Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Νίκο Κοτζιά ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΘΑ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ.....


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ.. ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.. ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΟΖ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ


Πολιτική αλητεία δίχως τέλος από μια κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στα ψεύδη και την πολιτική απάτη που την έχει οδηγήσει σε απίστευτες πολιτικές αποφάσεις αποδεικνύοντας στην πράξη το μέγεθος του ψεύδους του..Με έκπληξη για ακόμη μια φορά αποκαλύπτουμε τον σχεδιασμό που έχουν για αυτή την χώρα και δεν είναι άλλος από το να την μετατρέψουν σε ένα απέραντο Εργασιακό και Περιβαλλοντολογικό Νταχάου παραδίδοντας στις πολυεθνικές κομμάτια ολόκληρα της Ελληνικής επικράτειας τα οποία θα λειτουργούν υπό το καθεστώς των Ειδικών Οικονομικών ζωνών..Δείτε το σχετικό δελτίο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ

Καθεστώς Ελευθέρων Ζωνών.
Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των Ελεύθερων Ζωνών στην Ελλάδα με σκοπό να αποτελέσουν
κέντρα ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, και επιχειρηματικότητας, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την
ίδρυση και λειτουργία τους, με την έκδοση της Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ.
Με την Απόφαση αυτή επιτυγχάνεται:

 Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών,
θέτοντας διακριτά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο καθένας από τους μετέχοντες μπορεί να
δραστηριοποιείται, είτε με την ιδιότητα του οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση της Ελεύθερης Ζώνης, είτε με την ιδιότητα της
εγκατεστημένης εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρησης, είτε ως αρμόδια τελωνειακή
αρχή της ΑΑΔΕ.

 Η καθιέρωση ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την διεξαγωγή των
τελωνειακών εργασιών που πραγματοποιούνται στην Ελεύθερη Ζώνη, ενώ παράλληλα
παρέχεται στις επιχειρήσεις ο κατάλληλος χρόνος για την σταδιακή προσαρμογή τους
στις υποχρεώσεις αυτές.

 Η θέσπιση για πρώτη φορά της αξιολόγησης των οικονομιών φορέων που επιθυμούν
να ασκήσουν την συνολική διαχείριση ή να εγκατασταθούν στην Ελεύθερη Ζώνη με
κριτήρια όμοια με εκείνα που αξιολογείται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζονται με σαφήνεια από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα
και γενικότερα από Ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία (κριτήρια Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα).

 Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχοντας την δυνατότητα τόσο
στον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης, όσο και στις εγκατεστημένες εντός αυτής
επιχειρήσεις, να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης των
τελωνειακών εργασιών καθιστώντας τις περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.

 Η καθιέρωση της άμεσης πρόσβασης των τελωνειακών αρχών στα μηχανογραφικά /
λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση
του τελωνειακού ελέγχου.

Ουσιαστικά, διαμορφώνεται πλέον ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας των Ελευθέρων Ζωνών στην
Χώρα μας, ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων, το οποίο ικανοποιεί ταυτόχρονα δύο
στόχους: Την απλοποίηση των διαδικασιών για τους οικονομικούς φορείς και την άσκηση του
τελωνειακού ελέγχου με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο
Πολιτική αλητεία δίχως τέλος από μια κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στα ψεύδη και την πολιτική απάτη που την έχει οδηγήσει σε απίστευτες πολιτικές αποφάσεις αποδεικνύοντας στην πράξη το μέγεθος του ψεύδους του..Με έκπληξη για ακόμη μια φορά αποκαλύπτουμε τον σχεδιασμό που έχουν για αυτή την χώρα και δεν είναι άλλος από το να την μετατρέψουν σε ένα απέραντο Εργασιακό και Περιβαλλοντολογικό Νταχάου παραδίδοντας στις πολυεθνικές κομμάτια ολόκληρα της Ελληνικής επικράτειας τα οποία θα λειτουργούν υπό το καθεστώς των Ειδικών Οικονομικών ζωνών..Δείτε το σχετικό δελτίο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ

Καθεστώς Ελευθέρων Ζωνών.
Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των Ελεύθερων Ζωνών στην Ελλάδα με σκοπό να αποτελέσουν
κέντρα ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, και επιχειρηματικότητας, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την
ίδρυση και λειτουργία τους, με την έκδοση της Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ.
Με την Απόφαση αυτή επιτυγχάνεται:

 Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών,
θέτοντας διακριτά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο καθένας από τους μετέχοντες μπορεί να
δραστηριοποιείται, είτε με την ιδιότητα του οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση της Ελεύθερης Ζώνης, είτε με την ιδιότητα της
εγκατεστημένης εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρησης, είτε ως αρμόδια τελωνειακή
αρχή της ΑΑΔΕ.

 Η καθιέρωση ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την διεξαγωγή των
τελωνειακών εργασιών που πραγματοποιούνται στην Ελεύθερη Ζώνη, ενώ παράλληλα
παρέχεται στις επιχειρήσεις ο κατάλληλος χρόνος για την σταδιακή προσαρμογή τους
στις υποχρεώσεις αυτές.

 Η θέσπιση για πρώτη φορά της αξιολόγησης των οικονομιών φορέων που επιθυμούν
να ασκήσουν την συνολική διαχείριση ή να εγκατασταθούν στην Ελεύθερη Ζώνη με
κριτήρια όμοια με εκείνα που αξιολογείται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζονται με σαφήνεια από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα
και γενικότερα από Ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία (κριτήρια Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα).

 Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχοντας την δυνατότητα τόσο
στον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης, όσο και στις εγκατεστημένες εντός αυτής
επιχειρήσεις, να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης των
τελωνειακών εργασιών καθιστώντας τις περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.

 Η καθιέρωση της άμεσης πρόσβασης των τελωνειακών αρχών στα μηχανογραφικά /
λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση
του τελωνειακού ελέγχου.

Ουσιαστικά, διαμορφώνεται πλέον ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας των Ελευθέρων Ζωνών στην
Χώρα μας, ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων, το οποίο ικανοποιεί ταυτόχρονα δύο
στόχους: Την απλοποίηση των διαδικασιών για τους οικονομικούς φορείς και την άσκηση του
τελωνειακού ελέγχου με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο
https://bankstersae.blogspot.com

ΕΚΤΑΚΤΟ: Τουρκική Φρεγάτα Πήρε ΘΈΣΗ ΜΆΧΗΣ. Επικίνδυνα Σκηνικά στη Μεσόγειο

 
Σκηνικό σύγκρουσης εκτυλίσσεται εδώ και μερικές ώρες γύρω από το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Barbaros, που από χθες διεξάγει παράνομες υποβρύχιες και υποθαλάσσιες έρευνες επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Το μυστικό που έκρυβε 40 εκατ. χρόνια το ΘιβέτIσοπεδώνει την προπαγάνδα των… «προοδευτικών» – O Iσοκράτης για την αυτοχθονία των ΕλλήνωνΟ Ισοκράτης (436-338 π.Χ.), σχετικά με την καταγωγή των Ελλήνων, αναφέρει:

«Διότι κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς ούτε να εκδιώξουμε άλλους εξ αυτής ούτε να την καταλάβουμε έρημο ούτε να εγκατασταθούμε σε αυτήν ως ανάμεικτος ομάδα από διάφορα ανόμοια φύλα, απεναντίας είναι τόσον ευγενές και γνήσιο το γένος μας, ώστε τη χώρα, στην οποίαν είδαμε το πρώτο φως, εξακολουθούμε συνεχώς να κατοικούμε, διότι είμεθα αυτόχθονες και μόνον εμείς από όλους τούς άλλους έχουμε το δικαίωμα να προσφωνούμε την πόλη μας με τις ίδιες λέξεις, δια των οποίων προσαγορεύομε τούς πλέον γνωστούς συγγενείς”. (Ισοκράτης, «Πανηγυρικός», 24 -25)

Και στην αρχαία ελληνική: «….Ταύτην γάρ οικούμεν ούχ εταίρους εκβαλόντες ούδην έρημον καταλαβόντες ούδην εκ πολλών εθνών μιγάδες συλλεγέντες, αλλά ούτω καλώς καί γνησίως γεγόναμεν, ώστε εξ ήσπερ έφυμεν, ταύτην έχοντες άπαντα τόν χρόνον διατελούμεν, αυτόχθονες όντες καί τών ονομάτων τοίς αυτοίς οίσπερ τούς οικειωτάτους τήν πόλιν έχοντες προσειπείν: μόνοις γαρ ημιν των Ελλήνωντην αυτήν τροφόν και πατρίδα και μητέρα καλέσαι προσήκει..»

(Ισοκράτης, «Πανηγυρικός», 24-25)
 
 
https://www.pentapostagma.gr

Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΗΣ...

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΒΡΩΜΑΝΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ! ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΚΙΟΣ! Έλλη Ταγκαλίδου ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝΕ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ..

ΤΑ ΥΠΟΔΟΥΛΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .. ΤΑ ΖΟΜΠΙ ΔΗΛΑΔΗ ,ΑΠΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ ..ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ..

Ξεκίνησε το «ξεκαθάρισμα»: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ένας από τους διαμελιστές του Κασόγκι

Γράφει: Θεόφραστος Ανδρεόπουλος
'Οπως ήδη είχε εκτιμήσει το pronews.gr επειδή οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αγγίξουν την Σ.Αραβία, λόγω πετροδολαρίου και φυσικά ούτε τον πρίγκιπα Σαλμάν, το μόνο που απέμενε ήταν να τεθούν στο «στόχαστρο» οι 15 εκτελεστές και ήδη ο πρώτος εξ'αυτών είχε ένα βολικότατο τροχαίο «ατύχημα» στο οποίο και σκοτώθηκε

Έτσι λοιπόν το πρωί πριν γίνει γνωστό το ατύχημα γράψαμε:
Εκτίμησή μας είναι η εξής: Το Ριάντ είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για τις ΗΠΑ για να τιμωρηθεί, ο Σαλμάν είναι ο επόμενος βασιλιάς επίσης πολύ δύσκολο να ανατραπεί, τι μένει επομένως;
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters