Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή το  Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας 
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 7:00 μ.μ. θα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 18-1-2014 (τακτικής). (Εισηγητής :Θ. Παπαηλιού Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2. Ενημέρωση συζήτηση για την Τελετή Αφής Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τελική επιλογή έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αποκατάσταση των συνεπειών των πυρκαγιών του 2007 στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Ταμείο Μολυβιάτης». (Εισηγητής : Ε. Κοτζάς Δήμαρχος).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 9.700,00€ για προμήθεια και τοποθέτηση σταθμού επιβίβασης – αποβίβασης ΤΑΧΙ Αρχαίας Ολύμπιας. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης οριστικοποίηση Τελετής Ανακήρυξης Επίτιμου Δημότη του κ. Χαράλαμπου Κρίτωνα Λεβέντη. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην διοργάνωση της πρώτης πεζής Καρναβαλικής παρέλασης . (Εισηγητής : Γ. Γεωργακοπουλος Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση Φιλοξενίας της κινητής Μονάδας Μαστογράφου, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής : Π. Γιαννακόπουλος Αντιδήμαρχος ).
8. Αποδοχή επιχορήγησης 13.395,02€ από Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΑΠ 2014, για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α’ τρίμηνο 2013. (Εισηγητής : Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
9. Διαγραφές χρεών. (Εισηγητής : Π. Γιαννακόπουλος Αντιδήμαρχος).
10. Ορισμός εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφου Ν Ηλείας για το έτος 2014. (Εισηγητής: Θ. Παπαηλιού Πρόεδρος ΔΣ).
11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας και Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. για τεχνική υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.( Εισηγητής Γ. Λινάρδος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ.ΑΟ).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου των Εν Αθήναις και Πειραιεί Αστραίων, για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Άστρα. (Εισηγητής : Ε. Κοτζάς Δήμαρχος).
13. Έγκριση όρων συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και Εθνικής Τράπεζας.( Εισηγητής :Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΣΧΟΑΠ- ΓΠΣ Δ.Ε Αρχαίας Ολυμπίας» ( Εισηγητής Ε. Κοτζάς Δήμαρχος).
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 8.000,00€ για προμήθεια γεννήτριας και μανικών για τη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας Τ.Κ Νεράϊδας. (Εισηγητής Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
16. Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.269,01€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων αρμοδιότητας Δήμου μας. (Εισηγητής Γ. Γεωργακόπουλος Αντιδήμαρχος)
17. Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.812,64 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δήμου μας. (Εισηγητής Γ. Γεωργακόπουλος Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 08/2014 Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
19. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 09/2014 Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος ″Βοήθεια στο Σπίτι″ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
20. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 10/2014 Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
21. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 11/2014 Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
22. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 12/2014 Κατάρτιση και ψήφιση Kανονισμού Αναθέσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, και Προμηθειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
23. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 13/2014 Κατάρτιση και ψήφιση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
24. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 14/2014 Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης μέσω του απολογισμού οικονομικού έτους 2013, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
25. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 15/2014 Κατάρτιση και ψήφιση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
26. Έγκριση της Α.Δ.Σ. 16/2014 Έγκριση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έτους 2014. (Εισηγητής Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος ΚΕΔΑΟ).
27. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων. (Εισηγητής Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
28. Διάλυση σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου Δημαρχείου ΔΕ Φολόης για στέγαση Νηπιαγωγείου». (Εισηγητής Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
29. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014. (Εισηγητής Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων. (Εισηγητής Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).

http://www.enimerosi.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters