Και αυτό γιατί αποδεικνύεται ότι αυτή η σπηλιά είναι η αρχαιότερη κατοικημένη τοποθεσία στον Εύξεινο Πόντο!

Σύμφωνα με τη Hürriyet, τα ευρήματα χρονολογούνται στην εποχή των Χετταίων, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι εντοπίστηκαν και τα πιο παλιά ξύλινα αντικείμενα στην Ανατολία.