Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Γιατί οι έντιμοι & ικανοί δεν επιδιώκουν ανάληψη εξουσίας

Γιατί οι έντιμοι & ικανοί δεν επιδιώκουν ανάληψη εξουσίας
Ο Μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε το κορυφαίο έργο του «Πολιτεία» μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδανικού πολιτεύματος με επίγνωση τού πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του.
Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρχοντες - πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμενους - πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].

Αφηγείται ο Σωκράτης:
«Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά […] το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέρον του ισχυροτέρου.
Γι’ αυτό ακριβώς […] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχων [μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν] και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ]».

-Τι θέλεις να ειπείς μ’ αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.
-Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;
-Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε.
-Γι’ αυτό ακριβώς, είπα εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες [οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλειν ἄρχειν οἱ ἀγαθοί οὔτε τιμῆς]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χαρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας [οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο γι’ αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία, χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία.
Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν μέσα σ’ αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή της [ἐπεὶ κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν]. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων (δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων”.

Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρησαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύστημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς.
Οι έντιμοι (αγαθοί - ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδιώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν την ψήφο του οποιουδήποτε. Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξιώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τιμές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυχώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώμα-τος και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστήριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν ποτέ οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!

Πηγή...

Τον θυμάστε τον υιό Ζαγορίτη που έκανε… παρέα με την Τζούλια; Διαβάστε τι δουλειά κάνει αλλά κυρίως ποιος τον πληρώνει…


Τον θυμάστε;;
O γιος του Ζαγορίτη έγινε “επιστημονικός σύμβουλος” της Σπυράκη στην Ευρωβουλή. όπως αναφέρει το ΑΝΤΙ-ΥΛΗ Blog!

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης βρέθηκε στα ευρωπαϊκά σαλόνια κατόπιν σχετικής πρότασης του μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή και νεοεκλεγέντος δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, καλού φίλου του πατέρα του.

Κι αν ο Γιώργος Παπανικολάου έφυγε από τις Βρυξέλλες, ο Γεράσιμος Ζαγορίτης παραμένει στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για να αναλάβει, σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά, χρέη επιστημονικού συνεργάτη στο γραφείο της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη (του Mega). Ο μισθός του ανέρχεται στα €4500 μηνιαίως και από που προκύπτει μπορείτε να αντιληφθείτε…

makeleio.gr
http://ksipnistere.blogspot.gr/2015/01/blog-post_2343.html

ΧΑΡΟΥΠΙ ΕΝΑΣ ΘΥΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

xaroypia

Αλέξανδρoς Τηλικίδης, Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής

Σ’ αυτό το άρθρο αποφάσισα να ασχοληθώ με τα Ελληνικά βότανα. Ο λόγος είναι ότι, απ’ όσα συμβαίνουν γύρω μας εύκολα ψυχανεμίζεται κανείς ότι μετά τις μέρες τις αφθονίας που μας επέτρεψαν ν’ ασχοληθούμε με τις διατροφικές κουλτούρες άλλων λαών, έρχονται μέρες πενίας και στέρησης. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε δει τίποτα απ’ όλα αυτά που οι κρίσεις (οικονομικές, κλπ) προμηνύουν. Βρισκόμαστε στην προκαταρκτική φάση όπου όλα λειτουργούν όπως πριν αλλά κάτι μας προμηνύει πως θ’ αλλάξουν.
Σ’ αυτήν λοιπόν την φάση, όπου υπάρχει χρόνος προετοιμασίας, περισυλλογής και ανασύνταξης, νομίζω πως πρέπει να στραφούμε σ’ όλα αυτά που ο τόπος μας, η Ελλάδα όπου έχουμε την μεγάλη εύνοια της τύχης να ζούμε, μας προσφέρει απλόχερα.
Ανάμεσα στα πολυπληθή βότανα της χλωρίδας μας επιλέγω εκείνα όπου εκτός των θεραπευτικών ιδιοτήτων που κατέχουν, μπορούν να προσφέρουν και κάτι που ίσως στο μέλλον αποδειχτεί πολύτιμο, τροφή.
Απ’ όλα αυτά, ξεκινώ με το χαρούπι, όχι γιατί μπορεί ν’ αξιολογηθεί ως πρώτο σε σημασία, γιατί τότε θα ξεκινούσα βέβαια απ’ την ελιά. Αλλά γιατί είναι παραγνωρισμένο και ξεχασμένο, λόγω των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών, προϊόν του τόπου μας, το οποίο όμως έχει τεράστια σημασία και όπως επισημαίνει ο Κ. Καββαδάς στο εννιάτομο έργο του «Λεξικό» σελ. 1895.
«Το χαρούπι αποβαίνει πολύτιμο προϊόν για την διατροφή του ανθρώπου, ιδιαίτερα όπως φάνηκε σε περιπτώσεις θεομηνιών (πόλεμοι, αποκλεισμοί κλπ), καιρικών αντιξοοτήτων κλπ. Άμεσον αντίληψην του γεγονότος αυτού ελάβαμεν κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, κατά τον οποίον, μέγα ποσοστόν του πενόμενου κατά την γερμανικήν κατοχήν πληθυσμού, κατόρθωσε, χάρις εις διάφορα εκ χαρουπίων παρασκευάσματα (χαρουπάλευρο, χαροποκούλουρα, χαρουπόμελο, χαρουπόσουπες, κλπ), να διαφύγη τον εκ πείνης θάνατον. Άλλωστε και καλώς εχόντων πραγμάτων, το χαρούπι ουδέποτε αποδεικνύεται επιζήμιον, αφού οι φτωχότεροι πληθυσμοί στις περιοχές που το δέντρο αφθονεί, με το καρπόν τούτο συντηρούνται.»

Χαρουπιά
Ceratonia σκέτο ή Ceratonia Siliqua.
ZAO REN
Περί του ονόματος του φυτού

Το επιστημονικό όνομα του φυτού που μοιάζει λατινικής προέλευσης Ceratonia, είναι εκλατινισμένη Ελληνική λέξη και προέρχεται από την λέξη κέρας- κέρατο, λόγω του κερατοειδούς σχήματος του καρπού.
Αυτός είναι και ο λόγος όπου σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος η λαϊκή ονομασία είναι για το φυτό ξυλοκερατιά και για τον καρπό ξυλοκέρατο.
Η ονομασία χαρούπι είναι μάλλον αραβικής προέλευσης ή εν πάση περιπτώσει μεσανατολικής προέλευσης, αφού το φυτό ευδοκιμεί ιδιαίτερα στην περιοχή της Συρίας, όπου ονομάζεται Karun ή Karob.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα ονομασία του φυτού, που μας προϊδεάζει για την μέγιστη σημασία του, είναι αυτή που συναντάται στα Αγγλικά St. John’s bread tree ή στα Γερμανικά Johannisbrotbaum που και τα δύο σημαίνουν το αρτόδενδρο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η ονομασία αυτή, προέρχεται από την φήμη ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατά την απόσυρσή του στην έρημο, έτρωγε ακρίδες και χαρούπια.
Ο Θεόφραστος αποκαλεί το φυτό κερώνια (Φ.Ι. 1,11.2) και αναφέρει ότι η λαϊκή ονομασία του φυτού ήταν συκιά η Αιγυπτιακή και το χαρούπι σύκο το Αιγυπτιακό, προφανώς λόγω της γλύκας του χαρουπιού. Όμως ο Θεόφραστος παρατηρεί επίσης ότι παρ’ όλα αυτά « ου γίνεται γαρ όλως περί Αιγύπτον, αλλά εν Συρία και εν Ιωνία δε και περί Κνίδον και Ρόδον» Φ.Ι 4,2,4.
Που ευδοκιμεί το φυτό
Το φυτό είναι ιθαγενές, αυτοφυές των ανατολικών ακτών της Μεσογείου της Κύπρου, της Κρήτης των νησιών του Αιγαίου αλλά και της κυρίως Ελλάδας μέχρι την Θεσσαλία. Ευδοκιμεί γενικά στις περιοχές όπου ευδοκιμούν και τα εσπεριδοειδή.
Ευδοκιμεί επίσης σ’ όλη την εύκρατη ζώνη, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου προστατεύεται από το φαινόμενο του παγετού, αφού σε θερμοκρασίες 2 ή 3 βαθμών υπό του μηδενός, ξεραίνεται υπό την μορφή κρυοπαγήματος το υπέργειο τμήμα του φυτού. Το υπόγειο τμήμα επιζεί και ξαναπετά βλαστάρια, όμως η παραγωγικότητά του φυτού ελαχιστοποιείται και απαιτεί εμβολιασμό (μπόλιασμα) για να επανέλθει.
Μέσω των Ελληνικών εποικισμών το φυτό διαδόθηκε σ’ όλη την λεκάνη της Μεσογείου, σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Ευδοκιμεί τα μέγιστα στην περιοχή της Συρίας και την Κύπρο.
Το φυτό ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, ακόμα και στις πιο ξηρές και φτωχές γαίες, όπως η Ελιά. Δεν μπορεί ν’ αναπτυχθεί όμως σε υγρά ή βαλτώδη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για το φυτό. Ως εκ τούτου, πράγμα πολύ σημαντικό για την καλλιέργεια, δεν έχει ανάγκη νερού.
Χαρακτηριστικά του φυτού
Η χαρουπιά είναι ένα πανέμορφο δένδρο αειθαλές και το οποίο μπορεί να φτάσει πολλά μέτρα ύψος, όταν οι συνθήκες το ευνοήσουν.
Το φύλλο της χαρουπιάς είναι στρογγυλό σαρκώδες και πυκνό και κρατά ιδιαίτερα δροσερή σκιά κατά τους θερινούς μήνες, για αυτό τις φυτεύουν και σε σταροχώραφα για να κάθονται στην σκιά τα μεσημέρια, την εποχή του θερισμού.
Το φυτό ανθίζει το φθινόπωρο (Οκτώβριο- Νοέμβριο). Τα άνθη του είναι μικρότατα, απέταλα, πολυάριθμα, σε σχηματισμούς σαν τσαμπιά και μερικές φορές εκφύονται ακόμα και από τον κορμό. Είναι βαρύοσμα και η μυρωδιά τους μοιάζει με του ανδρικού σπέρματος, μια μυρωδιά που την συναντάμε σε κάποιους εναπομείναντες κήπους των Αθηνών.
Απ’ αυτήν την συγγένεια στην οσμή απορρέει και η επίδραση του χαρουπιού και ιδιαίτερα του άνθους στην βελτίωση του ανδρικού σπέρματος κα γενικότερα του ανδρικού σεξουαλικού σθένους (Ως προς αυτό βλέπε θεραπευτικές ιδιότητες).
Ο καρπός του χαρουπιού μοιάζει πράγματι με κέρατο. Έχει χρώμα βαθύ καφέ και λείο περικάρπιο. Το μήκος του φτάνει από 10-30 εκατοστά, ενώ το φάρδος του 2-3 εκατοστά. Στο εσωτερικό του περιέχει μεσοκάρπιο σαρκώδες, εύχυμο, γλυκύ και περιέχει 10-16 μικρούς σπόρους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι, ο καθένας σε ειδική κοιλότητα, ξέχωρα απ’ τον άλλον.
Οι σπόροι αυτοί που έχουν καφέ, γυαλιστερό χρώμα και είναι ιδιαίτερα σκληροί, λένε ότι έχουν πάντοτε σταθερό βάρος 2gr. Λόγω τούτου καθορίσθησαν ως μέτρα ζύγισης του χρυσού και έτσι προήλθε και ο όρος καράτιον για την μέτρηση του βάρους του χρυσού (ο όρος καράτιον από Karub- αραβικό).
Ο καρπός του χαρουπιού ωριμάζει τον Αύγουστο, προς τέλος Αυγούστου, οπότε αρχίζει σταδιακά και πέφτει, παρ’ όλα αυτά μπορεί να βρει κανείς χαρούπια πάνω στο δένδρο ακόμα και τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Η καλύτερη εποχή συγκομιδής του χαρουπιού είναι μετά τον τρύγο και πριν την ελιά, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο. Πριν όμως την ανθοφορία, γιατί αν συμπέσει η συγκομιδή του καρπού με την ανθοφορία θα έχουμε καταστροφή, μεγάλης ποσότητας άνθους άρα μικρότερη παραγωγή τον επόμενο χρόνο. Η χαρουπιά όπως και η ελιά παρενιαυτοφορεί, πράγμα που σημαίνει ότι παρουσιάζει πλουσιότερα παραγωγή (βέντεμα) ανά δύο έτη.
Η οικονομική σημασία της Χαρουπιάς
Αν και ακούγεται πολύ τεχνοκρατικό, το να αποτιμούμε την σημασία ενός έμβιου όντος όπως η χαρουπιά με οικονομικούς όρους, επειδή όμως και ο ρεαλισμός δεν βλάπτει, ας δούμε αυτήν την πλευρά του θέματος που λέγεται χαρουπιά.
Κατ’ αρχάς η χαρουπιά δεν έχει καμία καλλιεργητική απαίτηση. Είναι ένα φυτό που ευδοκιμεί σ’ όλα τα εδάφη, πλην τα βαλτώδη, της νότιας Ελλάδας και των νησιών. Δεν έχει απαίτηση σε νερό(παρά μόνο ίσως τον πρώτο ή δεύτερο χρόνο, αν και όχι απαραίτητο αν φυτευθεί την κατάλληλη εποχή) και άρα δεν χρειάζεται ειδική υποδομή. Μπορεί να ευδοκιμήσει στις πιο ξηρές, πετρώδεις και άγονες περιοχές από τις οποίες έχουμε πολλές στην χώρα μας και μέσα σ’ αυτές, από το μηδέν, όπως και η ελιά, να παράγει τροφή, τόσο σε ζώα, όσο ανθρώπους. Αυτό από μόνο του, είναι ένα τεράστιο, οικονομικό πλεονέκτημα που μας προσφέρει το δένδρο.
Το ξύλο της χαρουπιάς παρέχει άριστη ποιότητα ξυλάνθρακα (κάρβουνο). Το εσωτερικό τμήμα του ξύλου δηλαδή η καρδιά του ξύλου της χαρουπιάς χρησιμοποιείται στην ξυλογλυπτική, επιπλοποιία αλλά και βαρελοποιία.
Ο φλοιός του κορμού και τα φύλλα έχουν στυφή γεύση και έντονα στυπτική φύση γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται, λόγω των στυπτικών αυτών ιδιοτήτων στην βυρσοδεψία και βαφική δερμάτων και υφασμάτων.
Η μεγάλη όμως οικονομική σημασία της χαρουπιάς οφείλεται στον καρπό της το χαρούπι.
Κατ’ αρχάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας, αυτό καθ’ αυτό το χαρούπι ως τροφή και μάλιστα λίαν θρεπτική τόσο για ανθρώπους, όσο και για ζώα. Όλα τα οικόσιτα ζώα τρελαίνονται για το χαρούπι.
Το χαρούπι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Το 30%-40% του συνολικού του βάρους είναι σάκχαρα. Τα σάκχαρα αυτά το καθιστούν ιδιαίτερα θρεπτική και τονωτική τροφή, μπορούν όμως να απομονωθούν (για τεχνικές βλέπε στο κεφάλαιο επεξεργασία του χαρουπιού) είτε υπό τη μορφή ενός ιδιαίτερα γευστικού σιροπιού, του χαρουπόμελου, είτε υπό την μορφή λευκής, άοσμου κρυσταλλικής σάκχαρης (βλ. Π.Κριάρης: Η χρησιμοποίησις των χαρουπιών ως κτηνοτροφή και προς παραγωγή ζαχάρεως και σιροπιών. Χημικά χρονικά. Τόμος 22Β .1957.). Επίσης το χαρούπι όταν ανακατευθεί με νερό μετά την τέταρτη, πέμπτη μέρα βράζει αυθόρμητα και παράγει μέσω απόσταξης εξαιρετικής ποιότητας αλκοόλ.
Οι σπόροι του χαρουπιού μέχρι την ανακάλυψη χημικών συνθετικών χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή κυτταρίνης από την οποία παράγονταν φυτογραφικά φιλμ και κινηματογραφικά φιλμ.


Επίσης από τον καρπό μέσω σύνθλιψης παράγεται εκλεκτής ποιότητας έλαιο, κατάλληλο για σαπωνοποιία.
Η μέση ετήσια παραγωγή ενός χαρουπόδενδρου κυμαίνεται από 30-150 κιλά χαρουπιών. Δένδρο ηλικίας 50-60 ετών φυόμενον εις γόνιμες γαίες μπορεί να δώσει μέχρι και ένα τόνο χαρούπια(1000 κιλά).
Κατά το έτος 1955 όπου γράφηκε το « Φυτολογικό Λεξικό» του Καββάδα αναφέρεται ότι ο αριθμός των χαρουπόδενδρων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.700.000. δένδρα καλλιεργούμενα όχι σε συστηματικές καλλιέργειες χαρουπιάς, αλλά σποραδικά ανάμεσα σε άλλα δένδρα. Επίσης την ίδια εποχή προσμετρώνται και 600.000 άγρια δένδρα τα οποία δεν καλλιεργούνται αλλά γίνεται συγκομιδή του χαρουπιού. Την εποχή εκείνη η μέση ετήσια παραγωγή είναι γύρω στις 37.000 τόννους χαρουπιών.
Θεραπευτικές ιδιότητες του χαρουπιού
Το χαρούπι έχει γεύση γλυκιά και στυφή. Ως προς την θερμική φύση μπορεί να θεωρηθεί ηπίως θερμό, ελάχιστα υγρό και κυρίως ξηρό. Ως προς τον τροπικισμό του στα όργανα του ανθρώπινου σώματος θα λέγαμε ότι συνδέεται περισσότερο με τους Πνεύμονες, τον Σπλήνα και τα Νεφρά.
Οι βασικές θεραπευτικές του ιδιότητες είναι οι εξής:
1. Θρέφει το Yin όλου του σώματος και υγραίνει. Το χαρούπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις απίσχανσης και δαπάνης του Yin από χρόνια νόσο της φωτιάς (π.χ παρατεταμένης διάρκειας πυρετός, κλπ) από πείνα, από ανορεξία, κλπ. Είναι μια τροφή η οποία παχαίνει και δυναμώνει το σώμα. Ως κτηνοτροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πάχυνση ζώων, αφού παράγει εκλεκτής ποιότητας λίπος.
2. Θρέφει και υγραίνει τους Πνεύμονες.
Το χαρούπι παρουσιάζει μια ιδιαίτερη έλξη προς τους Πνεύμονες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις διαταραχές των Πνευμόνων είτε προέρχονται από υπερβολή υγρασίας, είτε από ξηρότητα. Βέβαια ταιριάζει περισσότερο στις ξηρές καταστάσεις των Πνευμόνων και ιδιαίτερα στις ξηρές καταστάσεις που προέρχονται από την χρόνια κατάχρηση τσιγάρου. Έτσι λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις αλλεργικού άσθματος, χρόνιας βρογχίτιδας, εμφυσήματος και καρκίνου των Πνευμόνων.
Η μορφή που συνίσταται σ’ αυτές τις καταστάσεις ιδιαίτερα όταν το άτομο υποφέρει από ξηρότητα είναι το σιρόπι του χαρουπιού ή χαρουπόμελο.
3. Θρέφει και τονώνει την πεμπτουσία, συγκρατεί την απώλεια σπέρματος. Θρέφει και τονώνει τα Νεφρά.
Το χαρούπι επιδρά βαθιά μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Ως ανθός, μπορεί να ενισχύσει το ανδρικό σπέρμα, οποιαδήποτε διαταραχή ως προς το σπέρμα (ολιγοσπερμία, αζωασπερμία, κλπ) και αν αντιμετωπίζει το άτομο.
Ως ώριμος καρπός και μάλιστα όταν τρώγεται ωμός και ανεπεξέργαστος τονώνει την Yang ενέργεια των Νεφρών και συγκρατεί την απώλεια σπέρματος (π.χ. πρόωρη εκσπερμάτιση, σπερματόρροια , κλπ) ή άλλων υλικών από τις κατώτερες οπές(ούρων ή κοπράνων).
Περιποίηση και πολλαπλασιασμός της Χαρουπιάς
Όπως ήδη αναφέρθηκε η χαρουπιά χρειάζεται ελάχιστη καλλιεργητική φροντίδα. Η αφαίρεση των ξερών κλαριών και η προσοχή κατά τον ραπισμό του δένδρου για την συλλογή του καρπού, ώστε να μην τραυματίζεται, επαρκούν. Ως εκ τούτου το χαρούπι είναι γενικά ένα προϊόν καθαρά βιολογικό, αφού οι επεμβάσεις με χημικά φάρμακα είναι και αντιοικονομικές και περιττές.
Ως προς την αναπαραγωγή του υπάρχουν οι εξής τρόποι:
α. Μουλιάζουμε τους σπόρους του χαρουπιού σε νερό για αρκετές μέρες(τουλάχιστον μια εβδομάδα), αλλάζοντας ανά δύο ημέρες το νερό. Στην συνέχεια φυτεύουμε τους σπόρους σε καλά σκαμμένους λάκκους, αλλά όχι πολύ βαθιά. Καλύτερη εποχή για την φύτευση των σπόρων θεωρείται η άνοιξη.
β. Δύναται να πολλαπλασιασθεί και για μοσχευμάτων από γόνιμα δένδρα.
γ. Τρίτη μέθοδος πολλαπλασιασμού είναι ο εμβολιασμός (μπόλιασμα) σε άγρια δασικά δένδρα. Η χαρουπιά συναντάται σε άγρια μορφή, ως αυτοφυές δένδρο, σε διάφορα επίπεδα βλάστησης των προαναφερθέντων περιοχών της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Τα άγρια δένδρα μπορούν να μπολιαστούν με μπόλια ήμερα, παραγωγικά δένδρα και έτσι να καταστούν παραγωγικά και αυτά.
Συνήθως τα εμβολιαζόμενα, άγρια δένδρα αρχίζουν να καρποφορούν από το 3ο και 4ο έτος μετά την εξημέρωση τους.
Γενικά η καρποφορία της χαρουπιάς αρχίζει το έκτο με έβδομο έτος μετά την φύτευσή της και συνεχίζεται επί πολλά έτη.

Συνταγές
1. Χαρουπόμελο.
Η παρασκευή χαρουπόμελου, δηλαδή του σιροπιού από το χαρούπι είναι η κύρια από τις συνταγές. Το χαρουπόμελο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο σε προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος, σε δοσολογία μια κουταλιά της σούπας 2 φορές την ημέρα (αμέσως μετά την αφύπνιση και πριν τον ύπνο). Οι διαβητικοί δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη θεραπεία. Όμως το χαρουπόμελο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς σε γλυκά, για πρωινό, αντί για μέλι, ως γρήγορο τονωτικό αλλά και ως ένα πολύ εύγεστο ηδύποτο.
Υπάρχουν δύο τρόποι:
α. Απ’ ευθείας από ολόκληρα χαρούπια.
Σπάμε τα χαρούπια σε 3 με 4 κομμάτια και τα μουλιάζουμε στο ίδιο νερό για 2 μέρες. Κρατάμε αυτό το νερό στο ψυγείο. Κοπανάμε τα μουλιασμένα χαρούπια στο γουδί, πράγμα αρκετά δύσκολο, ή τα πολτοποιούμε στο multi. Προσθέτουμε στο πολτοποιημένο υλικό πάλι νερό για ένα 24ωρο. Φιλτράρουμε το δεύτερο νερό και το ανακατεύουμε με το πρώτο που βρίσκεται στο ψυγείο. Βράζουμε μέχρι να γίνει σιρόπι, σε σιγανή φωτιά και με προσοχή να μην καεί.
Το χαρούπι δεν πρέπει να βραστεί, αλλά μόνο το νερό που χει μουλιάσει το χαρούπι βράζεται. Επίσης οι ποσότητες ρυθμίζονται από τις ανάγκες του καθενός . Καλό είναι να ξεκινάει κανείς με μικρές ποσότητες.
β. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πάρει κανείς χαρουπάλευρο (κονιορτοποιημένα χαρούπια). Μουλιάζουμε το χαρουπάλευρο για 2 ημέρες. Φιλτράρουμε το νερό και βράζουμε σε σιγανή φωτιά μέχρι να γίνει σιρόπι.
2. Συνταγή για την αντιμετώπιση διαταραχών σπέρματος, πρόωρης εκσπερμάτισης, ενίσχυσης του σεξουαλικού σθένους (σε άνδρες και γυναίκες) αλλά και αναπνευστικών προβλημάτων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
Παίρνεται δέκα χαρούπια και τα σπάτε σε 3-4 κομμάτια. Τα βράζεται σε μισό λίτρο νερό για 10 λεπτά. Τη μισή ποσότητα την πίνεται πριν το πρωινό γεύμα και την άλλη μισή πριν το βραδινό. Αυτό το κάνετε για μια εβδομάδα. Μετά την πρώτη εβδομάδα βράζεται ακριβώς την ίδια ποσότητα αλλά την πίνετε σε 2 ημέρες πριν από το βραδινό γεύμα και αυτό το συνεχίζεται αδιάκοπα για 3 μήνες.
Μπορεί βέβαια αντί για όλα αυτά να τρώει κανείς 2 με 3 χαρούπια ωμά, για 3 μήνες, στο πρωινό του ή σε οποιαδήποτε φάση της ημέρας κατά προτίμηση με άδειο Στομάχι.
Στην περίπτωση του χαρουπόμελου επιθυμούμε να απομονώσουμε αποκλειστικά την γλυκιά γεύση που περιέχεται στο χαρούπι, για αυτό και δεν το βράζουμε ολόκληρο, απλά το μουσκεύουμε στο νερό είτε ολόκληρο είτε κονιορτοποιημένο ως χαρουπάλευρο. Στο χαρούπι όμως υπάρχει και η στυφή γεύση η οποία είναι έντονη και η οποία απελευθερώνεται όταν βραστεί ολόκληρο. Γι’ αυτό λοιπόν όταν φτιάχνουμε χαρουπόμελο δεν βράζουμε ολόκληρο το χαρούπι αλλά το νερό μέσα στο οποίο έχει μουσκέψει, γιατί στην αντίθετη περίπτωση το χαρουπόμελο γίνεται πολύ στυφό και δεν τρώγεται . Στην παρούσα όμως συνταγή επιθυμούμε τόσο την γλυκιά όσο και την στυφή γεύση του χαρουπιού και γι’ αυτό το βράζουμε ολόκληρο. Στην επόμενη συνταγή επιθυμούμε μόνο την στυφή γεύση του χαρουπιού, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τα χαρούπια που έχουμε μουσκέψει για να φτιάξουμε χαρουπόμελο.


Την συνταγή αυτή την χρησιμοποιούσαν οι χανούμισσες στα χαρέμια των Σουλτάνων πριν επισκεφτούν το βασιλικό κρεβάτι.
Βράζουμε όση ποσότητα χαρουπιών θέλουμε σε αντίστοιχη ποσότητα νερού( δηλαδή το νερό απλά να σκεπάζει τα χαρούπια) για 30 λεπτά. Στην συνέχεια πλενόμαστε ή και λουζόμαστε μ’ αυτό το νερό.
4. Συνταγή για την ενίσχυση του ανδρικού σπέρματος.
Παίρνουμε το άνθος του χαρουπιού (2-3 τσαμπιά) και βράζουμε για μισό λεπτό σε 1 ποτήρι νερό. Το πίνουμε με άδειο Στομάχι πριν το μεσημεριανό γεύμα. Το κάνουμε για ένα μήνα.
Επίλογος –Πρόταση
Από τα τέλη του περασμένου χρόνου μπήκαμε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης που δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί, ούτε πότε θα περάσει. Σε μια τέτοια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία και το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης κλυδωνίζονται επικίνδυνα, το κάθε κράτος, η κάθε κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για την αυτάρκεια τροφίμων για τον πληθυσμό. Οφείλει να μεριμνήσει για την δημιουργία υποδομών οι οποίες θα προστατέψουν πραγματικά τον πληθυσμό που θα δοκιμαστεί. Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής και με δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις που ψηφίζουμε δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς όλα αυτά, προτείνω προς όλους που έχουν ευήκοα ώτα και αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν τα εξής:
α. Να φυτέψουν όσες περισσότερες χαρουπιές μπορούν, οπουδήποτε, σε μικρούς Αθηναϊκούς κήπους, σε εξοχικά σπίτια, σε πατρογονικά χωράφια.
β. Να περιποιηθούν, να καλλιεργήσουν και να συλλέξουν τον καρπό από ήδη υπάρχουσες χαρουπιές. Να μην χάνονται τα χαρούπια στην γη. Μέσω όλων αυτών να μάθουν να χρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται πάλι τα χαρούπια.
γ. Να ληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών για την ευρεία διάδοση του δένδρου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καββάδας:
«Λαμβανομένης υπ’ όψιν της μεγάλης οικονομικής σημασίας του δένδρου και της δυνατότητας φυτεύσεως αυτού σε παντός είδους γαίας, οι αρμόδιαι υπηρεσίαι οφείλουν να επιδιώξουν δια παντός τρόπου την ευρεία αυτού διάδοσιν. Όπως δια αναδάσωσιν άγονων περιοχών, κατάρτιση δενδροστοιχιών και διακόσμηση πάρκων και κήπων, αλλά και δια συγκρότησιν συστηματικών χαρουποκαλλιεργειών.»
Ούτως ή άλλως σε μια εποχή σαν την δικιά μας, όπου η φωτιά βρίσκεται σε κατάσταση απειλητικής υπεροχής, το να στραφούμε προς την Γη με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με το φύτεμα ενός δένδρου, είναι κάτι που σίγουρα θα ωφελήσει παρά θα βλάψει.
Αλέξανδρος Τηλικίδης
φυσίατρος – βελονιστής – βοτανοθεραπευτής – υπεύθυνος εκπαίδευσης της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
πηγη
http://www.drosostalida.com/articles2.asp?eid=551

Καταγγελία του αντιστράτηγου ε.α. Γεώργιου Αυφαντή στον Άρειο Πάγο – παράνομα τα κόμματα Πασοκ και ΝΔ!


Επώνυμη καταγγελία στον Άρειο πάγο, παράνομα τα δυο κόμματα Πασοκ/ΝΔ.
Ο αντιστράτηγος εα και συγγραφέαςΓεώργιος Αϋφαντής κατέθεσε καταγγελία στον Αρειο Πάγο με κύριο αίτημα να ανασταλεί η λειτουργία των κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βάσει του Συντάγματος διότι δωροδοκήθηκαν (υπόθεση Siemens), σύμφωνα με απόφαση γερμανικού δικαστηρίου που κατεδίκασε τον Χριστοφοράκο και η οποία είναι ήδη αμετάκλητη. Συνεπώς, όλες οι συμβάσεις που υπέγραψαν τα κόμματα αυτά είναι παράνομες.
‘Ολο το έγγραφο με συνημμένη την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου, όπως κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο βλέπετε παρακάτω.
Στην Ιταλία, σε ανάλογη περίπτωση απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων που είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις δωροδοκίας.Πηγή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 17.1.2015

ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΗΓΕΤΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ!

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΕΝTΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Yevgeny Fyodorov
Αν συμπαθείτε τον Πούτιν, θα αγαπήσετε τον Fyodorov!
Του Mike King


Μετάφραση από τα αγγλικά: Γ. Β.
Ο ρεπόρτερ σας που πάντα ψάχνει, βρέθηκε μπροστά σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του «The Moscow Times»:
"Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας καταγγέλεται για σαμποτάζ του ρουβλίου"
Και ο μεν τίτλος μου καρφώθηκε, αλλά η πρώτη φράση του άρθρου με έριξε κάτω!
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εξετάζει τις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας μετά την καταγγελία ενός βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος που την κατηγορεί ότι είναι ένας «εχθρός της χώρας» που οδηγεί σε πτώση το ρούβλι και συνωμοτεί με πονηρία εναντίον της Ρωσίας».
Ο Ρώσος βουλευτής συνεχίζει:
"Η Κεντρική Τράπεζα είναι ένας θεσμικός εχθρός της χώρας" δήλωσε ο Fyodorov στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρωσικής Υπηρεσίας Ειδήσεων. "Τα αφεντικά της (τράπεζας) είναι επισήμως στο εξωτερικό. Υποθέτω ότι (η τράπεζα) θα προξενήσει το μέγιστο κακό. Η Κεντρική Τράπεζα θα κάνει τα πάντα για να βάλει το ρούβλι σε τροχιά πτώσης."
Αυτές οι αντι-bankster λεκτικές εκρήξεις πρέπει να ακούγονται σαν μουσική στα αυτιά του κάθε Αμερικανού που αγαπάει την ελευθερία. Αυτά τα λόγια του αγώνα είναι πολύ ισχυρά για να προέλθουν από τον πολύ ήπιο λόγο του Ron Paul. Andrew Jackson μήπως είσαι εσύ; Το CNN Money μετέδωσε την ιστορία, αναφέροντας:
"Ένα ανώτερο στέλεχος του κόμματος, του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγόρησε την Τράπεζα της Ρωσίας ως αρχιτέκτονα της κατάρρευσης του ρουβλίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα της Ρωσίας να γίνει πλέον αντικείμενο έρευνας από κρατικούς εισαγγελείς."
Ο Yevgeny Fyodorov, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής οικονομικής πολιτικής του Ρωσικού κοινοβουλίου, κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για δολιοφθορά, δηλώνοντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι "ένας θεσμικός εχθρός της χώρας."
Να πάρει! Μ΄αρέσεις πολύ Yevgeny Fyodorov!
Το αναπάντητο ερώτημα του ποιος ελέγχει πραγματικά τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα, και σε ποιο βαθμό, οφείλεται στο σκοτεινό σχεδιασμό της. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι μέρος του ίδιου διεθνούς συνδικάτου του εγκλήματος, (σημείωση Οίμου Αθήνας: της Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικής Εξουσίας ή συντομογραφικά ΠΤΕ) όπως όλες οι άλλες δυτικές κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής «Federal Reserve».
Αν ο Πούτιν, όπως ο Andrew Jackson , μπορέσει να αποκόψει τον τοξικό ομφάλιο λώρο που συνδέει την παγκόσμια χάζαρο-μηχανή ψεύτικου χρήματος με τη ρωσική οικονομία, θα είναι σίγουρα «μέσα στο παιχνίδι»!
Ποίος είναι ο Yevgeny Fyodorov; Είναι εκείνος ο
«ανώτερος Ρώσος βουλευτής» που έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο με την ρωσική Federal Reserve, την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Χάρη στο σύγχρονο θαύμα του Διαδικτύου, δεν άργησε να γίνει γνωστός ο κ. Fyodorov . Μπορώ άνετα να πω, ότι αν συμπαθείτε τον Πούτιν, θα αγαπήσετε τον Fyodorov.


Ο αντι-bankster Fyodorov τα έχει όλα σε έναν εντυπωσιακό συνδυασμό: ευφυΐα, κότσια, χάρισμα, πατριωτισμό, ενέργεια και οργανωτικές ικανότητες.
Ο Fyodorov, 51 ετών, αποφοίτησε από το Ανώτατο Κολέγιο Στρατιωτικής Μηχανικής και Κατασκευών του Λένινγκραντ . Από το 1985 ως το 1988 υπηρέτησε στις σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχοντας στον σοβιετικό πόλεμο στο Αφγανιστάν. Έναν πόλεμο που πράγματι επέβαλε η Δύση στην ΕΣΣΔ μέσω της CIA, της MI6, τους Σαουδικής Αραβίας και των ελεγχόμενων ξένων μαχητών τους.
Ο Fyodorov έχει υπηρετήσει στη Δούμα (Κοινοβούλιο) από το 1990, και είναι σήμερα ένας ψηλόβαθμο στέλεχος στο κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Πούτιν .
Απλά και μόνο το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίητες, που βασίζονται στη διαδικτυακή ΜΚΟ, «Ανοικτή Δημοκρατία » , ειρωνεύονται τον Fyodorov ως τον «απόλυτο συνωμοσιολόγο» αρκεί, για να διαπιστώσουμε την γνησιότητά του και αναντίρρητα αποτελεί αυτό τα διαπιστευτήριά του. Αλλά υπάρχει και άλλα πολλά να πω, πολύ περισσότερα.
Αν και πιστός στον Putin, ο Fyodorov διαμόρφωσε το δικό του κίνημα, το Εθνικό Κίνημα για την Απελευθέρωση. Στον απόηχο του χάους που επικρατεί στην Ουκρανία, το NLM του Fyodorov μεγάλωσε και αριθμεί 100.000 μέλη, οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι και πολύ σκληροπυρηνικοί. Υπάρχουν γραφεία του κινήματος σε 260 πόλεις σε 85 περιοχές της Ρωσίας. Δεν πρόκειται για ένα γηραλέο «κόμμα του τσαγιού» ​​εδώ. Όχι. Ο Fyodorov και το NLM του είναι αποφασισμένοι μέχρι θανάτου για την απελευθέρωση όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.


Εμπαίζονται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ως φανατικοί "συνωμοσιολόγοι", αλλά με το NLM ο Fyodorov επιδιώκει να απαλλάξει τη Ρωσία από τους εσωτερικούς προδότες της, τους νεοταξίτες ακτιβιστές, και τους ψευτο-ναζί της CIA.
Αυτό που μαθαίνουμε από τον Fyodorov είναι ότι η προδοτική «πέμπτη φάλαγγα» που αναπτύσσεται και δρα μέσα στην ίδια τη Ρωσία είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη από τις ελεγχόμενες από την CIA νεοταξικές ΜΚΟ και «τα ενοικιαζόμενα νεο-Ναζί τέρατα » της Ρωσίας.
Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να εξουδετερωθούν βέβαια, αλλά απώτερος στόχος του Fyodorov είναι να εκθέσει δημοσίως και να «εκκαθαρίσει» τους φιλόδοξους φιλοδυτικούς προδότες που αναπτύσσονται και δρουν μέσα στη ρωσική βιομηχανία, στην Κρατική Δούμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα. Αυτά είναι τα απομεινάρια από την εποχή του Γιέλτσιν και οι δράση τους είναι τόσο εκτεταμένη ώστε ακόμη και ο ίδιος ο Πούτιν δεν μπορεί να την ελέγξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Fyodorov δημιούργησε το NLM. Σύμφωνα με τον Fyodorov, «η εκκαθάριση έρχεται».
Ο Fyodorov λέει για την ξένη επιρροή στη Δούμα:
"Βουλευτές της Δούμας είναι απλά αξιωματούχοι σε κατεχόμενη περιοχή. Όλοι οι νόμοι που ρυθμίζουν το σύστημα της διακυβέρνησης που ψηφίστηκε από τη Δούμα έχουν συνταχθεί στις ΗΠΑ."
Για την εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (απόσπασμα από την ομιλία του για το χτύπημα της «Ανοικτής Δημοκρατίας ») :
"Η Κεντρική Τράπεζα θα λογοδοτεί στην κυβέρνηση. Η NLM θεωρεί ότι, με την εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, θα είναι δυνατόν να απομακρύνουμε την « σύνδεση του ρουβλιού με το δολλάριο».
Όσον αφορά τη συνεργασία της Google με ξένες μυστικές υπηρεσίες:
« Θεωρούμε ότι σε εύθετο χρόνο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εθνικοποίηση της Google, πράγμα που σημαίνει ότι οι πράξεις της Google που σχετίζονται με τη Ρωσία θα πρέπει να είναι από υπό ρωσική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα (μέσω ρωσικής θυγατρικής)".
Σχετικά με την απελευθέρωση του προδότη της Ρωσίας και ποινικού καταδίκου Αλεξέι Navalny
"Ποιος θα μπορούσε να δώσει τέτοια εντολή σχετικά με τον Navalny Είναι προφανές ποιος:Ο Ομπάμα και το επιτελείο του, οι Αμερικανοί έδωσαν την εντολή και Navalny αμέσως αφέθηκε ελεύθερος. Εσείς και εγώ απλά δεν εκτιμούν την κατάσταση της Ρωσίας, με τη μορφή με την οποία είναι. . τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται όχι μόνο την πολιτική βοήθεια προς τον Navalny, αλλά θα εγγυηθούν και την προσωπική του ασυλία με τα αεροπλανοφόρα τους, με τα πυρηνικά όπλα τους, με την κρατική εξουσία τους. Εγγυώνται την ασφάλεια της οικογένειάς του...
Ως εκ τούτου, η οικογένειά του μπορεί να συμπεριφέρεται με απόλυτο θράσος ".


Ο Navalny είναι συνδεδεμένος με προδότη και πράκτορα των Rothschild Κασπάροβ. Σχετικά με την δυτική "κατοχή" της Ρωσίας:
"Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πώς να εργαστούν με τα κατεχόμενα εδάφη. Έχουν πάρει την εμπειρία από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί διοικούν τις αποικίες για 500 χρόνια, αλλά, σε 500 χρόνια, μπορεί κανείς να μάθετε πώς να παίρνει ανώδυνα μιαν απόφαση για τα κατεχόμενα εδάφη. Ναι, έχουν μάθει στη διάρκεια των 500 χρόνων και παντού το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Η αποικία αποδομείται και οι άνθρωποι καταστρέφονται.
Mε τον ίδιο τρόπο έχει σχεδιαστεί να γίνει και στο έδαφος της Ρωσίας, και θα γίνει πραγματικότητα, αργά ή γρήγορα, στην αμέσως επόμενη γενιά, αν οι άνθρωποι δεν θέλήσουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αν οι άνθρωποι δεν θελήσουν να αντιδράσουν όπως ακριβώς έκαναν οι παππούδες τους, οι προ παππούδες και οι προ-προ παππούδες τους. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι νέο, θα πρέπει να επανέλθουν στις ίδιες νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπερασπίζονται τον λαό, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας, επειδή είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ αντίξοες συνθήκες σε όλη τους τη ζωή. Έτσι είναι η ζωή με ανταγωνισμό, με αγώνες και με πολέμους. Κλασσική ανθρώπινη ζωή."
Για την απελευθέρωση του κόσμου από τις ΗΠΑ
«Σήμερα, ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται ενάντια στους αποικιοκράτες Αμερικάνους. Προς το παρόν, αυτό είναι μια εννοιολογική και προπαρασκευαστική διαδικασία, αλλά συμβαίνει. Σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να θυμίσω τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της συνάντησης στην Άπω Ανατολή, της συνάντησης του Κινήματος για την Απελευθέρωση του Κόσμου από την αμερικανική κατοχή. "
Την Ουκρανία:
"Ας επιστρέψουμε στο βασικό σημείο: γιατί οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στην Ουκρανία τον Φλεβάρη 2014; Ενορχήστρωσαν ένα πραξικόπημα εναντίον του νομίμου κράτους, για να φέρουν τους ανθρώπους τους στην εξουσία, να αλλάξει η νομοθετική και συνταγματική δομή της χώρας και γράφουν στο συμφωνητικό ότι στην Ουκρανία, το αφεντικό είναι ο Van Rompuy (ΕΕ). Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό τις διαταγές του Αμερικανού στρατηγού Randy Allen Key.Έχουν καταλάβει το έδαφος της Ουκρανίας. Γιατί το έκαναν αυτό; Για κανένα ειδικό λόγο; Μήπως απλά για να σνιφάρουν μια γραμμή στο αριστερό ρουθούνι τους και γι 'αυτό αποφάσισαν να τσιμπήσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια;
Όχι! Το έκαναν για να διατηρήσουν τον μονοπολικό κόσμο τους , την αποικιακή αυτοκρατορία τους. »


Ο Nuland και ο Μακέιν πυροδότησαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία
Για τους Ρώσους προδότες:
"Ποιοι αποτελούν την πέμπτη φάλαγγα (προδότες); Ποιοι είναι οι πράκτορες της χειραγώγησης των ΗΠΑ; Θα πρέπει να δείτε την συνολική εικόνα. Αυτούς από την Ρωσία, οι οποίοι έχουν επρροή επί των εξελίξεων στην Ουκρανία και απογυμνώνουν τον Πούτιν από το δικαίωμα να στείλει στρατεύματα. Δεν του επιτρέπουν μια σκληρή απόφαση για την υπεράσπιση της κυριαρχίας. Αυτοί είναι οι προδότες ".
Για την επερχόμενη εκκαθάριση των Ρώσων προδοτών:
«Ο Πούτιν έχει αρχίσει να συγκεντρώνει τις δυνάμεις του για μια γενική επίθεση, μια εξέγερση ενάντια στους καταχτητές, τους ξένους πράκτορες, ή σε όποιους θα μπορούσαν να είναι τέτοιοι, και οι οποίοι εκκαθαρίζονται και αυτό γίνεται τελείως ανοιχτά.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πέμπτη φάλαγγα στην κυβέρνηση δεν προκαλεί απλά ζημιά. Έχει πλέον αποκαλυφθεί πλήρως ο ρόλος τους. Έχουν βλακωδώς στραφεί σε μια τακτική πλήρους καταστροφής της χώρας, και μάλιστα στο εγγύς μέλλον.
Ενώ προηγουμένως προσπαθούσαμε να τους κερδίσουμε, να τους πείσουμε, τώρα πρέπει να τους αποκόψουμε, όπως απαιτεί η περίσταση. Αυτό δεν είναι μια νέα μέθοδος. Είναι η μέθοδος που η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πάντα σε ανάλογες καταστάσεις. Έτσι, το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει σημασία αν ο Πούτιν θέλει να το κάνει αυτό ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ρωσία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας πάρει απόφαση να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να μην παραδοθεί, όπως έκανε η Ουκρανία. Που σημαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε εκκαθάριση.
Το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα (NLM) έχει τώρα μια πολύ σαφή δουλειά να κάνει: Να καταλάβει την εξουσία στο εσωτερικό της χώρας για λογαριασμό μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων γύρω από τον Πούτιν, με σκοπό την εξάλειψη της πέμπτης φάλαγγας και την απελευθέρωση του έθνους. Είναι προφανές ότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια θα περιμένουμε τις συνθήκες για να αναγκάσουμε τα μεγάλα αφεντικά, μερικούς απ΄ αυτούς, να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να συνταχθούν με την εν λόγω απόφαση.
Στη Ρωσία ο διαχωρισμός έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Δεν αναστρέφεται. Λίγους μήνες πριν η Ρωσία θα μπορούσε να παραδοθεί, όπως είχε κάνει η Ουκρανία. Σήμερα, όμως, μπορούμε να δούμε ότι αυτό δεν συνέβη. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μια ομάδα (αντίστασης).
Φυσικά μπορεί ακόμη να συνγκρούονται με τον Πούτιν. Θα μπορούσε να υπάρξει μια απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας εναντίον του Πούτιν. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά είναι απίθανο να πετύχει, διότι ο Πούτιν είναι προετοιμασμένος για αυτό.
Μια οργανική διάσπαση στο εσωτερικό της κυβέρνησης έχει ήδη σχηματιστεί... Ο διαχωρισμός θα οδηγήσει στην αποκοπή ενός τμήματος, δηλαδή σε καθαρισμό, πράγμα το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία της Ρωσίας.
Είναι σαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο, ο αδελφός εναντίον αδελφού, αυτό είναι διάσπαση. Το περιμένουμε να γίνει και επίσημα.
Η δουλειά του NLM σήμερα έχει γίνει πολύ εξειδικευμένη. Εκδίδουμε λίστες για την εκκαθάριση, λίστες στόχων.
Εμείς ιδιαιτέρως τονίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε προσωπικό. Ορίζουμε μια μεθοδολογία, και την δημοσιεύουμε στις πύλες μας. Οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν τα πλαίσια και να προσδιορίσουν αυτόματα ποιος ανήκει στην πέμπτη φάλαγγα στη Ρωσία. Είναι (τα πλαίσιααυτά) τοποθετημένα ανάλογα με το ποια θέση έχει λάβει ο καθένας".


Ο Fyodorov και ο Πούτιν ξέρουν ότι ο χρόνος της ήπιας αντιπαράθεσης με τους εσωτερικούς προδότες της κυβέρνησης, την Κεντρική Τράπεζα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τις στημένες διαδηλώσεις έχει τελειώσει!
Θα θραύσουμε κρανία κύριοι!

http://ksipnistere.blogspot.gr/2015/01/blog-post_8517.html

Απόπειρα νομιμοποίησης δήθεν "τουρκικής" μειονότητας στη Δυτική Θράκη μέσω των εκλογών - Πως αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή

 
Τουρκικά σωματεία, πίσω από τα οποία κρύβονται πράκτορες του Προξενείου της Κομοτηνής και εξτρεμιστές της μουσουλμανικής μειονότητας επιχείρησαν να κατέβουν στις εκλογές ως «Τουρκική Ένωση Θράκης» εγείροντας σαφώς θέμα τουρκικής μειονότητας και επιχειρώντας τη νομιμοποίηση της δια των εκλογών. 
 
Πρόκειται για έργο της Άγκυρας με την εμπλοκή ακόμη και της ΜΙΤ, αφού στελέχη της καθοδηγούν τους Τούρκους που έχουν διεισδύσει στην μουσουλμανική μειονότητα επιχειρώντας να την προσεταιριστούν και να την στρέψουν κατά της Ελλάδας εγείροντας θέμα ανεξάρτητου κράτους στη Δυτική Θράκη.
 
Οι ελληνικές κυβερνήσεις που γνωρίζουν τα υπόγεια και ανθελληνικά παιχνίδια του τουρκικού Προξενείου κάνουν πώς δεν βλέπουν και ορισμένοι μάλιστα, όπως πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, δίνουν χώρο στην Τουρκία να καλλιεργεί τα σχέδια της στη Δυτική Θράκη αφήνοντας Τούρκους πολιτικούς να «αλωνίζουν» στην περιοχή. 
 
Ορισμένες μόνο περιπτώσεις υπάρχουν που μάχονται κατά των πρακτόρων του τουρκικού προξενείου και των εξτρεμιστών της μουσουλμανικής μειονότητας. 
 
Μεταξύ αυτών ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, που ως συνήγορος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων σήκωσε το κύριο βάρος του αγώνα έτσι ώστε στον Άρειο Πάγο να κριθεί πώς το αίτημα των Τούρκων να κατέβουν στις εκλογές ως «Τουρκική Ένωση Θράκης» υπονομεύει ανοιχτά και ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
 
Αποτελεί δε η περίπτωση του Γιάννη Χατζηαντωνίου, ο οποίος κατεβαίνει και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών, ελπίδα για μία επιτέλους σοβαρή διαχείριση του εθνικού αυτού θέματος.
 
Στο σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία απέρριψε το αίτημα καθόδου στις εκλογές ενός τουρκικού σωματείου αποκαλύπτονται τα σχέδια της Άγκυρας για τη Δυτική Θράκη που πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, αλλά κυρίως τους πολιτικούς που διαχειρίζονται τα εθνικά θέματα. 
 
Διαβάστε λοιπόν τι αναφέρει στην απόφαση του ο Άρειος Πάγος (αποσπάσματα) :
 
"«Στο άρθρο του καταστατικού του Σωματείου, υπό τον τίτλο σκοπός αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «… σκοπός της ιδρύσεως της Τουρκικής Ενώσεως είναι όπως εργασθεί υπέρ την πνευματικής, σωματικής και ψυχικής διαπαιδαγωγήσεως των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, να δημιουργήσει μεταξύ αυτών ειλικρινείς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης και να συμβάλει εις την μεταξύ των Τούρκων της Δυτικής Θράκης διάδοση των πνευματικών, κοινωνικών και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων των προελθουσών εκ της Τουρκικής μεταπολίτεύσεως…».
 
Ο ανωτέρω σκοπός προσκρούει στις συμβάσεις που υπογράφηκαν στη Λωζάνη (βάσει της Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης Σύμβασης που υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου του 1923 περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Θράκη παρέμειναν μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα) και έχουν κυρωθεί με νόμο, αφού επιχειρείται απροκάλυπτα να εμφανισθεί η ύπαρξη της Ελλάδας (περιοχή Δυτικής Θράκης), εθνικής τουρκικής μειονότητας, ενώ με τις συμβάσεις αυτές, μόνο η ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας αναγνωρίζεται στην εν λόγω περιοχή. 
 
…την προώθηση αυτού του στόχου, την εμφάνιση δηλαδή ως υπαρκτής και μάλιστα «δεινώς καταπιεζόμενης» εθνικής Τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα μαρτυρεί σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες στελεχών του υπόψη σωματείου με την επωνυμία «Τουρκική Ένωσις Ξάνθης», από τις οποίες χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εξής : α) Το εν λόγω σωματείο μετέχει δια του Προέδρου του στη άτυπη (μη αναγνωρισμένη ως σωματείο) «Συντονιστική (ή συμβουλευτική) Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας», η οποία συνεδριάζει συχνά στους χώρους της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» ή του αντίστοιχου σωματείου στην Κομοτηνή. β) Το ίδιο σωματείο συμμετέχει σε συνέδρια της «Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης» που προβάλει ως στόχο της διατήρησης επικαιρότητας για δήθεν σφετερισμό των δικαιωμάτων «των Τούρκων της Δυτικής Θράκης». 
 
…ότι η αναφορά στην τουρκική ταυτότητα δεν έχει την έννοια της απώτερης τουρκικής καταγωγής αλλά της κατά τις επιδιώξεις τους ενεστώσας ιδιότητας τους ως μελών υφιστάμενης στην Ελλάδα τουρκικής μειονότητας, η οποία επιδιώξει την προώθηση εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας πολιτικών σκοπών ξένου κράτους και συγκεκριμένα της Τουρκίας.
 
…ότι το αναιρεσείον, με την εμμονή του να έχει το επίθετο «Τουρκική» στην επωνυμία της Ένωσης, σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες συνθήκες, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ειρηνική συμβίωση των πολιτών της περιοχής, που είναι αναγκαία για το γενικό καλό και των δύο ελληνικών κοινοτήτων, μουσουλμανικής και χριστιανικής, αλλά εγείρει ανύπαρκτο μειονοτικό πρόβλημα «Τούρκων». Ότι αν ήθελε να υποδηλώσει μόνο την καταγωγή των μελών του με την χρήση του όρου «Τουρκική Ένωση» θα μπορούσε να το πράξει καθιστώντας σαφέστερη προς αυτήν την κατεύθυνση την επωνυμία της Ένωσης, ώστε να μη δημιουργείται καμία παραπλάνηση. 
 
Κρίθηκε δε αρχικώς από το Εφετείο, με βάση τις παραδοχές αυτές, ότι ο ως άνω σκοπός προσκρούει στη δημόσια τάξη και η διάλυση του ήδη αναιρεσείοντος σωματείου είναι εναρμονισμένη προς το επιβαλλόμενο αναγκαίο μέτρο περιορισμού της σωματειακής ελευθερίας και τελεί σε σχέση αναλογίας μεταξύ των ανωτέρω παραβιάσεων του σωματείου και του σκοπού, στον οποίον η διάλυση του αποβλέπει, τη διαφύλαξη δηλονότι της κοινωνικής ισορροπίας και την γαλήνης μεταξύ του δύο Ελληνικών Κοινοτήτων Θράκης, Μουσουλμανικής και χριστιανικής και κατ’ επέκταση της γαλήνης της χώρας»".  
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σε κατάσταση ετοιμότητας οι ΕΔ - Φόβοι πρόκλησης θερμού επεισοδίου από την Τουρκία στο ΑιγαίοΣε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υπό το φόβο μίας προβοκάτσιας ή της πρόκλησης ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο ή στον Έβρο τις ημέρες των εκλογών καθώς και μετά από αυτές σε περίπτωση που το πολιτικό σκηνικό παραμείνει ρευστό και δεν σχηματισθεί αμέσως κυβέρνηση.
 
Η προκλητικότητα των Τούρκων τόσο στο Αιγαίο όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες επιβάλλουν τη λήψη επιπλέον μέτρων ασφαλείας, καθ’ ότι η επιθετική ρητορική από πλευράς της Άγκυρας συνεχίζει να καλλιεργείται, τη στιγμή που τα πολιτικά κόμματα είναι «απορροφημένα» στον προεκλογικό αγώνα.
 
Ευτυχώς υπάρχουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα στελέχη των οποίων επαγρυπνούν και ταγμένα στο καθήκον της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας παρακολουθούν προσεκτικά και αναλύουν όλες τις κινήσεις των Τούρκων.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μονάδες του Στρατού στο Αιγαίο και τον Έβρο έχουν λάβει εντολές ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας, δεδομένης και της κινητικότητας που υπάρχει στα χερσαία σύνορα από πλευράς των Τούρκων με συνεχείς ασκήσεις διέλευσης του ποταμού Έβρου με πλωτές γέφυρες. Η σκοπιμότητα είναι σαφής και έχει προβληματίσει τους επιτελείς του Πενταγώνου.
 
Το μεγαλύτερο βάρος πάντως έχει δοθεί στο Αιγαίο, όπου η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας δεν αφορά μόνο στις μονάδες του Στρατού, αλλά το Ναυτικό και την Αεροπορία. 
 
Μονάδες της Αεροπορίας έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ το Ναυτικό έχει ενισχύσει την παρουσία του στο ανατολικό Αιγαίο δεδομένης και της περιοχής, από τη Ρόδο και το Καστελόριζο μέχρι την Κρήτη και την κυπριακή ΑΟΖ που έχουν δεσμεύσει οι Τούρκοι για άσκηση υποβρυχίων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.
 
Εντός της περιοχής αυτής σημειώθηκαν προχθές δύο σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών όταν οι Τούρκοι πιλότοι αντέδρασαν στην αναχαίτιση τους από τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι οι πρώτες εμπλοκές που καταγράφηκαν εντός του 2015 και η στρατιωτική ηγεσία εκτιμά πώς θα είναι μία «θερμή χρονιά».
 
Η συγκεκριμένη δε περίοδος, με τις εκλογές την Κυριακή, που πιθανόν να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Δευτέρα και να κινηθεί η διαδικασία των διερευνητικών εντολών λίγες ημέρες πριν την θλιβερή επέτειο των Ιμίων και με τους Τούρκους να δηλώνουν πώς δεν πρόκειται να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ συνιστούν ένα μείγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο για πρόκληση ακόμη και «θερμού επεισοδίου».
 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η Τουρκία σε περιόδους εσωτερικής πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα επιχειρεί κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο προκειμένου να προωθήσει τις αξιώσεις της σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό άλλωστε έγινε και τον Ιανουάριο του 1996. 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Wall Street Journal: "Oταν ο Σαμαράς πρόβαρε έξι ώρες τι θα πει στη Μέρκελ"-Ήταν πέρυσι την άνοιξη όταν ο Αντώνης Σαμαράς, ευρισκόμενος σε κατάσταση πίεσης στην Ελλάδα για να σταματήσει το καθεστώς της Τρόικα, ζήτησε τη βοήθεια της Άνγκελα Μέρκελ να προχωρήσει σε μια μερική διαγραφή χρέους.
 
Η Γερμανίδα καγκελάριος δεν κατάλαβε ακριβώς τι της ζητούσε και απευθύνθηκε στον μεταφραστή που βρισκόταν στη συνάντηση να της εξηγήσει επακριβώς τον όρο «διαγραφή χρέους». Όταν κατάλαβε τι ήθελε να πει ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με κάποιον αξιωματούχο που βρέθηκε στη συνάντηση, του απάντησε: «Αυτό δεν ακούγεται καλό για τη Γερμανία».
 
Αυτή η στιχομυθία ήταν ένα προοίμιο για την ελάχιστη βοήθεια που θα παρείχε η Μέρκελ στην Ελλάδα. Και να σκεφτεί κανείς, σημειώνει η Wall Street Journal, πως μετά την εκλογική νίκη του, τον Ιούνιο του 2012, ο Σαμαράς ταξίδεψε μέχρι το Βερολίνο για να προσφέρει στη Μέρκελ ένα εκκωφαντικό «mea culpa», καθώς ως αντιπολίτευση είχε αναπτύξει μια αντι-μνηνομιακή ρητορική.
 
Περιμένοντας στο ξενοδοχείο Hilton του Βερολίνου, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόβαρε επί έξι ώρες τι θα της έλεγε και στη συνέχεια έπεισε τη Μέρκελ πως θα μπορούσε να αναλάβει το καθήκον να πάρει μέτρα. Εκείνη τον υποστήριξε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν φωνές στο Βερολίνο, μέσα σε αυτούς και ο Σόιμπλε, που ήθελαν να πετάξουν την Ελλάδα εκτός ευρώ.
 
Όλα τα παραπάνω, αλλά και πολλά περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο εκτίθεται στο μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal υπό τον τίτλο «Το παιχνίδι του δειλού (απόδοση στα ελληνικά του chicken game) ανάμεσα στη συντηρητική ελληνική κυβέρνηση και τους πιστωτές της βοήθησαν το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης να προηγηθεί στις δημοσκοπήσεις».
 
Αυτή είναι η εισαγωγική παράγραφος του μακροσκελέστατου ρεπορτάζ των Μάρκους Γουόκερ και Μαριάννας Κακαουνάκη στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal για το πώς «Ελλάδα και Γερμανία έφεραν το καζάνι της Ευρώπης που σιγόβραζε μέσα στην κρίση, σε σημείο βρασμού».
 
Η Ελλάδα είναι δεμένη σε ένα αμείλικτο πρόγραμμα, δημιούργημα του Βερολίνου
 
Το ρεπορτάζ ξετυλίγει το κουβάρι των συγκεκριμένων εκλογών από την περασμένη άνοιξη, όταν η Γερμανίδα καγκελάριος είχε επισκεφθεί τη χώρα μας, με τον Αντώνη Σαμαρά να μιλά για «ανακούφιση του χρέους». Η κα Μέρκελ είχε ζητήσει την ακριβή μετάφραση της λέξης «ανακούφισης» και είχε δηλώσει πως «κάτι τέτοιο δεν αντηχεί και τόσο καλά στα γερμανικά». «Ωστόσο, τότε το μήνυμα που πήρε η Ελλάδα ήταν πως θα μπορούσε να περιμένει λίγη επιείκεια από τους πιστωτές της» γράφουν οι αρθρογράφοι της αμερικανικής εφημερίδας και τονίζουν πως «η Ελλάδα, η πιο προβληματική οικονομία της ευρωζώνης, παραμένει δεμένη σε ένα αμείλικτο πρόγραμμα διάσωσης, δημιούργημα του Βερολίνου, που δίνει οικονομική βοήθεια σε αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις και τακτικές αξιολογήσεις».
 
«Οι ατσάλινοι κανόνες του προγράμματος έσπρωξαν την ελληνική κυβέρνηση στις πρόωρες εκλογές, με ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ξαναβάλει τη χώρα στο χείλος της εξόδου από το ευρώ» επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι, επικαλούμενοι τις δημοσκοπήσεις στις οποίες προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο «θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο» από τη συντηρητική κυβέρνηση του Σαμαρά, στη διαπραγμάτευση.
 
«Ακόμα κι αν ο Σαμαράς νικήσει την Κυριακή, οι θεμελιώδεις διαφωνίες της Αθήνας με τους πιστωτές της δείχνουν πόσο δύσκολο είναι για οποιοδήποτε Έλληνα ηγέτη να ικανοποιήσει την Ευρώπη και το ΔΝΤ, χωρίς να μην προκαλέσει πολιτικές αναταραχές στη χώρα» τονίζεται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η τεράστια πίεση της Γερμανίας προς τις αδύναμες χώρες είναι η αιτία που το 2015 θα είναι η χρονιά των πολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη
 
«Η αυστηρή συνταγή της Γερμανίας να κάνει την Ευρώπη πιο ολιγαρκή και ανταγωνιστική μέσω της άσκησης τόσο μεγάλης πίεσης προς τις πιο αδύναμες χώρες-μέλη του ευρώ έκανε το 2015 να απειλείται να γίνει η χρονιά των πολιτικών ανακατατάξεων. Μεταξύ των χωρών του καταπιεσμένου ευρωπαϊκού Νότου, ανερχόμενοι αστέρες στην πολιτικοί, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το αριστερό πάρτι Ποδέμος στην Ισπανία αμφισβητούν τις αντιλαϊκές αποφάσεις» Ευρώπης και ΔΝΤ.
 
«Το νέο ελληνικό δράμα δείχνει καθαρά πόσο η μακροχρόνια οικονομική δυσπραγία της Ευρώπης μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μια πολιτική και κοινωνική κρίση, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου στα καθιερωμένα κόμματα και σε θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια ώρα τροφοδοτεί την άνοδο των λαϊκιστών και από την αριστερά και από τη δεξιά» τονίζεται στην ανάλυση της Wall Street Journal.
 
Ο άκαμπτος ευρωπαϊκός μηχανισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη θεία δίκη
 
Αυτό το συμπέρασμα, όπως αναφέρουν ο Γουόκερ και η Κακαουνάκη βγήκε από τις συνεντεύξεις 18 υψηλόβαθμων αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και το ΔΝΤ, με «πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα ήτα ένοχη για ύβρη καθώς προσπάθησε να λήξει τον έλεγχο από τους δανειστές της, πριν διορθώσει τα οικονομικά της». «Ομως», επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι, «ο κ. Σαμαράς χάσει την Κυριακή τις εκλογές, ο άκαμπτος ευρωπαϊκός μηχανισμός θα βρει τη θεία δίκη του (Νέμεση)».
 
Στο άρθρο ακολουθεί μια μακροσκελής παράθεση δηλώσεων στις οποίες αποτυπώνεται το χρονικό της επίσπευσης των εκλογών κυρίως από τις αρχές Σεπτέμβρη και μετά. Σε όλο το κείμενο διαφαίνεται το χάσμα μεταξύ Αθήνας και Τρόικας. Όμως, τώρα πια, όπως γράφουν οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal, όλοι οι αξιωματούχοι σε Ευρώπη και ΔΝΤ θεωρούν ότι «η Αθήνα θα χρειαστεί μια ακόμα μεγαλύτερη παράταση» από αυτή που δόθηκε πριν από έναν μήνα και «ο νικητής των εκλογών της Κυριακής θα κληθεί να γεφυρώσει ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα».
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
http://amphiktyon.blogspot.gr/2015/01/wall-street-journal-o.html

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΌΡΩΝ

Tasos Mastrogiannis Κατατέθηκε προχθές στο Ανώτατο Ειδικό δικαστήριο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΌΡΩΝ Κοινοποιήστε φιλοι μου , βάλτε το σε όλες τις σελίδες των κομματόλσκυλων ) Τέρμα πελατειακή σχέση μεταξύ των ψηφοφόρων και υποψηφίων (ξυπνήστε) Ζητήσαμε με τη σύμφωνη γνώμη του λαού και του έντιμου δικαστικού σώματος, την άρση τηλεφωνικού απορρήτου όλων των καθαρμάτων ( ψηφοφόρων) που θα συμμετέχουν στις κατοχικές εκλογές 2015 , Και έτσι, επιβεβαιώνεται και αποτινάσσεται η πελατειακή σχέση μεταξύ των ψηφοφόρων και υποψηφίων οπου η Ελλάδα μέχρι στιγμής , κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό στον κόσμο . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203542692987847&set=a.1303244981119.2039806.1230303395&type=1&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203523293302867&set=a.1303244981119.2039806.1230303395&type=1&theater Εχει μία βδομάδα τώρα , οπου το δικόγραφο κατατέθηκε ήδη από 10κάδες ευσυνείδητους ( ιεροδηλωσήτες ) συμπολίτες μας . .Σέρρες https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203499459107027&set=a.1303244981119.2039806.1230303395&type=1&theater Λαύριο https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203498298038001&set=a.1303244981119.2039806.1230303395&type=1&theater Αρτα. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806601466078157&set=a.210479089023734.51516.100001849321406&type=1&theater δές ολόκληρη τη μήνυση στις σημειώσεις μου ( και για ό,τι πληροφορίες θές, πές μου) δες ολόκληρη τη μήνυση εδώ https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/842717779104905

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΜΗΝΥΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΟ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: ......................................................
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.............................................................

ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧH

Σχετική και συμπληρωματική με τις συνημμένες, από 5/5/2012 σχετικό 1, σχετικό 2, σχετικό 3.

Κύριε Εισαγγελέα
Εν ονόματι του Ελληνικού λαού, του Συντάγματος και του Νόμου
Όλοι εμείς οι δεκάδες χιλιάδες συγκαταγγέλοντες πολίτες, κινούμενοι από την ανθρώπινη συνείδησή μας, τα πατριωτικά μας αισθήματα και ό,τι ο Νόμος και το Σύνταγμα επιτάσσουν, ζητούμε να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα των προκηρυχθέντων εκλογών και έπειτα να διεξαχθούν.

Διότι, όπως αναφαίνεται στη συνέχεια, καταγγέλουμε τις εκλογές της 25/01/2015 ως παράνομες κατοχικές και εχθρικές που στόχο έχουν:
να καταπατήσουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 να αφανίσουντο Έθνος μας,
 να προκαλέσουνεμφύλιο πολέμο-γενοκτονία-ξένη εισβολή,
 να αφαιρέσουν τα πολιτικά δικαιώματα από τους ιθαγενείς Έλληνες
 και να τα παραχωρήσουν σε «ελληνοποιημένους» ή μη, αλλοδαπούς.

Επίσης ζητούμε:

Α) Να ασκηθούν προεκλογικά οι προβλεπόμενες διώξεις
που αφορούν ήδη γνωστοποιημένες στη Δικαιοσύνη υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας από πολιτικά πρόσωπα ώστε να αποδοθούν εγκαίρως πίσω στον Ελληνικό Λαό τα κλεμμένα.

Τα πολιτικά και άλλα πρόσωπα
που κατηγορούνται από την Δικαιοσύνη για διαφθορά και που αποδεδειγμένα δωροδοκήθηκαν από ιδιωτικές και άλλες εταιρείες καταχρώμενα εν τέλει δημόσιο χρήμα (π.χ σκάνδαλο SIEMENS, εξοπλιστικά προγράμματα, λίστα Λαγκάρντ, Χρηματιστήριο, την υπόθαλψη της δικογραφίας εσχάτης προδοσίας που ανακοινώθηκε από τη Βουλή κ.ά) θέτουν δια της πράξεως αυτής εκτός νομιμότητας τα κόμματα στα οποία ανήκαν ή ακόμα ανήκουν.
Β) Να αφαιρεθούν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
αφενός των βουλευτών που είναι κατηγορούμενοι εσχάτης προδοσίας αφετέρου δε, και κυρίως, των βουλευτών εκείνων που διέπραξαν κακουργηματική παράλειψη άσκησης εισαγγελικών καθηκόντων της Βουλής στην εξέταση της δικογραφίας για Εσχάτη Προδοσία κατά των μελών της, που εκκρεμεί στην Βουλή από την 24-11-2011 (ΠΚ 239 παρ.β) και συνέργειας –εκ παραλείψεως- σε Εσχάτη Προδοσία (ΠΚ 45, 46,134, 120 παρ.3 Συντ).

Καθώς επίσης και των όσων υποψηφίων και υπολοίπων οι οποίοι υπέθαλψαν και αποσιώπησαν
(ήδη 3 χρόνια) τη σχετική δικογραφία που ανακοινώθηκε στις 24\11\2011 από την έδρα της Βουλής και για την οποία ουδόλως αντέδρασαν, ώστε να είναι συναυτουργοί εις την κακουργηματική παράλειψη των διώξεων που απορρέουν από την εν λόγω δικογραφία.

Σύμφωνα με αυτήν και όπως αναφέρεται στα πρακτικά της Βουλής (εμπεριέχεται στο σχετικό 2) ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αποστολάτος ανακοίνωσε:
«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώ µα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 για ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατά  µελών της Κυβέρνησης».
Επίσης
καταγγέλλονται και μηνύονται εν ονόματι του νόμου και εκ μέρους του Ελληνικού λαού, όλοι οι πολίτες και οι πολιτικοί που στις 25\01\2015, θα συμμετάσχουν στις ανθελληνικές, κατοχικές και διεθνώς παράνομες εκλογές τις οποίες προανήγγειλε η κατοχική κυβέρνηση:

1ον. Για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ισχύουν κατά το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο.

2ον. Για απόπειρα νομιμοποίησης της κατοχής και απόπειρα κατάλυσης της Δημοκρατίας και του Συντάγματος.
 3ον. Για δόλο, ροπή προς το έγκλημα και προδοσία, καθώς σχεδιάζουν την εγκληματική αυτή ενέργεια εις βάρος του έθνους σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας στη διάθεση τους αρκετό χρόνο προσχεδιασμού. Για την ακρίβεια πλέον των τριών χρόνων, δηλαδή από τις 24/11/2011 οπότε και ανακοινώθηκε έσχατη προδοσία από την έδρα της Βουλής.

4ον. Για ασυνείδητη άσκηση των εκλογικών τους καθηκόντων κατ΄εξακολούθηση (όπως το ίδιο έγκλημα έπραξαν και στις εκλογές της 6/5/2012, (σχετικό 1) θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και το μέλλον αθώων ανηλίκων, αδυνάτων αλλά και εκείνων των νομοταγών πολιτών που βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Συντάγματος, του Δημοκρατικού πολιτεύματος και της Ελευθερίας της Πατρίδας.

5ον. Για κακουργηματική υπόθαλψη δικογραφίας εσχάτης προδοσίας από 24/11/2011 οπότε και ανακοινώθηκε από την έδρα της Βουλής.

6ον. Για ενσυνείδητη καταπάτηση του Συντάγματος, όπως προκύπτει ευθέως από τα ανωτέρω.

7ον. Για απόπειρα απαξίωσης και διασυρμού της Δικαιοσύνης καθώς αφενός δεν συγκατήγγειλαν, ως όφειλαν, την κακουργηματική παράλειψη διώξεων της εν λόγω δικογραφίας, που στις 24/11/2011 ανακοινώθηκε στην Βουλή, αφετέρου δε δεν συγκατήγγειλαν την κατοχή στην οποία η Δικαιοσύνη έκτοτε και μέχρι σήμερα επισήμως βρίσκεται, ως όφειλαν επίσης να πράξουν, αλλά αντιθέτως κακουργηματικά το αποσιώπησαν και το υπέθαλψαν. Τη στιγμή που εγνώριζαν πως η εσχάτη προδοσία και το κύρος της Δικαιοσύνης αφορά τον κάθε πολίτη!

Μηνύονται επίσης:

Όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
για
το κακούργημα της συνέργειας σε εσχάτη προδοσία, καθώς, από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, υπακούουν και εκτελούν εντολές κατηγορουμένων από την Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία, εις βάρος του Λαού, της Πατρίδας και του Έθνους.

Μηνύονται για κακούργημα το οποίο διέπραξαν κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση οι Ιερωμένοι
που
όρκισαν πολιτικούς άρχοντες από 24/11/2011 και που ενδεχομένως θα αποπειραθούν να ορκίσουν πολιτικούς που θα εκλεγούν από τις εν λόγω παράνομες και κατοχικές εκλογές της 25/01/2015 έτσι όπως έχουν ήδη καταγγελθεί. (σχετικό 1 & 2).
Κύριε Εισαγγελέα,

Σας κάνουμε γνωστό,
ότι
στις προαναγγελθείσες εκλογές της 25/01/2015 αρκετοί συμπολίτες μας δεν θα διστάσουν να ασκήσουν εν τέλει το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε ασυνείδητα είτε με δόλο και εν μέσω κατοχής, προβαίνοντας επίσημα πλέον σε πράξη που θεωρούμε κακουργηματική, παράνομη, αντεθνική, απάνθρωπη, φασιστική και εχθρική προς την πατρίδα τους, τους συμπολίτες τους, ακόμη και απέναντι στα ίδια τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Επίσης
μπορούμε να γνωρίζουμε ότι πολλοί είναι τρομοκρατημένοι, απειλούμενοι και εκβιαζόμενοι από υποψηφίους και κόμματα,και εν μέσω κατοχής θα προσέλθουν στις κάλπες υπό το κράτος της βίας και του φόβου.
3/7

Θα πιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους με την παρουσία τους και τα ονόματά τους θα καταγραφούν στα τηρούμενα εκλογικά βιβλία ώστε θα είναι γνωστά στη δικαιοσύνη και για πάσα νόμιμη χρήση.

Η ενέργεια, όσων δεν λάβουν μέρος σε αυτές τις παράνομες, εχθρικές και κατοχικές εκλογές, θα θεωρηθεί εξόχως πατριωτική σε αυτή τη χρονική συγκυρία.

Απεναντίας, σας ενημερώνουμε εμπρόθεσμα, ότι όλοι εμείς οι νομοταγείς συγκαταγγέλοντες πολίτες δεν θα ψηφίσουμε στις 25/01/2015 αλλά θα είμαστε παρόντες στα κατοχικά εκλογικά κέντρα, για να πράξουμε κατά συνείδηση και με κάθε μέσο τα δέοντα, ως οφείλουμε από το Νόμο, ως το Σύνταγμα επιτάσσει και όπως η απελευθέρωση της πατρίδας απαιτεί από κάθε πολίτη να πράξει.

Κύριε Εισαγγελέα,

Στην πατρίδα μας συντελείται πρωτοφανής γενοκτονία.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, με την ψήφιση του ν.3845/2010, κατελύθη με βίαιο και πραξικοπηματικό τρόπο και εκχωρήθηκε σημαντικό μέρος της εθνικής κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις (μηχανισμός στήριξης από κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ – Δ.Ν.Τ.) κατά παράβαση του άρθρου 28 παρ. 3.

Έλληνες συμπολίτες και φιλέλληνες από όλο τον κόσμο εγκαίρως κατήγγειλαν στην Δικαιοσύνη το διαρκές τούτο κακούργημα της παράλειψης διώξεων της εσχάτης προδοσίας.

Κύριε Εισαγγελέα,
Η εν λόγω δικογραφία διαβιβάστηκε κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος στην Βουλή για να εκδικαστεί, ενώ η εσχάτη προδοσία δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής για να εκδικαστεί. Αρμόδιοι να την δικάσουν δεν είναι πλέον οι πολιτικοί αλλά πρωτίστως αποτελεί έργο και χρέος της τακτικής δικαιοσύνης. Παράλληλα δε αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά διότι θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τα φυσικά του δικαιώματα καθώς επίσης κατακρεουργεί, διασύρει, ισοπεδώνει και εν τέλει απαξιεί τον θεσμό και το κύρος της Δικαιοσύνης.
Έκτοτε και εν μέσω κατοχής έχουν παρανόμως διενεργηθεί εκλογές κατά τον Μάιο και Ιούνιο του 2012
με σκοπό να νομιμοποιήσουν δια της συμμετοχής του Λαού το διαρκές κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, γεγονός που εγκαίρως καταγγέλθηκε και καταδικάστηκε από τον Λαό (5/5/2012, σχετικό 1) και έκτοτε έως και σήμερα από δεκάδες χιλιάδες πολίτες, που κατέθεσαν την Ιερή Δήλωση (σχετικό 2) καταδικάζοντας και καταγγέλοντας επισήμως και ενόρκως (σχετικό 3) την κακουργηματική παράλειψη διώξεων της δικογραφίας εσχάτης προδοσίας που εσείς έχετε σχηματίσει εις βάρος των πολιτικών. Είναι επίσης γεγόνος ότι όλοι εμείς οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που καταθέσαμε την Ιερή Δήλωση και καταγγείλαμε ενόρκως την εσχάτη προδοσία, εφαρμόζουμε στην πράξη το συνταγματικό ακροτελευταίο άρθρο 120 και τα όσα αυτό επιτάσσει και υποχρεώνει τον κάθε πολίτη και τις δικαστικές αρχές.

Εξάλλου κύριε Εισαγγελέα,

το γεγονός ότι βρισκόμαστε υπό την κατοχή του εχθρού και ότι οφείλει ο κάθε πολίτης και το κάθε δικαστικό όργανο να αντισταθεί διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται εκ του από 6/12/2014 ψηφίσματος της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ όπως διατυπώνεται στο σχετικό απόσπασμα του ψηφίσματος που σας καταθέτω εδώ:

«

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 6-12-2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
Διαπιστώνουν τη διαρκή απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης από την Εκτελεστική Εξουσία και την αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου των Λειτουργών αυτής, που δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου, που διέπει το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Διαπιστώνουν την κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της Εκτελεστικής Εξουσίας στις δικαστικές αποφάσεις, κατά παραβίαση των συνταγματικών αρχών, γεγονός που συνιστά μείζον θεσμικό ζήτημα, διότι η μη εφαρμογή τους θέτει σε κίνδυνο την έννομη τάξη και το Κράτος Δικαίου.
»

Το ίδιο επιχειρείται και στην παρούσα φάση ώστε ,με τις προκυρηχθείσες εθνικές εκλογές στις 25/1/2015, να δοθεί ένα ακόμη αποφασιστικό πλήγμα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και της συνταγματικής ευνομίας.

Να καταδειχθεί ότι οι Έλληνες, αφενός κατεπάτησαν το Σύνταγμα, αφετέρου δε υπέθαλψαν την κακουργηματική παράλειψη διώξεων της εν λόγω δικογραφίας εσχάτης προδοσίας, ώστε να έχουν δικαιωματικά το λόγο να τους αφαιρέσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα και να τα παραχωρήσουν σε
«ελληνοποιημένους» αλλοδαπούς που με δόλιες τακτικές και κάτω από εντολές ξένων συμφερόντων έχουν εισέλθει στην χώρα μας και επιπλέον έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης οικοδόμησης σπιτιών από τον George Sorros (εφημερίδα «TO ΒΗΜΑ», ημερομηνία 30-10-2012) που θα τους παρασχεθούν δωρεάν, την ίδια στιγμή που ο Ελληνικός Λαός γενοκτονείται.
Κύριε Εισαγγελέα,

Σας καταθέτουμε το εν λόγω δικόγραφο εμπρόθεσμα, προκειμένου να προλάβουμε το κακό, δηλαδή την διεξαγωγή των παράνομων και κατοχικών εκλογών που έχουν προκυρυχθεί.

Σε περίπτωση αποτυχίας της αποτροπής του εγκλήματος θα την καταθέσουμε και πάλιν μετεκλογικά και θα εφαρμόσουμε ακόμη πιο δραστικές και επιτακτικές πράξεις σύμφωνα με το Σύντάγμα και τους Νόμους

Οι εν ονόματι του Ελληνικού λαού, του Συντάγματος και του Νόμου καταγγέλλοντες.

Συγκαταγγέλλοντες

Όνομα:...........................................................

Επώνυμο:......................................................

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:....................................

ΑΦΜ :............................................................

Υπογραφή:.....................................................

Όνομα:...........................................................

Επώνυμο:......................................................

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:....................................

ΑΦΜ :............................................................

Υπογραφή:...................................................

Ακουστε εδω στο Ραδιο Αρτα   απο  στο 19 '  για την εν λογω μήνυση .
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 13-01-2015  ΑΠΟ 8 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ (ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ)Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΕΧΘΡΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ''ΚΥΒ...ΕΡΝΗΣΗ''.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΑΤΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ (ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ)ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.
https://www.facebook.com/video.php?v=10203481896547974&set=vb.1230303395&type=2&theater


 Απο δω το εκτυπώνουμε
https://www.facebook.com/groups/739054472815620/778797692174631/


 


https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/

"Κάποιοι Παρακολουθούν τον Πλανήτη μας και το κάνουν Πολύ Προσεχτικά" -Mike Gravel Πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το θέμα τον UFO φαίνεται να αυξάνεται σε ένταση με το χρόνο. Με μια τεράστια ποσότητα αξιόπιστων στοιχείων να είναι διαθέσιμα δημοσίως αλλά και γνωστά άτομα που δεν φοβούνται να μιλήσουν δημοσίως στον κόσμο. Φαίνεται ότι ένας αριθμός ανθρώπων θα ήθελαν να δουν αυτή την επιφάνεια πληροφοριών, την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει τόση μυστικότητα πίσω από το θέμα, που θα ήθελε να δει ένας αριθμός ανθρώπων, με αποτέλεσμα να παραμένει κρυφό.


Ο πρώην γερουσιαστής Mike Gravel της πολιτείας της Αλάσκα και υποψήφιος για πρόεδρος το 2008 λέει ότι υπάρχει "μια εξωγήινη επιρροή που ερευνά τον πλανήτη μας. Κάτι παρακολουθεί τον πλανήτη και το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά." Αυτός δεν είναι ο μόνος που κάνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Μια σειρά από αστροναύτες, καθηγητές, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό έχουν κάνει το ίδιο εδώ και χρόνια. Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τρεις επιστολές οργανισμών, κυβερνήσεις και την πράξη ελευθερίας της πληροφορίας είναι διαθέσιμα δημοσίως και να υποστηρίζουν τα λεγόμενα αυτών των ανθρώπων. 

Δείτε επίσης:
Παγκόσμια Αποκάλυψη: "Υπάρχει η στρατιωτική δύναμη του διαστήματος και είναι ενεργή"...γερουσιαστής Mike Gravel (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτά τα σχόλια προέρχονται από τον κ. Gravel μετά την πρόσφατη "ακρόαση πολιτών σχετικά με τις αποκαλύψεις". Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό εδώ και εδώ. 


  • Η μεγαλύτερη μορφή της άγνοιας είναι όταν κάποιος απορρίπτει κάτι για το οποίο δεν ξέρει τίποτα -Wayne Dyer
  • Η καταδίκη χωρίς έρευνα είναι το ύψος της άγνοιας -Albert EinsteinΗ "υπόθεση" των UFO είναι ένα σύνθετο θέμα με διακλαδώσεις σε διάφορους τομείς όπως την επιστήμη, την ιστορία, την πολιτική, τη συνείδηση ​​και πολλά άλλα. Είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει ποτέ συναντήσει. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν προγραμματιστεί με φόβο, όταν πρόκειται για αυτό το θέμα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι αυτό έχει γίνει εσκεμμένα. Ήρθε η ώρα να το αφήσουμε πίσω μας, υπάρχει μια ολόκληρη γαλαξιακή κοινότητα εκεί έξω που σφύζει από ζωή. 

Ο πλανήτης μας και τα όντα σε αυτόν σήμερα περνούν μια καμπή. Αρχίζουμε να βλέπουμε πίσω από το παραπέτασμα που τυφλώνει τις μάζες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η υγεία μας, τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ πιο διαφανείς και οι λαοί της Γης ζητούν την αλλαγή. Αναγνωρίζουμε ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας πρώτα, εμείς είμαστε αυτοί που δεν συντονίζονται με αυτό το σημερινό σύστημα και εμείς είμαστε αυτοί που έχουν το τεράστιο δυναμικό να δημιουργήσουν κάτι νέο. Ίσως κάποιες ομάδες των εξωγήινων να παρακολουθούν αν μπορούμε να το κάνουμε; Και ίσως κάποιες άλλες όχι. 

"Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις ότι βρισκόμαστε σε επαφή, ότι διάφοροι πολιτισμοί μας επισκέπτονται για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και φυσικά η εμφάνισή τους είναι παράξενη και διαφέρει από κάθε είδος παραδοσιακής δυτικής υλιστικής άποψης. Ότι αυτοί οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τεχνολογίες της συνείδησης, που χρησιμοποιούν πηνία τοροειδή, περιστρεφόμενους μαγνητικούς δίσκους για τα συστήματα πρόωσης τους, που φαίνονται να είναι ένας κοινός παρονομαστής του φαινομένου των UFO" -Δρ Brian O'Leary, πρώην αστροναύτης της NASA και καθηγητής Φυσικής του πανεπιστημίου του Princeton. (πηγή

"Ναι, υπάρχουν έχουν συντριβεί σκάφη και πτώματα. Δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, έρχονται εδώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα" -αστροναύτης του Απόλλων 14 (πηγή #1) (πηγή #2

"Δεκαετίες πριν, επισκέπτες από άλλους πλανήτες μας προειδοποίησαν για την κατεύθυνση που έχουμε ήδη στραφεί και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Αντ 'αυτού, κάποιοι από εμάς ερμήνευσαν τις επισκέψεις τους ως απειλή και αποφάσισαν να πυροβολούν πρώτα και να κάνουν ερωτήσεις μετά. Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μάχονται σε τερατώδους οικονομικού κόστους πολέμους, δήθεν για να φέρουν τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες, όταν οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να ισχυρίζονται ότι πρέπει να ονομάζονται δημοκρατία όταν τρισεκατομμύρια και εννοώ χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί σε μαύρες υποθέσεις που τόσο το κογκρέσο όσο και ο αρχιστράτηγος έχουν σκόπιμα διατηρούν κρυφές". -Paul Hellyer, πρώην Καναδός υπουργός Άμυνας (πηγή

Αναφορές:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=paFhgWqb100 # t = 126
  2. http://aorata-gegonota.blogspot.com/2014/06/ufo_4080.html
  3. http://aorata-gegonota.blogspot.com/2014/05/60.html
  4. http://aorata-gegonota.blogspot.com/2014/07/4_21.html
  5. http://aorata-gegonota.blogspot.com/2014/07/ufo-discovery-nasa-binteo.html

Συγγραφή-Επιμέλεια-Απόδοση κειμένων Αόρατα Γεγονότα


thesecretrealtruth
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters