Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Οι Πλουτώνειες λήξεις των ψυχών και τα Ελευσίνια μυστήρια!

Ο Πρόκλος, στο «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα, βιβλίο Β’ (συνέχεια, 2.96-184), 184.1 – 185.23», μας λέγει ότι στον πλατωνικό «Γοργία» έχει προσδιοριστεί ότι αυτοί που υποβάλλονται σε δίκη είναι εκείνοι που ωφελούνται και από τους θεούς και από τους ανθρώπους, ενώ αυτοί που υποβάλλονται σε τιμωρία είναι οι ανίατοι. Πραγματικά, «ἄλλο μὲν τίσις, ἄλλο δὲ δίκη», όπως και τούτο επίσης έχει προσδιοριστεί στο έργο εκείνο. Στους «Νόμους, 728.c» εξάλλου κάνει σαφή διάκριση μεταξύ τιμωρίας και δίκης, όπου και καθιστά ολοφάνερο ότι η τιμωρία αποτελεί έναν τρόπο ίασης. Αυτόν άλλωστε που δεν γνώρισε την τιμωρία κρίνει ορθό ότι πρέπει να τον ονομάζουμε άθλιο με την σκέψη ότι δεν γιατρεύεται.
Με την σκέψη επίσης ότι αυτός που γνωρίζει την τιμωρία γιατρεύεται, έστω κι αν άμεσα εξοντώνεται, για να σωθούν κάποιοι άλλοι. Κι αν γιατρεύεται, δεν το παθαίνει αυτό από τον ίδιο τον εαυτό του, αφού ο ίδιος είναι ανίατος, αλλά από τις δυνάμεις του σύμπαντος. Και εφόσον δεν επιτρέπεται να καταστραφεί τελείως το αθάνατο, καταστρέφεται μεν από τον ίδιο τον εαυτό του, σώζεται όμως από τις επιρροές που έρχονται από το σύμπαν και φτάνουν σε αυτό. Με τη διασαφήνιση των παραπάνω, πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ευεργεσίες (ανταμοιβές) είναι ανάλογες προς τις τιμωρίες. Και θα πούμε καταρχάς ότι οι δίκαιοι απολαύουν τις συνουσίες (συναναστροφές) των πλουτώνειων δαιμόνων οι οποίοι γοητεύουν τις ψυχές, τελειοποιούν τις έννοιες τους (τις νοητικές τους συλλήψεις τους) και προκαλούν την πρόνοια των καταχθόνιων θεών, «που παρουσιάζουν τις φασματικές εμφανίσεις τις πλήρεις γαλήνης και αποκαθαίρουν μέσω του θεϊκού φωτός τα περιβλήματα τους, που προκαλούν την ανάμνηση της αΐδιας ζωής και των τέλειων αποκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να μπορούν να ακούσουν τις θεϊκότερες φωνές και εντέλει να αποκαταστήσουν επαφή και μετοχή με τον Πλούτωνα και τη ζωογόνο θεά που με αυτόν συμβασιλεύει και (από)πληρούνται εξ αυτών με τα νοητικά αγαθά». Αυτά είναι που οι πανάγιες τελετές των Ελευσίνιων μυστηρίων υπόσχονται για στους μύστες, την απόλαυση των δώρων της Κόρης, μόλις λυθούν εκ των σωμάτων τους. Τι ότι κατά τον Πλάτων κάπως έτσι είναι οι ευεργεσίες (ανταμοιβές) των εκεί ψυχών, το δείχνουν τα λεγόμενα στον «Κρατύλο, 404.a» σχετικά με τον Πλούτωνα, ότι δηλαδή «δια μέσω της αρετής κρατάει κοντά του τις ψυχές και τις γοητεύει πληρώντας τες με σοφία, και αυτοί είναι οι δεσμοί του Πλούτωνα, λόγω των οποίων ούτε οι Σειρήνες δεν εννοούν να απομακρυνθούν από εκεί, αν και Σειρήνες, μαγεμένες καθώς είναι από τα δώρα του Πλούτωνα»
Ενώ στο έργο του«Εις τον Κρατύλο του Πλάτωνος Εκλογαί χρήσιμοι, 182» σχολιάζοντας τα λόγια του Σωκράτη που στον Πλατωνικό «Κρατύλο, 406.c-3-6» μας λέγει ότι :
«Διόνυσος μπορεί να ονομάζεται, εκείνος, ο οποίος δίδει τον οίνον και που «Διδοίνυσος» στα αστεία ονομάζεται, ο οίνος δε ονομάζεται έτσι, γιατί κάνει πολλούς από αυτούς που πίνουν, να νομίζουν ότι έχουν νουν, ενώ δεν έχουν και για αυτό «οιόνους» σωστότερα έπρεπε να ονομάζεται ο Διόνυσος »,
ο Πρόκλος μας λέγει ότι τον κύριό μας τον Διόνυσο οι θεολόγοι πολλές φορές τον αποκαλούν «Οίνο» με βάση τα τελευταία του δώρα, όπως επί παραδείγματι ο Ορφέας στο απ. Νο. 202 λέγει : “Τη ρίζα του Οίνου από μονή που ήταν την έκαναν τριπλή” ή στο απ. Νο. 203 που λέγει ότι : “Του Οίνου όλα τα μέλη λάβε τα με προσοχή και φέρε τα μου” ή ακόμη στο απ. Νο.204 που λέγει “Ήταν οργισμένη με τον Οίνο, τον γιο του Δία”. Αν πάλι ο ίδιος ο θεός ονομάζεται έτσι, είναι φανερό ότι και οι πρώτες και οι ενδιάμεσες ενέργειές του θα μπορούσαν να πάρουν την ίδια ονομασία με την τελευταία, ώστε ο Σωκράτης του Πλατωνικού «Κρατύλου» αποβλέποντας σε τούτο ακριβώς το στοιχείο ονομάζει τον θεό «Διδοίνυσον», ξεκινώντας από τον οίνο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να δηλώσει όλες τις δυνάμεις του θεού. Όπως και στον Πλατωνικό «Φαίδρο» ο Σωκράτης ονομάζει τον μεγάλο Έρωτα με κοινή ονομασία τόσο για τον θεϊκό όσο και για τον σωματικό. Ο Πρόκλος λοιπόν λέγει ότι όταν ακούμε κοινή για τον οίνου πρέπει να σχηματίζουμε την εντύπωση για τον μερικό Νου. Πραγματικά, το «οιόνους» δεν είναι άλλο παρά το διαιρεμένο από το όλον και δεκτικό πλέον συμμετοχής νοητικό είδος, που γίνεται «οίον» [=μόνο] και μονάχο. Ο μεν πλήρης Νους δηλαδή είναι τα πάντα και ενεργεί ως προς τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ο μερικός όμως και δεκτικός συμμετοχής είναι τα πάντα, αλλά ενεργεί ως προς το ένα είδος, εκείνο που προβάλλεται σε αυτόν από όλα, το Ηλιακό, το Σεληνιακό ή το Ερμαϊκό. Τούτο λοιπόν το ιδιαίτερο και διαχωρισμένο από τα υπόλοιπα δηλώνει ο οίνος που σημαίνει τον «οίον» και «τινά» Νουν. Επειδή λοιπόν ολόκληρη η μεριστή δημιουργία είναι εξαρτημένη από την μονάδα του Διονύσου, διαιρώντας από τον καθολικό νου τους επιδεκτικούς συμμετοχής εγκόσμιους νόες, και το πλήθος των ψυχών από την μία ψυχή, και όλες τις αισθητές μορφές από τις δικές τους ολότητες, για αυτό και τον ίδιο τον θεό οι θεολόγοι τον προσονόμασαν «Οίνο», και ομοίως όλα τα δημιουργήματα του. Διότι όλα είναι γεννήματα του Νου και μετέχουν στην μεριστή διανομή του Νου άλλα από πιο μακριά και άλλα από πιο κοντά. Ανάλογα ενεργεί και ο οίνος όταν εισέλθει στα όντα. Στο σώμα, αφενός, κατά τον τρόπο του ειδώλου [ειδωλικώς], με εικασίες και φαντασία [φανταστικές εικόνες], και στα νοητικά, αφετέρου, κατά τον τρόπο που ενεργεί και δημιουργεί ο νους. Άλλωστε και στον διαμελισμό από τους Τιτάνες μόνο η καρδιά λέγεται ότι έμεινε αδιαίρετη, δηλαδή η αμέριστη ουσία του νου. Δηλαδή ορισμένοι που ερμηνεύουν το όνομα του Πλούτωνα με βάση τον πλούτο που δίνει η γη από τους καρπούς και τα μέταλλα, και το όνομα Άδης με βάση το «αϊδές» [=αόρατο], το σκοτεινό και το φοβερό είναι κάτι λανθασμένο. Καθώς τον Πλούτωνα πρέπει να τον εκλάβουμε, αφενός ως Νου στον πλούτο της φρόνησης, και τον Άδη, αφετέρου, στον Νου τον «ειδότα» [=που γνωρίζει] τα πάντα. Πράγματι, σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση «ο Θεός τούτος είναι Σοφιστής», και με την κάθαρση που κάνει μετά θάνατον στις ψυχές τις ελευθερώνει από τον κόσμο της γένεσης. Διότι το «αϊδές», καθώς εξηγούν λανθασμένα κάποιοι, δεν είναι κακό. Ούτε άλλωστε και ο θάνατος είναι κακό, μολονότι μερικοί θεωρούν υπό το κράτος πάθους πως είναι αϊδές. Είναι αϊδές και υπέρτερο του εμφανούς, όπως σύμπασα η περιοχή του νοητού. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Πρόκλος, η ανοδική πορεία της ψυχής είναι διττή : Η μία στην ανάβαση της προς το όντως ΟΝ και τον αποκαθαρμό της από τα συγγενικά προς τον κόσμο της γένεσης στοιχεία, την οποία της παρέχουν μετά θάνατον οι δεσμοί του Πλούτωνα. Η άλλη στην ολοκληρωμένη πια ανάβαση της μέσα από την κάθαρση του Άδη και στην κυκλική της κίνηση σύμφωνα με την ζωή και τους νοητικούς τρόπους εκεί, την οποία ολοκληρώνουν οι δεσμοί του Κρόνου μέσω της σύνδεσης προς τον Δία. Δηλαδή σαν η ψυχή να τοποθέτησε ένα αποτύπωμα στην περιοχή του νοητού, διεξέρχεται στον κόσμο εκείνο την έκταση των νοητών και θεάται τα μακάρια εκείνα θεάματα, όπως διδάσκει ο Σωκράτης του «Φαίδρου», και τούτη η τελική ανάβαση είναι σπουδαιότερη και τελειότερη από την προηγούμενη. «Τις ψυχές», μάλιστα «που φοβούνται» για το σώμα όχι μόνο οι δεσμοί του Άδη δεν μπορούν να τις συγκρατήσουν και να τις ανεβάσουν προς την περιοχή της κυριαρχίας του Δία, αλλά ούτε και του Κρόνου οι δεσμοί που, ως πατρικοί, είναι προφανώς και ισχυρότεροι.
Ο Πρόκλος, όμως, στο «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα, βιβλίο Β’ (συνέχεια, 2.96-184), 136.19 – 144.13», εξηγώντας περί των καθόδων/ανόδων των ψυχών, περί των δικαστηρίων, των κλήρων/λήξεων, των οδών/περασμάτων τους, του λειμώνα και γενικά υπομνηματίζοντας το δέκατο βιβλίο της Πλατωνική «Πολιτείας», συνδυαστικά με τα λεγόμενα του Σωκράτη στον «Φαίδρο», «Φαίδωνα» και «Γοργίας», μας λέγει ότι «αἱ μὲν μακάρων νῆσοι Πλουτώνειοι λήξεις εἰσίν» (κλήροι), οι δε «οὐράνιαι τῆς τοῦ πρώτου τῶν τριῶν Διὸς ἀρχῆς κατὰ τὴν εἰς τρία τῶν Κρονιδῶν τομὴν τοῦ κόσμου»  (οι ουράνιες λήξεις (κλήροι) συνδέονται με την αρχή  του πρώτου Διός, του πρώτου ανάμεσα στους τρείς, σύμφωνα με την τριμερή διαίρεση και διανομή του Κόσμου στους υιούς του Κρόνου). Όπως και ότι το ένα εκ των τριών περασμάτων «Πλούτωνός ἐστι τρίοδος ἢ εἰς τὰς μακάρων νήσους ἢ εἰς τὸ δεσμωτήριον τῆς τίσεως ἢ εἰς τοὺς καθαρτικοὺς τόπους», το άλλο «εἰς Διὸς μοναδικὴ πρὸς οὐρανὸν ἄγουσα» (οδηγεί στον Δία και στον ουρανό), ενώ το άλλο «εἰς Ποσειδῶνος †σώζει τὰ τῶν χθονίων δικαστῶν» (έχει να κάνει με τον Ποσειδώνα και διασφαλίζει τα σχετικά με τους χθόνιους δικαστές).
Ως εκ τούτων καταλαβαίνουμε ότι τα νοητικά αγαθά που οι πανάγιες τελετές των Ελευσίνιων μυστηρίων υπόσχονται για στους μύστες μόλις λυθούν εκ των σωμάτων τους, την μετοχή δηλ. στα δώρα του Πλούτωνα και της Κόρης Περσεφόνης, σχετίζονται με τα νησιά των Μακάρων και μόνον με αυτά!
Άλλωστε :
ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον] = ἐκ τοῦ λύω. λύονται γὰρ τῶν βιωτικῶν δεσμῶν οἱ ἀπελθόντες ἐκεῖ. καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ η Ἠλύσιον. τὸ τῶν ἡρώων ἐνδιαίτημα ἦν κεκλημένον ἀπὸ Ἠλυσίου τοῦ Ἐλευθερίου, εὐσεβεστάτου γενομένου. ἢ παρὰ τὸ ἄλυτα ἐν αὐτῷ μένειν τὰ σώματα. ὁ δὲ τόπος ἐν ταῖς καλουμέναις Μακάρων νήσοις, ἔξω τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης. τὸ Ἠλύσιον πεδίον οἱ νεώτεροι Μακάρων εἰρήκασι νήσους.(Βλ.Scholia in Odysseam  4.563.  1 – 16).
<Ἠλύσιον πεδίον> = ἐν ᾧ οἱ παρ᾽ Ἕλλησι δίκαιοι αὐλίζονται, μετὰ θάνατον ἐκεῖσε ἐλευσόμενοι· οἱ δὲ κολάσεων ἄξιοι ἐν τῷ Κωκυτῷ καὶ τῷ Πυριφλεγέθοντι ἀπελεύσονται. ποταμοὶ δὲ οὗτοι, ὁ μὲν Κωκυτὸς ψυχρότατος, ὁ δὲ Πυριφλεγέθων θερμότατος<῎Ηλυσις> =ἔλευσις, ἄφιξις, ἔφοδος, πορεία. (Βλ. Λεξικό Σουίδα [T.L.G.]).

Βέβαια το ότι το ένα εκ των τριών περασμάτων «Πλούτωνός ἐστι τρίοδος» και οδηγεί «ἢ εἰς τὰς μακάρων νήσους ἢ εἰς τὸ δεσμωτήριον τῆς τίσεως ἢ εἰς τοὺς καθαρτικοὺς τόπους» θα πρέπει να το εννοήσουμε υπό το πνεύμα των όσων ο ίδιος ο Σωκράτης λέγει στον πλατωνικό «Φαίδωνα, 107.d.2 – 114.c.8» όπου και λέγονται περί της γεωγραφίας του Άδου και των λήξεων των ψυχών (τιμωρίες & καθαρμοί) τα εξής :
«Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να έχει μαζί της τίποτα άλλο πέρα από την παιδεία και την (ανα)τροφή της. Αυτά δηλαδή που τα μέγιστα, όπως λέγεται, ωφελούν η βλάπτουν αυτόν που τελεύτησε ήδη από το ξεκίνημα της πορείας τους προς τα εκεί. Και καταπώς λέγεται, μόλις τελευτήσει (πεθάνει) ο κάθε άνθρωπος, ο δαίμων του καθενός, αυτό ακριβώς που του είχε λάχει όσο ζούσε, αναλαμβάνει να τον μεταφέρει σε ένα τόπο, όπου πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι για να περάσουν από δίκη κι έπειτα να πορευτούν προς τον Άδη με οδηγό εκείνον που έχει ταχθεί να τους περάσει από δω προς τα εκεί. Αφού λοιπόν τους δοθεί η τύχη που τους πρέπει και παραμείνουν όσο χρόνο χρειάζεται, ένας άλλος πάλι οδηγός τους φέρνει προς τα εδώ, μετά από πολλές και μακρές περιόδους χρόνου. Συνεπώς η πορεία δεν είναι όπως λέει ο Τήλεφος τους Αισχύλου. Εκείνος λέει ότι απλή είναι η ατραπός που φέρνει στον Άδη, εμένα όμως δεν μου φαίνεται πως είναι ούτε απλή ούτε μία, γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν οδηγούς, εφόσον δεν θα μπορούσε κανείς να ξεστρατίσει, αν η οδός ήταν μια. Στην πραγματικότητα λοιπόν φαίνεται πως έχει και σταυροδρόμια (=σχίσεις) και τρίστρατα πολλά. Και μιλώ με βάση τις ενδείξεις από τις ιερές τελετές και τα νόμιμαΗ κόσμια και φρόνιμος ψυχή, λοιπόν, ακολουθεί υπάκουα και δεν αγνοεί τι της συμβαίνει. Εκείνη όμως που είναι παθιασμένη με το σώμα, όπως ακριβώς εξέθεσα προηγουμένως, βρίσκεται για πολύ χρόνο σε έξαψη σχετικά με το σώμα και τον ορατό τόπο, και μετά από πολλή αντίσταση και πολλές δοκιμασίες, με καταναγκασμό και με δυσκολία, προχωρεί, οδηγούμενη από τον δαίμονα που την έχει αναλάβει. Όταν φτάνει εκεί όπου είναι ήδη οι άλλες, την ακάθαρτη ψυχή που έχει κάνει κάτι κακό, που έχει αγγίζει αίμα άδικα ή έχει διαπράξει ανάλογα εγκλήματα, τα οποία να είναι αδέλφια των άλλων και έργα αδελφών ψυχών, ο καθένας την αποφεύγει και απομακρύνεται από αυτήν και δεν θέλει να γίνει ούτε συνταξιδιώτης ούτε οδηγός της, κι αυτή περιπλανιέται και δεν ξέρει που να πάει, μέχρις ότου συμπληρωθούν κάποιοι χρόνοι, που, όταν έρθουν, από την ανάγκη οδηγείται στην διαμονή που της πρέπει. Εκείνη αντίθετα που πέρασε τη ζωή μέχρι τέλους καθαρή και μετρημένη και έτυχε να έχει συνταξιδιώτες και οδηγούς τους θεούς, κατοικεί αμέσως η κάθε μια στον τόπο που της ταιριάζει. Και είναι πολλοί και θαυμαστοί οι τόπο της γης, κι οι ίδια η γη δεν είναι όπως ούτε όπως τη νομίζουν εκείνοι που συνήθως μιλούν για αυτήν, όπως εγώ πιστεύω από όσα μου έχει πει κάποιος.
Και ο Σιμμίας : τι εννοείς, είπε, με αυτά. Σωκράτη ;; Σχετικά με τη γη και εγώ ο ίδιος έχω ακούσει πολλά, όχι όμως αυτά που εσύ πιστεύεις. Ευχαρίστως λοιπόν θα σε άκουγα.
Ωστόσο, Σιμμία, ούτε καν την τέχνη του Γλαύκου, μου φαίνεται, δεν μου αρκεί για να στα διηγηθώ. Στην πραγματικότητα μου φαίνεται ακόμη πιο δύσκολα κι από την τέχνη Γλαύκου  και συνάμα εγώ ο ίδιος βέβαια δεν θα ήμουν ίσως ικανός να τα καταλάβω, αλλά, ακόμα κι αν τα ήξερα, η δική μου ζωή, θαρρώ, Σιμμία, δεν αρκεί για την έκταση του ζητήματος. Την ιδέα όμως τη γης, ποια είμαι πεπεισμένος ότι είναι, και τους τόπους της τίποτα δεν με εμποδίζει να σα τα πω.
Και αυτά ωστόσο αρκούν, είπε ο Σιμμίας.
Εγώ λοιπόν έχει πειστεί, είπε εκείνος, πρώτα από όλα ότι, αν υπάρχει στο μέσον του ουρανού και είναι στρογγυλή, δεν έχει καμίαν ανάγκη ούτε από τον αέρα ούτε από οτιδήποτε για να μην πέσει, αλλά ότι ικανή να την κρατά είναι η ομοιότητα του ίδιου του ουρανού με τον εαυτό του προς όλες τις κατευθύνσεις και η ισορροπία της ίδια της γης. Γιατί ένα πράγμα που ισορροπεί κι έχει τοποθετηθεί στον μέσον ενός άλλου όμοιου, δεν θα έχει, κατά το μέλλον ή ητόν, προς τα πού να κλίνει, και, αν διατηρεί πάστα στην ίδια κατάσταση, θα μένει ακίνητο. Πρώτα από όλα λοιπόν, συνέχισε αυτός, αυτά πιστεύω.
Και έχεις δίκαιο βέβαια, είπε, ο Σιμμίας.
Επιπλέον, είπε, έχω πειστεί ότι είναι κάτι πελώριο και ότι εμείς, από τον ποταμό Φάση μέχρι τις Ηράκλειες στήλες, δεν κατοικούμε παρά ένα μικρό κομμάτι της, και ζούμε γύρω από την θάλασσα, σαν μυρμήγκια ή βάτραχοι γύρω από ένα τέλμα, ενώ σε άλλα σημεία κατοικούν πολλοί άλλοι σε πολλούς άλλους παρόμοιους τόπους. Κι ότι παντού γύρω από τη γη υπάρχουν κοιλότητες πολλές και παντός είδους στη μορφή και στα μεγέθη, στις οποίες έχουν συρρεύσει το ύδωρ, η ομίχλη κι ο αέραςΗ γη, καθ’ αυτή και καθαρή, βρίσκεται στο καθαρό μέρος του ουρανού, εκεί όπου υπάρχουν τα άστρα, αυτό που οι πολλοί, οι οποίοι συνηθίζουν να μιλούν για αυτά τα θέματα, ονομάζουν αιθέρα. Αυτού η υποστάθμη (καταστάλαγμα) είναι όλα τούτα που συρρέουν συνεχώς στα κοιλώματα της γηςΕμείς λοιπόν αγνοούμε εντελώς ότι διαμένουμε στα κοιλώματα της γης και φανταζόμαστε ότι κατοικούμε στην επιφάνεια της γης, όπως αν κάποιος, που μένει στη μέση της απόστασης από τον πυθμένα του πελάγους, φαντάζεται ότι κατοικεί στην επιφάνεια της θάλασσας και, βλέποντας τον ήλιος και τα άλλα άστρα μέσα από το νερό, πιστεύει ότι ο ουρανός είναι η θάλασσα. Εξαιτίας όμως της νωθρότητας και της αδυναμίας του δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην κορυφή της θάλασσας ούτε θα είχε κοιτάξει, αναδυόμενος από το νερό και σηκώνοντας το κεφάλι, προς τον εδώ τόπο για να δει πόσο πιο καθαρός και πόσο καλός είναι πράγματι από τον δικό του, ούτε θα τα είχε ακούσει από άλλον που τα έχει δει. Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν έχουμε πάθει και εμείς : κατοικώντας σε κάποιο κοίλωμα της γης, νομίζουμε ότι κατοικούμε πάνω – πάνω, κι αποκαλούμε τον αέρα ουρανό, λες και είναι όντως ο ουρανός όπου βαδίζουν τα άστρα. Αντίθετα μας συμβαίνει το ίδιο ακριβώς : από την αδυναμία και την νωθρότητα μας δεν είμαστε ικανοί να διασχίσουμε τον αέρα απ’ άκρου εις άκρο. Γιατί, αν έφτανε κανείς στην κορυφή του αέρα ή αν έβγαζε φτερά και πετούσε προς τα επάνω, θα μπορούσε να αντικρίσει, σηκώνοντας το κεφάλι 0 όπως εδώ κάτω τα ψάρια που βγάζουν το κεφάλι από τη θάλασσα και βλέπουν τα πράγματα του Κόσμου μας – έτσι λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να αντικρίσει τον εκεί Κόσμο, κι αν η φύση μας ήταν ικανή να αντέξει το θέαμα, θα γνωρίζαμε ότι εκείνος είναι στα αλήθεια ο ουρανός, το αληθινό φώς και η γη που είναι στα αλήθεια γη. Γιατί τούτη εδώ η γη, οι πέτρες και κάθε τόπος είναι καταστραμμένα και τελείως διαβρωμένα, όπως οι τόποι της θάλασσας από την αρμύρα, και δεν φυτρώνει τίποτε το αξιόλογο στη θάλασσα, ούτε υπάρχει, που λέει ο λόγος, τίποτε τέλειο, παρά σπήλαια, άμμος και πηλός αμέτρητος και βόρβοροι, όπου τυχόν υπάρχει γη, και δεν είναι καν άξια να συγκριθούν με τις ομορφιές του δικού μας. Αν λοιπόν χρειάζεται να πω ένα ωραίο μύθο, αξίζει να ακούσετε, Σιμμία, τι λογής είναι τα επί της γης και υπό τον ουρανό όντα.
Και μάλιστα, Σωκράτη, είπε ο Σιμμίας, με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούγαμε αυτόν τον μύθο.
Λέγεται λοιπόν, σύντροφε μου, είπε, πρώτα από όλα ότι η γη, αν έβλεπε κανείς από ψηλά το θέαμα, είναι παρδαλή, σαν τις σφαίρες που είναι φτιαγμένες από 12 κομμάτια δέρμα, και τα κομμάτια ξεχωρίζουν με χρώματα, των οποίων τα εδώ χρώματα, που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι, είναι, σαν να λέμε, δείγματαΕκεί λοιπόν όλη η γη είναι φτιαγμένη από τέτοια χρώματα, που είναι μάλιστα πολύ πιο λαμπερά και καθαρά από τα εδώ. Κάποιο μέρος της είναι πορφυρό, εκπληκτικό ωραίο, άλλο είναι χρυσωπό, άλλο ολόλευκο, λευκότερο από τον γύψο ή το χιόνι, και μάλιστα είναι ακόμη περισσότερο και ωραιότερα από όσα έχουμε δει εμείς. Γιατί ακόμα και τα βαθιά της κοιλώματα, που είναι γεμάτα ύδωρ και αέρα, παίρνουν ένα είδος χρωματισμού λαμπυρίζοντας μέσα στην ποικιλία των άλλων χρωμάτων, έτσι που η γη παρουσιάζει μια εικόνα ομοιόχρωμη και πλουμιστή. Σε αυτή λοιπόν τη γη, που είναι φτιαγμένη έτσι όπως είναι, ότι φύεται, φύεται κατ’ αναλογία, δέντρα, άνθη και καρποί. Για τα βουνά πάλι το ίδιο και οι λίθοι είναι κατά την ίδια αναλογία ωραιότεροι ως προς τη λειότητα, τη διαφάνεια και τα χρώματα. Αυτών των λίθων τα εδώ πετράδια, τα πολύτιμα, είναι μόρια, το σάρδιο, ο ίασπις, τα σμαράγδια και όλα τα παρόμοια. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε  που να μην έτσι κι ακόμα ωραιότερο. Εκείνοι οι λίθοι, βλέπεις, είναι καθαροί και δεν έχουν κατά-φαγωθεί ούτε καταστραφεί, όπως οι δικοί μας, από την σήψη και την αρμύρα, από τα υγρά που συρρέουν προς τα εδώ και φέρνουν στους λίθους, στο χώμα, αλλά και στα ζώα και τα φυτά, την ασχήμια και τις αρρώστιες. Αυτή λοιπό η γη είναι στολισμένη με όλα τούτα τα στολίδια και με χρυσό, ασήμι και όλα τα παρόμοια. Από μόνα τους και από την φύση τους αποκαλύπτονται τα στολίδια αυτά, πολλά καθώς είναι, μεγάλα, σπαρμένα σε όλα τα μέρη της γης. Το να δεις αυτή τη γη είναι θέαμα για ευδαίμονες θεατέςΑκόμη, πάνω της υπάρχουν ζώα διαφορετικά και πολλά κι άνθρωποι, που άλλοι κατοικούν στα μεσόγεια, άλλοι πάλι σε νησιά που τα περιβάλει ο αέρας και βρίσκονται κοντά στην ξηρά. Με μία λέξη, ότι είναι για εμάς το ύδωρ και η θάλασσα ως προς τις ανάγκες μας, έτσι είναι εκεί ο αέρας, κι ότι είναι για εμάς ο αέρας, είναι για εκείνους ο αιθέρας. Στις διάφορες εποχές, πάλι, το κλίμα είναι τόσο εύκρατο που δεν γνωρίζουν την αρρώστια και ζουν πολύ περισσότερο χρόνο από τους εδώ, αλλά και ως προς την όραση, την ακοή, τη φρόνηση και όλα τα παρόμοια, απέχουν από εμάς τόσο όσο απέχει ο αιθέρας από τον αέρα ως προς την καθαρότητα. Έχουν ακόμα για τους θεούς άλση και ιερά, όπου ένοικοι είναι πράγματι οι θεοί, και φήμες (ιερούς λόγους) και μαντείες και αισθήσεις των θεών (τρόπους με τους οποίους γίνονται αισθητοί) κι έτσι έρχονται σε συναναστροφή με τους θεούς πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά και ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα φαίνονται σε αυτούς έτσι όπως πράγματι είναι, και η υπόλοιπη ευδαιμονία τους είναι συνακόλουθη αυτών.
Ολόκληρη λοιπόν η γη και ότι περιβάλλει έτσι είναι από τη φύση της φτιαγμένη. Όσο για τις περιοχές στο εσωτερικό της, αυτές είναι συνέχεια των κοιλωμάτων της και υπάρχουν πολλές περιμετρικά σε όλη τη γη. Άλλες είναι βαθύτερες και πιο ανοιχτές από αυτήν που κατοικούμε. Άλλες πάλι είναι πιο βαθιές, αλλά το χάσμα τους είναι μικρότερο από το χάσμα του δικού μας τόπου. Υπάρχουν ωστόσο μερικές που είναι μικρότερες στο βάθος και πιο πλατιές από τον δικό μας τόπο. Όλες αυτές οι περιοχές κάτω από την γη συγκοινωνούν μεταξύ τους σε πολλά σημεία, με διεξόδους άλλοτε στενότερους και άλλοτε φαρδύτερους, και βγάζουν κάπου. Στα σημεία που το ύδωρ ρέει άφθονο από την μία στην άλλη, όπως σε κρατήρες, υπάρχουν αστείρευτα ρεύματα ποταμών, τεραστίου μεγέθους, κάτω από τη γη, με θερμά αλλά και ψυχρά ύδατα. Εκεί που υπάρχει άφθονο πυρ, μεγάλοι πύρινοι ποταμοί, και άλλοι από υγρού πηλού, άλλοτε πιο καθαροί, άλλοτε βορβορωδέστεροι, όπως στην Σικελία οι ποταμοί πηλού που κυλούν πριν από την λάβα και η ίδια η λάβα. Αυτοί οι ποταμοί πλημμυρίζουν κάθε φορά τους τόπους, ανάλογα με ητ φορά που τυχαίνει να έχει το ρεύμα. Όλες αυτές οι κινήσεις προς τα επάνω και προς τα κάτω γίνονται λες και υπάρχει μέσα στην γη μια αιώρηση, κι αυτή η αιώρηση οφείλεται στο εξής : ανάμεσα στα χάσματα της γης υπάρχει κυρίως ένα που είναι όντως μέγιστο, διαμπερές και διασχίζει ολόκληρη την γη, αυτό ακριβώς για το οποίο μίλησε ο Όμηρος λέγοντας : «Πολύ μακριά, στο σημείο όπου κάτω από τη γη υπάρχει το πιο βαθύ βάραθρο». Αυτό δηλαδή που και ο ίδιος σε άλλα σημεία και πολλοί από τους ποιητές έχουν αποκαλέσει Τάρταρο. Σε αυτό λοιπόν το χάσμα συρρέουν όλοι οι ποταμοί κι από αυτό πάλι εκρέουν, παίρνοντας ο καθένας τους τα χαρακτηριστικά τους εδάφους που διασχίζει. Η αιτία που όλα τα ρεύματα πηγάζουν και εκβάλουν εδώ είναι ότι σε τούτο το σημείο το υγρό δεν συναντά πυθμένα ούτε βάση. Αιωρείται λοιπόν και κυματίζει, οπότε άλλοτε ανεβαίνει κι άλλοτε κατεβαίνει, το ίδιο και ο αέρας και το πνεύμα γύρω από αυτό, διότι το ακολουθούν όταν ξεχυθεί προς την μία πλευρά, αλλά κι όταν ξεχυθεί προς την άλλη, όπως δηλ. όταν αναπνέουμε : στην εισπνοή και την εκπνοή δημιουργείται πάντα ένα ρεύμα πνεύματος. Έτσι λοιπόν κι εκεί το πνεύμα συν- αιωρείται δημιουργώντας ανέμους τρομερούς και ακαταμάχητους τόσο όταν μπαίνει όσο και όταν βγαίνει. Όταν όμως το ύδωρ τραβηχτεί και κατασταλάξει στους τόπους που καλούνται κατώτεροι, τότε χύνεται μέσα από την γη στις κοίτες του και τις γεμίζει, όπως γίνεται με τα αρδευτικά κανάλια. Όταν πάλι αποτραβηχτεί και ξεχυθεί προς τα εδώ, γεμίζουν ξανά τα εδώ μέρη, και, αφού αυτά γεμίσουν, ρέει μέσα στις κοίτες, μέσα από την γη και, φτάνοντας κάθε φορά στους τόπους που το οδηγεί η πορεία του, δημιουργεί θάλασσες, λίμνες, ποταμούς και πηγές. Από εδώ πάλι βυθίζεται μέσα στη γη, διατρέχοντας άλλοτε μεγαλύτερες και περισσότερες εκτάσεις, άλλοτε μικρότερες και λιγότερες, και χύνεται πάλι στον Τάρταρο, άλλοτε σε πολύ χαμηλότερα μέρη από εκείνα που ήταν να αρδεύσει, άλλοτε σε λίγο χαμηλότερα, πάντοτε όμως καταλήγει κάτω από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε, μερικές φορές στην αντικρινή πλευρά από όπου ξεκίνησε, ενώ μερικές φορές στην ίδια πλευρά. Υπάρχουν όμως μερικά ρεύματα που διαγράφουν ολόκληρο κύκλο, αφού τυλιχτούν σπειροειδώς μια ή περισσότερες φορές γύρω από τη γη, όπως οι όφεις, και κατεβαίνουν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μέχρι να ξαναβρούν το σημείο εκβολής τους. Είτε προς την μια όμως είτε προς την άλλη κατεύθυνση δεν μπορούν να κατέβουν παρά μόνο μέχρι το κέντρο και όχι παραπέρα, γιατί το μέρος που βρίσκεται από τη μία και την άλλη μεριά του κέντρου είναι ανηφορικό και για τα δύο ρεύματα.
Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα πολλά, μεγάλα και κάθε λογής ρεύματα. Ανάμεσα σε αυτά τα πολλά όμως τυχαίνει να υπάρχουν τέσσερα ρεύματα, από τα οποία το μεγαλύτερο, αυτό που ρέει στον έξω κύκλο, είναι ο αποκαλούμενος Ωκεανός. Ακριβώς απέναντι από αυτόν περνάει από διαφόρους άλλους έρημους τόπους, κυρίως όμως υπό τη γη και καταλήγει στην λίμνη Αχερουσιάδα (Αχερουσία). Εκεί φτάνουν οι ψυχές των περισσότερων τελευτηκότων (νεκρών) και, αφού μείνουν κάποιο χρονικό διάστημα, που το έχει ορίσει η ειμαρμένη, και που είναι για άλλες μακρύτερο και για άλλες βραχύτερο, στέλνονται πάλι από εκεί προς την γένεση. Ένα τρίτος ποταμός πηγάζει ανάμεσα τους. Έπειτα, όχι πολύ μακριά από την πηγή του, χύνεται σε τόπο μέγα, που καίγεται από μέγα πυρ, και δημιουργεί λίμνη από ύδωρ και πηλό που κοχλάζει κι είναι μεγαλύτερη από τη θάλασσά μας. Φεύγοντας από εκεί συνεχίζει κυκλικά την πορεία του, θολός και πηλώδεις, τυλίγεται σπειροειδώς περί τη γη και φτάνει, από άλλη κατεύθυνση, στις άκρες της Αχερουσιάδας λίμνης, χωρίς ωστόσο να αναμειγνύεται με τα ύδατα της. Έπειτα, αφού τυλιχτεί πολλές φορές υπό την γη εκβάλει σε κάποιο σημείο που βρίσκεται πιο κάτω από τον Τάρταρο. Αυτός είναι ο ποταμός που τον αποκαλούμε Πυριφλεγέθοντα. Από τα ρυάκια του εκσφενδονίζονται κομμάτια του σε όποιο μέρος της γης βρίσκουν διέξοδο. Απέναντι πάλι από αυτόν, τέταρτος ποταμός χύνεται πρώτα σε τόπο δεινό (φοβερό) και άγριο, καθώς λέγεται, που έχει παντού το χρώμα του κυανό. Είναι ο τόπος που αποκαλούν Στύγιο και τη λίμνη που δημιουργεί ο ποταμός εκβάλλοντας εκεί, Στύγα. Αφού χυθεί λοιπόν εδώ και πάρει δεινές (τρομερές) δυνάμεις, εισδύει στη γη και, ακολουθώντας σπειροειδή πορεία, ρέει αντίθετα με τον Πυριγλεγέθοντα και φθάνει στην Αχερουσιάδα λίμνη από την αντίθετη μεριά. Ούτε και αυτού το ύδωρ αναμειγνύεται με άλλο, κι ο ίδιος, αφού διαγράψει κύκλο, χύνεται στον Τάρταρο, απέναντι από τον Πυριφλεγέθοντα. Το όνομά του, κατά πως λένε οι ποιητές, είναι Κωκυτός.
Τέτοια είναι η φύση αυτών των ποταμών. Όταν λοιπόν φτάνουν οι τελευτηκότες (πεθαμένοι) στον τόπο που φέρνει ο δαίμονας τον καθένα, πρώτα από όλα περνούν από δίκη, τόσο εκείνοι που έζησαν καλώς και οσίως όσο και οι άλλοι. Όσοι κριθούν ότι έχουν ζήσει μετρημένοι, αφού πορευτούν επί (προς) τον Αχέροντα και επιβιβαστούν στα οχήματα που τους περιμένουν, φτάνουν πάνω σε αυτά στην λίμνη. Εκεί κατοικούν, εξαγνίζονται και, πληρώνοντας με τιμωρίες, απαλλάσσονται από τα αδικήματα, αν κάποιος έχει αδικήσει, ή ανταμείβονται με ευεργεσίες ανάλογα την αξία έκαστου. Όσων όμως η κατάσταση κριθεί ανίατη, εξαιτίας των μεγάλων τους αμαρτημάτων (λαθών), επειδή έχουν διαπράξει ιεροσυλίες σοβαρές και επανειλημμένες ή φόνους άδικους και παρανόμους ή όσα άλλα παρόμοια αδικήματα τυχαίνει να υπάρχουν, αυτούς η μοίρα που τους ταιριάζει τους ρίχνει στον Τάρταρο, από όπου δεν βγαίνουν ποτέ πια. Όσοι όμως κριθούν ότι έχουν διαπράξει ιάσιμα βέβαια, πλην όμως μεγάλα αμαρτήματα, όπως για παράδειγμα αυτού που υπό το κράτος της οργής βιαιοπράγησαν εναντίον του πατέρα ή της μητέρα, αλλά έζησαν την υπόλοιπη ζωή τους με μεταμέλεια, ή διέπραξαν ανθρωποκτονία σε παρόμοιες συνθήκες, αυτοί βέβαια είναι ανάγκη να πέσουν στα Τάρταρα. Αφού όμως πέσουν και μείνουν εκεί ένα ενιαυτό, τους εκβάλει το κύμα, τους μεν ανθρωποκτόνους προς τον Κωκυτό, ενώ τους πατραλοίες και μητραλοίες προς τον Πυριφλεγέθοντα. Όταν πια μεταφερθούν και φτάσουν στο ύψος της λίμνης Αχερουσιάδας, εδώ φωνάζουν δυνατά και καλούν, οι πρώτοι αυτούς που σκότωσαν, οι άλλοι εκείνους τους οποίους προσέβαλαν κι αδίκησαν. Αφού τους καλέσουν, τους ικετεύουν και παρακαλούν να τους αφήσουν να περάσουν στη λίμνη και τους υποδεχτούν. Αν βέβαια τους πείσουν, περνούν και τελειώνουν τα βάσανά τους. Αλλιώς μεταφέρονται πάλι στον Τάρταρο, από εκεί πάλι στους ποταμούς και δεν σταματούν να τραβούν αυτά τα πάθη προτού πείσουν εκείνους που αδίκησα. Διότι αυτή είναι ποινή που τους επιβλήθηκε από τους δικαστές. Όσοι τέλος κριθούν ότι έχουν οσίως ζήσει, αυτοί ελευθερώνονται από τούτους τους εν τη γη τόπους, τα δεσμωτήρια, ξεφεύγουν και φτάνουν ψηλά στο καθαρό τόπο οίκησης και κατοικούν στην κατοικούν επί γης. Από τούτους πάλι όσοι καθάρθηκαν όσο έπρεπε με την Φιλοσοφία ζουν τελείως χωρίς σώματα τον υπόλοιπό χρόνο και φτάνουν σε τόπους κατοικίας (οικήσεις) ακόμη καλλίτερους από των άλλων, τόπους που ούτε είναι εύκολο να περιγραφούν ούτε υπάρχει χρόνος τώρα. Αποβλέποντας λοιπόν σε αυτά που δια μακρών αναφέραμε, Σιμμία, πρέπει να κάνουμε το παν ώστε σε τούτη την ζωή να μετέχουμε στην αρετή και τη φρόνηση, γιατί ωραίο είναι το έπαθλο κι η ελπίδα μεγάλη.»
Συγγραφέας κειμένου : Κεφάλας Ευστάθιος [1/7/2010, ΕΛΛΑΣ]
 
http://wwwaporrito.blogspot.gr/2015/03/blog-post_20.html

Διαβάστε...Τα σχόλια δικά σας. Όμως Διαβάστεεεεεεε

...
Διαβάστε παρακαλώ..... Διαβάστεεεεεεεε..

Γι αυτό λοιπόν φοβούνται και τρομοκρατούν τα τέκνα της διαπλοκής;

Και που σαι Έλληνα....
Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα
 
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2015/03/blog-post_656.html

Σαν αρχαία τραγωδία!

Η Ελλάδα ποτέ δεν απελευθερώθηκε!
Ιδρύθηκε από τους τοκογλύφους,
για να αποτελέσει το απόλυτο "πειραματόζωο"
της εποχής των εθνικών κρατών.
...Το "μέτρο" των αντοχών όλων των κρατών.
...Το "κλειδί" όλων των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.
...Από τη σημερινή θυσία της περιμένουν να σωθούν οι ΗΠΑ.
Στις περιπτώσεις βιασμών η βασική τεχνική υπεράσπισης των βιαστών είναι πολύ συγκεκριμένη: Όταν δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τη λογική των στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν έναν αναμφισβήτητο βιασμό, πηγαίνεις και αμφισβητείς την ηθική τού θύματος ...Πηγαίνεις στο "ναι μεν, αλλά" ...Πηγαίνεις στη λογική τής συνυπευθυνότητας ...Ναι μεν υπήρξε θύμα βιασμού, αλλά έφταιγε κι αυτό ...Ναι μεν βιάστηκε, αλλά τα "ήθελε" κι αυτή. Αν κατορθώσεις και "θεμελιώσεις" έστω και ένα "ψήγμα" δικαίου στον θύτη, έχεις κερδίσει στην ουσία τη "δίκη", εφόσον αντιστρέφονται οι όροι τής ίδιας της δίκης. Το αντικείμενο της δίκης παύει να είναι η κτηνωδία τού θύτη, η οποία είναι δεδομένη, αμετάβλητη και ακέραιη, και αντικείμενο γίνεται η ηθική τού θύματος ...Η ηθική του θύματος, η οποία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι αμετάβλητη και το ποσοστό της είναι "μαχητό".
Αυτό είναι το ζητούμενο. Από μια υπόθεση κτηνωδίας τού θύτη, ο οποίος δεν σεβάστηκε μια ανθρώπινη ύπαρξη και τη βίασε, πηγαίνεις σε μια υπόθεση σύγκρουσης μεταξύ δύο μερών, έστω και όχι ισοδύναμων. Το διακύβευμα της δίκης παύει να είναι το "πόσο" τής τιμωρίας τού κτήνους, αλλά του "πόσο" τα "ήθελε" η "ανήθικη". Από εκεί και πέρα αρχίζει ο εξευτελισμός τού θύματος και χάνεται ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα πατάς "γκάζι" όσο αντέχει η τσέπη τού θύτη και βέβαια όσο αντέχει η ανηθικότητα του δικηγόρου υπεράσπισης. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζεται ότι τα "ήθελε" και η ίδια, μένει στην πραγματικότητα να δούμε το πόσο αυτή τα "ήθελε". Μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ότι όχι απλά δεν είναι θύμα, αλλά είναι η κύρια και αποκλειστική υπεύθυνη του βιασμού ...Ο μοναδικός υπεύθυνος ...Μια "αμαρτωλή", σκέτη "σατανάς".
Στις σκοτεινές ιστορικές περιόδους αυτού του κόσμου τα περισσότερα θύματα βιασμών από ισχυρούς σπάνια - αν όχι ποτέ - κατήγγειλαν τους βιασμούς τους. Γιατί; ...Γιατί όχι μόνον δεν υπήρχε περίπτωση να βρουν το δίκιο τους, αλλά κινδύνευαν να εξευτελιστούν δημοσίως και να στιγματιστούν δια παντώς. Κινδύνευαν, γιατί οι ισχυροί, εξασφαλίζοντας πάντα έμπειρους υπερασπιστές και γνωρίζοντας τη λογική των μαζών - οι οποίες πολλές φορές υποβοηθούταν με χαρτζιλίκια - , μπορούσαν να εξευτελίσουν στην κυριολεξία το θύμα ...Να το εμφανίσουν σαν ένα αδίστακτο ανθρωποειδές, που χρησιμοποιούσε την ομορφιά του, το κορμί του και τη σεξουαλικότητά του, για να αποκομίσει κέρδος ...Ένα "κτήνος", το οποίο το εμφάνιζαν σαν ένα άπληστο όν και το οποίο μπροστά στο κέρδος δεν δίσταζε να βάλει σε "πειρασμό" τους "νοικοκύρηδες", απειλώντας την οικογενειακή τους "γαλήνη".
 
Ο προτεσταντικός κόσμος έχει δώσει απείρου κάλλους τέτοιες "ανατροπές". Μπορεί Παρθενώνες να μην έστησε ποτέ, αλλά "έστησε" άπειρες σκευωρίες. Τη Δημοκρατία δεν την "εφεύρε", αλλά εφεύρε το "λιντσάρισμα". Ποιος ξέρει πόσες φουκαριάρες κατέληξαν από πραγματικά θύματα βιασμών σε κάποια "πυρά" σαν "μάγισσες" με την "επιστημονική" γνωμάτευση του όχλου ..."Μάγισσες", οι οποίες είχαν βάλει σαν στόχο την "αρετή" και την "ηθική" ακεραιότητα των προυχόντων τής κοινωνίας. Με έναν καλό "δικηγόρο", λίγο "ηθικό" βλέμμα - απ' αυτά που διαθέτουν άφθονα οι Προτεστάντες - και μερικούς "κλακαδόρους", οι οποίοι "κατευθύνουν" το κοινό στις κρίσιμες φάσεις τής ακροαματικής διαδικασίας και όλα μπορούν να ανατραπούν ...Ένας "θλιμμένος" οικογενειάρχης, ο οποίος ένιωσε "αδύναμος" όταν είδε τον "πειρασμό" και τον "σατανά" και έκανε το λάθος ...Το ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτόν θα αποφασίσει ένα κοινό, το οποίο μπορεί να χάσει τη δουλειά του, αν αυτός ο "οικογενειάρχης" πάει φυλακή και καταστραφεί ...Ένα κοινό, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να "εγκληματήσει", αναπαράγοντας ό,τι συμφέρει το αφεντικό που πληρώνει και το οποίο σίγουρα δεν θα "ξεχάσει" μια τόσο μεγάλη "εξυπηρέτηση".
Από την άλλη πλευρά το θύμα-"πειρασμός" ...Σίγουρα πειρασμός, γιατί πιο πολλές πιθανότητες υπάρχει να βιαστεί μια όμορφη γυναίκα παρά η "κουτσή", η μέτρια και η άσχημη της γειτονιάς. Όταν αποφασίζει κάποιος να παρανομήσει, το κάνει με το μέγιστο κέρδος και αυτό, όσο κι αν φαίνεται ρατσιστικό, δεν είναι τέτοιο. Συνήθως αυτή, η οποία θα βιαστεί, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει ...Ό,τι καλύτερο σε όλους τους τομείς ...Αυτή, η οποία έχει μια προσωπικότητα, η οποία "έλκει" τη προσοχή των ανδρών ...Αυτή, η οποία απειλεί παγιωμένα συμφέροντα και γυναικείες "ιεραρχίες" στη γειτονιά ...Αυτή, η οποία "ταράζει" τις γυναίκες τής γειτονιάς, γιατί βλέπουν τα "αρσενικά" τους σε κάθε εμφάνισή της να χάνουν ανεξέλεγκτα τα "σάλια" τους ...Αυτή, η οποία "ταράζει" τους άνδρες τής γειτονιάς, γιατί έχει απορρίψει όλων τις "κρούσεις", είτε άμεσες είτε έμμεσες. Έχουν δηλαδή όλοι τούς λόγους τους να πάρουν το μέρος τού βιαστή, ακόμα κι αν γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι το δίκιο ...Οι γυναίκες, για να "ξεφορτωθούν" ένα διαρκές πρόβλημα που τις αγχώνει και οι άνδρες, για να "τιμωρήσουν" τον "πειρασμό", ο οποίος δεν ενέδωσε στις ορέξεις τους, ακόμα κι όταν οι ίδιοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να "αμαρτήσουν".
Από τη στιγμή που δεν μπορούν να την έχουν οι ίδιοι, να μην την έχει κανένας ...τουλάχιστον να μην βασανίζονται από τη ζήλια, τον φθόνο και τον ανεκπλήρωτο πόθο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στον πειρασμό είναι η απόλυτη εξάλειψή του. Όλοι, δηλαδή, θέλουν να "τιμωρηθεί" το θύμα ...Να τιμωρηθεί μέχρις ολοκληρωτικής "εξαλείψεως" ...Να τιμωρηθεί, όχι επειδή έκανε κάτι, αλλά επειδή είναι αυτό που είναι ...Να τιμωρηθεί, γιατί "τόλμησε" και είναι διαφορετικό ...Να τιμωρηθεί, γιατί δεν περιορίσθηκε στον μέσο όρο ...Να τιμωρηθεί, γιατί είναι όμορφο ή έξυπνο παραπάνω απ' όσο αντέχει η κοινωνία, χωρίς να προκαλείται ή να προσβάλλεται ...Να τιμωρηθεί, γιατί δεν πήρε σε χαζομάρα την περίσσια ομορφιά, ώστε να πιάσει τον μέσο όρο ...Να τιμωρηθεί, γιατί δεν πήρε σε ασχήμια την περίσσια εξυπνάδα, ώστε και πάλι να πιάσει τον "σωτήριο" μέσο όρο. Όλοι βλέπουν τον θύτη σαν "ευκαιρία", που τους "διευκολύνει" στις επιδιώξεις τους ...Μια "ευκαιρία", η οποία θα πάρει πάνω της την "αμαρτία", που θα τους "ανακουφίζει" στην καθημερινότητά τους ...Που θα τους απαλλάξει από το "βάρος" μιας ενοχλητικής παρουσίας, η οποία τους προβληματίζει και μπορεί να τους προσβάλει και μόνον που υπάρχει.
Σε αυτά τα χαμηλά ένστικτα των ουραγών τής ανθρώπινης κοινωνίας έχουν μια εξειδίκευση οι Προτεστάντες. Έχοντας υπάρξει και οι ίδιοι ως οι παρίες τής χριστιανικής κοινωνίας, γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τέτοιου είδους ένστικτα ...Μία "σπίθα" δικαίου να εξασφαλίσουν, και την κάνουν "πυρκαγιά". Πολύ τους "φτουράει" να δείχνουν με το "δάκτυλο" στους φτωχούς κάποιους προκλητικούς "ενόχους", οι οποίοι πρέπει να "καούν". Πολύ τους "φτουράει" να εκφράζουν τα "δίκια" των όχλων τού ταπεινού μέσου όρου, οι οποίοι "διψάνε" για αίμα και πόνο ...Τα "δίκια" των ασημαντοτήτων, που περιμένουν να δουν κάποιον "ξεχωριστό" να "καίγεται" στην "πυρά", θεωρώντας τους εαυτούς τους "ευλογημένους" με τη "θεάρεστη" και "ηθική" ασημαντότητά τους ...Τα "δίκια" των αγραμμάτων, οι οποίοι θεωρούν "επίτευγμα" της ζωής τους να έχουν λάβει μέρος στη "λήψη" - έστω και δια βοής - μιας τέτοιας απόφασης ...Τα "μεγαλεία" των ανύπαρκτων, οι οποίοι θεωρούν σαν τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής τους την παρουσία τους σε ένα τέτοιο "ιστορικό" γεγονός.
Το άδικο σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι τόσο απειλητικό για την κοινωνική λειτουργία, όπως οι πλειοψηφίες των όχλων την αντιλαμβάνονται. Δεν είναι ένα άδικο, το οποίο "ενθαρρύνει" την ανομία ή την αναρχία, όπως είναι για παράδειγμα η ατιμωρησία ενός δολοφόνου, ενός κλέφτη ή ενός απατεώνα. Σε αυτές τις συμβατικές περιπτώσεις επιθυμείς την παραδειγματική τιμωρία τού εγκληματία, γιατί απλούστατα το έγκλημά του μπορεί να απειλήσει και εσένα τον ίδιο.
 
Στην περίπτωση ενός βιασμού - όλων των τύπων - τα όρια των καταστάσεων δεν είναι τόσο ευδιάκριτα ...Ιδιαίτερα όταν το θύμα είναι ένα πρόσωπο, το οποίο ακόμα και άθελά του "προκαλεί" την κοινωνία ...Όταν είναι ένα πρόσωπο, το οποίο ξεφεύγει πολύ από τον μέσο όρο και το οποίο πολλοί το φθονούν και το ζηλεύουν για κάποια χαρακτηριστικά του. Ο "βιασμός" σε αυτήν την περίπτωση δεν αφορά αυτούς, οι οποίοι "θωρακίζονται" μέσα σ' αυτό που λέμε "μέσο" όρο. Δεν θα βρεθούν όλοι αυτοί τού "μέσου" όρου στη θέση ούτε της κινηματογραφικής Μαλένα ούτε του Γαλιλαίου, ώστε να νιώσουν ότι απειλούνται από την μη απονομή δικαιοσύνης. Δεν τους αφορά αυτή η δικαιοσύνη.
Ο βιασμός σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να εκληφθεί από τον όχλο ότι λειτουργεί "τιμωρητικά" για κάποιον, ο οποίος ήταν "διαβολικά" ξεχωριστός και "προκαλούσε" με την παρουσία του την κοινωνία. Ως εκ τούτου αυτός ο όχλος τείνει να κατανοεί περισσότερο το "δίκιο" τού θύτη και όχι του θύματος. Κατανοεί το δίκιο αυτού, ο οποίος είναι πιο κοντά στα δικά του "μέτρα" και όχι το δίκιο κάποιου, του οποίου τα "μέτρα" είναι πολύ "υψηλά" και δεν τον αφορούν. Ο βιασμός σε μια τέτοια περίπτωση εκλαμβάνεται σαν "άμυνα" του αδύνατου μπροστά σε κάτι "διαβολικό", στο οποίο δεν μπορούσε ν' αντισταθεί. Ο άνθρωπος τού "μέσου" όρου, δηλαδή, φοβάται μήπως, εξαιτίας τής αδυναμίας του, βρεθεί στη θέση τού βιαστή και όχι στη θέση του βιασθέντως. Τα πάντα, δηλαδή, λειτουργούν ανάποδα σε σχέση με το κοινό έγκλημα.
Ως εκ τούτου ο βιασμός είναι δυνατόν να εκληφθεί από μερίδα της κοινωνίας σαν η "άνωθεν" επιβεβλημένη τιμωρία γι' αυτόν που τον υπέστη και έχει "διδακτικό" νόημα για όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να προβάλουν τα ταλέντα τους, με αποτέλεσμα να "ανησυχούν" και να "ταράζουν" την κοινωνία. Κάποιοι σε μια τέτοια περίπτωση θα αρχίσουν να "κρύβουν" τις ιδέες τους και κάποιες άλλες τα γόνατα ή τους ώμους τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο βιαστής γίνεται σχεδόν "τιμωρός", ο οποίος εκτελεί ένα "ανώτερο" θέλημα, προκειμένου να απαλλάξει ολόκληρη την κοινωνία από ένα "πρόβλημα". Είναι σχεδόν συμπαθής για κάποιους ανθρώπους, άσχετα αν αυτό δεν θα το δηλώσουν ποτέ ...Άλλωστε οι βιαστές τα "κακά" κορίτσια - που τα "θέλουν" - βιάζουν και όχι τα "καλά", που είναι και "σεμνά".


Η Παγκόσμια "Δίκη" τής Ελλάδας.


Γιατί αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τα παραδείγματα σε ένα καθαρά πολιτικό κείμενο; ...Για να έχει ο αναγνώστης ένα "μοτίβο" ολοκληρωμένης στρατηγικής σε θέματα συμπεριφορών, ώστε να μπορεί να τις "ερμηνεύει" όταν αυτές εκδηλώνονται, όπως κι αν αυτές κάθε φορά "καλύπτονται" ...Να μπορεί να καταλαβαίνει αυτά που ακούει και τα οποία ποτέ δεν περιγράφουν την αλήθεια ...Να γνωρίζει πώς είναι δομημένη η επιχειρηματολογία των εγκληματιών ...Να γνωρίζει πώς δομείται και πού στοχεύει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Αν, δηλαδή, έχει γνώση μιας κατάστασης, όπου υπάρχουν ρόλοι με συγκεκριμένες συμπεριφορές, δεν υπάρχει περίπτωση να "μπερδευτεί" ό,τι κι αν ακούσει. Τα κράτη, εξαιτίας των ανθρώπων που τα κυβερνούν και των λαών που εκφράζουν, συμπεριφέρονται στις μεταξύ τους σχέσεις σαν άνθρωποι. Γνωρίζοντας τις ανθρώπινες συμπεριφορές, μπορείς να αναλύσεις λειτουργίες, οι οποίες ονομάζονται πολιτικές και εκ πρώτης όψεως είναι ακατανόητες.
Σήμερα, για παράδειγμα, η Ελλάδα ζει μια ανάλογη κατάσταση. Είναι μια "γυναίκα", η οποία, επειδή "διαφέρει", πληρώνει τη "διαφορετικότητά" της. Βολεύει αυτούς, οι οποίοι την εκμεταλλεύονται, να τη "χτυπάνε" στη "διαφορετικότητά" της και να εξασφαλίζουν εύκολα τη "συμμαχία" των τρίτων. Καθημερινά "δικάζεται" και καταδικάζεται ...Αδίκως. Μια Ελλάδα, η οποία αποδεικνύεται ότι "βιάστηκε" ως κράτος και παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να βρει το δίκιο της. Γιατί; ...Γιατί οι βιαστές της εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά τού θύματος και τα χαρακτηριστικά τού παγκόσμιου "ακροατηρίου" και παίζουν παιχνίδια εις βάρος της. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιδράσει με τον ιδανικό τρόπο, γιατί δεν έχει πραγματική "εικόνα" τής κατάστασης, η οποία εξελίσσεται εις βάρος της. Δεν έχει αυτό, το οποίο είπαμε πιο πάνω ...ένα "μοτίβο", για να μπορέσει να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές τού περίγυρού της ...Δεν έχει ένα "μοτίβο", για να μπορεί με τη συμπεριφορά της να "προλάβει" μεθοδεύσεις που θέλουν τον χρόνο τους και απαιτούν μια συγκεκριμένη σειρά για τη δρομολόγησή τους.
 
Το αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας είναι τρομερό. Η Ελλάδα δικάζεται από τους ίδιους τους βιαστές της και οι ίδιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυθαίρετα τη θέση τού παγκόσμιου κατηγόρου της. Αυτοί έχουν αναλάβει να πείσουν το παγκόσμιο κοινό ότι της "άξιζε" της Ελλάδας αυτό που "έπαθε", γιατί ήταν "ανήθικη" και "τεμπέλα". Ναι μεν αυτοί την βίασαν, αλλά κι αυτήν το "άξιζε". Γι' αυτόν τον λόγο, ακόμα κι όταν μιλάνε για λανθασμένες οικονομικές "συνταγές", οι οποίες την οδηγούν στον "θάνατο", δεν αλλάζουν ποτέ την επωδό, που είναι μία και μοναδική ...Ήταν "τεμπέλα", ήταν "διεφθαρμένη" και κατά συνέπεια - για Προτεστάντες μιλάμε - το "άξιζε" αυτό που έπαθε ...Ένα είδος "θείας τιμωρίας", δοσμένο από τους πιστούς "τιμωρούς" τού Θεού. Γιατί "θεία" τιμωρία για ένα χαρακτηριστικό, το οποίο αφορά πολλούς στον κόσμο; Τεμπέληδες και διεφθαρμένοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν όλοι οι λαοί εξίσου. Γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να ανέβει στην "πυρά" γι' αυτό το χαρακτηριστικό της; ...Γιατί απλούστατα είναι η Ελλάδα ...Όλοι "δικαιολογούνται" να ζουν ως τεμπέληδες, αλλά ΟΧΙ η Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι πολύ προικισμένη από τον Θεό, ώστε να της δικαιολογήσουν ανθρώπινες αδυναμίες και μια εύκολη μοίρα ...Έχει πάρει πάρα πολλά, για να αφεθεί να "λιάζεται" ανέμελη σε μια από τις πιο ζηλευτές γωνιές τού Πλανήτη. Καί "τυχερός" καί "λουφατζής" δεν θα το άντεχαν πολλοί. Θέλουν να τη βάλουν να "πληρώσει" την "ιδιαιτερότητά" της. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι "καταφρονημένοι" αυτού του κόσμου. Μιλάμε για έναν εφιάλτη, όπου το θύμα βρίσκεται στο απόλυτο έλεος των βασανιστών του ...Στο έλεος ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους υπεράνω των νόμων και του δικαίου ...Αυτούς, που περιγράψαμε πιο πάνω ...Τους "τσομπάνηδες" των ασήμαντων και των ανύπαρκτων ...Τους Προτεστάντες, που τους "φτουράει" να δείχνουν "μάγους" και "αμαρτωλούς", κρύβοντας τις δικές τους πομπές πίσω από ψευδοηθικές "κορώνες". Οι τεχνικές και οι συμπεριφορές δεν αλλάζουν. Ζούμε στην "εποχή" τής Προτεσταντικής Κυριαρχίας ...Στην εποχή όπου αυτοί είναι οι ισχυροί, που κάνουν ό,τι θέλουν και απαιτούν να "αρπάζουν" τη νομιμότητα, ακόμα κι όταν αυτή δεν τους ανήκει.
Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε αμερικανικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν τις γερμανικές λογικές των βιαστών. Ομόδοξοι συνέταιροι είναι και ως εκ τούτου αλληλοϋπερασπίζονται ...Ειδικά όταν τα εγκλήματα του ενός εξυπηρετούν τα κοινά τους συμφέροντα. Περί αυτού πρόκειται. Καθημερινά γίνεται πλέον όλο και πιο φανερό ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως την παρουσίαζαν οι Προτεστάντες τις πρώτες ημέρες εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης. Οι Έλληνες δεν τα "έφαγαν" από τους υπολοίπους. Τα δάνεια, που τους έδωσαν, δεν τα πήραν οι ίδιοι, για να τα καταναλώσουν εις υγείαν των κορόιδων δανειστών ...Δεν τα είδαν καν αυτά τα χρήματα. Τα δάνεια δεν ήταν για να τους "σώσουν", αλλά για να τους "χαντακώσουν", εφόσον τους "χρέωναν" χρήματα, τα οποία προορίζονταν για να σώσουν τις μεγάλες προτεσταντικές τράπεζες, οι οποίες ήταν αυτές που κυρίως δάνειζαν στην Ελλάδα τής διαφθοράς. Τα δάνεια, που τους έδωσαν, είναι αυτά, τα οποία δίνουν οι οικονομικοί "δολοφόνοι", προκειμένου να αρπάξουν τις πατρίδες των λαών. Ο ελληνικός λαός σε όλα αυτά δεν είχε συμμετοχή και βεβαίως κανένα κέρδος.
Και τι έγινε που αποκαλύπτονται όλα αυτά; ...Τίποτε απολύτως. Γιατί; ...Γιατί το δίκιο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όλους τους ενδιαφέρει το "θέαμα" ...Τους ενδιαφέρει το "δράμα" που περνάει ο τραγικός ήρωας μπροστά τους και τους κάνει να αισθάνονται για πρώτη φορά στη ζωή τους "προνομιούχοι", που δεν υποφέρουν τα ανάλογα. Τους ενδιαφέρει το "θρίλερ" που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους και τους κάνει να αισθάνονται ότι ζούνε ιστορικές στιγμές. Ως εκ τούτου, το ανηλεές "σφυροκόπημα" της Ελλάδας συνεχίζεται ...Ναι μεν, αλλά. Ο κόσμος θέλει να δει διάσημο "αίμα" και αυτό το ξέρουν οι Προτεστάντες. Το δίκιο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όλους τους ενδιαφέρει να δουν "βασανισμό". Όλους τους ενδιαφέρει να κερδίσουν σε διασημότητα, εξαιτίας τού διάσημου θύματος.
Βγαίνουν διεφθαρμένα σκουπίδια τύπου Σόιμπλε, Νταϊζελμπλουμ ή Γιούγκερ και "μαλώνουν" δημοσίως την Ελλάδα και τα μάτια τους είναι πλημμυρισμένα από μια πρωτοφανή ηδονή. Δεν είναι και μικρό πράγμα αυτό, το οποίο μάθαινες στα παιδικά σου χρόνια να βλέπεις με δέος και να λατρεύεις ως το ιδανικό, να το εξευτελίζεις και να το διατάζεις, νιώθοντας "σούπερ"-πετυχημένος. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό ...Η Ελλάδα, εξαιτίας αυτών την ηλιθιοτήτων, δεν τυγχάνει καμίας συμπαράστασης και λεηλατείται χωρίς καμία αντίσταση. Χιλιάδες αυτοκτονίες και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, η οποία αρχίζει καθημερινά και θυμίζει συνέπειες πολέμου.


Γιατί οι λαοί, ενώ ενδιαφέρονται για τα πάντα
που αφορούν την Ελλάδα, την αφήνουν αβοήθητη;


Η Ελλάδα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα παγκόσμιο "σύμβολο" για την ανθρωπότητα. Όμως, παρ' όλα αυτά αφήνεται αβοήθητη να κακοποιείται από τους λαούς... Από όλους τους λαούς, οι οποίοι έχουν δει καλό από τον ελληνισμό και τα επιτεύγματά του. Τι συμβαίνει άραγε; Είναι αυτό μια εκδήλωση αχαριστίας από την πλευρά των λαών και των απλών ανθρώπων; ...Όχι βέβαια ...Δεν είναι θέμα αχαριστίας ...Είναι ένα φυσικό φαινόμενο ...Ερμηνεύσιμη ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ...Η Ελλάδα σήμερα "πληρώνει" τη διασημότητά της ...Πληρώνει την ομορφιά τής ιστορίας της ...Πληρώνει τους προγόνους της ...Πληρώνει το κόστος τού Celebrity, που ακόμα και το δράμα του ενδιαφέρει τους πάντες ...Πληρώνει ένα κόστος, το οποίο δεν θα το πλήρωναν ποτέ κράτη όπως η Ολλανδία, η Εσθονία, η Λιθουανία κλπ..
Αυτό δεν το λέμε εμείς, επειδή είμαστε Έλληνες. Αρκεί μια μικρή περιήγηση στο ίντερνετ και θα το καταλάβει κάποιος. Διαβάζουμε στο ίντερνετ για έναν γνωστό σχολιαστή-δημοσιολόγο Jean d’Eau, ο οποίος στην ιστοσελίδα Henrymakow.com μάς αποκαλύπτει μια συζήτηση που είχε με ένα "υψηλόβαθμο μέλος τής Εβραϊκής Μασονίας στη Βουδαπέστη" και η οποία είχε σχέση μ' αυτά που αφορούν την Ελλάδα. Στην ερώτηση του δημοσιολόγου ΓΙΑΤΙ επιλέχθηκε η Ελλάδα να "χτυπιέται" με αυτόν τον άσχημο τρόπο, ο Εβραίος Μασόνος είναι απόλυτα σαφής ..."Η Ελλάδα επιλέχθηκε, επειδή συμβολίζει την Ευρώπη (κανείς στην Ευρώπη δεν νοιάζεται για χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Εσθονία) και επειδή η οικονομία της ήταν σχετικά εύκολο να καταστραφεί, γιατί ήταν εξαιρετικά ευάλωτη καί οικονομικά καί κοινωνικά".
Είναι "βολική" δηλαδή η Ελλάδα και γι' αυτό έχει επιλεγεί να χτυπηθεί. Είναι "βολική", γιατί είναι "ιδιαίτερη" περίπτωση ...Είναι μια celebrity ανάμεσα στα κράτη και όλοι ενδιαφέρονται να δουν την κακοποίηση ενός διάσημου. Αυτή λοιπόν η διάσημη για την προσφορά της στην ανθρωπότητα Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση, όπου έχει ανάγκη τη συμπαράσταση της ανθρωπότητας, είναι μόνη της. Κανένας δεν δείχνει τη θέληση να μπει "μπροστά", για να την προστατεύσει. Αυτό δεν είναι παράξενο ...Έχει την εξήγησή του ...Είναι άλλη μια "τάση" τού ανθρώπινου είδους ..."Διψάει" ο άνθρωπος για νέα και ειδήσεις, που αφορούν τους διάσημους και τους όμορφους αυτού του κόσμου.
Όμως, αυτό, το οποίο κάνει πραγματικά "άρρωστη" αυτήν την "τάση" του, είναι ότι "διψάει" κυρίως να μάθει κάτι "κακό" γι' αυτούς, τους οποίους θεωρεί ότι "γεννήθηκαν" ευνοημένοι ...Να μάθει κάτι "κακό" γι' αυτούς, που θεωρεί πως όλα στη ζωή τους πηγαίνουν καλά και χωρίς κόπο. Ίσως να το θεωρεί σαν ένα λογικό αντιστάθμισμα, το οποίο διατηρεί την "ισορροπία" τού κόσμου μας. Ίσως να το θεωρεί σαν μια άτυπη αποκατάσταση της δικαιοσύνης γι' αυτούς, που όλα τους πηγαίνουν καλά ...Αυτή είναι μια "άρρωστη" συνήθεια του ανθρώπου, που δεν αλλάζει ποτέ μέσα στο χρόνο ...Μια συνήθεια, που μας αφορά όλους μας ...Λατρεύουμε και μισούμε ταυτόχρονα τα είδωλά μας. Νιώθουμε μια άρρωστη ηδονή, όταν αυτά "καταρρέουν" ή απλά δοκιμάζονται. Γιατί; ...Γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε κι εμείς "τυχεροί".
Νιώθουμε μια ευχαρίστηση όταν για παράδειγμα ένας διάσημος γόης - και άρα αξιοζήλευτος για τους κοινούς άντρες και άπιαστο όνειρο για τις κοινές γυναίκες - , όπως ο Ροκ Χάτσον, αποκαλύπτεται πως ήταν μια κοινή "αδερφή", που όλη του τη ζωή την έζησε κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος. Νιώθουμε μια περίεργη ευχαρίστηση όταν ένας "σούπερ" πετυχημένος άνθρωπος, όπως ο Στιβ Τζομπ, "χτυπιέται" από μια μεγάλη αρρώστια, μετατρέποντας την υγεία τού κοινού ανθρώπου σε "σούπερ" κεφάλαιο, το οποίο κάποιοι δεν κατέχουν, όσα χρήματα κι αν διαθέτουν. Είμαστε έτοιμοι ακόμα και να ειρωνευτούμε τον σούπερ Σουμάχερ τού σχεδόν ρομποτικού προγραμματισμού, ο οποίος έδειξε την απερισκεψία του να κάνει σκι στα "απάτητα", τη στιγμή που ο κοινός άνθρωπος είχε τη "σωφροσύνη" να μην κουνηθεί από τον ασφαλή καναπέ του.
 
Δισεκατομμύρια άνθρωποι έβλεπαν με μανία τα ρεπορτάζ που αφορούσαν τον θάνατο της Νταϊάνα. Τρέχουμε να πάρουμε τις εφημερίδες, όταν γίνεται ένα δυστύχημα που αφορά κάποιον πλούσιο, διάσημο ή όμορφο ...Να γίνουμε μάρτυρες σε αυτήν την περίεργη απόδοση δικαιοσύνης γι' αυτούς, οι οποίοι πήραν πολλά στη ζωή και ως εκ τούτου έπρεπε να πληρώσουν και ακριβά.
Αν αυτά αφορούν τους κοινούς ανθρώπους, οι οποίοι απλά ξεχώρισαν, αντιλαμβανόμαστε ότι η "αρρώστια" αυτή γίνεται "παροξυσμός" όταν έχουμε να κάνουμε με πραγματικά "Ανώτερα" ...Όταν αυτά αφορούν τα Θεία και η "αρρώστια" μπορεί να γίνει εύκολα "ύβρις" ή "βλασφημία". Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει μ' αυτούς οι οποίοι διεκδικούν τα απόλυτα και θέλουμε να δοκιμάζονται επίσης και από τα απόλυτα εμπόδια. Θεωρούμε σίγουρο ότι κάποιοι, ακόμα και από τους πιο μεγάλους οπαδούς τού Χριστού, θα ήθελαν να Τον συλλάβουν οι Ρωμαίοι ...Θα ήθελαν να Τον δουν να ανεβαίνει στον σταυρό. Γιατί; ...Για να δουν τι θα συμβεί ...Για να δουν ποιο είναι ο "μέταλλό" Του ...Αν είναι Θεός, να το αποδείξει και να μην αφεθεί να γεράσει εν ειρήνη, αφήνοντας τους πάντες - και για πάντα - στην αμφιβολία. Ο "εκλεκτός" πρέπει να βασανιστεί, για να βάλει ο κοινός τη λατρεία.
Η διάσημη Ελλάδα - η οποία στο επίπεδο των λαών πάντα "κυνηγούσε" τα απόλυτα - δυστυχώς, έχει μπει στα ανθρωποκτόνα "γρανάζια" αυτής της λογικής. Δοκιμάζεται στα όρια και όλοι μαζεύονται για το θέαμα και όχι για να την προστατεύσουν. Αυτήν τη στιγμή βαδίζει τον δύσκολο "Γολγοθά" της και κανείς δεν δείχνει να θέλει να την προστατεύσει ...Ακόμα κι αυτοί, οι οποίοι την γνωρίζουν αιώνες και την αγαπούν και τη σέβονται. Λαοί, όπως οι Σέρβοι, οι Ιταλοί, οι Τούρκοι, οι οποίοι έζησαν δεκάδες αιώνες δίπλα στους Έλληνες και τους γνωρίζουν, δεν αντιδρούν. Δεν παίρνουν θέση υπέρ τους.
Δεν είδαμε διαδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ της Ελλάδας στο Βελιγράδι, όπως έκαναν οι Έλληνες στον πόλεμο της Σερβίας. Διαδηλώσεις όχι τόσο για το οικονομικό θέμα, όσο για την προσπάθεια απαξίωσης και "δαιμονοποίησης" του ελληνικού λαού. Δεν είδαμε διαδηλώσεις στη Ρώμη ή την Κωνσταντινούπολη για τον ίδιο λόγο από κέντρα, τα οποία επί αιώνες πρέσβευαν τον ελληνισμό παγκοσμίως. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται ...Ενδιαφέρονται !!, απλά είναι άνθρωποι ...Νιώθουν τον πόνο της, αλλά περιμένουν ...Περιμένουν να δουν κι αυτοί ...Περιμένουν να δουν αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, το οποίο γνώριζαν από πάντα ...Αν θα βρει τη δύναμη - η διάσημη για τη δύναμή της Ελλάδα - ν' αντιδράσει ...Αν μέχρι την τελευταία στιγμή δώσει τη μάχη τής ζωής της ...Αν "σκοτεινιάσει" ο ουρανός από τον θυμό της, όπως σκοτεινιάζει πάντα ο Ουρανός, όταν οι Θεοί ανεβαίνουν στον σταυρό τους.
Όταν δεν σου συμπαραστέκονται οι "κοντινοί", οι οποίοι σε γνωρίζουν και σε σέβονται, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις από τους πιο "μακρινούς". Οι Προτεστάντες αυτό το γνωρίζουν και το εκμεταλλεύονται. Η Ελλάδα πληρώνει την ιδιαιτερότητά της, η οποία την κάνει ξεχωριστή και προκλητική για την αμόρφωτη κοινωνική "στάθμη" των χριστιανικών κοινωνιών ...Για την κοινωνική εκείνη μερίδα, η οποία αποτελεί τους αναγνώστες των διαφόρων Bild. Η Ελλάδα είναι το "τέκνο" τού πιο διάσημου πολιτισμού, που γέννησε ποτέ ο κόσμος πριν τον χριστιανισμό. Έχει επιλεγεί γι' αυτά τα χαρακτηριστικά της. Εδώ και αιώνες είναι το "ταμπού" τού χριστιανισμού ...Ένα "ταμπού", το οποίο πρέπει να τυγχάνει ειδικής αντιμετώπισης, γιατί μπορεί να ανατρέψει τα "ήθη" των χριστιανικών κοινωνιών και να αναβιώσει άλλες εποχές.
Η Ελλάδα γι' αυτούς ήταν πάντα "ύποπτη" ...Ήταν και εξακολουθεί να είναι η περίπου "αμαρτωλή" γυνή των αρχαίων χρόνων ...Η κοινωνία τού Καλιγούλα και των οργίων ...Η "ακόλαστη", που, ακόμα και στη φτώχεια της με λίγο "ούζο" μπορεί να σε "μεθύσει" και να σε παρασύρει στην "ακολασία" ...Η "αμαρτωλή", που, είτε την θαυμάζεις είτε την μισείς, το βέβαιο είναι ότι δεν σε αφήνει αδιάφορο ...Η "αμαρτωλή", που όλοι έχουν τους λόγους τους να πάρουν μια "πέτρα" για να συμμετάσχουν στον λιθοβολισμό της...
...Όλοι έχουν λόγους να το κάνουν αυτό, έστω κι αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Η Ελλάδα "κολάζει" τον χριστιανικό κόσμο. Βάζει σε "πειρασμό" τα "αρσενικά" των χριστιανών ...Παραμένει μέσα στους αιώνες η "αμαρτωλή", η οποία "θαμπώνει" την "ομορφιά" των δικών τους "θηλυκών" ...Απλά πράγματα ...Τους αρχαίους Έλληνες ζηλεύουν, μιμούνται και φθονούν "εξ απαλών ονύχων" όλοι οι φιλόδοξοι άνδρες τού χριστιανισμού και όχι τους Καρλομάγνους, τους Ναπολέοντες, τους Λουδοβίκους ή τους Ροβιεσπιέρους ...Η αρχαία Ελλάδα είναι αυτή, η οποία "θαμπώνει" με την ομορφιά της και τα επιτεύγματα της Δύσης ...Η Ελλάδα έχει το "χρυσάφι", το οποίο μετατρέπει σε fo bijoux την "Αναγέννηση", την "εκπολιτιστική" αποικιοκρατία ή τη βιομηχανική επανάσταση.
Εδώ προκύπτει κι ένα άλλο θέμα. Εξηγήσαμε τον λόγο που φέρονται οι βιαστές της με τον τρόπο που φέρονται. Η Ελλάδα, όμως, γιατί δεν αντιδρά; Γιατί έχει αυτήν την παθητική στάση; Γιατί περιμένει από άλλους να τη "σώσουν"; ...Γιατί απλούστατα έχει αναπτύξει μια συμπεριφορά πολύ γνωστή στους ψυχολόγους αυτού του κόσμου: ...Τη συμπεριφορά των γόνων των διασήμων ...Τη συμπεριφορά των παιδιών, τα οποία ζουν στη "σκιά" των διάσημων γονιών τους ...Μια συμπεριφορά, η οποία συνήθως είναι παθητική και στα όρια αυτοκαταστροφική ...Μια συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την εξάρτηση σε έξωθεν κολακείες ...Τη συμπεριφορά, η οποία αναζητά την επιβεβαίωση των ξένων ...Τη συμπεριφορά της ενοχής, που, προκειμένου να διατηρήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, ανέχεται τα πάντα ...Ακόμα και τη λεηλασία. Γιατί; ...Γιατί φοβάται γι' αυτά που θα πουν οι ξένοι ...Γιατί φοβάται μήπως "αμαυρώσει" τη φήμη των προγόνων της ...Γιατί φοβάται μήπως η αμφισβήτηση οδηγήσει σε απώλεια του "κεφαλαίου" της. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τους αρχίζει όλους στις "κλωτσιές", για να τους στείλει στο διάολο.
Όσο κι αν αυτό που θα πούμε φαντάζει παράξενο, είναι η αλήθεια: Τη σύγχρονη Ελλάδα την έχουν "καταστρέψει" άθελά τους οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλο "βάρος" η κληρονομιά τους, για να την "αντέξει" ένας μικρός πληθυσμιακά λαός. Οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν ό,τι πιο τρομερό έχει γεννήσει το ανθρώπινο είδος. Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο, που να μπορεί να αντέξει το "φορτίο" τους, χωρίς να κινδυνεύσει με "θάνατο". Για όσο διάστημα ο ελληνισμός ήταν "απλωμένος" μέσα σε αυτοκρατορίες, "άντεχε" το φορτίο των αρχαίων Ελλήνων, γιατί "απλωνόταν" και λειτουργούσε σαν "φλοτέρ", το οποίο επέπλεε πάνω σε διαφορετικούς λαούς και ξένες κοινωνίες. Οι ξένοι αναγνώριζαν την αξία των Ελλήνων και οι Έλληνες μοχθούσαν να τους επιβεβαιώσουν και τις περισσότερες φορές το κατάφερναν.
Εύκολο ήταν αυτό, από τη στιγμή που οι κοινότητες των Ελλήνων έκαναν τους "κύκλους" τους με διαφορετικές συχνότητες ...Κοινότητες, οι οποίες πάντα "κινούνταν" - μέσα στις κοινωνίες όπου φιλοξενούνταν - από το αστικό επίπεδο και πάνω ...Από το επίπεδο του μορφωμένου και "πάνω". Όταν θα παρήκμαζε η μία κοινότητα, θα ήκμαζε η άλλη και πάντα θα διατηρούνταν το ελληνικό όνομα "ψηλά". Όμως, από τη στιγμή που ο ελληνισμός συρρικνώθηκε και περιορίστηκε σε ένα εθνικό κράτος, ήταν θέμα χρόνου να "κλονιστεί". Ήταν πολύ μεγάλη η "κληρονομιά" τής παγκόσμιας "ακτινοβολίας", για να την αντέξει ένας μικρός λαός, ο οποίος έπρεπε να στελεχώσει ένα μικρό κράτος σε όλα του τα επίπεδα ...Από το επίπεδο του εργάτη και του αγρότη μέχρι αυτό του αστού και του κεφαλαιοκράτη. Από τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία "προσγειώθηκε" και μπήκε "δίπλα" στις υπόλοιπες κοινωνίες, για να τις ανταγωνιστεί στα ίδια πεδία και με το μειονέκτημα του μεγέθους, ήταν θέμα χρόνου η δυσλειτουργία. Δεν μπορούσε να διατηρεί τα χαρακτηριστικά υπεροχής υπό αυτές τις συνθήκες.
Δεν μπορεί ένα κράτος των δέκα εκατομμυρίων να φέρει αυτό το τεράστιο "βάρος", χωρίς να κινδυνεύει να "σπάσει". Δεν μπορεί τη δύναμη του παγκόσμιου ελληνισμού να τη φέρει ένα μικρό κράτος, χωρίς να έχει πρόβλημα. Σε έναν κόσμο, όπου τεράστιοι λαοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους με όλα τα μέσα, δεν μπορεί ένας τόσο μικρός λαός να ξεφύγει από τη "σκιά" των προγόνων του. Ακόμα κι αν είχε τις δυνατότητες, δεν θα αφηνόταν. Θα τον "μάτωναν" οι ισχυροί, ακόμα κι αν το σκεφτόταν να "ξεχωρίσει". Αυτό, δηλαδή, το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει τους τελευταίους αιώνες τής "απελευθέρωσης" ήταν απολύτως αναμενόμενο. Αναγκαστικά αυτός ο λαός θα αλλάξει χαρακτηριστικά και θα περιοριστεί στην προγονολατρεία, εγκαταλείποντας κάθε προσπάθεια να λειτουργήσει φυσιολογικά ...Θα αρκείται στις κολακείες των ξένων για το ένδοξο παρελθόν του ...Θα γίνει δειλός, προκειμένου να μην χάσει τα λίγα που του αναγνωρίζουν οι "κηδεμόνες" του.
Αυτό γίνεται απολύτως κατανοητό με ένα περίπου ομοειδές παράδειγμα. Ο παγκόσμιος Σιωνισμός σήμερα, που κυριαρχεί στον Πλανήτη, το καταφέρνει, γιατί έχει τεράστια αστική διασπορά σε όλα τα ισχυρά κράτη. Βάζει το "μυαλό" και δανείζεται τους "μυς" των ισχυρών λαών, για να παραμένει ισχυρός και ακμαίος, ώστε να μπορεί να ασκεί πολιτική δύναμης ...Δύναμης παγκοσμίου βεληνεκούς, παρ' όλο που οι Εβραίοι ως μέγεθος είναι περίπου ίσοι με τους Έλληνες. Τι θα γίνει όμως αν ως δια μαγείας οι εβραïκές κοινότητες "ξηλωθούν" και οι πάντες περιοριστούν στο κράτος τού Ισραήλ; ...Αν όλοι αυτοί, οι οποίοι σήμερα παριστάνουν τα μεγαλοστελέχη των διεθνών τραπεζών, των διεθνών ΜΜΕ ή των πολυεθνικών επιστρέψουν στο Ισραήλ και γίνουν εργάτες ή αγρότες για να επιβιώσουν;
Αυτό, δηλαδή, το οποίο έπαθε ο ελληνισμός στα χρόνια τής Μικρασιατικής Καταστροφής, των Βαλκανικών Πολέμων και της εκδίωξης των Ελλήνων τής Αιγύπτου. Μέσα σε λίγα χρόνια ο Σιωνισμός, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, θα γίνει "μουσειακό" είδος. Μέσα σε λίγα χρόνια οι Εβραίοι και το Ισραήλ θα περιοριστούν στις δυνατότητες που θα έχουν σχέση μόνον με το μέγεθός τους και τίποτε άλλο. Θα γίνουν ένας κοινός λαός με ένα κοινό κράτος και ελάχιστες δυνατότητες να επηρεάσουν τον περίγυρό τους ...πόσο μάλλον την παγκόσμια κοινωνία. Αυτό έπαθε ο ελληνισμός με τα διαρκή "ξηλώματά" του, που όλα - όπως θα δούμε - φέρουν συγκεκριμένες "υπογραφές" στη δρομολόγησή τους.


Το "πλαίσιο" της "σύγκρουσης"
και η αποδόμηση των ρόλων.


Αφορμή γι' αυτό το κείμενο ήταν η δημοσίευση ενός άρθρου στην Wall Street Journal ...Ενός άρθρου τού Στέφεν Φίλντερ, το οποίο αναφέρεται στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία ...Ένα άρθρο σε ένα διεθνές μέσο ενημέρωσης, το οποίο είχε ως στόχο να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για τα όσα αφορούν την Ελλάδα ...Όσα αφορούν την Ελλάδα και τη σύγκρουσή της με τους δανειστές και κυρίως με τη Γερμανία. Εκ των δεδομένων μια "ενημέρωση", η οποία δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, εφόσον δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών. Εντελώς "συμπτωματικά", οι όποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές τής γερμανικής θηριωδίας εμφανίζονται, ανήκουν - επίσης "συμπτωματικά" - στο ίδιο θρησκευτικό δόγμα και βέβαια στο ίδιο μπλοκ συμφερόντων. "Αμερόληπτοι" δήθεν κριτές, που, επειδή δεν τους αφορούν οι διενέξεις, έχουν "αντικειμενική" ματιά.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Τα γερμανικά συμφέροντα είναι διαφορετικά από τα αμερικανικά; Τα συμφέροντα της Γερμανίας τού Σόιμπλε έχουν σχέση με τα συμφέροντα των τοκογλύφων τής Νέας Υόρκης; Πόσο αντικειμενική "ματιά" μπορεί να εκφράσει η αγγλοσαξονική Wall Street Journal; Πόσο αμερόληπτη μπορεί να είναι μια "εκφραστής" τής πιο σκληρής κερδοσκοπικής "μηχανής" τού Πλανήτη, όπως είναι η Wall Street; Τι άλλο μπορεί να είναι αυτή η εφημερίδα πέρα απ' αυτό που περιγράφει το όνομά της; ...Είναι η εφημερίδα τής Wall Street ...Η εφημερίδα των τοκογλύφων ...Η εφημερίδα αυτών, που, εξαιτίας της πίεσης και του εκβιασμού των Γερμανών, πληρώθηκαν στο ακέραιο τα ομόλογα της Ελλάδας, τα οποία οι ίδιοι χρεοκόπησαν, πετώντας τη "μπάλα" τού προβλήματος στις "πλάτες" των υπολοίπων Ευρωπαίων. Αυτοί έχουν λόγο να κατηγορούν τους Έλληνες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έρθουν σε σύγκρουση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Θα δούμε πρώτα πώς ενημερώθηκε το παγκόσμιο κοινό και μετά θα ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία έχουν γραφεί. Τι μας λέει λοιπόν το "ενημερωτικό" άρθρο τής Wall Street Journal; «Από τη μία πλευρά, οι Γερμανοί βλέπουν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς του μεταπολεμικού οικονομικού θαύματος, που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αυτοθυσία και την αυτοπεποίθηση και όταν αυτό άρχισε να ξεθωριάζει τη δεκαετία του ΄90, έκαναν σκληρές μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες επιβραβεύονται σήμερα. Στον αντίποδα, μέσα από την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, βλέπουν την Ελλάδα ως τη χώρα που διάλεξε τον αντίθετο δρόμο από αυτούς, μια σπάταλη, υπερχρεωμένη και ανεύθυνη χώρα».
Στη συνέχεια, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες βλέπουν τους εαυτούς τους ως θύματα ξένων επεμβάσεων. Όπως αναφέρει ο Κέβιν Φέδερστοουν, καθηγητής Ελληνικών Σπουδών στο London School of Economics, “υπάρχει μια διαρκής ιστορία ενός αισθήματος θυματοποίησης, από τις απαρχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα”».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «αυτή η αίσθηση των Ελλήνων ως θυμάτων ξένων επεμβάσεων, στη σημερινή οικονομική κρίση, εκφράζεται με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν προκλήθηκαν από τον υπερβολικό δανεισμό, αλλά από τους όρους του μνημονίου, που επιβλήθηκε, ώστε να αποπληρωθούν πλήρως οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Κατά την άποψη τού κ. Φέδερστοουν, “η αφήγηση αυτή χειραγωγείται από την κυβέρνηση του αριστερού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα”».
 
Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, το οποίο καθημερινά απειλεί ν' αποκαλύψει την προτεσταντική απληστία και δολιότητα, προσπαθεί η συμμορία να κρύψει όσο το δυνατόν τα "ίχνη" της ...Προσπαθεί να προκαλέσει "σύγχυση", ώστε να "τακτοποιήσει" τα πράγματα κατά το συμφέρον των εργοδοτών της. Αυτή η εφημερίδα μεταφέρει στο παγκόσμιο κοινό ένα άψογο τεχνικά κείμενο ...Ένα κείμενο, το οποίο δεν είναι ένα απλό δημοσιογραφικό κείμενο ...Ένα κείμενο ειδικού "στόχου" και "χειρουργικής" ακρίβειας, το οποίο είναι προφανές ότι ανήκει στις "εργασίες" μυστικών υπηρεσιών και "υπογράφεται" από "επιστήμονες" ...Ένα κείμενο στο οποίο είναι επιλεγμένη η κάθε λέξη ...Επιλεγμένη να "στοχεύει" κάπου συγκεκριμένα ...Επιλεγμένη η κάθε μία να στοχεύει σε ξεχωριστό στόχο, ώστε να μην αφήνονται ούτε κενά κι ούτε να δημιουργείται ανώφελη και προκλητική "υπερσυγκέντρωση" σε κάποιο σημείο. "Δημιουργοί θαύματος". "Σκληρή δουλειά". "Αυτοθυσία". "Αυτοπεποίθηση". "Σκληρές μεταρρυθμίσεις" και τέλος "Επιβράβευση". Αυτός είναι ο "δρόμος" ...Ο σωστός δρόμος των "ενάρετων" της θυσίας ...Ο "δρόμος" των Γερμανών. Πάντα όμως, όταν υπάρχει ο σωστός δρόμος, υπάρχει και ο λάθος δρόμος των "αμαρτωλών" ...Ο δρόμος των "σπάταλων" και άρα της "υπερχρέωσης" ...Ο δρόμος τής "ανευθυνότητας" ...Ο δρόμος των Ελλήνων ...Των Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να παραδειγματιστούν και άρα και να διδαχθούν από την γερμανική "επιτυχία" της "ηθικής".
Αυτό, όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα κείμενο "συνηγόρου" υπεράσπισης ενός βιαστή. Τι μας λέει αυτή η "αγνή" και "αμερόληπτη" εφημερίδα; ...Αυτό, το οποίο κάνει κατ' αρχήν, είναι να θεμελιώσει μια "κατάσταση", η οποία δεν είναι και τόσο "καθαρή". Θεωρεί ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μια μόνιμη θηριωδία τής Γερμανίας απέναντι σε έναν αδύναμο, όπως η Ελλάδα ...Υπάρχει μια σύγκρουση γενικά ...Σύγκρουση "ισότιμων" και άρα σύγκρουση μεταξύ παραγόντων, οι οποίοι έχουν τα δίκια και τα άδικά τους. Αυτό με τι μοιάζει; ...Με μια "εξίσωση". Αυτό, δηλαδή, το οποίο προσπαθεί να πετύχει ο συνήγορος ...Την "ισοπαλία" επιδιώκει. Απέναντι στο καλό υπάρχει και το κακό. Απέναντι στο ηθικό υπάρχει και το ανήθικο. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος και άρα μπορεί να του συγχωρεθεί η αδυναμία ...Η αδυναμία και όχι η ανηθικότητα. Αδύναμος είναι ο "νοικοκύρης". Ανήθικη είναι η "πόρνη".
Πώς ξεκινάει ένας "συνήγορος" την αγόρευσή του; ...Με την περιγραφή τού "νοικοκύρη" ...Φτιάχνοντας το "προφίλ" τού νοικοκύρη: Καλός "οικογενειάρχης", γείτονας ή εργοδότης. Σκληρά εργαζόμενος κλπ.. Πάντα έτσι ξεκινάνε οι συνήγοροι. Γιατί; ...Γιατί ξεκινάς με το θετικό πρόσημο, ώστε ο ακροατής να περιμένει κατόπιν να δει το αρνητικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να προκαταβάλεις τον ακροατή, ώστε να περιμένει το αρνητικό πρόσημο στο δεύτερο πρόσωπο της υπόθεσης. Προετοιμάζεται για το αρνητικό που θα ακολουθήσει, γιατί αυτό επιβάλει η λογική τής μαθηματικής εξίσωσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα-στόχο το "μηδέν" της συνευθύνης και της συνυπευθυνότητας. Ξεκινάς δηλαδή με τον "καλό" νοικοκύρη και είσαι έτοιμος να ακούσεις στη συνέχεια πόσο πόρνη ήταν αυτή, η οποία τον παρέσυρε. Αν είσαι υπερασπιστής τού θύματος, ξεκινάς αντίθετα. Ξεκινάς να περιγράφεις πόσο καλή ήταν η γυναίκα που βιάστηκε, ώστε το αρνητικό πρόσημο να πάει στο κτήνος που τη βίασε.
Είναι δηλαδή λογικό να ξεκινάει το κείμενο από το δίκιο της Γερμανίας. Πάντα ξεκινάει απ' αυτό, που το "φρέσκο" μυαλό θα αποθηκεύσει πιο γρήγορα και χωρίς ενστάσεις, ώστε να βλέπει εχθρικά το δίκιο του επόμενου. Οι Γερμανοί λοιπόν, σύμφωνα με τον "Καθηγητή", έχουν το δίκιο τους με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ οι Έλληνες είναι "ύποπτοι" - και όχι μόνον - , εφόσον μάλλον διακατέχονται από μια προκατάληψη απέναντι στους ξένους. Υποσκάπτει δηλαδή όχι μόνον την ηθική τους, αλλά και τη δυνατότητά αντίληψής τους. Δεν είναι δηλαδή μόνον ανήθικοι, αλλά μπορεί και να μην καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει ...Να μην είναι θύματα πραγματικού βιασμού, αλλά τρελοί τού κατά φαντασίαν βιασμού ...Να νομίζουν ότι πήγαν να τους βιάσουν, ενώ οι άλλοι απλά άπλωναν το χέρι για να τους "βοηθήσουν" ...Οι νοικοκύρηδες, δηλαδή, και οι "τρελοί".
Το άρθρο στη συνέχεια καταλήγει εκεί όπου ήθελε από την αρχή να καταλήξει ...Στην ισομερή κατανομή των ευθυνών. Βρήκε δηλαδή "δίκιο" στους βιαστές και τους έβαλε "δίπλα" στα θύματά τους ..."Εν μέρει" δίκιο έχουν καί οι δύο εξίσου. Πρέπει καί οι δύο "να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν". Πώς τελειώνει το δημοσίευμα; «Οι λαϊκές αφηγήσεις καί των δύο πλευρών είναι, συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση μόνο εν μέρει αληθινές ή αγνοούν παράγοντες που τις αντισταθμίζουν. Οι αφηγήσεις αυτές εμποδίζουν τη λύση των προβλημάτων, επειδή, όταν γίνονται πιστευτές διακαώς, απαλλάσσουν την κάθε πλευρά από την ανάληψη της ευθύνης που της αναλογεί". Και, για να μην ξεχνιόμαστε, βάζουμε στους "κατώτερους" και κάποιες πονηρές και ωφελιμιστικές σκέψεις. Η βιασμένη, δηλαδή, να εμφανιστεί και λίγο σαν πόρνη. Μπορεί δηλαδή οι Έλληνες να κάθισαν να "βιαστούν" για λόγους κέρδους. Οι Έλληνες «έβλεπαν την Ευρώπη ως φορέα προόδου, μοντερνισμού και καλύτερης διακυβέρνησης, αλλά τώρα αυτή η ιδεαλιστική άποψη έχει αντικατασταθεί από μια ωφελιμιστική (άποψη). Οι Έλληνες δεν αγαπούν πια την Ευρώπη, φοβούνται τι θα συνέβαινε εάν εγκαταλείψουν το ευρώ». Σχεδόν, δηλαδή, "εκμεταλλεύονται" τους Γερμανούς και αναγκαστικά θα υποστούν και τον όποιο βιασμό τους απ' αυτούς.


Η "ανατομία" τού δημοσιεύματος.


Είναι, όμως, έτσι όπως τα λέει ο "καθηγητής"; Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία ήταν η "δημιουργός" τού μεταπολεμικού "θαύματος", το οποίο στηρίχτηκε στη σκληρή δουλειά, στην αυτοθυσία και στην αυτοπεποίθηση; ...Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Το γερμανικό "θαύμα" θα γινόταν ακόμα κι αν η Γερμανία κατοικούνταν από γαϊδούρια. Καμία ειδική ικανότητα, καμία σκληρή εργασία και καμία αυτοθυσία των Γερμανών δεν αποτελεί εξήγηση για το "θαύμα" της. Σ' ό,τι αφορά την αυτοπεποίθηση είναι προφανές ότι τη βάζει εκ του πονηρού, ώστε να "σκεπάσει" την προκλητική γερμανική αλαζονεία με έναν πιο συμβατό όρο. Η αλήθεια σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τα "θαύματα" της ανάπτυξης επιτυγχάνονται μέσω των κεφαλαίων τεχνογνωσίας και βεβαίως των επενδύσεων. Η ανάπτυξη της Γερμανίας είναι ίσως ο μεγαλύτερος "μύθος" της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας ...Πιο ψεύτικος κι απ' το τέρας τού Λοχ Νες.
 
Η ανάπτυξη της Γερμανίας υπήρξε ο ορισμός της έννοιας του αθέμιτου ανταγωνισμού. Να ξεκινήσουμε κατ' αρχήν από την τεχνογνωσία, πάνω στην οποία "θεμελιώθηκε" αυτό το "θαύμα". Η τεχνογνωσία εκείνη ήταν προϊόν, το οποίο αποκτήθηκε από τη Γερμανία με αθέμιτο τρόπο, εφόσον ήταν προϊόν εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η τεχνογνωσία εταιρειών, όπως η Farben, η οποία αποκτήθηκε από εγκληματικά πειράματα εις βάρος ανθρώπων, αναγνωρίστηκε σαν ιδιοκτησία στους εγκληματίες και δεν αποδόθηκε στην ανθρωπότητα ως ελάχιστη αποζημίωση για το πόνο που της προκάλεσαν οι Ναζί και οι εταιρείες τους. Η τεχνογνωσία εταιρειών όπως η Siemens, η BMW ή η Mercedes, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια σκλάβων, αποδόθηκε στους Ναζί δουλεμπόρους και όχι στους λαούς νικητές τού ναζισμού, μέλη των οποίων ήταν εκείνοι οι σκλάβοι.
Η τεχνογνωσία, δηλαδή, η οποία έπρεπε να μοιραστεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα - εξαιτίας των εγκλημάτων πάνω στα οποία αναπτύχθηκε - , αναγνωρίστηκε σαν ιδιοκτησία στους Γερμανούς. Εταιρείες, οι οποίες έπρεπε να βάλουν "λουκέτο" και να περάσουν στην ιστορία ως παραδείγματα ανθρώπινης θηριωδίας, επιβίωσαν ...και μαζί τους και οι ιδιοκτήτες τους. Εταιρείες καθαρά ναζιστικές και από ιδρύσεώς τους εγκληματικές "ξεπλύθηκαν" από την αμερικανική προπαγάνδα και εμφανίστηκαν σαν "ηθικές" και "ενάρετες". Το αποτέλεσμα ήταν αυτό, το οποίο είδαμε στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Αντί οι Γερμανοί μετά την ήττα τους να περάσουν στις τελευταίες "θέσεις" τής ευρωπαϊκής "σειράς", μπήκαν πάλι "μπροστά". Αντί να καταδικαστούν να βόσκουν αγελάδες κοντά στον Ρήνο, αφέθηκαν να ξαναστήσουν τη βιομηχανία τους ...Τη βιομηχανία εκείνη, η οποία λίγες ημέρες πριν ήταν το μεγαλύτερο ανθρώπινο κολαστήριο στην ανθρώπινη ιστορία ...Την βιομηχανία εκείνη, που η ίδια είχε δημιουργήσει τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης σαν "πάρκινκ" των δούλων της.
Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης ήταν "μηχανισμοί" τού ναζιστικού καθεστώτος ..."Εργατικές Κατοικίες" ήταν, όπως αντιλαμβάνονταν τους "εργάτες" και τις "κατοικίες" τους η Mercedes, η Farben και η Siemens ..."Πρότυπα" κοινωνιών ήταν, όπως αντιλαμβάνονταν τις κοινωνίες των "κατωτέρων" οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών ...Αυτοί, οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν ποτέ για τα εγκλήματά τους και σήμερα κοσμούν τις κοσμικές στήλες των γερμανικών περιοδικών life style ...Αυτοί, οι οποίοι δολοφονούσαν τους ανθρώπους με τον τόνο και γνωρίζοντας το "σενάριο" φυγάδευαν τα χρήματά τους για την επόμενη "ημέρα" στις αμερικανικές τράπεζες της Wall Street. Αρκούσε όμως αυτό; ...Όχι βέβαια. Η ανάπτυξη απαιτεί και χρήμα ...Πολύ χρήμα ...Τέτοιο - πολύ - χρήμα δόθηκε κατ' εξαίρεση στη Γερμανία.
Σε αυτό το σημείο αποκαλύπτεται η ανάγκη τής δημιουργίας τού "μύθου" τού γερμανικού "θαύματος". Η ανάπτυξη της Γερμανίας παρουσιάζεται εκ του πονηρού σαν "θαύμα", για να μην αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη συνωμοσία όλων των εποχών ...Να μην αποκαλύπτεται ο δόλος, ο οποίος κρυβόταν πίσω από την αναπτυξιακή της "έκρηξη" ...Να μην αποκαλύπτεται η πραγματική σκοπιμότητα, η οποία υπήρχε πίσω από αυτήν την αθέμιτη ανάπτυξη ...Μια ανάπτυξη, η οποία είχε ως στόχο να ισχυροποιηθεί ταχύτατα η Γερμανία, ώστε σε κάποια στιγμή να μπορέσει να επιτεθεί ξανά στην Ευρώπη.
Για να μην φαίνεται λοιπόν ότι η ηττημένη Γερμανία όχι μόνον δεν τιμωρήθηκε για τα εγκλήματά της, αλλά αντίθετα ευνοήθηκε από τους Αμερικανούς, "εφεύραν" τον "μύθο" τής ασυγκράτητης γερμανικής δημιουργικότητας, οργάνωσης και προκοπής.  
Γιατί ήταν αυτό επιθυμητό; ...Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβαιναν όλοι ότι οι ΗΠΑ και η Γερμανία ήταν συνένοχοι στο μεγάλο έγκλημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί θα καταλάβαιναν όλοι ότι η Γερμανία τού Χίτλερ ήταν ο "μπράβος" των ΗΠΑ, ο οποίος πληρώθηκε, για να κάνει "γυαλιά-καρφιά" την Ευρώπη και τους λαούς της.
  Ο πρόεδρος των Αμερικανών Τραπεζιτών Μπους - πατέρας και παππούς των τελευταίων Αμερικανών Προέδρων - ήταν αυτός, ο οποίος μαζί με τους Σιωνιστές Ροκφέλερ και Ρότσιλντ χρηματοδοτούσαν τον Χίτλερ για να καταστρέψει την Ευρώπη και βέβαια για να κάνει το "Ολοκαύτωμα". Για να μην φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποια ύποπτη σχέση μεταξύ τους, ανέπτυξαν το "παραμύθι" της γερμανικής αποτελεσματικότητας και εργατικότητας ...Αυτό είναι ψευδές, πέρα για πέρα.
 
Από τη στιγμή που οι διάφοροι Thyssen δεν τιμωρήθηκαν ως εγκληματίες πολέμου και αφέθηκαν να "επανεπενδύσουν" τα χρήματα που είχαν φυγαδεύσει στις ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις τους στη Γερμανία - οι οποίες δεν τους αφαιρέθηκαν - , ήταν θέμα χρόνου η ανάπτυξή τους. Την ώρα που τα θύματα στην Ελλάδα, τη Σερβία ή την Ιταλία έθαβαν τους νεκρούς τους και προσπαθούσαν να "συμμαζέψουν" τα συντρίμμια των ζωών τους, αυτοί έκαναν "πρόβες" hi life της μεταπολεμικής ζωής. Απαλλαγμένη η Γερμανία από το βάρος των χρεών της και των υποχρεώσεών της, ήταν θέμα χρόνου να μπει "μπροστά" στην κούρσα τής ανάπτυξης. Απαλλαγμένοι οι εγκληματίες βιομήχανοι από κάθε κατηγορία και με τις "ευχές" των ΗΠΑ, ήταν θέμα χρόνου να αναπτυχθούν σε μια αγορά απολύτως "στημένη" ...Ούτε καν στην αγορά έδωσαν μάχη οι Γερμανοί ...Έτοιμους πελάτες τούς εξασφάλιζαν οι Αμερικανοί. Με απειλές, εκβιασμούς και δωροδοκίες ανάγκαζαν τα κράτη να αγοράζουν γερμανικά προϊόντα, με "άλλοθι" την έμμεση αποζημίωση.
"Μα...", θα πει κάποιος, "...ακόμα κι έτσι και πάλι δεν πρέπει να αγνοήσουμε τη γερμανική "ποιότητα" και υπεροχή των προϊόντων τους. Δεν είναι αυτό κάτι, το οποίο χαρακτηρίζει τους δημιουργούς τους;" ...Όχι βέβαια. Η απόδειξη αυτού του οποίου λέμε βρίσκεται αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γερμανία ...Η απόδειξη βρίσκεται στη χερσόνησο της Κορέας ...Στη μισή χερσόνησο συγκεκριμένα ...Στη χερσόνησο της Samsung και της Hyundai. Σε ακόμα λιγότερο χρόνο και με πολύ λιγότερες υποδομές συντελέστηκε και εκεί ένα "θαύμα", το οποίο όμως κανείς δεν το αναγνωρίζει ως "θαύμα", γιατί απλούστατα ακριβώς "δίπλα" παραμονεύει η διάψευσή του. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για "θαύμα" τού κορεατικού λαού, όταν η μισή χερσόνησος κατασκευάζει τα νέα Samsung galaxy S6 και η άλλη μισή, χάρη στον "φωτισμένο" Κιμ, θεωρεί επιτυχία να κόβει τα νύχια της στην ίδια ευθεία.
Τι αποδεικνύει αυτό; ...Ότι καμία "έκρηξη" ανάπτυξης δεν γίνεται εξαιτίας κάποιων "ταλέντων", που χαρακτηρίζουν τους λαούς ...Καμία "έκρηξη" ανάπτυξης δεν αποδεικνύει "ανωτερότητα" ή "σοβαρότητα" από τους λαούς. Η λαοί απλά "περπατάνε" στους "δρόμους" που επιλέγουν οι ηγεσίες τους ή αυτοί που διορίζουν τις ηγεσίες τους. Όλοι οι λαοί έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι μεταξύ τους. Όπως κανένας δεν αναφέρει ποτέ το κορεατικό "θαύμα", έτσι δεν υπάρχει και το γερμανικό "θαύμα". Η ανάπτυξη είναι θέμα επενδύσεων και όλοι πλέον το γνωρίζουν αυτό. Ευτυχώς υπάρχει και η Νότια Κορέα να "καταρρίπτει" τους μύθους τής προτεσταντικής αθλιότητας. Όλα είναι θέμα χρημάτων και το χρήμα έπεσε άφθονο στη μεταπολεμική Γερμανία. Αυτή ήταν η "τιμωρία" της από τους συνεταίρους της ...Την "φόρτωσαν" με χρήμα και την έβαλαν να "τρέχει".
Σε απόλυτα "στημένο" παιχνίδι έπαιζε η Γερμανία. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος μόνον τα χοντρά. Δεν είναι μόνο που η Γερμανία άντλησε τεράστια ποσά από τους Αμερικανούς "συνεταίρους" της για την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι Αμερικανοί ανάγκασαν σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους να "κουρέψουν" τα προπολεμικά δάνεια τής Γερμανίας. Οι ίδιοι Αμερικανοί ανάγκασαν Έλληνες, Ιταλούς, Σέρβους κλπ. να μην απαιτήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις από τη Γερμανία.  
 Σε μια ισοπεδωμένη Ευρώπη, που οι "νικητές" δεν είχαν μαντίλι για να κλάψουν και δεν δέχθηκαν καμία βοήθεια από κανέναν, η ηττημένη Γερμανία "ωθήθηκε" στην επιτυχία. Όχι μόνον πήρε χρήματα, αλλά δεν έδωσε κι αυτά που χρωστούσε η ίδια ως δανειολήπτης ή αυτά που όφειλε η ίδια ως καταστροφέας.
Ακόμα και τα λίγα, τα οποία δήθεν αναγκάστηκε να δώσει, τα έδωσε εκ του πονηρού. Γιατί; ..Γιατί "συνδέθηκαν" με την έννοια των εξαγωγών και ανάγκαζαν μάλιστα τις χώρες, τις οποίες είχαν προηγουμένως καταστρέψει οι Γερμανοί, να "εισάγουν" γερμανικά προϊόντα, αν ήθελαν να πάρουν κάτι από τη Γερμανία, έστω και σε "είδος". Η αμερικανική θηριώδης ιμπεριαλιστική μηχανή ανάγκασε τους λαούς να εισάγουν προϊόντα από τα εργοστάσια των πρώην δολοφόνων τους. Η Ελλάδα, η οποία στην Κατοχή βασανίστηκε από την Siemens, αναγκάστηκε μεταπολεμικά να την επαναφέρει στην αγορά της, για να "αποζημιωθεί" εμμέσως. Αντί να την "τιμωρήσει", αποβάλλοντάς την άπαξ και δια παντός από την αγορά της, της έδωσε το σύνολο της αγοράς για να "αποζημιωθεί". Το αποτέλεσμα ήταν οι ίδιοι οι λαοί να λειτουργούν εις βάρος τής δικής τους ανάπτυξης. Προκειμένου να πάρουν τα ελάχιστα, που θεωρούσαν ότι δικαιούνταν, ενίσχυαν τη γερμανική παραγωγή εις βάρος των δικών τους παραγωγών. Η γερμανική βιομηχανία, δηλαδή, ήταν "ντοπαρισμένη" σε μια "κούρσα" όπου οι υπόλοιποι αντίπαλοί τους έτρεχαν "τραυματισμένοι". Η γερμανική βιομηχανία, "φουσκωμένη" από αμερικανικά δολάρια, "αναπτυσσόταν", όταν οι υπόλοιποι χωρίς πόρους τακτοποιούσαν με τα χέρια τους συντρίμμια και μπάζωναν κρατήρες από βόμβες.
Με αυτά υπόψη του ο αναγνώστης "βλέπει" κάπως διαφορετικά το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Πόσο ειρωνική φαίνεται η πρόταση του άρθρου; «Από τη μία πλευρά, οι Γερμανοί βλέπουν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς του μεταπολεμικού οικονομικού θαύματος, που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αυτοθυσία και την αυτοπεποίθηση". Μόνον έτσι εξηγείται για παράδειγμα πώς η ναζιστική οικογένεια, που έφτιαχνε τις BMW τής Γκεστάπο με χρήματα του Χίτλερ και σκλάβους απ' όλη την Ευρώπη, αντί να "σαπίσει" σε κάποια φυλακή, είναι σήμερα η πιο πλούσια οικογένεια της Γερμανίας. Αυτοί είναι οι απόλυτοι εκφραστές τού γερμανικού "θαύματος", το οποίο βασίστηκε στη "σκληρή δουλειά" και την "αυτοθυσία" των Γερμανών. Αυτοί είναι που ανάμεσα σε ομοίους τους, ως Ένωση Γερμανών Βιομηχάνων, που δεν αποζημίωσαν ποτέ κανέναν, τόλμησαν να κουνήσουν το "δάκτυλο" στους "τεμπέληδες" Έλληνες. Αυτοί είναι οι αλαζόνες, που λειτουργούν με "αυτοπεποίθηση".
 
 Αφού "κατανοήσαμε" τα περί "θαύματος", πάμε στο δεύτερο σκέλος τής αναφοράς τού δημοσιεύματος για τη Γερμανία. Το '90 πράγματι οι Γερμανοί πήραν σκληρές αποφάσεις για τους εαυτούς τους, αλλά όχι τόσο σκληρές όσο αυτές που πήραν για τους άλλους ...και συγκεκριμένα για τους Έλληνες. Το '90 στην πραγματικότητα "επιτέθηκαν" στην Ελλάδα. Μια επίθεση "ύπουλη", η οποία βασίστηκε στην καταπάτηση της έννοιας της εμπιστοσύνης μεταξύ των Εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι Γερμανοί, οι οποίοι στη Γερμανία έκαναν "μεταρρυθμίσεις" που στόχευαν στην "οικονομία", στην Ελλάδα είχαν αμολήσει τους Χριστοφοράκους, τους Κοκκάληδες, τους Τσαμάζ και τους Σκαρπέληδες για να κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Τους έστειλαν εκεί, για να διαφθείρουν την πολιτική της ηγεσία και να αλώσουν την οικονομία της ...Εύκολη υπόθεση, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο γερμανοτραφής Σημίτης ήταν αδερφός και ίσως ήταν και ο ίδιος στέλεχος των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.
Αυτοί καλλιέργησαν με ψευδή στοιχεία τον "μύθο" τής ισχυρής Ελλάδας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η σπατάλη. Αυτοί "επιδοτούσαν" με όλους τους τρόπους την κατανάλωση γερμανικών προϊόντων. Οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι οποίοι έβαλαν "μαχαίρι" σε όλες τις δημόσιες επενδύσεις, μέσω των διεφθαρμένων Ελλήνων πολιτικών τής "λίστας" Siemens είχαν αποφασίσει να βάλουν την Ελλάδα να επενδύσει στα πάντα, υπό τους χειρότερους - αλλά συμφέροντες για τη Γερμανία - όρους. Οι ίδιοι οι Γερμανοί, δηλαδή, ήταν υπεύθυνοι για τη μετατροπή τής Ελλάδας σ' αυτό που στη συνέχεια θα κατηγορούσαν. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τη λανθασμένη "κατεύθυνση" που πήρε η Ελλάδα και τη μετέτρεψε σε "μια σπάταλη, υπερχρεωμένη και ανεύθυνη χώρα".
Όμως, ούτε αυτό ήταν το χειρότερο. Στην ίδια εκείνη χρονική περίοδο οι Γερμανοί έπρεπε - με βάση τον νόμο και τις διεθνείς συνθήκες - να καταβάλουν στους Έλληνες τόσο το "Αναγκαστικό δάνειο" της Κατοχής όσο και τις Πολεμικές Αποζημιώσεις. Τότε, που οι Γερμανοί "βίαζαν" την Ελλάδα, έκαναν τους "κακομοίρηδες". Τότε "έγλειφαν" την Ελλάδα, μη τυχών και εγείρει απαιτήσεις ...Νόμιμες απαιτήσεις, οι οποίες προέκυπταν από τις προηγούμενες θηριωδίες τής Γερμανίας. Απόλυτη "ησυχία" την εποχή που η Γερμανία ξεκινούσε τη νέα της θηριωδία στην Ελλάδα, χωρίς να πληρώνει τα χρέη τής προηγούμενης. Τότε έκαναν τα κορόιδα. Τότε "βίαζαν" την Ελλάδα και δεν τους συνέφεραν οι "φωνές" ...Γενικά οι "φωνές", είτε αυτές ήταν οι δικές τους είτε του θύματός τους. Τότε τα χαμόγελα περίσσευαν, όπως πάντα περισσεύουν τα "χαμόγελα" στους Γερμανούς, όταν τους "κερνάς" ή δεν τους ζητάς να πληρώσουν.


Η κατά φαντασίαν "βιασθείσα" με την αμφίβολη ηθική.


Αφού λοιπόν η Wall Street Journal μάς "έπεισε" όλους για το πόσο "άξιος", "ηθικός" και "νοικοκύρης" ήταν ο "φερόμενος" ως βιαστής, σειρά έχει η περιγραφή τής κατάστασης στην οποία ενεπλάκη αυτός ο "νοικοκύρης" και βέβαια η περιγραφή τού θύματος. Το πρώτο πράγμα, που κάνει σαν έμπειρος "υπερασπιστής" - και βέβαια Προτεστάντης - είναι να επινοήσει ένα "πλαίσιο" σύγκρουσης ...Να θέσει εκ του πονηρού ένα "πλαίσιο" σύγκρουσης, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιο ...Αναγκαστικά εκ του πονηρού, εφόσον σε περιπτώσεις όπου μια ανυπεράσπιστη γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού δεν υπάρχει σύγκρουση ...Υπάρχει έγκλημα. Ακόμα κι αν σε γρατσουνίσει με τα νύχια της δεν το μετράς ως επιθετική ενέργεια και άρα δεν το εκλαμβάνεις ως ανταπόδοση των χτυπημάτων που δέχεται μέσα σε ένα πνεύμα σύγκρουσης.
Αυτά είναι προφανές ότι δεν συμφέρουν τον "υπερασπιστή" τού βιαστή να τα αναλύσει και ως εκ τούτου τα παρακάμπτει. Γι' αυτόν η "διένεξη" μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι απλή σύγκρουση μεταξύ δύο οντοτήτων, όμοια με άπειρες συγκρούσεις που συμβαίνουν καθημερινά. Γι' αυτόν δεν αποτελεί αυτό έναν κανονικό βιασμό του ασθενούς από τον ισχυρό. Έναν βιασμό, ο οποίος μάλιστα έχει και προηγούμενα "επεισόδια", εφόσον δεν είναι πρωτοφανής. Η Ελλάδα "βιάζεται" από τη Γερμανία από την πρώτη στιγμή τής υποτιθέμενης "απελευθέρωσής" της από τον τουρκικό ζυγό ...Από την εποχή που οι Βαυαροί χωροφύλακες δολοφονούσαν τους ήρωες του '21 μέχρι σήμερα ...Από τον "ατυχή πόλεμο" του 1897 μέχρι τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, παντού υπάρχει γερμανική "υπογραφή" στα εγκλήματα κατά των Ελλήνων.
Η εισβολή δηλαδή των Γερμανών και το έγκλημα κατά της Ελλάδας το 1940 δεν ήταν κάτι το πρωτοφανές ...Ήταν ένα ακόμα "επεισόδιο" από ένα διαρκές γερμανικό έγκλημα, το οποίο είχε πολλές φάσεις και δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα και στις ημέρες μας. Πολύ πριν δηλαδή αφεθεί ο Μέρτεν από τη "μεγαλοψυχία" της Ελλάδας να πεθάνει σπίτι του, το ίδιο είχε γίνει και για τον Γερμανό "μακελάρη" τής Μικράς Ασίας, ο οποίος έφυγε από τις φυλακές τής Μάλτας απλά και μόνο επειδή η "μεγαλόψυχη" Ελλάς δεν τον κατηγόρησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πολύ πριν "παρκάρει" στο Μόναχο ο Χριστοφοράκος, προστατευμένος από την ελληνική δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του κατά των Ελλήνων, είχε "παρκάρει" στο ίδιο Μόναχο ο Φον Σάντερς.
Υπάρχει δηλαδή "προηγούμενο" βιασμών και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα παρουσιάζει ο δήθεν δημοσιογράφος ...Δεν είναι τόσο "μοιρασμένες" οι ευθύνες μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι λαϊκές "αφηγήσεις" δεν είναι εξίσου "μη αληθείς" και από τις δύο πλευρές. Η "αφήγηση" των Ελλήνων - όπως θα δούμε - είναι απόλυτα αληθής, ενώ αυτή των Γερμανών είναι απόλυτα ψευδής. Η Γερμανία είναι αποδεδειγμένα βιαστής τής σημερινής Ελλάδας και βέβαια υπότροπος, εφόσον το έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν.
"Υπάρχει μια διαρκής ιστορία ενός αισθήματος θυματοποίησης, από τις απαρχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα" ...μας λέει καθηγητής τού περίφημου London School of Economics ...Του "σχολείου", το οποίο επιχορηγεί μονίμως η οικογένεια Ρότσιλντ και στο οποίο φοιτούν τα μέλη της. Αυτό μας λέει ο υψηλόμισθος υπάλληλος των Ρότσιλντ, που, μέσω της εφημερίδας τους δίνει "γραμμή" και σε όλους τους υπόλοιπους αναλυτές. Γιατί άραγε υπάρχει αυτό το αίσθημα θυματοποίησης κύριε "αμερόληπτε" καθηγητά; Είναι τρελοί οι Έλληνες και έχουν έμμονες ιδέες παντελώς λανθασμένες; Είναι βλάκες και δεν μπορούν να "εκτιμήσουν" τον φιλελληνισμό των "αγνών" Γερμανών, οι οποίοι τους "βοηθάνε", όπως μας έλεγε μέχρι πρόσφατα ο τενεκές Χένες, ο οποίος είναι πλέον φυλακισμένος για διαφθορά και απάτη; Μήπως πράγματι υπάρχει λόγος σοβαρός, για να έχουν αυτήν την εντύπωση οι Έλληνες;
Να θυμηθούμε λιγάκι την ιστορία μας, για να καταλάβουμε τι συνέβη; ...Ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία μας, εφόσον δεν έχει ούτε μεγάλο χρονικό "βάθος" ούτε και είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Η ιστορία τής σύγχρονης Ελλάδας είναι η ιστορία τού χρέους της και της σχέσης της με τη Γερμανία. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν απελευθερώθηκε ποτέ ...Άλλαξε "αφεντικά" ...Από υπόδουλη στους Οθωμανούς έγινε υπόδουλη στους Γερμανούς ...Έφυγαν οι Οθωμανοί και στη θέση τους ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι μέσα στο χρόνο αποδείχθηκαν πολύ χειρότεροι και πολύ φονικότεροι ...Απολύτως φονικότεροι, για κάποιον που θα πάρει ένα κομπιουτεράκι στα χέρια του ...Απλά οι Οθωμανοί ήταν ορατοί, ενώ οι Γερμανοί τις περισσότερες φορές "αόρατοι" ...Δεν ήταν σαν τους Τούρκους, βάρβαροι ...Οι Γερμανοί μας σκότωναν για το "καλό" μας, γιατί ήταν "Φιλέλληνες".
 
Η πιο εύκολη στρατιωτική κατάκτηση της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την "απόβαση" στο Ναύπλιο. Από την πρώτη στιγμή τής "απελευθέρωσης" συνέβη αυτό και αυτό έμεινε στην ιστορία ως βαυαροκρατία. Όλα τα αρνητικά, τα οποία ζήσαμε ως λαός, δυστυχώς είναι αποτέλεσμα ενός ολέθριου λάθους. Οι Έλληνες παρασύρθηκαν και ζήτησαν δανεικά από τους διεθνείς τοκογλύφους.
Για ένα δάνειο 800.000 λιρών "υποθηκεύτηκε" για πάντα το μέλλον τής Ελλάδας. Για 800.000 λίρες, από τις οποίες στην Ελλάδα έφτασαν μόνον οι 298.000, μπήκαν στην "κόλαση" όλες οι υπόλοιπες γενιές των Ελλήνων. Αυτοί, οι οποίοι πήραν αυτό το καταραμένο δάνειο, δεν ήξεραν αυτό που έμαθαν όλες οι γενιές των Ελλήνων με πολύ φτώχεια και πόνο τους τελευταίους δύο αιώνες ...Έμαθαν ότι οι τοκογλύφοι τής Ευρώπης έχουν "μπράβους" ...Έχουν τους Γερμανούς ως "μπράβους" τους ...Τους πιο φτηνούς και σκληρούς "μπράβους" τής Ευρώπης ...Τους πιο γνωστούς φονιάδες των λαών ...Τους πιο γνωστούς, αδίστακτους και φιλάργυρους "μπράβους" από την εποχή τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κιόλας. Δεν υπάρχει λαός στον Δυτικό - και όχι μόνον - Κόσμο, που να μην έχει "ματώσει" από τους Γερμανούς. Ακόμα και οι Ινδιάνοι ή οι μαύροι των ΗΠΑ "μάτωσαν" από γερμανικό "χέρι".
Από τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα δανείστηκε από τους τοκογλύφους τής Ευρώπης, θα την "πατούσε" από τους Γερμανούς. Την "πάτησαν" πολλοί ισχυρότεροι λαοί από τους Έλληνες και θα ήταν παράξενο να μην την "πατήσουν" κι αυτοί. Αν το ψάξει κάποιος, θα δει ότι οι ίδιοι τοκογλύφοι εκείνα περίπου τα χρόνια έκαναν το ίδιο κόλπο και στις ΗΠΑ ...Της δάνεισαν για να επεκταθεί και την "υποθήκευσαν" στο σύνολό της. Αυτοί οι οποίοι έστειλαν στην "απελευθερωμένη" Ελλάδα τον Όθωνα με τη θανατηφόρα γερμανική συνοδεία του, ήταν οι ίδιοι, οι οποίοι έστειλαν τα μιλιούνια των Γερμανών και στις "νεοαπελευθερωμένες" ΗΠΑ.
Στα χρόνια δηλαδή που οι τοκογλύφοι στρατολογούσαν Γερμανούς, για να τους στείλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα, έστελναν Γερμανούς και στις ΗΠΑ ...Η χαρά των μισθοφόρων Γερμανών. Άλλος ετοίμαζε τις "βαλίτσες" του για Ελλάδα και άλλος για ΗΠΑ. Οι τοκογλύφοι είχαν δανείσει χρήματα στους "ελεύθερους" Αμερικανούς να "αγοράσουν" τη γαλλική "Λουϊζιάνα" (δεκαπέντε σημερινές Πολιτείες) και μαζί με τα χρήματα έστειλαν και τους Γερμανούς "μετανάστες", για να είναι σίγουροι ότι οι Αμερικανοί δεν θα "ξέφευγαν" από τη "μέγγενή" τους. "Ελεύθεροι" οι Αμερικανοί όσο "ελεύθεροι" ήταν και οι Έλληνες. Τα ίδια έκαναν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Πλανήτη. Οι ίδιοι τοκογλύφοι έστειλαν Γερμανούς "μπράβους" στην Αργεντινή, στη Νότια Αφρική και όπου αλλού εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Ακόμα και τη Γερμανία με Γερμανούς την "αστυνομεύουν".
Από τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα έμπλεξε με τους τοκογλύφους, η μοίρα της ήταν προδιαγεγραμμένη και βεβαίως απευθείας συνδεδεμένη με τους Γερμανούς. Όπως μας αποκάλυψε και ο Σόιμπλε - ως γνήσιος Γερμανός - , η Ελλάδα, για όσο διάστημα έχει χρέος απέναντι στους Γερμανούς, δεν θα τους "ξεφορτωθεί" ...Πόσο πιο απλά να το πει ο γνήσιος αυτός Γερμανός; Αυτή περίπου είναι "αλήθεια", που αφορά τη χρεωμένη Ελλάδα τής απελευθέρωσης. Οι τοκογλύφοι, για να πάρουν τα χρήματα τους, την "έπνιξαν" στην "αγάπη" ...Την "έδεσαν" με τους Γερμανούς και αυτό σήμαινε βασανισμό, ο οποίος ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Οι τοκογλύφοι έστειλαν μετά την επανάσταση τον Όθωνα να μας "κυβερνήσει" και βεβαίως να εξασφαλίσουν τα δάνειά τους. Οι τοκογλύφοι επέβαλαν στους Έλληνες να μην αντισταθούν στην πιο εύκολη πολεμική απόβαση όλων των εποχών. Γιατί το λέμε αυτό; ...Γιατί μαζί με τον εκλεκτό των τοκογλύφων κατέφτασε μαζί του κι ένας στρατός "μπράβων" ...Πάνω από 4000 Βαυαροί στρατιώτες, οι οποίοι σύντομα πλαισιώθηκαν και με άλλους "εθελοντές". Ό,τι διαθέσιμο "σκουπίδι" υπήρχε στην Πρωσία και τη Βαυαρία έφτασε στην Ελλάδα ως μισθοφόρος των τοκογλύφων και με "διαβατήριο" "φιλέλληνα".
Σε μια Ελλάδα με διαλυμένη οικονομία, αποψιλωμένο πληθυσμό και ανύπαρκτη οικονομική δραστηριότητα, ήρθαν οι "Φιλέλληνες" και απαιτούσαν να πληρώνονται σε μισθούς Βαυαρίας ...Από επαγγελματίες σπιούνους μέχρι ζαχαροπλάστες, ζυθοποιούς και πόρνες ...Όλοι με μισθό κανονικό. Μιλάμε για τεράστιο βάρος, το οποίο αποκαλύπτεται με τον μοναδικό τρόπο που πάντα το κάνουν οι αριθμοί. Σε μια ελεύθερη αλλά "σακατεμένη" Ελλάδα των 750 χιλιάδων εξουθενωμένων από την κακουχία Ελλήνων, ήρθαν οι "μπράβοι" για να "κονομήσουν". Σε μια χώρα διαλυμένη και εξουθενωμένη από την καταστροφή που "συνόδευε" την Επανάσταση και με πληθυσμό μικρότερο απ' αυτόν της σημερινής Θεσσαλονίκης, ήρθαν κοντά στις δέκα χιλιάδες άνθρωποι να πληρώνονται με μισθούς Βαυαρίας ...συν τα "εκτός έδρας".
Σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι ζούσαν με τα ελάχιστα, κάποιοι απ' αυτούς ήθελαν να κάνουν "κομπόδεμα". Σε μια σχεδόν αχρήματη χώρα, όπου οι οικογένειες προσπαθούσαν να "βγάλουν" τη χρονιά με μερικές κότες κι ένα γουρούνι, κάποιοι έπαιρναν μισθούς, για να κάνουν σπίτια στη Γερμανία. Μόνον στη διετία 1833-1835 (περίοδος Αντιβασιλείας) και μόνον για τον βαυαρικό στρατό, δαπανήθηκαν 8.828.500 περίπου δραχμές, την εποχή που για την ίδρυση της Χωροφυλακής - συμπεριλαμβάνοντας και τον οπλισμό της - είχαν δαπανηθεί περίπου 1.108.000 δραχμές. Μιλάμε για τρομερά ποσά σε έναν οικονομικό "ζόφο". Μιλάμε για εκατομμύρια σε μια κοινωνία που τα εκατομμύρια τα γνώριζαν μόνον οι "αστρονόμοι".
 
Όλα αυτά ήταν μεθοδεύσεις των τοκογλύφων. Δική τους απαίτηση ήταν να υπάρχουν στην Ελλάδα τόσες χιλιάδες Γερμανών στρατιωτών. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα τους έβγαινε. Με τα δάνεια που έδιναν στην Ελλάδα θα πληρώνονταν όλοι αυτοί. Γιατί τους ήθελαν εκεί; ...Για να λειτουργούν ως "νταβατζήδες" τους ...Να διαλύσουν τους επαναστάτες ...Να σκοτώσουν τους ήρωες της Επανάστασης ...Να τους ωθήσουν προς τη Ρωσία. Γιατί; ...Για να τους τιμωρήσουν στη συνέχεια σαν αχάριστους φιλορώσους ...Για να εμφανίζονται ότι έχουν το ηθικό "δικαίωμα" να τιμωρούν τους Έλληνες, αλλά και την ιερή "υποχρέωση" να διατηρούν την Ελλάδα στη "σφαίρα" τής Δύσης και άρα και της "προόδου".
Όλα προμελετημένα να οδηγήσουν τις καταστάσεις εκεί όπου τους βόλευαν. Στοχευόμενη βία, η οποία κατευθύνει το "κοπάδι" προς την κατεύθυνση του "σφαγείου". Η Ρωσία ήταν πάντα το μεγάλο "άλλοθι" των σχεδιασμών των Προτεσταντών, για να προχωρήσουν σε ανθελληνικές ενέργειες. Πάντα την Ορθόδοξη Ρωσία χρησιμοποιούσαν, για να κάνουν εύκολα "μέτωπο" με όλη τη Δύση και άρα και την Καθολική της πτέρυγα. Εξουδετερώνοντας τους αγωνιστές τής Επανάστασης, δεν είχαν πρόβλημα να εμφανίζονται σαν "ιεραπόστολοι" του πολιτισμού και της Δύσης και να ασκούν ανεμπόδιστα την εξοντωτική πολιτική των τοκογλύφων. Από εκεί και πέρα η "αμαρτωλή" Ελλάδα δανειζόταν, για να πληρώνει τους τοκογλύφους τής Ευρώπης και βέβαια τους Γερμανούς "μπράβους" τού Όθωνα.
Από τη στιγμή που οι ξένοι τοκογλύφοι - στην πλειοψηφία τους εβραϊκής καταγωγής γερμανικής υπηκοότητας, για να μην επεκτεινόμαστε - και το "ελληνικό" Παλάτι ανήκαν στην ίδια σφαίρα συμφερόντων, ευνόητο είναι πως η Ελλάδα ήταν διαρκώς προδομένη ...Προδομένη από τους διορισμένους από τους τοκογλύφους ηγέτες της ...Προδομένη από βασιλείς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν Γερμανοί ανθέλληνες ...Γερμανοί, οι οποίοι είχαν συγκρουόμενα συμφέροντα με τους Έλληνες υπηκόους τους ...Γερμανοί, οι οποίοι ένιωθαν την εχθρότητα των Ελλήνων και όλο τους το μέλημα ήταν να αρπάξουν για λογαριασμό τους όσα περισσότερα μπορούσαν, βλέποντας την ανατροπή τους ως πιθανό ενδεχόμενο ...Γερμανοί, οι οποίοι είχαν πάντα έτοιμη την "οικοσκευή" τους, για να εγκαταλείψουν ακόμα και νύχτα την Ελλάδα. Αυτοί "έσκαβαν" την Αττική γη σαν "τυφλοπόντικες", για να δημιουργήσουν τούνελ διαφυγής κάτω από τα παλάτια τους.
Υπό την ηγεσία τού "έμπειρου" και εξόχως ανθέλληνα Άρμανσμπεργκ, "στήθηκε" η "φάμπρικα" των τοκογλύφων στην Ελλάδα. Πάνω στον σχεδιασμό τού Άρμανσμπεργκ, ο οποίος στηριζόταν στη διαφθορά και τον δωσιλογισμό, λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί η Ελλάδα. Εκείνος ο σχεδιασμός είχε ως στόχο να κάνει το αρχικό λάθος τού δανεισμού τού ελληνικού κράτους μόνιμο λάθος. Εκείνος ο σχεδιασμός είχε ως στόχο να "δέσει" μόνιμα την Ελλάδα στην "παγίδα" των τοκογλύφων και βέβαια να μονιμοποιήσει τη γερμανική Κατοχή σ' αυτήν. Το αρχικό "τραύμα" το έκαναν "καρκίνο".
Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το αρχικό χρέος τής Επανάστασης του 1821 το πληρώναμε μέχρι το 1978. Πώς γινόταν αυτό; Από το δεύτερο δάνειο και μετά τον έλεγχο του ελληνικού δανεισμού δεν τον είχαν Έλληνες ...Τον έλεγχο τον είχαν "Άγγλοι" τραπεζίτες και το Φιλελληνικό Κομιτάτο, που παρίσταναν τους αντιπροσώπους των Ελλήνων ...Ούτε οι Μάο-Μάο δεν θα επέτρεπαν να γίνει κάτι τέτοιο ...και όμως, στην Ελλάδα έγινε. Τι έκαναν όλοι αυτοί; ...Κάθε φορά που έπρεπε να ξεπληρώσουν ένα παλιό δάνειο, έπαιρναν ένα νέο ακόμα μεγαλύτερο δάνειο από το προηγούμενο και εφόσον αύξανε το χρέος, επιβαρύνονταν οι όροι του.
Κάθε φορά που δανείζονταν, έκαναν το εξής: Αποπλήρωναν το προηγούμενο δάνειο στο ακέραιο μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους. Στη συνέχεια προπλήρωναν τους τόκους και τα χρεολύσια των νέων δανείων, "καλύπτοντας" αρκετά χρόνια στο μέλλον. Πλήρωναν προμήθειες στους "μεσάζοντες" και κρατούσαν και τις δικές τους "αμοιβές". Με το μεγαλύτερο ποσό που απέμενε έδιναν παραγγελίες στα εργοστάσια εκείνα, τα οποία ανήκαν επίσης στους ίδιους Γερμανούς βιομηχάνους. Τα λίγα, που έφερναν τελικά στην Ελλάδα, τα μετέτρεπαν σε μισθούς ενός ολόκληρου "στρατού" Γερμανών υπαλλήλων και στρατιωτών και βέβαια σε διαφθορά. Τότε άρχισαν τα "θαλασσοδάνεια" σε διαπλεκόμενους Γερμανούς τύπου ΦΙΞ. Τότε ήταν που ο Μακρυγιάννης έλεγε για δάνεια, τα οποία γίνονταν βίλες στο Μόναχο. Πολλά χρόνια δηλαδή πριν τον Ράιχενμπαχ, τον Σίχατσεκ και τον Χριστοφοράκο υπήρχαν αντίστοιχα κυκλώματα διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίου χρήματος.
Λίγους μήνες δηλαδή μετά το κάθε νέο δάνειο δεν υπήρχε καθόλου χρήμα στα ταμεία ενός κράτους με ανύπαρκτη σχεδόν οικονομία. Πώς θα υπήρχε χρήμα, όταν μόνον οι Βαυαροί στρατιώτες κοστίζουν σε μια διετία περίπου 9.000.000 δραχμές; Άρα; ...Άρα νέο δάνειο ...Πάλι το ίδιο "παιχνίδι" τής τοκογλυφίας ...Σύναψη ακόμα πιο μεγάλου δανείου ...Αποπληρωμή τού προηγούμενου με όλους τους τόκους και ίσως και "πέναλτι" προεξόφλησης δανείου και καταβολή νέων τόκων και χρεολυσίων για άγνωστο διάστημα και βέβαια νέες παραγγελίες για νέα όπλα, νέα πλοία κλπ.. Στην Ελλάδα έφταναν μόνον όσα χρήματα είχαν ανάγκη οι Βαυαροί "μισθοφόροι" όλων των επιπέδων ...Από τον δήθεν βασιλιά μέχρι τον τελευταίο οπλίτη.
...Μόνοι τους δανείζονταν, μόνοι τους μοιράζονταν ...και μόνοι τους διέφθειραν όποιον θεωρούσαν απειλητικό ή ήθελαν να τον εντάξουν στο "στρατόπεδό" τους. Οι κοινοί Έλληνες στην κυριολεξία δεν έπαιρναν ούτε "μυρωδιά" απ' αυτά τα χρήματα. Ακόμα και τους λίγους ένστολους Έλληνες οπλίτες, οι οποίοι δικαιούταν κάποιου είδους μισθού, φρόντισαν οι Βαυαροί και οι δανειστές και τους απέλυσαν. Το σύνολο των δέκα χιλιάδων Ελλήνων οπλιτών τού καποδιστριακού στρατού το απέλυσαν με εντολή τού φασίστα Γερμανού Λουδοβίκου τού Α', πατέρα τού Όθωνα ...Αν υπήρχε μια πιθανότητα να μπει ένα μέρος των δανείων στην ελληνική οικονομία, μέσω εκείνων των μισθών, χάθηκε με εκείνη την εντολή ...Οι πάντες στα όρια της επιβίωσης, για να ζουν πλούσια οι δυνάμεις "Κατοχής". Τα χρήματα, όμως, συνεχώς ανέβαζαν το "κοντέρ" τού εθνικού χρέους.
Όλα αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αυξάνουν το χρέος με γεωμετρική πρόοδο. Μέχρι πού μπορούσε να φτάσει η κατάσταση σε μια υπερχρεωμένη οικονομία με μηδενική ανάπτυξη; ...Μέχρι τη χρεοκοπία. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Η χρεοκοπία οδηγεί στον αυστηρό έλεγχο και στην πραγματικότητα οδηγεί στην οικονομική Κατοχή. Γι' αυτό τον λόγο έδιναν τα δάνεια οι τοκογλύφοι. Κατ' ευφημισμόν δάνεια, εφόσον στην πραγματικότητα "γυρνούσαν" τα δικά τους χρήματα και τα μοιράζονταν, αφού τα "χρέωναν" στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν έφταναν καν χρήματα ...Έφταναν μόνον "λογαριασμοί" χρημάτων και βέβαια τα χρήματα των πληρωμών των Γερμανών υπαλλήλων. Εκείνη την περίοδο δεν έγινε ούτε ένα δημόσιο έργο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέμενε μια κατεστραμμένη χώρα χωρίς καθόλου δίκτυα υποδομών και απλά αύξανε το χρέος της.
Τι επεδίωκαν οι τοκογλύφοι; ...Να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να προκαλέσουν ένα μη βιώσιμο χρέος, ώστε να μονιμοποιηθούν σαν "ιδιοκτήτες" της Ελλάδας. Με τα δάνεια "αγόραζαν" χρόνο στο μέλλον. Η Ελλάδα σε αυτόν τον χρόνο θα ήταν κανονική αποικία χρέους. Μόνοι τους διόριζαν τις ηγεσίες του και μόνοι τους "άρμεγαν" όλο τον εθνικό της πλούτο. Όπως κι έγινε. Μέχρι που φτάσαμε στο 1893 και στη χρεοκοπία τού Τρικούπη. Σιγά μην τους άφηναν οι Γερμανοί να χρεοκοπήσουν φυσιολογικά και άρα να προχωρήσουν σε στάση πληρωμών με "κούρεμα" του χρέους.
Οι δόλιοι θεώρησαν τη χρεοκοπία δόλια και τη μετέτρεψαν σε μια ευκαιρία για να τη μετατρέψουν σε πραγματική οικονομική Κατοχή. Τη μετέτρεψαν σε αιτία να στείλουν εκεί ένα "όργανο" των τοκογλύφων, το οποίο θα εισέπραττε την "κρέμα" των εισπράξεων που θα προέκυπτε από την κάλυψη των βασικών αναγκών του ελληνικού πληθυσμού. Τότε παραδόθηκε το Μονοπώλιο βασικών προϊόντων στους τοκογλύφους. Αυτό είχαν ως στόχο τους, και αυτό είχαν καταφέρει. Με τον τρόπο αυτόν γίνονταν στην πραγματικότητα "αφεντικά" και "ιδιοκτήτες" μιας θεωρητικά μόνον ελεύθερης χώρας.
Όμως, για να το καταφέρουν αυτό, ήταν απαραίτητη μια προεργασία ...Μια προεργασία, η οποία, αφού θα τους εξασφάλιζε την παγκόσμια ανοχή στο προμελετημένο έγκλημά τους, θα τους επέτρεπε να το πραγματοποιήσουν με ασφάλεια. Πρώτα δηλαδή θα δυσφημούσαν το θύμα τους και κατόπιν θα το βίαζαν με την ησυχία τους και χωρίς αντιδράσεις. Γι' αυτόν τον λόγο φρόντισαν να συκοφαντήσουν τον ελληνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά, δηλαδή, τα οποία λέγονται σήμερα από τους Προτεστάντες Γερμανούς και από τους Σιωνιστές τοκογλύφους εις βάρος της Ελλάδας, δεν είναι πρωτοφανή. Στην πραγματικότητα είναι επανάληψη μιας εξαιρετικά πετυχημένης πολιτικής κατασυκοφάντησης του θύματος. Αυτά, δηλαδή, τα οποία περιγράψαμε πιο πάνω. Οι Έλληνες περιγράφονταν σαν ληστές, κλέφτες, απατεώνες και τεμπέληδες από τις "διεθνείς" εφημερίδες τής εποχής.
Τέτοιους κλέφτες και τεμπέληδες ποιος θα τους λυπόταν, αν τους επιτίθονταν οι "νοικοκύρηδες" Γερμανοί; ...Αν έμπαιναν μέσα στο "σπίτι" τους και έπαιρναν, ακόμα και με την απειλή βίας, αυτά που "δικαιούνταν"; Για να δρομολογηθεί αυτό, έμπλεξαν την Ελλάδα σε έναν καταστροφικό πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ...Έναν πόλεμο, ο οποίος θα τους επέτρεπε να πολλαπλασιάσουν τα χρέη της και να την κρατάνε υπό την αιώνια ομηρία τους. Οι Γερμανοί ψευδοβασιλείς των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν εξ αρχής υπέρ των Γερμανών τοκογλύφων, "πολέμησαν" με τους Τούρκους, που σε αυτόν τον πόλεμο είχαν αρχιστράτηγό τους τον Κόλμαρ Φράιχερ φον ντερ Γκολτς. Σε αυτόν έδινε αναφορά ο επίσης Γερμανός φον Γρούμβκοφ, ο οποίος εμφανιζόταν σαν "σύμβουλος" στρατηγός τού Εμέτ Πασά, ο οποίος ήταν ο δήθεν επικεφαλής τού οθωμανικού εκστρατευτικού σώματος. Σε αυτόν αναφέρονταν οι Γερμανοί εκπαιδευτές και αξιωματικοί τού οθωμανικού στρατού και σε αυτόν υπάκουαν οι πάντες.
Γερμανοί, δηλαδή, είχαν συμφέρον από έναν πόλεμο, τον οποίο τον διευθέτησαν μόνοι τους, ελέγχοντας καί τις δύο πλευρές. Γερμανοί ήταν οι τοκογλύφοι, οι οποίοι πίεζαν να γίνει ο πόλεμος της οικονομικής καταστροφής και Γερμανοί ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν επικεφαλής των "προβάτων" καί των δύο πλευρών. Εκείνος ήταν ένας "πόλεμος" απλά "στημένος" για τις οικονομικές συνέπειές του. Πιο "στημένος" πόλεμος από εκείνον μόνον στις παραγωγές τού Χόλυγουντ μπορεί να αναζητηθεί. Οι Οθωμανοί, υπό γερμανική καθοδήγηση και με γερμανικά επαναληπτικά όπλα τύπου "μάουζερ" και με ανώτερο πυροβολικό, ήταν βέβαιο ότι θα νικήσουν και άρα θα έφερναν σε δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά ...Δύσκολη, αλλά όχι καταστροφική, εφόσον αυτό προέβλεπε το "σενάριο" της "παράστασης".
Δεν τους επιτράπηκε στη Μάχη των Φαρσάλων να εκμηδενίσουν την ελληνική στρατιωτική δύναμη, γιατί δεν ήθελαν οι Γερμανοί να χάσουν τους "πελάτες" τους. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός τους, όταν έβαλαν τη μικρή Ελλάδα να επιτεθεί στον οθωμανικό γίγαντα. Άλλωστε - και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος - οι "Μεγάλοι" τής Ευρώπης είχαν αποφασίσει ότι η έκβαση του πολέμου - όποια κι αν ήταν - δεν θα είχε εδαφικές αλλαγές και δεν θα άλλαζε τα σύνορα μεταξύ των εμπλεκομένων. Όποιος έχανε τον πόλεμο - και άρα η Ελλάδα - απλά θα πλήρωνε τους δανειστές της και βέβαια θα δανειζόταν ξανά, για να πληρώσει και τις ζημιές τού πολέμου. Το αποτέλεσμα; ...Τραγικό για την Ελλάδα. Μετά από εκείνον τον πόλεμο η Ελλάδα βυθίστηκε ακόμα περισσότερο μέσα στη γερμανική παγίδα. Από τα 34 εκατομμύρια φράγκα χρέους, που οδήγησαν τον Τρικούπη στη χρεοκοπία, πήγαμε μέσα σε τέσσερα χρόνια στα 152 εκατομμύρια "βιώσιμου" χρέους ...Ενός χρέους, το οποίο έφερε τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο στην Ελλάδα για 81 χρόνια.
Το 1978 με πολύ δυσκολία κατορθώσαμε και διώξαμε εκείνη την "Τρόικα", ενώ ήδη είχαμε αρχίσει να δημιουργούμε εκ νέου τεράστια χρέη. Τι κι αν μεσολάβησαν δύο παγκόσμιο πόλεμοι χαμένοι για τη Γερμανία. Η Γερμανία πάντα κατόρθωνε και είχε παρουσία εισπρακτική στην Ελλάδα. Την ώρα που η Ελλάδα από "μεγαλοψυχία" κούρευε τα χρέη της ή ανέβαλε επ' αόριστον την απαίτηση των πολεμικών αποζημιώσεων, οι Γερμανοί περιφέρονταν στην Ελλάδα ως εισπράκτορες των τοκογλύφων. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε βιάζονταν οι πάντες μετά την ήττα των Ναζί να επαναφέρουν το γερμανικό Παλάτι στην Ελλάδα. Φοβούνταν ότι το κενό τής ήττας τής Γερμανίας θα έβαζε σε πονηρές σκέψεις τους νικητές Έλληνες και αυτό δεν ήταν δυνατόν να το επιτρέψουν. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ήττα τής Γερμανίας οι Γερμανοί θα συνέχιζαν να είναι κυρίαρχοι στην Ελλάδα.
Το ίδιο επαναλαμβανόταν κάθε φορά που η Γερμανία αιμορραγούσε την Ευρώπη. Η Ελλάδα ποτέ δεν ξέφευγε από τα "νύχια" της. Δεν υπάρχει γερμανικό έγκλημα, που η Ελλάδα να μην το πλήρωσε με τεράστια "αιμορραγία". Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο και πάλι η Γερμανία προκάλεσε, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη με τη γερμανική εγκληματικότητα. Αυτός ο πόλεμος, που για την Ελλάδα τελείωσε με τη Μικρασιατική Καταστροφή, είχε και πάλι τη γερμανική "υπογραφή". Πίσω από αυτήν την καταστροφή υπήρχε ένα όνομα ...και αυτό δεν ήταν τουρκικό ...Ήταν γερμανικό, και αυτός ήταν ο Φον Σάντερς.
...Το κτήνος από την Πρωσία, που "ξερίζωσε" τον ελληνισμό τής Μικράς Ασίας από πατρίδες αιώνων. Πώς το κατόρθωσε; ...Και πάλι με το γνωστό κόλπο των Προτεσταντών ...Πάλι με τη χρήση τής Ρωσίας. "Έσπρωξαν" τους Έλληνες του Πόντου στην αγκαλιά τής Ρωσίας και μετά τους τιμώρησαν σαν φιλορώσους προδότες. Η δική τους Ρωσία εγκατέλειψε πάλι τους Έλληνες στην τύχη τους και οι Γερμανοί φρόντισαν αυτή η τύχη να είναι τραγική. Έτσι παρουσιάζεται το τρομερό φαινόμενο οι Έλληνες σαν "φιλορώσοι" να "ξεριζωθούν" από τις πατρίδες τους και οι Ρώσοι κομμουνιστές να εμφανίζονται σαν οι μεγάλοι ευεργέτες τού Κεμάλ ...Όλα "στημένα", και ο ελληνισμός και πάλι παγιδευμένος. Κανένας Οθωμανός δεν θα έπαιρνε τέτοια απόφαση εις βάρος των Ελλήνων τής Μικράς Ασίας ...Μόνον Γερμανός μπορούσε να είναι τόσο εγκληματίας.
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από αυτήν τη γερμανική θηριωδία και η Ελλάδα "ξανάμπλεξε" ...Ο Χίτλερ είχε κι αυτός να δείξει τον "φιλελληνισμό" του. Στον πόλεμο αυτόν, τον οποίο κήρυξε εντελώς απρόκλητα στην Ελλάδα, με την οποία το γερμανικό "κτήνος" δεν συνόρευε, είχαμε τρομερές απώλειες. Επειδή μας "αγαπούσαν" ιδιαίτερα οι Γερμανοί, εγκαταλείποντας τη χώρα και αφού είχαν κάνει τις συμφωνίες των δειλών, προκειμένου οι Έλληνες να μην τους εξοντώσουν κατά την υποχώρησή τους, κατέστρεψαν τα πάντα ...Δεν άφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα ..."Γύρισαν" την Ελλάδα πίσω στο 1821 ..."Σκότωσαν" στην κυριολεξία μια ολόκληρη Ελλάδα τού 1821, εφόσον εξαιτίας τους πέθαναν πάνω από 750.000 άμαχοι και 35.000 στρατιώτες ...Αυτό δεν έγινε πουθενά αλλού στην Ευρώπη.
Υπεύθυνος εγκληματίας στρατηγός γι' αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ήταν ο Βίλχελμ Λιστ. Δικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου και φυλακίστηκε για ΠΕΝΤΕ χρόνια. Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας και ως δια "μαγείας" ο "ασθενής" έζησε άλλα ΕΙΚΟΣΙ χρόνια ελεύθερος ...Μερικά δευτερόλεπτα τιμωρία για κάθε ζωή Έλληνα που αφαίρεσε το κτήνος. Ας πάρει κάποιος ένα κομπιουτεράκι και ας υπολογίσει πόσες ανθρώπινες ζωές έχει κοστίσει στην Ελλάδα αυτήν η "τριάδα" των Γερμανών στρατηγών που βλέπουμε. Πόσο ειρωνική φαίνεται η "αποστροφή" τού κειμένου τής Wall Street Journal; Πόσο κοροϊδευτική και άδικη φαίνεται η "εξίσωση" θυμάτων και θυτών, προκειμένου να περάσει η προπαγάνδα ...«Ο τόνος τής πολιτικής συζήτησης στην Ευρώπη για τη διάσωση της Ελλάδας, έχει γίνει πικρός, ιδιαίτερα μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων», αναφέρει ο Φίντλερ, προσθέτοντας πως «ένας σημαντικός λόγος είναι οι αφηγήσεις που οι δύο λαοί λένε για την πρόσφατη ιστορία τους».
Ποιοι προκάλεσαν αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος "κατασπάραξε" την Ελλάδα και την άφησε ένα "κουφάρι", το οποίο ήταν πρακτικά αδύνατον να ανακτήσει τις δυνάμεις του χωρίς εξωτερική βοήθεια; ...Αυτοί, οι οποίοι χρηματοδότησαν τον Χίτλερ να ισοπεδώσει την Ευρώπη, θα έλεγε κάποιος ...Αυτοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους Γερμανούς πάντα σαν το πιο φτηνό ανθρώπινο "κρέας" που μπορούν να βρουν ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης ...Οι Γερμανοεβραίοι Σιωνιστές τοκογλύφοι, που έχουν τους Γερμανούς για "υποζύγια" όλους αυτούς τους αιώνες ...Οι Γερμανοεβραίοι Σιωνιστές τοκογλύφοι, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τον γερμανικό λαό στο πιο φτηνό "κρέας" που μπορούν ανά πάσα στιγμή να "ξοδεύουν" σε πολέμους.
Κατά "σύμπτωση" λοιπόν αυτοί, οι οποίοι χρηματοδότησαν τον Χίτλερ να καταστρέψει την Ευρώπη, ήταν -  ειδικά για εμάς τους Έλληνες - παλιοί γνωστοί μας. Αυτοί, οι οποίοι είχαν "λιώσει" την Ευρώπη στους "παγκόσμιους" πολέμους για να θησαυρίσουν, χρηματοδοτώντας εξίσου τις αντιμαχόμενες πλευρές ...ήταν οι παλιοί δανειστές μας ...Οι παλιοί δανειστές τής Ελλάδας, που με λίγες λίρες την "έδεσαν" στους "πάγκους" τους για έναν ολόκληρο αιώνα ...Αυτοί, οι οποίοι μας έστειλαν τον Όθωνα με τους "μπράβους" του για εισπράξεις ...Αυτοί, οι οποίοι χρηματοδότησαν τον Ναπολέοντα για να αιματοκυλίσει την Ευρώπη και να γίνουν απίστευτα πλούσιοι ...Αυτοί, οι οποίοι προκάλεσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρηματοδοτώντας τους Μπολσεβίκους τού υπαλλήλου τους Στάλιν, ο οποίος έκανε "βίβλο" του το "Κεφάλαιο" του Μαρξ ...επίσης υπαλλήλου τους ...Όλοι Γερμανοεβραίοι, που πλέον παρίσταναν τους Αμερικανούς.
 
Μια ομάδα Εβραίων τοκογλύφων από τη Γερμανία πήγε στις ΗΠΑ ως οργανωμένη συμμορία. Οργανωμένη συμμορία σημαίνει συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή η οργανωμένη συμμορία είχε ως στόχο να αποκτήσει μέσω της τοκογλυφίας τα πάντα ...Τα πάντα στην κυριολεξία. Μέχρι το 1929 - που προκάλεσαν το μεγάλο "κραχ" και πήραν το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας στα χέρια τους - κατάφεραν και απόκτησαν την απόλυτη ιδιοκτησία των ΗΠΑ και μετά στράφηκαν με τον ίδιο σκοπό και στην Ευρώπη. "Επέστρεψαν" στη μισητή γι' αυτούς Ευρώπη, για να την εκδικηθούν για τα βρομερά γκέτο στα οποία τους είχε περιορισμένους.
Δεν λέμε μυστήρια πράγματα. Ο καθένας μπορεί να τα βρει αυτά τα στοιχεία και να τα αξιοποιήσει, αν έχει γνώσεις. Ποιοι ήταν οι βασικοί χρηματοδότες τού Χίτλερ τη μοιραία δεκαετία του '30; ...Ο Πρέσκοτ Μπους, ως Πρόεδρος των "Αμερικανών" Τραπεζιτών, οι οποίοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι ...Ήταν ο Ρότσιλντ, ο Ροκφέλερ, ο Σίφ, ο Βάρμπουργκ, ο Γκόλντμαν, ο Σακς, οι αδερφοί Λέμαν, ο Κουν, ο Λεμπ, ο Γκουγκενχάιμ, ο Βάινπεργκ...
 
...Οι ίδιοι, οι οποίοι προκάλεσαν το μεγάλο "κραχ" τού 1929, καταστρέφοντας ολόκληρο τον αμερικανικό τραπεζικό ανταγωνισμό και απέκτησαν τον έλεγχο της FED ...Αυτοί, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει ως Πρόεδρο των ΗΠΑ - του πολέμου - τον Ρούζβελτ ...Τον γόνο μιας παλιάς οικογένειας σκληρών Προτεσταντών Νεοϋορκέζων τραπεζιτών ...Τον Κυβερνήτη τής Νέας Υόρκης, ο οποίος διαχειρίστηκε υπέρ των συμφερόντων τους το "κραχ" του 1929 και ως ανταμοιβή έλαβε την Προεδρία των ΗΠΑ για τον χρόνο ρεκόρ των δώδεκα χρόνων ...Ο Πρόεδρος ο οποίος συμμετείχε στη συνωμοσία του Περλ Χάρμπορ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους τοκογλύφους, ώστε να μπουν στην Ευρώπη.
Αυτοί οι Γερμανοεβραίοι τραπεζίτες των ΗΠΑ, ως "νικητές", φρόντισαν να μην αγγίξει κανένας τους "ηττημένους" Ναζί και να φύγουν από την Ελλάδα χωρίς απώλειες. Σαν καλά "αφεντικά" φρόντισαν για την ασφαλή διαφυγή των "μπράβων" τους. Οι ίδιοι έδωσαν εντολή να μην αφήσουν τίποτε όρθιο στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή τους, ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες "ασφυξίας" στον ελληνικό λαό. Οι ίδιοι επίσης φρόντισαν να επαναφέρουν γρήγορα το Παλάτι, για να συνεχιστεί η γερμανική Κατοχή τής Ελλάδας και μετά την ήττα τής Γερμανίας. Άλλωστε η "Κατοχή" ήταν δική τους και οι Γερμανοί ήταν απλά οι "μπράβοι" τους. Αυτών τα χρήματα υποτίθεται ότι αυτοί οι "μπράβοι" θα συνέχιζαν να εισπράττουν από τα έσοδα του ελληνικού μονοπωλίου μέχρι το 1978. Χρησιμοποίησαν τους δωσίλογους Καραμανλή και Παπανδρέου, για να μην "διακοπεί" το χρέος του 1896 και φτάσαμε εδώ όπου φτάσαμε ...Ανταμοιβή γι' αυτήν την "υπηρεσία" ήταν η "παντοκρατορία" των Καραμανλήδων και των Παπανδρέου στη Μεταπολίτευση. Θυμίζουν τίποτε αυτά τα ονόματα στον αναγνώστη; ...Καραμανλήδες και Παπανδρέου δεν είναι αυτοί που μας οδήγησαν στο σημερινό Μνημόνιο, το οποίο φέρνει και πάλι τους Γερμανούς στην Ελλάδα για τα επόμενα εκατό χρόνια;


Η πιο αιματοβαμμένη συμμορία τής ιστορίας.


Το σύνολο της παγίδευσης του κόσμου βασίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αγνοούν τον σχεδιασμό τής προτεσταντικής εποχής. Αγνοούν τον κρυφό συνεταιρισμό μεταξύ αυτών, οι οποίοι εμφανίζονται μεταξύ τους σαν θανάσιμοι εχθροί ...Συνέταιροι είναι το Βρετανικό Παλάτι, το Γερμανικό Κράτος και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται σαν ηγέτες των Αμερικανών και είναι οι Γερμανοεβραίοι τραπεζίτες τής Νέας Υόρκης ...Οι τοκογλύφοι τής Νέας Υόρκης ...Οι Γερμανοεβραίοι τοκογλύφοι, οι οποίοι στα τέλη τού δέκατου ένατου αιώνα "μετακινήθηκαν" στις ΗΠΑ, καταστρώνοντας σχέδια για την κατάκτηση του κόσμου ...Οι τοκογλύφοι, των οποίων γόνοι είναι τόσο ο Ρούσβελτ όσο και "Βρετανός" Τσόρτσιλ. Αυτό, δηλαδή, το οποίο αποδεικνύει το σκίτσο τού 1911, το οποίο είδαμε πιο πάνω.
Εξαιτίας των αναγκών αυτού του ύπουλου σχεδιασμού άλλαξαν και το όνομά τους οι Γερμανοί βασιλείς τής Βρετανίας. "Ψευδώνυμο" αγγλικού τύπου είναι το Ουίνδσορ. Δεν υπήρχε ποτέ βασιλικός Οίκος με το όνομα αυτό. Με βασιλικό διάταγμα στις 17 Ιουλίου 1917, άλλαξε το όνομα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από το γερμανικό Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα (ένα παρακλάδι του Οίκου τού Βέτιν) στο αγγλικό Ουίνδσορ. Ακόμα και βασίλισσα Βικτορία καθαρή γερμανίδα ήταν, του Οίκου τού Ανόβερου - όπως η "Ελληνίδα" Φρειδερίκη—. Τα αγγλικά "σπαστά" τα μιλούσε ως "δεύτερη" γλώσσα η επονομαζόμενη και "γιαγιά" τής Ευρώπης, εφόσον ήταν συγγενής όλων σχεδόν των Γερμανών βασιλέων που είχαν "φυτέψει" στην Ευρώπη.
Ο λόγος της αλλαγής συμπεριφοράς των Γερμανών, που βασίλευαν στη Βρετανία, ήταν προφανής ...Το απαιτούσαν οι ανάγκες του σχεδιασμού. Αυτή η ολιγομελής συμμορία θα πραγματοποιούσε τεράστια εγκλήματα και έπρεπε να προστατευτεί. Μιλάμε για πραγματική συμμορία, που, από τις ενέργειές της και τα ψευδώνυμά της, αποδεικνύεται ότι γνώριζε εξ' αρχής τι είδους εγκλήματα θα δρομολογούσαν εις βάρος των λαών. Όλοι οι Γερμανοί, οι οποίοι παρίσταναν τους "Άγγλους" ευγενείς, έκαναν το ίδιο πράγμα.
Δεν ήταν μόνον οι βασιλείς τής Βρετανίας που άλλαξαν το "όνομά" τους ...Το ίδιο έκαναν και όλοι οι "ευγενείς", στην πλειοψηφία τους Γερμανοί. Ο άλλος είχε τον τίτλο τού πρίγκιπα τού Μπάττενμπεργκ, αλλά το 1917 το άλλαξε κατ' απαίτηση του Βασιλιά τής Αγγλίας σε Λόρδος Μάουντμπάττεν, που είναι απλά μια μετάφραση της γερμανικής λέξης στα αγγλικά. Αυτός ο Γερμανός ήταν ο Αρχιναύαρχος του Βρετανικού στόλου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υποτίθεται ότι πολεμούσε τους Γερμανούς. Ο ίδιος Γερμανός "ευγενής" έγινε το 1947 ο "Βρετανός" αντιβασιλεύς τής Ινδίας.
Από τη στιγμή που αυτοί οι Γερμανοί - μεταμφιεσμένοι σε "Βρετανούς" - θα έβαζαν με χρήματα των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων το Γερμανικό κράτος να κάνει εγκλήματα, που όμοιά τους δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, έπρεπε να διαχωριστούν οι ίδιοι απ' αυτό, για να μην αποκαλύπτονται οι σχέσεις τους. Το αντιγερμανικό συναίσθημα στη Βρετανική Αυτοκρατορία εν μέσω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πολύ έντονο, για να είναι ήσυχοι οι Σάξεν-Κόμπουργκ και βέβαια η "αυλή" τους. Αυτό, το οποίο "ενοχλούσε" τους Έλληνες με τους Γερμανούς ψευδοβασιλείς τους ήταν θέμα χρόνου να ενοχλήσει και τους Βρετανούς για τους δικούς τους.
Συγγενείς πρώτου βαθμού είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι παρίσταναν τους "Έλληνες" βασιλείς με τους Γερμανούς εκείνους, οι οποίοι παριστάνουν τους "Βρετανούς" βασιλείς. "Δούλεμα" δηλαδή δεν "έφαγαν" μόνον οι Έλληνες από τους Γερμανούς, αλλά και οι Βρετανοί με τους "δικούς" τους βασιλείς. Αυτή η συμμορία δεν δίστασε να προδώσει και να χρησιμοποιήσει υπέρ των συμφερόντων της τον βρετανικό, τον γερμανικό και τον αμερικανικό λαό. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένο σχέδιο μιας συμμορίας, η οποία για πάνω από έναν αιώνα ταλαιπωρεί τον κόσμο ολόκληρο ...Της πιο αιματοβαμμένης συμμορίας που γνώρισε η ανθρωπότητα, εφόσον μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, που, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, εξόντωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Μιλάμε για κατά συρροή δολοφόνους, εφόσον επαναλαμβάνουν διαρκώς την ίδια τεχνική.
Για να καταλάβει κάποιος για τι μιλάμε, πρέπει να γνωρίζει μερικά βασικά πράγματα. Η παροιμιώδης "αγγλοφιλία" των Ελλήνων είναι "κατασκευασμένη" από τους Γερμανούς. Ο Γερμανός Άρμανσμπεργκ ήταν αυτός, ο οποίος έκανε "άρρωστα" αγγλόφιλη την Ελλάδα. Οι βίαιοι Γερμανοί στρατιώτες τού Όθωνα αυτήν την αγγλοφιλία ενίσχυαν. Γιατί; ...Για να λειτουργήσει το σχέδιο. Εφόσον είχαν επιλέξει το "παιχνίδι" τού "καλού" και του "κακού", έπρεπε να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες, όπου το θύμα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τους συμμορίτες. Εφόσον ο θρόνος τής Αγγλίας θα ήταν η "κορυφή" τού σχεδιασμού τους, αυτός έπρεπε να προστατευτεί. Άρα; ...Άρα ο "κακός" θα ήταν πάντα το κράτος τής Γερμανίας, σε όποια μορφή κι αν εμφανίζονταν.
 
Η Γερμανία θα "μαστίγωνε" τα θύματα και ο Θρόνος τής Βρετανίας θα "εισέπραττε" τα κέρδη τής "παρηγορήτρας" και "αρωγού". Η Γερμανία θα εμφανιζόταν ως φορέας ολοκληρωτισμού και η Μοναρχική Βρετανία θα εμφανιζόταν σαν προστάτης τής Δημοκρατίας. Η Γερμανία θα εμφανιζόταν ως ο "δολοφόνος" και ο γερμανικός Θρόνος τής Βρετανίας, από κοινού με τους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους, θα αποφάσιζαν αν τα κέρδη θα "πήγαιναν" προς τη Βρετανία ή προς τις ΗΠΑ ...Δικά τους "μαγαζιά" ήταν καί τα δύο.
Αυτό ήταν το κόλπο. Οι Γερμανοί Σάξεν-Κόμπουργκ-Γκότα, Ρότσιλντ και Ροκφέλερ χρηματοδοτούσαν τον "υπόκοσμο" της Ευρώπης να τη διαλύει κάθε φορά που ήθελαν να επεκτείνουν τα συμφέροντά τους. Αυτά ήταν τα αφεντικά και χρηματοδότες τόσο του Γερμανού Χίτλερ όσο και του Στάλιν. Ποιος ήταν ο στόχος τους; ...Η Ευρώπη ...Η απόλυτη κτήση τής Ευρώπης ...Όχι απλά η κατάκτησή της, αλλά στην κυριολεξία η απόκτησή της με όρους ιδιοκτησίας. Για να πετύχουν αυτόν τον στόχο απλά επανέλαβαν την τεχνική εκείνη, την οποία είχαν δοκιμάσει λίγα χρόνια νωρίτερα στην Ελλάδα.
Ό,τι ήταν ο "ατυχής πόλεμος" του 1897 για την Ελλάδα, ήταν οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι για την Ευρώπη ...Ήταν οι "στημένοι" πόλεμοι, προκειμένου οι τοκογλύφοι να μετατρέψουν την πιο πλούσια ήπειρο των αρχών τού προηγούμενου αιώνα σε έναν "γίγαντα" με χρέη ...Να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια ανήμπορη να τους ξεφορτωθεί "Ελλάδα" ...Να την μετατρέψουν σε μια "αποικία" χρέους. Με τους παγκόσμιους πολέμους κατόρθωσαν και πέτυχαν τα ίδια πράγματα, τα οποία είχαν πετύχει στην Ελλάδα των αρχών τού εικοστού αιώνα.
Ισοπέδωσαν την Ευρώπη και την έφεραν στην ανάγκη να ζητήσει "δανεικά". Οι ίδιοι, δηλαδή, οι οποίοι χρηματοδότησαν τους "κακούς" που ισοπέδωσαν την Ευρώπη, ήταν αυτοί, που, σαν "καλοί", δάνεισαν στους Ευρωπαίους να ανασυγκροτηθούν. Δάνεισαν, τρόπος του λέγειν, εφόσον τα πάντα ήταν "πέτσινα". Τότε έγινε η περίφημη διάσκεψη του Μπρέττον Γουντς. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι τοκογλύφοι είχαν αποκαλύψει τις προθέσεις τους. Τι έκαναν; ...Στέρησαν την ανεξαρτησία των κρατών τής Δύσης ...Μια ανεξαρτησία, η οποία - ως γνωστόν - εξασφαλίζεται και από την ανεξαρτησία τής νομισματικής τους πολιτικής. Εντελώς αυθαίρετα αντικατέστησαν τον χρυσό με το δολάριο και πάνω του "έδεσαν" όλα τα εθνικά νομίσματα της Ευρώπης.
Ενώ μέχρι τότε όλα τα εθνικά νομίσματα συνδέονταν απευθείας με τον χρυσό, από εκείνη τη στιγμή θα συνδέονταν με το δολάριο, το οποίο θα ήταν το μόνο που θα συνδεόταν άμεσα με τον χρυσό. Ποιο το κέρδος για τους Αμερικανούς; ...Η δική τους αυθαίρετη άμεση σύνδεση με τον χρυσό θα τους έδινε τον έλεγχο όλων των εθνικών νομισμάτων, τα οποία συνδεόταν πλέον έμμεσα με τον χρυσό ...Απλά πράγματα ...Τα φωτοτυπικά μηχανήματα της FED δεν βγάζουν χρυσό, αλλά μπορούν να βγάλουν δολάρια με τον τόνο. Από τη στιγμή που ο κόσμος "έβλεπε" δολάρια και όχι χρυσό, κανένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα στη FED.
 
Αυτό ήταν το ζητούμενο γι' αυτούς, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες τής FED ...Το ζητούμενο για τους Ρότσιλντ, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν ολόκληρη τη συμμορία ...Το ζητούμενο για τους απόγονους του γεννηθέντα στη Φρανκφούρτη Γερμανοεβραίου Mayer Amshell Rothscihild, οι οποίοι γνώριζαν ότι ο έλεγχος του νομίσματος ενός κράτους θέτει αυτόν που τον επιτυγχάνει υπεράνω των νόμων ...Θέτει αυτόν που τον επιτυγχάνει πραγματικό τύραννο των κρατών. Τύπωναν χρήμα ανεξέλεγκτα και χωρίς αυτό να συνδέεται με καμία "αξία", ώστε να υπάρχει ένα "μέτρο" που θα προστάτευε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι έβαζαν τις εθνικές τους οικονομίες ως "υποθήκες".
Αυτό ήταν το ζητούμενο για τα αφεντικά τού Ρούσβελτ και του Τσόρτσιλ. Αυτό ήταν το ζητούμενο για τους "ιδιοκτήτες" τού Χίτλερ και του Στάλιν. Αποσύνδεσαν όλες τις οικονομίες από τον χρυσό και τις συνέδεσαν με το δολάριο και άρα με τα φωτοτυπικά τους μηχανήματα. Θα χρηματοδοτούσαν την παγκόσμια οικονομία με "πέτσινα" δολάρια. Κίνδυνος πληθωρισμού δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, εφόσον η καταστροφή πάντα φέρνει ανάπτυξη. Όταν γκρεμίζεις τις υποδομές, τις οποίες έχουν ανάγκη οι άνθρωποι για να ζήσουν, πάντα θα έχει δουλειά γι' αυτούς που θα τις χτίσουν από την αρχή και άρα θα υπάρχει ανάπτυξη.
Όταν αυτήν την ανάπτυξη τη χρηματοδοτείς με πράσινα "χαρτάκια" τύπου "Μονόπολης", τότε στην πραγματικότητα μετατρέπεις σε πλούτο τις φωτοτυπίες σου. Κατάλαβε ο αναγνώστης το κόλπο; Κατάλαβε πώς οι χρεοκοπημένες ΗΠΑ κατόρθωσαν και "χρηματοδότησαν" ολόκληρο τον Δυτικό Κόσμο; Τότε δημιουργήθηκε το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, που έλεγχαν απόλυτα όλες τις κεντρικές τράπεζες των κρατών του κόσμου. Τότε "υποθηκεύτηκαν" οι εθνικές ανεξαρτησίες όλων των κρατών τού Δυτικού Μπλοκ. Ό,τι ήταν ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος για την κατεστραμμένη Ελλάδα τού "ατυχούς" πολέμου, ήταν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα για την κατεστραμμένη Ευρώπη των "ατυχών" παγκοσμίων πολέμων.
Γι' αυτόν τον λόγο χρηματοδότησαν τον Χίτλερ σε έναν πόλεμο χωρίς πραγματικό στόχο και σκοπό. Μόνον η καταστροφή τούς ενδιέφερε και αυτήν τους την πρόσφερε ο κάφρος ο Χίτλερ και τα μιλιούνια των αφελών βαρβάρων που τον ακολουθούσαν ...Απλά πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο η συμμορία των Γερμανών βασιλέων τής Βρετανίας και οι Γερμανοεβραίοι τοκογλύφοι τής Νέας Υόρκης "έσπρωχναν" τη Γερμανία στους πολέμους και μετά όχι μόνον την προστάτευαν, για να μην την διαλύσουν τα θύματά της, αλλά τη βοηθούσαν να ανακάμψει ταχύτερα από τους υπολοίπους, ώστε να επιτεθεί ξανά. Γι' αυτόν τον λόγο έφτιαξαν τον μύθο τού γερμανικού "θαύματος". Έπρεπε να κρυφτούν λεπτομέρειες του σχεδιασμού, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν επικίνδυνες.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο οι τοκογλύφοι και οι Γερμανοί συμμορίτες έλεγξαν απόλυτα τη Δυτική Ευρώπη. Οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, οι οποίοι έλεγχαν ταυτόχρονα την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, "ρυθμίζοντας" τις μεταξύ τους σχέσεις, ήταν αυτοί που έλεγχαν τη Δυτική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση, "ρυθμίζοντας" επίσης τις μεταξύ τους σχέσεις. Γι' αυτόν τον λόγο έδωσαν τη μισή Ευρώπη στον υπάλληλο Στάλιν. Του την έδωσαν, για να τρομοκρατεί τους απείθαρχους και αυτός έκανε τη δουλειά τους στο ακέραιο ...Τη δουλειά τής γνωστής συμμορία των Γερμανών Σάξεν-Κόμπουργκ-Γκότα, Ρότσιλντ και Ροκφέλερ ...γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως.
Μιλάμε για μια κατάσταση, που, αν δεν ήταν τραγική, θα ήταν για γέλια ...Μιλάμε για "συμμορία" τής κωμωδίας, που θα έκανε τους "Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης" των Μόντυ Πάυθον να μοιάζουν με δράμα ...Μιλάμε για το γυφταριό τής τοκογλυφίας τής Φρανκφούρτης, που επί αιώνες δεν τους άφηναν να απομακρύνονται ούτε δυο στενά από τον βρομερό δρόμο που τους είχαν παραχωρήσει για να "λειτουργούν" ...Μιλάμε για το "ευγενές" κατακάθι τής ανθρώπινης κοινωνίας, που από την ανεξέλεγκτη αιμομιξία και τις συνεχείς ενδογαμίες είναι πραγματικά επιτυχία να βλέπεις έναν άνθρωπο να στέκεται στα δύο του πόδια και να μην είναι ο λάρυγγάς του συνέχεια του σφιγκτήρα του.
Αυτοί δυστυχώς "μάτωσαν" τον κόσμο περισσότερο και από τον πιο άγριο και βάρβαρο Τζέγκις Χαν ...Οι Σιωνιστές πορνοβοσκοί - σαν τον Στρος Καν - ή οι "γαλαζοαίματοι" παιδεραστές - σαν τον Γερμανό σύζυγο της Γερμανίδας βασίλισσας της Αγγλίας—. Όλα αυτά με "στρατό" τούς αγράμματους αναγνώστες των εκάστοτε Bild, που οι πιο πετυχημένοι απ' αυτούς είναι σαν τον τενεκέ Χένες, ο οποίος "μάλωνε" τους Έλληνες για τη φοροδιαφυγή και σήμερα βρίσκεται φυλακή εξαιτίας φοροδιαφυγής.


Γιατί η Ελλάδα είναι πολύτιμη για το σύστημα;
Τι σχέση έχει το 1945 με το 2015.


Έχοντας υπόψη του κάποιος τους στόχους της "συμμορίας" μπορεί να καταλάβει και τις ανάγκες του σχεδιασμού τους ...Με βάση αυτά, τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, θα υπέθετε κανείς ότι θα τους αρκούσε να βάλουν τον Χίτλερ να ισοπεδώσει την Ευρώπη και μετά να καθίσουν με τον δήθεν "εχθρό" τους Στάλιν να μοιράσουν αυτόν τον - αδύναμο να αντιδράσει - κόσμο. Αρκούσε όμως αυτό; Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και τα μυστικά. Είναι μερικά πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν με την απλότητα που νομίζουμε. Όλοι, για παράδειγμα, γνωρίζουν ότι η μεταπολεμική Τάξη Πραγμάτων "θεμελιώθηκε" στη Γιάλτα ...Στη Γιάλτα υποτίθεται πως έγινε το "μοίρασμα" του κόσμου εκείνη την εποχή και αυτό το γνωρίζουν όλοι.
Αυτό, το οποίο δεν γνωρίζουν, είναι πως δεν μοιράζεται ο κόσμος μεταξύ "συνεταίρων" σε φιλικό "κλίμα". Δεν είναι οι άνθρωποι ζώα, για να τους μοιράζεις όπως σε βολεύει. Πρέπει να τους παγιδεύσεις και αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Κανένας λαός, δηλαδή, δεν θα δεχόταν "κηδεμόνες", όταν αυτό θα φαινόταν τόσο προφανές και τόσο "στημένο". Επειδή δηλαδή "συμφώνησε" ο Στάλιν με τον Ρούσβελτ να μοιράσουν τον κόσμο, ο κόσμος θα αποδεχόταν τη μοιρασιά; Επειδή συμφώνησαν μερικοί καραγκιόζηδες να μοιραστούν τον κόσμο, οι άλλοι απλά θα υπάκουαν και δεν θα αντιδρούσαν;
 
Γιατί ν' αποδεχθούν οι Πολωνοί μια συμφωνία, η οποία υποθήκευε το εθνικό τους μέλλον και μάλιστα από τους μισητούς Ρώσους και δεν ρωτήθηκαν οι ίδιοι γι' αυτήν; Γιατί να αποδεχθούν οι Τσέχοι τη ρωσική στρατιωτική παρουσία και Κατοχή και άρα το "ψαλίδισμα" της ελευθερίας τους; Το ίδιο συνέβαινε και από την άλλη πλευρά. Γιατί να αποδεχθούν οι Ιταλοί τις αμερικανικές βάσεις στην επικράτειά τους; Γιατί να αποδεχθούν οι Δανοί τη βαριά στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στην περιβαλλοντικά "εύθραυστη" Γροιλανδία; Επειδή τα συμφώνησαν αυτοί, οι οποίοι παρίσταναν τα "αφεντικά" τού κόσμου; ...Ένας μεθύστακας, ένας σακάτης κι ένας μισότρελος;
Άρα; ...Άρα αυτό, το οποίο έγινε στη Γιάλτα, ήταν ένα μόνον μέρος τής μεταπολεμικής "παράστασης" και όχι το "όλον" της ...Ήταν ένα "προσχέδιο" τού μεταπολεμικού κόσμου, το οποίο έπρεπε να υπερδιαφημιστεί, ώστε να το γνωρίζει ο κόσμος, για να αποτελέσει τη βάση ενός προβοκατόρικου σχεδιασμού ...Ένα "προσχέδιο", το οποίο, αν δεν υποστηριζόταν από μια σειρά άλλων ενεργειών, θα ήταν "κενό γράμμα". Αυτό το "προσχέδιο" περιέγραφε μια αυθαίρετη "μοιρασιά", την οποία έκαναν με το "μυαλό" τους οι ισχυροί και την οποία, όταν θα προσπαθούσαν να τη φέρουν σε εφαρμογή, θα έβρισκαν μπροστά τους την αντίδραση ...Γενική αντίδραση σε Ανατολή και Δύση.
Θα αντιδρούσαν δηλαδή οι λαοί, οι οποίοι "έπεσαν" ερήμην τους στο "μερίδιο" τού Στάλιν και θα αντιδρούσαν και οι λαοί, οι οποίοι επίσης ερήμην τους "έπεσαν" στο "μερίδιο" των Αμερικανών. Άρα; ...Άρα έπρεπε να γίνει κάτι, το οποίο θα μετέτρεπε έναν "φιλικό" διακανονισμό μεταξύ ιμπεριαλιστών σε μια υπόθεση ζωής και θανάτου για τους υπόλοιπους λαούς ...Σε μια εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για να ζήσουν οι λαοί. Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης αυτού του "διακανονισμού" θα γινόταν αιτία πολέμου μεταξύ των λαών του κόσμου. Ο οποιοσδήποτε επιχειρούσε να παραβιάσει αυτόν τον "διακανονισμό", θα γινόταν μισητός εχθρός των λαών.
 
 Αυτά, δηλαδή, τα οποία "μοιράστηκαν" σε Συνθήκες συμμορίας, θα έπρεπε με κάποιο "κόλπο" να τα μετατρέψουν σε ζωτικής σημασίας συμφέροντα για τους λαούς. Τα "χαμόγελα" των συνεταίρων έπρεπε με κάποιο τρόπο - προφανώς τεχνητό - να γίνουν "μορφασμοί" μίσους μεταξύ "εχθρών". Σε αυτήν την κατάσταση έπρεπε να συμμετέχουν και οι λαοί ...Οι λαοί, οι οποίοι όχι μόνον δεν θα αντιδρούσαν στο "μάντρωμά" τους, αλλά θα το θεωρούσαν "ευλογία", που τους προστάτευε από τους "κακούς", οι οποίοι βρίσκονταν στο "απέναντι" στρατόπεδο.
Αυτό ήταν το ζητούμενο για τους συμμορίτες ...Να παρασύρουν τους λαούς σε έναν μεταπολεμικό "διακανονισμό", ο οποίος θα τοποθετούσε τους ίδιους σε όλα τα κράτη ως "ελεγκτές-δανειστές". Γι' αυτόν τον λόγο μιλήσαμε για επανάληψη του σχεδιασμού τού "ατυχούς πολέμου" τής Ελλάδας. Η ρωσική αυτοκρατορία θα γινόταν ένα "φόβητρο" για την Ευρώπη όμοιο με την οθωμανική αυτοκρατορία απέναντι στην Ελλάδα τού 1897. Από εκεί και πέρα οι Σιωνιστές Γερμανοεβραίοι τοκογλύφοι τής Νέας Υόρκης θα δάνειζαν τα κράτη και θα έλεγχαν τόσο τις ηγεσίες τους όσο και τις οικονομίες τους. Θα ίδρυαν και θα εγκαθιστούσαν μέσα στα κράτη "θεσμούς" σαν κι αυτούς που σήμερα γνωρίζουμε ..."Θεσμούς" καθόλου καινούργιους, εφόσον το πρότυπό τους είναι ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος - γερμανικής εμπνεύσεως - , ο οποίος επιβλήθηκε στην Ελλάδα τού 1897.
Τι χρειαζόταν λοιπόν, ώστε να φέρουν τους λαούς σε θέση τέτοια, που να τους δώσουν οικειοθελώς αυτό, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να τους το πάρουν ούτε με πολεμική βία; ...Χρειαζόταν αυτό, το οποίο κάνουν πάντα οι συμμορίτες ...Χρειαζόταν μια προβοκάτσια ...Μια ψευδοκατάσταση, η οποία θα τρομοκρατούσε τους λαούς και θα τους "έστρεφε" προς την "ασφάλεια" που "πουλούσαν" οι τοκογλύφοι ...Μια προβοκάτσια, η οποία το αρχικό "προσχέδιο" τής Μάλτας θα το εμφάνιζε σαν μια επιλογή, η οποία δεν έπρεπε να ανατραπεί σε καμία περίπτωση. Χρειαζόταν, δηλαδή, μια περίπτωση λαού, ο οποίος θα απειλούσε με "ανατροπή" τη μοιρασιά τής Γιάλτας και άρα θα απειλούσε το "βόλεμα" των υπολοίπων ...Μια περίπτωση λαού, η οποία με τις ενέργειές της θα "αποδείκνυε" ότι οι Ρώσοι ήταν "κακοί" και όχι "καλοί", όπως οι Αμερικανοί.
Ποιο ήταν το ιδανικότερο κράτος για μια τέτοια προβοκάτσια; ...Ένα μικρό, εύκολο στη διαχείριση και απόλυτα ελεγχόμενο κράτος, που να είναι ταυτόχρονα και διάσημο; ...Αυτό, που λέγαμε στην αρχή του κειμένου ...Αυτό, το οποίο πάντα έχουν υπόψη τους οι Σιωνιστές, όπως μας αποκάλυψε ο Εβραίος Μασόνος ...Η Ελλάδα ...Η διάσημη Ελλάδα, που εκείνη την εποχή ζούσε "μεγαλεία", εφόσον με τον λυσσαλέο αντιναζιστικό αγώνα της "θύμιζε" στους πάντες τα αρχαία μεγαλεία. Ελέγχοντας τα παγκόσμια ΜΜΕ αυτήν την εφήμερη θετική διασημότητα της Ελλάδας, μπορούσαν να την κάνουν δυσφήμιση. Πώς; ...Εμφανίζοντας τον τιτάνιο αγώνα τής Ελλάδας απέναντι στον ναζισμό σαν αγώνα υπέρ ενός άλλου είδους φασισμό.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέμε; Το πιο σημαντικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο ελληνικός Εμφύλιος, γιατί αυτός τον έκανε κερδοφόρο γι' αυτούς που τον δρομολόγησαν. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε τίποτε να πάρει την τελική του μορφή. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε η Ρωσία να εμφανίζεται σαν το "φόβητρο" των ευρωπαϊκών λαών με τις κρυφές επιδιώξεις. Ο ρόλος τής Γερμανίας ήταν σημαντικός για την "κατεδάφιση" της παλιάς Ευρώπης, αλλά ο ρόλος τής Ελλάδας ήταν εκείνος, ο οποίος θα αποτελούσε τον θεμέλιο "λίθο" τής δόμησης της νέας Ευρώπης. Η Γερμανία έπαιξε τον ρόλο της, που ήταν να ισοπεδώσει την Ευρώπη. Η Γιάλτα έγινε, για να "οριοθετηθούν" τα "οικόπεδα" πάνω σε μια ισοπεδωμένη Ευρώπη. Ο ελληνικός Εμφύλιος όμως ήταν αυτός, ο οποίος θεμελίωσε τον μεταπολεμικό σχεδιασμό, που ήταν το τελικό ζητούμενο του πολέμου.
Αν δηλαδή θεωρήσουμε ως ζητούμενο του πολέμου τον έλεγχο της Ευρώπης και την υποταγή των λαών της στους Αμερικανούς, τότε τίποτε δεν θα κατάφερναν χωρίς τον ελληνικό Εμφύλιο. Η "μοιρασιά" τής Γιάλτας θα ήταν μια τζάμπα άσκηση επί χάρτου ...Μια ακόμα υπόθεση εργασίας από τις πολλές που κατά καιρούς εμφανίζονται στα γραφεία των μυστικών υπηρεσιών των ιμπεριαλιστών ...Ένα ανέφικτο "όνειρο" ...από τα πολλά που παρουσιάζουν κατά καιρούς οι γραφειοκράτες των ιμπεριαλιστών. Ο ελληνικός Εμφύλιος τα κατέστησε όλα αυτά δυνατά. Ο ελληνικός Εμφύλιος "όπλισε" τα δύο "Μπλοκ", επειδή υποτίθεται κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των αντιμαχομένων για τη μεταξύ τους μοιρασιά.
Ο ελληνικός Εμφύλιος και η πρωτοφανής βιαιότητά του ήταν εκείνη, η οποία τρομοκράτησε τους Ευρωπαίους. Φοβήθηκαν οι Ευρωπαίοι μη τυχών και έχουν την τύχη των Ελλήνων. Φοβήθηκαν τη Ρωσία, η οποία υποτίθεται ότι "όπλιζε" αδέρφια να στραφούν το ένα εναντίον τού άλλου. Φοβήθηκαν οι Ευρωπαίοι τους "πεμπτοφαλαγγίτες" κομμουνιστές τής Μόσχας, οι οποίοι ήθελαν να αρπάξουν τα κράτη και να της τα προσφέρουν ως "λεία". Φοβήθηκαν τη βιαιότητα των κομμουνιστών σφετεριστών.
Από την άλλη πλευρά εκτίμησαν τη σθεναρή και επίσης βίαιη αντίδραση των "προστατών". Εκτίμησαν την "προσήλωσή" τους στον στόχο τής διατήρησης του Δυτικού "Κόσμου" όπως τον περιέγραφε η Συνθήκη τής Γιάλτας. Δεν ενοχλήθηκε κανένας από τις ωμότητες των "δημοκρατών" στον αγώνα για τη "Δημοκρατία". Δεν ενοχλήθηκε κανένας για την εξωτερική παρέμβαση της γερμανικής συμμορίας στα εσωτερικά μιας ανεξάρτητης χώρας. Όλοι είχαν κάποιο λόγο να ανέχονται τον ελληνικό Εμφύλιο και να σπεύσουν να παράσχουν "γη και ύδωρ" στους "σωτήρες", προκειμένου να μην βρεθούν στη θέση τής Ελλάδας ...Προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι στις γειτονιές τους με τους σταλινικούς και τα "κονσερβοκούτια" τους.
Από τη στιγμή λοιπόν που ένας ελληνικός Εμφύλιος θα τους πρόσφερε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη στο "πιάτο", ήταν δεδομένο ότι θα τον δρομολογούσαν χωρίς καμία αναστολή. Τι πιο εύκολο για τους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους να προκαλέσουν τον Εμφύλιο; ...ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ...Αποικία χρέους ήταν και θα έκανε ό,τι τους βόλευε ...Δικό τους το μαχαίρι, δικό τους και το "καρπούζι" ...Δικό τους το Παλάτι των Γερμανών βασιλέων, το οποίο μπήκε επικεφαλής τής μιας πλευράς και δικό τους και το χαφιεδομάγαζο του ΚΚΕ, το οποίο μπήκε επικεφαλής τής άλλης.
Και σε αυτό το απίστευτο έγκλημα κατά τού ελληνισμού υπάρχει γερμανική ευθύνη ...Υπάρχει ευθύνη τού "εργαλείου" τής συμμορίας των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων και των "ευγενών" Γερμανών. Η ναζιστική Γερμανία τής αγράμματης πλέμπας ήταν αυτή, η οποία προετοίμασε την Ελλάδα για τον Εμφύλιο. Έτσι εξηγούνται και τα όσα παράδοξα την αφορούν λίγες ώρες πριν την ήττα της. Δεν εξηγείται διαφορετικά η πρωτοφανούς εντάσεως - μοναδική σε ολόκληρη την κατακτημένη Ευρώπη - καταστροφική της μανία στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας πως ήταν θέμα χρόνου η προβλεπόμενη ήττα της, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, για να γίνει ο Εμφύλιος αναπόφευκτος.
 
Τι έκανε; ...Όπλισε τους Γερμανοτσολιάδες και τους ενθάρρυνε να εγκληματούν εις βάρος τού πληθυσμού. Ακόμα και λίγες ημέρες πριν την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα έστελναν τους Ταγματασφαλίτες σε μικτές ομάδες με τους Ναζί να κάνουν εκκαθαριστικές δήθεν "αντικομμουνιστικές" επιχειρήσεις εις βάρος τού πληθυσμού τής υπαίθρου. Την ίδια ώρα ισοπέδωναν τις υποδομές τής χώρας, προκειμένου να φέρουν τον λαό σε απόγνωση ...Προκειμένου να φέρουν τον λαό σε τέτοια κατάσταση, που να είναι έτοιμος να πάρει τα όπλα εναντίον αυτών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως συνεργάτες των Γερμανών.
Η "παγίδα" δυστυχώς είχε στηθεί αριστοτεχνικά. Όταν όλη η Ευρώπη γιόρταζε την απελευθέρωση, οι Έλληνες κατέστρωναν σχέδια για την αλληλοσφαγή τους ...Τα θύματα για να σφάξουν τους θύτες και οι θύτες για να τη "γλιτώσουν", εξυπηρετώντας τον σχεδιασμό των αφεντικών. Αυτός ήταν ο στόχος των Γερμανών τις τελευταίες ημέρες τής Κατοχής ...Προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους και με ένα απίστευτα δολοφονικό μένος να ξεκινήσουν έναν "κύκλο" αίματος, ο οποίος εύκολα στη συνέχεια θα γινόταν εμφύλιος σπαραγμός. Έκαναν απίστευτα εγκλήματα σε χρόνο τέτοιο, που δεν δικαιολογούσε καμία στρατηγική επιδίωξη και καμία λογική.
 
Αυτές ήταν οι εντολές των τοκογλύφων τής Wall Street και αυτό έκαναν. Αυτές ήταν οι εντολές των αφεντικών τού ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που περίμεναν τον ελληνικό Εμφύλιο να ολοκληρωθεί, ώστε να "μπουν" σε όλα τα κράτη ...Να "μπουν" στα τρομοκρατημένα πλέον κράτη. Την ώρα που οι Έλληνες προετοιμάζονταν για Εμφύλιο, οι "Τόμσεν" τής εποχής ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους, για να επιθεωρήσουν τα κράτη. Στην Ελλάδα οι Γερμανοί "παραχώρησαν" τους συνεργάτες τους στα "αφεντικά" τους και όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο μακελειό. Δεν κατέστρεψαν αλλά κληροδότησαν όλους τους φακέλους των δωσίλογων στους Αμερικανούς και έτσι ήταν εύκολο να βρεθεί ο προδοτικός κόσμος, ο οποίος θα δρομολογούσε τον Εμφύλιο ...Τον Εμφύλιο, τον οποίο επιθυμούσαν οι ισχυροί για τον σχεδιασμό τους και ο οποίος θα ήταν σωτήριος για τους δωσίλογους. Προετοίμασαν τον Εμφύλιο και εγκατέλειψαν την Ελλάδα.
Μετά μας έστειλαν το "μοιραίο" πρόσωπο αυτού του Εμφυλίου ...Τον Ζαχαριάδη ...Τον Ζαχαριάδη, τον οποίο τον προστάτευαν από κοινού όλοι μαζί οι "συνέταιροι" ...Τον Ζαχαριάδη, τον οποίο τον προστάτευαν οι Ναζί στη Γερμανία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ...Τον Ζαχαριάδη, τον οποίο έστειλαν με δικά τους χρήματα και μέσα οι Αμερικανοί στην Ελλάδα, για να πυροδοτήσει τον Εμφύλιο πόλεμο ...Τον Ζαχαριάδη, τον οποίο τον "χρέωσαν" στη Ρωσία και τον παρέδωσαν σ' αυτήν για τη μεταπολεμική "αποθήκευσή" του στη Σιβηρία, προκειμένου να προστατευτούν τα μυστικά τού σχεδιασμού. Μόνον την περίπτωση Ζαχαριάδη να ερμηνεύσει κάποιος, θα καταλάβει ποιοι ακριβώς ήταν οι συνέταιροι και πόσο ακριβής ήταν ο σχεδιασμός τους ...Ούτε μία στιγμή δεν αφέθηκε ο σχεδιασμός εκτός ελέγχου.
Αυτό ήταν το κόλπο. Και πάλι χρησιμοποίησαν τη μόνιμη και σίγουρη "παγίδα" για τον ελληνισμό ...Χρησιμοποίησαν τη Ρωσία. Έβαλαν τους χαφιέδες τής KGB να ξεκινήσουν τις προβοκάτσιες υπέρ της Ρωσίας. Ο λαός παρακολουθούσε αρχικά χωρίς να αντιδρά, γιατί κάποιοι είχαν βάλει και πάλι τους παπάδες να "θυμηθούν" τις προφητείες των "Πατροκοσμάδων" ...Τους έβαλαν μπροστά να μιλάνε για "Μόσκοβους", που "χαρίζουν" λευτεριά ...Το "ξανθό γένος", που θα μας χαρίσει την Κωνσταντινούπολη. Το "δούλεμα" συνεχίστηκε, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο ...Απελευθέρωση, εθνικός θρίαμβος "αποθέωση".  
 Η γερμανική βία "έσπρωχνε" τους Έλληνες στη ρωσική "ελπίδα" και οι δωσίλογοι άρχισαν να εμφανίζονται σαν οι μοναδικοί εκφραστές τής "νομιμότητας", της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ό,τι έκαναν οι Βαυαροί χωροφύλακες με τους αγωνιστές τού '21, που με τη σκληρότητά τους τούς "έσπρωχναν" τους ήρωες της Επανάστασης στη Ρωσία των "αδερφών" Ρώσων, για να παγιδεύσουν την Ελλάδα στην "αγγλοφιλία".
Με τους Ρώσους τού Στάλιν, δηλαδή, δημιουργούσαν τη "λάθος" επιλογή, για να εμφανίζονται οι ίδιοι σαν η μοναδική "σωστή" επιλογή. Οι βάρβαροι Γερμανοί "έσπρωξαν" με πολύ βία τους "αιρετικούς" στη ρωσική "αγκαλιά", για να φέρουν τις δικές τους ηγεσίες στη βρετανική "νομιμότητα", η οποία αντιπροσώπευε - αυθαίρετα πάντα - τις δυτικές αξίες τής "αναγέννησης", της ελευθερίας και της "δημοκρατίας". Γι' αυτήν την "ύποπτη" Ελλάδα η "άτιμη" και "σταλινική" Ρωσία πήγε να "ρίξει" τις "καλές" και "τίμιες" ΗΠΑ και κατ' επέκταση τον Δυτικό Κόσμο. Η "άτιμη" Ρωσία δεν σεβάστηκε τη "μοιρασιά" τής Γιάλτας και πήγε να την αλλάξει ...Η τρομερή Ρωσία, η οποία ήταν πλέον πυρηνική δύναμη. Τρόμος πάνω από την Ευρώπη.
Ο αναγνώστης καταλαβαίνει και πάλι τον λόγο επιλογής τής Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο. Αυτό, δηλαδή, που είπε ο Ουγγροεβραίος Μασόνος. Είναι το "σύμβολο" της Ευρώπης. Ενδιαφέρει ολόκληρο τον κόσμο η συμπεριφορά της ...Ενδιαφέρει ολόκληρο τον κόσμο η επιλογή της. Δεν είναι μια "Λιθουανία", η οποία μπαίνει ως "συν-πλην" στις μοιρασιές και δεν ενδιαφέρει κανέναν η επιλογή της. Η Ελλάδα κάνει τη "διαφορά", που μπορεί να τρομάξει ή να απογοητεύσει ή να εξοργίσει τον κόσμο τής Δύσης.
Όταν η Ελλάδα "προδίδει" τη Δημοκρατία, για να ανέβει στο "άρμα" τού κομμουνισμού, ολόκληρη η Δύση "ταράζεται" ...Όλοι οι λαοί πανικοβάλλονται. Γιατί; ...Γιατί η Ελλάδα είναι η "μητέρα" όλων των αξιών τού Δυτικού Πολιτισμού ...Η "μητέρα" όλων των λαών τής Δύσης. Όταν αυτή η "μητέρα" εγκαταλείπει τα παιδιά της για να "σωθεί" η ίδια, μιλάμε για προδοσία ασυγχώρητη ...Όταν η "μητέρα" τής Δημοκρατίας "πηδάει" από το "άρμα" της, για ν' "ανέβει" σε αυτό του κομμουνισμού, τότε της αξίζει ο βασανισμός και η απάνθρωπη τιμωρία.


Η τελευταία φάση ενός δαιμονικού σχεδίου.
Όλη η Ευρώπη μια "Ελλάδα".
Ιδιωτικοποίηση μέσω Μνημονίων.
Το "κόλπο" σε πλήρη εξέλιξη.


Σήμερα, εβδομήντα χρόνια μετά από την "τακτοποίηση" των συνεπειών τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βαδίζουμε στην τελική "φάση" τού σχεδίου ...Στην τελική φάση ενός σχεδίου, το οποίο είχε δρομολογηθεί στην εποχή των πρώτων
Ολυμπιακών Αγώνων τής Αθήνας ...Ενός σχεδίου, το οποίο στόχο έχει την ολοκληρωτική και παντοτινή κατάκτηση των πάντων από την πλευρά των συνωμοτών. Πρακτικά ο στόχος τους είναι ο πάγιος στόχος που έχουν όλοι οι τοκογλύφοι. Στόχος ήταν τα αρχικά δάνεια τής μεταπολεμικής "βοήθειας" προς όλα ευρωπαϊκά κράτη να τα κάνουν δικούς τους τίτλους ιδιοκτησίας όλων των κρατών. Στόχος τους ήταν να μετατρέψουν την υπερχρέωση των κρατών σε ξεπούλημα ...Να μετατρέψουν, δηλαδή, τις περιουσίες των λαών σε "λεία", που θα την αρπάξουν.
Για να γίνει βέβαια αυτό, καλλιεργήθηκε εκ του πονηρού η δήθεν επιχειρηματολογία τής δήθεν χρήσιμης για τους λαούς και τις οικονομίες τους ιδιωτικοποίησης. Τώρα δεν τους συμφέρει η κρατική πολιτική τής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα τους συνέφερε στις εποχές που δάνειζαν στα κράτη τρομερά ποσά για να χτίσουν τις υποδομές τους. Τώρα τους συμφέρει το αντίθετο ...Τώρα τους συμφέρει η ιδιωτικοποίηση, για να μπορούν να αγοράζουν αυτά, τα οποία με πολύ χρήμα και κόπο δημιούργησαν οι λαοί ...Τους συμφέρει να μην σταματά, δηλαδή, η αρπαγή τους σε "στεγανά", τα οποία αφορούν την κοινή ωφέλεια ή την κοινή ασφάλεια ή την κοινή εκπαίδευση ή τα αγαθά στρατηγικής σημασίας για τις κοινωνίες. Τίποτε και για κανέναν λόγο δεν θα εξαιρούνταν από την "αρπαγή" τους ...Από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τα νοσοκομεία και τα λιμάνια μιας χώρας, όλα θα γίνονταν "λεία" έτοιμη να παραχωρηθεί, για να "ξεχρεωθούν" τα χρέη" των λαών ...Γενική ιδιωτικοποίηση των πάντων με γνωστούς εκ των προτέρων τους ιδιώτες "ιδιωτικοποιητές".
 
Για να καταλάβει ο αναγνώστης τι επιχειρούν να κάνουν εις βάρος τής Ευρώπης οι συμμορίτες τής Wall Street, το Μπάκινχαμ και οι πληρωμένοι φονιάδες τού Βερολίνου, θα πρέπει να παρακολουθεί τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα. Όπως είπαμε πιο πάνω, τα πάντα είναι επαναλαμβανόμενα. Η Ελλάδα στον σχεδιασμό πάντα βρίσκεται ένα "βήμα" μπροστά από την Ευρώπη. Δεν είναι πολύτιμη μόνον για την επιτυχή δοκιμή των εφαρμογών, αλλά και για την τελική δρομολόγησή τους. Αν καταλάβει κάποιος τι έκαναν με την Ελλάδα, θα καταλάβει τι θέλουν να κάνουν με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την Ελλάδα την έβαλαν πρώτη στα "άσχημα", ώστε, όταν την βυθίσουν στα "τραγικά", να φαίνονται τα "άσχημα" στους Ευρωπαίους μια "χαρά". " ...Να βλέπουν οι Ευρωπαίοι τι έπαθαν οι Έλληνες και να αισθάνονται τη φτώχεια τους "χλιδή" ...Σαν κάτι υγιείς χαροκαμένους, οι οποίοι ένιωθαν πάμπλουτοι όταν έμαθαν ότι χαροπαλεύει ο Στιβ Τζόμπ ...Σαν κάτι βλογιοκομμένους, οι οποίοι ένιωθαν άγρια "σερνικά" όταν έμαθαν ότι ο όμορφος Χάτσον είναι gay.
Επαναλαμβάνεται δηλαδή ο σχεδιασμός λήξης τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Ελλάδα τη βύθισαν σε έναν αιματηρό Εμφύλιο πόλεμο και οι υπόλοιποι έβλεπαν μια "χαρά" την παρουσία των αμερικανοσιωνιστών "κηδεμόνων" στις πατρίδες τους. Τα "βουβάλια" μπήκαν στον ελληνικό "βάλτο" για να συγκρουστούν πατώντας τα "βατράχια" και οι υπόλοιποι "βάλτοι" αισθάνονταν ευνοημένοι απλά και μόνον επειδή τα "βουβάλια", όταν έμπαιναν σ' αυτούς, πρόσεχαν μην τους "πατήσουν". Δεν μπόρεσαν δηλαδή να διώξουν τα "βουβάλια" από τους "βάλτους" τους, αλλά τους έφτανε που δεν έτυχαν ανάλογης μεταχείρισης με τους Έλληνες ...Τους Έλληνες, που, όταν οι Ναζί κατακτητές έφευγαν, πυροβολώντας και σκοτώνοντας από τη μία πλευρά της Αθήνας, στην άλλη πλευρά ξεκινούσαν οι σταλινικοί τής Ρωσίας με τους δωσίλογους της Αγγλίας να πυροβολούνται μεταξύ τους.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα οι πάντες στην Ευρώπη είναι καταχρεωμένοι, αλλά μόνον η Ελλάδα είναι στοχοποιημένη. Οι πάντες είναι "λερωμένοι", αλλά μόνον η Ελλάδα "βρομιάρα". Σήμερα οι πάντες είναι έτοιμοι για χρεοκοπία, αλλά μόνον η Ελλάδα θα "ματώσει" εξαιτίας τής χρεοκοπίας. Αυτή είναι η διαφορά. Όλοι θα "ρυθμιστούν" με "Μνημόνια", έστω και εις βάρος των ελευθεριών τους, αλλά η Ελλάδα προβλέπεται να "ματώσει" εξαιτίας των "Μνημονίων". Αυτό, για να το καταλάβει ο αναγνώστης, θα πρέπει να το δει από την αρχή όπως εξελίχθηκε. Την Ελλάδα την οδήγησαν σε τεχνητή κρίση δανεισμού, για να την οδηγήσουν πρώτη στο Μνημόνιο. Ενώ δηλαδή βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με όλους τους υπόλοιπους, της προκάλεσαν "τεχνητούς" πόνους, για να "γεννήσει" το πρόβλημα του χρέους πρώτη απ' όλους.
Αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα οδηγούσε στο "Μνημόνιο", θα το χρησιμοποιούσαν, για να καταστρέψουν εκ των έσω την οικονομία της, προκειμένου να την φέρουν σε αδιέξοδο ...Να την οδηγήσουν στην "ασφυξία". Γιατί; ...Για να την κάνουν να έχει διαφορετικές ανάγκες από τους υπόλοιπους ...Για να την ωθήσουν στη λάθος "επιλογή" ...Στη μονίμως ίδια λάθος ρωσική επιλογή. Αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο της εισαγωγής τής Ελλάδας στο Μνημόνιο "μπροστά" απ' όλους. Η Ελλάδα θα καταστρεφόταν με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, ώστε να "απομακρυνθεί" από όλους τους υπόλοιπους και ταυτόχρονα οι ίδιοι θα είχαν τη δυνατότητα να την συκοφαντήσουν στο παγκόσμιο κοινό. Μια Ελλάδα θύμα άπειρης συκοφαντίας θα έπεφτε εύκολα θύμα κανιβαλισμού, αν έκανε και την ολέθρια επιλογή ...Αν έκανε την ολέθρια επιλογή να μετατρέψει την "απομάκρυνσή" της από την Ευρώπη σε "προσέγγιση" με τη Ρωσία ...Τη "λάθος" επιλογή για τους Ευρωπαίους εταίρους της.
 
Και πάλι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Ποιοι ήταν αυτοί, οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα στον "υπεραδανεισμό" και στην καταστροφή; ...Οι "Αγορές" και οι σπάταλες κρατικές προμήθειες, οι οποίες μεθοδεύονταν από διαφθοροποιούς εταιρείες. Αυτά, όμως, δεν είναι αφηρημένα ...Έχουν ονοματεπώνυμο. Οι "Αγορές" στην πραγματικότητα είναι οι εταιρείες των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων τής Νέας Υόρκης ...Οι δανειστές τής Επανάστασης και των "ατυχών πολέμων". Αυτές δήθεν "δάνειζαν" στο ελληνικό κράτος. Αυτές "μαγείρευαν" τα στοιχεία του, για να συνεχίζει να δανείζεται πέρα από τις δυνατότητές του. Γιατί δανειζόταν; ...Για να κάνει παραγγελίες στις γερμανικές εταιρείες τύπου Siemens, Thyssen Crupp, Mercedes κλπ. ...Όλες οι εταιρείες δηλαδή των Ναζί, που είδαμε πώς "επιβίωσαν" με το γερμανικό "θαύμα".
Ποιοι "εντόπισαν" το πρόβλημα και ποιοι το "κατήγγειλαν" στο παγκόσμιο κοινό; ...Οι εταιρείες αξιολόγησης, θα έλεγε κάποιος, και τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ. Όμως, ούτε κι αυτά είναι αφηρημένα ...Κι αυτά έχουν ονοματεπώνυμο. Οι εταιρείες αξιολόγησης - όλες τους - ανήκουν στους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι συνθέτους τις "Αγορές". Ανήκουν δηλαδή στους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους τής Νέας Υόρκης. Το ίδιο και τα ΜΜΕ ...Τα ΜΜΕ τύπου New York Times, Wall Street Journal κλπ. ανήκουν στους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους.
 
Ποιοι "ερεθίστηκαν" από αυτά τα δημοσιεύματα; ...Οι γνωστοί "τίμιοι" Γερμανοί ...Ο όχλος-"μπαλτάς" των τοκογλύφων. Οι αναγνώστες τής Bild, οι οποίοι κάποτε έβαζαν τις στολές τής Βέρμαχτ για να εγκληματούν κατά των λαών και σήμερα τους αρκεί να κάνουν τους εξοργισμένους "φορολογούμενους" πολίτες με τον ίδιο και πάλι σκοπό. Σε ποιον ανήκει η Bild; ...Σ' αυτόν που - όπως μας λέει στο βιβλίο του, "Αγορασμένοι Δημοσιογράφοι", ο πρώην αρχισυντάκτης τής Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ούντο Ούλφκοτε - πληρώνει τις χλιδές τους ..."Τα δύο τρίτα των δημοσιογράφων στη Γερμανία είναι εξαγοράσιμοι" ..."Πεμπτοφαλαγγίτες των ΗΠΑ", χαρακτηρίζει αυτούς τους δημοσιογράφους ...Τους δημοσιογράφους που τα "παίρνουν" από την Siemens, την Thyssen Krupp ή την Mercedes κλπ.. Την παγκόσμια ανθελληνική υστερία την προκάλεσαν οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι οδήγησαν εν αγνοία τού ελληνικού λαού την Ελλάδα στην καταστροφή.
Μόνοι τους; ...Όχι βέβαια ...Αυτοί πάντα έχουν συνεργάτες στην Ελλάδα. Δεν ήταν τυχαίο που σε όλους αυτούς τους υπαλλήλους των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων τούς έκανε την τέλεια "πάσα" ο Πολωνοεβραίος Παπανδρέου ...Αυτός ήταν που βγήκε και δήλωσε στο παγκόσμιο κοινό ότι ο ελληνικός λαός είναι διεφθαρμένος ...Αυτός εξυπηρέτησε τους Γερμανοεβραίους ευεργέτες τού πατέρα του και της μητέρας του. Είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη με χρήματα των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων τής Wall Street. Προφανώς έκανε τη δουλειά του ο πατέρας και ο "κληρονόμος" γιος είχε καθήκον να την ολοκληρώσει. Πώς είπε ο αδερφός του Νίκος; ..."Επιτέλους ήρθε η ώρα να βγάλουν και οι "σοσιαλιστές" χρήματα".
Όλα αυτά τους ήταν εύκολα ...Εύκολα να τα πετύχουν στην Ελλάδα που τους ανήκει από τότε που έκλεισαν τους ήρωές της στη φυλακή και έδωσαν την εξουσία στα "σκουλήκια" της ξενοδουλείας. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή, βρίσκονται και σε αυτήν τη φάση του εγκλήματος ...Οι ίδιες οικογένειες, οι οποίες εδώ και έναν αιώνα μας προδίδουν συστηματικά. Οι δωσίλογοι των τοκογλύφων Ρότσιλντ και συνεργάτες των Ναζί νέας γενιάς. Ο Σημίτης είναι γιος ενός μεγαλοστελέχους τής Τράπεζας της Ελλάδας και του Ρότσιλντ της Κατοχής. Οι υπόλοιποι είναι παιδιά και ανήψια των γνωστών δωσίλογων τού παρελθόντος ...Μητσοτάκηδες, Καραμανλήδες, Παπανδρέου ...Αυτοί, οι οποίοι αναγνώρισαν τα γερμανικά "χρέη" τού 1897 και τα πληρώναμε μέχρι το 1978 ...Όλοι στη "λίστα" τής Siemens του Χριστοφοράκου, ο οποίος "διέφυγε" από την Ελλάδα και προστατεύεται στο Μόναχο του Άρμανσμπεργκ ή του Φον Σαντερς.
Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες αλλαγές ...Επανάληψη των ίδιων φαινομένων υπάρχει. Αυτοί έβαλαν με τη βία - -και το κόστος χιλιάδων αυτοκτονιών - την Ελλάδα πρώτη στο Μνημόνιο; ...Γιατί; ...Γιατί είναι καλοί "τσομπάνηδες" ...Γιατί, όταν θέλεις να περάσεις ένα κοπάδι από ένα δύσκολο "ρέμα", σου αρκεί να πάρεις και να πετάξεις ένα πρόβατο απέναντι. Το δύσκολο είναι να περάσει το πρώτο πρόβατο ...Τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα δεν αντιλαμβάνονται πλέον ρίσκο ή φόβο και περνάνε άφοβα, άσχετα αν οδηγούνται στην καταστροφή. Ποιο πρόβατο θα πετάξεις; ...Το "μαύρο" ...Αυτό, το οποίο δεν θα ενοχλήσει το υπόλοιποι "κοπάδι" αν το πιάσεις, γιατί δεν το θεωρούν κανονικό μέλος του.
 
 Όταν είσαι ισχυρός ακόμα και όταν δεν υπάρχει ένα "μαύρο" πρόβατο που να σε βολεύει, μπορείς να "βάψεις" ένα για να το χρησιμοποιήσεις ως παράδειγμα προς αποφυγή. Βάφουν το πρώτο "μαύρο" πρόβατο και, όταν το στέλνουν στη "σφαγή", τα υπόλοιπα αισθάνονται ευτυχή όταν απλά "μαυρίζονται". Αυτό έκαναν με την Ελλάδα και το τεχνητό Μνημόνιο ...Την έβαψαν "μαύρη", για να αισθάνονται όλα τα υπόλοιπα "λευκά". Όταν αυτό το "μαύρο" θα αρχίσουν να το "σφάζουν", τα άλλα θα αισθάνονται τυχερά αν τα "μαυρίσουν" λίγο. Αυτό ήταν το "παιχνίδι" και γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ...Φτιάχτηκε, ώστε σε συνθήκες ασφάλειας να μπορούν να "μαυρίσουν" όλα τα κράτη, ξεκινώντας βέβαια από την Ελλάδα ...Φτιάχτηκε, για να μπουν όλα μαζί τα κράτη της σε ένα Μνημόνιο, το οποίο θα τα καθιστούσε ιδιοκτησία των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων τής Νέας Υόρκης.
Από το 1990, που η Γερμανία "ξαναμπήκε" στο παιχνίδι τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισε να "θυμάται" τον παλιό της "εαυτό". "Ξέχασε" τις υποκριτικές συγνώμες των "θαυμάτων" και μας θύμισε τον λόγο που την μισούσαν ακόμα και οι "πέτρες" στην Ευρώπη ...Άρχισε να βάζει "χέρι" σε όλους τους Ευρωπαίους και κυρίως στην Ελλάδα ...Στην "ευέξαπτη" Ελλάδα, την οποία δεν την είχε αποζημιώσει από την προηγούμενη "φασαρία" που προκάλεσε ο ίδιος. Πάλι το ίδιο σενάριο. Η Γερμανία τής Siemens και των Ναζί αδίκησε ολόκληρη την Ευρώπη, και την Ελλάδα πιο πολύ απ' όλους. Μπήκε μέσα στην Ελλάδα με το "άλλοθι" του Ευρωπαίου Εταίρου και διέλυσε τα πάντα. Διέφθειρε τους πάντες, λεηλάτησε τα πάντα και μετά βγήκε στο "δρόμο" να καταγγέλλει τη "διεφθαρμένη" Ελλάδα.
Τώρα, που η Ευρώπη καταλαβαίνει τον ρόλο τής Γερμανίας, άρχισαν να "τρέχουν" τα γνωστά σενάρια. Τώρα, που η Ευρώπη "βλέπει" την αδικία τής Γερμανίας, ετοιμάζονται να την "σκεπάσουν" με την "αμαρτία" τής Ελλάδας, που θα την κάνει να ξεχαστεί μέσα σε μια στιγμή. Αυτό είναι το σχέδιο: Οι Αμερικανοβρετανοί "βλέπουν" το "δίκιο" τής Ελλάδας, για να "καπαρώσουν" εξ' αρχής τον ρόλο τού "καλού" ...Βλέπουν ότι την "κατέστρεψαν" οι Γερμανοί. Όμως, τώρα το κάνουν εκ του ασφαλούς και εις βάρος άλλων. Το δίκιο της πλέον δεν τους αφορά, γιατί αυτοί πληρώθηκαν την τοκογλυφία τους από την Ελλάδα. Το δίκιο της τώρα το στρέφουν εναντίον των Ευρωπαίων φορολογούμενων, οι οποίοι δάνεισαν αναγκαστικά στην Ελλάδα, για να πληρώσει τους τοκογλύφους. Το άδικο το πληρώθηκαν οι ίδιοι μέσω της Γερμανίας και τώρα τον λογαριασμό για το "δίκιο" τον στέλνουν στους Ευρωπαίους.
Γιατί; ...Για να έρθει η ώρα που οι λαοί θα "ξεχάσουν" τη Γερμανία και όλοι μαζί θα μισήσουν την Ελλάδα ...Για να στοχοποιηθεί και πάλι η Ελλάδα ...Να μείνει μόνη της σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, όπου δεν περνάει ο λόγος της ...Να αισθάνεται αδικημένη και μόνη απέναντι στον γερμανικό γίγαντα, ο οποίος την προκαλεί καθημερινά ...Που την βρίζει καθημερινά ...Που προσπαθεί κάθε μέρα να εμφανιστεί ως ο βασικός της εχθρός. Αυτός είναι ο στόχος τους τώρα: Να βάλουν τους λαούς τής Γερμανίας και της Ελλάδας στο μίσος ...Να βάλουν απέναντι στη Γερμανία την Ελλάδα.
 
Γι' αυτόν τον λόγο - εντελώς "τυχαία" - τώρα, μετά από εβδομήντα χρόνια, οι "αμερικανικές" μυστικές υπηρεσίες "πούλησαν" στην Ελλάδα τα μυστικά αρχεία των Ναζί για τα εγκλήματά τους στην Ελλάδα. Μέχρι και ο Γερμανός "Κοκός", μιλώντας για το "δίκιο" τής Ελλάδας, "μάλωσε" τη Γερμανία τής Μέρκελ, αλλά και της μητέρας του Φρειδερίκης ...Υπερασπίστηκε την Ελλάδα ο ανιψιός τού πατέρα του και ξάδερφος της μάνας του ...Τόσο πολύ μας αγαπάει ο ανιψιός, κουμπάρος, θείος, και μπατζανάκης τής Γερμανίδας βασίλισσας της Αγγλίας. Όλα αυτά έχουν έναν και μοναδικό στόχο ...Να αναγκαστεί η Ελλάδα να ζητήσει βοήθεια από τον "εχθρό" ...Την απαγορευμένη ρωσική "βοήθεια".
Αυτό ήταν το όλο κόλπο και αυτή ήταν η συνεισφορά τής Γερμανίας στο σχέδιο. Με τη λεηλασία της απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη και την εμμονή της στη λιτότητα - που καταστρέφει τις οικονομίες και κάνει απαγορευτική κάθε προσπάθεια ανάκαμψης - θα οδηγούσε την Ευρώπη σε μια νέα καταστροφή ...Θα την οδηγούσε προς τη χρεοκοπία ...Μια χρεοκοπία, την οποία θα την εμφάνιζε σαν "αναπόφευκτη" όχι η γερμανική λεηλασία, αλλά η ελληνική "ανευθυνότητα". Αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο υπηρετούσε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε υπό τις εντολές τής Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Η Γερμανία εφήμερα - και εις γνώση της - θα επωμιζόταν και πάλι τον ρόλο τού "κακού", ο οποίος θα έδινε τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να "επιστρέψουν" και πάλι στην Ευρώπη με τον γνωστό ρόλο τού "σωτήρα".
Θα έδινε τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να έλθουν με "χρήματα" και να εξουδετερώσουν την ευρωπαϊκή "βόμβα" χρέους, έστω κι αν δεν προλάβαιναν την "έκρηξη" του ελληνικού προβλήματος. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση - εκτός της Ελλάδας - σε ένα ενιαίο ΓιγαΜνημόνιο ...Ένα Μνημόνιο, το οποίο θα επέτρεπε στους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους να λεηλατήσουν τα πάντα στην Ευρώπη ...Από τα χωράφια και τα εργοστάσια μέχρι τον πύργο τού Άιφελ και το Κολοσσαίο. Ξανά "μπλοκ" Αμερικανοβρετανών στον ρόλο τού "καλού" εναντίον των "κακών" Γερμανών, για να μην απειληθεί η Ευρώπη από τις εσωτερικές της συγκρούσεις ...Εξ αρχής κερδισμένοι οι Αμερικανοί και οι τοκογλύφοι και εξ’ αρχής χαμένοι οι Γερμανοί ...και δυστυχώς χαμένοι και οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι τοποθετήθηκαν αυθαίρετα στο "στρατόπεδο" εκείνο, το οποίο δήθεν θα υπερασπιστεί ο χαφιές Σόιμπλε ...Στο "στρατόπεδο" εκείνο, το οποίο θα "χάσει" και θα "κουρευτεί", για να μπει σε "τροχιά" καταστροφής.
Όλα αυτά μέχρι να οδηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρεοκοπία. "Καλή" η Ελλάδα, μέχρι να την οδηγήσουν στην "αγκαλιά" τής Ρωσίας ...Της μισητής Ρωσίας, η οποία προκαλεί τον τρόμο στην Ευρώπη. Μόλις συμβεί αυτό, όλοι οι Ευρωπαίοι - και μαζί και οι Γερμανοί - θα γίνουν εκ νέου οι "καλοί", και η Ελλάδα μόνη της "απέναντι". Πάλι θα εμφανίζεται σαν το κράτος, που, εξαιτίας τής ανευθυνότητάς του, οδήγησε την Ευρώπη σε μεγάλες οικονομικές απώλειες και ως εκ τούτου στη χρεοκοπία. Τόσο ανεύθυνη, που, την ώρα που οδηγούσε τους άλλους στην καταστροφή, η ίδια έψαχνε τη "σωτηρία" στον "εχθρό". Μια πραγματικά "ανήθικη" δύναμη, που, αφού δέχθηκε τη "βοήθεια" των "καλών" και "ηθικών" Προτεσταντών, στο τέλος τούς κατέστρεψε και τους παράτησε.
 
...Μια κανονική "πόρνη", που πήγε με τους Ρώσους, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την "ηθική" και "ενάρετη" ευρωπαϊκή "οικογένεια" ...Ως συνήθως, και, αφού θα φάει τις "σφαλιάρες" της και η ίδια, θα καταλήξει και πάλι με τους "καλούς" ...Θα γυρίσει "ματωμένη" και όλα τα "μαύρα" πρόβατα στην Ευρώπη θα αισθάνονται ευτυχή. ...Σίγουρος "πελάτης" η Ελλάδα ...Για να την έχουν έτοιμη για την επόμενη "παράσταση", που θα τη χρειαστούν ...Μετά θα ψάχνει να την "αποζημιώσουν" οι "κακοί", οι οποίοι, όπως θα αποδειχθεί ξανά, ήταν κολλητοί με τους "καλούς". Δεν είναι τυχαία τα στρατιωτικά "γυμνάσια", τα οποία σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί ο χαφιεδοπράκτορας Πούτιν.
Δεν είναι τυχαίες οι "επαφές" του με την ελληνική πλευρά. Δεν είναι τυχαίες οι "υποσχέσεις" του για βοήθεια και "σωτηρία" στην απελπισμένη Ελλάδα ...Όλα μέσα στο σενάριο είναι. Με την άδεια των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων και των Προτεσταντών Γερμανών, οι οποίοι είναι οι χορηγοί και μεγαλοπελάτες τού "πετρελαιά" Πούτιν, γίνονται οι επαφές και ανασταίνονται οι "αγάπες" μεταξύ των Ορθοδόξων. Με τα μέσα ενημέρωσης της "συμμορίας" εξοργίζεται η γερμανική "πλέμπα" με την ελληνική "ανευθυνότητα". Με την άδεια τής "συμμορίας" παριστάνει τον φανατικό χριστιανό ένας σταλινικός υπάλληλος της KGB. Με τις "ευχές" των Προτεσταντών παριστάνει τον προσκυνητή τού Αγίου Όρους ο άθεος καγκεμπίτης Πούτιν. Όλα πάνε βάση "σχεδίου".
Οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχοντας πλήρη άγνοια των σχεδιασμών, βλέπουν τη φιλορωσική στάση τής Ελλάδας και ήδη την αντιπαθούν. Βλέποντας μάλιστα ότι πάει να "δραπετεύσει" από την "καταστροφή", την οποία έχουν πειστεί ότι την έχει προκαλέσει η ίδια, είναι έτοιμοι να τη μισήσουν. Είναι ταυτόχρονα καί τρομοκρατημένοι από τον "εχθρό" καί έτοιμοι να δεχθούν την αμερικανική βοήθεια ...πάλι.
Αυτό επιβάλει το σχέδιο να πιστεύουν. Τώρα, που η Ευρώπη είναι σχεδόν "κατεστραμμένη", η Ρωσία καιροφυλακτεί να την αρπάξει ...Ήδη άρπαξε την Κριμαία ..."Μπήκε" στην Ουκρανία ...Διεκδικεί τους αδύναμους της Βαλτικής ...Εκβιάζει τη Γερμανία με την ενέργεια. Ήδη το τρομοκρατικό "παραμύθι" των Αμερικανοβρετανών έχει ξεκινήσει: "Το ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για μια ρωσική επίθεση οποιασδήποτε μορφής", δήλωσε ο Μάικελ Φάλον, επικαλούμενος έναν "πραγματικό κίνδυνο" για την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία -  τρεις χώρες μέλη τής Ατλαντικής Συμμαχίας. Άρα; ...Άρα η Ρωσία παραμένει - όπως πάντα - ένας πραγματικός εχθρός...
...Ένας εχθρός πιο επικίνδυνος από τη Γερμανία, η οποία απλά "ισοπέδωσε" την Ευρώπη ...Πιο επικίνδυνος από τη Γερμανία, η οποία απλά λεηλάτησε την Ευρώπη. Οι Ρώσοι δεν διεκδικούν τα χρήματα των Ευρωπαίων, αλλά την ίδια την ελευθερία τους. Ξανά η Γερμανία - έστω και την τελευταία στιγμή - στο "σωστό" στρατόπεδο. Πάλι οι Προτεστάντες από κοινού "ήρωες" και "προστάτες" τής παγκόσμιας Δημοκρατίας και ελευθερίας ...και πάλι η Ελλάδα θα εμφανίζεται από τα σιωνιστικά ΜΜΕ τής "μαύρης" προπαγάνδας σαν η άτιμη "προδότρα" τής Ευρώπης, η οποία προσφέρεται "οικειοθελώς" σ' αυτήν την επικίνδυνη Ρωσία...
...Πάλι "μάγκες" οι Γερμανοί Προτεστάντες και οι Σιωνιστές συνέταιροί τους. Αφού ρήμαξαν τον Δυτικό Κόσμο, βάζοντάς τον στη ληστρική Νέα Τάξη, τώρα, χρησιμοποιώντας το φόβητρο της Ρωσίας, φιλοδοξούν να "ξεκοκαλίσουν" τα κλοπιμαία με την ησυχία τους ...Άρχοντες ...Για το "καλό" των λαών θα ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Θα τρώνε τα κλοπιμαία και οι "ευγνωμονούντες" λαοί θα τους πουν κι "ευχαριστώ". Κατάλαβε ο αναγνώστης πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία τής Ελλάδας στον σχεδιασμό; Πόσο δίκιο είχε ο Ομπάμα, ο οποίος τη θεωρούσε πολύ σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομίας;
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που ξεκινήσαμε το κείμενο, αναλύοντας τη "λάμψη" και τη "μοναδικότητα" της Ελλάδας ως τη βασική προϋπόθεση για τη δρομολόγηση της μεγαλύτερης συνωμοσίας στην ιστορία του Πλανήτη; Η παρουσία τής διάσημης "μητέρας" τής Δημοκρατίας είναι απαραίτητη για τη δρομολόγηση των προτεσταντικών σχεδιασμών. Δεν είναι ένα τυχαίο κράτος η Ελλάδα. Για τους "προστάτες" τής παγκόσμιας Δημοκρατίας είναι θέμα "τιμής" να "σώσουν" τη "μητέρα" τής Δημοκρατίας. Για τους προτεστάντες "τιμωρούς" τής Δημοκρατίας είναι θέμα νοοτροπίας να τιμωρήσουν σκληρά την "αμαρτωλή", η οποία έθεσε σε κίνδυνο την "οικογένεια" ολόκληρη.
Η διάσημη και μοναδική Ελλάδα γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη. Όμως, είναι απαραίτητη και για τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη συμπεριφορά της ...Τα "προβλέψιμα" χαρακτηριστικά της, τα οποία φροντίζουν να διασφαλίζουν - όπου μπορούν - ότι θα είναι τέτοια. Είναι αυτή, η οποία είναι "ευερέθιστη", περήφανη και στα όρια αντιδρά ακόμα και αυτοκτονικά. Αν τώρα αυτοί φροντίσουν να της βάλουν λίγο παραπάνω "χέρι" από τους άλλους, γνωρίζουν πάντα από πού θα προκύψει η αντίδραση και άρα το υποψήφιο "μαύρο" πρόβατο, το οποίο θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Η καχυποψία και ο τρόμος θα φέρουν τις ΗΠΑ στην Ευρώπη ...Στην υπερχρεωμένη Ευρώπη ...Στην Ευρώπη, την οποία οι Γερμανοεβραίοι τής Wall Street ονειρεύονται να τη μετατρέψουν σε μια καθαρή αποικία χρέους, όπως θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί την Ελλάδα.
Η ίδια Τρόικα, η οποία ανέλαβε τη διάλυση και την εκποίηση της Ευρώπης, θα είναι αυτή, η οποία θα αναλάβει τα ίδια και για την Ευρώπη. Θα αρχίσουν να δουλεύουν τα "εργαλεία", τα οποία δημιουργήθηκαν το 1944 στο Μπρέττον Γουντς ...Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα τώρα θα δείξουν τη χρησιμότητά τους. Θα μπει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα γιγαντιαίο Μνημόνιο λιτότητας, το οποίο θα επιτρέψει στους τοκογλύφους τής Νέας Υόρκης - και άρα στους απογόνους τού "επενδυτή" Ρότσιλντ -  να αποκτήσουν όχι απλά τον έλεγχο, αλλά την ιδιοκτησία τής γηραιάς ηπείρου ...Αυτό, δηλαδή, το οποίο είχαν εξ' αρχής ως στόχο...
...Αυτό, το οποίο είχαν βάλει ως στόχο στα τέλη τού δέκατου ένατου αιώνα μετά την επιτυχία τής χρηματοδότησης του Ναπολέοντα. Όλα, δηλαδή, έγιναν εξαιτίας τής αναπάντεχης επιτυχίας που είχαν με αυτόν τον καραγκιόζη, ο οποίος πέθανε σαν "οικόσιτο" των Άγγλων. Τότε έγιναν οι χρηματοδοτήσεις όλων των ενθνικοαπελευθερωτικών "επαναστάσεων" και οι "εμφυτεύσεις" μέσα σε αυτά όλων των Γερμανών βασιλέων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως "εισπράκτορες" των τοκογλύφων. Τότε "στήθηκε" όλο το κόλπο τού συνεταιρισμού των αιμομικτών Γερμανών "ευγενών" και των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση και βλέποντας οι "ευγενείς" ότι τελειώνουν τα "ψωμιά" τους, έψαχναν μέσο να σωθούν. Όποιος βασιλικός Οίκος πρόλαβε και συνεργάστηκε με τους τοκογλύφους, σώθηκε ...Οι υπόλοιποι χάθηκαν.
Αυτήν την "αγωνία" τους την αντιλήφθηκαν οι τοκογλύφοι και επένδυσαν πάνω τους. Μετά από εκείνη τη συνεργασία στην πραγματικότητα τους διατηρούν υπό καθεστώς ομηρίας ..."Όμηρος" των Ρότσιλντ είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, γιατί αυτό συμφέρει καί τους δύο. Η κληρονομικότητα της βασιλείας ήταν αυτό το οποίο ενδιέφερε τους τοκογλύφους, γιατί εξασφάλιζε τη "συνέχεια" που είχαν ανάγκη στον σχεδιασμό τους. Πλήρωναν οι τοκογλύφοι τα φασιστικά παρακράτη, τα οποία συντηρούσαν τους θρόνους των "ευγενών" και αυτοί ανταπέδιδαν με εξυπηρετήσεις. Κάθε νέα "κατάκτηση" των τοκογλύφων ήταν και ένας νέος "θρόνος"-λεία για το ίδιο γερμανικό σόι. Τότε θεμελιώθηκε όλος ο σχεδιασμός, ο οποίος έδινε στο νεοσύστατο γερμανικό κράτος τον ρόλο τού "μπαλτά" των τοκογλύφων, που, κάθε φορά που έφτανε το παιχνίδι στο "όριο", θα το "ισοπέδωνε", για να ξαναρχίσει από την αρχή.
Μετά απ' όλα όσα περιγράψαμε, πώς φαίνεται στον αναγνώστης το δημοσίευμα της Wall Street των Γερμανοεβραίων τοκολγύφων; Μετά από τη γνώση των όσων περιγράψαμε, ας ξαναδιαβάσει ο αναγνώστης το άρθρο, για να καταλάβει τον λόγο που γράψαμε το συγκεκριμένο κείμενο. Να θυμηθούμε ξανά τι μας λέει το "ενημερωτικό" άρθρο τής Wall Street Journal των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων; ...«Από τη μία πλευρά, οι Γερμανοί βλέπουν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς του μεταπολεμικού οικονομικού θαύματος, που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αυτοθυσία και την αυτοπεποίθηση και όταν αυτό άρχισε να ξεθωριάζει τη δεκαετία του ΄90, έκαναν σκληρές μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες επιβραβεύονται σήμερα. Στον αντίποδα, μέσα από την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, βλέπουν την Ελλάδα ως τη χώρα που διάλεξε τον αντίθετο δρόμο από αυτούς, μια σπάταλη, υπερχρεωμένη και ανεύθυνη χώρα».
Στη συνέχεια, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι ...«από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες βλέπουν τους εαυτούς τους ως θύματα ξένων επεμβάσεων - γιατί άραγε;—. Όπως αναφέρει ο Κέβιν Φέδερστοουν, καθηγητής Ελληνικών Σπουδών στο London School of Economics, “υπάρχει μια διαρκής ιστορία ενός αισθήματος θυματοποίησης, από τις απαρχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα”». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «αυτή η αίσθηση των Ελλήνων ως θυμάτων ξένων επεμβάσεων, στη σημερινή οικονομική κρίση, εκφράζεται με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν προκλήθηκαν από τον υπερβολικό δανεισμό, αλλά από τους όρους του μνημονίου, που επιβλήθηκε, ώστε να αποπληρωθούν πλήρως οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες».
Κατάλαβε ο αναγνώστης πόσο επιστημονικά "κατασκευασμένο" από επαγγελματίες χαφιέδες ήταν το δημοσίευμα αυτό; Αυτό το κείμενο είναι "οδηγός" για όσα κείμενα "προθύμων" καθηγητών και δημοσιογράφων θα κληθούν να αναπαράγουν την "ορθόδοξη" πολιτική εναντίον τής Ελλάδας ...Την πολιτική αυτή, η οποία έχει βγει κατ' ευθείαν από το "διευθυντήριο" της Wall Street ...Την πολιτική αυτή, η οποία περιγράφει την τακτική τής συμμορίας των Γερμανοεβραίων και των "ευγενών" Γερμανών απέναντι στην Ελλάδα ...Την τακτική διαχείρισης της "εικόνας" τού "μπράβου" τους. Αυτή η "άνωθεν" επιβεβλημένη "οδηγία" προσπαθεί να παρουσιάσει τα πάντα σαν μια σύγκρουση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, ενώ τέτοια δεν υπάρχει ...Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας ...Η σύγκρουση, για να υπάρχει, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση...
...Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας και του βιαστή της ...Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ενός παιδιού και ενός παιδεραστή ...Υπάρχει έγκλημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η σύγκρουση προϋποθέτει μια στοιχειώδη "ισότητα" μεταξύ των εμπλεκομένων. Προϋποθέτει εκατέρωθεν χτυπήματα, τα οποία μπορεί κάποιος να τα δεχθεί, αλλά και να τα ανταποδώσει. Οι Χριστοφοράκοι, η Siemens, τα swaps, δεν υπήρξαν επειδή υπήρχε σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας κι ούτε έγιναν σαν "αντίποινα" σε ανάλογες κινήσεις τής Ελλάδας εις βάρος τής Γερμανίας. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ τίποτε κακό στη Γερμανία, ώστε να δικαιολογείται ένα κλίμα σύγκρουσης.
Αντίθετα η Γερμανία δεν έπαψε ποτέ να κάνει κακό στην Ελλάδα ...Πάντα παρούσα σε ρόλο απολύτως αρνητικό σε κάθε κρίσιμη καμπή τής ελληνικής ιστορίας ...Ένας κανονικός "αλήτης" τής ευρωπαϊκής γειτονιάς, ο οποίος "μισθώνεται" για να περιμένει στη "γωνία" να χτυπήσει, να κλέψει ή να κατηγορήσει αυτόν που του έχουν υποδείξει τα αφεντικά του ...Ο εξωσχολικός "αλήτης" με το βεβαρημένο παρελθόν και την παροιμιώδη βίαιη συμπεριφορά, που έχει στοχοποιήσει τον πιο καλό και πιο φημισμένο "μαθητή" τής γειτονιάς. Το τελευταίο έγκλημα αυτού του "αλήτη" κατά της Ελλάδας είναι το σημερινό. Η Γερμανία σε ανύποπτο χρόνο - και εκμεταλλευόμενη την έννοια της εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - "μόλυνε" και στη συνέχεια "άλωσε" ένα ανεξάρτητο κράτος. Στην πραγματικότητα επανέλαβε τον εαυτό της. Αφού κατέκλεψε το θύμα της, άρχισε και πάλι τη γνωστή προτεσταντική πρακτική τής "καταγγελίας"...
...Και πάλι καταγγέλλει ότι "βοηθά" αχάριστους ...Όπως τότε, που "βοηθούσε" την απελευθερωμένη Ελλάδα, στέλνοντας τους "μπράβους" τού Όθωνα, για να υποδουλώσουν τους Έλληνες στους τοκογλύφους ...Όπως τότε, που "βοηθούσε" την ανάπτυξή της, στέλνοντας τις ορδές τού Χίτλερ να την κατακτήσουν από "θαυμασμό" στους αρχαίους Έλληνες και έχοντας ως κρυφό στόχο μέχρι και τον εποικισμό της από Γερμανούς ...Όπως πρόσφατα, που, αφού μας εξόπλισε με πανάκριβα άρματα - χωρίς βλήματα - και μας φόρτωσε με πανάκριβους "τσίγκους" - για την "πράσινη" ενέργεια - , μας άφησε μια "τρύπα" χρεών απίστευτη.
Η Ελλάδα έχει πέσει επανειλημμένως θύμα βιασμού από μια Γερμανία η οποία εμφανίζεται αμετανόητη ...Αμετανόητη, σοβινίστρια και αλαζών. Αυτό, δηλαδή, το οποίο βλέπουμε σήμερα, είναι ένα τρομερό "Bullying" ενός μεγάλου κράτους εις βάρος ενός μικρότερου ...Το κατά παραγγελία "Bullying" ενός "αλήτη" ...Το "Bullying" ενός μεγάλου αλλά θρασύδειλου κράτους, το οποίο εκμεταλλεύεται τις "πλάτες" των ισχυρών για να ωθήσει τον μικρότερο στην αντίδραση και το "λάθος", που θα του επιτρέψει να το "βιάσει" ...τιμωρητικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό κάνει η Γερμανία εις βάρος τής Ελλάδας καθ' υπόδειξη των Γερμανοεβραίων τής Νέας Υόρκης και των αιμομικτών τού Λονδίνου ..."Σπρώχνει" την Ελλάδα στο "λάθος", γιατί έχει δημιουργήσει με προπαγανδιστικά ψέματα ένα περιβάλλον, το οποίο θα ανεχθεί τη νέα βιαιότητά της.
Για να το καταφέρει αυτό η Γερμανία, χρησιμοποιεί τον λαό της ...Χρησιμοποιεί έναν τεράστιο αναλογικά λαό, για να τρομοκρατήσει τους Έλληνες. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί το "κατακάθι" αυτού του λαού ...Τους γόνους των παλιών μεθυστακέων, τους οποίους βρήκε ο Χίτλερ στις μπυραρίες και τους έντυσε στρατιώτες ...Εκμεταλλεύεται την καφρίλα που βγάζει η αγράμματη "πλέμπα", όταν της υποδείξουν κάποιους, οι οποίοι δήθεν περνάνε καλύτερα από τους ίδιους, και εις βάρος τους ...Εκμεταλλεύεται την παροιμιώδη φιλαργυρία τού Προτεσταντικού Κόσμου, ο οποίος μπορεί να μισήσει όποιον του υποδείξουν ότι προσπαθεί να τον κλέψει ...Εκμεταλλεύεται τα κόμπλεξ των νεόπλουτων "θαυματοποιών", οι οποίοι μισούν όποιον αμφισβητεί το "θαύμα" τους ...Εκμεταλλεύεται τα κόμπλεξ ενός λαού ταπεινωμένου, ο οποίος τώρα νιώθει ισχυρός και αναζητά την "εκδίκηση".
 
Ακόμα γελάει ο πολιτισμένος κόσμος με τους πανηγυρισμούς των αγράμματων κάφρων τής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου τής Γερμανίας, οι οποίοι προσπάθησαν με ρατσιστικά "υπονοούμενα" να μειώσουν τους αντιπάλους τους. Ακόμα γελάει ο πολιτισμένος κόσμος με το πάθημα του αγράμματου Χένες, ο οποίος ασκούσε διεθνή "ηθικοπλαστική" πολιτική εις βάρος τής Ελλάδας και σήμερα παίζει τη μακριά "γαϊδούρα" στις τουαλέτες των φυλακών. Ακόμα γελάει ο πολιτισμένος κόσμος με τις κατά παραγγελίαν αντιδράσεις των Γερμανών "φορολογούμενων" ...Πάλι καλά να λέμε που η αγράμματη γερμανική πλέμπα σήμερα σηκώνει το "nein" τής Bild, γιατί σε άλλες εποχές αυτά τα "κρέατα" ντύνονταν στρατιώτες και σήκωναν τα όπλα εις βάρος των λαών.
 
 Μιλάμε για έγκλημα άνευ προηγουμένου. Η Γερμανία καθημερινά επιβεβαιώνει αυτούς, οι οποίοι μετά το τέλος τού Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήθελαν σκληρά μέτρα εναντίον της. Επιβεβαιώνει αυτούς, οι οποίοι εξ' αρχής έβλεπαν ως μέγα κίνδυνο για την Ευρώπη όχι απλά την επανένωσή της, αλλά την ίδια τη βιομηχανική ανάπτυξή της. Η Γερμανία καθημερινά υποτροπιάζει και εξελίσσεται σε έναν πραγματικό καλπάζοντα "καρκίνο" τής Ευρώπης, θέτοντας και πάλι την ασφάλειά της σε κίνδυνο ...Μια Γερμανία, η οποία έχει ήδη κοστίσει στην Ευρώπη εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρών και δεν δείχνει σημάδια μετάνοιας ...Μια Γερμανία, η οποία καθημερινά δοκιμάζει την ανοχή των Ευρωπαίων με το θράσος της και, όσο δεν αντιδρά κανένας, γίνεται όλο και πιο προκλητική.
Ταυτόχρονα αυτή η προκλητική και αμετανόητη Γερμανία εξελίσσεται σε "κατάρα" τού ελληνισμού. Στην κυριολεξία με τα εγκλήματά της έθεσε σε κίνδυνο την ίδια του την ύπαρξη. Αυτό, σε όρους αρχαίου ελληνικού πνεύματος, αγγίζει την ύβρη. Γιατί; ...Γιατί η Γερμανία τα ελάχιστα που έχει παρουσιάσει ως κράτος, για να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πολιτισμένα κράτη, τα οφείλει - σύμφωνα με τους Γκαίτε, Νίτσε, Σίλερ κλπ. - σε "δάνειά" της από την Ελλάδα. Ακόμα και τα κυβερνητικά της κτίρια δεν είναι χτισμένα σε κάποιο αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό στυλ των προγόνων τους - των Ούννων ή των Γότθων - αλλά είναι καθαρά ελληνικής τεχνοτροπίας.
...Και όμως. Αυτή η φαινομενικά "ελληνοπρεπής" Γερμανία έθεσε - και μάλιστα πολλές φορές - σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του ελληνισμού, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά το γνωστό: Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Μιλάμε για μίσος ...Ανεξήγητο μίσος, το οποίο φτάνει στα όρια τής παράνοιας. Λες κι αν εξοντωθεί και "σβηστεί" για πάντα ο ελληνισμός, η Γερμανία θα τον "κληρονομήσει", εξαιτίας των κλοπιμαίων που έχει μαζέψει στα μουσεία της. Αυτό, όμως, είναι ύβρις. Η ύβρις πάντα έχει τραγική κατάληξη γι' αυτόν που τη διαπράττει ...Έτσι είναι σχεδιασμένος ο Κόσμος των Ελλήνων ...Είναι ο σίγουρος δρόμος προς την καταστροφή...
...Μια "πορεία" απόλυτα ορισμένη: ΎβριςΆτηΝέμεσιςΤίσις. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η "ύβρις" προκαλούσε την επέμβαση του Δία, ο οποίος έστελνε στον υβριστή την "άτην", δηλαδή το θόλωμα, την τύφλωση του νου. Αυτή με τη σειρά της οδηγούσε τον υβριστή σε νέες ύβρεις, ώσπου να διαπράξει μια πολύ μεγάλη α-νοησία, να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο προκαλούσε την «νέμεσιν», την οργή και εκδίκηση δηλαδή των θεών, που επέφερε την «τίσιν», δηλαδή την τιμωρία και τη συντριβή-καταστροφή του. Ας προσέχει η Γερμανία να μην "θολώνει" πολύ από το μίσος της για την Ελλάδα τού Δία, γιατί η καταστροφή της δεν είναι μακριά.


Θα την "πατήσουν" με την Ελλάδα τού 2015.


Αφού έκαναν τη δουλειά τους με τους δωσίλογους γόνους των παλιών τους συνεργατών και έβαλαν την Ελλάδα στο Μνημόνιο, στη συνέχεια επένδυσαν στη φτώχεια και την απελπισία τού ελληνικού λαού, για να περάσουν στην επόμενη "φάση". Άνοιξαν, μέσω της Ελλάδας, τον "δρόμο" του ΔΝΤ και για τους υπόλοιπους λαούς τής Ευρώπης και τώρα πρέπει να "σπρώξουν" την Ελλάδα στην καταστροφή, για να τους βάλουν όλους αυτούς σε Μνημόνιο. Για να μην "κάψουν" τους ντόπιους συνεργάτες τους, βγήκαν στη "γύρα" να ψάχνουν κορόιδο να πάρει τον "μουντζούρη" στα χέρια του. Έψαχναν έναν νέο "Ζαχαριάδη" για να τους κάνει τη δουλειά και να οδηγήσει την Ελλάδα στην "αγκαλιά" τής Ρωσίας.
Δεν άργησαν να τον βρουν στο γνωστό "δουλοστάσιο", το οποίο παράγει "Ζαχαριάδηδες" ...Στο ΚΚΕ εσωτερικού, που παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα το είδαμε στις τελευταίες εκλογές ...Έβαλαν διεθνιστές σταλινικούς να "εκφράσουν" τις εθνικές ανησυχίες των Ελλήνων και να αρχίσουν να "λοξοκοιτάνε" προς τη Ρωσία ...Έβαλαν άθεους σταλινικούς να επικαλούνται τον λόγο τού Χριστού στη Βουλή και να μιλάνε για "ακίδες" και "κοντάρια". Με αυτούς είχαν στόχο να οδηγήσουν την Ελλάδα στην "αγκαλιά" τής Ρωσίας. Γνωρίζοντας όλοι αυτοί οι συνωμότες τη νοοτροπία τού ελληνικού λαού, εύκολα τον "έσπρωξαν" προς αυτούς που είχαν επιλέξει, χωρίς όμως να τους ενημερώσουν για τις πραγματικές τους προθέσεις ...Στα "χέρια" αυτών, τους οποίους δήθεν δεν επιθυμούσαν οι ίδιοι, αλλά επέλεξε με την ψήφο του ο "απείθαρχος" ελληνικός λαός...
...Όλα "στημένα" ...Μια "παράσταση", για να παγιδευτεί το "πόπολο". Μέρκελ, Σόιμπλε, Μπαρόζο, Γιούγκερ - και όλοι όσοι αντιπαθεί ο ελληνικός λαός - έσπευσαν να πάρουν δημόσια "θέσεις" για τις ελληνικές εκλογές, γνωρίζοντας εξ' αρχής τις παρενέργειες αυτών τους των επιλογών. Βιάστηκαν να "κατηγορήσουν" φανερά τους σταλινικούς, οι οποίοι διεκδικούσαν την εξουσία ...Τους σταλινικούς, οι οποίοι δήθεν θα "χαλούσαν" το κλίμα "ελευθερίας" και "δημοκρατίας" που "πνέει" στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν το σύστημα να έχει πρόβλημα με υποταγμένα ανθρωπάκια τού σταλινισμού; ...Του απολύτως εχθρικού και ξένου προς τον ελληνισμό σταλινισμού ...Του απολύτως βλακώδους "εφευρήματος" του Γερμανοεβραίου υπαλλήλου των Γερμανοεβραίων τοκογλύφων; ...Σταλινικός είναι ο νέος Πρωθυπουργός τής Ελλάδας και σταλινικός είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών.
Συνάδερφοι είναι αυτοί, οι οποίοι κυβερνάνε σήμερα την Ελλάδα τής Μέρκελ, του Μπαρόζο και του Πούτιν... Την ίδια "γλώσσα" μιλάνε ...Το ίδιο πολιτικό "αλφάβητο" χρησιμοποιούν. Όμως, το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι άλλο. Οι σχεδιασμοί, σαν κι αυτόν που ακολουθείται σήμερα, προϋποθέτουν απόλυτη μυστικότητα. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο αποκαλυφθούν οι στόχοι των εμπνευστών τους, τότε αυτοί πρέπει ταχύτατα να εγκαταλείψουν τον αρχικό σχεδιασμό για έναν εναλλακτικό. Γιατί; ...Γιατί κινδυνεύουν όχι μόνον να μην εισπράξουν κέρδη, αλλά κινδυνεύουν να υποστούν ήττα από τα "αντίμετρα" των υποψηφίων θυμάτων τους.
Αυτό περίπου συμβαίνει τώρα. Όπως καθημερινά πλέον φαίνεται, έχουν πρόβλημα ...Μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί ως πρόθυμοι να ηγηθούν της Ελλάδας, έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως ήταν οι "μελλοθάνατοι" ενός σχεδιασμού, τον οποίον αγνοούσαν. Έχουν καταλάβει ότι προορίζονταν για "Ιφιγένειες" στη γερμανική "εκστρατεία" και τώρα δεν προσέρχονται στον χώρο τής "θυσίας" οικειοθελώς. Ως εκ τούτου δεν φέρονται όπως προβλεπόταν από τον σχεδιασμό να φέρονται και άρα τους καθυστερούν. Αυτοί, οι οποίοι ξεκίνησαν με απειλές "κουρεμάτων", "τσαμπουκάδες" και "ζουρνάδες", που θα "χόρευαν" τις "Αγορές" στους ρυθμούς τους, άλλαξαν τακτική. Υπογράφουν ό,τι τους βάζουν μπροστά τους προκειμένου να "αγοράσουν" χρόνο ...Χρόνο, που, όπως φαίνεται, δεν έχουν οι κυρίαρχοι της Νέας Τάξης. Πώς άλλωστε να έχουν χρόνο, όταν "κάθονται" στην κυριολεξία πάνω σε μια "πυρηνική" βόμβα χρέους;
Τι χρόνο να έχουν οι Γερμανοεβραίοι τοκογλύφοι, όταν το χρέος, το οποίο έχουν "φορτώσει" σε ΗΠΑ και Ενωμένη Ευρώπη, διαρκώς αυξάνεται και δεν προχωράνε οι διαδικασίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν - μέσω των γενικών ιδιωτικοποιήσεων - να το μετατρέψουν σε κεφάλαιο και να "εκτονώσουν" την πίεση; 30 τρις χρέους έχουν να διαχειριστούν οι ΗΠΑ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ...30 χιλιάδες δις - να το πούμε διαφορετικά, γιατί οι όροι "κρύβουν" μεγέθη και "όγκους"—. Το μισό σχεδόν του παγκοσμίου χρέους έχουν μόνον οι δύο τους. 30 χιλιάδες δις δολάρια φόρτωσαν σε αυτούς τους δύο γίγαντες των ακτών του Ατλαντικού εκείνοι, οι οποίοι προκάλεσαν το κραχ τού 1929, για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση.
Αυτοί "πολλαπλασίασαν" αφύσικα και παράλογα τα μεγέθη μιας παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εκ των δεδομένων έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι αυτοί, οι οποίοι δημιούργησαν το σημερινό χρέος των 30 χιλιάδων δις δολαρίων, παρέλαβαν την αμερικανική οικονομία - και άρα και το δολάριο - όταν η πλουσιότερη οικογένεια των ΗΠΑ τής δεκαετίας του 1920 ήταν οι Γερμανοεβραίοι Γκουγκενχάιμ, της οποίας η παγκόσμια περιουσία υπολογιζόταν σε 250 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό μυθικό εκείνη την εποχή και το οποίο σήμερα μπορεί να δοθεί για την απόκτηση ενός πίνακα ζωγραφικής και να ενδιαφέρει μόνον τις κοσμικές στήλες ...Για τέτοια τοκογλυφική απληστία μιλάμε ...Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της παραλαβής των "φωτοτυπικών" μηχανημάτων τής FED από τους Γερμανοεβραίους τοκογλύφους.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, μπροστά σε αυτό το τεράστιο - και σχεδόν απίθανο να τύχει διαχείρισης - πρόβλημα, το ελληνικό πρόβλημα χρέους είναι μια ερεθισμένη παρανυχίδα μπροστά στη γάγγραινα. Ο Δυτικός Κόσμος κάθεται σε μια "βόμβα" χρέους, η οποία απειλεί να τον τινάξει στον "αέρα" από λεπτό σε λεπτό. Προσπαθεί αυτό το πρόβλημα να το διαχειριστεί, προκειμένου να επιβιώσει το τραπεζικό σύστημα που το δημιούργησε. Πώς θα γίνει όμως αυτό, όταν καθυστερεί η Ελλάδα; Όταν καθυστερεί η Ελλάδα, η οποία υποτίθεται θα τους δώσει τη δυνατότητα να χωρίσουν τον κόσμο σε οπλισμένους "εχθρούς" και "φίλους", που θα τρομοκρατούν τις κοινωνίες και θα τις αναγκάζουν να τους προσφέρουν τις πατρίδες τους, προκειμένου να σωθούν οι τοκογλύφοι; Πώς θα σωθούν οι τοκογλύφοι, όταν καθυστερεί το "μαύρο" πρόβατο που πρέπει να "σφαγεί", για να "μαυριστούν" οικειοθελώς όλα τα άλλα;
Το χειρότερο είναι αυτό που είπαμε πιο πάνω ...Τους έχουν πάρει είδηση τα υποψήφια "θύματα" και δεν λειτουργούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Λογικό είναι αυτό. Σε έναν σχεδιασμό, όπου η επιτυχία του βασίζεται στη μυστικότητα, υπάρχουν προβλήματα όταν αρχίσουν να "διαρρέουν" τα μυστικά του. Άρχισε να φαίνεται το σχέδιο στην ολότητά του. Άρχισε να φαίνεται, γιατί οι τοκογλύφοι χρησιμοποιούν τους "τραμπούκους" Γερμανούς εις βάρος τής Ελλάδας. Άρχισε να φαίνεται ότι θέλουν να "σπρώξουν" την Ελλάδα στην "αγκαλιά" τής "στημένης" Ρωσίας, για να την τιμωρήσουν ...Να την τιμωρήσουν, προκειμένου να τρομοκρατήσουν όλους τους υπολοίπους, τους οποίους θα τους βάλουν σε ένα "μαντρί" ενός νέου γιγαντιαίου και πανευρωπαϊκού Μνημονίου.
 
Είναι πλέον ορατό σε όλους ότι θέλουν επειγόντως ένα GRexit, το οποίο όμως να μην είναι φυσιολογικό ...Ένα GRexit, το οποίο να συνδέεται με μια "ανάρμοστη" σχέση με τη Ρωσία, ώστε να μην αποτελεί επιλογή για κανέναν άλλο στην Ευρώπη. Με το GRexit επιθυμούν να οδηγήσουν σε "ομηρία" την ευρωπαϊκή οικονομία, προκειμένου να της "πουλήσουν" σωτηρία" και ταυτόχρονα να καταστρέψουν ολοσχερώς την Ελλάδα, ώστε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να βλέπουν το Μέγα Μνημόνιο της Ευρώπης σαν "ευλογία". Με ένα "αιματηρό" GRexit θέλουν να αφαιρέσουν απ' όλους ως επιλογή την έξοδο από το ευρώ. Το GRexit σκοπεύουν να το κάνουν το αντίστοιχο του ελληνικού Εμφυλίου τής προηγούμενης εποχής.
Αυτό το GRexit ρωσικής ευθύνης "καθυστερεί" ο "ψυλλιασμένος" πλέον Τσίπρας. Αυτό το GRexit "καθυστερεί" για όσο διάστημα η Ελλάδα δεν μπαίνει στη ρώσικη "παγίδα" τού σταλινικού Πούτιν και άρα δεν μπορεί να έρθει ως "διδακτική" τιμωρία για τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό το "σπρώξιμο" προς τη Ρωσία ...πιέζουν με όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους ...Πιέζουν με μέτρα "ασφυξίας" από την πλευρά της ΕΚΤ, η οποία - να μην ξεχνάμε - διοικείται από τον Ντράγκι, ο οποίος ήταν Υποδιοικητής τής Goldman Sachs. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε όλα τα παράδοξα. Βιάζονται οι υπάλληλοι των τοκογλύφων και φαίνονται αφελείς σε βαθμό γραφικότητας. Η Κάρολιν Άτκινσον - οικονομική σύμβουλος του Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα - τηλεφώνησε στον σταλινικό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και του ζήτησε να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με τις Βρυξέλλες και να επισπευστούν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.
ΟΙ ΗΠΑ, δηλαδή, ζητάνε από την Ελλάδα δήθεν να επισπευστούν οι διαπραγματεύσεις, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση τα δίνει "όλα" και αυτές οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν εξαιτίας τής Γερμανίας, η οποία - σημειωτέον - δεν κάνει τίποτε χωρίς εντολή ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, δηλαδή, πάλι στο ίδιο "κόλπο" τού τζάμπα μάγκα ..."Καλοπιάνουν" την Ελλάδα και βάζουν τη Γερμανία να την "κλωτσάει" ..."Καλές" με την Ελλάδα και με δική τους εντολή "κακή" η Γερμανία. Μιλάμε για "τζάμπα" μαγκιές, γιατί είναι φανερό ότι την επαφή με την Ελλάδα την έκαναν μόνο και μόνο για χάρη των "καλών" εντυπώσεων, οι οποίες θα τους χρειαστούν όταν στο μέλλον θα πρέπει να "τακτοποιήσουν" εκ νέου το ελληνικό "ζήτημα". Μέχρι να συμβεί αυτό οι ΗΠΑ θα "κρύβονται" πίσω από την προκλητική στάση τής Γερμανίας, η οποία "σπρώχνει" την Ελλάδα προς τη Ρωσία.
 
Οι ΗΠΑ στην κυριολεξία "καίγονται" αυτήν τη στιγμή. Γιατί; ...Γιατί το δημόσιο χρέος τους ξεπέρασε ήδη τα 18.200 δις δολάρια ...Ποσό απίστευτο για τις ευρισκόμενες σε κοινωνική παρακμή ΗΠΑ ...Απόλυτη παρακμή για ένα κράτος με πληθυσμό 320.000.000 ανθρώπων, του οποίου η παραγωγή έχει καταρρεύσει. Ένα κράτος με 50.000.000 πολίτες να επιβιώνουν χάρη στο κρατικό συσσίτιο. Ένα κράτος με 6.000.000 καταδικασμένους εγκληματίες. Ένα κράτος με δεκάδες εκατομμύρια ανασφάλιστους, οι οποίοι πεθαίνουν για λόγους που συναντάμε μόνον στις υποσαχάριες "Μπανανίες". Ένα κράτος, το οποίο δεν μπορεί πλέον να μοιράσει ούτε παυσίπονα στους καρκινοπαθείς του. Ένα κράτος, που το χρέος, το οποίο αναλογεί στον κάθε φορολογούμενο πολίτη του, μπορεί να ξεπερνάει τις 300.000 δολάρια.
Η οικονομία αυτού του κράτους, εξαιτίας των τοκογλύφων τής Νέας Υόρκης, είναι μια τεράστια "φούσκα" ...γεμάτη "φούσκες" ...13.000 δις είναι μόνον τα στεγαστικά τους δάνεια ... 1.300 δις είναι μόνον τα φοιτητικά τους δάνεια.  Αν για τον οποιονδήποτε λόγο "σκάσει" κάποια απ' αυτές τις "φούσκες", θα καταρρεύσουν όλα γύρω τους και θα τους "πνίξει" ο Ατλαντικός. Θα χάσουν τον έλεγχο της Ευρώπης. Γιατί; ...Γιατί δεν μπορεί ο χρεοκοπημένος να χρηματοδοτεί "Μνημόνια" χρεοκοπημένων. Αν "σκάσει" πρώτη η αμερικανική οικονομία, θα φύγουν οι Αμερικανοί με τις "κλωτσιές" από την Ευρώπη. Η μόνη πιθανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον παγκόσμιο ρόλο τους είναι να "σκάσει" πρώτη η ευρωπαϊκή οικονομία, ώστε να έρθουν αυτοί και να την "σώσουν", χρηματοδοτώντας την με τις "φωτοτυπίες" τής FED. Όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να μεθοδευτεί ένα πιστωτικό γεγονός, το οποίο θα την "εκτροχιάσει" οργανωμένα και εξ' αρχής κοστολογημένα ...και σε αυτό τους είναι χρήσιμη η Ελλάδα.
...Η Ελλάδα με τη "θυσία" της θα "σώσει" τις ΗΠΑ. Όπως με τον Εμφύλιο έβαλε τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, έτσι με το GRexit θα τους επιτρέψει να παραμείνουν μέσα σ' αυτήν. Η ίδια θα χρεωθεί τα πάντα και οι πραγματικές αιτίες τής ευρωπαϊκής χρεοκοπίας δεν θα φανούν ποτέ, γιατί θα "σκεπαστούν" από τη φιλορωσική επιλογή τής Ελλάδας, η οποία αποτελεί αιτία πολέμου για την Ευρώπη.. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται το "παιχνίδι" με τη Γερμανία. Γι' αυτόν τον λόγο είναι έξαλλος ο Σόιμπλε με έναν Τσίπρα, ο οποίος υπογράφει ό,τι του βάζουν μπροστά του και άρα "τρώει" χρόνο σε μια κατάσταση συναγερμού. Γι' αυτόν τον λόγο "ανησυχεί" ο Σόιμπλε για το πώς θα εξηγήσει ο Τσίπρας στους ψηφοφόρους του την "κωλοτούμπα" του. Αυτά, βεβαίως, εξηγούν και την "αγωνία" τού Ομπάμα για την Ευρώπη ...Την "αγωνία" τού μέγα "στρατηγού", ο οποίος έκρινε ότι δεν αξίζει, για να σωθεί το Ευρώ, να "χαθεί" η Ελλάδα για τον Δυτικό Κόσμο, πηγαίνοντας προς τη Ρωσία ..."Μεγάλα" λόγια "μεγάλου" άνδρα ...Την "αγωνία" τού μέγα "στρατηγού", ο οποίος προέβλεψε ότι θα γίνει πόλεμος, αν δεν "διασωθεί" η Ελλάδα.
Σε αυτήν την αγωνία των αφεντικών τής Γερμανίας για το αναπάντεχο μπλοκάρισμα του σχεδιασμού της μπορεί κάποιος να αποδώσει την είδηση της εσπευσμένης πρόσκλησης της Μέρκελ στον Τσίπρα. Βλέποντας τον να μην αντιδρά με τον τρόπο που προβλεπόταν, έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα για τη Γερμανία. Βλέποντας η Μέρκελ ότι η Ελλάδα δεν "πάει" προς τη Ρωσία, έχουν αρχίσει να την ζώνουν τα "φίδια". Την πιέζουν να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λυτρωτική για τις ΗΠΑ χρεοκοπία και ο "αποδιοπομπαίος τράγος", που πρέπει να πάρει την ευθύνη πάνω του δεν παρασύρεται ν' αρχίσει να "περπατά" προς το "σφαγείο". Η Ελλάδα όχι μόνον καθυστερεί με τις παρατάσεις τού Μνημονίου που διεκδικεί, αλλά αρχίζει πραγματικά να ενοχλεί, απειλώντας με λογιστικούς ελέγχους και άρα "σκαλίζοντας" υποθέσεις, οι οποίες απειλούν τη Γερμανία. Γι' αυτόν τον λόγο η Μέρκελ προσκάλεσε τον Τσίπρα αιφνιδιαστικά στη Γερμανία.
 
Θέλει να τον "δει" πριν την επίσκεψή του στη Μόσχα. Γιατί; ...Για να του "ανταλλάξει" το τίποτε με τα πάντα ...Για να του ζητήσει να σταματήσει τον λογιστικό έλεγχο του ελληνικού χρέους με "αντάλλαγμα" τη γερμανική "ανοχή" στη φιλορωσική του πολιτική ...Μιλάμε για καθαρή απάτη γερμανικού τύπου ...Του τύπου: να σεβόμαστε τις υπογραφές μας ...γιατί οι Γερμανοί τα κάνουν όλα στο "μιλητό" ...Ο λόγος τους "συμβόλαιο", αλλά τα συμβόλαια, που δεν έχουν υπογραφές, δεν τα σέβονται. Αυτό κάνει η Μέρκελ: Τον καλεί για επίσημη επίσκεψη, προκειμένου να του ζητήσει να σταματήσει τον λογιστικό έλεγχο, ο οποίος απειλεί να κάνει την ίδια βασικό αίτιο τής ευρωπαϊκής χρεοκοπίας, δίνοντάς του - στο μιλητό πάντα - την "υπόσχεση" ότι η Γερμανία θα κάνει τα "στραβά" μάτια, αν αναζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα.
Αυτός είναι ο στόχος τής πρόσκλησης ...Να τον παρασύρει στον πειρασμό να διεκδικήσει ένα εύκολο θετικό αποτέλεσμα από τη Μόσχα και τον "μιλημένο" Πούτιν και μετά η ίδια ή ο σακάτης τού Ρήνου να βγουν και να συκοφαντούν την Ελλάδα για αντιευρωπαϊκή συμπεριφορά ...Να γίνει τέτοιος "χαμός" και "φασαρία" από τους Γερμανούς, που κανένας να μην ενδιαφέρεται πλέον για τον λογιστικό έλεγχο και τα όποια καταδικαστικά για τους Γερμανούς αποτελέσματά του ...Να θεωρούν όλοι οι Ευρωπαίοι την ελληνική επιλογή σαν πράξη πολέμου και να λένε όλοι "καλά έκαναν οι Γερμανοί στους γελοίους τους Έλληνες".
Όλα αυτά είναι επικίνδυνα για την Ελλάδα, αλλά είναι πρωτίστως επικίνδυνα και γι' αυτούς που θα κάνουν τα σφάλματα ...Είναι πρωτίστως επικίνδυνα για τον Τσίπρα και τους συμβούλους του. Αυτό, το οποίο θα του προτείναμε εμείς, είναι να "φάει" κι άλλον χρόνο από τον λίγο που απέμεινε στη "συμμορία" ...Να πάει στη Μόσχα, όπως επιβάλει ο σχεδιασμός, αλλά να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία υπέρ των συμφερόντων τής Ελλάδας ...Να πάει εκεί και δηλώνοντας την αγάπη του και τον σεβασμό του για τους αδερφούς Ρώσους, να δηλώσει δημοσίως ότι η Ελλάδα θεωρεί τη Ρωσία αγαπημένη της "αδερφή", αλλά ότι η ίδια έχει καθήκοντα και ως "μητέρα"...
...Να διεκδικήσει τον ρόλο που της ανήκει ιστορικά και κάποιοι της τον αφαίρεσαν με τις συκοφαντίες τους ...Να δηλώσει στο παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό κοινό ότι η Ελλάδα είναι "μητέρα" τής Ευρώπης και παραμένει όχι απλά πιστή σ' αυτήν, αλλά αποφασισμένη να δώσει τη μάχη της υπέρ αυτής, παραμένοντας μέσα στους μηχανισμούς της ...Να δώσει τη μάχη της υπέρ τής Ευρώπης, εναντίον τής Εβραιογερμανικής συμμορίας, η οποία για παραπάνω από έναν αιώνα λυμαίνεται την Ευρώπη και την έχει πνίξει στο αίμα ...Να αποκαλύψει με στοιχεία τη συνωμοσία εναντίον της και εναντίον των λαών ...Να "εκθέσει" τους επαγγελματίες "ηθικολόγους", οι οποίοι είναι κοινοί κλέφτες και συκοφάντες ...Να δώσει τη μάχη υπέρ τής Ευρώπης των λαών και όχι υπέρ της Ευρώπης των τραπεζών. Η Ελλάδα έχει το "βεληνεκές" να διεκδικήσει έναν τέτοιο ρόλο και απλά δεν έχει μέχρι τώρα βρει τον λόγο που απαιτείται για να τον εκφράσει.
Αυτό άλλωστε - για εμάς - είναι και το μεγαλύτερο ρίσκο που έχουν πάρει οι Γερμανοεβραίοι Σιωνιστές και οι πιστοί τους "υπάλληλοι". Θεωρώντας ότι μπορούσαν να ελέγχουν απόλυτα την Ελλάδα, την αναγόρευσαν σε αυτήν την ύστατη στιγμή σε ισότιμο "συνομιλητή" τους. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα την είχαν "τακτοποιημένη" ως μικρό και αδύναμο κράτος με ανάλογη φωνή ανάμεσα σε "θορυβώδεις" εθνικούς γίγαντες, σήμερα την "γιγάντωσαν", για να την εκμεταλλευτούν. Της έδωσαν τον "λόγο" και αυτό είναι το ρίσκο ...Έδωσαν "ένταση" φωνής σε μια κοινωνία οριακά αδικημένη και η οποία έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά ...Έδωσαν φωνή σε μια κοινωνία, η οποία δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα πει, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση.
Αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο ...Ρίσκο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, αν σκεφτεί κάποιος ότι η σημερινή Ελλάδα ζει μια "ωρίμανση" πρωτοφανή τόσο ως κράτος όσο και ως κοινωνία. Έχει μορφωθεί και έχει συνειδητοποιήσει πλέον τον νέο ρόλο της στον νέο κόσμο, ο οποίος έχει "γεννηθεί" και ο οποίος δεν είναι αυτός του απλού "γόνου" διασήμων προγόνων. Έχει αλλάξει πλέον νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Σε αυτό την βοήθησαν και οι τοκογλύφοι. Την ταλαιπώρησαν σε βαθμό απάνθρωπο. Την βασάνισαν πάρα πολύ για τους λίγους επαίνους που της απέδωσαν. Την προσέβαλαν πάρα πολλές φορές για τις λίγες φορές - πάντα με κέρδος - που της αναγνώρισαν κάποια αξία. Στην πραγματικότητα την "σφυρηλάτησαν" σε τέτοιον βαθμό, που σήμερα η κοινωνία της να είναι αμιγώς ελληνική, όσο δεν ήταν ποτέ στην ιστορία της.
Το ίδιο το κράτος της είναι συμπαγές όσο κανένα άλλο κράτος στον κόσμο. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος απεθνικοποιήθηκε και έγινε μια ομοιογενής και ρευστή "σούπα" χωρίς καθόλου χαρακτηριστικά, ο απόλυτα συμπαγής ελληνισμός μοιάζει με "γίγαντα" ...Μοιάζει με έναν σφικτό "σβώλο", ο οποίος δεν έλιωσε μέσα στον "πουρέ" τής παγκοσμιοποίησης της Νέας Τάξης ...Ένας ασήμαντος πληθυσμιακά "σβώλος", ο οποίος μπορεί όμως να "σπάσει" τις πιο ισχυρές "λεπίδες" τής πιο ισχυρής παγκοσμιοποιητικής "μηχανής" στην ιστορία. Μόνο το κράτος τού Ισραήλ μπορεί να συγκριθεί σε αντοχή με το ελληνικό κράτος ...Κοινός "τερματισμός" για τους δύο φημισμένους λαούς, οι οποίοι ξεκίνησαν από διαφορετικές "αφετηρίες".
Αυτός ο "σβώλος" περιμένουμε να τους καθυστερήσει, για να σωθεί ο κόσμος. Πώς θα γίνει αυτό; ...Αν δεν τους διευκολύνει στον σχεδιασμό τους και τους "φάει" τον χρόνο που έχουν ανάγκη ...Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ, ΑΝ ΟΙ ΗΠΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ...Θα σωθεί, αν "σπάσει" ο "κουμπαράς" των Γερμανοεβραίων πριν οι ίδιοι μπορέσουν να σωθούν μέσω τής χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής χρεοκοπίας. Όλος ο Πλανήτης θα σωθεί, αν χρεοκοπήσουν πρώτοι οι "Πλανητάρχες" τής πλάκας και της τοκογλυφίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν η Ευρώπη παραμείνει ενωμένη και "απομονώσει" τη Χαφιεδογερμανία, η οποία λειτουργεί με τον μόνιμα αντιευρωπαϊκό τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν "λυσσάξει" τα γερμανικά "σκυλιά" των τοκογλύφων ...Δεν έχουν χρόνο, και τα αφεντικά πέρα από τον Ατλαντικό ήδη τα "μαστιγώνουν", γιατί "καθυστερούν".
...Δεν έχουν καθόλου χρόνο συγκεκριμένα. Με 18 τρις χρέος, τι χρόνο να έχουν οι τοκογλύφοι των ΗΠΑ; Χαρτονομίσματα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων να τυπώσουν, θα πρέπει να έχουν 18.200 τέτοια χαρτονομίσματα... 18.200 "κομμάτια", όταν ο πλουσιότερος Αμερικανός, που είναι ο Γκέιτς, έχει "μόνο" 40 ...Πόσους "Γκέιτς" μπορεί να αντέξει να "χρωστά" ένα κράτος σαν τις ΗΠΑ; Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Ποιος αιρετός πολιτικός θα αναλάβει την ευθύνη να προκαλέσει "μακελειό" στον Πλανήτη, για να σώσει τους τοκογλύφους; ...Ο Ομπάμα; Ποιος θα παραστήσει τον νέο χρήσιμο Ευρωπαίο Χίτλερ; ...Ο Πούτιν ή η Μέρκελ; Οι καιροί άλλαξαν και ευτυχώς για τους λαούς, αυτοί, οι οποίοι δεν το κατάλαβαν, ήταν εκείνοι που τους αφορούσε πρώτα απ' όλους.


Σαν αρχαία τραγωδία.


Η Ελλάδα, δυστυχώς, παρά το μικρό της μέγεθος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κολοσσιαίας σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι πολύ "χρήσιμη" για τους ισχυρούς ως "σφάγιο" και τώρα πρέπει να δώσει τη μάχη τής ζωής της για να επιβιώσει ...Η Ελλάδα, η οποία ποτέ δεν απελευθερώθηκε και έπεσε θύμα τής μεγαλύτερης πλεκτάνης στην ιστορία τού κόσμου ...Ένα πραγματικά τραγικό πρόσωπο, το οποίο "πλήρωσε" ακριβά την πραγματικά ευγενή καταγωγή της. Βοηθήθηκε από τους τοκογλύφους στην αποκόλλησή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά όχι για να "απελευθερωθεί", παρά για να "χρησιμοποιηθεί" από αυτούς. Οι Σιωνιστές γνώριζαν εξ' αρχής τα χαρακτηριστικά της και γι' αυτόν τον λόγο την χρησιμοποίησαν ως "μέτρο" τού εθνικού τους σχεδιασμού. Έχοντας, ως Εβραίοι, - εξ' ιδίας πείρας - γνώση των χαρακτηριστικών ενός λαού-"κληρονόμου", έπαιξαν με τα χαρακτηριστικά του.
Την ώρα που ενίσχυαν τη δική τους "διασπορά" - για να ελέγξουν τον κόσμο - , "ξήλωναν" την ελληνική "διασπορά". Γιατί; ...Για να δημιουργήσουν το πιο συμπαγές εθνικό κράτος στον κόσμο ...Για να δημιουργήσουν το κράτος-"οδηγό" σε μια κοινωνία εθνικών κρατών, τα οποία είχαν σκοπό να λεηλατήσουν με τον γνωστό τοκογλυφικό τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο οι Σιωνιστές τοκογλύφοι και οι Γερμανοί "μπράβοι" τους ήταν "δίπλα" στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που αυτή "απελευθερώθηκε" ...Δεν ήταν "Φιλέλληνες", όπως παρουσιάζονταν ..."Φιλοτομαριστές" ήταν, οι οποίοι είχαν μετατρέψει την Ελλάδα στην πιο έξυπνη "μπίζνα" που είχαν ποτέ ...Δεν την χρηματοδότησαν για να τη βοηθήσουν ...Τη χρηματοδότησαν για να την πάρουν στη "σφαίρα" επιρροής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τον εθνικό σχεδιασμό.
Πάνω στο ελληνικό "πατρόν" σχεδιάστηκαν όλα τα εθνικά κράτη τού κόσμου. Πάνω στην τεχνική ελέγχου - μέσω του χρέους - , η οποία εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα, κατόρθωσαν και έλεγξαν όλα τα κράτη τής Ευρώπης. Όλα τα κράτη - μικρά ή μεγάλα - , εφόσον οι ιστορίες των ευρωπαϊκών κρατών ξεκινάνε είτε ταυτόχρονα είτε μεταγενέστερα απ' αυτήν της σύγχρονης Ελλάδας. Απλά πράγματα. Οι εθνικές ιστορίες όλων των σύγχρονων ευρωπαϊκών - και όχι μόνον - εθνικών κρατών είναι όμοιες με αυτήν της Ελλάδας. Όποιος ξέρει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, γνωρίζει και τις εθνικές ιστορίες όλων των κρατών. Γιατί; ...Γιατί όλες μεταφέρουν τα ίδια "παραμύθια" πάνω στην ίδια "επιχειρηματολογία", η οποία επιλέχθηκε από τα "κατοικίδια" των τοκογλύφων.
 
Στην πραγματικότητα η "εθνική" ιστορία τού κάθε κράτους είναι η ιστορία τής εξέλιξης των χρεών του απέναντι στους Σιωνιστές τοκογλύφους. Υπάρχει γαλλική ή ιταλική ή ισπανική ιστορία, η οποία να πληρεί τους όρους που προϋποθέτει η ιστορική επιστήμη; ...Όχι βέβαια ...Τα πάντα είναι μια περιγραφή μιας οικονομικής εξάρτησης και της εξέλιξης αυτής ...Της περιγραφής για το πού "κατέληξε" το "παζάρι" μεταξύ αυτών που δανείστηκαν και αυτών που τους δάνεισαν ...Το "παζάρι", το οποίο όρισε το απαραίτητο μέγεθος των λαών, το οποίο θα κάλυπτε τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους δανειστές.
Οι τοκογλύφοι, δηλαδή, δεν αποφάσισαν μόνον για την Μικρασιατική Καταστροφή τού ελληνισμού. Οι ίδιοι τοκογλύφοι αποφάσισαν και για την τύχη τής Λομβαρδίας στην Ιταλία ή την τύχη τής Βαυαρίας στη Γερμανία ή την τύχη της Οξιτανίας στη Γαλλία ή την τύχη τής Καταλονίας στην Ισπανία. Οι τοκογλύφοι αποφάσιζαν με ποιο μέγεθος το κάθε κράτος θα εμφανιζόταν στη σύγχρονη ιστορία. Οι τοκογλύφοι αποφάσιζαν με ποιο μέγεθος το κάθε κράτος θα μπορούσε να έχει τη μέγιστη αποδοτικότητα γι' αυτούς ...Τα επιτόκια και όχι οι στρατηγοί ήταν αυτά, που όριζαν τα σύνορα της κάθε εθνικής επικράτειας ...Τα επιτόκια "ίδρυσαν" τη σύγχρονη Γερμανία ή την Ιταλία ή τη Γαλλία ...Τα επιτόκια "αποφάσισαν" πόσοι άνθρωποι έπρεπε να εργάζονται ως Γερμανοί, Ιταλοί ή Γάλλοι, για να αποπληρωθούν τα γερμανικά ή τα ιταλικά ή τα γαλλικά δάνεια αντίστοιχα.
Εφευρήματα των τοκογλύφων είναι τα περισσότερα "εθνικά" κράτη τής Ευρώπης. Γι' αυτόν τον λόγο όλα τους έχουν "φωτοτυπίες" τής ίδιας εθνικής ιστορίας. Με χρήματα των τοκογλύφων και τις "κλωτσιές" των φασιστών έμαθαν οι λαοί την "ταυτότητα" που τους είχαν διαλέξει οι δανειστές τους. Πρώτα αποφάσισαν οι τοκογλύφοι ότι υπάρχουν "Ιταλοί" και μετά το έμαθαν οι ίδιοι. Με τις "κλωτσιές" τού Μουσολίνι έμαθαν οι Grecani της Magna Grecia - μαζί με τους Ρωμαίους, τους Τοσκάνους, τους Λομβαρδούς και τους Βενετούς - της ιταλικής χερσονήσου πως ήταν "Ιταλοί", που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξαν τέτοιοι. Με τις "κλωτσιές" τού Χίτλερ έμαθαν οι Πρώσοι, οι Βαυαροί ή οι Σάξονες πως είναι εθνικά Γερμανοί. Όλα τεχνητά και όλα πληρωμένα από τους ίδιους ανθρώπους, για να εξυπηρετήσουν τα ίδια συμφέροντα. Όλες οι εθνικές ιστορίες των κρατών της Ευρώπης έγιναν με "καρμπόν", όπου απλά άλλαζαν τα ονόματα των "εθνοπατέρων". Στη θέση ενός Όθωνα βάζεις έναν Βιτόριο Εμμανουέλε και γνωρίζεις ταυτόχρονα δύο εθνικές ιστορίες.
Αυτό γινόταν πάντα. Παντού ακολουθούνταν η πολιτική τής "εμφύτευσης" του Γερμανού Όθωνα. Η κοινή εθνική ταυτότητα των δανειστών ήταν αυτή, η οποία επέλεξε την κοινή εθνικότητα των βασιλέων, που θα κυβερνούσαν τα διαφορετικά έθνη ...Όλοι οι δανειστές τής Ευρώπης Γερμανοεβραίοι και όλοι οι βασιλείς τής Ευρώπης Γερμανοί ...Γερμανός από τη Βαυαρία ο Όθωνας και Γερμανός από τη Σαξονία ο Βιτόριο Εμμανουέλε ...Όλοι από το ίδιο γερμανικό αιμομικτικό σόι των Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα, που είναι οι συνέταιροι και μόνιμοι τοποτηρητές των τοκογλύφων ...Όποιος χρωστούσε στους Γερμανοεβραίους Σιωνιστές έπαιρνε "δώρο" Γερμανό βασιλιά. Γι' αυτόν τον λόγο παραμένουν ενωμένοι σαν μια "γροθιά" μέσα στον χρόνο.
Ακόμα και ο Τσάρος Νικόλαος, ο οποίος ανατράπηκε στη Ρωσία - από τους δήθεν επαναστάτες προλετάριους των τοκογλύφων - ως μια άλλη "Ιφιγένεια" του σχεδιασμού, πρώτος ξάδερφος με τον Γερμανό βασιλιά τής Αγγλίας ήταν ...Ήταν κι αυτός Γερμανός γιος κάποιας Φρειδερίκης από τη Γερμανοδανία - ...αν αυτό "θυμίζει" κάτι στον αναγνώστη - ..."Κοκός" ήταν κι αυτός ...Γερμανός "Κοκός", συγγενής πρώτου βαθμού τού δικού μας του Γερμανού "Κοκού" ή του Γερμανού "Κοκού" τής Βουλγαρίας κλπ.. ...Μιλάμε για κωμωδία, που, αν δεν ήταν για κλάματα, θα ήταν για γέλια μετά δακρύων. Πρέπει να ξεκαρδίζονται στα γέλια κάποιοι τοκογλύφοι, όταν βλέπουν τους Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς ή τους Γάλλους να πιάνουν τις καρδιές τους "φουσκωμένοι" από εθνική "υπερηφάνεια" ..Ακόμα και οι εθνικοί τους ύμνοι "φασόν" τούς έχουν δοθεί.
 
Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα όλοι οι λαοί έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Ελλάδα. Έστω και ενστικτωδώς γνωρίζουν ότι η Ελλάδα θα είναι και πάλι το "μέτρο" που θα "μετρηθεί" το δικό τους μέλλον. Ο δικός της "πόνος" θα είναι ο "πόνος" που και οι ίδιοι θα γευτούν. Η δική της "αιμορραγία" θα είναι αυτήν, η οποία θα τους προετοιμάσει για τη δική τους "αφαίμαξη". Γνωρίζουν ότι, αν δεν τα καταφέρει η Ελλάδα, δεν έχουν ελπίδες ούτε οι ίδιοι να τα καταφέρουν ...Ειδικά οι λαοί τής Μεσογείου, οι οποίοι έχουν υποφέρει τα πάνδεινα στην εποχή των Προτεσταντών. Αυτοί βλέπουν τώρα το ελληνικό δράμα "παγωμένοι" από τον τρόμο των τοκογλύφων και των αντιποίνων που τους περιμένουν σε περίπτωση που υπερασπιστούν δημοσίως την "αμαρτωλή".
Αυτοί τώρα ελπίζουν ότι θα υπάρξει λύτρωση και δικαίωση του τραγικού ήρωα τού σύγχρονου δράματος ...Του δράματος, το οποίο έχει κοστίσει ήδη χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε αυτοκτονίες. Οι πάντες ελπίζουν σε ένα "θαύμα" ...Ελπίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα τους απογοητεύσει ...Ελπίζουν ότι κάτι έχει απομείνει από εκείνη την Ελλάδα, η οποία κάποτε έστηνε "Θερμοπύλες" ...Ελπίζουν ότι έχει τη "μνήμη" και το "μέταλλο" που χρειάζεται για να σπάσει τα "δεσμά" της και να απελευθερώσει και τους υπόλοιπους. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο εθνικό κράτος που μπήκε στο "σφαγείο" των τοκογλύφων και σήμερα είναι το μόνο κράτος που έχει τη δυνατότητα να το "γκρεμίσει". Ακόμα και τώρα που όλα δείχνουν χαμένα, πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι θα εμφανιστεί ένας από μηχανής θεός, που θα "σώσει" την κατάσταση ...Ένας από μηχανής θεός, που πάντα έσωσε στα δύσκολα την Ελλάδα και τους Έλληνες ...Ένας από μηχανής θεός, τον οποίο πάντα δικαιούνται οι τραγικοί ήρωες.


Τραϊανού Παναγιώτης


Δημιουργός της θεωρίας τού Υδροχόου


ΥΓ.
Πολλοί αναγνώστες και φίλοι διαμαρτύρονται για την πάγια τακτική μας να "κλείνουμε" τα κείμενά μας με "ευχολόγια", όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Κατά την άποψή τους δεν καταθέτουμε τις λύσεις και αφήνουμε απλά να εννοηθεί ότι υπάρχουν τέτοιες ...Δίκιο έχουν ...Δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε. Τι συμβαίνει, όμως, και διατηρούμε αυτήν τη στάση; ...Αυτό, το οποίο συμβαίνει, έχει την εξήγησή του στην απλή αριθμητική. Δεν το κάνουμε ούτε εκ του πονηρού ούτε εξαιτίας αδυναμίας να προτείνουμε λύσεις. Τις λύσεις τις έχουμε έτοιμες, καταγεγραμμένες και καλά προστατευμένες και μπορούμε να τις δημοσιοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή. Για όσο διάστημα όμως η άποψή μας δεν τυγχάνει μεγάλης δημοσιότητας, δεν μπορούμε να καταθέσουμε το "πακέτο" των λύσεων που κατέχουμε.
Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί απλούστατα δεν πρέπει να το κάνουμε. Ο λόγος είναι απλός. Σε περίπτωση που το κάνουμε, θα θέσουμε σε κίνδυνο τις ίδιες τις λύσεις. Θα τις παραδώσουμε στη διάθεση των πονηρών να τις "σκυλέψουν" και στο τέλος θα τις ακυρώσουν. Μόνον η μεγάλη δημοσιότητα μπορεί να διασφαλίσει όχι τόσο την προέλευση των λύσεων όσο το ενιαίο τους, που θα τις επιτρέψει να λειτουργήσουν. Μέχρι να εξασφαλιστεί αυτή η δημοσιότητα είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε σε αυτού του είδους την - ελλιπή για κάποιους - ανάλυση. Οτιδήποτε άλλο κι αν κάνουμε θα είναι λάθος. Σε έναν κόσμο, ο οποίος είναι τεχνητά διχασμένος σε "αριστερούς" και "δεξιούς", είναι επικίνδυνο να προσφέρεις ένα "πακέτο" λύσεων, το οποίο δεν έχει εξασφαλίσει τη δημοσιότητα που θα του επιτρέψει να παραμένει "ακέραιο", εφόσον θα κάνει απαγορευτική κάθε προσπάθεια "κανιβαλισμού" του...
...Είναι σαν να χαρίζεις ένα "αυτοκίνητο" σε έναν κόσμο που το επιθυμεί, αλλά δεν γνωρίζει τη δωρεά και οι λίγοι - που τη γνωρίζουν - να μην το θέλουν ολόκληρο, γιατί έχουν μάθει να σκέφτονται οι μισοί σαν "λαστιχάδες" και οι άλλοι μισοί σαν "λαμαρινάδες". Μόλις το παραδώσεις, θα το διαλύσουν. Οι μισοί θα πάρουν τα "λάστιχα" και οι άλλοι μισοί τις "λαμαρίνες". Ο καθένας θα πάρει ό,τι του ταιριάζει στη δική του ιδεολογία και θα το προσαρμόσει πάνω της, αφήνοντας πίσω τους ένα άχρηστο και ρημαγμένο "κουφάρι". Η λύση δεν θα δουλέψει, γιατί οι ιδεολογίες που υπάρχουν σήμερα - και οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν λύσεις - θα παραμείνουν οι ίδιες και απλά θα έχουν εμπλουτιστεί με κάτι, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει τμηματικά. Το "αυτοκίνητο" θα καταστραφεί και μαζί μ' αυτό και η προοπτική να το απολαύσουμε. Το μόνο που θα εξασφαλίσουμε θα είναι νέα "όπλα-ανταλλακτικά", για να κοπανάει ο ένας βάρβαρος το κεφάλι τού άλλου βάρβαρου, φωνάζοντας "αριστερά" και "δεξιά" συνθήματα.
Καλώς ή κακώς έχει και ο αναγνώστης συμμετοχή στην επιτάχυνση ή την επιβράδυνση της κατάστασης.
Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή PDF

http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2015/03/san-arxaia-tragodia.html

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters