Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr
Το όνομα του κράτους Μoνακό, παράγεται από την ελληνική αποικία  Μόνοικος, που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τους Φωκαείς της Μασσαλίας.