Ήταν αρχές Οκτωβρίου του 1961, μερικές εβδομάδες μέχρι την κρίσιμη αναμέτρηση των βουλευτικών εκλογών.