Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Γανυμήδης και Υδροχόος


Η μυθολογία είναι μια ανώτατου επιπέδου επιστημονική καταγραφή, που περιέχει μεν όλους τους κόσμους, αλλά το συνειδησιακό της επίκεντρο είναι ο κόσμος της ψυχής και ο θείος κόσμος.
Γι' αυτό πρέπει όταν την προσεγγίζουμε και την μελετάμε, να προσπαθούμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, να ανάγουμε, να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε τα γεγονότα που καταγράφονται επί του θεϊκού επιπέδου.

Αυτό σημαίνει πρώτα ότι πρέπει να έχουμε αντιληφθεί την ύπαρξη αυτού του θείου κόσμου και να έχουμε έστω μία ελάχιστη αντίληψη του τι είναι, ή «προς τα που βρίσκεται». Διότι αν επιχειρήσουμε να μεταγλωττίσουμε την μυθολογία σε όρους της κατώτερης θνητής ζωής της προσωπικότητας των ανθρώπων, θα καταλήξουμε σε μία διαστροφική υποβάθμιση της, όπως συνήθως είναι ο κατώτερος κόσμος της προσωπικότητας των ανθρώπων. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι ο μύθος του Γανυμήδη. Δεν θα χρειαστεί νομίζω να κάνουμε μια ογκώδη αναφορά. Η κατανόηση της Θείας Μηχανικής που ενυπάρχει στην Ελληνική γλώσσα και περιέχεται στα ονόματα των πραγμάτων θα είναι αρκετή να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το θέμα αυτό.

Το όνομα <Γανυμήδης> προέρχεται από την σύνθεση παραγώγων των ρημάτων «γάνυμαι» και «μήδομαι». Το <γάνυμαι> σημαίνει λαμπρύνω, είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος από καρδιάς. Το <μήδομαι> σημαίνει σχεδιάζω, έχω κατά νου, είμαι ευσυνείδητος, επιλύω (κάποιο πρόβλημα), αλλά και μηχανεύομαι, εφευρίσκω, δρω δεξιοτεχνικά, κλπ. Το ρήμα <μήδομαι> κατά συνέπεια αναφέρεται σε λειτουργίες της νόησης, ενώ το <γάνυμαι> αναφέρεται στην συνειδησιακή λειτουργία της καρδιάς. Ο Γανυμήδης λοιπόν, είναι αυτός που έχει συνθέσει τον νου με την καρδιά του και αυτό δεν έχει προσεχθεί καθόλου και δεν έχει γίνει κατανοητό από την μεγάλη πλειοψηφία των μελετητών της μυθολογίας μας. Βέβαια είναι ένας ωραιότατος νέος αυτός που έχει ενώσει την καρδιά με τον νου, όπως αναφέρεται για τον Γανυμήδη και μπορεί νομίζω να το φανταστεί τουλάχιστον αυτό το πολύ επιθυμητό επίπεδο συνείδησης, όποιος ασχολείται έστω λίγο με την εσωτερική αναζήτηση.

Ο Γανυμήδης κατά συνέπεια είναι ένας που ζει και δρα στον κόσμο μέσα έχοντας χαρά στην καρδιά, με δημιουργικότητα και δεξιοτεχνία. Αυτό είναι δε, αυτό που κάνει τους θεούς να «μεθούν». Αυτό ευφραίνει του θεούς και είναι το κρασί των θεών. Γιατί βέβαια τα όντα του θεϊκού κόσμου δεν έχουν ανάγκη του κρασιού με την έννοια που εμείς του δίνουμε. Οι θεοί ευφραίνονται με την χαρούμενη, αφυπνισμένη συνείδηση που συνδιαλέγεται με τον κόσμο με δημιουργικό και εφευρετικό τρόπο. Ευφραίνονται με τα όντα που ζουν με σύνθεση καρδιάς και νόησης.
Το ύδωρ της Γνώσης που ξεδιψάει τις ψυχές φέρνει μέθη. Η ψυχή την στιγμή της απόκτησης της πραγματικής γνώσης μεθάει την ουράνια μέθη. Το <κρασί> είναι από το <κράμα> και αφ’ ενός αναφέρεται στο βιωματικό ενεργειακό αποτέλεσμα - το κράμα - καρδιάς και νου και αφ’ ετέρου στο κράμα του ίδιου του αποτελέσματος του βιώματος μιας οντότητας που έχει σε σύνθεση την καρδιά με τον νου του. Αυτή η κατάσταση λειτουργεί ως Υδροχόος ή Οινοχόος (αφού το ύδωρ της γνώσης είναι μεθυστικό) τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τους θεούς. Όλοι είναι ευτυχείς με αυτή την κατάσταση. Από την μία οι άνθρωποι ευφραίνονται με την υπηρεσία του Υδροχόου, μα από την άλλη ευφραίνονται και οι θεοί. Με αυτή την κατάσταση είναι ερωτευμένος ο Ζευς και είναι τουλάχιστον γελοίες οι οποιεσδήποτε διαστροφικές και επί του θνητού επιπέδου προσπάθειες ερμηνείας.
Το μυστήριο αυτό του Γανυμήδη περιέχεται στο ότι η Σελήνη είναι Ιεραρχικός κυβερνήτης του Υδροχόου και μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί να κατανοηθεί έστω ελάχιστα. Οι Ιεραρχικοί κυβερνήτες χρησιμοποιούνται από εκείνους που πραγματικά έχουν φθάσει στο εσωτερικό επίπεδο του Δασκάλου και αυτό δεν σχετίζεται με εκείνους που φαντασιώνονται ότι είναι Δάσκαλοι όντας ακόμα εσωτερικά σε βαθύ ύπνο στην αγκαλιά της Πλάνης. Ο Ουρανός ως εξωτερικός κυβερνήτης του Υδροχόου τώρα πιστεύω μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητός, αφού η τεράστια σημασία του πλανήτη αυτού της 7ης ακτίνας φέρνει στην γήινη θνητή ζωή μας την έρευνα της εφαρμοσμένης επιστήμης (μήδομαι). Αλλά και ο Δίας ως εσωτερικός κυβερνήτης μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα, καθώς ο θεός Δίας ανακαλύπτει και φέρνει στον Όλυμπο τον Γανυμήδη. Που σημαίνει ότι είναι ο Δίας που αναγνωρίζει την άμεση σημασία του Γανυμήδη για το θεϊκό επίπεδο. Καθώς η σύνθεση καρδιάς και νου ανοίγει τα εσωτερικά κανάλια ροής από άνω έως κάτω των ενεργειών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δίας είναι ο κυβερνήτης του τσάκρα της καρδιάς για εκείνους που έχουν επιτελέσει την μεγάλη αντιστροφή πάνω στον τροχό του ζωδιακού και έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες αφύπνισης τους.
Το σύμβολο του Υδροχόου ( ♒ ) αποτελείται από δύο κυματιστές γραμμές. Υπάρχει σε αυτό το σύμβολο μία διττότητα που βέβαια εικονίζει την διττότητα που υπάρχει στο ζώδιο αυτό. Μετά από όσα αγγίξαμε με την σύντομη μελέτη του Γανυμήδη, προστίθεται κάτι ακόμα στην κατανόηση του φαινομένου αυτού. Οι δύο γραμμές είναι δύο ρεύματα ενέργειας και ο κυματισμός τους δείχνει ότι είναι σε κίνηση. Τα δύο αυτά ρεύματα είναι το ρεύμα της καρδιάς και το ρεύμα του νου, που υποδεικνύει ότι η μαθητεία στον Υδροχόο είναι το να συνεργάζονται σε μία κοινή πορεία-κατεύθυνση. Από μία άλλη οπτική αυτό συνδέεται με την στάση ζωής του Υδροχόου, που είναι το να συνδέει το εσωτερικό του ρεύμα που περιέχεται και εκφράζεται από τον αντίποδα του τον αστερισμό του Λέοντα, με το ρεύμα του έξω από αυτόν, που είναι η κοινωνία όλων των όντων. Οι πολικότητες των ζωδίων είναι ένα μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, αλλά θα φύγουμε από το θέμα μας αν ασχοληθούμε με αυτό τώρα.
Να παρατηρήσουμε μόνο ότι οι δύο γραμμές του Υδροχόου είναι σε κίνηση και είναι οριζόντιες και αυτό μπορούμε να το προσεγγίσουμε σε μια αρχική μορφή από το ότι ο εξωτερικός κυβερνήτης του ο Ουρανός είναι πλανήτης της 7ης ακτίνας της πραγμάτωσης και της εφαρμογής της ενέργειας που προσλαμβάνεται και μετουσιώνεται από τον φυσικό Ήλιο. Για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτό να πούμε ότι στον Σταυρό η κάθετη συμβολίζει το Είναι, ενώ η οριζόντια το Γίγνεσθαι. Ο εσωτερικός κυβερνήτης του Υδροχόου είναι ο Δίας και σχετίζεται ακριβώς με αυτό το μοίρασμα και την διάχυση της ψυχής από την ένωση καρδιάς και νου, ατομικού και κοινωνικού, εκφράζοντας την ενέργεια της Καρδιάς του Ήλιου όπως εκπορεύεται από τον Λέοντα. Ενώ η Σελήνη ως ιεραρχικός κυνερήτης είναι η καθαρή όψη του Γανυμήδη όπου ο σκοπός του Υδροχόου έχει επιτευχθεί και εργάζεται τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα άνω, εκφράζοντας και διακινόντας την ενέργεια που εκπορεύεται από τον Λέοντα και που αυτή τη φορά προέρχεται από τον Πνευματικό Ήλιο, επιτυγχάνοντας και ολοκληρώνοντας την κοινωνία. Στους Διδύμους ( ♊ ) οι δύο γραμμές είναι κάθετες και συμβολίζει την οντολογική διττότητα, μέσα στα όρια κάθε όντος και εν προκειμένω τα όρια του ανθρώπου, με τα όρια να εικονίζονται από τον καθορισμό που γίνεται από τις οριζόντιες γραμμές. Κάποιες φορές μάλιστα το σύμβολο των Διδύμων δεν έχει, ως εννοούμενες τις οριζόντιες γραμμές και αποτελείται μόνο από δύο κάθετες παράλληλες. Η οντολογική αυτή διττότητα των Διδύμων, σχετίζεται με την ανάπτυξη και καθιέρωση του βιώματος του διπόλου Ανώτερη Ψυχή - Προσωπικότητα. Μια άλλη άποψη της διπολικότητας είναι το ότι οι δύο γραμμές του Υδροχόου συνυπάρχουν και κατευθύνονται μαζί και συγχρόνως ανεξάρτητες, χωρίς καμία δέσμευση προς την ίδια κατεύθυνση, το ίδιο έργο. Ενώ στο επόμενο ζώδιο τους Ιχθείς ( ♓ ), τα δύο μέρη της διπολικότητας είναι δεμένα με μια γραμμή, δείχνοντας την έννοια της δέσμευσης, του χρέους και της θυσίας, που φέρει η συνείδηση του Σωτήρα και στην οποία είναι υποταγμένα και τα δύο μέλη της διπολικότητας.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ.
ὈρφίωνΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

H.Falcciani: "Ο Γ.Παπανδρέου έφερε την Τρόικα για να κρύψει τα 500 μαύρα εκατ. ευρώ της μητέρας του"
 
Ότι ο πρώην πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου έβαλε την Ελλάδα στην "μέγγενη" του ΔΝΤ για να μην αποκαλυφθούν οι "μαύρες" καταθέσεις της μητέρας του Μαργαρίτας Παπανδρέου της τάξης των 500 εκατ.ευρώ στην ελβετική τράπεζα HSBC αποκάλυψε το πρώην στέλεχος της τράπεζας Hevre Falciani σε βιβλίο του.
Σε αποκαλύψεις-φωτιά για το παρασκήνιο του 2010, αλλά και τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη γνωστή ως «λίστα Λαγκάρντ» των Ελλήνων και ξένων που «φυγάδευσαν» παράνομα τεράστια ποσά στην ελβετική τράπεζα HSBC, προχωρά το πρώην στέλεχος της τράπεζας Ερβέ Φαλτσιάνι σε βιβλίο του.
Σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα Corrierre della Sera,, μεταξύ άλλων, ο Φαλτσιανί από τον οποίο ξεκίνησε το «ταξίδι» του το περιβόητο στικάκι, έφτασε στα χέρια της Κριστίν Λαγκάρντ και κατέληξε σε ένα συρτάρι παραπεταμένο κάπου μεταξύ της παράδοσης-παραλαβής στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στον Ευάγγελο Βενιζέλο, αποκαλύπτει το πώς η άφιξη της Τρόικα στην Ελλάδα σχετίζεται με τη λίστα.
Ο Φαλτσιανί υποστηρίζει ότι πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έπεσε θύμα εκβιασμού του τότε προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος τον ανάγκασε να δεχθεί να μπει στο ΔΝΤ και κατ' επέκταση υπό τον έλεγχο της Τρόικα η Ελλάδα με την απειλή ότι θα αποκάλυπτε πως το όνομα της μητέρας του Μαργαρίτας φιγουράριζε μέσα σε αυτών που είχαν βγάλει παράνομα στο εξωτερικό τεράστια ποσά.
Σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα, το ποσό που κατέθεσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στην ελβετική τράπεζα αγγίζει τα 500 εκατ. Ευρώ!
Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και τιτλοφορείται «La cassaforte degli evasori», που στα ελληνικά σημαίνει «το χρηματοκιβώτιο των απατεώνων», ο Φαλτσιάνι γράφει συγκεκριμένα για την Ισπανία και την Ελλάδα, κατονομάζοντας δύο ανθρώπους:
 «Ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ισπανίας, ο Εμίλιο Μποτίν της Τράπεζας Santander (της οποίας ήταν και ιδιοκτήτης μέχρι και τον θάνατό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2014), ήταν ένας από τους πελάτες της HSBC στη Γενεύη».
Ο δεύτερος άνθρωπος που κατονομάζεται είναι ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
Συγκεκριμένα, η Corriere della Sera γράφει: «Στη συνέχεια, ο ίδιος προσθέτει ένα άλλο επώνυμο με σημαντικό λογαριασμό, αυτό της μητέρας του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Γιώργου Παπανδρέου, που “είχε έναν λογαριασμό της τάξης των 500 εκατ. Ευρώ”.
Αυτή η λίστα των “χρυσών ανθρώπων” της HSBC -από διάφορες χώρες και για πολλά χρόνια- θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη, σύμφωνα με τον Φαλτσιανί για την επιβολή των πολιτικών λιτότητας σε άλλες χώρες. Αυτό, σύμφωνα με εκείνον, είναι το λιγότερο η περίπτωση της Ελλάδας.
Ο Φαλτσιανί θυμάται τον Παπανδρέου και κάνει λόγο για “πιέσεις και εκβιασμούς”. Αποκαλύψεις που προορίζονται να εκραγούν λίγες ώρες πριν από το Eurogroup το οποίο αύριο θα αποφασίσει για τη μοίρα της χώρας της οποίας ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας».
«Το 2011 η καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για τη διάσωση της Ελλάδας είχε ανατεθεί στον (σ.σ. πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά) Σαρκοζί ο οποίος είχε αυτή τη λίστα και, γνωρίζοντας τα ονόματα, μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Παπανδρέου», γράφει ο Φαλσιανί.
Έχει μεγάλη σημασία που η αποκάλυψη αυτή "έσκασε" λίγο πριν το Εurogroup καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμάτευση. Οι υπογραφές ενός τέτοιου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του δνε μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες.
Τονίζεται ότι από χθες ο Εβρέ Φαλτσιανί έιναι ο επίσημος σύμβουλος των Podemos σε θέματα διαφθοράς, και αυ΄το σημαίνει ότι έχει πλέον θεσμικό ρόλο, και αυτά που καταγγέλει αποκτούν βαρύνουσα σημασία.
Ακολουθεί και η διάψευση από τον πρώην πρωθυπουργό Γ.Παπανδρέου ως προς τις καταγγελίες Falciani.
«Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι ακόμη και ενώπιον της αλήθειας.
Χτίζουν καριέρες και περιουσίες, στις πλάτες άλλων.
Οικοδομούν συνεργασίες με πολιτικά κόμματα, δήθεν προοδευτικά και αριστερά, περιφέροντας τις... εκτιμήσεις τους, που αναγορεύονται σε θέσφατα.
Η αλητεία στο απόγειό της.
Όλα στην υπηρεσία σκοπιμοτήτων και βρώμικων πολιτικών παιχνιδιών.
Η υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, όσον αφορά την Μαργαρίτα Παπανδρέου, ερευνήθηκε και υπάρχει το πόρισμα του ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με αυτό, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν υπάρχει στη Λίστα Λαγκάρντ, ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη λίστα καταθετών.
Όσοι παρά ταύτα, διακινούν τις... εκτιμήσεις τους που τυχαίνει να είναι κόντρα στην αλήθεια και την πραγματικότητα, θα πληρώσουν το τίμημα της αθλιότητάς τους. Πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, κατατίθεται άμεσα μήνυση και αγωγή.
Φτάνει πια.
ΥΓ. Δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες όσων διακινούνται, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ερωτηθεί ο διακινών τις εκτιμήσεις του, πως και δεν γνωρίζει ότι, στο μνημόνιο η Ελλάδα δεν μπήκε το 2011, αλλά το 2010. Η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται και από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί.
ΥΓ2. Παρατίθεται και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή του επικεφαλής του».
 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Από την τέταρτη στην πέμπτη διάσταση

 

Η νόηση - το νοητικό πεδίο - σχετίζεται με ένα μυστηριακό τρόπο με τον κόσμο του μονοδιάστατου σύμπαντος. Η νόηση εκτελεί τις λειτουργίες ανάλυσης, επεξεργασίας και σύνθεσης με σκοπό να κάνει αντιληπτό στην συνείδηση αν κάτι είναι αλήθεια ή όχι. Η μη εξελιγμένη νόηση του μέσου ανθρώπου διακρίνεται από μονολιθικότητα και μονοδιαστατικότητα. Μια τέτοια κρίση της νόησης του απλού ανθρώπου αληθεύει μεν, αλλά πρέπει να μην βιαστούμε να ακολουθήσουμε την συνήθη υποτίμηση της μονοδιαστατικότητας και οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα για την φύση του μονοδιάστατου σύμπαντος. Είναι δε, άλλο η συνείδηση του μονοδιάστατου κόσμου και άλλο το να λειτουργούμε στο τρισδιάστατο σύμπαν μονοδιάστατα.

Είναι γεγονός ότι το φυσικό μας σώμα είναι πάρα πολύ εξελιγμένο και τελειοποιημένο λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του και της τεράστιας εμπειρίας του. Επίσης καλά οργανωμένο και εξελιγμένο είναι το σώμα του πεδίου που συμμετέχουμε με τη θυμική μας πλευρά, τα συναισθήματα και τις επιθυμητικές λειτουργίες μας. Η νόηση όμως της ανθρωπότητας στην παρούσα φάση εξέλιξης δεν είναι ακόμα οργανωμένη, και το αντίστοιχο νοητικό σώμα είναι στους περισσότερους ανθρώπους σε υποτυπώδη, σε εμβρυακή φάση. 
Αυτό που απαιτείται λοιπόν δεν είναι η κατάργηση και η αντίθεση στον κόσμο της νόησης μόνο και μόνο επειδή κάποιοι λειτουργούν εκεί με λάθος τρόπο. Αν κάποιοι λειτουργούν με λάθος τρόπο την νόηση τους, γι’ αυτό δεν ευθύνεται φυσικά η νόηση. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε σήμερα είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε και όχι να δραπετεύουμε προς χώρους διαφορετικούς από την νόηση επειδή αυτό μας φαίνεται σαν λύση. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από την νόηση, αλλά να αποκτήσουμε και να οργανώσουμε τη νόηση μας. 
Αν αυτό δεν γίνει, ο άνθρωπος πέφτει στον αυτοματισμό, την θυμικότητα, τον συναισθηματισμό και ακόμα και η διαισθητικότητα θα λειτουργεί από κατώτερα κίνητρα, ορμώμενη και επηρεαζόμενη-κατευθυνόμενη από την θυμική απάτη και την ενστικτώδη όψη. Πρέπει λοιπόν πρώτα να φθάσει κάποιος να διακρίνει και να εφαρμόζει αυτά που αντιλαμβάνεται κατά τον προβληματισμό του για το τι είναι αληθινό και τι όχι, και ύστερα να επιχειρήσει να διευρυνθεί ερχόμενος σε επαφή με το ουσιαστικό κέντρο της συνείδησης. Αν δεν αποκτηθεί ο ορθός λόγος και η ζωή δεν είναι σύμφωνη με τα πορίσματα του αληθινά ορθού λόγου, ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα έτοιμος να προχωρήσει. Αν κάποιος δεν ασκήσει τη νόηση του στον διαρκή αγώνα του τι είναι αληθινό και τι όχι και η άμεση επιλογή και  εφαρμογή αυτού που βρέθηκε ως αληθινό, ε τότε δεν κάνει άλλο από το να παλινδρομεί, να πισωγυρίζει στο βόλεμα του γνωστού θυμικού τρόπου.


Έχει κατανοηθεί από πολλούς πλέον σήμερα ότι υπάρχει ο κόσμος της καρδιάς, και του δείχνουν μια επιθετική προτίμηση, ερχόμενοι έτσι σε αντίθεση και τάση γκρεμίσματος του κόσμου της νόησης, της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και των διαδικασιών απόδειξης μιας αλήθειας. Η κόσμος της καρδιάς όμως δεν είναι πανάκεια εκ των προτέρων. Για να μπορέσει κάποιος να εμβαπτίσει την συνείδηση του στην ανώτερη όψη της καρδιάς πρέπει να έχει κάνει μια πολύ σκληρή, αυστηρή και ενδελεχή κάθαρση του κόσμου του αυτού.
 Διότι ο κόσμος της καρδιάς γεμάτος με προσωπικές επιθυμίες, υποσυνειδησιακούς εγκλωβισμούς, πάθη και άλλες αστρικές ορέξεις ακολασίας δεν αποτελεί παρά μια πλάνη μοναδική. Η θυμική και αισθητηριακή καλοπέραση και ο δρόμος της καρδιάς είναι πράγματα ασύμβατα. Η καρδιά για να καθαριστεί πρέπει να είναι καταματωμένη από τις πληγές της ώστε να μπορέσει με σιγουριά να γίνει η έδρα της σοφίας και της αγάπης, ώστε η νόηση να έρχεται σε ένωση μαζί της για να επιβεβαιώνει την αλήθεια της. Διότι η καρδιά βλέπει στην καρδιά αυτού που βρίσκεται τόσο μέσα, όσο και έξω. Τότε μπορούμε να πούμε και ότι μπορούμε να επιτύχουμε την ένωση της νόησης με την καρδιά. Διότι χρειάζεται η «ψυχρή» σκέψη για να ελέγχει κάποιος διαρκώς την θέση και της καρδιάς του ώστε να μην μπορεί να ξαναγίνει η επαναδραστηριοποίηση της στην θυμική απάτη του αστρικού πεδίου.

Όταν αυτά έχουν γίνει τότε μπορεί κάποιος να προχωρήσει ώστε να έλθει σε επαφή με το ανώτερο και ουσιαστικό κέντρο της συνείδησης του που βρίσκεται στην πέμπτη διάσταση. Να γίνει καθαρό κανάλι της και τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να περιηγηθεί τους πνευματικούς κόσμους. Χωρίς να γίνει αυτή η ευθυγράμμιση και αυτή η χρήση της νόησης δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα μπορέσει να προχωρήσει για τα ανώτερα.
 Γιατί σήμερα ο άνθρωπος παρ’ όλο που θεωρεί ότι σκέφτεται, η χρήση της νόησης του δεν είναι εκούσια, αλλά αντανακλαστική (εκκινώντας από το θυμικό επίπεδο) και αλληλεπιδραστική με τις νοητικές μορφές που κυκλοφορούν γύρω του, δρώντας μόνο σαν καθρέπτης αντικατοπτρισμού τους και βρίσκεται μακράν ακόμα από το να γίνει η σκέψη ατομικά αναλυτική και συνθετική. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα δεν είναι η υπερβολική νοητικότητα, αλλά ακριβώς η τεράστια έλλειψη της. Η μονοδιαστατικότητα της νόησης στην κατώτερη όψη συνδέεται με την προσκόλληση και την μονολιθικότητα, αλλά στην ανώτερη της όψη ωθεί στο να πρέπει άκαμπτα και αποφασισμένα να εφαρμόζεται άμεσα αυτό που βρίσκουμε σαν αλήθεια και μόνον.

Η τέταρτη διάσταση - ο χρόνος - με κάποιο μυστηριακό επίσης τρόπο σχετίζεται με την ψυχή. Και αυτό φέρνει μια συσχέτιση με το ότι καθώς ουσιαστικά χρόνος λένε πολλοί δεν υπάρχει, οπότε ούτε και ψυχή πρέπει να υπάρχει. Η ψυχή είναι κάτι που πρέπει να εξαφανιστεί, και ο τόπος της να γίνει ένα ανοικτό κανάλι προς την συνείδηση. Ο χρόνος πρέπει να ξεπεραστεί, να πάψει να λειτουργεί με τα δεσμευτικά αποτελέσματα της δράσης του και το ίδιο πρέπει να γίνει και με την ψυχή.
 Η ψυχή φθάνει σε κάποιο σημείο όπου διαλύεται και αντικαθίσταται από την έλευση- την πλήρη είσοδο του πνεύματος στον υλικό κόσμο- και την αναγνώριση του μέσα στον εκδηλωμένο κόσμο, ως αναγνώριση του στοιχείου της φωτιάς που ούτως ή άλλως ακόμα και ως υλικό στοιχείο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωριστεί όπου και αν υπάρχει. Ο Ηράκλειτος έβλεπε να υπάρχει μια στενή σχέση χρόνου και φωτιάς σε διάφορες φράσεις του. Για τον Ηράκλειτο η φωτιά είναι η βάση της κίνησης του χρόνου και έχει ως μέτρο τον κόσμο στην ολότητά του. Είναι γνωστή η φράση του:
  «κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων,  
  οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, 
  ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, 
  ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.»

Κατά αυτό τον τρόπο η ψυχή συνδεόμενη με τον χρόνο, συνδέεται με τον Κρόνο και το κάρμα. Αυτό ακριβώς είναι και η συσχέτιση ψυχής, χρόνου, Κρόνου, κάρμα. Η ψυχή στην ουσία είναι ο τόπος όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα των εμπειριών των ενσαρκώσεων, της συγκομιδής δηλ. της εμπειρίας ενός συστήματος μέσα στον χρόνο. Και λέω συστήματος γιατί αυτά δεν ισχύουν μόνο για τον άνθρωπο, αλλά για κάθε έλλογο ον: έναν άνθρωπο, ένα πλανήτη, έναν ήλιο, κ.λ.π. Η ψυχή πρέπει να καθαριστεί από τα καρμικά της χρέη, να απελευθερωθεί από την επικυριαρχία του Κρόνου-Χρόνου, και τον εγκλωβισμό στην τρίτη διάσταση. Αυτό γίνεται με την βοήθεια της τέταρτης διάστασης του χρόνου και τότε θα μπορέσει να εισέλθει στην άχρονη ζωή, στη ζωή πέρα από το παρελθόν παρόν μέλλον και να ζήσει στο αιώνιο παρόν, το Αιώνιο Τώρα των φιλοσόφων.

Η κάθαρση της ψυχής την απαλλάσσει από τα σκοτάδια που σκιάζουν την ύπαρξη της και εισέρχεται στον κόσμο του φωτός. Οφείλει δηλ. να αυξάνει μέσω του Κάρμα-Κρόνου-Χρόνου (μέσω του τετραδιαστατικού σύμπαντος) την ταχύτητα της, λειτουργία που αποτελεί αποτέλεσμα της Τρίτης Ακτίνος, η οποία ωθεί προς την αύξηση της ταχύτητας κίνησης στον εκδηλωμένο κόσμο σαν μέσο ανάτασης και υπέρβασης της, προς την εσωτερική πορεία σύνθεσης με την οντολογικά άνωθεν της Δεύτερη Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας. Όταν η ταχύτητα της ψυχής φθάσει την ταχύτητα του φωτός- δηλ. αφαιρέσει τα σκουπίδια της και γίνει φως- τότε ο χρόνος σταματάει. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί και επιστημονικά από την θεωρία της σχετικότητας, παρ’ όλο που δεν έχει γίνει αντιληπτό δεόντως ακόμα το εσωτερικό της σημαινόμενο.  
Σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας όταν ένα σώμα κινηθεί με την ταχύτητα του φωτός, η απόσταση μεταξύ δύο κτύπων του ρολογιού γίνεται άπειρος. Το δευτερόλεπτο γίνεται άπειρο και άρα ο χρόνος σταματά. Η ψυχή τότε φθάνει στον αρχικό της στόχο και γίνεται το τέλειο όργανο και κανάλι της κεντρικής συνείδησης του πνεύματος που βρίσκεται στην πέμπτη διάσταση και κατέχει την κορυφή του πεντάκτινου αστέρος της χρυσής τομής. Τότε η συνείδηση ή Ανώτερος Εαυτός μπορεί να εκδηλώσει την Βούληση του χωρίς εμπόδια, ενώ Ψυχή και Ανώτερος Εαυτός γίνονται ένα ενωμένο οντολογικό ζευγάρι. Η ένωση αυτή πραγματώνεται στην πέμπτη διάσταση. Ο θείος Ερμαφρόδιτος λοιπόν επιτυγχάνεται μέσω του τετραδιάστατου σύμπαντος κατά την μετουσίωση του προς την πέμπτη διάσταση. Αξίζει επί τη ευκαιρία να σημειωθεί ότι υπάρχουν σήμερα φυσικοί οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν το ότι η συνείδηση αποτελεί την τρίτη κατάσταση της ύλης.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει αποδεκτές οι δύο καταστάσεις της ύλης: η μάζα και η ενέργεια, οι οποίες συνδέονται με τον γνωστό τύπο E=m·c². Η πρόταση που επιχειρείται να αποδειχθεί σήμερα από τους φυσικούς είναι το ότι η ύλη (δηλ. το εκδηλωμένο σύμπαν) αποτελείται από μάζα, ενέργεια και συνείδηση. Αυτό είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, καθώς θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι όλα τα όντα (πλανήτες, ηλιακά συστήματα, ήλιοι, γαλαξίες) έχουν συνείδηση. Όταν δε αυτό επιτευχθεί απ' ότι καταλαβαίνετε πρόκειται να αλλάξουν πολλά στην μαζική συνείδηση των κοινωνιών. Ο καιρός έχει φθάσει και θα δούμε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών.

Όταν επιτευχθεί η πλήρης ένωση με την πέμπτη διάσταση τότε και μόνον τότε, το ον γίνεται ένας πλήρης εργάτης, ένας αληθινός ενεργός μύστης μέσα στο σχέδιο του εκδηλωμένου σύμπαντος, και συμμέτοχος στο δημιουργικό τέλειο έργο της κοσμικής χρυσής τομής, επιτυγχάνοντας να έχει και να είναι το τέλειο όργανο δημιουργίας του Ωραίου, του Αγαθού και του Αληθούς. Γίνεται ένας αληθινά μυημένος, ένας καλλιτέχνης-επιστήμονας της μεγάλης επιστήμης της ζωής.
Ὀρφίων


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Απίστευτο υπόγειο τούνελ στην Ιαπωνία

 
Το υπόγειο παλάτι όπως έχει ονομαστεί εξαιτίας των διαστάσεών του, είναι ένα υπόγειο τούνελ μήκους 6,3 χιλιομέτρων που βρίσκεται 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της πόλης Kasukabe, στην επαρχία Saitama της Ιαπωνίας.

Η επαρχία Saitama είναι παραδοσιακά πολύ ευάλωτη σε πλημμύρες, εξαιτίας των δύο ποταμών της περιοχής, του Otoshifurutone και του Edo. Το τούνελ αυτό έχει κατασκευαστεί ώστε, όταν κάποιος από τους ποταμούς πλημμυρίζει, να συγκεντρώνει και να αποθηκεύει προσωρινά τεράστιες ποσότητες νερού και οπότε να μετριάζονται οι ζημιές.

Για αυτό το λόγο, το «υπόγειο παλάτι» διαθέτει 59 δεξαμενές, κάθε μία εκ των οποίων έχει 25 μέτρα ύψος και μπορεί να αποθηκεύσει 670.000 κυβικά μέτρα νερού. Το νερό αυτό μπορεί να αντληθεί και να διοχετευτεί πάλι σε κάποιον από τους ποταμούς όταν περάσει ο κίνδυνος της πλημμύρας.

Το κόστος του έργου έφτασε τα 240 δισεκατομμύρια Γιεν (περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ) και ξεκίνησε να λειτουργεί τμηματικά από το 2002.

Μία φορά κάθε χρόνο, οι αρχές της πόλης διοργανώνουν επισκέψεις και ξεναγήσεις τουριστών στο τούνελ. Οι λίγοι τυχεροί που συμμετέχουν κάθε φορά σε αυτές, έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά το μεγαλειώδες αυτό έργο.

 
 
 
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2015/02/blog-post_786.html

Οι αμερικανοί στρατιωτικοί θέλουν να υποτάξουν τη βροντή και την αστραπή

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη δυνατότητα ελέγχου του κλίματος της Γης. Μια αντίστοιχη μελέτη ανατέθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Ακαδημία
Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό γέννησε την ανησυχία ότι οι Αμερικανοί ελπίζουν να αποκτήσουν ένα επιθετικό κλιματικό όπλο. Η CIA διέθεσε 630.000 δολάρια για τη μελέτη των δυνατοτήτων της γεωμηχανικής. Με το ποσό αυτό, οι επιστήμονες πρέπει να μελετήσουν, σε προθεσμία 21 μηνών, τα περιθώρια της ανθρώπινης επενέργειας στις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, οι ειδικοί είναι επιφορτισμένοι με την αποστολή να διευκρινίσουν την ενδεχόμενη απειλή που μπορεί να συνιστά η γεωμηχανική για την εθνική ασφάλεια.

Αυτή καθ΄εαυτή η συγκεκριμένη μελέτη φαντάζει αρκετά άκακη. Ωστόσο, η χρηματοδότησή της από το ταμείο της CIA δίνει μια αφορμή να υποθέσουμε ότι στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί έχουν κατά νου την ανάπτυξη ενός κλιματικού όπλου. Το να γίνει κατανοητό κατά πόσο μια τέτοια υπόθεση έχει βάση – είναι αρκετά πολύπλοκο. Η πλειονότητα των ειδικών που ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό – απέφυγε να απαντήσει. Πάντως, κανείς δεν αρνήθηκε το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί σε όλο τον κόσμο ονειρεύονται εδώ και καιρό τα κλιματικά όπλα. Την κατάσταση σχολιάζει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής και Στρατιωτικής Ανάλυσης, Αλεξάντρ Σαράβιν:

- Τα μεγαλύτερα κράτη έχουν ασχοληθεί εδώ και πολύ καιρό με τα κλιματικά όπλα, ίσως και πάνω από 50 χρόνια πριν. 'Αλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο σημείωσαν πρόοδο. Δεν έχουμε πάντως υπόψη μας περιπτώσεις έξωθεν επενέργειας στο κλίμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στον τομέα αυτό να προγνώσει κανείς το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Γι' αυτό και ο ακριβής προσδιορισμός αυτού που μπορεί να προκαλέσει ένα όπλο στον τομέα αυτό είναι αδύνατος, κατά τη γνώμη μου.

Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί είναι σε θέση να επιφέρουν «κλιματική βλάβη» στους εχθρούς τους . 'Ετσι, πέρισυ το Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος του Ιράν Μαζμούντ Αχμαντινεζάντ δήλωσε ότι εχθροί έχουν προκαλέσει ξηρασία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στη Ρωσία δε είχαν κάποτε επιρρίψει την ευθύνη για τον αφύσικο καύσωνα στον αμερικανικό σταθμό HAARP – υπενθυμίζει ο διευθυντής του Κέντρου Κλιματικών Προγραμμάτων της WWF, Αλεξέι Κοκόριν:

- Πολύ γνωστός είναι ο σταθμός μακράς εμβέλειας HAARP στην Αλάσκα. 'Οταν λοιπόν στη Μόσχα είχαμε έναν τερατώδη καύσωνα -τον Ιούλιο του 2010 -ακούστηκαν φήμες του τύπου «μήπως φταίει η δραστηριότητα αυτού του σταθμού;» . Θεωρητικά, ένας τέτοιος σταθμός μπορεί να προκαλέσει οπή στα σύννεφα από μεγάλη απόσταση. 'Αλλο θέμα το ότι την εποχή του καύσωνα στη Μόσχα δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο.

Ο σταθμός HAARP δεν αποτελεί μοναδικότητα. Παρόμοιοι σταθμοί λειτουργούν και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, στη δοικητική περιφέρεια Νιζεγκόροντ. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγει ο HAARP είναι διαβαθμισμένα και στο ίδιο το πρόγραμμα έχει εμπλακεί το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι πιθανό ότι αυτό ακριβώς το γεγονός έχει δαιμονοποιήσει την εικόνα του σταθμού HAARP. Πάντως, όπως και νάχει, ο σταθμός έκλεισε πρόσφατα. Δεν βρέθηκαν κονδύλια για να συνεχίσει τη λειτουργία του.
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2015/02/blog-post_514.html

Ιδού το σκάνδαλο των ΝΗ-90 - Γιατί δεν πετάνε - ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΜΕ - ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΟΙ ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ !!!Αίσθηση προκάλεσαν στο πανελλήνιο οι αποκαλύψεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Π.Καμμένου χθες στην Βουλή για το σκάνδαλο απόκτησης των ελικοπτέρων ΝΗ-90 τα οποία χρυσοπληρώθηκαν αλλά είναι καθηλωμένα κατά 90% λόγω συνεχών βλαβών (και μετά από έξι έτη καθυστέρησης στην έναρξη παραλαβών με αυτθύνη της εταιρείας).
Το πρόγραμμα προμήθειας σύγχρονων μεσαίας μεταφορικής ικανότητας ελικοπτέρων είχε και εξακολουθεί να έχει στρατηγική σημασία για τον Ελληνικό Στρατό, και κατ’ επέκταση για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το ελληνικό σύστημα ασφάλειας, για μια σειρά λόγων που έγιναν εύκολα αντιληπτοί στην κρίση των Ιμίων το 1996.
Τότε, η απουσία ενός σύγχρονου μεσαίου ελικοπτέρου έκρινε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της κρίσης. Όμως, κατά περίεργο τρόπο, τέτοιο πρόγραμμα δεν περιελήφθη στο ΕΜΠΑΕ 1996-2000.
Περιελήφθη στο αμέσως επόμενο ΕΜΠΑΕ 2001-2005 και μετά από διεργασίες τριών ετών, τον Αύγουστο του 2003, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την απόφαση προμήθειας της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας ΝΗIndustries, στην οποία εξέχουσα θέση είχε η γαλλική πρώην Aerospatiale, νυν Eurocopter, η οποία ανήκει στην ευρύτερη κοινοπραξία της EADS, ως EADS International, η οπαία κατασκευάζει και τα AS-332C1 Super Puma που η αγορά τους σημαδεύθηκε από τις μίζες της Kestrel στον Γ.Καρατζαφέρη.
Να σημειώσουμε ότι στην υπόθεση των αντισταθμιστικών των ΝΗ-90 εμπλέκεται άμεσα η εταιρεία Apela των Θ.Λιακουνάκου και Γ.Μπόμπολα...
Είναι βέβαιο ότι αν η προμήθεια είχε γίνει στο ΕΜΠΑΕ 1996-2000, δεν θα μπορούσε να υπάρξει επιλογή τού εν λόγω τύπου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Η προμήθεια αφορούσε 16+4 ελικόπτερα, δηλαδή 16 τακτικής μεταφοράς με τέσσερις συλλογές αεροδιακομιδής (MEDEVAC) και 4 ελικόπτερα ειδικών αποστολών, συν ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης, βιβλιογραφίας και εκπαίδευσης. Το συνολικό κόστος προμήθειας ήταν 657.523.069 ευρώ.
Μία λεπτομέρεια: Βάσει της σύμβασης 034A/2003 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας ΝΗΙ της 29ης Αυγούστου, η εταιρεία εισέπραξε, τον Οκτώβριο του 2003, 40% προκαταβολή, όταν οι συνήθεις προκαταβολές σε τέτοιες συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 20%. Επισημαίνεται δε ότι η αρχική πρόβλεψη του υπουργείου ήταν για πληρωμή προκαταβολής 15% (5% ανά έτος σε μια τριετία) της συνολικής συμβατικής τιμής. Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, κι έτσι η προκαταβολή διαμορφώθηκε στο 40% της συνολικής συμβατικής  τιμής, μέσα σε δύο μήνες!
Τότε η κριτική βάσιμα εστιάστηκε στο κόστος κτήσης των ελικοπτέρων, αλλά πλέον ανακύπτουν και ζητήματα επιχειεησιακής χρησιμότητας αφού από τα 11 NH-90 πετά μόνο το ένα και τα υπόλοιπα είναι καθηλωμένα από συνεχεία βλάβες και βέβαια έλλειψη σύμβασης υποστήριξης
Μετά τον Μάρτιο του 2004, η νέα κυβέρνηση, βάσει των διακηρύξεών της, σύστησε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιτροπή ερεύνης της προμήθειας.. Αυτό έγινε τον  Ιούνιο του 2004. Το πόρισμα της επταμελούς επιτροπής παραδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2004, χωρίς να υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια.
Το τι ακριβώς εντόπισε αυτή η επιτροπή των επτά αξιωματικών το παραθέτουμε εν συνεχεία, ουσιαστικά χωρίς σχόλια, διότι όταν το ντοκουμέντο είναι τόσο σαφές, δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.
Το απίστευτο είναι ότι εδώ ένδεκα περίπο χρόνια, για την ακρίβεια από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2004 που κατατέθηκε επισήμως το πρακτικό της επιτροπής, με εξαίρεση μια ρύθμιση που είχε γίνει επί Β.Βασιλάκου και καταβλήθηκαν ρήτρες 100 εκατ. ευρώ λόγω της καθυστέρησης έξι ετών στην έναρξη παραδόσεων των ελικοπτέρων, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της διαθεσιμότητάς τους, με αποτέλεσμα όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Π.Καμμένος χθες στην Βουλή να πετά μόνο το ένα (!) από αυτά...
Ας δούμε όμως αναλυτικά το ιστορικό των δύο συμβάσεων και τις διαπιστώσεις της επιτροπής.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 034Α/2003 ΚΑΙ ΑΩ 21/2003 Στην Αθήνα, σήμερα, τη 2α του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2004, η παρακάτω επιτροπή, που αποτελείται από τους:
α. Σχη (ΑΣ) Παρτινό Γεώργιο, ως πρόεδρο
β. Σχη (Ε) Μπάκα Παναγιώτη
γ. Ανχη (ΤΧ) Λιόλιο Χρήστο
δ. Ανπχο Καουκτσή Μιχαήλ
ε. Τχη (ΑΣ) Τσιγγερλιώτη Μιχαήλ
στ. Τχη (ΑΣ) Λαμπρικίδη Λάμπρο και
ζ. Πχη (Ο) Στράτο Αναστάσιο,
ως μέλη, και συγκροτήθηκε σύμφωνα με την ΑΠΦ.900/21/18/Σ.29/17 Ιουν. 2004 διαταγή του ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ, με αποστολή την επανεξέταση της σύμβασης κύριας προμήθειας Ε/Π ΝΗ-90 (034Α/2003) και της αντίστοιχης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων (21/2003), που συνάφθηκαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και της εταιρείας ΝΗ Industries, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν σημεία επαναδιαπραγμάτευσής τους.
Η επιτροπή, αφού συνήλθε σε διαδοχικές συνεδριάσεις κατά το χρονικό διάστημα από 19 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2004 και από 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2004, εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κύριου Εξοπλισμού και διαπίστωσε τα παρακάτω:
α. Ιστορικό
(1) Το ΓΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, διαβίβασε τον Ιούλιο 1998 στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, φάκελο αναγκαιότητας-σκοπιμότητας, με εισήγηση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, για την απόκτηση νέων μεταφορικών και υγειονομικών Ε/Π, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες.
(2) Η παραπάνω ανάγκη κρίθηκε άμεση και επιτακτική, ώστε τα νέα Ε/Π, μαζί με τα υφιστάμενα Ε/Π τύπου CHINOOK, να έχουν τη δυνατότητα αερομεταφοράς 1.300 ανδρών, σε μία διαδρομή, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Στρατηγείου Δυνάμεων Αντίδρασης Ενίσχυσης Εφεδρείας (ΣΔΑΕΕ/Β΄ΣΣ), που αποτελεί τη δύναμη ταχείας αντίδρασης.
(3) Η προμήθεια αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, με την προμήθεια συγκεκριμένου αριθμού νέων Ε/Π, σε καθεμία από αυτές.
(4) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) ενέκρινε τον Ιούλιο 1999, τη μελέτη επιχειρησιακών απαιτήσεων-προδιαγραφών επιδόσεων και, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκε από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό επιχειρησιακή αξιολόγηση 3 τύπων Ε/Π, ισάριθμων εταιρειών που ανταποκρίθηκαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση (AS 532 MK2A2 της EUROCOPTER, Mi-17-IV της KAZAN και VH-60L της SIKORSKY).
(5) Το Φεβρουάριο του 2001, το ΑΣΣ, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής σύνταξης πίνακα προεπιλογής Ε/Π, αποφάσισε:
(α) Την απόρριψη των παραπάνω Ε/Π, διότι δεν πληρούσαν τους απαράβατους όρους των μελετών.
(β) Τη σύνταξη νέων μελετών.
(6) Οι νέες προδιαγραφές υλοποίησης της προμήθειας εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και, σύμφωνα με αυτές, διαπιστώθηκε ότι υφίσταντο 2 τύποι Ε/Π που ενδεχόμενα τις πληρούσαν: (α) Το Η-92, της εταιρείας SIKORSKY (ΗΠΑ), (β) Το ΝΗ-90, της κοινοπραξίας εταιρειών ΝΗΙ (Ευρώπη).
(7) Κατά τη χρονική περίοδο που ευρίσκοντο σε εξέλιξη οι διαδικασίες τελικής επιλογής του τύπου Ε/Π (Νοέμβριος 2002), κανένα από τα παραπάνω 2 Ε/Π δεν ευρίσκετο σε επιχειρησιακή χρήση, είχαν πετάξει μόνο τα 5 πρωτότυπά τους, ενώ τα χαρακτηριστικά τους δεν είχαν οριστικοποιηθεί, και μόνο για το ΝΗ-90 είχαν υπογραφεί συμβάσεις, για αριθμό Ε/Π από 8 ευρωπαϊκές χώρες.
(8) Σύμφωνα με τα στοιχεία ενός ενημερωτικού σημειώματος της Διεύθυνσης Κύριου Εξοπλισμού προς τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας (κ. Γιάννο Παπαντωνίου), τον Οκτώβριο 2002, το μέσο κόστος του Ε/Π ΝΗ-90, που παρήγγειλαν οι σκανδιναβικές χώρες, ήταν 26,9 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδεύσεων, υποστήριξης, ανταλλακτικών κ.λπ.), με καθαρό κόστος για κάθε Ε/Π 20,2 εκατομμύρια ευρώ, περίπου.
(9) Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην εισήγησή του προς το ΚΥΣΕΑ, το Νοέμβριο 2002, αναφέρει τους τρόπους προμήθειας των Ε/Π, που πρόκειται να επιλεγούν με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 284/89:
(α) Διεθνής δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός.
(β) Προμήθεια, μετά από αξιολόγηση προσφορών των 2 εταιρειών, μετά από αποστολή RFP (Request for Proposal).
(γ) Προμήθεια μετά από αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων των εταιρειών, μετά την αποστολή RFI (Request for Information).
(δ) Προμήθεια με απευθείας ανάθεση, χωρίς διεξαγωγή διαγωνισμού, του τύπου Ε/Π που θα επιλέξει το ΚΥΣΕΑ.
Εισηγούμενος η επιλογή του επιθυμητού τρόπου προμήθειας να γίνει από το ΚΥΣΕΑ, ειδικά δε στην περίπτωση επιλογής του Ε/Π ΝΗ-90, προτείνει η προμήθεια να γίνει μετά από διαπραγματεύσεις.
(10) Με τη συγκεκριμένη εισήγηση εκτιμάται ότι, μολονότι είναι εφικτοί όλοι οι τρόποι προμήθειας, με βάση το σχετικό ΠΔ 284/89, οι τρεις πρώτοι παρουσιάζουν αδυναμίες λόγω μεγαλύτερων χρονικών απαιτήσεων, δεδομένου του επείγοντος του προγράμματος. Ειδικά αναφέρεται, για την περίπτωση προμήθειας του ΝΗ-90, ότι θα επιτευχθεί με συμμετοχή της χώρας σε πρόγραμμα διεθνούς συμπαραγωγής, ώστε να δικαιολογείται η απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό (παράγραφος 1θ, του άρθρου 73, του ΠΔ 284/89).
Για την επίτευξη της συμμετοχής της χώρας στο πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να προηγηθεί η αποδοχή της στη ΝΑΗΕΜΑ (ΝΑΤΟ Helicopter Management Agency), μέσω σχετικών διαπραγματεύσεων, ώστε να εξασφαλιστούν ιδιαίτερα ικανοποιητικοί όροι ένταξης, με τις μεγαλύτερες δυνατές βιομηχανικές επιστροφές.
(11) Το ΚΥΣΕΑ τελικά, με την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 13ης συνεδρίασης της 25ης Νοεμβρίου 2002, αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας μεταφορικών και υγειονομικών Ε/Π νέας γενιάς, με απευθείας ανάθεση στην κοινοπραξία των κατασκευαστριών εταιρειών, μετά από διαπραγματεύσεις, εντός των ορίων πιστώσεων των 659.000.000 ευρώ, με υπογραφή σύμβασης εντός του 2003, χωρίς επιβάρυνση των οροφών πιστώσεων δανείων μέχρι το έτος 2004.
(12) Η εντολή αρχικής προμήθειας, που υπογράφεται στη συνέχεια από τον ΥΕΘΑ, καθορίζει την προμήθεια:
(α) 32 μεταφορικών Ε/Π νέας γενιάς, μεταφορικής ικανότητας (πλέον του πληρώματος) 14 ανδρών ή ανάλογου αριθμού Ε/Π μεγαλύτερης χωρητικότητας (μέχρι 24 ανδρών), με δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) για άλλα 4.
(β) 4 υγειονομικών Ε/Π νέας γενιάς.
(γ) 6 Ε/Π ειδικών αποστολών.
(13) Για την κάλυψη των ανωτέρων αναγκών, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων διαβίβασε στην εταιρεία ΝΗΙ αίτηση υποβολής προσφοράς, η οποία και στη συνέχεια υποβλήθηκε από την εταιρεία.
(14) Για την αξιολόγηση της προσφοράς, συγκροτήθηκε επιτροπή τεχνοοικονομικής αξιολόγησης-διαπραγματεύσεων, με σκοπό:
(α) Την αξιολόγηση της προσφοράς.
(β) Τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία, για τη βελτίωση των όρων προμήθειας (όπως καθόριζε η απόφαση του ΚΥΣΕΑ).
(γ) Την κατάρτιση σχεδίου σύμβασης.
Αντίστοιχη Επιτροπή συγκροτήθηκε για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (ΑΩ).
(15) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, απαιτήθηκε η τροποποίηση από τα αρμόδια συμβούλια του ΓΕΣ, των αρχικά τεθέντων απαράβατων όρων, τους οποίους δεν πληροί το Ε/Π ΝΗ-90, ώστε να προσαρμοστούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου Ε/Π.
(16) Η επιτροπή υπέβαλε κοινό πρακτικό διαπραγματεύσεων την 29η Ιουλίου 2003 και την 31η Ιουλίου 2003, υπογράφηκε από τον κ. ΥΕΘΑ η σχετική κατακυρωτική διαταγή.
(17) Η σύμβαση (034Α/2003), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και της εταιρείας ΝΗΙ υπογράφηκε την 29η Αυγούστου 2003, και η εταιρεία εισέπραξε τον Οκτώβριο 2003, με βάση τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή, το 40% της προμήθειας ως προκαταβολή, για την ενεργοποίηση της σύμβασης.
(18) Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, προβλέπεται η προμήθεια:
(α) 16 μεταφορικών Ε/Π, με κινητήρα RTM.
(β) 4 Ε/Π ειδικών αποστολών, με ίδιο κινητήρα.
(γ) 4 υγειονομικών συλλογών.
(δ) Εξοπλισμού, συσκευών, ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης και ανταλλακτικών κινητήρων.
(ε) Βιβλιογραφίας.
(στ) Εκπαιδεύσεων προσωπικού (ιπτάμενου και τεχνικού). Το κόστος προμήθειας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις, ανέρχεται στο ποσό των 657.523.069 €.
(19) Στα πλαίσια της κύριας προμήθειας, υπογράφηκε επίσης η υπ’ αριθμ. 21/2003 σύμβαση αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που προβλέπει την υλοποίηση 14 επιμέρους προγραμμάτων πιστωτικής αξίας 919.191.346 €.
β. Κυριότερες Διαπιστώσεις -
Συμπεράσματα
(1) Για τις Προσυμβατικές Διαδικασίες
(α) Η απόφαση για απευθείας ανάθεση της προμήθειας των Ε/Π, χωρίς διαγωνισμό, παρά τις δυνατότητες που υπήρχαν, σύμφωνα με την εισήγηση του ΥΕΘΑ προς το ΚΥΣΕΑ, για προμήθεια με διεθνή διαγωνισμό ή για προμήθεια μετά από αξιολόγηση προσφορών των εταιρειών που παράγουν τα 2 Ε/Π (SIKORSKY και NHI) ή για προμήθεια μετά από αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων των συγκεκριμένων εταιρειών.
(β) Η αιτιολόγηση της προμήθειας των Ε/Π, με απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό, συνίστατο στην πρόβλεψη για συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα διεθνούς συμπαραγωγής του (άρθρο 73 του ΠΔ 284/89), με την αποδοχή της στη ΝΑΗΕΜΑ, γεγονός που στην πράξη δεν υλοποιήθηκε, αφού δεν υποβλήθηκε ούτε η σχετική αίτηση, όπως προέκυψε από τη μελέτη των φακέλων που προσκομίστηκαν στην παρούσα επιτροπή.
(γ) Η εκ των υστέρων και μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, για την προμήθεια των Ε/Π, τροποποίηση των αρχικά τεθέντων απαράβατων όρων, ώστε να προσαρμοστούν στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του επιλεγέντος Ε/Π, όταν για τους ίδιους λόγους (μη κάλυψη απαράβατων όρων) απορρίφθηκαν τα τρία Ε/Π που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής που προαναφέρθηκε [παράγραφος α (4)].
(δ) Η αυξημένη τιμή προμήθειας κατά Ε/Π (28.501.000 ευρώ για το ΤΤΗ), σε σχέση με την αντίστοιχη που επιτεύχθηκε από τις σκανδιναβικές χώρες (20.200.000 ευρώ), όπως προκύπτει από στοιχεία της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Κύριου Εξοπλισμού προς τον ΥΕΘΑ.
(ε) Η εταιρεία, όταν προσκλήθηκε, υπέβαλε δύο διαφορετικές προσφορές, που όμως δεν σχετίζονται με την τιμή εκκίνησης που έχει καταγραφεί στο πρακτικό διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα η τελική τιμή αγοράς των Ε/Π, να είναι μεγαλύτερη από αυτή των προσφορών, χωρίς να φαίνονται τα κριτήρια διαμόρφωσής της.
(στ) Η προμήθεια του συγκεκριμένου αριθμού Ε/Π δεν καλύπτει τελικά την επιχειρησιακή απαίτηση του ΓΕΣ για μεταφορά καθορισμένου αριθμού ανδρών και στην οποία βασίστηκε το σκεπτικό της απόκτησης των νέων Ε/Π.
(ζ) Η πρόταση για την επιλογή του κινητήρα των Ε/Π, δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό διαπραγματεύσεων της επιτροπής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, αλλά σε μεμονωμένη αναφορά-πρόταση του προέδρου της, αφού λήφθηκε υπόψη η ταυτόσημη άποψη του επιχειρησιακού φορέα του ΓΕΣ.
(η) Η προαναφερθείσα μοναδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κλήθηκε να υλοποιήσει την αξιολόγηση της προσφοράς, την πραγματοποίηση των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία και τελικά την κατάρτιση της σύμβασης.
(θ) Η κατακυρωτική διαταγή εκδόθηκε μία μέρα μετά την υποβολή του πρακτικού διαπραγματεύσεων, χωρίς το τελευταίο να παραπεμφθεί στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα (Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή), λόγω υψηλού κόστους και των ιδιαιτεροτήτων του.
(ι) Η αρχική πρόβλεψη της υπηρεσίας, για πληρωμή προκαταβολής 15% (5% ανά έτος σε μια τριετία) της συνολικής συμβατικής τιμής, δεν έγινε αποδεκτή από την εταιρεία, χωρίς να φαίνεται στο πρακτικό διαπραγματεύσεων ότι έγινε σχετική συζήτηση επ’ αυτού, αλλά, όπως φαίνεται στην κατακυρωτική διαταγή και όχι στη σύμβαση, διαμορφώθηκε τελικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, στο 40% της συνολικής συμβατικής τιμής.
(ια) Η αρχική πρόβλεψη-απαίτηση για Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) ύψους 10%, της συνολικής συμβατικής τιμής, δεν επιτεύχθηκε και περιορίστηκε στο 1,19% και το υπόλοιπο συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση ΑΩ.
(ιβ) Η χρηματοδότηση της προμήθειας, ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί να γίνει μέσω του ΕΜΠΑΕ 2001-2005 από τον προϋπολογισμό και δάνεια, τελικά αποφασίστηκε να γίνει με πρόγραμμα χρηματοδότησης SWAP AGREEMENT, γεγονός που θα επιβαρύνει το τελικό κόστος κατά 41.600.019 ευρώ.
(2) Για τις Συμβάσεις (Κύριας και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων)
(α) Η σύμβαση κύριας προμήθειας των Ε/Π, αν και καταρτίστηκε μεταγενέστερα από τη διαταγή αρχικής προμήθειας, καθορίζει διαφορετική διαδικασία πληρωμής από την τελευταία.
(β) Δεν υφίσταται λεπτομερής ανάλυση της βιβλιογραφίας του Παραρτήματος «Η» της σύμβασης, ώστε οι υποχρεώσεις του προμηθευτή να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση πολύ υψηλού κόστους της, χωρίς να διασφαλίζεται η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, αφού παρέχεται η ευχέρεια σε αυτόν ευμενούς γι’ αυτόν ερμηνείας.
(γ) Ανάλογο πρόβλημα εντοπίστηκε και στο Παράρτημα «Θ» της κύριας σύμβασης, που αναφέρεται στην εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα.
(δ) Η κύρια σύμβαση (άρθρο 3) αναφέρει ότι στις συμβατικές τιμές δεν περιλαμβάνονται οι νομοθετημένες κρατήσεις ποσοστού 4,096% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και χαρτοσήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις θεσμικές διατάξεις που προβλέπουν την παρακράτηση νομίμων κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. Η εξαίρεση αυτή στοιχειοθετήθηκε, με το χαρακτηρισμό του προγράμματος προμήθειας, ως ειδικού εξοπλιστικού, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια που να  προβλέπονται στις διατάξεις του σχετικού νόμου (Ν.764/78).
(3) Συνακόλουθα των ανωτέρω, σε περίληψη, εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, που αναφέρονται στη διαδρομή των ενεργειών των υπηρεσιακών παραγόντων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των ανταποκρίσεων της κοινοπραξίας, διαπιστώθηκε, γενικά, ότι προσυμβατική συμπεριφορά των συμβληθέντων μερών, σε σχέση με τις αναληφθείσες εκατέρωθεν συμβατικές υποχρεώσεις και τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, παρέχουν τη δυνατότητα για μεγιστοποίηση της ωφέλειας και επιπλέον περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση του  δημόσιου συμφέροντος.
Προς τούτο ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με εντολή του διέταξε την επανεξέταση των υπό κρίση συμβάσεων.
(4) Γενικές Παρατηρήσεις
(α) Η γενική εντύπωση που αποκόμισε η επιτροπή, από την εξέταση των στοιχείων της προσυμβατικής διαδικασίας, των αρχικών απαιτήσεων και των όρων που διαμορφώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν τόσο στη σύμβαση όσο και στην κατακυρωτική διαταγή είναι η προφανής ευνοϊκή αντιμετώπιση της εταιρείας.
(β) Από τη μελέτη των όρων των υπό κρίση συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι οι όροι αυτοί ανταποκρίνονται σχεδόν στο σύνολό τους στις απαιτήσεις, που διαλαμβάνονται στην αίτηση για υποβολή προσφοράς (R.F.P.). Οι διαπιστούμενες διαφοροποιήσεις-αποκλίσεις, από τους όρους της παραπάνω αιτήσεως, σε σχέση κυρίως με την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάγονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, και, υπό την έννοια αυτή, εφόσον έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη είναι ισχυρές. Σε κάθε περίπτωση όμως δύνανται να αποτελέσουν σημεία επανεξετάσεως του  βαθμού και της εκτάσεως της αμφοτεροβαρούς υποχρεωτικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν κατά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με αιτιακή βάση, τις πάγιες αρχές της καλόπιστης συμπεριφοράς, κατά την εκπλήρωση των παροχών και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τούτο, τονίζεται, διότι σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούν από την πλευρά του προμηθευτή «ως διαφορές» και υπό την έννοια αυτή, να παραπεμφθούν στην προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης με διαιτησία όπου δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν στο παρόν  οι πιθανότητες αλλά και η οποιαδήποτε έκταση εκνικήσεως της ελληνικής πλευράς, σε βάρος του προμηθευτή.
γ. Προτεινόμενα Σημεία Επαναδιαπραγμάτευσης Κύριας Σύμβασης (034Α/ 2003)
(1) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
(α) Σύμβαση: Στο άρθρο 13 της κύριας σύμβασης αναφέρεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εταιρικές εγγυητικές επιστολές κάλυψης και καλής εκτέλεσης, που θα εκδοθούν από την εταιρεία του προμηθευτή ως εξής:
1/ Εγγυητική προκαταβολής, ύψους 263.009.228 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη του αγοραστή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή κηρύξεως του προμηθευτή έκπτωτου. Η εγγυητική προκαταβολής θα ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεώς της, μέχρι και την ολοκλήρωση της παράδοσης υλικών και παροχής υπηρεσιών.
2/ Εγγυητική καλής εκτέλεσης, ίσης με το 10% της συνολικής συμβατικής τιμής, η οποία θα μειώνεται αναλογικά με την αξία κάθε τμηματικής παραλαβής υλικών, μέχρι να φτάσει το 4% της συνολικής τιμής, οπότε και δεν θα μειώνεται περαιτέρω, μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγυήσεως καλής λειτουργίας του τελευταίου παραληφθέντος ελικοπτέρου.
3/ Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ΠΔ 284/89.
(β) ΠΔ 284/89 (Περί Προμηθειών Ε.Δ.)
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 284/89:
1/ Αυτός, στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης προμήθειας, είναι υποχρεωμένος, για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία εγγυητική υπηρεσία καλής εκτέλεσης της συμβάσεως, απεριόριστης χρονικής ισχύος, η οποία θα καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας.
2/ Προβλέπεται, η μερική μόνο αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση οριστικής παραλαβής κάποιας παρτίδας τού υπό προμήθεια υλικού, χωρίς όμως να φτάνει σε όρια τέτοια που να μην εξασφαλίζεται τουλάχιστον το 10 % της συμβατικής αξίας.
(γ) Σχόλια
1/ Από το συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι οι συμφωνηθείσες εταιρικές εγγυητικές επιστολές, δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, που απαιτεί την υποχρέωση κατάθεσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.
2/ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ, μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, του τελευταίου παραληφθέντος υλικού, χωρίς καμία μείωση σε ποσοστό κάτω του 10%.
(δ) Πρόταση: Να ζητηθεί από τον προμηθευτή η κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής απεριόριστης χρονικής ισχύος, που να καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου του ΠΔ 284/89.
(2) Προκαταβολή
(α) Σύμβαση: Στο άρθρο 4 της κύριας σύμβασης, προβλέπεται ότι οι πληρωμές από τον αγοραστή στον προμηθευτή θα γίνουν χωρίς διάθεση προκαταβολής, ενώ στην παράγραφο 7 της κατακυρωτικής διαταγής, προβλέπεται πληρωμή προκαταβολής στον προμηθευτή από την Τράπεζα, ίσης με το 40%, της συνολικής συμβατικής τιμής (263.009.228 ευρώ), η οποία πράγματι και χορηγήθηκε σε αυτόν τον Οκτώβριο 2003.
(β) ΠΔ 284/89 (Περί Προμηθειών Ε.Δ.)
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΠΔ 284/89, εφόσον ζητηθεί από τον προμηθευτή με την προσφορά του, χορηγείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, προκαταβολή μέχρι 40% της συμβατικής αξίας των υλικών, με την παροχή ισόποσης εγγύησης. Για την προκαταβολή οφείλεται τόκος με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξία.
(γ) Σχόλια
1/ Για την προαναφερθείσα προκαταβολή, δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα άρθρο της κύριας σύμβασης, η προβλεπόμενη από τις κείμενες θεσμικές διατάξεις του ΠΔ 284/89, (άρθρο 5 παράγραφος 4), οφειλή τόκου, για τις αναληφθείσες προκαταβολές εκ μέρους του προμηθευτή, που υπολογίζεται με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου εκ δικαιοπραξίας.
2/ Με βάση τις διατάξεις αυτές, θα έπρεπε ο προμηθευτής να έχει χρεωθεί για το ποσό της προκαταβολής, ποσό χρεωστικών τόκων, για το πρώτο έτος προκαταβολής με ισχύον επιτόκιο εκ δικαιοπραξίας 8,75 %, σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία εκταμιεύει κατ’ εντολή της υπηρεσίας τα παραπάνω ποσά.
(δ) Πρόταση
1/ Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της κύριας σύμβασης, ώστε να προβλέπεται η λήψη έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να εναρμονιστεί το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 7 της κατακυρωτικής διαταγής.
2/ Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, να ενεργήσει για τη λήψη των ανωτέρω χρεωστικών τόκων από το προμηθευτή, τα οποία πρέπει να κατατεθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τονίζεται ότι για την προμήθεια (σύμβαση) έχει αναληφθεί δάνειο εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο χρεώνεται κατ’ έτος με τους αναλογούντες χρεωστικούς τόκους και επιβαρύνει ανάλογα το δημόσιο έλλειμμα.
(3) Επιτόκια
(α) Σύμβαση: Στην παράγραφο 6α του άρθρου 4 της κύριας σύμβασης, που αναφέρεται σε περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως ή κηρύξεως του προμηθευτή ως εκπτώτου ή καθυστερήσεως παραδόσεως υλικών ή Υπηρεσιών, καθορίζεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να καταβάλει στον αγοραστή τους νόμιμους τόκους επί της προκαταβολής, με υπολογισμό τόκων που θα γίνεται με βάση το εξαμηνιαίο επιτόκιο EURIBOR, που θα ισχύει την ημερομηνία της εκδόσεως της επιστολής της αρχικής προκαταβολής.
(β) ΠΔ 284/89 (Περί Προμηθειών Ε.Δ.)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 284/89 (άρθρο 46 παράγραφος 6), προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξίες και όχι το EURIBOR.
(γ) Πρόταση: Να γίνει τροποποίηση του άρθρου 4 (παράγραφος 6α) της κύριας σύμβασης, η οποία να καταργεί τον υπολογισμό των τόκων με βάση το εξαμηνιαίο επιτόκιο EURIBOR και να το αντικαταστήσει με το προβλεπόμενο επιτόκιο εκ δικαιοπραξίας, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδας.
(4) Ποινικές Ρήτρες
(α) Σύμβαση: Στο άρθρο 15 της κύριας σύμβασης (ποινικές ρήτρες), προβλέπεται ότι το μέγιστο των ποινικών ρητρών, που είναι δυνατό να επιβληθεί στο προμηθευτή, για καθυστερημένες παραδόσεις, θα ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί της αξίας των υλικών, για τα οποία επιβάλλεται η ποινική ρήτρα.
(β) ΠΔ 284/89 (Περί Προμηθειών Ε.Δ.)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 284/89, δεν τίθεται ανώτατο όριο ποινικών ρητρών.
(γ) Σχόλια: Η επιβολή μεγίστου ύψους ποινικών ρητρών, σε ποσοστό 6%, έρχεται σε αντίθεση με τα καθοριζόμενα στο ΠΔ 284/89, και ως εκ τούτου θεωρείται νομικά αστήρικτη.
(δ) Πρόταση: Να τροποποιηθεί το άρθρο 15 της κύριας σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 42 και 43 του ΠΔ 284/89 και στο άρθρο 12 του ΠΔ 284/89, όπου αναλυτικά αναφέρονται οι επιβολές ποινικών ρητρών χωρίς να αναφέρεται πουθενά, η επιβολή μεγίστου ύψους ποινής και η οποία είναι ακριβής συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης.
(5) Δικαίωμα Προαίρεσης (OPTION)
(α) Σύμβαση: Στο άρθρο 29 της κύριας σύμβασης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκησης από τον προμηθευτή του δικαιώματος προαίρεσης (option), η τιμή προμήθειας του μεταφορικού Ε/Π ή του Ε/Π ειδικών αποστολών διαμορφώνεται σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές των Ε/Π της αρχικής προμήθειας (από 28.501.647 ευρώ και 31.200.914 ευρώ, σε 30.200.914 ευρώ και 32.913.271 ευρώ, αντίστοιχα).
(β) Σχόλια: Η πρόβλεψη για χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, που ασκείται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αυξημένες τιμές, δεν έχει έννοια και είναι σε βάρος του αγοραστή.
(γ) Πρόταση: Να τροποποιηθεί σχετικά το άρθρο 29 της κύριας σύμβασης, ώστε σε περίπτωση άσκησης από τον αγοραστή του παραπάνω δικαιώματος, οι τιμές προμήθειας των Ε/Π (option), να είναι ίδιες με αυτές των Ε/Π αρχικής προμήθειας.
(6) Τιμές Ε/Π (Μεταφορικού και Ειδικών Αποστολών)
(α) Σύμβαση
1/ Η τιμή ανά Ε/Π (μεταφορικό και ειδικών αποστολών), που καθορίζεται στη σύμβαση, είναι κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με την έγγραφη προσφορά της εταιρείας.
2/ Στο κοινό πρακτικό διαπραγματεύσεων, δεν καταγράφεται με ποια κριτήρια, προϋποθέσεις και διαδικασίες, διαμορφώθηκε η τελική τιμή των Ε/Π.
3/ Οι παραπάνω τιμές είναι επίσης κατά πολύ αυξημένες με αυτές που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτεύχθηκαν από τις σκανδιναβικές χώρες.
(β) Σχόλια: Ο ουσιαστικός σκοπός των διαπραγματεύσεων δεν επιτεύχθηκε, με τη μείωση της τιμής του Ε/Π, που θεωρείται πολύ αυξημένη σε σχέση με αυτή άλλων χωρών.
(γ) Πρόταση
1/ Να προσκομίσει η εταιρεία στοιχεία, για τον τρόπο που διαμόρφωσε τις τιμές, όπως και για τις τιμές που επιτεύχθηκαν από άλλες χώρες.
2/ Να γίνει προσπάθεια συμπίεσης της τιμής ανά μεταφορικό Ε/Π ή Ε/Π ειδικών αποστολών.
3/ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εταιρεία προμήθευσε σε άλλη χώρα Ε/Π ίδιας διαμόρφωσης σε μικρότερη τιμή, να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 30 της σύμβασης (επιστροφή στον αγοραστή της διαφοράς τιμής).
(7) Διάφορα: Δεν αναλύονται με επάρκεια, υποστηριζόμενα από παραστατικά έγγραφα (είδος, ποσότητα, τιμή ανά μονάδα κ.λπ.):
(α) Η βιβλιογραφία του Παραρτήματος «Η», της κύριας σύμβασης.
(β) Τα θέματα εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα του Παραρτήματος «Θ» της κύριας σύμβασης.
(γ) Τα μεταφορικά των Ε/Π τα οποία είναι ενσωματωμένα κατά ενότητα, με ασαφή προσδιορισμό, γεγονός που, κατά την άποψή μας, παρέχει στο προμηθευτή τη δυνατότητα αυθαίρετων προς όφελός του ερμηνειών για τον τρόπο υλοποίησής τους και επιβαρύνει το κόστος της προμήθειας. Σημειώνεται ότι για τα ανταλλακτικά υπάρχει σαφής προσδιορισμός ειδών, ποσοτήτων, τιμών κ.λπ.
δ. Προτεινόμενα σημεία επαναδιαπραγμάτευσης Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ 21/2003).
(1) Αντικατάσταση Προγράμματος ΑΩ
(α) Σύμβαση: Στο άρθρο 12 της σύμβασης ΑΩ, καθορίζεται ότι σε περίπτωση που μετά την ενεργοποίησή της διαμορφωθούν ειδικές συνθήκες που αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση ενός προγράμματος ΑΩ, τότε ο προμηθευτής θα ενημερώσει το ΥΠΕΘΑ/ ΓΓΟΣΑΕ για το γεγονός αυτό, εντός 30 ημερών, δικαιολογώντας το γεγονός και ζητώντας αντικατάσταση αυτού του προγράμματος ΑΩ.
(β) Σχόλια
1/ Ο όρος «ειδικές συνθήκες» θεωρείται γενικός και άνευ ουσίας, δίνει τη δυνατότητα στον προμηθευτή να χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό κάθε φορά κατά βούληση, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τις δυνατότητες διεκδικήσεων της ελληνικής πλευράς, σε περίπτωση αντικατάστασης προγραμμάτων ΑΩ της σύμβασης, χωρίς τη συναίνεση της Υπηρεσίας.
2/ Σημειώνεται ότι στο άρθρο 21 της συγκεκριμένης σύμβασης ΑΩ υπάρχουν σαφείς προβλέψεις, που δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να αντικαταστήσει προγράμματα ΑΩ, σε περιπτώσεις ύπαρξης ανώτερης βίας.
(γ) Πρόταση: Να αφαιρεθεί η παράγραφος 12.2 του άρθρου 12 της σύμβασης ΑΩ 21/2003.
(2) Ανώτερη Βία
(α) Σύμβαση: Σύμφωνα με το άρθρο 21.1, της σύμβασης ΑΩ, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται στην καταβολή ποινικών ρητρών, για καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τη σύμβαση ΑΩ, εξαιτίας γεγονότων πέρα από τον έλεγχό του όπως τα «παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα…».
(β) Σχόλια: Όπως προκύπτει από το παραπάνω άρθρο, ο προμηθευτής δεν υποχρεούται στην καταβολή ποινικών ρητρών λόγω ανώτερης βίας, που προκύπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όπως θα επίτασσε η πρόβλεψη για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
(γ) Πρόταση: Να τροποποιηθεί το άρθρο 21 της σύμβασης ΑΩ και να προσδιοριστούν συγκεκριμένα και όχι ενδεικτικά οι περιπτώσεις που συνιστούν ανώτερη βία.
(3) Προγράμματα ΑΩ (Πρόγραμμα ΑΩ υπ’ αριθμ.7)
(α) Σύμβαση: Σύμφωνα με το άρθρο 4 σύμβασης ΑΩ, ο προμηθευτής θα παραδώσει ένα κέντρο συντονισμού πυρών υποστήριξης, η ονομαστική αξία του οποίου ανέρχεται σε 17.700.000 ευρώ.
(β) Σχόλια: Θεωρείται ότι το πρόγραμμα έχει υπερβολικό κόστος, χωρίς αυτό να έχει αποδειχτεί επαρκώς.
(γ) Πρόταση: Να γίνει σαφής προσδιορισμός και επιμέρους ανάλυση κόστους των παραδοτέων υλικών του προαναφερομένου προγράμματος και να επανεξεταστούν-επαναδιαπραγματευθούν τα οικονομικά μεγέθη κάθε επιμέρους κατηγορίας, με σκοπό τη μείωση της συνολικής ονομαστικής αξίας του προγράμματος και ανάλογη τροποποίηση της σύμβασης ΑΩ 21/2003.
(4) Προγράμματα ΑΩ (Πρόγραμμα ΑΩ υπ’ αριθ. 8,9,10,11,12)
(α) Σύμβαση: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης ΑΩ, ο προμηθευτής θα κατασκευάσει:
1/ Υπόστεγο AVUM, ονομαστικής αξίας 7.900.000 ευρώ.
2/ Κτίριο διοικητηρίου, ονομαστικής αξίας 1.400.000 ευρώ.
3/ Κτίριο για τη γραμμή παραγωγής σύνθετων υλικών, ονομαστικής αξίας 7.500.000 ευρώ.
4/ Υπόστεγο AVIM, ονομαστικής αξίας 12.100.000 ευρώ.
5/ Κτίριο λόχων, ονομαστικής αξίας 1.600.000 ευρώ.
(β) Σχόλια: Η τεχνική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών είναι με στοιχεία της εταιρείας και όχι του επιχειρησιακού φορέα του ΓΕΣ (Διεύθυνση Υποδομής) και εκτιμάται ότι είναι υπερκοστολογημένη. Επίσης, με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής πιστώνεται απευθείας με ποσοστά που κυμαίνονται από 20-30%.
(γ) Πρόταση: Να συνταχθούν οι μελέτες της κτιριακής υποδομής και να κοστολογηθούν.
Ως συμπέρασμα
Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν θεωρούμε ότι δύο είναι τα κυριότερα ζητήματα που αναδύονται. Πρώτον, η αρτιότητα της σύμβασης. Ας συνοψίσουμε λοιπόν μερικά συμπεράσματα της επιτροπής:
> Ενώ, από το ίδιο το ΚΥΣΕΑ, η αιτιολόγηση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση στηρίχθηκε στη συμμετοχή της χώρας μας στη συμπαραγωγή του ελικοπτέρου, αίτηση στη NAHEMA (NATO Helicopter Design and Development Production and Logistics Management Agency) δεν υποβλήθηκε ποτέ! Δηλαδή ή το ΚΥΣΕΑ εξαπάτησε το Δημόσιο ή οι διαταγές του ΚΥΣΕΑ δεν εκτελέστηκαν.
> Ενώ τα τρία ελικόπτερα που μετείχαν στη διαδικασία επιλογής απορρίφθηκαν λόγω μη κάλυψης των απαράβατων όρων, στη συνέχεια έγινε τροποποίηση και προσαρμογή των όρων στα χαρακτηριστικά του NH-90!
> Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας η τιμή μονάδας που πωλήθηκαν τα ελικόπτερα του ιδίου τύπου TTH στις σκανδιναβικές χώρες ήταν 20,2 εκατ. ευρώ, τιμή βάσης, η Ελλάδα, επιδεικνύοντας τη γαλαντομία της, τα αγόρασε με τιμή 28,5 εκατ. ευρώ, μόνο 41% ακριβότερα!
Στα παραπάνω ας προστεθεί και η «λεπτομέρεια» ότι η προμήθεια του συγκεκριμένου αριθμού ελικοπτέρων δεν καλύπτει τελικά την επιχειρησιακή απαίτηση του ΓΕΣ για μεταφορά καθορισμένου αριθμού ανδρών και στην οποία βασίστηκε το σκεπτικό της απόκτησης των νέων ελικοπτέρων!
Υπάρχουν όμως και άλλα:
> Η αρχική πρόβλεψη-απαίτηση, για Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) ύψους 10%, της συνολικής συμβατικής τιμής, όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά περιορίστηκε μόλις στο 1,19% (!) Ενώ η χρηματοδότηση της προμήθειας είχε αρχικά προβλεφθεί να γίνει μέσω του ΕΜΠΑΕ 2001-2005 από τον προϋπολογισμό και δάνεια, τελικά αποφασίστηκε να γίνει με πρόγραμμα χρηματοδότησης SWAP AGREEMENT, γεγονός που επιβάρυνε το τελικό κόστος κατά 41.600.019 ευρώ.
> Το κορυφαίο όμως είναι η πρόβλεψη (άρθρο 29 της κύριας σύμβασης) ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (option), η τιμή προμήθειας του μεταφορικού ελικοπτέρου ή του ελικοπτέρου ειδικών αποστολών θα διαμορφωθεί σε 30.200.914 ευρώ και 32.913.271 ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα αρχικά αγοράστηκαν 28.501.647 ευρώ και 31.200.914 ευρώ αντίστοιχα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο αγοραστής δεσμεύτηκε να αγοράσει τα πρόσθετα ελικόπτερα ακριβότερα! Παγκόσμια πρωτοτυπία! Αντί το option να δεσμεύει τον πωλητή και να εξασφαλίζει τον αγοραστή, συνέβη το ακριβώς αντίθετο!
Για αυτούς τους λόγους λοιπόν (και αρκετούς ακόμη!) η επιτροπή κατέληξε ότι «η γενική εντύπωση που αποκόμισε η επιτροπή... είναι η προφανής ευνοϊκή αντιμετώπιση της εταιρείας».
 
http://amphiktyon.blogspot.gr/2015/02/90.html?zx=56140625c01c3fc

ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ EUROGROUP

Δημοσιεύθηκε: 09 Φεβρουαρίου 2015 - 17:23

Ένα κείμενο που θα μοιάζει σαν να κατατέθηκε από ένα «δικηγόρο πτώχευσης» της Νέας Υόρκης θα δώσει η Αθήνα. Πρόγραμμα-γέφυρα ως το Σεπτέμβρη, πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%, διαπραγμάτευση για το χρέος, αξιοποίηση των 11 δισ. για τα κόκκινα δάνεια. Δέκα μεταρρυθμίσεις έκπληξη.

Σε τέσσερα μέρη διακρίνεται η πρόταση που θα καταθέσει η ελληνική πλευρά στο Eurogroup της Τετάρτης με βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας μεταβατικής περιόδου έως την 1η Σεπτεμβρίου, χρονικό ορίζοντα στον οποίο εκτιμάται ότι θα μπορέσει να οικοδομηθεί το νέο συμβόλαιο με τους εταίρους.

Περιγράφοντας αυτούς τους τέσσερις άξονες κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν σήμερα ότι αφορούν:

1) Πρόγραμμα - «γέφυρα» έως τον Σεπτέμβριο στο οποίο θα αποτυπώνεται το 70% των δεσμεύσεων του MoU, με το υπόλοιπο 30%, είτε να φεύγουν είτε να αντικαθίστανται με δέκα μεταρρυθμίσεις που θα προταθούν από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

2) Επαναπροσδιορισμό του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αρχής γενομένης από φέτος. Η ελληνική πλευρά δεν αποδέχεται πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ για το 2015, θεωρώντας ότι αυτά τα επίπεδα είναι «εξωφρενικά» και εκτός πραγματικότητας. Ο πήχης, το ανώτατο ύψος του μπαίνει για φέτος στο 1,5% του ΑΕΠ, όπως συνέβη και το 2014.

3) Μπαίνει στο τραπέζι το θέμα του χρέους για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με ένα μενού από swaps.

4) Λαμβάνονται μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα επιδιώκει την αξιοποίηση των 11 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Στο μεσοδιάστημα το χρηματοδοτικό κενό καλύπτεται και με εκταμίευση μέρους της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ.

[Η προστασία λοιπόν της πρώτης κατοικίας, θα γίνεται με αποπληρωμή του δανείου από το κράτος, δηλαδή από τις πλάτες των φορολογούμενων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας πληρωμής φόρων, θα κινδυνεύσουν να χάσουν τη δική τους κατοικία. Για να δούμε πόσες φορές ακόμη θα αγοράσουμε τα κόκκινα δάνεια! Μέχρι τώρα τα έχουμε πληρώσει με 300 δις]. 

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η ελληνική πλευρά, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου θα προσέλθει επιμένοντας στην άμεση εκταμίευση του 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων της ΕΚΤ και αύξηση του στοκ των εντόκων γραμματίων κατά 8 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 15 δισ. ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ζητά ο ELA να είναι «ελαστικός» ανάλογα με τις ανάγκες.

Το κείμενο που θα δώσουμε, αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΟΙΚ δεν θα έχει τίποτα το ριζοσπαστικό. Θα είναι ένα κείμενο που θα μοιάζει σαν να κατατέθηκε από ένα «δικηγόρο πτώχευσης» της Νέας Υόρκης.

Οι ίδιοι κύκλοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για την τελική συμφωνία λέγοντας πως προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις με ανοικτό μυαλό, τονίζοντας όμως ότι σε κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως αυτή της λιτότητας και της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.

[Τελικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί αποκλειστικά υπερ των τραπεζών: Δηλαδή, η ίδια μνημονιακή πολιτική συνεχίζεται, λήψη δανείων βάσει προγραμμάτων που θα ονομάζονται "γέφυρα" και ELA, στόχος 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα άρα φορεπιδρομές και λιτότητα, και κυρίως κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μέσω ενός προγράμματος που για τα μάτια του κόσμου θα ονομάζεται "αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης" ενώ στην πραγματικότητα θα είναι εξαγορά των κόκκινων δανείων, για τα οποία οι τράπεζες ήδη έχουν πληρωθεί και δεν αγόραζε κανένας ούτε στο 10% της αξίας τους]. 


Φλέβα χρυσού η αρχαιολογική ανακάλυψη του Σπυρόπουλου στην Πελλάνα

«Αποκαλύφθηκαν στην αρχαία Πελλάνα ανθρώπινα οστά γιγαντιαίων διαστάσεων και μαζί με αυτά μπαζώθηκε ο μοναδικός στο είδος του βαθμιδωτός λαξευτός Βασιλικός Τάφος στον κόσμο» ”

Γράφει ο Νίκος Μπακής

Δείτε video αφιερωμένο στον κορυφαίο αρχαιολόγο του 21ου αιώνα Θεόδωρο Σπυρόπουλο

ΠΕΛΛΑΝΑ. Τα παιδιά της Πελλάνας μαζί με την Proud To Be A Spartan Pictures παρουσιάζουν για μια ακόμη φορά ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΤΕΙΧΗ – Η ΠΕΛΛΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ», αφιερωμένο στον Μεγάλο Δάσκαλο και Κορυφαίο Έλληνα Αρχαιολόγο του 21ου αιώνα Θεόδωρο Σπυρόπουλο και στο ανασκαφικό του έργο. Το αποκαλυπτικό αυτό ντοκιμαντέρ προβάλλει φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, όπου περιέχει και το γνωστό πλέον βιντεάκι με το μοναδικό στο είδος του βαθμιδωτό λαξευτό Βασιλικό Τάφο στον κόσμο, όπου μπαζώθηκε με τον πιο απάνθρωπο και βάρβαρο τρόπο κάτω από 250 τόνους ακατέργαστου υλικού και μπάζα και το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον Ελληνικό Τύπο και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως «η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα, η οποία καταστράφηκε εν μία νυκτί». Καθώς επίσης μοναδικά ευρήματα από μια σειρά ανθρώπινων σκελετών γιγαντιαίων διαστάσεων, όπου κυμαίνονταν από 2 έως 2.50 μ. ύψος ο καθένας και βρέθηκαν στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο της αρχαίας Πελλάνας.

Επίσης δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και οι σπουδαίες ανακαλύψεις της εξαίρετης Αρχαιολόγου κ. Αδαμαντίας Βασιλογάμβρου, όπου εν έτη 2008 έγινε ανεύρεση για πρώτη φορά στη Λακωνία ενεπίγραφης πήλινης πινακίδας σε Γραμμική Γραφή Β΄ και έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Βασιλείου Ξηροκαμπίου, μια χαμηλή λοφοσειρά στο νοτιοδυτικό τμήμα της πεδιάδας της Σπάρτης, σε απόσταση περίπου 12 χλμ. από την πόλη. Πολύ γρήγορα η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως άλλες 4 πινακίδες Γραμμικής Β΄, καθώς κι ένα οικοδόμημα του 14ου αιώνα π. Χ. με 7 δωμάτια, όπου ανακαλύφθηκαν πάνω από 17 ξίφη μέσα σε κιβώτιο κολλημένα μεταξύ τους εξαιτίας μεγάλων θερμοκρασιών (προφανώς από πυρκαγιά) κ.ά.

Ενώ τα επίσημα χείλη της επιστημονικής κοινότητας δεν έχουν αποφανθεί ακόμα ή καταλήξει αν τα ευρήματα αυτά ανήκουν σε ανάκτορο αν και τα πρώτα στοιχεία δημιουργούν αυτή την αισιοδοξία, κάποιοι ενθουσιώδεις αρχαιολόγοι από την άλλη πλευρά, παρέα με κάτι αδαείς δημοσιογράφους βιάστηκαν να το βαφτίσουν «Σπάρτη του Μενελάου» (!), χωρίς βέβαια να έχουν εντοπιστεί γύρω από το λόφο του Ξηροκαμπίου Βασιλικοί Τάφοι, Κυκλώπεια τείχη ή ανάκτορα, αδιάσειστες αποδείξεις που να καταδεικνύουν την μεγαλοπρέπεια ενός ανακτορικού κέντρου, κάτι ανάλογα με εκείνα που είχαν βρεθεί στην Τροία, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα, στην Πύλο και στην Πελλάνα, θέτοντας σοβαρά σε αμφισβήτηση ακόμη και την ύπαρξη του Ομηρικού Βασιλείου της ΦΑΡΙΔΟΣ.

Ο ποιητής Όμηρος αναφέρει σαφέστατα στην ΙΛΙΑΔΑ πως την εποχή εκείνη υπήρχαν 10 Πόλεις «…οι δε είχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, Φαρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, Βρυσειάς τα ενέμοντο και Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, οἵ τ᾽ αρ᾽ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον, οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο …» (Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Β΄, στίχοι 581 – 585). Τις πόλεις αυτές τις συναντάμε ακόμα και στις μέρες μας είτε ως μικρά χωριά, είτε απλά ως τοπωνύμια. Η μοναδική Πόλη που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη και αποτελούσε πονοκέφαλο όχι μόνο στους ιστορικούς και περιηγητές, αλλά και στους ίδιους τους αρχαιολόγους ήταν η Λακεδαίμων. Ο Όμηρος δίνει στην Λακεδαίμονα δύο επίθετα «κοίλην» και «κητώεσσαν». Το κοίλην είναι εύκολο να εξηγηθεί, πρόκειται για μια περιοχή που μοιάζει με γούβα. Το κητώεσσαν όμως σημαίνει γεμάτη με κήτη δηλαδή θαλάσσια θηλαστικά (δελφίνια, φώκιες κ.ά.), οι γεωτρήσεις τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι το υπόστρωμα στην Λακεδαίμονα είναι πλούσια σε λιγνίτη. Πλην του λιγνιτικού στρώματος υπήρχαν και τα απολιθώματα των κητών.

Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο προς το τέλος της εποχής των Παγετώνων και αφού ξεκίνησε η σταδιακή τήξη των πάγων κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου, ο Ελληνικός χώρος άρχισε να αναδύεται σιγά σιγά από τη θάλασσα της Μεσογείου και να σχηματίζονται τμήματα ξηράς. Από το φαινόμενο αυτό δημιουργήθηκαν τεράστιες λιμνοθάλασσες. Μία από αυτές παρέμεινε έως το 1750 π. Χ. και ήταν η Λίμνη της Λακεδαίμονος «Η ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ», η οποία έφθανε από την Πελλάνα έως το Γύθειο, ενώ ο Ποταμός Ευρώτας (ευ + ρότα = καλή πλοήγηση) ήταν πλωτός μέχρι τη θάλασσα.

Ο χρόνος θα δείξει τελικά αν ο κ. Σπυρόπουλος είχε δίκιο ή όχι και όσοι τον αμφισβητούν ας βγουν με το ονοματεπώνυμό τους και όχι να κρύβονται μέσα στα καφενεία όπως συνηθίζεται άλλωστε στην Ελλάδα και να τον διαψεύσουν δημόσια, γιατί ο μόνος που μπορεί να τον διαψεύσει ή καλύτερα να τον κρίνει είναι η ίδια η Ιστορία και κανένας άλλος. Εκτός από αντίζηλους που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον συκοφαντούσαν και καταπολεμήθηκε βάναυσα από το σύστημα, έχει αποκτήσει και φανατικό κοινό, ένας από αυτούς τους ένθερμους υποστηρικτές είναι και ο πρώην Υπουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» κ. Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος σ’ ένα απόσπασμα από το άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής με τον τίτλο: «Το Ανάκτορο του Μενελάου διχάζει» στις 23/2/2003, μας παραθέτει πως είναι πλέον πεπεισμένος ότι η Ομηρική Λακεδαίμων ευρέθη: «Ανεξάρτητα όμως από αυτό που ανάγεται στη σφαίρα της επιστημονικής ανάλυσης είναι γεγονός ότι η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή από το 1830 αναζητούσε το ανάκτορο του Μενελάου στη μυκηναϊκή Σπάρτη, δηλαδή στο ύψωμα της Κοκκινόραχης, όπου υπήρχε ιερό του Μενελάου και της Ελένης, ιδρυμένο περί το 700 π. Χ. Ανάκτορο όμως δεν ευρέθη εκεί που να ταιριάζει σ' έναν Μενέλαο! Ούτε βασιλικοί τάφοι βρέθηκαν εκεί ή αλλού στη Λακωνία, ούτε Κυκλώπεια τείχη, ούτε μέγαρο με ιερά και αποθήκες, τίποτα από αυτά που χαρακτηρίζουν ένα μυκηναϊκό κέντρο και μάλιστα ένα ανάκτορο ανάλογο του Ατρείδη Μενελάου. Όλα όμως αυτά βρέθηκαν κοντά στη σημερινή Πελλάνα, που κατά τον Σπυρόπουλο, που επικαλείται τον Όμηρο, είναι η Ομηρική Λακεδαίμων - που υπήρξε η πρωτεύουσα του Μενελάου».

Όλες αυτές οι κυκλώπειες και μυστηριώδεις κατασκευές μας βάζουν σε σκέψεις, η κατασκευή λαξευτού τάφου προϋποθέτει μεγάλες τεχνικές γνώσεις, κατασκευαστική εμπειρία και μακροχρόνια εργασία και οικοδομικά μέσα υψηλά. Παρότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει φθάσει σε απίστευτα ύψη κι όμως εξακολουθούν να προβληματίζουν τους ειδικούς για το αν οι πολιτισμοί εκείνοι κατοικήθηκαν από εξωγήινους ή γίγαντες, με αποτέλεσμα να υποπίπτουν συνεχώς σε λανθασμένα και ανυπόστατα συμπεράσματα. Γι’ αυτό ο Δάσκαλος μάς δίδαξε να ερευνούμε και να ετυμολογούμε τα πανάρχαια τοπωνύμια που μας προσφέρει μέσα από τα σπλάχνα της η Ελληνική Γη και όχι να κολλάμε σε εγκαταλειμμένες, εδώ και εκατοντάδων ετών, θεωρίες όπως είναι της απαρχαιωμένης Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, οι οποίοι Άγγλοι Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται, με το έτσι θέλω, ότι το Ανάκτορο του Μενελάου και της Ελένης βρίσκεται στην σημερινή Σπάρτη δίχως να υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία για να καταδείξουν την ορθότητα των επιχειρημάτων τους, κατά συνέπεια όλες αυτές οι θεωρίες χαρακτηρίστηκαν αβάσιμες και έχουν απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα.

Η Χώρα μας η Ελλάς εκτός από Γεωγραφικός είναι και ένας απέραντος «Μυθολογικός» Χάρτης, όπου οι αρχαίοι ημών πρόγονοι φρόντισαν να κρυπτογραφήσουν όλη την Ιστορία του πολιτισμού τους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φύσεως ως σημείο αναφοράς όπως ήταν για παράδειγμα ο Ήλιος, η Σελήνη, πλανήτες, αστρικά νεφελώματα, βουνά, ποτάμια, λίμνες, πελάγη, νησιά, δάση, το ζωικό βασίλειο ακόμα και ανθρώπινα συναισθήματα όπως ήταν ο εγκέφαλος, η ψυχή κτλ, μετατρέποντας το καθένα σε ξεχωριστές οντότητες ή αλλιώς θεότητες. Η όλη διαδικασία είχε ως σκοπό την διαφύλαξη των αρχείων ενός Κράτους ή στοιχεία για την προέλευση μιας φυλής από τυχόν λεηλασία ή τον αφανισμό του πολιτισμού τους, ούτως ώστε οι μεταγενέστερες γενεές να έχουν άμεση πρόσβαση στις χαμένες γνώσεις σπάζοντας τους κώδικες που ήταν καλά κρυμμένες μέσα από την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα.

Για την Ιστορία είπαμε πολλά για τον σπουδαίο αυτόν άνδρα δεν είπαμε το παραμικρό. Τον κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο έχουμε ακουστά μονάχα το όνομά του, αλλά κανείς ή τουλάχιστον ελάχιστοι γνωρίζουν τι ακριβώς έχει πετύχει στην μακρόχρονη και πλούσια καριέρα του ως Αρχαιολόγος και πόσα ακόμα μπορεί να μας διδάξει. Είναι Δρ. Αρχαιολογίας με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του, οι οποίες περγαμηνές ξεπερνάνε ακόμα και το λαμπρό ανασκαφικό του έργο. Είναι:
- Ανασκαφέας Αρχαιολόγος
- Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
- Μέλος της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρίας
- Μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
- Επίτιμο Μέλος στην Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά
- Επίτιμος Δημότης Πελλάνας (πρώην Δήμος Πελλάνας) και
- Συγγραφέας βιβλίων και μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα Ελληνικά και ξένα περιοδικά όπως είναι: Το Αρχαιολογικό Δελτίου, Το Τρίτο Μάτι, ΑΕΡΩΠΟΣ, Δαυλός, Sparta in Laconia, CORPUS κ.ά.

Υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Αρχαιολόγου Σπύρου Μαρινάτου, όπου μαζί με τον Δάσκαλό του το 1967 έκαναν την μεγαλύτερη, μέχρι τότε, αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ελλάδα στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Εκεί ήρθε στο φως μια ολόκληρη προϊστορική πόλη της Υστεροκυκλαδικής Α΄ περιόδου (1600 – 1400 π. Χ.), θαμμένη κάτω από τα ηφαιστειακά υλικά. Χάρη σ’ αυτό το ελαφρύ υλικό (τέφρα) τα σπουδαία αυτά οικοδομήματα διατηρήθηκαν επί αιώνες ακέραια και σε άριστη κατάσταση, όπου η δόμηση ήταν πυκνή και διέθετε πολυώροφα κτίρια με πλούσιες τοιχογραφίες, οργανωμένες αποθήκες, βιοτεχνικούς χώρους, άριστη πολεοδομική οργάνωση με δρόμους, πλατείες και είχε ένα πλήρως αναπτυγμένο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο περνούσε κάτω από το λιθόστρωτο και συνδεόταν απευθείας με τα σπίτια, όπως συμβαίνει και στις σύγχρονες πόλεις.

Από το έτος 1968 έως και το έτος 1984 η Αρχαιολογική Εταιρία της Αθήνας διενεργεί συστηματική ανασκαφή στην Τανάγρα υπό την διεύθυνση του Δρ. Σπυρόπουλου σε δύο θέσεις, 500 και 800 μ. Ανατολικά του σημερινού χωριού της Τανάγρας, Νοτίως του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, σε δύο Νεκροταφεία των μυκηναϊκών χρόνων. Κατά την ανασκαφή ήλθαν στο φως γραπτές λάρνακες και τα άλλα αρχαία της Τανάγρας των μυκηναϊκών χρόνων περίπου 1350 – 1180 π. Χ.

Αργότερα ως Έφορος αρχαιοτήτων στην πόλη της Θήβας ανακαλύπτει κατά την χρονική περίοδο 1971 και 1973 στο χώρο του Αμφείου την μεγαλύτερη βαθμιδωτή πυραμίδα της τρίτης χιλιετίας π. Χ, η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σ’ ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του Ευρωπαϊκού χώρου. Καθώς επίσης και τους τάφους των μυθικών αδερφών Ζήθου και Αμφίωνα, όπου σύμφωνα με τα Ομηρικά Έπη ήταν υιοί του Δία και της Αντιόπης και ήταν εκείνοι που πρώτοι έκτισαν την έδρα και τα τείχη της «εφτάπυλης» Θήβας (Οδύσσεια λ 260 – 289). Θα περίμενε κανείς να επαινεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ο καθηγητής για τις σπουδαίες αυτές ανακαλύψεις, παραταύτα εκδιώχθηκε βιαίως από τις ανασκαφές και «μετατέθηκε» άρον άρον στη Σπάρτη, όπου και παρέμεινε μέχρι την συνταξιοδότησή του το 2002.

Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Εύα/Λουκού Κυνουρίας είναι το σημαντικότερο μνημείο των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων στον ελληνικό χώρο, όπως καταδεικνύουν η μεγάλη της έκταση και κυρίως ο εξαιρετικός πλούτος των αρχιτεκτονικών λειψάνων και των πολυσχιδών γλυπτών και ψηφιδωτών ευρημάτων της. Το μνημείο ήρθε στο φως έπειτα από είκοσι ένα χρόνια συστηματικής ανασκαφής από τους καθηγητές Δρ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο (1980 - 2001) και τον γιό του Δρ. Γεώργιο Σπυρόπουλο (1990 - 2001).

Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι που παίζει με τόση επιδεξιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις καταστροφές στην αρχαία Πελλάνα. Γιατί όμως κρύβονται; Γιατί δεν μιλάει κανείς; Γιατί τα Μ.Μ.Ε. και ειδικά η δημόσια τηλεόραση Ε.Ρ.Τ. μαζί με τα υπόλοιπα «τουρκοκάναλα» δεν βγάζουν αυτό το μείζον θέμα στην επικαιρότητα; Οι απαντήσεις είναι απλούστατες και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για να αντιληφθεί κανείς πως στην ιδέα και μόνο αν ανατρεπόταν η Ελληνική Ιστορία από τις ανακαλύψεις του κ. Σπυρόπουλου, τότε ολόκληρη η διδακτική ύλη της Ιστορίας θα διαγραφόταν από όλα τα σχολικά βιβλία, αυτομάτως το γεγονός αυτό θα προκαλούσε τριγμούς τόσο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και στους κύκλους της Αρχαιολογίας. Επίσης θα τάραζε τα λιμνάζοντα νερά μιας μερίδας «βολεμένων» της συντηρητικής κοινωνίας της πόλης μας γνωστοί κι ως «τζάκια της Σπάρτης», οι οποίοι με το έμμονο οικονομικό συμφέρον ως πρόσχημα δεν θα δίσταζαν να σαμποτάρουν αρχαιολογικούς χώρους, έργα υποδομής, την κατασκευή υπερσύγχρονων αυτοκινητόδρομων ή ακόμα και να παρεμποδίσουν τη δημιουργία μουσείου στην Σπάρτη πλήττοντας έτσι ανεπανόρθωτα τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Λακωνίας, για να ικανοποιήσουν το αρρωστημένο τους προσωπικό όφελος.

Γεγονός είναι πως ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού και η ανακάλυψή του δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρώτη φορά στα χρονικά της Αρχαιολογίας συναντάμε ασύλητο (σφραγισμένο) βαθμιδωτό λαξευτό Βασιλικό Τάφο τέτοιας υψίστης σπουδαιότητας, δηλαδή από την αρχή του διαδρόμου μέχρι την είσοδο της Πύλης κλείνει προς τα μέσα σχηματίζοντας στα τοιχώματα βαθμιδωτή πυραμίδα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο αποκαλυπτικό βίντεο, ο οποίος εμπεριέχει στο εσωτερικό του κι άλλους δυο καλά φυλαγμένους τάφους (τρείς τάφους μέσα σε ένα μεγάλο). Και ένας Θεός ξέρει τι αμύθητους θησαυρούς και γνώσεις θα κρύβουν μέσα τους, προσθέτοντας επιπλέον άλλα 1.000 χρόνια Ιστορίας στην αρχαία Σπάρτη. Έτσι άλλωστε δεν συνέβη με τον Μανόλη Ανδρόνικο με την ανακάλυψή του για τον τάφο του Φιλίππου;

Είναι προφανές πως το σάπιο «Ελληνικό» καθεστώς που κυβερνάει τη Χώρα μας εδώ και 40 χρόνια ενοχλείται από την παρουσία λαμπρών προσωπικοτήτων και δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να ορθώσει το ανάστημά της εκεί που δικαιωματικά της αξίζει. Δυστυχώς θύματα αυτού του οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης, το οποίο τείνει να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο είναι η νεολαία μας και τώρα εξαπλώνεται σαν πανώλη και στον πολιτισμό μας. Συνήθως χτυπάει σε δυο μέτωπα πρώτα με το χρήμα στοχεύοντας στην υπερκατανάλωση και στην οκνηρία και μετά στην παιδεία αφανίζοντας γλώσσα και οικογένεια.

Τέλος εμείς οι κάτοικοι της Πελλάνας δεν θα εγκαταλείψουμε έτσι εύκολα τα όπλα, ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι το τέλος και όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένως κατά το παρελθόν: «παίρνοντας την γενναία απόφαση παραδίδουμε τις περιουσίες και τα χωράφια μας στα χέρια του κ. Σπυρόπουλου για το καλό της Ιστορίας και του τόπου μας και αν δεν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας και σύντομα θα μας βρείτε μπροστά σας».


 
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters