Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Η Τρόικα κόβει από παντού στην Κύπρο - Ολο το Μνημόνιο


Κλείδωσε η συμφωνία ανάμεσα στην κυπριακή κυβέρνηση και την Τρόικα. Την είδηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρίστος Στυλιανίδης, ο οποίος έκανε λόγο για νέο ξεκίνημα και για στόχο που επιτεύχθηκε.


Στο Μνημόνιο, όπως αναφέρει και ο Φιλελεύθερος, που θα κληθεί να υπογράψει η Κύπρος θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περικοπές μισθών, ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων και αυτών που εργάζονται σε ημικρατικούς οργανισμούς, αλλά και πρόσθετες φορολογίες.Ο κ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε τη σύναψη συμφωνίας με την Τρόικα ως σημαντική εξέλιξη που κλείνει μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας για τον τόπο και τόνισε πως πλέον η κατάσταση ομαλοποιείται και σταθεροποιείται. Παράλληλα, τόνισε πως μέσω αυτού δημιουργούνται οι συνθήκες για την επανεκκίνηση της οικονομίας έστω και κάτω από δυσμενείς όρους.

Ακόμη, τόνισε πως η κυβέρνηση προσήλθε στη διαπραγμάτευση με βασικό στόχο να αλλάξει την αρχική συμφωνία του Δεκεμβρίου σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το σχεδιασμό, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των εσόδων από το φυσικό αέριο.

Στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, η πρόσβαση περίπου 200 χιλιάδων πολιτών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η επέκταση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2016 στο 2018 και η εξασφάλιση των ταμείων πρόνοιας.

Σύμφωνα το sigmalive στόχος είναι η πρώτη δόση να καταβληθεί τον Μάιο. Ακολούθως θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο μέχρι το 2016, ενώ κάθε τρεις μήνες θα υπάρχει έλεγχος αποκλίσεων εσόδων και εξόδων από την Τρόικα για να αποδεσμεύονται οι δόσεις.

Τέλος, η κυβέρνηση θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να πείσει τους δανειστές ώστε να αρχίσουν να προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι, σε αντιστάθμισμα με τις νέες περικοπές μισθών, με ισχύ από το 2013.

Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο για την Κύπρο

Τι ισχύει σε μισθούς
Στο Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως γράφει ο Φιλελεύθερος ισχύουν οι αποκοπές των μισθών του δημόσιου τομέα που συμφωνήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2012. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να έχει άλλη αντίληψη για το θέμα και όπως φαίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο προτείνει διορθώσεις μισθών και συντάξεων ακόμη και του 13ου μισθού.

Στο κείμενο που καλείται να συμφωνήσει η κυβέρνηση αναφέρεται ότι εφαρμόζεται η κλιμακωτή μείωση των αποδοχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στους συνταξιούχους και εργαζόμενους ως εξής: 0- 1.000 ευρώ 0%, 1.001-1.500 ευρώ 6,5%, 1.501-2.000 ευρώ 8,5%, 2.001-3.000 ευρώ 9,5%, 3.001-4.000 ευρώ 11,5%, άνω των 4.001 ευρώ 12,5%.

Ριζικές αλλαγές στους οργανισμούς
Η Τρόικα αναφέρεται ονομαστικά στις ιδιωτικοποιήσεις της Cyta, ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων, κάτι που δεν έκανε στο αρχικό κείμενο του Νοεμβρίου. Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, που ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, τους δήμους και τις περιφερειακές διοικήσεις, εν όψει της πιθανής αποεπένδυσης ή αναδιάρθρωσης των οργανισμών.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η απογραφή όλων των κρατικών επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να υπόκεινται σε αναδιάρθρωση ή να γίνει εκκαθάριση. Η κυβέρνηση καλείται να ετοιμάσει ένα σχέδιο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση για την επανεξέταση των δραστηριοτήτων και των οικονομικών που αφορά τους ημικρατικούς οργανισμούς. Η έκθεση θα αξιολογεί τις επιχειρηματικές προοπτικές των επιχειρήσεων αυτών και θα αποτελεί το πεδίο εφαρμογής για την ομαλή ιδιωτικοποίηση. Οι κυπριακές Αρχές θα πρέπει να λάβουν τις αναγκαίες νομικές αλλαγές για να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης, το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας μέσω αυξημένου ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων, καθώς και στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.

Υπολογίζονται περισσότερο τα κοιτάσματα
Μια έντονα πιο ξεκάθαρη διατύπωση για τον ρόλο των υδρογονανθράκων και το δικαίωμα διαχείρισής τους επιδιώκεται στις διαπραγματεύσεις για το τελικό Μνημόνιο, σε σχέση με εκείνο που συμφωνήθηκε στο τέλος του 2012. Το μέχρι και αργά χθες υπό συζήτηση κείμενο του Μνημονίου, σε σχέση με τα θέματα ενέργειας, περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν:

Λαμβάνεται πιο ξεκάθαρα υπόψη ο ρόλος των υδρογονανθράκων στην ανάκαμψη της οικονομίας γενικότερα. Γίνεται αναφορά σε δυναμικό που θα προσφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην ανάκαμψη, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καμία αναφορά.

Μπαίνουν πολύ πιο ξεκάθαρες προβλέψεις σε σχέση με την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού και της αφοράς φυσικού αερίου τόσο εντός Κύπρου όσο και για εξαγωγές. Κάτι που ερμηνεύεται αντιφατικά από τις διάφορες πλευρές.

Γίνεται αποδεκτό, όπως και στο προηγούμενο Μνημόνιο, ότι τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες θα κατανεμηθούν πρώτα για ανάπτυξη υποδομών και τις μελλοντικές γενιές και προστίθεται πρόβλεψη για «δημιουργία αξίας για όλα τα στρώματα της κοινωνίας». Αποσύρεται η πρόβλεψη για διαβούλευση σε σχέση με το πλαίσιο του Ταμείου Υδρογονανθράκων. Πρόβλεψη που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης από την Τρόικα σημαντικά περισσότερων πόρων από τους υδρογονάνθρακες για απομείωση του χρέους, εξαλήφθηκε – τουλάχιστον στα μέχρι τώρα κείμενα.

Καταργήσεις δαπανών και προνομίων
Μείωση των συνολικών δαπανών για κοινωνικές παροχές, κατά τουλάχιστον €113 εκατ. μέσω της κατάργησης ενός αριθμού, όπως το επίδομα μητέρας, άλλα οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα εκπαιδευτικών. Επίσης γίνεται και ο εξορθολογισμός του επιδόματος Πάσχα για τους συνταξιούχους.

Εξασφαλίζεται μείωση τουλάχιστον 29 εκατ. ευρώ στο σύνολο των δαπανών των επιδομάτων για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επιτυγχάνεται με τη φορολόγηση των συντάξιμων επιδομάτων που παρέχονται σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους υπαλλήλους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεύτερο σημείο είναι η μείωση των αποζημιώσεων που προβλέπονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης στο εξωτερικό για επαγγελματικά ταξίδια κατά 15%.

Μειώνονται ορισμένα οφέλη και προνόμια για τους κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδίως με την αναστολή του δικαιώματος να ταξιδεύουν στην πρώτη θέση.

Παρατείνεται η αναστολή καταβολής της ΑΤΑ για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του προγράμματος (πρώτο τρίμηνο 2016).

Επεκτείνεται το πάγωμα των προσαυξήσεων και γενικές αυξήσεις μισθών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τρία επιπλέον έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά τουλάχιστον πέντε χιλιάδες κατά την περίοδο από 2012 έως 2016 και εφαρμογή ενός τετραετούς προγράμματος που αποβλέπει στην κατάργηση του τουλάχιστον 1.880 θέσεις μονίμων υπαλλήλων.
kerberos-hellas

ΟΧΙ στη Γερμανία από έναν Λοχία! Συγκλονιστική ιστορία αντίστασης

6 Απριλίου 1941: 38.000 ΟΧΙ στη Γερμανία από ένα Λοχία! Συγκλονιστική ιστορία αντίστασης
Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου της εισβολής της Γερμανίας στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω την ιστορία του Λοχία Ίτσιου που όλοι σχεδόν γνωρίζετε, απλώς γιά να επισημάνω τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Γερμανοί σε όσους νικούν μετά από μάχη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

Ο Ουϊνστον Τσώρτσιλ είχε πει το ιστορικό “οι ήρωες πολέμανε σαν ΄Έλληνες”. Όπως φάνηκε βέβαια εκ των υστέρων δεν ήταν μόνο αναγνώριση του αγώνα των Ελλήνων ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα, αλλά και εκδήλωση της ανησυχίας του,γι΄ αυτό το λαό που στα πολύ δύσκολα με κάποιο μαγικό τρόπο αφυπνίζεται, ενώνεται, πολεμά μέχρι θανάτου για την εθνική του αξιοπρέπεια. Γι΄ αυτό και αμέσως μετά τα καλά και θερμά του λόγια, ο Τσώρτσιλ, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον εθνικό διχασμό που ακολούθησε το τέλος της Κατοχής.

Δεν γνωρίζουμε αν ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε στο μυαλό του κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που τον έκανε να εκφράσει το θαυμασμό του για τη μαχητικότητα των Ελλήνων. Δεν γνωρίζουμε αν είχε ακούσει ποτέ την ιστορία ενός Έλληνα λοχία που έχοντας απέναντί του τη πιο σύγχρονη πολεμική μηχανή της εποχής, έμεινε μόνος του μέσα σ΄ ένα πολυβολείο και “έριξε” 38.000 σφαίρες εναντίον των Γερμανών εισβολέων! Άλλες πληροφορίες ανεβάζουν ψηλότερα αυτό τον αριθμό! Σταμάτησε όταν του τελείωσαν οι σφαίρες και αφού είχε προξενήσει απίστευτες απώλειες στους Γερμανούς!

Η ιστορία του λοχία Δημήτρη Ίτσιου και το τραγικό του τέλος είναι ίσως το καλύτερο μήνυμα αυτή την ημέρα μνήμης. Και είναι ένα μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να σε αναγκάσει να σκύψεις,αν δεν το επιτρέψεις εσύ ο ίδιος.


6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Ο Δημήτριος Ίτσιος γεννήθηκε το 1906 στην ακόμα σκλαβωμένη τότε Μακεδονία από Βλάχους γονείς. Παντρεύτηκε την Άννα Κ. Νανοπούλου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Αναστάση. Με την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου επιστρατεύθηκε ως έφεδρος λοχίας και υπηρετούσε στο Μπέλες, πάνω από το χωριό του, τα Άνω Πορόια Σερρών.
Εκεί επάνω, στην κορυφογραμμή του Μπέλες, ήταν στημένα τα πρώτα πρόχειρα φυλάκια της προκάλυψης της «γραμμής Μεταξά». Λίγο πιο κάτω, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή, βρίσκονταν τα εννέα σκυρόδετα ελληνικά πυροβολεία, στημένα κατά μήκος της δεύτερης αμυντικής γραμμής. Οι υπερασπιστές των πυροβολείων, είχαν εντολή να αμυνθούν ώσπου ο στρατός του υποτομέα Ροδοπόλεως να συμπτυχθεί χωρίς απώλειες προς τα Κρούσια κι αμέσως μετά, να εγκαταλείψουν κι αυτοί τις θέσεις τους με κανονική υποχώρηση, έχοντας ως πλεονέκτημα την άριστη γνώση της περιοχής.Ο Ίτσιος κατά την εισβολή των Γερμανών στο Μπέλες, στις 6 Απριλίου 1941, βρέθηκε να είναι επικεφαλής του Πολυβολείου Π8. Η ώρα είναι 5.15΄ όταν ψηλά στην «Ομορφοπλαγιά» του Μπέλες η πιο τέλεια πολεμική μηχανή της εποχής αρχίζει το καταστροφικό της έργο. Το πρώιμο γλυκοχάραμα έρχεται συντροφευμένο από ομοβροντίες Γερμανικών πυροβόλων, όλμων και πολυβόλων. Αρχίζει η επίθεση. Ανταπαντούν οι υπερασπιστές της προκάλυψης. Τα μάτια του Ίτσιου και των συντρόφων του κατακόκκινα απ’ την ολονύχτια αγρυπνία ερευνούν πόντο - πόντο το έδαφος μπροστά τους. Με το δάχτυλο στην σκανδάλη είναι έτοιμοι να αντιτάξουν σκληρή αντίσταση στην ιταμή επίθεση. Η προκάλυψη αντιστέκεται ηρωικά.
Ο ήλιος, στις πλαγιές του Μπέλες, αρχίζει σιγά - σιγά το καθημερινό του ανηφόρισμα. Κάποια στιγμή ακούγεται βόμβος αεροπλάνων. Τρία ή τέσσερα «στούκας» πλησιάζουν την περιοχή και ξερνούν σίδηρο και φωτιά. Στη σφοδρότητα των επίγειων και ουράνιων επιθέσεων δεν αντέχει άλλο η προκάλυψη. Αναδιπλώνονται οι υπερασπιστές της πρώτης γραμμής.

Έρχεται η σειρά των πολυβολείων. Θερίζουν τα πολυβόλα τους. Ατσάλινοι οι υπερασπιστές τους καθηλώνουν τους Γερμανούς. Τα αεροπλάνα βουτούν και ξαναβουτούν με λύσσα σκορπώντας φωτιά και όλεθρο. Τα οχυρά αντιστέκονται. Οι υπερασπιστές των πολυβολείων ποτίζουν με το αίμα τους τα ιερά χώματα της γενέθλιας γης.
Σταδιακά τα ελληνικά πυροβολεία Π3, Π4, Π5 και Π9, σιγούν. Ακολουθεί το Π6 που, περικυκλωμένο από τον εχθρό, έπειτα από σθεναρή αντίσταση, καταλαμβάνεται το μεσημέρι… Τα πυροβολεία Π7 και Π8, όμως, συνεχίζουν να μάχονται. Μέσα, βρίσκονται Έλληνες με ψυχή, θρεμμένοι με τα ιδεώδη της ελευθερίας, με τα ιδανικά της αυτοθυσίας. Έλληνες, που δε διαπραγματεύονται ούτε μια σπιθαμή ελληνικής γης… Γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ελπίδα γι’ αυτούς. Αλλά, δεν τους νοιάζει. Το πυροβολείο Π8, έχει στη διάθεσή του 38.000 φυσίγγια, που οι υπερασπιστές του είναι διατεθειμένοι να τα «ξοδέψουν» με τη «δέουσα τσιγκουνιά».
Κάποια στιγμή ο λοχίας Ίτσιος βλέποντας το μάταιο της θυσίας, διατάζει τους στρατιώτες της μονάδας του να εγκαταλείψουν το Π8. Ο ίδιος θα μείνει και θα προσπαθήσει να καλύψει μόνος του την σωτηρία τους. Μερικοί υπακούουν. Οι Ανωπορογιώτες όμως μένουν. Φίλοι και σύντροφοι στις δουλειές και στα γλέντια στο χωριό. Πιστοί συμμαχητές του τώρα στο Π8 στην απόφασή του για αντίσταση μέχρις εσχάτων. Στη θυσία.

Μεθυσμένος ο Ίτσιος από τους καπνούς και τη βαριά μυρωδιά της μπαρούτης, αλλά και σε κατάσταση έκστασης, αποκρούει με το πολυβόλο του τις λυσσασμένες απόπειρες των Γερμανών για κατάληψη του οχυρού του. Γυαλίζουν τα κράνη των σκοτωμένων Γερμανών στρατιωτών της Βέρμαχτ στον απριλιάτικο ήλιο. Οι επιθέσεις συνεχίζονται, πληθαίνουν, σκληραίνουν. Μα ο Ίτσιος δε σταματά με το πολυβόλο του να σκορπά τον όλεθρο και το θάνατο στο Γερμανό εισβολέα. Όσο πιο πολύ κρατήσει στο μετερίζι του, τόσο ποιό ασφαλής θα γίνει η υποχώρηση των άλλων προς τα Κρούσια. Ούτε σκέψη για τη δική του σωτηρία με φυγή.
Η χαρά της θυσίας για την πατρίδα δίνει φτερά στην ψυχή, στα χέρια, στο πολυβόλο του λοχία. Οι άδειοι κάλυκες γεμίζουν τον ελεύθερο χώρο του πολυβολείου. Το τηλέφωνο με τη Διοίκηση από ώρα έχει σιγήσει. Κάποια στιγμή τελειώνουν τα πυρομαχικά. Αμέσως μετά ακολουθεί μια αλλόκοτη σιωπή. Οι Γερμανοί λουφάρουν. Αυτό φαίνεται, περίμεναν. Το τελείωμα των φυσιγγιών. Ο Λοχίας με τους συντρόφους του, γνωρίζουν πως έπραξαν το καθήκον τους. Πολέμησαν για την πατρίδα, για τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. Ξέρουν πως μάλλον δεν θα ξαναδούν ποτέ τους δικούς τους ανθρώπους, για τους οποίους υπεραμύνθηκαν.
Με δυσκολία ανοίγουν τη βαριά σιδερόπορτα του φρουρίου τους. Τα άδεια φυσίγγια την έχουν φρακάρει. Σε λίγο βρίσκονται έξω. Στο γεμάτο από καπνούς, μυρωδιά μπαρούτης και θάνατο αέρα του βουνού.

Είναι προχωρημένο απόγευμα. Κράτησαν για καλά. Στην κατάσταση αυτή -μισοζαλισμένοι και ιδρωμένοι από την περίεργη σιωπή - ούτε που κατάλαβαν την περικύκλωσή τους, άοπλοι αυτοί, από ομάδα Γερμανών.
«Οι άνδρες, όσοι δεν εφονεύθησαν, συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι και μαζί μ’ αυτούς κι ο Λοχίας Ίτσιος Δημήτριος, αρχηγός του Πυροβολείου Π8. Το πυροβολείον τούτο, δια του φοβερού, πράγματι, πυρός, επέφερεν εις τους Γερμανούς τεραστίας φθοράς. Δι’ αυτό ο επικεφαλής αυτών Αξιωματικός, ζητάει να μάθει τον Αρχηγόν», μας πληροφορεί ο Συνταγματάρχης Γιακουμής στο πολεμικό του ημερολόγιο.
Ο επικεφαλής αξιωματικός σε άπταιστα Ελληνικά ζητά τον αρχηγό του φρουρίου Π8. Η σκηνή που ακολουθεί, ζωντανεύει, χωρίς υπερβολή, την Αλαμάνα με το Διάκο της πάνω στα Μακεδονικά βουνά. Ευθυτενής, με αγέρωχη αξιοπρέπεια χωρίς ίχνος πρόκλησης και ανόητης επίδειξης, κάνει ο Ίτσιος δυο - τρία βήματα μπροστά, χαιρετά στρατιωτικά το Γερμανό Αξιωματικό και με σταθερή φωνή αναφέρει:
- Ίτσιος Δημήτριος, λοχίας πεζικού.

Ξαφνιάζεται ο άλλος. Στα μάτια του εύκολα θα μπορούσε να διακρίνει κανείς το θαυμασμό του για το παλληκάρι.
- Συγχαρητήρια λοχία. Με τη γενναιότητά σου ζωντάνεψες εδώ πάνω, σε τούτα τα βουνά, την πανάρχαια ιστορία των προγόνων σου.
Αμέσως μετά του κάνει νεύμα να τον ακολουθήσει. Τον οδηγεί στο ξέφωτο μπροστά από το πολυβολείο, και δείχνοντας του τις δεκάδες των πτωμάτων των στρατιωτών του - πάνω από 200 κατά έγκυρη εκτίμηση - του λέει:
- Αυτό που βλέπεις λοχία είναι έργο δικό σου.
Ο Ίτσιος γαλήνιος σαν όλους τους πραγματικούς ήρωες απαντά λακωνικά:
- Έπραξα το καθήκον μου.
- Εσύ έπραξες το καθήκον σου. Τώρα η σειρά μου να «εκτελέσω» κι εγώ το δικό μου καθήκον.

Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Ελλήνων και Γερμανών στρατιωτών, βγάζει το πιστόλι του και στυλώνοντάς το στον κρόταφο του παλληκαριού τον εκτελεί εν ψυχρώ. Πέφτει άψυχο το παλληκάρι στα πόδια του εκτελεστή του. Μια αυλακιά άλικο αίμα πνίγει τα πρώτα αγριολούλουδα της «Ομορφοπλαγιάς» σημαδεύοντας τα όρια της γενναιότητας της πατριδολατρίας και της θυσίας από τη μια και της βαρβαρότητας, του φασισμού και της απανθρωπιάς από την άλλη. Ψυχρή, εγκληματική δολοφονία. Ο Γερμανός ήξερε καλά πως τη στιγμή εκείνη, διέπραττε ένα έγκλημα πολέμου, μια στυγνή κι αποτρόπαια δολοφονία, μπροστά στα απορημένα βλέμματα των δικών του στρατιωτών και στα γεμάτα πίκρα και αγανάκτηση βλέμματα των συμπολεμιστών του Ίτσιου. Γιατί, ο λοχίας τους, δεν έπεσε. Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Έφυγε από τη ζωή άδικα, μια όμορφη Απριλιάτικη ημέρα στην καρδιά της άνοιξης…

Η θυσία του έχει καταγραφεί σε σχετική πολεμική έκθεση του 111/70 τάγματος Πεζικού, όπου μεταξύ των άλλων, αναφέρονται :
«….ο γενναίος Ίτσιος Δημήτριος με το σκληρό θάνατό του θα εισέλθει στο πάνθεον των ηρώων και η ιστορία θα αναγράφει το όνομά του προς παραδειγματισμό των επερχόμενων γενεών....»Το πτώμα του, μαζί με αυτά των άλλων συμπολεμιστών του, ετάφη στην Ομορφοπλαγιά. Το 1946, η σύζυγός του, Άννα, μαζί με άλλους συγχωριανούς, ξέθαψαν και μετέφεραν τα οστά του και των άλλων πεσόντων στο Ηρώο του χωριού Άνω Πορόια. Είναι η χρονιά που απονέμεται μεταθανάτια στο λοχία ο βαθμός του Επιλοχία και το Αργυρό Αριστείο Ανδρείας για τη γενναιότητα και το θάρρος του. Πολλά χρόνια μετά στήνεται στην «Ομορφοπλαγιά» και κοντά στο θρυλικό πλέον Π8 αναμνηστική στήλη, το δε στρατόπεδο που υπάρχει στο χώρο της θυσίας του ονομάζεται «Στρατόπεδο Ίτσιου». Τέλος στις 10 Αυγούστου 1980, σε επίσημη τελετή γίνονται τα αποκαλυπτήρια της γλυπτικής σύνθεσης της κεντρικής πλατείας του χωριού Άνω Πορόια.
Σήμερα, επίκαιρα όσο ποτέ, ο ήρωας Δημήτριος Ίτσιος βροντοφωνάζει με τη χάλκινη σιωπή της προτομής του από την κεντρική πλατεία του Μακεδονίτικου κεφαλοχωριού, σε απόσταση αναπνοής από τα συμβατικά σύνορα του ασύνορου Ελληνισμού, ότι τα κόκκαλα των παλαιών και νέων Μακεδόνων ηρώων τσακίζουν αλύπητα τα βέβηλα χέρια φίλων και εχθρών, για όποια απόπειρα καπήλευσης της Ελληνικής ιστορίας.

- Ίτσιος Δημήτριος του Ευσταθίου...
- Παρών!

OnAlert

http://www.gataros.net/2013/04/blog-post_1819.html

Ο πραγματικός στόχος της Γερμανίας

Η πολιτική της Μέρκελ και του Σόιμπλε στοχεύει στην υπεξαίρεση των υδρογονανθράκων Ελλάδας και Κύπρου

  • Μέσα σε έναν αιώνα, ο τρίτος πόλεμος Γερμανίας – Ρωσίας έχει ήδη ξεκινήσει. Η Gazprom, καθετοποιημένη πλήρως, με δομή στρατιωτικής μηχανής, σφιχταγκαλιάζει την Γερμανία, καθιστώντας την ενεργειακά αιχμάλωτη της Ρωσίας.
  • Η Γερμανία αντιδρά με την απόπειρα υπεξαίρεσης του φυσικού αερίου Ελλάδας – Κύπρου μέσω μνημονίων.
  • Η Τουρκία για άλλη μία φορά στο πλευρό των Γερμανών ως δαμόκλειος σπάθη σε περίπτωση αντίδρασης.
  • Ο Σημίτης υπηρέτησε ευλαβικά αυτό το σχέδιο από το 1995. Η εξόντωση Παπανδρέου, τα Ίμια και η αναστολή των ερευνών κατέστησαν την Ελληνική ΑΟΖ είτε “Ευρωπαϊκή” είτε “Ελληνοτουρκική”.
  • Η μεγάλη σύγκρουση έχει ξεκινήσει. Η Ελλάδα οφείλει να προσέξει για να μην έχει την τύχη της Ρουμανίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα χειρότερα, να μην ζήσει ένα νέο 1922.
  • Ο Πούτιν προσπαθεί να αποφυγει τα λάθη του Τσάρου Νικολάου “σφραγίζοντας” την δυνατότητα διείσδυσης των Γερμανών στην Ρωσικη κοινωνία, με την δημιουργία εθνικής συνείδησης και κοινωνικής ισορροπίας.
  • Η ΕΕ το ισχυρό όπλο στα χέρια της Γερμανίας, με εγκλωβισμό – χειραγώγηση τοπικών κυβερνήσεων και καρατόμηση “αντιφρονούντων”.
  • Σημείο – κλειδί η στάση των Αμερικανών. Η απώλεια της Κλίντον, προβληματίζει την Γερμανία.
Του Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά*

Ο ενεργειακός πόλεμος με τη βοήθεια των χρηματοπιστωτικών όπλων, βρίσκεται πλέον επίσημα στο επίκεντρο της πολεμικής τέχνης μια θέση που, για χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα, κατείχαν οι στρατιώτες και τα συμβατικά όπλα. Η διεξαγωγή πολέμων με αμυντικά ή επιθετικά χρηματοπιστωτικά όπλα, θα αναλύεται σύντομα από τα επίσημα στρατιωτικά εγχειρίδια, αλλά και θα διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές! Το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιείται εύκολα, επιτρέπει καλυμμένες και κρυφές ενέργειες, ενώ διαθέτει μια εξαιρετικά καταστροφική δύναμη, κατά πολύ πιο ανώτερη και πιο ασφαλέστερη ταυτόχρονα, όλων των άλλων πολεμικών όπλων.

Για παράδειγμα η Ρωσία διαθέτει ένα ισχυρότατο όπλο, με το οποίο έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιτυχημένα τους εχθρούς της, στο πεδίο που διεξάγονται σήμερα οι μάχες του παγκόσμιου συναλλαγματικού πολέμου: την ενέργεια. Στα πλαίσια αυτά, το σημαντικότερο ίσως μέσο χρήσης του συγκεκριμένου όπλου, εκ μέρους της Ρωσίας, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της, η οποία είναι ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο, την Gazprom. Η επιχειρηματική και οργανωτική της δομή είναι εξ ολοκλήρου κάθετη. Συμπεριλαμβάνει εξόρυξη, παραγωγή, μεταφορά, προετοιμασία, εμπορία και παράδοση. Ελέγχει το 20% των αποθεμάτων φυσικού αερίου του πλανήτη, καθώς επίσης το 60% των αποθεμάτων της Ρωσίας. Εκτός από τον τομέα της ενέργειας, η Gazprom έχει αναπτυχθεί στους τομείς των ΜΜΕ, τραπεζών, ασφαλειών και επενδύσεων, έχοντας ιδιόκτητη εσωτερική επενδυτική εταιρεία. Περαιτέρω, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της Gazprom θυμίζει περισσότερο το σχεδιασμό μιας πολεμικής τακτικής, παρά μια επιχειρησιακή στρατηγική.

Για παράδειγμα η χρήση του φυσικού αερίου, ως ένα γεωπολιτικό όπλο, αποδείχθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2006 όπου η Ρωσία σταμάτησε να εφοδιάζει την Ουκρανία, με το δικαιολογητικό ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές με τη χώρα, όσον αφορά την πληρωμή του αερίου. Φυσικά, τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας δεν περιορίσθηκαν μόνο στην Ουκρανία, αλλά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αφού ο αγωγός διασχίζει την Ουκρανία. Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε το 2009 αυτή τη φορά με πολύ επώδυνα αποτελέσματα, αφού αρκετά εργοστάσια στην Ανατολική Ευρώπη ανέστειλαν τις εργασίες τους, ενώ έμειναν χωρίς θέρμανση πάρα πολλές κατοικίες, μέσα στην πιο ψυχρή εποχή του χρόνου. Οι δύο αυτές περιπτώσεις τεκμηριώνουν το γεγονός ότι, η Ρωσία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει στο μέλλον το όπλο φυσικό αέριο όσο πιο αιμοβόρα μπορεί και χωρίς κανέναν οίκτο. Ουσιαστικά λοιπόν, η Ρωσία δοκίμασε και αριστοποίησε τη χρήση του φυσικού αερίου ως όπλου επιτυγχάνοντας ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο ενισχύει την επιθετική της ικανότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν χρησιμοποιούσε το ίδιο όπλο σήμερα, το σταμάτημα δηλαδή της τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, τα αποτελέσματα θα ήταν εξαιρετικά καταστροφικά. Ειδικά στις παραγωγικές βιομηχανίες της Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα στις βαριές βιομηχανίες της Γερμανίας.

Ο αγωγός, με τον οποίο μεταφέρεται το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, είναι ο Nord Stream. Πρόκειται για μια εταιρεία, με μετόχους τη Ρωσική Gazprom, καθώς επίσης τις γερμανικές Wintershall και EON, την Ολλανδική Gasunie και τη Γαλλική GDF Suez. Σχεδιάστηκε επίσης ο South Stream, με μετόχους την Gazprom, την Ιταλική ΕΝΙ, τη Γαλλική EdF Suez και την Γερμανική Wintershall. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί ο εφοδιασμός της Ευρώπης, μέσω της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Μεγάλος εχθρός της Ρωσίας είναι ο αγωγός Nabucco, ο οποίος σχεδιάζεται από κράτη της Ευρώπης, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, με στόχο να εξασφαλίσει στην Ευρώπη φυσικό αέριο από τα αποθέματα της Κασπίας (Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν, ενδεχομένως επίσης από το Ιράν, το Ιράκ και την Αίγυπτο) έτσι ώστε να μην είναι απόλυτα εξαρτημένη από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν προσπαθεί μόνο να εμποδίσει την κατασκευή του Nabucco αλλά, παράλληλα, προωθεί δύο εναλλακτικούς αγωγούς, μέσω των οποίων θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο από την κεντρική Ασία στην Ευρώπη ελεγχόμενους από την Gazprom. Η προμήθεια άλλωστε της Ευρώπης με φυσικό αέριο, είναι ο κυριότερος μοχλός πίεσης που έχει η Ρωσία στη διάθεση της, κάτι που βέβαια δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Αχίλλειος πτέρνα της Γερμανίας είναι η ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία. Είναι για αυτό που ήδη έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα εξεύρεσης εναλλακτικών ενεργειακών πηγών. Έχει για παράδειγμα πρωτοστατήσει στην δημιουργία του Διεθνές Γραφείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες ανανεώσιμες τεχνολογίες. Αλλά γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Το φυσικό αέριο θα είναι ο ρυθμιστής στο μακροπρόθεσμο ενεργειακό ισοζύγιο της Γερμανίας. Για αυτό η Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και αυτή χρηματοπιστωτικά όπλα για την ικανοποίηση των ενεργειακών της αναγκών.

Παράδειγμα η κατάσταση που ζούμε σήμερα, όπου μακροπρόθεσμος στόχος της Γερμανίας είναι η υπεξαίρεση των αποθέματων υδρογονανθράκων της Κύπρου. Έχει αρχίσει με την προσπάθεια καταστροφής του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μας και με την παράλληλη ένταξή της Κύπρου σε τριμηνιαία μνημονιακή επιτήρηση. Με αυτό τον τρόπο τα έσοδα τη χώρας μας θα μειώνονται συνεχώς και τότε θα αρχίσει η μνημονιακή διαχείριση του δικού μας φυσικού αέριου και πετρελαίου. Θα είμαστε διά βίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στα πλαίσια αυτά, η Πολιτεία πρέπει να αποφύγει όλες τις παγίδες με στόχο όχι μόνο να μην χαθεί τίποτα, αλλά να βγει η πατρίδα μας κερδισμένη από την κρίση. Η Κύπρος, από γεωπολιτικής πλευράς, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, ίσως στην καλύτερη της ιστορίας της. Ταυτόχρονα βέβαια, είναι υποχρεωμένη να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, γεγονός που οφείλει να υποχρεώσει τα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν, χωρίς τις σημερινές μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ενεργειακό πόλεμο που δεχόμαστε προς όφελος μας. Είναι άμεση η ανάγκη χάραξης επιστημονικά τεκμηριωμένου μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού που θα διαλαμβάνει όλες τις πτυχές διαχείρισης των υδρογονανθράκων μας. Με αυτό τον τρόπο θα ξέρουμε τι θέλουμε και πως θα το πράξουμε. Τέτοιος σχεδιασμός θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί ίσως σε 10 εντολές (όπως αυτές της Νορβηγίας) και να συμφωνηθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Είναι στο χέρι μας κατά πόσο θέλουμε να διαχειριστούμε εμείς τον εθνικό μας πλούτο ή θα τον αφήσουμε σε μνημονιακή διαχείριση!

*Ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής στο American University of Sharjah

(συνεχίζεται...)
 
http://kostasxan.blogspot.gr/2013/04/blog-post_3280.html

Κι όμως! Ερχεται καταιγίδα…


Η ανάπτυξη δεν θα έρθει τελικά (σαν την… άνοιξη) στο τέλος του τρέχοντος έτους και η πατρίδα δεν θα βγάλει το κεφάλι της έξω από το νερό, όπως λανθασμένα υπολόγιζε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης! Η ύφεση θα συνεχιστεί δυστυχώς μέχρι και το 2016, όπως σωστά προέβλεπαν (με
επιμονή!) όσοι ισχυρίζονται ότι αυτός ο δρόμος, ο στρωμμένος με ελλείμματα, θυσίες και δάκρυα, δεν οδηγεί -επουδενί!- σε απάνεμο λιμάνι!

Ο φαύλος κύκλος γιγαντώνεται -σπρώχνοντας βίαια τον κόμπο στο χτένι-, η αγορά ασφυκτιά από έλλειψη ρευστού-οξυγόνου, η κοινωνία βυθίζεται κάθε μέρα και περισσότερο σε απελπισία, παρότι το «κύμα» που αναμένεται από την Κύπρο δεν έχει φτάσει (ακόμα) στις
δικές μας ακτές. Με την ανεργία (26,4%) να βρίσκεται πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης και τα μαγαζιά να κλείνουν το ένα μετά το άλλο σε εμπορικές περιοχές που κάποτε έσφυζαν απο ζωή, ποιος πιστεύει πλέον ότι το μικρό φως στο βάθος του σκοτεινού τούνελ δεν είναι το τρένο που μπαίνει ορμητικά σε μια σήραγγα γεμάτη άμαχο πληθυσμό; Τα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ (που προωθεί με ιδιαίτερη θέρμη ως δική του ιδέα και ο ανεκδιήγητος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ) δεν λύνουν κανένα ζήτημα, απλώς παρέχουν ένα μικρό χαρτζιλίκι πέντε μηνών σε νέους που δεν έχουν κουράγιο πια να χτυπάνε πόρτες κλειστές. Εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του εφιάλτη δεν υπάρχει και όσοι ελπίζουν ότι με την «αναδιανομή» του ΕΣΠΑ και των άλλων κονδυλίων «θα γυρίσει ο ήλιος» ή πλανώνται πλάνην οικτράν ή κατοικούν σε άλλο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Οσο κατρακυλάει η κατανάλωση (αφού ο κόσμος δεν έχει να ξοδέψει), ποιος «αφελής» θα βάλει τα ωραία του λεφτά για να στήσει επιχείρηση σε μια χώρα που δεν ξέρει ούτε πού πατάει ούτε πού πηγαίνει; Το πολυσυζητημένο χαράτσι (που σύμφωνα με το προεκλογικό «πυροτέχνημα» δεν θα υπήρχε το 2013) βαπτίστηκε εν μία νυκτί Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (στη σύσκεψη των αρχηγών στο Μαξίμου) και θα πληρωθεί μέσω της ΔΕΗ, επεκτάθηκε και στα μη ηλεκτροδοτούμενα σπίτια, στα οικόπεδα και στα αγροτεμάχια, για να ισοσκελιστούν οι διαρροές εσόδων από τις εκπτώσεις -που σχεδιάζονται;- για τους μη έχοντες. Ολοι οι πολίτες έχουν πλέον την αίσθηση ότι οι καπετάνιοι του σκάφους που λέγεται «Ελλάς» ασχολούνται με τα ασήμαντα και χάνουν το… δάσος των σημαντικών

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ψυχολόγος για να διακρίνει την κατήφεια,την αμηχανία και την απαισιοδοξία που κυριαρχούν απ’ άκρη σ’ άκρη! Η ατμόσφαιρα βαραίνει επικίνδυνα! Ερχεται καταιγίδα…

 
http://www.triklopodia.gr/2013/04/blog-post_6591.html

Συνέλαβαν πολίτη γιατί είπε τον Πάγκαλο «γαϊδούρι»


Στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης κρατείται αυτή την ώρα ένας πολίτης μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο enikos.gr που επικοινώνησε με τον συλληφθέντα, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι όταν ο εν λόγω πολίτης είδε τον πρώην υπουργό στην λίμνη της Βουλιαγμένης και σχολίασε «Δείτε το γαϊδούρι που έχει το θράσσος να έρχεται και για μπάνιο»
Ο κ.Πάγκαλος τον πλησίασε με το μπουρνούζι του και του ζήτησε να επαναλάβει. ‘Οταν ο πολίτης επανέλαβε όσα είχε πει ο πρώην υπουργός κάλεσε τον αστυνομικό της ασφάλειάς του ο οποίος ζήτησε τα στοιχεία του και όταν εκείνος αρνήθηκε κάλεσε την άμεση δράση.
«Αμέσως ήρθαν 5 περιπολικά της αστυνομίας και δύο μοτοσικλετιστές της ομάδας “ΔΙΑΣ” λέει ο συλληφθείς και προσθέτει: «Με έφεραν στο Α.Τ. της Βουλιαγμένης όπου ενημερώθηκα ότι ο κ.Πάγκαλος υπέβαλε μήνυση εναντίον μου,ρώτησα αν μπορούσα να υποβάλω κι εγώ μήνυση κατά του
πρώην υπουργού και αν θα έμενε και εκείνος μαζί μου στο αστυνομικό τμήμα, “εμείς πάντως θα τον αναζητήσουμε” μου απάντησαν οι αστυνομικοί με τους οποίους δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί αντιλαμβάνονται και εκείνοι την αγανάκτησή μου ως πολίτη αυτής της χώρας».
Παράλληλα ο συλληφθείς εξέφρασε το παράπονο οτι κανένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην λίμνη δεν αντέδρασε στην σύλληψή του.

http://pisoapothnkoyrtina.blogspot.com/2013/04/blog-post_109.html#ixzz2Pmy8EGme
 
 
http://www.gataros.net/2013/04/blog-post_5402.html

Η αρπαγή της Ευρώπης!

Στην Ελληνική μυθολογία με το όνομα Ευρώπη είναι γνωστή κυρίως η κόρη του Φοίνικα και της Τηλέφασσας. Από μερικούς θεωρείται κόρη του Αγήνορα (ο Φοίνιξ ήταν γιος του Αγήνορα). Ο Δίας απήγαγε την Ευρώπη και μαζί απέκτησαν τρία τουλάχιστον παιδιά: τον βασιλιά Μίνωα, τον Ραδάμανθυ και τον Σαρπηδόνα. «Ευρ-ώπη» σημαίνει αυτή που έχει πλατύ, στρογγυλό πρόσωπο.


Η Αρπαγή της Ευρώπης

Σύμφωνα με τον μύθο, η Ευρώπη ήταν αδελφή του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας και κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας, ηγεμόνων της Φοινίκης. Όταν μεγάλωσε, μια μέρα πήγε στα λιβάδια της παραλία, για να παίξει με τις φίλες της και να μαζέψει λουλούδια. Εκεί συνάντησε τον θεό Δία. Εκείνον αμέσως τον χτύπησε ο Έρωτας και για να την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε ήρεμο, εύσωμο και δυνατό ταύρο και πήγε δίπλα της κάνοντας δήθεν ότι βόσκει, σκεπτόμενος με τι τρόπο θα την κατακτούσε. Εκείνη τότε πλησίασε τον ταύρο - Δία και άρχισε να τον χαϊδεύει γοητευμένη από την ωραία κορμοστασιά του και τη μυϊκή του δύναμη.

Σε λίγο δε δίστασε και να τον ιππεύσει. Τότε αυτός άρχισε να τρέχει με αστραπιαία ταχύτητα. Η Ευρώπη έκλαιγε, μα δεν μπορούσε να πηδήσει, γιατί φοβόταν μη σκοτωθεί.

Ο μεταμορφωμένος σε ταύρο θεός διέσχισε τη θάλασσα συνοδευόμενος από Τρίτωνες και Νηρηίδες και έφτασε στην Κρήτη. Όταν αποβιβάστηκε στο νησί, ο ταύρος δεν φαινόταν πια, αλλά ο Δίας πήρε από το χέρι την Ευρώπη και την οδήγησε στο Δικταίον Άντρο. Καρπός των ερωτικών ενώσεων του Δία και της Ευρώπης στην Κρήτη ήταν ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας.

Αργότερα, όταν ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη και πήγε στον Όλυμπο, η Ευρώπη πήρε για δεύτερο σύζυγό της το βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα, που υιοθέτησε και τα παιδιά που είχε αποκτήσει αυτή από το Δία. Μετά το θάνατο του βασιλιά Αστέριου, το θρόνο της Κρήτης πήρε ο μεγαλύτερος από τους θετούς γιους του, ο Μίνωας, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας και νομοθέτης.

Υπάρχουν όμως και άλλες παραλλαγές του μύθου της Ευρώπης: Μία αναφέρει ότι ήταν κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος ή της Παρθενόπης, αδελφή της Θράκης και ετεροθαλής αδελφή της Ασίας και της Λιβύης. Δηλαδή η Ευρώπη υπήρξε επώνυμη της ηπειρωτικής Ελλάδας και μετά τους Περσικούς Πολέμους του τρίτου τμήματος του τότε γνωστού κόσμου, της Ευρώπης.

Στην Ήπειρο έλεγαν ότι ο Δώδων, από τον οποίο πήρε το όνομά της η Δωδώνη, ήταν επίσης γιος του Δία και της Ευρώπης, όπως και ο Αιακός, γενάρχης των Αιακιδών. Παιδί της Ευρώπης λέγεται ότι ήταν και ο Κάρνος, αγαπημένος του θεού Απόλλωνα.

Η λατρεία της Ευρώπης διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Στο Πήλιο υπήρχε το «Λουτρόν της Ευρώπης». Η θεσσαλική πόλη Γυρτώνη ή Γυρτών είναι παραλλαγή της Γόρτυνος, του κέντρου της λατρείας της Ευρώπης στην Κρήτη.
Από τον Όλυμπο πήγαζε ομώνυμό της ποτάμι, ο Εύρωπος.

Ο Θάσος ήταν αδελφός της Ευρώπης, όπως και οι Κάδμος, Ρινέας, Σύρος και άλλοι. Γενικώς, οι ελληνικές πόλεις ήθελαν να έχουν κάποια σχέση με την Ευρώπη, της οποίας ο μύθος ήταν διαδεδομένος παντού, με παραλλαγές από πόλη σε πόλη.

Εκτός Ελλάδας, ο Λουκιανός (2ος αι. μ.Χ.) πληροφορήθηκε ότι ο ναός της Αστάρτης στη Σιδώνα ήταν αφιερωμένος στην πραγματικότητα στην Ευρώπη:

«Υπάρχει παρομοίως στη Φοινίκη μέγας ναός των Σιδωνίων. Τον αποκαλούν ναό της Αστάρτης. Πιστεύω ότι αυτή η Αστάρτη είναι η σεληνιακή θεότητα. Αλλά σύμφωνα με ένα εκ των ιερέων, αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στην πραγματικότητα στην Ευρώπη, την αδελφή του Κάδμου. ..., όταν έφυγε από τη Γη οι Φοίνικες την τίμησαν με ναό και διηγούνταν ένα ιερό θρύλο γι' αυτή, πώς ο Δίας την ερωτεύθηκε για την ομορφιά της και μεταμορφωμένος σε ταύρο την μετέφερε στην Κρήτη. Αυτό τον μύθο τον άκουσα και από άλλους Φοίνικες. Και το νόμισμα των Σιδωνίων φέρει επάνω του την Ευρώπη καθήμενη επί ταύρου...»

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο τον Λουκιανό, η πρώτη ερωτική ένωση του Δία και της Ευρώπης έγινε στο Δικταίο Άντρο, το σπήλαιο δηλαδή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δίας. («επεί δε επέβη τη νήσω (Κρήτη) ο μεν ταύρος ουκέτι εφαίνετο, επιλαβόμενος δε της χειρός o Ζεύς απήγε την Ευρώπην εις το Δικταίον άντρον ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν…», Λουκιανός Σαμωσατέας, Ενάλιοι Διάλογοι, 15, 4)

Αντίθετα σύμφωνα με την παράδοση των Γορτυνίων, η ερωτική ένωση του Δία και της Ευρώπης έγινε στην περιοχή της Γόρτυνας, στη σκιά ενός πλατάνου που από τότε παρέμεινε αειθαλής, κάτι που αποτυπώνεται σε πάρα πολλά νομίσματά της πόλης αυτής.

Παιδιά του Δία και της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Όμηρο, ήταν μόνο ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς (και οι δυο φέρονται ως κριτές στον Άδη των Ελλήνων): «μηδέ του κοσμολόητου Φοίνικα την κόρη ως αγαπούσα, που το Ραδάμανθυ μου γέννησε και τον ισόθεο Μίνω» (Iλιάδα Ξ 310-322).

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α 2 και Α 170 - 173), ο Μίνωας ήταν γιος ενός Έλληνα, μάλλον Κρητικού, που δεν αναφέρει το όνομά του (υπονοεί τον βασιλιά Αστέριο) και της Ευρώπης, πριγκίπισσας της Φοινίκης και αδελφός όχι του Ραδάμανθυ, αλλά του Σαρπηδόνα, ο οποίος συνεπλάκη με το Μίνωα για το ποιος θα πάρει τη βασιλεία και ηττηθείς πήρε τους στασιαστές του και πήγαν στη Μίλητο της Μ. Ασίας.

Σύμφωνα όμως πάλι με τον Όμηρο, ο Σαρπηδόνας ήταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας, κόρης του Βελλεροφόντη, του ήρωα και ηγεμόνα της Λυκίας: «Τρία παιδιά απ' αυτήν ανάστησε μετά ο Βελλεροφόντης, τον Ίσαντρο και τον Ιππόλοχο, στερνά τη Λαοδάμεια. Μαζί της πλάγιασε ο βαθύγνωμος ο Δίας, κι η Λαοδάμεια το χαλκαρματωμένο γέννησε ισόθεο Σαρπηδόνα» (Ιλιάδα Ζ 199-200).

ΠΗΓΗ: apocalypsejohn.com

Spiegel: Να πόσα χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα – Η Αθήνα δε διεκδικεί αποζημιώσεις για να μη δυσαρεστήσει τη Μέρκελ

- 162 δισ. ευρώ το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα
- Αν το Βερολίνο κατέβαλε τις κατοχικές αποζημιώσεις, θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους
- Τι αναφέρει η απόρρητη έκθεση Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για το χρέος της Γερμανίας
- «Δεν είναι η ώρα να ξεκινήσουμε διαμάχη με το Βερολίνο», δηλώνει ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος  
 
Αν το ήθελε, η Γερμανία θα μπορούσε να σώσει την Ελλάδα. 
Όχι δανείζοντάς την ξανά. 
Απλά καταβάλλοντας τις αποζημιώσεις από τον Α’ και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πόρισμα που είχε ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση για το ύψος των κατοχικών αποζημιώσεων είναι έτοιμο, αλλά κρατείται μυστικό.

Η Γερμανία χρωστά στην Ελλάδα, αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες σύμφωνα δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύει στην ηλεκτρονική του έκδοση το Spiegel, αλλά πάει το θέμα, λίγο παρακάτω!

Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό περιοδικό, το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα φτάνει τα 162 δισεκατομμύρια ευρώ. 108 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών και 54 δισ. για το κατοχικό δάνειο, που αναγκάστηκε να δώσει η ελληνική κυβέρνηση την περίοδο 1942-1944.

Το συνολικό ποσό των 162 δις ευρώ αντιστοιχεί στο 80% του σημερινού ΑΕΠ της Ελλάδας και σε περίπτωση που θα καταβάλλονταν, θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας!

Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν τίθεται πλέον θέμα αποζημιώσεων και η ελληνική «πατάει φρένο», θεωρεί το θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και φοβάται ότι θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της με τον πιο σημαντικό δανειστή της Ευρώπης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων είχε λάβει εντολή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, να διερευνήσει πιθανή αξίωση καταβολής αποζημιώσεων από την Γερμανία. Και κατέληξε στο πόρισμα των 80 σελίδων. Όμως το πόρισμα χαρακτηρίστηκε «άκρως μυστικό».

Σύμφωνα με απόρρητα στοιχεία που δημοσιεύει Το Βήμα, βάσει του πορίσματος, η Ελλάδα δεν έλαβε ποτέ αποζημιώσεις, ούτε για το κατοχικό δάνειο, ούτε για τα δεινά που υπέστη κατά την διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Η έκθεση βασίζεται σε 761 τόμους από αρχειακό υλικό, μεταξύ αυτών συμφωνίες, νομοθετικά κείμενα και δικαστικές αποφάσεις.
Όπως δηλώνει ο επικεφαλής της επιτροπής, Παναγιώτης Καρακούσης, οι εμπειρογνώμονες επεξεργάστηκαν 190.000 σελίδες διασκορπισμένες σε διάφορα αρχεία, πολλά εκ των οποίων βρέθηκαν στα υπόγεια δημοσίων κτιρίων.

Και έφτασαν τελικά στο πόρισμα των 80 σελίδων. Το οποίο, σύμφωνα με το Spiegel, έχει ήδη φτάσει στα χέρια του ίδιου του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Γράφει το Spiegel: «Η ελληνική κυβέρνηση πατάει φρένο. Χαρακτηρίζει την αναφορά «ευαίσθητο θέμα» γιατί φοβάται πως θα καταστρέψει τη σχέση της με τον κυριότερο δανειστή της.
Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει τη σύγκρουση με τη Γερμανία.

Η ευθύνη για το πόρισμα δεν είναι πια μόνο του υπουργείου Οικονομικών. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει μπλεχτεί, ακόμη και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει λάβει τις 80 σελίδες».

«Θα υπάρξει απόφαση σε ανώτατο επίπεδο για την αποκάλυψη (της έκθεσης) και ο Σαμαράς θα αποφασίσει», είπε στο Spiegel ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος και πρόσθεσε πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μια διαμάχη με το Βερολίνο».

Τα κατοχικά δάνεια

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των λογαριασμών που τηρούσε, γνωρίζει το σύνολο των καταβολών προς τους κατακτητές σε όλο το διάστημα της Κατοχής. 
Το συνολικό ποσό που αφορά τη Γερμανία ανέρχεται σε 1.617.781.093.648.819 δρχ. και στην Ιταλία σε 220.479.188.480 δρχ. Μετά την αφαίρεση των εξόδων κατοχής που καταβάλλονταν σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε και όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί με τους κατακτητές η Γερμανία έλαβε ως προκαταβολές 1.530.033.302.528.819 δρχ. και η Ιταλία αντίστοιχα 157.053.637.000 δρχ.

Αυτά τα ποσά είναι τα λεγόμενα κατοχικά δάνεια που θα έπρεπε – κατά τις Συμφωνίες του Μαρτίου του 1942 και του Δεκεμβρίου του 1942 – να επιστραφούν με τη λήξη του πολέμου.

Μόνο από την πρώτη αποτίμηση που έγινε αμέσως μετά τον πόλεμο από την Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται ότι το ποσό αντιστοιχούσε σε 4,5 εκατ. χρυσές λίρες Αγγλίας.
 
 
http://freskoprama.blogspot.gr/2013/04/spiegel.html

ΕΤΣΙ ΣΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (1981-2007) ΑΠΟ SIEMENS-INTRACOM


Πώς το νήμα της διαπλοκής Siemens-Intracom έφερε στην Πρωθυπουργία τον Σαμαρά που βάζει ταφόπλακα στην Ελλάδα και στον λαό!
από τον Μάκη Βραχιολίδη

vrachiolidis@yahoo.gr
Το μεγαλύτερο πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, τις συνέπειες του οποίου πληρώνει σήμερα η χώρα και ο ελληνικός λαός, έθετε τις βάσεις του στα 1981. Την προηγούμενη ακριβώς χρονιά επί κυβερνήσεως Γεωργίου Ράλλη, ο ΟΤΕ προέβη στη σύναψη σύμβασης με τη Siemens AG και την αμερικάνικη εταιρεία AT&Τ μετά από διεθνή διαγωνισμό. Η σύμβαση είχε προϋπολογιστικό τίμημα, περίπου 20 εκ. γερμανικά μάρκα, η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Γιατί άραγε; Η απάντηση στο ερώτημα, βρίσκεται στο ότι τη Siemens δεν την εξυπηρετούσε στρατηγικά να έχει ως αντίπαλο δέος και ανταγωνιστή μια άλλη ισχυρή την εποχή εκείνη εταιρεία, την αμερικάνικη AT&Τ. Γι’ αυτό και σε συνεννόηση με την τότε νέα διοίκηση του ΟΤΕ, που προέκυψε από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, με πρωτεργάτες τον υπουργό Συγκοινωνιών κ. Σήφη Βαλυράκη (κρατήστε το όνομά του Βαλυράκη) και τον Διοικητή του ΟΤΕ Θεοφάνη Τόμπρα, κατάφερε να «παγώσει» την υλοποίησή της, μέχρις ότου βρέθηκε ως από μηχανής θεός, ο Σωκράτης Κόκκαλης. Ο άνθρωπος που μέχρι τότε προμήθευε τον ΟΤΕ με αμφιβόλου ποιότητας τηλεφωνικές συσκευές και υλικά από την πρώην Ανατολική Γερμανία.

Από το 1988 μέχρι το1992, την αποκλειστικότητα των εσωτερικών διαγωνισμών του ΟΤΕ αναλαμβάνουν… εργολαβικά η Siemens και η Intracom, μετά μάλιστα την ομόφωνη απόφαση του ΚΥΣΥΜ, υπό την πρωτοκαθεδρία της Βάσως Παπανδρέου. Από τότε, Siemens και Intracom ξεκίνησαν ένα πολύχρονο βάλς, ή αλλιώς διαπλεκόμενη σχέση! Με τις ευλογίες της Siemens AG δίνεται στον Σωκράτη Κόκκαλη η αντιπροσωπία της Ericson και ευθύς αμέσως αρχίζει το party στον ΟΤΕ, αρχικά με τις …ευλογίες του ΠΑΣΟΚ, ακολούθως δε της Οικουμενικής και στη συνέχεια της ΝΔ, μέχρι της πτώσεως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά το 1993.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚH ABANTA SIEMENS ΣΤΗΝINTRACOM


Η Siemens έπαιξε παιχνίδια-σικέ υπέρ της Intracom, ενώ έχασε σκοπίμως διαγωνισμό υπέρ της εταιρείας του Κόκκαλη αλλάζοντας προς τα πάνω την προσφορά της, λίγο πριν το άνοιγμα των φακέλων, ώστε να κερδίσει η Intracom!

Το 1992, πριν από τη διενέργεια του μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού 7753/92 (που κατέληξε σε σύμβαση το 1994, μετά την πτώση Μητσοτάκη-7430 Siemens– 7440Intracom), διενεργήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος, διαγωνισμός για την ψηφιακοποίηση τον νομού Αττικής (Αττικός Δακτύλιος). Το διαγωνισμό κέρδισε (!!!) η Intracom με δεύτερο μειοδότη τη Siemens (το γνωστό ζευγάρι που… χόρευε βάλς). Το έργο ήταν προϋπολογισθείσας αξίας περί τα 65 δις δρχ, από τα οποία τα 29 δις δρχ. ανέλαβε να υλοποιήσει η Siemens με σύμβαση υπεργολάβου. Σχετικό με την υπόθεση είναι το βιβλίο του δημοσιογράφου Τ. Τέλογλου, όπου αναφέρονται σημαντικές λεπτομέρειες.

H Siemens ενώ ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζε το διαγωνισμό, τελικά επέλεξε (!!!) να βγει δεύτερη, ανεβάζοντας κατά 0,5% την τιμή στις 6.00 το πρωί, λίγο πριν από το άνοιγμα των προσφορών. Η Siemens έχασε τον διαγωνισμό για χάρη του Κόκκαλη, κατόπιν εντολής από τη Γερμανία. Ο Καραβέλας ανέλαβε να προωθήσει την εντολή στους υφισταμένους του ώστε να αλλάξει η τιμή προς τα πάνω, τόσο όσο χρειαζόταν για να βγει πρώτη η Intracom. Η Siemens, ουσιαστικά ήταν σαν να κέρδισε… πέναλτι και το έριξε επίτηδες άουτ για να βγει νικητής στο ματς η Intracom του Κόκκαλη, προκειμένου να μπορεί να πληρώνεται απευθείας από τον ΟΤΕ. Ερχόμενη δεύτερη ηSiemens, πήρε το 30% των προμηθειών και μετά χρηματοδότησε τον Κόκκαλη.

Οι συμφωνίες για όλα αυτά, γίνονταν στο γραφείο του Τσουκαλίδη (δεξί χέρι του Κόκκαλη) στο Παλαιό Ψυχικό. Να σημειωθεί ότι ο Τσουκαλίδης ταυτόχρονα ήταν κι επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας.

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κ. Κόκκαλης, είπε πως ο «Αττικός Δακτύλιος» τηλεπικοινωνιών, ήταν το μοναδικό κοινό έργο που έκανε η Intracom με τη Siemens. Ψέμα το οποίο έχουμε ήδη καταρρίψει και από προηγούμενα δημοσιεύματα. Οι συνεργασίες Intracom-Siemens ήταν πολλές: Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή.

Μάρτυς (Σωκράτης Κόκκαλης): Υπήρξε ένα κοινό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το λεγόμενο «Δακτύλιος Αττικής». Αυτό το έργο ήταν το εξής: Δημιουργήθηκε ένας δακτύλιος στην Αττική από μεγάλα ψηφιακά κέντρα πάνω στα οποία –όπως ήταν ο δακτύλιος- έπεφταν όλα τα υπάρχοντα και ψηφιακά και αναλογικά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Ήταν της τάξεως των 160.000.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Κι εκεί, σε αυτό το έργο, έγινε η δική μας συνεργασία με τηSIEMENS, διότι έπεφταν πάνω κέντρα και της ERICSSON και της SIEMENS, οπότε έπρεπε και οι δύο να προσαρμόσουν τις τεχνολογίες τους πάνω στην τεχνολογία του δακτυλίου. Μάλιστα, γι’ αυτό το έργο είχε δοθεί κι ένας έπαινος από την ΕΟΚ, γιατί ήταν έργο που πληρωνόταν ακριβώς με την παράδοση. Υπήρχε, δηλαδή, μία επιτροπή από τις Βρυξέλλες που έκανε τον έλεγχο του έργου, αν έχει προχωρήσει, και έπεφταν τα λεφτά. Σε αυτό το έργο πράγματι είχαμε συνεργαστεί με τη Siemens. Ο κάθε ένας, όμως, αν καταλάβατε, είχε το δικό του κομμάτι. (…)

Το σύνολο των συνεργασιών που είχαμε με τη SIEMENS κατά την τελευταία εικοσαετία ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 45 εκατομμύρια ήταν στο δακτύλιο. Συνεπώς, ήταν πολύ μικρή η συνεργασία». Όμως, για ποιο «δικό του» κομμάτι μιλάει ο μεγαλοεπιχειρηματίας, όταν από τα έγγραφα της Siemens προκύπτει ότι το έργο προχώρησε με χρηματοδοτήσεις της ίδιας της Siemens και υλικά που του παρέδιδε η γερμανική εταιρεία;

Η SIEMENS …ΕΣΒΗΝΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ INTRACOM ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ


Την ώρα που ο Ευάγγελος Σέκερης (όπως αποδεικνύεται και από τα έγγραφα) πάσχιζε να εξασφαλίσει τα οφειλόμενα της Intracom προς τη Siemens, η διεύθυνση της γερμανικής εταιρείας είχε αποφασίσει άλλα: την προώθηση της Intracom του Κόκκαλη είτε τρενάροντας την είσπραξη των οφειλόμενων από τον Κόκκαλη είτε διαγράφοντας τα χρέη! Προφανώς γιατί μέσω αυτής της τακτικής, η Siemensεπιτύγχανε ευκολότερα τη διείσδυσή της στα ενδότερα της κρατικής μηχανής.

Ο οικονομικός διευθυντής της Siemens, Ηλίας Γεωργίου, ήταν απόλυτα ελαστικό στις οικονομικές υποχρεώσεις της Intracom, ευρισκόμενος σε απόλυτη συνεννόηση μαζί της. Αν και επανειλημμένως έγιναν έγγραφα παράπονα από τη γερμανική εταιρεία προς την Intracom, για τις οφειλές της τελευταίας, ο Η. Γεωργίου, έβαζε φρένο στις απαιτήσεις της Siemens. Χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει η «Ε.Ω. της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο το απαιτητό ποσό τηςSiemens από την Intracom, ανέρχεται στο ύψος των 1.340.647.960 δρχ. το οποίο με τους τόκους υπερημερίας έφτανε στο 1 δις 700 εκατομμύρια δρχ.

 Επί του εγγράφου αυτού όμως παρεμβαίνει ο ίδιος ο γενικός διευθυντής της Siemens Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος γράφει ιδιοχείρως ότι η Siemens θα πάρει μόνον τα χρήματα που η Intracomαναγνωρίζει ότι χρωστάει!!! Άποψη, φαινομενικά εντελώς αντιεπιχειρηματική. Νοείται επιχειρηματίας, να συμφωνεί με το ποσό που θέλει ο οφειλέτης και κρίνει εκείνος ότι του χρωστάει; Ναι, νοείται υπό την έννοια ότι θέλει να συντηρεί στην πιάτσα τον Κόκκαλη ως επιχειρηματικό εταίρο! Στο επίμαχο έγγραφο στελεχών τηςSiemens, αρμοδίων για το θέμα της αποπληρωμής του χρέους της Intracom, ο κ. Γεωργίου σημείωνε: «Εμείς θα πάρουμε αυτό που αναγνωρίζουν, 850 εκ. δραχμές και θα τα βρούμε για τα υπόλοιπα» (!!!).


Αν δει κανείς επίσης τα συσσωρευμένα χρέη της Intracom προς τη Siemens, εξαιτίας και των τόκων υπερημερίας (το κόστος δανεισμού ήταν υψηλό με επιτόκια άνω του 25%), τότε εύλογα γεννάται το ερώτημα ακόμα και περί έμμεσης «χρηματοδότησης» -σίγουρα, πάντως υπερβολικής ανοχής- τηςSiemens προς την Intracom. Συνεπώς, καταρρίπτεται και το επιχείρημα Κόκκαλη προς την Εξεταστική Επιτροπή ότι «ο καθένας είχε το δικό του κομμάτι σε αυτό το έργο»!
Η Siemens δεν διεκδίκησε ποτέ αυτά τα οφειλόμενα. Ο διάδοχος δε του Γεωργίου, Μαυρίδης, θεωρούμενος «κολλητός» του Χριστοφοράκου και υπόδικος, ήταν αυτός που χάρισε στηνIntracom όλα τα χρέη της προς τηνSiemens.

Καταδεικνύεται λοιπόν η μεγάλη διαπλοκή Siemens-Intracom. Όπως φαίνεται, η Siemens ήθελε και προωθούσε τον Κόκκαλη ως εγχώριο εταίρο, για να μπορεί να τον ελέγχει, να καθορίζει το παιχνίδι των τιμών στον ΟΤΕ και στη συνέχεια να χρηματοδοτεί τα κόμματα της διαπλοκής. Αποτέλεσμα αυτής της σχέσης Siemens-Intracom ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μια και με την παρουσία Μητσοτάκη θίγονταν τα συμφέροντά τους. Ενισχυτικό αυτής της στενότατης σχέσης Siemens - Intracom, ήταν η απόφαση της κεντρικής διοίκησης της Siemens AG να αποσυρθεί από τον κλάδο επικοινωνιών, λίγο μετά το πέρας των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας και την επιμήκυνση των προγραμματικών συμφωνιών από 4 σε 6 χρόνια. Με την αποχώρηση της Siemens, κατέρρευσε αμέσως και το μοντέλο- πρότυπο της εγχώριας ελληνικής Βιομηχανίας της Intracom. Ο χορός - βαλς είχε λάβει τέλος.

Δεν τελείωσε όμως το δράμα για τους Έλληνες. Ίσα-ίσα που κορυφώνεται, αφού εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται στον Πρωθυπουργικό θώκο το τελευταίο… «καλό παιδί» της Μέρκελ και της Siemens, ο Αντώνης Σαμαράς για να βάλει την ταφόπλακα στη χώρα και τον λαό! Ελέω Siemens!

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ! ΕΒΑΛΑΝ ΤΟ «ΛΥΚΟ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ»!


Σας είπαμε να κρατήσετε το όνομα του Σήφη Βαλυράκη. Ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, για το σκάνδαλο Siemens! Είναι ο πρώην υπουργός Συγκοινωνιών που το 1981 πέτυχε το «πάγωμα» στη συνεργασίαSiemens-AT &T, εκτόπισε ουσιαστικά την αμερικάνικη εταιρεία και άνοιξε τον δρόμο για την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στο παιχνίδι και στην παντρειά του με την γερμανική εταιρεία. Ο Σήφης Βαλυράκης είχε συνεπώς εμπλοκή στην υπόθεση τηςSiemens-Intracom, θα μπορούσαμε δε να τον χαρακτηρίσουμε ως τον… κουμπάρο στο γάμο Siemens-Intracom. Επιπλέον, ο Σήφης Βαλυράκης ως υφυπουργός Συγκοινωνιών ήταν αρμόδιος για τον ΟΤΕ την περίοδο της παντοδυναμίας του Θεοφάνη Τόμπρα ως Προέδρου του ΟΤΕ (γνωστού μεταξύ άλλων και για τις διασυνδέσεις του με το Σωκράτη Κόκκαλη στο εμπόριο πορτοκαλιών στην Ανατολική Γερμανία). Σημειωτέον ότι ο Θ. Τόμπρας αντικατέστησε την εποχή εκείνη τον αμέμπτου ηθικής και αγωνιστή Ναύαρχο Αθανάσιο Σέκερη, πατέρα του Ευαγγέλου Σέκερη.

Ο Σήφης Βαλυράκης, ως Πρόεδρος πλέον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής διέκοψε τον μάρτυρα Ευάγγελο Σέκερη, όταν εκείνος επέμενε πως το σκάνδαλο των μαύρων ταμείων δεν αφορά μόνο τη Siemens αλλά και την Intracom (Κόκκαλης), επειδή οι δυο εταιρείες πήγαιναν… πακέτο με τον ΟΤΕ!

Ας θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο παρενέβη ωμά ο κ. Βαλυράκης στην κατάθεση του μάρτυρα Σέκερη:
Σέκερης: «…φθάνουμε στο 1997 τον Δεκέμβριο, όπου φθάνουμε πλέον στην επίμαχη προγραμματική σύμβαση, την 8002 για τη SIEMENS και την 8004 για την INTRACOM, των οποίων τα τιμήματα αρχικά…»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Εμείς αυτήν τη στιγμή ψάχνουμε την 8002.

Ανεκδιήγητος ο Ι. Βαλυράκης! Πρόεδρος να σου πετύχει. Ο μάρτυρας Σέκερης του μιλούσε επίμονα για τις συμβάσεις SIEMENS και INTRACOM (Κόκκαλης) αλλά ο κ. Βαλυράκης, του είπε ορθά-κοφτά: «Δεν μας ενδιαφέρει η INTRACOM του Κόκκαλη, ασχολούμαστε μόνο με την SIEMENS”!

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, διά του κ. Βαλυράκη, έβαλε στο συρτάρι της λήθης την περίπτωση Intracom!

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣSIEMENS ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ «Ε.Ω.»


Η κ. Αγαλιώτου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Siemensαπάντησε στα παρακάτω ερωτήματα της «Ελεύθερης Ώρας της Κυριακής».
Πόσα άτομα εργάζονται στη Siemens;
Αγαλιώτου: Γύρω στα 700 άτομα.
Δεν έχουν γίνει δηλαδή απολύσεις; Γιατί κάτι τέτοιο ακούστηκε.
Αγαλιώτου: Κοιτάξτε. Απολύσεις δεν έχουν γίνει με την έννοια να απολύουμε μαζικά, απλώς σε κάποιους τομείς υπάρχει ένα retouching (ανακατατάξεις). Δεν κάνουμε απολύσεις.

Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της εργοστασιακής μονάδος, όπως προβλέπεται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό;
Αγαλιώτου: Αυτό που ουσιαστικά αναγράφεται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είναι ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο για κάποια επένδυση, η οποία ήδη εξετάζεται. Απάντησε μάλιστα σε αυτό η κα Παγώνη στην επερώτηση του κ. Κατσαφάδου (ΝΔ) στη Βουλή. Η κα Παγώνη, ηγείται στην Επιτροπή Εποπτείας που έχει συσταθεί γι’ αυτό το θέμα, κάτω από την ομπρέλα του υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά τα 80 και 90 εκατομμύρια και όσον αφορά την επένδυση, υπάρχει άλλη Επιτροπή που έχει συσταθεί πάλι με μέλη των υπουργείων και με μέλη της Siemens, η οποία εξετάζεται όντως να πραγματοποιήσει μια επένδυση, που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα είναι εργοστάσιο ή αν θα είναι κάτι άλλο. Αυτό προχωράει. Δηλαδή, υπάρχουν συναντήσεις και δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την μη υλοποίηση της επένδυσης. Αυτό που αναγράφει για …εργοστάσιο, είναι ότι «θα εξεταστεί το ενδεχόμενο». Το ότι θα γίνει μια επένδυση, θα γίνει.

Μια και αναφερθήκατε στην κα Παγώνη, γνωρίζετε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η συμφωνία του εξωδικαστικού συμβιβασμού;

Αγαλιώτου: Η συμφωνία προχωράει σε όλες της τις φάσεις. Υπάρχει το πρώτο κομμάτι των 80 εκατομμυρίων, προχωράει όμως και το κομμάτι των 90 εκατομμυρίων. Δεν έχει υλοποιηθεί κάτι, αλλά συνεχίζονται οι συζητήσεις και θα προκηρυχθούν από το υπουργείο οι…

Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα; Είναι μέσα στα πλαίσια κάποιου χρονοδιαγράμματος ή μήπως όχι;
Αγαλιώτου: Ναι, ναι. Πρέπει να έχουν εκταμιευτεί τα χρήματα στις αντίστοιχες δραστηριότητες, μέχρι τέλη Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει να υλοποιηθεί η συμφωνία πριν κλείσει ο χρόνος, στις 22 Αυγούστου 2013, με βάση την υπογραφή συμφωνίας που έγινε 22 Αυγούστου 2012.

Τα πρακτικά των συζητήσεων-συναντήσεων της εταιρίας σας με την αρμόδια Επιτροπή, τα αναζητήσαμε στη «Διαύγεια» αλλά δεν τα βρήκαμε πουθενά.

Αγαλιώτου: Αυτό είναι θέμα του υπουργείου Οικονομικών, να τα ζητήσετε από το υπουργείο, όχι από εμάς.
Έλεγα μήπως γνωρίζατε κάτι επ’ αυτού.

Αγαλιώτου: Όχι, τα κρατάει το υπουργείο. Αυτό έχει τον πρώτο λόγο, όχι εμείς. Εξάλλου εκείνοι θα προκηρύξουν.
Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος εξέπεσε από τα 2 δις ευρώ στα 200 εκατομμύρια ευρώ, εσείς συμμετείχατε καθόλου;
Αγαλιώτου: Όχι.

Νομίζω ότι αποτελεί μια επιτυχία για τη Siemens και ταυτόχρονα μια μεγάλη αποτυχία για το Ελληνικό Δημόσιο.
Αγαλιώτου: Ρητορική συζήτηση κάνουμε. Τα 2 δις ευρώ δεν έχουν τεκμηριωθεί από πουθενά.

Μα, είχε αποφασίσει γι’ αυτά σύσσωμη η Εξεταστική Επιτροπή.

Αγαλιώτου: Η Εξεταστική ναι αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί και μάλιστα απαντήθηκε κάποια στιγμή και στη Βουλή, νομίζω απ’ τον κ. Σαχινίδη. Πώς μπορεί μια εταιρεία πού δεν ήταν καν ο τζίρος αυτή την εποχή, πώς είναι δυνατόν να έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα; Από πού; Δεν βγαίνουν τα νούμερα…

Έχετε γνωριμία ή προσωπική σχέση με τον κ. Παπασταύρου;

Αγαλιώτου: Ξέρω πολύ κόσμο, αυτή είναι η απάντηση. Δεν…

makeleio

http://www.triklopodia.gr/2013/04/1981-2007-siemens-intracom.html

ΕΚΤΑΚΤΟ: Χάος στην Αίγυπτο κατά την διάρκεια της κηδειας των νεκρών Χριστιανών. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το ΑΡ μεταδίδει ότι οι πιστοί που θρηνούσαν τους δικούς τους δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από “άγνωστους ισλαμοφασίστες” μέσα στην εκκλησία. Όπως “άγνωστοι” παραμένουν και οι δολοφόνοι των πέντε ψυχών.

ΝΥΧΤΑ ΟΡΓΗΣ – ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΣΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ. Η ΣΦΑΓΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
Κάλεσμα από ηγέτες των κοπτών για ολική εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού ώστε να διώξουν τους ισλαμοφασίστες.

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 29 τραυματίες πριν από λίγο στην Αίγυπτο, έξω από την εκκλησία όπου γίνεται η νεκρώσιμος τελετή για τα 5 θύματα των ισλαμοφασιστών. Σε λίγο λεπτομέρειες.


Αίγυπτος τώρα: Η αστυνομία βοήθησε τους επιτιθέμενους ισλαμοφασίστες. Οργή ακόμα και από μουσουλμάνους της Αιγύπτου.
Για εθνοκάθαρση μιλούν πλέον όλοι, οργή κατά των “διεθνών οργανισμών” που κλείνουν τα μάτια στην βαρβαρότητα. Προφανώς θα τα ανοίξουν, όταν οι ισλαμοφασίστες έχουν ολοκληρώσει την δουλειά τους. Και τότε “θα υπάρχουν πάλι αμφιβολίες”.
Βλέπε Αρμενία, Πόντο, Ιωνία, Κύπρο κλπ.

Φωτο-ντοκουμέντο: ισλαμοφασίστας ανοίγει πυρ στους πιστούς…
…την ώρα της νεκρώσιμης ακολουθίας. Νέες ταραχές ξέσπασαν πριν από λίγο βόρεια του Καΐρου. Όλη η “πολιτισμένη” δύση, σιωπά στην σφαγή.
Οργισμένοι Χριστιανοί εντός του ναού δείχνουν το χαρακτηριστικό τατουάζ που δηλώνει την καταγωγή τους.

Κάλεσμα για ένοπλη άμυνα πλέον από τους Αιγύπτιους Κόπτες. “Ή αμυνόμαστε ή πεθαίνουμε”.Και δακρυγόνο από αυτά που έριξαν εντός του ναού.
Η εκκλησία έχει μετατραπεί πλέον σε νοσοκομείο.


Μία θλιβερή ιστορία ντροπής... της δικής μας ντροπής


Σκηνή από το παρελθόν: Βρισκόμαστε στο έτος 1944. Ήδη το καλοκαίρι έχει έρθει και οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία τους στην χώρα δεν θα κρατήσει πολύ. Οι σφαγές, οι εκτελέσεις και τα μπλόκα εντείνονται. Παράλληλα ο Ελληνισμός πολεμά
αποφασιστικά για την ημέρα της απελευθέρωσης που κοντοζυγώνει...

Του Κ. Κυριακόπουλου

Καλώς ήλθες στον εφιάλτη. Η τελευταία του πράξη θα είναι η κόλαση – Και η αυλαία αυτής της πράξης κοντεύει πλέον να πέσει οριστικά. Αυτή την πράξη φρόντισε να μη την ζήσεις εσύ, και ο ασφαλέστερος τρόπος για να το πετύχεις, είναι να τους στείλεις στο διάολο τώρα, μαζί με το σκηνικό της απάτης…

Γιατί όταν τελειώσει κι αυτή παράσταση…
Η ζωή σου θα έχει βυθιστεί ακόμη βαθύτερα στην κόλαση που σχεδιάζει το σουλτανάτο και εκτελούν τα ντόπια ανδρείκελα…
Η πατρίδα σου θα έχει «κλειδώσει» ανεπιστρεπτί τη θέση της στο τελευταίο της ταξίδι που θα την οδηγήσει στον απόλυτο διαμελισμό…
Κι εσύ, εμείς, όλοι μας, θα έχουμε εξασφαλίσει τον διόλου κολακευτικό τίτλο του πιο ηλίθιου λαού σ αυτό τον πλανήτη που τους ανέχτηκε, που υπέμεινε τα πάνδεινα, που αφέθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή να επενδύει ελπίδες και όνειρα σ ένα καράβι που το ναρκοθέτησαν από παντού και η καταβύθιση του έχει καταστεί πια μοιραία και ανεπίστρεπτη.

Τα ψέμματα τελείωσαν…
Και οι δωσίλογοι ήρθε η ώρα να πληρωθούν με το νόμισμα που τους αξίζει από τις ίδιες τις συμμορίες που υπηρέτησαν πιστά και με απόλυτη δουλικότητα. Τα ΜΜΕ και οι χορογράφοι της επικοινωνίας όμως επιχειρούν να παίξουν το τελευταίους τους απατηλό χαρτί.

Επιχειρούν να εμφανίσουν τον πρωθυπουργό που κιότεψε, ως αφηνιασμένο λιοντάρι. Τον εμφανίζουν διατεθειμένο να παίξει λέει το χαρτί του Α(υ)ναστασιάδη και να εκβιάσει τις συμμορίες με …παραίτηση και με ολίγην από Τσίπρα αν δεν τον στηρίξουν… Μπαρμπούτσαλα!!!

Επιχειρούν να εμφανίσουν το Στουρναράνθρωπο των τραπεζιτών ως ατίθασο αντράκι διατεθειμένο να απειλήσει τους υπαλληλίσκους με ολίγην από Τσίπρα και αυτός, αν η τρόϊκα επιμείνει να ζητάει και άλλα μέτρα… Π@π@ρια!!!

Την έχουν κάνει ήδη γαργάρα και οι δυό. Θύματα της μεροδούλι – μεροφάι πολιτικής τους, πρόθυμα όμως να σου πηδήξουν και πάλι το μυαλό με φρούδες ελπίδες και αυταπάτες ολέθριες, για την επόμενη μέρα που θα είναι ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη. Από κάθε προηγούμενο εφιάλτη που βίωσες μέχρι σήμερα που μετράς ήδη 4.000 δολοφονημένους συμπολίτες σου στην κόλαση της ψεύτικης ελπίδας.

Ποιά είναι η αλήθεια;
Και πόσο καλά την ξέρουν άραγε οι πρωταίτιοι της εθνικής καταστροφής??? Η αλήθεια είναι μία και είναι απλή και ξεκάθαρη.

Τα 400 δις χρέος που φόρτωσαν στην πλάτη σου και στις πλάτες των αγέννητων τρισεγγόνων σου, είναι ένα νούμερο τραγικό. Συνιστούν ένα χρέος δολοφονικό, το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ούτε τη Δευτέρα παρουσία.

Σε παραμυθιάζουν με την προσδοκώμενη ανάπτυξη ενώ ξέρουν καλά ότι…
Και ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει. Αλλά…
Ακόμη και αν κάποτε αυτή η χιλιοτραγουδισμένη ανάπτυξη εμφανιστεί, δεν πρόκειται να αντισταθμίσει ετησίως ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια αυτού του χρέους με το οποίο αλυσόδεσαν την πατρίδα σου.

Όταν κάθε 1% ανάπτυξη ή αν θέλεις πλεόνασμα, μεταφράζεται σε 1,5 δις ετησίως, κάτσε και υπολόγισε πόσες εκατοντάδες χρόνια χρειάζονται για να αποπληρώσεις τα 400 δις συν τους τόκους και τα χρεολύσια.

Βγαίνουν λοιπόν τα νούμερα; Που οδηγούν; Γιατί τους πιστεύεις; Γιατί παραμυθιάζεσαι; Σε τι νομίζεις ότι στηρίζεις αυτή τη γαμημένη σου την ελπίδα και τη γαϊδουρινή υπομονή που επιδεικνύεις τόσον καιρό;

Καταλαβαίνεις λοιπόν που σε οδηγούν;
Αντιλαμβάνεσαι στο όνομα ποιάς ελπίδας και προσδοκίας έχεις υποθηκεύσει την αξιοπρέπεια και τη ζωή σου;
Συνειδητοποιείς ότι έχεις απέναντί σου μια συμμορία ντόπιων και ξένων εκβιαστών – δολοφόνων, που κάθε δράμι ανοχής σου θα το μετατρέπουν αυτόματα σε εφιάλτη για σένα και ότι αγάπησες;
Έχεις επίγνωση του μεγέθους του ψεύδους και της απάτης με το οποίο σε φορτώνουν καθημερινά, μέχρι να τους παραδώσεις ακόμη και τη γυναίκα σου, την κόρη σου ή την αδερφή σου και αφού θα σε έχουν ξεγυμνώσει από τα πάντα το μόνο που θα σου μένει μετά θα είναι να φουντάρεις από το πρώτο μπαλκόνι που θα βρεις και αυτό το μπαλκόνι δε θα είναι καν δικό σου;

Τι στο διάολο περιμένεις λοιπόν;
Τον Τσίπρα να σε σώσει;
Τους Γερμανοτσολιάδες να σε λυπηθούν;
Το επόμενο παραμύθι με το οποίο σχεδιάζουν να σε εξαπατήσουν και πάλι;

Δεν αντιλαμβάνεσαι το πόσο μαλάκα τελικά σε θεωρούν και τι ελεεινά παιχνίδια παίζουν σε βάρος σου;

Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι διάβασε ΕΔΩ για να δεις πόσο πολύ σε έχουν εξευτελίσει…

Ξέρεις τι θα κάνουν στο τέλος οι ίδιες οι συμμορίες στους δωσίλογους που τους υπηρετούν. Αν δεν ξέρεις διάβασε ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΕΥΜΑ και τότε θα καταλάβεις το τέλος που τους περιμένει.

Μόνο που όταν το τέλος το δώσουν αυτοί, εσύ θα έχεις αφανιστεί και τα παιδιά και τα εγγόνια σου θα παραμένουν αιχμάλωτοι στην πιο θλιβερή ιστορία ντροπής σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μην περιμένεις λοιπόν. Το τέλος που αξίζει στους δωσίλογους δώστο εσύ, και πάρε στα χέρια σου την πατρίδα σου και τη ζωή σου.

Κάθε επιπλέον μέρα υπομονής και ανοχής δε δίνει ζωή στο όνειρο. Σκοτώνει οτιδήποτε παραμένει ακόμη ζωντανό στο δύσμοιρο τούτο τόπο.


Πηγή «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ»
http://www.triklopodia.gr/2013/04/blog-post_4219.html

Τα εμφυτεύματα που μας ετοιμάζει η Νέα Τάξη και η μετατροπή μας σε Cyborgs - ΒΙΝΤΕΟ


Σε ελέγχουν με την τεχνολογία, σε δηλητηριάζουν με ναρκωτικά, νομίζουν ότι είναι θεοί, τα ανθρώπινα εμφυτεύματα μας φυλακίζουν, και σου λένε ότι η τεχνολογία των εμφυτευμάτων ότι είναι το μέλλον της ανθρώπινης εξέλιξης, και ότι έτσι θα ζούμε καλύτερα. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι
ότι αυτό δεν είναι αλήθεια...Αποκάλυψη
http://www.triklopodia.gr/2013/04/cyborgs.html

«Άνγκελα, σώσε με»


«Άνγκελα, σώσε με»
«Χωρίς τη στήριξη της Γερμανίας, δε θα αντέξουμε για πολύ» υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές

Επίσημη στήριξη από την Ανγκελα Μέρκελ φέρεται να αναζητά ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς,
έπειτα και από τα νέα εμπόδια που παρουσιάζονται στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους ΔΤΝ, ΕΕ και ΕΚΤ.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» ο πρωθυπουργός επιδιώκει μεγαλύτερη στήριξη από τη Γερμανίδα καγκελάριο με στόχο να «βάλει πλάτη» για να ρίξει τις απαιτήσεις της η Τρόικα. Ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να έστειλε και εμπιστευτικό μήνυμα προς την κα Μέρκελ ζητώντας της να... βάλει πλάτη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «Χωρίς τη στήριξη της Γερμανίας, δε θα αντέξουμε για πολύ», ενώ επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μυστικών διαβουλεύσεων μεταξύ Αθήνας – Βερολίνου.

Επόμενος στόχος είναι να γίνουν οι απαραίτητες επαφές ώστε να κανονιστεί, στους επόμενους δύο μήνες, νέο ραντεβού των δύο ηγετών στο Βερολίνο για να φανεί η έμπρακτη στήριξη και της Ανγκελα Μέρκελ. «Πρέπει η ίδια η Μέρκελ να μιλήσει για την Ελλάδα. Γιατί ο Σόιμπλε μας κάνει ζημιά ακόμη και όταν λέει καλά λόγια για εμάς», αναφέρουν χαρακτηριστικά συνεργάτες του πρωθυπουργού . Ατού της ελληνική πλευράς δείχνει να είναι η προσήλωση της κυβέρνησης στις δεσμεύσεις του μνημονίου, αλλά και η προσωπική συμπάθεια της καγκελαρίου προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού, ενώ στις γερμανικές εκλογές το φθινόπωρο θα ψηφίσουν και αρκετοί Ελληνες που κατοικούν στη χώρα τους οποίους θα επιθυμούσε να προσεγγίσει η κα Μέρκελ.

Αν μη τι άλλο η επικείμενη επίσκεψη στη χώρα μας του Χορστ Ζεεχόφερ, προέδρου των Χριστιανοδημοκρατών, λίγο μετά το Πάσχα στην Αθήνα είναι ένα πρώτο σημάδι σύγκλισης. Αυτό γιατί ο Ανγκελα Μέρκελ συνηθίζει να στέλνει τον πρόεδρο του CDU και στενό συνεργάτη της ως προπομπό των δικών της ενεργειών και δηλώσεων. Τέλος, στο Μαξίμου , εκτός από τη επιθυμία να κερδίσουν μια νέα και επίσημα στήριξη από την Ανγκελα Μέρκελ στόχος είναι και να συζητήσει ο πρωθυπουργός για τις επόμενες κινήσεις στην Ευρώπη και τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά το «κούρεμα» καταθέσεων στην Κύπρο.

«Δεν λειτουργούμε» έτσι λένε στο Μαξίμου

Κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου, πάντως, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, αντέδρασαν με ειρωνική έκπληξη. «Αυτή η κυβέρνηση δεν λειτουργεί έτσι. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και προχωρά βήμα βήμα σύμφωνα με το πρόγραμμα της», έλεγαν συγκεκριμένα.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr
periodista.gr
http://www.triklopodia.gr/2013/04/blog-post_3326.html

Χάλασε ο γάμος Εθνικής - Eurobank

Τ έλος στη διαδικασία συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank έβαλε σύμφωνα με πληροφορίες της “Ε” η τρόικα στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Κυριακής με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Αναμένονται ανακοινώσεις από τις δύο τράπεζες.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών είχαν εμφανιστεί εξαρχής αρνητικοί στα συγκεκριμένα σχέδια με τις ευλογίες της κυβέρνησης αλλά στην σύσκεψη που έληξε λίγο πριν τις 21:00 στο υπουργείο...
Οικονομικών φέρεται να έθεσε “κόκκινη γραμμή”.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Γ. Προβόπουλος.
Νωρίτερα, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε το πρωί συνάντηση της τρόικας με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα των διαπραγματεύσεων, αλλά ταυτόχρονα παραδέχθηκε πως υπάρχουν ακόμα πολλά ανοικτά ζητήματα. 
Από enet
http://greki-gr.blogspot.gr/2013/04/eurobank.html
Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters