Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο με πληθώρα στοιχείων, μετά την διαπίστωση μάλιστα ότι πολλοί ελληνόφωνοι (το ίδιο γίνεται σε κάθε χώρα), ειναι μια εντελώς άλλη ράτσα που καμιά σχέση δεν έχει με ευρωπαϊκό ευγενές γένος, και το πρόβλημα ειναι ότι ειναι άκρως μοχθηρή ύπουλη και εγκληματική, αυτοί ειναι υπεύθυνοι για όλα τα κακά στο κόσμο και υπηρέτες του κακού , αρχίσει να φαίνεται και η προέλευση όλων αυτών....