Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Εἶναι ἀκραῖον νὰ εἶναι δημόσιον ἀγαθὸν τὸ νερό!

 
Φαντάζομαι θὰ θυμᾶστε ἐκεῖνο τὸ σούργελο τῆς ΝΕΣΤΛΕ (τῶν γνωστῶν …«περιουσίων»), ποὺ δήλωσε ὅτι τὸ νερὸ δὲν εἶναι δημόσιον ἀγαθόν.
Διότι αὐτὰ τὰ σούργελα θεωροῦν τὰ νέφη, τὶς θάλασσες, τὰ ποτάμια, τὶς πηγές τους, τὶς λίμνες καὶ τὰ πηγάδια μας …ἰδιοκτησία τους. Εἶναι ὥρα τώρα, ἐμεῖς, ἡ πλέμπα, νά ἔχουμε δικαίωμα στήν ὕδρευσιν; Γιατί;  Γιά νά πάψῃ αἰσχροκέρδειά τους;Εἶναι ἀκραῖον νὰ εἶναι δημόσιον ἀγαθὸν τὸ νερό!

Διότι, κι αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε βαθύτατα, ἡ Ἀφρική, ἡ Νότιος Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ἀσία δὲν πεινοῦν ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν χώρους νὰ καλλιεργήσουν ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν σπόρους ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν ὕδατα.
Πεινοῦν διότι αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ πολυεθνικές, τῶν γνωστῶν …«περιουσίων», κατέλαβαν τὰ κτήματα, τὰ

ποτάμια τους, τὶς πηγές τους, τὶς λίμνες τους, τὰ λιμάνια τους, τὰ πηγάδια τους, τὶς στέρνες τους, τὰ δάση τους, τὸν ζωτικό τους χῶρο γενικότερα, πρὸ κειμένου νὰ καλλιεργοῦν …τριαντάφυλλα ἤ πέρκες ἤ κακάο, ἔχοντας γιὰ δούλους, μὲ μόλις μισὸ πιάτο σάπιας τροφῆς ἡμερησίως, ὡς ἀνταμοιβή, ἀκόμη καὶ παιδιά…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νὰ ἐξορυγνύουν διαμάντια, λοιπὰ ὀρυκτὰ καὶ ὑδρογονάνθρακες δηλητηριάζοντας καὶ τὴν γῆ καὶ τὸν ἀέρα, μὰ κυρίως τοὺς ἀνθρώπους. Δουλεύουν δῆλα δὴ συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες γενοκτονώντας ὁλόκληρες φυλές, κλείνοντας συμφωνίες μὲ πουλημένες κυβερνήσεις (σὰν τὶς δικές μας) καὶ παραμένοντας ἀτιμώρητοι …
Αὐτὸ τὸ σκηνικὸ φυσικὰ δὲν εἶναι σκέτο κέρδος…
Αὐτὸ εἶναι συνειδητὴ γενοκτονία τῶν λαῶν αὐτῶν, γιὰ τὴν ὥρα, ποὺ σιγὰ σιγὰ ὅμως ἐπεκτείνεται ΚΑΙ στὶς δικές μας, τὶς …«πεπολιτισμένες» χῶρες.
Ἄλλως τέ…
Ὁ ἀπώτερος σκοπός τους εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός…
Τὸ δηλώνουν μὲ κάθε εὐκαιρία…

Σήμερα ὅμως θὰ περιορισθῶ στὰ τῶν ὑδάτων.
Αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν, ποὺ ἄν καὶ οἱ Θεσσαλονικεῖς ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς, μὲ δημοψήφισμα ποὺ διοργάνωσαν ΜΟΝΟΙ τους, ἐν τούτοις, ὁ μπουτάριος τοὺς ἔχει κανονικὰ ἐγκεγραμμένους καὶ δηλώνει πὼς τὸ νερὸ θὰ ξεπουληθῆ, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι τοῦ ἀνήκει ἤ ὄχι. Διότι ὁ μπουτάριος εἶναι …κολλητάρι τοῦ Soros καὶ μεριμνᾶ κυρίως γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ …προστάτου του, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν ὡς …βιτρίνα!!!Οι Ισραηλινοί βιάζονται να βάλουν στο χέρι την κερδοφόρο Ύδρευση της Θεσσαλονίκης που οι προδότες και πράκτορές τους στην Βουλή ιδιωτικοποίησαν χωρίς φυσικά να μας ρωτήσουν.

Προσέξτε όμως κάτι πολύ σημαντικό!!! Η εταιρεία υδρεύσεως του Ισραήλ παραμένει …ΔΗΜΟΣΙΑΔιότι, τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι οἱ φυσικοὶ πόροι, τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, ἀφθονία, ἀλλὰ τὸ ΠΟΙΟΣ θὰ τοὺς ἐλέγχη, πρὸ κειμένου ἐμεῖς, ποὺ ΔΕΝ ἀνήκουμε στὰ σόγια τους καὶ στὰ συμπεθεριά τους, νὰ σερνόμαστε στὰ συσσίτια, ἐκλιπαρώντας τὴν …εὐσπλαχνία τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε.Ὄχι, τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν!!!

Τώρα λοιπὸν προχώρησαν ἀκόμη ἕνα βῆμα.
ΟΛΕΣ οἱ χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ νὰ ἐκπαιδεύσουν τὰ παιδιά τους, μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς εἶναι …σπάταλα καὶ τελικῶς ἀνίκανα νὰ διαχειρισθοῦν τὸ νερὸ ἐλεύθερα. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς δηλώνουν πὼς κατασπαταλοῦμε τοὺς φυσικοὺς πόρους, ὅταν μόλις γιὰ ἕνα καζανάκι χρειαζόμαστε 9 λίτρα καὶ γιὰ ἕνα πλύσιμο πιάτων …150!!! Κατούρημα, δῆλα δή, καὶ ἐννεάλιτρο… Πλύσιμο πιάτων καὶ μία δεξαμενὴ στὴν …θάλασσα!!!
 Ἀμέ…

Ἡ περίπτωσις τοῦ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς πιὸ εὐαισθητοποιημένοι ἀπὸ αὐτοὺς ΔΕΝ ὑπάρχει.
 Ἀντιθέτως, μπαίνουμε ΟΛΟΙ στὸ ἴδιο καζάνι καὶ ἀντιμετωπιζόμεθα ὡς …ἄχθος ἀρούρης.

λλὰ οὐδὲ μία ἀναφορὰ γίνεται στὰ ὅσα πρὸ ἀνέφερα κι ἀφοροῦν στὴν Ἀφρική, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Νότιο Ἀμερική.


Τρία (βασικά) «μαθήματα» γιὰ τὸ ἐὰν τὸ νερὸ εἶναι ἀκριβό, γιατὶ εἶναι ἀκριβὸ κατ’  αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον …κοπιάζουν νὰ μᾶς «πείσουν» μέσῳ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου, πὼς ἐὰν δὲν ὑπήρχαμε ἐμεῖς ὁ πλανήτης θὰ ἦταν παράδεισος!!!

Ἐφ΄ ὅσον τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν, ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς τὸ ...ἀπαγορεύσουν!!!

Ἀφῆστε τὸ πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἐμᾶς. Ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συντάσσουν τὰ ἐρωτηματολόγια…
Κι ἐδῶ μπαίνει καὶ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ ….χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἐμᾶς τὸ νερό!!!
Τὰ κυριότερα «μαθήματα», ποὺ βρῆκα στὸ διαδίκτυο, εἶναι αὐτά.
Δὲν περιλαμβάνουν τὸ ἐρωτηματολόγιον, ποὺ μοῦ ἔδειξε ἡ ἀνεψιά μου.
(Εἶναι ὅμως διαθέσιμο γιὰ ὅσους τὸ χρειάζονται.)Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό1Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό2Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό3


Ἡ συμπλήρωσις εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὰ παιδάκια.
Ἐπίσης πρέπει νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ γονεῖς, στὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ συμπληρώνεται στὸ σπίτι. (Ἡ ἀνεψιά μου μὲ …περιποιήθηκε καταλλήλως!!!)
Καὶ φυσικὰ ἔχουμε τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου δικαιώματος προσβάσεως στὸ νερό, κι αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα.
Μήπως ἀκούσατε κάποιον δάσκαλο νά διαμαρτύρεται; Ἤ εἶναι πολύ ἀπησχολημένοι μέ τίς συνελεύσεις τους;

Δούλους παράγουν ἀπὸ τὰ …«σχολεῖα» τους!!!
Καλὰ προγραμματισμένους ΔΟΥΛΟΥΣ!!!!
Κι ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς τὰ παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα…
Τρομάρα μας…


Φιλονόη

Υ.Γ.1. Μὲ πρόσχημα τὴν …λειψυδρία μᾶς ἔχουν πνίξει στὴν προπαγάνδα. Ὅμως ἡ λειψυδριά, μαζὺ μὲ τὸ λειώσιμο τῶν πάγων, δὲν τοὺς …«ἔκατσε». Τὸ «γύρισαν λοιπὸν «γενικῶς κι ἀορίστως» στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Ναί, ἔχουν δίκαιον. Πράγματι ἔχουμε κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν …ἀνάποδη. Ἔχει πνιγεῖ ὁ πλανήτης κι αὐτοὶ ἀκόμη θεωροῦν τὸ νερὸ …σπάνιο κι …ἀκριβό. Πότε ἐπί τέλους θά παραδεχθοῦν πώς ὅλο αὐτό γίνεται γιά …«αἰτιολογημένο» πλιάτσικο; Μήπως ὅταν καί οἱ ἴδιοι, μαζὺ μὲ τὰ σόγια τους καὶ τὰ συμπεθεριά τους, βρεθοῦν στόν πάτο τῆς …θαλάσσης;
Πιό κάφροι τί;;;;


Υ.Γ.2. Στὸ μεταξὺ τὶ γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις προγράμματα (γιὰ τὸ δημοτικό) ἔχουν δημιουργήσει… Τὶ γιὰ πολυπολιτισμικότητες… Τὶ γιὰ δράσεις κατὰ τοῦ φασισμοῦ… Τὶ γιὰ τὴν …τελεία «Ἡνωμένη Εὐρώπη»… Τὶ γιὰ τοὺς ἐμβολιασμούς… Τὶ γιὰ τοὺς ἐκφοβισμούς… Αὐτὸ δὲν εἶναι σχολεῖο… Εἶναι κοινωνικὸν …διαλυτήριον!!!

Υ.Γ.3. Ἀφῆστε δὲ ποὺ …«τρέχει» καὶ τὸ πρόγραμμα «ἐκπαιδεύσεως» (πλύσεως ἐγκεφάλων δῆλα δή) γιὰ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία. Ἄλλη ἀπάτη αὐτή. Σὲ μία χώρα ποὺ τὰ παιδιὰ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα, συζητοῦν γιὰ παιδικὴ παχυσαρκία. Ἴσα γιὰ νὰ «τσιμποῦν» ἐπιδοτήσεις καὶ κονδύλια («Ἔργον» τοῦ ἄλλου …«σπουδαίου». Τοῦ Ἀβραμοπούλου. Ἀπὸ ἐδῶ.).

Παιδικὴ παχυσαρκία

Ἕνα, κάπως «περίεργον» ἐρωτηματολόγιον, ποὺ διανέμεται στὰ σχολεῖα μας καὶ εἶναι …ὑποχρεωτικό!


Ὅλα τὰ σχέδια …«διδαχῆς» (πλύσις ἐγκεφάλου εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…!!!) θὰ τὰ βρεῖτε ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
το είδα

Άλλο ένα "τυχαίο" γεγονός! Νεκρός ο σκηνοθέτης του Gray State, μιας ταινίας ενάντια στη νέα παγκόσμια τάξη.

Σχόλιο Αφύπνισης: Να υποθέσουμε πως ο θάνατος του σκηνοθέτη και ολόκληρης της οικογένειάς του είναι μεμονωμένο περιστατικό... ή ακόμα ένα τυχαίο γεγονός. Μεμονωμένο γεγονός όπως και ο θάνατος τουσυγγραφέα του νέου βιβλίου (11 Σεπτεμβρίου η αλήθεια) που δολοφονήθηκε μαζί με τα παιδιά του (δείτε εδώ) ! Καλώς ήλθατε στη NWOΟ σκηνοθέτης μίας Αντι-ΝΠΤ (NWO) ταινίας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του υπό ύποπτες συνθήκες.

Ο Ντέιβιντ Κρόουλυ (David Crowley), ο σκηνοθέτης του «Γκρίζου Κράτους»(“Gray State”), μίας ταινίας για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη και τον αποκρυφιστικό τρόπο σκέψης της ελίτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ντακότα δήλωσε ότι οι θάνατοι του φάνηκαν «ύποπτοι».

Ο Ντέιβιντ Κρόουλυ έγραψε και σκηνοθέτησε το Γκρίζο Κράτος, μια ημιτελή ταινία για τη στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, την επιβολή στρατιωτικού νόμου, την υψηλής τεχνολογίας επιτήρηση, τα τσιπ RFID και τον αποκρυφιστικό τρόπο σκέψης πίσω από όλα αυτά. Η σελίδα της ταινίας στο Facebook αναφέρει ότι η ιστορία αναφέρεται σε «ένα πληγωμένο βετεράνο ο οποίος ηγείται της εξέγερσης εναντίον μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε εθνικό επίπεδο ." Εδώ βρίσκεται η ιδέα του τρέιλερ της ταινίας.

Σε μια συνέντευξη στο Infowars του 2012, ο Κρόουλυ δήλωσε ότι ένιωθε ότι ήταν υπεύθυνος να διαδώσει το μήνυμα σχετικά με τη δυνατότητα της παρακμής των Ηνωμένων Πολιτειών στην είσοδο της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Η συνέντευξη περιγράφει την ταινία ως "μία πολύ-αναμενόμενη ανεξάρτητη ταινία που βλέπει μια βίαιη κρατική αστυνομία, έναν στρατιωτικός νόμος για την καταστολή, με πλήρη βιομετρική αναγνώριση, μια πανταχού παρούσα κατάσταση επιτήρησης, και στρατιώτες της FEMA να οδηγούν τους αντιφρονούντες σε στρατόπεδα."Μια αφίσα της ακυκλοφόρητης ταινίας «Γκρίζο Κράτος».

Στις 17 Ιανουαρίου τα πτώματα του Ντέιβιντ Κρόουλυ, της συζύγου Komel, και της πέντε ετών κόρη τους , βρέθηκαν στο σπίτι τους.

Τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο από τον γείτονα της διπλανής πόρτας του Κρόουλυ, Collin Prochnow. Έχει αναφερθεί ότι τα πτώματα ήταν μέσα στο σπίτι για αρκετές εβδομάδες. Ο Prochnow είπε ότι δεν είχε δει καμία δραστηριότητα στο σπίτι του Κρόουλυ, από τα Χριστούγεννα περίπου και ο ίδιος αρχικά είχε θεωρήσει πως η οικογένεια ταξίδευε κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών. Ο Prochnow είπε ότι τα πακέτα άρχισαν να συσσωρεύονται στο κατώφλι του σπιτιού και παρατήρησε ότι τα φώτα μέσα στο σπίτι ήταν αναμένα ημέρα και νύχτα, έτσι αποφάσισε το περασμένο Σαββατοκύριακο να ελέγξει την υγεία της οικογένειας.

Ο Prochnow κοίταξε μέσα από ένα παράθυρο του σπιτιού και ανακάλυψε τρεία σώματα, μαζί με ένα πιστόλι, στο πάτωμα. Ήταν επίσης παρών ένας σκύλος, που ήταν ζωντανός. Ένα ηχητικό μήνυμα από το αστυνομικό ράδιο που ελήφθη από το MnPoliceClips.com αποκάλυψε ότι η αστυνομία είχε βρει «αρκετά πτώματα που προφανώς απεβίωσαν στην είσοδο» του σπιτιού και υπήρχε μέσα ένας «πολύ θυμωμένος σκύλος." Η αστυνομία δήλωσε ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι μια δολοφονία-αυτοκτονία .

Οι Δαίμονες στην αρχαία Ελληνική μυθολογία

Δαίμονες
Οι Δαίμονες είναι αθάνατα πνευματικά όντα δηλαδή Θεοί κατά την αρχαία Ελληνική θεολογία.
 Οι αρχαίοι Έλληνες πολλές και ποικίλες νομίζανε τις προστασίες των Δαιμόνων όπως και ποια ήταν η αρχή τους. Μερικοί λέγανε ότι γεννήθηκαν από τους Θεούς και ότι είναι “μηνυταί” των Θεών προς τους ανθρώπους και “μεσίται” των ανθρώπων προς τους Θεούς. Κατοικούν στο κατώτερο μέρος του Ουρανού που αντιστοιχίζεται στην Πλατωνική θεολογία με το Αιθέριο πεδίο ή αλλιώς το Νοερό πεδίο. Αυτό το πεδίο στο μυθολογικό γεωκεντρικό σύστημα βρίσκεται πάνω από το πεδίο των Ηρώων και γύρω από την Γαία, η δε Γαία συμβολίζει την ύλη και το πεδίο του γίγνεσθαι. Άλλοι αυτό το πεδίο γύρω από την Γαία το ταύτιζαν με τον αέρα και έτσι στην λαϊκή παράδοση οι Δαίμονες ήταν και τα “αερικά” και είχαν μορφή αέρα.
 Οι Δυνάμεις των Δαιμόνων είναι εις τα γήινα πράματα, τα υλικά και τα ψυχικά. Έτσι οι Δαίμονες είναι εφαρμοστές της Θείας θελήσεως ώστε να παρεμβαίνουν και να δρουν στην ύλη και στην ψυχή των όντων.
Κάθε άνθρωπος λέγεται ότι είχε δύο προσωπικούς Δαίμονες. Ο ένας ήταν καλός και παρακινούσε αυτόν σε καλές πράξεις ο δε άλλος εναντίος. Αυτό γινόταν για να δειχθεί η αρετή ή η κακία του κάθε ανθρώπου και να φανερωθούν τα ελαττώματα ή προτερήματα του, ώστε στην νέα μετενσάρκωση να εξελιχθεί ανάλογα δουλεύοντας πάνω στις ατέλειες του που φανερώθηκαν στην προηγούμενη ζωή του.
agathodaimon
Κάθε πόλη και χώρα είχε τον δικό της Δαίμονα που κατέγραφε τις πράξεις των ανθρώπων, παρατηρούσε τις θυσίες και γενικά την συμπεριφορά του λαού. Αυτός ο Δαίμων έδινε και τους χρησμούς στην κάθε χώρα.
Κάθε Δαίμων έπαιρνε όνομα από τον Θεό στον οποίο είχε την σειρά του. Έτσι ο Δαίμων του Διός ονομαζόταν Δίιος, της Αθηνάς Αθηναίος και Απολλώνιος, Ερμαίος κτλ.
 Άλλοι πίστευαν ότι οι Θεοί που χειρίζονται το καλό και το κακό για την δικαιοσύνη των ανθρώπων και την λειτουργία της φύσεως πολλούς κακούργους τους χρησιμοποιούσαν ως Δαίμονες για να τιμωρήσουν την κακία άλλων ανθρώπων.
 Όταν κρίνονταν η ψυχή του ανθρώπου στον Άδη ήταν παριστάμενοι οι δύο προσωπικοί Δαίμονες του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν έλεγε την αλήθεια εμαρτύρει ο δαίμων του για τις πράξεις του.
 Οι κακοδαίμονες που ήταν τιμωριτικοί Δαίμονες είχαν μελανή εμφάνιση. Οι Αγαθοδαίμονες είχαν αστραφτερή και λευκή εμφάνιση. Η διαφορά των Κακοδαιμόνων από τους κακούς Δαίμονες του Χριστιανισμού είναι ότι οι πρώτοι δεν δρουν ανεξέλεκτα και για να παράγουν το κακό γιατί είναι αντίθετοι στους Θεούς. Ίσα ίσα οι Κακοδαίμονες φανερώνουν την κακία που υπάρχει εντός του ανθρώπου και η κακία είναι έργο ανθρώπινο και όχι του Κακοδαίμονος. Από την άλλη η τιιμωρία τους δεν είναι άδικη αλλά στα πλαίσια της απονομής δικαιοσύνης αφού τιμωρούν τους κακούργους και τους εγκληματίες.

Στο Χριστιανισμό οι Δαίμονες εμφανίζονται ως αντίθετοι στην θέληση του Θεού πράγμα που αυτό δεν συμβαίνει στον πολυθεϊσμό. Αυτή η θέση του Χριστιανισμού είναι δικαιολογημένη από την στιγμή που ο Χριστιανισμός δέχεται τον Θεό ως αγαθό και άρα το υπερφυσικό ή μεταφυσικό κακό είναι μια κακοποιός δύναμη.
 Από την άλλη ορισμένοι Πλατωνικοί ακολουθώντας την ίδια λογική και φιλοσοφική θέση, δηλαδή ότι οι Θεοί είναι Αγαθοί, το υπερδύναμο και μεταφυσικό κακό δεν το τοποθετούσαν στο Θείο αλλά ως λανθασμένη πνευματική λειτουργία του ανθρώπου. Με άλλα λόγια ένας Πλατωνικός θα έλεγε ότι όλοι οι Θεοί είναι αγαθοί δεν υπάρχουν Κακοδαίμονες αλλά το κακό παράγεται όσο και υπερδύναμο είναι από τον άνθρωπο. Οι Πλατωνικοί επίσης έλεγαν ότι υπάρχει πλήθος Δαιμόνων και κατοικούν στο πεδίο μεταξύ Θεών και ανθρώπων και ότι οι δεήσεις, προσευχές των ανθρώπων αναπέμπονται από του ενός στον άλλον μέχρι τους Θεούς και ομοίως οι αμοιβές κατέρχονται με όμοιο τρόπο μέχρι τους ανθρώπους. Οι Πλατωνικοί δαίμονες οδηγούν τους ανθρώπους πάντα σε αγαθές πράξεις και όχι σε κακές. Τους ζωγράφιζαν με ποικίλους τρόπους, πότε ως όφεις, πότε ως νέους ενδεδυμένους με αστερωτά ρούχα, σαν να έχουν αστέρες και στέφανο “ανθινόν”, ή από φύλλα πλατάνου, πότε ημίγυμνους πότε με πολεμικά σύμβολα, πότε με το κέρας της Αμαλθείας ως πλουτοδότηρες.
Κάθε άνθρωπος γιόρταζε τον Δαίμονα του την ημέρα των γενεθλίων του και πρόσφερε άνθη, θυμίαμα και οίνο και δεν επιτρεπόταν να θυσιάσει ζώο και να αφαιρέσει ζωή την ημέρα εκείνη που αυτός ήρθε στην ζωή. Οι Δαίμονες είχαν ιερό δένδρο τον Ασφένδανο.
Ο Ορφέας γράφει ύμνον στον Δαίμονα και τον ονομάζει Μειλίχιο Δία επειδή όλοι οι Θεοί ονομάζονταν και Δαίμονες:

Ορφικός Ύμνος: «ΔΑΙΜΟΝΟΣ θυμίαμα, λίβανον»

Τον Δαίμονα επικαλούμαι τον μέγαν τον καλόν οδηγόν τον φρικτόν (πού προκαλεί φρίκην)

τον μαλακόν Δία, τον γεννήτορα των πάντων, αυτόν πού δίδει την ζωήν εις τους θνητούς,

τον Δία τον μεγάλον τον πολυπλάνητον, τον τιμωρόν, τον βασιλέα των πάντων

τον δίδοντα τον πλούτον, όταν εισέλθη εις τον οίκον φουσκωμένος (από δώρα),

και αντιθέτως αφανίζεις τον βίον (την περιουσίαν) των ανθρώπων,

πού μοχθούν πολύ διότι από σε μεταφέρονται (εσύ κατέχεις) τα κλειδιά της λύπης και της χαράς.

Δια τούτο, ώ μακάριε, αγνέ, αφού απομακρύ νεις τας λυπηράς ανησυχίας,

όσαι στέλλουν την καταστροφήν της ζωής εις όλην την γην,

είθε να μας δώσης ένδοξον γλυκύ καλό τέλος του βίου.

Δαίμονες και Αναγωγή της ψυχής στα πεδία των Θεών

Είναι τα όντα που φέρνουν σε πραγμάτωση τις Ιδέες από το απορρέον Εν δηλαδή είναι κοινωνοί της προόδου της Θείας Δύναμης κατά τους Νεοπλατωνικούς. Για τον λόγο αυτό θεολογικά λέμε ότι οι Δαίμονες είναι οι εφαρμοστές της θέλησης των Θεών.

Αντίθετη εργασία των Δαιμόνων επιτελούν οι Ήρωες που είναι κοινωνοί της επιστροφής της Θείας Δύναμης του Ενός. Για τον λόγο αυτό κατά την Θεουργική Αναγωγή (ένωσης της ψυχής μας με το Εν) επικαλούμαστε Ήρωες σαν αρωγούς της εργασίας μας και όχι Δαίμονες. Στην κατάβαση όμως των κοσμικών σφαιρών γίνεται το αντίθετο και έτσι τότε επικαλούμαστε Δαίμονες αντί Ηρώων.

Φυσικοί και Ψυχικοί Δαίμονες

Οι Δαίμονες χωρίζονται στους Φυσικούς και τους Ψυχικούς.

Φυσικοί Δαίμονες είναι για παράδειγμα οι Νύμφες που προωθούν την ζωή μέσα από τα τέσσερα στοιχεία. Οι Φυσικοί Δαίμονες είναι οι «τροφοί» κάθε εκδήλωσης ζωής πάνω στην Γη. Έτσι είναι τα πνεύματα που συχνάζουν στα δάση, στις πηγές, στα σύννεφα, στις παραλίες κτλ.
Οι Ψυχικοί Δαίμονες είναι πνεύματα που επηρεάζουν την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων.
Επειδή οι ψυχικοί Δαίμονες γίνονται γνωστοί στους ανθρώπους από την δράση τους επί της ψυχής παίρνουςν το όνομα τους από την ψυχική κατάσταση που δημιουργούν στους ανθρώπους.
asklip-2
Η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου όμως έχει και καλά και κακά στοιχεία έτσι και οι Ψυχικοί Δαίμονες χωρίζονται σε Αγαθούς και Κακούς τους Αγαθοδαίμονες και τους Κακοδαίμονες. Οι Αγαθοδαίμονες άγουν την ψυχή προς το Θείο και οι Κακοδαίμονες παίζουν ρόλο τιμωρητικό όταν διαπράτεται υπερβολή, ύβρη ή κάποιο αδίκημα. Οι Κακοδαίμονες επίσης βρίσκονταν στον Άδη προς τιμωρία των εγκληματιών.
 Συνοπτικά έχουμε δύο απόψεις περί των Δαιμόνων. Αυτοί που αναγνωρίζουν τους Θεούς ως “κρείττωνες”, δλδ υπερδυνάμεις αναγνωρίζουν καλούς και κακούς Θεούς, Αγαθοδαίμονες και Κακοδαίμονες. Αυτοί που αναγνωρίζουν τους Θεούς αναίτιους του κακού και μόνο αγαθούς, όπως οι Πλατωνικοί, λένε ότι οι Δαίμονες είναι πάντα Αγαθοί και όχι Κακοδαίμονες.
Μερικοί από τους Πλατωνικούς αναγνωρίζουν την τιμωρία από Δαίμονες ως ενέργεια προς σωφρονισμό από τους Θεούς. Άλλοι, αποδέχονται την Πλατωνική θέση ότι οι Θεοί είναι αναίτιοι του κακού και μόνο Αγαθοί αλλά αποκλείουν την τιμωρία από τους Θεούς και άρα όλους τους Κακοδαίμονες.
Σε αντιδιαστολή πιστεύουν ότι οι Θεοί με απλή ενεργοποίηση της καλοσύνης μέσα στο άτομο το οδηγούν από το κακό στο καλό.

Πηγή...

Eτσι ήταν η Αρχαία Αθήνα - Ενα βίντεο που συγκλονίζει

Σε ένα video 2 λεπτών και 43 δευτερολέπτων μπορείτε να δείτε πως χτίστηκε ο Παρθενώνας και πως ήταν η αρχαία Αθήνα, γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το εντυπωσιακό video δημιούργησε η ομάδα της εταιρίας
πληροφορικής και τρισδιάστατων γραφικών Whiskytree.com. Το video παρουσιάστηκε πριν μερικές μέρες στο 40ο συνέδριο Νέων Τεχνολογιών Siggraph 2013.Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό.

 

http://www.ksipnistere.com/2015/05/e_14.html

Κυκλώπειο Τείχος Δυμαίων: Ο άγνωστος αρχαιολογικός θησαυρός μόλις 35χλμ. από την Πάτρα - ΑΥΤΗ είναι η ιστορία του - ΦΩΤΟ

Ένας αρχαιολογικός θησαυρός που ελάχιστοι Πατρινοί, πόσο μάλλον επισκέπτες, γνωρίζουν βρίσκεται στη Δυτική Αχαΐα και πιο συγκεκριμένα κοντά στον Άραξο. Ο λόγος για το Τείχος των Δυμαίων το οποίο έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα μόνο εξαιτίας της μικρής του απόστασης από τα Λατομεία και τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν για την στατικότητά του.
Η προϊστορική ακρόπολη του Τείχους Δυμαίων, γνωστή και ως Κάστρο της Καλογριάς, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας, δεσπόζει στην κορυφή του νοτιότερου από τα βραχώδη υψώματα με την ονομασία Μαύρα Βουνά, κοντά στον Άραξο Αχαΐας (35χλμ. δυτικά της Πάτρας), και αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα οχυρωμένης μυκηναϊκής ακρόπολης στη Δυτική Ελλάδα.
Η μακραίωνη και εντατική κατοίκηση του Τείχους Δυμαίων οφείλεται σε μια σειρά ευνοϊκών προϋποθέσεων: την στρατηγική του θέση, με απεριόριστη θέα σε όλη τη γύρω πεδινή έκταση, τη Δυμαία χώρα, καθώς και στην παράλια ζώνη του Πατραϊκού κόλπου προς τα βόρεια και του Ιονίου πελάγους προς τα δυτικά, σε συνδυασμό με τον φυσικό πλούτο της χερσονήσου του Αράξου, και πάνω απ' όλα τον συνδυασμό του χερσαίου με το θαλάσσιο στοιχείο στο σημείο τομής των οποίων βρίσκεται η τοποθεσία.
Οι ανασκαφές της δεκαετίας του 1960 και οι πιο πρόσφατες εργασίες έρευνας και ανάδειξης του χώρου (1998-2009) αποκάλυψαν σημαντικά δεδομένα της χρήσης του Τείχους Δυμαίων. Η πρώτη κατοίκηση χρονολογείται στη νεολιθική περίοδο (περ. 3500 π.Χ.) ενώ κατά την Πρωτοελλαδική και Μεσοελλαδική εποχή (περ. 3200 - 1680 π.Χ.) η κατοίκηση έγινε πιο εντατική και ο οικισμός επεκτάθηκε σε ολόκληρο το δυτικό-βορειοδυτικό τμήμα του λόφου.
Το κυκλώπειο τείχος οικοδομήθηκε κατά την διάρκεια της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου (13ος αι. π.Χ.). Προστάτευε τις τρεις πλευρές του λόφου πλην της νότιας-νοτιοδυτικής, όπου η απόκρημνη πλαγιά και η θάλασσα που περιέβαλλε τη θέση παρείχαν φυσική οχύρωση. Μέσα αλλά και γύρω από την τειχισμένη έκταση αποκαλύφθηκαν επάλληλες οικιστικές φάσεις που αποδεικνύουν την εντατική χρήση του χώρου στα τέλη της μυκηναϊκής εποχής, ιδίως κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ και ΙΙΙΓ περίοδο (13ος –11ος αι. π.Χ.).
Η χρήση της θέσης συνεχίστηκε σχεδόν αδιάκοπα έως και την όψιμη αρχαιότητα. Σημαντικές επεμβάσεις στην αρχική μορφή της οχύρωσης έγιναν κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (10ος-12ος αι. μ.Χ.). Στις υστερότερες περιόδους η κατοίκηση του χώρου ήταν εντελώς σποραδική και δεν άφησε ίχνη. Όταν τον 19ο αι. πολλοί περιηγητές και ιστορικοί/ αρχαιολόγοι επισκέφθηκαν το Τείχος Δυμαίων, το βρήκαν ερημωμένο.
Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμo ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο από τις δυνάμεις κατοχής, οι οποίες κατασκεύασαν πυροβολεία, αποθήκες, καταφύγια κ.α., προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στα αρχαία κατάλοιπα.Οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

thebest.gr

Η Ευδαιμονία παρά τοις Αρχαίοις Έλλησι

Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, από τον Σωκράτη και μετά, συμφωνούσαν ότι ο τελικός στόχος του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία και ότι αυτό που αναζητούν οι άνθρωποι σε κάθε τους πράξη είναι η ευτυχισμένη ζωή.
Παρακάτω θα παραθέσω τις κυριότερες θεωρήσεις περί της ευδαιμονίας. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε ότι από ατές τις απόψεις ξεκινούν όλες οι φιλοσοφικές θεωρίες για την ηθική.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ο Σωκράτης εισήγαγε την θεωρία της γνώσης, βασισμένη πάνω στις ηθικές έννοιες και όχι στις υλικές αρχές, πίστευε ότι «η αρετή είναι ευδαιμονία». Αντίθετα, οι σοφιστές δίδασκαν ότι η αρετή είναι μια τέχνη που διδάσκεται και αφορά την προσωπική επιτυχία στην ζωή, χωρίς να υπόκεινται σε απόλυτες ηθικές αρχές και αξίες, αφού απόλυτη γνώση δεν υπάρχει. Ο Σωκράτης δίδασκε ότι «η αρετή είναι γνώση», δηλαδή ότι η αρετή μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την ορθή και την απόλυτη γνώση. Η ορθή γνώση, σύμφωνα με τον Σωκράτη, είναι η γνώση των απόλυτων ηθικών εννοιών που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στον άνθρωπο και μπορεί να επιτευχθεί με την αυτογνωσία. Για τον Σωκράτη «ουδείς εκών κακός», δηλαδή κανένας δεν κάνει κακό με την θέλησή του, αλλά, αντίθετα η κακία οφείλεται απλά στη άγνοια.

ΠΛΑΤΩΝ

Ο Πλάτων, ισχυρίζονταν ότι η ευδαιμονία μπορεί να επιτευχθεί με την γνώση του κόσμου των ιδεών, οι οποίες
αποτελούν τα τέλεια πρότυπα, όχι μόνο των ηθικών εννοιών, όπως υποστήριζε ο Σωκράτης, αλλά και των γνωστικών εννοιών, καθώς και όλων των πραγμάτων που αποτελούν τον ορατό κόσμο και που δεν είναι παρά «είδωλα» ή «μιμήματα» των Ιδεών. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον κόσμο των Ιδεών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι τις αισθήσεις του, αλλά τον νου του, ο οποίος είναι μέρος της ψυχής του. Με την γνώση των Ιδεών ο άνθρωπος ελαφρύνει την ψυχή του, ελευθερώνει το σώμα του από την φυλακή και από το σκοτάδι της αμάθειας που της επιβάλλει η επίγεια ζωή, και την βοηθά να ανυψωθεί προς το φως και την ύψιστη Ιδέα του Αγαθού, τον Θεό. Έτσι, προορισμός του ανθρώπου είναι από την μία η φυγή από το υλικό από τον υλικό κόσμο και από την άλλη η ομοίωσή του με τον Θεό, η οποία επιτυγχάνεται με τον αρμονικό συνδυασμό των τριών αρετών που αντιστοιχούν στα τρία μέρη της ψυχής, δηλαδή της «σοφίας», της «ανδρείας» και της «σωφροσύνης». Ο συνδυασμός των τριών αυτών αρετών γεννά την τέταρτη κύρια αρετή, «την δικαιοσύνη», γι αυτό ο δίκαιος άνθρωπος είναι ο πλησιέστερος στον Θεό, άρα και ο πιο ευτυχής.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης, αν και μαθητής του Πλάτωνος, πίστευε ότι η θεωρία του ιδανικού κόσμου των Ιδεών ήταν τελείως
φανταστική και ότι, αντίθετα, ο ορατός κόσμος είναι απόλυτα αληθινός. Αφού ταξινόμησε τις αρετές σε δύο μεγάλες κατηγορίες, «τις ηθικές» και «τις διανοητικές», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευδαιμονία μπορούσε να επιτευχθεί κατά πρώτο λόγο με την άσκηση των διανοητικών αρετών, και κατά δεύτερο λόγο με την άσκηση των ηθικών αρετών, διότι η διανοητική ενέργεια συνίσταται στην καθαρή σκέψη και στην ενατένιση της αλήθειας και του ύψιστου αγαθού, του Θεού.

ΚΥΝΙΚΟΙ

Οι Κυνικοί φιλόσοφοι ισχυρίζονταν ότι οι όλες οι κοινωνικές συμβάσεις και οι καθιερωμένες ανθρώπινες αξίες είναι περιττές και ότι η ευδαιμονία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ζωή όσο γίνεται πιο απλή και φυσική, όπως είναι η ζωή των ζώων. Επίσης, πίστευαν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της «Πόλης-Κράτους», καθώς και των ιδανικών της. αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα «Κυνικός» προήλθε από το ψευδώνυμο κύων=σκύλος, που είχε δοθεί στον Διογένη, τον διασημότερο εκπρόσωπο των Κυνικών, για την αναισχυντία του.

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΕΣ

Οι Σκεπτικιστές, με πρώτο από όλους των Πύρρωνα τον Ηλείο, πίστευαν ότι τόσο οι αισθήσεις, όσο και οι γνώσεις μας εξαπατούν και επομένως, η ορθή γνώση της φύσης των πραγμάτων δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας του ορατού κόσμου. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτούς, για να φτάσει κανείς στην ευδαιμονία πρέπει να αμφισβητεί συνεχώς τις δοξασίες όλων των ανθρώπων (ακόμα και των φιλοσόφων) και να μην εκφέρει γνώμη ή οποιαδήποτε άποψη, παρά μόνο για τις προσωπικές του εμπειρίες. Μια τέτοια στάση, πίστευαν οι Σκεπτικιστές, προσφέρει ανακούφιση στους ανθρώπους, που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, τους απαλλάσσει από τον δογματισμό, τους προτρέπει να ζουν σύμφωνα με τη φύση και τους χαρίζει την υπέρτατη αρετή, που δεν είναι άλλη από την πνευματική γαλήνη (αταραξία).

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ

Σύμφωνα με τους Επικουρείους, η ευδαιμονία συνίσταται στην ψυχική ηρεμία (αταραξία) και επιτυγχάνεται με την αναζήτηση της ηδονής. Οι Επικούρειοι με τον όρο «ηδονή» δεν εννοούσαν την ηδονή που κρύβεται στις απολαύσεις και στις διασκεδάσεις («ενεργή» ή «κινητική» ηδονή, ηδονή εν κινήσει), αλλά την ηδονή που συνοδεύει την πλήρη απουσία πόθου και πόνου (απονία), δηλαδή την σωματική υγεία και την ψυχική ηρεμία («στατική» ηδονή, ηδονή καταστηματική). Έτσι, για τους Επικουρείους, η ευτυχισμένη ζωή είναι μια ζωή απαλλαγμένη από τους φόβους και τις οδυνηρές σκέψεις, οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν ψυχική και σωματική οδύνη.

ΣΤΩΪΚΟΙ

Οι Στωϊκοί (ιδρυτής ο Ζήνων ο Κιτιεύς), πίστευαν ότι η αρετή είναι αρκετή για να φτάσει κανείς στην ευδαιμονία. Σύμφωνα με αυτούς, η αρετή είναι το μόνο αγαθό για τον άνθρωπο, γιατί είναι πάντα ευεργετική. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, ο πλούτος, οι απολαύσεις, οι οποιεσδήποτε αξίες που ταύτιζαν την ευτυχία με τα υλικά αγαθά, δεν είχαν καμμία σημασία με τους Στωϊκούς. Όλες αυτές οι αξίες ήταν –όπως έλεγαν οι Στωϊκοί- «αδιάφορες» και δεν συνεισέφεραν τίποτα όσον αφορά στην πορεία προς την αρετή, αφού οι άνθρωποι μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν καλά ή άσχημα. Αντίθετα, οι Στωϊκοί πίστευαν ότι τα ενάρετα άτομα έχουν ό,τι χρειάζονται για να είναι ευτυχή, και, επομένως, η ευδαιμονία είναι εφικτή, όχι μόνο για τους προικισμένους από την ζωή με πλούτο και κοινωνική θέση, αλλά και για όσους έχουν λιγότερη τύχη όπως οι φτωχοί, οι σκλάβοι, οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Η αρετή συνίσταται σε μια ζωή σύμφωνα με την φύση, δηλαδή σύμφωνα με την λογική ή τον λόγο (νου) του Θεού, με την οποία είναι προικισμένος κάθε άνθρωπος ως μέρος της φύσης και η οποία, αν και υπάρχει ατελής μέσα του, μπορεί να τελειοποιηθεί με την αυτογνωσία. Ο ενάρετος άνθρωπος χαρακτηρίζεται από «απάθεια» και «αταραξία».

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ

Οι Νεοπλατωνικοί πρεσβεύουν την θέση ότι ο δρόμος προς την ευδαιμονία είναι η ανάταση της ψυχής και η ομοίωσή της με τον Θεό. Σκοπός του ανθρώπου είναι να βοηθήσει την ψυχή του να επανέλθει, μετά τον θάνατο, στην αρχική της κατάσταση, σε έναν ανώτερο κόσμο.

istorias-alitheia.blogspot

ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΜΥΡΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ


Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους προ των πυλών της μυθικής πρωτεύουσας των Φοινίκων με το ελληνιστικό μεγαλείο.Αφού κατέστρεψαν σειρά αρχαιολογικών χώρων του Ιράκ απειλούν τώρα την Παλμύρα ένα αρχαίο λίκνο πολιτισμού στην συριακή έρημο που εγγράφεται στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά της Unesco σύμφωνα με ΜΚΟ.

«Η Παλμύρα απειλήθηκε » επιβεβαίωσε στο AFP ο άτυπος εκπρόσωπος τύπου της συριακής αντιπολίτευσης Rami Abdel Rahmane που προίσταται το αυτοαποκαλούμενου και προσωποπαγούς (OSDH). 
 «Η μάχη διαδραματίζεται στα 2 km στα ανατολικά της πόλης αφού το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε στα ανατολικά της πόλης όλα τα σημεία ελέγχου του στρατού μεταξύ της al-Soukhna και Palmyre», διευκρίνισε.
Ανεκτίμητη είναι η ιστορική αξία αυτής της όασης που βρίσκεται περίπου στα 240 km ΒΑ της Δαμασκού γιατί αυτή αποθησαυρίζει ερείπια μνημειώδη μιας μεγάλης πόλης που ήταν μια από τις πιο σημαντικές εστίες πολιτισμού στην αρχαιότητα. Η αρχιτεκτονική της αποτελεί μια σύνθεση των ελληνορωμαικών μα τις τοπικές παραδόσεις συν τις επιρροές των Περσών σύμφωνα με την Unesco.
«Στο τηλέφωνο οι συνάδελφοί μου από την Παλμύρα μου επιβεβαίωσαν ότι οι τζιχαντιστές ήταν στα 2 χλμ από την πόλη. Η αεροπορία βομβαρδίζει και ελπίζω ότι οι βάρβαροι δεν θα διεισδύσουν στην πόλη «, δήλωσε ο Maamoun Abdulkarim, ο διευθυντής των Αρχαιοτήτων και των συριακών μουσείων (DGAM).
«Αν το Ισλαμικό Κράτος μπει στην Παλμύρα αυτό θα είναι η καταστροφή της, μια διεθνής καταστροφή » και «η επανάληψη της βαρβαρότητας και της αγριότητας που παρήχθη σε Nimroud, Hadra και Μοσούλη», προειδοποίησε κάνοντας αναφορά στους αρχαιολογικούς χώρους που στοχεύθηκαν από τους τζιχαντιστές τους τελευταίους μήνες. (AFP14/05/2015)
dimpenews.com


http://lithosfotos.blogspot.gr/2015/05/blog-post_180.html

ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...ΤΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΚΡΟΥ!

 
Αρχές της δεκαετίας του '50, (πιθανόν το 1951), ένας νεαρός βοσκός καθώς αναζητούσε κάποια χαμένα γίδια του, είδε δύο από αυτά να εξέρχονται από μία τρύπα σε ένα κοντινό βραχώδη λόφο στον Τσούτσουρο της Κρήτης. Τότε πλησίασε τη τρύπα και μπήκε μέσα ψάχνοντας για τα υπόλοιπα.
Μετά από λίγες εβδομάδες ο νεαρός εντοπίστηκε από τους συγγενείς του στην Ν.Αφρική οπού παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής του, αρνούμενος να γυρίσει ή ακόμα και να επισκεφθεί την Ελλάδα!
Τι ήταν όμως αυτό που τον φόβιζε να επιστρέψει; Τι είδε μέσα στη τρύπα και πώς βρέθηκε να ζει ευκατάστατα στην άλλη άκρη της Γης;

Με το θέμα ασχολήθηκε πρώτος ο αείμνηστος Ιωάννης Φουράκης. Στο βιβλίο του «Ιχνηλάτης εις τον λαβύρινθον» βρήκαμε την απάντηση σε μία μαρτυρία που του έδωσε ο πρώην βοσκός, λίγα χρόνια πριν κλείσει και αυτός τα δικά του μάτια:

«Όταν είδα τα δυο γίδια μου να βγαίνουν από τη τρύπα, πλησίασα να δω αν κρύβονταν εκεί τα υπόλοιπα. Η τρύπα ήταν καλυμμένη με κατσοπρίνια και δεν φαινόταν τόσο μεγάλη από μακριά. Για να χωρέσω να μπω, άρχισα να τα κόβω και να μετακινώ κάποιες πέτρες που έκλειναν την είσοδο. Όταν μπήκα ανακάλυψα μία σκοτεινή στενόμακρη σπηλιά. Αν και άκουγα βελάσματα, δεν έβλεπα να προχωρήσω πιο βαθειά. Έτσι αποφάσισα να γυρίσω στο χωριό μου. Εφοδιάστηκα με φακούς και λουξ, και επέστρεψα. Μπήκα πάλι στην τρύπα και προχώρησα 100-150 μέτρα. Η σπηλιά ήταν τεράστια! Προχώρησα λίγο ακόμα και βρέθηκα σε ένα πολύ μεγάλο προθάλαμο. Μετά από αυτόν, υπήρχε μια πολύ μεγάλη σπηλιά με πολλούς μεγάλους θαλάμους που ακόμα και με το λιγοστό φως δεν φαίνονταν φυσικοί αλλά κατασκευασμένοι. Σε έναν εξ αυτών υπήρχε μία κρήνη όπου τα αγνοούμενα γίδια έπιναν νερό. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα όπου περιείχε αρκετά πελώρια μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν σαν πουλιά ή αεροπλάνα, καθώς και πολλά αγάλματα!»
«Έβγαλα τα γίδια και γύρισα στο χωριό. Εκεί είπα σε κάποιους συγγενείς αυτά που είδα κάτω από τη γη. Αρκετές μέρες μετά με επισκέφθηκαν, ένας Έλληνας αξιωματικός του στρατού και τρεις Αμερικανοί. Με υποχρέωσαν να τους πω τι είδα και να τους οδηγήσω την είσοδο της σπηλιάς. Αφού οι δυο Αμερικανοί μπήκαν στην σπηλιά (όπου παρέμειναν πέντε ώρες), βγήκαν και μου είπαν ότι δεν πρέπει να ξαναπώ σε κανέναν τίποτα, δίνοντας μου 300 δολάρια. Φοβήθηκα και κράτησα το στόμα μου κλειστό! Όμως ένα μήνα μετά, ήρθαν δεκάδες Έλληνες και Αμερικανοί στρατιώτες, για να κατασκηνώσουν γύρω από το βραχώδη λόφο, απαγορεύοντας στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τη περιοχή. Εκεί έμειναν πάνω από δέκα μέρες και συνεχώς πηγαινοέρχονταν μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα.»
«Αφότου έφυγαν, πήγα να δω τι αφαίρεσαν από τη σπηλιά. Όμως δεν κατάφερα να μπω, γιατί είχαν κλείσει την είσοδο της με παχύ τσιμέντο. Προφανώς, πολλά ευρήματα δεν μπορούσαν να μεταφερθούν και σφραγίστηκαν μέσα σε αυτή.»
«Λίγες μέρες μετά, ήρθαν να σφραγίσουν και το δικό μου στόμα! Ήταν ένας αξιωματικός της αεροπορίας και τρεις Αμερικανοί με πολιτικά. Μου είπαν ότι έπρεπε να ξεχάσω ότι είδα για την ασφάλεια των ευρημάτων, αλλά και την δική μου. Λέγοντας μου ότι κινδυνεύω, μου ζήτησαν να πάω στην Ν. Αφρική, όπου θα μου αγόραζαν ένα σπίτι και θα μου έδιναν ένα σημαντικό μηνιαίο ποσόν για να ζήσω άνετα. Πράγματι σε λίγες μέρες βρέθηκα στη Ν. Αφρική, σε μια μεγάλη δική μου φάρμα με μεγάλο και άνετο σπίτι, όπου παρέμεινα 35 χρόνια δίχως να μπορώ να πάρω βίζα για να επιστρέψω στην Ελλάδα.» δήλωσε ο ξενιτεμένος βοσκός.
Σήμερα, ο σφραγισμένος λόφος στον Τσούτσουρο στη Κρήτη, παραμένει ακόμα ένα άλυτο μυστήριο. Αν και ο Φουράκης προκάλεσε ένα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την περιοχή, η απαξίωση και η αδιαφορία των λεγομένων του από τον αρχαιολογικό αλλά και τον επιστημονικό χώρο, έκαναν την αναβίωση του θέματος να θαφτεί ξανά στο χρονοντούλαπο των ξεχασμένων ιστοριών.
Το θέμα του σπηλαίου αυτού ξανάγινε γνωστό πριν μία δεκαετία από την τηλεοπτική εκπομπή «Οι Πύλες του Ανεξήγητου», όταν ακόμα ένας Κρητικός, αφού μπήκε στα σπήλαια και είδε, καθώς ανέφερε, αρχαία αντικείμενα εξοπλισμένα με υψηλή τεχνολογία, καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας.
Το θέμα για ακόμα μία φορά ξεχάστηκε... μέχρι πρότινος όμως, που τα παρόμοια εξώκοσμα ευρήματα του Ζάκρου το έφεραν ξανά στην επιφάνεια.
Τελευταίες ανασκαφές έδειξαν ότι στο φαράγγι του Ζάκρου, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Κρήτης, ανακαλύφθηκαν πολύ περίεργα ευρήματα μέσα στους σκαμμένους στα βράχια πανάρχαιους Μινωϊκούς τάφους!
Εκεί λοιπόν (κατ’επίσημη δήλωση αρχαιολόγου στο μουσείο του Ηρακλείου) βρέθηκαν λίθινες σφραγίδες από το 1400π.Χ. που απεικόνιζαν διάφορα «φανταστικά όντα αγνώστου προέλευσης και αναγνώρισης»! Όταν μάλιστα αποφασίστηκε σε ποια αίθουσα του μουσείου του Ηρακλείου να τα τοποθετήσουν προς έκθεση στους επισκέπτες, όλα αυτά τα περίεργα εκθέματα από τον Ζάκρο, τότε ξαφνικά όλο το μουσείο έκλεισε για λόγους ανακαίνισης. Μάλιστα παραμένει κλειστό από το 2006 μέχρι και σήμερα, ενώ λειτουργεί μόνο μία προσωρινή μικρή αίθουσα με λίγα χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά εκθέματα, (δηλαδή αυτά μόνο που θέλουν να μας δείξουν).Άραγε, τι προσπαθούν να κρύψουν στη Κρήτη; Γερμανικές αποθήκες σε σπηλιές; Και ο Ζάκρος; Λογικό νόημα δεν βγαίνει...
Πάντως, αν συνδυάζατε στο μυαλό σας τις αρχαίες ιστορίες του μυθικού μηχανικού γίγαντα Τάλω, με τα αγνώστου προέλευσης όντα των εξαφανισμένων Μινωικών σφραγίδων του Ζάκρου, με τη μαρτυρία στον Τσούτσουρο για τα πελώρια μεταλλικά αρχαία αντικείμενα που έμοιαζαν σαν αεροπλάνα, με το λατρευτικό βουνό των Ακκάδων (πολιτισμός πριν τους Σουμέριους) στο αντίστοιχο όρος Ζάκρος του Ιράν, και τις ιστορίες του μολύβδινου λαβύρινθου του Μινώταυρου με τις σφραγισμένες στοές που εκπέμπουν ακόμα και σήμερα ραδιενέργεια... θα νοιώθατε και εσείς ότι όλα αυτά αρχίζουν να σκιαγραφούν έναν άγνωστο εξελιγμένο πολιτισμό ανάμεσα στους αρχαίους προγόνους μας, κάτι που ''προφανώς'' δεν έχει σχέση με τη σύγχρονη Γερμανική κατοχή και δεν τολμούν να αποκαλύψουν στα σύγχρονα βιβλία ιστορίας.

http://wwwaporrito.blogspot.gr/2015/05/blog-post_14.html

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Μπλέκει την Ελλάδα το κτήνος της Κλίντον, στην σφαγή του Κουμάνοβο!

Η ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΩΛΜΠΡΑΪΤ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΤΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΟΒΑΡΟΙ Ή …ΕΛΛΗΝΕΣ! Με άθλιες συκοφαντίες επιχειρεί να μπλέξει την Ελλάδα στο ολέθριο σχέδιο διαμελισμού των Βαλκανίων, ενώ οι αλβανόφωνοι τρομοκράτες έχουν ήδη συλληφθεί!...
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, που ειναι σαφές γιατί γίνεται. Θυμηθείτε τι έκαναν αυτή και η Κλίντον στον Σερβικό λαό…


Madeleine Albright: Either Kosovo Albanians or Greeks are Behind the Confrontation in Kumanovo
Madeleine Albright, former Secretary of State of USA (1997-2001) and the first woman to hold that position, during Bill Clinton’s administration, acting in capacity of professor of international relations at Georgetown University, stated her opinion on the name issue of FYROM as well about recent events in Kumanovo. Albright characterized the name problem, i.e. implicitly the Greek position is “one of the craziest debates of all times”.
In a video segment from the morning news of FYROM’s public TV house, MRT, Albright stated that within the American
She concluded her explanation with a conclusion that the name issue is not a priority now, in light of the security crisis in FYROM.
VIDEO TRANSCRIPT:
I could never understand the madness about the issue with the name, but today we all call the state “Macedonia”, said the former American Secretary of State Madeline Albright, revealing details from 20 years ago, when she was an American Ambassador in the United Nations.
The question was where alphabetically "Macedonia" [sic] shall be placed, was it suppose to be under “l”, because it is close to “m”, as in “Macedonia” or in “f’ like in “former”. Seriously, this debate was ongoing and ongoing and it was one of the craziest debates of all times. I have no idea when the issue shall be solved, but we all call it today “Macedonia”.
After the terrorist attack in Kumanovo, "Macedonia" [sic] has a greater problem than the name issue, Albright declared.
When we read about the events from the last week, it is really upsetting. Again it is about some extremist activities and divisions in various ethnic groups. The question is whether Kosovo is involved or the Greeks. I think that the name issue is not the most important question in this moment. We don’t want to see escalation and now it is time for us to take some measures, and not when the situation becomes more difficult.
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2015/05/blog-post_883.html

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters