Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Οἱ «μεγάλες δυνάμεις» πάντα ἴδιες καί ΠΑΝΤΑ ἐναντίον μας...


Ο πράκτωρ Βενιζέλος στις 17/30 Μαΐου 1913, πούλησε τσάμπα τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Στις 17/30 Μαΐου 1913, στην αίθουσα των πορτρέτων, στο Ανάκτορο Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου, υπό την προεδρία του υπουργού εξωτερικών της Μ. Βρετανίας Εδουάρδου Γκρέυυπογράφηκε από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία έληξε ο Α' Βαλκανικός ΠόλεμοςΦωτό ἀπό ΕΔΩ,ὅπου μπορεῖτε νά δεῖτε ἀρκετό φωτογραφικό ὑλικό τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ πολέμου
Μεσολάβησαν  οι έξι Μεγάλες Δυνάμεις, (ΑγγλίαΓαλλίαΓερμανίαΑυστρίαΙταλία και Ρωσία).
Σύμφωνα με τη Συνθήκη παραχωρούνταν στους νικητές (στα Βαλκανικά κράτη) όλα τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορία που βρίσκονταν δυτικά της γραμμής Αίνου - Μηδείας, εκτός της Αλβανίας, που θα δημιουργούνταν ως ανεξάρτητη Ηγεμονία.
 Οι Σύμμαχοι και η Τουρκία (άρθρο 3) ανέθεταν στις έξι Μεγάλες Δυνάμεις (στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη ), τη χάραξη των συνόρων και το διακανονισμό των ζητημάτων που αφορούσαν την Αλβανία, καθώς τους παρείχαν τη δυνατότητα (άρθρο 5) να αποφανθούν για την τύχη των ελληνικών νήσων του Αιγαίου, εκτός της Κρήτης (άρθρο 4) για την οποία η Πύλη παραιτείτο «υπέρ των συμμάχων Ηγεμόνων πάντων των επί της Νήσου κυριαρχικών δικαιωμάτων της». 


Οι πληρεξούσιοι της ειρήνης κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1912 Στρέιτ, Βενιζέλος, Πολίτης.(ἀπό ΕΔΩ)
Ο Βενιζέλος υπέγραψε τη συνθήκη «λαμβάνοντας υπόψη τις διαβεβαιώσεις της αγγλικής κυβέρνησης ότι θα υποστήριζε την ελληνική κυριαρχία επί των ελληνικών νήσων του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Παρά ταύτα τρία ζητήματα που ενδιέφεραν την Ελλάδα έμειναν τελικά άλυτα: το Βορειοηπειρωτικό, το Νησιωτικό και το Αγιορείτικο

Ο πράκτωρ Βενιζέλος στις 17/30 Μαΐου 1913, πούλησε τσάμπα τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Δελτίο τῶν 11 

Ἔγραφε λοιπόν τό χρονογράφημα τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία» ( τῆς 17ης/30ῆς Μαΐου 1913,ΕΔΩ),γιά ἐκείνη τήν συνδιάσκεψιν :


Ἡ Εὐρώπη 

Ἡ πρεσβευτική συνδιάσκεψις τοῦ Λονδίνου ἀπεφάσισε νά ὑπογραφῇ ἡ εῤήνη ὅσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ὁ σέρ Ἔδουαρδ Γκρέϋ ἐπέβαλε τοῦτο εἰς τά πληρεξουσίους τῆς Ἑλλάδος καί Σερβίας διά τῶν βραχυτάτων -εἶνε ἡ λέξις- δηλώσεών του πρός αὐτούς.
Οὔτω μετατρέπεται ἡ ἀνάμιξις τῆς Εὐρώπης,μεταξύ τῆς τουρκίας καί τῶν συμμάχων ἀπό ἁπλῆς μεσολαβήσεως εἰς ἀναγκαστική διαιτησίαν.
Ἀλλά τοῦτο ἔπρεπε νά εἶνε κανείς πολύ ἀφελής γιά νά μήν τό περιμένει.
Ἡ Εὐρώπη δέν εἶναι ὁποία τήν περιέγραψε τελευταίως ὁ γάλλος πολιτευτής Λεών Μπουρζινᾶ εἰς τό 8ον γαλλικό συνέδριον εἰρήνης.
Δέν ἠσθάνθη ἀκόμη ἡ Εὐρώπη-οὔτε ὑπάρχει ἐλπίς ὅτι θά ἀσπασθῇ-ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ ἠθικόν πρόσωπον,ὅτι ὑπάρχει ὡς Εὐρώπη ἄνω καί ἔξω τῶν κρατῶν τά ὁποῖα τήν ἀποτελῶσι.Δέν ἠσθάνθῃ ἀκόμη,τήν ἑαυτῇ, ὡς Εὐρώπη ζῶντα ὀργανισμόν. Δέν ἔχει μίαν εὐρωπαϊκή ψυχήν καί μίαν συνέπειαν,δέν εἶναι δυνατόν νά αἰσθάνεται τό αἶσχος τῆς βίας,δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ τό αἴσθημα τοῦ δικαίου καί τήν συνείδησιν τοῦ ἠθικοῦ καθήκοντος κοινοῦ εἰς ὅλους.
Ἡ Εὐρώπη μᾶς παρουσιάσθη εἰς τό Λονδῖνον τώρα ὁποία μᾶς παρουσιάσθη ἄλλοτε εἰς τήν Βεστφαλίαν, εἰς τήν Βιέννην καί εἰς τό Βερολίνον :Δηλαδή συμφεροντολόγος, καταπνίγουσα τά δίκαια τῶν μικρῶν χάριν τῶν συμφερόντων τῶν ἀποτελούντων αὐτήν μεγάλων κρατῶν.
Καί ἡ μέν Εὐρώπη μένει πάντοτε ἡ ἰδία. Τό λυπηρόν ὅμως εἶνε ὅτι καί ἡμεῖς οἱ βαλκανικοί μένομεν πάντοτε οἱ ἴδιοι ἀλληλοβλεπόμενοι καί ἀλληλοτρωγόμενοι,καί οὐδέποτε ὁμονοοῦντες και πάντοτε ὄντες παίγνια τῆς Εὐρώπης...

Μήπως βλέπετε καμμία διαφορά ἐκείνης τῆς Εὐρώπης,τῶν ...μεγάλων κρατῶν,μέ αὐτή τοῦ σήμερα; 

Μπορεῖτε νά διαβάσετε καί τό κύριο θέμα τῆς ἐφημερίδος,κάνοντας κλίκ στήν εἰκόνα : 


Φωτογραφίες από τη μεταφορά λαφύρων με ελληνικά πλοία κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο (Α΄ Βαλκανικό).(ἀπό ΕΔΩ)
Ἄλλοι μάτωσαν καί ἄφησεν τίς ζωές τους στά πεδία τῶν μαχῶν καί ἄλλοι τούς κανόνιζαν ποιό θά εἶναι τό μερίδιο τῆς νίκης τους. Διότι βλέπετε,ἔπρεπε νά ὑπάρξῃ καί ἡ Ἀλβανία ὡς κράτος ! Μία Ἀλβανία ἡ ὁποία οὐδέποτε κούνησε ἔστω καί τό μικρό της δαχτυλάκι κατά τῶν ὀθωμανῶν,ἀφοῦ ποτέ,μά ποτέ δέν ἔπαψε,μέχρι καί σήμερα ἀκόμη τό ἴδιο πράττει,νά κατατάσσῃ τόν ἑαυτό της ὡς μία τουρκική ἐπαρχία καί τίποτα περισσότερον. Βλέπετε,οἱ Ῥότσιλντ ἔχουν τά σχέδιά τους γι᾿αὐτήν καί δέν τό κρύβουν οὐδόλως...

Διαβᾶστε σχετικῶς,τό ἄρθρον τῆς «Μακεδονίας» (ἀπό ΕΔΩ) : Ἡ Πελασγική


https://sxolianews.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters