Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Eπιδοτούμε κομμωτήρια και ξεχνάμε την παιδεία! Γράφει ο *Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Παπανδρόπουλος: Επιδοτούμε κομμωτήρια και ξεχνάμε την παιδεία!H γνώση θεωρείται παγκοσμίως παραγωγικός πόρος. Ωστόσο στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται για την ιδιωτική παιδεία. Η εκπαίδευση στη χώρα μας και το... φυτώριο δημοσίων υπαλλήλων. Τα χαμένα δισ. του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει οικονομολόγος, επιστήμονας, διεθνής οργανισμός ανά τον κόσμο που να μην αναγνωρίζει ότι η γνώση αποτελεί κορυφαίο παραγωγικό πόρο και άρα οι επενδύσεις στον τομέα αυτόν είναι από τις πλέον ζωτικές στην εποχή μας. Έτσι, σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα και ανάπτυξη και στην προώθηση της «κοινωνίας των γνώσεων» όχι μόνον έχουν προτεραιότητα, αλλά παρουσιάζουν και ετήσιους ρυθμούς ανόδου υψηλότερους από οποιονδήποτε άλλον κλάδο της οικονομίας. Εξαίρεση στην κατάσταση αυτή αποτελεί η Ελλάδα, στην οποία η ιδιωτική παιδεία δεν θεωρείται παραγωγική. Έτσι, οι φορείς της δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Παραγωγικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), από το οποίο, ωστόσο, μπορούν να χρηματοδοτηθούν κομμωτήρια, σουβλατζίδικα και μπαρ διαφόρων κατηγοριών και τάσεων....

Το κακό, όμως, δεν σταματά στο επίπεδο αυτό. Πάει πολύ πιο μακρυά και έχει βάθος. Η ιδιωτική παιδεία στη χώρα μας θεωρείται απόβλητη, τη στιγμή που είναι η μοναδική της ελπίδα για ταχύτερη πρόσβαση στις «κοινωνίες των γνώσεων». Επίσης, στην παρούσα φάση της ελληνικής οικονομίας, η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα μπορεί να γίνει και πόλος έλξεως φοιτητών και μαθητών από τον ευρύτερο χώρο της ΝΑ. Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση και στην απαραίτητη για την επιβίωσή της εξωστρέφεια της χώρας.
Παράλληλα, ειδικό είναι και το οικονομικό βάρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο επίπεδο των ιδιωτικών σχολείων. Μελέτες που έχουν γίνει από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και άλλους ερευνητικούς φορείς είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Κατά πρώτο λόγο, επισημαίνουν ότι το ιδιωτικό σχολείο -στο μέτρο που απορροφά το 7% περίπου του μαθητικού πληθυσμού της χώρας- στην ουσίααπαλλάσσει τον κρατικό προϋπολογισμό από δαπάνες 350 εκατ. ευρώ. Δαπάνες, βέβαια, που θα έπρεπε να γίνουν αν αυτό το 7% των μαθητών φοιτούσε στα δημόσια σχολεία.
Όμως, πέρα από αυτήν τη θεωρητική διάσταση του όλου θέματος, η ιδιωτική εκπαίδευση, ως ένας κλάδος εντάσεως εργασίας, επηρεάζει σημαντικά την απασχόληση, δημιουργώντας χιλιάδες πρόσθετες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα ιδιωτικά σχολεία καταβάλλουν πολλά εκατομμύρια ευρώ και στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στα δημόσια ταμεία μέσω των φόρων που καταλογίζονται στα κέρδη τους. Ακόμα, τα ιδιωτικά σχολεία εξυπηρετούν χιλιάδες γονείς και μαθητές και προσφέρουν την πιο ποιοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις έρευνες PISA (διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ).
Ποιοτική εκπαίδευση που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία πνεύματος αναζήτησης και αυτοολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, σε μία εποχή όπου η χώρα προσπαθεί να αναδεικνύει και να δημιουργεί νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), το ιδιωτικό σχολείο είναι εργαλείο ανάπτυξης και όχι απλώς φυτώριο δημοσίων υπαλλήλων, όπως κατά βάσιν συμβαίνει με το αντίστοιχο δημόσιο.
Στις σημερινές συνθήκες, συνεπώς, η πρόσβαση των ιδιωτικών σχολείων στα κονδύλια του ΕΣΠΑ και στις ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τη σημερινή κυβέρνηση - όχι μόνον από αναπτυξιακή, αλλά και από δημοσιονομική σκοπιά.
Αν τα ιδιωτικά σχολεία ενισχυθούν, όπως ξεκάθαρα τονίζουν σημαντικοί ιδιοκτήτες τους, θα μπορέσουν να κινηθούν ακόμη πιο δραστήρια, απαλλάσσοντας τον κρατικό προϋπολογισμό από πρόσθετα βάρη.
Αν, για παράδειγμα, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων αυξηθούν από το 6%-7% του μαθητικού πληθυσμού που είναι σήμερα, στο 15% που ισχύει για τη Σουηδία, το όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα φθάσει το 1 δισ. ευρώ. Ένα μέρος από αυτό το ποσό εξοικονόμησης η κυβέρνηση θα μπορούσε να το αξιοποιήσει για την αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων.
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι, από οικονομική αλλά και πολιτιστική πλευρά, η ένταξη των ιδιωτικών σχολείων στο ΕΣΠΑ και στις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου θα επέτρεπε στα ιδιωτικά σχολεία να επενδύσουν για την προσφορά και άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εξαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ. εκπαιδευτικού τουρισμού.
Τα ιδιωτικά σχολεία, με τις κτιριακές και λοιπές υποδομές που διαθέτουν εύκολα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αγγλόφωνα summer schools κατά το πρότυπο της Αγγλίας, technology summer camps (ICT, ρομποτικής, Space ΣΠΕΙΣ 0,00% camps κ.ά.). Αντίστοιχες ενέργειες, όπως είναι γνωστό, στέφονται με μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία, στην Ελβετία, αλλά και στη γειτονική μας Τουρκία (Space Camp Turkey), όπου χιλιάδες παιδιά από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο περνούν κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι.
«Το ελληνικό καλοκαίρι, το πολιτιστικό κεφάλαιο και τα αρχαία μνημεία που διαθέτει η χώρα μας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ιδιωτικών σχολείων, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη γέννηση μιας ολόκληρης νέας βιομηχανίας εκπαιδευτικού τουρισμού, η οποία θα δημιουργούσε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα ενίσχυε το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας», τονίζουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολείων.
Γι' αυτό και ζητούν οι επενδύσεις των ιδιωτικών σχολείων να χαρακτηρισθούν παραγωγικές -όπως και είναι, άλλωστε- και να υπαχθούν άμεσα στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, με παράλληλη πρόβλεψη για συμμετοχή στο ΕΣΠΑ. Περιττόν δε να υπογραμμισθεί ότι μια τέτοια συμμετοχή θα ήταν ευνοϊκή για τους ρυθμούς απορρόφησης από την Ελλάδα των ευρωπαϊκών κονδυλίων και θα δημιουργούσε ευνοϊκότερες συνθήκες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θα ενίσχυε, επίσης, χωρίς αμφιβολία, και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ιδιωτικού σχολείου έναντι αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε γειτονικές μας χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Τουρκίας.
Τέλος, αναρωτιόμαστε κατά πόσον η διακριτική εις βάρος του ιδιωτικού σχολείου μεταχείριση έναντι του δημοσίου στην χώρα μας είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία - ιδιαίτερα δε αν ληφθεί υπ' όψιν και το γεγονός ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ) χρηματοδοτείται από τους γονείς των μαθητών ιδιωτικών σχολείων με παράβολα που είναι φόροι υπέρ τρίτων.
*Ο κ. Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος είναι δημοσιογράφος, επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και Πρόεδρος του European Business Review (EBR). 
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2014/07/e_31.html

Ο ΑΡΧΙΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΕΠΙΚΥΡΗΞΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ!

Το σκηνικό της καταστροφής που άρχισε με την μεγάλη άπατη της λεγόμενης και αμερικανοκίνητης Αραβικής Άνοιξης, το 2010, (Αραβική Άνοιξη 2010-2014, ονομάστηκε ένα κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που εκδηλώθηκε από τις 18 Δεκεμβρίου του 2010), είχε δυο συγκεκριμένους στόχους. 
Ο ένας ήταν τα ενεργειακά κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής με βασικό στόχο την ενεργειακή απεξάρτηση της Δύσης από την Ρωσία και το Ιράν και ο άλλος, ο ίδιος Ρώσος πρόεδρος, Βλαδιμήρ Πούτιν. Η «παράσταση» που άρχισε με την Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, κορυφώθηκε στην Συρία με τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, συνεχίστηκε με την εμφάνιση και επέλαση στο Ιράκ των Τζιχαντιστών, (βλέπε πρακτόρων των ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκίας). Οι Τζιχαντιστές, σαν το πιο μαχητικό όργανο της Νέας Τάξης στην περιοχή, είχαν σαν κύρια αποστολή και το πέτυχαν....

να παρεμβληθούν μεταξύ της Βαγδάτης, Δαμασκού και του βορείου Ιράκ. Όλο αυτό σκηνοθετήθηκε αφενός για να ακυρωθούν τα όποια σχέδια της ενεργειακής σύνδεσης Ιράν-Ιράκ και Συρίας και αφετέρου και κυρίως για να μεταφέρουν απρόσκοπτα με την μεσολάβηση των Κούρδων του βορείου Ιράκ και της Τουρκίας, το πετρέλαιο του Ιράκ στα τουρκικά λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου και από εκεί στις ΗΠΑ και κυρίως στο Ισραήλ. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή άρχισε να προχωρεί και το σχέδιο της άμεσης πλαγιοσκόπησης της Ρωσίας, η οποία είναι ο κύριος προμηθευτής της Ευρώπης σε φυσικό αέριο με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση εξάρτηση από ένα βασικό αστάθμητο παράγοντα, όπως είναι η Ρωσία του Πούτιν. Εδώ ο στόχος αυτού του «θεάτρου» ήταν η ακύρωση του σχεδίου υλοποίησης του αγωγού South stream, ένας αγωγός που αναβαθμίζει άμεσα στρατηγικά την χώρα μας και την αντικατάσταση του από τον περίφημο τουρκοαζερικής επιρροής αγωγό, ΤΑΡ, που υποβάθμιζει και ενεργειακά, αλλά κυρίως και στρατηγικά την Ελλάδα. Τώρα η «παράσταση» συνεχίζεται με την υπόθεση της κατάρριψης του μαλαισιανού αεροσκάφους στην ανατολική Ουκρανία. Το επίμαχο σημείο στην υπόθεση αυτή, είναι ότι η ναζιστική κυβέρνηση του Κιέβου έστειλε σκόπιμα το αεροπλάνο αυτό στην εμπόλεμη ζώνη για να μπορέσει στη συνέχεια να κατηγορήσει τους Ρώσους της περιοχής, που σφαγιάζονται επί μέρες και κανένας διεθνής παράγοντας δεν είχε ενδιαφερθεί για αυτή την σφαγή, ότι αυτοί είναι οι αδιαμφισβήτητοι ένοχοι της κατάρριψης. Να θυμίσουμε ότι το άλλο μαλαισιανο αεροπλάνο χάθηκε χωρίς κάνεις να μας πει τι έγινε ενώ και στην περίπτωση αυτή, (όπως και στην άλλη), τουλάχιστον πέντε δυτικοί δορυφόροι κατέγραφαν τα πάντα σχετικά με την πορεία του. Γιατί έκρυψαν την αλήθεια ;

Αλλά όπως αναφέραμε και στην αρχή, ο βασικός στόχος είναι η Ρωσία του Πούτιν. Όλες οι κινήσεις του Ρώσου προέδρου τα τελευταία χρόνια, όπως η μεγάλη του στήριξη στην αναζωογόνηση της Ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας, η απαγόρευση των ξένων ΜΚΟ, (που δρούσαν υπονομευτικά), οι νομικές διώξεις των ομοφυλοφιλικών οργανώσεων, αλλά κυρίως η απαγόρευση λειτουργίας ξένων τραπεζών που υπονόμευαν το ρωσικό τραπεζιτικό σύστημα, έδειξαν πως προβάλλονταν σαν ένα ανάχωμα στην επέλαση της Νέας Τάξης. Η τελευταία κίνηση του Πούτιν να προχωρήσει στην δημιουργία ενός νέου ΔΝΤ από την ομάδα των BRICS, (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική), ήταν η αποκορύφωση της «ανταρσίας» του Ρώσου προέδρου. Αμέσως μετά, (σύμπτωση ;;), είχαμε την κατάρριψη του μαλαισιανού αεροπλάνου για το οποίο η Δύση θέλησε να ρίξει την βαριά ευθύνη στην Ρωσία. Η κίνηση αυτή του Ρώσου προέδρου με την ομάδα των BRICS, είχε κυριολεκτικά εξοργίσει τα αμερικανικά «σκοτεινά» κέντρα που πνέουν μένεα εναντίον του. Το «πάθημα» της Συρίας όπου ο Πούτιν σταμάτησε την προγραμματισμένη επέμβαση των Αμερικανών και στη συνέχεια η ανάκτηση της Κριμαίας από την Ρωσία, είναι άλλα δυο ασυγχώρητα «παραπτώματα» του Πούτιν για τους Αμερικανούς. Για πρώτη φορά η Νέα Τάξης αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να ακυρώσει κάποια σχέδια της. Όπως αποκαλύπτει και μια τουρκική αντισιωνιστική εφημερίδα, η Milligazete, (20/7/2014), επικαλουμένη πηγές αμερικανικών ΜΜΕ, η περίφημη οικογένεια των Ρότσιλντ, η μεγάλη οικογένεια που ελέγχει άμεσα το ΔΝΤ, έχει επικηρύξει τον Ρώσο πρόεδρο γιατί για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία κλονίζονται τα οικονομικά της συμφέροντα και η φιλοδοξία της να υποτάξει όλο τον πλανήτη στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Γι' αυτό και πολλοί στην Μόσχα αναρωτήθηκαν μήπως ο πραγματικός στόχος της κατάρριψης στην ανατολική Ουκρανία ήταν το ίδιο το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου, που πριν από λίγο είχε περάσει πολύ κοντά από την περιοχή. 
Αλλά το θέμα έχει και την μεταφυσική του διάσταση, καθώς τέτοιες μεταφυσικές διαστάσεις επηρεάζουν πολύ την αμερικανική κοινή γνώμη και καλλιεργούνται σκόπιμα από τα ίδια κέντρα. Όσοι παρακολουθούν αμερικανική τηλεόραση θα γνωρίζουν ότι από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα, τα μεγαλύτερα δορυφορικά αμερικανικά θρησκευτικά κανάλια, όπως πχ. το GOD TV, το DayStar το Christian Television, το The Family Channel κ.α. έκαναν αλλεπάλληλες εκπομπές με μακροσκελείς αναλύσεις αφιερωμένες στον νέο τότε πρόεδρο της Ρωσίας που τον παρουσίασαν σαν τον αναμενόμενο Αντίχριστο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα είναι και η πρωτοφανής δήλωση που έκανε στις 5 Μαΐου 2014, ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών, Καρλ Μπιλντ, (ο οποίος υπήρξε και πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994), είναι τακτικός θαμώνας της Λέσχης Bilderberg, του Council on Foreign Relations, (CFR) και της Τριμερούς Επιτροπής, ένας από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της Ε.Ε. για την Ανατολική Ευρώπη και ένας από τους «νεκροθάφτες» της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας), πως η Ορθοδοξία είναι άμεση απειλή για τον δυτικό πολιτισμό και πως το πρόβλημα είναι πως η Ρωσία. είναι ορθόδοξη χώρα. Το μεγάλο μισός που καλλιεργείται στις δυτικές χώρες κατά του Πούτιν και της Ορθόδοξης ταυτότητας του, έχει από την μια σαν αφετηρία το σκληρό και αρρωστημένο θρησκευτικό πουριτανικό προφίλ των Προτεσταντικών σέκτων και από την άλλη, την έμφαση πάνω στα «ανθρώπινα δικαιώματα», τις «δημοκρατικές διαδικασίες», την ελευθερία των ομοφυλόφιλων, τα φεμινιστικά κινήματα που κηρύττουν πως ο Πούτιν είναι στυγνός δικτάτορας χειρότερος ακόμα και από τον Στάλιν. Όποιοι ακόμα νομίζουν πως στην Αμερική και στην Γερμανία υπάρχει ελευθερία πληροφόρησης, δυστυχώς απατούνται οικτρά. Ένα τεράστιο και καλά οργανωμένο σύστημα ΜΜΕ με μεγάλες δυνατότητες παραπληροφόρησης, κατασκευής πλαστών βίντεο, δημιουργίας τεχνητών ειδήσεων, έχει στήσει μια τρομερή εκστρατεία, εδικά μετά την αλλαγή στην Ουκρανία, δυσφήμησης του Ρώσου πρόεδρου που τον παρουσιάζουν σαν η «μάστιγα της ανθρωπότητας» και σαν η παγκόσμια απειλή για την ειρήνη. 
Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σε μεγάλο βαθμό καθώς όπως φαίνεται, ο αντίχριστος παίζει πολύ όμορφα παιχνίδια αντιστρέφοντας το μαύρο σε άσπρο και την μέρα σε νύχτα. Κατηγορούν τον Πούτιν για την επέμβαση του στην Κριμαία, όταν οι Αμερικανοί έχουν σπάσει ρεκόρ στρατιωτικών επεμβάσεων σε ξένες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Νικαράγουα, Σομαλία, Αφγανιστάν, Ιράκ, είναι μερικά μόνο από τα λίγα παραδείγματα της «θεόπνευστης» δράσης των Αμερικανών βουτηγμένη στο αίμα και στην καταστροφή. Όταν το Ισραήλ κάθε λίγο και λιγάκι επεμβαίνει σε ξένα εδάφη χωρίς να ρωτήσει κανένα. Όταν η Τουρκία κατέχει ακόμα παράνομα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη δεν κάνουν τίποτα, ή πιο σωστά ενισχύουν τους φανατικούς ισλαμιστές να κουρελιάζουν τα επίσημα σύνορα σφάζοντας τους χριστιανούς στην Μέση Ανατολή και να απειλούν τους πάντες και τα πάντα, ενώ ο Θεός, όπως υποστηρίζουν, δεν τους είπε τίποτα για να πολεμήσουν κατά. του Ισραήλ! 
Το πρόβλημα όμως σε όλα αυτά είναι πως στην δική μας την χώρα μας κυβερνά σήμερα ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που έχει υποταχτεί πλήρως στις επιταγές των ξένων αφεντικών που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα σχέδια της Νέας Τάξης. Εξ' ου και ο αδυσώπητος πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας με αλλεπάλληλα νομοσχέδια που πλήττουν άμεσα τις θρησκευτικές αξίες και διαλύουν την παραδοσιακή παιδεία μας. Όσοι διαφωνούν, σύμφωνα με το καινούριο εφεύρημα του νέου, (γνωστού αγνωστικιστή και σαϊεντολόγου ), υπουργού Παιδείας, (που πρόσφατα τον υποδέχτηκαν μετά βαΐων και κλάδων στον Άγιο Όρος), είναι ζηλωτές και θα πρέπει να εξαφανιστούν για την «πρόοδο» και το γενικό καλό. Έτσι η Ελλάδα σύμφωνα με τον κύριο αυτό και τους συνυπουργούς του, απαλλαγμένη από τους ζηλωτές, τους αναχρονιστές, αυτούς που επιμένουν στην «οπισθοδρομική διδαχή» των Πατέρων της Εκκλησιάς, θα βαδίσει τον δρόμο της «μεγάλης Προόδου». Ζήτω λοιπόν η Νέα Τάξη και στην χώρα μας, ενάντια πρώτιστος και στον διαφημιζόμενο. αντίχριστο αντίπαλο της. Αλλοίμονο μας! 
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 

http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_256.html

Η Βολιβία χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος-τρομοκράτη» – Τέλος στη χορήγηση βίζας στους Ισραηλινούς

μοραλες
Η Βολιβία χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος-τρομοκράτη» και ακύρωσε τη διμερή συμφωνία απαλλαγής από τη θεώρηση βίζας,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα που έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. 

Η ακύρωση της συμφωνίας του 1972 που επέτρεπε στους Ισραηλινούς να ταξιδεύουν ελεύθερα στη Βολιβία «σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι κηρύσσουμε το Ισραήλ ως κράτος-τρομοκράτη», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, ο Μοράλες είχε καταθέσει αίτημα προς τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζητώντας τη δίωξη του Ισραήλ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Χιλής και του Ελ Σαλβαδόρ ανακαλέσαν την Τρίτη τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις λόγω της αύξησης της βίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισημερινός, η Βραζιλία και το Περού έχουν επίσης ανακαλέσει τους πρεσβευτές τους.

olympia
http://greeknation.blogspot.gr/2014/07/blog-post_691.html

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σιέρα Λεόνε για τον ιό Έμπολα

Η Σιέρα Λεόνε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία ώστε να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιδημία του ιού Έμπολα και θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας για να εφαρμόσει το
μέτρο της καραντίνας στις εστίες του θανατηφόρου ιού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της χώρας Ερνεστ Μπάι Κορόμα.

Ανάλογα μέτρα έλαβε χθες το απόγευμα και η γειτονική Λιβερία.

Ο Κορόμα ανακοίνωσε επίσης ότι ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον για την Αμερικανο-Αφρικανική σύνοδο κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα εξαιτίας της κρίσης.

Η πρόεδρος της Λιβερίας Έλεν Τζόνσον Σίρλιφ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας, ενώ έθεσε σε υποχρεωτική άδεια πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, στο πλαίσιο των μέτρων που προσπαθεί να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της επιδημίας του Έμπολα, εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους τουλάχιστον 130 άνθρωποι.

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσαν ότι η επιδημία του Έμπολα στις τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής--Γουϊνέα, Σιέρα Λεόνε και Λιβερία-- έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων που έχει καταγραφεί ποτέ και μέχρι στιγμής ευθύνεται για 672 θανάτους.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί ακατάσχετες αιμορραγίες, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 90%. Ο ιός μεταδίδεται μέσω απευθείας επαφής με το αίμα, τα σωματικά υγρά ή τους ιστούς των μολυσμένων ανθρώπων ή ζώων.
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/07/blog-post_476.html

Οι ΗΠΑ επανεφοδίασαν το Ισραήλ…μετά την καταδίκη των επιθέσεων

γαζα
Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν σήμερα ότι επανεφοδίασαν το Ισραήλ με πολεμοφόδια, λίγες ώρες μετά την καταδίκη της Ουάσιγκτον για την επίθεση εναντίον σχολείου του ΟΗΕ στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει επανεφοδιασμό στις 20 Ιουλίου προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση των αποθεμάτων του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ενέκρινε την πώληση τρεις ημέρες αργότερα.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εγγυώνται την ασφάλεια του Ισραήλ και είναι καθοριστικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ για να αναπτύσσει και να διατηρεί ισχυρή ικανότητα αυτοάμυνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κέρμπι. «Η συγκεκριμένη πώληση αμυντικού εξοπλισμού συνάδει με τους στόχους αυτούς».

Μέρος των πολεμοφοδίων προέρχεται από αποθέματα που είχε αποθηκεύσει ο αμερικανικός στρατός στο ισραηλινό έδαφος για να τα χρησιμοποιήσει ο ισραηλινός στρατός σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η αξία τους ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια (746 εκατομμύρια ευρώ).

Όπως ανέφερε ο Κέρμπι τα πολεμοφόδια αυτά ήταν αποθηκευμένα εκεί «εδώ και χρόνια, αρκετά πριν από τη σημερινή κρίση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να παραδοθούν πολεμοφόδια από το απόθεμα αυτό ήταν αμιγώς υπουργική και δεν χρειαζόταν την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε εάν ο Λευκός Οίκος ενεπλάκη στην απόφαση για την πώληση του άλλου μέρους των πολεμοφοδίων που παραδόθηκε στο Ισραήλ.

olympia
http://greeknation.blogspot.gr/2014/07/blog-post_771.html

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΝ «ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»

20140731-130418-47058621.jpg
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης > 
 Ανάμεσα στα τόσα δεινά που έχει επισωρεύσει η μνημονιακή κατοχή στην χώρα μας, υπάρχει και ένα πολύ καλό σημείο που δεν θα πρέπει να το αγνοούμε. Αυτό είναι ότι με όλη αυτή την ζοφερή κατάσταση, με όλη αυτή την λαίλαπα, με όλη αυτή την επιχείρηση κατεδάφισης της ελληνορθόδοξης ταυτότητας μας, φάνηκε ξεκάθαρα ποιοι και πόσοι υποκριτές και φαρισαίοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας, για όσους φυσικά παραμένουν ακόμα όρθιοι και δεν αρέσκονται να παριστάνε τους… τυφλούς και τους κωφάλαλους.
Κάποιοι ποιμένες αρέσκονται να φωτογραφίζονται με τους δημίους του
ελληνισμού και της ορθοδοξίας και να ευλογούν τις πράξεις τους, αρέσκονται να κάνουν κηρύγματα υποκριτικού ευσεβισμού, βλέπε ραγιαδίστικης υποταγής στα κατοχικά μνημόνια, αρέσκονται να εμφανίζονται συμπροσευχόμενοι με οικουμενιστικές «παρέες», να ευλογούν την καταστροφή της χώρας και ακόμα χειρότερα να προτρέπουν το ποίμνιο που βρίσκεται στην πιο ελεεινή θέση εδώ και δεκαετίες, να συνετιστεί και να μην βγάζει μιλιά σε όλη αυτή την θύελλα που απειλεί πλέον με ολοκληρωτικό αφανισμό τον ελληνισμό και την ίδια την Ορθοδοξία.

Με περισσή αφέλεια, (;;;), τέσσερεις μητροπολίτες της Θράκης, σύμφωνα με δήλωση του αξιότιμου κυρίου υπουργού Παιδείας, (βλέπε υπουργού ολοκληρωτικής διάλυσης της παιδείας), συμφωνούν και επικροτούν την δημιουργία τμήματος Ισλαμικών σπουδών στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια κύριοι δεσποτάδες, που δεν λέτε λέξη για το κατάντημα της χώρας, για την καταρράκωση της ελληνικής κοινωνίας, για τη πρωτοφανή θρησκευτική αποστασία, έχετε υπόψη σας ότι η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης είναι ομολογιακή και ότι σε αυτή διδάσκεται, από τότε που ιδρύθηκε, η Θεολογία και η Ποιμαντική της Μιας Καθολικής Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησίας ; Αλλά αν αυτό το γράφετε στα παλαιοτέρα των χρυσοποίκιλτων υποδημάτων σας, έχετε υπόψη ότι εδώ και αρκετό καιρό στην χώρα αυτή εξελίσσετε, χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση, μια άνευ προηγούμενου, οργανωμένη από την τουρκική μαφία και τις ίδιες τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, μια εισβολή δεκάδων χιλιάδων μουσουλμάνων με κύριο στόχο την αλλαγή της εθνοθρησκευτικής δομής έτσι ώστε σε λίγο καιρό να γίνουμε μια περιθωριοποιημένη μειονότητα ; Σεβασμιότατοι δεσποτάδες, δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για την δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου στην περιοχή σας που έχει καταστεί, με τις «ευλογίες» όλων σας, το πραγματικό διοικητήριο της Θράκης και το τέλειο όχημα για την προώθηση της τουρκικής προπαγάνδας που επιδιώκει, απροκάλυπτα πλέον, την απόσχιση της δυτικής Θράκης και την δημιουργία θρακικού μουσουλμανικού κράτους υποτελές στην «μητέρα πατρίδα», την Τουρκία; « Ίδετε ότι εκτετυφλώνται πάντες ουκ έγνωσαν φρονήσαι πάντες κύνες ενεοί ου δυνήσονται υλακτείν ενυπνιαζόμενοι κοίτην, φυλούντες νυστάξαι». (Ης. Νστ 10).
Είναι καταπληκτικό το πως σε μια προδοτική πολιτική ηγεσία, που έχει παραδώσει την εθνική κυριαρχία σε εχθρούς του ελληνισμού, που πολεμά με λύσσα και με δεκάδες νομοσχέδια την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα μας, έχει συνταχτεί μαζί της η θρησκευτική ιεραρχία, (ή μέρος της). Αυτή η ιεραρχία ή κάνει πως δεν βλέπει όλα όσα συμβαίνουν με το χαρακτηριστικό ξεπούλημα της εθνικής κυριαρχίας, ή ακόμα χειρότερα, στηρίζει αυτή την εθνοκτόνο και ορθοδοξοκτόνο πολιτική της Νέας Τάξης. Είναι αυτοί που αντί να ξεσηκωθούν για την αιρετική θρησκευτική αποστασία της ίδιας της κεφαλής της ορθοδοξίας, αρέσκονται σε πονηρές υπεκφυγές, αντί να ξεσηκωθούν για το εξόντωση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή του ίδιου του ποιμνίου τους, για την λεηλασία των ιερών και των όσιων, αυτά που κράτησαν επί αιώνες στην ύπαρξη τον ελληνισμό, κρύβονται πίσω από τις τιάρες τους και ευλογούν όλη αυτή την εθνοθρησκευτική θύελλα. Πολιτικοί και Ιεράρχες, (και φυσικά υπάρχουν οι φωτεινές εξαιρέσεις), έχουν γίνει ένα και το αυτό στην εξόντωση του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Έχουν γίνει ένα και το αυτό στην πυρπόληση όλων των πατροπαράδοτων αξιών μας. Έχουν γίνει ένα και το αυτό στην εθνικό ξεπούλημα και στην προώθηση του ισλαμισμού και όλων των ανθρώπινων διαστροφών που μας τις σερβίρουν σαν «πρόοδο» και «εκσυγχρονισμό». Ισλαμιστές σφαγείς και αδίστακτοι ομοφυλόφιλοι, θα επιβάλλονται σαν τα σύμβολα του νεοελληνισμού πάνω στα αποκαΐδια της ίδιας μας της ύπαρξης εν ονόματι του «αντιρατσισμού» και των ανθρωπίνων «δικαιωμάτων».
«Οι μεν πολιτικοί ηγέτες ευθύνεται σε βαθμό κακουργήματος διότι συμμετέχοντες εις τις αδικίες κλπ παρανομούν μη εφαρμόζοντες τους νόμους δια περιορισμό και εξαλειψιν της κοινωνικής αδικίας και δια προστασίαν και σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητος. Οι δε πνευματικοί άρχοντες ευθύνονται γιατί ανεχόμενοι τις αντιχριστιανικές και αντικοινωνικές αυτές καταστάσεις, αρνούνται –φοβούνται να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας και προφητικού λόγου ελέγχου-έλεγχου εις όσα αρνητικά συμβαίνουν» (από Χρυσούφαντο).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν γιατί κάπου είχαμε ξεφύγει. Αυτό δεν μας απαλλάσσει από τις ευθύνες αντίστασης μας, από τις ευθύνες να υπερασπιστούμε την ίδια μας την ύπαρξη και το αυτεξούσιο μας. Αλλιώς κανείς δεν θα είχε αγωνιστεί να μην πέσει το Βυζάντιο στους εχθρούς. Σήμερα οι «εχθροί» δεν παιανίζουν αλαλάζοντας τα φλάμπουρα της ημισελήνου, (τουλάχιστον όχι ακόμα), έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, αλλά οθόνες, «δημοκρατικές διαδικασίες» και άφθονο «εκσυγχρονισμό» και τώρα έναν «όμορφο» οικουμενισμό. Ω μη γένοιτο! Ότι σχέδια και να έχουν, με όσες δυνάμει και να πολεμούν έχει και ο Παντοδύναμος τα δικά Του σχέδια!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
http://greeknation.blogspot.gr/2014/07/blog-post_993.html

Ο μεγαλύτερος ανθέλληνας όλων των εποχών


«Οι Έλληνες δεν κατάγονται από τους αρχαίους Έλληνες», είχε γράψει ο Φαλμεράιερ.
Εκατόν πενήντα χρόνια μετά τη συγγραφή του βιβλίου «Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων» τα λεγόμενα του μεγαλύτερου ανθέλληνα… όλων των εποχών Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ συνεχίζουν να προκαλούν.
Σε αυτό το βιβλίο όπως και στο βιβλίο «Ιστορία της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους», που γράφτηκαν στη δεκαετία του 1830, ο αυστριακός δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός διατυπώνει την άποψη πως οι Έλληνες της νεότερης εποχής δεν κατάγονται από την φυλή των αρχαίων Ελλήνων.
Κατά την άποψή του οι Έλληνες προέρχονται από Σλάβους που εισέβαλαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Μεσαίωνα και Αλβανούς που εξαπλώθηκαν κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους και οι οποίοι αναμίχθηκαν με Ελληνόφωνους, αλλά μη Έλληνες πρόσφυγες, δημιουργώντας τον λαό των νέων Ελλήνων.
Το έργο έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο εξωτερικό όταν παρουσιάστηκε στην Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών. Ο Φαλμεράιερ απέδειξε πως το πάλαι ποτέ ένδοξο αρχαίο ελληνικό έθνος εκμηδενίσθηκε το 589 μΧ στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαυρικίου (582-602), με την γενικευμένη επιδρομή των Αβαροσλάβων που κατέκλυσαν την Βαλκανική, όπως διαβεβαιώνει ο ιστορικός του 6ου αιώνα Ευάγριος.
Το τελειωτικό χτύπημα που εξολόθρευσε τον Ελληνικό πληθυσμό ήρθε το 746 μ.Χ με την σαρωτική επιδημία της πανούκλας που θέρισε τους εναπομείναντες Έλληνες.
Το αιρετικό αυτό έργο δέχτηκε τα πυρά Ελλήνων λόγιων οι οποίοι προσπάθησαν να αποδείξουν ως αβάσιμους τους ισχυρούς του με συγκριτικές μελέτες της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων των Ελλήνων διαχρονικά. Αρκετές εφημερίδες δημοσίευσαν πολεμικές και γελοιογραφίες εναντίον του και διάφοροι ρήτορες τον απαξίωναν σε διαλέξεις, ενώ τα παιδιά τον αποδοκίμαζαν στο δρόμο.
Στο εξωτερικό βρήκε πολλούς υποστηρικτές που δημιούργησαν Ιστορική Σχολή. Χαρακτηριστικός είναι ο επίλογος του βιβλίου στον οποίον ο Φαλμεράϋερ αναφέρει επιγραμματικά:
«Ας αφήσουμε τους σημερινούς κάτοικους αυτής της χώρας στην πλάνη τους πως κατάγονται από τους αρχαίους έλληνες. Αρκεί πως ο ίδιος ήλιος που φώτισε κάποτε τον Περικλή λάμπει ακόμα πάνω από τα κεφάλια τους».
Σε άλλο σημείο του το βιβλίο αναφέρει:
«Η Ελληνική φυλή έχει τελείως εξολοθρευθεί από την Ευρώπη. Η φυσική ομορφιά, το μεγαλείο του πνεύματος, η απλότητα των συνηθειών, η καλλιτεχνική δημιουργία, οι αθλητικοί αγώνες, οι πόλεις, τα χωριά, το μεγαλείο των μνημείων και των αρχαίων ναών, ακόμα και το όνομα του λαού, έχουν εξαφανισθεί από την Ελλάδα»
«Ένα διπλό στρώμα από ερείπια και ο βόρβορος δύο νέων διαφορετικών λαών σκεπάζει τους τάφους των αρχαίων Ελλήνων. Τα αθάνατα έργα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και μερικά ερείπια, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αποτελούν τώρα την μόνη απόδειξη πως πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένας λαός σαν τους Έλληνες» διαβάζει κανείς στο βιβλίο.
«Ούτε μία απλή σταγόνα αίματος, γνησίου ελληνικού αίματος, δεν τρέχει στις φλέβες των χριστιανών κατοίκων της σημερινής Ελλάδας. Μία τρομερή καταιγίδα διασκόρπισε έως την πιο απόμακρη γωνιά της Πελοποννήσου μία νέα φυλή συγγενή προς την μεγάλη φυλή των Σλάβων.
Οι Σκύθες-Σλάβοι, οι Ιλλυριοί-Αρβανίτες, οι συγγενικοί με τους Σέρβους και τους Βουλγάρους λαοί, είναι εκείνοι που τώρα ονομάζουμε Ελληνες. Ενας λαός με σλαβικά χαρακτηριστικά , τοξοειδείς βλεφαρίδες και σκληρά χαρακτηριστικά Αλβανών βοσκών του βουνού, που φυσικά δεν προέρχεται από το αίμα του Νάρκισου, του Αλκιβιάδη και του Αντίνοου.
Μόνο μία δυνατή ρομαντική φαντασία μπορεί να ονειρεύεται ακόμα μιά αναγέννηση των αρχαίων Ελλήνων» αναφέρει ο αιρετικός συγγραφέας…

http://www.apocalypsejohn.com/2014/07/megalyteros-anthellhnas-olwn-twn-epoxwn.html

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ! ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ Η ΜΟΣΧΑ...!!! ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ... ΑΛΑΧ ΑΚΜΠΑΡ ΠΑΝΤΟΥ...!!!


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ>>
 


http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_114.html

O Tσίπρας είναι ηλίθιος ή μας δουλεύει ψιλό γαζί;

Εκανε εμφάνιση σε διαδήλωση για τη Γάζα και δίπλα του ανέμιζαν οι σημαίες των ΝΑΤΟϊκών μισθοφόρων, των πρακτόρων της Cia στη Συρία... Κανείς δεν τον ενημέρωσε ή στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να είναι ταυτισμένοι με τον Βενιζέλο και το ΝΑΤΟ στο θέμα της Συρίας;
 
Την ανωτέρω φωτογραφία των πρακτόρων της Cia διακινεί από τον προσωπικό του λογαρισμό ο ίδιος ο Τσίπρας (sic!): Alexis Tsipras
το είδα


Δύο λόγια για το …Παλαιστινιακό Σώου του Τσίπρα 
Το να κατεβαίνεις σε μια εκδήλωση για τη σιωνιστική, θηριώδη, ιμπεριαλιστική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των Παλαιστίνιων από το Ισραήλ, φορώντας τη μαντίλα της Παλαιστίνης και ένα πλατύ χαμόγελο, αυτό είναι σώου χυδαίου και κυνικού εκλογικού έμπορα…
Στην Παλαιστίνη δολοφονείται κτηνωδώς και

αφανίζεται ένας λαός και ο Τσίπρας «στήνει» σώου: Η εικόνα τα λέει όλα και δεν χρειάζονται περεταίρω σχόλια…

Και η δήλωση του Τσίπρα είναι πλήρως ταυτισμένη με την εικόνα: Περιεχόμενο και μορφή σε πλήρη αρμονία…

Μια δήλωση ενός νωθρού εμπόρου: «Αριστερού» εκλογικού εμπόρου, φλύαρης ηθικολογίας («κηρύγματα ηθικής σε διευθυντές οίκων ανοχής»).

Ολόκληρη τη δήλωση τη διαβάσαμε εδώ:
http://papatzides.blogspot.gr/2014/07/o-t.html


Τέτοιες δηλώσεις δεν λένε απολύτως τίποτα. Είναι κουτοπόνηρες ηθικολογίες και ουτοπικά ευχολόγια. Συγκαλύπτουν το ΒΑΘΟΣ και το ΕΥΡΟΣ του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Την πλανητική ιμπεριαλιστική κακουργία (το ΦΑΣΙΣΜΟ της Νέας Τάξης) και το ρόλο και τη λειτουργία του φασιστικού βραχίονα του πλανητικού ΦΑΣΙΣΜΟΥ (Ισραήλ), στην περιοχή…

Ο Τσίπρας, απλώς, φέρεται πιο διπλωματικά και «πονηρά» από τον Καμίνη, ο οποίος ΑΝΟΙΚΤΑ τάχθηκε υπέρ του Ισραήλ: Ικανοποιεί το ηθικό αίσθημα αγανάκτησης κατά του Ισραήλ, αλλά μένει απλώς στο εξωτερικό σύμπτωμα του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (στην πολεμική θηριωδία), συγκαλύπτοντας τη ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ του ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, αλλά και τη διαλεκτική της Ιμπεριαλιστικής θηριωδίας και υποκρισίας…

Πρώτα απ’ όλα συγκαλύπτει τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, τον πόλεμο που έχει κηρύξει το ιμπεριαλιστικό Ισραήλ (ο βραχίονας του πλανητικού φασισμού), εδώ και δεκαετίες στην Παλαιστίνη με στόχο τον αφανισμό της…

Αυτός ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του πολέμου και οι δυνάμεις που τον προωθούν είναι το ΟΥΣΙΩΔΕΣ και ο άξονας της πολιτικής αποκρυστάλλωσης και όχι οι ακροβασίες ανάμεσα στον πόλεμο ΓΕΝΙΚΑ και τις θηριωδίες του.

Οι δηλώσεις του Τσίπρα μοιάζουν σαν να θέλουν να «καθαρίσουν» τον πόλεμο από τις θηριωδίες του και ΟΧΙ τη Μέση Ανατολή και την Ανθρωπότητα από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο…

Το ταχυδακτυλουργικό αυτό τέχνασμα (της συγκάλυψης του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του πολέμου) οδηγεί και σε ένα άλλο ταχυδακτυλουργικό τέχνασμα: Της Γενικής, αφηρημένης και ηθικολογικής καταδίκης του πολέμου…

Υπογραμμίζει ο Τσίπρας: «Αυτός ο πόλεμος, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει»!

Ποιος πόλεμος; Όταν δεν αποκαλύπτεις και δεν καταδικάζεις τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, τότε αυτό που μένει είναι ο πόλεμος μεταξύ δύο τυπικών εχθρών: Ισραήλ και Παλαιστίνης!!!

Εδώ, από το παράθυρο «εισβάλει» η ιμπεριαλιστική θεωρία των «ίσων αποστάσεων», καθώς και αυτή που καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται...

Εδώ, ερχόμαστε στην εξίσωση της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας του Ισραήλ με την ένοπλη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού.

Δηλαδή ΠΛΑΓΙΩΣ και ΔΟΛΙΩΣ αποδεχόμαστε αυτό που λέει το Ισραήλ και η παγκόσμια ιμπεριαλιστική κακουργία: «Για να σταματήσει ο πόλεμος πρέπει να πάψει να υπάρχει η ένοπλη αντίσταση των Παλαιστινίων». Δηλαδή να πάψει να υπάρχει η Παλαιστίνη!!!

Σε αυτό το πλανητικό, ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ αξίωμα καταλήγουν οι αφηρημένες καταδίκες του πολέμου, οι αφηρημένες καταδίκες της Βίας...

ΟΤΑΝ δεν μπορείς να στηρίξεις τον ιμπεριαλισμό και την κακουργία του Ισραήλ ΑΜΕΣΑ, καταφεύγεις στα έμμεσα δόλια τεχνάσματα: «Να σταματήσει ο πόλεμος», «ΟΧΙ πόλεμος», «καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται» κ.λπ...

Αυτό κάνει και ο Τσίπρας...


το είδα
http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/07/o-t-cia.html 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΗΗ!!! Ἀθωώθηκαν οἱ …«φραουλᾶδες»!!!

Δείτε την οργή στη σελίδα του Ευαγγελάτου να ξεχειλίζει για την αθώωση των Φραουλάδων της Μανωλάδας.
«ΒΡΑΖΕΙ Η ΠΑΤΡΑ!»……….
«ΑΘΩΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ!»…
«ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ!»……….
 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΗΗ!!! Ἀθωώθηκαν οἱ ...«φραουλᾶδες»!!!1

Τα γιουσουφάκια του ΔΝΤ και του Τελ Αβίβ προσπαθούν να προκαλέσουν την οργή των αναγνωστών τους.
Η Πάτρα «δεν» έβρασε  με τις αυτοκτονίες!!! Η Πάτρα «δεν» έβρασε με τα ΜΑΤΩΜΕΝΑ χρήματα του λαού που μασουλάνε μέσω ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ οι απανταχού Ευαγγελάτοι…
Η Πάτρα «δεν» έβρασε  με την κατοχική κυβέρνηση και τη συστηματική καταστροφή της οικονομίας…
Αλλά με το μεμονωμένο περιστατικό της Μανωλάδας η Πάτρα ΠΡΕΠΕΙ να βράσει!!!


Φυσικά το τεχνητό κλίμα έντασης έξω από τα
δικαστήρια το δημιουργούν οι γνωστοί πράκτορες του Soros των αντιρατσιστικών οργανώσεων, που χειραγωγούν τους μουσουλμάνους και τους στρέφουν εναντίον των Ελλήνων.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΗΗ!!! Ἀθωώθηκαν οἱ ...«φραουλᾶδες»!!!2


Εγκάθετοι και πράκτορες στα ΜΜΕ, εγκάθετοι και πράκτορες στο πεζοδρόμιο κι εμείς …θεατές και χορηγοί της Νέας Τάξεως, παρά την θέλησή μας.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΗΗ!!! Ἀθωώθηκαν οἱ ...«φραουλᾶδες»!!!3

Σίγμα

το είδα
http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/07/blog-post_40.html

ΙΣΡΑΗΛ: «Εβραϊστάν» θα έπρεπε να ονομάζεται το εθνοκαθαρμένο ρατσιστικό κράτος μόνο για Εβραίους

Σχόλιο: O Francis Boyle διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Αμνηστίας (εκλεγμένος στην θέση αυτή από τα μέλη και η εκλογή του σαμποταρίστηκε με κάθε τρόπο από τους κρυφούς χρηματοδότες της οργάνωσης δηλαδή τους Σιωνιστές) και είναι ο άνθρωπος που αποκαλύψε τον βρώμικο ρόλο που παίζει η Διεθνής Αμνηστία και τον πλήρη έλεγχο που ασκεί σε αυτή το Σιωνιστικό λόμπυ. 
Κάποια στοιχεία έχουν κυκλοφορήσει αποσπασματικά στο ελληνικό ιντερνετ αλλά τις επόμενες μέρες θα δημοσιεύσουμε μια παλαιότερη συνέντευξη του όπου αποκαλύπτει όλη την βρώμα και την δυσωδία γύρω από την οργάνωση για τα «ανθρώπινα δικαιώματα», δηλαδή την οργάνωση που στοχοποιεί τους εχθρούς της Υπερεθνικής Ελίτ ενώ αποσιωπά τα εγκλήματα της Υ/Ε και των φίλων της και κάνει την δεν-είδα, δεν-άκουσα στα εγκλήματα των σιωναζί..

Στο παρών άρθρο που δημοσιεύουμε, και το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ολίγον προβοκατορικό, δείχνει με γλαφυρό τρόπο γιατί το Ισραήλ είναι ρατσιστικό κράτος και ότι τορπιλίζει με κάθε τρόπο κάθε ειρηνευτική διαδικασία θέτοντας στην πορεία «παρανοϊκά» ρατσιστικά αιτήματα με σκοπό όχι να επιτύχει οποιαδήποτε «λύση» του Παλαιστινιακού αλλά προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του Σιωνιστικού κινήματος, δηλαδή το εθνοκαθαρμένο μεσσιανικό προτζεκτ του κράτους «αποκλειστικά» για Εβραίους, διώχνοντας (ή δολοφονώντας όπως δέιχνουν οι
πρόσφατοι εγκλματικοί βομβαρδισμοί και χερσαία εισβολή) στην πορεία τους εναπομείναντες από την Ισραηλινή εθνοκάθαρση Παλαιστίνιους. Άρα, καταλήγει ο Boyle αφού είστε (και πάντα ήσασταν) ρατσιστές, ονομάστε το κράτος σας Εβραϊστάν και ζητήστε διεθνή αναγνώριση με αυτό το όνομα αφού στα «πλαίσια της αυτοδιάθεσης» δεν θα απαιτείται πλέον η συναίνεση των Παλαιστινίων.

Αυτά να τα βλέπουν οι εν Ελλάδι οργανώσεις «κατά του ρατσισμού και του φασισμού» και οι τροτσκιστές κάθε είδους, απόχρωσης και ….διεθνούς, στις οποίες θα προτείναμε να αρχίσουν να ασχολούνται με τους επαγγελματίες ρατσιστές του Ισραήλ και τον φασισμό του 21ου αιώνα. Πράγμα όμως που δεν θα γίνει ποτέ γιατί απλά έχουν τους ίδιους χρηματοδότες και αφεντικά με την ….Διεθνή Αμνηστία.


Βιογραφικό: Ο Francis A. Boyle είναι κορυφαίος Αμερικανός ειδικός του Διεθνούς Δικαίου. Ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη της Αντι-Τρομοκρατικής Πράξης για τα Βιολογικά Όπλα (Biological Weapons Anti-Terrorism Act ) του 1989, την ενσωμάτωση στην Αμερικάνικη νομοθεσία της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα του 1972.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Αμνηστίας (1988-1992), και αντιπροσώπευσε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο Διεθνές Δικαστήριο. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος της Παλαστινιακής Αποστολής για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από το 1991 έως το 1993. Το 2007, παρέδωσε τις Διαλέξεις Ειρήνης Bertrand Russell (Bertrand Russell Peace Lectures). Προηγούμενοι Λέκτορες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τους E.P. Thompson, Elena Bonner, Edward Said, Ramsey Clark, Joseph Rotblat (Νόμπελ Ειρήνης), Johan Galtung, and Noam Chomsky.

Διδάσκει διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιοτου University of Illinois, Champaign και είναι συγγραφέας μεταξύ άλλων των βιβλίων, The Future of  International Law and American Foreign Policy, Foundations of World Order, The Criminality of Nuclear Deterrence, Palestine, Palestinians and International Law, Destroying World OrderBiowarfare & Terrorism, και Tackling America’s Toughest Questions.

Έχει Ντοκτορά Law Magna Cum Laude καθώς και Ph.D. in Political Science, και τα δύο από το Harvard University.


 Jewistan: Finally Recognizing Israel as the Jewish State

Πηγή: Francis Boyle, «Jewistan: Finally Recognizing Israel as the Jewish State», Information Clearing House (20.10.2010)

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, του κόμματος Likud, Benjamin Netanyahu έψαξε στην τσάντα του με τα σιωνιστικά κόλπα και έβγαλε μια ολοκαίνουργια απαίτηση που ποτέ πριν δεν είχε εμφανιστεί στην ιστορία της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή που χρονολογείται από την εποχή της διαπραγμάτευσης των αρχικών συμφωνιών του Camp David που διεξήχθησαν υπό την προσωπική αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ το 1978: Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως το «Εβραικό κράτος». Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Σιωνιστές που ελέγχουν και χρηματοδοτούν τη κυβέρνηση Ομπάμα ενέκριναν δημόσια αυτό το τελευταίο εμπόδιο για την ειρήνη που κακόβουλα κατασκευάστηκε από το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου πέταξε σκοπίμως το μπαλάκι των στόχων-θέσεων [σ.σ. της άνωθεν «πρότασης»] στους Παλαιστίνιους. Θα ήταν σαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να απαιτούσαν από το Ιράν να τις αναγνωρίσει ως το Λευκό Αγγλο-Σαξωνικό Προτεσταντικό (WASP) κράτος ως προϋπόθεση για τη διαπραγμάτευση και, στη συνέχεια, τη σύναψη οποιασδήποτε συνολικής ειρήνης μαζί τους. Φυσικά, παρόμοιες απαιτήσεις είναι ρατσιστικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης.

Το ρατσιστικό τελεσίγραφο του Νετανιάχου θα οδηγήσει στη απώλεια της εθνικότητας για 1,5 εκατ. Παλαιστινίους που είναι ήδη χειρότερα από πολίτες τρίτης κατηγορίας στο Ισραήλ και θέτει τις βάσεις για τη μαζική απομάκρυνση τους προς το Παλαιστινιακό Μπαντουστάν που οραματίστηκε ο Νετανιάχου ως «τελική λύση» στο «δημογραφικό πρόβλημα του Σιωνισμού» που δημιουργήθηκε από την ίδια την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Αυτό το ρατσιστικό αίτημα γενοκτονίας θα μπορούσε επίσης παράνομα να τερματίσει το ευρέως αναγνωρισμένο Δικαίωμα Επιστροφής για τα πέντε εκατομμύρια Παλαιστινίων προσφύγων που ζουν σε όλο τον κόσμο, όπως απαιτείται από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 194 (ΙΙΙ) του 1948, από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το άρθρο 13 (2 ) (1948), καθώς και από τις γενικές αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάτι τέτοιο θα καταδίκαζε κάθε προοπτική για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για πάντα, και θα άνοιγε το δρόμο για τη δημιουργία του «Μεγάλου Ισραήλ» να κυριαρχεί σε ολόκληρη την πρώην Βρετανική Εντολή για την Παλαιστίνη (Mandate for Palestine), με τους δύο αυτούς στόχους να ήταν ανέκαθεν η πρόθεση του Νετανιάχου και του Λικούντ.

Αλλά αν ο Νετανιάχου σοβαρολογεί το Ισραήλ να αναγνωριστεί διεθνώς ως «εβραϊκό κράτος», τότε υπάρχει ένας απλός τρόπος με τον οποίο αυτό το παγκόσμιο διπλωματικό καθεστώς μπορεί άμεσα να επιτευχθεί μονομερώς και χωρίς τη συγκατάθεση των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, κάθε κράτος είναι ελεύθερο να αλλάξει το όνομα του, αν το επιθυμεί: π.χ., από Κονγκό σε Ζαΐρ, στη συνέχεια πάλι Κονγκό. Ως εκ τούτου, το Ισραήλ είναι ελεύθερο να αλλάξει το όνομά της σε Jewistan (Εβραϊστάν) – το κράτος των Εβραίων.

Στη συνέχεια, κάθε κράτος στον κόσμο που έχει διπλωματικές σχέσεις και συμβατικές σχέσεις με το Ισραήλ θα πρέπει πλέον κατ’ ανάγκη να το αναγνωρίσει ως Jewistan ― το κράτος των Εβραίων ― και να συνδέεται με αυτό ως εκ τούτου με το εν λόγω όνομα σε καθημερινή βάση. Το όνομα του Jewistan θα αντικαταστήσει αυτόματα το όνομα του Ισραήλ στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε όλες τις διμερείς και πολυμερείς συνθήκες στις οποίες το Ισραήλ είναι σήμερα συμβαλλόμενο μέρος. Πράγματι, στον απόηχο των κατά συροής φρικαλεοτήτων γενοκτονίας του εις βάρος των Παλαιστινίων και του Λιβάνου, το Ισραήλ επιδιώκει αρκετά δικαιολογημένα να «επανα-λανσάρει» (re-brand) τον εαυτό του. Το Jewistan είναι το τέλειο νέο παρατσούκλι του Ισραήλ.

Στην πραγματικότητα, το Ισραήλ δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο, παρά ένα Μπαντουστάν για τους Εβραίους που στήθηκε στη Μέση Ανατολή από τις Λευκές ρατσιστικές και γενοκτόνες Δυτικής αποικιακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, προκειμένου να αποτελέσει το ρατσιστικό επιθετικό σκυλί τους και τον εφαρμοστή γενοκτονίας εναντίον του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Από την πρώτη στιγμή της γενοκτόνου σύλληψης του Ισραήλ από τον Δυτικό ιμπεριαλισμό το 1947-1948, το Ισραήλ έχει ιστορικά πάντα λειτουργούσει ως Jewistan ― το παγκόσμιο Bantustan για τους Εβραίους. Έτσι, το Ισραήλ θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει επιτέλους το όνομά του σήμερα σε Jewistan, αποδεχόμενο το ρατσιστικό πατρογονικό δικαίωμα του, και να το κάνει επίσημο ώστε ο υπόλοιπος κόσμος να το αναγνωρίσει.

Φυσικά, όλα τα μαύρα Μπαντουστάν του ρατσιστικού εγκληματικού απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική τελικά διαλύθηκαν και δεν υπάρχουν πια. Το ίδιο θα συμβεί τελικά στο ρατσιστικό εγκληματικό απαρτχάιντ του Εβραϊκού Bantustan στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει σημασία με τι όνομα θα αποκαλούν τον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα, το Jewistan / Ισραήλ είναι πιο κοντά αναλογικά με την γενοκτόνο Γιουγκοσλαβία που κατέρρευσε ως κράτος, έχασε τη συμμετοχή της στον ΟΗΕ, και δεν υπάρχει πλέον ως κράτος για αυτό το συγκεκριμένο λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, όταν αυτό το Ισραηλινό Μπαντουστάν για τους Εβραίους αναμενόμενα καταρρεύσει ως κράτος, όλοι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες που ζουν στη Διασπορά σε όλο τον κόσμο θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το ψήφισμα 194. Αυτή είναι η απόλυτη λύση για την εξασφάλιση του Παλαιστινιακού Δικαίωματος Επιστροφής (Right to Return) σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Εν τω μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι δεν θα πρέπει να υπογράψουν τίποτα με το Jewistan / Ισραήλ και να αφήσουν αυτό το Μπαντουστάν για τους Εβραίους να καταρρεύσει εξαιτίας του δικού του ρατσιστικού και γενοκτόνου βάρους. Στα τσακίδια!

το είδα
http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/07/blog-post_32.html

Η ΙΣΤΟΡΙΑ που ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να ΜΑΘΕΙΣ- Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ από τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ (38-116 Μ. Χ.)

Επειδή κάποιοι πολύ ισχυροί δεν θέλουν να μαθαίνουμε την Ιστορία ποτέ τα παιδιά μας, δεν διδάσκονται στα σχολεία επί παραδείγματι ότι το 38 μ.X. στην Αλεξάνδρεια, δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων υπήρξαν θύματα εβραϊκής εξεγέρσεως.
Οι εξεγερθέντες μάλιστα δεν πίστευαν ότι τελικά θα τιμωρηθούν γιατί ο αυτοκράτωρ Κλαύδιος ήταν εβραίος από την μητέρα του. Και είχαν δίκαιο.
Οι εβραϊκές κοινότητες, από το 70 μ. Χ. έως το 115 μ. Χ. ανασυντάσσονται, οργανώνονται και περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία, δηλαδή μια αδυναμία της Ρώμης, για να πορευθούν προς τα πατρογονικά τους εδάφη.
Ένα τέτοιου είδους κίνημα, απαιτεί ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας της διασποράς, καλλιέργεια, εκ μέρους του ιερατείου, συνωμοτικού κλίματος, πολεμικής αρετής και υψηλού ηθικού, επί σειράν ετών.
Τον χειμώνα του 116 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Τραϊανός τον περνά στα ερείπια της ανατολικής πρωτεύουσάς του, της Αντιοχείας, η οποία τον προηγούμενο χρόνο είχε ισοπεδωθεί από καταστρεπτικό σεισμό. Εκεί, ο αυτοκράτωρ έμαθε ότι οι εβραίοι είχαν εξεγερθεί.
Τα νέα ήταν ότι, οι εβραίοι εξεγερθέντες, στην σημερινή Λιβύη (Κυρηναϊκή), στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο και στην Μεσοποταμία, ξεσηκώθηκαν εναντίον της Ρώμης,σφάζοντας όμως περίπου 1.000.000 Έλληνες!
Ο Τραϊανός, απεφάσισε να ανασυγκροτηθεί στην Ρώμη αλλά, στις ακτές της Κιλικίας, στην Σελινούντα, απέναντι από την Βόρειο Κύπρο, στις 8 Αυγούστου του 116, πέθανε σε ηλικία 62 ετών. Τον διαδέχθηκε ο ικανότατος και φιλέλληνας Αδριανός.
Εξέγερση και γενοκτονία των Ελλήνων στην Κυρηναϊκή
Το κίνημα των εβραίων είχε ξεκινήσει στην Κυρήνη της Λιβύης όπου οι εξεγερθέντες κατέσφαξαν τον Ελληνικό πληθυσμό, ισοπέδωσαν την πόλη, γκρέμισαν τους Ναούς και έφθασαν μέχρι του σημείου να σκάψουν τον δρόμο που οδηγούσε στο επίνειο της πόλης, την Απολλωνία. Κάποιος υπεσχέθη ότι θα ηγηθεί των εβραίων της Κυρήνης στον δρόμο προς την Σιών… Οι δε εβραίοι της Κυρήνης θα ηγούντο των συμπατριωτών τους της Αιγύπτου. Οι εβραίοι της Μεσοποταμίας θα τους συναντούσαν εκεί…
Τελικά, η εξέγερση κατεστάλη το 118 μ.Χ. Στην Ανατολική Μεσόγειο, την τάξη επέβαλλε ο στρατηγός Μάρκιος Τούρβων, ενώ στην Μεσοποταμία, ήδη ο Λούσιος Κουίετος το είχε επιτύχει αφού και οι δύο επέβαλαν την τιμωρία των λεγεώνων, σφάζοντας δεκάδες χιλιάδες εβραίων, οπωσδήποτε όμως λιγότερους από όσους Έλληνες οι ίδιοι εξόντωσαν.
Σαν αντίδραση στην καταστροφή τους, οι εβραίοι σταμάτησαν να μαθαίνουν στα παιδιά τους Ελληνικά! Για την Κύπρο όμως, η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Η αντιπαλότητα εβραίων-Κυπρίων ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της υποδουλώσεως της Κύπρου στους Ρωμαίους. Ο Κάτων κατέλαβε την Κύπρο το 56 π. Χ. και κυριολεκτικά την καταλεηλάτησε από κάθε είδος πλούτου οδηγώντας τους Κυπρίους σε πλήρη εξαθλίωση.
Σύμμαχοι των Ρωμαίων σ’ αυτή την καταπίεση ήταν εβραίοι έμποροι, οι οποίοι, ως υπεργολαβία, ανέλαβαν να εκμεταλλεύονται, για λογαριασμό των Ρωμαίων, τα πλούσια ορυχεία χαλκού και κάθε άλλο πλουτοπαραγωγικό πόρο. Στα επόμενα χρόνια, και μετά το 70 μ. Χ., ο εβραϊκός πληθυσμός της Κύπρου αυξήθηκε κατά πολύ. Έτσι, υπήρχε αρκετό πλήθος για την εφαρμογή στην Κύπρο των σιωνιστικών σχεδίων. Το 117 μ. Χ. λοιπόν κάποιος εβραίος ονόματι Αρτεμίων ηγήθηκε των εβραίων εξεγερθέντων.
Ο Βυζαντινός ιερομόναχος λόγιος και ιστορικός και μετέπειτα Πατριάρχης (1065-1075) Ιωάννης Ξιφιλίνος, ευτυχώς, διέσωσε το γεγονός ότι οι σφαγιασθέντες στο νησί έφθασαν τις 240.000, αφού από αρχαίες πηγές μόνον ο Δίων ο Κάσιος αναφέρεται στην σφαγή αυτή στο περίφημο έργο του ”ΒΙΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ”. Πρώτη πηγή.
Δεύτερη πηγή, του περιφήμου Αγγλου ιστορικού Εντουαρντ Γκίμπον (γνωστού ελληνικά ως Γίββων) που έζησε από το 1737 έως 1794, ήτοι κατά την περίοδο του σκλαβωμένου ελληνισμού.
Το κείμενο αυτό ανευρίσκεται στο μνημειώδες έργο του “Ιστορία της Παρακμής και Πτώσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας” και αναφέρεται, ακόμη, στο βιβλίο “Δίκη” (“Trial”) του Μπιλ Γκρίμσταντ, υπευθύνου των εκδόσεων “Αρυαν Πρες Ινκορπρέιτεντ, έκδοση 1973, Ουάσιγκτον ΗΠΑ.
Ιδού η περικοπή.
“Η ανθρωπότης μένει έκπληκτη από το ρεσιτάλ (σε τρεις πράξεις) των φοβερών κακουργημάτων των Εβραίων, εναντίον των ανυποψιάστων, γηγενών Ελλήνων, οι οποίοι τους θεωρούσαν φίλους.
Οι Εβραίοι πρόδωσαν αυτή τη φιλία και έσφαξαν 220.000 Έλληνες στην Κυρηναϊκή και κατακρεούργησαν 240.000 Έλληνες στην Κύπρο, καθώς και μέγα τμήμα του ελληνικού πληθυσμού στην Αίγυπτο.
Πολλοί των θυμάτων Ελλήνων, επριονίσθησαν στα δύο από τους Εβραίους σύμφωνα με την παράδοσή τους, ότι ο Δαυίδ επεκύρωσε αυτόν τον τρόπο εκτέλεσεως με το παράδειγμά του.
Κατά τις σφαγές αυτές των Ελλήνων, οι Εβραίοι κατεβρόχθιζαν τις σάρκες των νεκρών, έπιναν το αίμα τους και κατέστρεφαν τα εντόσθια!…”
Αυτά, όσο κι αν φαίνονται απίστευτα, υποβολιμαία ή υπερβολικά, γράφονται από έναν εκ των μεγαλυτέρων ιστορικών συγγραφέων του παρελθόντος που δεν μπορεί να καταστεί ύποπτος “αντισημιτισμού” (στην εποχή του τουλάχιστον), ούτε να κατηγορηθεί για έλλειψη σοβαρότητος, αφού τα έργα του ήταν, είναι και θα είναι μία εκ των σοβαροτέρων πηγών της Αρχαιότητας. (Αυτά από τις ιστορικές πηγές)

Πηγή: xeironioslavi.blogspot.gr

ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ!


Ενα ποτήρι κρασί παρέα με τον Περικλή
Βρέθηκε το κρασοπότηρο απ” όπου έπιναν ο Περικλής και η παρέα του!
Αγγείο του 5ου αιώνα θεωρείται βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε από τον έλληνα πολιτικό και στρατηγό, ενώ φέρει και το όνομά του
19073674_14__622__2__1406699801156.limghandler
Λεπτομέρεια από το αγγείο με έξι ονόματα σε γενική πτώση: Αριστείδου, Διοδότου, Δαισίμου, Αρρίφρονος, Περικλέους και Ευκρίτου
 
Αθήνα
Ένα απλό κρασοπότηρο -ένας μελαμβαφής σκύφος- του 5ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στην Κηφισιά έρχεται να ταράξει τα νερά της αρχαιολογίας, καθώς όχι μόνο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Περικλή, αλλά δεν αποκλείεται να φέρει και την ιδιόχειρη υπογραφή του. Σύμφωνα με Τα Νέα, το αγγείο ύψους μόλις οκτώ εκατοστών βρέθηκε σπασμένο σε 12 κομμάτια μέσα σε τάφο, στα θεμέλια υπό ανέγερση οικοδομής.
Όταν συγκολλήθηκε, η έκπληξη για τους αρχαιολόγους ήταν μεγάλη, αφού επάνω του ήταν χαραγμένα έξι ονόματα σε γενική πτώση: Αριστείδου, Διοδότου, Δαισίμου, Αρρίφρονος, Περικλέους και Ευκρίτου.
«Το όνομα Αρρίφρων είναι πολύ σπάνιο και το έφεραν ο παππούς και ο μεγάλος αδελφός του Περικλή. Η αναγραφή του ονόματος αυτού πάνω από εκείνο του Περικλή στην επιφάνεια του αγγείου μάς καθιστά κατά 99% βέβαιους ότι πρόκειται για τα δύο αδέλφια και ότι ο αναγραφόμενος Περικλής δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο που καθοδήγησε την τύχη της Αθήνας στην περίοδο της ύψιστης ακμής της» εξηγεί ο γραμματέας της Ελληνικής Επιγραφικής Εταιρείας και συνεκδότης της αρχαιογνωστικής επιθεώρησης «ΗΟΡΟΣ» (όρος), στο επετειακό τεύχος της οποίας δημοσιεύεται η μελέτη του σημαντικού ευρήματος, Αγγελος Π. Ματθαίου.

http://alfeiospotamos.gr/?p=8583

Με 25 ευρώ (!!!) το τετραγωνικό μέτρο ξεπούλησαν την παραλία Αφάντου στη Ρόδο

afantou-panoramiki-flip 
Το ΤΑΙΠΕΔ (όπως διαβάσαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών) ανακοίνωσε ότι «ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ο διαγωνισμός για τα ακίνητα στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο. Το Δ.Σ. του Ταμείου Ξεπουλήματος της Περιουσίας του Δημοσίου αποφάσισε ότι 42 εκατομμύρια ευρώ είναι ικανοποιητικό τίμημα για το καλύτερο εναπομείναν φιλέτο της Ρόδου.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ «το διοικητικό συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ανακήρυξε ομόφωνα ως πλειοδότες του διαγωνισμού για τα δύο ακίνητα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου την εταιρεία M.A.Angeliades Inc. με προσφορά ύψους 26.900.000 ευρώ για το ακίνητο Golf – Βόρειο Αφάντου και την εταιρεία T.N. Aegean Sun Investments Limited, μετά την αποσφράγιση της βελτιωμένης προσφοράς της ύψους 15.200.000 ευρώ για το ακίνητο «Φωνή της Αμερικής» – Νότιο Αφάντου (σύνολο 42.100.000 ευρώ).
Ομολογούμε ότι δεν γνωρίζουμε τα κτηματομεσιτικά, ωστόσο μπορούμε να κάνουμε απλές πράξεις αριθμητικής. Οπότε, έχουμε και λέμε:
  •  1 στρέμμα = 1000 τετραγωνικά μέτρα
  • 1.615 στρέμματα = 1.615.000 τετραγωνικά μέτρα
Οπότε
  • Εφόσον  με 42.100.000 ευρώ αγοράστηκαν 1.615.000 τετραγωνικά μέτρα
  • Τότε  με 26 και κάτι ευρώ, αγοράζει κανείς 1 τετραγωνικό μέτρο!
Με ποιο απλά λόγια: Οι κύριοι της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ ξεπούλησαν το καλύτερο εναπομείναν παραλιακό φιλέτο στη Ρόδο με τιμή 26 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ε… αυτό μόνο κλοπή λέγεται και «σκότωμα» των κλοπιμαίων σε κλεπταποδόχο.

ΥΓ. Η αναζήτηση κλεπταποδόχων  για το σκότωμα και των υπόλοιπων παραλιακών (και άλλων ) φιλέτων της χώρας συνεχίζεται. Πληροφορίες εδώ.

http://www.imerodromos.gr/afadou/
……………………………………..
ΤΑΙΠΕΔ: Πουλάνε και τις… Θερμοπύλες
Μέσω ΤΑΙΠΕΔ βγάζουν στο σφυρί τον Ναό του Απόλλωνα και τον Ιερό τύμβο των Σαλαμινομάχων
ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΖΗΤΗΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ! ΜΕΣΩ ΤΑΪΠΕΔ ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ!
Γενικός ξεσηκωμός για τα 31.000.000 τμ παραλιών που πουλά η Κυβέρνηση
ΔΥΟ ΒΟΜΒΕΣ! ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

http://alfeiospotamos.gr/?p=8590

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ. ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

[...Κόλαφο για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελεί εισήγηση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού όχι μόνο κάνει λόγο για «εισαγγελείς οπισθοφύλακες και απλούς θεατές», αλλά αποκαλύπτει ότι η δικαιοσύνη «αποκρύπτει την αλήθεια (σ.σ. κοινώς κουκούλωμα) σε θέματα που την αφορούν».  Αυτά έλεγε τότε ο παραιτηθείς εισαγγελέας...
Από την κριτική του δεν ξεφεύγει ούτε η ίδια η Δικαιοσύνη για την οποία έγραψε :
«Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη, που κύριο έργο της είναι η ανεύρεση της αλήθειας, ενώ την αναζητεί από όλους τους άλλους και μάλιστα με κυρώσεις, όταν πρόκειται για δικά της θέματα την αποκρύπτει και μάλιστα επισήμως»...]
ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ… ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!
…………………………………………………
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ.ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ. Είχε ανοίξει το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ. “Κoυράστηκα, πάω στο χωριό μου”, είπε ο Εισαγγελέας και τα βρόντηξε
koliokostas-anteisaggeleas 
Για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας.Ο κ. Κολιοκώστας θα αποχωρούσε από το δικαστικό σώμα στις 30 Ιουνίου 2015, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Ένας άξιος λειτουργός που ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του. Ένας ακέραιος άνθρωπος που δεν έκανε “εκπτώσεις” στην προσφορά προς την πατρίδα.
Αυτός είναι ο Γιώργος Κολιοκώστας, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που αντέδρασε άμεσα στις αποκαλύψεις που είδαν το φως και σχετίζονται με την διαχείριση του μεγάλου σκανδάλου της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Γιώργος Κολιοκώστας, έχει διατελέσει προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών.
Ας σταθούν αντάξιοι του οι δικαστικοί λειτουργοί που θα αναλάβουν να αποδώσουν δικαιοσύνη και να τιμωρήσουν όσους φέρονται να συνεργάστηκαν για την αποσιώπηση της υπόθεσης. Ολοκληρώνοντας το ζοφερό έργο της εργολαβίας των μεγάλων ΜΜΕ που φέρουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτά που έγιναν και αυτά που έρχονται.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Στη διερευνώμενη υπόθεση για τη διόγκωση του ελλείμματος από την ΕΛΣΤΑΤ είχε παρέμβει ο Άρειος Πάγος το 2013, μετά από σκληρή επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Στην επιστολή την οποία υπέγραφε τότε ο πρόεδρος, Γ.Αδαμοπουλος, γίνεται αναφορά στις καταγγελίες της Ζωής Γεωργαντά για την συμπεριφορά της ανακρίτριας και ζητείται η παρέμβασή του Αρείου Πάγου «προκειμένου να αποφευχθεί μία – συνήθης για τα ελληνικά δεδομένα – διεκπεραιωτική διαδικασία και να πραγματοποιηθεί επιτέλους μία ουσιαστική και ενδελεχή διερεύνηση όσων καταγγέλλονται».
O αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ.Κολιοκώστας είχε αποστείλει την αναφορά του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Ι.Αδαμόπουλου στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Αθηνών και στον προϊστάμενο του συμβουλίου επιθεώρησης των δικαστηρίων για να ερευνηθούν οι αιτιάσεις που προβάλλονταν σε δημοσιεύματα  για χειρισμούς της ανάκρισης σχετικά με την έρευνα για τη διόγκωση του ελλείμματος του 2009 από την ΕΛΣΤΑΤ.
Από την εισαγγελία εφετών ζητείτο να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικά με το κλείσιμο της έρευνας και από την επιθεώρηση να ερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες της 5ης ειδικής ανακρίτριας που χειρίστηκε την υπόθεση.
Ο πρόεδρος του ΔΣΑ στην αίτησή του αναφέρεται στην καταγγελία της Ζωής Γεωργαντά, πρώην μέλους του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ, ότι η ανακρίτρια της ζήτησε να συναντηθούν εκτός γραφείου και ζητά να διενεργηθεί έρευνα.
ΚΟΛΑΦΟΣ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟ 2012
Κόλαφο για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελεί εισήγηση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού όχι μόνο κάνει λόγο για «εισαγγελείς οπισθοφύλακες και απλούς θεατές», αλλά αποκαλύπτει ότι η δικαιοσύνη «αποκρύπτει την αλήθεια (σ.σ. κοινώς κουκούλωμα) σε θέματα που την αφορούν».  Αυτά έλεγε τότε ο παραιτηθείς εισαγγελέας.
Ο «θησαυρός» των αποκαλυπτικών αυτών στοιχείων περιλαμβάνονταν στην εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γιώργου Κολιοκώστα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του για την αντικατάσταση ή μη των δύο οικονομικών εισαγγελέων Πεπόνη και Μουζακίτη.
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (αρ. 9/2012) που καθαρογράφτηκε περιέχει εξαιρετικά στοιχεία, διόλου κολακευτικά για τους δύο εισαγγελείς, ενώ περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για τη στάση της πλειονότητας των εισαγγελικών λειτουργών αλλά και για νοοτροπίες που επικρατούν στην ίδια τη δικαιοσύνη.
Ο κ. Κολιοκώστας, ήταν απορριπτικός ως εισηγητής στο ερώτημα του τότε υπουργού Δικαιοσύνης για την αντικατάσταση των δύο εισαγγελικών λειτουργών που οι ίδιοι είχαν ζητήσει. Ωστόσο, οι επισημάνσεις του στην μακρά και λεπτομερή εισήγηση του, κυρίως για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και για τη στάση της πλειονότητας των συναδέλφων του διόλου τιμητική είναι για το δικαστικό σώμα.
Ο κ. Κολιοκώστας δηλώνει πως γνώρισε τους δύο εισαγγελείς την περίοδο 2006-2008 όταν ήταν προϊστάμενος τους και είχε μαζί τους υπηρεσιακή συνεργασία «άριστη» και είχε σχηματίσει «την άποψη ότι είναι ικανότατοι εισαγγελικοί λειτουργοί, πολύ δυναμικοί και εργατικοί, με το προσήκον εισαγγελικό ήθος και σθένος, αφοσιωμένοι στο καθήκον. Ιδιαίτερα ο πρώτος (σ.σ. Γρ. Πεπόνης) είναι αποφασιστικός, αυστηρός, μαχητικός και άτεγκτος».
Στην προσπάθεια του να εξάρει τα προσόντα των δύο συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, τους αντιδιαστέλει με την πλειονότητα των συναδέλφων τους τονίζοντας: «δυστυχώς στον κλάδο δεν έχουμε πολλούς με τα προσόντα αυτά».
Βέβαια και οι ίδιοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν εκφεύγουν της κριτικής του καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Δεν θα είμαι καθόλου επιεικής ως προς την ενέργεια τους να υποβάλλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την παραίτηση τους. Ήταν ενέργεια προδήλως βεβιασμένη, που έγινε υπό συνθήκες υπερβολικής ψυχικής φορτίσεως, Όμως, κρινόμενη αντικειμενικά, δεν στηρίζεται σε νόμιμη βάση, αφού ισοδυναμεί με άρνηση εκτελέσεως της υπηρεσίας που τους ανέθεσαν, εγγίζουσα τα όρια του πειθαρχικού ελέγχου, και ως τέτοια τη θεωρώ απαράδεκτη».
Και ο κ. Κολιοκώστας δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζει την κριτική του στην στάση των, υπό κρίση, οικονομικών εισαγγελέων:
«Ο δικαστικός λειτουργός μόνο για σοβαρούς (σπουδαίους) λόγους μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του από συγκεκριμένη υπηρεσία και ως τέτοιοι λόγοι μπορεί να θεωρηθούν λόγοι υγείας, οικογενειακοί κλπ., ενώ ο επικαλούμενος από τους εισαγγελείς λόγος δεν ήταν τέτοιος (δηλαδή σπουδαίος), ώστε να δικαιολογεί την ενέργεια τους αυτή. Οι προσωπικές πικρίες, είναι μεν δικαιολογημένες (γιατί οι εισαγγελείς αυτοί προσπάθησαν και το έργο τους είναι πράγματι αξιόλογο), όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους παραιτήσεως από την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Ο δικαστικός λειτουργός και ιδιαίτερα ο εισαγγελέας, που έχει ως αποστολή την κίνηση της ποινικής διαδικασίας προς διερεύνηση τελέσεως των εγκλημάτων, μένει όρθιος και απτόητος στην εκτέλεση του καθήκοντος και δεν κάμπτεται, ούτε από μελετώμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτε από απειλές και άλλες πιέσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτές. Το μόνο δικαίωμα που εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν είναι η παραίτηση του από το δικαστικό σώμα, ενέργεια που αν γίνεται διαρκούντος του χειρισμού μιας δικαστικής υποθέσεως, με την επίκληση παρόμοιων λόγων, είναι και πάλι κατά την άποψη μου κατακριτέα και απαράδεκτη».
Κατά τον κ. Κολιοκώστα το περιεχόμενο των αιτήσεων αντικατάστασης που υπέβαλαν οι «δυναμικοί και εργατικοί» εισαγγελείς ήταν «γριφώδες» και «δυσνόητο» και όσο για τις παρεμβάσεις ήταν «ασαφείς», «αδιευκρίνιστες». «κρυπτογραφημένες» και τα στοιχεία «ανεπαρκή». Πρότεινε, όμως, να μην αντικατασταθούν κρίνοντας τους επιεικώς, με το αιτιολογικό ότι «έχουμε αρκετούς οπισθοφύλακες και απλούς θεατές (εισαγγελείς) στο δικαστικό σώμα, μαχόμενους εισαγγελείς όμως λίγους και γι αυτό στα λάθη τους πρέπει να είμαστε επιεικείς».
Από την κριτική του δεν ξεφεύγει ούτε η ίδια η Δικαιοσύνη για την οποία έγραψε :
«Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη, που κύριο έργο της είναι η ανεύρεση της αλήθειας, ενώ την αναζητεί από όλους τους άλλους και μάλιστα με κυρώσεις, όταν πρόκειται για δικά της θέματα την αποκρύπτει και μάλιστα επισήμως».
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, όπως είναι γνωστό, δέχθηκε την εισήγηση του κ. Κολιοκώστα και τις σκέψεις που περιελάμβανε σε αυτήν. Ωστόσο η μειοψηφία, η οποία συγκροτήθηκε και από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, πρόεδρο κ. Ρένα Ασημακοπούλου και εισαγγελέα κ. Ιωάννη Τέντε και δύο ακόμα μέλη , αποτελεί κόλαφο για την στάση των δύο εισαγγελέων αφού κάνουν λόγο για «ασύνετη αντίδραση με θορυβώδεις ισχυρισμούς και υπαινιγμούς για δήθεν παρεμβάσεις στο έργο τους και μάλιστα από θεσμικούς παράγοντες».
«Έδωσαν, έτσι, την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για ουσιαστική εκπλήρωση του έργου που τους ανατέθηκε (από το οποίο μάλιστα ζήτησαν αδόκιμα την αποδέσμευση τους) και περισσότερο για την εύκολη δημοσιότητα, συμπεριφορά, η οποία δεν συνάδει προς την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού. Προβληματική, τέλος εκτιμάται ότι θα είναι η συνεργασία των ανωτέρω Αντεισαγγελέων, τόσο με τους προϊσταμένους τους, λόγω κλονισμού της εμπιστοσύνης των τελευταίων προς αυτούς, όσο και για τους υφισταμένους τους, στοιχείο προφανώς απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπλήρωση του νομοθετικού σκοπού, για τον οποίο θεσπίστηκε η θέση του Οικονομικού Εισαγγελέως».
http://www.makeleio.gr/?p=139231
……………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣτΕ. ΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! κ.κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ! ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ: Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΧΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΤΧΣ – ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

http://alfeiospotamos.gr/?p=8594

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters