Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ:Ο τρομακτικός πονόδοντος της ανταποδοτικής (retributive) δικαιοσύνης στην πολιτική


...είς μερισμόν τόν έσχατον τέλος ασπειργασμένοι ών έν καί τό σόν, ώ σχέτλιε, μόριον εις το πάν συντείνει βλέπον αεί, καίπερ πάνσμικρον όν, σέ δέ λέληθεν περί τούτο αυτό ως γένεσις ένεκα εκείνου γίγνεται πάσα, όπως ή τω του παντός βίω υπάρχουσα ευδαίμων ουσία, ουχ ένεκα σού γιγνομένη, σύ δ' ένεκα εκείνου. 

...ανάμεσά της είσαι και εσύ, ανόητε, μία μονάδα που πάντα αποβλέπει στο σύνολο, αν και μικρότατος είσαι, εσύ δε έχεις ξεχάσει ότι τίποτα δεν δημιουργείται παρά μόνον γιά να προσφέρει μακροχρόνια ευδαιμονία στην ζωή της συμπαντικής ουσίας και ότι τίποτα δεν έγινε γιά χάρη σου αλλά εσύ (έγινες) γιά χάρη εκείνης.

Πλάτωνος ΝΟΜΟΙ (βιβλίον δέκατον, 903c)

Έχεις έναν τρομακτικό πονόδοντο. Μετά από μερικά αναποτελεσματικά μπουκώματα με ούζο και με μία βρεγμένη μπατονέτα με πιπέρι στο αυτί σου, τώρα τρέχεις σε μίαν ή έναν οδοντίατρο, αλλά αυτή ή αυτός, ‘κατά λάθος’, σου βγάζει το λάθος δόντι.


Το λάθος δεν είναι δικό σου. Καμμία χρηματική αποζημίωση δεν μπορεί πραγματικά να σε ξανακάνει έναν ολόκληρο άνθρωπο, μιάς και το δόντι σου βγήκε, κατά λάθος μεν, αλλά δεν ξαναμπαίνει στην αρχική του θέση δε.

Ποιά λοιπόν χρηματική αποζημίωση μπορεί να σε ικανοποιήσει και να τιμωρήσει την ασφαλιστική εταιρεία της ή του οδοντιάτρου; Νομικός δεν είμαι, αλλά στην περίπτωσή σου έχουμε να κάνουμε με τις πιθανές δικανικές συνέπειες της αποκαταστατικής (restorative), διορθωτικής (corrective) ή επανορθωτικής (restorative) δικαιοσύνης [1].

Πόσον ακριβώς κοστίζει η κατά λάθος εξαγωγή ενός λάθος δοντιού; Μέσα στο γενικό πλαίσιο της αποκαταστατικής ή της διορθωτικής δικαιοσύνης, η ερώτηση τούτη έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περιοχή της ανταποδοτικής (retributive) δικαιοσύνης [1].

Δεν πρέπει μήπως τούτη ακριβώς η ανταποδοτική δικαιοσύνη επίσης να εφαρμόζεται και στα παραπτώματα των πολιτικώνΤο κατά λάθος όμως παράπτωμα μίας ή ενός οδοντιάτρου ζημιώνει μόνον εσένα, δηλαδή έναν μόνον άνθρωπο.

Ενώ το κατά λάθος παράπτωμα μίας ή ενός πολιτικού δεν ζημιώνει έναν μόνον άνθρωπο, αλλά ζημιώνει έναν ολόκληρο λαό. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η ανταποδοτική (retributive) δικαιοσύνη να εφαρμόζεται επίσης νομικά και νόμιμα, αλλά με πολλάκις αυστηρότερες ποινικές επιπτώσεις και στα παραπτώματα των πολιτικών;

Γιατί λοιπόν μία πολιτική διαγραφή ή το να στέλνουμε μία ή έναν πολιτικό στο σπίτι της ή του είναι αρκετή τιμωρία [2]; Είναι όντως αρκετή μία τέτοια τιμωρία μέσα στο πλαίσιο της ανταποδοτικής (retributive) δικαιοσύνης;

Εκτός του ότι δεν είμαι νομικός, επίσης δεν είμαι καν αρμόδιος να εκπροσωπώ τον ελληνικόν μας κόσμο στην λήψη των αποφάσεων που είναι ή πρέπει να είναι συλλογικές. Επέτρεψέ μου όμως να σου παραθέσω ένα ακόμη πλαίσιο της δικαιοσύνης, που έχει να κάνει με εκείνην την ανέφικτη στην πράξη ‘δια-κοινωνική’ (inter-social ή inter-societal) δικαιοσύνη, η οποία κατά έναν φυσιολογικόν τρόπον οδηγεί στην ‘ταξική’ (class) δικαιοσύνη [3, σ. 48].

Η όλη λοιπόν προβληματική της δια-κοινωνικής δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί στην πράξη, ίσως επειδή συσχετίζεται με την διανεμητική (distributive) δικαιοσύνη, με την οποίαν δυστυχώς δεν πολυασχολείται πλέον ο ανθρωπινός μας κόσμος και πολιτισμός, στην σημερινή, μεταμοντέρνα μας προσωρινότητα. Κάκιστα, διότι η όλη προβληματική τούτη αφορά την ετερογένεια των προσωπικών μας συνεισφορών στα κοινά της ελληνικής μας κοινωνίας.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασιστεί ακόμα και το βασικό κριτήριο γιά την διανομή των πολιτικών και υλικών αγαθών. Η επιλογή μεταξύ των ετερογενών συνεισφορών της αρετής, της αφθονίας και της ελευθέρας καταγωγής είναι θεμελιακή γιά την ‘συλλογική’ ‘ευδαιμονία’ και την συλλογική οικονομική ευμάρεια κάθε πολιτικής κοινωνίας.

Ετυμολογικά μεν, στην ελληνική κοσμοθέαση του Ομήρου, ευδαίμονες είναι οι ευνοημένοι από την τύχη δέκτες των καλών δαιμόνων, δηλαδή των θεών, που είναι οι «δωρητές των αγαθών» [3, σ. 48]. Επίσης στα Τοπικά του, όπου ανέδειξε την ανθρωπινή μας λογική σε επιστήμη, ακολουθώντας τον Ξενοκράτη, ο Αριστοτέλης βλέπει ως ευδαίμονες τους ανθρώπους εκείνους των οποίων οι δαίμονες είναι ενάρετοι και συνεπώς οι δέκτες έχουν ενάρετες ψυχές.

Η ταύτισις δε της προσωπικής μας με την συλλογικήν μας ευδαιμονίαν ήδη προϋπάρχει στους Νόμους του Πλάτωνος, όπου σχετίζεται με την ουσία του σύμπαντος κόσμου (βλ. παραπάνω). Επί τούτου τουλάχιστον, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος ακολουθεί από κοντά τον δάσκαλόν του και συμπληρώνει, στο πλαίσιο της αναλογικής δικαιοσύνης (Πολιτικά, 1301α), σε μίαν άρδην κανονιστικήν προτροπήν, πως η διανομή των πολιτικών και των υλικών αγαθών πρέπει να εκτελείται κατ’ αξίαν: «το γαρ δίκαιον εν ταις διανομαίς ομολογούσι πάντες κατ’ αξίαν τινα δειν είναι» (Ηθικά Νικομάχεια, 1131α).

Τάσσεται δηλαδή ο Αριστοτέλης υπέρ της κατ’ αξίαν (ad valorem) ισότητος, γνωστής και ως γεωμετρικής, αλλά είναι η έλλειψις ενός γενικά αποδεκτού ορισμού της αξίας που δημιουργεί μίαν διττήν ανισότητα: αφενός μεν ως προς το είδος και αφετέρου δε ως προς το ύψος της προσωπικής συνεισφοράς κάθε ανθρώπου στην συλλογική αρετή, αφθονία και ελευθερία [3, σ. 50]. Κάπως έτσι η ανέφικτη στην πράξη δια-κοινωνική δικαιοσύνη μετασχηματίζεται διαχρονικά σε ‘ταξική’ δικαιοσύνη, κατακερματίζοντας την διανεμητική ή distributive δικαιοσύνη στην άποψη των δημοκρατικών και σε εκείνη των ολιγαρχικών.

Η μεν προσέγγισις των δημοκρατικών στην διανεμητική δικαιοσύνη βασίζεται επί του τριπτύχου των διαστάσεων της ισότητος: ισηγορία, ισοκρατία και ισονομία. Ως εκ’ τούτου, στην διανομή των πολιτικών και υλικών αγαθών, οι δημοκρατικοί δίδουν μέγιστον βάρος εις και θέτουν ως πρόταγμά των την αξίαν της αθροιστικά καθολικής ελευθερίας: της προσωπικής ελευθερίας + της κοινωνικής ελευθερίας + της πολιτικής ελευθερίας.

Η δε προσέγγισις των ολιγαρχικών στην διανεμητική δικαιοσύνη βασίζεται επί της αναλογικής ισότητος εις την συνεισφοράν εκάστου εις την συλλογικήν αφθονίαν. Ως εκ’ τούτου, στην διανομή των πολιτικών και υλικών αγαθών, οι ολιγαρχικοί δίδουν μέγιστον βάρος εις την ευγενικήν καταγωγήν, όπως επίσης και εις το πλεονεκτείν και το πλείον, τα οποία συναποτελούν την ουσίαν της ανισότητος ή μίας αναλογικής ισότητος, σε αντίθεση με το τρίπτυχον της των δημοκρατικών ισότητος, η οποία θεμελιώνεται στην αριθμητική σχέση: «λέγω δε αριθμώ μεν το πλήθει ή μεγέθει ταυτό και ίσον, κατ’ αξίαν δε το τω λόγω» (Αριστοτέλους Πολιτικά, 1301β).

Ούτε βέβαια η προσέγγισις των δημοκρατικών ούτε εκείνη των ολιγαρχικών προβάλλουν το κοινόν συλλογικόν συμφέρον της ηθικής ενότητος της κοινωνίας ως το πρόταγμα της διανεμητικής δικαιοσύνης. Ο Αριστοτέλης το βλέπει τούτο ως ένα ενδημικόν αίτιον των πολιτικών αναταραχών που συγκλόνιζαν την εποχή του [3, σσ. 53, 88 επ., 96 επ.]. Που να φανταστεί τότε ο Σταγειρίτης την ενδελέχεια της πολιτικής σταθερότητος (sic!), που στην μεταμοντέρνα μας προσωρινότητα ο ελληνικός μας λαός την πληρώνει με το αίμα του και τον αφανισμό του, ενώ δεν γνωρίζουμε πλεόν καν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων του μεταξύ άλλων «πολιτιστικού πολέμου», που διαξάγεται εναντίον του ελληνικού μας κόσμου, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και επάνω σε όλην την επιφάνειαν του πλανήτη Γη [4].

Και εξακολουθούν βέβαια να επιμένουν μερικές και μερικοί πως μία πολιτική διαγραφή ή το να στέλνουμε μία ή έναν πολιτικό στο σπίτι της ή του είναι αρκετή τιμωρία γιά τις μακάβριες επιπτώσεις των παραπτωμάτων των πολιτικών [2]. Αυτή πρέπει να είναι η ιδιότυπος, καινοτόμος προσέγγισις στην ανταποδοτική (retributive) δικαιοσύνη του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της άρδην ανθελληνικής, ξενόφερτης [(από την εποχή του Ιωάννου Κωλέττη –που εισήγαγε τη φαυλοκρατία στην Ελλάδα– και του Όθωνος-Φρειδερίκου-Λουδοβίκου, πρίγκιπος της Βαυαρίας)] και στυγνά τυραννικής κομματοκρατίας.

Αυτός όμως είναι ίσως και ο λόγος που η κάθε έννοια της δικαιοσύνης μετασχηματίζεται ταχύτατα σε μίαν τρομακτικά καινοτόμο ‘ταξική’ αδικία όχι δικαιοσύνηκατακερματίζοντας κάθε ελπίδα επαναφοράς της πατρίδος μας της Ελλάδος από την αναρχικά άκρατη ανομία της πολιτικής τάξης σε μία χώρα όπου κυριαρχεί ο νόμος της ελληνικής δικαιοσύνης. Και τα πολιτικά σκουπίδια που συνεχώς παράγει και αναπαράγει η στυγνά τυραννική κομματοκρατία συνεχίζουν να ψηφίζουν τα μνημόνια ενός λάθους [1], διότι θεωρούν πως άλλη δήθεν «δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση» [2].Ευοί Ευάν,

Νίκος Γεωργαντζάς

[1] Πιθανές δικανικές συνέπειες από το «απίστευτο λάθος» των εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ

[2] Ο Κακλαμάνης έριξε την βόμβα: Ο Στουρνάρας μαγείρεψε τα στοιχεία για να μπούμε στην ΟΝΕ!

[3] Κοντογιώργης ΓΔ. 1982. Η Θεωρία των Επαναστάσεων στον Αριστοτέλη. ΑΑ Λιβάνης, Αθήναι, Ελλάς.

[4] Ιφικράτης Αμυράς: Ξένη κατοχή και Πολιτιστικός Πόλεμος (20/1/2013)

Ο Δρ. Νικόλαος του Κωνσταντίνου Γεωργαντζάς είναι Καθηγητής συστημικής δυναμικής στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης. Η συστημική δυναμική είναι μία νέα σχετικά επιστήμη, που τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία εξέλιξη, τόσο στην Αμερική όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Δρ. Γεωργαντζάς είναι ιδρυτικόν μέλος του ελληνικού τμήματος στον παγκόσμιο οργανισμό συστημικής δυναμικής, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του διεθνούς σχετικού συνεδρίου, που έγινε στην Αθήνα το 2008. Κατατάσσεται δε στους κορυφαίους παγκοσμίως επιστήμονες του τομέα του, με δημοσιεύσεις σε σειρά επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Πέραν των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, με τα συνεχή άρθρα-παρεμβάσεις του βρίσκεται πάντα στην πρώτην γραμμήν γιά την προώθησην του ελληνικού μας κόσμου στις ΗΠΑ, αλλά και της επιλύσεως των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όλη η ελληνική μας κοινωνία, επάνω σε όλην την επιφάνειαν του πλανήτη Γη.
 
 
 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/02/retributive.html

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ:Γιατί βάλλετε εναντίον του Αρτέμη Σώρρα και της Ε.N.D. χωρίς αντι-προτάσεις;


...είς μερισμόν τόν έσχατον τέλος ασπειργασμένοι ών έν καί τό σόν, ώ σχέτλιε, μόριον εις το πάν συντείνει βλέπον αεί, καίπερ πάνσμικρον όν, σέ δέ λέληθεν περί τούτο αυτό ως γένεσις ένεκα εκείνου γίγνεται πάσα, όπως ή τω του παντός βίω υπάρχουσα ευδαίμων ουσία, ουχ ένεκα σού γιγνομένη, σύ δ' ένεκα εκείνου. 

...ανάμεσά της είσαι και εσύ, ανόητε, μία μονάδα που πάντα αποβλέπει στο σύνολο, αν και μικρότατος είσαι, εσύ δε έχεις ξεχάσει ότι τίποτα δεν δημιουργείται παρά μόνον γιά να προσφέρει μακροχρόνια ευδαιμονία στην ζωή της συμπαντικής ουσίας και ότι τίποτα δεν έγινε γιά χάρη σου αλλά εσύ (έγινες) γιά χάρη εκείνης.

Πλάτωνος ΝΟΜΟΙ (βιβλίον δέκατον 903c)

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφέρω τα ονόματα όλων όσων βάλλουν ακατάπαυστα με προσωπικές επιθέσεις εναντίον των προτάσεων του Αρτέμη Σώρρα και της Ε.N.D. προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Απαξιώ να απαντώ σε όλες όσες βλακείες και
σαχλαμάρες τούτες και τούτοι σκαρφίζονται, όπως ακριβώς και εκείνες και εκείνοι απαξιούν να αντιπαραθέσουν τις δικές τους προτάσεις ή αντι-προτάσεις μαζί με την σε προσωπικό επίπεδο κριτική τους.

Οι προτάσεις του Αρτέμη Σώρρα και της Ε.N.D. προς την Ελλάδα και την Κύπρο είναι γνωστές και επάνω στο τραπέζι [1]. Το να ροκανίζει κάποιος τα ποδάρια του τραπεζιού με το σβαρναδάκι της ανοησίας της ή του δεν βοηθάει ούτε στην συλλογική ευδαιμονία, ούτε στην συλλογική οικονομική ευμάρεια του ελληνικού μας κόσμου.

Γιατί δεν βάζετε κάτω το σβαρναδάκι της ανοησίας σας, έστω και γιά λίγο, ώστε να μπορέσετε να σκεφτείτε, να συντάξετε και να αντιπαραθέσετε μίαν ολοκληρωμένη αντι-πρόταση έναντι των προτάσεων του Αρτέμη Σώρρα και της Ε.N.D. προς την Ελλάδα και την Κύπρο; Ώστε να μπορέσει να υπάρξει έτσι ένας επικοδομητικός διάλογος, προς μία σύνθεση υπέρ της συλλογικής ευδαιμονίας και της συλλογικής οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας κόσμου.

Ο Αρτέμιος Σώρρας (http://www.artemis-sorras.com/) και η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου Ε.N.D. (End National Debt: http://ei-end.org/) έχουμε κάνει τις απτές προτάσεις μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο, χωρίς όμως ποτέ να παριστάνουμε πως είμαστε τίποτα ‘μεσσίες’ που θα σώσουμε την Ελλάδα. Και αυτό ακόμα το ακούμε όμως, λες και οι προτάσεις οι δικές μας εμπεριέχουν κάποια δόση μεταφυσικής της διεθνούς χρηματιστικής.

Ας πέσουν λοιπόν επάνω στο τραπέζι οι αντι-προτάσεις όλων όσων βάλλουν εναντίον του Αρτέμη Σώρρα και της Ε.N.D., ώστε να έχουμε μία χρήσιμη αντιπαράθεση. Εάν μία από τις προτάσεις τούτες αποδειχθεί καλύτερη, πιό απτά αποτελεσματική από τις δικές μας, τότε όπως ακριβώς και ο Αρτέμιος Σώρρας, έτσι και εμείς οι άλλοι της Ε.N.D., χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα και χωρίς δόγματα θα συνταχθούμε πίσω της, προς μίαν ελληνική εθνοσυνέλευση, πάντα υπέρ της συλλογικής ευδαιμονίας και της συλλογικής οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας κόσμου [2].

Έχετε πλέον μπαφιάσει και πήξει τον ελληνικό μας κόσμο στην βία και στην ύβρι της του προσωπικού επιπέδου κριτικής. Απτές αντι-προτάσεις όμως υπάρχουν;Ευοί Ευάν,

Νίκος Γεωργαντζάς
Aντιπρόεδρος
Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου Ε.N.D. (End National Debt: http://ei-end.org/)

[1] Αντώνιος Βαλσαμάκης, Εκπρόσωπος Τύπου, Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου Ε.N.D. (End National Debt)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ‘ΑΘΕΑΤΟΝ’, 17.1.2013

[2] Το μόνον αποτελεσματικό ελεφαντάκι εξαναγκασμού είναι ο ελληνικός μας λαός!


http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/02/nd.html

Aντισυνταγματικό έκρινε το ΣτΕ τον νόμο Ραγκούση για την ιθαγένεια

Καθαρογράφτηκε η απόφαση
 Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου Ραγκούση για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς. Η τελική απόφαση επιβεβαιώνει τις αρχικές εισηγήσεις που είχαν υποχρεώσει την κυβέρνηση να παγώσει τις σχετικές διαδικασίες έως την έκδοσή της.

Οι συνέπειες της απόφασης αυτής αναμένεται να είναι η ακύρωση όλων των πράξεων απονομής ιθαγένειας από το 2010 έως σήμερα σε όσους είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς είτε φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία ενώ θα συζητηθεί η τύχη των δημοτικών εκλογών του 2010 στα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα όπου είχαν εγγραφεί αλλοδαποί στους εκλογικούς καταλόγους.
Η απόφαση του ΣτΕ επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου προσκρούουν στις επιταγές του Συντάγματος καθώς η πολιτογράφηση που προβλέπει ο αντισυνταγματικός νόμος (3838/10) γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.
Επίσης, αναφέρεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι επιφυλάσσεται μόνο στους Ελληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος.
BHMA


http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/02/a.html

ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΙΤ ΤΡΕΜΕΙ!!!

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ...ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ..."ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ",ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ!
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΩΘΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ Η ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ!
Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΔΙΑΚΟΥ!Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ 2170 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΖΩΔΙΑΚΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ!
ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ!!!Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ!(Αλφειός)
.................

Φόβοι της ελίτ ότι η άνοδος του εθνικισμού σε όλο τον κόσμο οδηγεί σε «από-παγκοσμιοποίηση»Του James P. Tucker Jr. (AFP) / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Υπάρχει μια αυξανόμενη απειλή για την παγκοσμιοποίηση που προκαλείται από «μια τρομακτική άνοδο του εθνικισμού», σύμφωνα με τον David Smick, 'αγγελιοφόρο' της Λέσχης Bilderberg, σύμβουλο αγοράς και συντάκτη του 'The International Economy', ενός μηνιαίου περιοδικού που είναι δημοφιλές μεταξύ των ελίτ διεθνιστών.
Τόσο 'κακά' έχουν γίνει τα πράγματα, γράφει ο Smick, που η"από-παγκοσμιοποίηση" ("deglobalization") έχει αρχίσει να συμβαίνει. Το εμπόριο και οι διεθνείς ροές χρήματος επιβραδύνονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μειώνονται.
Αυτό που είναι ασαφές, λέει ο Smick, είναι αν αυτό θα παράγει "παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα και αύξηση του εθνικισμού" ή θα κάνει την παγκόσμια οικονομία "πιο σταθερή και πολιτικά αποδεκτή."
Για κάποιους Αμερικανούς, λέει πένθιμα ο Smick (φώτο), η "από-παγκοσμιοποίηση" θα φαίνεται νόστιμη." Χαρακτήρισε την παγκοσμιοποίηση ως την "παροιμιώδη κότα με τα χρυσά αυγά", αλλά η οποία «έχει αποδυναμωθεί» και ότι «δεν υπάρχει νέο μοντέλο για να την αντικαταστήσει». Η Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν προσπαθήσει να καλύψουν το κενό με την εκτύπωση περισσότερης πλαστελίνης, αλλά ο Smick φοβάται ότι σύντομα θα υπάρχουν "νομισματικοί πόλεμοι" και "φούσκες" που θα προκληθούν από το "εύκολο χρήμα".
Η Λέσχη Bilderberg και η «αδελφική» της οργάνωση, ηΤριμερής Επιτροπή (TC), είναι αποφασισμένες ότι η παγκόσμια ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το 2014.
Η Bilderberg και η Τριμερής αποτελούνται από διεθνείς μεγαλοτραπεζίτες, όπως ο David Rockefeller και οι Ρότσιλντ της Ευρώπης, αρχηγούς κρατών από την Ευρώπη και υψηλούς αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κογκρέσου.
Ο David Rockefeller είχε πει: «Η υπερεθνική κυριαρχία μιας πνευματικής ελίτ και των παγκόσμιων τραπεζιτών είναι σίγουρα προτιμητέα σε σχέση με τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό που υφίστατο μέχρι τώρα».
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή
 
 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5.html

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


 Αγαπητοί συμΠολίτες και συνΈλληνες,

Μετά από την καταιγιστική ανταπόκριση σύσσωμου του Ελληνικού Λαού που ζητάει να μάθει πώς να υποβάλλει την ίδια ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΕΝΣΤΑΣΗ που υποβάλαμε στον πρόεδρο της βουλής την 30-1-2013 και με την οποία ως ύστατο ειρηνικό μέτρο άμυνας ανακοινώνουμε παύση χρηματοδότησης του κράτους (δηλαδή, φόροι –εισφορές-τέλη) μέχρι την παραίτηση της κυβερνήσεως, την τέλεση δημοσίου λεπτομερούς απολογισμού και την κήρυξη Δημοψηφίσματος για έγκριση ή μη των Μνημονίων και κάθε πολιτικής και νόμου που απορρέει από αυτά από τον Ελληνικό Λαό, σας παρουσιάζουμε το δικόγραφο μας με γενική μορφή ώστε να μπορείτε να το προσωποποιήσετε και να το στείλετε στον πρόεδρο της βουλής.

Θα ζητήσετε αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα στείλετε το έγγραφο σας (εμείς το στείλαμε σκαναρισμένο ώστε να φαίνονται οι φυσικές μας υπογραφές αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι στο όνομα σας). Η ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου του προέδρου της βουλής είναι infopar@parliament.gr .

Εναλλακτικά, μπορείτε να το στείλετε συστημένο ή με fax στον πρόεδρο της βουλής και να τηλεφωνήσετε στο γραφείο του για να σας δώσουν αριθμό πρωτοκόλλου. (Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:210-3707813-7815, fax: 210-3707814, Διεύθυνση: Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής, Μέγαρο Βουλής, 10021 Αθήνα)

Προσεχώς θα σας ενημερώσουμε και σε ποιες άλλες αρχές εντός και εκτός της Χώρας θα το στείλουμε.

Επίσης, όπως είπαμε και στην διαδικτυακή μας εκπομπή προς υποστήριξη των καθημερινών μας πράξεων και με βάση το δικόγραφο αυτό θα πρέπει να στέλνετε (όπως εμείς το έχουμε κάνει) αντίστοιχες επί μέρους Ενστάσεις στις διάφορες αρχές οι οποίες θα υποχρεωθούν να σας απαντήσουν πριν προβούν σε οποιαδήποτε από τις συνήθεις ενέργειες τους.

Προσοχή : δεν μπορεί ούτε και δικαιούται η διοίκηση να προβεί σε καμμία πράξη απλά και μόνο επειδή στείλατε το δικόγραφο αυτό στον πρόεδρο της βουλής. Όποιος σας πει κάτι τέτοιο απλά προσπαθεί προφορικά να σας φοβίσει για να παραιτηθείτε των Δικαιωμάτων σας.

Στις επόμενες ημέρες, και όπως και θα συζητήσουμε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 στις 6 μ.μ. στην διαδικτυακή μας εκπομπή «Ενώπιον του Ελληνικού Λαού» ( ζωντανά στο www.xorisfm.com ) θα παρουσιάσουμε ενδεικτικές φόρμες Ένστασης για επί μέρους υπηρεσίες και θα συζητήσουμε καθημερινές πρακτικές που θα επιφέρουν άμεση αύξηση των εισοδημάτων συνεπεία της κίνησης αυτής σε κάθε περίπτωση (είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε εργοδότες, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε μισθωτοί/συνταξιούχοι δημοσίου τομέα).

Δείτε το γενικό δικόγραφο που μπορείτε να προσωποποιήσετε και να στείλετε εδώ. http://www.humansupport.gr/uploads/genikopafsipliromon.pdf

Κατεβάστε το σε μορφή doc εδώ. http://www.humansupport.gr/uploads/genikopafsipliromon.doc

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ! ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ! ΖΗΤΩ ΤΟ 120 Σ !

Με Αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Όλγα & Τάνυα Γεριτσίδου


Σημείωση: Με την καταιγιστική αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικογράφου κήρυξης πολιτικής αποχής με στάση πληρωμών των Πολιτών προς το δημόσιο (http://www.humansupport.gr/uploads/genikopafsipliromon.pdf ) συμΠολίτες μας πληροφόρησαν ότι πλέον η διεύθυνση infopar@parliament.gr είναι μπλοκαρισμένη (άγνωστο αν είναι προσωρινό ή μόνιμο αυτό). 

Σας προτείνουμε λοιπόν να στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της διεύθυνσης επικοινωνίας της βουλής το δικόγραφο σας. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. 

Επίσης, έχουμε δεχθεί στους υπολογιστές μας επίθεση πιθανώς με ιό ο οποίος πρόσκαιρα έχει θέσει σε αχρηστία έναν από τους υπολογιστές μας. Συνεπώς εάν δεν λάβετε απάντηση σε επικοινωνία σας ξαναστείλτε την μέχρι να λάβετε. 
e-mail: flouda@parliament.gr 

e-mail: synarelli@parliament.gr 

e-mail: n.karapapas@parliament.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ: ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ > Τετάρτη στις 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 πμ θα το καταθέσουμε όλοι μαζί στον Άρειο Πάγο

Η ( Κ.Ε.Ε.Δ. ) Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων καλεί όλο τον Ελληνικό λαό την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 πμ στο Άρειο Πάγο. Σε συνεργασία με τη δικηγόρο κ. Ντόρα Κρητικοπούλου η οποία είναι και η επικεφαλής της όλης υπόθεσης καλούμαστε όλοι μας να συμμετάσχουμε και να υποστηρίξουμε το εγχείρημά της.
Στις 14.01.2013 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από 166 βουλευτές η Σύμβαση Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπεγράφη στις 07.12.2012 μεταξύ δανειστών και Ελλάδας (ΦΕΚ 240/2012).
Νομιμοποιήθηκαν έτσι όλοι οι όροι των μέχρι σήμερα επιβληθέντων Μνημονίων, παρά την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Διεθνούς Δικαίου, της Συνθήκης των Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, απέκτησε νομοθετική κάλυψη η παράδοση της χώρας μας στις ξένες οικονομικές δυνάμεις, με την εκχώρηση σε αυτές της εθνικής μας κυριαρχίας, δεδομένου ότι συμφωνήθηκε ως όρος δανεισμού ότι σε περίπτωση μη δυνατότητας αποπληρωμής του χρέους:
«Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα
αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο
λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση
με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης».

Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2013 μπορούμε να καταθέτουμε "Αίτημα / Έκκληση προς τη δικαιοσύνη" στην εισαγγελία πλημμελειοδικών και εφετών του νομού ή της περιοχής που διαμένουμε. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ
letmefree.gr

Την Τετάρτη στις 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 πμ θα το καταθέσουμε όλοι μαζί στον Άρειο Πάγο. Να φέρετε ο καθένας από ένα αντίγραφο του "Αιτήματος / Έκκλησης προς τη δικαιοσύνη" που πρέπει να έχετε ήδη καταθέσει στο εισαγγελέα του νομού ή της περιοχής σας, όπως εξηγείται στο letmefree.gr

Αυτός ο τόπος και ο λαός του ζητούν επιτέλους δικαιοσύνη. Να πράξουν οι εισαγγελείς το καθήκον τους και να συλλάβουν τους υπεύθυνους.
Την Τετάρτη στις 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 πμ να είσαι στον Άρειο Πάγο ( Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121 - από στάση ΜΕΤΡΟ "Αμπελόκηποι" ) είναι και δικό σου καθήκον. Γίνε ενεργός Πολίτης με τα μέσα που σου παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδος και μην γίνεσαι συμμέτοχος σε πράξεις εσχάτης προδοσίας.


keed-hellas
 
http://greeknation.blogspot.gr/2013/02/13-1000.html

Σαν σήμερα εκοιμήθει ο Άγιος του Ελληνισμού. Ο Εξεγερμένος, ο Μαχητής, ο Αρχιστράτηγος των ατάκτων. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

«Έκατσα που εσκαπέτισαν με τα μπαϊράκια τους απεκατέβηκα κάτω. Ήταν μιά εκκλησία εις τον δρόμον, η Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό μου ήτο όπου έκλαιγα την Ελλάς… Σίμωσα, έδεσα το άλογό μου σ’ ένα δένδρο, μπήκα μέσα και….

γονάτισα. Παναγία μου είπα από τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο άλογό μου και έφυγα.
Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. – Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του».

170 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Γέρου του Μοριά Θ. Κολοκοτρώνη.


Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πέθανε από εχθρικό βόλι σε κάποια απ’ τις τόσες μάχες που έδωσε. Ούτε στην λαιμητόμο όπου τον είχαν καταδικάσει οι δικαστές της κυβερνήσεως του Κωλέττη, ούτε στο υγρό και σκοτεινό κελί του φρουρίου του Ναυπλίου, όπου πέρασε 6 μήνες φυλακισμένος.
Πέθανε στο σπίτι του στην Αθήνα, ανώδυνα, ειρηνικά και ανεπαίσχυντα, όπως εύχεται ή Εκκλησία μας, από εγκεφαλική συμφόρηση.
Ιδού πώς:
Την βραδιά του θανάτου του ήταν προσκεκλημένος στον Βασιλικό χορό του Παλατιού.
Εκεί χόρεψε, έφαγε και ήπιε περισσότερο απ’ ότι συνήθιζε, ευτυχής καθώς ήταν, αφού προ δύο ήμερων είχε παντρέψει το μικρότερο παιδί του, τον Κωνσταντίνο (Κολίνο). Μετά τον χορό γύρισε σπίτι του, το όποιο βρισκόταν πολύ κοντά στα Παλάτι, την σημερινή Βουλή των Ελλήνων.
“Έπαθε αποπληξία (τον βρήκε κόλπος όπως λένε) κατά τον ύπνο, “κατά την 4η ώρα της νύκτας”. Δεν μπορούσε να κουνηθεί ούτε να μιλήσει, και μετά βίας ανέπνεε. Αν και ήρθαν οι καλύτεροι γιατροί της εποχής, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε περισσότερο απ’ το να παρατείνουν τις στιγμές του. Τον φλεβοτόμησαν και του έβαλαν βδέλλες (αφαίμαξη), χιόνι στην κεφαλή, καταπλάσματα από σιναπόσπορο στα πόδια.
Η τελευταία του κουβέντα ήταν αυτή προς το παιδί του τον Γενναίο: “σου αφήνω τόσους φίλους, όσα φύλλα έχουν τα κλαριά, και φρόντισε να τους φυλάξεις”.
Πέθανε σε ηλικία 73 ετών, στις 04/02/1843 και “ώρα 11η” πρωινή”.
Όλα τα μαγαζιά και τα εργαστήρια της Αθήνας έκλεισαν και πλήθος κόσμου συνέρεε στο σπίτι του. Οι παλαιοί συναγωνιστές του τον καταφιλούσαν και έκλαιγαν με αναφιλητά. Κηρύχθηκε τριήμερων δημόσιο πένθος.
Τον νεκρό τον έντυσαν με την στολή του Αντιστράτηγου, του έζωσαν τα σπαθί, του φόρεσαν τσαρούχια, τον απίθωσαν στα φέρετρο και έβαλαν κάτω από τα πόδια του μία τουρκική σημαία. Στο ένα του πλάγιο έβαλαν τον ασημένιο του θώρακα, ενώ στο άλλο την περικεφαλαία του και τις σπαλέτες. Στα πόδια του μάλιστα τοποθέτησαν την τούρκικη σημαία. Η πολεμική αυτή εξάρτυση του Κολοκοτρώνη βρίσκεται σήμερα στα Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, όπου και μεταφέρθηκε, ασφαλώς μετά την εκταφή των οστών με σκοπό την ανακομιδή τους εις την Τρίπολη.
Η πομπή κατέβηκε από την οδό Ερμού, και μπαίνοντας στην οδό Αίολου έφτασε στον ναό της Αγ. Ειρήνης, όπου εψάλη ή νεκρώσιμη ακολουθία. Γύρω από την νεκροφόρα κατά την πορεία της προς την Αγία Ειρήνη ήσαν: Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Κουντουριώτης, ο Αντιστράτηγος Τσώρτς, ο Υποστράτηγος Τζαβέλλας, ο Υποστράτηγος Γιατράκος, οι Συνταγματάρχες Πλαπούτας και Μακρυγιάννης, οι σύμβουλοι επικρατείας Δεληγιάννης και Παλαμήδης. Επίσης ακολουθούσαν οι επώνυμοι της εποχής και πλήθος κόσμου. Ήταν τόσος ο λαός που όταν ή αρχή της πομπής έμπαινε στην Εκκλησία, ή ουρά της πομπής δεν είχε μπει ακόμα στην αρχή της Έρμου.
Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε μία μεγάλη μορφή των γραμμάτων της εποχής, ο εκκλησιαστικός ρήτορας και συγγραφέας Κων. Οικονόμου των έξ Οικονόμων. Έπειτα ή πομπή, περνώντας ξανά από το παλάτι, έφτασε στο Α’ νεκροταφείο.
Ιατρική πλευρά:
Τα συμπτώματα πού μας παραδίδουν οι ιστορικοί της εποχής, δείχνουν ότι ο Κολοκοτρώνης πέθανε από εγκεφαλικό, είτε αιμορραγικό είτε θρομβωτικό. Ο Κολοκοτρώνης ήταν 73 ετών, τα αγγεία του εγκεφάλου του – με την φθορά του χρόνου – θα είχαν πάθει σκλήρυνση (αρτηριοσκλήρυνση), δηλαδή θα ήταν σκληρά, άκαμπτα και εύθραυστα, και δεν θα άντεχαν σε μεγάλη αύξηση της αρτηριακής πιέσεως.
Απ’ την άλλη μεριά, το κρασί πού κατανάλωναν οι Έλληνες εκείνης της εποχής ήταν ασφαλώς πολύ, και ο Κολοκοτρώνης στους γάμους του παιδιού του ήπιε πολύ παραπάνω απ’ το συνηθισμένο. Το πολύ οινόπνευμα όμως συμβάλλει στην αύξηση της πιέσεως και σε χρόνια κατανάλωση αλλά και κάθε φορά πού πίνουμε. Όποτε, αν είχε και υπέρταση από πριν, το κρασί πού κατανάλωσε ο Κολοκοτρώνης εκείνη την βραδιά, μάλλον συνέβαλε στο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ή πίεση του. Ίσως τα αγγεία του να μην άντεξαν την αυξημένη πίεση του αίματος με συνέπεια την ρήξη τους και την εγκεφαλική αιμορραγία. Είτε ή υπέρταση να είχε ως αποτέλεσμα να σχηματισθεί θρόμβος σε κάποιο αγγείο του εγκεφάλου, έχοντας ως συνέπεια την μη τροφοδότηση του εγκεφάλου με αίμα (ισχαιμία του εγκεφάλου).
Επίσης ο Γέρος έφαγε πολύ εκείνη την βραδιά. Αυτό σημαίνει πώς ή πέψη του επιβαρύνθηκε πολύ. Κατά την πέψη αρκετό αίμα φεύγει από την κυκλοφορία -και τον εγκέφαλο- και πηγαίνει στο έντερο, γεγονός το όποιο σ’ έναν ηλικιωμένο οργανισμό, πού χρειάζεται κάθε δυνατή εφεδρεία, επιφέρει μεγάλο πρόβλημα. Εάν υπήρχε ελαττωματική αιμάτωση του εγκεφάλου του Κολοκοτρώνη, το πλούσιο αυτό γεύμα επέτεινε την εγκεφαλική ισχαιμία.
Επί πλέον δε και ή μεγάλη χαρά του Γέρου μπορεί να συνέβαλε στον θάνατο του, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις όποιες πέθαναν άνθρωποι ευρισκόμενοι σε χαρά, όπως εκείνος ο Διαγόρας ο αρχαίος, ο οποίος πέθανε υπό τις επευφημίες των θεατών του σταδίου, όταν οι 3 γιοι του νίκησαν στην Ολυμπία.
Τι απέγιναν τα οστά του Κολοκοτρώνη:
Τα οστά του Κολοκοτρώνη βρίσκονται στην Τρίπολη από τις αρχές του αιώνα. Πριν, βρίσκονταν στην Αθήνα στο Α’ Νεκροταφείο, αλλά ο Ελευθέριος Βενιζέλος φρόντισε για την μεταφορά τους στην Τρίπολη (κατόπιν αιτήματος των Αρκάδων), συνοδεύοντας μάλιστα ο ίδιος την μεταφορά τους, αποδίδοντας έτσι τιμή στον ελευθερωτή του Γένους μας. Το 1971 στην πλατεία του Άρεως στην Τρίπολη στήθηκε ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και από το 1993 τα οστά ευρίσκονται στην βάση του μνημείου αυτού, σε ειδική κρύπτη.
Το μνημείο απεικονίζει τον Γέρο του Μοριά καβάλα πάνω σε άλογο. Και στο δημοτικό τραγούδι των Κολοκοτρωναίων απεικονίζεται η γενιά του, περήφανη, να μετακινείται, συνεχώς ευρισκόμενη πάνω σε άλογο.
…καβάλα παν’ στην Εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε,
καβάλα παίρνουν αντίδωρο απ’ του παπά το χέρι…
και δεν καταδέχονται τη γης να την πατήσουν…

 
 
http://greeknation.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3176.html

Απίστευτες θεάσεις στον ουρανό της Ρωσίας - Βίντεο

Απίστευτες θεάσεις στον ουρανό της Ρωσίας, είναι αυτό που θα δείτε στα παρακάτω 3 βίντεο. Εκπληκτικά σχέδια στον ουρανό που αφήνουν αυτά τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, που έχουμε δει ξανά αρκετές φορές στο παρελθόν. Όλα τα βίντεο που θα παρακολουθήσετε τραβήχτηκαν 3 Φεβρουαρίου του 2013 στη Ρωσία από διαφορετικά άτομα.
Τι είναι όλα αυτά στον ουρανό; Μήπως πρόκειται για κάποιες δοκιμές από μυστικά αεροσκάφη; Μήπως πάλι μας προετοιμάζουν για κάτι; ή είναι απλά θεάσεις ufo;
Ότι και να είναι δείτε τα βίντεο και αποφασίστε για τον εαυτό σας. Εμείς θα πούμε μόνο ότι: Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι σύμπτωση.

Αποκάλυψη

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ¨ΦΩΤΟΣ¨

Η εικόνα που βλέπετε είναι ο Προμηθέας, ο αγαπημένος των Πεφωτισμένων (ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ), όπου έχει περίοπτη θέση στο Rockefeller Center. Άλλο προσωνύμιο του Προμηθέα είναι ΕΩΣΦΟΡΟΣ (αυτός που φέρνει το φως), άλλωστε όλες οι σκοτεινές τελετές των τεκτόνων και ανώτατων μασόνων εστιάζουν στον δικό τους αποστάτη δημιουργό – θεό και του προσδίδουν τα γλαφυρά ονόματα, «ΜΕΓΑΣ ΤΕΚΤΟΝΑΣ» ή «ΕΩΣΦΟΡΟΣ». Ο κόσμος πλανεύεται εύκολα, επειδή άκουει όμορφα ονόματα γεμάτα φως και αγάπη, διαβάζει την λέξη ΕΩΣΦΟΡΟΣ ή ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ και ο νους του πηγαίνει σε σοφές οντότητες που έχουν σοφία και άπλετο εσωτερικό φως! Αμ δεν είναι έτσι πάντα τα πράγματα, και πρέπει είμεθα επιφυλακτικοί, διότι το σκότος έρχεται τυλιγμένο με πρόβια πρόβατου και όχι με το αληθινό του πρόσωπο. Όλοι αυτοί οι πεφωτισμένοι και οι «Εωσφόροι Προμηθείς» δεν έχουν καμία σχέση με τον δικό μας πατέρα ΠΡΟΜΗΘΕΑ που ήταν παλαιότερος από τους «θεούς» και έδωσε τα «Φώτα» του με ανιδιοτέλεια στην ανθρωπότητα (γνώση, σοφία, μύηση, τεχνογνωσία). Οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν τον «δικό τους προμηθέα» και το «δικό τους φως» και σας πληροφορώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το αληθινό φως των προγονών μας. Μας μιμούνται, μας κλέβουν τα ονόματα και τα σύμβολα, μας διαστρεβλώνουν τα αρχέτυπα γιατί μόνο έτσι μπορεί να μας πλανέψουν και να πέσουμε την παγίδα τους. Είπαμε...¨αυτοί¨ ποτέ δεν λενε ατόφια ψέματα, αλλά ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, όσο πιο αληθοφανές είναι το ψέμα, τόσο καλύτερη απήχηση έχει στο κοινό των ανθρώπων. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το χολιγουντιανό ερπετικό προπαγανδιστικό κατεστημένο ετοίμασε και ταινία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με σενάριο που περιέχει ανθρωποειδή εξωγήινους, τριπλάσιους από το φυσιολογικό ανθρώπινο σώμα, που επισκέπτονται κόσμους που δημιούργησαν παλαιότερα οι ίδιοι. Σαν σενάριο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όπως και εδώ στην Γη έτσι και στον σύμπαν, υπάρχουν δυο ειδών δυνάμεις, αυτοί που δημιουργούν πολιτισμούς στα πλαίσια της εγκεκριμένης πανσπερμία (με ανιδιοτέλεια - φως) και αυτοί που δημιουργούν για να επωφεληθούν από το σπορείο τους αργότερα, καταστρέφοντας συνάμα ότι θετικό δημιούργημα συναντήσουν (εκμετάλλευση -σκότος). Ο πλανήτης μας έχει δεχθεί κατά τους παλαιούς καιρούς επισκέψεις και των δυο νοοτροπιών, δυστυχώς τώρα (εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια) βρισκόμαστε υπό την κατοχή των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά όχι για πολύ ακόμη διότι οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες ( ...όμως συν Αθηνά και χείρα κινεί, για να μην περιμένουμε μόνο καθιστοί). Πολλοί θα έρθουν από τον ουρανό σαν θεοί αλλά και επίγεια σαν σωτήρες, πολλοί θα μιμηθούν τα ονόματα και τις συμπεριφορές του Φώτος αλλά από μέσα θα είναι σάπιοι, πολλοί θα βαπτισθούν με αρχαία μυθολογικά ονόματα και θα μας τάξουν ¨φως¨ ενώ άλλοι θα έρθουν σαν «Εωσφόροι Προμηθείς» να μας προσφέρουν την πραμάτεια τους, γιαυτό έως ότου να λάμψει η αλήθεια μέσα μας,... ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟ-ΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ !
ΔΙΟ-ΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 
http://diogeneis.blogspot.gr/2013/02/blog-post_1.html

ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ

 
 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΨΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΠΕΤΟΜΟΡΦΟΙ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ. ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΕΓΕΛΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΟΥ ΦΟΡΑΝΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΑΙΡΕΣΗ, ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ, ΕΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥΣ.  
 
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, ΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ, ΟΙ ΘΕΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΖΗΤΗΣΕΤΕ, ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΦΥΛΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΣΑΣ ΣΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΑΧΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥΣ. ΜΗΝ ΔΕΙΞΕΤΕ ΕΛΕΟΣ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ. ΤΩΡΑ ΓΕΛΑΝΕ ΑΥΤΟΙ, ΑΛΛΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΦΥΛΗ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ. ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΣΑΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΦΩΤΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΘΕΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΦΩΤΙΣΤΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡΑ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΓΙΑΧΒΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ.  
 
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΜΕ ΠΑΤΡΩΑ ΜΥΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΜΕ ΛΑΤΡΕΙΕΣ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΗΡΩΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΥΣ. ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ, ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΦΟ, ΜΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΕΣ.ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ, ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ, ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΡΑΣΣΟΦΟΡΟΙ ΛΥΚΟΙ - ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΗ ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ - ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΝΑΟΥΣ, ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΟΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΚΑΤΑΣΦΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ. ΕΤΣΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ «ΓΙΑΧΒΙΤΕΣ» ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ; ΤΙ ΚΑΝΕΙ; ΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΑΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ; ΓΙ'ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ.

϶ϵ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ Ε'. Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ϶ϵ
 
 
ΠΗΓΗ: ΘΕΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ (Facebook)
 
http://diogeneis.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3554.html

Το 97% του dna μας διαθέτει έναν υψηλότερο σκοπό

Έπειτα από χιλιάδες χρόνια αποσύνδεσης από τις υψηλές συχνότητες, το dna μας καταφέρνει να σπάσει τα δεσμά του από τα παλιά πρότυπα τα οποία έχουν κολλήσει σε μία χρονική μήτρα. Ωστόσο οι άνθρωποι σύντομα θα γνωρίζουν και θα κατανοούν γιατί το 97% του γενετικού μας κώδικα έχει έναν υψηλότερο σκοπό και γιατί η μεταμόρφωσή του μας οδηγεί σε μία αφύπνιση που κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί.
Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται τουλάχιστον από 4 εκατομμύρια γονιδιακών διακοπτών που σε κατοικούν σε κομμάτια του dna και που κάποτε είχαν θεωρηθεί «άχρηστα», αλλά αποδεικνύεται ότι το λεγόμενο άχρηστο dna διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της συμπεριφοράς των κυττάρων, στη λειτουργία των οργάνων και άλλων ιστών. Η ανακάλυψη που θεωρείται ένα σημαντικό ιατρικό και επιστημονικό επίτευγμα έχει τεράστιες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και της συνείδησης, διότι πολλές σύνθετες ασθένειες φαίνεται να προκαλούνται από μικροσκοπικές αλλαγές σε εκατοντάδες γονιδιακούς διακόπτες.
Καθώς οι επιστήμονες ασχολούνταν με τα άχρηστα τμήματα του dna που δεν είναι γονίδια που περιέχουν οδηγίες για πρωτεϊνες, ανακάλυψαν ένα πολύπλοκο σύστημα που ελέγχει τα γονίδια. Τουλάχιστον το 80% αυτού του dna είναι ενεργό και χρειάζεται. Ένα άλλο 15%-17% διαθέτει υψηλότερες λειτουργίες και οι επιστήμονες εξακολουθούν να αποκωδικοποιούν.
Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι ένας οδικός χάρτης από ένα μεγάλο σκέλος του dna, στο οποίο επισημαίνονται οι λειτουργίες και ο τρόπος τους. Περιλαμβάνει το σύστημα που ελέγχει ποια γονίδια χρησιμοποιούνται σε ένα κύτταρο και όταν χρησιμοποιούνται, καθορίζει εάν ένα κύτταρο γίνεται κύτταρο ήπατος ή νευρώνας.
Υπάρχουν στοιχεία για έναν εντελώς νέο τύπο ιατρικής στην οποία το dna μπορεί να επηρεαστεί και να επαναπρογραμματιστεί με λέξεις και συχνότητες ΧΩΡΙΣ κοπή και αντικατάσταση μεμονωμένων γονιδίων.
Οι διαπιστώσεις και τα ευρήματα των Ρώσων ερευνητών είναι επαναστατικά. Σύμφωνα με αυτούς, το dna μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά χρησιμεύει και ως αποθήκη δεδομένων στην επικοινωνία. Οι Ρώσοι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι ο γενετικός κώδικας, ιδιαίτερα στο φαινομενικά άχρηστο dna ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως όλες οι ανθρώπινες γλώσσες.
Για τον σκοπό αυτό, συνέκριναν του κανόνες της σύνταξης, της σημασιολογίας και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής. Βρήκαν ότι τα αλκάλια του dna μας ακολουθούν μία τακτική γραμματική και έχουν κανόνες όπως όλες οι γλώσσες. Έτσι οι ανθρώπινες γλώσσες δεν εμφανίζονται τυχαία , αλλά αντανακλούν το ίδιο μας τον γενετικό κώδικα.
Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνεργάτες του διερεύνησαν επίσης και τη δονητική συμπεριφορά του dna. Τα ζωντανά χρωμοσώματα λειτουργούν ακριβώς όπως οι ολογραφικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν την ενδογενή ακτινοβολία λέηζερ.
Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν να διαμορφώνουν ορισμένα πρότυπα συχνότητας σε μία ακτίνα λέηζερ επηρεάζοντας τη συχνότητα του dna και την ίδια τη γενετική πληροφορία. Εφόσον η βασική δομή των αλκαλικών ζευγών του dna και της γλώσσας είναι η ίδια, η αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα δεν είναι απαραίτητη.
Αυτό τελικά και επιστημονικά εξηγεί γιατί η αυτογενής εκπαίδευση, η ύπνωση και ότι σχετίζεται, μπορούν να έχουν τέτοιες ισχυρές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό για το dna μας να αντιδρά στη γλώσσα. Ενώ οι δυτικοί ερευνητές διαχώρισαν μεμονωμένα γονίδια από τις έλικες και τα τοποθέτησαν αλλού, οι Ρώσοι εργάστηκαν σε συσκευές που μπορούν να επηρεάσουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ραδιοφωνικών συχνοτήτων και συχνοτήτων φωτός επισκευάζοντας έτσι τα γενετικά ελαττώματα.
Η ερευνητική ομάδα του Garjajev κατάφερε να αποδείξει ότι με τη μέθοδο αυτή τα χρωμοσώματα που καταστρέφονται από τις ακτίνες Χ για παράδειγμα, μπορούν να επισκευαστούν. Μπορούν επίσης να συλλέγουν πρότυπα πληροφοριών ενός συγκεκριμένου dna μεταδίδοντάς τα σε ένα άλλο, επαναπρογραμματίζοντας τα κύτταρα σε κάποιο άλλο γονιδίωμα. Έτσι με επιτυχία μπορούν να μετατραπούν τα έμβρυα βατράχων σε σαλαμάνδρας απλώς με τη διαβίβαση μοτίβων dna.
Με αυτό τον τρόπο οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καμία παρενέργεια ή δυσαρμονία που προκύπτουν από το διαχωρισμό και την εκ νέου εισαγωγή μεμονωμένων γονιδίων από dna. Όλα αυτά πραγματοποιούνται με απλή εφαρμογή κραδασμών και γλώσσας. Αυτό το πείραμα δείχνει την τεράστια δύναμη του κύματος της γενετικής η οποία προφανώς έχει μεγαλύτερη επιρροή στον σχηματισμό των οργανισμών από τις βιοχημικές διεργασίες των αλκαλικών ακολουθιών.
Αυτή η ανακάλυψη στιγματίζει επίσης τη σημασία των ηχητικών συχνοτήτων και δονήσεων στην καταγωγή της ανθρώπινης ζωής και στη δυνατότητα πως όλα δημιουργήθηκαν από κύματα συνείδησης. Σε θεμελιώδες επίπεδο, ο άνθρωπος είναι καθαρή ενέργεια.
Στην κυματική γενετική , το άχρηστο dna λειτουργεί σε ένα υψηλό επίπεδο υποδομών υπερκωδικών και κυματικής επικοινωνίας, που αναγνωρίστηκε σε υλική μορφή ως κρυσταλλική δομή δυναμικών γονιδίων-ολογραμμάτων σε υγρούς κρυστάλλους χρωμοσωμάτων. Το τι υποδεικνύει αυτό το μοντέλο είναι ότι το ανθρώπινο γονίδιο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου ολογράμματος της πραγματικότητας των δονήσεων. Η υπερεπικοινωνία με τη μορφή της τηλεπισκόπησης, η απομακρυσμένη θεραπεία και η τηλεπάθεια είναι σίγουρα κομμάτια του ανθρώπινου πρωτοκόλλου.
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το 97% του dna μας είναι άχρηστο όπως το αποκαλούν. Το χαρακτηρίζουν έτσι διότι δεν βλέπουν σε τι χρησιμεύει. Μόνο το 3% του dna μας είναι τυλιγμένο σε σπειροειδή έλικα με διπλό σκέλος. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 75000 ετών βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε ισχυρότερα ενεργειακά κύματα που επηρεάζουν το dna μας αναδιοργανώνοντας το 97% από μία διπλή έλικα, σε μία έλικα με 12 σκέλη προωθώντας τον άνθρωπο σε μία ολοκαίνουρια οντότητα.
Ο κενός χώρος δεν είναι πραγματικά κενός αλλά γεμάτος με αόρατη κυματική ενέργεια σε διαφορετικούς βαθμούς συγκέντρωσης. Όπως τα αστέρια και οι πλανήτες παρασύρονται μέσα στο γαλαξία περνούν μέσα από διαφορετικές συγκεντρώσεις σε πολύ ακριβή χρονικά διαστήματα με κύκλους που μπορεί να ποικίλουν σε μήκος από χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια χρόνια.
Καθώς οι πλανήτες κινούνται μέσα σε περιόδους υψηλής συγκέντρωσης των κυμάτων στρέψης, ένας μετασχηματισμός επηρεάζει τη δομή του dna στον πλανήτη και προκαλεί την ανάπτυξη περισσότερο εξελιγμένων μορφών ζωής. Άφθονη απόδειξη για αυτό φαίνεται μέσα από απολιθώματα ενώ η εξέλιξη συμβαίνει με ξαφνικές δονήσεις και όχι σταδιακά.
http://www.blogger.com/blogger.g
Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters