Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Λεφτά υπάρχουν! 8 εκατομμύρια από τον Βενιζέλο στο …Σουδάν πριν από λίγες ημέρες!

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ… ΚΛΑΙΩΝΑΣΜΑ!
olympia.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ !!!ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙ-END ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

 
Δόκτωρ Λαμπράκης: Θα ήθελα να σας πω τι θα προτείναμε εμείς και βεβαίως πάντα με την έγκριση του Ελληνικού λαού.


Α) ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η πρώτη και .....
πιο σημαντική από όλες θα έλεγα ενέργειες που θα προτείναμε είναι η μη αναγνώριση και καταγγελία όλων των κυβερνητικών πράξεων, δηλαδή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που αντίκεινται στο σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ & ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το δεύτερον είναι να μην αναγνωρίσουμε και να καταργήσουμε, μη αναγνώριση λοιπόν, κατάργηση και καταγγελία όλων των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Διότι είναι άκυρες και καταχρηστικές, δεν έχουν ληφθεί από θεσμικά όργανα όπως προβλέπει το σύνταγμα. Κυρίως δε ότι, λόγω της παραδοχής των δανειστών ότι γνώριζαν εκ των προτέρων την καταστροφή που θα έφερνε στην Ελληνική οικονομία και παρά το γεγονός ότι το γνώριζαν εκείνοι προχώρησαν στην εφαρμογή τους, αυτό σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο ορισμός του παράνομου και καταχρηστικού χρέους.

Εξηγούμαι, εάν πάει κάποιος από εσάς και ζητήσει ένα δάνειο στεγαστικό 100.000 δολάρια ή 100.000 ευρώ η τράπεζα του δώσει τα 100.000 ευρώ και αντί να πάει να αγοράσει το σπίτι αυτός πάει και αγοράζει μία βάρκα, ένα αυτοκίνητο και διακοπές στις Άλπεις, να σας πω το εξής σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία δεν υποχρεούται να γυρίσει ούτε 1 ευρώ πίσω στον δανειστή. Εάν δηλαδή το δάνειο το οποίο συνήψε, η δανειακή σύμβαση την οποία συνήψε ο δανειστής με τον δανειζόμενο δεν ανταποκριθεί στους όρους και στους σκοπούς τους οποίους είχε το δάνειο, αυτό είναι παράνομο και καταχρηστικό. Δηλαδή το ότι κάποιοι σας δάνεισαν χρήματα, μας δάνεισαν χρήματα στην Ελληνική δημοκρατία και δεν παρακολούθησαν ότι ο σκοπός για τον οποίο εδώθει το δάνειο ξεπληρώθηκε, αυτομάτως το δάνειο αυτό θεωρείτε μη πληρωτέον. Ο λογιστικός έλεγχος, αυτός δηλαδή που θα αποδείξει αυτό που σας λέω τώρα θα γίνει από μία επιτροπή διεθνών επιστημόνων και την εποπτεία κληρωτών Αρεοπαγιτών.

Γ) ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΑΥΠΕΔ

Έχουμε λοιπόν το τρίτον, το οποίο προτείνουμε εμείς, ακύρωση όλων των συμβάσεων παραχωρήσεως περιουσίας του Ελληνικού δημοσίου που έγινε μέσω του ΤΑΥΠΕΔ ή οποιουδήποτε άλλου φορέως σε ιδιώτη, σε δημόσιο οργανισμό ή ακόμη και σε κράτος. Δεν χρειάζεται καμία νομοθετική ρύθμιση για αυτό γιατί απλά όταν συνάπτεται μία συμφωνία από κάποιον ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα, η συμφωνία θεωρείται άκυρη σύμφωνα με την διεθνή νομολογία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκείνοι οι οποίοι ήταν οι αγοραστές των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων του κράτους της δημόσιας περιουσίας προβάλουν ότι έχουν οποιαδήποτε απώλεια πόρων, δηλαδή έχουν χάσει χρήματα, θα καταβληθούν εις το ακέραιο ότι ισχυριστούν ότι έχασαν εφόσον βέβαια τελεσιδικήσει στα Ελληνικά δικαστήρια και όχι στα Αγγλικά δικαστήρια η μήνυση την οποία θα υποβάλουν για να πάρουν πίσω αυτά τα οποία χάσανε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να αγοράζεις την γη των Ελλήνων και να την κρίνει το Αγγλικό δικαστήριο. Θα την κρίνει το Ελληνικό δικαστήριο όχι το Αγγλικό.

Δ) ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

Το υπ΄αριθμόν τέσσερα θα είναι άμεση κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Ε) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Υπ΄άριθμόν πέντε, άμεση ανεξαρτητοποίηση της δικαστικής εξουσίας. Παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης από οποιονδήποτε είτε πολιτικός φορέας είναι, είτε οικονομικός φορέας είναι, είτε διεθνής φορέας είναι ή φυσικό πρόσωπο είναι θα επιφέρει την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το δικαστικό σώμα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητο, να είναι εντελώς τυφλό και να αποδίδει δικαιοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΣΤ) ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ

Αριθμόν 6. Προτείνουμε την άμεση υποθήκευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, εντός και εκτός της χώρας, όλων εκείνων που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από τη μεταπολίτευση και εδώ, μέχρι να τελειώσει ο λογιστικός έλεγχος υπό την αιγίδα κληρωτών Αρεοπαγιτών και απαγόρευση της εξόδου τους από την χώρα μέχρις ότου περατωθεί ο έλεγχος.

Ζ) ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αριθμόν 7. Άμεσος έλεγχος και απόδοση ποινικών ευθυνών όλων των πρωθυπουργών και των διατελεσάντων υπουργών οποιουδήποτε εταίρου φυσικού ή νομικού προσώπου που οδήγησαν τη χώρα σε πτώχευση. Επιτροπή κληρωτών Αρεοπαγιτών να επιληφθεί του ανωτέρου έργου θα άρει την υποθήκευση και υπολήψεως αποδεικτικών στοιχείων καταχρήσεως του δημοσίου χρήματος και οποιασδήποτε άλλης αδικοπραγίας. Συγχρόνως βέβαια θα γίνει και λεπτομερής καταγραφή και απόδοση των ευθυνών του «πόθεν έσχες» των εν λόγω προσώπων.

Η) ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

Υπ΄αριθμόν 8. Άμεση αποχώρηση και άρση της συμμετοχής της Ελλάδος σε οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη η οποία επιτρέπει ανεξέλεγκτη και άνευ διακρίσεως μετανάστευση αλλοδαπών εντός της επικρατείας της χώρας, από όπου και αν προέρχεται. Αυστηρή εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων περί μεταναστεύσεως. Αυστηρή επιτήρηση των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων για πρόληψη της συνεχίσεως του εν λόγω φαινομένου. Άμεση αφαίρεση της Ελληνικής ιθαγένειας από όλους εκείνους τους μετανάστες οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το σύνταγμα και απέκτησαν την ιθαγένεια δια νόμου συνταγματικού και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Νομοθετική παραχώρηση της ιθαγένειας αποκλείεται εις το μέλλον παρά μόνον παραχώρηση υπηκοότητας, όπως ορίζει το σύνταγμα.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΞ'ΑΙΜΑΤΟΣ

Αντώνης Βαλσαμάκης: Και στο σημείο αυτό να πούμε πρόεδρε, ότι το ελληνικό σύνταγμα ορίζει την ιθαγένεια εξ αίματος σε αντίθεση με άλλα συντάγματα, όπως παραδείγματι των Ηνωμένων Πολιτειών που ορίζει την ιθαγένεια λόγω γης, το που γεννήθηκες. Λοιπόν, εκτός από αντισυνταγματική η παραχώρηση ιθαγένειας σε οποιονδήποτε μη Έλληνα είναι και εντελώς μη λογική. Δηλαδή, όταν έχουμε σειρά αιώνων που θεωρούμεθα Έλληνες λόγω αίματος, ξαφνικά το να θεωρηθεί με οιονδήποτε τρόπο Έλληνας κάποιος άλλου κράτους, κάποιος Πακιστανός, κάποιος Αφγανός, κάποιος Αιγύπτιος, κάποιος Ιταλός, είναι αντίθετο και με την λογική ακόμη.

Δόκτωρ Λαμπράκης: Στο σύνταγμα υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που λέει ότι για να είναι κάποιος ιθαγενής πρέπει να έχει γεννηθεί εκ γονέων Ελλήνων.

Αντώνης Βαλσαμάκης: Ακριβώς. Είναι δηλαδή τρελό αυτό που προσπαθούν να κάνουν και είναι μέσα στα σχέδιά τους στο να αλλοιώσουν το DNA μας βασικά, εμείς γνωρίζουμε επ΄ακριβώς τι θέλουν να κάνουν.

Θ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δόκτωρ Λαμπράκης: Αριθμός 9. Άμεση διευθέτηση παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικής περιθάλψεως σε όλους τους Έλληνες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας επιτρέπεται και υποστηρίζεται από το κράτος αλλά το δημόσιο ουδέποτε θα συμβάλλεται με ιδιωτικές εταιρίες για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες. Προτείνουμε δηλαδή το Ελληνικό δημόσιο να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να απαγορεύεται η σύμβαση του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα εις τον κλάδο παροχής υπηρεσιών της υγείας. Ο λόγος είναι ότι δημιουργούνται ανίερες συμμαχίες του δημοσίου με ιδιώτες και επέρχεται η διαφθορά. Εάν ο Έλλην πολίτης επιθυμεί να ζητήσει ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας εκτός του συστήματος που παρέχει η Ελλάδα τότε έχει κάθε δικαίωμα. Εξάλλου η ελευθερία είναι το βασικό γνώρισμα του Ελληνισμού και όλων των Ελλήνων. Το δημόσιο έχει υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Έλληνες, υψηλού επιπέδου, και αυτό είναι απόφαση την οποία λαμβάνουν όλοι οι Έλληνες. Όταν οι Έλληνες αποφασίζουν να έχουν δωρεάν υπηρεσίες υγείας σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και το κόστος. Στο μέλλον ουδέποτε αυτό θα γίνει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης από οποιοδήποτε νομοθετικό σώμα. Είναι προϋπόθεση και είναι επιλογή συνταγματική των Ελλήνων αυτό το συγκεκριμένο.

Ι) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αριθμόν 10. Άμεση αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ελληνοπαίδων, ακύρωση όλων των διεθνών συνθηκών που επιβάλλουν συνεργασία με γειτονικά κράτη για τον καθορισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Γνωρίζετε βεβαίως εκείνες τις ανίερες, τις βδελυρές συμμαχίες του Παπανδρέου με τον Γκιούλ όπου τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Ελληνοπαίδων θα καθορίζονται από εβραίους και Τούρκους. Και ξέρετε ότι ένα κλιμάκιο του Κ.Ι.Σ. κατοικοεδρεύει στον πρώτο όροφο του υπουργείου παιδείας και μια ομάδα Τούρκων υποτίθεται διανοητών, αν υπάρχει τέτοιος ορισμός στην Τουρκία, καθορίζουν το τι ακριβώς διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι το τραγικό κατάντημα του Ελληνισμού στις μέρες μας. Άμεση λοιπόν κατάργηση οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης που υπαγορεύει στον Ελληνικό λαό πως θα διδάσκει τα παιδιά του.

ΙΑ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑΜΕΠ

Αριθμόν 11. Απομάκρυνση όλων των εκπαιδευτικών, και αυτό το λέω συγκεκριμένα για την ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις διάφορες ΜΚΟ με σκοπό τη χειραγώγηση της παιδείας των Ελληνοπαίδων από την μεταπολίτευση και εντεύθεν. Η παιδεία είναι δωρεάν σε όλους του Έλληνες πολίτες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία βεβαίως και επιτρέπεται και υποστηρίζεται από το συντονισμένο κράτος των Ελλήνων, πάντοτε όμως υπό την αιγίδα του υπουργείου και απαγορεύεται σύμβαση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εις τον τομέα της παιδείας. Η παιδεία των Ελληνοπαίδων θα πρέπει να είναι έργο και απόφαση ολόκληρου του Ελληνικού λαού και κανενός Σόρου, κανενός Μπαμπινιώτη ή Βερέμη, καμιάς Διαμαντοπούλου, κανενός Αυγερινόπουλου. Όλες αυτές οι κυρίες όπως Ρεπούση, Δραγώνα κλπ οι οποίες έχουν πληρωθεί από όλες τις μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη για να αλλοιώσουν την παιδεία των Ελληνοπαίδων, απαγορεύονται από τώρα και εις το εξής. Οι Έλληνες αποφασίζουν για την παιδεία τους και όχι οι Τούρκοι, οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί (και το Τελ Αβίβ, συμπληρώνει ο Αντ. Βαλσαμάκης).

ΙΒ) ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αριθμόν 12. Άμεση αποκατάσταση των συντάξεων των Ελλήνων χωρίς εκείνο τον δαιδαλώδη θα έλεγα τρόπο με τον οποίο σήμερα οι συντάξεις καθορίζονται. 80% των απολαβών τις τελευταίας τριετίας. Εάν δηλαδή κάποιος είχε μισθό 2.000 ευρώ, το 80% θα είναι η σύνταξή του. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται το επίπεδο συνταξιοδότησης των επί μέρους ταμείων του κλάδου πριν από την παρούσα οικονομική κρίση. Δηλαδή υπάρχουν ταμεία ιατρών, ταμεία δικηγόρων, πολιτικών μηχανικών οι οποίοι πριν από αυτή την κρίση είχαν ένα επίπεδο απολαβών. Αυτό λοιπόν το επίπεδο θα επανέλθει όπως ακριβώς ήταν και πριν. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου Έλληνες πολίτες δεν έχουν στοιχειοθετήσει δικαίωμα σύνταξης, οπότε για να υπάρξει κοινωνική θα έλεγα εξισορρόπηση το 60% του μέσου όρου των συντάξεων θα αποδίδεται σε εκείνους που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τις υποχρεώσεις, να συνταξιοδοτούνται. Όλες αυτές οι τρεις κατηγορίες θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών άρα όλες οι εξειδικευμένες κατηγορίες αναπηρίας και λοιπά, όλες αυτές καταργούνται και όλοι οι Έλληνες υπεισέρχονται σε αυτές τις τρεις κατηγορίες συνταξιοδοτήσεως με πολύ απλούς και κατανοητούς τρόπους και χωρίς την τεράστια γραφειοκρατία που επικρατεί τώρα.

ΙΓ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΛΠ.

Αριθμόν 13. Άμεση αποκατάσταση των μισθών όλων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες ασφάλειας και πυροσβέσεως στα προ της κρίσεως επίπεδα. Η άμεση αποκατάσταση των μισθών των εκπαιδευτικών στα προ της κρίσεως επίπεδα όπως επίσης και η προσαύξηση αποκατάστασης των μισθών του δικαστικού σώματος και προσαύξηση 25% λόγω του φόρτου εργασίας που θα επιφορτιστεί το δικαστικό σώμα για την κάθαρση της δικαιοσύνης και της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα.

Αντώνης Βαλσαμάκης: Και εδώ λοιπόν πρόεδρε έρχεται το γνωστό ερώτημα «και που θα τα βρείτε τα λεφτά;" Συνελληνίδες, συνέλληνες μην ξεχνάτε εμείς δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, πολιτικός φορέας, δεν έχουμε κόμμα, χρώμα, δόγμα. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι φροντίσαμε το υπερόπλο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και όχι μόνον, να φτάσει στα χέρια των Ελλήνων. Για αυτά τα χρήματα μιλάμε. Τα χρήματα τα οποία θα φέρουν την απελευθέρωση της Ελλάδος, την απελευθέρωση των Ελλήνων και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Δεν είμαστε οι τυχάρπαστοι Τσιπραίοι, Σαμαροβενιζέλοι, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο επί σειρά ετών από το να διασφαλίζουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.

Δόκτωρ Λαμπράκης: Δεν κάνουμε καμία πρόταση εδώ χωρίς να έχουμε απόλυτη ευθύνη για το τι προτείνουμε και χωρίς να έχουμε ασφαλίσει εκ των προτέρων τι ακριβώς και πως θα χρηματοδοτήσουμε εκείνα τα οποία προτείνουμε.

Αντώνης Βαλσαμάκης: Έχοντας κάνει πρόεδρε αμέτρητα ξενύχτια προσπαθώντας να συνυπολογίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Αμέτρητα ξενύχτια με ειδικούς επιστήμονες, με ειδικούς οικονομολόγους, με ειδικούς λογιστές για να μπορέσουμε να πούμε αυτό το οποίο είναι η δική μας πρόταση.

Δόκτωρ Λαμπράκης: Και πάλι βεβαίως αυτές είναι προτάσεις δικές μας και θα θέλαμε να τις αντιπαραθέσουμε με τις προτάσεις οποιουδήποτε άλλου φορέα, γιατί εμείς ό,τι λέμε μπορούμε να το στηρίξουμε. Εάν κάποιος μπορεί να το στηρίξει θέλουμε να αντιπαρατεθεί.

ΙΔ) ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αριθμόν 14. Άμεση κατάργηση του φόρου ακινήτου περιουσίας. Καθότι η πραγματική ιδιοκτησία και η αφορολόγητη εργασία είναι οι δύο πυλώνες της ελευθερίας σε πρακτικό επίπεδο. Εξηγούμαι, το 1213 όταν υπήρχε αυτή η μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Αγγλικού στέμματος και του Πάπα Ιννοκέντιου του Γ', ο αυτοκράτορας της Αγγλίας Γεώργιος παρέδωσε την ιδιοκτησία όλων των γαιών, όλων των κτήσεων της Αγγλίας, προηγουμένων παρουσών κτήσεων και μελλοντικών κτήσεων, στο Βατικανό και ακολούθως το 1814 το Βατικανό το παρέδωσε στους Ιησουίτες. Έτσι λοιπόν ο μεγάλος φεουδάρχης του πλανήτη είναι αυτός που σας αναφέρουμε συνεχώς. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας υπενθυμίζει συνέχεια τον φεουδάρχη. Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας σαν ένα ελάχιστο ποσοστό του φόρου εισοδήματος. Και διερωτάται ο εχέφρων άνθρωπος εάν το κράτος έχει ανάγκη από άλλα 100 ευρώ γιατί δεν τα βάζει στον φόρο εισοδήματος αλλά τα βάζει στον φόρο ακινήτου περιουσίας; Ο λόγος είναι ότι θέλουν να σας υπενθυμίσουν ότι δεν είστε ιδιοκτήτες αλλά είστε χρήστες της γης και των οικιών στις οποίες ζείτε. Σας προβάλουν επίσης το τερατώδες και παιδαριώδες επιχείρημα ότι, μα όλοι πληρώνουν φόρο ακινήτου περιουσίας εσείς παραπονιέστε; Ναι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ήδη δώσει και έχουν ενεχυριάσει την ελευθερία τους στους φεουδάρχες. Εμείς οι Έλληνες λέμε ΟΧΙ. Δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο, δεν πρόκειται την επόμενη ημέρα να υπάρχει το παραμικρό, ούτε μία επιβάρυνση επί της ακινήτου περιουσίας.

Αντώνης Βαλσαμάκης: Και όταν λέμε πρόεδρε ότι έχουν ήδη δώσει ενέχυρο τις χώρες τους εννοούμε την πτώχευση που έχουν υποστεί τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη το 1932 και η Αμερική το 1933.

Δόκτωρ Λαμπράκης: Βεβαίως. Ήταν η εποχή εκείνη παιδιά, θυμάστε από το 1897 που δημιουργήθηκε το σύνταγμα το παγκόσμιο, δηλαδή της παγκοσμιοποίησης, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. (The Protocols of the Elders of Zion).

Όπως είδατε ήρθε σιγά-σιγά σαν προσωρινή ίσως επιβάρυνση κατά τον κ. Στουρνάρα ο οποίος είναι, για την δική μας τουλάχιστον κρίση, ένοχος εσχάτης προδοσίας του Ελληνισμού. Όχι του συντάγματος που υπάρχει σήμερα, παρόλο που και για αυτό είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας, είναι όμως ένοχος εσχάτης προδοσίας του Ελληνισμού. Η επιβολή φόρου ακινήτου περιουσίας στους Έλληνες κατέστει αναγκαία σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς λοιπόν ξέρουμε και εσείς ξέρετε κ. Στουρνάρα, που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, ότι οικονομική κρίση η Ελλάδα δεν έχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα αλλά της χρωστάνε όλοι τα πάντα. Σας έχουμε εξηγήσει ότι ακόμη και ο τρόπος που μετράτε τα χρήματά σας, τα ευρώ σας και τα δολάριά σας χρησιμοποιείτε την αριθμητική, χρησιμοποιείτε την Άλγεβρα για να κάνετε τις εξισώσεις σας, δηλαδή χρησιμοποιείτε τον Ευκλείδη, τον Αρχιμήδη, τον Πυθαγόρα.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΦΕΟΥΔΑΡΧΗ

Για φανταστείτε να μην ήσαν αυτές οι οντότητες στον πλανήτη; Πως ακριβώς θα τα μετράγατε; Με τα ξύλα του δάσους θα μετράγατε τα λεφτά σας;
Ακούστε λοιπόν αγαπητοί μου, ο Ελληνισμός, το έθνος των Ελλήνων δεν θα πληρώνει φόρους σε κανέναν φεουδάρχη, θα έχει πραγματική ιδιοκτησία. Και θα εξασφαλίσει αυτή την πραγματική του ιδιοκτησία κάνοντας την πρώτη κίνηση που ονομάζεται κτηματολόγιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, το κτηματολόγιο δεν έχει γίνει γιατί η αλλαγή των αξιών γης και ακινήτων στην Ελλάδα χειραγωγήθηκε από την CIA μέσω του Καρούζου του γεροντότερου και μέσω του Καρούζου του νεότερου. Βέβαια ο Καρούζος ο νεότερος γνώριζε ελάχιστα για την συμμετοχή της CIA στην χειραγώγηση της αξίας των ακινήτων στην Ελλάδα. Να ξέρετε όμως ότι όπως και να είναι το πράγμα η πραγματική αξία των γαιών και των ακινήτων των Ελλήνων, η πραγματική οριοθέτηση όλων των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών είναι πρώτο μέλημα του Ελληνισμού όταν αναλάβει τα ηνία και τις τύχες της Ελλάδος. Επομένως μαζί λοιπόν με την κατάργηση του φόρου ακινήτου περιουσίας θα υπάρξει και συνταγματική διευθέτηση να μην επιτρέπεται ποτέ εις το μέλλον να επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία. Επιμένω στο θέμα της ακινήτου περιουσίας γιατί είναι η πρακτική έκφραση της ελευθερίας των ανθρώπων.

ΙΕ) ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 25.000 - 35.000 ΕΥΡΩ

Αριθμόν 15. Επομένως η κατάργηση του φόρου ακινήτου περιουσίας και η άμεση αύξηση του αφορολογήτου του εισοδήματος των Ελλήνων σε αξιοπρεπή διαβίωση. Από 25.000 έως 35.000 ευρώ θα είναι εντελώς αφορολόγητα. Και ο λόγος είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να στερούμε την ελευθερία από τον Έλληνα. Θέλουμε να απολαμβάνει τους κόπους των εργασιών του και να διαθέτει τα χρήματα τα οποία παράγει η εργασία του με τον τρόπο που εκείνος πιστεύει. Προϋπόθεση όμως για την αύξηση του αφορολόγητου είναι ότι το ποσό αυτό θα ξοδεύεται εντός της Ελληνικής επικράτειας. Για φανταστείτε εάν ο κάθε ένας από εσάς είχε εισόδημα 30.000 ευρώ, δεν φορολογούταν όμως έπρεπε να το ξοδέψει εντός της Ελληνικής επικράτειας, καταλαβαίνετε ακριβώς τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα; Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα μόνον με τις συναλλαγές που θα δημιουργηθούν, φορολογώντας τις συναλλαγές να μπορέσει να εξασφαλίσει τα έξοδα συντηρήσεώς της; Τι επιτυγχάνει αυτό. Η αύξηση του αφορολόγητου υποστηρίζει και στηρίζει τον ορισμό της ελευθερίας. Είπαμε δύο οι πυλώνες της ελευθερίας: η πραγματική ιδιοκτησία και η αφορολόγητος εργασία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ελεύθερων ανθρώπων, μόνο οι δούλοι πληρώνουν φόρο στο αφεντικό, εδώ το αφεντικό δεν υπάρχει είναι μόνο στην λογική μας απόφαση πως θα διοικούμεθα όλοι μας.

ΙΣΤ) ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμόν 16. Εάν οποιοσδήποτε Έλλην αποφασίσει να εξάγει εκτός Ελλάδος το προϊόν της εργασίας του αυτό θα φορολογείται. Βεβαίως κανένας δεν θα μπορεί να σταματήσει την εξαγωγή οποιουδήποτε ποσού, όχι όμως του αφορολογήτου. Ό,τι ξοδεύεται εντός των Ελληνικών ορίων είναι αφορολόγητο από τις 25.000 έως 35.000 ευρώ.

ΙΖ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΩΝ. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Αριθμόν 17. Η επόμενή μας πρόταση είναι η σταδιακή αντικατάσταση όλων των εσόδων του κράτους από φόρους συναλλαγών. Δηλαδή θα καταργηθούν όλοι οι φόροι, θα υπάρχει μόνο ένας φόρος συναλλαγών ο οποίος έχει υπολογιστεί από χιλιάδες επιστήμονες διεθνώς, σε ένα συντεταγμένο κράτος χρειάζεται το 13% μέχρι το 15% των συναλλαγών για να μπορεί να παράγει τα έξοδα συντήρησης του κράτους. Επομένως η σταδιακή αντικατάσταση των εσόδων του κράτους από φόρους συναλλαγών και από μετοχοποίηση της χερσαίας, θαλάσσιας και υποθαλάσσιας περιουσίας.

ΙΗ)ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ & ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αριθμόν 18. Ο κάθε Έλλην όταν γεννιέται παραλαμβάνει μία μετοχή της χερσαίας περιουσίας μέσω του δήμου και μία μετοχή της θαλάσσιας και υποθαλάσσιας περιουσίας μέσω της κεντρικής κυβερνήσεως.
Έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες αναφορές ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να διοικηθεί η Ελλάδα χωρίς κόμματα, χρώματα και δόγματα είναι πάρα πολύ απλός. Είναι ο τρόπος όπου δεν γίνονται βουλευτικές εκλογές αλλά γίνονται εκλογές στα επιμέρους δημοτικά συμβούλια.

ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Όταν λοιπόν εκλέγονται στις τοπικές κοινωνίες οι κυβερνήσεις, στέλνουν στην κεντρική εξουσία δύο αντιπροσώπους ανακλητούς. Δηλαδή μπορούν να τους ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή και να τους αντικαταστήσουν με δύο άλλους. Εάν δηλαδή στην τοπική κοινωνία εκλέξουμε δέκα νομοθέτες, στέλνουμε δύο στην κεντρική κυβέρνηση ούτως ώστε εάν έχουμε 150 παραδείγματος χάριν επιμέρους δημοτικά διαμερίσματα έχουμε μία βουλή 300 που ονομάζεται «Δημοβούλιο». Αυτή η βουλή των 300 λοιπόν, αποτελείται από 2 αντιπροσώπους από κάθε δήμο οι οποίοι εξαρτώνται όχι από την κομματική εξουσία, γιατί δεν υπάρχουν κόμματα, αλλά εξαρτάται από την τοπική δημοτική κυβέρνηση, όπου δεν υπάρχει κομματισμός, όπου υπάρχουν αντιπρόσωποι νομοθετικού και αντιπρόσωποι διοικητικού. Οι αντιπρόσωποι του νομοθετικού απαρτίζουν το δημοβούλιο, ενώ οι αντιπρόσωποι του διοικητικού απαρτίζουν την δημόσια διοίκηση. Έτσι συμβάλουν όλοι οι Έλληνες με το ίδιο ποσοστό καθότι οι δήμοι θα καθορίζονται με τα γεωγραφικά όρια, βεβαίως, αλλά εντός των ορίων του πληθυσμού. Δεν μπορεί δηλαδή ένας δήμος όπως παραδείγματος χάριν η Γαύδος να έχει τα ίδια δικαιώματα αντιπροσώπευσης με έναν δήμο στην Β΄ Αθηνών που έχει 550.000 ψηφοφόρους. Επομένως ο καταμερισμός των δημοτικών κοινοτήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πληθυσμό ούτως ώστε να υπάρχει ισομερής και ισότιμη αντιπροσώπευση στο κεντρικό δημοβούλιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον δήμο Αποκορώνου. Αφού έχει γίνει το κτηματολόγιο γνωρίζουν όλοι οι δημότες ποιά είναι τα όρια των περιουσιών τους, ό,τι απομείνει είναι δημόσια περιουσία. Αυτή η δημόσια περιουσία μετοχοποιείται. Μία μετοχή λοιπόν αποδίδεται σε κάθε δημότη του δήμου Αποκορώνου. Κάθε ένας Έλλην αυτόχθων, ο οποίος γεννάται αναλαμβάνει και μία μετοχή. Η εταιρία η οποία διαχειρίζεται την δημόσια περιουσία του δήμου είναι αιρετή από την τοπική κοινωνία. Ο πολίτης, δεν είναι πλέον πολίτης μόνον αλλά είναι και μέτοχος, επομένως δεν καλείται μόνον ανά διετία ή τετραετία να εκφράσει την γνώμη του περί των διοικητών του, αλλά λαμβάνει μέρος και στην διοίκηση συνεχώς της δημόσιας περιουσίας, ούτως ώστε η συνισταμένη να αποδώσει το ανώτατο δυνατόν προϊόν. Έτσι λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο δήμος Αποκορώνου, επειδή έχει πλούσιες παραγωγικές μονάδες αποδίδει κατά μετοχή 2.000 ή 5.000 ευρώ τον χρόνο, όλοι λοιπόν οι δημότες του δήμου Αποκορώνου έχουν ένα ποσόν 5.000 ευρώ που αποδίδεται από την χερσαία περιουσία σε αυτούς. Αυτό το ποσόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ανταποδοτικό των υποχρεώσεών τους προς την κεντρική διοίκηση, δηλαδή το παρέχουν για τη διοίκηση, είτε το παίρνουν και το χρησιμοποιούν εάν έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους. Τι κάνει αυτό; Όσοι Αποκορωνιώτες έχουν μεταναστεύσει στην Αθήνα στον δήμο Κορυδαλλού, ο οποίος δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, τι θα κάνουν; Θα φύγουν από τον Κορυδαλλό και θα επιστρέψουν στον Αποκόρωνα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θα γίνει αποκέντρωση χωρίς να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, χωρίς να υπάρξει επιβολή από καμία απολύτως κατάσταση επειδή ακριβώς το έννομο συμφέρον των Αποκοριωτών θα είναι να είναι στην τοπική τους κοινωνία, έτσι λοιπόν το θέμα της αστυφιλίας θα λυθεί άπαξ και δια παντός.
Ένας άνθρωπος που έχει δύο παιδιά θα κάνει 4 ή 5.
Αυτό βοηθάει βεβαίως και στο θέμα της μειώσεως του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας, διότι εφόσον ένα παιδί από την γέννησή του παραλαμβάνει μία μετοχή της χερσαίας γης αυτό σημαίνει ότι αυτή τη μετοχή τη διαχειρίζεται ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού μέχρις ενηλικιώσεως. Άρα το κράτος, ο τρόπος και η χρηστή διοίκηση έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων τα έξοδα να μεγαλώσει το παιδί, να σπουδάσει το παιδί, να κάνει ο,τιδήποτε να προετοιμάσει τον Έλληνα πολίτη για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του με ευθύνη και πραγματική αρετή, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται υπόδουλος ή να γίνεται τσιράκι και τσανάκι του κάθε πολιτικού.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το μεγάλο όμως και το σημαντικότερο από όλα τα επιτεύγματα αυτού του συστήματος ξέρετε ποιο είναι; Δεν θα μπορεί κανένας Rothschild, Rockefeller, δεν θα μπορεί κανένας Nobel Energy ή οποιοσδήποτε άλλος να έρχεται και να σου παίρνει τη γη τη δική σου, να παίρνει το χρυσάφι σου ή το ασήμι σου, το ουράνιό σου ή το όσμιο ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο μέταλλο εν ονόματι, υποτίθεται, της εκμεταλλεύσεως, να σου δίδει π.χ. 1% και να κρατάει αυτός το 99% των κερδών. Η Ελληνική γη θα είναι ιδιοκτησία των Ελλήνων και κανενός αλλουνού!

ΓΙΩΡΓΟΣ Π
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/02/end.html

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙ END ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


507236-1459331_10202596741064725_699745502_n.jpg
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ! 
1255206_1398939353701138_1551423829_n.jpg

H HRW του Σόρος πίσω από τους φασίστες στην Βενεζουέλα! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

hugo chavezΜε πορτοκαλί ψέμματα οργάνωσαν την “εξέγερση”…
Με χυδαία ψέμματα και συκοφαντίες για την διακυβέρνηση Τσάβεζ, οι αχυράνθρωποι του Σόρος προετοίμασαν την “επανάσταση” στην Βενεζουέλα. Οι αριθμοί μπορεί να τους κατακεραυνώνουν, η αληθεια όμως δεν έχει καμμία σημασία εμπρός στην ληστεία μίας εθνικά κυρίαρχης χώρας, όπως η Βενεζουέλα.
H HRW είναι η προμετωπίδα του πλέον απάνθρωπου και ανήθικου καπιταλισμού που πρεσβεύει ο καταδικασμένος απατεώνας, Σόρος. Ο άνθρωπος που δεν δίστασε να διαλύσει χώρες, χρησιμοποιώντας ακόμα και τρομοκρατία ή μεθόδους γενοκτονιας για να σπάσει τις αντιστάσεις και να καρπωθεί τον δημόσιο πλούτο.

Το ότι η HRW έχει ταυτοποιηθεί ότι χρηματίζεται από χρηματοδότες της Αλ Κάιντα, δεν έχει ανακόψει την δράση της. Άλλωστε τα λόμπις ισλαμιστών και τούρκων είναι πλέον τόσο ισχυρά στην Ουάσιγκτον, που ο Μακκέιν ή η Κλίντον δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φωτογραφίζονται δίπλα σε ναζί (Ουκρανία) ή ισλαμοφασιστες (Αίγυπτος – Συρία) προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους χορηγούς τους.
Στην Βενεζουέλα λοιπόν φαίνεται να έχουμε επανάληψη του τι συμβαίνει στην Ουκρανία με την προοπτική όμως να μετατραπεί η χώρα σε “Συρία” παρόλο που το ισλαμικό στοιχείο δεν υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν όμως οι Κόνδορες που έδρασαν και δρουν στην Αργεντινή όπως και σε όποια άλλη χώρα αποφασίσει να συγκρουστεί με τους τοκογλύφους.
Το ζεύγος Άσσαντ και ο Τσάβεζ στην ελληνορθόδοξη μονή Αγίας Θέκλας το 2010
Το ζεύγος Άσσαντ και ο Τσάβεζ στην ελληνορθόδοξη μονή Αγίας Θέκλας το 2010
Σαν ετοιμα από καιρό, τα κοράκια του Σόρος αμέσως μετά τον θάνατο του Εθνικού ηγέτη της Βενεζουέλας, άνοιξαν τα φτερά τους. Σε μία έκθεση που συνέταξε η Human Rights Watch του Σόρος και των Σαουδαράβων πετρελαιάδων, η στόχευση ήταν ξεκάθαρη από τις πρώτες γραμμές:
“Hugo Chávez’s presidency (1999-2013) was characterized by … open disregard for basic human rights guarantees.”
“Η διακυβέρνηση Τσάβεζ (1999-2013) χαρακτηρίσθηκε από ανοιχτή έλλειψη σεβασμού σε βασικές εγγυήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων”!!!
Αυτό ισως και να είναι το πλέον γελοίο επιχείρημα για το εργο του Τσάβεζ που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα επίσημα στοιχεία. Στοιχεία που δεν μπορεί να καταρρίψει καμμία αερολογία έμμισθων καθαρμάτων:
Από το 1999, το επίπεδο φτώχειας τις Βενεζουέλας έχει μειωθεί κατά 37,6%, επίδοση που αποτελεί πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν μετρήσουμε τα στοιχεία από το 2004, όπου στην ουσία το κίνημα Τσάβεζ είχε την απόλυτη εξουσία, τότε μιλάμε για μία ιλιγγιώδη μείωση της τάξεως του 49,7%. Αυτή είναι η εγγύηση “ανθρωπίνων δικαιωμάτων” και όχι οι αρλουμπολογίες των σφαγέων του Σόρος. Το αντίστοιχο ποσοστό “ακραίας φτώχειας” από το 2004, έπεσε κατά 70% κατά την διάρκεια διακυβέρνησης του Προέδρου Τσάβεζ.
CHAVEZ2 
Παράλληλα, μόλις από το 2011 σε ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, 350,000 σπίτια χτίστηκαν με τελικό στόχο τα 380,000 χιλιάδες για το τέλος του 2013 σε ένα σχέδιο στέγασης των 3,7 εκατομμυρίων ανθρώπων που χρειαζόντουσαν στέγη.
Υγεία; Μέσα σε 9 χρόνια, 1,5 εκ. πολίτες της Βενεζουέλας έκαναν δωρεάν, πανάκριβες εγχειρήσεις αποκατάστασης της όρασης, πλέον της δωρεάν υγείας για όλους τους πολιτες, αλλά και την απογείωση της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας, για να μην υπάρχουν εκβιασμοί.
Παιδεία; Συντριβή του αναλφαβητισμού με θέσεις εκπαίδευσης για 1,75 εκατομμύρια αναλφάβητους.
…Αλλά ο Τσάβεζ δεν προστάτευε τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τον Σόρος.
Το σχέδιο Τσάβεζ δεν αποσκοπούσε απλώς στην διεύρυνση της κοινωνικής μέριμνας αλλά στον πλήρη μετασχηματισμό της κοινωνίας με πατριωτικό – κοινωνιοκεντρικό προσανατολισμό.
Για την ακρίβεια, η έκθεση της HRW, είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό γι’ αυτούς που θέλουν τον φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας να μην πηγαίνει στον λαό, αλλά στα όρνεα που εκπροσωπεί ο Σόρος, όπως ακριβώς έγινε στην “Αραβική άνοιξη”, όπως ακριβώς γίνεται στην Συρία, όπως θέλουν να γίνει και στην Ουκρανία. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα του δολοφονικού ιμπεριαλισμού που με προμετωπίδα νοσταλγούς των ναζί και ισλαμοφασίστες ρημάζει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες.
Πάνω από το φέρετρο του Τσάβεζ, θρηνούσε ο λαός της Βενεζουέλας, λοιδωρούσαν όμως οι προπαγανδιστές τύπου Ψυχάρη που τον παρουσίαζαν ως δικτάτορα. Πιστοί στα κελεύσματα του απάνθρωπου καπιταλισμού. Άλλωστε η “εξασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων” για τους καπηλευτές τους, είναι το δικαίωμα του μουλά να κυρήσσει το μίσος του κορανίου και όχι η στέγη για τον άστεγο, η υγεία για τον άπορο, η εξαφάνιση της φτώχιας με την κοινωνική διασπορά του εθνικού πλούτου. Ο μουλάς άλλωστε πουλά στους “χορηγούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, το πετρέλαιο φθηνότερα. Εάν υπήρχε ένας εγγυητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βενεζουέλα, αυτός ήταν ο Τσάβεζ και όχι οι έμμισθοι του Σόρος.
Εκτός από τον Σόρος, τον Τσάβεζ αποδόμησε και ο ...Ψυχάρης!
Εκτός από τον Σόρος, τον Τσάβεζ αποδόμησε και ο …Ψυχάρης!

HRW: “Ο Τσάβεζ επιτέθηκε στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης”!
Άλλη μία άθλια συκοφαντία για να δικαιολογήσουν την “πορτοκαλί επανάσταση” στην Βενεζουέλα. Από την αρχή της προεδρίας του, ο Πρόεδρος Τσάβεζ είχε να αντιμετωπίσει το σαμποτάζ της “νεοφιλελεύθερης” αντιπολίτευσης σε κάθε του βήμα, που έκανε το παν να ανατρέψει την κοινωνική επανάσταση στην διαχείριση του δημόσιου πλούτου. Αυτό παρά το γεγονός ότι ο Τσάβεζ προσήλθε επανειλημμένα στις κάλπες για να επιβεβαιώσει την λαϊκή εντολή στο πρόσωπο του. Η HRW, κρύβει την απόπειρα πραξικοπήματος το 2002, οργανωμένο από τους μεγαλοτσιφλικάδες των ιδιωτικοποιήσεων, τα διεφθαρμένα ΜΜ”Ε” και επίορκους στρατιωτικούς που έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί για να σταματήσουν την πορεία των εθνικοποιήσεων υπέρ του λαού. Το πραξικόπημα συνετρίβη από την παλλαϊκή εξέγερση που ακολούθησε, όπως ακριβώς έγινε με το Tamarod στην Αίγυπτο που εξαφάνισε τον ισλαμοφασίστα Μόρσι. Αυτό αποδεικνύει πως αυτοί που δεν σεβάστηκαν θεσμούς δημοκρατία και δικαιοσύνη, δεν ήταν ο Τσάβεζ αλλά η “πορτοκαλί” αντιπολίτευση. Πριν από το πραξικόπημα, είχε προηγηθεί το οικονομικό σαμποτάζ από τους αχυρανθρώπους “νταβατζήδες” που οδήγησε ακόμα και σε κλείσιμο των πετρελαϊκών εταιρειών με ζημία 20 δις για την τότε κυβέρνηση. Αυτό όμως ήταν το λιγότερο.
τσαβεζ πουτιν 
Στο παρασκήνιο, η υστέρηση αυτή των εσόδων αποσκοπούσε στην δημιουργία επισιτιστικής κρίσης στην Βενεζουέλα με τεχνητή έλλειψη τροφίμων ώστε ο λαός να εξεγερθεί κατά του Τσάβεζ! Οι πολυεθνικές τροφίμων, σχεδόν για τρία χρόνια, κρατούσαν σκόπιμα χιλιάδες τόνους ειδών πρώτης ανάγκης (αλεύρι, γάλα, καφές, ζάχαρη κλπ) σε τεράστιες αποθήκες όπου τα διέθεταν στην μαύρη αγορά, εως τις 14 Απριλίου, ημέρα των προεδρικών εκλογών. Ο Τσάβεζ ακύρωσε το δόλιο σχέδιο ρίχνοντας όλο το βάρος στην αγροτική παραγωγή και την δημιουργία εθνικών σημείων εκπτωτικής πώλησης τροφίμων, διαλύοντας στην πράξη τις αλυσίδες.
Η επανεκλογή του Τσάβεζ ήταν από τις πλέον θριαμβευτικές και καθαρές στην σύγχρονη ιστορία της Δημοκρατίας.
Σε αυτή την διαδικασία, ο Τσάβεζ ενίσχυσε και διεύρυνε το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας, γεγονός που η HRW θεώρησε ως “πλήγμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης”! Ήθελαν βλέπετε μία δράκα διεφθαρμένων και πλήρως ελεγχόμενων κρατικών λειτουργών που θα αντιστεκόντουσαν στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Με αυτή την διαδικασία, οι “νταβατζήδες” έχασαν κάθε προστασία και ήλθαν ενώπιον των ποινικών τους ευθυνών για την καταστροφή που προκάλεσαν στην χώρα. Μήπως κάτι αντίστοιχο δεν επιδιώκουν για την Ελλάδα με την απαξίωση της δικαιοσύνης ώστε να εκβιαστεί για να αθωώνει αχυρανθρώπους όπως ο Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ; Ποιός θα ξεχάσει τους ηρωϊκούς Πεπόνη – Μουζακίτη που ξεσκέπασαν όλη την συμμορία του μνημονίου;

HRW: Καταπιεστής ο Τσάβεζ, φυλάκισε έναν δικαστή!
Όντως, η φυλάκιση της διεφθαρμένης δικαστού Maria Lourdes Afiuni, έγινε σημαία για τα καθάρματα του Σόρος. Η εν λόγω “λειτουργός” αποφυλάκισε με εγγύηση τον μεγαλοαπατεώνα τραπεζίτη Eligio Cedeño, πρόεδρο του ομίλου CEDEL, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά στις ΗΠΑ! Ο μεγαλοτραπεζίτης είχε θησαυρίζει ποντάροντας κατά της οικονομίας της Βενεζουέλας… όπως ακριβώς τα καθάρματα του εδώ μνημονίου, με τις εντολές και την καθοδήγηση του Σόρος. Η δικαστής έμεινε στην φυλακή για έναν χρόνο και έπειτα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αυτή ήταν η αιτία της “εξέγερσης” της HRW, των διεφθαρμένων ΜΜ”Ε” και των παγκόσμιων τοκογλύφων που μίλησαν για καταπίεση και πλήγμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ποιοί; Αυτοί που σιώπησαν όταν ο τ. πρόεδρος – αχυράνθρωπος του ΔΝΤ Carlos Andres Perez, ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ το 1989 πάνω από 3000 ανθρώπους που διαδήλωναν κατά της πολιτικής του ΔΝΤ στην Βενεζουέλα! Ούτε κουβέντα για “ανθρώπινα δικαιώματα” και για ευαισθησία.

HRW: Ο Τσάβεζ φιμώνει την …ελευθερία του Τύπου!

Τι εννοούν ως “Τύπ0″; Μα φυσικά τον εκεί “βασικό μέτοχο”, ιδιοκτήτη της RCTV που αποδείχθηκε πράκτορας μυστικών υπηρεσιών και είχε αναλάβει το βρώμικο έργο εξυπηρέτησης του ΔΝΤ και των φρικτών εγκλημάτων την δεκαετία του 1980, οργανώνοντας παράλληλα το πραξικόπημα κατά του Τσάβεζ! Οι παραλληλισμοί με την Ελλάδα, καταλυτικοί. Και πάλι όμως τα στοιχεία είναι συντριπτικά και αποκαλύπτουν τα ψεύδη: Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας “που ελέγχεται από την κυβερνηση Τσάβεζ” έχει μόλις 5% τηλεθέαση αφού δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος Τσάβεζ ανέχθηκε την κυκλοφορία των εφημερίδων από βαρώνους του τύπου οι οποίες είναι στο σύνολο τους αντιπολιτευτικές. Το ότι δεν μπορούσε -όπως εμείς στην Ελλάδα- να ανεχθεί ένα “Ελεύθερο Βήμα”, οπωσδήποτε δεν είναι μομφή για την δημοκρατικότητα του.
τσαβεζ σαμαρας βενιζελος
Ούγκο Τσάβεζ, ο ηγέτης πρότυπο.
Η αποδόμηση του Τσάβεζ από τα βρωμερά κέντρα δεν είναι μόνο για την ληστεία της χώρας μεσω της πορτοκαλί επανάστασης. Ο Τσάβεζ πρέπει να αποδομηθεί στην ιστορία διότι αποτελεί το πρότυπο του Εθνικού ηγέτη που τρομάζει τους παγκόσμιους τοκογλύφους – φονιάδες των εθνών. Ο Πρόεδρος Τσάβεζ δεν ήταν κρατιστής, αλλά εθνάρχης. Δεν ήταν εξουσιομανής αλλά επαναστάτης. Δεν ακολουθούσε τις εξουσιαστικές δομές προάσπισης της υπερεθνικής ελίτ, αλλά δημιούργησε νέες, επαναστατικές που θα υπηρετούσαν τον λαό και την πατρίδα.
Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και νεκρό των πολεμούν οι μισάνθρωποι της HRW.
Ένας πρόεδρος Τσάβεζ θα έκλεινε φυλακή τους Παπανδρέηδες, τους Προβόπουλους, τις “ανακρίτριες” της διαπλοκής και τους νταβατζήδες της δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Τσάβεζ απέδειξε πως τα έθνη κρατούν τις τύχες τους στα χέρια τους. Αρκεί να περάσουν το συρματόπλεγμα του τρόμου, του ψεύδους, της αρνησιπατρίας και του εκβιασμού.
VENCEREMOS
VENCEREMOS
olympia.gr

Αρπάχτηκαν στον συμβολαιογράφο ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧANIKO ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΓEIΛE

Σχετικό: Οι «παρατυπίες» της μεζονέτας, του ξεΧΑΡΒΑΡΝΤισμένου Αδωνάϊ… (βίντεο Κίτρινου Τύπου)

Πιστοί στο ραντεβού τους στον συμβολαιογράφο για την εκπλήρωση του στοιχήματος ήταν οι πρωταγωνιστές του χθεσινοβραδινού τηλεοπτικού καβγά κατά...
τη διάρκεια της εκπομπής «Κίτρινος Τύπος» στο Extra3.
Το ραντεβού είχε οριστεί για τις 9.00 το πρωί στο γραφείο του συμβολαιογράφου Γιάννη Γούβελη στην Αθήνα. Πρώτος έφτασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο πολιτικός μηχανικός και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τον συνδυασμό «Επανεκκίνηση», Γιώργος Αλαϊάδης κατέφτασε μερικά λεπτά αργότερα.

Όλα ξεκίνησαν χτες το βράδυ, όταν στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» ο κ. Αλαϊάδης, ο οποίος έχει αποστείλει σχετική αναφορά και στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατήγγειλε ότι ο κ. Γεωργιάδης προέβη σε παρατυπίες κατά τη διαδικασία αγοράς μεζονέτας 217,14 τ.μ στο Μαρούσι Αττικής.
Η καταγγελία προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Υγείας, και ενώ η εκπομπή βρισκόταν σε εξέλιξη. Ανάμεσα στον κ. Γεωργιάδη και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη υπήρξε ένας εκρηκτικός διάλογος με εκατέρωθεν πυρά.

Η αντιπαράθεση οδήγησε στην «αναγγελία» ενός στοιχήματος: Ο κ. Γεωργιάδης προκάλεσε τον κ. Αλαϊάδη να σπεύσουν σε τράπεζα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία.

Προηγουμένως όμως ζήτησε να μεταβούν σε συμβολαιογράφο, παρουσία δημοσιογράφου και κάμερας της εκπομπής προκειμένου να υπογράψουν συμβόλαιο το οποίο θα ορίζει πως εάν δεν διαπιστωθούν παρατυπίες, ο κ. Αλαϊάδης θα οφείλει να καταβάλει 200.000 ευρώ στον...
υπουργό Υγείας.

Το ραντεβού... Στην αρχή τα πράγματα κυλούσαν ήρεμα. Ο υπουργός Υγείας και ο καταγγέλλων συνομιλούσαν σε ήρεμο ύφος, ζητώντας από τον συμβολαιογράφο να συντάξει το «έγγραφο του στοιχήματος». Μάλιστα έγιναν και οι απαιτούμενες δηλώσεις. Ο κ. Αλαϊάδης επανέλαβε στην κάμερα του zougla.gr την καταγγελία, ενώ ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Μαλλιά κουβάρια Δεν πέρασαν όμως παρά μερικά λεπτά μέχρι τα πράγματα να βγουν εκτός ελέγχου. Αμφότεροι εκστόμισαν βαριές εκφράσεις όπως «γελοίε», «συκοφάντη», «ψεύτη» και άλλες, μέχρι την στιγμή που ο υπουργός Υγείας αποχώρησε από συμβολαιογραφικό γραφείο. Από την πλευρά του, άφωνος ο συμβολαιογράφος «ένιψε τας χείρας του» καθώς τέτοια συμβόλαια δεν είναι δυνατόν να συνταχθούν. Οι εικόνες μιλούν από… μόνες τους:
H καταγγελία του πολιτικού μηχανικού στην κάμερα της «Ζούγκλας»
 
Όταν ένας υπουργός γίνεται γραφικός, ένας δημοσιογράφος γιατί να ζηλεύει;
Δείτε πως ένας υπουργός γίνεται ξεφτίλα προσπαθώντας να δικαιολογηθεί για ένα «μαϊμού» ταξίδι που έκανε στην Αμερική με έξοδα του ελληνικού κράτους προσπαθώντας να φτιάξει το προφίλ του.

Από ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
http://greki-gr.blogspot.gr/2014/02/aniko-eie.html?spref=fb

Ουκρανία: Ο ρόλος της Monsanto και του G. Soros στην εξέγερση (Upd)

Πολλά είναι τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν αναφορικά με τις γενεσιουργές αιτίες της πρωτοφανούς κρίσης στην Ουκρανία η οποία λίγο απέχει από ένα εμφύλιο πόλεμο με όλα τα μέσα. Η πιο «δημοφιλής» αιτία φαίνεται να είναι αυτή της γεωπολιτικής σύγκρουσης της ΕΕ και των ΗΠΑ από τη μια με τη Ρωσία από την άλλη με τη Δύση να επιχειρεί να θέσει υπο τον έλεγχό της τη χώρα.
Και αυτό θα μπορούσε να ήταν σωστό αλλά ίσως τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα δύο από τους παράγοντες που έχουν πρωτοστατήσει στη δημιουργία της υφιστάμενης κατάστασης στην Ουκρανία είναι η εταιρεία παραγωγής μεταλλαγμένων τροφίμων Mosanto και ο «ευεργέτης» των σχολείων σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Κοζάνη πολυεκατομμυριούχος George Soros.
Η απόφαση που έγινε η αιτία για την εκδήλωση των πρώτων διαδηλώσεων στην Ουκρανία ήταν αυτή του προέδρου της χώρας Viktor Yanukovych ο οποίος διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για την σταδιακή ένταξη της χώρας στην Ένωση όταν διαπίστωσε πως η παρούσα θέση της Ουκρανίας ως ο «σιτοβολώνας» της Ανατ. Ευρώπης θα τίθετο υπό κίνδυνο εάν οι Βρυξέλες προχωρούσαν σε «παράδοση» των εκτάσεων της χώρας στον κολοσσό μεταλλαγμένων προϊόντων Mosantο. Παράλληλα η Ρωσία έβλεπε μια συμφωνία με την Ε.Ε. ως απειλή για τη δική της οικονομική επιβίωση.
Το 2013 η Mosanto αποφασίζει  την ατασκευή μιας μεγάλης παραγωγικής μονάδας καλλιέργειας καλαμποκιού στην Ουκρανία. Η μονάδα αυτή θα κάλυπτε τόσο την εσωτερική κατανάλωση της Ουκρανίας όσο και τις εξαγωγές.
Η "εισβολή" της Mosanto στην αγορά της Ουκρανίας θα ήταν καθοριστικής σημασίας και για τις διαπραγματεύσεις του Κιέβου με την Ε.Ε.
Όπως είχε ανακοινωθεί αυτή θα έμπαινε σε λειτουργία το 2015 ενώ η εταιρεία τον Αύγουστο του 2013 βρισκόταν στη διαδικασία εξεύρεσης εκτάσεων για την τεράστια επένδυσή της με επίκεντρο την πόλη Vinnytsya. (η πόλη αυτή έγινε αργότερα επίκεντρο ταραχών με διαδηλωτές να επιχειρούν να καταλάβουν αστυνομικούς σταθμούς).
Βέβαια η μονάδα θα ήταν στην αρχή όχι για μεταλλαγμένους σπόρους καλαμποκιού αλλά για συμβατικούς όπως είχαν πει και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της Mosanto.
Το πρόβλημα ξεκινά όμως από το Αύγουστο του 2013 όταν οι υπεύθυνοι της Mosanto άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι συναντούν σημαντικά προσκόμματα στην κατασκευή του εργοστασίου στην  Vinnytsya σε σημείο που σήμερα όπως εξηγεί  σε συνέντευξή της στο περιοδικό Forbes η υπεύθυνη τεχνολογίας της Mosanto για την Ουκρανία και την Ρωσία Elena Fomina να μην υφίσταται πλέον συμφωνία για την κατασκευή του. «Νομίζαμε άλλα, αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να είναι μια εύκολη περίπτωση», τόνισε  στην συνέντευξη της.
Παρά το γεγονός ότι η Mosanto εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ουκρανία καλλιεργώντας εκτάσεις σύντομα ανακάλυψε ότι δεν θα μπορέσει να κατασκευάσει το εργοστάσιό της εκεί, εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με την απροθυμία των ουκρανικών αρχών να τους βοηθήσουν. Η διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. φαίνεται πως αποτέλεσε παράλληλα την αιτία για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων για την ανατροπή του Viktor Yanukovych.
Παράλληλα όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα τόσο ο George Soros όσο και ο Gene Sharp ιδρυτής του Albert Einstein Institution είχαν μεγάλα σχέδια και συμφέροντα από την συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ε.Ε. τα οποία τορπιλίστηκαν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ήταν η εφαρμογή μιας διαδικασίας δημιουργίας των συνθηκών ενός εμφυλίου.
Ο καθοσριστικός  ρόλος του G. Soros στην «εξέγερση»
O George Soros – τα ιδρύματα του οποίου όπως το «Solidarity Now»,  θεωρείται από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη ότι «βοηθούν τις κοινωνίες να αναλάβουν μέρος της ευθύνης τους»(!)- ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ουκρανία από το 2008 όταν η τότε πρόεδρος της χώρας Yulia Tymoshenko είχε δηλώσει ότι είναι «ο οικονομικός της σύμβουλος».
Ο Soros από το 2008 μέχρι to 2010 είχε αναλάβει να χρηματοδοτήσει 868 προγράμματα στην Ουκρανία –παρόμοιας φύσης με τα σχολεία και τη θέρμανση στην Ελλάδα- συνολικού ύψους 10 εκατ. $. Παράλληλα είχε δημιουργήσει τρία ιδρύματα. Ένα κέντρο «ιατρικής περίθαλψης και βιοτεχνολογίας», ένα ταμείο το «Αναγέννηση» τις δραστηριότητες του οποίου ο Yanukovych διέκοψε το περασμένο Νοέμβριο και φυσικά σε αγαστή συνεργασία με την Mosanto είχε ιδρύσει «το εργαστήριο για την προώθηση/αλλαγή νομοθετικών ρυθμίσεων»(!) "Лаборатория законодательных инициатив"
Αυτό γιατί η ουκρανική νομοθεσία εμπόδιζε στην Mosanto να υφαρπάξει τεράστιες εκτάσεις γης από έτσι ώστε να παράγει τα προϊόντα της,. Έτσι ο πανούργος Soros φρόντισε να φτιάξει ένα ίδρυμα για την αλλαγή της νομοθεσίας! 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

21/2/2898/Ω:10.10 ΠΡΩΪ Ο Ε.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 100,1 ΜΕ ΤΟΝ Χ.ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ

"ΠΡΩΪ Ο Ε.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 100,1 ΜΕ ΤΟΝ Χ.ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ"

Ζωντανά από Αμερική στο Ράδιο Κέρκυρα αύριο στις 10.10 ο Πρόεδρος της END Εμμανουήλ Λαμπράκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/02/14 (10.10)ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ AΠO AMEΡIKH ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ END ΕΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 100,1
( ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ )
http://www.artfmradio.com/

ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ,ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ,ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΞΙΑΣ 13 ΔΙΣ ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

2) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ 70% ΕΝΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ 30% ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ. 

ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

ΠΗΓΉ: http://amazonioscorfu.blogspot.gr/2014/02/1010-end.html

ΠΗΓΉ: http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/02/21-2-2898-w-10-10-prw-o-e-lamprakhs-sto-radio-kerkyra-100-1-me-t.html

Ζωντανά από Αμερική στο Ράδιο Κέρκυρα αύριο στις 10.10 ο Πρόεδρος της END Εμμανουήλ Λαμπράκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/02/14 (10.10)ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ AΠO AMEΡIKH ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ END ΕΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 100,1
( ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ )
http://www.artfmradio.com/

ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ,ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ,ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΞΙΑΣ 13 ΔΙΣ ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

2) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ 70% ΕΝΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ 30% ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ.

ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

ΠΗΓΉ: http://amazonioscorfu.blogspot.gr/2014/02/1010-end.html

ΠΗΓΉ: http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/02/21-2-2898-w-10-10-prw-o-e-lamprakhs-sto-radio-kerkyra-100-1-me-t.html

Μα ήταν εξαίρετος διπλωμάτης...

 Από τον Κώστα Σαρρηκώστα

Και ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα. Άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μας και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας ότι κάποιες ΜΚΟ (ίσως και εκατοντάδες αν ανοίξει η έρευνα) «έτρωγαν» και «κατάπιναν» εκατομμύρια ευρώ λες και ήταν στραγάλια.
Μείναμε επίσης άναυδοι όταν αποκαλύφθηκε η δράση των 15 και πλέον ατόμων γύρω από το λαθρεμπόριο πετρελαίου.
Και θα πέσουμε κυριολεκτικά... ανάσκελα όταν ακούσουμε πάλι, «μα ήταν καλός αυτός ο βενζινάς», «ήσυχος στη γειτονιά του αυτός ο οδηγός του βυτιοφόρου», «υπόδειγμα δημοσίου υπαλλήλου ο ανώτερος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Κ.Α» και «άριστος λειτουργός ο υπάλληλος του Α΄ Τελωνείου Πειραιά»...
Ας προσγειωθούμε. Οι περιπτώσεις αυτές -των τελευταίων δυο ημερών- είναι χαρακτηριστικές της πολιτικής σήψης και της βρομιάς που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας.
Είναι, όμως, αποτέλεσμα και της απάθειας που κυριαρχεί στην κοινωνία μας και που έχει – ας μου επιτραπεί- ποτίσει το πετσί των Ελλήνων. Πως αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός ότι την ώρα που εμείς απολαμβάνουμε τη φραπεδιά μας και συνεχίζουμε αμέριμνοι να κοιτάζουμε το... υπερπέραν, τα μεγάλα κεφάλια κρύβονται πίσω από αυτούς τους «αγωνιστές» και τους «μεροκαματιάρηδες» με αποτέλεσμα να μην τους δούμε ποτέ να κάθονται στο εδώλιο. Τουλάχιστον για να αποδειχθεί ή όχι και σε τι βαθμό η σχέση τους με την εκάστοτε ΜΚΟ, το εκάστοτε κύκλωμα λαθρεμπορίας...
Και αυτό είπε, άλλωστε, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης" ότι «πολιτικές ευθύνες σίγουρα έχει ο κ. Παπανδρέου και νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνηθούν και ποινικές ευθύνες. Διότι ο κ. Ρόντος θεωρείται από τα πρωτοπαλίκαρα τότε» και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται, όπως γίνεται και ποινικά με τα δικαστήρια που κάνουν τώρα τους ελέγχους για τα πρόσωπα αυτά κι αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα όπως ο κ. Παπανδρέου, θα πρέπει παραπέρα να ελεγχθούν».
Αλήθεια, όμως, πιστεύει κανείς ότι θα γίνει κάτι; Θα κάτσει στο σκαμνί κάποιος από την τότε κυβέρνηση; Έστω ένας διπλωμάτης, ένας πρώην υπουργός; Πολύ αμφιβάλω. Και είναι πραγματικά κρίμα την ώρα που σχεδόν κάθε βδομάδα αποκαλύπτεται και ένα μεγάλο σκάνδαλο κανείς από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές να μην λογοδοτεί. Να τον κρύβει το ίδιο το σύστημα που δήθεν τον... αποκάλυψε.
Ίσως, λοιπόν, όσο ποτέ αυτή η περίοδος να είναι η ώρα της Δικαιοσύνης. Να δείξουν οι δικαστές στον ελληνικό λαό ότι το πάρτι τελείωσε και πως ήρθε η ώρα του λογαριασμού.
Άλλωστε δεν νομίζω να μας έχει μείνει και κάτι άλλο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σήμερα...
Εκτός και αν αφήσουμε τον φραπέ και τελικά αποφασίσουμε να σηκώσουμε μανίκια.

http://zeronews.gr/index.php/logismos/9935

Ουκρανία όπως Γιουγκοσλαβία και ο ρόλος της Ελλάδας
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Πριν από λίγες μέρες το γνωστό αγγλόφωνο ρωσικό κανάλι, RussianTV, είχε παρουσιάσει ένα ενδιαφέρων ρεπορτάζ από την Κροατία.
Στο ρεπορτάζ μιλούσαν κυρίως ηλικιωμένοι Κροάτες που είχαν ζήσει την εποχή της ενωμένης  Γιουγκοσλαβίας και συνέκριναν εκείνη την εποχή με την σημερινή.
Οι περισσότεροι ομολόγησαν ότι έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα γιατί συνέβαλαν, υποκινούμενοι κυρίως από την γερμανική προπαγάνδα, στην διάλυση μιας ισχυρής διεθνώς χώρας που είχε δική της οικονομική πολιτική, ενώ σήμερα ζουν σε μια χώρα εξαρτημένη, με μια βαριά οικονομική κρίση, με την ανεργία να χτυπά «κόκκινο» και με του νέους να εγκαταλείπουν μαζικά την χώρα, (τι σας θυμίζουν όλα αυτά;).

Να μην ξεχνάμε ότι η ενωμένη Γιουγκοσλάβα ήταν η τέταρτη στρατιωτική δύναμη παγκοσμίως.
Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, δεν είναι παρά η επανάληψη σε νέα εκδοχή του ίδιου σεναρίου της Γιουγκοσλαβίας. Μια χώρα βαθειά διαιρεμένη μεταξύ καθολικών ουνιτών και ρωσόφωνων ορθοδόξων, με μεγάλη στρατηγική σημασία, οδηγείτε σε εμφύλιο σπαραγμό με μια ξενοκίνητη εξέγερση υποκινούμενη, κυρίως και πάλι από την Γερμανία, που θέλει να επεκτείνει την οικονομική και όχι μόνο κατοχή της ανατολικά.
Το ίδιο είχε γίνει και στην ενωμένη Γιουγκοσλαβία, με την διαφορά ότι αυτή την φορά το παιχνίδι είναι πολύ πιο «χοντρό», η Ρωσία δεν είναι η διαλυμένη Ρωσία της δεκαετίας του ενενήντα και ο Πούτιν δεν μπορεί με τίποτα να αφήσει να περάσει έτσι αυτό το νέο γερμανικό «πείραμα», γιατί απλά αυτό θα σημάνει το τέλος της παντοδυναμίας του.
Το ενδιαφέρων όμως είναι πως όλα αυτά επηρεάζουν  την δική μας χώρα. Σίγουρα αυτοί που υπέγραψαν με έξωθεν εντολές  το μνημόνιο της γερμανικής κατοχής της χώρας μας και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και στην εξόντωση, δεν είχαν υπολογίσει ότι οι εξελίξεις  της ευρύτερης περιοχής μας θα οδηγούσαν σε τέτοιες συγκρουσιακές καταστάσεις, όπως και το γεγονός ότι η Ρωσία δεν θα έμενε στην κατάσταση της παθητικής  αδυναμίας αντίδρασης όπως στην κρίση της Γιουγκοσλαβίας, (σκεφτείτε τι θα γίνονταν αν ξεσπούσε σήμερα η γιουγκοσλαβική κρίση).
Από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει δραματικά όλα τα δεδομένα. Η Ελλάδα και η Κύπρος ανήκουν είτε το θέλουμε είτε όχι σε μια περιοχή με ύψιστη στρατηγική σημασία και για την γερμανοκρατούμενη Ευρώπη αλλά και για την στενή της σύμμαχο Αμερική.
Την υποδούλωση της χώρας στις δυο αυτές δυνάμεις την υπηρετήσαν πολύ καλά μέχρι σήμερα ένα προδοτικό και κελπτοκρατικό πολιτικό κατεστημένο. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά και αν δεν το καταλαβαίνει ακόμα αυτό το ίδιο το κατεστημένο, τότε θα έχουμε πολλές απρόσμενες εκπλήξεις για όσους πίστεψαν στην ολοκληρωτική δύναμη των πατρώνων τους.
Ήδη η μη ελεγχόμενη Ρωσία έδειξε τα «δόντια» στη κρίση της Συρίας οδηγώντας για πρώτη φορά στην μετακομμουνιστική παγκόσμια ιστορία την Αμερική σε μια ταπεινωτική ήττα, που ακόμα δεν μπορεί να την «χωνέψει».  Στο Κυπριακό η Ρωσία έδειξε πως δεν μπορεί να ανεχτεί τετελεσμένα γεγονότα που πλήττουν άμεσα τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και φυσικά πολύ περισσότερο στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια να δουν στο υπογάστριο τους να αναπτύσσεται ένα καθαρά αντιρωσσικό καθεστώς γιατί αυτό θα σημάνει το τέλος της Ρωσίας και στη συνέχεια την διάσπαση της σε πολλά ελεγχόμενα από τη Δύση κομμάτια. Εδώ να μην ξεχνάμε και το μεγάλο «παιχνίδι» που παίζεται και με τους μουσουλμάνους της Ρωσικής ομοσπονδίας.
Το ερώτημα μας τι ρόλο παίζει η Ελλάδα σε όλες αυτές τις εξελίξεις και κυρίως πως εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της. Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο από  αυτούς που κατέστρεψαν την χώρα, από αυτούς την κατάκλεψαν και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην απελπισία και τους νέους στην εξορία.
Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ατού του ελληνισμού, (Ελλάδα -Κύπρος) και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει παρά μόνο σκόπιμα το προδοτικό πολιτικό κατεστημένο που έκανε πάντα πως δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι ο ενεργειακός πλούτος, (γνωστός ήδη από την δεκαετία του πενήντα)  και η στρατηγική θέση της χώρας. Μέχρι σήμερα δεν κάναμε τίποτα για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δυο τεράστια «προσόντα» του τόπου μας, για τον οποίον επίτηδες μας είχαν  επιβάλλει επί δεκαετίες την ιδέα της… ψωροκώσταινας. Ήρθε η ώρα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε και η ευκαιρία είναι ακριβώς επειδή το παγκόσμιο γεωστρατηγικό παιχνίδι «χοντραίνει».
Η Αρκούδα άρχισε να βρυχάται με πολύ άγριο τρόπο και από πίσω είναι και ο Δράκος, εξοργισμένος με τα αμερικανικά παιχνίδια στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αν παρακολουθείτε αυτές τις μέρες γερμανικά κανάλια, θα προσέξετε πως πολλοί Γερμανοί επώνυμοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες  βγαίνουν δημόσια και καλούν την «αξιότιμη» κ Μέρκελ, να είναι πολύ προσεκτική με τους Ρώσους γιατί, όπως επισείουν τον κίνδυνο,  η Γερμανία και ο γερμανικός λαός θα πληρώσει πολύ ακριβά μια κάποια αλαζονεία της γερμανικής εξουσίας, αυτή την φορά πολύ χειρότερα από την αλαζονεία του Χίτλερ.
Και ενώ οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες και εύθραυστες επανερχόμαστε στο ερώτημα μας, εμείς τι κάνουμε;
Αλήθεια σκεφτήκατε τι θα γίνονταν αν πήγαινε ξαφνικά Έλληνας Πρωθυπουργός,  (μιλάμε για Έλληνα πρωθυπουργό και όχι για ελληνόφωνο ανδρείκελο), στη Ρωσία για να διαπραγματευτεί  την στρατηγική θέση της χώρας μας όπως άλλωστε έκανε ο συνάδελφος του από την Τουρκία, αψηφώντας τις όποιες αμερικανικές σκληρές προειδοποιήσεις;
Αν δείχναμε την πολιτική θέληση να διαπραγματευτούμε αμυντικές συμφωνίες με τους Ρώσους, όπως κάνει αψηφώντας τους πάντες και τα πάντα η Τουρκία;
Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό;
Αν δεν μπορεί κανείς, τουλάχιστον να βγουν και να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι δεν κυβερνούν ανεξάρτητη Ελλάδα, αλλά… Ελλαδιστάν, (αυτό το καταλάβαμε, αλλά να το παραδεχτούν και επίσημα και οι «σωτήρες» μας και να δούμε τις συνέπειες αυτής της παραδοχής)  και το κυριότερο, να σταματήσουν τα αξιοθρήνητα θέατρα τύπου αγίου Όρους.
Ούτε και αυτό δεν σεβάστηκαν!
Το μόνο που επέτυχαν είναι και με την  συμβολή και κάποιων γερόντων, να ταυτίσουν αυτό το πιο πολύτιμο θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας, που είναι το περιβόλι της Παναγιάς με την καταστροφική τους πολιτική.
Αυτό το περιβόλι της Παναγίας δεν του αξίζει να γίνεται τηλεοπτικό σήριαλ εικονικής προπαγάνδας από χριστιανομάχους πολιτικούς που δεν διστάζουν να ψηφίζουν, (να ήταν μόνο αυτό;), υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων στο Ευρωκοινοβούλιο.
 
 
http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_8309.html

Ουκρανοί αστυνομικοί παραδίδουν τα όπλα!


Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Λουτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όταν αστυνομικοί υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και να εγκαταλείψουν το τοπικό...
αστυνομικό τμήμα υπό την «πολιορκία» των αντικυβερνητικών διαδηλωτών που είχαν καταλάβει νωρίτερα πολλά κυβερνητικά κτήρια στην πόλη.

Αλλοι ανέκφραστοι, άλλοι φανερά φοβισμένοι… Οι περισσότεροι, όμως, με σκυμμένο κεφάλι, αφού κατέθεσαν τα όπλα, αποχώρησαν σε γραμμή ο ένας μετά τον άλλο υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των διαδηλωτών, που φώναζαν «Ντροπή σας»!

Μπροστά στη μαζική επίθεση των αντιφρονούντων ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι οι άνδρες του δεν θα εμπλακούν πια σε συγκρούσεις με τους διαδηλωτές και ζήτησε από τους αστυνομικούς να καταθέσουν τα όπλα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους.

Άοπλοι οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν το αστυνομικό τμήμα για να επιστρέψουν σπίτι τους, κάτω από τα γιουχαΐσματα των διαδηλωτών.

Δημοψήφισμα σε Πάρο – Αντίπαρο για την υγεία. Σιγά μωρέ, τριτοκοσμική Ελβετία είμαστε για να σας ακούσουν; Εδώ κυβερνά ο μπομποΛαός.

αδωνις γιατροι

Να συνεχιστεί ο αγώνας για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
να καταδικαστεί η πολιτική που αφανίζει τις δομές υγείας και να απεργήσουν «νεκρώνοντας» τα δυο νησιά από κάθε δραστηριότητα στις 26 Φεβρουαρίου, αποφάσισαν οι κάτοικοι της ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ στο δημοψήφισμα που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή. Συνολικά ψήφισαν 5.419 πολίτες, εκ των οποίων ψήφισαν 5.365 «ΝΑΙ», 36 «ΟΧΙ» και 19 άκυρα. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επίσης ότι επί 4 συνεχή χρόνια τα 2.500 παιδιά των δύο νησιών στερούνται των υπηρεσιών παιδιάτρου! Ως συνέχεια του δημοψηφίσματος, προγραμματίστηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι τις Παροικιάς στις 26 του μήνα.
olympia.gr


http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_4103.html

Ο Έλληνας βουλευτής...

Συγχρωτίζομαι με αρκετούς ικανότερους εμού εθνοπατέρες/μητέρες. Ο μέσος όρος όμως αγγίζει τα όρια του δυσλεκτικού αναγνώστη, του υπερφίαλου μάγου της φυλής, του πανεπιστήμονα νηπιοτροφείου. 
Ο πνευματώδης Εμμαν. Ροΐδης, εκεί γύρω στα 1900, ειρωνευόταν:
"...στην πολιτική πανίδα της χώρας ενδημεί ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα: είναι σε θέση, να μεταβάλλει τους αχυρώνας εις δημοτικά σχολεία, τα χωράφια εις οικόπε­δα, τους ακτήμονας εις κτηματίας, τους χρηστούς υπαλλήλους εις Παυσανίας, τούς βλαχοδημάρχους εις ιππότας του Σωτήρος, τους δικαστάς εις αδικητάς και τους ξυλοσχίστας εις καθηγητάς. Το όχι και τόσο δυσεύρετο αυτό ιθαγενές είδος είναι ο Έλληνας βουλευτής..."
Δυστυχώς δεν άλλαξε και δεν αλλάζει το παραμικρό. 
Ψευτιά, καυχησιά, μικροπρέπεια, φανφαρονισμός. 
Γιατί; 
Διότι αυτό που αφηρημένα σήμερα λέμε Σύστημα, έχει βαθύτερα αίτια. Στην πρόστυχη αλυσίδα της ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ πρέπει να εστιάσουμε και να τσακίσουμε τη γάγγραινα. 
Το απέδωσε, τα ίδια περίπου χρόνια, ο αγιότερος των ελληνικών γραμμάτων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στο κλασσικό "Έμποροι των Εθνών":
"...Η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία κατά τους προγόνους. Η αργία γέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκε την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησεν την πολιτικήν..."
Κώστας Γ. Γιοβανόπουλος
Βουλευτής Ημα
 
http://kostasxan.blogspot.gr/2014/02/blog-post_4470.html

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας πήγαν στο Κίεβο και έφυγαν... τρέχοντας

Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας έφτασαν στο Κίεβο. Στο κτίριο του ουκρανικού ΥΠΕΞ οι ΥΠΑΜ, Frank - Walter Steinmeier, Laurent Fabius και Ράντοσλαβ Σικόρσκι θα συνέλθουν σε συνεδρίαση με την ουκρανική ηγεσία και την αντιπολίτευση, μες σκοπό την εκτόνωση της κατάστασης. Αυτό αναφέρθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας, Frank - Walter Steinmeier, κ. Laurent Fabius και Ράντοσλαβ Σικόρσκι θα συνέλθουν την Πέμπτη στο Κίεβο με την ουκρανική ηγεσία και την αντιπολίτευση», αναφέρει η λακωνική ανακοίνωση του γερμανικού ΥΠΕΞ.
Οι υπουργοί των χωρών της ΕΕ σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η επίσκεψη συμφωνήθηκε και από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Catherine Ashton.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γερμανικού ΥΠΕΞ Steffen Seibert, αργά το βράδυ η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί αποφασίστηκε η αποστολή των ευρωπαίων διπλωματών στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Seibert, στην τηλεφωνική συνομιλία των 2 ηγετών, συμφωνήθηκε ότι η Ευρώπη θα βρίσκεται συνεχώς σε «στενή επαφή» με τη Ρωσία για την διευθέτηση της διένεξης στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρθηκε, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα, στην οποία, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το θέμα των πιθανών κυρώσεων κατά της κυβέρνησης του Κιέβου.

Σχόλιο: Πιθανόν η αποστολή ευρωπαίων διπλωματών να αποτελέσει, μια από τις τελευταίες κινήσεις προς εκτόνωση της κατάστασης στην χώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια της κυβέρνησης της Ουκρανίας και οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες και για την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, διεξάγουν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα, αυξάνοντας την δυσαρέσκεια του δυτικού επί το πλείστον τμήματος. 

ΡΩΣΙΑ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ»
Η Ρωσία κατηγόρησε από την πλευρά της τους διαδηλωτές ότι οργανώνουν μια «βίαιη κατάληψη της εξουσίας».
Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, δια μέσου του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, επέρριψε την ευθύνη της κλιμάκωσης της βίας «ειδικά στους εξτρεμιστές», των οποίων οι πράξεις θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με ένα «επιχειρούμενο πραξικόπημα».
Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τις χώρες της Δύσης για ενθάρρυνση «αυτών των προκλητικών πράξεων».
Ο κ. Πεσκόφ, εξάλλου, αρνήθηκε να απαντήσει κατά πόσο η Ρωσία θα αποδεσμεύσει τη δεύτερη δόση του πακέτου διάσωσης της Ουκρανίας, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την ερχόμενη Δευτέρα.

Εγκατέλειψαν το Κίεβο οι ευρωπαίοι υπουργοί εξωτερικών λόγω... κινδύνου!!!
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας εγκατέλειψαν το Κίεβο χωρίς να συναντήσουν τον πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς έπειτα από τη νέα έκρηξη βίας ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, που προκάλεσε τον θάνατο πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.
«Αναχώρησαν. Δεν θα δουν τον πρόεδρο για λόγους ασφαλείας», δήλωσε διπλωματική πηγή.
Νωρίτερα, ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Στανισλάβ Σικόρσκι δήλωσε ότι ο μαύρος καπνός, οι εκρήξεις και τα πυρά γύρω από το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο προκάλεσαν πανικό στους ουκρανούς αξιωματούχους. 
 
http://kostasxan.blogspot.gr/2014/02/blog-post_1719.html

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΩΝΑ ΦΥΓΑΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ;

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ PROTON


ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ! Εκτός εάν είναι αυτός ο σκοπός τους.

Σύμφωνα λοιπόν με διαρροές, ο Θόδωρος Ασημακόπουλος που συνδέεται στενά με τον Γιώργο Παπανδρέου και ήταν κατηγορούμενος για το σκάνδαλο της Proton, φέρεται να γλιτώνει την “δαμόκλειο σπάθη” της δικαιοσύνης.

Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε μετά το σημερινό χάδι στον έτερο εκλεκτό της οικογένειας Παπανδρέου, τον Κλέωνα Παπαδόπουλο σε συνδυασμό και με την αίτηση για άρση ασυλίας των βουλευτών της ΧΑ, κάποιοι παίζουν ολέθρια παιχνίδια στην πλάτη της πατρίδας.

Ισχύει όντως η φυγάδευση Ασημακόπουλου; Και αν ναι, γιατί την έκρυψαν όλα τα κανάλια και όλα τα μέσα; Ειδικά για το συγκεκριμένο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε πολλές υποθέσεις ακόμα και με το σκάνδαλο των εξοπλιστικών;

Πως είναι δυνατόν όλοι οι παλιοί φίλοι και γνώριμοι της οικογένειας Παπανδρέου να βρίσκονται εκτός φυλακής; Ο Κοντομηνάς, Ο Γριβέας, ο Κυριακίδης, ο Κλέων Παπαδόπο0υλος και τώρα (εάν ισχυει) ο Ασημακόπουλος;

Μήπως θέλετε και κυβέρνηση Χρυσής Αυγής για να την κοπανίσετε στο εξωτερικό και να το παίζετε επαναστάτες αντί να είστε ΘΕΣΜΙΚΑ στην φυλακή για τις απάτες σας;

Προσέξτε καλά γιατί είστε ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ για να ακρωτηριάσετε ένα Έθνος. Είστε τιποτένιοι.

Θα επανέλθουμε. Διαβάστε όσοι δεν γνωρίζετε τι εστι Ασημακόπουλος:

Οι υπόγειες σχέσεις των «ανέγγιχτων» της λίστας, της Proton με το περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου

Παρά την αποκάλυψη βόμβα του Newsbomb για το μυστηριώδες πρόσωπο που συνδέει τους διεγραμμένους της λίστας, Σικιαρίδη και Ρωσσώνη με τον στενό φίλο του τ. πρωθυπουργού Θεόδωρο Μαργέλο, επικρατεί μία περίεργη σιωπή.

Μία ένοχη σιωπή που θα πρέπει να προβληματίσει κάθε πολίτη αυτής της χώρας, για τους επωνύμους παράγοντες που φαίνονται να ακροβατούν διαχρονικά στα οριακά μονοπάτια της διαπλοκής. Όσο διερευνούμε τα στοιχεία, τόσο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια «διαφθορά», μπορεί να είναι διαχρονική στην πατρίδα μας, δεν είναι όμως καθόλου αόριστη. Έχει πρόσωπα που τα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν σε περίεργες υποθέσεις που καταλήγουν σε σκάνδαλα, όμως οι ίδιοι παραμένουν ανέγγιχτοι. Ίσως να περιμένουν και πότε θα πεθάνει ο Λαυρεντιάδης για να γίνουν και επισήμως “αθώοι”.

Η εμπλοκή του κυρίου Nissim Josef με τους διεγραμμενους και τον «εξαφανισμένο» της λίστας, οδηγεί πάλι σε ονόματα του τ. πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, εγείροντας σοβαρότατα ερωτηματικά. Ο κύριος Ρωσσώνης, ο οποίος ξαφνικά εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, συνδέεται βάσει πλήθους δημοσιευμάτων με τον κύριο Θεόδωρο Ασημακόπουλο, μέλος του επίμαχου ΔΣ της Proton ο οποίος όμως παραμένει ακόμα στο απυρόβλητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Θ. Ασημακόπουλος αντιπροσωπεύει και την Ιταλική αεροναυπηγική εταιρία ALLENIA. Την περίοδο του 2010 επί αναπληρωτού υπουργού Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη και Γενικού Διευθυντή Εξοπλισμών Β. Βασιλάκου διεξάγονται σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της ΑLLENIA για την παραλαβή των ιταλικών μεταγωγικών αεροσκαφών C – 27 J που είχε παραγγείλει η Ελλάδα από το 2002. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη παρουσιάζουν διάφορα τεχνικά προβλήματα και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αρνείται να τα παραλάβει. Ο Β. Βασιλάκος επιβάλει ρήτρες καθυστέρησης και το «ντουέτο» Ασημακόπουλου – Ροσσώνη παρασκηνιακώς καταβάλουν προσπάθειες για να μην πληρωθούν οι ρήτρες και τα αεροπλάνα να παραληφθούν όπως – όπως…

Ο κύριος Ασημακόπουλος όμως έχει συμπτωματικά άλλη μία «ιδιότητα». Υπήρξε και αυτός στον κύκλο συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου! Ορισμένοι μάλιστα τον χαρακτηρίζουν το «αγαπημένο παιδί» του τέως πρωθυπουργού, συνέταιρος με άλλο ένα “αγαπημένο παιδί”, τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο με τον οποίον συνεργάζοντο σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Συμπτωματικά, ο κύριος Ασημακόπουλος παραμένει ακόμα και σήμερα στο απυρόβλητο για την υπόθεση της Proton. Όπως παρέμεινε ο κύριος Μαργέλος για την υπόθεση του καλαμποκιού (απαλλάχθηκε με βούλευμα). Λες και υπάρχει ένα αόρατο χέρι στοργής, γύρω από πρόσωπα που σχετίζονται με υποθέσεις που ζημίωσαν την Ελλάδα και φαίνεται να επανέρχονται ως πρωταγωνιστές μίας φαρσοκωμωδίας με τους πολίτες ακούσιους θεατές και χορηγούς…
Πηγή

Όπως επίσης: http://vassilikisiouti.wordpress.com/2013/01/12/99/

http://harryklynn.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7572.html

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters