Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ!!,Ἄλλως θὰ θεωρηθῆτε ἠθικοὶ αὐτουργοὶ!

ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΗΣ END ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΥΝ!!!!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ!!
Ἄλλως θὰ θεωρηθῆτε ἠθικοὶ αὐτουργοὶ!

Τὴν Δευτέρα 14-1-13, ψηφίζεται ἡ διάταξις, ἡ ὁποῖα παρέχει τὴν δυνατὸτητα στοὺς δανειστὲς (Τρόϊκα, τοκογλύφους), νὰ κατὰσχουν κάθε περιουσιακὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλλάδος, ἐφ’ ὅσον ἀδυνατοῦμε νὰ πληρώσωμε ὡς Κράτος κάποια δόσι τῶν δανείων!!!!

«Οὔτε τὸ δικαιοῦχο κράτος, οὔτε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (;;!!), οὔτε κανένα ἀπὸ τὰ περιουσιακὰ των στοιχεῖα ἐξαιροῦνται, λόγω ἐθνικῆς κυριαρχίας ἤ γιὰ ἄλλον λόγο, τῆς δικαιοδοσίας κατασχέσεως – συντηρητικῆς ἤ ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως ἐν σχέσει πρὸς οἱοδήποτε ἔνδικο βοήθημα ἤ διαδικασία σχετικῶς μὲ τὴν σύμβασι τροποποιήσως» (ΦΕΚ 240/2012).!!!

Ἡ ΜΟΝΗ λύσις ἡ ὁποῖα ἀπομένει εὶς τὰ ἐκτὸς κυβερνήσεως κόμματα (οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ βουλευτὲς τῶν ὁποίων ἔχουν ἤδη καὶ αὐτοὶ μηνυθεῖ γιὰ Ἐσχάτη προδοσία καὶ Παράβασι καθήκοντος, μὲ τὴν ἀπὸ 29ης Νοεμβρίου μήνυσι τοῦ Ἀρτεμίου Σῶρρα), εἶναι ἡ ὁμαδικὴ καὶ «βροντερὴ» παραίτησις ἀπὸ τὸ ἀξίωμὰ των!! Ἄλλως θὰ ἀποτελοῦν ἕνα «δημοκρατικὸ» ἄλλοθι γιὰ τοὺς ἐθνοπροδότες!!http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_490.html

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν τον παραπάνω λογαριασμό το 2013 σε συνδυασμό με άλλους φόρους που θα επιβληθούν φέτος όπως για παράδειγμα τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ο νέος νόμος δεν είναι μακράς πνοής, δεν δημιουργεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον αλλά είναι καθαρά εισπρακτικός με στόχο τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Με το νέο νόμο κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται με διαφορετική κλίμακα με τα βάρη να πέφτουν κυρίως στις οικογένειες με παιδιά και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο νέος νόμος προβλέπει τα εξής για κάθε κατηγορίας εισοδήματος

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

1Το αφορολόγητο όριο των 5.000 καταργείται και αντικαθίσταται με έκπτωση φόρου ύψους 2100 ευρώ που βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται το εισόδημα. Μέχρι τα 21.000 ευρώ η έκπτωση φόρου είναι 2.100 ευρώ. Στα εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000

2. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

- από 0 έως 25.000 ευρώ συντελεστή 22%

- από 25.001 έως 42.000 ευρώ συντελεστής 32%

- άνω των 42.000 ευρώ συντελεστής 42%

3. Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα που ισχύουν σήμερα για τις οικογένειες με παιδιά και αντικαθίσταται από επιδόματα.

4. Μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα έως 42.000 ευρώ υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετησίου εισοδήματος με αποδείξεις. Οσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 42.000 ευρώ, προβλέπεται η συλλογή αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 25% των 42.000 ευρώ.

Οσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις έχουν ποινή με συντελεστή 22% επί της διαφοράς (των αποδείξεων που συγκέντρωσαν και αυτών που απαιτούνται).

Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν από φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα τεκμήρια διατηρούνται ως έχουν τόσο για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα όσο και τα σκάφη, τις πισίνες κ.λ.π.Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές που διαμορφώνονται ως εξής:

-26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ.

-33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.

Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας των ελευθέρων επαγγελματιών μειώνεται κατά 50% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα

Σημειώνεται ότι με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν οι μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο νόμο:

«Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

-Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.»Φορολόγηση της υπεραξίας από ακίνητα.

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από την 1-10-2013 και μετά εφόσον προκύψει υπεραξία αυτή θα φορολογείται με συντελεστή 20%. Στο νόμο αναφέρεται ότι στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης. Η διαφορά αυτή θα φορολογείται με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας:

• 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη

• 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη

• 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη

• 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη

• 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη

• 0,60 για διακράτηση 25 ετών.

Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Εξαιρείται του φόρου το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ εφόσον το ακίνητο έχει δια κρατηθεί μέχρι 5 έτη.

Σχετικά με τα εισοδήματα από ενοίκια αυτά θα φορολογηθούν με ανώτατο συντελεστή 33%. Ειδικότερα θα φορολογούνται ως εξής:

• 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ

• 33% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία

Τρόφιμα, ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά.

Καπνός

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Στεγνό καθάρισμα και επιδιόρθωση ενδυμάτων

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Έπιπλα και φωτιστικά

Καλύμματα δαπέδου

Λευκά είδη

Οικιακές συσκευές

Επισκευές οικιακών συσκευών

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού

Οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου

Καύσιμα-Λιπαντικά

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας

Μεταφορές πραγμάτων

Ραδιο CD-Τηλεοράσεις-DVD

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές-βιντεοκάμερες

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας

Επισκευές οπρικοακουστικών συσκευών

Μουσικά όργανα

Άνθη-Κατοικίδια ζώα

Παιχνίδια

Είδη αθλήσεως και εξοχής

Τροφές και υπηρεσίες για ζώα

Αθλητικές δραστηριότητες και ελεύθερου χρόνου

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Βιβλία

Εφημερίδες-περιοδικά

Γραφική ύλη-σχολικά είδη

Πακέτο διακοπών

Δίδακτρα φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, χορού, μουσικής κ.α.

Εστιατόρια- ταβέρνες -ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία-μπαρ-νυχτερινά κέντρα

Έξοδα ξενοδοχείων

Κουρεία-Κομμωτήρια

Είδη ατομικής φροντίδας

Προσωπικά είδη

Κοσμήματα-ρολόγια

Είδη ταξιδίου, είδη καπνιστού

Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες


http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3789.html

Πώς να μειώσετε την αρτηριακή πίεση – 9 Μύθοι και οι αλήθειες τους

Δείτε αναλυτικά τους 9 μύθους και τις αλήθειες τους

1. Ο κύριος στόχος για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η μείωση στην πρόσληψη αλατιού: ΜΥΘΟΣ!

Ο κυριότερος στόχος είναι το σωματικό βάρος, δηλαδή η μείωση του σωματικού βάρους και μετά η μείωση του νατρίου και η αύξηση του καλίου. Το νάτριο δεν βρίσκεται μόνο στο αλάτι αλλά και σε τρόφιμα όπως το ψωμί, το τυρί, οι πίκλες, η κέτσαπ, αλλά είναι και συστατικό ορισμένων συντηρητικών. Έτσι, αν η καθημερινή πρόσληψη για παράδειγμα ψωμιού και τυριού είναι υψηλή, μπορεί η πρόσληψη νατρίου να υπερβαίνει τις συστάσεις χωρίς καν να χρησιμοποιείται αλάτι για το μαγείρεμα ή στο τραπέζι. Οι εταιρείες τροφίμων πρέπει να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη για τη μείωση της περιεκτικότητας σε νάτριο αυτών των τροφίμων.


2. Ένα με δύο ποτηράκια κρασί κάνουν καλό: ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ!

Η περιεκτικότητα του κόκκινου κρασιού σε οινόπνευμα κι σε αντιοξειδωτικές ουσίες βελτιώνει τη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όμως, η πρόσληψη οινοπνεύματος σε υπερτασικούς ασθενείς μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Για αυτό τον λόγο οι υπερτασικοί ασθενείς πρέπει να μειώσουν δραματικά την πρόσληψη οινοπνεύματος και σε αυτούς που δεν καταναλώνουν δεν θα πρέπει να συστήνεται να αρχίσουν να προσλαμβάνουν.

3. Tο σκόρδο και το κρεμμύδι βοηθούν τη λειτουργία της καρδιάς και μειώνουν την αρτηριακή πίεση: ΜΥΘΟΣ!

Υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν δείξει ότι όντως τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά. Όμως, για να υπάρξουν αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα, η πρόσληψη πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη (πχ πρέπει να καταναλώνονται 15-20 σκελίδες σκόρδου την ημέρα, ενώ προσλήψεις της τάξεως των 1-2 σκελίδων την ημέρα δεν επιφέρουν κάποιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στη μείωση της αρτηριακής πίεσης). Επίσης, μελέτες που χρησιμοποίησαν συμπυκνωμένα συμπληρώματα σκόρδου κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα.

4. Αν ξεκινήσεις φάρμακα για έλεγχο της αρτηριακής πίεσης πρέπει να τα παίρνεις δια βίου και δεν μπορείς πια να τα διακόψεις : ΜΥΘΟΣ (εν μέρει)

Η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής αποφασίζεται από τον ιατρό είτε εάν η αρτηριακή πίεση του ασθενούς είναι πολύ υψηλότερα από τα φυσιολογικά όρια και ο καρδιαγγειακός του κίνδυνος υψηλός είτε επειδή η τρίμηνη περίοδος αλλαγής τρόπου ζωής με απώλεια βάρους και μείωση στην κατανάλωση άλατος απέτυχε. Εάν κάποια στιγμή στο μέλλον ένας παχύσαρκος και με κακές διατροφικές συνήθειες υπερτασικός ασθενής ο οποίος λαμβάνει αντιυπερτασική θεραπεία αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο που ζει, να χάσει βάρος και να μειώσει το αλάτι μπορεί να μην χρειάζεται πλέον αντιυπερτασική αγωγή.

5. Τα αντιυπερτασικά φάρμακα έχουν πολλές παρενέργειες. ΜΥΘΟΣ

Πριν 30 έτη αυτή η φράση ήταν αληθινή αλλά σήμερα οι νεώτερες γενιές φαρμάκων έχουν ελάχιστες και σπάνιες παρενέργειες. Ακόμα και τα διουρητικά που έχουν ενοχοποιηθεί για πολλές παρενέργειες παλαιότερα στις χαμηλές δόσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν δημιουργούν προβλήματα.

6. Απ’ την ώρα που ξεκινάς αντιυπερτασική αγωγή δεν χρειάζεται να ελέγχεις πια την αρτηριακή πίεση γιατί λαμβάνεις θεραπεία. ΜΥΘΟΣ

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επίπεδα ρύθμισης παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας δε ξεπερνούν το 30-35%. Οι λόγοι για αυτήν την αποτυχία είναι πολλαπλοί. Ένας από τους κυριότερους είναι ή μη συμμόρφωση του ασθενή με την φαρμακευτική του αγωγή. Μάλιστα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των δισκίων που πρέπει να παίρνει ένας ασθενής τόσο ελαττώνεται η συμμόρφωσή του δηλαδή ξεχνά ή αρνείται να πάρει τα φάρμακά του.


7. Ακόμα κι αν ο γιατρός μας μετρήσει την αρτηριακή πίεση στο ιατρείο και είναι υψηλή δεν σημαίνει αυτό πως είμαστε υποχρεωτικά υπερτασικοί. ΑΛΗΘΕΙΑ

Η αρτηριακή πίεση δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του 24ωρου, αλλά διακυμαίνεται αναλόγως της δραστηριότητας του κάθε ατόμου. Κατά τη σωματική άσκηση, την κίνηση, τη συγκίνηση και το στρες, η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει, αντιθέτως, κατά την ανάπαυση ή το βαθύ ύπνο ελαττώνεται και ξανανεβαίνει κατά τις πρωινές ώρες, λίγο πριν από το ξύπνημα.

Πολλές φορές, ακόμα και η θέα του γιατρού με την άσπρη μπλούζα προκαλεί σε πολλούς ασθενείς αύξηση της αρτηριακής πίεσης, γεγονός το οποίο θεωρείται από πολλούς προ-στάδιο αρτηριακής υπέρτασης.

Για να ονομάσουμε όμως κάποιον άνθρωπο υπερτασικό πρέπει να έχουμε συστηματική άνοδο της αρτηριακής του πίεσης πάνω από τα επίπεδα που θεωρούμαι για αυτόν φυσιολογικά. Η στιγμιαία άνοδος της πίεσης συνέπεια ενός έντονου στρες δεν μας κατατάσσει στην κατηγορία των υπερτασικών. Είναι ανησυχητικό μακροπρόθεσμα να έχουμε συστηματικά πίεση 145/95 mmHg αλλά δεν μας ανησυχεί , ούτε χρειάζεται καμία άμεση θεραπεία μία στιγμιαία άνοδος της πίεσης 170/100 mmHg.


8. Εάν οι γονείς μας είναι υπερτασικοί σε νεαρή ηλικία δεν μπορούμε να αποφύγουμε την υπέρταση γιατί είναι κληρονομική. ΜΥΘΟΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ

Ορισμένους από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης δεν μπορούμε πράγματι να τους επηρεάσουμε με κανένα τρόπο. Με την αύξηση λ.χ. της ηλικίας, οι αρτηρίες μας σκληραίνουν και η πίεση μας αυξάνεται. Η ηλικία, λοιπόν, είναι ένας παράγοντας που, δυστυχώς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε.

Ένας δεύτερος παράγοντας που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε είναι οι γονείς μας. Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει πλέον συμφωνία πως υπάρχουν γονίδια που ευθύνονται για την υψηλή αρτηριακή πίεση και εξηγούν την κληρονομική επιβάρυνση που παρατηρούμε στα άτομα με αρτηριακή υπέρταση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και είναι αποκλειστικά στο χέρι μας να τους αντιμετωπίσουμε. Τέτοιοι παράγοντες είναι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού, η αύξηση του σωματικού βάρους, η υπερβολική κατανάλωση ζωικών λιπών, το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης, καθώς και οι έντονες ψυχικές καταπονήσεις – το γνωστό σε όλους μας στρες, δηλαδή.

Τα μέτρα που συμβάλλουν στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι εκείνα που συμβάλλουν και στη θεραπεία της ήδη ανεπτυγμένης νόσου.

Αυτά είναι τα εξής:

- Απώλεια σωματικού βάρους στους παχύσαρκους.

- Μείωση του αλατιού στη διατροφή μας.

- Αύξηση καλίου.

- Μείωση της κατανάλωσης λιπαρών τροφών, κυρίως των ζωικών λιπών και ενθάρρυνση της κατανάλωσης ψαριών.

- Περιορισμένη χρήση οινοπνεύματος. Το οινόπνευμα, ημερησίως, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20-30 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει όχι περισσότερα από δυο ποτά την ημέρα.

- Αποφυγή της υπερκατανάλωσης καφέ. Γενικά η κατανάλωση καφέ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δυο φλιτζάνια ημερησίως.

- Σωματική άσκηση. Η άσκηση πρέπει να είναι συστηματική και όχι περιστασιακή. Γενικά θεωρείται πως είναι ικανοποιητική όταν περιλαμβάνει μέτριας ένταση άσκηση, όπως περπάτημα, κολύμπι ή ποδήλατο, επί 30 έως 45 λεπτά, 3 έως 5 φορές την εβδομάδα.

- Αποφυγή του καπνίσματος.

Είναι εμφανές πως οι προσπάθειες για υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων συνιστούν, ομολογουμένως, ένα δύσκολο έργο όχι μόνο για αυτόν που θα τα εφαρμόσει, αλλά και για τον γιατρό ή τον ειδικό διαιτολόγο που θα τα «διδάξει». Κι αυτό γιατί, όπως είναι φανερό, δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά προτείνονται αλλαγές στο τρόπο ζωής και διατροφής που είναι δύσκολο να υιοθετηθούν. Αρκεί να σημειώσουμε ότι οι δυσκολίες του να διατηρήσει κάποιος το βάρος του σε χαμηλά επίπεδα, είναι μεγαλύτερες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενόσω προσπαθεί να χάσει τα περιττά του κιλά.9. Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις την αρτηριακή πίεση με ένα χάπι ημερησίως και συνήθως χρειάζεται να λαμβάνεις πολύ περισσότερα. ΑΛΗΘΕΙΑ( ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΣΙ)

Το τελευταίο έτος είχαμε για πρώτη φορά τον έτοιμο συνδυασμό τριών διαφορετικών ουσιών σε ένα χάπι ( ανταγωνιστής ασβεστίου, ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ και διουρητικό) σε όλες τις δυνατές μεταξύ τους δοσολογίες κάτι το οποίο μας δίνει ένα σημαντικό και δυνατό όπλο στη μάχη κατά της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η δυνατότητα να λαμβάνει ένας ασθενής 3 αναγνωρισμένα και αποτελεσματικά φάρμακα σε 1 σίγουρα βελτιώνει τόσο την ποιότητα ζωής του ασθενή αλλά αυξάνει και κατά πολύ τα ποσοστά ρύθμισης.

Λαμβάνοντας υπόψη πως ένας διαβητικός χρειάζεται κατά μέσο όρο 3.5 χάπια για να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεσή του και πως όσο ανεβαίνει ο αριθμός των χαπιών που λαμβάνει ένας ασθενής τόσο μειώνεται η μακροπρόθεσμη συμμόρφωση του, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική βοήθεια αποτελεί για τον υπερτασικό αυτή η δυνατότητα. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη πως ένας υπερτασικός πολλές φορές έχει και στεφανιαία νόσο ή διαβήτη πολύ εύκολα ο αριθμών χαπιών που λαμβάνει ημερησίως αγγίζει διψήφιο νούμερο και χρειαζόμαστε κάθε δυνατό μέσο για να μειώσουμε το νούμερο αυτό. Το 2011 οι δυνατότητες μας για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης με την προσθήκη του πρώτου έτοιμού τριπλού σταθερού συνδυασμού συνεχίζουν να αυξάνονται και να διευρύνονται.

healthpress.gr
nocomments.gr


http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/9.html

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ πχ 200

3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 8

4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10ΕΤΙΑΣ

5. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ

6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

7. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

8. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ

9. ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣhttp://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9200.html

ΓΙΝΕ ΧΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ! Όποιος βοηθάει την ΕΛΑΣ εισάγεται χωρίς εξετάσεις στις Σχολές της!!

Όποιος βοηθάει την ΕΛΑΣ εισάγεται χωρίς εξετάσεις στις Σχολές της

Σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή (νόμος 4058/12):
Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από... αίτησή του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση, πλην του αναστήματος.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Επίσης με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου:

Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

seleo.gr


Στέφανος Χίος: "Το EXTRA 3 έκοψε το ΜΑΚΕΛΕΙΟ, γιατί είχε...συμφέροντα" !!


Ευθείες βολές κατά της διοίκησης του EXTRA 3, ρίχνει ο Στέφανος Χίος. Ο γνωστός δημοσιογράφος, από......την ιστοσελίδα της εκπομπής ΜΑΚΕΛΕΙΟ, επιτίθεται στους ιθύνοντες του καναλιού του Περιστερίου, μετά τους πρόωρους "τίτλους τέλους", που μπήκαν στην εκπομπή του.

Οι απόπειρες λογοκρισίας ήταν καθημερινό φαινόμενο, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, που κάνει λόγο για: "Θέατρο για κομπάρσους και είλωτες, αυτούς τους ρόλους αρνήθηκαν να παίξουν οι συντελεστές της εκπομπής".

Η χριστουγεννιάτικη απόλυση συνεργάτη της εκπομπής, η προσπάθεια αλλαγής ονόματος, ώρας προβολής και θεματολογίας της, οι υποδείξεις για "πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, που πρέπει να μείνουν στο απυρόβλητο", είναι κάποια από όσα επιχειρούσαν καθημερινά οι ιθύνοντες του καναλιού του Φίλιππου Βρυώνη. Διαβάστε τα όσα γράφει ο παρουσιαστής στο γνωστό του ύφος, για το πρόωρο τέλος του τηλεοπτικού ΜΑΚΕΛΕΙΟ :

Το τηλεοπτικό ΜΑΚΕΛΕΙΟ ήταν μια απαίτηση του κόσμου μετά το γύψο της Ελλάδος στο ΔΝΤ από ανίκανους, κλέφτες, προδότες και λωποδύτες πολιτικούς που κοίταζαν πάντα το τομάρι τους, την καλοπέραση τους και την τσέπη τους. Ο τίτλος της εκπομπής, το ύφος, η σύνθεση όπως και το μουσικό σήμα, ήταν μια στιγμιαία έμπνευση του υπογράφοντα. Η απαίτηση έγινε κραυγή και για πολλούς(όπως μου έχουν πει κατά καιρούς στο τηλέφωνο)εκτόνωση. Δηλαδή βαλβίδα κοινωνικής αποσυμπίεσης. Και καλό και κακό αυτό.

Το πρώτο μέρος του ΜΑΚΕΛΕΙΟΥ στάθμευσε στον τηλεοπτικό σταθμό KONTRA του Γιώργου Κουρή, τον Σεπτέμβριο του 2010. Κάναμε αυτό που ξέραμε μια ζωή από τη στιγμή που μας είχαν υποσχεθεί ελευθερία έκφρασης και απόψεων. Να πολεμάμε το σύστημα από μέσα. Χωρίς συνδιαλλαγές, συναλλαγές, συμψηφισμούς και συμβιβασμούς. Τσακίσαμε το καθεστώς των προδοτών της Εκάλης και μαζί με πολύτιμους συνεργάτες και φίλους πράξαμε το αυτονόητο: Να φύγει από την εξουσία το μειοδοτικό καθεστώς των γερμανοτσολιάδων της οικογένειας Παπανδρέου. Όταν έπεσε ο Τζέφρι, μυριστήκαμε ότι το επόμενο στάδιο θα ήταν το νερό στο κρασί μας. Αυτό είχαμε ορκιστεί να μην το κάνουμε ποτέ. Την εποχή που η διευθυντική φυσιογνωμία του σταθμού άλλαξε(με τον ερχομό του Μάκη Κουρή και την σταδιακή αποχώρηση του Γιώργου Κουρή)υπήρξαν τα πρώτα προβλήματα. Στη συνέχεια μας ζητήθηκε «ρέγουλα» και ηπιότητα στο κατάπτυστο και προδοτικό καθεστώς Παπαδήμου. Να μην τους χτυπάμε. Συνεχίσαμε με λύσσα να κοπανάμε την φαυλότητα και την εθνική μειοδοσία των νεοταξίτικων «στοών». Αυτό δεν άρεσε στην εργοδοσία. Σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας, γράφτηκε ο επίλογος. Παρουσία τριών προσώπων. «Θα πρέπει να αποχωρήσετε», μας είπαν. Πήραμε το καπελάκι μας και φύγαμε.

Το ΕΧΤRA 3

Δεν πήγαμε μόνοι μας. Μας φώναξαν. Το «έργο» και η «παράσταση» ίδια. Την ξέρουμε άλλωστε πολλά χρόνια τώρα. Θέατρο. Με ηθοποιούς, κομπάρσους και είλωτες. Με τη διαφορά ότι δεν πήγαμε εκεί για τους τελευταίους ρόλους. Άλλωστε το ΜΑΚΕΛΕΙΟ είχε γίνει πια τρόπος έκφρασης, ανάγκη για μαστίγωμα και ξεβράκωμα της εξουσίας. Το καθεστώς Σαμαρά γνωρίζαμε ότι είναι σαφώς πιο επικίνδυνο και πιο τρισάθλιο από το καθεστώς Παπανδρέου στην ελευθερία της έκφρασης. Ο ρεπόρτερ όμως που είναι μαθημένος να πηδάει τις φωτιές σκέφτεται ότι μπορεί να τις πηδάει όταν έχει την δυνατότητα να τρέχει ανεμπόδιστα όσο ψηλά κι είναι τα πύρινα μέτωπα τα οποία δεν φοβηθήκαμε ποτέ.

Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου που αναγγείλαμε την αποχώρηση μας, η εκπομπή σαν τηλεοπτικό προϊόν χάρη στην στήριξη του κόσμου και όλων εσάς, πέτυχε απόλυτα. Από πλευράς τηλεθέασης, σχεδόν θριάμβευσε. Σύμφωνα με τα αναμφισβήτητα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας, τα νούμερα τηλεθέασης ήταν πολύ ψηλά. Χτυπήσαμε στα ίσια τα κανάλια της διαπλοκής και της σιωπής και πολλοί από αυτούς έβλεπαν συνέχεια την πλάτη μας. Αυτό δεν άρεσε. Κάποιους(που είχαν ποντάρει στην αποτυχία μας)τους απογοήτευσε η αποδοχή. Τους κεράσαμε ξύδι και συνεχίσαμε.

Είναι γεγονός ότι μια επιχείρηση σκέφτεται πάντα το οικονομικό της συμφέρον. Όταν αυτό δεν παραλληλίζεται και δεν συμπλέει με το κοινό καλό που εκφράζει μια εκπομπή λαϊκής αποδοχής, τότε επέρχεται η σύγκρουση και το διαζύγιο. Και βέβαια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε καμία επιχείρηση γι αυτό. Άλλωστε κάποιοι παραδοσιακοί εκδότες και καναλάρχες εαν έφτασαν κοντά στο περιθώριο, έφτασαν γιατί πάντα τα κουβέντιαζαν με την εξουσία, τα συζητούσαν, συναλλάσσονταν και μερικοί βουτηγμένοι στα θαλασσοδάνεια και στη διαφθορά(με ότι αυτό συνεπάγεται), τα έκαναν «πλακάκια». Δεν μπήκαμε ποτέ στον κόπο τέτοιων συμβιβασμών. Μάλιστα γυρίσαμε πίσω πολλές «παραγγελίες» και αυτό ήταν κάτι που πληρώσαμε. Αλλά πάντα η ίδια οδός είναι η επιλογή μας. Για μας δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά στενά. Υπάρχουν μόνον οι ευθείες. Σαν τα μουλάρια.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε καθημερινά, ήταν:

-Μείωση των κραδασμών και της κριτικής στην αντιμετώπιση της κυβέρνησης Σαμαρά. Είπαμε όχι και συνεχίσαμε.

-Κατηγοριοποίηση στα πολιτικά πρόσωπα. Κάποιοι στο απυρόβλητο και κάποιοι άλλοι στην αδιαφορία. Είπαμε όχι και συνεχίσαμε.

-Καμία κουβέντα στην κριτική προσώπων δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Είπαμε όχι και συνεχίσαμε.

-Καμία κουβέντα για την εποχή της αμαρτωλής σελίδας της Siemens. Για την μαύρη εποχή της μεγάλης συναλλαγής και μέσα στην παράταξη της ΝΔ. Βγάλαμε παρά τις δυσχέρειες εκπομπές και γι αυτές τις σελίδες, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο, πληρώσαμε.

-Συνεχείς μουρμούρες για το «κόστος της εκπομπής» και για την έλλειψη εμπορικότητας της. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το κόστος ήταν μηδαμινό(με στοιχεία)και η εμπορικότητα της εκπομπής αδιαμφισβήτητη(με στοιχεία). Άρα υπήρχαν άλλοι λόγοι.

-Ένα σοβαρό θέμα και η κριτική εκ των έσω που δεχθήκαμε την μέρα προβολής του ρεπορτάζ του Λαυρεντιάδη στον θάλαμο νοσηλείας του στον Ευαγγελισμό, την ώρα που επισκέπτες του επιχειρηματία εξέφραζαν «φόβους για τη ζωή του».

-Ακολούθησε απομάκρυνση πολύτιμου συνεργάτη μας παραμονή Χριστουγέννων.

-Και μας προτάθηκε να συνεχίσουμε την εκπομπή, μόνον Δευτέρα.

-Είπαμε όχι και συνεχίσαμε.

Την ίδια ώρα είχαμε αντιληφθεί ότι μηχανισμοί «εκβίασης», σαπρόφυτα και παρασιτικοί οργανισμοί, γαντζώνονταν δίπλα μας. Σε τέτοιες εικόνες, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Τέτοια υποκείμενα τα αποκαλύπτουμε, τα διαπομπεύουμε, τα ξεφτιλίζουμε και τα λιώνουμε. Κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια, υπό μορφή ρεπορτάζ. Τον φόβο μας να έχουν...

-Μας προτάθηκε να κάνουμε καθημερινό πρωινό πρόγραμμα στο Extra αλλά με την αλλαγή του τίτλου της εκπομπής. Δηλαδή να κάνουμε εκπομπή για συνταξιούχους και χωρίς τον τίτλο «ΜΑΚΕΛΕΙΟ». Η συζήτηση έγινε παραμονή Πρωτοχρονιάς. Η απάντηση μας είναι «όχι».

-Με την ιδιοκτησία του EXTRA 3 δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτοί κάνουν την δουλειά τους. Έχουν επιχείρηση. Πρέπει να επιβιώσει. Προτιμότερο θα ήταν βέβαια να μας έλεγαν όλη την αλήθεια κι όχι μισόλογα. Άλλωστε εκεί έχουμε αφήσει μία ακόμα παρακαταθήκη. Το «Αποκαλυπτικό Δελτίο». Το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ όμως δεν χαρίζεται πια σε κανέναν. Θα το πάρουμε μαζί μας. Ακόμα και στον τάφο μας. Δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν την ανάγκη του κόσμου να μιλήσει, να ορθώσει ανάστημα ,να βρίσει γιατί εαν δεν βρίσει θα σκάσει.

Εμείς συνεχίζουμε τη δική μας δύσκολη διαδρομή. Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ, θα ζήσει. Και θα συνεχίσει. Γιατί πια είναι η ανάγκη του κόσμου για αποκάλυψη, ξεδόντιασμα και ξεβράκωμα των πολιτικών τιποτένιων που νομίζουν ότι νίκησαν. Ένας φίλος, μου μετέφερε ότι στο άκουσμα της αποχώρησης μας από το κανάλι, η κυρία Τέτα η πεθερά του κυρίου Τόνι Τσολάκογλου στο Ναύπλιο, άνοιγε σαμπάνιες. Θα την παρακαλούσαμε να μας κρατήσει μία για να την ανοίξουμε μαζί όταν ο λαός θα κυνηγάει με τις πέτρες το γαμπρός της από την πατρίδα ΜΑΣ.

Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ θα επιστρέψει στο EXTRA 3 μόνον όταν:

-Επαναδιαπραγματευτούν οι όροι ελεύθερης έκφρασης και απόλυτης δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.

-Όταν επιστρέψει πίσω ο συνεργάτης μας που εξεδιώχθη παραμονή Χριστουγέννων

και όταν παραμείνει η εκπομπή Δευτέρα και Πέμπτη, όπως συμφωνήσαμε στην αρχή της σεζόν.

Δεν το παίξαμε ποτέ ήρωες αλλά η τιμή για μας άλλη τιμή δεν έχει.

Εις το όνομα της αλήθειας

Προχωράμε πια πάλι μόνοι μας αλλά με ψηλά το κεφάλι και με την υπόσχεση για το τελικό ξέσκισμα των αλητών και προδοτών που ξεπουλάνε καθημερινά την Ελλάδα.

Σ.Χ 
 
 
 http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/extra-3.html

Δράση Αλβανών στην Ελλάδα

Radical Islam Monitor:Εφιαλτικά στοιχεία για δράση Αλβανών στην Ελλάδα
Την εξάπλωση του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και κυρίως τους κινδύνους που εγκυμονούνται αναφέρει άρθρο του Ιωάννη Μιχαλέτου στην Radical Islam Monitor in Southeast Europe.


«Η δράση του Αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος διαθέτει σε ότι αφορά την εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδος, τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ι) Πρώτον, διαπλέκεται με πολιτικούς κύκλους της γείτονας χώρας Αλβανίας αλλά και του Κοσσυφοπεδίου και της ΠΓΔΜ.

ΙΙ) Αποτελεί εν δυνάμει αποσταθεροποιητικό παράγοντα λόγω των εθνικιστικών τάσεων (Βλ. Τσαμουριά , Μεγάλη Αλβανία)

ΙΙΙ) Έχει σχέσεις με το Τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που με τη σειρά τους διαπλέκονται με το Τουρκικό κράτος

Είναι δύσκολή η ριζική αντιμετώπισή του, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού Αλβανών υπηκόων στην Ελλάδα, γεγονός που διευκολύνει – προς το παρόν – τη δόμηση “παράλληλων κοινωνιών”, όπως και το ικανό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού για υποστηρικτικούς λόγους.

Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία, είναι ότι πλέον το οργανωμένο έγκλημα Αλβανικής προέλευσης, έχει αποκτήσει στέρεες βάσεις στην Ελλάδα και σε περίπτωση σχεδίων αποσταθεροποίησης της χώρας θα αποτελέσει παράγοντα “μισθοφορικού τύπου” με σκοπό να πλήξει τα Ελληνικά συμφέροντα.

Στοιχεία (Βασιζόμενα σε εκτιμήσεις της Ελ. Αστυνομίας κατά βάση)

-Η λεγόμενη Αλβανική μαφία ελέγχει περί το 80% της λιανικής διανομής ηρωίνης στην Ελλάδα.

-Ελέγχει περί του 50% τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής διάθεσης χασίς

-Ελέγχει το 90% της εισαγωγής παράνομου φορητού οπλισμού στη χώρα (Καλάσνικοφ, Μακάροφ, χειροβομβίδες)

- Εκτιμάται ότι το 50% των κυκλωμάτων “τράφικινγκ” γυναικών ελέγχεται από Αλβανούς με σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στις περιοχές Μεταξουργείου, Παραλιακής, Κέντρου Αθηνών και “γραφείων” συνοδών σε όλα τα μεγάλα αστική κέντρα.

-Το 50% των ένοπλων ληστειών σε σπίτια-καταστήματα-επιχειρήσεις διαπράττεται από Αλβανούς.

-Κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 έτη ανακαλύπτονται περί τις 15 κρύπτες όπλων ετησίως που ανήκουν σε Αλβανούς, τα περισσότερα εκ των οποίων στα περίχωρα της Αττικής, στην Ήπειρο και στην Βόρειο-Δυτική Μακεδονία.

-Σε περιοχές όπως την Ομόνοια, Πειραιώς, Πλατεία Βάθη, Αχαρνών, Βάρκιζα, περιοχές Παγκρατίου, Ταύρου, περιοχές Περιστερίου Αλβανικά κυκλώματα πωλούν “προστασία” και διαχειρίζονται το παραεμπόριο “νοικιάζοντας” τον χώρο σε Αφρικανούς και Ασιάτες παραεμπόρους.

-Στην Αττική δρουν 2 Αλβανικά από τα 5 συνολικά οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης. Ένα δραστηριοποιείται στο κέντρο και ένα στα Βόρεια προάστια. Τα υπόλοιπα κυκλώματα είναι Ελληνικά.

-Επίσης περί το 30% των παράνομων χαρτοπαιχτικών λεσχών στην Αττική “προστατεύονται” από Αλβανικά κυκλώματα.

-Μία ανερχόμενη τάση των τελευταίων ετών είναι η ολοένα και αυξανόμενη εμπλοκή Αλβανών σε πλαστογραφίες, διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα Ασιατών λαθρομεταναστών και ψεύτικων γάμων για την απόκτηση νόμιμων εγγράφων από αυτούς.

-Τα Αλβανικά κυκλώματα λειτουργούν ως πραγματικοί παρακρατικοί μηχανισμοί. Εκτελούν επιχειρήσεις αλίευσης πληροφοριών, αντί-κατασκοπείας, έχουν λογιστική υποστήριξη (διαδρομές διαφυγής, οχήματα, ασφαλή σπίτια) χρησιμοποιώντας συνήθως γυναίκες και όχι μόνο της ίδιας εθνικότητας και δρουν συντονισμένα ως προς την εγκληματική τους δράση και όχι παρορμητικά. Προτού αποφασίσουν μια δράση, εκπονούν πλάνο που συζητείται μεταξύ των μελών και εγκρίνεται από τις “κεφαλές”. Δίνουν μεγάλη έμφαση στη συλλογή πληροφοριών και στη δικτύωση με Έλληνες που είναι ευεπίφοροι σε χρηματισμούς ή πιθανοί συνεργάτες, κτλ.

Ο όγκος όλων αυτών των “μαύρων” κεφαλαίων (αρκετά δις ανά έτος) που παράγονται από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες “ξεπλένονται” με τη βοήθεια Ελλήνων είτε τραπεζιτών, χρηματιστών, κτηματομεσιτών, καταστηματαρχών, κτλ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια σημαντική και διεσπαρμένη τάξη ανθρώπων στην Ελλάδα που έχουν άμεσο συμφέρον με το Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα και παράλληλα αποτελούν τους “αγωγούς” αυτού για να συλλέγουν πληροφορίες ή να διασυνδέονται με πολυποίκιλα πολιτικά-κοινωνικά δίκτυα στη χώρα. Βεβαίως το ίδιο και περισσότερο όφελος έχει και το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα που συνεργάζεται εν πολλοίς με το αντίστοιχο Αλβανικό.

Σημείο προσοχής

Οι “κεφαλές” των Αλβανικών κυκλωμάτων δεν εδρεύουν κατά βάση στην Ελλάδα. Εδώ δραστηριοποιούνται πυρήνες με “εντολοδόχους” και “στρατιώτες”. Ορισμένες “κεφαλές” που ελέγχουν εγκληματικά κυκλώματα (και) στην Ελλάδα: - Γκέργκ Λάτσι, Οικογένεια Κελμέντι, Οικογένεια Λιμάνι, Οικογένεια Αλλούσι, Οικογένεια Λούκα, οικογένεια Σελίμι, - Οικογένεια Κελμέντι, οικογένεια Οσμάνι, Οικογένεια Χάκα

Όλοι οι παραπάνω έχουν διεθνείς δραστηριότητες σε χώρες όπως Ελλάδα, Βαλκάνια, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο κ.α. Γνωρίζουν και έχουν εξυπηρετήσει σχεδιασμούς ξένων μυστικών υπηρεσιών. Έχουν την ικανότητα κινητοποίησης εκατοντάδων σκληροτράχηλων Αλβανών στην Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο θα τους αποφέρει κέρδος ή εάν “υποχρεωθούν” λόγω διεθνών πιέσεων.

Η γενικότερη επιρροή που υφίσταται η χώρα από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος συνίσταται και στο προσπορισμό κάποιου οφέλους από αυτό, προκειμένου να λειτουργήσει ως 5η φάλαγγα στη χώρα, με αφορμή κάποιο ζήτημα τρίτης χώρας ή εξωτερικού παράγοντα. Tο κείμενο αποδόθηκε στα ελληνικά από τοgreeknation@blogpost.com.


http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9593.html

Πώς ο αλβανικός υπόκοσμος στην Ελλάδα εξελίσσεται σε παρακρατική απειλή... Η άποψη της Πατριωτικής Πολιτοφυλακής.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση για το αλβανικό οργανωμένο έγκλημα που καταδεικνύει ότι εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς από ομάδες του υποκόσμου σε πυρήνες εθνικιστικής δράσης, αλλά και "μακρύ χέρι" μυστικών υπηρεσιών εχθρικών προς την Ελλάδα, επιχειρεί να φωτίσει και την συμμετοχή των Αλβανών παρακρατικών στα γεγονότα του 2008.

Η ανάλυση που συντάχθηκε από τον συνεργάτη του περιοδικού ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Ιωάννη Μιχαλέτο του κέντρου Radical Islam Monitor in Southeast Europe (RIMSE) και βασίστηκε σε στοιχεία των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας και της ελληνικής αστυνομίας, παρουσιάζει μια ζοφερή εικόνα για το αλβανικό οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιστατικά πιθανής ανάμειξης εθνικιστικής και οργανωμένης εγκληματικής δράσης αλβανικών ομάδων εντός της Ελλάδας:

"-"Δεκεμβριανά 2008": Εκείνες τις ημέρες είχε σημειωθεί συστηματική λεηλασία καταστημάτων από αλβανικές συμμορίες, όπως και διαδηλώσεις με αλβανικές σημαίες και εθνικιστικά συνθήματα. Είχαν έρθει συντονισμένα στην Ελλάδα και λβανοί μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις.έναντι πληρωμής. Να συμπληρώσουμε ότι και στους εμπρησμούς του Σεπτεμβρίου του 2007 είχε επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αλβανικών ομάδων που συμμετείχαν στο κάψιμο ειδικά της Πελοποννήσου.

-"Οκτώβριος 2012": Διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα εκδήλωση της λεγόμενης "Ερυθρομαυρης Συμμαχίας". Η συγκεκριμένη "Συμμαχία" έχει αποδεδειγμένες διαπλοκές τόσο με οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις στην Αλβανία όσο και με τουρκικό στοιχείο.

-Μεταξύ 2008-2012 παρατηρείται μια συνεχή δραστηριότητα δημιουργίας άτυπων δικτύων εθνικιστών Αλβανών με μετανάστες εδώ στην Ελλάδα, αλλά μέχρις στιγμής δεν έχουν εμφανίσει κάποιον "ηγέτη" ή ομάδα και λειτουργούν με τη λογική μιας "προπαγάνδας του δρόμου" προκειμένου να φτιάξουν το υπόστρωμα που χρειάζεται και να μετρήσουν τις αντιδράσεις. Οι συναντήσεις μεταξύ των μελών λαμβάνουν χώρα ακόμα και σε πλατείες το βράδυ υπό την μορφή "παρεών" που συζητούν και αποφεύγουν συνεστιάσεις και συμπεριφορές που μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα.

Και συνεχίζει η ανάλυση:

"Η δράση του αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος διαθέτει σε ότι αφορά την εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδος, τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ι) Πρώτον, διαπλέκεται με πολιτικούς κύκλους της γείτονας χώρας Αλβανίας αλλά και του Κοσσυφοπεδίου και της ΠΓΔΜ.

ΙΙ) Αποτελεί εν δυνάμει αποσταθεροποιητικό παράγοντα λόγω των εθνικιστικών τάσεων (Βλ. Τσαμουριά, Μεγάλη Αλβανία)

ΙΙΙ) Έχει σχέσεις με το Τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που με την σειρά τους διαπλέκονται με το τουρκικό κράτος

ΙV) Είναι δύσκολή η ριζική αντιμετώπισή του, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού Αλβανών υπηκόων στην Ελλάδα, γεγονός που διευκολύνει - προς το παρόν - τη δόμηση "παράλληλων κοινωνιών", όπως και το ικανό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού για υποστηρικτικούς λόγους.

Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία, είναι ότι πλέον το οργανωμένο έγκλημα αλβανικής προέλευσης, έχει αποκτήσει στέρεες βάσεις στην Ελλάδα και σε περίπτωση σχεδίων αποσταθεροποίησης της χώρας θα αποτελέσει παράγοντα "μισθοφορικού τύπου" με σκοπό να πλήξει τα ελληνικά συμφέροντα.

Στοιχεία (Βασιζόμενα σε εκτιμήσεις της Ελ. Αστυνομίας κατά βάση):

-Η λεγόμενη Αλβανική μαφία ελέγχει περί το 80% της λιανικής διανομής ηρωίνης στην Ελλάδα.

-Ελέγχει περί του 50% τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής διάθεσης χασίς

-Ελέγχει το 90% της εισαγωγής παράνομου φορητού οπλισμού στη χώρα (Καλάσνικοφ, Μακάροφ, χειροβομβίδες)

-Εκτιμάται ότι το 50% των κυκλωμάτων "τραφικινγκ" γυναικών ελέγχεται από Αλβανούς με σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στις περιοχές Μεταξουργείου, Παραλιακής, Κέντρου Αθηνών και "γραφείων" συνοδών σε όλα τα μεγάλα αστική κέντρα.

-Το 50% των ένοπλων ληστειών σε σπίτια-καταστήματα-επιχειρήσεις διαπράττεται από Αλβανούς.

-Κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 έτη ανακαλύπτονται περι τις 15 κρύπτες όπλων ετησίως που ανήκουν σε Αλβανούς, τα περισσότερα εκ των οποίων στα περίχωρα της Αττικής, στην Ήπειρο και στην Βόρειο-Δυτική Μακεδονία.

- Σε περιοχές όπως την Ομόνοια, Πειραιώς, Πλατεία Βάθης, Αχαρνών, Βάρκιζα, περιοχές Παγκρατίου, Ταύρου, περιοχές Περιστερίου Αλβανικά κυκλώματα πωλούν "προστασία" και διαχειρίζονται το παρεμπόριο "νοικιάζοντας" τον χώρο σε Αφρικανούς και Ασιάτες παρεμπόρους.

- Στην Αττική δρουν 2 Αλβανικά από τα 5 συνολικά οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης κοκαίνης. Ένα δραστηριοποιείτε στο κέντρο και ένα στα Βόρεια προάστια. Τα υπόλοιπα κυκλώματα είναι Ελληνικά.

- Επίσης περί το 30% των παράνομων χαρτοπαιχτικών λεσχών στην Αττική "προστατεύονται" από Αλβανικά κυκλώματα.

- Μία ανερχόμενη τάση των τελευταίων ετών είναι η ολοένα και αυξανόμενη εμπλοκή Αλβανών σε πλαστογραφίες, διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα Ασιατών λαθρομεταναστών και ψεύτικων γάμων για την απόκτηση νόμιμων εγγράφων από αυτούς.
Τα αλβανικά κυκλώματα λειτουργούν ως πραγματικοί παρακρατικοί μηχανισμοί. Εκτελούν επιχειρήσεις αλίευσης πληροφοριών, αντί-κατασκοπείας, έχουν λογιστική υποστήριξη (διαδρομές διαφυγής, οχήματα, ασφαλή σπίτια) χρησιμοποιώντας συνήθως γυναίκες και όχι μόνο της ίδιας εθνικότητας και δρουν συντονισμένα ως προς την εγκληματική τους δράση και όχι παρορμητικά.

Προτού αποφασίσουν μια δράση, εκπονούν πλάνο που συζητείται μεταξύ των μελών και εγκρίνεται από τις "κεφαλές". Δίνουν μεγάλη έμφαση στη συλλογή πληροφοριών και στη δικτύωση με Έλληνες που είναι ευεπίφοροι σε χρηματισμούς ή πιθανοί συνεργάτες, κτλ.
Ο όγκος όλων αυτών των "μαύρων " κεφαλαίων (αρκετά δις ανά έτος) που παράγονται από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες "ξεπλένονται" με τη βοήθεια Ελλήνων είτε τραπεζιτών, χρηματιστών, κτηματομεσιτών, καταστηματαρχών, κτλ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια σημαντική και διεσπαρμένη τάξη ανθρώπων στην Ελλάδα που έχουν άμεσο συμφέρον με το Αλβανικό οργανωμένο έγκλημα και παράλληλα αποτελούν τους "αγωγούς" αυτού για να συλλέγουν πληροφορίες ή να διασυνδέονται με πολυποίκιλα πολιτικά-κοινωνικά δίκτυα στη χώρα.

Βεβαίως το ίδιο και περισσότερο όφελος έχει και το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα που συνεργάζεται εν πολλοίς με το αντίστοιχο Αλβανικό.
Σημείο προσοχής:

Οι "κεφαλές" των Αλβανικών κυκλωμάτων δεν εδρεύουν κατά βάση στην Ελλάδα. Εδώ δραστηριοποιούνται πυρήνες με "εντολοδόχους" και "στρατιώτες".

Ορισμένες "κεφαλές" που ελέγχουν εγκληματικά κυκλώματα στην Ελλάδα
- Γκέργκ Λάτσι
- Οικογένεια Κελμέντι
- Οικογενεια Λιμάνι
- Οικογένεια Αλλούσι
- Οικογένεια Λούκα
- Οικογένεια Σελίμι
- Οικογένεια Κελμέντι
- Οικογένεια Οσμάνι
- Οικογένεια Χάκα

Όλοι οι παραπάνω έχουν διεθνείς δραστηριότητες σε χώρες όπως Ελλάδα, Βαλκάνια, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο κ.α. Γνωρίζουν και έχουν εξυπηρετήσει σχεδιασμούς ξένων μυστικών υπηρεσιών. Έχουν την ικανότητα κινητοποίησης εκατοντάδων σκληροτράχηλων Αλβανών στην Ελλάδα για οποιονδήποτε λόγο θα τους αποφέρει κέρδος ή εάν "υποχρεωθούν" λόγω διεθνών πιέσεων.

Η γενικότερη επιρροή που υφίσταται η χώρα από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος συνίσταται και στο προσπορίσμο κάποιου οφέλους από αυτό, προκειμένου να λειτουργήσει ως 5η φάλαγγα στη χώρα, με αφορμή κάποιο ζήτημα τρίτης χώρας ή εξωτερικού παράγοντα".

Τα παραπάνω (που δεν είναι θεωρίες, αλλά συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν συλλέξει με πολλή προσπάθεια και κόπο οι αρχές) κανονικά θα αρκούσαν για να υπάρξει ένα συντεταγμένο σχέδιο αντιμετώπισης της λαβανικής μαφίας, που όπως διαπιστώνουμε εξελίσσεται ταχύτατα σε παρακρατικό μηχανισμό, όπως συνέβη στο Κοσσυφοπέδιο, αλλά και στα βορειοδυτικά Σκόπια, αλλά ουδόλως συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Βέβαια, εκεί είχαν την τύχη να κινούνται εντός συμπαγών αλβανικών πληθυσμών, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα δεν έχουν δυσχέρεια κίνησης: Τουλάχιστον 500.000 Αλβανοί είναι αναπτυγμένοι την δυτική και νότια Ελλάδα, κυρίως.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σχόλιο Πατριωτικής Πολιτοφυλακής:

Διαβάζοντας το ανώτερω κείμενο αντιλαμβανόμαστε πλήρως μια άλλη παράμετρο της έννοιας ασύμμετρη απειλή από την στιγμή που είχε γίνει η εξέγερση στην Αλβανία και την διαφυγή χιλιάδων βαρυποινητών από τις φυλακές το αλβανικό κράτος άρχισε να χρησιμοποιεί αυτούς σαν προπομπούς στην χώρα μας για να ελέγξουν τον υπόκοσμο να συσπειρώσουν αλβανικές και σε πολλές φορές ισλαμιστικές ομάδες με σκοπό να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες αλλά και να λειάνουν το έδαφος για την ανάπτυξη του αλβανικού εθνικισμού στο έδαφος μας εγείροντας θέματα τσάμηδων κλπ.

Άλλωστε όλοι θυμόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν το βίντεο των Αλβανών τρομοκρατών και πολυβολούν την Ελληνική σημαία ντυμένοι με την στολή των SS αλλά και τις προκλητικές συγκεντρώσεις των αλβανικών εθνικιστικών κομμάτων στις οποίες συζητήθηκαν τα εν λόγω θέματα. Η πατριωτική πολιτοφυλακή είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα έτοιμη να απαντήσει σε κάθε απειλή η απόπειρα αποσταθεροποίησης της πατρίδας μας απο τέτοιου είδους στοιχεία. Έλληνες ελάτε και εκπαιδευτήτε στις μάχιμες γραμμές του κινήματος μας γένεται πολίτες οπλίτες παραμείνετε ΈΛΛΗΝΕΣ.

Υποδιοικητής Πατριωτικής Πολιτοφυλακής.

http://patriotikipolitofilaki.blogspot.gr/2013/01/blog-post_12.html

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_69.html

ΕΚΤΑΚΤΟ: Καταθέτουμε συντεταγμένες στον ΟΗΕ για την ΑΟΖ; Ένα σκεπτικό…

Τις τελευταίες ώρες έχει ενταθεί η φημολογία ότι η χώρα μας είναι πλέον έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα όσον αφορά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ανακατεύοντας αποφασιστικά την τράπουλα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Συγκεκριμένα, η ισχυρότατη πλέον φημολογία θέλει να κατατίθενται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) οι συντεταγμένες για το σύνολο της ελληνικής ΑΟΖ, εντός της εβδομάδας που μας έρχεται. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η ελληνική κίνηση θα αφορά και στην υφαλοκρηπίδα (η συγκεκριμένη αναφορά χρήζει διευκρινήσεων).

Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι ορθό, εάν τελικά η ισχυρότατη – το τονίζουμε – φημολογία μετουσιωθεί σε πράξεις.
Πρώτο στοιχείο της ανάλυσης που έχει επικρατήσει είναι ότι όσο καθυστερούσε η χώρα τόσο αναβαλλόταν η έναρξη της όποιας διαδικασίας (ευχή είναι να παραμείνουν μόνο στο διπλωματικό πεδίο…) που θα οδηγήσει σε κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Άρα, η Ελλάδα που έχει ως στρατηγικό στόχο την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων ως τμήμα της στρατηγικής εξόδου από την οικονομική κρίση και ανάπτυξη της χώρας, δε είχε καμία απολύτως δυνατότητα να περιμένει.
Δεύτερο θέμα είναι ότι έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς ότι όσο φιλότιμες και να είναι οι προσπάθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος δουλεύει σε βάρος τους. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η σημερνή αξιοπρεπής επιχειρησιακή κατάσταση θα μπορούσε να «αλλοιωθεί» συν τω χρόνω, οπότε και σε αυτό τον τομέα η άμεση κινητοποίηση προέβαλλε ως η μοναδική επιλογή, αν και παρασκηνιακά βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που θα μπορούσαν αν οδηγήσουν σε σημαντική ενίσχυση – διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας, ενώ «στοχευμένες παρεμβάσεις» με χαμηλό κόστος μπορούν να οδηγήσουν σε δυσανάλογα θετικά ως προς το χαμηλό κόστος αποτελέσματα.
Τρίτο θέμα, το διπλωματικό επίπεδο όπου οι συσχετισμοί είναι ευνοϊκοί. Η νορμάλ συμπεριφορά της ελληνικής πλευράς, καθώς επίσης και η έμφαση στην περιοχή που δίνεται από πλειάδα ισχυρών δρώντων του διεθνούς συστήματος για λόγους που έχουν αναλυθεί πολλές φορές, έχει εξασφαλίσει στην Ελλάδα πολλά «ευήκοα ώτα», πολλούς που έχουν λόγους να επιθυμούν να στηρίξουν την Ελλάδα σε αυτή την καμπή και έχουν ως σύμμαχο και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δε αποκλείει να απαιτηθούν επιμέρους συμβιβασμοί, ωστόσο, το μεγάλο όφελος είναι ότι θα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και μάλιστα σε χρονική στιγμή όπου οι πλευρές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα έχουν πολλά μέτωπα ανοικτά…
Τέταρτο και σημαντικότερο, ακόμα και μόνη της να αφηνόταν η Ελλάδα, έχει τη στρατιωτική ισχύ να προκαλέσει τέτοια ζημιά στον γνωστό αντίπαλο που στη σημερινή συγκυρία έχει πολύ περισσότερα να χάσει από παράλογες ενέργειες αφού η οικονομική του ανάπτυξη έγινε με μεγάλες θυσίες και θα ήταν κρίμα και άδικο για την κοινωνία του να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ενώ οι συνέπειες από την κατάρριψη του «ατσαλάκωτου μύθου» για την ισχύ του θα είναι τρομακτικές σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή θα υπονομεύσει συνολικότερα την ασφάλειά του και την εξωτερική του πολιτική.
Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι σε αυτό που θα αντιμετωπίσει πιθανότατα εντάσσεται και ο στρατιωτικός εκβιασμός. Φέρεται όμως αποφασισμένη να μην ξανακουστούν δηλώσεις του στιλ «κάναμε πίσω για να μην κλάψουν μανούλες» διότι η τακτική αυτή και η ολιγωρία ενώπιον του φόβου έχει παίξει τον ρόλο της – μαζί με την απαράδεκτη νεοελληνική νοοτροπία – στο οικονομικό μας χάλι στην αυγή του 21ου αιώνα…

defence-point
http://greeknation.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8207.html

Ποιοί κρύβονται πίσω απο την απαγόρευση των όπλων στις ΗΠΑ;

Ο αφοπλισμός των μη-Εβραίων(gentiles)είναι κάτι παρόμοιο με τον εξαναγκασμό των επιβατών αεροπλάνων να βγάλουν τα παπούτσια τους στις γραμμές Ελέγχου Ασφαλείας των αεροδρομίων.

Με το πρόσχημα ότι «προστατεύουν» τους Αμερικανούς, αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις γραμμές ελέγχου όπου βλέπουν μέσω ακτίνων αν έχει κάποιος όπλο είναι ο ευνουχισμός των ανδρών ταξιδιωτών μέσω του βγαλσίματος των παπουτσιών, των ζωνών στα παντελόνια, την αναγκαστική παράδοση στους πορνο-σαρωτές του Εβραίου Chetoff και το αναγκαστικό άρπαγμα των οπισθίων και του πέους από άνδρες φρουρούς.

Το υποσυνείδητο μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Θέλουν να ξευτιλίσουν, να αποδυναμώσουν, να απανθρωπίσουν και το σημαντικότερο να αποτραχύνουν τους Αμερικανούς πολίτες στον ολοκληρωτισμό στον οποίο ο Εβραϊσμός ελέγχει τα πάντα.

Το εβραϊκό πρόγραμμα ολοκληρωτισμού είναι ξεκάθαρα γραμμένο στα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, ένα προσχέδιο για την Παγκόσμια Εβραϊκή ηγεμονία που προωθήθηκε από Εβραίους χρηματοδότες και ακτιβιστές στην αλλαγή του 20ου αιώνα.Στο πρωτόκολλο 5 οι Εβραίοι Σοφοί λένε:

"Θα δημιουργήσουμε έναν όλο και μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό της κυβέρνησης με σκοπό να πάρουμε στα χέρια μας όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Θα περάσουμε νέους νόμους για να περιορίσουμε αυτά που θέλουμε.

Αυτοί οι νόμοι θα αποσύρουν ένα προς ένα όλα τα συγχωροχάρτια και τις ελευθερίες που επιτρέπονται στους γκοϊμ".

Πράγματι, οι ελευθερίες των Αμερικανών άρχισαν να μειώνονται με την απαγόρευση των ημιαυτόματων όπλων, που θα ακολουθηθούν απο ελέγχους για το παρελθόν αυτού που θέλει να βγάλει άδεια για όπλο, θα παίρνουν δείγματα απο ούρα, θα δημιουργούν και άλλες περιπτώσεις που δήθεν "τρελοί" θα σκοτώνουν ανυποψίαστους πολίτες, με απώτερο σκοπό την κατάσχεση όλων των όπλων είτε αυτά είναι αυτόματα είτε πιστόλια.

Μεγαλώνοντας ο ίδιος μέσα στον Ιουδαϊσμό, έγινα μάρτυρας μια έμφυτης εχθρότητας προς την "λευκή Χριστιανική κουλτούρα", στην κορυφή της οποίας είναι τα όπλα τον Γκογίμ.

Ο Εβραϊσμός θα ήθελε να εξαφανίσει την "λευκή κουλτούρα" καταστρέφοντας την δύναμη και την άμυνα αυτής της κουλτούρας: τα όπλα της κάθε είδους και σχήματος.

Γιατί νομίζετε βλέπουμε τόσους Εβραίους στην πρώτη γραμμή της επίθεσης στο Δεύτερο Άρθρο του Συντάγματος;

Ονόματα όπως το Feinstein, Blumenthal, Dershowitz, Foxman, Lieberman, Chertoff, Schumer, Boxer, Bloomberg και αμέτρητοι εβραϊκοί οργανισμοί πιέζουν για να στερήσουν του γκοϊμ απο τα όπλα τους.

Μετά την σφαγή στο Sandy Hook πολλές εβραϊκές οργανώσεις όπως η Anti-Defamation League του Abe Foxman προστέθηκαν σε αυτούς που θέλουν να απαγορευτεί η οπλοκατοχή στους Αμερικανούς εκφράζοντας "σοκ, δυσπιστία και τρόμο", σκυλεύοντας τους αθώους νεκρούς.

Βέβαια ο Foxman και οι υπόλοιποι Εβραίοι που θέλουν να απαγορευτούν τα όπλα στην Αμερική δεν λένε κουβέντα για τις σφαγές των Παλαιστινίων απο το Ισραήλ, αλλά ούτε και για την χρήση πολεμικών όπλων απο τους Εβραίους παράνομους έποικους εις βάρος των άοπλων γυναικόπαιδων της Παλαιστίνης.


Και το καλύτερο; Οι Εβραίοι στις ΗΠΑ αποτελούν το 1,8% του πληθυσμού και μπορούν μέσω του ελέγχου των ΜΜΕ και των ανθρώπων τους να πιέζουν για να αφαιρέσουν το δικαίωμα αυτό των Αμερικανών, φοβούμενοι βέβαια ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ξυπνήσουν και να καταλάβουν το βρώμικο παιχνίδι που τους έχουν παίξει τόσα χρόνια οι Εβραίοι.

Τέλος σχετικά με τις σφαγές που αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στις ΗΠΑ με ένοπλους που εισβάλλουν σε σχολεία, θυμηθείτε οτι πριν πολλά χρόνια αποδείχτηκε οτι οι Παγκοσμιοποιητές έχουν την δυνατότητα ελέγχου του νού και μπορούν να προγραμματίσουν δολοφόνους.Πηγή


http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5988.html
Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters