Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση-φωτιά Σεραφείμ κατά του Α.Σαμαρά για την πολιτική του απέναντι στην Τουρκία!


ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σφοδρή επίθεση με ισχυρότατα επιχειρήματα κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουρογύ Α.Σαμαρά για την πολιτική που ακολουθεί απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας εξεπέλυσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με αφορμή....
τις δηλώσεις του δημάρχου της Αθήνας Γ.Καμίνη που δήλωσε ότι θέλει 14+1 τζαμιά στην Αθήνα. 

Πρακτικά τον κατηγορεί τον Α.Σαμαρά για πολιτική μειοδοσίας και υποχωρητικότητας απέναντι στον Ρ.Τ.Ερντογάν...

Οι τοποθετήσεις του λαοφιλούς ιεράρχη πραγματικά "καίνε": Εἶναι θλιβερό τό γεγονός ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας μετά τόν χυδαῖο ἐμπαιγμό του ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὁ ὁποῖος κατά τήν μαρτυρία τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Ἀρμενίας στήν Ἑλβετία γνωστοῦ τραγουδιστή Σάρλ Ἀζναβούρ «μισεῖ θανάσιμα Ἕλληνες καί Ἀρμενίους» ἀμέσως μόλις ἐπέστρεψε ἀπό τήν κοινή συνεδρίαση καί κοινοποιήθηκε στά Ἡνωμένα Ἔθνη ἡ ρηματική διακοίνωση τῆς Τουρκίας, ὅτι ἡ Ἑλλάς ψεύδεται ἀσύστολα καί δῆθεν παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο καί ὅτι τά νησιά της δέν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα, ἔσπευσε διά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης νά ἀναρτήση στήν «Διαύγεια» τήν δημοπράτηση κατασκευῆς τοῦ Τεμένους.

Παρά τό γεγονός ὅτι ἐξεδικάσθη ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ αἴτησις ἀκυρώσεως καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσις ἀποφάσεως περί τοῦ εὐθέως σχετικοῦ ἀντισυνταγματικοῦ Νόμου πού παραβιάζει ἀνερυθρίαστα τίς συνταγματικές ἀρχές τῆς ἰσότητος, τῆς ἀναλογικότητος καί τῆς περιβαντολλογικῆς προστασίας καί μάλιστα χωρίς κανένα ἐμφανές ἀντάλλαγμα μέ τήν ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητος, ἐπεστράφη λ.χ. ὁ πανίερος ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό νόμιμο ἰδοκτήτη του τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο;

Στην ουσία πρόκειται για ένα εθνικό κήρυγμα στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: "Ὁ κ. Γ. Καμίνης πού ἀρνήθηκε τήν χριστιανική θρησκευτική ὁρκοδοσία, πού «διέγραψε» τήν πρωϊνή προσευχή ἀπό τόν «ΑΘΗΝΑ 9,84», πού κατά τήν κοπή τῆς χριστιανικῆς βασιλόπιττας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀπηξίωσε τήν παράδοση καί πού φέρεται σάν ἀγνωστικιστής, τόν «ἔπιασε» ὁ καϋμός καί ὁ πόνος γιά νά γεμίση τίς γειτονιές τῶν Ἀθηνῶν μέ μουσουλμανικά τζαμιά γιατί βέβαια ἄν τοῦ βγεῖ «ὁ Θεός νά φυλάξη» καί σέ κάθε γειτονιά ἀνεγείρει 2 τζαμιά γιά τούς σουνίτες μουσουλμάνους θά πρέπει νά ἀνεγείρει καί 2 γιά τοῦς σιϊτες μουσουλμάνους, 2 γιά τούς δρούζους μουσουλμάνους, 2 γιά τούς μπετακτξήδες μουσουλμάνους, 2 γιά τοὐς ἀλεβίδες μουσουλμάνους καί δέν συμμαζεύεται... "

Ιδού ολόκληρη η ανακοίνωση με την ορθογραφία του Μητροπολιτη που προτιμά το πολυτονικό σύστημα...


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2013

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Μέ πρόσχημα τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως πού δῆθεν παραβιάζεται γιά νομίμους καί παρανόμους κατοικούντας στό λεκανοπέδιο μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς συνανθρώπους μας πού ὡστόσο ἀκώλυτα καί ἐλεύθερα διατηροῦν 150 τόπους λατρείας τους, ἡ θεσμοθέτηση καί ἡ μετά πάσης κρατικῆς ἐπισημότητος ἑδραίωση στήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης τήν Ἀθήνα, τήν ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν μαρτύρων της γιά τήν ἀποτίναξη τῆς 400ετούς δουλείας τοῦ Ἰσλάμ μέ τήν σέ βάρος τοῦ Κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπό τήν Πολιτεία ἀνέγερση τεμένους στό Βοτανικό, εἶναι ἕνα πολύ καλά ἐνορχηστρωμένο σχέδιο γιά τήν ἀπό πολλῶν χρόνων ἐπιχειρουμένη ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπείας καί ταυτότητος τῆς χώρας.

Σάν πολιορκητικός κριός γιά τήν ἐκπόρθηση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους χρησιμοποιεῖται τό Ἰσλάμ, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς δηλώσεις στό Δημοτικό Συμβούλιο Ἀθηνῶν τοῦ Δημάρχου κ. Γ. Καμίνη, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τόν σέ ἐξέλιξη σχεδιασμό γιά τήν δημιουργία 14 ἄλλων Τζαμιῶν σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Εἶναι θλιβερό καί ἀποκαρδιωτικό τό γεγονός ὅτι σέ αὐτό τό βύθιο σχέδιο ἐξανδραποδισμοῦ, συμπράττουν τά κόμματα τῆς συγκυβέρνησης Ν. Δημοκρατίας καί Πασόκ, πού κατά τεκμήριον ὄφειλαν ἐκφράζοντα τήν ἐκλογική τους βάση νά μήν «κουβαλοῦν νερό στό μῦλο» τῆς διεθνοῦς ἀποδόμησης -ὅπως στήν πλειοψηφία τους τά λοιπά κόμματα τῆς ἀριστεράς- πού ἔχει στήσει τό γνωστό διεθνές σύστημα, ὅπως πασίδηλα ἀποδείχθηκε πλέον μέ τήν λεγόμενη «Ἀραβική Ἄνοιξη» γιά τήν ἐπανίδρυση τοῦ χαλιφάτου καί τήν διά μέσου αὐτοῦ ἐκπόρθηση τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης.

Εἶναι θλιβερό τό γεγονός ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας μετά τόν χυδαῖο ἐμπαιγμό του ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὁ ὁποῖος κατά τήν μαρτυρία τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Ἀρμενίας στήν Ἑλβετία γνωστοῦ τραγουδιστή Σάρλ Ἀζναβούρ «μισεῖ θανάσιμα Ἕλληνες καί Ἀρμενίους» ἀμέσως μόλις ἐπέστρεψε ἀπό τήν κοινή συνεδρίαση καί κοινοποιήθηκε στά Ἡνωμένα Ἔθνη ἡ ρηματική διακοίνωση τῆς Τουρκίας, ὅτι ἡ Ἑλλάς ψεύδεται ἀσύστολα καί δῆθεν παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο καί ὅτι τά νησιά της δέν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα, ἔσπευσε διά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης νά ἀναρτήση στήν «Διαύγεια» τήν δημοπράτηση κατασκευῆς τοῦ Τεμένους. 

Παρά τό γεγονός ὅτι ἐξεδικάσθη ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ αἴτησις ἀκυρώσεως καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσις ἀποφάσεως περί τοῦ εὐθέως σχετικοῦ ἀντισυνταγματικοῦ Νόμου πού παραβιάζει ἀνερυθρίαστα τίς συνταγματικές ἀρχές τῆς ἰσότητος, τῆς ἀναλογικότητος καί τῆς περιβαντολλογικῆς προστασίας καί μάλιστα χωρίς κανένα ἐμφανές ἀντάλλαγμα μέ τήν ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητος, ἐπεστράφη λ.χ. ὁ πανίερος ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό νόμιμο ἰδοκτήτη του τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο;

Ὅπως ἀποκαλύψε ὁ κ. Γ. Καμίνης πού θά ξαναεκτεθεῖ γιά Δήμαρχος Ἀθηναίων, ὅπως δήλωσε, γιά νά ὑλοποιήση φαίνεται τήν πρόθεσή του νά ἰσλαμοποιήση τήν Ἀθήνα, τό σχέδιο προβλέπει τήν διά μέσου τῆς ἰσλαμοποιήσεως συνταγματική θρησκευτική οὐδετεροποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὥστε νά πάψη νά εἶναι Ἑλληνορθόδοξη Πολιτεία καί νά πάψη νά ἐκφράζη τό Ὀρθόδοξο Γένος.

Εἶναι χαρακτηριστικό καί ἀποκαλυπτικότατο τῶν ἀνωτέρω τὀ ἄρθρο τοῦ κ. Γ. Λιεροῦ στήν ἐφημερίδα ΕΠΟΧΗ (10/3/2013) τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς δηλ. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ πού ἔγραψε τά ἑξῆς φρικιαστικά: «Δέν μᾶς ἀρκεῖ ἡ Ἐκκλησία νά πάψει νά ἐμποδίζει τήν ἀνέγερση λατρευτικῶν χώρων γιά τούς Μουσουλμάνους. Πρέπει νά πάει μπροστά καί νά ἀναλάβει ἐνεργό ρόλο στήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τους συμπεριλαμβανομένων καί τῶν θρησκευτικῶν. Έτσι θά ἔδινε τό ἔναυσμα γιά μιά γόνιμη διαδικασία συναντήσεων καί ἀνταλλαγῶν μέ τούς μουσουλμάνους μετανάστες οἱ ὁποίοι θά μποροῦσαν νά δώσουν πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις τά στοιχεῖα γιά ἕνα νέο λαό ἀπό ντόπιους καί μετανάστες (sic)».
 
Στίς πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς ἡ Σαρία, ἡ μπούργκα καί ὁ «τετιμημένος στῦλος» τοῦ Ἰσλάμ τό Τζιχάντ. Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο λοιπόν, ὅτι δέν πέτυχε ὁ Ἰμπραήμ πασᾶς πού σχεδίαζε τήν δημογραφική ἀλλοίωση τῆς Χώρας μέ τήν μεταφορά φελλάχων ἐπιδιώκει μέ κάθε μέσο νά τό ἐπιτύχη σήμερα τό δειθνές σύστημα μέ ὀργανέτα, διατάκτες καί παπαγαλάκια του τούς παραπάνω ἀναφερομένους καθώς καί μέ τό συρφετό τοῦ μιντιακοῦ ἐξωνημένου χώρου.

Ὁ κ. Γ. Καμίνης πού ἀρνήθηκε τήν χριστιανική θρησκευτική ὁρκοδοσία, πού «διέγραψε» τήν πρωϊνή προσευχή ἀπό τόν «ΑΘΗΝΑ 9,84», πού κατά τήν κοπή τῆς χριστιανικῆς βασιλόπιττας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀπηξίωσε τήν παράδοση καί πού φέρεται σάν ἀγνωστικιστής, τόν «ἔπιασε» ὁ καϋμός καί ὁ πόνος γιά νά γεμίση τίς γειτονιές τῶν Ἀθηνῶν μέ μουσουλμανικά τζαμιά γιατί βέβαια ἄν τοῦ βγεῖ «ὁ Θεός νά φυλάξη» καί σέ κάθε γειτονιά ἀνεγείρει 2 τζαμιά γιά τούς σουνίτες μουσουλμάνους θά πρέπει νά ἀνεγείρει καί 2 γιά τοῦς σιϊτες μουσουλμάνους, 2 γιά τούς δρούζους μουσουλμάνους, 2 γιά τούς μπετακτξήδες μουσουλμάνους, 2 γιά τοὐς ἀλεβίδες μουσουλμάνους καί δέν συμμαζεύεται...

Ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς τί πράγματι συμβαίνει ἐν προκειμένῳ καί ὅτι στόχος τοῦ γνωστοῦ διεθνιστικοῦ συστήματος εἶναι νά παύση ἡ Ἑλλάδα νά εἶναι Ὀρθόδοξη καί νά μεταβληθῆ σέ δῆθεν οὐδετερόθρησκο κράτος πού στήν συγκεκριμμένη περίπτωση σημαίνει διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί κατάλυση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπείας.

Αὐτό διερωτῶμαι δέν τό ἀντιλαμβάνεται μεγάλο μέρος τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας καί σύμπας ὁ πνευματικός κόσμος ὁ περί ἄλλα τυρβάζων;       

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΗΓΗ 
http://helleniclegion.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9539.html

Μ. Λαζαρίδης: Aπό το BlackΒerry στους κβαντικούς υπολογιστές

Τον χαρακτήρισαν «Ελληνοκαναδό Μπιλ Γκέιτς». Ο πόντιος πατέρας του BlackBerry Mike Lazaridis ποντάρει τώρα στην κβαντική υπολογιστική και περιμένει τα πρώτα προϊόντα μέσα στην πενταετία!

Κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για τη Φυσική συνέβη τον μήνα που πέρασε, κάτι που σίγουρα διέλαθε την προσοχή των τραπεζιτών που κυβερνούν τις τύχες μας: στις 3 Μαρτίου 2013 μια ομάδα ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών του Καναδά - οι J. Z. Salvail, M. Agnew, A. S. Johnson, E. Bolduc και J. Leach, υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Rochester, Robert W. Boyd - ανακοίνωσαν μέσω του περιοδικού «Nature Photonics» ότι... ντρίμπλαραν την Αρχή της Αβεβαιότητας και μπόρεσαν να μετρήσουν άμεσα την κατάσταση ενός κβαντικού συστήματος.


Μέτρησαν το - θεωρητικά - άπιαστο!
Επιστημονικά αυτό το επίτευγμα σημαίνει τη λύση ενός γόρδιου δεσμού της κβαντομηχανικής - έπειτα από 25 χρόνια προσπαθειών - και την έναρξη, επιτέλους, της τεχνολογικής αξιοποίησης των κβάντων στους υπολογιστές, στις τηλεπικοινωνίες και στην κρυπτογράφηση. Οπως μπορείτε να διαβάσετε αγγλιστί στο Διαδίκτυο (βλ. www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2013.24.html και www.rochester.edu/news/show.php?id=5692), παρά το ότι η Αρχή της Αβεβαιότητας μάς έλεγε πως κάποιες από τις ιδιότητες ενός κβαντικού συστήματος παραμένουν αβέβαιες όταν κάποιες άλλες μετρούνται με ακρίβεια, οι ερευνητές κατόρθωσαν να μετρήσουν τις «συζυγείς μεταβλητές» της κυματομορφής ενός κβαντικού στοιχείου. Συγκεκριμένα, μέτρησαν τις πολωμένες καταστάσεις του φωτός, δηλαδή τις κατευθύνσεις ταλάντωσης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου του. Η μέτρηση αυτή έγινε άμεσα, με πέρασμα του φωτός από δύο κρυστάλλους διαφορετικού πάχους, και όχι έμμεσα, με τη γνωστή κβαντική τομογραφία.

Επιχειρηματικά, οι απανταχού τραπεζίτες και χρηματοδότες «τεχνολογικών επαναστάσεων» (venture capitalists) θα αρχίσουν τώρα να σκαλίζουν το θέμα... αλλά κάποιος τους πρόλαβε. Και αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από έναν Πόντιο 52 ετών που σε όλη τη ζωή του μετουσιώνει χαρακτηριστικά την αβεβαιότητα σε βεβαιότητα, έναν Ελληνα που παραδειγματικά «δημιουργεί από το τίποτε». Οπότε είναι επίκαιρα πρέπον να τον γνωρίσουμε.

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3407716BE52E4A58DA57DF0BDF755CCF.jpg Εμφανίσεις:  8 Μέγεθος:  39,8 KB
Ο Μιχάλης Λαζαρίδης δεν πρόλαβε να πάει σχολείο στην Κωνσταντινούπολη και... δεν μετάνιωσε

Ελληνική σπίθα στο βροχερό Οντάριο

Το 1966 ένα πεντάχρονο πιτσιρίκι από την Κωνσταντινούπολη πρωτοπήγε σχολείο στο Windsor, την «πόλη των ρόδων», όπως λέγεται η 200.000 κατοίκων δυτικότερη πόλη του Οντάριο, ακριβώς απέναντι από το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ. Η οικογένειά του είχε ξεριζωθεί από την Πόλη λόγω της τότε «αβρότητας» των γειτόνων μας και είχε κατευθυνθεί αρχικά στη Γερμανία αλλά κατέληξε στον ήσυχο Καναδά. Εκεί ο πατέρας Λαζαρίδης έπιασε δουλειά στην Chrysler και η μητέρα έγινε μοδίστρα, αλλά ο μικρός Μιχάλης τέλειωσε το Δημοτικό αριστούχος: στα 12 του ο «φιλομαθής Mike» κέρδισε το βραβείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης επειδή είχε διαβάσει όλα τα επιστημονικά βιβλία της!

Το 1979 ο Mike Lazaridis γράφτηκε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του πανεπιστημίου του γειτονικού Waterloo κερδίζοντας υποτροφία επειδή... βελτίωσε το σύστημα κουδουνιών του πανεπιστημίου. Το 1984 η αμερικανική General Motors ανακοίνωσε μια τεχνολογική πρόκληση πρόσκληση στους φοιτητές και ο Μιχάλης υπέβαλε πρόταση. Το αποτέλεσμα ήταν να του προσφέρει η General Motors συμβόλαιο 500.000 δολαρίων και... να εγκαταλείψει ο Μιχάλης το πανεπιστήμιο μόλις δύο μήνες πριν από την αποφοίτησή του. Με τα χρήματα του συμβολαίου, συν μια μικρή κρατική επιδότηση και ένα δάνειο 15.000 δολαρίων από τους γονείς του, ο Mike Lazaridis έστησε με τους φίλους του Mike Barnstijn και Douglas Fregin την εταιρεία Research in Motion (RIM) στον πρώτο όροφο μιας πιτσαρίας του Waterloo.

Αρχικά ασχολήθηκαν με τη βελτίωση οθονών LED για την General Motors και ασύρματων ψηφιακών δικτύων για τη Rogers Cantel Mobile Communications. Ομως το πρώτο ιδιαίτερα κερδοφόρο επίτευγμα της εταιρείας υπήρξε η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των ραβδογραφημάτων (barcodes) στο μοντάζ των κινηματογραφικών ταινιών. Με τα χρήματα που αποκόμισε από το Χόλιγουντ ο Μιχάλης μπόρεσε να χρηματοδοτήσει την έρευνα για «ένα μικρό πληκτρολόγιο με οθόνη, σε συσκευή χειρός, που θα χρησιμοποιεί ο βουλευτής στην πρωτεύουσα και ο βοσκός στην επαρχία», όπως έλεγε. Ετσι, το 1999 η RIM παρουσίασε την πρώτη ασύρματη φορητή συσκευή BlackBerry, που μετεξελίχθηκε στo πρώτο παγκοσμίως κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση σε e-mail servers. Από τότε ως σήμερα η RIM πούλησε πάνω από 75.000.000 τέτοια τηλέφωνα και ο Mike Lazaridis μπήκε στη λίστα του «Forbes» με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, με προσωπική περιουσία 2,2 δισ. δολαρίων.

BlackBerry: εφαλτήριο για την πρωτοπορία
Η επιχειρηματική επιτυχία ενός δαιμόνιου μηχανικού, που σώρευε τη μία ευρεσιτεχνία μετά την άλλη, δεν ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ούτε καν το ότι τον ονόμασαν «Ελληνοκαναδό Μπιλ Γκέιτς» λόγω της ομοιότητας εξακόντισης στην κορυφή με εγκατάλειψη του πτυχίου... Εκείνο που ήταν πρωτόγνωρο ήταν το τι έκανε ο Λαζαρίδης με τα πρώτα χρήματα που απεκόμισε από τα BlackBerry, προτού καν περάσει χρόνος από την ίδρυση της RIM: τον Οκτώβριο του 2000 δώρισε στο πανεπιστήμιο που είχε εγκαταλείψει 100 εκατ. δολάρια για να χτίσει το Ινστιτούτο Πειραματικής Φυσικής PI (Perimeter Institute for Theoretical Physics). Το ινστιτούτο αυτό αναδείχθηκε μέσα στην προηγούμενη δεκαετία σε πρωταθλητή του μαραθωνίου ενοποίησης της Θεωρίας της Σχετικότητας με την κβαντομηχανική. Από τον Μάιο του 2008 το PI έχει ως διευθυντή του τον θεμελιωτή της θεωρίας του «ανανεώσιμου Σύμπαντος» Neil Turok, ενώ από τον Νοέμβριο του 2008 έχει ως κύριο ερευνητή του τον πασίγνωστο Στίβεν Χόκινγκ.

Ενόσω οι πωλήσεις των BlackBerry αυξάνονταν, ο Λαζαρίδης συνέχιζε να εργάζεται σκληρά χωρίς να παρασύρεται σε κοσμική διαβίωση και το 2002 «ξαναχτύπησε»: μια επιταγή 33 εκατ. δολαρίων προς το ίδιο Πανεπιστήμιο Waterloo για την ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής IQC (Institute for Quantum Computing). To 2005 - τη χρονιά που το περιοδικό «Time» τον κατέταξε στους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του πλανήτη - χάρισε άλλα 17 εκατομμύρια για τη μεταστέγαση του IQC. Ευγνώμον το πανεπιστήμιο του απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα Μηχανολογίας και τον εξέλεξε στη θέση του πρύτανη. Στις 9 Ιουνίου 2008 ο Mike Lazaridis και η μαθηματικός σύζυγός του Ophelia Tong εγκαινίασαν το πρώτο στον κόσμο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Κβαντικής Υπολογιστικής WIN (Waterloo Institute for Nanotechnology), έχοντας χαρίσει συνολικά 270 εκατ. δολάρια στην επιστημονική έρευνα του Καναδά.Το Ινστιτούτο Πειραματικής Φυσικής, PI, ήταν η πρώτη δωρεά του Μ.Λαζαρίδη στην έρευνα

Η Κοιλάδα των Κβάντων

Η RIM του Λαζαρίδη από εταιρεία 10 ατόμων το 1992 είχε φθάσει το 2007 να έχει αξία 68 δισ. δολαρίων. Τη χρονιά εκείνη όμως η Apple παρουσίασε το πρώτο της iPhone. Οι πωλήσεις των BlackBerry της RIM άρχισαν να μειώνονται και το 2011 οι μετοχές της έχασαν το 55% της αξίας τους. Επειτα από αρκετούς μήνες πίεσης για «αντίδοτο στο iPhone», στις 22 Ιανουαρίου 2012 ο Mike Lazaridis άφησε το τιμόνι της εταιρείας που δημιούργησε και παρέμεινε τιμητικά αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Επιτροπής Καινοτομιών της.

Πέρασε ένας χρόνος σιγής για τον εκθρονισμένο Ελληνα και πολλοί θεώρησαν ότι αυτό ήταν το τέλος της μετεωρικής σταδιοδρομίας του. Οπως όμως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μιχάλης Λαζαρίδης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο που απέκτησε. Μπόρεσε να συνομιλήσει με τα στελέχη των ινστιτούτων που είχε χρηματοδοτήσει και να μάθει λεπτομερειακά το πού τους είχαν οδηγήσει οι έρευνές τους. Τότε, σε μια τέτοια επίσκεψη στα κβαντικά εργαστήρια, του ήρθε η έκλαμψη: η καινοτομία που δεν μπόρεσε να χωρέσει στα υπερστριμωγμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα των κινητών τηλεφώνων μπορούσε τώρα να γεννηθεί από... κβαντικά κυκλώματα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2013 ο ρώσος διευθυντής της επενδυτικής εταιρείας Q-Wave Capital Σεργκέι Κουζμίν επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Κβαντικής Υπολογιστικής στο Waterloo. Οταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι έψαχνε, τους απάντησε πως ενδιαφερόταν για κβαντική ασφάλεια και κρυπτογραφία στις τηλεπικοινωνίες. «Είναι ένα εκπληκτικό ίδρυμα» συμπλήρωσε, «όπου όλα αυτά που ψάχνω βρίσκονται σε φάση υλοποίησης». Και τελείωσε σιβυλλικά: «Μαγνητικά πεδία, ηλεκτρικά πεδία, βαρυτικά πεδία, επιτάχυνση, χρόνος, απόσταση... όλα μπορούν να μετρηθούν επακριβώς μέσω κβαντικών φαινομένων. Είναι περιοχές όπου θα κάνουμε πολλές επενδύσεις και θα δούμε άμεσα πρακτικές εφαρμογές».


Κβαντική τεχνολογία καθημερινής χρήσης
Επειτα από αυτή την επίσκεψη η ανακοίνωση που έκανε στα μέσα Μαρτίου ο ίδιος οικοδεσπότης του Κουζμίν, ο Μιχάλης Λαζαρίδης, άφησε το Χρηματιστήριο σύξυλο: ίδρυσε, είπε, την πρώτη εταιρεία χρηματοδότησης επενδύσεων σε κβαντική τεχνολογία! «Μα... πώς;» ήταν η απορία των περισσοτέρων «αφού είναι όλα ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο».

Ο Λαζαρίδης εξήγησε ότι δεν περιμένει να προκύψει αύριο ο «κβαντικός υπολογιστής» - αυτός εκτιμά ότι θα έλθει ως το τέλος της δεκαετίας. Αλλά άμεσα μπορούμε να έχουμε αισθητήρες και νανοκινητήρες με κβαντική τεχνολογία. Προκειμένου να κάνει το όραμα απτό προκήρυξε βραβείο 100 εκατ. δολαρίων για τον πρώτο που θα του φέρει ένα «κβαντικό tricorder». Αν αναρωτιέστε τι είναι το tricorder, θα πρέπει να ανατρέξετε στη μαγική διαγνωστική συσκευή που είχαν οι αστροναύτες του Star Trek: με ένα απλό πέρασμα πάνω από το σώμα του ανθρώπου, χωρίς την ανάγκη δειγματοληψίας αίματος ή ούρων, παρείχε - υποτίθεται - επακριβή εικόνα της κατάστασης υγείας του συγκεκριμένου ατόμου. Ο Λαζαρίδης επιμένει ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο είναι εφικτό με κβαντικά κυκλώματα αλλά και ότι είναι «προ των πυλών».

Προλαβαίνοντας τους δύσπιστους ο δαιμόνιος Πόντιος παρουσίασε τη συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων που θα κρίνει και θα επιβοηθά τους φερέλπιδες κβαντομηχανικούς: απαρτίζεται από τον πρώην αστροναύτη και φυσικό Steve MacLean, τον καθηγητή και διευθυντή του PI Neil Turok, τον διευθύνοντα σύμβουλο του IQC Raymond Laflamme κ.ά. Στην ερώτηση τι προβλέπει να συμβεί από μια τέτοια πρωτοβουλία απάντησε ότι το πρώτο που θα συμβεί είναι να δημιουργηθεί στην περιοχή Waterloo του Oντάριο το κβαντικό αντίστοιχο της Σίλικον Βάλεϊ, δηλαδή μια Κβαντική Κοιλάδα - μολονότι δεν υπάρχουν βουνά σ' αυτή την παρόχθια περιοχή του Οντάριο. Επειτα, μετά από μια φάση ζύμωσης που θα διαρκέσει το πολύ μια πενταετία, ο Λαζαρίδης προβλέπει να αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα κβαντικά κυκλώματα στην αγορά και τότε «ο κόσμος μας θα γίνει αγνώριστος» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η δική του «Αρχή της Βεβαιότητας»
Για πολλούς από όσους διάβασαν αυτές τις δηλώσεις στις 19 Μαρτίου 2013 - ή τις είδαν στη συνέντευξη προς το πρακτορείο Bloomberg: www.youtube.com/watch?v=K0IBgxVSWOI - πρόκειται για το «άνετο στοίχημα» ενός ανθρώπου με προσωπική περιουσία 2,2 δισ. δολαρίων. Για όσους όμως είχαν διαβάσει την είδηση της 3ης Μαρτίου, τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύγλωττα: ο Μιχάλης Λαζαρίδης γνώριζε για το «ντριμπλάρισμα της Αρχής της Αβεβαιότητας» και πόνταρε στη νέα εποχή με βεβαιότητα. Τη βεβαιότητα ότι η επένδυση στην παιδεία και στην έρευνα είναι η μόνη που δημιουργεί μέλλον.

Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ
__________________

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
 
http://www.inout.gr/showthread.php?t=115338 

Τι είναι το Venus Project


Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς ότι το Venus Project είναι το σχέδιο που περιγράφει την αυτονόητη δομή και οργάνωση που θα όφειλε να έχει μια ανθρώπινη κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται πολιτισμένη.
Μια κοινωνία δηλαδή η οποία θα έχει αφήσει για πάντα πίσω τις «παιδικές της αρρώστιες», τους κάθε λογής ανταγωνισμούς και συγκρούσεις και θα πορεύεται με ασφάλεια σ ένα βιώσιμο και δημιουργικό μέλλον. Κάπως έτσι, το Venus Project είναι πρώτα απ όλα ένας άλλος τρόπος αντίληψης και κατανόησης του κόσμου μας, του ανθρώπου και των σχέσεών του με τα πάντα γύρω. Και ίσως, στις αδιέξοδες και δύσκολες μέρες μας, να αποτελεί την μόνη σοβαρή, ρεαλιστική και εναλλακτική πρόταση για ένα ασφαλές μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.
Όλα τα παλιά πρότυπα και οι παλιές αξίες, όλες οι διαχωριστικές τοπικές παραδόσεις, οι πίστεις και οι κατεστημένοι φορείς, όχι μόνο δεν βοήθησαν στην επίλυση των ανθρώπινων κοινωνικών προβλημάτων και την εξέλιξή μας ως είδος, αλλά στην πάροδο των χρόνων δημιούργησαν πολλαπλά καινούργια και μεγαλύτερα προβλήματα. Τα κοινωνικά συστήματα που συντηρούνται δυστυχώς ακόμα και σήμερα, απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, βιώσιμο και δίκαιο περιβάλλον για όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους και μας οδήγησαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολύ επικίνδυνα αδιέξοδα, τον δε πλανήτη και τους πόρους του στην εξάντληση και την καταστροφή.
Έχοντας καθαρή επιστημονική και τεχνολογική γνώση και χωρίς προκαταλήψεις επίγνωση, των αιτιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα συσσωρευμένα παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα, το κοινωνικό σχέδιο Venus Project προτείνει το ριζικό επανασχεδιασμό της κοινωνίας και των δομών της, σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας την ίδια στιγμή ένα νέο σύστημα αξιών, μέσα από το οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούν να είναι πλέον τρόπος ζωής και όχι απλές διακηρύξεις επάνω σε χαρτιά, ενώ η σχέση μας με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους δεν θα είναι μια σχέση λεηλασίας με μοναδικό σκοπό το κέρδος, αλλά μια σχέση για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών όλων των ανθρώπων της γης, με σεβασμό και απαραίτητη προϋπόθεση τη φέρουσα δυνατότητα της γης σε πόρους.
Η πραγματοποίηση ενός τέτοιου οράματος θα δημιουργούσε ένα εντελώς ξεχωριστό, και διαφορετικό από το σημερινό, κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα είχαν τη δυνατότητα να ανθίσουν οι πραγματικές ανθρώπινες αξίες και κατ επέκταση ένας νέος παγκόσμιος πολιτισμός, στον οποίο οι άνθρωποι δεν θα είχαν λόγους πια να συγκρούονται και να αλληλοσκοτώνονται αδιάκοπα, αλλά θα νοιάζονταν, θα συνεργάζονταν και θα δημιουργούσαν από κοινού ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.
Καθοριστικότατος παράγοντας στην μέχρι σήμερα κατεύθυνση των κοινωνιών και του πολιτισμού μας, στην αναπαραγωγή των προβλημάτων μας αλλά και σαφές εμπόδιο στην πραγματική πρόοδο και τις δυνατότητές μας, είναι το παγκόσμιο τραπεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι φορείς που το υποστηρίζουν.
Είναι το χρήμα και η αδιάκοπη επιδίωξη ατομικού οφέλους με κάθε τρόπο.
Το οικονομικό αυτό μοντέλο είναι ο βασικός υπεύθυνος για όλα σχεδόν τα απαράδεκτα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν και πλήττουν τον κόσμο μας ακόμα και σήμερα…φαινόμενα τυφλής και ανούσιας βίας, συγκρούσεων, φτώχειας, ανισοτήτων, στερήσεων, εκμετάλλευσης και αδικίας που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.
Σχεδιάστηκε σε εποχές πραγματικής στέρησης αγαθών και επιστημονικής γνώσης και πλέον κρίνεται απαράδεκτο και άκρως επικίνδυνο.
Στη σύγχρονη εποχή εξυπηρετεί μονάχα μια μικρή παγκόσμια ελίτ σε βάρος όλου του υπόλοιπου πληθυσμού της γης. Το Venus Project λοιπόν προτείνει μια οικονομία, ένα μοντέλο ανάπτυξης και διανομής των πόρων πέρα από το χρήμα, την Οικονομία Βάση Πόρων.
Ο όρος και το νόημα μιας Οικονομίας Βασισμένης στους Πόρους προήλθε από τον Jacque Fresco.
Είναι ένα σύστημα στο οποίο όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα χωρίς τη χρήση χρημάτων, πίστωσης, αντιπραγματισμού ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος χρέους ή υποτέλειας.
Όλοι οι πόροι γίνονται κοινή κληρονομιά όλων των κατοίκων της γης και όχι μόνο μιας μερίδας ανθρώπων. Η υπόθεση στην οποία βασίζεται αυτό το σύστημα είναι το γεγονός ότι η Γη είναι γεμάτη με άφθονους ανανεώσιμους, ως επί το πλείστον, πόρους. Η πρακτική τού καταμερισμού των πόρων μέσω των χρηματοπιστωτικών μεθόδων είναι άδικη, άνευ ουσίας, σπάταλη και αντιπαραγωγική για την επιβίωσή μας.
Η οικονομία που βασίζεται στους πόρους θα αξιοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους από ξηρά και θάλασσα, φυσικό εξοπλισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., για τη βελτίωση της ζωής τού συνολικού πληθυσμού. Σε μια οικονομία βασισμένη στους πόρους και όχι στα χρήματα, θα μπορούσαμε εύκολα να παράγουμε όλα τα αναγκαία αγαθά και να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για όλους.
Οι πόροι για τους οποίους μιλάμε είναι υπαρκτοί, το επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας υπαρκτό και υψηλό…κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μιλάμε για κάτι ουτοπικό, κάτι θεωρητικό και μακρινό…
Το Venus Project παρέχει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης γιατί δεν είναι ένα κλειστό και περιορισμένο σύστημα. Μονάχα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να θέσουμε τους περιορισμούς στην πρόοδό μας.
Αν κάτι χρειάζεται λοιπόν αυτό είναι μονάχα η ανθρώπινη απόφαση για πραγματική πρόοδο και αληθινή εξέλιξη.
Δυστυχώς για όσο ακόμα οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές τους με πολέμους και συγκρούσεις το πολιτιστικό μας επίπεδο θα βρίσκεται εγκλωβισμένο στο Α.
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό, αλλά πολύ πιθανό, το ότι οι άνθρωποι ίσως χρειαστεί να χάσουν πρώτα εντελώς την πίστη τους στους σωτήρες τους, το πολιτικό σύστημα κλπ ή ακόμα να «χρειαστεί» να υποφέρουν και να εξαθλιωθούν πολύ, μέχρι να αποφασίσουν να δουν τον κόσμο μας και έξω από το «κουτί» που έμαθαν για πραγματικότητα...
Τάσος Πετρίδης
Ιδρυτικό μέλος της Πανγαία (The Venus Project)
 
http://www.apocalypsejohn.com/2013/04/venus-project.html

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟΛΟΓΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ... ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...!!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ>>


Βόμβες Assange (Wikileaks) πριν από λίγο για τα έγγραφα του Κίσινγκερ σε Ελλάδα – Αίγυπτο.

Πριν από λίγο ο Τ. Ασανς των Wikileaks σε ζωντανή συνέντευξη, προανήγγειλε ότι τα έγγραφα που βγαίνουν τώρα στην δημοσιότητα και αφορούν τον περιβόητο Κίσινγκερ περιέχουν πραγματικές βόμβες για την Ελλάδα.

-Δείχνουν πολύ σκοτεινή συνεργασία της Αμερικάνικης πλευράς με την Τουρκική παρά την “καλή σχέση” που είχε ο Αμερικανικος παράγοντας με την χούντα.

Για την Αίγυπτο, ο ιδρυτής των Wikileaks αποκάλυψε πως η Μουσουλμανική Αδελφότητα ήταν δημιούργημα του Κίσινγκερ που ήθελε να φυτεύει ισλαμιστές σε πανεπιστήμια για να διαλύουν την δομή των Εθνών! Ώστε να κλονίζονται τα δημοκρατικά καθεστώτα και να είναι χειραγωγίσιμα από τον Αμερικάνικο παράγοντα!

Αναμένουμε με αγωνία. Αν και είναι ξεκάθαρο πλέον το ποιός καλλιέργησε το σκοτεινό μέρος του παρακράτους που το είδαμε σε πλήρη δράση τόσο τον Δεκέμβρη του 2008, όσο και στις πυρκαγιές του 2007-2009.

 
http://www.triklopodia.gr/2013/04/assange-wikileaks.html

MEGA ΒΙΝΤΕΟ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ MEGA, ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ.

“TO 2012, ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.


ΙΟΒΕ ΣΗΜΕΡΑ: Φόβοι για υφεση 4,6% και ανεργία 27,6% και το 2013


Αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργος οικονομικών ΣΗΜΕΡΑ και “διαβεβαιώνει” για την ασφάλεια των καταθέσεων. Ο ίδιος που πριν λίγες εβδομάδες συνηγόρησε στο κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο.

Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκεται απλώς στο απυρόβλητο, αλλά σε ύπατο αξίωμα. Γεγονός που αποτελεί βιασμό στην προσωπικότητα κάθε πολίτη της Ελλάδας. Το ίδιο και οι δημοσιογράφοι που τον άκουγαν ευλαβικά.

Πλεον είναι δεδομένο ότι αυτοί αναίσχυντα εκτελούν τον ρόλο τους. Το κρίμα λοιπόν είναι αποκλειστικά στον λαιμό μας.
 


 
http://www.triklopodia.gr/2013/04/mega.html

Νέο «ψαλίδι» στις χαμηλές συντάξεις


Μείωση των κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ κατά 2%-3% ζητάει η τρόικα, για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία. Η πρόταση για νέα περικοπή στις συντάξεις έγινε από τα τεχνικά κλιμάκια και, αν τελικά υλοποιηθεί, θα επηρεάσει το 60% των συντάξεων, αφού
περίπου 1.800.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη, κάτω από αυτό το όριο.

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΙΚΑ, ενώ αρκετοί είναι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που αποχώρησαν από την εργασία τους με ευνοϊκούς όρους στο παρελθόν (π.χ. 15ετία, 25ετία και ανήλικο παιδί) και κινδυνεύουν τώρα να υποστούν άλλη μια μείωση στο μηνιαίο τους εισόδημα.

Το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να αποφύγει τον σκόπελο και επιχειρεί να διασκεδάσει τα πράγματα. Κατά πληροφορίες, έχει ζητηθεί ως και αναλογιστική μελέτη για να διαπιστωθεί το πρακτικό δημοσιονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη περικοπή. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου γνωρίζει καλά ότι ένα τέτοιο μέτρο θα προκαλέσει τεράστια κοινωνική κατακραυγή και επιδιώκει να το αποφύγει, αλλά η τρόικα φαίνεται ότι πιέζει για την εφαρμογή του. Αλλωστε, είναι τόσο έντονο πια το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, που οι δανειστές της χώρας επιλέγουν να ακολουθήσουν την «εύκολη λύση» της περικοπής των συντάξεων για ακόμη μία φορά...

Τα τεχνικά κλιμάκια επισημαίνουν ότι στις χαμηλές συντάξεις η συμμετοχή του κράτους είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των συνταξιούχων. Αρα, με τη «λογιστική» λογική των τεχνοκρατών της τρόικας, πρέπει να υπάρξει περικοπή και αυτών των συντάξεων για να αντέξει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και να μην καταρρεύσει, υπό το βάρος της βαθιάς ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Σημειώνεται ότι με βάση το τρίτο Μνημόνιο υπήρξε μείωση όλων των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) που αθροιστικά υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ. Η μείωση κυμάνθηκε από 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος των συντάξεων αυτών. Ειδικότερα, 5% μείωση υπήρξε για συντάξεις των 1.000-1.500 ευρώ, 10% μείωση για συντάξεις των 1.501-2.000 ευρώ, 15% μείωση για συντάξεις των 2.001-3.000 ευρώ και 20% περικοπή για τις συντάξεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 3.001 ευρώ, μεικτές αποδοχές.

Βασίλης Αγγελόπουλος

http://www.triklopodia.gr/2013/04/blog-post_2836.html

Οι Έλληνες εφοπλιστές πάλι τη «βγάζουν καθαρή»


Η φυγή κεφαλαίων από τις κυπριακές τράπεζες πριν το «κούρεμα» και η φορολογική ασυλία

Μπορεί ο κυπριακός λαός να υποχρεώθηκε να υπομείνει τα σκληρά μέτρα του Βερολίνου και να κουρεύτηκαν οι αποταμιεύσεις του ή εδώ και καιρό οι Έλληνες πολίτες να βλέπουν τη ζωή τους να
αλλάζει δραματικά με τα σκληρά μέτρα λιτότητας της τρόικας, όμως μια κατηγορία πολιτών μένει αλώβητη: οι Έλληνες εφοπλιστές.
Ο διεθνής Τύπος είχε ήδη ασχοληθεί με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων εφοπλιστών, οι οποίοι έμεναν προκλητικά στο απυρόβλητο από τα σκληρά μέτρα που επέβαλλε η τρικομματική κυβέρνηση σε όλο τον ελληνικό λαό. Η ελληνική ναυτιλία είναι ο μόνος οικονομικός τομέας της Ελλάδας, που μπορεί να χαρακτηριστεί «παγκόσμιας κλάσης», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung». Όμως, οι Έλληνες εφοπλιστές το καταφέρνουν πληρώνοντας μηδενικούς φόρους και έχοντας προνομιακή πληροφόρηση σε κρίσιμες στιγμές, όπως πριν το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Κύπρο.
Η φυγή των κεφαλαίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο πρώτο μισό του μήνα Μαρτίου δεν ήταν τυχαία, σημειώνει το γερμανικό περιοδικό «Spiegel», αναφερόμενο στη σχετική λίστα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Κύπρο. Η λίστα περιείχε 132 εταιρείες, που γλίτωσαν εκατομμύρια ευρώ από λογαριασμούς, ελάχιστες ημέρες πριν κλείσουν οι τράπεζες στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εφοπλιστές, χωρίς καμία πατριωτική συνείδηση, επέλεξαν να μεταφέρουν τα χρήματά τους κυρίως σε σκανδιναβικές τράπεζες. Η μερίδα του λέοντος φέρεται να αποταμιεύτηκε στη μεγάλη νορβηγική τράπεζα DNB, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο δανέζικο Τύπο.
Κόλαφος όμως για τους εφοπλιστές είναι και οι αναφορές σχετικά με τη φορολογική ασυλία που απολαμβάνουν στην Ελλάδα. «Μοιάζει εντελώς ακατανόητο σε μια χώρα που βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας, να μένει ανέγγιχτη μια εξαιρετικότερη» πηγή φορολογικών εσόδων. Σε κάθε νύξη για «συμβολή» των εφοπλιστών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η απειλή από τους «πατριώτες» της θάλασσας είναι συγκεκριμένη: όπως παίρνουν τα χρήματά τους από ελληνικές και κυπριακές τράπεζες με ευνοϊκούς όρους, έτσι αλλάζουν και τις σημαίες στα πλοία τους, εν μία νυκτί.
Γίνονται, έτσι, αιτία να χλευάζεται η Ελλάδα για μία ακόμα φορά στα ξένα μέσα ενημέρωσης, αντί να συμβάλλουν στην αντιστροφή της εικόνας της χώρας. «Οι σύγχρονοι απόγονοι των Αργοναυτών ελέγχουν περισσότερο από 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, παντρεύονται χήρες πρώην προέδρων των ΗΠΑ και γίνονται πρωτοσέλιδα όταν χαϊδεύονται με την Πάρις Χίλτον», σημειώνει ειρωνικά η «Sueddeutsche Zeitung».

ΑΜΦΙΒΙΟΥΣ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΣΕ ΡΩΣΙΚΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Επιμέλεια άρθρου Vagedim

atheatignosi.gr

Η υπομονή των κατοίκων του καρελιανού χωριού Vedlozero έχει εξαντληθεί. Οι κάτοικοι του χωριού ετοιμάζουν μια έκκληση προς τον ΟΗΕ απαιτόντας  μια για πάντα να ανακαλύψουν τι συμβαίνει στο χώρο πάνω από την πόλη τους. Οι εξωγήινοι επισκέπτονται την απομακρυσμένη περιοχή από το 1928 και ο ρωσικός στρατός έψαξε για ένα εξωγήινο σκάφος που συνετρίβει στη μεγάλη λίμνη στην περιοχή.
Οι αγρότες της περιοχής, όπως ένας άνθρωπος, ο FP Fedotov ανέφερε ότι είδε κάτι σαν ένα μεγάλο κύλινδρο με κόκκινη φλόγα να ρέει από το πίσω μέρος της συντριβής του σε μια λίμνη. Μερικοί λένε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίμνης και εμποδίζει τους ψαράδες που προσπαθούν να ψαρέψουν εκεί. Μετά την πτώση του αντικειμένου, οι ντόπιοι κάτοικοι άρχισαν να παρατηρούν ενα παράξενο 1 με 1,2 μέτρα μήκος πλάσμα. Το σώμα του πλάσματος ήταν λεπτό και τα χέρια του άγγιζαν το έδαφος. Κάθε χέρι είχε τέσσερα δάχτυλα. Το πλάσμα ήταν απίστευτα φοβισμένο, είναι πάντα κρυμένο μέσα στο νερό κάθε φορά που προσεγγίζεται από άνθρωπο.
Το αμφίβιο ανθρώπου- και η ύπαρξη του επίσης έχει αναφερθεί από πολλούς ανθρώπους γύρω απο την λίμνη Vedlozero. Το πλάσμα είχε φανεί επανειλημμένα στη λίμνη από τους κατοίκους της. Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Πετροζαβόντσκ έφτασε για να ερευνήσει την υπόθεση στην τοποθεσία. Δυστυχώς, τα πορίσματα και τα μέλη της ομάδας της έρευνας τελικά χάθηκαν στο γκούλαγκ.

Λένε ότι είναι γεγονός ότι για σχεδόν εκατό χρόνια το χωριό έχει επιτεθεί απο αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ολόκληρη μοίρα απο UFO φτάνουν τακτικά. Οι UFOλόγοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, αλλά μπάλες φωτιάς εξακολουθούν να παρατάσσονται σε γεωμετρικά σχήματα πάνω από τα κεφάλια των αγροτών. 

Ιστορικό: Η περιοχή Pryazha της Καρελίας βρίσκεται κοντά στη λίμνη Vedlozero. Αυτές οι περιοχές είναι μακριά από τον πολιτισμό, αλλά και ένα δημοφιλές μέρος για ΑΤΙΑ. Το 1928, ένα γεγονός ανέτρεψε την ζωή στο χωριό Shuknavolok, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη. 
Ένα σκάφος σε σχήμα πούρου φέρεται να συνετρίβει στη λίμνη. 

Τότε όλοι οι άνθρωποι παρακολουθούσαν την πτήση ενός κυλινδρικού σώματος μήκους περίπου 10 μέτρων, σε μια κεκλιμένη πορεία. Σύμφωνα με μάρτυρες, το τμήμα της ουράς του αντικειμένου έβγαζε σπινθήρες και κοκκινωπές φλόγες. 

Το 1988, μια αποστολή του κρατικού πανεπιστημίου του Petrozavodsk συναντήθηκε με το μόνο επιζόντα μάρτυρα απο το γεγονός. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε όλα τα προηγουμένως γνωστά γεγονότα, και για άλλη μια φορά είπε ότι ένα UFO, κρύφτηκε πίσω από το νησί Chiyraako, όπου κρίνοντας από τον ήχο, διαλύθηκε μέσω του πάγου και έπεσε στο νερό. Οι κάτοικοι έχουν σημειώσει την παρουσία ενός μεγάλου αντικειμένου στον πυθμένα της λίμνης για δεκαετίες, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να πιάσουν ψάρια. 

Το πιο εκπληκτικό πράγμα έμμελε να συμβεί αργότερα. Όταν οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά και οικισμοί συνάντησαν στην όχθη του Vedlozero ένα παράξενο πλάσμα με ένα μεγάλο κεφάλι, λίγο περισσότερο από ένα μέτρο ύψος." Το σώμα του ήταν λεπτό και με "λεπτά χέρια που έφταναν στο έδαφος, και τα πόδια του επίσης ήταν μικροσκοπικά." Οι ιστορίες για τη συνάντηση με την περίεργη οντότητα έφερε σε αμηχανία εκατοντάδες κατοίκους. Δεν υπήρχαν πλέον μόνο μεμονωμένοι παρατηρητές, αλλά και ομάδες των δέκα ατόμων. Για παράδειγμα, το 1932 το χωριό Shuknavolok τυλίχτηκε από ένα "πυκνό σκουρόχρωμο σύννεφο." Όταν είχε φύγει, η γη ήταν καλυμμένη από μια ουσία παρόμοια με ζελέ. Οι αγρότες το σύλλεξαν σε ένα μπουκάλι, και το χρησιμοποίησαν έπειτα ως φάρμακο.  

Οχι πολύ καιρό πριν το 1987, η σύζυγός του Fedorov είδε ενα λαμπερό UFO σαν τετραπλό δαχτυλίδι, περίπου στην ίδια θέση όπως περιγράφεται όπως το σώμα που έπεσε το 1939.  Τώρα, στην επαρχία γύρω από το Shuknavolok οι άνθρωποι παρατηρούν μια παρέμβαση τηλεοπτικής μετάδοσης. Αλλά σε γειτονικές περιοχές μόλις 5 μίλια μακριά -.δεν υπάρχει καμία παρέμβαση εκεί  Στην αρχή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι δύτες εξερεύνησαν την λίμνη. Αλλά η αναζήτηση παρεμποδίστηκε απο το πολύ λασπωμένο νερό και την πλήρη απουσία σημείων αναφοράς, καθώς το ίδιο το νησί Chiyraako από εκείνη τη στιγμή σχεδόν κατέρρευσε. Ωστόσο, η έρευνα δεν ήταν μάταια - στο κάτω μέρος βρέθηκε ένας μυστηριώδης σχηματισμός που θυμίζει λάβα.

Το Vodlozero είναι πολύ μεγάλο, εάν όχι το μεγαλύτερο, εθνικό πάρκο στην Ευρώπη.

Δείτε το Βίντεο ΕΔΩatheatignosi

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΒΟΥΡΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΧΑΛΙΑ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΑΛΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ!!!!
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥ (ΚΑΤ' ΕΜΕ) ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 
http://taxalia.blogspot.com/2013/04/1_8.html

ΩΣ ΠΟΤΕ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΘΑ ΓΡΑΦΗ ΑΣΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΩΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ;;;;


ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ!
ΠΡΟ ΟΛΙΓΗΣ ΩΡΑΣ ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΝ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (BLOG) "TAXALIA" ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ.

ΙΔΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΡΘΡΟ
------------------------------------------------------------------------------

Γιατὶ χαρακτηρίζετε τοὺς "χαρακτηρισμοὺς" τοῦ Μανώλη Λαμπράκη (φίλου τοῦ δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη) ὡς "ἀτυχεῖς καὶ ὑποτιμητικοὺς", ΠΡΙΝ ἐλέγξετε τὴν ἀλήθεια τῶν ἰσχυρισμῶν του;;
Αὐτὴ σας ἡ κριτικὴ εἶναι σίγουρα ἀτυχὴς!
Γιατὶ δὲν ἀναμένετε νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὸ ἀληθὲς ἤ τὸ ψευδὲς τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ Μ. Λαμπράκη;;;; Γιατὶ σπεύδετε νὰ τὸν κατακρίνετε;;
Ἑὰν ὁ Μ. Λαμπράκης διαθέτη πράγματι στοιχεῖα τὰ ὁποῖα στηρίζουν τὴν καταγγελία του, .... πῶς θὰ ἀντιδράσετε;;;;

Ἐπειδὴ εὶς τὸ ἀνωτέρεω ἄρθρο ἀναφέρεται καὶ τὸ ὄνομἀ μου, καὶ ἐπειδὴ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΜΟΥ εἰς τὸ θέμα τῆς END καὶ τοῦ Σώρρα καὶ τῶν 600 δισ, κοινοποιῶ καὶ ἐδῶ τὶς θέσεις μου γιὰ τὸ θὲμα αὐτὸ! (Δήτε τὸ βίντεο τὸ ὁποῖον συνέθεσε ἄγνωστος πρὸς ἐμὲ, περιλαμβάνοντας ἐπιστολὴ μου πρὸς ἀρνητὲς καὶ ἀμφισβητίες καὶ μία ραδιοφωνική μου συνέντευξι στὸν ΣΚΑΙ Πιερίας. Στὴν ἐπιστολὴ καταγράφεται σαφῶς ἡ θέσις μου).

http://www.youtube.com/watch?v=qpkeI8AWxCE

Ἡ ἀνωτέρω ἄποψις μου γιὰ τὸ θέμα τῆς προτάσεως τοῦ Σώρρα πρὸς τὴν Ἐλληνικὴ Δημοκρατία, ἔχει διατυπωθεὶ καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς, ΔΗΜΟΣΙΩΣ, πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν!

Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2012!
ΑΠΑΙΤΩ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ!

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ συνεργάτης τοῦ Μ.Λαμπράκη, ΟΥΤΕ τῆς END, ὅπως λανθασμένως ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο σας (2ο λᾶθος τοῦ συντάκτου). ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ!

ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙ τοῦ ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ! Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ΟΦΕΙΛΕΙ νὰ δημοσιεύση τὴν ἀπάντησι αὐτὴν, ἐὰν πράγματι ὑπάρχει! Ἄλλως λαμβάνει τὸ μέρος τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος!

ΔΕΝ ἄκουσα ἀπὸ καμμία ἐπίσημη πηγὴ νὰ ἀνακοινώνη ὅτι ἡ "συγκεκριμμένη ὁμάδα" συνεργάζεται μὲ διεθνές κύκλωμα ἀπατεώνων! Ὁ συντάκτης εἰκάζει συκοφαντῶν! Ἐὰν ἔχη ἐπίσημα στοιχεῖα καλεῖται νὰ τὰ ἀποκαλύψη! Ἄλλως συκοφαντεῖ!

ΕΑΝ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ" ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΗ ΑΜΕΣΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΟΥ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΟΜΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ!
ΣΗΜΕΡΑ!

Τέλος, μοῦ προξενεῖ ἐξαιρετικῶς ἀλγεινὴ ἐντύπωσι τὸ γεγονὸς, ὅτι ὁ συντάκτης ἄρθρου υἰοθετεῖ ὑποθετικοὺς καὶ μὴ ἀποδεδειγμένους χαρακτηρισμοὺς, ἀναφερόμενος σὲ ἀποσταθεροποίησι ΤΗς Ἑλλάδος, καθ' ἥν στιγμὴν ἡ πρότασις τοῦ Σῶρρα εἶναι ἐξαιρετικῶς εὐνοϊκότερη τῶν μνημονίων, ἀρνούμενος νὰ ἐλέγξη τὴν ὑπόθεσι!
ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕ, ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ;;
ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟ "ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ" Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ;;;;

ΕΙΧΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ! ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΩ!

Θεσσαλονίκη, 8 Ἀπριλίου 2013
Στέφανος Ἰ. Βαβούρας

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/04/blog-post_5868.html

Wikileaks :”Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. ΕΚΑΝΕ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΟΥΤΙΝ

ntora-samaras

ΙΝΤΡΙΓΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΝΤΑΒΑΤΖΙΛΙΚΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

Σημεία και τέρατα φαίνεται ότι έγιναν για να καταφέρει ο Θεόφιλος να πάρει τη θέση του Πατριάρχη Ειρηναίου και να αναγνωριστεί από το Ισραήλ και την Ιορδανία.

Σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ο ιστότοπος Wikileaks, ο τότε αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τσάρλς Ρις προσκλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών από τον γενικό γραμματέα Χαραλάμπη Ροκανά, κατ’ εντολήν της τότε υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη, και του ζητήθηκε να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ στον βασιλέα της Ιορδανίας Αμπντάλα για να υπογράψει αναγνώριση του νέου Πατριάρχη Θεόφιλου και να πιέσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ να τον αναγνωρίσει! 

Ο αμερικανός πρέσβης, στο σημείωμά του προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ο Ροκανάς ζητούσε τη βοήθεια των ΗΠΑ εξαιτίας της πρόσβασης που πίστευαν ότι είχαμε στον βασιλιά. Επιπρόσθετα, οι Έλληνες κατάλαβαν ότι η πρεσβεία μας στο Αμμάν είχε ειδική πρόσβαση στον αρχηγό πληροφοριών της Ιορδανίας Dhahabi. Οι Έλληνες δεν ζητούσαν από εμάς να εξασφαλίσουμε σε αυτούς ή τον Θεόφιλο ακρόαση από τον βασιλιά.

Περισσότερο ήθελαν από εμάς να συζητήσουμε την κατάσταση με τον βασιλιά σιωπηλά. Ζήτησαν επίσης από εμάς να συζητήσουμε με τους Ισραηλινούς την αποτυχία τους να αναγνωρίσουν τον Θεόφιλο.
Το μόνιμο επιχείρημα για την εμπλοκή της ΗΠΑ ήταν ότι με την αναγνώριση του Θεόφιλου θα αναχαιτιζόταν η αυξανόμενη τάση της ρωσικής Εκκλησίας για ηγεμονία στην περιοχή του Πατριαρχείου και θα έμενε έξω από τη διαμορφούμενη κατάσταση η Χαμάς».

Φαίνεται δηλαδή ότι είχε στηθεί μια «ιερή πλεκτάνη» για να στηριχτεί ο Θεόφιλος και να χάσει κάθε ελπίδα επιστροφής στον Πατριαρχικό Θρόνο ο Ειρηναίος, με επιχειρήματα που μάλλον ως… απλοϊκά και έωλα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Πάντως το ότι «επιστρατεύθηκαν» ακόμα και οι ΗΠΑ για να στηριχθεί ο Θεόφιλος και μάλιστα με την χρήση του επιχειρήματος ότι έτσι θα αναχαιτιστεί η ρωσική επιρροή δείχνει πως η τότε υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη είχε πολλούς λόγους -άγνωστο ποιους- για να «καρατομήσει» τον Ειρηναίο.

Το ότι το 2008 μετά τον πόλεμο στην Γεωργία, σαμποτάρισε ενεργά την ελληνορωσική αμυντική συμφωνία, φτάνοντας μέχρι του σημείου να απαγορευσει σε Έλληνες αξιωματικούς να μεταβούν στη Μόσχα όπου επρόκειτο να υπογράψουν την FOS (συμφωνία τεχνικής υποστήριξης) των Tor-M1.

Επίσης “πάγωσε” την υπογραφή απευθείας εμπορικής συμφωνίας για τα BMP-3HEL, επικαλούμενη τις άσχημα σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ λόγω της εισβολής και μόνο μετά από πίεση του Κ.Καραμανλή δέχθηκε να υπογραφεί η διακρατική συμφωνία που όμως μέχρι σήμερα έχει μείνει κενό γράμμα.

Στο μεταξύ αίσθηση έχει κάνει το δημοσίευμα μεγάλης κυκλοφορίας ισραηλινής εφημερίδας που στην πρώτη σελίδα ανέφερε ότι η αστυνομία διερευνά καταγγελία του Ειρηναίου προς το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, σύμφωνα με την οποία ο Θεόφιλος, για να αναγνωριστεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ ως Πατριάρχης Ιεροσολύμων, πλήρωσε στην ισραηλινή κυβέρνηση 13 εκατ. δολάρια! 

Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από κεφάλαια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων!
Να σημειώσουμε ότι ο Ειρηναίος παραμένει «υπό περιορισμόν», περίπου «φυλακισμένος» δηλαδή, σε αίθουσα του Πατριαρχείου από τις 11 Φεβρουαρίου 2008, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι πολλές φορές του στερούν και το φαγητό! Περιττό να πούμε βέβαια ότι απαγορεύεται να δεχθεί επισκέψεις.

makeleio

πηγη

http://1greek.wordpress.com/2013/04/08/wikileaks-%CE%B7-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B6/

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ABN AMRO

Έχετε χρυσό στην τράπεζα ? Αποσύρτε το αλλιώς θα καταλήξετε σαν τους Ολλανδούς.

Δεν περνάει μια ημέρα χωρίς οι τράπεζες να έχουν εφεύρει κάτι καινούργιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά στη Κύπρος και τώρα είναι η σειρά της Ολλανδίας, ήταν γνωστό ότι οι ολλανδοί πολίτες είναι περισσότερο χρεωμένοι από την Ισπανία, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι οι τραπεζίτες δεν γνωρίζουν την κατάσταση του έθνος, μετράνε μόνο τα χρήματα.

Φαινόταν σαν αστείο για την πρώτη Απριλίου, αλλά είναι μια πικρή πραγματικότητα που έπληξε Ολλανδοί υπήκοοι, οι ολλανδικές τράπεζες δεν δίνουν χρυσό για τους πελάτες τους, δίνουν ένα κομμάτι χαρτί κίτρινου χρώματος και φέρει, ότι ο χρυσός είναι σε ασφαλή μέρος, αλλά δεν μπορεί να το δώσει, ως επί το πλείστον μπορούν να δώσουν στους πελάτες τους το ποσό των χρημάτων που ισοδυναμεί με την τιμή του χρυσού την ημέρα (συμπτωματικά δύο ημέρες πριν, η τιμή του χρυσού υποχώρησε), για όσους θέλουν να αποσύρει όλα τα χρήματα μπορεί να λάβει το αντίστοιχο 25 %  , ενώ δεν μπορούν να αποσυρθούν το υπόλοιπο μέχρι νέες ειδικές παραγγελίες … ποιος;

-          Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν κατατεθεί ασήμι και πλατίνα. Ποιος είχε αυτή την λαμπρή ιδέα; ABN AMRO Bank αποτελεί άλλο μέρος του ενυδρείου οικονομικών καρχαριών  που λειτουργούν στο Banking σε όλο τον κόσμο

Σύμφωνα με την επιστολή με την οποία οι τράπεζες ανακοινώνουν στους πελάτες τους όχι μόνο να κλέψει όλα τα πολύτιμα μέταλλα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων

ABN Amro Halts Physical Gold Delivery 4/2/13 10:12 AM

From April Dutch ABN Amro is changing its precious metals custodian rules and “will no longer allow physical delivery.” New rule is effective on 1st April 2013. ABN:  your account will be settled at the bid or offer price in the ‘market’ and “you need to do nothing” as “we have your investments in precious metals.”

Er is een brief gestuurd door de ABN/Amro dat men geen goud of edel metalen meer uitlevert

Uit de brief:

Veranderingen in de afhandeling van orders in edelmetaal

Op 1 april 2013. ABN AMRO een andere bewaarder voor de edele metalen goud, zilver, platina en palladium .Hierdoor gaan we uw beleggingen in edelmetaal op andere wijze behandelen en beheren. In deze brief leest u er meer over. (zie de link)

Wat verandert er?

Met de overgang naar de nieuwe bewaarder gaat het volgende voor u veranderen vanaf 1 april 2013 .
U kunt uw edelemetalen metalen op uw beleggingsrekening niet langer door ons fysiek laat ons uitleveren

En eindigd met de zin;

Moet ik iets doen?

U hoeft niets te doen. Wij zorgen ervoor dat wij uw investeringen in edel metalen op de nieuwe manier afhandelen en beheren.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό είναι ένα σημάδι της σκοτεινές μέρες για την Ευρώπη, όταν οι πολιτικοί έχουν αφήσει τις τράπεζες να κλέβουν χρήματα από τους πολίτες, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση και όλα εξαρτώνται από πολυεθνικές / Τράπεζες που δεν θα διστάσουν στην έναρξη των πολέμων, για να γεμίσει τα ταμεία τους, εμείς; .. Πες μου αν κάνω λάθος.

Ζητώ συγνώμη για την ορθογραφία, αλλά είμαι Ιταλός, χαιρετισμούς Andriolo Omar.

olympia.gr

http://1greek.wordpress.com/2013/04/08/42298/

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ NIBIRU....


Η συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ο Bob Dean, τον Σεπτέμβριο του 2008, στην Αριζόνα και στην οποία αναφέρεται σε όλα τα μυστικά projects και τα ανεξήγητα μυστήρια των καιρών μας.

Πράγματι, οι Anunnaki υπάρχουν, η κιβωτός της διαθήκης έχει βρεθεί, η λίμνη Vostok κρύβει μεγάλα μυστικά, ο Nibiru έρχεται.... Απολαύστε τον!!


Ήμουν ένα φυσιολογικό άτομο για ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου.Όταν έμαθα ότι έμαθα το 1963,64,65 η ζωή μου άλλαξε.Και ότι είχα μάθει μου έγινε εμμονή.Και όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει πολύ περισσότερα.Το παλιό μοντέλο κατέρρευσε γύρω μου.Ο κόσμος που νόμιζα ότι ζούσα δεν ήταν ο πραγματικός κόσμος στον οποίο ζούσα και η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή που πραγματικά αντιλαμβανόμουν. Ανακάλυψα ότι πολλά από αυτά που βλέπουμε αποτελούνε μία ψευδαίσθηση!

Εμείς... Εμείς οι άνθρωποι μερικές φορές , αντί να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα δημιουργούμε έναν μικρό δικό μας κόσμο. Ξέρετε,σηκωνόμαστε και πηγαίνουμε στη δουλειά.Μεγαλώνουμε τα παιδιά.Αγοράζουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε διακοπές. Συνεχίζουμε τις ζωές μας. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, τα οποία τοποθετούμε στην τράπεζα για το κολέγιο των παιδιών.
Και ζούμε μία κανονική ζωή.

Και τότε έμαθα ότι δεν υπάρχει "κανονική ζωή", ότι ο κόσμος που υπάρχει δεν είναι αυτός που όλοι νομίζουμε ότι είναι.Το παλιό μοντέλο συνετρίβη κάτω από τα πόδια μου.Κάθομαι εδώ μπροστά σας, σαν ένα ανθρώπινο ναυάγιο, θα μπορούσαμε να πούμε, ως προς ότι συνήθιζα να είμαι.
Επειδή έχω ζήσει σε έναν κόσμο κομμένο και ραμμένο σε συγκεκριμένα μέτρα.


Έχω διατελέσει μέλος ενός δικτύου, το επονομαζόμενο Old Boys Network, για πάνω από 40 χρόνια.
Όταν δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο, αποτελούταν από στρατιωτικούς όλων των βαθμίδων, όλων των υπηρεσιών.Είχαμε ακόμη και δύο κοσμοναύτες, που συνδέθηκαν μαζί μας, και παρείχαν πληροφορίες.Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, οι Old Boys, ανταλλάσσαμε πληροφορίες μεταξύ μας, επειδή κατείχαμε υψηλές θέσεις στο στρατό.Στις τάξεις μας είχαμε ένα ζευγάρι ναυάρχων, δύο κοσμοναύτες, αμέτρητους συνταγματάρχες και ταγματάρχες, λοχίες, ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και βαθμίδες, σε όλο τον κόσμο,οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμασταν μεταξύ μας.Και κάποιοι από εμάς κατείχαν πολύ ευαίσθητες θέσεις και είχαν πρόσβαση σε πολύ υψηλής διαβάθμισης υλικό.
Αρχικά, υπήρχαν πάνω από 150 άτομα, αλλά στις μέρες μας δεν υπάρχουν πάνω από 10.
ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΡΑΡΑΤ

Υπάρχει μία υπερ-μυστική ομάδα, μεταξύ των μυστικών ομάδων, που ονομάζεται Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης. Στο Ε.Γ.Α είχαν για πολλά χρόνια μια σειρά δορυφόρων με την ονομασία σύστημα Keyhole. Ήταν σούπερ-μυστικό και ίσως το καλύτερο δορυφορικό σύστημα στον κόσμο. Μπορούσε να διαβάσει γραμματόσημο από το διάστημα.
Οι υπεύθυνοι του Ε.Γ.Α επικεντρώθηκαν σε αυτό που ονομαζόταν ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΡΑΡΑΤ, το οποίο είναι ένα puzzle. Όταν οι εικόνες κατέβηκαν στον υπολογιστή και αφού επεξεργάστηκαν, αναλύθηκαν και καθαρίστηκαν όλοι έμειναν με ανοικτό το στόμα.Φωτογραφιες ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ


Αναφώνησαν , Χριστέ μου, είναι μια βάρκα.Χριστέ μου είναι μια μεγάλη βάρκα. Έτσι έστειλαν μια ομάδα επίλεκτων πεζοναυτών, οι οποίοι έπεσαν με αλεξίπτωτο και πέρασαν αρκετές ημέρες σε αυτή τη μεγάλη βάρκα.
Όταν αυτοί επέστρεψαν έφεραν μαζί τους μερικά "ανώμαλα αντικείμενα", τα οποία δεν έχουν ποτέ περιγραφεί η ονοματιστεί. Αυτά τα ανώμαλα αντικείμενα ταξινομήθηκαν ως κάτι παραπάνω από Top Secret.

Αρχικά ήταν η Ανωμαλία του Αραράτ, στη συνέχεια ανακάλυψαν ένα γιγαντιαίο πλοίο, που ίσως είναι η Κιβωτός Του Νώε, αλλά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά.
Μάλλον είναι ένα πλοίο που μπορεί να κατασκευαστεί από άνθρωπο και από τα ευρήματα καταλαβαίνουμε ότι ήταν φτιαγμένο από ξύλο. Πραγματικά αποτελεί έργο ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑΣ!!
Αυτό το πλοίο πότε επιβίωσε κανείς δεν ξέρει. Πότε ήταν η τελευταία πλημμύρα...Η τελευταία φήμη έλεγε για 12000 χρόνια πριν: το 10.500 π.χ.
Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να βρεθεί σε αυτό το μεγάλο ναυάγιο που είναι τόσο ευαίσθητο; Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ακόμη ένα αντικείμενο που είναι πολύ πιο ψηλά, πολύ κοντά στην κορυφή.


ΛΙΜΝΗ VOSTOK

Η λίμνη Vostok είναι μια ευαίσθητη ιστορία από μόνη της. Κάτω από τον πάγο στην Ανταρκτική υπάρχει λίμνη γλυκού νερού, βαθιά κάτω από τον πάγο που είναι 100 μίλια σε μήκος και 50 μίλια σε πλάτος. Φρέσκο νερό!!
Η θερμοκρασία της λίμνης είναι περίπου 65 βαθμοί. Αλλά στο τέλος της λίμνης υπάρχει αυτό που είναι γνωστό ως Masscon, μια μαζική συγκέντρωση μετάλλου, πολύ παρόμοια με τα Masscons που ανακάλυψαν στο φεγγάρι - ένα γιγαντιαίο κυκλικού σχήματος,μεταλλικό αντικείμενο, βαθιά κάτω από τον πάγο στο τέλος της λίμνης Vostok.
Είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα πράγματα σήμερα.
Άλλο ένα Top Secret!!

Η κοινή γνώμη δεν πρέπει να ξέρει γιατί δεν μπορεί να το χειριστεί. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες!!
Οι Κινέζοι όμως το γνωρίζουν.Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο και το τελευταίο που άκουσα είναι ότι έχουν δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και έχουν πολλές φωτογραφίες στην κατοχή τους!
Ελπίζω η Κίνα να δημοσιεύσει φωτογραφίες, κάτι που δεν έχει κάνει η Nasa, η οποία πήρε χιλιάδες φωτογραφίες με το Project Clementine.


Το Project Clementine δεν ήταν πρόγραμμα της Nasa άλλα του στρατού, του Υπουργείου Άμυνας!
Πήραν χιλιάδες εικόνες.Έχουν κυκλοφορήσει μόνο μια δωδεκάδα περίπου. Πήραν όλες τις εικόνες γύρω από την Σελήνη, πίσω πλευρά, κάτω, πάνω, παντού.


Το πρωτότυπο διαστημικό μας πρόγραμμα ήταν προϊόν του ναζιστικού κόμματος. Χωρίς τον Von Braun, τους συνεργάτες του και το Project Paperclip, δεν νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι και σίγουρα θα είχαμε ηττηθεί από τους Ρώσους. επειδή κι αυτοί άρπαξαν επιστήμονες.
Και οι Ρώσοι έχουν ένα τεράστιο δικό τους επιστημονικό πρόγραμμα. Αυτοί, δεν χρειάστηκαν τελικά Ναζί! Το έκαναν με τον δικό τους τρόπο.
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά είναι το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα.
Γιατί κρατάμε ως απόρρητες τις τεράστιες εγκαταστάσεις στο Φεγγάρι;
Εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν είναι δικές μας!!

ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ
Υπάρχουν 4 ομάδες που έχω συναντήσει και είναι όλα ανθρωποειδή.Μία ομάδα μάλιστα είναι ανθρώπινη.Και δεν είναι όλοι οι ανουννάκι 9 πόδια ψηλοί.
Η όμορφη ιστορία στο κεφάλαιο 6 της Γέννεσης είναι αληθινή.Έφτιαξαν εργαστηριακά τα γονίδια και τα χρωμοσώματα όλων των υπάρχοντων ειδών στον πλανήτη.Ο Σίτσιν λέει 20000 χρόνια πριν.
Οι πληροφορίες που έχω δείχνουν ότι 60000 χρόνια πριν έγινε μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις, τότε που τροποποιήθηκε γεννετικά ακόμη περισσότερο ο homo sapiens.


Οι 4 ομάδες είναι: οι άνθρωποι,τους οποίους αποκαλούν και Nordics (Σκανδιναβούς).Κατόπιν υπάρχουν οι Μεγάλοι Λευκοί (Big Whites), που είναι πολύ ψηλοί και πολύ χλωμοί, οι Gray και οι Anunnaki.
Οι Gray είναι μία τεχνική μορφή ζωής.Κατασκευασμένα ανθρωποειδή ανδρoειδή.Μία τεχνητή μορφή ζωής, προιόντα εργαστηρίου.Χωρίζονται σε δύο τύπους: τα μικρά παιδιά που φαίνονται ότι είναι προιόντα εργαστηρίου και οι six-foot γκρίζοι των οποίων τα μάτια είναι στρογγυλά και δεν είναι πραγματικά γκρίζοι.Είναι απλώς ένα είδος με υπόλευκο χρώμα, σαν αλεύρι.


ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Υπάρχουν, διαφάνειες, φωτογραφίες από γιγαντιαία αντικείμενα που μας παρακολουθούν και πολλά από αυτά βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Σελήνη και τον Άρη.

Οι Ρώσοι ... Ξέρετε,πριν μερικά χρόνια έστειλαν στον Άρη το διάσημο σύστημα πυραύλων τους Phobos το οποίο χτυπήθηκε από ένα «ανώμαλο αντικείμενο" που προέκυψε από την επιφάνεια. Είχε λάβει όμως μια σειρά από καταπληκτικές φωτογραφίες πριν καταστραφεί και συντριβεί.

Το πρόγραμμα Phobos στάλθηκε επειδή έλπιζαν να προσγειώσουν ένα όχημα προσεδάφισης στον δορυφόρο του, τον Φόβο.


Υπάρχουν δύο δορυφόροι που κινούνται γύρω από τον Άρη.Οι Φόβος και ο Δείμος.

Οι δύο αυτοί δορυφόροι παρουσιάζουν κάποιες ανωμαλίες.Είναι πολύ μικροί για να είναι φυσικοί δορυφόροι, βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια του Άρη και αν πραγματικά ήταν φυσικοί θα έπρεπε να είχαν, λόγω της βαρύτητας, συντριβεί.
Ο Φόβος είναι περίπου δώδεκα μίλια σε διάμετρο και ο Δείμος έξι με επτά.

Υπάρχει μια νοημοσύνη στον Άρη που θέλει να περιορίσει την πρόσβαση μας στην πραγματικότητα τους και η οποία δεν άφησε τον δορυφόρο των Ρώσων να προσγειωθεί με αποτέλεσμα, να βγει εκτός τροχιάς και να συντριβεί.


Και από τη γνώση που έχω και την περιορισμένη ποσότητα των πληροφοριών που έχω , το κύριο βάρος, η κύρια νοημοσύνη πίσω από όλα αυτά, είναι οι Anunnaki, η ίδια ομάδα που γενετικά μας δημιούργησαν εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια πριν.

Οι Anunnaki δεν έφυγαν ποτέ!


ΔΥΟ ΦΑΤΡΙΕΣ

Προφανώς υπάρχουν δύο φατρίες πάνω στον πλανήτη και οι οποίες είναι διαιρεμένες.Η μία πλευρά θέλει να μας χρησιμοποιήσει όπως έκαναν πάντα. Η άλλη πλευρά θέλει να μας δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούμε σαν είδος και να χαράξουμε το μέλλον μας ... να καθορίσουμε τη δική μας ζωή. Και προφανώς υπάρχει διαφορά απόψεων.


ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο επειδή οι θεματοφύλακες δεν θα το επιτρέψουν.Η Γη είναι πολύτιμη.Είναι μια πολύ πλούσια δεξαμενή ζωής.Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι εδώ σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά και όλα τα άλλα πλάσματα. Αυτός ο πλανήτης είναι μια απόλυτη αφθονία ομορφιάς , όμορφων μορφών ζωής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η χλωρίδα και η πανίδα της.Έχουν επενδύσει πάρα πολλά πάνω στον πλανήτη για να τα αφήσουν να χαθούν.


PRIME DETECTIVE
Η πιο σημαντική κατευθυντήρια αρχή είναι η απαγόρευση οποιασδήποτε παρέμβασης στην εσωτερική ανάπτυξη των εξωγήινων πολιτισμών.Την οποία όμως έχουν σπάσει εδώ και και αιώνες και μάλιστα χιλιάδες φορές. Έχουν παρέμβει, σύμφωνα με τα ιστορικά μας αρχεία, πίσω στην Αρχαία Ελλάδα.Έβαλαν επίσης χέρι και στον αιματοβαμμένο πόλεμο της Τροίας.Υπήρχαν φήμες ακόμη και στις αναφορές ου Ομήρου ότι οι ίδιοι οι θεοί κατέβηκαν , μοιράστηκαν και στις δύο πλευρές και έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι. Γι'αυτούς, είναι ένα παιχνίδι και τίποτα άλλο.
X PLANET

Σύμφωνα με τον Σίτσιν και σύμφωνα με τους Σουμέριους, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, οι αστρονόμοι μας προφανώς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι όντως μια πραγματικότητα.


Για σχεδόν έναν αιώνα, οι αστρονόμοι ασχολήθηκαν και ενδιαφέρθηκαν για αυτούς που ονομάζονται "εισβολείς" και που φαίνεται να έρχονται και να φεύγουν από καιρό σε καιρό. Και, μπορούν να τους καταλάβουν από τις διαταραχές και τις επιπτώσεις σε άλλους πλανήτες.


Έχει γίνει γνωστή η ύπαρξή του εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ποτέ δεν έχει ειπωθεί κάτι δημόσια γι 'αυτόν. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του '80, από το JPL ... Jet Propulsion Lab έστειλαν ένα ζευγάρι από πρωτοπόρους δορυφόρους για να προσδιορίσουν αν υπήρχε κάποια αλήθεια σε αυτό.Οι δορυφόροι προφανώς ήρθαν πίσω με στοιχεία τα οποία όχι μόνο ήταν καταφατικά αλλά φανέρωναν την επερχόμενη κόλαση!Οι αστρονόμοι προβληματίστηκαν και έστειλαν έναν υπέρυθρο αστρονομικό δορυφόρο,τον IRAS.Αυτό έγινε το 1983 και αποστολή του IRAS ήταν να λαμβάνει υπέρυθρες ακτίνες σε όλη την εκλειπτική, πάνω και κάτω.

Και προφανώς ο IRAS έφερε δύο γιγαντιαίες, θετικές απαντήσεις ότι ναι, ο δωδέκατος πλανήτης, ή δέκατος πλανήτης, όπως θέλετε ονομάστε τον ... ναι, είναι πραγματικός. Και αυτό πια έκρουσε για τα καλά των κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με τους Σουμέριους και τον Σίτσιν, το τελευταίο πέρασμα του ήταν το 1600 π.Χ.. και η τροχιά του διαρκεί 3600 χρόνια.Αν μετρήσετε θα δείτε ότι το επόμενο πέρασμα του είναι στις μέρες μας.

Κάθε φορά που ο Nibiru κάνει ένα πέρασμα, δεν είναι πάντα καταστροφικό. Θα εξαρτηθεί από το αν ο πλανήτης Γη και ο Nibiru είναι στην ίδια πλευρά του ήλιου την ίδια στιγμή. Και αν ήμαστε στην ίδια πλευρά του Ήλιου, την ίδια στιγμή, όλη η κόλαση θα ξεσπάσει στον πλανήτη Γη.
Λοιπόν, προφανώς το τελευταίο πέρασμα προκάλεσε την έκρηξη της Σαντορίνης. Το ηφαίστειο της Θήρας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, ξέρασε φωτιά και έφερε στο τέλος του τον μεγάλο, μινωικό πολιτισμό, μεταξύ άλλων.
Επηρέασε επίσης και την Αίγυπτο.Υπάρχουν σε όλα τα αρχεία. Υπάρχουν ακόμη και ιστορικοί και θεολόγοι που λένε ότι η έκρηξη της Σαντορίνης προκάλεσε τις πληγές της Αιγύπτου και επέτρεψε στον Μωυσή να αποδράσει με τους Ισραηλίτες.

Ο Nibiru , σύμφωνα με φωτογραφίες που υπάρχουν πρόκειται για έναν ωραίο πλανήτη , δυόμιση φορές το μέγεθος της Γης.Κατευθύνεται προς το κέντρο του σύμπαντος και γνωρίζουμε πάρα πολλά γι'αυτόν εκτός από το όνομα του.
Ο Σίτσιν είπε ότι μπορούμε απλά να τον αποκαλούμε Nibiru.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Nibiru από η στιγμή που προέρχεται από τα εξωτερικά όρια του ηλιακού συστήματος, πρόκειται να είναι ένας παγωμένος βράχος, ο οποίος δεν πρόκειται να είναι το είδος του τόπου που οποιαδήποτε όντα θα μπορούσαν να ζήσουν, ή θα ήθελαν να ζήσουν.
Και ο ερευνητής Andy Lloyd, θεωρεί ότι αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες που δείχνουν ένα πορτοκαλί αντικείμενο είναι στην πραγματικότητα ένας καφέ νάνος και ο Nibiru είναι ένα από τα φεγγάρια του.


Δεν είναι όμως ένας παγωμένος βράχος.Πραγματικά, από την στιγμή που κάνει ένα τόσο μακρινό ταξείδι και ο ήλιος φαντάζει σαν ένα μικρό τσίμπημα του φωτός, θα έλεγε κανείς ότι είναι φυσικό να είναι παγωμένος.


Προφανώς, ο πλανήτης οπως και άλλοι πλανήτες στο σύμπαν, έχει τη δική του θερμότητα.Έχει στον πυρήνα του ένα σύστημα παραγωγής θερμότητας που μοιάζει πολύ με το δικό μας.


Έχουμε ένα σύστημα μέσα στον πυρήνα του πλανήτη μας, που η χρησιμότητα του έχει περιγραφεί ως μια θερμοπυρηνική αντίδραση, πολύ παρόμοια με τον ήλιο. Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και όλη η γενναιοδωρία και το σύνολο της ομορφιάς της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη προέρχεται από την κίνηση μας γύρω από αυτόν τον ζεστό ήλιο.


Δεν νομίζω ότι ο Nibiru είναι ένας παγωμένος βράχος.Νομίζω ότι παράγει αρκετή θερμότητα μέσω προηγμένης τεχνολογίας,ένα είδος σφαίρας Dyson.


Ο λαμπρός Βρετανός αστρονόμος, ο Freeman Dyson, είπε πριν από μερικά χρόνια ότι με μια απίστευτα προηγμένη τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να περιβάλλουν τον πλανήτη και να διατηρήσουν όχι μόνο τη θερμότητα του, αλλά και την ατμόσφαιρα του. Και υποψιάζομαι ότι οι Anunnaki το έχουν κάνει αυτό για τον Nibiru. Και το έκαναν μάλλον ... Θεέ μου ... εκατοντάδες ή χιλιάδες ή ίσως και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν.


Νομίζω ότι το χρώμα του πλανήτη, αυτό το θαμπό κόκκινο-χρυσό χρώμα, είναι το αποτέλεσμα του χρυσού κελύφους που έχουν δημιουργήσει, μέσω της σφαίρας Dyson.


Το ερώτημα είναι γιατί από τη στιγμή που έχουν τόσες γνώσεις μηχανικής δεν παρέμειναν στον Άρη και συνέχισαν το ταξείδι τους μέσα από το ηλιακό σύστημα.
Οι Ανουννάκι δεν ήταν οι αρχικοί κάτοικοι του Άρη.Χρησιμοποίησαν τον Άρη ως σταθμό και τώρα τον έχουν επανενεργοποιήσει. Συνήθιζαν να συγκρούονται με τον Άρη κατά το πέρασμα τους από αυτό εδώ το σημείο του διαστήματος.
Υπάρχουν ακόμη λίγα υπολείμματα των αρχικών κατοίκων του Άρη.Υπάρχουν ακόμη κάποιες ενδείξεις που έχω ψάξει και έχω πάρει κάποια στοιχεία ότι φιλοξενούμε αρκετούς Αρειανούς στον πλανήτη μας και μιλάμε για τα πρωτότυπα είδη.

Η εκτίμηση του Σίτσιν είναι ότι η προσέγγιση του Nibiru θα γίνει το 2060.

Δεν είμαι τόσο σίγουρος για το συμπέρασμα του.Το υπουργείο άμυνας ανησυχεί πολύ και ολόκληρα τμήματα του υπουργείου εργάζονται σχετικά με αυτό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είμαστε στην ίδια πλευρά του ήλιου, την ίδια στιγμή, κατά το πέρασμα του.

ΠΗΓΗ
Απόδοση Κειμένου dorieas
http://revealedtheninthwave.blogspot.com
Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters