Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Το φαύλο κράτος “σνομπάρει” την ελληνική ναυτιλία με κόστος δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ

Του Γιώργου Γ. Λιάρου - Σε κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και βατήρα περεταίρω ανάπτυξης αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά η ποντοπόρος ναυτιλία. Πρώτη παγκοσμίως με ένα διαρκώς ανανεούμενο στόλο και πρωταγωνιστικό ρόλο και τις νέες ναυπηγήσεις με επενδύσεις δισεκατομμυρίων η ελληνική ναυτιλία γεμίζει περηφάνια την χώρα και συγκροτεί την ισχυρότερη ναυτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. άμεσα και έμμεσα δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίες και αποτελεί κρίσιμο αντίβαρο μαζί με τον τουρισμό στο μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το 2010 τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών επανήλθαν στην ανοδική τους πορεία σε αντιδιαστολή με το 2009 και ανήλθαν σε 15,418 δισ. ευρώ. Οι θεαματικές αυτές εισροές οφείλονται σε 750 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Η ελληνική οικονομία όμως χάνει δισεκατομμύρια ευρώ από την αδυναμία του κράτους να κάνει τη χώρα παγκόσμια μητρόπολη του εφοπλισμού.
Και αυτό διότι πολλά από τα κεφάλαια αυτά επανεξήχθησαν στο εξωτερικό για να πληρωθούν υπηρεσίες τις οποίες μπορεί το ελληνικό κράτος να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν εδώ. Παράλληλα δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως πρέπει το ελληνικό χρηματιστήριο να γίνει κέντρο για την εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως έγινε το Όσλο της Νορβηγίας και να σταματήσουν να αναζητούν κεφάλαια στη Νέα Υόρκη δεδομένης της ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Τα κυβερνητικά ευχολόγια δεν αρκούν για να αναδείξουν την Ελλάδα σε ολοκληρωμένο κέντρο του εφοπλισμού. Χρειάζονται πράξεις μεταξύ των οποίων είναι η επανίδρυση του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας. «Αν οι εφοπλιστές θέλουν λιμενικό και υπουργείο σε ένα σώμα ας γίνει. Μια σοβαρή βιομηχανία έχουμε. Ας μην την πυροβολούμε με πειραματισμούς» σχολιάζουν νομικού και πολιτικοί παρατηρητές.
Η μεγάλη ανάπτυξη των εισροών ναυτιλιακού συναλλάγματος που σημειώθηκε το 2010 σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αποτελεί πηγή αισιοδοξίας διότι πραγματοποιήθηκε σε έτος σοβαρού δημοσιονομικού προβλήματος και αυξανόμενου δημόσιου χρέους. Τον Δεκέμβριο του 2010 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 15,418 δισ. ευρώ, συγκρινόμενο με 13,552 δισ. ευρώ το 2009, δηλαδή, σημείωσε αύξηση 13,77%, ανερχόμενο σε 6,72% του εγχώριου προϊόντος καλύπτοντας το 35,28% του εμπορικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι εισπράξεις από τη ναυτιλία (6,72%) ήταν ιδιαίτερα υψηλές συγκρινόμενες με των άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ όπου δεν υπερέβησαν το 1%.

Επιπροσθέτως, το 2010 - ακολουθώντας τάση που εκδηλώνεται από το 2003 - οι εισπράξεις από ναυτιλιακό συνάλλαγμα υπερέβησαν τις αντίστοιχες του τουρισμού (9,614 δισ.) και ήλθαν δεύτερες μετά τις εξαγωγές (17,081 δισ.) στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Στην δεκαετία 2000-2010, η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δισ. ευρώ σε εισπράξεις από ξένο συνάλλαγμα4 στην Ελλάδα. Αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας το 2009 που ισοδυναμούσε με 280 δισ. , ήτοι, 3,5 φορές των εισπράξεων της Ελλάδας από την ΕΕ για την περίοδο 2000-2013 που ανέρχονται σε 46 δισ. (26 δισ. από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 20 δισ. από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). «Όμως περίπου το ήμισυ των ανωτέρω 140 δισ. επανεξήχθη στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες πληρώνουν για υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες χώρες, διότι το ελληνικό κράτος δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα που θα συγκρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού συναλλάγματος στην Ελλάδα» αναφέρει η ετήσια έκθεση της ΕΕ.Στην πρώτη θέση διεθνώς η ελληνόκτητη ναυτιλία
Το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί 2.096 πλοία (άνω των 100 gt) που ισοδυναμούν με 43.086.974 gt1. Η ελληνόκτητη ναυτιλία βρέθηκε στη πρώτη θέση διεθνώς με 3.185 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt) ανερχόμενα σε 202,19 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας το 14,33 % της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt2. Η ελληνική σημαία είναι πέμπτη στη διεθνή κατάταξη και πρώτη στην ΕΕ σε dwt. Επίσης, τα ελληνόκτητα πλοία υπό σημαίες Κρατών Μελών της ΕΕ αποτελούν το 41,49% σε dwt της κοινοτικής ναυτιλίας. Ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 22,54% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων σε dwt και το 16,80% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε (dwt) (εξαιρούνται τα υπό ναυπήγηση πλοία). Το επίτευγμα αυτό είναι αξιοσημείωτο σε ένα έτος αβεβαιότητας για την παγκόσμια ναυτιλία, όπου το παγκόσμιο εμπόριο συρρικνώθηκε κατά 4,50% αγγίζοντας επίπεδα χαμηλότερα του 2007.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 490 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 49,15 εκ dwt. Από αυτά, 128 είναι δεξαμενόπλοια και αντιπροσωπεύουν το 20,05% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt), 96 δεξαμενόπλοια/αργού/προϊόντων πετρελαίου, ήτοι 22,64% του παγκόσμιου dwt, 25 chemical/product tankers, ήτοι 13% του παγκόσμιου dwt, 7 product tankers, ήτοι 7,5% του παγκόσμιου dwt, και 296 φορτηγά χύδην φορτίου αντιπροσωπεύοντας το 12,10% της παραγγελθείσας χωρητικότητας στην κατηγορία αυτή.

Το 2010, το συνολικό κεφάλαιο σε παραγγελίες ναυπήγησης από την Ελληνική ναυτιλία, κυρίως στα ναυπηγεία της άπω Ανατολής, ισοδυναμεί με το 10% των συνολικών παραγγελιών τους. Οι παραγγελίες αυτές τοποθετούν τους Έλληνες στην πρώτη θέση διεθνώς με μερίδιο 8,70% του παγκοσμίου στόλου σε αριθμό πλοίων και 13,50% σε χωρητικότητα. Εντέλει, η Ελλάδα ήταν επικεφαλής των πωλήσεων πλοίων προς διάλυση με 158 πλοία που αντιστοιχούν σε 12,6% των παγκοσμίων διαλύσεων.
Οι ναυπηγικές παραγγελίες βελτίωσαν περαιτέρω το ηλικιακό προφίλ του ελληνόκτητου στόλου. Το 2010, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνικής σημαίας στόλου μειώθηκε στα 10,7 έτη - 30% του οποίου είναι ηλικίας μικρότερης των 10 ετών - συγκρινόμενος με 17 έτη το 2000 (ενώ του παγκόσμιου στόλου ήταν 12,9 έτη). Ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνικής σημαίας στόλου είναι μικρότερος του μέσου όρου ηλικίας του παγκοσμίου στόλου (13 έτη) και του ελληνόκτητου στόλου (11 έτη).
newscode
 
http://greeknation.blogspot.com/2011/06/blog-post_4903.html

Δεκτή η μήνυση για Έσχατη Προδοσία κατά της Κυβέρνησης

Απο τη σελίδα της Νελλυ Ψαρού

Παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση των όσων διαδραματίστηκαν χθες στη Χαλκίδα , όπου ο Εισσαγελλέας εξέτασε την μήνυση για Αισχάτη Προδοσία, που κατέθεσε ο γιατρός Δημήτρης Αντωνίου, κατά των πολιτικών και βουλευτών που υπέγραψαν το μνημόνιο.
Η μήνυση τελικά έγινε δεκτή, διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη Χαλκίδα:
Είχαμε όλοι(;) ακούσει ότι κάποιος έκανε μήνυση στην κυβέρνηση για έσχατη προδοσία, αλλά δεν....
δώσαμε σημασία. Λίγο αργότερα ακούσαμε ότι ο εισαγγελέας την έκανε δεκτή. Τότε είναι που κανείς μας δεν πίστευε στ’ αυτιά του – και στα μάτια του. Έτσι κι εγώ. Kαι, φύσει περίεργος άνθρωπος, έψαξα και βρήκα τον ίδιο τον μηνυτή, και παραβρέθηκα στην αρχή της διαδικασίας, στον ανακριτή στην Χαλκίδα. Κι απ’ ότι είδα, δεν ήμουν η μόνη…

Ο κ. Δημήτρης Αντωνίου, 56 ετών, χειρούργος-ογκολόγος κάτοικος Χαλκίδας, κατέθεσε τον Μάιο μήνυση κατά των βουλευτών που υπέγραψαν το μνημόνιο, υπουργών, του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και κατά των μελών της “Τρόικας” (ονομαστικά και με τις διευθύνσεις τους!) με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Όσον αφορά την ίδια τη μήνυση, το κείμενο της οποίας καθώς και πλήθος στοιχείων μπορεί να δει κανείς στο blog του κ. Αντωνίουhttp://zoidosia.blogspot.com, γίνεται ονομαστικά κατά των ανωτέρω υπευθύνων και με τρόπο που η διαδικασία δεν περνάει από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, παρά την ασυλία που προσφέρεται από το Σύνταγμα σε βουλευτές και υπουργούς, η έσχατη προδοσία αποτελεί αυτόφωρο έγκλημα, για το οποίο ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την άμεση δίωξη χωρίς την άδεια της Βουλής. Επίσης, παρόλο που το έγκλημα αυτό διαπράχτηκε στις 6 Μαΐου, επειδη είναι διαρκές η δίωξη μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα – όπως και γίνεται.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, προς μεγάλη έκπληξη όλων μας, ΔΕΝ έβαλε την υπόθεση στο αρχείο αλλά έκανε δεκτή τη μήνυση και ξεκίνησε τη διαδικασία ορίζοντας την προανάκριση. Μάλιστα, το έκανε αυτό με ιδιαίτερη ταχύτητα: έλαβε την υπόθεση στα χέρια του στα μέσα Οκτώβρη, και μέσα σε δύο μήνες την προχώρησε (για όσους ξέρουν τους ρυθμούς αυτών των διαδικασιών, πρόκειται πράγματι για μεγάλη έκπληξη). Έτσι, ορίστηκε η προανάκριση για την Τρίτη 11 Ιανουαρίου, οπότε και κατέθεσε ο κ. Αντωνίου στον ανακριτή στη Χαλκίδα.

Στην προανακριτική αυτή διαδικασία ο κ. Αντωνίου κατέθεσε συμπληρωματικά υπομνήματα και στοιχεία για την υπόθεση. Μια βασική περιγραφή αυτών μπορείτε να δείτε στο bloghttp://stoxasmos-politikh.blogspot.com: στο blog αυτό μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα πολλά στοιχεία για την κατάθεση του κ. Αντωνίου, καθώς επίσης βίντεο από την ομιλία του αργότερα την ίδια μέρα αλλά και βίντεο από εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού Κόντρα, ο οποίος εδώ και καιρό φιλοξενεί τον κ. Αντωνίου στα δελτία ενημέρωσης του κ. Τέρενς Κουίκ. Έξω από το γραφείο του ανακριτή, αρκετός κόσμος ήταν συγκεντρωμένος και τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα.
Αφού ο κ. Αντωνίου έκανε κάποιες σύντομες δηλώσεις προς τη δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Κόντρα προχώρησε μαζί με τους παρεβρισκόμενους προς το Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου, όπου και άλλος κόσμος τον περίμενε για να ξεκινήσει η εκδήλωση συμπαράστασης. Το θέατρο βρίσκεται απένταντι από το Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας. Η εκδήλωση αυτή είχε την ενεργό υποστήριξη απλών πολιτών αλλά και κινημάτων για την άμεση δημοκρατία.

Είναι εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου: παρόλο που η είδηση δεν έχει διαδοθεί ιδιαίτερα, πάνω από 200 άτομα βρέθηκαν εκεί (σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μέτρησα 150 καθήμενους). Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η διασπορά των συμμετεχόντων: κάποιοι παρεβρισκόμενοι ήρθαν επί τούτου, μόνοι τους, από τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Κόρινθο! Στο γεμάτο θέατρο, λοιπόν, και μέσα σε ιδιαίτερη συγκίνηση, λόγω της θερμής υποδοχής που του επιφυλάχτηκε, ο κ. Αντωνίου έκανε την ομιλία του.

Μιας και μπορεί να βρει κανείς όλη την επιχειρηματολογία του, ή να δει το βίντεο της ομιλίας του, δεν θα καλύψω εδώ με λεπτομέρεια τα λεγόμενά του, αλλά θα αρκεστώ σε μια μικρή αναφορά σε αυτά που μου έναναν ιδιαίτερη εντύπωση. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Αντωνίου, το Μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία όμως έχει αντικαταστήσει το ίδιο το Σύνταγμα: όπως και το Σύνταγμα, αναφέρει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και παραμέμππει στη συνέχεια σε νόμους που θα εξειδικεύουν αυτές τις κατευθύνσεις. Καταλύει δηλαδή το Σύνταγμα. “Αν είναι έτσι, να το δηλώσουμε επισήμως και να λεγόμαστε Τροϊτκιστάν” και όχι Ελλάδα, κι εμείς Τροϊκανοί!”, είπε χαρακτηριστικά. Βάση αυτής της δανειακής σύμβασης που υπογράψανε, αν δεν πληρώσουμε μία δόση, οι δανειστές μας μπορούν να προβούν σε κατάσχεση κάθε δημόσιας περιουσίας μας, χωρίς περιορισμό – εξ’ ου και τα δημοσιεύματα για τα νησιά μας! “Ποιος είναι ο λόγος νομίζετε που δεν υπεγράφη η σύμβαση για τον Αστακό;”, είπε, “γιατί δεν απάντησαν ποτέ γιατί δεν προχώρησε αυτή η σύμβαση; Αφού, το Ελληνικό κράτος δεν είχε δικαιοδοσία να υπογράψει τίποτα χωρίς τη συναίνεση των δανειστών του”. Μάλιστα, τυχόν δικαστική διένεξη που θα προκύψει (με πολίτες π.χ.) θα επιλύεται με το αγγλικό δίκαιο και όχι το ελληνικό, δηλαδή με το δίκαιο των δανειστών μας.
Επίσης έχει καταλυθεί το ίδιο το πολίτευμά μας, η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, καθώς καταργείται στην πράξη η διάκριση των εξουσιών (που είναι θεμελιακή για την Κοινοβ. Δημοκρ.). “Δεν έχει νόημα να πάει κανείς στον στρατό πια, πρέπει να αρνηθούν οι νέοι να πάνε στο στρατό αφού πλέον ο στρατός δεν ανήκει στη χώρα και θα χρησιμοποιηθεί και εναντίον των πολιτών της”, είπε χαρακτηριστικά.

“Ο κ. Παπούλιας είναι συγκατηγορούμενος διότι θα έπρεπε να έχει διαλύσει τη Βουλή”, είπε, τονίζοντας όμως ότι δεν έχει υπογράψει διάφορα προεδρικά διατάγματα μέχρι στιγμής. “Το Μνημόνιο προβλέπει οι ρυθμίσεις να γίνονται με Π.Δ. και όχι με νόμους, για να μην περνάνε από τη Βουλή”. “Κανονικά, όλοι οι βουλευτές που δεν συμφωνούν πρέπει να παραιτηθούν, να μην παραμένουν εκεί δίνοντας νομιμοποίηση σε αυτή τη Βουλή. Πώς θα στεκόταν τότε μία μονοκομματική Βουλή;”, είπε ο κ. Αντωνίου και στη συνέχεια προέτρεψε όλους μας “να μην αφήσουμε κανέναν τους να πλησιάσει τα μνημεία της χώρας και τα εθνικά σύμβολα στις εορτές (π.χ. 25η Μαρτίου), να μην πλησιάσει κανείς τους. [...] Σε αυτά τα χώματα χύθηκε αίμα για την ελευθερία, δεν μπορούν αυτοί να τα πουλάνε”. “Ο Τσολάκογλου καταδικάστηκε για εθνική αναξιότητα επειδή έδωσε το 1940 ως λεία πολέμου στρατιωτική περιουσία στους κατακτητές. Σε αυτούς που πουλάνε όλη την ελληνική γη για μια δανειακή σύμβαση, τι πρέπει να γίνει;” αναρωτήθηκε, τονίζοντας ότι τα χρήματα των δανείων αυτών, σύμφωνά πάντα με το ίδιο το Μνημόνιο, δεν προορίζονται για μισθούς και συντάξεις, όπως μας λένε, αλλά για τη στήριξη της ρευστότητας των τραπεζών!
Πολλά ακόμη θα μπορούσα να γράψω γι’ αυτή την εξαίρετη μέρα. Με ιδιαίτερη χαρά, πάντως, διαπίστωσα ότι ο κ. Αντωνίου, δεν είναι ένας γραφικός τύπος που απλά “τα πήρε στο κρανίο”, αλλά ένας σοβαρός άνθρωπος που με μεθοδικότητα και πολύ δουλειά έκανε αυτό που θεώρησε καθήκον του. Με πολύ διάβασμα και έρευνα, βρήκε μόνος του όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις κατηγορίες του αλλά και τον νομικό τρόπο να τις θέσει σε “τροχιά”, μιας και μέχρι στιγμής κινείται χωρίς δικηγόρο – “όταν προσπάθησα να κινηθώ με δικηγόρο, ζημιά μου έκανε παρά καλό”, όπως μου είπε.

Αναφορικά με τυχόν βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στον κ. Δημήτρη Αντωνίου, θα ενημέρωσω σύντομα και αφού υπάρξει συνεννόηση μαζί του. Προς το παρόν, και σε νομικό επίπεδο, δεν είναι επιθυμητή η όποια εμπλοκή. Οπότε, κλείνω προς το παρόν, αυτό το ρεπορτάζ με τα ίδια του τα λόγια: Το πρόβλημα είναι η ηττοπάθεια. “Αυτοί δεν θα φερόντουσαν σαν λύκοι αν εμείς δεν φερόμασταν ως αρνιά. Ας γίνουμε εμείς λοιπόν λύκοι. Λυσσασμένοι λύκοι!”

Νικόλαος Ν.

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_5342.html

Οι Ιάπωνες... εξάγουν δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένους στην Ελλάδα!

Όσο απίθανο κι αν ακούγεται είναι πέρα ως πέρα αληθινό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του planet-greece από πηγές στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στη χώρα μας, ήδη έχει εγκατασταθεί 60μελής επιτροπή
η οποία αξιολογεί τα ΚΑΠΗ αλλά και τα γηροκομεία που.....
διαθέτει η Ελλάδα, προκειμένου το καλοκαίρι να φιλοξενηθούν ακόμη και 50.000 ηλικιωμένοι Ιάπωνες!

Ο λόγος είναι επειδή εξαιτίας της Φουκοσίμα, και την καταστροφή πολλών πυρηνικών αντιδραστήρων, εξαιτίας του ισχυρού σεισμού και του τσουνάμι που ακολούθησε, εκτιμάται ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί για να αντέξει τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων το καλοκαίρι. Αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιαπωνέζων, ότι πάνω από 100.000 ηλικιωμένοι θα βρουν τραγικό θάνατο, αφού ακόμη και τα νοσοκομεία της χώρας δεν έχουν πλέον τις απαιτούμενες υποδομές για να υποδεχθούν επιπλέον ασθενείς.

Παγκοσμίως, όπως εξήγησε Ιάπωνας στο planet-greece, υπάρχουν μόλις δύο χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν κρατικά προγράμματα έχοντας αναπτύξει ταυτόχρονα και τις απαιτούμενες υποδομές για τη φιλοξενεία ηλικιωμένων ανθρώπων. Η μία είναι η Γαλλία και η δεύτερη η Ελλάδα.

Για την ακρίβεια, οι Ιάπωνες εκτιμούν ότι το ελληνικό σύστημα φροντίδαν των ηλικιωμένων στην χώρα μας είναι κατά πολύ ανώτερο, ακόμη και από το αντίστοιχο της Γαλλίας!


http://planet-greece.blogspot.com/

Θέλεις απολύσεις Γιώργο; Ε, σας απολύουμε όλους σας...


Σας απολύουμε εμείς, ανίκανοι ριψάσπιδες και αρνησιπάτριδες...

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί από τις δηλώσεις Ελλήνων και ξένων ότι η χώρα δεν θα λάβει την 5η δόση, ότι επίκειται στάση πληρωμών, ακόμα και φωνές που έλεγαν ότι έρχεται ακόμα και η επιστροφή στη δραχμή.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν, ότι ο χρόνος μας τελειώνει, το ΔΝΤ ότι δεν θα δώσει το μερίδιο της δόσης του χωρίς συναίνεση, όπως και η Ολλανδία.

Οι ελέχιστες μέρες από τότε πέρασαν, η τρόικα έθεσε νέα μέτρα, όπως και σε κάθε άλλη επίσκεψή της και τίποτα από τα παραπάνω δεν συνέβη και χωρίς συναίνεση.

Τα λόγια έμειναν μόνο ως απειλές για να φοβηθεί ο ελληνικός λαός και θα πει “κάνω πίσω” στις διαμαρτυρίες γιατί αλλιώς “χρεοκοπούμε”.

Οι “Αγανακτισμένοι”, οι χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα που έως τώρα μάζευαν μέσα την οργή τους, ξέσπασαν. Και αυτό είναι που φοβίζει. Πίστευαν ότι έχουν χειραγωγήσει έως τώρα τους Έλληνες. Αλλά διαψεύστηκαν. ΤΟΥΣ ΔΙΑΨΕΥΣΑΜΕ.

Το μέλλον της χώρας περνά σιγά σιγά στα χέρια του λαού της. Με την εθνική συνέλευση στο κέντρο του Συντάγματος και την απίστευτη οργάνωση που έχει συντελεστεί τις τελευταίες ημέρες. Οι σκηνές πληθαίνουν μέρα με την ημέρα, ώσπου η αυριανή συγκέντρωση αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής.

Όσο και αν τα υποχείρια των προδοτών ΜΜΕ προσπαθούν να λοιδορήσουν την όλη κατάσταση, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να τους ελέγξουν, ο κόσμος φαίνεται να είναι αποφασισμένος. Το μνημόνιο το υπέγραψαν κάποιοι που δεν είχαν την εξουσία ούτε την δικαιοδοσία να το κάνουν. Γιατί ο κόσμος δεν τους έδωσε την ψήφο του για να ξεπουλήσουν τη χώρα ούτε να την οδηγήσουν στα χέρια διεθνών τοκογλύφων, που στο κάτω κάτω δεν ρωτήθηκε κανείς αν ήθελε αυτή την “σωτηρία”.

Τώρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν καταλάβει ότι η έξοδος είναι προ των πυλών. Κυρίως οι κύριοι / κυρίες Υπουργοί που με τον ανασχηματισμό που έρχεται θα βρεθούν στο δρόμο, πεταμένοι σαν χρησιμοποιημένα πανιά που μπήκαν στο λερωμένο σπίτι, το καθάρισαν και τους διώχνουν μέσα στη βρωμιά για να έρθουν οι ΚΥΡΙΟΙ για να συνεχίσουν “καθαροί” το έργο τους.

Τόσο καιρό γνωρίζαμε ότι οι Υπουργοί – βουλευτές που σφάζονταν είναι 5- 10. Τώρα, κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούργιο σκηνικό. ΟΛΟΙ προσπαθούν να στρώσουν το έδαφος της ηρωϊκής εξόδου, αλλά και της επόμενης μέρας.

Δυστυχώς για αυτούς όμως, τα ονόματά τους έχουν γραφτεί στην ιστορία, με τα πιο μελανά γράμματα για εθνική προδοσία.

Πλέον, για να ολοκληρωθεί το έργο ζητούν απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων. Των υπαλλήλων δηλαδή που ως ΠΑΣΟΚ συντηρούσαν και τοποθετούσαν κατά το δοκούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι ίδιοι δηλαδή, απολύουν τους ψηφοφόρους τους, τους οποίους θεωρούν πιόνια ενός σάπιου συστήματος, που όταν δεν σε χρειάζεται σε πετά έξω γιατί έκανε τη δουλειά του.

Αν θέλετε απολύσεις, εμείς δεχόμαστε! Αλλά όχι όπως τις εννοείτε εσείς: Σας απολύουμε εμείς! Γιατί είστε υπάλληλοι του λαού. Εμείς σας εκλέξαμε, εμείς σας πληρώνουμε.http://kostasxan.blogspot.com/2011/06/blog-post_8474.html

Αύριο όλοι στο σύνταγμα να βουλιάξει η Αθήνα!!

Δεν έχεις άλλη επιλογή! Ελα και εσύ για να διώξουμε τους προδότες που παραχώρησαν την εθνική κυριαρχία της χώρας!
Ξεπουλάνε τα πάντα και δίνουν τους ιθαγενείς δώρο, μειώνοντας κατά 40% τους μισθούς καταργώντας και στον ιδιωτικό τομέα τα δώρα και την καλοκαιρινή άδεια.
Καταργούν τις υπερωρίες θα δουλεύεις 10 ώρες και θα αμείβεσαι για οχτώ.
Θα απολυθούν από το δημόσιο 200.000 χιλιάδες εργαζόμενοι σε πρώτη φάση.
Σε όλα τα υπουργεία θα.....
εγκατασταθούν gkaoulaiter στα γραφεία τον υπουργών αυτοί θα αποφασίζουν για όλα οι υπουργοί θα είναι απλώς για τα θελήματα,( ξέρετε πετάξου μικρέ μέχρι το περίπτερο φέρε κάνα πακέτο τσιγάρα και τέτοια)
Και ένα σωρό αλλά τέτοια απεχθή μέτρα που συμφώνησε με τους τοκογλύφους της μαφίας ο ξευτιλισμένος προδότης τσιράκι των παγκοσμιοποιητων της νέας τάξης ΓΑΠ.
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος προδότης που έχει περάσει ποτέ από αυτόν τον τόπο, θα τον αφήσουμε να μας διαλύσει?
Θα φύγουμε να πάμε μετανάστες σε άλλες χώρες?
Οχι βεβαία! Μένουμε εδώ και δίνουμε την μάχη μέχρι τελικής πτώσης με ότι μπορεί να συνεπάγετε αυτό.
Διώξαμε χειρότερους εχθρούς αλλά τους γνωρίζαμε ξέραμε με ποιόν έχουμε να κάνουμε, αυτός μας εξαπάτησε ήρθε ντυμένος φίλος του ανοίξαμε την πόρτα και μόλις μπήκε μέσα έβγαλε την μάσκα του φίλου και φάνηκε σε όλο του το μεγαλείο το μέγεθος της προδοσίας .
Δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση για ότι κάνει δεν τον αναγνωρίζουμε ως πρωθυπουργό, είναι εχθρός της πατρίδας μας και μισεί θανάσιμα ότι ελληνικό είναι ορκισμένος εχθρός μας .

Ο λαός είναι υποχρεωμένος να θεσει σε εφαρμογή το άρθρο 120 του συντάγματος το ίδιο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και αυτοί που εργάζονται στα σώματα ασφάλειας και τον στρατό. Έχουν ορκιστεί πίστη στο σύνταγμα και το σύνταγμα δεν είναι ο προδότης ΓΑΠ με την ληστοσυμμορία του.

Οι βουλευτές που τον στήριξαν και εξακολουθούν να τον στηρίζουν θα πρέπει να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους, ας δεχτούμε ως υπόθεση εργασίας ότι στο πρώτο μνημόνιο τους εξαπάτησε και αυτούς όπως όλο τον λαό, τώρα όμως δεν έχουν καμία δικαιολογία τώρα ξέρουν!!
Ο λαός έχει τα βλέμματα στραμμένα επάνω τους μην υπολογίζουν σε πρόσκαιρα ωφέλει αυτή η κυβέρνηση έιναι τελειωμένη ούτος η άλλως .
Οταν θα πέσει η παράνομη κυβέρνηση τους θα είναι αναγκασμένοι να μείνουν εδώ και τότε δεν θα έχουν ούτε προσωπική ασφάλεια ούτε βουλευτική ασυλία και ο λαός θα είναι πολύ εξαγριωμένος!!! !!!!!!!
Έλληνες όποια στιγμή μας χρειάστηκε η πατρίδα ήμασταν παρόντες .
Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα την οικογένεια μας και τον ίδιο τον εαυτό μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα με όλα τα νόμιμα μέσα όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το σύνταγμα και αναφέρονται στο άρθρο 120 που παραθέτουμε στο τέλος του κειμένου .
Μην ξεχνάμε ο παππούς του παρέδωσε την εξουσία της χώρας στους άγγλους και αιματοκύλησε την χώρα με τον εμφύλιο, ας μην αφήσουμε αυτό το μίασμα της Ελληνικής ιστορίας να κάνει το ίδιο.
Ελληνες μόνο ενωμένοι θα βγούμε χωρίς αιματοκύλισμα από αυτή την ιστορία, μην τους αφήνετε να σας διχάσουν ένας για όλους και όλοι για έναν.
Ο εχθρός μας έχει όνομα και διεύθυνση λέγεται πολίτικος και κατοικεί παράνομα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο όλοι οι άλλοι είμαστε ένα!!!!!!!!!

ΤΜΗΜΑ Δ': Ακροτελεύτια διάταξη
]Άρθρο 120
Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

http://lalipouli.blogspot.com/

ΨΕΜΑΤΑ…ΨΕΜΑΤΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ !!! [ video ]

Σε μεγάλα και «χοντρά» ψέματα για ένα και πλέον χρόνο επιδίδεται η ελληνική κυβέρνηση δια στόματος του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου και του υπουργού Οικονομικών και βασικού συνομιλητή της Τρόικας κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται πλέον «στα κάγκελα». Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους υπόσχονται σκληρές επιθέσεις προς τον κ. Παπακωνσταντίνου την Τρίτη, οπότε και θα λάβει χώρα ο διευρυμένος Κοινοβουλευτικός Τομέας Εργασίας. Μια ματιά στο τι έχουν πει στον ελληνικό λαό μέχρι σήμερα και το τι έχει γίνει θα μας πείσει γι’ αυτό που θα επακολουθήσει!

Γιώργος Παπανδρέου
Αν μειώσουμε τους μισθούς θα παγώσουμε την αγορά, αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη.
(στους έξι μήνες κυβέρνησης μείωσε και μισθούς και συντάξεις, με χαμηλή εώς ανύπαρκτη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας, ενώ την ίδια ώρα έβγαζε λόγους περί Τιτανικού κάνοντας τα spreads να «αφηνιάζουν»!)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Δεν θα κερδίσει η ελληνική οικονομία από μια αύξηση του ΦΠΑ, άρα δεν είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε.
(τα νούμερα μιλάνε μόνα τους: αύξηση ΦΠΑ από 4,5 σε 5, από 9 σε 10, από 19 σε 21 και έπεται συνέχεια…)
Γιώργος Παπανδρέου
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν είναι το πρόβλημα για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
(είπε λίγο καιρό μετά: «η βιωσιμότητα περνά και από την αύξηση των ορίων ηλικίας»)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Αν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει
(τα νέα μέτρα ανακοινώνονται τη Δευτέρα και ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι στη θέση του παρ’ ότι αποτυχημένος)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Είναι εξασφαλισμένες όλες οι δόσεις
(θρίλερ προηγήθηκε τις τελευταίες ημέρες για το αν πάρουμε την πέμπτη δόση, τελικά αν γίνει αυτό θα είναι επειδή θα επιβάλλει νέα μέτρα)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Οι φήμες προέρχονται από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η Ευρωζώνη. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση.
(η επίτροπος της Ελλάδας κα Μαρία Δαμανάκη αναπαρήγαγε φήμες και αναρωτιόμαστε σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Θα βγούμε στις αγορές μέχρι το τέλος του 2011
(αντί για να βγούμε στις αγορές μπαίνουμε βαθύτερα στο τούνελ της ύφεσης, ενώ τα spreads σπάνε με ξέφρενο ρυθμό το ένα ρεκόρ μετά το άλλο)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
«Θα πάω στις Βρυξέλλες, θα μείνω στις Βρυξέλλες, θα πιάσω διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, θα δουλέψω στην Ευρωβουλή. Ούτε εισιτήριο επιστροφής υπάρχει»
(αυτή τη δήλωση την έκανε όταν εξελέγη ευρωβουλευτής και δεν έμεινε στις Βρυξέλλες ούτε έξι μήνες)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
«Δεν θα πάμε στο ΔΝΤ, μας στηρίζει η Ε.Ε.».
(πήγαμε μετά Βαΐων και κλάδων, ενώ ο Στρος-Καν επιβεβαίωσε πως την ώρα που γινόταν αυτή η δήλωση η κυβέρνηση διαπραγματευόταν ήδη την είσοδό μας στο ΔΝΤ)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει νέο μνημόνιο. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα».
(πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις ο λαός θα πληρώσει τη λυπητερή!)
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
«Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να μειώνουμε μισθούς και συντάξεις ή να αυξάνουμε τη φορολογία».
(το Μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνει μειώσεις μισθών και αύξηση φορολογίας)
«Το καλαμπούρι με τα νέα μέτρα θα πρέπει να το σταματήσουμε».
 
 
 

Ιδιωτικά χειρουργεία στα… σπίτια!

Ο νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή για τις μεταμοσχεύσεις αποτελεί το απάνθισμα της βαρβαρότητας του σοσιαλνεοφιλελευθερισμού που εγκαθιδρύθηκε εδώ και ενάμιση χρόνο -με δική μας ευθύνη- στη χώρα μας.
Μετά από τις συντάξεις που θα παρακρατούνται (όπως έχουμε γράψει προ ημερών σε αποκλειστικότητα) από μερίδα ασθενών στα νοσοκομεία και για.....
όσες ημέρες νοσηλεύονται σ’ αυτά , έρχεται χθες ένα δημοσίευμα του Αδέσμευτου να μας πληροφορήσει ότι ο νόμος περιλαμβάνει άρθρο το οποίο μας γυρνά στο 1941 και στα χειρουργεία σε….σπίτια!!!!
Απίστευτο αλλά απολύτως πραγματικό γεγονός αφού ο νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή , αναφέρει ρητά ότι μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει οπουδήποτε υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα ημερήσιας νοσηλείας.
Στο ίδιο άρθρο 2 του σχετικού νόμου λοιπόν επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη μονάδα θα μπορούν να πραγματοποιούνται και …χειρουργικές επεμβάσεις αρκεί αυτές να μην χρειάζονται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδειο αναισθησία.
Πιο συγκεκριμένα σε αυτό τον χώρο που θα ονομάζεται ιδιωτική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας θα είναι δυνατή η εκτέλεση χειρουργικής ή επεμβατικής πράξης!
Πρόκειται για καθεστώς που ουσιαστικά βάζει δυνητικά σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αφού η διενέργεια μιας τέτοιας, χειρουργικής ή επεμβατικής πράξης, όσο απλή και αν φαίνεται πως είναι, έχει πάντα το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλοκές και η ύπαρξη οργανωμένης ιατρικής μονάδας και περαιτέρω ιατρικής αντιμετώπισης να είναι απολύτως απαραίτητη για να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.
Αρκεί να επισημανθεί ότι με βάση τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου θα μπορούν σε αυτές τις μονάδες να πραγματοποιούνται στεφανιογραφίες ή ακόμη και να τοποθετούνται στεντ στην καρδιά, δεδομένου ότι δεν απαιτείται κάποια από τις αναφερόμενες μορφές αναισθησίας αλλά απλή τοπική αναισθησία!
Εφόσον κάτι τέτοιο αποτελέσει τελικά νόμο του κράτους, τότε πραγματικά η Ελλάδα μεταφέρεται πίσω δεκαετίες, ενδεχομένως και στο 1941,αφού αυτή την δεκαετία ίσχυε αυτό το ιατρικό καθεστώς με άπειρες βέβαια απώλειες ανθρωπίνων ζωών.


http://www.politis-gr.com

ΟΧΙ Αγανακτισμένων και στον Αμβρόσιο μετά την “εκδίωξη” Άνθιμου!

Να μην στείλει παπάδες στο Σύνταγμα!
Η χουντοϊεραρχία υπονομεύει
την Άμεση Δημοκρατία των Αγανακτισμένων!

Δεν τα βάζει κάτω η ακροδεξιά στην επιδίωξη διείσδυσης και εκμετάλλευσης του κινήματος των Αγανακτισμένων.
Δεσποτάδες, κήρυκες της θεοκρατίας, σκληροί αρνητές της Δημοκρατίας και.....
με απίθανο πλούτο τίθενται επικεφαλής!
Το ξεκίνησε ο Άνθιμος στη Θεσσαλονίκη. Η άμεση αντίδραση των αγανακτισμένων, τον “έδιωξε!”.
Τη σκυτάλη πήρε ο άλλος σκληρός, Ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων. Επειδή όμως ξέρει ότι η παρουσία του στο Σύνταγμα είναι ανεπιθύμητη, ανακοίνωση ότι θα στείλει παπάδες.
Ίσως σχεδιάζονται και επεισόδια για να συκοφαντηθεί το κίνημα των Αγανακτισμένων με κύριο αίτημα την Άμεση Δημοκρατία.
Όχι λοιπόν στον Αμβρόσιο ή στον “στρατό” του Στο Σύνταγμα!
Εκτός και αύριο το πρωί στο κήρυγμα καταδικάσει τη Θεοκρατία, αποδεχθεί τη Δημοκρατία και επιστρέψει τον πλούτο τους στο λαό.
autenergos.blogspot.com/

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_5885.html

Σενάρια για την Ελλάδα
Ειδικού Συνεργάτη

Εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη που γίνεται σε έκθεση της CIA για την Ελλάδα, για τον πιθανό εκτροχιασμό των διαδηλώσεων και την αναγκαστική ανάληψη της εξουσίας από το Στρατό.  Όταν η ίδια πρόβλεψη γίνεται και από έναν Ρώσο στρατηγικό αναλυτή τον Stanislav Mishin και δημοσιεύεται στην εφημερίδα  Πράβντα ήδη από τις 6 Γενάρη του 2011, γεννιούνται κάποια ερωτηματικά.

Μήπως υπάρχει κάποιο σενάριο που υλοποιείται σε βάρος της χώρας μας; Γιατί και άλλες χώρες έχουν ίδιο και μεγαλύτερο χρέος από εμάς , αλλά δεν λαμβάνονται τέτοια δυσμενή μέτρα σε βάρος τους.

Βέβαια, η κυβέρνηση υπέγραψε ένα απαράδεκτο Μνημόνιο ερήμην του λαού, αλλά , όπως φαίνεται και των βουλευτών της. Πήρε δυσβάσταχτα μέτρα, τα οποία γονάτισαν το λαό και δεν έφεραν κανένα θετικό αποτέλεσμα, αντιθέτως μάλιστα μεγάλωσαν το χρέος.  Ο υπουργός οικονομικών για να πείσει το λαό για τα δυσάρεστα μέτρα που έλαβε , δήλωσε πολλές φορές, ότι θα υποβάλει την παραίτηση του , αν αναγκαστεί να πάρει και άλλα.

Τώρα, ανερυθρίαστα κοιτάζει τον κόσμο στα μάτια και του σφίγγει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό. Δεν παίρνει κανένα μέτρο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν ενοχλεί τους έχοντες και κατέχοντες, θέλει μάλιστα να διαγράψει και τα 30 δις χρέη ορισμένων, την ώρα που εξαθλιώνει τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και μετατρέπει τους νέους ανθρώπους σε δούλους των πεντακοσίων ευρώ, χωρίς μέλλον και καμία ελπίδα.

Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν λαϊκές αντιδράσεις , γιατί η οικονομική κρίση μετατρέπεται σε κοινωνική και πολιτική.

Οι πολίτες φυσικά ασκούν το νόμιμο δικαίωμα τους που προβλέπεται από το άρθρο 120 του Συντάγματος και αντιστέκονται. Αυτή που παρανοεί και παραβιάζει το Σύνταγμα είναι η κυβέρνηση, που ψηφίζει κρυφά κατοχικές συμβάσεις.

Μήπως όλα αυτά είναι μέρος του σεναρίου που γνωρίζουν καλά κάποιοι; Γιατί δεν μπορεί, όσο ανίκανα και να είναι τα μέλη μιας κυβέρνησης να θέλουν να αυτοκτονήσουν πολιτικά. Μήπως κατευθύνονται εκούσια ή ακούσια σε αυτές τις λύσεις για να εκτροχιαστούν οι διαμαρτυρίες των πολιτών και  να γίνει ένα πραξικόπημα ,για να μας πετάξουν χρεωμένους και εξαθλιωμένους έξω από την Ε.Ε;

Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει τα ψέματα και να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Σήμερα δεκαέξι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν για τις νέες συμφωνίες που υπογράφει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Ελπίζουμε η πρωτοβουλία τους να είναι ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή για να προκαλέσουν κάποιες εντυπώσεις και μετά ως πειθήνια όργανα προσυπογράψουν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Έχουν και έχουμε όλοι το  δικαίωμα να μάθουμε, γιατί απέτυχαν τα μέτρα και να λογοδοτήσουν επιτέλους οι υπαίτιοι της  αποτυχίας. Οι βουλευτές σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν πρέπει να είναι απλοί χειροκροτητές του εκάστοτε αρχηγού και να σκύβουν το  κεφάλι, γιατί τότε αλλάζει η μορφή του πολιτεύματος και γίνεται κοινοβουλευτική δικτατορία. Εξάλλου , «αρχή άνδρα δείκνυσι»,   πιστεύουν πάντα οι Έλληνες.

http://www.elzoni.gr/html/ent/140/ent.10140.asp

ΠΟΝΤΙΚΙΑ… ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

 Είναι ύπουλοι και επικίνδυνοι. Επιχειρούν να ξελασπώσουν την αφεντιά τους προσωρινά, και όταν αισθανθούν ότι η ώρα της κρίσης θα έχει περάσει, αυτοί οι αδίστακτοι πολυπρόσωποι χαμαιλέοντες, θα αποτελέσουν και πάλι την πιο επικίνδυνη πολιτική εφεδρεία στην προσπάθεια αυτού του αμετανόητου συστήματος να ανασυνταχθεί.
Ποντίκια… αρουραίοι της πολιτικής… βλέπουν το σαπιοκάραβο του πολιτικού συστήματος που έστησαν και τους εξέθρεψε, εκείνου του συστήματος που φόρτωσε τα «έσχες» τους χωρίς να μάθουμε ποτέ το «πόθεν» τους, και τώρα επιχειρούν να αποδράσουν για να περισώσουν ότι μπορούν από τα θρασύδειλά κουφάρια τους.
του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ξαναθυμήθηκαν τον «πατριωτισμό» και την «ευθύνη» οι εναλλασσόμενοι πολιτικοί αεριτζήδες του κυβερνητικού θίασου.
Ξαναθυμήθηκαν τον πατριωτισμό που ξέχασαν όταν επέλεξαν να μη βγάλουν από το πολιτικό κάδρο τον χειραγωγούμενο πρωθυπουργό που επέλεξε να εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία στο φόντο του κάδρου του Καστελόριζου.
Ξαναθυμήθηκαν τον πατριωτισμό που δε θυμήθηκαν όταν – «πατριωτικά» δρώντες – προσυπέγραψαν το μνημόνιο της υποταγής για να «σώσουν» τη χώρα.
Ξαναθυμήθηκαν τον πατριωτισμό που δε τους άγγιξε όταν προσυπέγραφαν την κατάλυση του Συντάγματος. Δ ε τους άγγιξε, ούτε όταν ο «ηγέτης» τους εμπορευόταν στυγνά την Εθνική ταυτότητα, αλλά ούτε όταν όλοι μαζί υπέταξαν και το Σύνταγμα και την αξιοπρέπειά μας στο Μνημόνιο της ντροπής.
Ξαναθυμήθηκαν την ξεχασμένη τους ευθύνη, μια ευθύνη που δε τους άγγιξε όταν έστηναν με την πολιτική τους μια εφιαλτική βιομηχανία παραγωγής ανέργων, εξοντωμένων μικροεπαγγελματιών, συνταξιούχων σε απόγνωση.
Ξαναθυμήθηκαν τη χαμένη τους ευαισθησία που δεν επέδειξαν όταν το κόμμα τους στο σύνολό του έστηνε τη δολοφονική βιομηχανία αυτοκτονιών των συμπολιτών μας που η πολιτική τους έφερε σε απόγνωση και άνοιξε διάπλατα την πόρτα στην καταστροφή.
Τώρα… αυτά τα δαρμένα σκυλιά… αυτά τα θρασύδειλα πλάσματα… κατατρομαγμένα από τη μαχόμενη κοινωνία που τους αμφισβητεί πλέον ευθέως, και τείνει να καταστεί αποφασισμένος εκδικητής για την προδομένη της ελπίδα, θυμήθηκαν ξαφνικά ότι υπάρχουν «όργανα», και «διαδικασίες» που πρέπει να τηρηθούν.
Και δε τα θυμήθηκαν γιατί έχουν την πρόθεση έστω και εκ των υστέρων να ανατρέψουν τον εφιάλτη, αλλά γιατί αναζητούν τρόπους χρυσώματος του χαπιού και κυρίως επικοινωνιακές διεξόδους για να «σώσουν» από την κοινωνική οργή τα πουλημένα τους τομάρια.
Ποντίκια… αρουραίοι της πολιτικής… βλέπουν το σαπιοκάραβο του πολιτικού συστήματος που έστησαν και τους εξέθρεψε, εκείνου του συστήματος που φόρτωσε τα «έσχες» τους χωρίς να μάθουμε ποτέ το «πόθεν» τους, και τώρα επιχειρούν να αποδράσουν για να περισώσουν ότι μπορούν από τα θρασύδειλά κουφάρια τους.
Τώρα που νιώθουν την καυτή ανάσα του οργισμένου λαού να τους αγγίζει απειλητικά, επιχειρούν να αποδείξουν πως είναι κατά τι καλύτεροι από τους χειρότερους όλων των εποχών.
Όχι…
Αυτοί οι πολιτικοί αεριτζήδες δεν πρέπει να εξαπατήσουν κανέναν.
Είναι ύπουλοι και επικίνδυνοι. Επιχειρούν να ξελασπώσουν την αφεντιά τους προσωρινά, και όταν αισθανθούν ότι η ώρα της κρίσης θα έχει περάσει, αυτοί οι αδίστακτοι πολυπρόσωποι χαμαιλέοντες, θα αποτελέσουν και πάλι την πιο επικίνδυνη πολιτική εφεδρεία στην προσπάθεια αυτού του αμετανόητου συστήματος να ανασυνταχθεί.
Κανένας οίκτος…
Καμία άφεση αμαρτιών…
Κανένα συγχωροχάρτι στα τρομαγμένα ανθρωποειδή που παίζουν θέατρο σε βάρος της Ελληνικής κοινωνίας.
Αναρτήθηκε από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/category/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7/

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΡΜΑΔΑ ΑΤΙΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ "ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ".


ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΡΜΑΔΑ ΑΤΙΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ "ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ".Δείτε το βιντεάκι...
Το βιντεάκι παρακάτω είναι μέρος μιάς μεγαλύτερης ταινίας "The Smoking Gun" που αναδείχθηκε Νικητής του Ε.Β.Ε. ! Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Συνέδριο και Φεστιβάλ Κινηματογράφου UFO. Στις 11 Μαρτίου 2000, μπροστά σε ένα ακροατήριο των συγκεντρωμένων.... οπαδων των UFO και των μέσων ενημέρωσης, προσκομίσθηκαν στοιχεία που φαίνεται να υποδεικνύουν την ύπαρξη όχι, ένα, αλλά δύο τύπους αγνώστων εξωγήινων μορφών ζωής. Επισημαίνονται Φαινόμενα Ένα και Φαινόμενα Δύο από έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στην καταγραφή και την εξέταση, χιλιάδων ωρών στης NASA τις μεταδόσεις, από το διαστημικό λεωφορείο. Αυτό το ιστορικό υλικό και την ιστορία που βρίσκεται πίσω από την ανακάλυψή του, αποκαλύπτεται στα 90 λεπτά της ταινίας.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ: "UFO The Secret NASA Transmissions The Smoking Gun" ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK: http://goo.gl/HiOEq (1:29:09)

Nasa Feeds UFO OVNI Armada above Earth?
 
http://www.apocalypsejohn.com/2011/06/blog-post_04.html

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Σύμφωνα με τις Ρώσικες Μυστικές Υπηρεσίες, η εξαφάνιση του Αμερικάνικου χρυσού, είναι η πραγματική αιτία σύλληψης του ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ και του Αιγύπτιου τραπεζίτη Abdel Salam!!!

Η Ρωσία ισχυρίζεται, ότι ο επικεφαλής του ΔΝΤ φυλακίστηκε, επειδή αποκαλύφθηκε ότι εξαφανίσθηκε όλος ο χρυσός των …ΗΠΑ!!!!

Και ο Πούτιν???? Τι σκατά λέει ο Πούτιν???? Ότι είναι αλληλέγγυος στην …Εβραϊκή Μαφία???? Είναι μέλος της????….
Μια νέα έκθεση έρευνας, που συντάχθηκε για ενημέρωση του πρωθυπουργού Πούτιν της Ρωσίας, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), λέει ότι ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Dominique Strauss-Kahn, κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ για σεξουαλικά εγκλήματα στις 14 Μαΐου, μετά την ανακάλυψή, ότι όλα τα αποθέματα σε χρυσό των Ηνωμένων Πολιτειών σε ράβδους, που φυλάσσονταν στο Αποθετήριο που βρίσκεται στο Φορτ Νοξ έλειπε και δεν υπήρχε καμία εξήγηση για την εξαφάνιση.
Σύμφωνα με αυτή την απόρρητη έκθεση της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας FSB, ο Στρος-Καν είχε γίνει «όλο και περισσότερο ανήσυχος» νωρίτερα αυτό το μήνα (Μάϊο) μετά την έναρξη παγώματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση παραδόσεων προς το ΔΝΤ, των 191,3 τόνων χρυσού, ενώ υπήρξε συμφωνία, σύμφωνα με τη δεύτερη τροποποίηση των άρθρων της συμφωνίας που υπογράφηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή τον Απρίλιο του 1978, με την οποία επρόκειτο να πωληθούν (τα αποθέματα των 191,3 τόνων χρυσου) για να χρηματοδοτήσει δήθεν (το ΔΝΤ) τα λεγόμενα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), ως εναλλακτική λύση για τα λεγόμενα αποθεματικά νομίσματα.
Αυτή η έκθεση της FSB αναφέρει επίσης, ότι εναντίον του Στρος-Καν, είχαν διατυπώσει τις ανησυχίες τους, αρκετοί Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που είναι κοντά στον Πρόεδρο Ομπάμα, γιατί είχαν πληροφορίες, ότι (ο Dominique Strauss-Kahn) ήταν σε «επαφή» με …«κακοποιά στοιχεία», και σύμφωνα με τη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), η οποία συντόνιζε την επιχείρηση συλλογής αποδείξεων, που αποδεικνύουν ότι όλος αυτός ο χρυσός, που όπως αναφέρθηκε είχε αποθεματοποιηθεί από τις ΗΠΑ …..«είχε φύγει».
Μετά την παραλαβή των αποδεικτικών στοιχείων της CIA για τον Strauss-Kahn, συνεχίζει η έκθεση (της Ρώσικης υπηρεσίας ασφαλείας), (αυτός) έκανε άμεσες ρυθμίσεις για να εγκαταλήψει τις ΗΠΑ και για να επιστρέψει στο Παρίσι, αλλά όταν ήλθε σε επαφή με υπαλλήλους που εργάζονται για τη Γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξωτερικής Ασφάλειας (DGSE), αυτοί τον ενημέρωσαν, ότι οι Αμερικανικές αρχές ζητούν τη σύλληψή του. Τότε αυτός (ο Dominique Strauss-Kahn) κατέφυγε βιαστικά, στο αεροδρόμιο JFK της πόλης της Νέας Υόρκης, αφού πριν, οι (Γάλλοι) παράγοντες ασφαλείας, τον συμβούλευσαν, να μη πάρει μαζί του το κινητό του τηλεφώνου, διότι στις ΗΠΑ η αστυνομία θα μπορούσε να παρακολουθεί την ακριβή του θέση!!!!.
Μόλις ο Στρος-Καν είχε φτάσει με ασφάλεια και επιβιβάστηκε στην πτήση της Air France για το Παρίσι, ωστόσο, αυτή η έκθεση της (Ρώσικης) FSB λέει, ότι έκανε ένα «μοιραίο λάθος», καλώντας το ξενοδοχείο από ένα τηλέφωνο του αεροπλάνου και ζητώντας τους να του στείλουν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ είχε πεί, ότι το είχε αφήσει πίσω, στο σπίτι του στη Γαλλία, με το οποίο οι πράκτορες των ΗΠΑ ήταν σε θέση να τον παρακολουθούν και να τον συλλάβουν.
Μέσα στο προηγούμενο δεκαπενθήμερο (Μαϊου), συνεχίζει η έκθεση αυτή, ο Strauss-Kahn προσέγγισε τον στενό του φίλο και κορυφαίο Αιγύπτιο τραπεζίτη Mahmoud Abdel Salam Omar, για να τον βοηθείσει να ανακτήσει από τις ΗΠΑ, τα αποδεικτικά στοιχεία που δόθηκαν από τη CIA (στην Αμερικάνικη κυβέρνηση). Ο Omar, όμως, ακριβώς όπως ο Στρος-Καν πριν από αυτόν, έχει χρεωθεί πρόσφατα από τις ΗΠΑ, με ένα σεξουαλικό έγκλημα κατά της καμαριέρας πολυτελούς ξενοδοχείου, κάτι που η Ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB το χαρακτηρίσει και το υπογραμμίζει ως «απίστευτο», λόγω του ότι ο Ομάρ είναι 74 χρονών και είναι ένας αφοσιωμένος Μουσουλμάνος.
Σε μια εκπληκτική κίνηση, μπερδεύοντας πολλούς στη Μόσχα, ο (Εβραϊκής καταγωγής) Ρώσος πρωθυπουργός Πούτιν μετά την ανάγνωση της μυστικής έκθεσης της υπηρεσίας ασφαλείας FSB, διέταξε να δημοσιευθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο του Κρεμλίνου, το ότι υπερασπίζεται τον Στρος-Καν και έγινε ο πρώτος ηγέτης στον κόσμο, που δήλωσε, ότι η πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ ήταν θύμα μιας συνωμοσίας στις ΗΠΑ. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη: «Είναι δύσκολο για μένα να αξιολογήσω τα κρυμμένα πολιτικά κίνητρα, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω ότι όλα έγιναν με τον τρόπο που είχαν αρχικά παρουσιαστεί. Δεν κάθονται σωστά στο κεφάλι μου»…… ….. ….. …… …… …… ……


Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί για όλα αυτά τα γεγονότα, ότι ένα από τα κορυφαία μέλη του Κογκρέσσου των Ηνωμένων Πολιτειών, και Προεδρικός υποψ΄πηφιος στις ΗΠΑ για το 2012, ο Ron Paul, έχει δηλώσει από καιρό την πεποίθησή του, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ψεύδεται σχετικά με τα αποθεματικά της σε χρυσό, που έχουν αποθηκευθεί στο Φορτ Νοξ. Έτσι, όπως αναφέρει ο γερουσιαστής Ron Paul, άσχετα με το τι λέει η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, στη πραγματικότητα κρύβουν την αλήθεια για τα Αμερικανικά αποθέματα χρυσού, γι’ αυτό (ο Ron Paul) είχει υποβάλει νομοσχέδιο στο τέλος του 2010, για την ενίσχυση των ελέγχων στο Φορτ Νοξ, ο οποίος όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τις πολιτικές δυνάμεις του καθεστώτος Ομπάμα δυνάμεις!!!!
Όταν άμεσα ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν πίστευε, ότι δεν υπήρχε ο χρυσός στο Φορτ Νοξ ή στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ο γερουσιαστής Ron Paul έδωσε την απίστευτη απάντηση, » νομίζω ότι είναι μια σοβαρή πιθανότητα«.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι μόλις 3 ημέρες μετά από τη σύλληψη του Στρος-Καν, το μέλος του Κογκρέσσου Ron Paul, έκανε νέα πρόσκληση-πρόκληση προς τη (κυβέρνηση) των ΗΠΑ, για να πωλήσει μέρος των αποθεμάτων της σε χρυσό, δηλώνοντας ότι «Δεδομένης της υψηλής τιμής (του χρυσού) είναι τώρα ευκαιρία, (να αντιμετωπίσουμε) και το τεράστιο πρόβλημα του χρέους που έχουμε τώρα, με όλα τα μέσα, και να πωλήσουμε τώρα (που η τιμή του χρυσού) είναι στα ύψη«!!!
Παράξενες εκθέσεις που προέρχονται από τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, ωστόσο, δείχνουν ότι δεν υπάρχει απόθεμα χρυσού για πώληση, και όπως μπορούμε να διαβάσουμε (παλαιότερα δημοσιεύματα), όπως αυτά που δημοσιεύτηκαν το 2009 στην ηλεκτρονική τοποθεσία ειδήσεων ViewZone.Com:
«Τον Οκτώβριο του 2009 η Κίνα ανέλαβε την αποστολή των ράβδων χρυσού. Η τακτική ανταλλαγή χρυσού μεταξύ των χωρών, είναι (συνηθισμένη μέθοδος) για να πληρώσουν τα χρέη τους και για να διευθετήσουν το μεταξύ τους λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο. Τα περισσότερα αποθέματα χρυσού που ανταλλάσσονται, αποθηκεύονται σε υπόγειους θαλάμους υπό την επίβλεψη ενός ειδικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο, το London Bullion Market Association (ή LBMA). (Πρόβλημα προέκυψε) όταν η Κινεζική κυβέρνηση ζήτησε ειδικές εξετάσεις, για την αποστολή που ανέλαβε, ώστε να διασφαλιστεί η καθαρότητα και το βάρος των ράβδων χρυσού. Σε μια τέτοια δοκιμή, ανοίγονται τέσσερις μικρές οπές στις ράβδους χρυσού και το μέταλλο συνέχεια αναλύεται.
Οι υπάλληλοι (που έκαναν τη δειγματοληψία) συγκλονίστηκαν, όταν διαπίστωσαν ότι οι ράβδοι «χρυσού» ήταν ψεύτικοι!!!!!. Περιείχαν πυρήνες βολφραμίου με μόνο μια εξωτερική επίστρωση από πραγματικό χρυσό. Επιπλέον, αυτοί οι ράβδοι χρυσού, που περιέχουν τους αύξοντες αριθμούς για την παρακολούθησή τους, προέρχονταν από τις ΗΠΑ και είχαν αποθηκευθεί στο Φορτ Νοξ για χρόνια!!!! Υπήρξαν αναφορές, μεταξύ 5.600 με 5.700 τέτοιων ράβδων, με βάρος 400 ουγκιές η κάθε μία, στην αποστολή αυτή!!!!!».
Για την τελική τύχη του, ο Στρος-Καν δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του, αλλά σύμφωνα με νέες εκθέσεις που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν την αποφασιστικότητά του να μην υποκύψει χωρίς να το παλαίψει, γι’ αυτό και έχει προσλάβει αυτό που περιγράφεται ως μια «ομάδα διάσπασης» από πρώην κατασκόπους της CIA, ιδιώτες ερευνητές και συμβούλους από τα μέσα ενημέρωσης για να τον υπερασπιστούν.
Για τις πρακτικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι ΗΠΑ, πράγματι, έχουν βρεί τα αποθεματικά τους σε χρυσό, αλλά από την άλλη, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, διέταξε (πριν 3 μέρες), να αυξηθεί το επιτόκιο από 0,25 έως 3,5 τοις εκατό και ο Πούτιν διέταξε την απαγόρευση των εξαγωγών σίτου και δημητριακών Ρώσικης παραγωγής, η οποία δεν πρόκειται να αρθεί, πριν από την 1 Ιούλη, σε μια κίνηση που αποβλέπει, στην κάλυψη των ελλειμμάτων των ταμείων της «πατρίδας» του, ενώ αυτά κανονικά, θα έπρεπε να διοχετευθούν στις ΗΠΑ.
Η ικανότητα του Αμερικάνικου λαού να μαθαίνει την αλήθεια για τέτοιες υποθέσεις, όπως πάντα έρχεται καθυστερημένα, γιατί οι πληροφορίες επισκιάζονται από τα όργανα της προπαγάνδας, που κυριαρχούν εκεί και τους αφήνουν απροετοίμαστους σε χίλιους δυο κινδύνους.
ΠΗΓΗ:  http://www.eutimes.net/2011/05/russia-says-imf-chief-jailed-for-discovering-all-us-gold-is-gone/
ΠΗΓΗ:  http://www.whatdoesitmean.com/index1489.htm
Μετάφραση: ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

  http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/2011/06/03/pagkosmio-ikonomiko-skandalo-simfona-me-tis-rosikes-mistikes-ipiresies-i-exafanisi-tou-amerikanikou-chrisou-ine-i-pragmatiki-etia-sillipsis-tou-stros-kan-ke-tou-egiptiou-trapeziti-abdel-salam/

"Λομπίστας υπέρ της Ελλάδος ο Νετανιάχου"

«Νέο λομπίστα υπέρ της Ελλάδας» και «απρόσμενο συνήγορο» των ελληνικών προσπαθειών για ανάκαμψη χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η εφημερίδα Jerusalem Post σε σημερινό δημοσίευμά της.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας την Πέμπτη με τον....
υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Αλέν Ζιπέ, κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν την Ελλάδα και επαίνεσε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ο Νετανιάχου, ο οποίος μιλά τακτικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει και θα ευημερήσει εκ νέου.

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει ο Νετανιάχου και την Τετάρτη, σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Γερουσιαστή Μαρκ Κερκ. Η Jerusalem Post σημειώνει μάλιστα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τη φήμη του ως ηγέτη με καλή αντίληψη των οικονομικών θεμάτων προκειμένου «να ενθαρρύνει τους φίλους του Ισραήλ να στηρίξουν τις ελληνικές προσπάθειες».

defencenet.gr

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_5576.html

ΗΠΑ: Χακεράδες, καλούν σε οnline "επιθέσεις" στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ

...σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την οικονομική πολιτική που επιβάλλει στην Ελλάδα

Χακεράδες του Διαδικτύου της ομάδας "Anonymous" απηύθυναν σήμερα έκκληση για μια online επίθεση εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε διαμαρτυρία κατά των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικονομικής διάσωσης της.
Ένα "tweet" που εστάλη από τους....
"Anonymous Operations", με τη χρήση της λέξης-κλειδί "Operation Grece" καλεί τους συνδρομητές στον λογαριασμό του στο Twitter να επισκεφθούν....
μαζικά την ιστοσελίδα του ΔΝΤ, προφανώς σε μια προσπάθεια να καταποντίσουν την ιστοσελίδα και να την κάνουν ανενεργή.
Δεν ανέφεραν πάντως τι ώρα θα αρχίσει η επίθεση, που ονομάζεται "άρνηση υπηρεσίας". Το μήνυμα παραπέμπει επίσης σε μια ιστοσελίδα που επικρίνει το πρόγραμμα τος λιτότητας που επιβλήθηκε στην Αθήνα, και συνδέεται με την καταβολή βοήθειας 110 δισ. δολαρίων που χορηγούν η ΕΕ και το ΔΝΤ.
Το Ταμείο, διαβεβαίωσε ότι έχει λάβει μέτρα για να αποφευχθεί η παράλυση της ιστοσελίδας του. "Είμαστε ενήμεροι για την απειλή, και έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα", δήλωσε ο Μπιλ Μάρεϊ, εκπρόσωπος του ΔΝΤ.

Ε.Τ
http://citypress-gr.blogspot.com/

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/nline.html

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΣ

• Οι Έλληνες Θεοί είναι Θεοί του Φωτός και της Χαράς. Αυτό σε βοηθά να γίνεις πιο αισιόδοξος, άρα και πιο ευφυής.

• Οι Έλληνες Θεοί είναι Θεοί πολεμικοί. Κατέβαλαν μετά από αγώνες τους αντιπάλους τους (Γίγαντες, Πύθων). Όταν τους έχεις για πρότυπά σου, γίνεσαι πιο αγωνιστικός, άρα και πιο ευφυής.

• Τόσο οι Έλληνες Θεοί όσο και οι Ήρωες πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν πολύπλοκες μεθόδους για να.....
επιτύχουν τους στόχους τους. Ο πολυμήχανος είναι και πιο ευφυής. • Όταν απαγγέλλεις τους ύμνους στους Έλληνες Θεούς ακούς την αυθεντική Ελληνική Γλώσσα, εμβαθύνεις στην ετυμολογία της κι έτσι γίνεσαι πιο ευφυής.

• Οι Έλληνες Θεοί είναι αυτόχθονες και όχι ξένοι. Σε κάνουν υπερήφανο για την φυλή σου, άρα και πιο ευφυή.

• Η Ελληνική Μυθολογία, που είναι μαζί Ιστορία και Θεολογία, περιλαμβάνει δεκάδες ιστορίες και επεισόδια. Αυτό διευρύνει την σκέψη σου, μακριά από τα στερεότυπα που στενεύουν το μυαλό, και σε κάνει πιο ευφυή.

• Οι Έλληνες Θεοί δεν επεμβαίνουν με την «αμαρτία» σε χώρους ιδιωτικούς, όπως το τραπέζι σου (νηστεία) και το κρεβάτι σου (προγαμιαίες σχέσεις). Λιγότερες ενοχές σημαίνουν περισσότερη ευφυΐα.

• Οι Έλληνες Θεοί είναι Θεοί επήκοοι. Τους έχεις βοηθούς στις δυσκολίες και στην ευγνωμοσύνη σου. Δεν είσαι άθεος και μόνος, άρα γίνεσαι πιο ευφυής.

• Οι Έλληνες Θεοί είναι Αιώνιοι και Μάκαρες, δηλαδή ευτυχισμένοι, και χαρίζουν ευτυχία και πλούτο σε μας που τους λατρεύουμε. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι και πιο ευφυής.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.

http://ermionh.blogspot.com/

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_4666.html

Πολυτελείς βίλλες πουλάει κόρη σοσιαΛΗΣΤΑΡΑ πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια τελευταία

Οι βίλες Viggas βρίσκονται περίπου ένα χιλιόμετρο από το Αντίρριο στο δρόμο για τη Ναύπακτο και όλη η Ναύπακτος ξέρει σε ποιου πρώην πανίσχυρου υπουργού την κόρη ανήκουν. Οι βίλες (μερικές απ' τις οποίες έχουν και ιδιωτικές πισίνες) είναι προς πώληση και είμαστε σίγουροι ότι χτίστηκαν με ιδρώτα και τίμια λεφτά που έβγαλε η κόρη του γερμανοαναθρεμένου σοσιαΛΗΣΤΑΡΑ πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που τελευταία αντιμετωπίζει κάτι ψιλοπροβλήματα... Δείτε μερικές φώτο και μια βοήθεια στο τέλος για όσους δεν....
κατάλαβαν για ποιον μιλάμε:

Προσέξτε ότι μετέφεραν και το δρόμο που περνούσε μπροστά από τις βίλες ώστε να μην υπάρχει φασαρία από τ' αυτοκίνητα ;)Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι λοιπόν ότι ο χρήστης που έχει ανεβάσει τις παραπάνω φώτο στο Panoramio της Google Earth, προκειμένου να διαφημίσει την πραμάτεια, έχει ανεβάσει επίσης την παρακάτω φώτο που δείχνει την είσοδο γνωστού διατηρητέου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου... η αγορά του οποίου ήταν αυτή που ξεχείλισε το ποτήρι για τον σοσιαΛΗΣΤΑΡΑ υπουργό:

Δείτε και εικόνα από διαδήλωση έξω από το γνωστό διατηρητέο της Δ. Αρεοπαγίτου...
συγκρίνετε το κολονάκι και το δεντράκι από πίσω του, που φαίνεται δεξιά στην παρακάτω εικόνα που διαδηλώνει ο κόσμος, με το κολονάκι και το δεντράκι από πίσω του στην από πάνω εικόνα

http://dexiextrem.blogspot.com/

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_2706.html

Οι πραγματικοί εχθροί των λαών


Ο κόσμος, αλλά και η Αμερική, δέχονται σήμερα μια τρομοκρατική επίθεση από τις ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες, όπως την Διεθνή Τράπεζα Αποζημιώσεων και την αμερικανική Federal Reserve Bank. Τα χρήματα των φορολογουμένων κατασπαταλώνται στο κυνήγι «φανταστικών» τρομοκρατών και κακών ισλαμιστών, την ώρα που οι πολίτες ληστεύονται εν ψυχρώ από τους τραπεζίτες.
Όπως είπε και ο Max Keiser, οι τρομοκράτες της Wall Street είναι πιο επικίνδυνοι από τον μακαρίτη πλέον Bin Laden (που βέβαια δεν είχε καμία σχέση με την 9/11).
Οι πραγματικοί τρομοκράτες δεν φοράνε τουρμπάνια, αλλά κοστούμια. Δεν βρίσκονται στα βουνά του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι στη Wall Street, και στην K Street. Αυτοί οι αδίστακτοι τραπεζίτες προκάλεσαν την οικονομική κρίση, που μπορεί να οδηγήσει στη κατάρρευση του πολιτισμού της Δύσης.
Πριν μερικούς μήνες, το πεντάγωνο προσπάθησε να συνδέσει τους ισλαμιστές τρομοκράτες με την οικονομική κρίση του 2008, αλλά κανένας δεν πείστηκε. Όλοι ξέρουν πια πως οι πραγματικοί συνωμότες είναι αυτοί της Wall Street.
Η οικονομική κρίση του 2008 ήταν το Pearl Harbor του οικονομικού πολέμου που ξεκίνησε η νέα τάξη εναντίον του αμερικανικού λαού. Όπως το Pearl Harbor, έτσι και η κρίση, ήταν προβλέψιμη και μη αναγκαία. Αν το κράτος είχε επιβάλλει κανόνες στο τραπεζικό σύστημα, αν είχε καταργήσει την Federal Reserve, και αν είχε επιβάλλει ένα στέρεο νομισματικό σύστημα, τότε δεν θα χρειάζονταν να υποφέρουν σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων, που εξαθλιώνονται χωρίς όμως να φταίνε σε τίποτα.
Η οικονομική ελίτ έχει κυριαρχήσει ολοκληρωτικά χρησιμοποιώντας την οικονομία, το φορολογικό σύστημα, και την αμερικανική κυβέρνηση. Στη πραγματικότητα, η οικονομική κρίση ήταν απλά μια μαζική μεταφορά πλούτου από το 99% του λαού στα χέρια μιας παρασιτικής μειοψηφίας που δεν παράγει τίποτα, δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, και δεν προσφέρει το οτιδήποτε. Απλά κερδίζει δημιουργώντας χρήμα από το τίποτα, και δανείζοντας το σε κυβερνήσεις με υψηλό τόκο. Η οικονομική κρίση ήταν κρίση μόνο για τον απλό λαό. Οι τραπεζίτες βγήκαν κερδισμένοι.
Τα τελευταία 30 χρόνια οι ολιγαρχικές τράπεζες της Δύσης έχουν χρηματοδοτήσει τη παγκόσμια οικονομία και αποβιομηχάνισαν την Αμερική, καταστρέφοντας παράλληλα τη μεσαία τάξη της Δύσης. Οι οικονομικές πολιτικές που ισχύουν στα κράτη της Δύσης, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια κοινωνία δυο τάξεων, μια τεράστια φτώχεια, μια μαζική ανεργία, και μια παγκόσμια κρίση χρέους.
Η πολιτική ελίτ της Αμερικής, αντί να ξεριζώσει τον καρκίνο της Federal Reserve Bank, ξεκίνησε πόλεμο τρόμου και καταστολής εναντίον του λαού, ώστε να τον αποτρέψει από το να επαναστατήσει. Πιστεύουν πως η εγκαθίδρυση μιας αστυνομοκρατίας θα διορθώσει όλα τα δημοσιονομικά προβλήματα κρατώντας το λαό υπό έλεγχο. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα τεχνοκρατικό αστυνομικό καθεστώς, που κατάργησε ουσιαστικά το αμερικανικό Σύνταγμα, και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων, μετατρέποντας τη λέξη ελευθερία σε βρισιά και ακυρώνοντας το κράτος νόμου.
Η αστυνομία χρησιμοποιείται για τη καταστολή των λαϊκών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, και την επιβολή της επίσημης ιδεολογίας του πατριωτισμού όπως τον θέλουν οι παγκοσμιοποιητές που έχουν καταλάβει την κυβέρνηση. Ο κόσμος ή θα υπακούει ή θα διώκεται. Οι αστυνομικοί και οι πράκτορες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου, λειτουργούν με πλήρη ατιμωρησία, προσφέροντας μια ψευδή αίσθηση τάξης και ασφάλειας.
Όσοι διαμαρτύρονται, χαρακτηρίζονται και διώκονται ως ακροδεξιοί εξτρεμιστές και τρομοκράτες. Ένα βήμα δηλαδή πριν την εγκαθίδρυση ενός κράτους τρόμου.
Η ανθρώπινη ιστορία έχει αποδείξει πως όταν μια κυβέρνηση αρχίζει τη δίωξη κάποιων ομάδων, δεν περιορίζεται στους χαρακτηρισμούς. Ακολουθούν φυλακίσεις, εκτοπισμοί, και δολοφονίες. Όποιος αντιστέκεται, το πληρώνει ακριβά.
Όπως έχει γράψει και ο Albert Camus, οι αριστοκράτες τύραννοι πάντα αμαυρώνουν τους ήρωες του λαού. Για αυτό και πρέπει να αντισταθούμε στους χαρακτηρισμούς των επαναστατών ως «τρομοκράτες» και «εξτρεμιστές». Αν ο λαός αντιδράσει και αρνηθεί την κρατική προπαγάνδα, οι κλέφτες και απατεώνες που κυβερνούν, θα χάσουν το παιχνίδι.
Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να σημειωθεί μια σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων της ελευθερίας και αυτών της τυραννίας. Ας ελπίσουμε πως ο πόλεμος αυτός θα κερδηθεί χωρίς την ανάγκη πυροβολισμών. Ας ελπίσουμε πως ο λαός θα καταλάβει τι παίζει και θα φέρει τους πραγματικούς τρομοκράτες στο εδώλιο, αντί να καταναλώνεται στο κυνήγι ψεύτικων και κατασκευασμένων εχθρών, όπως ο Bin Laden.

http://kostasxan.blogspot.com/2011/06/blog-post_04.html

Δείτε έναν υπουργό (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) να συκοφαντεί διεθνώς -πριν μια βδομάδα - με θράσσος και ψεύδη, το λαό της χώρας του!


Την Τρίτη 24 Μαϊου2011 διεξήχθη στο πανεπιστήμιο της Γενεύης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τα 30 χρόνια της Ελλάδος στην ΕΕ.
Στη εκδήλωση αυτή συμμετείχαν: ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο....
καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης (πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ), ο καθ. Dusan Sidjanski (ειδικός σύμβουλος του José Baroso).

Το παρόν απόσπασμα είναι από την δευτερολογία του Θ. Πάγκαλου μετά από την υποβολή κάποιων ερωτήσεων από το κοινό.

theodoros m.
http://ksipnistere.blogspot.com/2011/06/blog-post_1006.html

Έλληνας πρέσβης καρφώνει την ελληνική κυβέρνηση στις ΗΠΑ, για την πολιτική της έναντι της Ρωσίας. Δεν πρέπει να ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας;


Έλληνες διπλωμάτες, αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, πολιτικοί και παράγοντες κομμάτων ρουφιάνευαν την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση στους διπλωμάτες των ΗΠΑ. Δεν παραβιάστηκε κανένα άρθρο του Ποινικού Κώδικα; Οι εισαγγελείς τί λένε;
Σαράντα ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη συνάντηση του έλληνα πρώην πρωθυπουργού µε τον Πούτιν στις 17 ∆εκεµβρίου 2007, η αµερικανική πρεσβεία στην Αθήνα αποστέλλει στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ εµπιστευτικό τηλεγράφηµαµε θέµα: «Ελλάδα και ....Ρωσία: οι αναπτυσσόµενοι δεσµοί – που γίνονται πιο ισχυροί;».

 Ανάµεσα στα στοιχεία για τις ελληνορωσικές σχέσεις και τις πληροφορίες για τους αγωγούς που περιλαµβάνονται στο διπλωµατικό έγγραφο, παρατίθενται και οι απόψεις ειδικών στο θέµα. Σύµφωνα µε τον αµερικανό επιτετραµµένο Τόµας Κάντριµαν, ο συνταξιοδοτηµένος πρέσβηςΑλκιβιάδης Καρόκης είπε ότι η κυβέρνηση Καραµανλή «έπαιζε µε τη φωτιά» κατά τις συµφωνίες της µε τον Πούτιν και αναρωτιόταν αν οι πρώην συνάδελφοί του στο ΥΠΕΞ κατανοούσαν τις επιπτώσεις. Ο ίδιος, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφηµα 07Athens2171, ανησυχούσε για το γεγονός ότι η αυξηµένη εξάρτηση από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους µπορεί να επιφέρει αυξηµένη πολιτική εξάρτηση και αµφισβήτησε τις ικανότητες τηςΕλλάδας –πολιτικά και διπλωµατικά– να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τις σχέσεις της µε τη Ρωσία.
«ΟιΡώσοι είναι πολύ επιθετικοί», φέρεται να είπε ο πρέσβης, «και πραγµατικά δεν γνωρίζω τι προσπαθούν (στην ελληνική κυβέρνηση) να κάνουν». Στο συγκεκριµένο διπλωµατικό έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι «Ρώσοι πράκτορες θα µπορούσαν ναδιεισδύσουν στην ελληνική οικονοµία», λόγω της αυξανόµενης δύναµης των siloviki (πρώην και νυν στελέχη ασφάλειας και µυστικών υπηρεσιών που κατέχουν επιφανείςθέσεις στη Ρωσία του Πούτιν). Ανάµεσα στους ειδικούς που είχαν προσκληθεί ήταν και ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, σύµβουλος του βουλευτή τότε Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος «συµφώνησε ότι η ελληνική διπλωµατία εµφανιζόταν απροετοίµαστη να αντιµετωπίσει τη διευρυνόµενη σχέση µε τη Ρωσία».
 Στο σχόλιό του ο αµερικανός επιτετραµµένος έγραφε: «Είναι ξεκάθαρο ότι οι Ελληνες απολαµβάνουν το κόρτε των Ρώσων, ακόµα και αν το παίζουν συχνά δύσκολοι».
Λίγες ηµέρες µετά η αιφνιδιαστική παρουσία του αµερικανού υπουργού Ενέργειας Μπόντµαν στα εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου TGI ερµηνεύθηκε ως πίεση των ΗΠΑ να αποµακρυνθεί η Ελλάδα από τη Ρωσία.
Πηγή: Φωνακλάς
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/06/blog-post_4356.html

Προς αγανακτισμένους και... λοιπούς ενδιαφερομένους


Αγαπητοί φίλοι
Δεν ξέρω για πόσες μέρες είστε αγανακτισμένοι. Εγώ είμαι μια ζωή. Και όχι, γιατί έχω κάποιο σύνδρομο αγανάκτησης. Αλλά γιατί από μικρό παιδί έζησα κάτω απ’ το ζυγό της ανάγκης και της φτώχειας.
Οι δυο μεγάλες χαρές της παιδικής μου ηλικίας ήταν, όταν στην προσχολική μου ζωή φόρεσα γουρουνοτσάρουχα και στη ν 4η του Δημοτικού φόρεσα πάνινα παπούτσια.
Η φτώχεια μας δεν ήταν αποτέλεσμα της τεμπελιάς μας. Γιατί δουλεύαμε μέρα νύχτα. Στα καπνά και σε όλα τα μέτωπα. Ήταν αποτέλεσμα της κλοπής και της ληστείας του κράτους, των βιομηχάνων και των μεσαζόντων.
Που σημαίνει ότι ήταν αποτέλεσμα της αλυσιδωτής αδικίας.
Η πολιτική και οικονομική ολιγαρχία μπορεί να κλέβει και να ληστεύει απεριόριστα. Παράνομα και νόμιμα. Χωρίς να φοβάται τίποτε.
Έχουμε μπουχτίσει να βλέπουμε και ν’ ακούμε απ’ τα παράθυρα των τηλεοράσεων τους κλέφτες και τους απατεώνες να βρίζουν οι μεν τους δε για τις κλοπές και τις ληστείες και τις απάτες τους.
Είδατε μήπως κανέναν να δικαστεί και να καταδικαστεί; Να μπει στη φυλακή και να επιστρέψει τα κλεμμένα; Κανένας!
Έχουν νομικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη την ασυλία της αλητείας και της ασυδοσίας τους. Αλλά…
Η νομική και οικονομική αλητεία και ασυδοσία δεν είναι μόνο εθνικό, αλλά και διεθνές σπορ. Που σημαίνει ότι οι ντόπιοι κλέφτες και απατεώνες είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τους διεθνείς. Και έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους
Με αποτέλεσμα να προαχθούν από κλέφτες και απατεώνες, σε εφιάλτες και προδότες. Έτσι που, όχι μόνο το λαό, να ληστεύουν, αλλά και την ίδια την πατρίδα να προδίδουν και να την ξεπουλάνε.
Και, γι’ αυτό, ακριβώς, σε συνεργασία με τους διεθνείς τοκογλύφους, μεθόδευσαν το τεράστιο χρέος.
Και, τώρα υποστηρίζουν τον παραλογισμό ότι, για να ξεχρεωθούμε, πρέπει να χρεωνόμαστε ολοένα και περισσότερο. Πληρώνοντας ολοένα και μεγαλύτερους τόκους.
Στο όνομα, λοιπόν, αυτού του παραλογισμού ψήφισαν, πριν ένα χρόνο, το μνημόνιο της εσχάτης προδοσίας και υπόγραψαν τη δανειακή σύμβαση της εθνικής δολοφονίας.
Σύμφωνα με την οποία αποφάσισαν την αμετάκλητη και άνευ όρων παραίτηση της πατρίδας μας από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα περιουσιακά της στοιχεία!…
Που σημαίνει ότι η μαφία των τοκογλύφων μπορεί να ξεπουλάει, ακόμη και τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τις παραμεθόριες περιοχές. Ακόμη-ακόμη και τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας!…
Και υπάρχουν ακόμη Έλληνες που χειροκροτούν και ζητωκραυγάζουν την έσχατη αυτή προδοσία και δολοφονία της πατρίδας μας….
Και μπαίνει το ερώτημα: Εμείς τι κάνουμε;
Και ασφαλώς θα πούμε ότι εμείς, οι αγανακτισμένοι δεν ανήκουμε στους χειροκροτητές της προδοσίας. Μάλιστα ήρθαμε εδώ για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας και την αγανάκτησή μας.
Αλλά αρκεί αυτό;
Πιστεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση να συγκινήσουμε τους μεταλλαγμένους αυτούς ανθρώπους; Που είναι ολόιδιοι με το θάνατο! Τυφλοί, κουφοί και χωρίς σπλάχνα. Σαν τα ταριχευμένα πτώματα. Συνειδητά ασυνείδητοι και αποφασισμένοι! Για να υπηρετήσουν πιστά τα αφεντικά της παγκόσμιας διαβολοκυβέρνησης. Και ορκισμένοι να φέρουν σε πέρας την έσχατη προδοσία του ξεπουλήματος της πατρίδας μας!…
Ε, και λοιπόν-ίσως πείτε- και τι να κάνουμε; Να πάρουμε τουφέκια, μαχαίρια τσεκούρια και να επαναστατήσουμε;
Σε καμιά περίπτωση! Άλλωστε στην περίπτωση αυτή οι εφιάλτες και οι πάτρωνές τους διαθέτουν περισσότερα όπλα. Είναι προετοιμασμένοι. Και πιθανώς να το εύχονται κιόλας. Για να βρουν έτσι πάτημα και να κάμουν το ληστρικό τους καθεστώς τους ακόμη καταπιεστικότερο και ασφυκτικότερο.
Ο ασφαλέστερος και αποτελεσματικότερος δρόμος και τρόπος αντίδρασης είναι η άμεση και γρήγορη πολιτική οργάνωση.
Το 60% των Ελλήνων είναι εναντίον τους. Και, όπως αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους, για να επιβάλλουν το καθεστώς της έσχατης προδοσίας και του ξεπουλήματος, παρόμοια να βρούμε κι εμείς ένα minimum συναίνεσης. Για να ανατρέψουμε το προδοτικό τους καθεστώς και να αποτρέψουμε την καταστροφή της πατρίδας μας.
Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να προκηρύξουν σύντομες εκλογές. Να δημιουργήσουν κυβέρνηση συναίνεσης. Και να προχωρήσουν στο ξεπούλημα και της διάλυση της κρατικής και εθνικής μας υπόστασης. Και στην οριστική υποδούλωση στο εφιαλτικό καθεστώς της χρεοκοπίας και της τοκογλυφίας.
Όχι, λοιπόν, παθητική ομφαλοσκόπηση απέναντι στο νεκροταφείο των συνειδήσεων της πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας.
Αλλά άμεση και γρήγορη οργάνωση για την ανατροπή της εφιαλτικής χρεοκρατίας και την αποτροπή του εξευτελιστικού πλειστηριασμού των πλουτοπαραγωγικών πηγών της πατρίδας μας…
Έτσι ώστε να μην καταντήσει η Βουλή των Ελλήνων από ναός της δημοκρατίας, Βαστίλη της τοκογλυφίας….
http://kostasxan.blogspot.com/2011/06/blog-post_9662.html

Εν μια νυχτί έδωσαν 300.000 ευρώ για συντήρηση του Εθνικού κήπου,ώστε την επόμενη φορά να μην ξανασπάσουν τα τακούνια τους.

Φαίνεται ότι η νυχτερινή περιπέτεια των βουλευτών σε έναν αφώτιστο και ασυντήρητο Εθνικό Κήπο

οδήγησε ακριβώς χθες στην εκταμίευση κονδυλίου ύψους 300.000 περίπου ευρώ από το υπουργείο των Εσωτερικών προς τον Δήμο Αθηναίων, για να πληρωθούν δεδουλευμένα τεσσάρων μηνών των εργαζομένων και για τις ανάγκες της λειτουργίας και....
της συντήρησής του!

Συμπέρασμα:
Οι βουλευτές δεν είχαν ασχοληθεί με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος, αν και ζουν πλάι σ’ αυτόν,
και το διαπίστωσαν όταν αναγκάστηκαν να βγουν από τα χρυσά κλουβιά και τις λιμουζίνες τους, να περπατήσουν στα σκοτεινά μονοπάτια του και να πέσουν θύματα ατυχημάτων.

Οπότε, ελήφθη αμέσως μέριμνα να δοθούν τα χρήματα για να γίνει πιο ασφαλής η… οδός διαφυγής!

http://wwwtrito-mati.blogspot.com/

Ψεκάστε, ψεκάστε κάτι θα… πέσει

Τετάρτη 18 Μαΐου, ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Point Mugu στην Santa Monica της Καλιφόρνια. Κατά την απογείωση του αεροπλάνου Boeing 707 της Omega Airlines – συνεργάζεται και επισήμως με τον στρατό - από τη ναυτική βάση συμβαίνει ένα τρομερό ατύχημα. Ο πιλότος χάνει τον έλεγχο, το αεροπλάνο γλιστράει εκτός του αεροδιαδρόμου και συντρίβεται. Ένα ακόμη αεροπορικό ατύχημα; Όχι ακριβώς!

Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι τραβηγμένες την επόμενη ημέρα του ατυχήματος,  Πέμπτη 19 Μαΐου, και απεικονίζουν το αεροπλάνο σε μία λίμνη που θυμίζει λιωμένο αλουμίνιο. Προσέξτε δεν κάηκε στα φτερά όπου είναι οι κινητήρες αλλά στην άτρακτο.
Δείτε επίσης και το βίντεο στο elora.gr
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα που «τραυματίστηκαν ελαφρά», αλλά κανένας δεν ξέρει ποιοι ήταν και κανένας δεν τους έχει δει να μιλάνε για το ατύχημα. Επίσης λένε ότι ήταν ένα μεταφορικό (cargo) αεροπλάνο που μετέφερε «καύσιμα αεροπλάνων».
Αν όμως μετέφερε πράγματι απλώς καύσιμα γιατί η «λίμνη» γύρω από το αεροπλάνο δεν πήρε φωτιά; Και αν ήταν όντως καύσιμα αεροπλάνου γιατί αυτή η ασημένια κηλίδα;
Όταν αποκλείσεις όλες τις πιθανές λύσεις μένει μόνο μια, η απίθανη: Το αεροπλάνο συμμετείχε – είτε απευθείας είτε προμηθεύοντας στον αέρα τα ασημένια ψεκαστικά αεροπλάνα που βλέπουμε συχνά πυκνά και στον ελληνικό ουρανό - σε αεροψεκασμούς!
Τα μεταλλικά στοιχεία των «χημικών ουρών» (chemtrails), άλλωστε, δεν είναι παρά ενώσεις Αλουμινίου και Βαρίου. Όπως δηλαδή αυτή η ασημένια κηλίδα γύρω από το διαλυμένο αεροσκάφος της Omega Airlines.
Προσέξτε επίσης το “Ω” στην ουρά του. Θεωρείται το σύμβολο της καταστροφής…
Ο Δρ. Νίκος Κατσαρός αποκαλύπτει
ΕΝΑΣ διακεκριμένος ειδικός επιστήμονας, ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, συνεργάτης στο «Δημόκριτο» τέσσερις φορές πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Χημικών, π. Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας και π. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ μιλώντας στον συνεργάτη μας Κώστα Παπαπαναγιώτου για το αεροπλάνο με ψεκαστικά που κατέπεσε στις ΗΠΑ (πρωτοσέλιδο θέμα της «Ε.Ω.» την περασμένη Παρασκευή http://www.elora.gr/portal/images/stories/pdfs/daily/2011/05/1307.pdf) τόνισε τα ακόλουθα:OMEGA 1
«Η «Ελεύθερη Ωρα» συνεχίζει τις πολύ σημαντικές, τις κυριολεκτικά συγκλονιστικές αποκαλύψεις της για τους χημικούς αεροψεκασμούς που γίνονται από αγνώστων στοιχείων και μυστηριώδους προέλευσης αεροπλάνα. Χημικούς αεροψεκασμούς που ανησυχούν όχι μόνο τους Ελληνες αλλά και άλλους λαούς που τους υφίστανται.
Και είναι πολύ αποκαλυπτική η πρόσφατη συντριβή αεροσκάφους σε αμερικανική ναυτική βάση των ΗΠΑ, στο Point Mugu της Santa Monica, που αναμφισβήτητα μετέφερε χημικά για αεροψεκασμούς, τα οποία είναι άγνωστης σύνθεσης και πιστεύεται ότι στοχεύουν τους ανθρώπους των περιοχών που ψεκάζονται, με σκοπό να επηρεάσουν το νευρικό τους σύστημα, την ψυχολογία τους και γενικά την υγεία τους.
Το ότι δίπλα στο καταστραφέν αεροσκάφος, που κατά την  απογείωσή του γλίστρησε εκτός του αεροδιαδρόμου και πήρε φωτιά, σχηματίστηκε μια «λίμνη» που έμοιαζε ασημένια και δεν κάηκε (άρα δεν περιείχε καύσιμα του φλεγόμενου αεροπλάνου), επιβεβαιώνει, ότι αυτό μετέφερε χημικά για αεροψεκασμούς, όπως ήδη ισχυρίζονται πολλοί ειδικοί.
Αλλά ποιοι κρύβονται πίσω από τους χημικούς αεροψεκασμούς που γίνονται τόσο συχνά και στην χώρα μας; Ασφαλώς κάποιοι αδίστακτοι εγκληματίες που πρέπει να στιγματισθούν. Και αυτό ακριβώς κάνει η θαρραλέα και μαχητική εφημερίδα σας, που φωτίζει το σκοτάδι της άγνοιας των πολλών, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη εναέρια δράση όσων έχουν σαν στόχο τους τον ελληνικό λαό και όχι μόνο…
Βεβαίως, το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν αμερικανικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που να θεμελιώνουν απόλυτα ότι πίσω από τους χημικούς αεροψεκασμούς κρύβονται οι Αμερικανοί. Θα αναφέρω, όμως, ότι οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό τους για την κλιματική αλλαγή 14,7 δισεκατομμύρια δολάρια και δεν αποκλείεται ένα ποσό από αυτά να διατίθεται για τους συγκεκριμένους αεροψεκασμούς με αεροπλάνα τους.
Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τονίσω, ότι καθήκον όλων μας είναι να αντιδράσουμε, ενημερώνοντας τους πάντες για την απειλή των χημικών αεροψεκασμών από αεροπλάνα άγνωστης ταυτότητας και προέλευσης και να ζητήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς, πρωταρχικά δε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και ερευνήσουν το όλο θέμα, αποκαλύπτοντας υπεύθυνα ποιοι είναι αυτοί που μας ψεκάζουν με χημικά και γιατί».
Πηγη

http://anti-ntp.blogspot.com/2011/06/blog-post_9342.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters