Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Αρτεμης Σωρρας ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΗ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

Αρτεμης Σωρρας

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΗ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ



http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9135.html

Αρτεμης Σωρρας ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΝΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

Αρτεμης Σωρρας

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ 

ΟΙ ΝΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

THE IMPERIAL NOBILITY OF ITALY

ACEDO
H.E. Count / Graf Don Francisco Acedo Fernández Pereira ,
de jure Duke of Candia and Duke of Crete ,
Count of Dominè , Count of Bergamin ,
Count Wetter-Tegerfelden , Patrician of Naples ,
Noble of Paternò , Hidalgo of Navarre and Castille .

H.E. Count / Graf Don Manuel Santiago Acedo Fernández
Patrician of Naples , Noble of Paternò ,
Hidalgo of Navarre and Castille.
( Count of The Holy Roman Empire )

H.E. Countess / Graefin Donna Matilde Antonia Fernández del Amo
( Countess of The Holy Roman Empire )

ALBERTI DI POJA
H.E. Count / Graf Antonia Clemente Alberti di Poja .
( Count of The Holy Roman Empire )

ALDOBRANDINI
H.E. Marquis / Margrave Don Camillo Aldobrandini.
( Marquess of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF ALLIATA
H.S.H. Prince / Furst Don Gabriele Alliata di Villafranca .
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF ALONZO DI ANCONA
See: Count and Baron von Reinheim and
Baron von Steffenberg, Senior line*

H.S.H. Prince / Furst Don Aaron Alonzo di Ancona ,
Duke / Herzog of Filottrano and of Monte Conero ,
Marquess / Margrave of Apiro, Count / Graf of Visso ,
Noble and Patrician of Rome and Ancona .
(Prince, Duke, Marquess and Count of The Holy Roman Empire)

H.S.H. Princess / Furstin Donna Arianna Alonzo di Ancona ,
Duchess of Filottrano and of Monte Conero ,
Marchioness of Apiro, Countess of Visso .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.S.H. Princess / Furstin Donna Alyssandria Alonzo di Ancona ,
Duchess of Filottrano and of Monte Conero ,
Marchioness of Apiro, Countess of Visso .
( Princess of The Holy Roman Empire )

ANTONELLI
Carlo Antonelli.
( Noble of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF d'AQUINO
H.S.H. Prince / Furst Don Alessandro d'Aquino.
( Prince of The Holy Roman Empire )

ATTEMS or ATTIMIS
H.E. Count / Graf Federico Cristiano Attems.
( Count of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF d'AVALOS
H.S.H. Prince / Furst Don Francesco d'Avalos.
( Prince of The Holy Roman Empire )

AVENTI
Luciano Aventi.
( Noble of The Holy Roman Empire )

BARBASETTI DI PRUN
Giangiorgio Barbasetti di Prun.
( Noble of The Holy Roman Empire )

BARBIANNO DI BELGIOIOSO D'ESTE
H.S.H. Prince / Furst Barbianno di Belgioioso D'Este .
( Prince of The Holy Roman Empire )

BARBIANNO DI BELGIOIOSO
H.E. Count / Graf Guido Barbianno di Belgioioso.
( Count of The Holy Roman Empire )

BENVENUTI
H.E. Count / Graf Ferrante Mercurino Benvenuti.
( Count of The Holy Roman Empire )

BERTOLINI
Luigi Bertolini.
( Noble of The Holy Roman Empire )

BLANCHETTI REVELLI
Lanfranco Blanchetti Revelli.
( Noble of The Holy Roman Empire )

BONACOSSI
Knight / Ritter Bonacolsa Bonacossi.
( Knight of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF BONCOMPAGNI LUDOVISI
H.S.H. Prince / Furst Don Nicolo Francesco Boncompagni Ludovisi.
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF BONIFAZI DI STATTE
H.R.H. Giancarlo Bonfazi di Statte
de jure Prince of Tournai ,
Count of The Holy Roman Empire ,
Count of Statte, Baron of Ardgour .
( Count of The Holy Romann Empire )

H.R.H. Simona Bonfazi di Statte
de jure Princess of Tournai ,
Countess of The Holy Roman Empire ,
Countess of Statte, Baroness of Ardgour .
( Countess of The Holy Romann Empire )

BOSSI FEDIGROTTI
H.E. Count / Graf Frederico Bossi Fedigrotti.
( Count of The Holy Roman Empire )

BRAGADIN
Marco Alvise Bragadin.
( Noble of The Holy Roman Empire )

BUFFA
H.E. Baron / Freiherr Guido Buffa.
( Baron of The Holy Roman Empire )

CAPPONI
H.E. Count / Graf Neri Capponi.
( Count of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF CARACCIOLO
H.S.H. Prince / Furst Don Francesco Caracciolo.
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF CARAFA DELLA SPINA
H.S.H. Prince / Furst Don Gregorio Carafa Della Spina.
( Prince of The Holy Roman Empire )

COMPAGNINO
H.E. Baron / Freiherr Giuseppe Compagnino .
( Baron of The Holy Roman Empire )

CASTELBARCO ALBANI VISCONTI SIMONETTA
H.E. Count / Furst Carlo Castelbarco Albani Visconti Simonetta.
( Count of The Holy Roman Empire )

CASTRACANE DEGLI ANTELMINELLI
H.E. Count / Furst Castracane Degli Antelminelli.
( Count of The Holy Roman Empire )

COZZARELLI
Lady / Frau Lucrecia Herrera Cozzarelli.
( Noble of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF CHIGI ALBANI DELLA ROVERE
H.S.H. Prince / Furst Don Agostino Chigi Albani Della Rovere.
( Prince of The Holy Roman Empire )

CIGALA
H.E. Count / Graf Oscar Cigala.
( Count of The Holy Roman Empire )

CLARICINI DI DORNPACHER
Raimondo Claricini di Dornpacher.
( Noble of The Holy Roman Empire )

D'ANTONINICH / BARONY VON DEM CHERSO
( House of Steinhurst von der Steinhorst, (*Senior line )
See: Princely County and Barony von der Steinhorst,
Barony of Dromcummer , *Senior Line .
Kingdom of Westphalia, Prince Electorship of Westphalia
Principality of Fulda, Marquisate of Auvergne, *Cadet Line .

H.Ill.H. Count / Graf Nelson Keith Steinhurst von der Steinhorst ,
Baron / Freiherr von dem Cherso .
( Baron of The Holy Roman Empire )

H.Ill.H. Countess / Graefin Diana Elaine Antoninich-Steinhurst von der Steinhorst ,
Baroness / Freifrau von dem Cherso .
( Baroness of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Keith Patrick Steinhurst of Westphalia ,
Baron / Freiherr von dem Cherso .
(See: Kingdom of Westphalia, *Cadet Line)
( Baron of The Holy Roman Empire )

H.Ill.H. Countess / Graefin Joanna Nicole Steinhurst von der Steinhorst ,
Baroness / Freifrau von dem Cherso .
( Baroness of The Holy Roman Empire )

di COLLALTO
H.E. Count / Graf Giovanni di Collalto.
( Count of The Holy Roman Empire )

COLLOREDO MELS
H.E. Count / Graf Antonio Vicardo Colloredo Mels.
( Count of The Holy Roman Empire )

COZZARELLI
Lady / Frau Lucrecia Cozzarelli.
( Noble of The Holy Roman Empire )

de CONTI
H.E. Countess / Graefin Gisella de Conti.
( Countess of The Holy Roman Empire )

DI GERASA
H.E. Count / Graf Kyrill di Gerasa ,
Conte di Gerasa , Bishop of Aurora and Illinois .
( Count of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF DORIA PAMPHILJ LANDJ
H.S.H. Don Prince / Furst Jonathan Paul Andrea Doria Pamphilj Landj .
( Prince of The Holy Roman Empire )

DORIA
H.E. Marquess / Margrave Giorgio Doria ,
Count / Graf of Montaldeo .
( Marquess of The Holy Roman Empire )

KINGDOM OF ETRURIA IN THE HOLY ROMAN EMPIRE
(The Royal House of Johnson,*Senior Line)
(See: Duchy of Florence and Principality of Santa Croce)

H.R.H. Prince Ralph of Etruria,
Duke of Florence, de jure King of Etruria,
Imperial Vice-Chancellor of Italy .
( Kingdom in the Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Marianne of Etruria,
Duchess of Florence, de jure Queen of Etruria.
( Kingdom in the Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Rutherford of Etruria ,
Hereditary Prince of Etruria,
Duke of Florence.
( Kingdom in the Holy Roman Empire )

FIORIO
H.E. Baron / Freiherr Carlo Fiorio.
( Baron of The Holy Roman Empire )

DUCHY OF FLORENCE
(The Royal House of Johnson,*Senior Line)
(See: Kingdom of Etruria and Principality of Santa Croce)

H.R.H. Prince Ralph of Etruria,
Duke / Herzog of Florence ,
( Duke of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Marianne of Etruria,
Duchess / Herzogin of Florence ,
( Duchess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Rutherford of Etruria ,
Hereditary Duke / Herzog of Florence ,
( Duke of The Holy Roman Empire )

SCIORTINO
H.E. Count / Graf Antonio Sciortino .
( Count of The Holy Roman Empire )

FRANCHINI STAPPO
Piero Alessandro Franchini Stappo.
( Noble of The Holy Roman Empire )

dalla FRATTA PASINI
H.E. Count / Graf Alessandro dalla Fratta Pasini.
( Count of The Holy Roman Empire )

della GHERARDESCA
H.E. Count / Graf Walfredo della Gherardesca.
( Count of The Holy Roman Empire )

GIOVANELLI
H.E. Count / Graf Don Alberto Carlo Giovanelli.
(Count of The Holy Roman Empire)

PRINCELY HOUSE OF GONZAGA
H.S.H. Prince / Furst Don Maurizio Gonzage.
( Prince of The Holy Roman Empire )

GRAMATICA
Giovanni Gramatica.
(Noble of The Holy Roman Empire)

GROPPLERO DI TROPPENBURG
Knight / Ritter Gian Andrea Gropplero di Troppenburg.
( Knight of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF GUASCO GALLARATE or GALLARATI
H.S.H. Prince / Furst Don Francesco Guasco Gallarate.
( Prince of The Holy Roman Empire )

GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI
H.E. Baron / Freiherr Giuseppe Guidobono Cavalchini Garofoli.
( Baron of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF HERCOLANI
H.H. Prince / Furst Don Andre Hercolani.
( Prince of The Holy Roman Empire )

IMPELLIZZERI
H.E. Baron / Freiherr Vincenzo Impellizzeri.
( Baron Of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF LANDI
H.S.H. Prince / Furst Landi of Valditaro ,
Prince of Valditaro .
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCE ELECTORSHIP OF LOMBARDY
His Imperial and Royal Highness
Prince Karl Friedrich of Germany ,
Imperial Prince Elector of Lombardy ,
Duke and Prince of Lombardy ,
de jure King of Lombardy .
( Prince Elector of The Holy Roman Empire )

KINGDOM OF ITALY / LOMBARDY
H.I.&.R.H. Prinz Karl Friedrich von Deutschland,
Herzog von Swabia , Herzog von Saxe-Altenburg ,
de jure Charles VIII I.R. ,
de jure King of Italy / Lombardy.
( King in The Holy Roman Empire )

DUCHY OF LOMBARDY
H.I.&.R.H. Prinz Karl Friedrich von Deutschland,
Herzog von Swabia, Herzog von Saxe-Altenburg,
de jure Charles VIII I.R.
Duke / Herzog of Lombardy.
( Duke of The Holy Roman Empire )

PRINCIPALITY OF LOMBARDY
H.I.&.R.H. Prinz Karl Friedrich von Deutschland,
Herzog von Swabia, Herzog von Saxe-Altenburg,
de jure Charles VIII I.R.
Prince / Furst of Lombardy.
( Prince of The Holy Roman Empire )

DUCHY OF LUCCA
Reverts back to the Imperial Crown.
Duke / Herzog of Lucca.
( Duke of The Holy Roman Empire )

LUPIS MACEDONIO PALERMO
H.E. Marquis Don Marco Lupis Macedonio Palermo,
13th Duke of San Donato, 12th Duke of Grottolelle,
14th Marquis of Tortora, 11th Marquis of Ruggiano,
10th Marquis of Oliveto, 8th Marquis of Capriglia,
Count / Graf and Knight / Ritter of the Holy Roman Empire .
( Count and Knight of The Holy Roman Empire )

MACH DI PALMSTEIN
Gianfranco Mach Di Palmstein.
( Noble of The Holy Roman Empire )

MARESCA
H.E. Marquis / Margrave Antonio Maresca .
( Marquis of The Holy Roman Empire )

MARULLI DI SAN CESARIO
H.S.H. Prince / Furst Marulli Di San Cesario .
( Prince of The Holy Roman Empire )

MARULLI
H.E. Count / Graf Marulli.
( Count of The Holy Roman Empire )

DUCAL HOUSE OF MASSA AND CARRARA
H.S.H. Don John Malcolm James Cracknell,
Duke and Marquis of Massa and Carrara.
( Duke and Marquis of The Holy Roman Empire )

SOVEREIGN DUCHY OF MODENA
Reverted back to the Imperial Crown and Emperor,
Duke of / Herzog von Modena.
( Sovereign Duchy of The Holy Roman Empire )

PRINCIPALITY DI SANTA CROCE
(The Royal House of Johnson,*Senior Line)
(See: Kingdom of Etruria and Duchy of Florence)

H.R.H. Prince Ralph of Etruria,
Prince di Santa Croce, Prince del Monte Titano ,
Duke di Santa Croce , Duke del Monte Titano,
Marquis del Monte Titano , Count of Valais ,
Count del Monte Titano , Count and Baron Johnson ,
Reichsritter of The Holy Roman Empire ,
Noble of Rome and Patrician of Rome .
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Marianne of Etruria,
Princess di Santa Croce, Princess del Monte Titano ,
Duchess di Santa Croce , Duchess del Monte Titano,
Marchioness del Monte Titano , Countess of Valais ,
Countess del Monte Titano , Countess and Baroness Johnson
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Rutherford of Etruria ,
Hereditary Prince di Santa Croce ,
Duke del Monte Titano, Marquis del Monte Titano .
( Prince of The Holy Roman Empire )

HOUSE OF JOHNSON DI SANTA CROCE
(*Cadet Line)

H.E. Count / Graf Charles Daniel II Johnson di Santa Croce ,
Baron / Freiherr di Santa Croce .
( Count and Baron of The Holy Roman Empire )

H.E. Countess / Graefin Rebecca Johnson di Santa Croce ,
Baroness / Freifrau di Santa Croce ,
( Countess and Baroness of The Holy Roman Empire )

H.E. Count / Graf Charles Daniel III Johnson di Santa Croce ,
Baron / Freiherr di Santa Croce .
( Count and Baron of The Holy Roman Empire )

H.E. Countess / Graefin Jennifer Johnson di Santa Croce ,
Baroness / Freifrau di Santa Croce , (Mrs. Anderson).
( Countess and Baroness of The Holy Roman Empire )

H.E. Count / Graf Andrew Johnson di Santa Croce ,
Baron / Freiherr di Santa Croce
( Count and Baron of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF MELI LUPI
H.S.H. Prince / Furst Don Bonifazio Meli Lupi.
( Prince of The Holy Roman Empire )

DUCHY OF MILAN
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Duke of / Herzog von Milan.
( Duke of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF MILANO D'ARAGONA
H.S.H. Prince / Furst Don Pietro Milano Franco D'Aragona.
( Prince of The Holy Roman Empire )

MISTRUZZI DI FRISINGA
Francesco Milano di Frisinga.
( Noble of The Holy Roman Empire )

DUCHY AND COUNTY OF FRIULI
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Duke / Herzog and Count / Graf of Friuli.
( Duke and Count of The Holy Roman Empire )

MONTECUCCOLI DEGLI ERRI
H.E. Count / Graf Montecuccoli Degli Erri.
( Count of The Holy Roman Empire )

MONTECUCCOLI-LADERCHI
H.E. Count / Graf Montecuccoli-Laderchi.
( Count of The Holy Roman Empire )

DUCHY OF NAPLES
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Duke / Herzog of Naples.
( Duchy of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF ODESCALCHI
H.S.H. Prince / Furst Don Ladislao Odescalchi.
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF ORSINI
H.S.H. Prince / Furst Heinrich von Orsini und Rosenberg.
( Prince of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF PALLAVICINI
H.S.H. Prince / Furst Don Giulio Pallavicini.
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.S.H. Princess / Furstin Donna Elvina Pallavicini.
( Princess of The Holy Roman Empire )

PALLAVICINI - PALLAVICINO
H.E. Marquis / Margrave Adalberto Pallavicini.
( Marquis of The Holy Roman Empire )

PARETO SPINOLA
H.E. Marquis / Margrave Raffaele Pareto Spinola.
( Marquis of The Holy Roman Empire )

PARIBELLI
Pier Giacinto Paribelli.
( Noble of The Holy Roman Empire )

PAVAROTTI
H.E. Count / Graf Luciano Pavarotti di Modena
( Count of The Holy Roman Empire )

PECORI GIRALDI
H.E. Count / Graf Francesco Pecori Giraldi.
( Count of The Holy Roman Empire )

PIANETTI
H.E. Marquis / Margrave Bernardo Pianetti.
( Marquis of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF PIGNATELLI ARAGONA CORTES
H.S.H. Prince / Furst Don Nicola Pignatelli Aragona Cortes.
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.S.H. Prince / Furst Don Mario Pignatelli Aragona Cortes.
( Prince of The Holy Roman Empire )

PONTOGLIO-BINO
H.E. Count / Graf Alessandro Pontoglio-Bino.
( Count of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF di PORCIA e BRUGNERA
H.S.H. Prince / Furst di Porcia e Brugnera.
( Prince and Count of The Holy Roman Empire )

RAGGI
Antonio Raggi.
( Noble of The Holy Roman Empire )

RAVIGNANI DE'PIACENTINI
Gianluigi Ravignani de'Piacentini.
( Noble of The Holy Roman Empire )

PRINCELY HOUSE OF ROSPIGLIOSI
H.H. Prince / Furst Don Filippo Rospigliosi.
( Prince of The Holy Roman Empire )

SARCHI
H.E. Count / Graf Auselmo Sarchi.
( Count of The Holy Roman Empire )

SAIBANTE
Ugo Vittorio.
( Noble of The Holy Roman Empire )

SALVADORI DI WIESENHOF
H.E. Baron / Freiherr Vittorio Emanuele Salvadori di Wiesenhof.
( Baron of The Holy Roman Empire )

KINGDOM OF ITALY / ROYAL HOUSE OF SAVOY
H.R.H. Prince Vittoria Emanuele of Savoy, Prince of Naples .
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Marina of Savoy, Princess of Naples .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Emanuele Filiberto of Savoy ,
Prince of Venice and Piedmont .
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Clotilde Marie of Savoy ,
Princess of Venice and Piedmont .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Vittoria of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Luisa of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Maria Pia of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Maria Gabriella of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Maria Beatrice of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Amedeo of Savoy, 5th Duke of Aosta .
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Priness Silvia of Savoy, Duchess of Aosta .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Bianca of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Prince Aimone of Savoy, Duke of Apulia .
( Prince of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Mafalda of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Isabella of Savoy .
( Princess of The Holy Roman Empire )

PRINCIPALITY OF SEBORGA
H.M.S.H. Prince / Furst Giorgio I of Seborga ,
( Sovereign Prince of The Holy Roman Empire )

di SEREGO ALIGHIERI
H.E. Count / Graf Pieralvise di Serego Alighieri.
( Count of The Holy Roman Empire )

SOLARO
H.E. Count / Graf Fausto Solaro.
( Count of The Holy Roman Empire )

STANCHINA
Knight / Ritter Camillo Stanchina.
( Knight of The Holy Roman Empire )

STRASSOLDO
H.E. Count / Graf Giovan Battista Strassoldo.
( Count of The Holy Roman Empire )

TAXIS BORDOGNA VALNIGRA
H.E. Baron / Freiherr Carlos Taxis Bordogna Valnigra.
( Baron of The Holy Roman Empire )

TOMASELLA
H.E. Count / Graf Don Federico Tomasella ,
Count and Baron Tomasella , Noble of Rome.
( Count and Baron of The Holy Roman Empire )

H.E. Countess / Graefin Donna Carmen Alicia Dotti-Tomasella,
Dowager Countess and Baroness Tomasella.
( Countess and Baroness of The Holy Roman Empire )

H.R.H. Princess Alicia Gabriela of Westphalia,
(nee: H.E. Countess Donna Alicia Gabriela Tomasella )
Countess and Baroness Tomasella .
(See: The Kingdom of Westphalia).
( Countess and Baroness of The Holy Roman Empire )

MARGRAVIATE OF TUSCANY
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Margrave of Tuscany.
( Margraviate of The Holy Roman Empire )

GRAND DUCHY OF TUSCANY
H.I.&.R.H. Archduke Sigismund von Habsburg of Austria,
Prince of Tuscany, Head of the Grand Ducal House of Tuscany.
( Prince, Duke, and Count of The Holy Roman Empire )

DUCHY AND COUNTY OF TURIN
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Duke / Herzog and Count / Graf of Turin.
( Sovereign Duke and Count of The Holy Roman Empire )

VALVASONE
H.E. Count / Graf Ettore Valvasone.
( Count of The Holy Roman Empire )

dal VERME
H.E. Count / Graf Ludovico dal Verme.
( Count of The Holy Roman Empire )

MARGRAVIATE AND PRINCIPALITY OF VERONA
Part of the Imperial Patrimony of the Emperor.
Margrave and Prince / Furst of Verona.
( Margrave and Prince of The Holy Roman Empire )

WINDISCH-GRAETZ
H.E. Count / Graf Mariano Ugo Windisch-Graetz
( Count of The Holy Roman Empire )

ZORZI GIUSTINIANI
Antonio Zorzi Giustiniani.
( Noble of The Holy Roman Empire )
 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_303.html

Στα Υπόγεια Είναι η Θέα. Εκπομπή του Δημήτρη Αλοίζου 4-3-14 VIDEO

ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Η ΠΕΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ.


META TO 0,24'. λεπτο. 


ΘΕΜΑ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 600 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Μαρίνα Λατση-Marina Latsi... META TO 24'. λεπτο.
O κ. Βασίλης Καμπιτσης αντιδήμαρχος Κεφαλλονιάς, που ενημερώθηκε για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων από την Μαρίνα Λατση, δήλωσε παραίτηση σήμερα το μεσημέρι βγαίνοντας στον αέρα στην ζωντανή εκπομπή της Μαρίνας Λατση στο "cosmos fm."Κεφαλλονιάς!!!
δείτε κειμενου του Δημοσιογράφου της εκπομπής για τα αναφερόμενα καυστικά από την Μαρίνα Λατση.
 
 

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ, ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ, ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ.

ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Η ΠΕΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ BINTEO, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙ-ΕΝD, ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ---->

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ END

Συνέλληλες   έγκλειστοι  ενός  καθεστώτος ,που κατάφερε να  αλώσει  το σύστημα μας, διχάζοντας μας  επί σειρά ετών,  αντισταθείτε, σ’ αυτούς που ενώθηκαν και κυβερνούν κάτω  από έναν συγκερασμό κόμματων,  προκειμένου  αλώσουν την  ζωή μας   την ψυχή μας , την αξιοπρέπεια μας .
Αντισταθείτε    με την  γνώση και γκρεμίστε τα φρούρια που έκτισαν  προκειμένου να φυλακίσουν  την αλήθεια.
Μας οδήγησαν στην  μεθοδευμένη κρίση και μας έπεισαν ότι  τα τραγικά που   βιώνουμε  είναι απαραίτητα, για την έξοδο μας από την  κρίση που εκείνοι δημιούργησαν.
Δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει αόρατος πόλεμος εναντίον μας με όπλο τους  το υποτιθέμενο χρέος μας προς τους διεθνείς τοκογλύφους, που αυξάνεται συνεχώς. Μας έκαναν να πιστέψουμε ότι δε υπάρχει λύση. Και όμως υπάρχει είναι εδώ είναι απλή, σύντομη δεν κυκλοφορεί στα κανάλια  λόγο αποκλεισμού της  από αυτά. Εδώ λοιπόν  καθαρίζοντας την ομίχλη που καλύπτει την ανθρώπινη διάνοια θα  σας αποκαλύψω την αλήθεια πιστεύοντας ότι η  γνώση είναι το κλειδί της αλήθειας  παραθέτοντας τα ακόλουθα που  φαντάζουν σαν ψέμα αλλά είναι  πέρα ως πέρα αληθινά.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Σας παρουσιάζω  τον τρόπο «με τον οποίο μπορεί άμεσα η χώρα να απαλλαχθεί από τους εξοντωτικούς όρους των  μνημονίου» αλλά και τα «αδιάσειστα στοιχεία»
 Τον  Σεπτέμβρη του 2012 και πριν το δεύτερο μνημόνιο  παρακολουθήσαμε από  τα ΜΜΕ, ότι εμφανίστηκε κάποιος  Έλληνας  ονόματι Αρτέμης Σώρρας και ο πρόεδρος του ΜΚΟ με την  επωνυμία End National Debt. (ΕΝD) dr.  Μανώλης Λαμπράκης, και δήλωσαν ότι υπάρχουν τα χρήματα (ομόλογα ΑΑΑ Αμερικανικού δημοσίου) για την εξαγορά του Ελληνικού Χρέους!!!!.

Συγκεκριμένα ο πρώτος ως άνω αναφερόμενος δήλωσε  ότι προτίθεται ορμώμενος από την αγάπη του για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό που βάλλεται αμείλικτα από παντού, να εξαγοράσει  όλο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας  το οποίο ήταν  και παραμένει αδιευκρίνιστοκαι να προσφέρει χρήματα για ανάπτυξη.
Λίγες  μέρες αργότερα  από τα ίδια ΜΜΕ, άκουσα την διάψευση όλων όσα είχαν αναφέρει επί του θέματος «εξάλειψη δημοσίου χρέους με ομόλογα 600δις κλπ» ότι δεν υπάρχουν ομόλογα, καθώς και άλλες θολές και αδιευκρίνιστες ως είθισται  δικαιολογίες, χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο, που να αποδεικνύει την αλήθεια της διάψευσης από πλευράς κράτους.
Έτσι μείναμε αποσβολωμένοι να παρακολουθούμε τον διασυρμό μας ως λαός, την καταβύθιση μας στα χρέη, την αδυναμία μας για αποπληρωμή τους, τις αυτοκτονίες, την υπογεννητικότητα την κατάσχεση των περιουσιών μας, και την πλήρη απαξίωση μας από το καθεστώς σε συντεταγμένη συνεργασία  με τους τοκογλύφους και τα ΜΜΕ.
Όμως  ελεύθεροι στο πνεύμα συνέλληνες μου , οφείλω  να σας πληροφορήσω  ότι τα ομόλογα έχουν ήδη κατατεθεί σε λογαριασμό με δικαιούχο αποκλειστικά την Ελληνική Δημοκρατία!! Το περιεχόμενο  του υπό κηδεμονία λογαριασμού(custodian account ) είναι κτήμα, του ελληνικού λαού, ο οποίος όμως, μόνον θεσμικά ως χώρα μπορεί να ρευστοποιήσει τα CDRs. ,υπό συγκεκριμένους όρους και αυτό για να μπορέσει να παραμείνει και μελλοντικά ελεύθερος χωρίς βάρη-υποθήκη του Έθνους μας.
1.-Να αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση την εξαγορά του χρέους που βρίσκεται στα χέρια οργανισμών και κρατών από τρίτους
2.Να γίνει λογιστικός έλεγχος των χρεών της χώρας με ορκωτούς λογιστές υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου, Ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα  των χρεών που καλούμαστε να πληρώσουμε  με  διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Όμως τίποτε από τα πάρα πάνω δεν έγινε, αντιθέτως ψηφίστηκε το μνημόνιο και κατάπτυστη αντεθνική  παράγραφος  που απαγορεύει την εξαγορά του δημόσιου χρέους από τρίτες χώρες όπου: «Δεν μπορούν να εξαγοράσουν το δημόσιο χρέος της Ελλάδος ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι ούτε κανείς εάν δεν είναι αυτόχθων Έλληνας». Ο αποτρεπτικός όρος αυτός τέθηκε από τους δανειστές με σκοπό να μην εξοφλήσει η Ελλάδα ποτέ, και υπεγράφει   από την Βουλή μέσω των ψηφισμένων  δυστυχώς από μας  εκπροσώπων της η καταδίκη μας .
Η ελληνική κυβέρνηση είναι ενήμερη  της κατάθεσης των ομολόγων  ύψους 600 δις, που αν  τελικά γίνει αποδεκτή η πρόταση, η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει με επιτόκιο 0,5% με χρόνο αποπληρωμής τα 100 χρόνια. 
 Eχουν  αποσταλεί δι΄ εξωδίκων  τα δικαιολογητικά περί της κατάθεσης και της νομιμότητας  των ομολόγων ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΕΙΣ :
1. Στον πρωθυπουργό της χώρας Σαμαρά.
2. Στον πρόεδρο της βουλής.
3. Στον τότε υπουργό εθνικής οικονομίας κ. Σαχινιδη.
4.Στα  μέλη του Ελληνικου κοινοβουλίου.
5. Στον Άρειο Πάγο.
6. Στον διοικητή της τράπεζας Ελλαδος κ. Προβοπουλο.
7. Στην Πρόεδρο του διεθνούς νομισματικού ταμείου κα Lagarde
8. Στον Πρόεδρο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας κ. Μαριο Ντραγκι.
9. Στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής κ.Barroso

ΣΤΙΣ 4/10/12 Tο υπουργείο οικονομικών αφού εξέτασε τον πλήρη φάκελο και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα λογικά θα έπρεπε με έγγραφη επίσημη ανακοίνωση να απαντήσει αν τα 600δις  υπάρχουν είναι νόμιμα ,κλπ ,εν τούτοις  το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Από το υπουργείο οικονομικών ανακοινώνεται ότι ουδεμία πρόταση πρόσφορα ή ενημέρωση έχει γίνει στο υπουργείο και στην κυβέρνηση γενικότερα σε σχέση με τα φημολογούμενα 600δις τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συγκεντρωθεί για να επενδυθούν στην Ελλάδα».
Μετά από αυτά κατατέθηκε   μήνυση από τον κ. Σώρρα  κατά των 300 της βουλής η οποία όπως και τόσες άλλες  εκκρεμεί.
            Πέραν των 600δις υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων για την εξόφληση  δάνειων, ταμείων ΔΟΥ και  ανάπτυξη, για τον απεγκλωβισμό των δημοτών που και αυτό επιμελώς αποκρύπτεται.

Είναι λοιπόν δεδομένο πως σήμερα η Ελλάδα, η πατρίδα μας, βρίσκεται υπό κατοχή. Και η κατοχή έχει συντελεσθεί, επειδή μία παρέα από μηδενικής ικανότητας πολιτικών, σχεδιασμένα και μέσα από πολλά ψέματα, κατέλαβαν την εξουσία στην χώρα, και παραμένουν με την ανοχή μας και την ψήφο μας, εξακολουθούμε μέσω αυτών να παραμένουμε  έρμαια του ΔΝΤ (μηχανισμού οικονομικής αποψίλωσης).
Εύχομαι, ελπίζω και παλεύω για την απόκτηση της ελευθερίας, μέσω της γνώσης. Αν αισθάνεστε και σεις όσο και εγώ υπόδουλοι παλέψτε και σεις  με το μοναδικό  αέναο όπλο  της γνώσης και της αφύπνισης. Καλή λευτεριά σε όσους αισθάνονται σκλαβωμένοι.
Μαρίνα Λάτση
 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2014/03/4-3-14.html

Αντώνης Βαλσαμάκης και Καλλιόπη Αντωνιάδη στο Adelin FM 107,3 στις 4.3.2014

 

Γιάννης Καλογερόπουλος στο ράδιο ΝΙΚΙ 94,6 FM στις 4.3.2014

 




http://ei-end.blogspot.gr/2014/03/946-fm-432014.html

Γ Καλογερόπουλος για το πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας


Δήμαρχος Κυβερνήτης θα είναι όποιος κατεβάσει το πρόγραμμα της ΕND.Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Από χρήματα της Ελλάδος η χρηματοδότηση. Μετοχές για το πολίτη. Ηξεραν όταν μας έβαζαν στο ΔΝΤ ότι υπήρχαν χρήματα στους λογαριασμούς καταπίστευσης. π,χ Τα Τεράστια ποσά στις Τράπεζες στην Ελλάδα στο καταπίστευμα. Τι πρέπει να κάνεις στους Τραπεζίτες και τους πολιτικούς που το απέκρυψαν?


http://ei-end.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5.html

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! Και δεν είναι άλλοι απο τους Διεθνείς Τραπεζίτες...

Η συγκλονιστική ομιλία του Πούτιν, ο οποίος ξεσκεπάζει τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 
Την ομιλία αυτή του Πούτιν την έθαψαν επιμελώς τα ελληνικά και Δυτικά ΜΜΕ για να μην αντιληφθεί η ανθρωπότητα το γεγονός ότι αυτοί που διοικούν τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση απο το παρασκήνιο θέλουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε μία Παγκόσμια Κυβέρνηση=Τυρρανία..Το βίντεο 
περιλαμβάνει αποσπάσματα απο την ομιλία του Βλαδίμηρου Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη τύπου στο Μόναχο το 2011.Στο συνέδριο συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και ο Πούτιν μίλησε ξεκάθαρα ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και "αυτούς" που θέλουν να γίνουν κυρίαρχοι του πλανήτη.


 

Διαταγή παύσης και εκτελέσεως ΨΕΥΔΩΝ σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς ΜΜΕ

ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΠΟΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥΣ; ΚΑΙ ΤΑ... ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΙΑ ΤΟΥΣ; 
Ε;;; ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ;;;
................................................................

Contact: Melani Spencer U.N.O - G.S.E.  International Media Coordinator  media@iamfree.biz 
http://static.pblogs.gr/f/517383-1964874_1472478936308947_437488985_n.jpg 
Διαταγή παύσης και εκτελέσεως σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης
Βρυξέλλες, Βέλγιο - Σύμφωνα με το καθολικό κοινό δίκαιο, από την έκτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, AD 2013, κύρια και επίσημη Τελική Ανακοίνωση δίνεται στα Διεθνή ΜΜΕ, να δημοσιεύουν την αλήθεια για το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο μας, αντί της κατασκευής προπαγάνδας που προσποιούνται ότι είναι πραγματικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η υποδούλωση της ανθρωπότητας.
Στις 25 Δεκεμβρίου 2012 μ.Χ. , οι διαχειριστές των One Peoples' Public Trust (OPPT), μέσω των καταθέσεων τους UCC (βλέπε: ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: WASH DC UCC Doc # 2012127914, 28 Νοεμβρίου, 2012 μ.Χ.? ΑΛΗΘΙΝΗ BILL: WASH DC UCC Doc # 2012114776, 24 Οκτωβρίου 2012 μ.Χ.),
Στις 25 Δεκεμβρίου 2012 μ.Χ., οι διαχειριστές των One Peoples' Public Trust (OPPT), μέσω του UCC κοινοποιήσεων τους  (βλέπε: ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: DECLARATION OF FACTS: WASH DC UCC Doc# 2012127914, Nov. 28, A. D. 2012; TRUE BILL: WASH DC UCC Doc# 2012114776, Oct. 24, A. D. 2012), νομίμως να αποκλειστούν από την τρέχουσα, παγκόσμια εταιρική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της δουλείας και της ειλωτείας.
Οι εταιρικές ελεγχόμενες κυβερνήσεις και παραγόντων εταιρείες ΜΜΕ έχουν αρνηθεί να ανακοινώσει την δική τους διάλυση από τον αποκλεισμό - για προφανείς λόγους.
Ως εκ τούτου, έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε όλους τους ανθρώπους του κόσμου για τον ΟΗΕ Ανακοινώσεις SWISSINDO / OPPT, και να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν τι συνέβη και πώς, και να τους κατευθύνουμε προς τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει η διαδικασία σε όλο τον κόσμο της μεταμόρφωσης που όλοι περιμέναμε.
Ο παγκόσμιος φορέας των μέσων ενημέρωσης, επίσης γνωστή ως η "Mainstream Media", γνωστοποιήθηκε δεόντως των εν λόγω κοινοποιήσεων από το One Peoples' Public Trust, Μονομελές Λαών εμπιστοσύνη του κοινού, στις 5 Φεβρουαρίου, 2013 AD. Από τότε μέχρι σήμερα, τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει παρέλειψε να αναφέρουν, σχόλιο ή ακόμα και να αναγνωρίσουν την άσκηση δικαιώματος κατασχέσεων ολόκληρου του εμπορικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Γιατί; Επειδή είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναπόσπαστο μέρος του ίδιου ανατρεπτικου παγκόσμιου συστήματος? Το ίδιο σύστημα το οποίο είναι άμεσα υπεύθυνο για τη διευκόλυνση παράνομων πολέμων, καλύπτουν μέχρι τα εγκλήματα πολέμου, της χρηματοδοτηκής τρομοκρατίας, της γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Όλες αυτές οι φρικαλεότητες και χειρότερα ήταν και είναι σε εξέλιξη, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, για περισσότερα από εκατό χρόνια.
Το Ψήφισμα 1624 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (AD 2005) απαγορεύει την υποκίνηση τελέσεως τρομοκρατικών πράξεων και καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να απαγορευθεί δια νόμου, να αποτρέψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και να αρνηθεί ασφαλές καταφύγιο σε οποιονδήποτε » εχει σχέση 
http://static.pblogs.gr/f/517384-1621810_1472478979642276_106103857_n.jpg
Αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες δίνουν σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι έχουν έχουν υποπέσει σε τέτοια συμπεριφορά. "συνεχιζόμενη συνενοχή τα Mainstream Media-Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης.
Γεγονοτα τυπου παραπέτασμα καπνου-false flags events ψευδών ειδήσεων και άλλα ειδεχθή εγκλήματα είναι αναμφισβήτητα,  αν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποχρεούται προς το κοινό για ευσυνειδησία και την κοινή ζήτηση ευπρέπειας με ειλικρίνεια να αναφέρει όλα τα συμβάντα? Ιδιαίτερα όταν η έκθεση ορισμένων υλικών γεγονότων μπορούν να σταματήσουν έναν πόλεμο και να εκθέσουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Πέραν των γεγονότων που αναφέρονται παραπάνω, Τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν σκόπιμα αρνηθεί ακόμη και να αναγνωρίσουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία, ή την απελευθέρωση χρηματοδότησης από το SWISSINDO Trust, των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα μπορούσε δικαίως να ονομαστεί το πιο σημαντικό γεγονός του αιώνα, αν όχι της χιλιετηρίδας. Η χρηματοδότηση SWISSINDO μπορεί να ακυρώσει αμέσως την τραπεζική-προγραμματισμένη παγκόσμια κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και να αφαιρέσει για πάντα το σύστημα της δουλείας του χρέους, που έχουν οι εταιρικές κυβερνήσεις και τράπεζες επιβάλει στην ανθρωπότητα, με εξαπάτηση και μοχθηρους πολέμους. 
Η χρηματοδότηση έχει ήδη προβλεφθεί για την εφαρμογή εκπληκτικά ισχυρών νέων τεχνολογιών και προγράμματα. Μια μόνο τέτοια τεχνολογία είναι πλήρως ικανή για να καθαρίσει την καταστροφή της Φουκουσίμα!!
Μια καταστροφή αυτών των επικών διαστάσεων, που απειλεί όχι μόνο όλη την ανθρώπινη ζωή, αλλά όλων των φυτών καθώς και των ζώων σε αυτόν τον πλανήτη.
Lieutenant General ZELENY D.  O.M.D. Military Forces Chief of Staff, (UNO-GSE)  Operational Command of the:  Provost Marshals, Judge Advocate General, and Special Operations  SOE - Special Operation Executive 95.105.137  Division 10 General (UN) ***  Grant's Government Team (Thread ID: 1-1TB79N)
Angelo Irakleides: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-Google:
...................................................................................................

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΝΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...ΔΕΙΤΕ ΔΡΑΚΟΥΣ, ΒΑΜΠΙΡ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ...

5/3/2898/Ω:20.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑ 100,4 ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1620868_681104581939835_730511860_n.jpg
5/3/2898/Ω:20.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑ 100,4 ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΗΠΟΥΡΟ

ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ!!!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΝΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...ΔΕΙΤΕ ΔΡΑΚΟΥΣ, ΒΑΜΠΙΡ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ...

αριθμος λογαριασμου.png
ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ... ΚΑΙ ΤΗΝ...ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ... ΔΡΑΚΟΥ !!!

Η ρίζα του κακού,λοιπόν είναι εδώ:
[ΓΕΝΕΣΙΣ,κεφ.11.
και ην πασα η γη χειλος εν και φωνη μια πασιν
2 και εγενετο εν τω κινησαι αυτους απο ανατολων ευρον πεδιον εν γη σεννααρ και κατωκησαν εκει Γεν 10:10
3 και ειπεν ανθρωπος τω πλησιον δευτε πλινθευσωμεν πλινθους και οπτησωμεν αυτας πυρι και εγενετο αυτοις η πλινθος εις λιθον και ασφαλτος ην αυτοις ο πηλος
4 και ειπαν δευτε οικοδομησωμεν εαυτοις πολιν και πυργον ου η κεφαλη εσται εως του ουρανου και ποιησωμεν εαυτοις ονομα προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γης
5 και κατεβη κυριος ιδειν την πολιν και τον πυργον ον ωκοδομησαν οι υιοι των ανθρωπων
6 και ειπεν κυριος ιδου γενος εν και χειλος εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν ουκ εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν επιθωνται ποιειν
7 δευτε και καταβαντες συγχεωμεν εκει αυτων την γλωσσαν ινα μη ακουσωσιν εκαστος την φωνην του πλησιον 

και διεσπειρεν αυτους κυριος εκειθεν επι προσωπον πασης της γης και επαυσαντο οικοδομουντες την πολιν και τον πυργον Δτ 32:8, Πραξ 17:26
9 δια τουτο εκληθη το ονομα αυτης συγχυσις οτι εκει συνεχεεν κυριος τα χειλη πασης της γης και εκειθεν διεσπειρεν αυτους κυριος ο θεος επι προσωπον πασης της γης 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΟΛΟ...ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ... Ο "θεός" Δόλος κατά του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...
12-163719Lerounis.jpg
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ...ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ...
empire-of-the-city.jpg
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ...

10% κινέζικη  οικογένεια κόκκινου δράκου , 10% Κίνα, 10% Ην. Βασίλειο, 20% τράπεζες, 10% UN, 10% ανθρωπιστική βοήθεια (αν είδατε) , 4% Ελισάβετ, 4% FED Board, 4% Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Κ.Τ. , 4% ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ,  4% OI 300 , 4% BATIKANO KAI ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 3% WZH, 2% ASM (Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ), 1% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΚΟ 4%.
μαζι τα φαγανε.png
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  HSBC ...
ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ...
1964611_10152284948517792_562309260_n.jpg
.................................................
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
................................................
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters