωκεάνια ρεύματα και παλίρροιες. Η έκρηξη της θερμικής ενέργειας που κατάφερε να πάρει μέσα της η γη από την μαγνητόπαυση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για τον πλανήτη,θα μπορούσε να στείλει ένα μεγάλο κύμα της θερμικής ενέργειας σε εκτεθειμένες περιοχές των ωκεανών, την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού αρκετή για να προκαλέσει σοβαρες καταιγίδες.
Το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο ώστε έγινε και άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των μεγάλων ηγετών του πλανήτη.Μια ενημέρωση που...έμεινε μυστική !!!

Σύμφωνα με ληφθέν μήνυμα των Ολυμπίων,το γεγονός αυτό οφειλόταν σε μαζική άφιξη εκατομυρίων Ολύμπιων σκαφών στον πλανήτη μας,από την πύλη του Ηλιου με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από την Γη εκατομμυρίων αποστατικών σκαφών στα οποία επέβαιναν εκατομμύρια ερπετοειδείς(όχι ανθρώπινοι κλώνοι τους) οι οποίοι ζούσαν σε υπόγειες βάσεις της Γης,οι οποίοι λόγω της αυξήσεως των δονήσεων του πλανήτη μας,που πλησιάζουν τα 20 Herzt από τις αρχές Απριλίου,δεν μπορούσαν πλέον να ζήσουν και επιχείρησαν μετάβαση στους πλανήτες τους.Όλοι τους θανατώθηκαν από τον Ολύμπιο στόλο.
Το μήνυμα των Ολυμπίων έλεγε επίσης:"Όλα τα κακόβουλα εξωγήινα όντα έχουν εξοντωθεί ύστερα από την απεγνωσμένη προσπάθεια τους να διαφύγουν από το ηλιακό σύστημα. Όλα τα σκάφη τους καταστράφηκαν και τα συντρίμμια περισυνελέγησαν για να μην εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της γης.
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΙΣ
Οι γεννήτριες των ενεργειακών ασπίδων του πλανήτη βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης. Γίνονται στοχευμένες επιθέσεις στους εναπομείναντες αποστάτες του Ωρίωνα.
Η πυκνότητα των κυμάτων ενέργειας που καταφθάνουν από το Κέντρο του Γαλαξία αυξάνεται ραγδαία. Στο εξής διάστημα θα εμφανίζονται μαγνητικές διαταραχές και ανωμαλίες σε ολόκληρο τον πλανήτη, εν αναμονή του μεγάλου "Γεγονότος"=κατάρευση της cabal(κλίκας)".

Οι Ολύμπιοι με τις τεχνολογίες που κατέχουν φρόντισαν μα μην κινδυνέψει η Γη από την κατάρευση του μανητικού της πεδίου για 2,5 περιπου ώρες.
Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι το 2001 είχε επιτραπεί από τους Ολύμπιους να φύγουν από την Γη όσοι επιθυμούν.Εφυγαν τότε πολλοί,αλλά έμειναν όμως και πολλοί.Δεύτερη ευκαιρία και τελευταία τους δόθηκε το 2006,αλλά και πάλι έμειναν αρκετά εκατομμύρια εδώ.Από τότε απαγορεύθηκε άλλη έξοδος τους.Έτσι τώρα θανατώθηκαν όλοι.Έχουν όμως μείνει ακόμα άλλοι τόσοι στη Γη.
Επίσης θέλω να αναφέρω οτι αυτοί που σκοτώθηκαν είναι κανονικά ερπετά που ζούσαν σε υπόγειες πόλεις.Δεν ήταν ¨ερπετοειδείς κλώνοι"οπως πχ βασιλείς,πάπας,μεγαλοτραπεζίτες κλπ κλπ !!

Από τις πρωϊνές ώρες της 24 Απριλίου παρατηρήθηκαν πάνω από την Αθήνα και ιδίως πάνω από τον
ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Υμηττό,καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας μας μικρά συννεφάκια (προβατάκια κατά το κοινώς λεγόμενο).Ηταν σκάφη Ολύμπια παρηλαγμένα,μάλιστα ορισμένοι διορατικοί τα είδαν με το κανονικό τους σχήμα.Υπόψη μέσα στον Υμηττό υπάρχει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια μεγάλη Ολύμπια βάση.
Οπως είπαν διορατικά άτομα: "Ο Υμηττός ήταν "ανοικτός" απο το Σάββατο(23/4) το μεσημέρι.Ακούγαμε για μια ώρα περίπου την μουσική των σφαιρών,στην θέση Προφ. Ηλίας όπου και τα δύο Ιερά του Διός και του Απόλλωνα,όπου είναι Πύλη,όπως και μερικά ακόμα παράξενα και ασυνήθιστα συμβάντα".

Μερικές μέρες νωρίτερα είχαν παρατηρήθει αξιοπερίεργες διαταραχές στον Ήλιο,ένα γεγονός που είναι πιθανόν να σχετίζεται με αυτή την άφιξη.Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου,καθώς και τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο, παρατηρήθηκαν γύρω από τον Ήλιο,απο τα ηλιακά παρατηρητήρια της NASA, πάρα πολλά σκάφη διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν γίνει αντιληπτά ξανά και ξανά κατά το παρελθόν σε διάφορες χρονιές.Είναι προφανές ήταν Ολύμπια σκάφη για να αντιμετωπίσουν τους εχθρικούς-αποστατικούς στόλους που προσπάθησαν τον Απρίλιο
ΝΑΟΣ ΔΙΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
και το Ιούνιο να πάρουν από την Γη τους εναπμείναντες αποστάτες.

Προχωρούμε σε άλλες πληροφορίες.
-Στις 31/5/16 και ώρα 20:30 παρατηρήθηκε στόλος ΑΤΙΑ πάνω από Καλλιθέα, Φάληρο, Βύρωνα.Αυτά εξήλθαν από την βάση των Ολύμπιων που υπάρχει στο εσωτερικό του Υμμητού.
Υπήρξε προειδοποίηση με μήνυμα.Δείτε το βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=1FWYsk5gLg4

-Τους μήνες Απρίλιο,Μάϊο και Ιούνιο εμφανίσθηκαν στην Αττική (περιοχή Υμμητού) καθώς σε άλλες περιοχές της χώρας μας ασημόχρυσες και λευκές σφαίρες διαμέτρου περίπου 30μ οι οποίες επικάθινται σε διάφορα σημεία του εδάφους.Δεν φαίνονται με γυμνό μάτι αλλά μόνον αν
ΣΦΑΙΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
φωτογραφηθούν,αφού πρώτα ο φωτογραφίζων πάρει νοητικό μηνυμα.Όπως μας πληροφόρισαν οι Ολύμπιοι πρόκειται για σφαίρες προστασίας,συντονισμού συχνοτήτων  και αφύπνισης συνειδήσεως.

-Τον Μάϊιο και Ιούνιο εμφανίσθηκαν στον ουρανό,σε πολλά σημεία της Ελλάδος και της Κύπρου,πρασινογαλάζιες σφαίρες.Σύμφωνα με μήνυμα σκοπός τους ήταν η μείωση σεισμικών φαινομένων.

-Έντονη κινητικότητα παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου,σε καταγραφές ΑΤΙΑ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

-Τον Ιούνιο,ιδίως το τελευταίο δεκαήμερο και τον πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου,οι Ολύμπιες δυνάμεις εκκαθάρισαν υπολείματα αποστατών που ευρίσκοντο σε αστεροειδείς πλησίον του ηλιακού μας συστήματος.Εγιναν μεγάλες μάχες ιδίως στις 8 Ιουλίου.

-Επίσης πάρα πολλά Ολύμπια στρατεύματα έχουν κατέλθει στην γη και ιδίως σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας,για προστασία μας.Δεν τα βλέπουμε λόγω του ότι είναι 5ης διαστάσεως.Μπορούμε όμως να τα δούμε αν θέλουν εκείνοι.Εχουν εμφανισθεί τελευταία στην Αθήνα,ιδίως στο κέντρο.Είναι ψηλοί γύρω στο 1,90.Ισως σας φαίνεται περίεργο αυτό που γράφω ,αλλά τους έχουν δεί αρκετοί και μάλιστα ξαφνικά χάνονται από κοντά τους!!!

-Ποτε όμως μπορεί να γίνει η επίσημη εμφάνιση των Ολυμπίων ;
Μήνυμα:"Η 8η Αποστολή του Διός θα μπορούσε με μια μαζική εμφάνιση σκαφών του στόλου της να επιτύχει την ευνοϊκή υποδοχή της από το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας.
Δεν θα το πράξουμεγιατί πρέπει να κερδίσουμε την καθολική εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας,
αν είναι δυνατόν,και να δείξουμε ότι οι δυνάμεις των Ολυμπίων του Διός είναι απόλυτα ειρηνικές και επιθυμούν την ομαλή λειτουργία του πλανήτη.
Πυκνώνουμε καθημερινά την παρουσία μας στους ουρανούς ώστε η επίσημη εμφάνισή μας στη Γαία να είναι σχεδόν μια τυπική διαδικασία,αφού όλοι θα έχουν αντιληφθεί την παρουσία μας και θα έχουν πειστεί,ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι για την ύπαρξή μας αλλά και για τις προθέσεις μας.

Είναι περισσότερο θέμα ύποπτης σκοπιμότητας και ενοχής η σιωπή που τηρούν οι κυβερνήσεις της Γαίας,παρά θέμα ενδιαφέροντος για να διαφυλάξουν δήθεν την ψυχολογία του κόσμου,τον οποίον θα έπρεπε να τον ενημερώνουν για την επικείμενη εμφάνισή μας.Έχουμε δώσει στους ηγέτες σας πολλές ευκαιρίες για να γνωστοποιήσουν στην ανθρωπότητα την ύπαρξή μας και τους σκοπούς μας,για να μην αιφνιδιαστεί εάν εμφανιστούμε ξαφνικά.Τώρα όμως έχουμε πάρει εντολή από υψηλότερα επίπεδα ότι πρέπει να εμφανισθούμε και θα το πράξουμε.Η εντολή αυτή είναι εκτελεστέα στο εγγύς μέλλον.

Υπάρχουν αυστηροί κανόνες εφαρμογής για μια μαζική προσγείωση,και δεν επιθυμούμε να έλθουμε σε αντιπαράθεση με τους ουράνιους εντολοδόχους μας.
Ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση, θα μελετηθούν όλοι οι τρόποι πειθούς της ανθρωπότητας,ώστε να έχουμε τα δυνατόν λιγότερα δυσάρεστα αποτελέσματα από την ξαφνική αλλά μη επιθετική εμφάνισή μας.Έρρωσθε".(Από το βιβλίο το Απόλυτο Μυστικό του στρατηγού Γερ.Καλογεράκη).

-Και τώρα ένα σημαντικό γεγονός:

Μαρτυρία Ελληνίδος
"Ξημερώματα της 8ης Ιουλίου 2016, γύρω στις 05:30, κοιτώντας Β.Ανατολικά της Αττικής προς την Εύβοια,συγγενικό μου πρόσωπο και εγώ, παρατηρήσαμε έντονες,γρήγορες και ρυθμικές αναλαμπές σε όλο τον ορίζοντα του ουρανού. Την προσοχή μας τράβηξε ενα τεράστιο, ομοιογενές και σκούρο σύννεφο που είχε σχήμα στενόμακρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και γύρω του και μέσα σε αυτό υπήρχαν χιλιάδες φωτεινές κουκκίδες.
ΖΕΥΣ
Πιο συγκεκριμένα,ενώ σχεδόν όλες ήταν ακίνητες και αμυδρές,τρεις από αυτές που ήταν εμφανώς
μεγαλύτερες και πιο φωτεινές απο τις υπόλοιπες,μετακινούνταν μέσα στο σύννεφο,γύρω και πάνω
από αυτό.
Το φαινόμενο ήταν ορατό για περίπου 20 λεπτά, διότι το φως της ανατολής που γινόταν πιο έντονο
κατέστησε το "φαινόμενο" αόρατo".

-Παρόμοιο φαινόμενο έγινε και στις αρχές Ιουνίου πάνω από το όρος Γεράνεια της Αττικής και παρατηρήθηκε από κατοίκους του Λουτρακίου.

-Στις 12 Ιουλίου λαμβάνουμε το παρακάτω μήνυμα των των Ολυμπίων, μετά απο ερώτημα για την παραπάνω μαρτυρία,με εντολή να δημοσιευτεί:

ΑΦΙΞΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΖΗΝΟΣ ΕΙΣ ΕΔΑΦΟΣ ΕΛΛΑΣ.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ.  ΕΡΡΩΣΘΕ.  Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΖΗΤΕΙΤΕ.  ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΘΕ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
 ΑΝΤΙ ΣΤΑΘΕΙΤΕ.
ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ.
Η ΘΕΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝΕΣ ΗΤΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΔΗΤΕ.  ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΘΟΥΝ ΕΙΣ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ.
 Η ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΕΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΣ.
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΓΑΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΕΙ.
Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η.

ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΡΡΩΣΘΕ . ΜΗΝ ΦΟΒΕΙΣΘΕ. ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΑΥΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ.
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ΘΑ ΑΠΟΒΕΙ ΠΡΟΣ ΟΛΕΘΡΟ ΤΟΥΣ.
ΕΙΜΕΘΑ ΕΔΩ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΑΦΙΞΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
ΕΣΤΕ ΕΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΑΜΥΝΕΣΘΕ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΣ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το άρθρο θα συνεχισθεί μετά από λίγες ημέρες,με το Β΄Μέρος του που θα αφορά τις "Διεθνείς Εξελίξεις"

13/7/2016                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ
                                                                                ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ εα


ΥΓ:Παρακαλώ,όσα ιστολόγια ή blogs αναδημοσιεύσουν το παρόν άρθρο,να αναφέρουν "υποχρεωτικά" και την βιβλιογραφία του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΒΙΒΛΙΟ "ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ" του Στρατηγού Γεράσιμου Καλογεράκη

-Προσωπικές Πληροφορίες

-Αρθρο:Η ουτοπία του θεϊκού κόσμου της Βαλεντίνα Μιρόνοβα (επεξεργασία του αστροφυσικού Χρήστου Μάγνη)

-Πολλά ξένα ιστολόγια

-http://amphiktyon. blogspot. com/

-http://apocalypsejohn.com/

-http://www.pronews.gr/

-http://www.diadrastika.com/

-http://www.http://katohika.gr/

-http://revealedtheninthwave.blogspot.gr/

-http://revealedtheninthwave.blogspot.gr/

-http://siriusanews.blogspot.gr/2014/10/24-10-2014.html

-http://atheatignosi.blogspot.gr/

-http://www.invisiblelycans.gr/

-http://www.terrapapers.com/http://perseasorion.blogspot.gr/2016/07/12_51.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters