Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Αλτάνη: Το Μυστήριο του Απολλώνιου Φωτός (video)

ΑΛΤΑΝΗ
ΠΕΡΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ
Ο όρος Ελληνικός Διαλογισμός είναι καταχρηστικός, γιατί στην ουσία πραγματοποιούμε δύο νοητικές διαδικασίες, διαλογιζόμαστε και μετά συλλογιζόμαστε. Αυτό φανερώνεται στο όνομα του Θεού Δία: Ο ΖΕΥΣ – ΤΟΥ ΔΙΟΣ, ΤΩ ΔΙΪ, ΤΟΝ ΔΙΑ, Ω ΖΕΥ.
Δηλαδή ξεκινάμε με συναγωγικούς συλλογισμούς (ονομαστική: ζεύξη), συνεχίζουμε με διαιρετικούς συλλογισμούς (γενική, δοτική, αιτιατική: διάσταση) και τελειώνουμε πάλι με συναγωγικούς συλλογισμούς (κλητική: ζεύξη). Ουσιαστικά κάνουμε Ενδοσκόπηση.
Προ καιρού είχα σκοπό να αναφερθώ σε θέμα σχετικά με την αυτοπραγμάτωση. Τι πιο άριστο όμως να ασχοληθεί κανείς με την αυτοπραγμάτωση, μέσω του Ελληνικού Διαλογισμού και των Χρυσών Επών !!!
Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα εκτός των εσωτερικών μηνυμάτων της, εσωκλείει και την αριθμοσοφία της. Υπάρχουν δύο βασικοί αριθμοί που θα προσπαθήσω να εξετάσουμε στο παρόν. 45 και 27.
Αλτάνη
Η γλώσσα μας αποτελείτο από 27 συνολικά γράμματα . Τα χωρίζουμε από 9 γράμματα σε κάθε σειρά. 3 Χ 9 = 27. Ο αριθμός 27 αντιστοιχεί στην Θεία Αρετή. Με την κατάργηση των τριών γραμμάτων χάλασε η σειρά, αλλά και η συμμετρία και η μουσικότητα της γλώσσας. Παρ’ όλο όμως που διαγράφτηκαν από την δική μας γλώσσα – κάκιστα, θα πρέπει να επανέλθουν – διατηρούνται εντός του Λατινικού αλφαβήτου. Παράδειγμα το δίγαμα F και to Q. Με αυτόν τον διαχωρισμό των γραμμάτων, θα μπορούσαμε να ονομάζαμε το Αλφάβητο, τρισυπόστατο.
Όπου γράμμα F έχει αριθμητική αξία 6 (ο αριθμός της ψυχής).
‘Όπου γράμμα Q έχει αριθμητική αξία 90.
Όπου γράμμα ΣΑΝΜΠΥ έχει αριθμητική αξία 900. Παραμένει άγνωστη όμως η χρησιμότητα του συγκεκριμένου γράμματος.
Αλφάβητο
Οι τρεις υποστάσεις του αρχαίου αλφαβήτου, δεν προσφέρουν μόνο την «πρώτη ύλη» για να δημιουργηθούν οι λέξεις, αλλά είναι επίσης το κατεξοχήν ΟΡΓΑΝΟ που συμβάλει στην δημιουργία και στην ανάπτυξη των επιστημών, μέσω της δυνατότητας της ΜΕΤΡΗΣΗΣ και των αριθμών (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ), όσο και την εμφάνιση των τεχνών μέσω της ΜΟΥΣΙΚΗΣ και της ΑΡΜΟΝΙΑΣ που διαθέτει.
Το 3 θεωρείται ιερός αριθμός, είναι ο αριθμός του ΘΕΟΥ, ο οποίος υψωμένος στο τετράγωνο μας δίνει τον αριθμό 9. Τα μοιρασμένα δηλαδή εννέα γράμματα, της κάθε σειράς. Το μέσον ή κέντρον της πρώτης σειράς είναι ο αριθμός 5 (τέσσερα γράμματα ή αριθμοί από δεξιά και άλλα τέσσερα από αριστερά), που αντιστοιχεί στο γράμμα Ε. Το ΔΕΛΦΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ. Το μέσον της δεύτερης σειράς είναι ο αριθμός 14 που αντιστοιχεί στο γράμμα Ν, όπου Ν = 50 , αλλά και ο σχηματοποιημένος Κεραυνός του ΖΕΥ (πλαγιαστό Ν). Τέλος στην Τρίτη σειρά ο κεντρικός αριθμός είναι 23, το γράμμα Φ, όπου Φ = 500. Άρα έχουμε 5 – 50 – 500. Αυτοί οι αριθμοί έχουν σχέση με τον Φοίβο Απόλλωνα, όπου 500 = Φ = Φως. Αλλά Φ είναι και ο χρυσός αριθμός φ = 1,618, που είναι ο αριθμός της τετραγωνικής ρίζας 5+1: 2, όπου 1 είναι η ιερή ΜΟΝΑΣ (Α =>Απόλλων), ο αριθμός 5 = Ε, είναι ο Θεός που βρίσκεται στο κέντρο όλων, Ο Φωτίζων (Φ=500) τον Νου (Ν = 50) όλων των όντων, ολοκλήρου της δημιουργίας, ως προς το αρχαίο Ελληνικό αλφάβητο. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ =1,61 είναι ο νόμος της Φύσης, αποτυπωμένος στην διάταξη του αισθητού μας κόσμου, σε φυτικό -ζωϊκό και ανθρώπινο βασίλειο.
Το άθροισμα των πρώτων εξ αριστερών αριθμών του 5 της πρώτης σειράς μας δίνει τον αριθμό 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Όπου 10 σημαίνει ο αισθητός κόσμος. Στους αριθμούς που προστέθηκαν, ο αριθμός 4 απεικονίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, που συντελούν στην δημιουργία του κόσμου μας.
Το άθροισμα των υπολοίπων τεσσάρων αριθμών δεξιά του 5 μας δίνει τον αριθμό 30 (6 + 7 + 8 + 9 = 30). Ο αριθμός 30 αντιστοιχεί στον χώρο που θα διαμορφωθεί ο κόσμος της δημιουργίας. Φιλοξενεί τους 12 αστερισμούς που ανά 30 μοίρες κατέχει μία θέση έκαστος. Οι αριθμοί 5 – 50 – 500, χωρίζουν τον μικρόκοσμο (10) των τεσσάρων στοιχείων, με τον μακρόκοσμο (30 ο χώρος των μοιρών που καταλαμβάνει κάθε ζώδιο, με την βοήθεια των οποίων βαίνουμε προς τον μακρόκοσμο) . Ο αριθμός 9, ο τελευταίος αριθμός της πρώτης αρίθμησης των γραμμάτων (αλλά και των υπολοίπων σειρών, ήτοι 9 – 90 – 900), είναι το γράμμα Θ, το γράμμα του Θεού, αλλά και του Θανάτου. Εννέα (9) μήνες κρατά η κυοφορία του εμβρύου, αλλά ο ίδιος αριθμός αφορά και το σύνολο των μετενσαρκώσεων.
Αν τώρα αθροίσουμε όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς μας δίνει τον αριθμό 45.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.
Οι αριθμοί της πρώτης σειράς ονομάζονται ακέραιοι αριθμοί και σε αυτούς τους αριθμούς κρύβεται η καθοριστική αρετή του ανθρώπου. Η λέξη ακέραιος, εμπεριέχει το Α στερητικόν και το – κέραιος από το ρήμα κεράννυμι = μύξις. Οι Αρχαίοι έπιναν το κρασί αναμεμειγμένο με νερό, για να μην προσλαμβάνουν το μέγεθος της επίδρασης του οίνου. Άρα ακέραιος σημαίνει αυτό που δεν αναμείχθηκε με ξένα στοιχεία. (Ακέραιος = αμιγώς γνήσιος Άνθρωπος). Ο κάθε ακέραιος αριθμός, από το ΕΝΑ μέχρι το ΕΝΝΕΑ εκτός του ότι είναι ο καθένας μία αριθμητική οντότητα, έχει επίσης την εσωτερική δική του σημασία. Οι αριθμοί των υπολοίπων σειρών, οι μεν δεύτεροι καλούνται δεκαδικοί (10 + 20 κλπ) και οι της τρίτης σειράς καλούνται εκατονταπλάσιοι (100 + 200 κλπ).
Αν προσθέσουμε τρείς φορές τον αριθμό 45 (τρείς σειρές γραμμάτων, 3 ο ιερός αριθμός) έχουμε: 45 + 45 + 45 + 27 (τα γράμματα) = 162 : 100 = 1,62. Ιδού για ακόμα μία φορά ο Χρυσός αριθμός Φ, ο αριθμός της Φύσεως. Στον αριθμό 45 εμπεριέχονται: τα 4 στοιχεία της ζωής που δώρισε ο Ε = 5, δηλαδή το δομικό υλικό που συνθέτουν τον γνωστικό κόσμο, αριθμός 10 (4 + 5 = 9). Το σύνολο των 27 γραμμάτων συνθέτουν την ΘΕΙΑ ΑΡΕΤΗ και ο οποίος προκύπτει επίσης από τον Ιερό Θεϊκό αριθμό 3, υψωμένο στον κύβο. Ο κύβος είναι το σχήμα βάσει του οποίου εξελίσσεται ο αισθητός κόσμος μας. Πρόκειται δηλαδή περί ενός κώδικα, που οδηγεί στην αθανατοποίηση της ψυχής, αυτό που υπόσχονται τα ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ των Πυθαγορείων. Πρόκειται για τον κώδικα που με επίκεντρο την παρουσία του Φωτός – Φοίβου, φωτίζεται το σύνολο των όντων εντός του κυκλικού ορίζοντος των 360 μοιρών, ο οποίος με την σειρά του ,περιλαμβάνει τον ιερό αριθμό 3 που συμβαδίζει με όλους αυτούς τους αριθμούς. Ο αριθμός 6 είναι η ενσαρκωμένη ψυχή του ανθρώπου. Στο τέλος του κύκλου των 360 μοιρών, ή 36, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον φθόνο. Ο φθόνος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να εισχωρήσει στον υπερουράνιο τόπο.
Δηλαδή αυτό που κατανοώ είναι ότι η ανθρώπινη ψυχή περνά απ’ αυτόν τον ζωδιακό κύκλο, που είναι μια καθοριστική πορεία – οδός κάθαρσης και μύησης της ψυχής, πάντοτε με την παρουσία του Θεϊκού Φοίβου Απόλλωνος Φωτός, τα 4 στοιχεία της Φύσης και οι αστερισμοί, που συνθέτουν το θεμέλιο λίθο της απόκρυφης καθαρκτικής οδού και της Θείας Αρετής, που παραδόθηκε στον άνθρωπο, μέσω του Ελληνικού Αλφαβήτου.
45 + 27 = 72, που είναι οι 72 στίχοι των Χρυσών Επών
Στο Αλφάβητο αλλά και στην λέξη του Θεού Απόλλωνος, υπάρχει το γράμμα Ο ήτοι ΟΜΙΚΡΟΝ = 360 (Ο κύκλος – η οδός των μυήσεων και της καθάρσεως). Π => Πόλος = 450 και Ν = Νους = 720. Δηλαδή 360 Χ 2 = 720 ο Θείος Νους.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ = 423 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ = 1061 έχει την έδρα του στην Αριθμοσοφία. Που σημαίνει πως πρέπει να διαλογιζόμαστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Αλλά τι σημαίνει ο αριθμός 1061; Είναι το 10 υψωμένο στον κύβο = 1000, που σημαίνει η μορφοποίηση και ο αριθμός ΕΞΗ (6) αφορά την ενσαρκωμένη ψυχή στον αισθητό κόσμο (ήτοι 6 Χ 10 αισθητός κόσμος = 60) , όπως προείπαμε. Σαν να λέμε η ΜΟΝΑΣ που μορφοποιεί , για να μας δώσει πάλι τον ΧΡΥΣΟ αριθμό Φ, αφού αφαιρέσουμε τα 1000, οπότε μένοντας η μονάδα, έχουμε 1,61, δηλαδή η αρχετυπική μήτρα του κόσμου τούτου.
Ο Ανθρωπομορφισμός χωρίζεται => Άνθρωπο – μ – Ορφισμός, που μας παραπέμπει στα Ορφικά. Την έδρα του Ελληνικού Δια-λογισμού και την συγκρότηση της Ελληνικής Ψυχής.
http://www.diadrastika.com/2016/12/altani-mystirio-apolloniou-fotos.html

Η χρήση αιθερικών υπερόπλων το 9.600 π.Χ


Τα αιθερικά υπερόπλα των Ελλήνων αφ’ ενός καταβύθισαν την ίδια την Ατλαντίδα, αφ’ ετέρου τρέλλαναν την καιρική ισορροπία του πλανήτη (με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο φοβερός καί τρομερός Κατακλυσμός), καί εκ τρίτου ερημοποίησαν μεγάλες εκτάσεις γής… οι οποίες δεν έχουν συνέλθει μέχρι σήμερα.
Συνέχεια από το Ο Προμηθέας μετά το 9600 πΧ
Κάποιος συμβατικός επιστήμων ( ; ) θα έλεγε πως, εφ’ όσον καί στις ηπαπάρα υπάρχει ερημοποίηση περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος (Νέο Μεξικό, Αριζόνα, Νεβάδα), τότε, εφ’ όσον έχουμε έναν δακτύλιο ερήμων γύρω-γύρω απ’ τη Γή (καί περίπου από 10 έως 35 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους), αυτή οφείλεται σε κλιματολογικούς λόγους (μπλά-μπλά-μπλά). Θα έριχνε τα σχετικά κλιματολογικά μοντέλα στον υπολογιστή, καί θά ‘ψαχνε να δεί γιατί -κατ’ εξαίρεσιν- δεν έχουμε ερημοποίηση στη βόρεια Ινδία καί την ανατολική Κίνα (ανατολικά της διαβόητης ερήμου Τακλαμακάν).
Υποθέτω πως θά ‘βγαζε ένα «επιστημονικό» πόνημα-τερατάκι, το οποίο αργότερα άλλοι επιστήμονες θα κοίταζαν να σουλουπώσουν.
Φυσικά, εμείς θα δώσουμε τη δική μας εκδοχή – κι όποιος θέλει καθαρά ακαδημαϊκές επεξηγήσεις των φαινομένων, μπορεί να πάει να σπουδάσει.
Το πολεμικό σχέδιο των Ελλήνων καί των συμμάχων τους, ενώ αρχικά ήταν ευθεία επίθεση, μετά τις πληροφορίες γιά τέρατα καί κλώνους στην πρώτη γραμμή των αντιπάλων, διαμορφώθηκε διαφορετικά. Το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος (αν όχι όλο το στράτευμα) θα έφευγε ταχύτατα βόρεια της Μεσογείου την τελευταία στιγμή (παράβαλε πχ τα σημερινά γρήγορα μεταγωγικά αεροπλάνα των Ρώσσων), αφήνοντας στη βόρειο Αφρική τον Ατλάντειο στρατό μόνο του. Μετά, τον λόγο θα είχαν τα αιθερικά υπερόπλα.
Ο μαζεμένος κάπου στη σημερινή Ιταλία στρατός θα ξεκινούσε παρευθύς επίθεση στην ίδια την Ατλαντίδα κατά ένα μέρος, ενώ το άλλο μέρος θα ξαναπήγαινε στη βόρειο Αφρική καί θα έκοβε την οδό επιστροφής στους Άτλαντες, που στο μεταξύ θα είχαν προελάσει χωρίς αντίσταση. (Θυμηθείτε, τα μέσα μεταφοράς του στρατού τότε ήταν ταχύτατα.)
Πράγματι, οι Άτλαντες προέλασαν μέχρι κάπου τη σημερινή Αίγυπτο, αλλά δεν πρόλαβαν ν’ απορήσουν γιατί δεν βρήκαν αντίπαλους στρατιώτες. Τα αιθερικά υπερόπλα διέλυσαν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους, κι οι Άτλαντες που απέμειναν έφυγαν προς ανατολάς… με τις αιθερικές βόμβες στο κατόπι τους. Η οπισθοφυλακή του τεράστιου στρατεύματος των Ατλάντων, τώρα, που βρισκόταν κάπου στο σημερινό Μαρόκο, ξαναγύρισε να υπερασπιστεί το νησί τους. Στο οποίο είχαν ήδη αρχίσει ν’ αποβιβάζονται στρατιώτες των Ελλήνων.
Πλην όμως, αυτοί οι τελευταίοι ήσαν άτομα μεγάλης ηλικίας.
Είναι προφανές ότι συμμετείχαν σε αποστολή αυτοκτονίας. Ένας λόγος, γιά να παραπλανήσουν τον αντίπαλο. Κι ίσως ακόμη ένας, μεταφυσικός: να πληρώσουν το τίμημα γιά τη χρήση «απαγορευμένων» όπλων, που -εμμέσως πλην σαφώς- είχαν υποσχεθεί στους Θεούς να ΜΗΝ χρησιμοποιήσουν.
Ό,τι υπήρχε ως μορφή ζωής στη βόρειο Αφρική, έγινε σκόνη. Στην κυριολεξία. Τα ίδια καί με τις χώρες που διάβηκαν οι καταδιωκόμενοι Άτλαντες, που έφυγαν ανατολικά (προς τη σημερινή Σαουδαραβική χερσόνησο). Την ίδια τύχη θα είχε καί το όμορφο νησί της Ατλαντίδας, αν δεν το βύθιζαν τελικά οι Έλληνες.
Κι ενώ είχαν αρχίσει οι καταστροφικές βροχοπτώσεις, οι Έλληνες καί οι σύμμαχοί τους γύρισαν οίκαδε γιά ανασύνταξη καί θεραπεία των πληγών. Η τρομερή εκδίκηση της Γαίας δεν θ’ άφηνε ούτε τις χώρες τους απείραχτες.
Στο μεταξύ, οι Άτλαντες καθηλώθηκαν στη Μεσσηνία, καί τσακίστηκαν στη Ναύπακτο. Πάντως, ένα μέρος τους παρέκαμψε στα κρυφά τους αμυνόμενους Έλληνες στη Ναύπακτο, κι έφυγε προς την Όθρυ, όπου καθηλώθηκε. Στο τέλος, οι εναπομείναντες Άτλαντες παραδόθηκαν, συνθηκολόγησαν να μην ξαναενοχλήσουν, κι έμειναν στους τόπους της παράδοσής τους. (Όπου, με τα χρόνια, παντρεύτηκαν καί ντόπιες γυναίκες, Ελληνίδες, καί τεκνοποίησαν.) Είπαμε, δεν ήταν κάποιος λαός ξένος προς εμάς. Άμεσοι συγγενείς μας ήταν (παρά το ότι η -εκτεινόμενη μέχρι την κεντρική Αμερική- αυτοκρατορία τους ήταν πολυεθνική / πολυφυλετική, παράβαλε τη νέγρικη κεφαλή στη Λα Βέντα), καί δυστυχώς ο πόλεμος αυτός ήταν ακόμη ένας Ελληνικός εμφύλιος… από τους αμέτρητους που μας βασανίζουν κατά καιρούς.
Στο Ατλάντειο αίμα οφείλεται το 4 τοις χιλίοις των σημερινών κοκκινομάλληδων του Ελληνικού πληθυσμού. (Τα κόκκινα μαλλιά προέρχονται από την εποχή των βιολογικών επεμβάσεων των Ατλάντων στο ανθρώπινο dna, γιά να κάνουν τα μωρά πιό όμορφα – σύμφωνα, βέβαια, με τις αντιλήψεις περί ομορφιάς της εποχής εκείνης.)
Δεν διανθίζω την αφήγηση με «επιτελικού» τύπου χάρτες, γιά να μη βαρύνει το κείμενο.
Λεπτομέρεια: Οι Άτλαντες στην Όθρυ αντάλλασσαν …μετεωρίτες με τους Έλληνες της Διμένεας. Ναί, καί οι μεν, καί οι δέ, είχαν τον τρόπο να κατεβάζουν αστεροειδείς καί να τους εκτοξεύουν εναντίον αλλήλων. (Παράβαλε κάτι πρόσφατες ειδήσεις, όπου οι ηπαπαραίοι ισχυρίζονται πως απέκτησαν τεχνολογία εκτροπής μετεωριτών.) Αυτό πέρασε στη Μυθολογία μας ως Τιτανομαχία. (Καί αυτό, διότι η αυθεντική Τιτανομαχία έγινε πολύ παλιότερα.)
Ίχνη της μάχης αυτής υπάρχουν ακόμη σήμερα σε κρατήρες μετεωριτών στην Όθρυ, στις λίμνες «Ζερέλια». (Αν καί πρέπει να ξαναδούμε το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, διότι έχουμε κι άλλα τέτοια ίχνη μετεωριτών, πχ στην Αργολίδα.)
Οι καταδιωκόμενοι Άτλαντες έφυγαν ακόμη πιό ανατολικά (μιά που δεν υπήρχε πλέον οδός επιστροφής στην πατρίδα τους), καί φαίνεται πως μετά την Περσία, όπου έφαγαν ακόμη μερικές αιθερικές βόμβες (έρημος Γεδρωσία), χώθηκαν στα δάση της Ινδίας, ανασυντάχθηκαν, καί γιά λόγους ασφαλείας αποφάσισαν να χωρίσουν. Οι μεν τράβηξαν γιά την Κίνα, κι οι δέ γιά την Αυστραλία. Πλην όμως, τους ξαναπρόλαβαν οι Έλληνες καί τους …εξήγησαν τ’ όνειρο. Οι μεν Άτλαντες στην Αυστραλία εξοντώθηκαν εντελώς, οι δε στην Κίνα έμειναν ολιγάριθμοι, έως ότου έσβησαν ως λαός. (Μάλλον από επιδρομές των ντόπιων φυλών.)
Μούμια τακλαμακαν
Τα ίχνη των -ιστορικώς εκλιπόντων- Ατλάντων της Κίνας βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια: είναι οι μούμιες ατόμων της λευκής φυλής με ξανθά ή κόκκινα μαλλιά, που βρέθηκαν στην Κίνα. (Σύνδεσμος – γι’ αρχή της έρευνάς σας.) Έχουν γίνει μέχρι καί αναπλάσεις προσώπων, οπότε (με λίγο ψάξιμο στα ιντερνέτια) μπορείτε να δήτε με τί έμοιαζαν οι νεκροί.
Το θέμα, όμως, είναι πως η εξήγηση ότι πρόκειται γιά Έλληνες του Μ. Αλεξάνδρου είναι τελείως πρόχειρη κι απερίσκεπτη, διότι κατά την πρώιμη Ελληνιστική εποχή (έως καί καναδυό ακόμη αιώνες μετά) οι Έλληνες δεν είχαν υιοθετήσει την ταρίχευση των νεκρών. Αλλά εδώ δεν έχουμε κάποια ιδιομορφία του εδάφους, που κρατάει τα πτώματα άλιωτα. Έχουμε συνειδητή διατήρηση του πτώματος με χημικές ουσίες. (Καί, μιά που είπαμε γιά κλωνοποιήσεις καί λοιπά παρόμοια του Προμηθέα, τώρα θα πρέπει να υποψιάζεστε το γιατί.)
Μη σας ξεγελάει η ομοιότητα με τη δική μας φυλή, ούτε τα σύμβολα που βρέθηκαν (σβάστικες), ή τα νεκρικά έθιμα (κτερίσματα, χρυσές μάσκες). Πρόκειται γιά υπολείμματα της καταδιωκόμενης στρατιάς των Ατλάντων. Άλλως τε, σας είπα πως με τους λευκούς Άτλαντες είμαστε αδελφικώς ομόφυλοι – καί, φυσικά, πολλά από τα έθιμά μας ήταν καί δικά τους. Μην πάτε μακριά, εδώ λατρεύαμε τους ίδιους θεούς.
Εάν βρισκόντουσαν τίποτε επιγραφές, βέβαια, θα έδιναν μία καί καλή την απάντηση στα περί της ταυτότητας των νεκρών. Αλλά δεν βρέθηκαν.

Η χρήση των αιθερικών υπερόπλων υπήρξε καταστροφική γιά όλον τον πλανήτη. Η παροιμία: «- Κι εμείς κακό χερόβολο, κι εσείς κακό δεμάτι!», θα έπρεπε …να εφευρεθεί από τότε! Οι τόποι, στους οποίους έπεσαν τα αιθερικά όπλα, ερημοποιήθηκαν – καί διατηρούνται ως έρημοι μέχρι σήμερα. Οι λοιποί τόποι, όλη η Γή, κι ενώ οι Έλληνες καταδίωκαν τους Άτλαντες, πλημμύρισαν από καταρρακτώδεις βροχές καί λάσπες. Πολύς κόσμος έχασε τη ζωή του, ώσπου ο καιρός ηρέμησε κι οι επιζήσαντες κοίταξαν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Μόνο που πλέον τα πάντα είχαν καταστραφεί. Ακόμη κι η Διμένεα καί η Αθήνα είχαν μεταβληθεί σε μπάζα. (Λογικό. Δε μπορεί να πέφτουν κατευθυνόμενοι αστεροειδείς από δίπλα, να γίνεται σεισμός 7-8 Ρίχτερ, καί να περιμένουμε να μην τρέξει τίποτε με τα κτίρια καί την πόλη.)
Καί το μέλλον της κοινωνίας ολόκληρης ήταν απλά η επιστροφή στον πρωτογονισμό. Από τον οποίο δεν συνήλθε τεχνολογικώς, παρά μόνον στα τέλη του 19ου μΧ αιώνα.
Όλα αυτά τα γεγονότα (χρήση αιθερικών υπερόπλων καί έναρξη Κατακλυσμού) έγιναν -όπως υπολογίζω- σε διάστημα μιάς εβδομάδας το πολύ. Άλλο τόσο χρειάστηκε ο εκμηδενισμός των πολιτιστικών κατακτήσεων των προηγουμένων χιλιετιών.
Γιά να κλείσουμε μ’ αυτή την τραγική ιστορία, πρέπει να πούμε πως κάποιοι αμετανόητοι Άτλαντες άρχισαν σιγά-σιγά να έρχονται προς τα πίσω. Δυτικά, προς την Ελλάδα. Πάλι μ’ εχθρικούς σκοπούς. Αυτές οι κινήσεις δικαιολογούν απόλυτα τις μυθολογικές αφηγήσεις περί εκστρατειών των Ελλήνων στην Ινδία, πολύ προ -χιλιετίες ολόκληρες- του Μ. Αλεξάνδρου. Δεν πήγαν εκεί γιά τουρισμό, οι πρόγονοί μας! Ούτε από εξερευνητική περιέργεια.
Οι εκστρατείες αυτές ήταν επιτυχημένες… καί δεν ήταν. Επιτυχημένες, επειδή στρατός Ατλάντων δεν ξαναπάτησε ποτέ στα σύνορα της Ελλάδας επί χιλιετίες. (Εκτός από τους ιστορικώς γνωστούς ως Φοίνικες.) Καί όχι επιτυχημένες, επειδή οι αμετανόητοι Άτλαντες πονήρεψαν, καί αποφάσισαν να χτυπήσουν την Ελλάδα ως άτομα, στα κρυφά, καί διά μέσου άλλων. Πράγμα που κι έγινε τελικά. Καί συνεχίζει να γίνεται.
(Βλέπετε, ακόμη σήμερα αυτή την «καταδρομική» τακτική των μεμονωμένων Ατλάντων υφιστάμεθα καί πληρώνουμε. Ένα καί μόνον άτομο, ο Σόρος, χορεύει όλο το κράτος μας. Μπορεί αυτός ο συγκεκριμένος να είναι Ατλάντειος, μπορεί καί να μην είναι. Αλλά θέλω να σας δείξω τί μπορεί να καταφέρει ένα καί μόνον άτομο, που διαθέτει ισχύ καί δρά μέσωι άλλων.)
Κι ο Προμηθέας; Γιά τον Προμηθέα δε μιλούσαμε;
Πού βρισκόταν ο Προμηθέας κατά τη διάρκεια των γεγονότων;
…Όταν, λέει, ο φαραώ Χορεμχέμπ πέταξε έξω απ’ την Αίγυπτο τους οπαδούς του Ατόν μαζί με τον Μωϋσή, κάποιοι ατονιστές αριστοκράτες Αιγύπτιοι δεν πήγαν στην έρημο να ταλαιπωρηθούν, αλλά την κάνανε κατά Ελλάδα μεριά!!! (Αγνοείται η τύχη τους έκτοτε, αν καί πιθανώτατα γίνανε κι αυτοί σώγαμπροι σε μας.)
Λοιπόν, παρομοίως κι ο «αριστοκράτης» Προμηθέας δεν πήγε στο μέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, μαζί με τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. (Καί τους άλλους δύο κολλητούς του δικτάτορες.) Την κοπάνησε απ’ την Ατλαντίδα! (Κατόπιν συμφωνίας με τους άλλους δύο, βέβαια, αλλά την κοπάνησε.) Εγκαίρως.
Είχε καταφύγει σε κάποιο από τα μυστικά του εργαστήρια, σε κάποιο ερημονήσι του νότιου Ατλαντικού. (Αν από το μυαλό σας πέρασε η λέξη «Φώκλαντς», ορθώς πέρασε. Μόνο που αυτά δεν στέγαζαν το πρωτεύον εργαστήριο.) Εκεί, περίμενε να κοπάσουν οι μάχες καί οι καιρικές αναστατώσεις… καί όχι απλά περίμενε. Πέρασαν χρόνια, μέχρι να κάνει την κίνησή του. Περισσότερα από μιά ανθρώπινη ζωή.
Βλέπετε, ήταν ήδη (τεχνητώς) αθάνατος, καί μπορούσε να περιμένει. Στο μεταξύ, φρόντιζε το σώμα του καί μάθαινε τα νέα. (Διότι τα νέα μαθευόντουσαν καί τότε.) Όταν, λοιπόν, έκρινε πως πρέπει να κάνει την κίνησή του, πήγε εκεί, που δεν θα τον περίμεναν…
…καί δοκίμασε να ξαναφτιάξει ανθρωποειδή.
Με σκοπό να ξαναστήσει στρατό ολόκληρο.
http://www.diadrastika.com/2016/12/chrisi-etherikon-yperoplon-9-600-p-ch.html

Έξι αρχαίες τοποθεσίες 12 χιλιάδων ετών (video)

Ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει μέχρι σήμερα τα βάθη της ιστορίας, προκαλώντας την φαντασία, την περιέργεια και το επιστημονικό ενδιαφέρον.
Αρχαίοι μύθοι, πανάρχαιες βραχογραφίες, περίεργες αναφορές των ιστορικών και των χρονογράφων εκείνων των εποχών, αλλά και οι σύγχρονες επιστημονικές αποδείξεις που έρχονται να προσδώσουν ένα άλλο νόημα,
ή και να επιβεβαιώσουν μερικές φορές τις αρχαίες δοξασίες, δημιουργούν ένα πολύμορφο σύνολο που μεταφέρει αχνά από τα βάθη των αιώνων τον δυνατό παλμό ενός πανάρχαιου πολιτισμού, ο οποίος στην μεγαλύτερη του έκταση παραμένει ακόμα και σήμερα ανεξερεύνητος και άγνωστος.

Ίσως δεν θα ήταν ουτοπικό να προσπαθήσουμε να βρούμε πίσω από την αλληγορία των μύθων, την άκρη του νήματος που οδηγεί σε μία άγνωστη αλήθεια.
Άλλωστε η ίδια αυτή «ουτοπία» οδήγησε τον Σλίμαν στην ανακάλυψη των Μυκηνών και της Τροίας, τον Έβανς στην ανακάλυψη των ανακτόρων της Κνωσού κ.λ.π.
Οι αρχαίοι λοιπόν μύθοι, είτε Ελληνικοί είναι αυτοί, είτε Περσικοί, Ινδικοί, Αιγυπτιακοί, Ινδιάνικοι κ.λ.π., σύμφωνα με αρκετούς μελετητές μεταφέρουν μία αντίληψη που σε εμάς φαντάζει παράλογη:
Ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν ακολούθησε μία γραμμική πορεία από έναν πρωτόγονο πολιτισμό σε έναν πιο εξελιγμένο, αλλά αντίστροφα μία σπειροειδή πορεία από έναν πανάρχαιο εξελιγμένο πολιτισμό σε μία συνεχόμενη παρακμή έως την εποχή που υπήρξε η μυθολογική εκείνη καταγραφή, και μετά πάλι άρχισε η άνοδος κ.ο.κ.
Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε έξι αρχαίες τοποθεσίες 12 χιλιάδων ετών
http://www.diadrastika.com/2016/12/exi-archees-topothesies-12000-eton-2.html

Καταδρομική στην Υπόγεια Βάση της Cabal, Αεροδρόμιο Denver (video)

ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ CABAL ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ DENVER
– Εκτός των δυνάμεων των «Λευκών Καπέλων», συμμετέχουν ρωσικές και κινεζικές δυνάμεις!
Μια από τις μεγαλύτερες υπόγειες βάσεις της σκοτεινής Μαφίας των Χαζάρων βρίσκεται κάτω από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ στο Κολοράντο των ΗΠΑ.
Κοινή επιχειρησιακή δύναμη κρούσης που περιλαμβάνει αμερικανικά, ρωσικά και κινεζικά στρατεύματα, διεξαγάγει επιχείρηση κατάληψης της βάσης, που θεωρείται η τελευταία εναπομείνασα ισχυρή λαβή της σκοτεινής κλίκας για να εφαρμόσει τα σχέδια της για επιβολή μιας νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ των Ηνωμένων Πολιτειών, η βάση αυτή αποτελεί καταφύγιο της DIA και η επιχείρηση κατάληψης της θα διαρκέσει έως και 2 ημέρες λόγω του τεράστιου μεγέθους της.
Αναλυτικά στο βίντεο ο πρώην επιστημονικός συνεργάτης της NASA και wistleblower Kent Dunn:
http://www.diadrastika.com/2016/12/katadromiki-ypogia-vasi-cabal-aerodromio-denver.html

Το Μυστικό των Αργοναυτών και το Σύμβολό τους ‘Εψιλον! (video)

Γράφει ο Σπύρος Μακρής
Το θέμα της Αργοναυτικής Εκστρατείας, είναι πολύ μεγάλο και πολύπτυχο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν ήταν απλά ένας μύθος, αλλά ότι αυτός ο μύθος κρύβει μέσα του πολύ μεγάλες αλήθειες που σήμερα -για πολλούς και διάφορους λόγους – αδυνατούμε να κατανοήσουμε.
Σίγουρα, υπάρχουν οι απόψεις των πανεπιστημίων που δίνουν στην εκστρατεία μία θέση στην αρχαία πραγματικότητα.

Όμως, υπάρχουν και οι εκτιμήσεις που δείχνουν ότι η Αργώ ταξίδεψε έξω από την Μεσόγειο, και έφτασε ως την Αμερική και, μάλιστα, στην λίμνη Τιτικάκα, αλλά και ως την Κίνα.
Η Henriette Mertz είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική με πολλές πληροφορίες και χάρτες για τα υπερπόντια ταξίδια των αρχαίων Ελλήνων.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που βασισμένες στα αρχαία κείμενα, δείχνουν πως η Αργώ ήταν ένας ιπτάμενος δίσκος. Πολλοί θεωρούν ότι η εκστρατεία ήταν διαστημική.
Όλα αυτά συνδέονται με τα θεμέλια ενός οικοδομήματος που σχηματίζουν ένα κατοπτρικό 3Ε, στον λόφο της Γορίτσας. Σημειώστε ότι το λεγόμενο Δελφικό Έψιλον, Διπλό Έψιλον, Αντίστροφο Έψιλον, όπως και ο Μαίανδρος, έχει βρεθεί παντού στον κόσμο.
Ποιό λοιπόν, μπορεί να είναι το μυστικό των Αργοναυτών – Αστροναυτών και πως συνδέονται με το σύμβολο Έψιλον και τον αποσυμβολισμό του;
Δείτε μία σχετική έρευνα από την εκπομπή «Κώδικας Μυστηρίων»:
diadrastika.com

Ο Προμηθέας μετά το 9600 πΧ


Ας ξεκινήσουμε από τον αστερισμό του «Οφιούχου», πριν αφηγηθούμε τον βίο καί την πολιτεία του Προμηθέα μετά την καθοριστική μάχη Ελλήνων-Ατλάντων του 9600 πΧ. (Μάχη, κι όχι πόλεμο, διότι ο πόλεμος αυτός δεν τελείωσε ποτέ.)

α. Στ’ άστρα

Λοιπόν, δε λέω, ο Οφιούχος θα μπορούσε να είναι ο Ασκληπιός. Άλλως τε, είπαμε πως οι πωρίες είναι μεγαλόσωμα ζώα, κι ο Οφιούχος κουβαλάει ένα μεγάλο φίδι.
Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, καί πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί. Τί θέλω να πω; Ότι ο τρόπος, που κρατάει το φίδι ο Οφιούχος, δείχνει μεγαλόσωμο φίδι μη δηλητηριώδες. Τέτοια δεν υπάρχουν πολλά: μπορεί να είναι ο βόας ο συσφιγκτήρ (έως 6 μέτρα μήκος – κι αυτός με επαναλαμβανόμενα σχεδιάκια στο δέρμα του), ή ακόμη περισσότερο ο μεγαλύτερος (δεκάμετρος) πύθων.

Έ, λοιπόν, γι’ αυτόν τον τελευταίο πρόκειται.
Το φίδι αυτό δεν είναι άλλο, παρά ο Πύθων των Δελφών – το (κάπως αόριστο) σύμβολο του κακού, που το εξόντωσε ο Απόλλων!
Μεταξύ μας, ως σύμβολο κάποιου «κάπως αόριστου» κακού το παρουσιάζει η Μυθολογία μας, αλλά των Ατλάντων είναι στην πραγματικότητα. Μόνο που η Μυθολογία μας αυτολογοκρίνεται κατά περιπτώσεις. Εδώ, ακόμη καί η απλή αναφορά του ονόματος «Άτλαντες» θα δημιουργούσε τουλάχιστον αμήχανες καταστάσεις.
Τώρα, θα μου πείς, πώς ο Πλάτων τους αφιέρωσε δύο διαλόγους καί τους κατονόμασε στα ίσα; (Κόντρα, ενδεχομένως σε σχετικές απαγορεύσεις του ιερατείου.) Επειδή ο Πλάτων ήταν πρόσωπο του «βαθέως» Αθηναϊκού κράτους, καί μπορούσε να κάνει ό,τι γούσταρε ατιμωρητί. (Δες παρόμοιες περιπτώσεις Περικλή καί Αλκιβιάδη.) Βλέπετε, ο -εκ φτωχολογιάς καί πλέμπας ορμώμενος- Σωκράτης πέρασε από δίκη καί ήπιε το κώνειο. Αλλά οι δημοκρατικοί, που έριξαν τους τριάκοντα τυράννους, δεν πείραξαν ούτε τρίχα απ’ τη φαλάκρα του Πλάτωνα. (Ανηψιό του εκ των «τριάκοντα» Κριτία.) Ευτυχώς, λοιπόν, γιά τους αρχαίους Αθηναίους, που δεν πέρασαν από το μυαλό του Πλάτωνα ιδέες γιά πολιτικά πραξικοπήματα, καί τό ‘χε ρίξει στο συγγραφιλίκι. Κι ευτυχώς γιά μας, που -ελεύθερος να εκφραστεί ών- είπε έξω απ’ τα δόντια μερικά πράγματα γιά το απώτατο παρελθόν της χώρας μας.
Ο Προμηθέας με τον Πύθωνα, λοιπόν. Ούτε ο Ασκληπιός, ούτε ο «Οφιούχος» – καί λοιπές αόριστες κολοκύνθες μετά ριγάνεως.

β. Σύμβολο …ζωντανό

Εδώ θέλω να επισημάνω πως δυστυχώς, ο Πύθων δεν είναι μονάχα ένα αβλαβές σύμβολο. Αντιπροσωπεύει την προσπάθεια των Ατλάντων να μας εξοντώσουν.Καί την τότε, καί την τώρα. Καί την ανάμεσα.
Γιά λόγους που αυτή τη στιγμή δεν κατανοώ, οι Άτλαντες διαχρονικά μας επιτίθενται (είπαμε! ο πόλεμος μεταξύ μας δεν τελείωσε ποτέ!) με τη μέθοδο του πύθωνα: μας σφίγγουν μέχρι να πάθουμε ασφυξία καί να σπάσουν τα κόκκαλά μας (των Ελλήνων τα ιερά). Ίσως επειδή αυτός είναι αργός θάνατος, καί σαδιστικώς το χαίρονται – ενώ δεν φαίνεται να τους πολυνοιάζει ο χρόνος που καταναλώνουν γιά να εξοντώσουν τον αντίπαλό τους «πυθωνιστί». (Προφανώς είναι υπερσίγουροι γιά την τελική νίκη τους.) Δεν γνωρίζω, καί δεν το ψάχνω τώρα.
Γεγονός είναι, όμως, ότι ειδικά σήμερα όλοι οι Έλληνες πρέπει ν’ αναγνωρίζουν το πρόσφατο σφίξιμο του Πύθωνα γύρω απ’ την Ελλάδα. Εκτός αν μερικοί εξακολουθούν να ζούν στην κοσμάρα τους (διακοπές στη Μύκονο, κανείς; ), ή είναι χαμηλής νοημοσύνης άτομα. Καθαρή Ατλάντεια μεθοδολογία, περισσότερο από πασιφανής τα τελευταία χρόνια! Πρώτα μας έβαλαν στο ΔΝΤ. Μετά άρχισαν οι περικοπές στα χρήματα. Μετά άρχισαν να μπουκάρουν μαζικά -καί μ’ εντολές άνωθεν- στην Ελλάδα τελείως ανεξέλεγκτα τα λαθρόσκατα, καί τέλος (προσώρας τέλος, δηλαδή, διότι αύριο θά ‘χει άλλες …εμπνεύσεις το ημέτερον κυνοβούλιον) οι …άνωθεν άρχισαν να τιμωρούν νομοθετικώς πως τον Ελληνικό Λαό, γιά όσα …λέει. Νομοθετημένος σκασμός, παναπεί.
Καθαρά το σφίξιμο του Πύθωνα… Καί κάποια μέρα, όταν το φίδι αυτό θα θελήσει να δώσει το οριστικό σφίξιμο στους μύες του, θα μας επιτεθούν τα λαθρόσκατα ενόπλως, γιά να μας τελειώσουν μία καί καλή.
Φυσικά, εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά, όταν ο εχθρός καθίσταται ορατός, γίνεται τρωτός. Γι’ αυτό τα γράφω αυτά.
Βλέπετε, μέχρι σήμερα πολλοί λέγανε πως εχθρός μας δεν είναι οι ηπαπαραίοι καί οι λοιποί ομοϊδεάτες τους, αλλά οι εβραίοι, που κρύβονται πίσω από τους προειρηθέντες. Πολύ σωστά, πλην όμως -ακόμη ακριβέστερα- πρόκειται γιά εκείνους τους εβραίους, που υιοθέτησαν την Ατλάντεια ιδεολογία, καθιστώντας εαυτούς οιονεί κληρονόμους της πάλαι ποτέ ούλτρα δικτατορικής υποψήφιας κοσμοκράτειρας Ατλαντίδας. Επομένως, την είδαν τη δουλειά υποψήφιοι κοσμοκράτορες δικτάτορες κι οι ίδιοι – οπότε, μην απορείτε γιά τη συμπεριφορά των Μπίλντερμπεργκ, Τριμερούς (με έμβλημα τη …Λερναία Ύδρα), FED, καί δε συμμαζεύεται.
Τώρα, γιά το ποιός τους έβαλε τέτοιες ιδέες στις φθειροβριθείς κεφάλες τους… έχω μιά ισχυρή υποψία, αλλά τα πάντα στην ώρα τους.
Εν πάσει περιπτώσει, εφ’ όσον αντιμετωπίζουμε το δίλημμα: «ή εμείς, ή αυτοί!», τότε θα εξοντωθούν. Δεν χωράνε εδώ «ανθρωπισμοί».

γ. 9600 πΧ

Πώς, όμως, εφαρμόστηκε το σφίξιμο του πύθωνα εναντίον της Ελλάδας στις παλιές εκείνες εποχές; Θα το πούμε κι αυτό.
Από έρευνές μου, προκύπτει ότι καί οι Άτλαντες, καί οι Έλληνες διέθεταν τότε τεχνολογία (καί στρατιωτική) ανώτερη της σημερινής, οπότε κατά κάποιο τρόπο φοβόταν ο Γιάννης το θεριό καί το θεριό τον Γιάννη. Επίσης, ειδικά των Ελλήνων τα στρατηγικά όπλα κάνανε καταστροφή πλανητικής εμβέλειας (μπορούσαν να κάνουν κομμάτια τον πλανήτη μας, όπως έγινε το πάλαι ποτέ ο Φαέθων), γι’ αυτό οι δικοί μας τα φυλάγανε ως «καβάτζα» γιά τα πολύ δύσκολα.
Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε εκατέρωθεν η συμβατική αντιμετώπιση – με στρατιώτες. Καί, βλέποντας καί κάνοντας.
Οι Άτλαντες είχαν εξ αρχής βάλει στόχο τη θρησκευτική (Αθήνα) καί την διοικητική (Διμένεα) πρωτεύουσες της Ελλάδας. Προς τούτο, είχαν καταστρώσει ένα στρατιωτικό σχέδιο, που στόχευε τη δυτική Πελοπόννησο (σημερινή Μεσσηνία) καί τη Ναύπακτο. Αν η αντίσταση των Ελλήνων έσπαγε στη Μεσσηνία, τότε θα προχωρούσαν προς ανατολάς σαρώνοντας στο διάβα τους τους Ελληνικούς πληθυσμούς. Αν έσπαγε στη Ναύπακτο, τότε η Αθήνα (σημειωτέον, τα χρόνια εκείνα η Αθήνα βρισκόταν δίπλα στην Κωπαϊδα) καί η Διμένεα θα έπεφταν στα χέρια τους σαν ώριμα φρούτα.
Τέλος, ένα άλλο μέρος του στρατού τους θα εξόντωνε τους στρατούς των Ελλήνων καί των λοιπών λαών της περιοχής, που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στις -τότε- ζούγκλες της βόρειας Αφρικής (σήμερα έρημος Σαχάρα της Λιβύης), νομίζοντας πως είναι ασφαλείς. (Εφ’ όσον πρόλαβαν καί κατέλαβαν πρώτοι το δάσος, δεν μπορούσε να τους στήσει ενέδρα ο αντίπαλος.) Βέβαια, οι Άτλαντες το είχαν σκεφτεί κι αυτό… είχαν φέρει μαζί τους διάφορα τέρατα (καί σε μεγάλους αριθμούς), που θα τα εξαπέλυαν μέσα στο δάσος γιά να εξοντώσουν ό,τι κινείται. Όχι μόνο τους δικέφαλους μεγαλόσωμους σκύλους (γιά τους οποίους μιλήσαμε), αλλά καί κλώνους, καί «ξαναζωντανεμένα» πτώματα. (Σας εκπλήσσουν τα πτώματα; άλλη φορά θα μιλήσουμε γι’ αυτά. Πάντως, όπως είχε σχολιάσει κάποτε ο Μιμάκος, τα ζόμπυ ξαναγύρισαν στα «παλιά λημέρια» τους – Αϊτή, κτλ.)
Σημειώστε πως σε μία -κάπως δευτεροκλασάτη- ταινία, την «Επιστροφή της μούμιας» (την οποία έχει δείξει η τηλεόραση αμέτρητες φορές), τα μεν τέρατα των Ατλάντων εμφανίζονται ως χωμάτινα ανθρωπόμορφα …τέρατα, που ξεπηδάνε ξαφνικά από την άμμο καί σκοτώνουν, οι δε Έλληνες εμφανίζονται ως μαυροφορεμένοι Άραβες ιππείς. Συμφωνούμε, όμως, με τους συμβούλους της ταινίας γιά το τί υπήρχε στο πεδίο της μάχης στη Λιβύη.
Οι τοποθεσίες, τώρα, των «αντικειμενικών στόχων» της εκστρατείας των Ατλάντων φαίνονται στον παρακάτω χάρτη:
Ο Προμηθέας μετά το 9600 πΧ
Οι δικοί μας δεν είχαν ελπίδα, εκτός αν…
…Εκτός αν χρησιμοποιούσαν τα αιθερικά υπερόπλα τους, όπως καί έπραξαν τελικά, καί διέλυσαν τον στρατό των Ατλάντων καί των τεράτων τους. Αλλοιώς, δεν γλύτωναν απ’ το σφίξιμο του πύθωνα ούτε ως χώρα, ούτε ως άτομα. (Ένας στρατιώτης να προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει πέντε «φτιαγμένους» δικέφαλους σκύλους μαζί μέσα στη ζούγκλα, απλά αδύνατον.)
Τα αιθερικά υπερόπλα των Ελλήνων αφ’ ενός καταβύθισαν την ίδια την Ατλαντίδα, αφ’ ετέρου τρέλλαναν την καιρική ισορροπία του πλανήτη (με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο φοβερός καί τρομερός Κατακλυσμός), καί εκ τρίτου ερημοποίησαν μεγάλες εκτάσεις γής… οι οποίες δεν έχουν συνέλθει μέχρι σήμερα.
Ξανά χάρτης:
Ο Προμηθέας μετά το 9600 πΧ
Τί μας δείχνει ο -στο περίπου- χάρτης των ερήμων, που σχεδίασα; (Προσθέστε καί την επίσης ερημοποιημένη κεντρική Αυστραλία, που δεν την βλέπουμε εδώ.) Τί καταλαβαίνουμε;
http://www.diadrastika.com/2016/12/promitheas-meta-to-9600.html

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη

Η εκκλησία μας λέει ότι ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε στην γη πριν 5.000 περίπου χρόνια !!!! Και εμφανίστηκε με αυτήν την μορφή που έχουμε σήμερα. Οι επιστήμονες λένε ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια και δεν ήταν στην αρχή όπως είναι σήμερα, αλλά ήταν με μικρότερο εγκέφαλο, σαν πιθηκάνθρωπος δηλαδή. Το ότι μπορούμε να βρούμε την ηλικία αυτών των σκελετών που βρίσκουμε, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι.

Μια από αυτές η πιο γνωστή είναι η μέθοδος του ραδιενεργού άνθρακος.
Σε αυτήν βρήκαν οι επιστήμονες ότι κάθε 2.000 χρόνια φεύγει και ενα ηλεκτρόνιο από τον άνθρακα οπότε βλέποντας πόσα ηλεκτρόνια λείπουν, προσδιορίζουμε την ηλικία (ο ραδιενεργός άνθρακας εφαρμόζεται για μικρές ηλικίες ,για μεγαλύτερες έχουμε άλλες πιο πολύπλοκες μεθόδους.)

Υπάρχει όμως όπως έχω ξαναπεί σε παλαιά άρθρα μου ενα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους επιστήμονες όσον αφορά την εξέλιξη του ανθρώπου. Ξαφνικά από πιθηκάνθρωπο, δεν γίνεται όπως ο σημερινός με διπλάσιο εγκέφαλο, με το να μπορεί να ομιλεί να κάνει πράξεις κ.λπ.!!!!
Αυτό είναι ενα πολύ μεγάλο μυστήριο!!!!
Βλέπετε οι πίθηκοι έτσι ήταν και πριν από εκατομμύρια χρόνια, έτσι είναι και τώρα χωρίς καμία εξέλιξη!!!!
Προσέξτε!!!!
Χωρίς καμία εξέλιξη!!!!
Τι έγινε και από πιθηκάνθρωπος έγινε άνθρωπος ,εμείς δηλαδή!;!
Μια λύση δίνουν οι μύθοι των λαών !!!!
 Ότι ήρθαν οι θεοί από τον ουρανό και κάνανε τον πιθηκάνθρωπο άνθρωπο!!!! Στο αρχαίο κείμενο Άτρα που είναι σε σφηνοειδή γραφή, γράφει ότι οι θεοί πήραν ωάριο από θηλυκό πιθηκάνθρωπο και σπέρμα από έναν θεό και το έμβρυο το τοποθέτησαν στη μήτρα ενός θηλυκού θεού!!!!
Μετά την κυοφορία, βγήκε ενα πλάσμα με διπλάσιο εγκέφαλο δηλαδή εμείς . (οι κρο Μάνιο)!!!!
Δείτε κάτω μια παράσταση από πυραμίδα της Αιγύπτου το πως επεμβαίνει ένας “θεός” σε έμβρυο.


Ο σημερινός τεχνολογικός πολιτισμός δεν είναι αναγκαστικά και ο ανώτερος πολιτισμός από τους παλαιότερους!!!!
Διαβάζουμε πολλές φορές ότι παλαιότερα αναπτύχθηκε μεγαλύτερος πολιτισμός από τον σημερινό .π.χ. των Ελλήνων Υπερβόρειων!!!!
Δεν το πιστεύουν πολλοί αυτό που λέω εγώ και άλλοι ερευνητές. Αλλά Ανώτερος πολιτισμός, δεν σημαίνει αναγκαστικά τεχνολογικός, ή τουλάχιστον όχι με την σημερινή μορφή της τεχνολογία!!!!
Τον θεωρούμε ανώτερο απλά και μόνο γιατί δεν έχουμε ζήσει σε διαφορετικό πολιτισμό, με τελείως διαφορετικές αξίες!!!!

Άλλωστε τεχνολογία δεν σημαίνει μόνο κυριαρχία επί των μορφών ενεργείας που μας είναι σήμερα γνωστές. Άλλοι τομείς τους οποίους πολύ λιγότερο ή καθόλου δεν έχουμε αναπτύξει, όπως ο χειρισμός της βαρύτητας, ο έλεγχος των καιρικών φαινομένων, (τώρα γίνετε τεράστια προσπάθεια για το ποιος θα την αποκτήσει πρώτος ), ο χειρισμός των ήχων, ο ηλεκτρισμός χωρίς καλώδια (το λεγόμενο φερμιονικό συμπύκνωμα), σε συνδυασμό με ανάπτυξη των πνευματικών δυνατοτήτων μας, δίνουν άπειρους συνδυασμούς πολιτισμών, πολύ πιο αξιόλογους από τον δικό μας λεγόμενο πολιτισμό!!!!
Γενικά πιστεύω εγώ και κάποιοι άλλοι ερευνητές ότι ο δικός μας τεχνολογικός πολιτισμός είναι ο τελευταίος μπρος στους άλλους !!!!
Οι Υπερβόρειοι π.χ. είχαν ανεπτυγμένο πολιτισμό, και μάλιστα με ιδιότητες που πάρα πολλοί από μας θα θεωρούσαν μαγικές ( !!!! ).

Ο Ιάμβλιχος, ο Ηρόδοτος ,ο Πίνδαρος, κλπ. έγραψαν ότι οι Υπερβόρειοι, εκτός από ευσεβείς και σεμνοί, ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένοι εγκεφαλικά και πνευματικά, σε σημείο ώστε να έχουν υπερβεί την ύλη ( !!!!!! ).
Και το ότι υπερέβησαν την ύλη, καταδεικνύεται γιατί ήταν απρόσβλητοι από το γήρας και τις ασθένειες, ότι είχαν σε υψηλή εκτίμηση τις τέχνες και ότι ζούσαν σε απόλυτη κοινωνική αρμονία!!!! Έχουμε και τον υπερβόρειο Άβαρι ( α+βάρος=αβαρής!) που ήρθε πετώντας επάνω σε ενα βέλος και αφού δίδαξε τον Πυθαγόρα έφυγε και θεράπευε τις αρρώστιες του κόσμου!!!!
Τι λέω τώρα ε!;!
Οι ατομικές βόμβες έπεσαν σε ορισμένα μέρη και ορισμένο χρόνο στην αρχαιότητα!!!!
Δεν έπεσαν τυχαία!!!!

Δεν το πιστεύετε ότι είχαν ξεσπάσει πυρηνικοί πόλεμοι στην αρχαιότητα!;! Καταλαβαίνω και γω όταν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό ήταν απίστευτο μα τα στοιχεία και οι αποδείξεις πλέον είναι πάρα πολλές χωρίς να αφήνουν καμία αμφιβολία και στους ποιο σκληροπυρηνικούς σκεπτικιστές ότι δεν έγιναν . Αν θέλετε να μάθετε για αυτές τις αποδείξεις πατήστε ΕΔΩ!!!!

O Ελληνοαμερικανός ωκεανολόγος και οικοβιολόγος Άγγελος Αριβάνης μίλησε για το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που υπάρχει γύρω από την γη!!!! Είναι για αυτό το πλέγμα που είπε ο Πλάτωνας, ότι η γη από ψηλά είναι μια μπάλα χωρισμένη σε 12 ισόπλευρα μέρη!!!!

Αυτό το πλέγμα το ανακάλυψαν τώρα τελευταία οι Ρώσοι, και γίνεται αγώνας ποιος θα το πρώτο ελέγξει μεταξύ των κρατών και πολυεθνικών εταιριών!!!! Με αυτό το πλέγμα ως και την αθανασία του ανθρώπου μπορείς να πετύχεις λένε πολλοί επιστήμονες!!!!

Αυτοί όμως το θέλουν ιδίως για να ελέγχουν τους ανθρώπους!!!!
Οι πολυεθνικές για να βάζουν στο μυαλό του κόσμου την επιθυμία να αγοράζουν τα προϊόντα τους και τα κράτη για να κάνουν επαναστάσεις ή να κάθετε ο κόσμος, όπως καλή ώρα εδώ στην Ελλάδα, στους καναπέδες και να μην αντιδρούν σε σκληρά μέτρα όπως τα τελευταία χρόνια !!!!

Και το Χάρπ σε αυτό το πλέγμα στηρίζετε .Το πλέγμα είναι τεχνητό !!!! Ο Δίας όταν έφυγε το έκανε για να προστατέψει την γη κλίνοντας τις αστροπύλες ώστε να είναι αδύνατος ο ερχομός των ερπετοειδών!!!! Αυτοί όμως που έμειναν, προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να το καταστρέψουν!!!! Τα έχω γράψει στα άρθρα μου μαύρα και λευκά ιεράτεια !!!! Αν θέλετε να τα διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ!!!!
Όλες οι πυρηνικές βόμβες που ρίχτηκαν στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι ( 33 μοίρες Βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και οι άλλες που κάνανε δοκιμές ήταν προγραμματισμένες σε πιο μέρος θα πέσει και πότε , για την καταστροφή αυτού του πλέγματος και όχι για να σταματήσουν τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο όπως πολλοί πιστεύουν!!!!
Υπάρχουν άνθρωποι εκτός κυβερνήσεων και πολυεθνικών που επειδή έχουν γνώσεις κατάφεραν να ξέρουν που και ποια ημερομηνία θα δοκιμάσουν μια πυρηνική βόμβα!!!!

Είναι το πλέγμα γύρω από την γη όπως το περιέγραψαν ο Δρ. Νικολάι Γκοντσαρόβλ (ιστορικός), ο Δρ. Βιατσελάφ Μοροζόφ (ειδικός χημικό – πυρηνικός- φυσικός-μηχανικός) και ο Δρ. Βαλερί Μακάροφ (ηλεκτρονικός) με την βοήθεια των δορυφόρων!!!! Τι μυαλό είχε ο Πλάτωνας!;!
Πως τα βρήκε χωρίς να έχει τα σημερινά μέσα!;!
Ο πολιτισμός στην γη ξεκίνησε από την Υπερβόρεια πριν από35 εκατομμύρια χρόνια λένε Ρώσοι καθηγητές μεταξύ αυτών και ο Doctor of Philosophy Valery Demin ( Δόκτορ Οφ Φιλόσοφι Βάλερι Ντέμιν )!!!!
 Η ιστορία λένε πολλοί ιστορικοί θέλει ξανά γράψιμο. Τι 6.000 χρόνια λένε οι χριστιανοί έγινε ο Αδάμ και η Εύα!;! Και μας το επιβάλουν!!!! Έτσι επειδή το θέλουν αυτοί!!!! Αλλά αν αρρωστήσουν τρέχουν στους γιατρούς και όχι στους αγίους!!!!

Δεν τους έχουν φαίνεται εμπιστοσύνη ( γίνομαι λίγο κακός εδώ τώρα )!!!! Έλληνες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της γης!!!!
Οι Έλληνες Υπερβόρειοι!!!!
Αυτοί κάνανε τις πυραμίδες και όλα τα μεγάλα μνημεία του παρελθόντος!!!! Αυτοί ήταν οι θεοί που πήγαν στην Αμερική και δίδαξαν τους ινδιάνους!!!! Ψηλοί, ξανθοί, με γαλανά μάτια, με χιτώνα άσπρο, σανδάλια και χρυσή κορδέλα στα μαλλιά!!!!
Από αυτούς είχε ο Μ. Αλέξανδρος χάρτες που τους αντέγραψαν όλοι οι άλλοι, όπως ο Πίρι Ρέις!!!!
Εκεί ήταν ο Παράδεισος με τα τέσσερα ποτάμια, εκεί ήταν τα μήλα των εσπερίδων, εκεί ήταν η χρυσή εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν 1000 χρόνια χωρίς αρρώστιες!!!!
Εκεί πήγαινε κάθε χρόνο ο Απόλλων!!!!

Συμφωνεί η ΝΑΣΑ με τον μύθο του Φαέθωντος:


Δείτε στην κάτω φωτό στον κόκκινο κύκλο το αποτύπωμα της πρόσκρουσης του (Φαέθωντος) στην Κίνα!!!
Αυτός ήταν η αιτία να μετακινηθεί ο πόλος της γης από το Θιβέτ και να επέλθει ο κατακλυσμός!!!!
 Μια άποψη μου γιατί πάγωσαν τα μαμούθ ξαφνικά ενώ έβοσκαν ήσυχα πριν από 40.000 χρόνια στην Σιβηρία : Πριν από 40.000 χρόνια η Σιβηρία είχε εύκρατο κλίμα!!!!
Απόδειξη και ο χάρτης του Πίρι Ρέις που δείχνει με ακρίβεια και λεπτομέρειες τον βόρειο πόλο !!!!

Έχουμε και ενα άλλον σοβαρό μάρτυρα τα παγωμένα μαμούθ της Σιβηρίας !!!! Είναι γνωστό ότι η Σιβηρία έχει πλήθος από παγωμένα (κατεψυγμένα) μαμούθ που ενώ έτρωγαν ήσυχα την τροφή τους ( γιατί βρέθηκαν χόρτα στο στόμα και στο στομάχι τους) ξαφνικά σκεπάστηκαν με πάγο!!!! Έτσι έχουμε διατηρημένα μέχρι τώρα πλήθος από μαμούθ!!!! Θα προσπαθήσω να δώσω μια εξήγηση βασιζόμενος πάντα στην Ελληνική μυθολογία !!!!

Ανάμεσα στον Άρη και στον Πλανήτη Δια υπήρχε ένας πλανήτης!!!!
Το λένε οι αστροφυσικοί. Ο πλανήτης αυτός για άγνωστη αιτία άλλαξε τροχιά έτσι που θα κατέστρεφε το πλανητικό μας σύστημα!!!!
Αυτός ο πλανήτης λέω γω και κάποιοι άλλοι ότι ήταν ο Φαέθων της μυθολογίας μας!!!!
Ο Φαέθων οδήγησε το άρμα του ήλιου καταστρέφοντας τα πάντα γύρω του!!!!
Ο Δίας αναγκάστηκε να επέμβει και τον διέλυσε!!!!
 Αυτή είναι η αστεροειδής ζώνη γύρω από την γη!!!!
Ενα μεγάλο κομμάτι όμως του κατεστραμμένου πλανήτη έγινε η μετέπειτα η Αφροδίτη!!!!
Προτού πάρει την σημερνή θέση της, λένε οι επιστήμονες ότι περιστράφηκε γύρω από την γη σπέρνοντας την καταστροφή !!!!
 Ο Ντέσμποροου λέει ότι η Αφροδίτη ήταν ένας παγωμένος κομήτης όταν πλησίασε την γη!!!!
Επομένως λέω ότι ο πάγος της ιονίστηκε –μαγνητίστηκε από τους πόλους της γης!!!!

Δισεκατομμύρια τόνοι πάγου με θερμοκρασία -273 βαθμούς Κελσίου έπεσαν στις πολικές περιοχές παγώνοντας τα πάντα μέσα σε λίγες στιγμές!!!!
Έτσι εξηγώ και το μυστήριο των μαμούθ που βρέθηκαν κοκαλωμένα στα σημεία όπου στέκονταν!!!!
Εξάλλου γιατί να συγκεντρώθηκαν πάγοι στους πόλους την στιγμή που δεν χιονίζει συνέχεια εκεί!;! Χιονίζει εκεί όπως και στα δικά μας μέρη. Δεν δικαιολογείται η συγκέντρωση τόσων πάγων αν και πέρασαν χιλιάδες χρόνια !!!! Υπάρχει και καλοκαίρι στους πόλους που τότε λιώνουν τα χιόνια!!!!
Τον Φαέθωνα η μυθολογία μας λέει ότι η Αφροδίτη τον έκανε νυχτοφύλακα του ιερού της!!!!
Το ωραίο αυτό αστέρι η Αφροδίτη το εμφανίζει το βράδυ στον ορίζοντα για να επιτηρεί τις πύλες του ουρανού !!!!!

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Έχουμε ακούσει ότι υπάρχει μία θεωρία, που λέει ότι υπάρχουνε τα ηλεκτρόνια και τα αντιηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια είναι φορείς θετικής ενέργειας, ενώ τα αντιηλεκτρόνια είναι φορείς αρνητικής ενέργειας. Δε μιλάμε τώρα για την ύλη και την αντιύλη και τα ποζιτρόνια, αλλά για την αρνητική ενέργεια, που ακόμα δεν έχει ανακαλυφτεί!!!!

Τα ηλεκτρόνια κινούνται θετικά στον χρόνο, ενώ τα αντιηλεκτρόνια κινούνται αρνητικά στο χρόνο, ταξιδεύουνε δηλαδή στο παρελθόν. Όταν συναντιέται ένα ηλεκτρόνιο με ένα ποζιτρόνιο, τότε αλληλοεξουδετερώνονται και η μάζα τους μετατρέπεται σε ενέργεια σύμφωνα με τον τύπο: μάζα επί ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο!!!! Εάν όμως συναντηθεί ένα ηλεκτρόνιο με ένα αντιηλεκτρόνιο, τότε θα αλληλοεξουδετερωθούνε τελείως και θα εξαφανιστούνε χωρίς να αφήσουνε ίχνος ενέργειας!!!!

Πιστεύω να έγινα κατανοητός μέχρι εδώ…..
Υπάρχει τώρα μια απόκρυφη θεωρία που δεν την προωθούνε, γιατί δεν τους συμφέρει, και λέει ότι ΟΛΟ το σύμπαν αποτελείται από ένα μοναδικό σωματίδιο, που είναι η βάση για όλα τα σωματίδια!!!!!
 Από αυτό αποτελούνται τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν το σωματίδιο έχει, όπως και το ηλεκτρόνιο που σας είπα πιο πάνω, ένα αρνητικό σωματίδιο.

Αυτό το σωματίδιο το λένε ΑΡΧΑΝΙΟ!!!!! Το αρχάνιο λοιπόν έχει και ένα αντιαρχάνιο!!!! Το αρχάνιο πηγαίνει θετικά στον χρόνο, από τη μεγάλη έκρηξη Big Bang, προς τη μεγάλη συρρίκνωση (θα μαζευτεί πάλι το σύμπαν και θα γίνει μια μπάλα και πάλι έκρηξη κ.λπ. κλπ.), ενώ το αντιαρχάνιο που έχει αρνητική ενέργεια πηγαίνει αντίθετα στο χρόνο, από τη μεγάλη συρρίκνωση προς τη μεγάλη έκρηξη!!!!!

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με μας τους Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε ο μοναδικός λαός σε όλο το σύμπαν, που το όνομά μας το αρχικό, που λεγότανε ΣΕΝΕΛΛΕΝΕΣ είναι ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ (διαβάστε το ανάποδα, πάλι το ίδιο βγαίνει.)και έχει 10 γράμματα, δηλαδή ήταν οι μόνοι που ξέρανε αυτό το μυστικό της παλινδρόμησης του αρχανίου, που δημιουργεί το σύμπαν κινούμενο στις 10 διαστάσεις τις 3 ορατές και τις 7 μικροσκοπικά κρυμμένες διαστάσεις. Κανένας άλλος λαός δεν έχει παλινδρομικό όνομα και με 10 γράμματα παρακαλώ!!!!

Δεν το πιστεύετε ψάξτε και άμα το βρείτε θα ήθελα πολύ να μου το δείξετε!!!! Ξέρετε γιατί μας δώσανε οι πρόγονοι μας αυτό το όνομα ΣΕΝΕΛΛΕΝΕΣ!;! Για να καταλάβουμε εμείς μια μέρα αυτό το μεγάλο μυστικό !!!!
Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το μυστικό!;! Το μυστικό είναι ότι οι Έλληνες ξέρανε το αρχάνιο και άλλα που δεν λέγονται!!!!! Προς το παρών ….

Ας τα αλλάξω λίγο….
Αρχαίο νοσοκομείο βρήκαν στην Συρία Ρώσοι που εκεί οι άνθρωποι αναζωογονούνταν και ζούσαν μέχρι 1000 χρόνια :
Η χρυσή εποχή που ζούσαν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι χωρίς αρρώστιες και 1.000 χρόνια όλοι οι λαοί την λένε στους μύθους τους!!!!
Την έχουμε και εμείς. Οι Υπερβόρειοι ζούσαν 1000 χρόνια!!!!
Ενα τέτοιο νοσοκομείο βρήκαν οι Ρώσοι με αρχηγό της αποστολής τον καθηγητή Ε. Muldasheva ( Ε. Μαλντάσεβα ) το 1999 στην Συρία!!!!
Είναι τεράστιο!!!!
Έχει σχήμα σταυρού(φωτό 1) και στο κέντρο έχει τον ομφαλό (φωτό 2) και δεξιά και αριστερά θαλάμους με κυλόττες (φωτό 3.)!!!!
Πως γινόταν η ανανέωση και εγώ προσπαθώ να καταλάβω…. Πάντως βασίζεται στους +4 C του νερού!!!!

Σε αυτήν την κατάσταση το σώμα μπορεί να διατηρηθεί μετά από διαλογισμό για χιλιάδες χρόνια!!!! Το ξέρω ότι θα λέτε ότι άρχισα να χοντραίνω τα πράγματα και να λέω βλακείες!!!!
Αν είναι βλάκας ο Πούτιν είμαι και εγώ, γιατί ο Πούτιν έδωσε την άδεια για έρευνα και έχει ενα γιατρό από την αποστολή, προσωπικό του γιατρό!!!! Σας δίνω στοιχεία, συμφωνούν πολλοί μαζί μου!!!!
Ψάξτε. Μην τα περιμένεται όλα έτοιμα στο πιάτο σας το έχω ξαναπεί!!!!
Βέβαια ξέρω περισσότερα από ότι γράφω!!!! Και ο Τυανέας εκεί πήγε !!!! Όλα είναι φυσικά!!!!
Δεν είναι μαγείες!!!!
Απλώς μας δουλεύουν και μας βάλανε σε λούκι να ακολουθούμε αυτόν τον τεχνολογικό πολιτισμό!!!!
Δεν ασχολούμεθα με άλλα που δεν βλέπουμε.
Αν και βρήκαμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα χρησιμοποιούμε αν και δεν τα βλέπουμε πάλι καλά που το παραδέχτηκε το επίσημο κατεστημένο και τα χρησιμοποιούμε και βλέπουμε και λίγο τηλεόραση!!!!
Σου λέει το επίσημο κατεστημένο πρέπει να το δω να το πιστέψω!!!!
Μετά την εύρεση αυτού του παράξενου νοσοκομείου λύσσαξαν και με το μέγα λευκό ιερατείο όπως έχω ξαναπεί στην Συρία…. Για αυτό και όλα αυτά σήμερα στην Συρία το έχω ξαναπεί!!!!!
Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Οι Έλληνες Υπερβόρειοι κτίσανε τις πυραμίδες κ.λπ. σε όλο τον κόσμο:


Η Ταϊλανδή λατρεύει τον Βούδα αλλά έχουν θεό και τον Ηρακλή γιατί ο Ηρακλής προστάτευσε τον Βούδα από έναν αντίπαλο του (φωτό 1)!!!!
Στα αρχαία μνημεία τους έχουν κολώνες στυλ ελληνικού τύπου και έχουν και την ελληνική επιγραφή(φωτό 2) δεν είναι λατινικά!!!!
Το λατινικό αλφάβητο το πήραν από την Εύβοια, τι δεν το πιστεύετε!;!
Ψάχτε το λίγο!!!!! Κάνουν και μια γιορτή που τρέχουν παιδιά με ελληνικούς χιτώνες και η βράβευσης είναι ένα στεφάνι ελιάς!!!!!
Δείτε τον αρχαίο ναό στην Ταϊλάνδη
Ελληνικού τύπου(φωτό 3). Προσέξτε τώρα πως οι Έλληνες υπερβόρειοι κτίσανε όλες τις πυραμίδες στον κορμό και όλα τα αρχαία αριστουργήματα!!!!
Χρυσός αριθμός το φ και το π και γεωδεσία μόνο οι Έλληνες είχαν!!!!!
Οι Αιγύπτιοι δεν ήξεραν το ύψος της πυραμίδας και έπρεπε μετά από χιλιάδες χρόνια να πάει ο Θαλής και να το βρει!!!!
Που τώρα να ήξεραν για χρυσή τομή!;!

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Οι Έλληνες Υπερβόρειοι κτίσανε τις πυραμίδες κ.λπ. σε όλο τον κόσμο:


Είπαμε ότι στην Ταϊλάνδη οι Έλληνες έχουν αφήσει τα << σημάδια >> τους με τον Ηρακλή κλπ. Δείτε τώρα τις κάτω φωτό.
Η απόσταση από Ankor Wat (Ταϊλάνδη) από το Indus Valley (Mohenjo-daro παλιότερα έγραψα ότι είναι Μινωική πόλη) είναι 2.339,5 μίλια . Indus Valley (Mohenjo-daro) – Γκίζα είναι 2.339,5 μίλια. Ankor Wat – Γκίζας είναι 4754 μίλια.( 2.339,5+2.339,5= 4754!!!!

Αυτό το πολλαπλασιάζουμε με την χρυσή αναλογία των 1.618 και μας δίνει 7.692 μίλια που είναι η απόσταση από την Γκίζα στη Nazca του Περού με τα σχήματα που φαίνονται μόνο από αεροπλάνο καθώς και τα αρχαία αεροδρόμια!!!!!
Τώρα τα 7.692 μίλια αν τα πολλαπλασιάσουμε με τη χρυσή αναλογία δίνει και πάλι 12446, η οποία είναι η απόσταση από το Nazca σε Ankor Wat.(Ταϊλάνδη)!!!!!
Είπατε κάτι!;!

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Έγραψα πολλές φορές για τους Έλληνες υπερβόρειους αλλά έχω πει και πολλά σε διάφορες διαλέξεις!!!!
 Ήταν στον σημερινό βόρειο πόλο . Δεν είχε πρώτα πάγους αλλά κλίμα εύκρατο όπως δείχνουν και οι χάρτες του Πίρι Ρέις. Ο Βόρειος πόλος πρώτα ήταν στο Θιβέτ, στο βουνό Kailash!!!!
Μετακινήθηκε όμως ο πόλος με αποτέλεσμα να έχουμε τον κατακλυσμό και την εξαφάνιση σχεδόν της Υπερβόρειας!!!!
Αν υποθέσουμε ότι ο άξονας ήταν στον βουνό Kailash , η άλλη άκρη του άξονα (Νότιος πόλος) είναι το Νησί του Πάσχα!!!!
Αν φέρουμε μια γραμμή από το βουνό Kailash μέχρι τις πυραμίδες της Αιγύπτου και προεκτείνουμε την γραμμή θα συναντήσουμε πάλι την Νήσο του Πάσχα!!!! Η απόσταση Kailash –πυραμίδες είναι ακριβώς το ενα τέταρτο τις αποστάσεις Kailash-Νήσος Πάσχα!!!!
Αν ενώσουμε τώρα το νησί του Πάσχα με στις μεξικανικές πυραμίδες, η επέκταση αυτής της γραμμής εμφανίζει το βουνό Kailash, και η απόσταση από το Νησί του Πάσχα με τις μεξικανικές πυραμίδες, επίσης, είναι ακριβώς το ένα τέταρτο της απόστασης Πάσχα – Kailash!!!!

Εάν συνδέσουμε με μια γραμμή από το βουνό Kailash- Stonehenge, και επεκτείνουμε αυτή τη γραμμή εμφανίζει και πάλι το Νησί του Πάσχα, που η απόσταση Kailash- Stonehenge είναι πάλι το ενα τέταρτο Kailash -Νησί του Πάσχα!!!!
Στο Θιβέτ το βουνό Kailash έχει ύψος 6714 μέτρα!!!!
Η απόσταση Kailasa από το μνημείο Stonehenge είναι 6.714 χιλιόμετρα, καθώς και από το Στόουνχεντζ στο Τρίγωνο των Βερμούδων και το Τρίγωνο των Βερμούδων προς Νήσος του Πάσχα!!!!
Επιπλέον, η απόσταση από το Βόρειο Πόλο- Kailash είναι πάλι 6.714 χιλιόμετρα!!!! Οι νοητές γραμμές , που συνδέει το όρος Kailash με τις πυραμίδες, χωρίζουν την γη σε ίσα τέταρτα!!!!
Γιατί όμως να τα λένε αυτά στον απλό κόσμο….. για να μην πω ακόμα και στον διαβασμένο!!!!!
Λόγο ότι οι Χολιδοκέφαλοι Σαυρήτες κάνουν καλά την δουλειά τους!!!! φωτό δεξιά

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Οι ινδιάνοι και οι αρχαίοι Έλληνες:


Στην γλώσσα των ινδιάνων Θεός λέγετε Τεό!!!! Τεοκάλλι που σημαίνει << το σπίτι του Θεού >> είναι το αρχαίο ελληνικό <<Θεού καλιάς >>που σημαίνει <<ο βωμός του Θεού >>. Η φράση των Μάγιας <<Κόνεξ ‘Ομον Πάνεξ>>, είναι η ίδια με τη φράση <<Κόνξ Ομ Πανξ >>, που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες στα Ελευσίνια Μυστήρια, των οποίων το μυστηριακό τελετουργικό προέρχεται από την Κρήτη!!!! Την ίδια ελληνική φράση χρησιμοποιούν οι Βραχμάνοι στις θρησκευτικές τελετές τους, με την μορφή << Κάνσα Ομ Πάνσα >>!!!!

Η γραφή των Μάγια είναι στην κυριολεξία η αρχαία Κρητική γραφή, Γραμμική Α, που έφθασε εκεί από την μεγαλόνησό μας, Η παρουσία του Ελληνισμού ήταν και είναι ορατή στους Μάγια!!!!
Η ζωγραφική, η γλυπτική, η υφαντουργία, όλα Ελληνικά και συγκεκριμένα μινωικά και Μυκηναϊκά!!!!
Οι μινωίτες κυβέρνησαν τους Μάγια. Οι Ισπανοί κατακτηταί διηγήθηκαν, ότι η μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του Περού, η οποία είχε όλα τα υψηλά αξιώματα, ομιλούσε μια ιδιαίτερη γλώσσα, ακατανόητη τόσο από το λαό, όσο και από διερμηνείς!!!!
Αυτή η γλώσσα ήταν η αρχαία κρητική!!!!
Δηλαδή η αρχαία Ελληνική γλώσσα!!!! Οι Μάγιας αναφέρουν ότι το αρχαίο όνομα των <<θεών>>  τους ήταν ΤΕΛΛΗΝΕΣ, δηλ. Έλληνες!!!! Το ημερολόγιο των Μάγιας μιλά για τεράστιους και επαναληπτικούς κύκλους στο χρόνο!!!!

Αυτό οι σημερινοί επιστήμονες λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να αλλαχτεί, επειδή είναι πολύ πιο ακριβές από το δύσχρηστο Δυτικό αντίστοιχο ημερολόγιο, που το έχουν αλλάξει πολλές φορές και δεν είναι ακόμη πολύ ακριβές!!!!
<< Αυτή η γνώση όπως λέει και ο αξιότιμος Παναγιώτης Δαρίβας, μεταλαμπαδεύτηκε στους Μάγιας από τους Αμπουέλος, τους παππούδες τους , οι οποίοι ήρθαν από τα Άστρα >> και συγκεκριμένα από το αστρικό σμήνος των Πλειάδων!!!!

Οι Μάγιας ισχυρίζονται ότι ήρθαν εδώ πριν 400.000.000 έτη!!!!
Στο Εθνικό Μουσείο του Μεξικού, υπάρχει μια αρχαία απεικόνιση της Γης, στην οποία παρουσιάζονται μορφολογικοί χάρτες των Πολικών Περιοχών του πλανήτη μας, όπως αυτές φαίνονται δίχως τη σημερινή κάλυψη από πάγο!!!! Κάτω : Αριστερά το δελφικό έψιλον στο λόφο της Γορίτσας στο Βόλο και Δεξιά Το Δελφικό έψιλον στο Μεξικό!!!!!
Έτσι για να τα δείχνουμε όπως είναι και όπως πρέπει…..!!!!

Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη ! Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !
Μα για να δούμε και κάτι άλλο…. Έτσι για να μαθαίνετε…!!!!

Πως κατέλαβε ο Μ. Αλέξανδρος την Σογδιανή Πέτρα :


Την άνοιξη του 327 π.Χ. ο Αλέξανδρος είχε υποτάξει σχεδόν όλη τη Σογδιανή (σημερινό Ουζμπεκιστάν) και προέλασε προς το τελευταίο ανθιστάμενο οχυρό!!!!
Η Σογδιανή Πέτρα, μια πολύ καλά οχυρωμένη φυσική τοποθεσία, ήταν ένας απότομος βράχος, απροσπέλαστος από παντού, όπου είχαν οχυρωθεί πολλοί επαναστάτες. Ο Αλέξανδρος τους πρότεινε συνθηκολόγηση, να παραδώσουν το οχυρό και να φύγουν ανενόχλητοι για τα σπίτια τους, αλλά οι Σογδιανοί είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση λόγω τις οχυρής τοποθεσίας και των προετοιμασιών τους. Γέλασαν προσβλητικά και του είπαν περιπαιχτικά να βρει πρώτα ιπτάμενους στρατιώτες, διότι οι κοινοί θνητοί δεν μπορούσαν να του προσφέρουν τίποτα.

O Αλέξανδρος συγκέντρωσε περί τους 300 άντρες, που είχαν εξασκηθεί στην αναρρίχηση κατά τις πολιορκίες, τους έταξε λεφτά, και το βραδύ κατόρθωσαν, με απώλειες 30 αναρριχητές να φτάσουν στην κορυφή!!!!
Εξουδετέρωσαν την φρουρά και ανέμισαν πανιά από λεπτό ύφασμα, όπως είχαν προσυμφωνήσει για να ειδοποιήσουν τον Αλέξανδρο. Εκείνος έστειλε ξανά αγγελιαφόρους και ζήτησε από τους επαναστάτες να παραδοθούν, διότι οι ιπτάμενοι στρατιώτες όχι μόνο είχαν βρεθεί, αλλά είχαν ήδη καταλάβει την κορυφή!!!!
Οι επαναστάτες τότε μόνο αντιλήφθηκαν τους Μακεδόνες εντός των τειχών τους. Τρομοκρατήθηκαν από τον αδιανόητο αιφνιδιασμό και παραδόθηκαν, πιστεύοντας ότι οι αναρριχηθέντες ήταν περισσότεροι και καλά οπλισμένο!!!!.

Κάτω ανάγλυφο από την Σογδιανή Πέτρα εις ανάμνηση της κατάληψης από τον Αλέξανδρο. Αν ψάξετε και βρείτε την ιστορία αυτή έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που πολλοί πιστεύουν ότι είναι φανταστική….. δεν είναι καθόλου φανταστική βασίζεται στην μυστική ιστορία του κόσμου και είναι πολύ …….!!!!!
Η Μυστική Ιστορία του Πλανήτη Γη !

Μα για να δούμε και κάτι άλλο εξίσου πολύ σοβαρό:


Όλοι οι σοφοί και οι “μεσσίες” της αρχαιότητας πέρασαν από την σχολή του Ερμή του Τρισμέγιστου:
“Ο Πλάτωνας μυήθηκε στα μυστήρια του Ερμή ,στην ηλικία των 49 ετών!!!! Η έναρξη πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα υπόγεια δωμάτια της Μεγάλης Πυραμίδας στην Αίγυπτο!!!! Κάτω από την Σφήγκα!!!!
Αφού πέρασε τα προκαταρτικά τεστ, έγινε δεκτός από έναν ιερέα της πυραμίδας και διδάχτηκε την υψηλότερη εσωτερική διδασκαλία!!!!
Μετά από τρεις μήνες στις αίθουσες της πυραμίδας, και μαθαίνοντας τα μυστικά του Ερμή ,ο Πλάτων στάλθηκε από τους ιερείς στον κόσμο για να διδάξει , όπως στάλθηκαν πριν από αυτόν ο Πυθαγόρας και ο Ορφέας!!!!

Δηλαδή, από την σχολή που δημιούργησε ο Ερμής, και κατόπιν καθοδηγήσεως από αυτόν, οι ιερείς μυούσανε στα μυστήρια ανθρώπους εκλεκτούς και τους έστελναν στον κόσμο για να διδάξουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν καλύτερους!!!!
Έτσι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της αρχαιότητας πέρασαν από την Σχολή του Ερμή!!!!
Σκέψεις!!!!!
Ξέρουμε ότι πολλοί “μεσσίες” κάνανε τα ίδια πράγματα!!!! Π.χ. ο Κρίσνα ,ο Βούδας ,ο Χριστός κ.λπ. περπάτησαν πάνω στην θάλασσα!!!!

Η σκέψη μας πάει ότι ο μύθος πάρθηκε από τον έναν μεσσία και προστέθηκε στον άλλο!!!! Αυτό λέει η λογική!!!!
Όταν όμως δούμε π.χ. τον Απολλώνιο τον Τυανέα και τον Πυθαγόρα, ξέρουμε ότι και οι δυο μπορούσαν να εξαφανιστούν και να βρεθούν σε άλλο μέρος, ή να είναι ταυτόχρονα σε δυο μέρη (διτοπισμός)!!!!
Για τον Τυανέα ξέρουμε ότι όταν τον δικάζανε εξαφανίστηκε και βρέθηκε με μαθητές του, 150 χιλιόμετρα πιο μακριά!!!!
Ξέρουμε επίσης ότι οι “μεσσίες” ανελήφθησαν!!!!
Ο Τυανέας ανελήφθει όταν έμπαινε σε έναν Ναό!!!!

Αυτά τα γεγονότα και άλλα, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάρθηκαν από τον έναν “μεσσία” και τοποθετήθηκαν στην βιογραφία του άλλου!!!! ΑΥΤΑ τα πράγματα (του Τυανέα και Πυθαγόρα) έγιναν και στους δυο!!!!
Επομένως λέω, επειδή όλοι αυτοί οι “μεσσίες” πέρασαν από την ίδια Σχολή, μήπως μάθαν και κάνανε όλοι αυτά τα υπερφυσικά πράγματα και έτσι στα αλήθεια περπάτησαν στο νερό ο Κρίσνα ,ο Βούδας ,ο Χριστός κ.λπ.!;!
Όλοι οι σοφοί ,οι “μεσσίες ” από την Σχολή του Ερμή πέρασαν!;!
Από εκεί τα μάθανε.
Επομένως όλοι μας μπορούσαμε να γίνουμε “υπεράνθρωποι”!!!!
Στην σχολή μάθαιναν βασικά πως να ενεργοποιήσουν την επίφυση και πως να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις που αποκτούσαν από την ενεργοποίηση της!!!!

 Στην Χρυσή εποχή όλοι οι άνθρωποι είχαν αυτές τις ικανότητες και δεν αρρώσταιναν, ανέστηναν ανθρώπους όπως και ο Τυανέας και αν θέλανε πεθένανε μετά από 1000 χρόνια!!!!!
Δηλαδή, με δυο λόγια ο Ερμής έδειξε τους ανθρώπους πως να καταργήσουν οι άνθρωποι το μπλοκάρισμα της επίφυσης που τους επέβαλαν τα ερπετοειδή!!!! Αυτό το μπλοκάρισμα ισχύει μέχρι σήμερα. Η λύση βρίσκεται στα βιβλία του Ερμή!!!! Ψάχτε το……

Νομίζω ότι ήδη έχω πει πάρα πολλά…..ίσως!!!! Ίσως!!!! Κάποια στιγμή να σας πω και άλλα ….. μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να θυμάστε.
Αν δεν πιστεύετε σε κάτι, δεν πάει να πει ότι αυτό το κάτι δεν υπάρχει!!!!


INVISIBLE LYCANS TEAM!!
μέσω thesecretrealtruth
http://www.diadrastika.com/2014/05/blog-post_8192.html
       
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters