Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ο ΟΡΚΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ


11659279_446706568840830_5157490533299775088_n
Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ, ΥΠΗΡΧΕ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΟΡΚΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ, ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ !!! 
………………..
[ … ἐγένοντο δὲ Τιτάνων ἔκγονοι Ὠκεανοῦ μὲν καὶ Τηθύος Ὠκεανίδες, Ἀσία Στὺξ Ἠλέκτρα Δωρὶς Εὐρονόμη [Ἀμφιτρίτη] Μῆτις, Κοίου δὲ καὶ Φοίβης Ἀστερία καὶ Λητώ, Ὑπερίονος δὲ καὶ Θείας Ἠὼς Ἥλιος Σελήνη, Κρείου δὲ καὶ Εὐρυβίας τῆς Πόντου Ἀστραῖος Πάλλας Πέρσης,
Ιαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσίας Ἄτλας, ὃς ἔχει τοῖς ὤμοις τὸν οὐρανόν, καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Μενοίτιος, ὃν κεραυνώσας ἐν τῇ τιτανομαχία Ζεὺς κατεταρτάρωσεν.
ἐγένετο δὲ καὶ Κρόνου καὶ Φιλύρας Χείρων διφυὴς Κένταυρος, Ἠοῦς δὲ καὶ Ἀστραίου ἄνεμοι καὶ ἄστρα, Πέρσου δὲ καὶ Ἀστερίας Ἑκάτη, Πάλλαντος δὲ καὶ Στυγὸς Νίκη Κράτος Ζῆλος Βία.
τὸ δὲ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐν Ἅιδου ῥέον Ζεὺς ἐποίησεν ὅρκον, ταύτην αὐτῇ τιμὴν διδοὺς ἀνθ᾽ ὧν αὐτῷ κατὰ Τιτάνων μετὰ τῶν τέκνων συνεμάχησε. … ] ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α’
………………….
[ Επιπλέον, ήταν προστάτης του όρκου (Ζευς Όρκιος) και η οργή του ήταν τρομερή όταν κάποιος θεός ή θνητός τον παρέβαινε. Οι θνητοί πάντοτε στους όρκους τους επικαλούνταν ως πρώτο θεό τον Δία, ενώ οι θεοί ορκίζονταν στα ιερά ύδατα της Στύγας. Η παράβαση αυτού του όρκου ακόμη και για τους αθάνατους είχε φοβερές συνέπειες. Για έναν ολόκληρο χρόνο έπεφταν σε νάρκη και για τα επόμενα εννιά δε συμμετείχαν στα συμβούλια και τα συμπόσια των θεών. ]
11143670_446706638840823_8084788957481183556_n
………………………………………………
[ – V.24
[24.9] ὁ δὲ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ πάντων ὁπόσα ἀγάλματα Διὸς μάλιστα ἐς ἔκπληξιν ἀδίκων ἀνδρῶν+ πεποίηται: ἐπίκλησις μὲν Ὅρκιός ἐστιν αὐτῷἔχει δὲ ἐν ἑκατέρᾳ κεραυνὸν χειρί.
παρὰ τούτῳ καθέστηκε τοῖς ἀθληταῖς καὶ πατράσιν αὐτῶν καὶ ἀδελφοῖς, ἔτι δὲ γυμνασταῖς ἐπὶ κάπρου κατόμνυσθαι τομίωνμηδὲν ἐς τὸν Ὀλυμπίων ἀγῶνα ἔσεσθαι παρ” αὐτῶν κακούργημα.
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ ἀθληταὶ καὶ τόδε ἔτι προσκατόμνυνταιδέκα ἐφεξῆς μηνῶν ἀπηκριβῶσθαί σφισι τὰ πάντα ἐς ἄσκησιν
ὀμνύουσι δὲ καὶ ὅσοι τοὺς παῖδας ἢ τῶν ἵππων τῶν ἀγωνιζομένων τοὺς πώλους κρίνουσιν, ἐπὶ δικαίῳ καὶ ἄνευ δώρων ποιεῖσθαι κρίσιν, καὶ τὰ ἐς τὸν δοκιμαζόμενόν τε καὶ μή, φυλάξειν καὶ ταῦτα ἐν ἀποῤῥήτῳ.
τῷ κάπρῳ δὲ ὅ τι χρῆσθαί σφισι μετὰ τῶν ἀθλητῶν τὸν ὅρκον καθέστηκεν, οὐκ ἐμνημόνευσα ἐπερέσθαι,
ἐπεὶ τοῖς γε ἀρχαιοτέροις ἐπὶ ἱερεῖα ἦν καθεστηκός, ἐφ” ᾧ τις ὅρκον ἐποιήσατο, μηδὲ ἐδώδιμον εἶναι τοῦτο ἔτι ἀνθρώπῳ.
δηλοῖ δὲ οὐχ ἥκιστα καὶ Ὅμηροςτὸν γοῦν κάπρον καθ” ὅτου τῶν τομίων Ἀγαμέμνων ἐπώμοσεν ἦ μὴν εἶναι τὴν Βρισηίδα ἑαυτοῦ τῆς εὐνῆς ἀπείρατον, τοῦτον τὸν κάπρον ἀφιέμενον ὑπὸ τοῦ κήρυκος ἐποίησεν ἐς θάλασσαν:
ἦ, καὶ ἀπὸ σφάραγον κάπρου τάμε νηλέι χαλκῷ.
τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
ῥῖψ” ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχθύσιν. ( Όμηρος Ιλιάς 19.266-268)
οὕτω μὲν τὸ ἀρχαῖον τὰ τοιαῦτα ἐνόμιζον: ἔστι δὲ πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Ὁρκίου πινάκιον χαλκοῦν, ἐπιγέγραπται δὲ ἐλεγεῖα ἐπ” αὐτοῦ, δεῖμα ἐθέλοντα τοῖς ἐπιορκοῦσι παριστάναι. ]
…………..
ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ , ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΛΤΙΝ , ΒΩΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ … ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ !!!
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ !!! (επειδή όλους μας έχουν μάθει τους… «άγιους πάντες» )
ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.
[ - V.14 τὰ δὲ ἐς τὸν μέγαν βωμὸν ὀλίγῳ μέν τι ἡμῖν πρότερόν ἐστιν εἰρημένα, καλεῖται δὲ Ὀλυμπίου Διός:
πρὸς αὐτῷ δέ ἐστιν Ἀγνώστων θεῶν βωμὸς καὶ μετὰ τοῦτον Καθαρσίου Διὸς καὶ Νίκης καὶ αὖθις Διὸς ἐπωνυμίαν Χθονίου.
εἰσὶ δὲ καὶ θεῶν πάντων βωμοὶ καὶ Ἥρας ἐπίκλησιν Ὀλυμπίας, πεποιημένος τέφρας καὶ οὗτος: Κλυμένου δέ φασιν αὐτὸν ἀνάθημα εἶναι. ]
……………………………………..
ΕΡΕΥΝΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Πλάτων Πισατίδης
…………………….
………………………………………..

Σχέδιο "ασημένια δραχμή": Πώς θα έβγαζαν την Ελλάδα από το ευρώ μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Καραμανλή!

ΚΕΡΒΕΡΟΣ: ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΕΟΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ! ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΥΘΑΡΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ !!!!! ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.... 

Στοιχεία που σοκάρουν και αναδεικνύουν με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο πώς οι ΗΠΑ ανέτρεψαν την κυβέρνηση Καραμανλή, αλλά και τον ρόλο στενών συνεργατών του μετέπειτα πρωθυπουργούσε Γιώργου Παπανδρέου ως πρακτόρων των ΗΠΑ φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πόρισμα του ανακριτή κατά της διαφθοράς Δημήτρη Φούκα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και του σχεδίου «Πυθία» που αφορούσε στο σχέδιο δολοφονίας του Κώστα Καραμανλή.
Το σημαντικότερο "λαβράκι": Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκε οργανωμένη προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων για να βγει η Ελλάδα από το ευρώ!

Ο ανακριτής, Δημήτρης Φούκας, ολοκλήρωσε την πολυετή ανάκριση του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και του σχεδίου "Πυθία 1" που αφορούσε προπαρασκευαστικές πράξεις έσχατης προδοσίας επι κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή.
Οι δύο «καυτές» δικογραφίες από το 2013 έχουν συγχωνευθεί σε μία ενιαία-μεγάλη- δικαστική έρευνα η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση της. Πλέον, η υπόθεση περνάει στα χέρια των δικαστών του Συμβουλίου Εφετών οι οποίοι θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της και εάν θα πραγματοποιηθεί δίκη.

Η πολυετής ανάκριση έκλεισε με ένα πολυσέλιδο πόρισμα το οποίο αποκαλύπτει  σχέδιο για νέο εθνικό νόμισμα το οποίο αποκαλεί «ασημένια δραχμή», το 2012, με πρωταγωνιστή τον στενό συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, Αλεξ Ρόντο.
Το παζλ των αποκαλύψεων συνθέτουν  ισχυρά πρόσωπα, οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και των ΗΠΑ, πράκτορες που στην πορεία εξαφανίστηκαν, απόρρητες εκθέσεις και  τηλεγραφήματα του Wikileaks.
Οι αναφορές  του ανακριτικού πορίσματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν σενάριο για ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα και τινάζει στον αέρα το πολιτικό σκηνικό.
Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του διπλωμάτη Άλεξ Ρόντου, στενού συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, στο πλαίσιο της έρευνας του σχεδίου Πυθία 1 έφερε στο προσκήνιο το σχέδιο  «ασημένια δραχμή» και στην ανάκριση το όνομα του Μεξικανού επιχειρηματία Julio Salinas Price, συμβούλου επι οικονομικών θεμάτων του προέδρου του Μεξικού και ιδιοκτήτη ορυχείων αργύρου.

Σύμφωνα με το πόρισμα ο Α. Ρόντος  συνομιλούσε κατά το έτος 2012 –επί συγκυβέρνησης Παπαδήμου και ενώ είχε παραιτηθεί ο Παπανδρέου από το Νοέμβριο του 2011- με τον Μεξικανό επιχειρηματία.
Σκοπός της έλευσης του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο του ανακριτή ήταν «η προώθηση σχεδίου που προέβλεπε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την εισαγωγή. Εθνικού νομίσματος. Το σχέδιο αυτό για πρακτικούς λόγους αποκαλέσαμε ασημένια δραχμή, προέβλεπε την εισαγωγή νέου νομίσματος εκτιμώμενης αξίας διπλάσιας του ετήσιου ΑΕΠ καλυμμένους σε ποσοστό 20% από αξία αργύρου που θα χορηγούσε ο προμηθευτής, δηλαδή ο Price.»
Ο ανακριτής αναφέρει πως  πληροφορίες για την επίσκεψη του Price και τις επαφές του στην Ελλάδα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε κατοχή προσώπου που δεν κατονομάζεται μεν, αλλά στο σπίτι του έγινε έρευνα στο πλαίσιο ανακριτικής εφόδου.
Το defencenet.gr γνωρίζει το πρόσωπο αυτό, αλλά επιφυλάσσεται για την δημοσιοποίηση της ταυτότητός του καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη...

Στο πόρισμα, επίσης, αναφέρεται ότι "Θα προέκυπτε για τη χώρα επιβάρυνση ύψους 70 δισ. ευρώ για την έκδοση του νέου νομίσματος στην οποία θα έπρεπε να προστεθούν οι αμοιβές συμβούλων και μεσιτών".
"Ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά αγνώστων για την ύπαρξη σχεδίου και ενδεχόμενης κεντρικής υποκίνησης ενεργειών που αποσκοπούσαν στην άσκηση πίεσης και στον εξαναγκασμό της ελληνικής κυβέρνησης να αλλάξει πολιτική σε θέματα που αφορούσαν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας".

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ενεργειών εντάσσεται, σύμφωνα με τον δικαστικό λειτουργό και το σχέδιο δολοφονίας του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή καθώς όπως αναφέρει: "Σκοπός των δραστών φαίνεται ότι ήταν η διακοπή της πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης της Ελλάδας με τη Ρωσία που τότε είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σε κρίσιμους τομείς ειδικότερα της ενέργειας, των εξοπλισμών και των κρατικών προμηθειών".
Ιδιαίτερη μνεία για το θέμα στο πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Φούκα γίνεται στη σύναψη συμφωνίας αφενός μεν για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και αφετέρου του αγωγού φυσικού αερίου South stream.
Από τα τηλεγραφήματα που δημοσιεύτηκαν στο Wikileaks αλλά και τις καταθέσεις των μαρτύρων – σύμφωνα με το πόρισμα- προκύπτει ότι  «το πολιτικό περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται στις ελληνορωσικές σχέσεις προκάλεσε προβληματισμούς στην κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν αν οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούσαν στρατηγική μεταστροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή όχι... Όπως προκύπτει από την έρευνα υπήρξαν ενέργειες εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό την ανατροπή των αρρωστημένων, όπως χαρακτηρίζονται, συμφωνιών.»

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από πληροφοριακά δελτία της ΕΥΠ αλλά και από μαρτυρία του πράκτορα με την κωδική ονομασία «ΘΣ 13».
Οι αντιδράσεις των Αμερικανών για τους αγωγούς καταγράφονται στο πόρισμα το οποίο αναφέρεται και στο ρόλο διαμεσολαβητή του φέρεται να είχε γνωστός εφοπλιστής.
«Το γεγονός της στήριξης της αμερικανικής πλευράς προς τον αγωγό ΤΑΡ εκτιμάται ότι μεταφέρθηκε στις ελληνικές κυβερνήσεις μετά το 2009, επιβεβαιώθηκε δε από την κατάθεση του μάρτυρα Βίκτωρα Ρέστη, ο οποίος μετά από συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Μάιο του 2012 μετέφερε στην ελληνική πολιτική ηγεσία την αμερικανική θέση. Αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή εγκατάλειψη των σχεδίων των αγωγών και η δέσμευση της ελληνικής πλευράς στο σχέδιο του αγωγού ΤΑΡ. Επίσης εγκαταλείφθηκε το σχέδιο προμήθειας στρατιωτικού υλικού από τη Ρωσία.»
Σύμφωνα με τον ανακριτή Φούκα "στις 26/03/2014 επικοινώνησε με το ανακριτικό γραφείο πρώην στέλεχος της ΕΥΠ με τον οποίο υπήρξε προηγούμενη συνεργασία ζητώντας συνάντηση με τον ανακριτή. Η συνάντηση έγινε αυθημερόν και αυτός αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του με στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που είχε υπηρετήσει παλαιότερα στην Ελλάδα, ο οποίος του ζήτησε να έρθει σε επαφή με τον ανακριτή και να μεταφέρει την άποψη ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ειναι πλέον φιλικές και ότι η έρευνα πρέπει να σταματήσει διότι εμποδίζει την περετερω ανάπτυξη τους."
Την ίδια στιγμή ο ανακριτής στο πόρισμα του αναφέρει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών πως : "Στην Αθήνα από τον Αύγουστο του 2004 μέχρι και το Μάρτιο του 2005 ο William B, Αμερικανός πράκτορας, επιχείρησε με πρόθεση να λάβει σε γνώση του απόρρητες πληροφορίες που αφορούν στα συμφέροντα της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών. 

Η σύζυγος του συγκεκριμένου προσώπου όπως προέκυψε, ήταν εκείνη που είχε αγοράσει τα καρτοκινητά-σκιές από την Ακτή Μιαούλη με το ψευδώνυμο Πέτρος Μάρκου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση δεκάδων πολιτικών, μελών της τότε κυβέρνησης αλλά και δεκάδων άλλων προσώπων.

Από την άρση απορρήτου μιας εκ των τεσσάρων τηλεφωνικών συνδέσεων προέκυψε ότι η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποιήθηκε και σε άλλη συσκευή με στοιχεία συνδρομητή American Embassy. Μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών ο William B εξαφανίστηκε από την Ελλάδα".
Επίσης όπως επισημαίνεται στο πόρισμα σύμφωνα με αναφορές στο Wikileaks προκύπτει ότι υπήρχαν υπάλληλοι της ΕΥΠ επιρρεπείς σε διαρροές οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως "δυσαρεστημένοι". Από την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι εντός του 2005, υπάλληλοι της ΕΥΠ που είχαν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, τα παρέδιδαν σε μη δικαιούμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα στον τότε βουλευτή Μιχάλη Καρχιμάκη και στενό συνεργάτη του Γ.Παπανδρέου.
Σύμφωνα με τον ανακριτή Φούκα «στις 26/03/2014 επικοινώνησε με το ανακριτικό γραφείο πρώην στέλεχος της ΕΥΠ με τον οποίο υπήρξε προηγούμενη συνεργασία ζητώντας συνάντηση με τον ανακριτή. Η συνάντηση έγινε αυθημερόν και αυτός αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του με στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που είχε υπηρετήσει παλαιότερα στην Ελλάδα, ο οποίος του ζήτησε να έρθει σε επαφή με τον ανακριτή και να μεταφέρει την άποψη ότι οι ελληνοαμερικανικές είναι πλέον φιλικές και ότι η έρευνα πρέπει να σταματήσει διότι εμποδίζει την περαιτέρω  ανάπτυξη τους.»

kerberos-hellas

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΡΥΠΑΡΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΕΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο,ΤΙ ΠΕΙ Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ


ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ [ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ] ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΪΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ [ ΜΕ ΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ;;; ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΣΟΥ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΟΧΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΣΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ ]
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟ ΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟ ΝΟΗΤΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΡΥΠΑΡΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο,ΤΙ ΠΕΙ Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΑ@@@ΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙΙΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΛΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΩ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ]
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑ ΒΙΩΣΗΣ ΜΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
……………………………………….
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2015/06/blog-post_55.html

Καριολάκια Βρυξελλών

Του Γιάννη Λαζάρου
Το δούλεμα συνεχίζεται με την δήθεν διαπραγμάτευση και η μπάλα (κατά τον πρωθυπουργό) αλλάζει γήπεδο ανάλογα με το πόσο καιρό θέλουν ή έχουν συμφωνήσει για την τελική λύση. Ο διαπραγματευτής Τσίπρας πριν πέντε ώρες την είχε περάσει στο γήπεδο των δανειστών και μέσα σε λίγες ώρες την πέταξαν ξανά στους παιχταράδες αριστερούς, περιμένοντας νέα πάσα.

Τα ανάλγητα καριολάκια εντόπια και ξένα παίζουν πινγκ πονγκ την αγωνία ανθρώπων που ξεπέρασαν τα όριά τους εξαντλώντας την τελευταία ρανίδα υπομονής και ευγένειας για μην παίξουν οι ίδιοι μπάλα με τα κεφάλια τους. 
Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους δεν συμπεριλαμβάνονται τα τομάρια πολυτελείας οπαδοί και ψηφοκουβαλητές όλων αυτών των καθηκακίων, που καλοπληρωμένοι άεργοι, άνοοι και κοινωνικά σαπρόφυτα μια ζωή, πίστεψαν πως μπορούν να κυβερνήσουν μια χώρα. Αναφερόμαστε στους άλλους για τους οποίους η πίκρα έγινε 24ωρη συντροφιά, στα καρκινοπαθή παιδιά που σε λίγες ημέρες δεν θα μπορούν να κάνουν ακτινοθεραπεία, στα γερόντια που καρτερικά περιμένουν το κόψιμο του ΕΚΑΣ, στους άντρες και γυναίκες που ντρέπονται να αντικρίσουν τα παιδιά τους, λες και έφταιξαν για όλα αυτά που μηχανεύονται ακόμη και σήμερα τα καριολάκια Βρυξελλών και εκτελούν με μανία εντόπιοι Εφιάλτες.
Μη σκας, σκλάβε, δεν είναι τίποτε το να πληρώσεις 6 λεπτά παραπάνω το μακαρόνι, είναι πατριωτικό, είναι αυτό που θα σε λυτρώσει και θα σε σώσει τελικά. Μην προπαγανδίζεις και κάνεις φασαρία, όλα καλά πατριωτικά και αριστερά.
Αυτοί που τα λένε αυτά, βέβαια, δεν γνωρίζουν πως εδώ και πολύ καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν χιλιόμετρα ποδαράτα κάθε μέρα να βρουν μακαρόνι με 0,45 λεπτά και κάτω το μισό κιλό. Ένα πακέτο μακαρόνια για τέσσερις-πέντε ημέρες. Χωρίζουν τα μακαρόνια μετρώντας τα ,ένα-ένα, λες και μετά το τέλος της 5ης ημέρας τα ζυμαρικά θα εξαφανιστούν από τον πλανήτη.
Φυσικά στα αυτιά των χοντρόπετσων, που λίγδωσε το μυαλό τους από δουλικότητα και αναλγησία, αυτό θα ακουστεί σαν προπαγάνδα. Είναι όμως η πραγματικότητα που βιώνουν ψυχές που δεν θέλουν επ' ουδενί να σκύψουν στα εντόπια και ξένα καριολάκια.
Σκοτώνουν καθημερινά και τους τελευταίους πνεύμονες ανάσας αυτής της χώρας, τα ακριβά εργαλεία που μπορούν να χτίσουν ξανά τα συντρίμμια που δημιούργησαν τα σαπρόφυτα. Δολοφονούν τον εργάτη, τον επιστήμονα, τον οικοδόμο, τον μηχανουργό, τον βιοτέχνη κ.λπ για να επέλθει η πλήρης εξάρτηση από το ανάλγητο κράτος που διαχειρίζονται με τα καριολάκια Βρυξελλών. Όλοι όσοι είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν πρέπει να ακρωτηριαστούν γιατί ξέρουν πως αυτός τελικά ένας είναι ο εχθρός: Η εργασία.
Η εργασία, βάση της οποίας θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα επιστημονικής, αγροτικής, βιοτεχνικής, εργατικής παραγωγής για να διατεθεί στο κόλπο (που ακόμη λέγεται καπιταλισμός) για να κερδίσεις ή να χάσεις. Δεν είναι τυχαίο πως η σύνταξη μηχανουργού με 40 χρόνια ένσημα έφτασε στα 470 ευρώ, ενώ η σύνταξη του κηφήνα που την πήρε στα 45 του υπερβαίνει τα 2500 ευρώ ακόμη και σήμερα γιατί παίζει το παιχνίδι τους.
Ο συνταξιούχος μηχανουργός είναι έτοιμος ακόμη και τώρα να δουλέψει. Ποιος από τους καλοταϊσμένους κηφήνες μπορεί να το κάνει αυτό και τι εργασία να κάνει; Τρομάζουν στην ιδέα πως μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι και να μην εξαρτώνται από τα ψίχουλα που θα μοιράζουν σε λίγο. Τρομάζουν στην ιδέα της δημιουργίας και του ονείρου διότι είναι άγνωστα πράγματα για την μίζερη και δουλική ζωή τους. Αλήθεια, πιστεύει κανείς πως ένας άνθρωπος της εργασίας θα καθόταν τόσο καιρό να τον ευτελίζουν αυτά τα καριολάκια και να τον σέρνουν στα παζάρια του κόσμου ως σκλάβο για πώληση; Φυσικά και όχι, το πολύ πολύ να τους έφερνε κανένα σφυρί στο κεφάλι γνωρίζοντας πως θα χρειαστεί καινούριο γιατί τα κεφάλια των κηφήνων δεν σπάνε.
Βέβαια, εύκολα θα μπορούσε κάποιος να μπερδέψει την ρήση των προκατόχων των καριολακίων ναζιστών, η οποία ήταν αναρτημένη στο Άουσβιτς πως η εργασία απελευθερώνει, όμως αυτή ακριβώς είναι και η ειδοποιός διαφορά. Η εργασία στο μυαλό του ναζιστικού ευρωπαϊκού καριολακίου είναι θάνατος,  ενώ στο μυαλό του φυσιολογικού ανθρώπου προκοπή.
Ακόμη και όταν όριζαν άλλοι την αξία της εργασίας του ανθρώπου και όχι ένα δίκαιο σύστημα, αυτή καθ' εαυτή η εργασία ήταν ένα εργαλείο που έκανε το άτομο να κουμαντάρει τη ζωή του, να σκέφτεται και να ελπίζει. Αυτά συνέβαιναν στον καπιταλισμό και ο καθείς είχε την πορεία του. Τώρα δεν πρέπει να σκέφτεσαι να ελπίζεις να κουμαντάρεις, θα εξαρτάσαι απόλυτα από αυτούς. 
Η ευκολία, με την οποία αποδέχεται μεγάλη μερίδα του λαού όλα αυτά τα κόλπα, δείχνει και την διάθεση που έχει να απεμπλακεί από τα βάσανα που λέγονται καριολάκια Βρυξελλών, εντόπια και ξένα. Ξεχνάνε πως αν δεν κουμαντάρεις την ζωή σου δεν κουμαντάρεις και χώρα. Είσαι απλά δουλικό και πετάς την μπάλα δεξιά κι αριστερά ως παλαιός εξωφυλαρούχας.
Εις θάνατον, λοιπόν. Όποιος είναι διατεθειμένος να εργαστεί, είναι εχθρός της Ευρώπης. Τα άλλα που ακούτε περί αναπτύξεων και επενδύσεων και θέσεων εργασίας είναι απλά κουραφέξαλα, διότι την εργασία τα καριολάκια Βρυξελλών την τρέμουν. 
Η πραγματική εργασία στην Ελλάδα θα είναι το νέο αντάρτικο στην παρανομία.-
stontoixo.com

Θα πεινούσαν οι Γερμανοί

Συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό άρθρο της μεγάλης γερμανικής εφημερίδας Suddeutsche Zeitung. Η μεγάλη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung που εκδίδεται στο Μόναχο και διαβάζετε από εκατομμύρια Γερμανούς και Ευρωπαίους, δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της έκδοση το εξής αποκαλυπτικό άρθρο το οποίο μεταξύ άλλων τονίζει ότι, «το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας κατέστη εφικτό μόνο επειδή άλλες χώρες διέγραφαν τα χρέη της και ότι η Μέρκελ και ο Σόιμπλε θα πρέπει να θυμηθούν τη στάση των πιστωτών της Γερμανίας πριν 62 χρόνια.

Παραθέτουμε ολόκληρο το άρθρο:

«Η Γερμανία ξεχνά την ιστορική της ευθύνη», γράφει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung. στην πρώτη σελίδα της. Η γερμανική κυβέρνηση στην περίπτωση της διαμάχης για την κρίση στην Ελλάδα ξεχνά την ίδια της την ιστορία. Και εξηγεί: Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας κατέστη εφικτό μόνο επειδή άλλες χώρες διέγραφαν τα χρέη της. Τους προηγούμενους μήνες η γερμανική κυβέρνηση, και κυρίως ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι θεωρούν τις οικονομικές απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης παράλογες. Πώς μπορεί η Αθήνα να ζητεί κούρεμα του χρέους της; Η Γερμανία δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο, υπογραμμίζει ο Σόιμπλε. Δεν τίθεται θέμα, επισημαίνει η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Και οι αποζημιώσεις για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί στα ελληνικά χωριά στη διάρκεια του Β” Παγκόσμιου Πολέμου; Ούτε αυτές θα δοθούν. Το θέμα έχει κλείσει πολιτικά και νομικά, ξεκαθάρισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Σταϊνμάιερ, επισημαίνει η Suddeutsche Zeitung, συμπεριφέρνονται σαν οι διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα να αφορούν μόνο χρήματα, μόνο το παρόν, μόνο το ζήτημα πόσο υψηλός πρέπει να είναι ο ΦΠΑ στα ελληνικά ξενοδοχεία. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα άλλο, μεγαλύτερο ζήτημα, και εδώ η κυβέρνηση του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει χτυπήσει το σωστό νεύρο. Σε αυτή τη διαμάχη, όπως και συχνά σε άλλα ευρωπαϊκά ζητήματα, πρόκειται και για την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας απέναντι στην Ευρώπη.

Αυτή η ευθύνη προέρχεται από το Ολοκαύτωμα και τα εγκλήματα των ναζί, αλλά και από το γεγονός ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι μετά το τέλος του Β” Παγκόσμιου Πολέμου πήγαν πολύ πολύ μακριά για να βοηθήσουν τη νεαρή Γερμανική Δημοκρατία. Και κυρίως το 1953 όταν αποφασίστηκε στο Λονδίνο η διαγραφή μεγάλου μέρους του γερμανικού χρέους. Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι ήταν πεπεισμένοι, ότι χωρίς μια διαγραφή του χρέους της η Γερμανία δεν θα μπορούσε να ξανασταθεί οικονομικά στα πόδια της, ένα επιχείρημα το οποίο ισχύει και για την περίπτωση της Ελλάδας, σημειώνει η Suddeutsche Zeitung. Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες το έχουν αποκλείσει τους τελευταίους μήνες.

Όμως χωρίς τη διαγραφή του χρέους του 1953 δεν θα είχε υπάρξει το γερμανικό οικονομικό θαύμα και η έκρηξη των εξαγωγών τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Όμως το 1953 αποφασίστηκε και κάτι ακόμη: Το ερώτημα αν η Γερμανία οφείλει πολεμικές αποζημιώσεις θα έμενε στην άκρη μέχρι να υπογράφει επισήμως ειρηνευτική συνθήκη. Αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα, ενώ με τη Συνθήκη Δύο Συν Τέσσερα, η οποία οδήγησε στην επανένωση της Γερμανίας πριν 25 χρόνια, το θέμα αποσιωπήθηκε συνειδητά. Όταν σήμερα η Γερμανία λέει ότι δεν υπάρχει νομική βάση στο αίτημα της Ελλάδας για πολεμικές αποζημιώσεις βασίζεται πρώτον στη Συνθήκη Δύο Συν Τέσσερα και δεύτερον στη διαγραφή του χρέους του 1953.

Νομικά λοιπόν, εξηγεί η εφημερίδα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η σκληρή στάση της γερμανικής κυβέρνησης δεν είναι πλέον πειστική: ούτε για τις επανορθώσεις, ούτε για το κούρεμα του χρέους. Αντίθετα, προσθέτει η Suddeutsche Zeitung, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε θα πρέπει αυτές τις ημέρες να θυμηθούν τη στάση των πιστωτών της Γερμανίας πριν 62 χρόνια. Ο Γερμανός τραπεζίτης Χέρμαν Γιόζεφ Αμπς που εκπροσωπούσε τη γερμανική κυβέρνηση είχε δηλώσει μετά τη Συμφωνία του Λονδίνου: «Με τη διευθέτηση του χρέους της η γερμανική κυβέρνηση κέρδισε όχι μόνο την οικονομική της αξιοπιστία, αλλά ο κόσμος άρχισε να εμπιστεύεται ξανά τη χώρα αυτή».

Πηγή KontraNews
http://kostasxan.blogspot.gr/2015/06/blog-post_552.html

Κίνα: Ανακαλύφθηκαν οστά… άγνωστου έως τώρα ανθρώπινου είδους

Τα απολιθωμένα οστά τουλάχιστον τριών ατόμων που ανακαλύφθηκαν σε σπήλαιο της Κίνας και χρονολογούνται από τη λίθινη εποχή ανήκουν σε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα ανθρώπινο είδος, αποκαλύπτει η μελέτη μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ.

Η ανάλυση των οστών έδειξε ότι τα άτομα αυτά είχαν ανθρώπινα ανατομικά χαρακτηριστικά, αρχαϊκά και σύγχρονα ταυτόχρονα, υπογραμμίζουν οι παλαιοανθρωπολόγοι, η έκθεση των οποίων δημοσιεύεται στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PloS One.Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Ανατολική Ασία ένα νέο είδος το οποίο να έχει ζήσει σε μια τόσο κοντινή με τη δική μας περίοδο.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι τα άτομα αυτά έζησαν περίπου 14.500-11.500 χρόνια πριν από την εποχή μας.

Η ανακάλυψη των απολιθωμάτων φωτίζει ένα στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης αλλά και την έναρξη του εποικισμού της Ασίας.Το νέο είδος θεωρείται ότι χρονικά συνέπεσε με τους σύγχρονους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όταν ξεκίνησε στην Κίνα η καλλιέργεια της γης.

Οι παλαιοανθρωπολόγοι, επικεφαλής των οποίων ήταν οι καθηγητές Ντάρεν Κάρνο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και ο Τζι Σουεπίνγκ του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Γιουνάν, εμφανίζονται πολύ συγκρατημένοι όσον αφορά την ταξινόμηση των οστών, ακριβώς επειδή παρουσιάζουν μια σπάνια σύνθεση ανατομικών χαρακτηριστικών.

«Θα μπορούσαν να ανήκουν σε είδη άγνωστα μέχρι σήμερα που έζησαν μέχρι το τέλος της εποχής των παγετώνων, πριν από 11.000 χρόνια», είπε ο Κάρνο.

«Θα μπορούσαν επίσης να προέρχονται από σύγχρονες ανθρώπινες φυλές, άγνωστες μέχρι πρότινος, που μετακινήθηκαν από την Αφρική στην Ασία νωρίτερα και δεν συνεισέφεραν γενετικά στους σημερινούς πληθυσμούς», πρόσθεσε.

Τα απολιθωμένα λείψανα εντοπίστηκαν το 1989 από αρχαιολόγους στο σπήλαιο του Μαλουντόνγκ που βρίσκεται κοντά στο Μενγκζί, στην επαρχία Γιουνάν.Μια ομάδα επιστημόνων αποτελούμενη από πέντε Κινέζους και πέντε Αυστραλούς ερευνητές άρχισε να τα μελετά το 2008.

Πηγή
 

Ισλαμιστής του ISIS επιτέθηκε σε εργοστάσιο στη Γαλλία - Aποκεφάλισε άνδρα!

Eπίθεση ένοπλου ισλαμιστή που κρατούσε σημαία του ISIL σε εργοστάσιο στη Γαλλία. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ο μέχρι τώρα απολογισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά ΜΜΕ, δράστης είναι ένας τζιχαντιστής, ο οποίος είχε μαζί του τη σημαία του Ισλαμικού Κράτους, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να είχε και συνεργό.
Η επίθεση έγινε σε εργοστάσιο αερίου στην πόλη Saint-Quentin-Fallavier.

Δίπλα στο σημείο έχει βρεθεί ένας άντρας με κομμένο κεφάλι.

Άλλες πληροφορίες θέλουν το δράστη να έχει κάνει έφοδο στο εργοστάσιο αερίου και να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της περιοχής, Saint Quentin Fallavier, δήλωσε πως έγινε έκρηξη στο εργοστάσιο "Air Products".

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας κατευθύνεται στο σημείο.

Χάρτης με την περιοχή όπου έγινε η επίθεση

 


http://www.ksipnistere.com/2015/06/isis_26.html

Το στημένο παιχνίδι της παγκόσμιας εξουσίας…

pagosmia-eksousia 
ΑΥΤΟΣ (;) ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ…
«Σ έναν πραγματικά ελεύθερο κόσμο δεν χρειάζεται να σου θυμίζει κάποιος ότι είσαι ελεύθερος». Jacque Fresco
Ο κόσμος μας δεν είναι ένας κόσμος ελεύθερος…
…οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι…
…οι σύγχρονες κοινωνίες μας είναι απόλυτα ελεγχόμενες, εξαρτημένες και καθοδηγούμενες…
…όχι από κάποιους φυσικούς…αλλά από ανθρώπινους παράγοντες…
Τους τελευταίους αιώνες τις κοινωνίες μας τις ελέγχουν και τις κατευθύνουν τα στενά προσωπικά συμφέροντα και οι διεστραμμένες φιλοδοξίες μιας μικρής ελίτ, οικογενειών για την ακρίβεια, που κυριαρχούν παραδοσιακά σε ολόκληρη τη γη, έχοντας στην κατοχή τους όλα τα αναγκαία αγαθά, τους πόρους και τις υπηρεσίες που οι άνθρωποι έχουν άμεση ανάγκη για την επιβίωσή τους…
…έχοντας στην κατοχή τους όλα τα μέσα ενημέρωσης και χειραγώγησης των ανθρώπων…
…πάνω απ όλα, διαχειρίζονται και ελέγχουν το οικονομικό μοντέλο από το οποίο εξαρτιέται ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Είναι οι κυρίαρχοι του παγκόσμιου χρήματος.
Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έναντι ολόκληρης της ανθρωπότητας τους καθιστούν απόλυτους κυρίαρχους στο «παιχνίδι».
Οι άνθρωποι δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα όσα έχουν ανάγκη… …εκατομμύρια μάλιστα στερούνται απολύτως απαραίτητων για την επιβίωσή τους αγαθών…
Η ελεύθερη βούληση είναι ένα παραμύθι ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι διακηρύξεις μονάχα στα χαρτιά…
Οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν για τις ζωές τους…
Οι επιλογές που νομίζουν ότι έχουν, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, είναι ψεύτικες…
Δεν καθορίζουν και ούτε επηρεάζουν ριζικά τις εξελίξεις…
Δεν ζουν τη δική τους ζωή…
Ζουν μια ζωή που τους επιβάλλεται…
Δεν ζουν τη δική τους ζωή, απλά γιατί δεν την ανακαλύπτουν συνήθως ποτέ.
Το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιούνται και διαμορφώνονται δεν βοηθάει αυτή τη διαδικασία…
..αντιθέτως, κάνει κάθε τι για να τους απομακρύνει και να τους εμποδίσει από ένα τέτοιο σημαντικό στόχο…από το να ανακαλύψουν δηλαδή την αξία της ζωής τους και τις πραγματικές τους δυνατότητες, που θα τους οδηγούσαν στην προσωπική εξέλιξη και ελευθερία…
…οι κυρίαρχοι θέλουν μονάχα να τους χρησιμοποιούν για τα δικά τους στενά συμφέροντα, γι αυτό οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μηχανικά, επιφανειακά, ρηχά, μακριά από κάθε ουσιαστική γνώση για τον εαυτό τους και τον κόσμο.
Μέσα σ ένα τέτοιο πλαίσιο οι άνθρωποι στρέφονται στην απόκτηση όσο περισσότερων υλικών αγαθών μπορούν και στις επιφανειακές απολαύσεις που ενισχύουν τον εγωκεντρισμό τους…άρα και τις «διαφορές» τους με τους «άλλους»…
…οι αξίες επάνω στις οποίες βασίζουν τις ζωές τους προσανατολίζονται στο «έχω» και στο «εγώ» και όχι στο «είμαι» και στο «εμείς»…
…στο «φαίνεσθε» και όχι στο αληθινό βίωμα…
…αυτή η κατάσταση καλλιεργεί και ενισχύει σοβαρά τους φόβους τους…
…η πλασματική οπτική ενός κόσμου διαιρεμένου οδηγεί σε μια κατάσταση διαρκούς δυστυχίας.
Το ψέμα έναντι της αλήθειας, οι φόβοι έναντι της αγάπης, η σκλαβοποίηση έναντι της ελευθερίας, υπερισχύουν καθολικά.
Οι άνθρωποι προσπαθούν έτσι, μέσα από διαφυγές και προσκολλήσεις, τόσο υλικές όσο και πνευματικές, που τους προσφέρει το ίδιο κατεστημένο, να βρουν «καταφύγια», να αποφύγουν το καταπιεστικό αυτό καθημερινό περιβάλλον και να βρουν κάποιο νόημα στην ύπαρξή τους.
Οι ιδεολογίες, τα πιστεύω, η ένταξη σε ομάδες, η πολιτική, οι θρησκείες, απαλύνουν τις ανησυχίες και τους φόβους στεγάζοντας την ανθρώπινη ελπίδα τους για κάτι καλύτερο σ ένα μελλοντικό αύριο…
Δυστυχώς, το τραγικότερο όλων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά συνειδητά, δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης που βρίσκονται, της σκλαβοποίησής τους… γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε αυτή, αφού ζήσουν μια ζωή επιφανειακή και ρηχή, μακριά από τις πραγματικές τους δυνατότητες…
Το κατεστημένο σύστημα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελίτ, τους καθοδηγεί σε κάθε τους βήμα και κάθε τους «επιλογή», τους χειραγωγεί και φροντίζει μέσα από τους μηχανισμούς του να τους κρατά διαρκώς απασχολημένους, παραπλανημένους και με την προσοχή τους συνεχώς στραμμένη εκεί που οι κυρίαρχοι επιθυμούν…
Οι ανθρώπινες φάρμες είναι μια πραγματικότητα.
Δεν είναι ούτε εφεύρημα, ούτε θεωρίες συνομωσίας.
Τα μέσα και οι τρόποι κατεύθυνσης, ελέγχου και χειραγώγησης των μαζών με σκοπό να μην κατανοούν τι τους συμβαίνει είναι κυρίως:
Η εργασία
Η εξαρτημένη ιδιαίτερα εργασία είναι ως γνωστόν απόλυτα συνδεδεμένη με την επιβίωση του κάθε ανθρώπου.
Μέσα στα πλαίσια ενός μονεταριστικού χρηματοπιστωτικού οικονομικού συστήματος, η επιβίωση εξαρτάται απόλυτα από τα χρήματα και την ατομική περιουσία που διαθέτει κάποιος, άρα από την μισθωτή εργασία, που αυτό απλά σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι τόσο «ελεύθεροι» όσο τους επιτρέπει η αγοραστική τους δύναμη.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους λειτουργεί πάντα με πρακτικές που τους κάνει ανήθικους και μη αλληλέγγυους.
Οι πραγματικές ανθρώπινες αξίες, μέσα σ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δοκιμάζονται πολύ σκληρά.
Παρά την τεράστια ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, που η συνετή και για το όφελος όλων των ανθρώπων χρήση τους, θα μπορούσε σήμερα πια να απαλλάξει σχεδόν τελείως την ανθρωπότητα από τις κουραστικές, μηχανικές και ανούσιες δουλειές, δυστυχώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να μοχθούν όλο και πιο σκληρά για να επιβιώσουν.
Η στέρηση είναι ίσως η σημαντικότερη μορφή βίας αλλά και χειραγώγησης των ανθρώπων…
Η πολιτική
Η πολιτική είναι μια εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα που διατηρεί τις μάζες πολύ απασχολημένες, διχασμένες και αποπροσανατολισμένες από τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες τους.
Οι άνθρωποι έχοντας πειστεί από το κατεστημένο ότι πρέπει να κυβερνώνται και ότι έχουν επιλογές ως προς την οργάνωση και διαχείριση των κοινωνιών τους, ότι μπορούν δηλαδή οι ίδιοι να επιλέγουν αυτούς που θα τους κυβερνούν, εντάσσονται και οργανώνονται σε ιδεολογικές ομάδες και πολιτικά κόμματα τα οποία σκοπό έχουν να υπερασπιστούν τα δικά τους περιορισμένα συμφέροντα έναντι των άλλων.
Ο βασικός σκοπός είναι η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων κομμάτων και ιδεολογιών.
Ούτε η ριζική επίλυση των προβλημάτων αλλά ούτε και η πραγματική ευτυχία και εκπλήρωση της ζωής όλων είναι στους στόχους της πολιτικής.
Η πολιτική θέτει στόχους οι οποίοι αν ήταν πραγματικοί και ουσιαστικοί δεν θα υπήρχε λόγος να τίθενται ως στόχοι. Θα ήταν αυτονόητα πραγματικότητες.
«Σ έναν πραγματικά ελεύθερο κόσμο δεν χρειάζεται να σου θυμίζει κάποιος ότι είσαι ελεύθερος». Jacque Fresco
Ο πιο σημαντικός στόχος του πολιτικού συστήματος είναι η Δημοκρατία, στην ποδιά της οποίας σφάζονται σχεδόν κυριολεκτικά όλες οι πολιτικές ιδεολογίες.
Όλοι γίνονται υπερασπιστές και αγωνιστές της χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για τις αξιακές βάσεις του πολιτικού συστήματος και τις παθογένειες της κοινωνίας.
Είναι προφανές ότι η ό,ποια δημοκρατία, μέσα σε ένα σύστημα το οποίο περιέχει στη δομή του τον ανταγωνισμό, την ιδιοκτησία και την επιδίωξη ατομικού οφέλους, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει.
Η Δημοκρατία και οι εκλογές χρησιμοποιούνται προσχηματικά, μονάχα για να πιστεύουν οι πολίτες ότι έχουν δικαίωμα επιλογής των εξουσιαστών τους και να παραμένουν διχασμένοι και απασχολημένοι.
Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική έχουν όλοι.
Δικαίωμα ριζικής αλλαγής των κανόνων δεν έχει κανένας.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Οι οργανωμένες θρησκείες απαλύνουν τα υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων και προσφέρουν αυθαίρετες και πολλές φορές ανυπόστατες απαντήσεις σε βασικά ανθρώπινα ερωτήματα.
Την ίδια στιγμή και με διάφορους τρόπους καλλιεργούν την ενοχή και τον εσωτερικό φόβο στοχεύοντας στην ενίσχυση της πίστης και της εξάρτησης των ανθρώπων.
Η θρησκευτική πίστη είναι απόλυτα ταυτισμένη με τη θρησκευτική παράδοση του τόπου στον οποίο ο καθένας έτυχε να γεννηθεί.
Οι πιστοί από μικροί εκπαιδεύονται στην θρησκευτική πίστη του τόπου και της παράδοσής του.
Ο θρησκευτικός φανατισμός όμως που καλλιεργείται ευθύνεται για μια σειρά από φριχτά εγκλήματα κατά άλλων ανθρώπων διαφορετικής πίστης.
Οι οργανωμένες θρησκείες είναι ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας διχασμού και απασχόλησης των ανθρώπων.
Οι άνθρωποι δεν ενθαρρύνονται στο να ανακαλύψουν μόνοι τους την αλήθεια, η «αλήθεια» τους προσφέρεται έτοιμη…και κάτι τέτοιο αποτελεί απαράδεκτο ευνουχισμό για την ανθρώπινη συνείδηση.
Είναι ίσως εύλογο το ερώτημα, το πως γίνεται να ζούμε σ έναν τόσο βάρβαρο και βίαιο κόσμο αν όλες αυτές οι θρησκείες που κυριαρχούν στον κόσμο μας ενδιαφέρονταν πραγματικά για όσα λένε, για αγάπη, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα.
Οι θρησκείες αποτελούν μια βαθειά ψυχολογική και ενοχική διαφυγή για τους ανθρώπους, μέσα από την οποία απλά γαληνεύουν τις υπαρξιακές τους ανησυχίες, προσεύχονται ζητώντας της επιείκεια του θεού στον οποίο πιστεύουν, ελπίζουν σε κάτι καλύτερο και σε έναν μετά θάνατον παράδεισο, μετενσάρκωση κλπ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
Μέσα σ ένα πολιτιστικό μοντέλο στο οποίο κυριαρχεί η ύλη και οι στρεβλές «αξίες» εξ αυτής, οι άνθρωποι καθοδηγούνται μέσα από όλα τα μέσα ενημέρωσης στο να καταναλώνουν όσο γίνεται περισσότερα προϊόντα, τα οποία τους προσφέρονται βέβαια από το σύστημα ως απαραίτητα και αναγκαία.
Ο βασικότερος σκοπός ενός τέτοιου προσανατολισμού είναι η διατήρηση και υποστήριξη του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου που κυριαρχεί καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της εξαρτημένης εργασίας.
Η απόκτηση των καταναλωτικών προϊόντων γίνεται βασικός σκοπός για τους ανθρώπους, καθώς έχουν πειστεί ότι πέρα από την ό,ποια πρακτική χρήση, τα προϊόντα αυτά τους προσφέρουν και εσωτερικές ή ψυχολογικές εκπληρώσεις, ότι μέσα από τα προϊόντα που αποκτούν τους γεννιόνται και συναισθήματα.
Το κυνήγι της κατανάλωσης εθίζει και διατηρεί τους ανθρώπους πολύ απασχολημένους και αποπροσανατολισμένους από τα πραγματικά τους προβλήματα καθώς τους προσφέρει στιγμιαίες και μικρής διάρκειας απολαύσεις και επιφανειακές χαρές.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Μέσα σ ένα τόσο καταπιεστικό και βίαιο κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο άλυτα προβλήματα, οι άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη να εκτονώνουν τις εσωτερικές τους πιέσεις…
…το κατεστημένο σύστημα το γνωρίζει αυτό πολύ καλά…
Φροντίζει λοιπόν να προβάλει ασταμάτητα, με κάθε μέσο και τρόπο και να κατευθύνει την κοινωνία σε επιφανειακές μορφές διασκέδασης μέσω των οποίων οι άνθρωποι θα έχουν μικρής διάρκειας απολαύσεις και θα είναι απολύτως ανώδυνες για την ασφάλεια του συστήματος.
Έτσι η προσοχή τους στρέφεται πέρα από τα σημαντικά τους προβλήματα.
Όσο οι άνθρωποι θα επιδιώκουν να εκτονώνουν τις εσωτερικές πιέσεις της πραγματικής σκληρής καθημερινής τους ζωής σε φτηνούς και ανούσιους διασκεδαστές, δεν θα ενδιαφέρονται για ουσιαστικές πληροφορίες και γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της γνώσης και της μάθησης και θα μένουν μακριά από τις πραγματικές δυνατότητες που μπορούν να έχουν.
Ο κύριος στόχος του κατεστημένου συστήματος στο θέμα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης των ανθρώπων είναι το να τους κατευθύνουν και να τους ελέγχουν απόλυτα ακόμα και στο λίγο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν.
Η τηλεόραση, τα σόου, τα τηλεπαιχνίδια, ακόμα και ο αθλητισμός, η φτηνή και κακόγουστη μουσική, οι φτηνές και κακόγουστες ταινίες, τα θέατρα, τα μαγαζιά διασκέδασης…όλα παίζουν το σημαντικό ρόλο τους στον έλεγχο του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων.
Οι άνθρωποι πρέπει να είναι απασχολημένοι, να εκτονώνουν αλλού τις ψυχολογικές πιέσεις τους και να νομίζουν ότι ψυχαγωγούνται.
ΒΙΑ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο κόσμος μας, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο βίαιος, όλο και πιο σκληρός και αποτρόπαιος. Οι μορφές και οι εκφράσεις της βίας είναι πολλές και βρίσκονται παντού, την κάθε στιγμή.
Η «τρομοκρατία», ως παγκόσμιο φαινόμενο, και ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου στην Αμερική, άλλαξε δραματικά τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Το «φαινόμενο» της τρομοκρατίας εξαπλώθηκε ταχύτατα από τα μέσα ενημέρωσης.
Εικόνες, βίντεο, συζητήσεις, απειλές, κυριάρχησαν σε όλα τα μέσα για πάρα πολύ καιρό.
Ο φόβος και η ανασφάλεια εισέβαλαν ωμά στην καθημερινότητα των ανθρώπων κάνοντας τις κοινωνίες μας όλο και πιο καχύποπτες και υπερβολικές απέναντι σε μειονότητες και διαφορετικές οπτικές.
Η αναγκαιότητα μεγαλύτερου και πιο αδιάκριτου ελέγχου, για λόγους «ασφάλειας», των «ύποπτων» ήταν η φυσιολογική εξέλιξη και οι πολίτες την δέχτηκαν σχεδόν αδιαμαρτύρητα.
Ο έλεγχος της προσωπικής ζωής και η όλο και μεγαλύτερη μείωση των ατομικών ελευθεριών, για λόγους «ασφάλειας», επιβλήθηκε εύκολα.
Η τρομοκρατία και ο φόβος, ως αίσθηση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τους κάνει εξαιρετικά ευάλωτους και εύκολα διαχειρίσιμους…
ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ένας ακόμα σημαντικός τρόπος που το κατεστημένο κρατά τους ανθρώπους απασχολημένους είναι και η δημιουργία τεχνητών προβλημάτων και κοινωνικών εντάσεων που αποσπούν την προσοχή τους για όσο χρόνο το σύστημα επιθυμεί.
Το ζητούμενο σ αυτές τις περιπτώσεις είναι ο φόβος, η πόλωση, ο φανατισμός και η απαίτηση της μάζας να αποκατασταθεί και πάλι η τάξη.
Τέτοια προβλήματα είναι οι τεχνητές οικονομικές κρίσεις, τα εθνικά ζητήματα, κοινωνικά θέματα που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων κλπ
Αλήθεια, διακρίνετε όλα αυτά που αναφέρθηκαν στην καθημερινή ζωή σας?
Μπορείτε να κατανοήσετε πια είναι η κοινή βάση και ο στόχος όλων αυτών των μεθόδων ελέγχου?
Αφ ενός η διαίρεση στην οπτική και την κατανόηση των ανθρώπων για τον κόσμο και αφ εταίρου η ύπαρξη κάθε λογής διαχωρισμών μεταξύ τους.
Η διαίρεση γεννά και καλλιεργεί τους φόβους σε προσωπικό επίπεδο και οι διαχωρισμοί τους ανταγωνισμούς σε κοινωνικό.
Η διαίρεση είναι μια έννοια που προέρχεται από ένα παρελθόν άγνοιας των ανθρώπων για το φυσικό κόσμο και δεν υφίσταται πια ως θεώρηση, καθώς αποδεδειγμένα πλέον, τόσο από την επιστήμη όσο και από τη φιλοσοφία, ο κόσμος μας λειτουργεί ενιαία, ως ένας οργανισμός, αλληλοεπηρεαζόμενος και αλληλένδετος.
Όλα στον κόσμο μας είναι ένα.
Η διαίρεση είναι αποτέλεσμα δικής μας πλάνης.
Η αίσθηση της διαίρεσης στην αντίληψή μας δημιουργεί την φαινομενική απόσταση ανάμεσα σε μάς, τους άλλους και τα πάντα γύρω κι απ αυτή την αίσθηση πηγάζουν οι συγκρούσεις μας…
Οι δε διαχωρισμοί μεταξύ των ανθρώπων είναι καθαρά τεχνητοί και γέννημα του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και φυσικά εξυπηρετούν το κατεστημένο, όπως από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται.
Η κατανόηση όλων αυτών των μεθόδων και θεωρημάτων, που χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές σε βάρος της ανθρωπότητας, αποτελεί το πρώτο βήμα κοινωνικής επίγνωσης και απελευθέρωσης και τη σημαντικότερη ευθύνη για εκείνους τους ανθρώπους που λαχταρούν να ζήσουν σ ένα κόσμο πραγματικά ελεύθερο και αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους για τον κόσμο που θα παραδώσουν στις νέες γενιές.
Το επόμενο σοβαρότατο βήμα δεν είναι η αντιπαράθεση και η σύγκρουση με όλα αυτά. Η επίγνωση προσφέρει την νοημοσύνη εκείνη που χρειάζεται ο νέος κόσμος για να δημιουργηθεί και να υπάρξει.
Η πραγματική ελευθερία δεν χρειάζεται μεσάζοντες.
Η πραγματική ελευθερία μπορεί να βιωθεί μόνο αν οι άνθρωποι στραφούν οι ίδιοι απευθείας στις γνήσιες πηγές της γνώσης και δημιουργήσουν το νέο που θα αφήσει για πάντα πίσω το παλιό.
Αυτές οι πηγές βρίσκονται μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό, μέσω της γνήσιας και ειλικρινούς παρατήρησης, στις πανανθρώπινες και όχι εγωκεντρικές αξίες μας, στην παρατήρηση του φυσικού κόσμου και στις επιστήμες.
Τάσος Πετρίδης
Πανγαία – Venus Project
t.petridis.vp@gmail.com
www.eosforos.net

ΒΙΒΛΙΟ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ 1952 ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ !!!

ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΟΣΔΑΓΛΗ :
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βιβλίο από το 1952 προβλέπει το ευρώ, την κρίση, τα PIIGS και περιγράφει με απίστευτη ακρίβεια τι θα συμβεί στη σημερινή Ελλάδα !!!

 


ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ !!!

ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΟΣΔΑΓΛΗ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διαβάσαμε ένα άρθρο και μας έκανε τεράστια εντύπωση. Το τελευταίο καιρό πολλοί ανακαλύπτουν τη διαχρονική γραφή ποιημάτων και άρθρων, όμως όταν έπεσε το συγκεκριμένο στην αντίληψή μας δε το πιστεύαμε το πόσο «μέσα» έπεσε στις προβλέψεις του ένας άνθρωπος ΤΟ 1952.
Ήταν Γενάρης του 1952, όταν ο Ισίδωρος Πόσδαγλης ολοκλήρωνε το πόνημά του «Πατριωτική Οικονομική Πολιτική», ένα μικρό βιβλιαράκι που «κάποιοι» φρόντισαν να εξαφανιστεί.
Αντίτυπά του μοιράζονταν από χέρι σε χέρι μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, περίπου τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση από τις οικονομικές εκδόσεις «Μπιστιρλή», το γνωστό στους μυημένους εξειδικευμένο εκδοτικό οίκο που από τις αρχές του αιώνα εξέδιδε τα πλέον προχωρημένα επιστημονικά συγγράμματα για λίγους και εκλεκτούς.
Ποιος ήταν ο Ισίδωρος Πόσδαγλης;
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1907. Εντάχθηκε από πολύ νωρίς, ήδη από το 1922 στην ηλικία των 15 χρονών, στον «Όμιλο Ελεύθερης Σκέψης» κι άρχισε να διαμορφώνει την πατριωτική του οικονομική θεωρία.
Μετά, έφυγε για τη Σοβιετική Ένωση όπου σπούδασε οικονομικά στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας – το γνωστό μετονομασθέν σε Λομονόσοφ – και στη συνέχεια εργάστηκε μαζί με μερικά από τα πιο κορυφαία μυαλά της εποχής του σε ορισμένα από τα πιο προχωρημένα και άκρως απόρρητα οικονομικά προγράμματα της τότε Σοβιετίας.
Το 1940 επιστρέφει στην Ελλάδα, εντάσσεται στην Αντίσταση και με το τέλος του πολέμου συλλαμβάνεται από τους Άγγλους και παραδίδεται στη Χωροφυλακή. Μένει φυλακισμένος, «ξεχασμένος» για χρόνια. Στο κρατητήριο ολοκληρώνει το βιβλίο «Πατριωτική Οικονομική Πολιτική» που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον εκδοτικό οίκο «Μπιστιρλή», ο οποίος και το εκδίδει. Το βιβλίο είναι δυναμίτης, αφού περιέχει μερικά από τα πιο πρωτοποριακά μοντέλα οικονομικής πρόβλεψης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Επιπλέον, προβάλλει το πατριωτικό μοντέλο της οικονομίας και προκαλεί πάταγο στους τότε διεθνείς οικονομικούς κύκλους και σε πρόσωπα που διαμόρφωναν τη διεθνή οικονομική πολιτική.
Αυτά για την ιστορία. Απλά να προσθέσουμε ότι αρκετοί Έλληνες που εργάζονται σε μεγάλους διεθνείς Οίκους – που σήμερα κάποιοι εξ΄αυτών των Οίκων μας ταλανίζουν – έχουν δει στις βιβλιοθήκες Διευθυνόντων Συμβούλων και άλλων κορυφαίων στελεχών το βιβλιαράκι του Ισίδωρου Πόσδαγλη. Του μεγάλου Αγωνιστή και Οικονομολόγου. Ίσως κάποια στιγμή αξίζει να ασχοληθούμε και να αναφέρουμε πολύ περισσότερα για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μυαλά που γέννησε αυτός ο τόπος.
Τι έγραφε στο βιβλίο του ο Πόσδαγλης και γιατί δεν θέλουν να το ξέρουμε;
Μερικές μόνο αναφορές από το βιβλίο του Πόσδαγλη – το οποίο θυμίζουμε γράφτηκε στα 1952 – είναι ικανές να ανατρέψουν, κυριολεκτικά να τινάξουν στον αέρα το σάπιο οικοδόμημα της αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται. Διαβάστε:
Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Εθνικό Χρέος και Εθνικό Έλλειμμα» σημειώνει ο Πόσδαγλης, στις σελίδα 17:
«Όταν τα δανεισμένα κεφάλαια του διεθνούς καπιταλισμού βρεθούν στο όριο της απόδοσής τους τότε ακολουθεί μια απομείωση του Εθνικού Χρέους, που επιβάλλουν δια της βίας. Τότε θα επικαλεστούν την ανάγκη πλέριας συμμετοχής όλων των δανειστών, εννοώντας μ΄ αυτά τα λόγια ότι πρέπει να πληρώσουν οι αποταμιεύσεις των εργατών, των αγροτών και του λαού. Κυλάνε έτσι το χρέος τους από το Κράτος που στέρεψε από απόδοση στο γόνιμο χωράφι του αγρότη για να πάρουν κι από εκεί κέρδη.»
Και συνεχίζει ο Πόσδαγλης πιο κάτω, στη σελίδα 22 στο ίδιο κεφάλαιο:
«Όταν η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο θα φτιάσει το Νόμισμα για να απορροφήσει τα λαϊκά κεφάλαια, τότες θα στραφούν προς την Ελλάδα να της κόψουν το Χρέος που θα της έχουν φορτώσει, με σκοπό να τραβήξουν από τους εργαζόμενους και τους αγρότες ό,τι θα έχουν μαζέψει από το τέλος του Πολέμου και μετά».
Αν βρίσκετε εντυπωσιακό να προβλέψει κανείς το κοινό νόμισμα από ένα κρατητήριο στα 1952 περιμένετε να δείτε παρακάτω:
«Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία θα γίνουν στόχος του διεθνούς κεφαλαίου μόλις φτιάσουνε το Νόμισμα. Το άθροισμα των δικών τους χρεών – που με τέχνη και κόπο θα τους έχουν φορτώσει – θα ισορροπεί, θα αντιπροσωπεύει το Χρέος μιας ψευτο-ένωσης, ώστε να ισοφαρίζει τα κέρδη των Γερμανο-Γάλλων και των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους»
Σελίδα 24!
Αυτά γράφει ο Πόσδαγλης, με στοιχεία, αριθμούς και διαγράμματα, είπαμε από το 1952!
Στο τέταρτο κεφάλαιο «Τα Κόμματα» γράφει ο Πόσδαγλης στη σελίδα 121:
«Όταν ο λαός πρέπει να καθοδηγηθεί προς την απομείωση του Χρέους τότε χρειάζεται μια γενικής φύσης Κυβέρνηση (Σ.Σ.: Ο Πόσδαγλης μάλλον εννοεί μια Κυβέρνηση συνεργασίας), που θα αντιπαλεύει τα λαϊκά συμφέροντα σ’ όλο το πλάτος της ιδεολογικής αντιπάλης. Ο διεθνής παράγοντας του καπιταλισμού θα φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν δυνατότητες άλλες απ΄αυτές που θα λέει η γενικής φύσης Κυβέρνηση»
Μήπως σας θυμίζει κάτι;
Γιατί όμως στην Ελλάδα; Τα εξηγεί όλα ο Πόσδαγλης:
«Αμερικανοί και Γερμανοί δεν μπορούν να ζήσουν πιο πέρα απ΄ το τέλος του αιώνα γιατί θα ‘ναι τόση η ανάγκη τους για κεφάλαια, όπως βλέπουμε ακριβώς στον πίνακα πιο πάνω, που θα πρέπει να βγάλουν τα πετρέλαια για τα οποία οι ίδιοι οι Γερμανοί ήρθαν να κάνουν Κατοχή στην Πατρίδα μας. Θα δείτε να ξαναβρίσκονται Σύμμαχοι, να συγκεντρώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους και να ασχολούνται με το χάρτη που ξέρουν όλοι τους και τον έχουν κλεισμένο στα συρτάρια τους. Και οι ξένοι και οι ντόπιοι συνεργάτες τους»
Σε ποιο χάρτη αναφέρεται αυτός ο μεγάλος και ξεχασμένος αγωνιστής;
Γεώργιος Ν. Πετρακης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΗΓΗ
http://anakalipto.blogspot.gr/
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2015/06/1952.html

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Ε.ΣΥ. ΞΑΝΘΗΣ» ΣΤΟ SUPER RADIO 88,0 FM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ 28-6-2015 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΤΡΟΦΕΑΣ 25-06-2015 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ''ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ'' ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ : SORRASFM-SORRASTV
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ. (Ομιλία στα εγκαίνια της Ε.ΣΥ. Πετρούπολης 20/6/2899, απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

11247975_443578339153653_1849552207068017357_n

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ε.ΣΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ»
Καλησπέρα συνέλληνες. Για άλλη μια φορά θα πω, όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και στην Πετρούπολη είναι δικό σας. Εσείς το καταφέρατε. Μεγάλη μου τιμή από τον αντιπρόεδρο και όλα τα παιδιά να με τιμάτε ότι εγώ το ξεκίνησα. Ναί δεν είναι εγωιστικό, ναι εγώ το ξεκίνησα, όμως εσείς – θυμηθείτε τι είπα στο President και θα το ξαναπώ – εγώ είμαι ο μηχανισμός, εσείς είστε το ποτάμι, να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία! Χωρίς εσάς δεν υπάρχω και χωρίς εμένα δεν θα μπορούσατε. Ήρθε και έδεσε, είναι πολύ καλά σχεδιασμένο, αλλά έχει σφραγιστεί- όπως το γράφω πολλές φορές.
Θυμηθείτε πώς το κάναμε. Από τότε που εμφανίστηκα και εμφανίστηκαν και όλοι οι άλλοι μαζί μου, εμφανίστηκαν και οι προδοσίες, εμφανίστηκαν και οι καρδιές, εμφανίστηκαν και οι ψυχές και τα παλικάρια και ποιος θα κάτσει μέχρι το τέλος και ποιος αντιλαμβάνεται τι λέμε. Ξέρετε έχει σημασία να καταλάβουμε ότι όταν βαράς παλαμάκια για την Ελλάδα, αλλά τελικά να εννοείς όπως τον Ολυμπιακό, πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα, πρέπει να καταλάβεις ποιος είσαι.
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Είμαι σίγουρος ότι μέσα από τα αξιακά συστήματα, που στις μέρες μας τα βγάλαμε, μήπως είδατε κάποιο αξιακό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια; Θα πω τα 2.000 χρόνια, αλλά θα πάω αν θέλετε και στην Δημοκρατία της Αθήνας, σε τί αξιακό κινούνταν; Δεν είχε καταθέσει αξίες. Σήμερα μιλάνε για Αρχές Δημοκρατίας, να μας τις ορίσουν, πού είναι οι Αρχές τους; Βλέπετε καμία Αρχή; Κινούνται χιλιάδες θρησκείες, σε ποιό αξιακό σύστημα; Πολιτικές, ιδεολογίες, Αιρέσεις, κατηχήσεις, καθοδηγήσεις, πώς; Από πού; Από πού απορρέουν; Σε τί άξονα κινούνται; Βγαίνουν νόμοι, παραγωγή νόμων τεράστια, βιομηχανίες νόμων σε όλα τα Συντάγματα. Με ποιον γνώμονα; Σε ποιό αξιακό στέκονται όλοι αυτοί οι νόμοι; Ποιον εξυπηρετούν και πώς εξυπηρετούν τον άνθρωπο και τον πολίτη;
Βλέπετε, τελικά χάσαμε την Πολιτεία γι” αυτό χάθηκαν οι άνθρωποι. Και σήμερα πάμε να φτιάξουμε την πραγματική Πολιτεία. Την Πολιτεία των Ανθρώπων, που το αξιακό του θα έχει αξίες και αρχές. Και σας λέω ότι υπάρχουν τρεις Νόμοι που θα κλειδώσουν την κεντρική Πολιτεία, που δεν θα μπορέσει κανένας ποτέ να τους υπερβεί, δεν θα μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς τους Νόμους, άσχετα με το Σύνταγμα τι νόμους θα βγάζει σύμφωνα με το αξιακό του σύστημα.
“Εχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε όλοι ότι χωρίς αξιακό σύστημα δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε Πολιτεία και κάθε φορά θα είναι διάτρητη και θα τρυπάει ο καθένας τα συντάγματά μας: λέσχες, στοές, υπάνθρωποι, αλλογενείς, εγκάθετοι. Σε μια πραγματική Πολιτεία, δεν μπορείς να την τρυπήσεις.
ΤΑ 600 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 160 ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΣ
Θέλω δε, να πω και κάτι άλλο. Θυμηθείτε- και δεν κάνει να ξεχνάμε τα γεγονότα που συμβαίνουν- Τι συνέβει πριν τρία χρόνια; όταν για πρώτη φορά έβαλα τα 600 που ήξερα ακριβώς τι είχε γίνει. Τελικά είναι τα πιο διαφημισμένα ομόλογα στον πλανήτη, σας διαβεβαιώ, βγαλμένα με απόφαση (δικαστική). Τα θέλουν οι Γερμανοί, τα θέλουν οι Αμερικάνοι, τα θέλουν οι Γιαπωνέζοι. Θα έρθει η στιγμή που θα δικαιωθείτε τόσο πολύ, θα έχετε την τιμή από την Χαραλάμπους να πάρετε τουλάχιστον χίλια funds, περίπου γύρω στις 160 χώρες, περίπου γύρω στους 50 κυβερνήτες και πρωθυπουργοί χωρών έχουνε κάτσει στο τραπέζι μας μόνο με δέος και σεβασμό σε μένα και σε όλο αυτό που γίνεται! Εγώ θα τους βρίζω συνέχεια, όπως εχθές είχα μια τεράστια συζήτηση τρεις ώρες, μόνο τους έβριζα – δεν τους έβριζα με κακοήθεια, τους έλεγα την πραγματική αλήθεια – και θυμώνανε, όμως έτσι είναι.
Άρα αγαπητοί μου συνέλληνες ας θυμηθούμε τι έχει γίνει. Είδατε; Βγήκε και ο πρωθυπουργός της Βολιβίας, από πού και ως πού; Είχε ξαναβγεί; Ή μήπως αγάπησε τον Τσίπρα; Για θυμηθείτε γιατί δεν έγινε η πτώχευση, γιατί πριν τρία χρόνια: “πτωχεύουμε”, “οι τράπεζες δεν έχουνε λεφτά”, “δεν θα εχουμε να αγοράσουμε βενζίνα”… Τα αφήσανε αυτά ε; Ποιός ευθύνεται; Η καλή κυβέρνηση του Σαμαρά; Του Παπανδρέου; Του Τσίπρα;
ΟΙ 12 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΝΑ ΣΚΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα, έχετε καταλάβει ότι σας είπα ότι οι 12 της κυβέρνησης- που θα αναφέρω κάποια στιγμή τα ονόματά τους- στήσαν το τραπέζι μαζί με μια σκοτεινή οντότητα και έκαναν συμφωνία στην Αμερική να σκίσουν την Ελλάδα! Σκίστε τη βρε, αφού σας είπα πτωχεύστε την Ελλάδα ρε ζώα, μπορείτε;
Τελικά είδαμε στη Γερμανική Βουλή, στις μέρες μας να βγάζουνε πλακάτ: η γερμανική αριστερά υποστηρίζει την Ελλάδα. Τι λέτε ρε; και τόσα χρόνια πού ήσασταν; Είδαμε τον Κορρέα- σας έλεγα λοιπόν, προσωπικά τον Κορρέα του Εκουαδόρ, έχουμε μιλήσει προσωπικά και δικοί μας άνθρωποι τον έχουν βοηθήσει όσον αφορά το να ανιχνεύσει πόσο απεχθές, ειδεχθές ήταν το χρέος του Εκουαδόρ. Τελικά χθες μίλησε ο Κορρέα και λέει “’Έχετε δίκιο, το ΔΝΤ πληρώνει τις μίζες και υπονομεύει την Ελλάδα”, άντε ρε Κορρέα, τελικά ο Κορρέα να ξέρετε, παραδόθηκε στους Κινέζους και δεν παραδόθηκε σε μας. Εμείς έχουμε όλα τα αρχεία.
Ο καθένας λοιπόν βλέπουμε πού ανήκει. Αλλά είδαμε και 28 χώρες να διώχνουν το ΔΝΤ. Πώς το διώξαμε αφού μέσα ήτανε; Από πού έγιναν όλα αυτά νομίζετε, από την πολύ καλή διακυβέρνηση του πλανήτη; Ξέρετε πόσο τεράστιο σφίξιμο έχει φάει όλος ο πλανήτης και όλες οι χώρες από εμάς; Ξέρετε σε πόσες χώρες έχουμε κάνει χιλιάδες πράγματα και πόσες έχουν έρθει και πόσα invitation έχουμε που δεν πάμε ή που δεν θέλουμε ή που έχουμε τεράστιες διαβουλεύσεις με τις χώρες αυτές;
Τελικά είδαμε και τη Γερμανία να κάνει πίσω; Είδαμε τον Ρώσο να δίνει 3 δις, χρειάζεται μωρέ η Ελλάδα 3 δις; Ποιον κοροϊδεύουν; Να μας δώσει, λέει, η Ρωσία 3 δις, για ποιο λόγο να τα δώσει; Πήγε την πρώτη φορά δεν πήρε τίποτα, πήγε  τώρα πήρε τρία δις λέει, πήγε στη Μέρκελ, τσακώνονται, κάνουνε πλάκα, στο γιούρογκρουπ κάνουνε πλάκα, συζητάνε σε ένα μικρό κλισέ το οποίο πρέπει να γίνει να συζητήσουμε άρα το αποδεχόμαστε και δεν του λέμε: καλά πλάκα κάνουμε, να συζητήσουμε για ποιο θέμα; να μας δώσεις 3 δις , από πού; Που έχουμε καταπιστευματικούς λογαριασμούς, που έχουμε τα 600 και δεν έχουμε ό,τι θέλουμε; Που έχουμε έναν τεράστιο πλούτο σε όλη την Ελλάδα μετάλλων, πετρελαίων, φυσικών αερίων και τα πάντα; Έχουμε μια τεράστια τουρισμού αλλά τα ξενοδοχεία μου κλείνουν; Τελικά κάνετε πλάκα με την Ελλάδα μας; Και δεν βγαίνει κανείς να το πεί;

10984222_443582559153231_8251160688693607685_n

ΠΟΙΟΣ ΠΟΥΤΙΝ… ; ΠΟΙΟΣ ΟΜΠΑΜΑ… ;
Αλλά βλέπετε τελικά η Γερμανία λέει κάνει πίσω, τελικά βγαίνει ο Ομπάμα και λέει “ Κοίτα αν δεν τα βρείτε με την Ελλάδα, θα έρθουμε εμείς”, τελικά βγαίνει ο Πούτιν και λέει προς την Τουρκία: “Άμα πειράξετε την Ελλάδα, θα βγω στο Αιγαίο”. Πλάκα μας κάνετε όλοι κομμάτια με κρέατα; Ποιός Πούτιν μωρέ μιλάει έτσι; Αφού τον έχουν σκοτώσει τον άνθρωπο, εγώ έχω πει ότι είναι 12. Και στο κανάλι τους, στο Ρώσικο κανάλι τους λέω “Τον ηγέτη σας τον ήξερα, αυτόν που είναι εκεί δεν τον ξέρω”, “Μα τι λέτε κύριε Σώρρα;” , α λέω, συγνώμη να σου δείξω φωτογραφία με τα αυτιά. Τελικά μια μέρα βάλαμε 7 αυτιά διαφορετικά, ε δεν γίνεται 7 διαφορετικά αυτιά να είναι ο ίδιος. Τελικά ο δικός μας με ποιόν πάει και κουβεντιάζει; Ό,τι και να “ναι, κουτσός στραβός, Εβραίος, ό,τι και να “ναι με τι κουβεντιάζει; Με ένα κομμάτι κρέας; Και ποιος το έφτιαξε; Και γιατί το έχει κάνει έτσι; Και γιατί σκότωσε τον αληθινό τον Πούτιν; Και τελικά ο Ομπάμα γιατί δεν βρίσκει το πιστοποιητικό γέννησής του; Δεν ξέρει πού γεννήθηκε; Τελικά γεννήθηκε, τον χρέωσαν σε έναν πρέσβη που είναι στην Κένυα, δεν μοιάζει με κανέναν, τελικά αυτοί είναι Αφρικανοί, ο Ομπάμα μοιάζει με Φιλιππινέζο, Φιλιππινέζος και Ινδονήσιος είναι ανάμεσα Ίβηρες- Ισπανός δηλαδή- και Κινέζος, με αυτό το μπαστάρδεμα φτιάξανε τον Φιλιππινέζο, κοιτάξτε τα μούτρα του και θα καταλάβετε. Η σπανιολαρία με την κινεζίλα φτιάξαν τον Φιλιππινέζο. Τι είναι; Έθνος; τι είναι; φυλή; από πού ήρθες; πώς είναι η φυλή σου από πού έγινε;
ΠΟΙΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ… ;
Για θυμηθείτε από πότε έχουμε Φιλιππινέζους. Από τον καιρό του Αλεξάνδρου είχαμε Φιλιππινέζους; και Ινδονήσιους; Σοβαρά; Οι Ίβηρες, που Ίβηρες σημαίνει ο Εβραίος ο Χαζάρος που ήταν εκεί, με τον Κινέζο. Αυτός είναι ο Φιλιππινέζος. Και εντελώς “τυχαία”, η Βασίλισσα της Ισπανίας κρατάει τα Νησιά και τις αποθήκες με χρυσό. Αφού τα νησιά βγάζουνε μόνο λάσπη και ακαθαρισίες, χρυσάφι δεν βγάζουνε, πού το βρήκανε; Πού να το βρουν αφού είναι μόνο λάσπη, και όταν έρχονται οι μουσώνες φεύγει το νησί και πάει στη θάλασσα. Δεν σας καταλαβαίνω, ούτε χρυσό έχετε, τίποτα δεν έχετε, μπασταρδίλες είστε μαζί με τους Ίβηρες και τους Κινέζους, πότε γίνατε; από πότε υπάρχετε; ποιοι είστε;
ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ», ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ… ;
Πώς να είναι εκεί ο «Βασιλιάς των Βασιλέων», πώς να είναι;μερικοί δεν ξέρετε τι λέω, αλλά δεν πειράζει, ξέρουν άλλοι- πώς έχετε αυτά τα μούτρα; Τελικά ο Ομπάμα μοιάζει με αυτούς, αλλά τελικά είναι από τη Χαβάη, κάπου βρήκανε ένα πιστοποιητικό γέννησης. Κάτσε ρε παιδάκι μου δεν ξέρουμε πού γεννήθηκε το παιδί; Μήπως δεν γεννήθηκε βρε παιδιά;
Όπως ξαναείπα ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα με τους δημάρχους. Ένας δημοσιογράφος της “Ηχώ” που είναι εδώ η τοπική σας εφημερίδα με ρωτάει “Γιατί ρε παιδί μου αυτοί οι Δήμοι δεν ακούνε;” Εμ είδες γιατί; Γιατί οι Δήμοι είναι τα δημοτολόγια και οι κηδείες. Μεγάλο πράγμα να μπορείς να σκοτώσεις κάποιον, να του κάνεις κηδεία και να είναι ζωντανός, και μεγάλο πράγμα είναι πάλι να μην υπάρχει Έλληνας και να φτιάχνεις Έλληνα με δημοτολόγιο. Βλέπεις τι ισχυρός είναι ο δήμος; Τελικά όποιον θέλεις πεθαίνεις, όποιον θέλεις ανασταίνεις. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια στοιχεία, τουλάχιστον, μεγάλον αριθμό – να μη λέω και αριθμούς-  “ανθρώπους” που είναι στην Ελλάδα χωρίς πιστοποιητικό γέννησης, χωρίς μανούλα, χωρίς πατερούλη, χωρίς αδελφάκια, φυτρώσανε. Πώς φυτρώσανε;  Παρ όλα αυτά περνάνε μέσα από τους δήμους. Το ίδιο περιστατικό το συναντάμε και στην Βέροια, που έχει γίνει μήνυση στην Βέροια για να τοποθετήσουν 2.500 ανθρώπους κατά την ίδια μέθοδο. Άρα δεν κάνει να ξεχνάμε τι έχει γίνει ρε συνέλληνες.
ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
Και σήμερα λοιπόν βλέπουμε πώς ακριβώς παίζει η μακέτα. Η Γερμανία τελικά λασκάρει την Ελλάδα, στην Ιταλία και την Ισπανία βγήκαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Γερμανία επιτίθεται, η ελεύθερη Γερμανία με την εξόριστη κυβέρνηση, α τώρα βγήκε η εξόριστη κυβέρνηση, έπρεπε δηλαδή να έρθω εγώ να κάνω όλο το μαγείρεμα , να μην κόψει η σούπα για  να βγει η εξόριστη κυβέρνηση να πει, είμαστε και μεις εδώ με διαβατήριο Τρίτο Ράιχ! Όταν εγώ το έλεγα, λέγανε “τι λέει ο Σώρρας;” Επίσημα, τώρα ήρθε η επίσημη κυβέρνηση της Γερμανίας, το Τρίτο Ράιχ και λέει “Να σας βοηθήσουμε κύριε Σώρρα”, εν τω μεταξύ εντελώς περίεργα όλοι θέλουν να με βοηθήσουν, όλοι! Εβραίοι, μασόνοι, όλοι θέλουν να μου δώσουν βοήθεια. Βρε δεν θέλω βοήθεια, να μην μου φέρνετε τρικλοποδιές θέλω. Σας φαίνομαι παιδί για βοήθεια; Άντε φύγετε από μπροστά μου, μην τρικλοποδιάζετε μόνο!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ
Αγαπητοί μου ακούστε. Σας αρέσει δεν σας αρέσει είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας από ποια σκοπιά όμως: Τα δόγματά μας δεν μας βοηθήσανε, δεν έχει σημασία αν είναι χριστιανικό, αν είναι καθολικό. Εδώ μαζί μου έχω την Ε.ΣΥ. Σύρου. Μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι έχει πολλούς Φράγκους και πολλούς καθολικούς. Α, λέει, εμείς είμαστε καθολικοί,  α, έχει διαφορά ο καθολικός από τον χριστιανό, μάλιστα, ή από τον μουσουλμάνο. Μα το Βατικανό βγήκε και τα έκανε όλα ίσωμα. Τελικά είπε δεν υπάρχει διαφορά παιδιά, σκοτωθήκατε, θάψατε τους δικούς σας, πλημμυρίσαμε τον πλανήτη με αίμα, ευλογίσανε όλους τους πολέμους, αλλά τελικά δεν υπάρχει διαφορά. Και σήμερα στις ημέρες τις δικές μου που οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί και χύθηκε αίμα ανάμεσα στο ισλάμ και τους χριστιανούς, βγαίνουν λοιπόν τα παιδιά τα χριστιανά και λένε “ Δεν υπάρχει διαφορά, όλα τα βιβλία είναι ίδια, και το Κοράνι και η Αγία Γραφή είναι ίδια”. Τι λέτε ρε παιδιά και αυτοί που σκοτωθήκανε  τι θα τους πούμε τώρα; Είμαστε μόνοι μας κύριοι, αυτά είναι παιδιά δικά τους.
Σας έχω ξαναπεί, την Δικαιοσύνη την είχανε τα δόγματα, δεν την είχε το κράτος. Πότε απέκτησες κύριε Δικαιοσύνη δικιά σου; Αυτή που βλέπεις η οποία ανήκει πάλι στα δόγματα, μέχρι τον Ναπολέοντα οι εκκλησίες είχανε την δικαιοσύνη, να το ξέρετε, η Ιερά Εξέταση, δεν υπήρχαν δικαστές. Οι παπάδες σφάζανε και όποιους δεν τους γουστάρανε τους έκαναν μάγους “καύτε τους”. Τώρα νομίζετε ότι έχουμε δικαιοσύνη καλύτερη; τώρα έχουμε τους μασόνους, γιατί από το 1775 έχουμε τους ιλουμινάτι και τους μασόνους οπότε είμαστε μια χαρά, το πήραν το μαγαζί πάλι. Ε; πάλι αυτοί; Κάτι δεν πάει καλά! Όλοι όμως υπακούνε στο Βατικανό, και οι δικοί μας, μην έχετε αυταπάτες. Σε όλα τα μοναστήρια μας το Βατικανό κάνει κουμάντο. Το ότι δεν το ξέρετε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, και ό,τι έχω πει είναι ακριβώς με αποδείξεις.
Άρα είμαστε μόνοι μας, όμως είμαστε πάρα πολλοί, γι” αυτό αναζητάω και λέω χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι «ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ= χωράμε όλοι μαζί». Σίγουρα αυτά παλεύουν για να πάρουν τους πιστούς τους να τους πουν “πρέπει να είσαι χριστιανός” ή “πρέπει να είσαι μουσουλμάνος”. Οι ίδιοι, και εδώ είναι τεράστια σχιζοφρένεια, ενώ σκοτώνονται μεταξύ τους, έρχονται και είναι όλα δικά τους, έτσι ο άνθρωπος ζει σε μία σχιζοφρένεια. Τι έγινε ρε παιδιά; αφού είστε όλοι μαζί γιατί πρέπει να είμαι χώρια; Δεν δέχεται ο εγκέφαλος δυο διαφορετικά πράγματα. Είναι μια τέλεια σχιζοφρενική κατάσταση.
Το μόνο που μας μένει είναι να φτιάξουμε την Πολιτεία μας. Η Πολιτεία μας όμως- δεν θα πω να φτιαχτεί με κανόνες- θα πω με αξίες και με αρχές γιατί αυτό στήνουμε, και στήνονται με πολύ καλές προϋποθέσεις, με αγνές ψυχές, γιατί αυτό που γίνεται, όπως είπαν και τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα οι Ε.ΣΥ. είναι των συνελλήνων και των συνελληνίδων. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα είναι δικιά σας, δεν είναι του Σώρρα. Είναι και δικιά μου, όσο δικιά μου είναι, είναι τόσο και δικιά σας. Σήμερα κάνετε άσκηση εξουσίας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΕΞΟΥΣΙΑ»; ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΕΞ-ΟΥΣΙΑ
Προσέξτε όμως τώρα, εδώ είναι έννοιες παρεξηγημένες. ΕΞΟΥΣΙΑ, δεν έκατσε όμως κανένας από αυτούς τους τεράστιους φιλόσοφους και διανοητές, οι οποίοι είναι του διαδικτύου ή μόνο της πλατείας Ψυρρή να λένε κουτσομπολιό ή να συνομιλούν με τους Εβραίους φίλους τους. Τι είναι η εξουσία ξέρετε;  Τίποτα. Τίποτα κύριοι! Είναι εκτός της ουσίας! Η εξ-ουσία που την δίνουμε σε κάποιον εμείς που έχουμε την ουσία, τους νόμους, να εκτελέσει εκτός της ουσίας. Άρα είναι μόνο το εκτελεστικό κομμάτι. Γιατί όλοι το έχουμε για δυνατό, έχουμε λέει την εξουσία, ε, και; εμείς στη δώσαμε. Μπορείτε να μου πείτε σήμερα που είναι αυτή η ΟΥΣΙΑ που δίνει σε κάποιον την ΕΞΟΥΣΙΑ; Ε; Δεν είστε εσείς;  “ο λαός” (λέει κάποιος). Εμ δεν υπάρχει, αφού δεν είναι εδώ, εδω είναι το θέμα τώρα, ενώ αυτό είναι πραγματικά. Ο λαός είναι η ουσία και δίνει σε κάποιον την εξ-ουσία, έξω από την ουσία απλά να εκτελέσει. Γιατί αυτόν που εκτελεί τον θεωρούμε μεγαλύτερο και περισσότερο από την ουσία; Χάσαμε την ουσία!
Και δεν διοικεί ο λαός, άρα η απόφαση είναι του λαού, είτε της βουλής που εκπροσωπείται νομίμως από τον λαό, που πραγματικά του εκπροσώπου του δίνει την εξουσία ο λαός που είναι η ουσία, άρα εμείς του λέμε τι θα κάνει και αυτός απλά εκτελεί. Άρα ο εξουσιαστής ή αυτός που εκτελεί την εξουσία είναι ένας οποιοσδήποτε παραπληγικός, ανόητος, οποιοσδήποτε που του λέμε “κάνε αυτό”, σωστά; Δηλαδή η αστυνομία είναι εξουσία, σωστά; Δεν έχει άποψη όμως η αστυνομία, παίρνει διαταγή και την κάνει. Άπαξ και την πάρει πρέπει να την κάνει, σωστά; Αυτή είναι εξουσία, είναι όργανο όμως, δεν είναι ουσία. Ποιος δίνει την εντολή; Αυτός έχει την ουσία. Ποιός δίνει την εντολή, αν όχι ο λαός ποιός άλλος; Άρα αν καταλάβατε χάσαμε την ουσία.
Σήμερα αυτοί που έχουν την εξ-ουσία έχουν και την ουσία; Και εμείς τι έχουμε; Δεν γίνεται. Καταλάβατε την διαφορά ανάμεσα στην ουσία και την εξ-ουσία; ΕΣΥ είσαι η ουσία. Εσείς αύριο θα αποφασίσετε και ο πρόεδρος θα εκτελέσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αφού έχει την εξουσία ο πρόεδρος από το να εκτελέσει, αλλά την ουσία την έχετε εσείς. Καταλάβατε  τη διαφορά της εξ-ουσίας έξω από την ουσία; Που σήμερα έχουμε θεοποιήσει την εξουσία;
Άρα αυτός που έχει την εξουσία έχει και την ουσία και διαλέγει και ό,τι θέλει κάνει; Και εμείς τι είμαστε; Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τα οικονομικά εργαλεία τα οποία ανήκουν σε σας, μην με κοιτάτε καθόλου, κακώς με βλέπετε για πλούσιο άνθρωπο, είμαι μαζί σας, τρώω και είμαι ένας αλήτης του δρόμου και γυρίζω όλη την Ελλάδα και όλον τον πλανήτη να εκπροσωπώ εσάς όπου υπάρχει ανάγκη και ελληνισμός.
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Το ίδιο θα κάνετε και εδώ! Αυτό πρέπει να κάνετε σε όλη την Ελλάδα και σήμερα που με ακούτε να μεταλαμπαδεύσετε. Να ανοίξετε τα Ε.ΣΥ., να ανοίξετε σε όλη την Ελλάδα, να δείξετε σε όλους ότι μπορείτε, ότι εκπροσωπείτε τη χώρα σας, το σύνταγμά σας που θα το φτιάξουμε όπως το θέλουμε, το μέλλον μας, την ανάπτυξή μας, με δικά μας χρήματα τα οποία τα έχετε εσείς, όμως για να λειτουργήσουν όλα αυτά θα πρέπει στο θεσμικό πλαίσιο -όπως έχει στηθεί- να το εκπροσωπήσετε εσείς.
Και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες, αυτό το παιχνίδι παίζεται μαζικά, γι” αυτό έχουμε ανάγκη χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, το χρώμα είναι έχω πει, η ταξική διαφορά. Ο ένας έχει 10 ευρώ στην τσέπη του που είναι καφέ, υπάρχει αυτός που έχει το εικοσάευρω που είναι μπλε, ο άλλος που έχει το πενηντάρικο, που έχει το κατοστάευρο, το διακοσάευρω, το πεντακοσάευρω. Δεν γίνεται αυτός που έχει το πεντακοσάρικο να πεί “κάνε πέρα εσύ, εγώ μιλάω τώρα”. Δεν γίνεται.
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Άρα μιλάμε στον άνθρωπο. Ούτε γίνεται σε αυτόν που έχει 10 ευρώ να του πεις “σκάσε γιατί έχεις 10”, γιατί αυτό γίνεται σήμερα στον πλανήτη. Σήμερα λοιπόν το «όποιος έχει τα πιο πολλά κάνει κουμάντο», δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε για Πολιτεία της έννοιας, των αρχών, των αξιών, και θα μείνουμε σε αυτές!
Γιατί αν πραγματικά καταλάβετε το τεράστιο “Γνώθι σ εαυτόν” δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάξετε ποτέ για τον δημιουργό σας. Αν καταλάβετε τον εαυτό σας, ποιοι είστε, από τι είστε φτιαγμένοι, από τι υλικά, για ποιο λόγο είστε εδώ, ποιο σκοπό, θα καταλάβετε αυτόματα τον δημιουργό σας και όποιο ζώον έρχεται να σας πει κάτι πέραν του υπαρκτού και του ορθού, θα γελάτε.
Δεν θα μπορέσει ένας απλά άνθρωπος ο οποίος είναι κομμάτι με κρέας να σας πει, γι” αυτό σήμερα ο άνθρωπος είναι χωρισμένος, εσύ είσαι αυτό, εσύ αυτό, εσύ είσαι εκείνο και εσύ πρέπει να κάνεις αυτό, δεν είσαι καλός σε εκείνο…
Εγώ απέδειξα σε μια κάστα σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχουνε καλά μυαλά, υπάρχουνε πολύ καλοί άνθρωποι, υπάρχουν ψυχές τις οποίες όλοι τις περιγελούσαν και τις είχαν πεταμένες γιατί δεν ήταν μασόνοι, γιατί δεν ήταν με το δόγμα, δεν ήταν με την πολιτική ή δεν ήταν δικηγόρος ή γιατρός. Όχι δεν είναι έτσι. Σήμερα θα αποδείξουμε τις αξίες σας και ποιοι ακριβώς είστε.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, σε όλη την Ελλάδα να γίνει το ίδιο. Μεταλαμπαδεύετε τα πάντα σε όλον τον πλανήτη. Να είστε ενωμένοι, να αφήσετε τις διαφορές σας, που σίγουρα έχετε πολλές και άλλη μια φορά έχω πει μην φοβάστε τις διαφορές, όλες οι κολόνες του Παρθενώνα είναι διαφορετικές, δεν είναι μία ίδια με την άλλη. Απαγορεύεται εσείς να είστε ίδιοι, ίσοι ναι, ίδιοι δεν γίνεται. Γι” αυτό έχετε την Αρμονία. Η Αρμονία θα έρθει μέσα από τη διαφορετικότητα. Αν ήμασταν όλοι ίδιοι θα είχαμε σκοτωθεί εμείς οι Έλληνες – οι Κινέζοι συμβιώνουν.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, είστε η φυλή μου! Δεν έχω οπαδούς! Έχω αδερφούς!
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ Γεωργία Βαγενά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  Πλάτων Πισατίδης
ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

……………………………………………………………
Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΕ ΡΩΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ! Человек который собирался выкупить долг Греции (600 млрд Евро)
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ! ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ!
Ο ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ ΕΙΧΕ ΟΡΚΙΣΤΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ !!!
ΤΑ ΒΑΜΠΙΡ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤ” ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ Ο ΚΟΚΟΣ(de Grecia) ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Barack Husein Obama aka Soetoro aka Soebarkah! ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ!
«ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»
…………………………………………………………

http://alfeiospotamos.gr/?p=16224

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters