Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ο χάρτης του φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου

1. Εισαγωγή - Τί είναι φυσικό αέριο

image
Φυσικό αέριο (raw natural gas) είναι το αέριο, που ευρίσκεται ακριβώς στο πάνω μέρος ενός κοιτάσματος πετρελαίου ή λίγα στρώματα εδάφους πιο πάνω (conventional associated gas). Φυσικό αέριο (raw natural gas) υπάρχει όμως και σε βαθύτερα στρώματα της γής μέσα σε ασβεστολιθικά πετρώματα, ανάμεσα σε μια πληθώρα άλλων υδρογονανθράκων (shale gas).
Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και απαιτεί ειδικό καθαρισμό πρίν χρησιμοποιηθεί για διανομή και εμπορική χρήση, όπως π.χ.
 • στην ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. ΔΕΗ)
 • στην αυτοκίνηση
 • στη θέρμανση
 • στο οικιακό δίκτυο
 • σαν εναλλακτική/συμπληρωματική λύση στη χρήση της αιολικής ή ηλιακής ενέργειας
imageΣύμφωνα με το διάγραμμα στα δεξιά, τα μεγαλύτερα αποθέματα conventional associated gas φαίνεται ότι τα έχουν η Ρωσσία, το Ιράν και το Κατάρ. Η ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια εκμεταλλεύεται το shale gas αναπτύσσοντας τη δέουσα τεχνολογία αυτού του είδους γεωτρήσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε το Κατάρ ενδιαφέρεται να πουλάει φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Στη συνέχεια θα δούμε, ότι και η Ανατολική Μεσόγειος δύναται να έχει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οποία είναι στη περιοχή της Ελληνικής, Τουρκικής, Κυπριακής, Συριακής, Λιβανικής, Ισραηλιτικής, Αιγυπτιακής, Λιβυκής, Τυνησιακής και Ιταλικής ΑΟΖ και τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

image

Στην Ευρώπη των 27 το περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο εισάγεται απο τη Ρωσία και τη Νορβηγία.
Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τις επιλογές της στό είδος τών πηγών της ενέργειας που στο μέλλον θα χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εγκατάστασης αυτών, το ρυθμό μεταβολής της τεχνολογίας που τις υποστηρίζει και το μέγεθος των υπαρχόντων αποθεμάτων ανά περίπτωση.
Προσωπική μου επιλογή θα ήταν η χρήση της πυρηνικής, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Το φυσικό αέριο δεν είναι τόσο οικολογικό όσο αναφέρεται.

2. Συστατικά του φυσικού αερίου

Το raw φυσικό αέριο, αυτό που βγαίνει από το κοίτασμα, περιέχει:
 • Μεθάνιο (CH4)
 • Βαρύτερους αέριους υδρογονάνθρακες π.χ. αιθάνιο(C2H6), προπάνιο (C3H8), n-βουτάνιο (n-C4H10), ισοβουτάνιο (i-C4H10), πεντάνια και ακόμη βαρύτερους υδρογονάνθρακες
 • όξινα αέρια π.χ. διοξείδιο του άνθρακα(CO2), υδρόθειο (H2S) και μερκαπτάνες όπως μεθαναιθιόλη (CH3SH) και αιθαναιθιόλη (C2H5SH)
 • άλλα αέρια π.χ. άζωτο (N2) και ήλιο (He)
 • νερό (H2O)
 • υγρούς υδρογονάθρακες, ίσως συμπυκνωμένο φυσικό αέριο (natural gasoline) και πετρέλαιο (crude oil)
 • υδράργυρο και χλωρίδια σε μικρές ποσότητες κλπ.

3. Προιόντα φυσικού αερίου

TepcoΜετά την επεξεργασία του σε ειδικό εργοστάσιο (Natural Gas Processing Plant), που δεν έχει καμμία σχέση με το δίκτυο διανομής, to raw φυσικό αέριο αποδίδει τα εξής προιόντα:
 • Συμπυκνωμένο φυσικό αέριο για καύσιμο που περιέχει κυρίως μεθάνιο. Μπορεί να διανημηθεί υπό πίεση και σε υγρή μορφή (Liquified Natural Gas - LNG)
 • Θείο
 • Αιθάνιο
 • Συμπυκνωμένο φυσικό αέριο γιά καύσιμο που περιέχει κυρίως προπάνιο, βουτάνια, πεντάνια και υψηλότερου μοριακού βάρους υδρογονάνθρακες. Το φυσικό αέριο μπορεί να διανημηθεί υπό πίεση και σε υγρή μορφή (Liquified Petroleum Gas - LPG). Ειναι γνωστό επίσης και σαν Αutogas. To LPG μπορεί να παραχθεί και από πετρέλαιο. Χρησιμοποιείται για θέρμανση και στη κίνηση αυτοκινήτων.
 • άλλα προιόντα

4. Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού φυσικού αερίου

Μια σωστή εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος φυσικού αερίου προυποθέτει τη χρήση ενός εργοστασίου επεξεργασίας για την παραγωγή υποπροιόντων του και την εν συνεχεία χρήση τους στην βιομηχανία. Εκτός αυτού όμως χρειάζεται για τον καθαρισμό του από επικίνδυνα συστατικά όπως θείο, όξινα αέρια, υδράργυρο κλπ.
Οι προδιαγραφές του LNG και τoυ LPG ακολουθούν διεθνή standards, που μπορεί όμως να διαφέρουν απο κράτος σε κράτος.
Αν το εργοστάσιο επεξεργασίας κατασκευαστεί όπως πρέπει, τότε δεν υπάρχει σημαντική περιβαντολογική επιβάρυνση.
NatGasProcessing
Στη φωτογραφία, φαίνεται το διάγραμμα ροής ενός τυπικού εργοστασίου επεξεργασίας φυσικού αερίου, στο οποίο φαίνεται εννοιολογικά η διαδικασία καθαρισμού του raw Natural Gas σε διάφορα υποπροιόντα συμπεριλαμβανομένων του LNG, του LPG αλλά και η παράλληλη παραγωγή υποπροιόντων επιμέρους διαχωρισμών.

5. Εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου

image
Στη ανωτέρω φωτογραφία, φαίνεται το διάγραμμα ροής ενός τυπικού εργοστασίου επεξεργασίας πετρελαίου, στο οποίο φαίνεται εννοιολογικά η διαδικασία καθαρισμού crude oil και η παραγωγή διαφόρων υποπροιόντων, μεταξύ τών οποίων fuel gas και LPG.

6. Tο φυσικό αέριο δεν είναι οικολογικό αλλά είναι φτηνότερο.

Tο φυσικό αέριο δεν είναι τόσο οικολογικό όσο συχνά αναφέρεται αλλά φτηνότερο.
Το LNG ή το LPG δεν επιβαρύνουν λιγότερο από τη βενζίνη το περιβάλλον, όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Παρατηρείστε τις διαφορές στον κατωτέρω πίνακα.

Για να κάνετε σύγκριση μεταξύ των διαφόρων καυσίμων, κάνετε αναγωγή τών τιμών του διοξειδίου του άνθρακα στην ίδια τιμή της ενεργειακής πυκνότητας.

7. Παραγωγή - Μεταφορά – Διανομή - Επιλογή θέσης εργοστασίου

image56[2]
Το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης είναι παράμετροι που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της τιμής του προιόντος που φθάνει στον τελικό καταναλωτή, όπως και την απόφαση κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας, το μέγεθος και τη θέση του. Στις παραμέτρους προστίθεται - κατά περίπτωση - και η δυνατότητα εξαγοράς δικαιώματος ρύπων που κάνουν ή έχουν κάνει τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ από άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες. Στο διάγραμμα ανωτέρω παρουσιάζεται η μορφή ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου από το σημείο παραγωγής του στη κατανάλωση.
Publication1.pdf - Adobe Acrobat Pro
imageTo LPG που παράγεται στα διυλιστήρια πετρελαίων δεν υφίσταται συνήθως καθαρισμό τέτοιας ποιότητας, όπως το LPG που παράγεται στα εργοστάσια καθαρισμού του φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει προσοχή στη δημιουργία και έλεγχο τήρησης τών απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών του LPG, που εισάγεται πρός καύση π.χ. για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μη δηλητηριάζεται το περιβάλλον πέραν τών διεθνώς αποδεκτών ορίων.

lngΟ τρόπος μεταφοράς του φυσικού αερίου γίνεται με δύο κυρίως τρόπους. Αυτοί είναι:
 1. Κοντά στους χώρους παραγωγής του raw φυσικού αερίου κατασκευάζονται εργοστάσια επεξεργασίας. Στη περίπτωση αυτή, το φυσικό αέριο μεταφέρεται στις χώρες κατανάλωσης όπου φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης, με διάφορα είδη πλοίων ειδικής καταστασκευής (LNG ή LPG Carriers), όπως αυτό στη  φωτογραφία δεξιά, σε υγροποιημένη μορφή. Τα πλοία αυτά έχουν διαμορφωμένες δεξαμενές, που μπορούν να λειτουργούν είτε υπό πίεση είτε υπό ψύξη (μέχρι τούς −165 °C) είτε υπό ταυτόχρονη εφαρμογή μερικής πίεσης. Στη συνέχεια, το φυσικό αέριο διανέμεται στους καταναλωτές με ένα δίκτυο αγωγών αφού προηγουμένος αεριοποιηθεί στους χώρους διανομής.
 2. Tο raw φυσικό αέριο μεταφέρεται με αγωγούς απο τις χώρες παραγωγής σε χώρους συγκέντρωσης τών χωρών κατανάλωσης, οι οποίες στη συνέχεια αν επιβάλλεται ή άν το επιθυμούν το καθαρίζουν σε εργοστάσια επεξεργασίας, πρίν το διανείμουν στους καταναλωτές.
Η Ελλάδα χρειάζεται το δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού φυσικού αερίου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει το ταχύτερο, δεδομένου ότι φαίνεται να διαθέτει σημαντικά πετρελαικά κοιτάσματα μέσα στην ΑΟΖ της αλλά και για να αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης και πόλο έλξης επενδύσεων από τα Βαλκάνια.

8. Μέθοδοι ανίχνευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου

image
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανίχνευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Στις κλασσικές μεθόδους ανήκει η χαρτογράφηση του βυθού από τεχνικά παραγόμενα με διάφορους τρόπους ηχητικά -σεισμικά κύματα παραγόμενα
 • από σόναρ (ηχητικά ραντάρ)
 • από πιστολιές συμπιεσμένου αέρα στο νερό που ρίχνονται από ένα πλοίο (περισσότερες συχνότητες) και
 • από εκρήξεις εκρηκτικών υλικών που πλοία ρίχνουν στη θάλασσα.
Ενας άλλος πιό μοντέρνος τρόπος είναι με τη χρήση ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών.
Κατά την ανίχνευση κοιτάσματος σκανάρεται μια περιοχή, με έναν τρόπο όπως στην ανωτέρω φωτογραφία. Με αριθμητική ανάλυση του μετρούμενου σκεδαζόμενου κύματος από το βυθό λαμβάνεται μια μορφή του τρισδιάστατου χώρου κάτω απο τη θάλασσα.
image
Στη φωτογραφία αριστερά φαίνεται ένα ωκεανογραφικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων να ερευνά για “ηφαίστεια του βυθού” (πηγές φυσικού αερίου μέσα στη θάλασσα) με τη βοήθεια ενός σόναρ, που μπορεί να εκπέμπει σε διάφορες συχνότητες.
Στη δεξιά φωτογραφία, φαίνεται ένας χάρτης του βυθού κατασκευασμένος με τη βοήθεια ενός τέτοιου σόναρ και του κατάλληλου λογισμικού. Μελέτη τέτοιων χαρτών μαζί με αναλύσεις πετρωμάτων και μικροοργανισμών οδηγούν σε γεωτρήσεις για ανίχνευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.
image
Στη φωτογραφία αριστερά, φαίνονται οι αναλύσεις μετρήσεων σε real-time ενός σόναρ  ωκεανογραφικού πλοίου (καθώς αυτό κινείται) στα 35 kHz, που δείχνουν φυσικό αέριο να βγαίνει απο διάφορες τρύπες βράχων  (όπως αυτές στη δεξιά φωτογραφία τραβηγμένη απο υποβρύχιο ρομπότ) φθάνοντας μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, σε μια κάθετη τομή του βυθού. Ο βυθός είναι περίπου στα 1500-2000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Ισχυρά σόναρ φέρουν πολλά είδη πλοίων π.χ. ωκεανογραφικά, φαλαινοθηρικά, ειδικά υποβρύχια χαρογράφησης βυθού, όπως και πολλά είδη πολεμικών π.χ. φρεγάτες και υποβρύχια.
Υπενθυμίζω, ότι το φυσικό αέριο θεωρείται βιολογικά αδρανές. Μια πιθανή διαρροή του, κατά την άντληση απο ένα κοίτασμα θα προκαλούσε μεγάλο πρόβλημα στην πανίδα της περιοχής. 

9. Χάρτης κοιτασμάτων Μεσογείου

imageΣτο χάρτη φαίνονται 9 πιθανές περιοχές στη Μεσόγειο, που ενδείκνυνται περισσότερο κατά την άποψή μου, για έρευνα/γεωτρήσεις πρός άντληση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι περιοχές αυτές προσδιορίστηκαν με κάποια αναλυτική μέθοδο.
Από την ανάλυση προκύπτει, ότι για τη Κύπρο η καλύτερη επιλογή  είναι η περιοχή 7 ενώ για την Ελλάδα οι περιοχές 1 ή 2. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιοχή 6. Οι περιοχές 3, 4 και 5 δεν “φαίνονται” πολύ “καθαρά” αλλά αξίζει να ερευνηθούν με προσοχή.
Φυσικά υπάρχουν καί άλλες υποψήφιες περιοχές που αφορούν την Ελλάδα, οι οποίες όμως φαίνεται να έχουν μικρότερα κοιτάσματα. Ενδιαφέρον έχει και η περιοχή στο Ιόνιο πολύ κοντά στο Κόλπο της Λιβύης, με την οποία η Ελλάδα έχει κοινή ΑΟΖ.
Ιδανικές περιοχές για πιθανή εξόρυξη στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου είναι οι περιοχές 8 και 9, εκ τών οποίων η 9 φαίνεται ότι ανήκει στην Αίγυπτο. Το βαθύτερο πηγάδι στερεύει όλα τα άλλα!
Σημειώνω, ότι στις αναπτυγμένες χώρες οι θέσεις τών κοιτασμάτων ανακοινώνονται δημόσια και είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια έστω και αν δεν έχει γίνει ακόμη σε αυτές εξόρυξη για γεωστρατηγικούς λόγους. Στην Ελλάδα υπάρχει η συνήθεια αυτά τα θέματα να συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες με μυστικούς χάρτες, τών οποίων η επιστημονική ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί. Επόμενο είναι να προκύψουν σφάλματα και θα προκύψουν.

10. Χάρτης κοιτασμάτων Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα

SNAGHTML10b8a97
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο φαίνεται ότι υπάρχει και σε γειτονικές χώρες της περιοχής της Ασίας π.χ. στα παράλια της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Στο διπλανό χάρτη, σας δείχνω τις πιό πιθανές περιοχές να υπάρχει φυσικό αέριο μέσα στη Τουρκική ΑΟΖ. Προσωπικά  θα ξεκινούσα την έρευνα απο τη περιοχή 3, που θεωρώ ότι είναι η πλουσιότερη, μετά θα προχωρούσα στη περιοχή 1 και τέλος στην περιοχή 2.
Η Τουρκία θα ήταν πολύ καλό να συνεργαστεί με τη Γεωργία για την ανίχνευση κοιτασμάτων, αφού φαίνεται ότι το μεγάλο κοίτασμα που υπάρχει στη Μαύρη Θάλασσα, ανήκει κυρίως στη Γεωργία αλλά μπορεί να αντληθεί και απο την Τουρκική ΑΟΖ. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδιαφέρον θα έχει η στάση της Ρωσίας. Θα αφήσει άραγε η Ρωσία τη φιλοδυτική Γεωργία να κάνει άντληση του φυσικού αερίου από το κοίτασμά της στη θάλασσα μσζί με την Τουρκία ή θα γίνει πάλι πόλεμος;

11. Το κοίτασμα Λεβιάθαν

image
Σχετικά πρόσφατα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου σε βάθος 5 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας με το όνομα Λεβιάθαν. Οι έρευνες έγιναν και με τεχνικά προκληθέντα σεισμικά γεγονότα. Η εξόρυξη φυσικού αερίου αναμένεται να αρχίσει μετά από 5-6 χρόνια και γίνεται προσπάθεια να αρχίσει το ταχύτερο. Το ποσοστό κέρδους για το Ισραήλ είναι  το λιγότερο 45%.
Η θέση του κοιτάσματος Λεβιάθαν, όπως και τών άλλων κοιτασμάτων στο χάρτη άνω δεξιά επιβεβαιώνουν όσα έχω αναφέρει παλαιότερα σε αυτό το ιστολόγιο, σχετικά με τη θέση σημαντικών κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ειδικότερα αποδεικνύεται, ότι όσο πλησιάζουν οι έρευνες για φυσικό αέριο την περιοχή 7, το μέγεθος τών κοιτασμάτων αυξάνεται δραματικά.


image
 Το κοίτασμα Λεβιάθαν – κατά τη γνώμη μου - είναι τεράστιο, δέκα φορές τουλάχιστον  μεγαλύτερο σε έκταση απο  αυτό που έχει ανακοινώσει επίσημα το Ισραήλ και εκτείνεται εντός της Ελληνικής, Κυπριακής,  Συριακής, Λιβανικής, Ισραηλιτικής, Αιγυπτιακής, Λιβυκής, Τυνησιακής και Ιταλικής ΑΟΖ (παρατηρείστε τις ομοιότητες στις δύο παραπάνω φωτογραφίες). 
Παρατηρείστε, στο χάρτη θέσεις πιθανών κοιτασμάτων της Τουρκίας στα παράλια της  στη Μαύρη θάλασσα.

12. Εξόρυξη – Θέση και βάθος εξόρυξης


Οι γεωτρήσεις για ανίχνευση και εξόρυξη πετρελαίου στο βυθό της θάλασσας γίνονται με κατάλληλα διαμορφωμένες πλατφόρμες που μπορεί να είναι υπέργειες (αριστερή φωτογραφία) αλλά και υπόγειες (δεξιά φωτογραφία). Δοκιμαστικές γεωτρήσεις όμως γίνονται και απο κατάλληλα διαμορφωμένα πλοία.
[natural gas tankers[2]
imageΣε γενικές γραμμές, μια γεώτρηση σε μεγάλο βάθος στη γή π.χ. με μιά γεώτρηση στο κέντρο της Μεσογείου (θέση 9 σε προηγούμενο χάρτη), και σε μέρη όπου ο γήινος φλοιός δεν είναι τόσο παχύς, σε κάθε περίπτωση θα απέφερε κέρδος, αφού θα υπήρχε μεγαλύτερη σιγουριά για το αποτέλεσμα.
Publication1.pdf - Adobe Acrobat Pro

Το τεχνολογικό πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το μέγιστο του βάθους στο οποίο μπορεί να φτάσει μια τέτοια γεώτρηση, όπως και η προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά η τεχνολογία έχει προχωρήσει και βάθη πάνω από 10 χιλιόμετρα είναι πλέον τεχνολογικά συζητήσιμα. Eτσι, μια χώρα που π.χ. δεν μπορεί δικαιωματικά να κάνει εξόρυξη στο κέντρο της Μεσογείου (θέση 9 σε προηγούμενο χάρτη) π.χ. η Ελλάδα, η Κύπρος ή το Ισραήλ, μπορεί να φτάσει στο εκεί υπάρχον μεγαλύτερο κοίτασμα αρκεί απλά να “πάει” το τρυπάνι βαθύτερα σε κάποια  άλλη θέση που είναι λίγο μακρύτερα (π.χ. θέσεις 6, 7 ή 8). Ολα αυτά βέβαια κάτω απο κάποιες προυποθέσεις.
Αντιλαμβάνεστε σε αυτό το σημείο, πόσο έξυπνο σχέδιο θα ήταν να συνεργαστούν Ελλάδα – Κύπρος καί Ισραήλ στην εξόρυξη και κοινή εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και τών πετρελαίων, τών καλά κρυμμένων στο κέντρο της Μεσογείου. Πέραν αυτού όμως, μερικές φορές ο θόρυβος γίνεται για να γίνεται αφού υπο ορισμένες συνθήκες, εξόρυξη μπορεί να γίνει οπουδήποτε και με δεδομένη την επιτυχία.
Το κάθε κοίτασμα μοιάζει με ένα “ποτήρι με νερό”, από το οποίο πίνει περισσότερο όποιος προλάβει πρώτος, όποιος ρουφάει με περισσότερα καλαμάκια και σε μεγαλύτερο βάθος. Oποιος αργήσει να πιεί ή τον εμποδίσουν να πιεί, μπορεί να μη προλάβει να πιεί καθόλου.

13. Αιγιαλίτιδα ζώνη και Ελληνική ΑΟΖ

imageΗ Ελλάδα σαν κυρίαρχο κράτος, μέλος του ΟΗΕ, πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά της (αιγιαλίτιδα ζώνη) στα 12 μίλια γύρω από κάθε της νησί και παράλληλα να ανακηρύξει το συντομότερο δυνατό την ΑΟΖ της (200 μίλια απο την αιγιαλίτιδα ζώνη). Κάθε διακρατική συμφωνία πέραν αυτού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οταν διακυβεύονται δις Ευρώ, “φιλικοί” διακανονισμοί βασισμένοι σε απλοικές αντιλήψεις δεν επιτρέπονται.
Αυτό πρέπει να γίνει, ώστε η χώρα να προχωρήσει άμεσα στην άντληση φυσικού αερίου και πετρελαίου απο τα κοιτάσματα που υπάρχουν μέσα στην ΑΟΖ της ανεξαρτήτως θέσης και βάθους.
Στη φωτογραφία αριστερά είναι κάποιοι χάρτες ΑΟΖ, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δεν έχω άποψη αν είναι σωστοί ή όχι. Με ένα καλό software υπολογίζεις τα πάντα και εύκολα…
Είναι εμφανές και στον πιό αδαή, ότι η ανακήρυξη της ΑΟΖ απο κάθε κράτος έχει σχέση με την εκμετάλλευση τών κοιτασμάτων, που υπάρχουν στη Μεσόγειο.
Το Καστελλόριζο, σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι στερεί απο την Τουρκία ένα μεγάλο μέρος εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Μεσογείου.  Σας υπενθυμίζω ότι ΑΟΖ δεν υπάρχει χωρίς υφαλοκρηπίδα. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως δείχνουν.

14. Προστασία του περιβάλλοντος

imageΗ σημερινή τεχνολογία γεωτρήσεων, όταν χρησιμοποιείται σωστά δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Προστασία του περιβάλλοντος δεν σημαίνει κατάργηση της ανάπτυξης αλλά ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και βελτίωση τών πάσης φύσης υπαρχόντων προτύπων, κανονισμών, μηχανισμών ελέγχου κλπ.
Για τα κοιτάσματα της Αγγλίας στη Βόρεια Θάλασσα, της Λιβύης - Αιγύπτου και Ισραήλ στη Μεσόγειο αλλά και το τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο, που χτίζει η Γαλλία μαζί μέ άλλα κράτη μέσα στη θάλασσα, δεν υπήρξαν αντιδράσεις απο πουθενά, ακόμη και από  μη κυβερνητικές οργανώσεις  τών οποίων ο ρόλος ύπαρξης και δράσης αρκετές φορές είναι αμφιλεγόμενος.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι και αυτή μια παράμετρος που εμφανίζεται για να δικαιολογήσει κομψά ή άκομψα κατά καιρούς περίεργες πολιτικές αποφάσεις κυβερνήσεων, έστω και κατά σύμπτωση.
Ο Λεβιάθαν άναψε φωτιές, που θα αργήσουν να σβήσουν και “τρώγοντας” θα μεγαλώνει.

15. Γεωπολιτική οικονομία του φυσικού αερίου της Ανατ. Μεσογείου

039Η θέση άντλησης, η τεχνολογία άντλησης, ο ρυθμός άντλησης, η ποιότητα καθαρισμού, το συνολικό μέγεθος του κοιτάσματος και ο τρόπος μεταφοράς του φυσικού αερίου από ένα εντοπισμένο κοίτασμα στο εκάστοτε σημείο κατανάλωσης αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν την απόφαση της άντλησής του και ιδιαίτερα την προτίμηση της εξόρυξης του σε σχέση με ένα άλλο.
Το κόστος αλλά και η προοπτική της εκμετάλλευσης, η εφαρμογή της γεωπολιτικής οικονομίας μιάς μείζονος περιοχής ενδιαφέροντος σε μικρότερη κλίμακα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες σε ένα καλά ενοποιημένο παγκόσμιο σύστημα αποφάσεων συνδεδεμένο με την αρμονική εκμετάλλευση γήινων πηγών ενέργειας.
Ενα παράδειγμα είναι το κυπριακό φυσικό αέριο σε σχέση ας πούμε με το Καταριανό ή το ρωσικό, γνωρίζοντας ότι και για τα δύο και για ιδιαίτερους λόγους διερευνώνται διέξοδοι πώλησής τους στην ΕΕ. Το ελληνικό φυσικό αέριο, που λόγω απόστασης θα ήταν καταρχήν φτηνότερο προβλέπεται ότι θα αντληθεί κατά πάσαν πιθανότητα αργότερα ή συντομότερα αλλά απο μικρά κοιτάσματα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρουσία μεγάλων κοιτασμάτων shale gas στο Κουρδιστάν της Τουρκίας (στα σύνορα με τη Συρία) ή στο νότο της Βουλγαρίας. Το τελευταίο κοίτασμα αφορά και την Ελλάδα, ιδιαίτερα τη Δυτική Θράκη με την οποία γειτνιάζει.

ΣΧΟΛΙΟ Αδαμάντινου
Το άρθρο αυτό αναρτήθηκε στο em-pollution-gr την 21η Νοέμβρη του 2009! Ειναι κατά τη γνώμη μου το πιό ολοκληρωμένο άρθρο, που υπάρχει για το σοβαρό αυτό θέμα σε όλο το διαδίκτυο ελληνικό και ξένο. Συγχαρητήρια στον αρθρογράφο.

http://adamadinos.blogspot.com/2011/09/blog-post_7238.html

Ανάπτυξη. Το Ελληνικό μοντέλο του χαμαιλέοντα…


imageO χαμαιλέοντας είναι μια μικρή σαύρα που έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να αλλάζει το χρώμα της (συνήθως είναι γκριζοπράσινο) ανάλογα με το περιβάλλον. Διαθέτει λεπτή και μακριά γλώσσα για να πιάνει την τροφή του (έντομα), μακρυά και κυλινδρική ουρά που τον βοηθάει να αναρριχάται στα δένδρα και εξογκωμένα και κωνικά μάτια, που μπορούν να στραφούν προς κάθε κατεύθυνση.
Μεταφορικά “χαμαιλέοντας”  χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος ο άστατος και ευμετάβλητος, που προσαρμόζει τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τα φρονήματά του ανάλογα με τις περιστάσεις για να εξυπηρετεί το συμφέρον του.
Χαμαιλέοντας είναι και ένας χαρακτηρισμός που συχνά-πυκνά αναφέρεται  σε Ελληνες πολιτικούς, άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα αυτούς που μπήκαν φτωχοί στην πολιτική, χωρίς προσωπική αξία και βγήκαν πλούσιοι και με δάφνες ηγέτη.
Υπάρχει όμως και το “μοντέλο του χαμαιλέοντα”, που εφαρμόζεται πολύ συχνά και σαν αναπτυξιακό μοντέλο, αντί αυτών που η οικονομική επιστήμη έχει ερευνήσει και αναπτύξει, στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες.
Oλοι οι νόμοι π.χ. της τωρινής κυβέρνησης βασίζονται σε αυτό το μοντέλο. Πρόσφατα παραδείγματα ο νέος Νόμος για την Παιδεία και η αλλαγή της μορφής των ταξί. Aπό όσα χρειάζονται, όσa είναι ουσιαστικά και αναγκαία για να αυξηθεί το ΑΕΠ όχι μόνο μέσω της διόρθωσης των δημοσιονομικών προβλημάτων αλλά και μέσω μιας στιβαρής αναπτυξιακής πολιτικής και μιας σωστής λειτουργίας των υπαρχόντων υποδομών δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα εδώ και δύο χρόνια.
Το γιατί επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό δεν θα μπορούσα να το αποδώσω αποκλειστικά και μόνο σε μιά ανίερη ενδοτικότητα τών κυβερνώντων ή σε στη κακή λειτουργία της δημοκρατίας, που πράγματι υπάρχει, Υπάρχει και συλλογική ευθύνη όλων, που προέρχεται κυρίως απο την αδιαφορία για τα κοινά των περισσοτέρων Ελλήνων πολιτών. Η χαμηλή παιδεία, η μικρή ευαισθησία και η περιορισμένη αντίληψη που διαθέτουν οι περισσότεροι νεοέλληνες είναι παράγοντες που διευκολύνουν την εύκολη εφαρμογή χαμαιλεόντιων νόμων.
image001Η αδιαφορία των πολιτικών και ο γνωστός τους στρουθοκαμηλισμός, η ψευτοανάπτυξη με δάνεια συνεχίζεται ακόμη και στη σημερινή τραγική κατάσταση της οικονομίας και θα συνεχίζεται όσο υπάρχουν πηγές πλούτου που μπορούν να πωλούνται, διότι τώρα οι δανειστές έγιναν εξυπνότεροι και πιό απαιτητικοί. Μετά θα νεκρώσουν τα πάντα, οι πάσης φύσης θεωρίες θα σβύσουν, γιατί όταν δεν υπάρχει χρήμα δεν μπορείς ούτε να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις. Η τοπική αγορά θα μικρύνει, θα έρθει το χάος και θα γίνουν μεγάλες κοινωνικές αναταραχές με απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Η σημερινή πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά με την φωτογραφία αριστερά. Είναι ενδιαφέρον ότι η φωτογραφία αυτή, που αποτελεί δική μας καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια απο τις πλέον διαδεδομένες και αγαπημένες στο Ελληνικό διαδίκτυο.
Παρατηρείστε το πράσινο κλαδάκι μαριχουάνας στο πέτο του γνωστού μεγαλοεπενδυτή, που όλο αποχωρεί αλλά όλο εδώ γύρω μας είναι… Ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η φωτογραφία κυκλοφόρησε πολύ πρίν το νόμο για την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών για τους χρήστες, σε άλλο ιστολόγιο.  Ενδιαφέρον έχει επίσης, ότι η σημειολογία της επισημάνθηκε πρόσφατα και από το γνωστό πρακτορείο Bloomberg, πού εύστοχα παρατήρησε ότι “το μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται απο τους δύο πρώην συμμαθητές, που κατά σύμτωση είναι στην εξουσία”.
Eίμαστε συγκινημένοι απο το εικαστικό μας αποτέλεσμα… Οι ξένοι αντιλαμβάνονται το καλό χιούμορ και  επισημαίνουν κάποια πράγματα με ένα τρόπο που δύσκολα γίνεται αντιληπτός από τους Ελληνες. Κλείνουμε με το γνωστό γνωμικό της Αννας Διαμαντοπούλου,
Η Ζωή τραβάει την Ανηφόρα…
Βοήθειά μας…!!!

http://adamadinos.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html

Η Ελλάδα και πυρηνική και βρώμικη και ηλεκτρομαγνητική βόμβα μπορεί να φτειάξει


image Η Ελλάδα είναι χώρα στην οποία επί χρόνια βασιλεύει η αντιέρευνα, που παλεύει κάθε δημιουργική ροή ανάπτυξης πίσω από ένα πέπλο συμφερόντων εισαγομένων και μή.
Τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά της ιδρύματα επί χρόνια δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην οικονομία της χώρας ενώ τις θέσεις - κλειδιά συνεχίζουν να τις κατέχουν εγκάθετοι διαφόρων κέντρων αποφάσεων, συχνά πολυθεσίτες, συνταξιούχοι και κάτοχοι πολλών διαβατηρίων. Μετά απο την απορρόφηση τόσων ευρωπαικών προγραμμάτων η χώρα δεν φτειάχνει ούτε “καρφίτσα”.
Συνέπεια αυτής της κατάστασης και του γενικότερου μικρού διανοητικού βεληνεκούς σε όλη την επικράτεια είναι η χώρα να έχει συνεχώς μειωμένα αισθητήρια σε τεχνολογικά θέματα και συνεπώς πλήρη ανικανότητα σωστής αντίληψης και κοστολόγησης κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής.
Η Ελλάδα παρά την τραγική της οικονομική κατάσταση, συνεχίζει να διορίζει δημοσίους υπαλλήλους ακόμη και απο τα παράθυρα, συνεχίζει να ενισχύει ΜΚΟ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει με γελοίο τρόπο το μεταναστευτικό πρόβλημα και συνεχίζει να δανειοδοτεί προβληματικές ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. ΜΜΕ μέσα απο το τραπεζικό σύστημα ή από ευρωπαικά προγράμματα ανάπτυξης, χρήματα που χρησιμοποιούνται για τον διορισμό εγκαθέτων για τον καλύτερο έλεγχο των συνειδήσεων και της παραπληροφόρησης), συνεχίζει να δημιουργεί νέα πολιτιστκά κέντρα και μουσεία και  με λίγα λόγια “συνεχίζει να προωθεί, ότι δεν παράγει τίποτα”. Η ενδοτικότητα, η ανικανότητα, ο αναλαφαβητισμός και η βλακεία σε όλο τους το μεγαλείο.
Το κατ’ επιλογήν κλείσμο του ΙΓΜΕ αντί π.χ. κάποιων Ινστιτούτων του Δημόκριτου που ασχολούνται με βασική έρευνα, ενός ερευνητικού ιδρύματος με ερευνητικό πεδίο τις γεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες (εφηρμοσμένη έρευνα), όπως και τη καταγραφή των ορυκτών στον Ελληνικό χώρο είναι μια ακόμη καθαρά ενδοτική απόφαση της κυβέρνησης. Το ότι δεν του συμπαραστάθηκαν στο αγώνα επιβίωσής του τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας αποτελεί όνειδος για την Ελληνική επιστημονική κοινότητα, που δίκαια κατατάσσεται σε μια απο τις πλέον αντιπαραγωγικές δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.
Το ΙΓΜΕ είχε κατορθώσει να φτειάξει “κίτρινο κώκ” απο ορυκτά ουρανίου, που εξορύχτηκαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί απο αυτό με κατάλληλη μεταλουργία και περαιτέρω επεξεργασία, όχι απαραίτητα αυτή που αναφέρεται στο διαδίκτυο, μπορεί να υπάρξει εμπλουτισμός του ουρανίου σε υψηλά ποσοστά. Δεν είναι δύσκολο για αυτόν που ξέρει και που μπορεί.
Η Ελλάδα και πυρηνική και βρώμικη και ηλεκτρομαγνητική βόμβα μπορεί να φτειάξει και σύντομα
Δεν είμαι θιασώτης της πυρηνικής ενέργειας, δεδομένου ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι επι το πλείστον κακοσχεδιασμένα και συνεχώς εξάγουν απόβλητα στην ατμόσφαιρα. Το πρόσφατο ατύχημα της Φουκουσίμα, όπου τα διαλυμένα απο τη διάβρωση - λόγω της συνεχούς ψύξης με νερό - σχάσιμα υιλικά μέσα στους αντιδραστήρες συνεχίζουν να χύνονται στη θάλασσα, είναι ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να περιγράψει το δυνατό περιβαντολλογικό κόστος ενός πυρηνικού ατυχήματος.
Η Τουρκία – μια χώρα που παίζει τον μπαλαντέρ της πολιτικής των ΗΠΑ στην Μεσόγειο - βάζει συνέχεια την Ελλάδα σε κατάσταση αναμονής με το συνεχή εξοπλισμό της και αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα ανάσχεσης της όποιας ανάπτυξης μπορούσε να υπάρξει στη τριτοκοσμική αυτή χώρα, δίνοντας χώρο στα λαμόγια της πολιτικής να οργανώνουν φιέστες διαφόρων σχημάτων και σχηματισμών όπου οι μίζες σε όλα τα επίπεδα αποτελούν τον κανόνα στήριξης της επιχειρηματικότητας σε διάφορες δραστηριότητες, όπως οι εξοπλισμοί,  η εκμετάλλευση του ορυκτου πλούτου, τη γεωοικονομία του μεταναστευτικού κλπ.
Ειναι ανάγκη πλέον και θέμα επιβίωσης της χώρας να αλλάξει η αμυντική της στρατηγική.
Προσωπικά πιστεύω ότι, η Ελλάδα θα έπρεπε να διαθέτει βόμβες και πυραύλους με βρώμικη γόμωση. Η προσβολή Τουρκικών στόχων με τέτοια όπλα, θα τους έκανε για χρόνια ακατοίκητους. Δεν είναι δύσκολο να φτειαχτούν βρώμικες βόμβες. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Ο φόβος της χρήσης dirty bombs εκ μέρους της Ελλάδας θα λειτουργούσε σαν κανόνας αποτροπής σε κάθε οπλικό σύστημα, που έχει ή θα αποκτούσε στο μέλλον η Τουρκία.
Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε στην Ελλάδα να διαθέσει λιγότερους πόρους στη άμυνα και περισσότερους στην ανάπτυξη,

http://adamadinos.blogspot.com/2011/10/image.html#more

Σπάω τη σιωπή μου. 14/09/11

Τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον ξέρω από τα φοιτητικά μας χρόνια, στη Θεσσαλονίκη. Ανήκαμε στην ίδια φοιτητική παράταξη. Στην  «Προοδευτική Παράταξη Νέων, Σαρλ Ντε Γκόλ». Μετά το πανεπιστήμιο χαθήκαμε. Τον ξαναβρήκα μια μέρα, τυχαία, όταν είχε βγει από την φυλακή.

Είχε συλληφθεί, στο τέταρτο έτος, γιατί είχε στήσει έναν παράνομο μηχανισμό, με μικρόφωνα και μικροκάμερες, προκειμένου να κλέβει, τα θέματα και να γράφει άριστα σε κάποιες εξετάσεις, του πανεπιστημίου. Επίσης με ένα δεύτερο κύκλωμα πουλούσε τα  θέματα.  Ήταν αρκετά δραστήριος.

Θεωρήθηκε ο εγκέφαλος του φοιτητικού κυκλώματος και οδηγήθηκε για 1,5 χρόνο στον Κορυδαλλό. Του έκανε καλό η φυλακή. Τον ωρίμασε, του λείανε τις γωνίες της σκέψης του, και του πρόσθεσε και μερικά κιλά, ώστε να φτάσει στο φυσιολογικό βάρος της ηλικίας του.  «Στύλος»,  ήταν το παρατσούκλι του, στα χρόνια του πανεπιστημίου, λόγω του ελλιπούς βάρους του.

Αργότερα μέσα στην φυλακή απέκτησε και άλλα προσωνύμια. «Πρόκας» γιατί πάντα κουβαλούσε μια πρόκα πάνω του. «Τανάλιας», γιατί μια μέρα σε έναν καυγά έσφιξε κάποιον τόσο σφιχτά που τον έπνιξε. Και «ρέγκας», γιατί φοβότανε τις ρέγκες.

«Βαγγέλη, χαθήκαμε. Τι κάνεις; Πως είσαι;», του είπα με χαρά, μόλις τον είδα, ένα πρωί του Μάρτη, στα Εξάρχεια. «Αποφυλακίστηκα, πριν 20 μέρες και ετοιμάζομαι, να κάνω το μεταπτυχιακό μου», μου είπε, σφίγγοντάς μου το χέρι. «Έβαλες μυαλό δηλαδή», συμπλήρωσα, κοιτώντας τον στα μάτια. «Δεν χρειάζεται», μου απάντησε, με τρομερή σιγουριά, «αν δεν με είχαν καρφώσει στο πανεπιστήμιο, τώρα θα ήμουν καθηγητής», είπε με κάποιο παράπονο στη φωνή. «Ας είναι, δεν πειράζει ποτέ δεν είναι αργά». Ανταλλάξαμε αριθμούς τηλεφώνων, είπαμε να ξαναβρεθούμε και μετά χαθήκαμε στη βουή του πλήθους.

Μετά από έξι μήνες, άκουσα το όνομά του, να σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ, και τον τότε πρόεδρό του, Ανδρέα Παπανδρέου. «Μεγαλύτερη φυλακή και από τον Κορυδαλλό, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου», μου είπε σε μια συνάντηση, και πάλι τυχαία, αυτή τη φορά, στον Κολωνό. Η φράση αυτή με εντυπωσίασε, γιατί δυο χρόνια μετά την ξανάκουσα, από τα χείλη, του Γιώργου. Ελαφρώς παραλλαγμένη: «μεγαλύτερη φυλακή και από το Γιεντι κουλε, είναι οι ψευδαισθήσεις μας».

Κάποια μέρα είδα τον Βαγγέλη και στην τηλεόραση, ως εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. «Τα κατάφερα. Δεν ήταν δύσκολο για μένα», μου είπε σε μια τυχαία συνάντησή που είχαμε, μια Παρασκευή, στο Κερατσίνι. «Είμαι στον κλειστό πυρήνα της εξουσίας.», πρόσθεσε φουσκώνοντας από περηφάνια. «Μα καλά», του λέω, «πως τα κατάφερες, πως έκρυψες τα χρόνια της φυλακής;»

 Ταραγμένος μου έκλεισε το στόμα, με τράβηξε κάτω από την καμινάδα της ΔΕΗ, και μου είπε, χαμηλόφωνα: «δεν το ξέρει κανείς. Έχω σβήσει όλες τις αποδείξεις. Όποιος τολμήσει να μιλήσει θα πεθάνει», και ένιωθα τα χέρια του σαν τανάλιες να σφίγγουν τον λαιμό μου. Αν δεν πέρναγε τυχαία, από το σημείο, η περιφορά του επιταφίου, δεν ξέρω αν θα επικοινωνούσαμε τώρα.

Είναι η πρώτη φορά που σπάω τη σιωπή μου για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τώρα είμαι σίγουρος πως δεν κινδυνεύω, για το απλό λόγο, ότι ο Βαγγέλης δεν θα υλοποιήσει την απειλή του. Και δεν θα το κάνει γιατί πια είναι σε άλλη διάσταση. Αφήστε που περισσότερο κινδυνεύω, εγώ να χαρακτηριστώ ως μυθομανής, παρά να πιστέψει ο κόσμος, ότι ένας συνταγματολόγος, ήταν κάποτε στην ψειρού.

Άλλωστε με έχει διαβεβαιώσει και ο ίδιος: «έχω κλείσει τους λογαριασμούς μου με το παρελθόν», μου είπε σε μια τυχαία συνάντησή μας, στο Πικέρμι, «τώρα πια κοιτάω μπροστά».

Συνεχίζεται…..

Θύμιος Καλαμούκης

http://www.ellinofreneia.net/details.php?id=578

Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!!!ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!!

Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΙΟΣ 478x400 Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!!!ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!!
Γράφει ο *Αμφικτύων
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΙΛΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε !!  Ο κόσμος βιώνει την μεγαλύτερη κρίση στο διάβα της ανθρώπινης ιστορίας του. Πρόκειται για μιά πολυεπίπεδη κρίση: Πληθυσμιακή,ηθική, πνευματική, οικονομική,νομισματική, θεσμική, καθώς και κρίση-θα την έλεγακατάπτωση- όλων των αξιών . Το παγκόσμιο κατεστημένο έχει ήδη καταρρεύσει και τώρα προσπαθεί με τα υλικά κατεδαφήσεως να ορθώσει ένα νέο αυταρχικότατο εξάμβλωμα με την εγκαθίδρυση μιάς Παγκόσμιας Δικτατορίας, που όμοια σε βαρβαρότητα , απανθρωπιά και εγκληματικότητα δεν ξαναείδε ο κόσμος.
Ομως με τα υλικά κατεδαφίσεως δεν μπορείς να ξαναφτιάξεις οικοδόμημα. Το μόνο που μπορείς είναι να τα πετάξεις στα σκουπίδια και να προχωρήσεις με νέα υλικά το χτίσιμο του νέου κόσμου. Και αυτός πρέπει να γίνει επάνω σε νέες βάσεις και όχι στα σαθρά θεμέλια του γκρεμισμένου συστήματος . Τα αίτια αυτής της δισχιλιόχρονης κρίσης είναι το απότομο σταμάτημα του ανερχομένου πανανθρώπινου Ελληνικού Πνεύματος , όταν αυτό έκανε τα πρώτα άλματα του και πήγαινε να ριζώσει στον έξω κόσμο, με την πολιτιστική εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου . Τότε οι οπισθοδρομικές, σκοταδιστικές και θεοκρατικές δυνάμεις με πρωτοπορία τους δραστήριους Εβραίους σιωνιστές, έκαναν την αντεπίθεση κατά του Ελληνικού Πολιτισμού, χρησιμοποιώντας σαν όπλο την παλιά Ιουδαική θρησκεία , την οποία ανανέωσαν μέσω του Χριστιανισμού, για να εξαπατήσουν τους φτωχούς και καταφρονεμένους της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας. Συν τω χρόνω όμως ο Χριστιανισμός υποδούλωσε την Ρωμαική αυτοκρατορία και έγινε κατά τον Μεσαίωνα πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς στον κόσμο της Δύσεως. . Στην Ανατολή επεκράτησε ένα άλλο παρακλάδι του Ιουδαισμού, ο Ισλαμισμός. Με αυτά τα «εργαλεία» το σύστημα έκτοτε κρατάει διαιρεμένους τους λαούς και τους ελέγχει πολιτικά , οικονομικά και πνευματικά.
Επομένως τα αιτία της κρίσης που μαστίζει τον κόσμο δεν είναι πρόσφατα , διότι ανάγονται από τον 4ον αιώνα και εντεύθεν , με ελάχιστα διαλείμματα . Η κρίση δε οφείλεται στην δράση των τριών Εβραιογενών θρησκειών (Ιουδαισμού, Χριστιανισμού και Ισλαμισμού) και των χιλιάδων αιρέσεων αυτών όπου σε μια εποχή που ανθούν οι επιστήμες και η τεχνολογία , το σύστημα είναι υποχρεωμένο να ψεύδεται και να εξαπατά τους λαούς για να κρατήσει την εξουσία του . Να παραλογίζεται εσκεμμένα για να μην χάσει τα πλούτη του. Να χρησιμοποιεί την επιστήμη και τεχνολογία όχι για το καλό του κόσμου αλλά για να φτιάχνει όπλα μαζικής εξόντωσης του ανθρώπου και καταστροφής του φυσικού του περιβάλλοντος του πλανήτου μας. Όμως τα ψέματα τελειώνουν . Τώρα στην επαναστατική εποχή του διαδικτύου πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια
Τα τρία μεγάλα Ψέματα
Τα τρία μεγαλύτερα ψέματα της ιστορίας πάνω στα οποία βασίσθηκε το παρόν σιωνιστικό κατεστημένο είναι :
Πρώτον , η θεόπνευστος Βίβλος και η Παλαιά Διαθήκη.
Δεύτερον, η επιβολή του Χριστιανισμού στη Δύση.
Τρίτον, η δημιουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων (Federal Reserve Bank) στις ΗΠΑ
Με αυτές τις τρεις απάτες οι Εβραίοι σιωνιστές κατόρθωσαν να ελέγξουν πνευματικά, οικονομικά και πολιτικά ολόκληρο τον κόσμο. Ο πνευματικός έλεγχος ευνούχισε το δυτικό Λόγο και έκανε μετάλλαξη στον ψυχοπνευματικό χαρακτήρα των ατόμων , μεταβάλλοντας τους λαούς σε ποίμνια.
Ο έλεγχος του χρήματος οδήγησε στον έλεγχο των πάντων και στην πτώση και παρακμή όλων των μέχρι τουδε αξιών που αναβάθμισαν τον άνθρωπο από το πρωτόγονο κτήνος στον πολιτισμό. Και όλα αυτά έγιναν από μια παρασιτική ομάδα-συμμορία θα της ταίριαζε καλλίτερα -Μογγόλων εισβολέων και νομάδων βοσκών των γνωστών ως Εβραίων Ashkenazi, οι οποίοι εσκεμμένα επέλεξαν να συμμαχίσουν και να συμπλεύσουν με τους χείριστους στον κόσμο ληστές, τους Εβραίους Sephardics, οι οποίοι από κοινού με πονηρία και υπομονή λαφυραγώγησαν -και συνεχίζουν να λαφηραγωγούν-όλους τους λαούς που έγιναν λεία τους. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός, πνέοντας τα λοίσθια, προσπαθεί ν’ αρπάζει όσο το δυνατό περισσότερα παραγόμενα αγαθά των πολιτών του και να τα διοχετεύσει στο παγκόσμιο κεφάλαιο, χωρίς κανένα προσωπείο! Είναι πασιφανές ότι η βουλιμική κερδοσκοπία τους αδιαφορεί για παραγωγή , την ανάπτυξη ,την πραγματική οικονομία και την διανομή του εισοδήματος που παράγεται. Καθοδηγεί τις μάζες, μέσα από τοπικούς ηγετίσκους-μαριονέττες, από θρησκείες αλλά κυρίως μέσα από το μέσα μαζικής ενημέρωσης(ΜΜΕ), σε επιλεγμένες κοινωνικές δομές και επιβάλει σ’ αυτές τις προτιμήσεις της (διατροφή, διασκέδαση, διαμονή, φάρμακα, μόδα, πολιτιστικά πρότυπα κλπ). Συνθλίβει βάρβαρα και μαζικά τους μικρομεσαίους «επιχειρηματίες», ενώ έχει ξεπαστρέψει στις περισσότερες χώρες την «εθνική αστική τάξη» είτε την έχει εξαγοράσει. Το G8, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(ΕΕ) το ΔΝΤ και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες έχουν γίνει ένας οργανισμός και συγκοινωνούντα δοχεία με ένα αόρατο Διευθυντήριο. Το χρήμα από μέσον ανταλλαγής το μετέβαλλαν σε μέσο κερδοσκοπίας για την αρπαγή των αγαθών από τους παραγωγούς τους (πετρέλαια, τρόφιμα, ορυκτά, χρηματιστήρια κλπ) μέσα από τα χρηματιστήρια , τη βαρυτάτη φορολογία και το γραφειοκρατικό κράτος που σκοτώνει τα πάντα σαν τη σύγχρονη Κίρκη.
Πως όμως μπόρεσαν να διαπράξουν ένα τόσο πελώριο έγκλημα σε βάρος ολοκλήρου της ανθρωπότητος;
JEWS CONTROL AMERICA. This is because the Jews own the Federal Reserve Bank. It’s not «federal» at all. It’s privately owned. by Jews!
Η Παγκόσμια Κυβέρνηση-Παγκόσμια Δικτατορία
Ο David Rockefeller πατριάρχης του διεθνούς Σιωνισμού είπε :
« Εμείς είμαστε ευγνώμονες στην «Washington Post » στην «New York Times» , στο περιοδικό «Time» και σε άλλες εκδόσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες παρακολούθησαν τις συναντήσεις μας επί σαράντα και πλέον χρόνια . Θα ήτο αδύνατον να αναπτύξουμε τα σχέδια μας για τον κόσμο εάν εκεινα είχαν έλθει στο φως κατά την διάρκεια αυτών των ετών. Όμως τώρα ο κόσμος είναι περισσότερο εξελιγμένος και προετοιμασμένος να συμμορφωθεί προς την παγκόσμια διακυβέρνηση. Η υπερεθνική κυριαρχία μιάς διανοητικής αφρόκρεμας και των παγκόσμιων τραπεζιτών είναι βεβαίως προτιμότερη από την πρακτική του εθνικού αυτοκαθορισμού του παρελθόντος»[ O εβραϊκής καταγωγής σκηνοθέτης του Hollywood Aaron Russo και υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του 2004, λίγο καιρό πριν πεθάνει από καρκίνο τον Αύγουστο του 2007, έδωσε μια ιστορικής σημασίας συνέντευξη στον Alex Jones.
Ο έντιμος και υπεύθυνος χαρακτήρας του, του επέβαλε να δώσει αυτήν την συνέντευξη, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει. Εκεί αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη γνωριμία του με τον μεγιστάνα Nick Rockefeller και τις απίστευτες παραδοχές που του είχε εκμυστηρευτεί, όπως την επερχόμενη καταστροφή των Δίδυμων Πύργων 11 μήνες πριν αυτή καν συμβεί ! Μιλάει ακόμα για το τι του απεκάλυψε ο μεγιστάνας στην προσπάθεια του να τον προσεταιριστεί και να τον εντάξει στα σχέδια του, προφανώς λόγω της ιδιότητας του ως υποψηφίου προέδρου της χώρας. Του μίλησε σχετικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της οικογενείας του στην δημιουργία του φεμινιστικού κινήματος και τα σχέδια της για την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας δικτατορίας.
Σκοπός τους, όπως με απόλυτη ευθύτητα και σαφήνεια μας αφηγείται ο Russo, είναι ο έλεγχος με microchip και η υποδούλωση, όσων ανθρώπων απομείνουν, μετά τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού που σχεδιάζουν.]
Η προώθηση της παγκόμιας δικτατορίας είναι ο ρόλος της κατοχικής κυβερνήσεως του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, όπως ευθαρσώς το έχει δηλώσει επανειλημμένως ο ίδιος, « ότι εργάζεται για την εγκατάσταση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης» Δυστυχώς, ο Ελληνικός λαός ζει στα σκοτάδια της παραπληροφόρησης , της άγνοιας και της απάθειας για τα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Η Ελλάδα λόγω της στρατηγικής της θέσεως και της πολιτιστικής της σημασίας σαν το λίκνο της Δημοκρατίας επελέγη εδώ και δεκαετίες σαν στόχος και πειραματόζωο, για την διάλυση της και τον εξανδραποδισμό του Ελληνισμού σαν φυλής και εθνότητος. Διότι όλοι αυτοί οι «εγκέφαλοι» γνωρίζουν ότι ο Ελληνισμός δεν είναι μόνον εδαφική επικράτεια, φυλή, εθνότητα, είναι το στρατηγικότερο σημείο της οικουμένης και το γεωπολιτικό κεντρικό σημείο μεταξύ Ευρώπης-Ασίας και Αφρικής με μεγάλο φυσικό πλούτο. Είναι η ιδέα ενσάρκωσης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας του ατόμου, της κοινωνικής δικαιοσύνης , της ειρήνης, των Ολυμπιακών Αγώνων του «ευ αγωνίζεσθαι » κ.ο.κ . Είναι ακόμη η περιοχή αυτή κέντρο του παγκόσμιου ανθρωπιστικού Πολιτισμού , της απαράμιλλης Ελληνικής Γλώσσας, των ιδανικών και αξιών της ομορφιάς , της ισορροπίας , του «μέτρου » και του Λόγου, που έβγαλαν τον άνθρωπο από την αγριότητα και τον έφεραν στον πολιτισμό. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη Γη που να μην έχει Σπέρμα ή Πνεύμα Ελληνικό και ο Ελληνικός πολιτισμός είναι διαδεδομένος σε κάθε άκρη του κόσμου. Να μη τους υποτιμούμε αλλά, να μην τους υπερεκτιμούμε και χάνουμε την αυτοπεποίθηση μας και το ηθικό μας. Οι Έλληνες έχουν μεγάλα ελαττώματα και μεγάλα προτερήματα. Είναι καιρός να διδαχθούμε από τα λάθη μας και να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνάμεις και δυνατότητες μας με ευφυή στρατηγική και μεθοδική οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Η νέα χιλιετία είναι η εποχή των Ελλήνων!Ο Εβραϊκός Σιωνισμός εκμεταλλεύθηκε την επιστήμη και τεχνολογία, δύο από τις καλύτερες θυγατέρες του Ελληνικού Πνεύματος, που έχουν σαν βάση την αλήθεια. Όμως δεν τις χρησιμοποίησε για το καλό του ανθρώπου, αλλα για να σκοτώσουν , να ληστέψουν και λαφυραγωγήσουν τον κόσμο και να τον καθυποτάξουν με τα πλέον έξυπνα και καταστρεπτικά όπλα που τους έδωσε αυτή η τεχνολογία . Δεν δίστασαν να πλήξουν ακόμη και την ανθρώπινη σκέψη με τον έλεγχο της γνώσης και της συνείδησης του ανθρώπου διά των ΜΜΕ .
Το Μονοπώλειο του Χρήματος
FED: Το «ευαγές» Εβραικό Ιδρυμα: Ολοι την θεωρούν ως Ομοσπονδιακή τράπεζα και αυτή είναι ιδιωτική Εβραική. Πρόκειται για την σκιώδη κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία υπερχρέωσε την πλουσιότερη χώρα του κόσμου με τρισεκατομμύρια δολάρια χρέος επί ένα και πλέον αιώνα. Ολοι οι πρόεδροι -με εξαίρεση τον Τζον Κέννεντυ-ήσαν αχυράνθρωποι της Μαύρης Χείρας, διότι οι τραπεζίτες τους επιλέγουν και αυτοί τους στηρίζουν στην εξουσία , όσο καιρό εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους. Όταν δυστροπήσουν , είτε τους αλλάζουν , είτε τους καθαιρούν , είτε τους δολοφονούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κυβερνήσεις των λοιπών χωρών . Αυτοί φτιάχνουν τους ηγέτες του σωλήνα στα εργαστήρια τους, τους προβάλλουν με τα ΜΜΕ και τους επιβάλλουν με «δημοκρατικές » διαδικασίες που ελάχιστα διαφέρουν από εκείνες του πάπα-Ντόκ και του Στάλιν.
Το 1913, το Κογκρέσο, με δόλο προώθησε τη Federal Reserve Act για να γίνει νόμος . Τότε ο πρωτοπόρος της αεροπορίας Τσαρλς Λίντμπεργκ δήλωσε: «Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθέτημα της μεγαλύτερης απάτης στη γη …. Όταν ο Πρόεδρος υπογράψει την παρούσα Πράξη, η αόρατη κυβέρνηση της εξουσίας του χρήματατος θα έχει νομιμοποιηθεί …. Ο νέος νόμος θα δημιουργει πληθωρισμό κάθε φορά που οι άνθρωποι που ελέγχουν το χρήμα θέλουν τον πληθωρισμό …. Από τώρα και στο εξής, δημιουργείται επιστημονικά η οικονομική κρίση . «
‘Μονοπώλειο’ η Γνώση
Εχοντας συγκεντρώσει εδώ και αιώνες τα περισσότερα χρήματα απέκτησαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων , και αιχμαλώτισαν εσαεί όλες τις αξιόλογες βιομηχανίες στον κόσμο όπως:
» Rockefeller’s το πετρέλαιο, Morgan’s τους σιδηροδρόμους, Rothschild τις τράπεζες και τον έλεγχο των κυβερνήσεων, Carol Marx’s την πολιτική , Sassoon’s τα ναρκωτικά στην Κίνα, Monsanto’s τους σκλάβους και τις καλλιέργειες, Lehman’s την εισβολή και εκμετάλλευση των νοτίων – και όχι μόνον, Freud’s την ψυχολογία, Meyer’s το θέαμα( Χόλλυγουντ), Einstein’s τη Φυσική, Irving Berlin’s το μονοπώλιο της μουσικής, Warburg’s το «μηχανάκι» της Federal Reserve Bank , Oppenheimer’s την Εβραϊκή Ατομική Βόμβα , Betty Friedan’s τις νοικοκυρές, Abbie Hoffman’s το κίνημα των Υπαρξιστών-Χίπις , Bronfman’s τα ποτά, Henry Kissinger’s τις δολοφονίες και γενοκτονίες λαών, Norman Lear’s τις κωμικές σειρές, Bill Gates’s τα κομπιούτερς, George Soros τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων και τον έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων κ.ο.κ .
Η αθέατη διεθνής εξουσία έχει διορίσει -«με δημοκρατικές μεθόδους»- τους δικούς της υπαλλήλους στην διακυβέρνηση των διαφόρων χωρών για την προώθηση των σκοπών της. Στη χώρα μας αυθεντικός εκπρόσωπος της είναι ο Εβραίος Γεώργιος Παπανδρέου ή Jeffrey Mineiko, ο οποίος ανέλαβε με την διττή εντολή να :
» 1/ Χρεωκοπήσει τη χώρα και καθυποτάξει τον Ελληνικό λαό και την οικονομία του στο ΔΝΤ για να γίνει ευκολότερα η διαρπαγή και καταλήστευση του πλούτου της χώρας και η αποικιοποίηση της.
» 2/ Υπονομεύσει το Ευρώ και διαλύσει την Ευρωζώνη. Ως τώρα και τα δύο τα έφερε εις αίσιον πέρας με το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού λαού να παίνεται και τους Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν ομαδικά.
Μονοπώλειο στα ΜΜΕ
Σε μιά εποχή έκρηξης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που θα έπρεπε να συνοδεύεται από την έκρηξη της πληροφόρησης και διάδοσης της γνώσης , το αμαρτωλό κατεστημένο εφάρμωσε ένα ειδεχθές στραγγάλισμα της πληροροφορίας, με τον πλήρη έλεγχο της. Παράλληλα επεμβαίνει και προβαίνει στην διαστροφή , παραπληροφόρηση, αποπληροφόρηση , αποσιώπηση, λοιδωρία των αμφισβητιών και τελικά την πλύση εγκεφάλου της κοινής γνώμης με βάση τα τελειότερα επιτεύγματα της επιστήμης στον τομέα της ποδηγετήσεως του ανθρώπου, του ελέγχου της συνείδησης και της σκέψεως του , καθώς και των λειτουργιών του εγκεφάλου του και των αντιδράσεων του . Ετσι έχει επιτύχει την πλύση του εγκεφάλου και την ανάπυξη της προπαγάνδας σαν όπλο χειραγώγηση των μαζών , που θα την ζήλευε ακόμη και ο πατέρας της προπαγάνδας Γκέμπελς. Η μόνη ελπίδα είναι με την αλληλοεπίδραση του Διαδικτύου να μπορέσει η ανθρωπότητα να προχωρήσει στην οθρή και αντικειμενική πληροφόρηση , ώστε να αντιληφθεί την αλήθεια, να ωριμάσει και να βγει τελικά από το σπήλαιο της άγνοιας που την έχουν ρίξει εδώ και 17 αιώνες το διεφθαρμένο πολιτικόοικονομικό σύστημα του κατεστημένου.
Μονοπώλειο στα Φάρμακα
Το ειδεχθέστερο όμως έγκλημα των Εβραίων σιωνιστών γίνεται στην εκμετάλλευση των φαρμάκων. Στην Οθωμανική αυτοκρατορία απαγορευόταν η ασκήσεη επαγγέλματος γιατρού στους Εβραίους με το αιτιολογικό ότι με βάση το Ταλμούδ «οι Εβραίοι πρέπει να δολοφονούν τα θύματα τους εάν είναι ΜΗ-Εβραίοι , δηλαδή «goyim». Ορα την θεραπεία του καρκίνου; Χρήση του υδραργύρου; Φθορίωση-Χλωροφθοριοάνθρακες; Θειομερσάλη-εμβόλια; Σκουαλένιο-εμβόλιο γρίππης; Απεμπλουτισμένο ουράνιο για βόμβες; Μολυνση με μόλυβδο (στη Ρωμη και στα παιδιά του Σικάγου) Τα μικρόβια και οι ιοί που μας εξαπολύουν κατά καιρούς (τρελλών αγελάδων, χοίρων , πτηνών, του κάτω Νείλου, aids κλπ)
Πρώτος ο John D. Rockefeller πώλησε το πετρέλαιο σαν θεραπευτικό ελιξίριο πριν ανακαλύψουν ότι ήτο καύσιμη ύλη . Στον Jonas Salk απονεμήθηκε το Βραβείο Νομπέλ για το εμβόλιο που μετέδιδε στον εμβολιαζόμενο πολυομυελίτιδα, μια ψεύτικη αρρώστεια η οποία στην πραγματικότητα ήτο η δηλητηρίαση από τον βιομηχανικό μόλυβδο , γεγονός που απέκρυψαν οι εξαγορασμένοι ιατρικοί επιστήμονες.
Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι τα ελιξίρια: Gardasil, το οποίον κατέστρεψε τις μελλοντικές γενιές της Αμερικής, το Prozac ο συντομότερος δρόμος για την μεταβολή των ανθρώπωη και των-ακόμη και των παιδιών – σε ζόμπι, η αρρώστεια Morgellon’s, φημολογείται ότι προέρχεται από ψεκασμούς με χημικά και βιολογικά μέσα( chemtrails) Να αναφερθεί ακόμη η απάτη των φαρμακευτικών εταιρειών που πραγματοποιούν κλινικές μελέτες σε τριτοκοσμικές -και όχι μόνον-χώρες με εξαγορασμένους πανεπιστημιακούς γιατρούς-ερευνητές και πληρωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυβερνήσεις για να βγάλουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι πασίγνωστο το όργιο της συνταγογράφησης των γιατρών των «συμβεβλημένων» με τις εν λόγω φαρμακευτικές εταιρείες, γεγονός που έφερε την χρεωκοπία των ασφαλιστικών ταμείων και την βαρυτάτη φορολόγηση των ασφαλισμένων.
Η Πολυεθνική του Χριστιανισμού
Το πρότυπο της απάτης που αναπτύχθηκε τα τελευταία 1700 χρόνια είναι η δημιουργία του μύθου του Χριστιανισμού το 325 μ.Χ. Το κεντρικό δίδαγμα στον κόσμο ήταν «αν ραπισθεί από τη μια παριά να στρέφει και την άλλη παριά στον ραπιστή» Ετσι έκαναν παθητικό το άτομο εν προκειμένω στη Μαύρη Χείρα, όταν του βάζει το χέρι στα θυλάκια του και τον ληστεύει εκ του εμφανούς, δίδοντας του μίαν και μόνη αμοιβή: Την μετάβαση του στον επουράνιο παράδεισο όταν αποδημήσει εις Κύριον (Γιαχβέ) Η πίστη είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί στον εγκέφαλο του ανθρώπου χωρίς να είναι και αληθινή . Είναι η ίδια διαδικασία που μας κάνει να πιστεύουμε στο τραπεζικό σύστημα που μπορεί να μην είναι αληθινό , αλλά εμείς το πιστεύουμε σαν θρησκεία. Όπως έχουν περάσει το ψέμα ότι η χριστιανική θρησκεία είναι αλήθεια , κατά τον ίδιο τρόπο μας έχουν περάσει και το ψέμα ότι το τραπεζικό σύστημα είναι τίμια επιχείρηση. Όμως αν κάποιος από τους μη-Εβραίους θελήσει να δώσει χρήματα με τόκο , τον κατηγορούν για τοκογλυφία, εκ του φόβου μήπως και τους πάρουν το μονοπώλιο της καταλήστευσης του κόσμου. Επομένως εκκλησία και τράπεζες είναι καμωμένες από την ίδια στόφα και γι’αυτό το Βατικανό -και όχι μόνον-διαθέτει την «αγία τράπεζα» του . Αλλά και ο «άγιος Ιωαννίνων» διαθέτει πλούσια συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας , ελέω αδελφών Ζωσημάδων, που έβαλαν κληρονόμους την Εκκλησία. Εχετε μας πίστη , είναι το σύνθημα και των δύο. Με την διαφορά ότι στην τράπεζα πληρώνεις τόκο για να πάρεις ένα δάνειο , ενώ στην εκκλησία πληρώ νεις για μια υπόσχεση να πας στον παράδεισο. Κατά τον Αγγλο ιστορικό H.G. Wells η πνευματική και ηθική πρόοδος σταμάτησε το 1770 , από τότε που παρουσιάσθηκε η οικογένεια Rothschild. Εμείς θα λέγαμε από την αναρρίχηση σαν αυτοκράτορα του Βυζαντίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου(274 -337 μ.Χ). Αυτός κατήργησε την ανεξιθρησκεία και καθιέρωσε υποχρεωτικώς τον χριστιανισμό . Εκτοτε άρχισε ο ανηλεής διωγμός και συστηματική καταστροφή του Ελληνισμού. Αργότερα ο Θεοδόσιος Β!(346-392 μ. Χ) και οι διάδοχοι του κατέστρεψαν όλα τα Ελληνικά μνημεία και έκαναν ειδεχθή γεγοντονία στον Ελληνισμό(Σκυθούπολις 20 εκατ. θύματα, Ιπποδρόμιο Θεσσαλονίκης 15.000 νεκροί κ.ο.κ) , κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες , έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές και έκαψε όλα τα Ελληνικά βιβλία,παπύρους και περγαμηνές κ.α. Ο πατριάρχης Κύριλλος Αλεξανδρείας ( 378 – -444μ.Χ) είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της μεγαλύτερης φιλοσόφου όλων των εποχών , της Υπατίας. Το 391, με παρακίνηση του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεόφιλου, καταστράφηκε ο μεγάλος ναός του Σέραπι και η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας , ως αποκορύφωμα του διατάγματος της 24ης Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου και σε μια περίοδο που ήδη αρκετά ιερά της υπαίθρου αλλά και οι ναοί των πόλεων και της υπαίθρου στην κυρίως Ελλάδα , Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία-Σικελία και στην Εγγύς Ανατολή καταστράφηκαν από χριστιανούς.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΤΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ
APOLLONIA ELLINIKI KINISI
Για να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του, λέει ό Νίτσε. πρέπει πρώτα να τον αναζητήσει. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψει στις ρίζες, στό «απώτερο παρελθόν». Διότι «το μέλλον ανήκει σ’ εκείνον ό όποίος θα έχει την πιο μακριά μνήμη».
Το μεγάλο έγκλημα των ηθικολόγων στα μάτια του Νίτσε, είναι ότι έδωσαν στον πόνο μια δηλητηριασμένη εξήγηση: Εάν κανείς υποφέρει, είναι γιατί έκαμε ένα λάθος, μια αμαρτία. Παράλληλα, οι ιερείς «στιγμάτισαν όλα τα αισθήματα της ηδονής, βλέποντας σ’ αυτά την αμαρτία και την γοητεία» «έδωσαν τα ονόματα τα πιο ιερά ατά αισθήματα αδυναμίας» , «παραχάραξαν την Αγάπη για να την κάμουν Εγκατάλειψη και ‘Αλτρουισμό «είδαν στην μεγαλοσύνη μία άρνηση» , «θεώρησαν τήν ζωή σάν τιμωρία, τήν εύτυχία σάν πειρασμό, το πάθος σάν κάτι τό διαβολικό, τήν έμπιστοσύνη σαν ανίερη» (ίδιο έργο).
ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Η ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Για τον Νίτσε, βρισκόμαστε μπροστά σε μία ασθένεια: «την τρομερότερη ασθένεια πού ενδήμησε ποτέ μέσα στους ανθρώπους», ‘Η καταγωγή της ασθένειας αυτής είναι ή εμφάνιση, σε μια καθορισμένη έθνογεωγραφική περίμετρο, ένός ήθικου τύπου, φορέως μιας νοοτροπίας και μιας προθέσεως, του όποίου ή τελειότερη ενσάρκωση είναι ό ‘Ιερεύς.
Για τον ‘Ιερέα, οποιοδήποτε γεγονός είναι μία ηθική ένδειξη. ‘Ο κόσμος δεν είναι πλέον γεμάτος γεγονότα αντικειμενικά ουδέτερα, τα όποία αξιολογούνται από τις συγκυρίες. Είναι γεμάτος μόνον από τιμωρίες και ανταμοιβές. Οποιοδήποτε ευτυχές γεγονός είναι ένδειξη μιας άνταμοιβης «γραμμένης» στήν αίωνία τάξη πραγμάτων. ‘Οποιοδήποτε άτυχές γεγονός ειναι ένδειξη μιας τιμωρίας, πού τιμωρεί ένα «ηθικό λάθος» σημερινό, περασμένο, η και μελλοντικό.
Η προσπάθεια επέτυχε; Είναι γιατί ή θεότης άκουσε τις εκκλήσεις πού της έκαμαν. Απέτυχε; Είναι γιατί οι προσευχές δεν ήσαν αρκετά ευλαβείς, ή γιατί ό ενδιαφερόμενος ήταν άσεβής (δεν ήταν αγνός). Ξεκινά κανείς μία επίμεμπτη πράξη και παρ’ όλα αυτά κερδίζει; Είναι γιατί συγχωρήθηκε. ‘Απέτυχε και πιάστηκε; Τιμωρήθηκε. Έτσι, για κάθε συγκυρία της ζωής, με κατάλληλο χειρισμό της διαλεκτικής και της λογοκοπίας, εγκαλώντας αδιερεύνητα και ανεξέλεγκτα δόγματα, ό ‘Ιερεύς εξηγεί ακάματα το γιατί και το πώς των καταστάσεων πού ό ίδιος φαντάζεται.
ΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ
‘Όταν κακομεταχειρίζεται κανείς το σώμα, γράφει ό Νίτσε (στην «Θέληση της δυνάμεως»), δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για τα αισθήματα ένοχης, δηλαδή μία αρρωστημένη κατάσταση πού χρειάζεται μία εξηγήση. Αυτήν την εξήγηση, ό Ιερεύς την παρέχει με μία θέρμη σχεδόν μονομανιακή, έποφελoύμενoς της ασθένειας και τού υποβόσκοντος
μαζοχισμού.
Η κακοδιαθεσία την όποία δημιούργησε ή αμφιβολία είναι το τίμημα πού ό άνθρωπος πρέπει να πλήρωση για την προσβολή πού έκαμε. Συνειδητά ή όχι, προς την θεότητα. Και ή προσβολή πρέπει να εξιλεωθεί μέσω του Ιερέως, ό όποίος ανακαλύπτει την φύση της, αναλύει τις αίτίες της και προτείνει ένα φάρμακο.
Ο ‘Ιερεύς παρουσιάζεται έτσι ως μεσάζων μεταξύ τού δημιουργού-λυτρωτού και τού αμαρτωλού όντος, μεταξύ του άνθρώπου πού κάνει λάθη και τού Θεού πού είναι τέλειος.
Χάρις στην μεσίτευση του, στην ικανότητά του (γιατί ξέρει το κακό όπως ό γιατρός ξέρει την ασθένεια και ό ψυχαναλυτής τα συμπλέγματα), ή θεότης θα ευαρεστηθεί να ξεπλύνει την ακαθαρσία, να σταματήσει την οργή της, να εξαφάνιση το λάθος, να πέραση τέλος το όνομα τού θνητού, από τον πίνακα των κολασίμων κατηγοριών από τετράδιο των ουράνιων αμοιβών και των ευλογημένων οραμάτων!
Ο άνθρωπος «ό όποίος υποφέρει από μία οποιαδήποτε αίτία, φυσιολογική ασφαλώς» αναρωτάτε για τούς λόγους του πόνου του. Τότε συναντά κάποιον που γνωρίζει ακόμη αυτό που είναι κρυφό, τον μάγο του, τον ασκητικό ιερέα, ό όποίος του δίνει μία πρώτη ένδειξη για την αίτία του πόνου του
Πρέπει να την αναζήτηση στον ίδιο τον εαυτό του, σε ένα λάθος που έκαμε στο παρελθόν. Πρέπει να εξηγήσει τον πόνο του σαν μια τιμωρία… Άκουσε, κατάλαβε ό δυστυχής, τώρα έχει γίνει σαν μία κότα, γύρω από την όποία έχει χαραχθεί μία γραμμή. Δεν μπορεί πλέον να βγει από τις κυκλικές αυτές γραμμές, από άρρωστος, έχει γίνει αμαρτωλός.
Η συναίσθησης του λάθους μας παρουσιάσθηκε ακατέργαστη κατά κάποιο τρόπο. Στα χέρια του ‘Ιερέως, αυτού του καλλιτέχνη του συναισθήματος του λάθους, αυτό το συναίσθημα άρχισε να παίρνει μορφή! – και τι μορφή!
Η αμαρτία! γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ό Ιερεύς στην ζωική «κακή συνείδηση», ή αμαρτία έμεινε ως τώρα το βασικό γεγονός στην ιστορία της άρρωστης ψυχής και αντιπροσωπεύει για μας την πιο ολέθρια επιδεξιότητα της θρησκευτικής ερμηνείας.
Η έννοια της αμαρτίας ανήκει ειδικά στον ‘Ιερέα. Στο λεξιλόγιο του παλαιού ευρωπαϊκού κόσμου, δεν υπάρχει λέξη για να την ερμηνεύσεις. Στην γλώσσα του Βιργιλίου και του Κικέρωνος, το «πεκάτουμ» θέλει να πει λάθος, έγκλημα, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα ενώ στην ελληνική γλώσσα ή ανάλογη λέξη ήταν «ϋβρις»
‘Η έννοια της αμαρτίας δεν είναι παρά μία ‘Ιερατική παρέκκλιση, αναλογούσα σε μία ιδέα, την οποίαν ή Αρχαιότητα δεν είχε ποτέ συνειδητοποιήσει, ένα πολύ ειδικό λάθος, βασιζόμενο σε μυστήρια, σε δόγματα και σε αισθήματα ένοχής. ‘Ένα λάθος πού έγινε έναντι της θεότητας μόνον και των δικών της απαιτήσεων και ιεροτήτων.
Για τον Νίτσε, ή αποθέωση του ηθικού τύπου πού ενσαρκώνεται από τον Ιερέα, είναι το «ασκητικό ιδεώδες». Ο φιλόσοφος επιμένει στον ρόλο του ασκητού, στον όποίον βλέπει «την αντίφαση φτιαγμένη άνθρωπο».
Υπάρχει σ’ αυτόν ένα αχόρταγο ένστικτο, το όποίο θέλει να τα βάλει με την ζωή, την δική του και των άλλων. Δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται παρά με το να αρνείται (ή θέση του δεν είναι παρά μία άρνηση) δεν δέχεται να υπάρχει, παρά για να ρίχνει το ανάθεμα επάνω σε ότι υπάρχει. Δεν έχει παρά μίσος για τον κόσμο, για τις φυσικές λειτουργίες, για το σφρίγος, την δύναμη, το κάλλος και την χαρά.
‘Ο άνθρωπος με την κακή συνείδηση έπιασε μία θρησκευτική υπόθεση, για να ώθηση το ίδιο του το βασανιστήριο σε βαθμό σκληρότητας και οξύτητας τρομακτικό. Μία υποχρέωση προς τον Θεό. Η σκέψη αύτή, γίνεται γι’ αυτόν ένα όργανο βασανισμού. Παίρνει από τον Θεό και τις τελευταίες αντιθέσεις πού μπορεί να φανταστεί μέσα από τα ίδια του τα ζωικά και αχαλίνωτα ένστικτα και μεταλλάσσει τα ίδια αυτά ένστικτα, σε λάθη έναντι του Θεού (έχθρότης, άντίδραση, έπανάσταση έναντι του κυρίου, του πατέρα, του προγόνου και της αρχής του κόσμου.
Στέκεται ατό κέντρο της αντιθέσεως μεταξύ Θεού και Διαβόλου, αποβάλλει από τον εαυτό του όλες τις αρνήσεις, ότι τον ωθεί στην άρνηση του εαυτού του, στην άρνηση της φύσεως, του φυσιολογικού, την πραγματικότητα της ύπάρξης του, για να επιτύχει την βεβαιότητα ενός πράγματος πραγματικού, ζωντανού, αληθινού, Θεού, άγίου, Θεού δικαίου, Θεού δημίου, το υπερπέραν, το αιώνιο μαρτύριο, την κόλαση, το απροσμέτρητο μεγαλείο της τιμωρίας και του λάθους. Πρόκειται για ένα είδος τρέλας θελήσεως για ψυχική σκληρότητα, ανάλογη της όποίας δεν θα βρει κανείς.
Αυτός ό εκδικητής (και ζηλόφθονος) Θεός, γίνεται μόνιμος κατήγορος, γιατί είναι πάντοτε μοναδικός για εκδίκηση. Άλλωστε πως δεν θα ήταν; Έτσι, ό αδύνατος αυτοκαταδικάζεται ανέκκλητα την ίδια στιγμή πού θέλει να έξαφθή από ενθουσιασμό. Πρέπει πλέον να εξομοιώσει τον πόθο του με αυτήν την προοπτική της σωτηριολογίας, όπου ό θρίαμβος, τό μαρτύριο, ή λύτρωση και ή εξαφάνιση του εγώ είναι αδιάλυτα ανακατεμένα.
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
‘Η «ηθική της αμαρτίας» επιδεικνύει έτσι μία αληθινή αποστροφή προς το σώμα και τις δραστηριότητές του. Είναι «κακά πράγματα», πού επαναφέρουν τον άνθρωπο «στα ένστικτά του», «στο κτήνος πού κοιμάται μέσα του». Διότι το ένστικτο της πάλης και το γεννητικό ένστικτο είναι βασικά ένστικτα ζωής, ιδιαίτερα παραγωγικά και ανανεωτικά. Αυτά πού αντιτίθενται περισσότερο στις επιδιώξεις του ‘lερέα και του . Ασκητού.
Η ικανότης του ‘lερέα να αλλάζει το όνομα των άξιων δεν είναι λιγότερο αξιοπρόσεκτη. Ονομάζει την ανικανότητα θεληματική αποχή, την παραίτηση απομάκρυνση από τα πράγματα του κόσμου αυτού, την αδράνεια ταπεινοφροσύνη, την ανανδρία αφοσίωση στον κοινό σκοπό. κλπ. Δύο τύποι συμπεριφοράς βρίσκονται αντιμέτωποι εδώ.
Στις αντιθέσεις της ηθικής της τιμής της Παλαιάς Δύσεως (ευγενής-χαμηλός, άξιος ανάξιος, γνήσιος-αμφίβολος, θαρραλέος-δειλός, πιστός-προδότης, λογικό παράλογο, όρθολογικό-άνισόρροπο, έντιμο-άτιμο).
Η ηθική της αμαρτίας άπαντά μέ αφηρημένες αντιθέσεις, οι όποίες δεν είναι παρά παραμορφώσεις: καλό-κακό, ταπεινό-παράλογο, υποταγμένο-υπερήφανο, πνευματικό-σωματικό, αδύναμο-αύθάδες, μετριόφρον-απεριόριστο.
Παράλληλα, ό ‘Ιερεύς βάζει την αμφιβολία στην καρδιά των δυνατών. Επωφελείται από τις ανησυχίες τους, τούς πόθους τους, τις αποθαρρύνσεις τους, ακόμη και από τις φιλοδοξίες τους, για να τούς πείσει και να τούς καθησύχαση. Κάνει να γεννηθεί μέσα τους ό σπόρος της αρρώστιας, το συναίσθημα της ένοχης. Με αυτόν τον τρόπο, με την δημιουργία του συναισθήματος αυτού, ό Ιερεύς κατορθώνει να πείσει τούς συνομιλητές του να απαρνηθούν τις φυσικές αντιδράσεις τους να αγωνιστούν εναντίον των βαθύτερων ένστίκτων τους.
Ανάλογα με τις συγκυρίες και τις εποχές, ό ηθικολόγος θα προσπαθήσει να γίνει πιστευτό το ότι είναι εγωιστικό να σκέπτεται κανείς τούς δικούς του (την οικογένεια την χώρα του), πριν να σκεφθεί τούς «λαούς του κόσμου».., ότι είναι ντροπή να είναι υπερήφανος για τον πολιτισμό από τον όποίο προέρχεται, ότι είναι φαντασιώδες να ανταμείβονται οι καλύτεροι, ότι είναι άδικο να φανερώνει κανείς τις διαφορές της άξίας τού καθενός, ή να κάνη επιλογή.
Οι εξαθλιωμένοι μόνον είναι καλοί, oι φτωχοί, οι ανίκανοι, οι μικροί μόνον είναι καλοί, αυτοί πού υποφέρουν, αυτοί πού έχουν ανάγκη, είναι κι αυτοί είναι οι μόνοι ευλαβείς, οι μόνοι ευλογημένοι από τόν Θεό. Σ’ αυτούς μόνον θα ανήκει ή ευλογία, Αντίθετα, εσείς οι άλλοι, οι όποίοι είσθε ευγενείς και δυνατοί, είσαστε στην αιωνιότητα οι κακοί, οι σκληροί, οι αχόρταγοι, οι πλεονέκτες, οι ανίεροι και αιωνίως θα μείνετε οι αποδιωγμένοι, οι καταραμένοι, οι κολασμένοι.
Αυτοί πού είναι καταραμένοι στα μάτια τού Ιερέως δεν είναι δυνατοί και κακοί, είναι κακοί γιατί είναι δυνατοί. Είναι το πνεύμα τού Λόγου επί τού ‘Όρους: Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, αύτοίς γάρ έσται ή βασιλεία τών ούρανών. Και είναι ακόμη ή παραβολή τού αντικειμένου των Ευαγγελίων, Οι έσχατοι έσονται πρώτοι.
‘Ο Νίτσε παρομοιάζει τον ‘Ιερέα με το αιλουροειδές, πού τραυματίζει θανατηφόρα αντί να σκοτώσει, γιατί παίρνει την προφύλαξη να μην σκοτώσει, ‘Ικανοποιείται με το να πληγώσει και να μολύνει την πληγή. ‘Ο πληγωμένος ζητά βοήθεια και τότε ο ιερέας τρέχει, εφοδιασμένος με φάρμακα πού δεν θα ανακουφίσουν παρά στιγμιαία, άλλά πού, όπως το ναρκωτικό, θα δημιουργήσουν έναν εθισμό, τού όποίου ό άρρωστος θα είναι δούλος.
Σκοτεινός φορέας μικροβίων, ζωντανός πόθος εξαπλώσεως στόν κόσμο της αρρώστιας της οποίας υπήρξε πρώτο θύμα, είναι πλέον ό κατάλληλος για να οδηγεί στην βοσκή την αγέλη των άρρώστων, να οργανώνει την εξουσία του στην Αυτοκρατορία των βασανισμένων.
Ο ‘Ιερέας είναι ό άνθρωπος πού αλλάζει την κατεύθυνση της μνησικακίας. Γιατί δίνει ατό ον πού υποφέρει ένα λόγο για να υποφέρει. Χρησιμοποιεί αυτό το βάσανο για να επιβάλει μία πειθαρχία, να καθορίσει τούς όρους τής εξαγοράς. Με δύο λόγια, υποδεικνύει «μία αίτία πού μπορεί να υποφέρει κι αύτή με τη σειρά της».
Υποφέρω, άρα κάποιος πρέπει να είναι ή αίτία, έτσι σκέπτονται όλα τα αρρωστημένα πρόβατα. Τότε ό βοσκός τους, ό ασκητικός ‘Ιερεύς, τούς άπαντα: Πράγματι, πρόβατό μου, κάποιος πρέπει να είναι ή αίτία: άλλά ή αίτία είσαι εσύ, ‘Εσύ είσαι ή αίτία του εαυτού σου!
‘Ο ‘Ιερεύς είναι αυτός πού φροντίζει τις αρρώστιες πού ό ίδιος καλλιεργεί. Κάθε φορά πού προτείνει μία ανακούφιση, το τίμημά της είναι ένα νέο βάσανο. Δεν περιποιείται σε τελευταία ανάλυση, παρά για να εξασφαλίσει καλύτερα την βορά του. ‘Όταν το λάθος εξαγνισθεί, είναι ανάγκη γι’ αυτόν να εξηγεί κάθε νέα ατυχία με ένα νέο λάθος, πού απαιτεί ένα νέο εξαγνισμό!
Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ
Ο ‘Ιερεύς ενθαρρύνει αυτήν την αυταπάτη, γιατί είναι ευκολότερο να διοικεί μία υποταγμένη μάζα, ή όποία έχει τις ίδιες σκέψεις, παρά αυτόνομα άτομα, τα όποία είναι μία «οικουμένη» το καθένα μόνο του. «Δεν πρέπει να εξαπατάται κανείς», προσθέτει ό Νίτσε, «οι δυνατοί έχουν την τάση να διαχωρίζονται ενώ οι αδύνατοι ΝΑ ενώνονται».
Η ηθική των «δούλων» είναι λοιπόν μία ηθική μαζική. Οι αδύνατοι αποτελούν μία μάζα, επί της όποίας βασιλεύει ή πειθαρχία των θεολόγων. Αλλά συγχρόνως με την υποταγή του, ό αδύνατος λυπάται γι’ αυτήν. Η θρησκεία του εκφράζει την αρρώστια του και συνάμα την διαμαρτυρία του εναντίον του εαυτού του.
Αυτό το αντιφατικό ένστικτο, πού σε τελευταία ανάλυση δεν είναι παρά μία ασυνείδητη άρνηση του εαυτoύ του, μία μετάφραση τής «μεταμελείας του εαυτού του» δημιουργεί την «επιθυμία τής απελευθερώσεως», ή ακριβέστερα, να βρει έναν αποδιοπομπαίο τράγο γι’ αυτήν την επιθυμία. Και ό αποδιοπομπαίος τράγος έχει υποδειχθεί, ήδη από πριν. Θα είναι ό δυνατός άνθρωπος, αυτός πού είναι πραγματικά «απελευθερωμένος», γιατί ή προσωπικότητα του δεν υποτάχθηκε ποτέ, δεν αλλοτριώθηκε ποτέ αυτός πού ζει στον δικό του ρυθμό. Ο ενεργών και όχι ενεργούμενος.
Η αδυναμία και ή ανικανότητα των ιερέων μεγαλώνουν μέσα τους ένα μίσος τερατώδες, σκοτεινό, διανοητικό και δηλητηριώδες. Αφού πέρασε είκοσι χρόνια στην έρημο, ό ασκητής νόμισε ότι οι στερήσεις και τα βάσανα στα όποία ό ίδιος θεληματικά υπέβαλε τον εαυτό του, έδιναν «φυσιολογικό» το δικαίωμα να υποβάλλει την ανθρωπότητα σε όσα είχε υποφέρει ό ίδιος!
Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
«Η ηθική της τιμής, πού χαρακτηρίζει περιληπτικά την ηθική συμπεριφορά του Παλαιο Δυτισμου (του Παλαιo-Eύρωπαισμού γενικά), αντιτίθεται ριζικά σε αυτό πού αποκαλέσαμε ηθική της αμαρτίας.
Κάθε φορά πού επικρατεί «ή ηθική των δούλων», ή γλώσσα έχει την τάση να συνδέει την έννοια των λέξεων, «καλός» και «κουτός». Στην κοινή γλώσσα, ένα «καλό παιδί» είναι πάντα ένα αγαθό παιδί, αφοσιωμένο, άλλά τελικά λίγο βλάκας. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μιλήσει κανείς για μία «καλή σταδιοδρομία», υπονοώντας «μία μικροσταδιοδρομία», ένα «καλό δρόμο».
Αν είναι «καλό», θα πει ότι είναι «μικρό». . Όχι μεγάλο προς Θεού! Ένας «καλός άνθρωπος» θα είναι ένα ασήμαντο πρόσωπο, οπωσδήποτε παθητικός, εύσπλαχνος, το αντίθετο ενός τολμηρού, δηλαδή με δύο λόγια το αντίθετο ενός γενναίου άνθρώπου. …..
Πως αναρριχήθηκαν στην ηγεσία του κόσμου;
Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο εγκληματικός πυρήνας ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως περιπλανώμενοι Εβραίοι είχαν το φυσικό πλεονέκτημα της προσαρμογής σε διάφορους τόπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα και κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Μετεβλήθησαν σε ένα παρασιτικό λαό πλανόδιων εμπόρων (caravansers) οι οποίοι απέκτησαν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον . Τούτο τους έδωσε πλεονεκτήματα έναντι των γηγενών πληθυσμών οι οποίοι περιορίζονται σε μία μικρή πόλη ή χώρα. Οι έμποροι αυτοί σαν τις βδέλλες με διάφορα εμπορικά και όχι μόνον τεχνάσματα απομυζούσαν τον πλούτο των εντοπίων και κυριαρχούσαν στην αγορά. Προς τούτο χρησιμοποιούσαν κάθε θεμιτόν και αθέμιτον μέσον ήτοι: αθέμιτον ανταγωνισμό, μονοπωλιακές τακτικές, μίζες, εκβιασμούς, συνωμοσίες, πλάγια μέσα, πιέσεις, απάτη, ψέματα και κυρίως το «διαίρει και βασίλευε» των άλλων εθνοτήτων.
Παράλληλα, ανέπτυξαν ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών , συνεργασίας και αλληλεγγύης των ομοθρήσκων τους Εβραίων. Ουσιαστικά οι Συναγωγές παίζουν το ρόλο των πληροφοριακών και συνωμοτικών κέντρων για την προώθηση των σκοπών τους . Η Εβραική θρησκευτική ομάδα αυτοπροσδιορίζεται σαν «έθνος» και σαν κράτος , γεγονός που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη θρησκευτική ομάδα . (Λ. χ ο χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να είναι Ελλην, αλλά και Βούλγαρος και Ρώσος κ.ο.κ , ακόμη και Κινέζος. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Εβραίο το θρήσκευμα. Αυτός ανήκει στην τοπική του συναγωγή , αλλά και στο «Εβραικό έθνος» και μπορεί να πάει να κατοικήσει -αν το θελήσει-και στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη)
Το Ποίμνιο των Ιουδαιχριστιανών
Η μεγαλύτερη όμως απάτη και παραλογισμός συμβαίνει με τον Ιουδαιοχριστιανισμό, ο οποίος ενώ είναι αίρεση του Ιουδαισμού, οι πιστοί του θεωρούν ότι είναι διαφορετική θρησκεία . Ενώ υμνούν τη Σιών, ταυτόχρονα έχουν αντιπαλότητα προς τους Εβραίους. Ενώ διδάσκονται νηπιόθεν το πολιτικό βιβλίο των Εβραίων (Βίβλο) εχθρεύονται τους κακούς Εβραίους που σταύρωσαν το Χριστό τους. Όμως ουσιαστικά είναι η 5η φάλαγγα και η μεγαλύτερη μετωπική οργάνωση του Ιουδαισμού, χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι απλοικοί πιστοί του. Για την προώθηση των σκοπών τους αλλοίωσαν κάθε αξία και παραβίασαν τον ηθικό και γραπτό νόμο των κρατών που συναλλάσονταν . Κυριότερος εχθρός τους εστάθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα διότι έπρεπε να «λαδώνουν» μεγάλο αριθμό αρμοδίων, ενώ στα αυταρχικά καθεστώτα δωροδοκούσαν τον έναν και την παρέα του. Όμως βρήκαν τον τρόπο να εκμαυλίσουν τη δημοκρατία με την εξαγορά και την διαφθορά της. Εισέδυσαν στον πυρήνα της δημοκρατίας αρχικά με εξαγορασμένους τίτλους και αργότερα με τον επηρεασμό των λαών μέσω των ΜΜΕ, του Χόλλυγουντ, των Εκδόσεων, των Πανεπιστημίων, των Κομμάτων, της Εκκλησίας και γενικά ό,τι είναι δυνατόν να εξαγορασθεί δια του χρήματος. Στα σημερινά «δημοκρατικά» καθεστώτα που στην ουσία είναι ολιγαρχικά αρκεί να δωροδοκήσεις τον αρχηγό του κόμματος εξουσίας. Και για να μην υπάρχει και αντιπολίτευση που να ξεσκεπάζει την αλήθεια και τα διαπραττόμενα εγκλήματα κατά του λαού εφήρμοσαν και τον εκμαυλισμό και της αντιπολίτευσης-ολοκλήρου του φάσματος -εις τρόπον ώστε κανείς να μην είναι ηθικά ακέραιος να ασκήσει κριτική εναντίον των ανομιών τους. Όταν μπορείς να εξαγοράσεις ολόκληρο το κοινοβούλιο , όπως συμβαίνει με το Κογκρέσο των ΗΠΑ τότε έχεις τα πάντα. Οι ΗΠΑ, όπως και η Ελλάδα καταστρέφονται με την εισαγωγή νέων πληθυσμών , με διαφορετικές πολιτιστικές ρίζες, διαφορετικά ήθη και έθιμα, διαφορετική αντίληψη περί δημοκρατίας. Λ.χ στις χώρες του Ισλάμ ισχύει ο νόμος της Σαρίας και επιτρέπεται ο λιθοβολισμός για ερωτικά σκάνδαλα . Πρόσφατα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου γυναίκα διότι συνήψε ερωτικές σχέσεις με άνδρα. Τελικά την αποτελείωσαν με τη ρίψη ενός τσιμετολίθου πάνω στο κεφάλι της και το συνέτριψαν. Στη Νέα Υόρκη κάθε Παρασκευή απόγευμα κλείνουν τους δρόμους οι πιστοί του Ισλάμ διότι γονυκλινείς προεύχονται στο δρόμο . Τώρα τους εδόθη άδεια να δημιουργήσουν τέμενος στο σημείον μηδέν των διδύμων πύργων , παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της μεγαλούπολης έχει γνώμη. Ως πότε η δύση θα ανέχεται τέτοιες αντιδημοκρατικές και αντιανθρώπινες συμπεριφορές εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Βλέπω τη δύση να σαπίζει και να κάνει τα ίδια πράγματα, στο όνομα της Εβραιόπνευστης παγκοσμιοποίησης , που ως πρόσφατα ήσαν αδιανόητα. Συνεχώς βάζουν φραγμούς στα δικαιώματα της πλειοψηφίας για να ικανοποιήσουν τις μικρές μειοψηφίες των λαθρομεταναστών, των ομοφιλοφύλων, των περιθωριακών, των πρεζάκηδων, των διεφθαρμένων, των οκνηρών και των εγκληματιών. Εχουν βάλει φουρνέλλο στα θεμέλια της δημοκρατίας και είναι θέμα χρόνου η πλήρης ανατροπή της σε δικτατορία και απολυταρχία. Δεν έχει πλέον θέση ο ιδεαλισμός και οι αξίες . Παντού ο Εβραικός σοσιαλισμός ισοπεδώνει τα πάντα και χύνει δηλητήριο στους θεσμούς για να τους αχρηστεύσει και αντικαταστήσει με την δικατορία του προλεταριάτου.
Οι φιλοξενούμενοι έγιναν κύριοι. Οι άθλιοι αποθρασύνθηκαν τόσο πολύ που έγιναν κράτος εν κράτει στα κράτη που φιλοξενούνται . Στην Ελλλάδα λ.χ το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο δια νόμου είναι ΝΠΔΔ, που σημαίνει ότι χρηματοδοτείται από το κράτος και δεν υπόκειται στην φορολογία που υπόκεινται τα λοιπά ιδρύματα και οργανώσεις.
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΥΠΟ ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Ορισμένοι βαυκαλίζονται στην ιδέα ότι θα μας σώσει το ξανθό γένος, δηλαδή οι Ρώσοι. Χωρίς να έχουμε καμία εχθρότητα προς αυτούς νομίζουμε ότι και αυτοί -όπως και εμείς οι Ελληνες-είναι εξ ίσου ή και περισσοτερο υπόδουλοι στην Εβραική ‘νομενκλατούτα’ και πλουτοκρατία .Επομένως οι Ρώσοι πρέπει να ελευθερωθούν από τους εχθρούς τους για να επιζήσουν.
Προπαγάνδα και ΜΜΕ στη εποχή του Γέλτσιν (σύζυγος εβραίας), ο οποίος «δημοκρατικοποίησε την Ρωσία»
Υπεύθυνος του Γραφείου της Κυβέρνησης για τα ΜΜΕ – Γκριζουνόβ (εβραίος)
Οι μεγαλύτερες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας :
«Izvestia» – Γκολεμπιόβσκι (εβραίος)
«Komsomolskaya Pravda» – Φρόνιν (εβραίος)
«Murkowski Komsomοlets» – Γούσεβ (εβραίος)
«Argoumenti & Facti» – Σταρκόβ (εβραίος)
«Troud» – Ποτάποβ (εβραίος)
«Moskovskie Νovosti» – Καρπίνσκι (εβραίος)
«Kommersant» – Γιάκοβλεβ (εβραίος)
«Novij Vzgliad» – Ντόντολεβ (εβραίος)
«Nezavisimaja Gazeta» – Τρετιακόβ (εβραίος)
«Vechernaja Moskva» – Λίσιν (εβραίος)
«Literatournaja Gazeta» – Ουνταλτσόβ (εβραίος)
«Glasnost» – Ιζιούμοβ (εβραίος)
«Sobesednik» – Κοζλόβ (εβραίος)
«Selskaja Zizn» – Χαρλάμοβ (εβραίος)
«Sovershenno Secretno» – Μποροβίκ (εβραίος)
Τηλεόραση:
Κρατικό ΡαδιοΤηλεόραση «Ostankino» – Γιάκοβλεβ (εβραίος)
Ρώσικη Τηλε-Ράδιο εταιρία – Παπτσόβ (εβραίος)
Β. Γκουσίνσκι (εβραίος) – πλουσιότερος άνθρωπος των ΜΜΕ Ρωσίας, τηλεκανάλια RTVi και NTV, ειδησεογραφικό κανάλι και ιστοσελίδα NEWSru, ειδησεογραφική εταιρία Media-Most, χρηματοδότηση αριστερού «αντιρατσιστικού» ραδιοσταθμού Έχο Μοσκβί, εμπλέκεται σε οικονομικές απάτες και πολιτικά σκάνδαλα, φανατικός σιωνιστής.
Α. Κάλλερ (εβραίος) – πρώην διευθυντής του της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής κινηματογραφικών έργων, ιδιοκτήτης τηλεκαναλιού ΑΒ-ΤV, παραγωγές σόου, μουσικές παραγωγές, διαφημίσεων κλπ.
Εποχή του Γέλτσιν από το 1996 μέχρι 1999, δηλ. η λεγόμενη εποχή «των επτά τραπεζιτών».
Να παρουσιαστούν στοιχεία δεν έχει νόημα. Την Ρωσία την Κυβερνούσαν ουσιαστικά επτά τραπεζίτες: Άβεν, Μπερεζόβσκι, Γκουσίνσκι, Ποτάνιν, Σμολένσκι, Φρίντμαν, Χοδορκόβσκι (οι έξι -εβραίοι, ο Ποτάνιν – .
Συμμετείχαν μαζί τους στην διακυβέρνηση/ληστεία επίσης οι εβραίοι επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργείου του Προέδρου : ο Τσουμπάϊς, ο Βολόσιν και η Κόρη του Προέδρου (κόρη εβραίας, δηλ. εβραία).
Εποχή του «πατριώτη Πούτιν», (σύζυγος εβραίας), από 1999 και μετά
Πρόεδρος της Κυβέρνησης – Φραντκόβ (εβραίος)
Πρόεδρος της Κρατικής Εταιρίας Ενέργειας – Τσουμπάϊς (εβραίος)
Πρόεδρος της Κρατικής μεγαλύτερης παγκοσμίως πλέον Εταιρίας «Γάζπρόμ» – Μίλλερ (εβραίος)
Η οικονομική ολιγαρχία της Ρώσικης Ομοσπονδίας (από το περιοδικό «Φόρμπς» για το 200Cool
Μ. Πρόχοροβ – ρώσος
Ρ. Αμπραμόβιτς – εβραίος
Μ. Φρίντμαν – εβραίος
Ο. Ντεριπάσκα – εβραίος
Ε. Μπατούρινα (σύζυγος εβραίου δημάρχου της Μόσχας) – εβραία
Μπ. Μπερεζόβσκι – εβραίος
Β. Αλικπέροβ – αζέρος, δηλ. τούρκος
Α. Τσουμπάϊς – εβραίος
Σ. Κερίμοβ – τουρκογενείς
Β. Ποτάνιν – ρώσος ή αρμένιος
Α. Ουσμάνοβ – τουρκογενείς
Β. Λίσιν – εβραίος
Β. Γκουσίνσκι (ΜΜΕ) -εβραίος
Πάντως από τους 100 πλουσιοτέρους «νέους Ρώσους» μόνο περίπου το 40% είναι εθνικά ρώσοι, 30% είναι εβραίοι (από σύνολο πληθυσμού 1,50-2,00%), και οι υπόλοιποι είναι κυρίως τουρκογενείς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εβραίοι, εκτός από το ρώσικο, έχουν και δεύτερο διαβατήριο, ή του Ισραήλ ή των ΗΠΑ.
Μέσα ενημέρωσης και προπαγάνδας
Στην εποχή του Πούτιν ανακοινώνεται ότι όλα τα ΜΜΕ πλέον θα συγκεντρώνονται στα χέρια του Κράτους. Ποιος ελέγχει το Κράτος;
Απάντηση σε αυτό το ερώτημα μας δίνουν οι τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες γίνονται «διάλογοι» και «αναλύσεις» για τα καυτά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Και επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των καναλιών βρίσκετε στα χέρια των εβραίων, οι παρουσιαστές είναι «κατά τύχη» όλοι εβραίοι, που, φυσικά, προσκαλούν τους ανάλογους «ειδικούς» και «αναλυτές».
Η παρακάτω κατάσταση είναι από τα μεγαλύτερα κανάλια της Ρωσίας, που ανήκουν κατά μεγάλο μερίδιο στο Κράτος:
«Vremena» – παρουσιαστής Πόζνερ (εβραίος)
«Κ Βarierou» – παρουσιαστής Σολοβιόβ (εβραίος)
«Voskresnij Vecher» – παρουσιαστής Σολοβιόβ ) εβραίος)
«Chto Delat» – Τρετιακόβ (εβραίος)
«Tem Vremenem» – Αρχάνγκελσκι (εβραίος)
«Koultournaja Revoliotsija» – Σβιντκόϊ (εβραίος)
«Viorsti» – Μλέτσιν (εβραίος)
«Nedelia» – Μακσίμοβσκαια (εβραίος)
Στον Πούτιν έχει «ανατεθεί» από τον παγκόσμιο εβραϊσμό ακριβός τον ίδιο ρόλο που έπαιξε και ο ελεγχόμενος και βαλτός Στάλιν. Τα απίστευτα δείνα και η γενοκτονία του Ρώσικου λαού στα χρόνια μέχρι το 1941, σήμερα φορτώνονται από όλους στον «κακό Στάλιν», «ξεχνώντας» ποιοι δημιούργησαν και πραγματικά έλεγχαν το κομμουνιστικό σατανικό κράτος.
Ακριβώς τον ίδιο ρόλο, της βαλτής μαριονέτας δηλ., προορίσθηκε να παίξει και ο Πούτιν. Η «ιστορία» θα του καταλογίσει την απίστευτη ληστεία του πλούτου της χώρας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η σύζυγος του Στάλιν, όπως και του Πούτιν, ήταν εβραία. Φαίνεται ότι οι σκοτεινοί κύκλοι «ξέρουν να επιλέγουν» τους κατάλληλους για να μην μπορούν οι «εκλεκτοί» να ξεφύγουν από τον έλεγχο τους.
Η εποχή του Μεντβέντεβ
Δεν θα πούμε πολλά, αλλά μόνο ότι ο Μεντβέντεβ είναι εβραίος. Υπάρχουν πληθώρα αποδείξεων για αυτό. Θα σας αναφέρω μόνο ένα: έχω διαβάσει στην ρώσικη εφημερίδα που εκδίδεται στην Κύπρο, μια συνέντευξη της ρωσίδας συζύγου του. Εξομολογείται, λιπών, η κυρία αυτή ότι ο Μεντβέντεβ (Μένδελ) είναι εβραίος και ότι αυτή τον ώθησε να «βαπτισθεί χριστιανός, διότι στην Ρωσία δεν μπορείς να ελπίζεις σε πολλά αν είσαι εβραίος». Βέβαια,η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην Ρωσία ευδοκιμεί πολύ το είδος του Εβραίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πατριωτικές δυνάμεις στην Ρωσία ανακάμπτουν με ταχύτατους ρυθμούς. Οι ελπίδες για τον Ελληνισμό για βοήθεια είναι λίγες, διότι οι εθνικιστές, οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο στην Ρωσία δεν πιστεύουν στον χριστιανισμό, αλλά είναι παγανιστές και υποστηρίζουν την «πατρώα θρησκεία» τους, και, σαν αληθινοί εθνικιστές που είναι, θα βοηθήσουν πρωτίστως τους σκλαβωμένους σλαβικούς λαούς και όχι τους Έλληνες, «που δεν κάνουν οι ίδιοι καμιά ουσιαστική προσπάθεια να ελευθερωθούν».
Και τέλος, για να απολαύσετε εικόνες από την «Ρωσία», σας παρουσιάζουμε το βίδεο του μεγαλύτερου rok τραγουδιστή της Ρωσίας με τίτλο «Η βρομιά», που παρουσιάζει τα πρόσωπα που ελέγχουν την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνικό-πολιτισμική ζωή της Ρωσίας και τα «αστέρια» της τηλεόρασης. Όλα τα πρόσωπα που θα δείτε είναι εβραϊκά …;. Το τραγούδι τελειώνει με λέξεις «και όταν εμείς το επισημάνουμε μας αποκαλούν φασίστες».( Δρ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ, Berlin-Athen )
Η προδοτική θέση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό
Εκείνες οι θέσεις του ξενοκίνητου ΚΚΕ το 1924 υλοποιούνται τώρα από την ξενοκίνητη Δημοκρατία των Σκοπίων .
-«Περι αυτονομίας της Μακεδονίας και Θράκης 1924-1935»
Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Γράφει ο τότε γραμματέας του ΚΚΕ Π. Πουλιόπουλος:
«Οι Μακεδόνες αδιακρίτως καταγωγής …;ποθούνε και αγωνίζονται να ξαναενώσουν τα 3 τμήματα της διαμελισμένης πατρίδας των και να αποκτήσουν ενιαία και ανεξάρτητη κρατική ύπαρξη. Το ίδιο συμβαίνει και με το θρακικό λαό, ο οποίος είναι διαμοιρασμένος από την τουρκική, βουλγαρική και ελληνική μπουζουαρζία. «Ριζοσπάστης 14-12-1924». Την ίδια προδοτική στάση τήρησε και κατά την διάρκεια της Ελληνικής εκστρατείας στην Μικρά Ασία, με προκηρύξεις και προπαγάνδα στα πρόσω και τα μετόπισθεν της Ελληνκής Στρατιάς .
Η Συγκομιδή
Ο διάσημος Βερολινέζος καθηγητής Werner Zombart εξεστόμισε το μεγαλύτερο και επτασφράγιστα κρυμμένο μυστικό «Ολοι οι βρώμικοι πόλεμοι γίνονται για τη συγκομιδή των Εβραίων» Είναι εξωφρενικό ! Οι λαοί χύνουν το αίμα τους και οι Εβραίοι βάζουν στα θησαυροφυλάκια τους μυθώδη κέρδη. Εφρασαν στο σημείο να γελοιοποιήσουν την Cindy Sheehan, τη μάνα που έχασε το γιό της στο Ιράκ σαν ανώμαλη. Κατ’ αυτήν την έννοια και ο γιός της που έπεσε υπέρ πατρίδος ήτο και αυτός ανώμαλος, διότι τέτοια εντολή πήραν τα ΜΜΕ , δηλαδή να αμαυρώσουν το πρόσωπο μια γυναίκας που ξεσκεπάζει τα Εβραικά ψέματα . Αξιοσημείωτα παγκοσμίως είναι τα εβραικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος που μπορεί να μην είναι ο θάνατος με σφαίρες , αλλά με την τοκογλυφία . Διότι πως εξηγείται όλες ανεξαέτως οι χώρες -ακόμη και οι πλουσιότερες – να είναι καταχρεωμένες στις Εβραικές Τράπεζες; Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο κρεβάτη του Εβραίου Προκρούστη που όχι μόνον την κοντένει για να είναι στα μέτρα του ΔΝΤ, αλλά και την γδέρνει για να της πάρει το τομάρι. Αυτός είναι ο «Πόλεμος χωρίς όνομα» Οποιος τολμησει να αμφισβητήσει το ΔΝΤ τον θεωρούν για γραφικό , γελοίο και παράφρονα.
Πως έγινε η Εβραική διείσδυση;
Η εισβολή στις χώρες είναι παλιά: Στην Αγγλία τους έβαλε ο Κρόμβελ, στην Γαλλία ο αποστάτης Rothschild’s έβαλε τον αχυράνθρωπο Ναπολέοντα, στη Ρωσία οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης οι οποίοι άλλαξαν τα ονόματα τους έγιναν το Πολίτ-Μπιρό της Σοβιετικής Ενωσης, στην Γερμανία οι απόφαση του δικαστηρίου της Νυρεμβέργης ήτο μια απάτη, όπως και το λυντσάρισμα του Σαντάμ Χουσείν. Τέλος στις ΗΠΑ ο Ρούσβελτ και το δεξί του χέρι ο Nelson Rockefeller άνοιξαν το δρόμο στους
ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επί τρεις μήνες έρρεε το ‘αίμα’ από τα σπλάχνα της Γης, όταν την ξεκοίλιασαν τα γεωτρύπανα της BP. Ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά τον Απρίλιο, όταν το τρυπάνι της BP τρύπησε, τον φλοιό της γης με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Η μόλυνση του Κόλπου του Μεξικού των γύρω ακτών , των δέλτα των ποταμίων και η καταστροφή των παράκτιων δραστηριοτήτων του ανθρώπου είναι ολοκληρωτική. Εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου , αερίων (μεθανίου) και τοξικών απορρυπαντικών που χρησιμοποιούν για την διάλυση της πετρελαιοκηλίδας δημιούργησε ένα θανατηφόρο μείγμα, που αργά αλλά σταθερά έπληξε τη ζωή των ανθρώπων των πέριξ περιοχών , μεταβάλλοντας σε νεκρά θάλασσα για την αλιεία και ναυσιπλοΐα. Με την πρώτη βροχή στη Λουιζιάνα έβρεξε νερό με πετρέλαιο . Οι άνθρωποι άρχισαν να παραπονούνται για αλλεργίες , αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο φόβος γίνεται εντονότερος μήπως το μείγμα περάσει στην τροφική αλυσίδα, οπότε η ζωή των κατοίκων των γύρω περιοχών θα γίνει σωστός εφιάλτης. Βέβαια, το κατεστημένο είχε έτοιμο το «αντίδοτο», διατυπαμπανίζοντας το μικροργανισμό που καταπίνει το πετρέλαιο. Άλλο ένα ψέμα στο ψεύτικο οικοδόμημα δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν είναι η πρώτη μεγάλη καταστροφή που γνώρισε η Γη:
1/ Το ηφαίστειο Coba το 75.000 π.Χ φόνευσε το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού.
2/ Το ηφαίστειο της Θήρας το 1600 π. Χ , κατέστρεψε τον Μινωικό Πολιτισμό της Κρήτης και του Αιγαίου . [Η τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου στη Θήρα ήταν κατά πολύ ισχυρότερη απ' ό,τι νομίζαμε μέχρι σήμερα, πολλές φορές μεγαλύτερη εκείνης του ηφαιστείου Kρακατόα στον Nότιο Eιρηνικό το 1883, που οδήγησε στον θάνατο πάνω από 36.000 ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι πολιτισμικές επιπτώσεις της έκρηξης της Θήρας ήταν εξίσου σημαντικές, ίσως μάλιστα σημαντικότερες επηρεάζοντας όχι μόνο ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου αλλά και την Ευρώπη. Το ηφαίστειο της Θήρας δημιούργησε θανατηφόρο παλιρροϊκό κύμα και πυκνά νέφη ηφαιστειακής στάχτης, προκαλώντας κλιματολογικές αλλαγές. Η πυκνή στάχτη και το φαινόμενο της θερμοκρασιακής μεταβολής που ακολούθησε -για 20 με 25 χρόνια ο ήλιος σκοτείνιασε ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και την κεντρική Ευρώπη μειώνοντας έτσι την θερμοκρασία- επέφερε εξάπλωση νέφους που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική παραγωγή καταστρέφοντας τις καλλιέργειες λέει ο καθηγητής κ. Franηois Bertemes του πανεπιστημίου Martin- Luther- (Halle-Wittenberg).
3/ Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι (Α & Β! Π.Π ) αποτέλεσμα της συνωμοσίας Εβραίων τραπεζιτών και εμπόρων του πολέμου, στοίχισαν άνω των 200 εκατομ. θανάτων και τεράστιες καταστροφές .
4/ Η κατασκευή των Πυρηνικών Οπλων και της πυρηνικής ενέργειας και η χρήση των υδρογονανθράκων , καθώς και άλλων χημικών ουσιών, μόλυναν ανεπανόρθωτα τον πλανήτη μας. Ιδιαίτερα οι εναέριες εκρήξεις πυρηνικών όπλων στις δεκαετίες 1960 -70 μόλυναν τον αέρα, το έδαφος και υπέδαφος. Τώρα με τους ψεκασμούς με δηλητηριώδη αέρια (chemtrail ) σκοτώνουν πολλά είδη ζώων και φυτών και πρώτιστα το ανθρώπινο είδος . Στους σχεδιασμούς τους είναι να μειώσουν τον πληθυσμό με πείνα , αρρώστιες , πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος κ. α
Στα τελευταία 2.000 χρόνια της Εβραϊκής πολιτικής και πολιτιστικής κυριαρχίας, μέσω των τριών Αβρααμικών κοσμοπολιτικών θρησκειών(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός) και των διαφόρων ιδεολογικο-πολιτικών δογματικών τους συστημάτων (Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός, Νεοφιλελευθερισμός κ.α ) έγιναν τόσο τρομερές καταστροφές στον πλανήτη Γη που δεν είχαν γίνει σε όλο τον προηγούμενο βίο του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή σε εκατομμύρια χρόνια. Κι' αυτό γιατί αντικατέστησαν τον Ελληνικό τρόπο σκέψεως και το Ελληνικό πρότυπο με διάφορα δογματικά ιδεολογήματα και σοφιστείες της Εβραϊκής Βίβλου, που δεν βασίζονται στην λογική και στον ανθρωπισμό , αλλά στο κέρδος , το συναίσθημα και τον δογματισμό . Για παράδειγμα το Δελφικό «Μέτρον Αριστον» και «Μηδέν Αγαν» τα αντικατέστησαν με το Βιβλικό «αυξάνεσθε και πληθύνεστε και κυριεύσατε όλη τη Γη» και το σύνδρομο του «Πύργου της Βαβέλ» Τα αποτελέσματα αυτών βιώνουμε σήμερα.
Επομένως ενώ οι προηγούμενες καταστροφές είχαν φυσικά αίτια, οι τελευταίοι οφείλονται στην αφροσύνη και την απληστία του ανθρώπου. Του δημιουργούν συνεχώς ανάγκες σε βάρος του περιβάλλοντος και των λοιπών ειδών επί της Γης. Ουσιαστικά κόβουν το κλαδί που μας κρατά στο χάος . Πρόκειται για χαλασμένους εγκεφάλους, που δεν μπορούν να σκεφθούν λογικά , παρά μόνον με τα ένστικτα και τις παρορμήσεις του ζώου, συχνά δε και αυτοκαταστροφικά. Ακόμη δεν βγήκαν από τους μύθους των μάγων και προφητών με τις 'θεϊκές εντολές'. Ο άνθρωπος είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης των δόλιων , πονηρών, ισχυρών και εξουσιαστών και υπακούει δίκην προβάτου, η δε συλλογική του συμπεριφορά δεν διαφέρει εκείνης του ποιμνίου . Έχει τόσο πολύ πιστέψει στην ύλη ώστε ακόμη και για τη σωτηρία του αδιαφορεί, διότι σ' αυτήν δεν υπάρχει η έννοια του κέρδους. Οι κραυγές ορισμένων δήθεν 'περιβαλλοντολόγων' , κίνητρο τους έχουν το κέρδος και όχι την προστασία του περιβάλλοντος. Το δάσος και οι ηθικές αξίες δεν φέρνουν κέρδος. Κέρδος φέρνει το μπετόν , το σίδερο, τα οικόπεδα κλπ. Κέρδος όμως φέρνει και το ψέμμα. Γι' αυτό ο σύγχρονος κόσμος είναι χτισμένος στο ψέμμα. Εμείς οι ηλικιωμένοι που ζήσαμε και στην προπολεμική εποχή έχουμε βιώματα από ένα άλλο κόσμο αληθινότερο , σταθερότερο και πιο φυσιολογικό σε σχέση με τον σημερινό και μας παραξενεύει η αδιαφορία, ανευθυνότης και ο παραλογισμός των σύγχρονων . Τα λέμε , αλλά σε ώττα μη ακουόντων. Οι αξίες του παρελθόντος είναι χρήσιμες για το παρόν και για το σχεδιασμό του μέλλοντος και βρίσκονται στην Ελληνική Σκέψη. Ακόμη και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα για να σωθούμε από τον επερχόμενο Αρμαγενδώνα (πληθυσμιακό, πυρηνικό, χημικό, περιβαλλοντικό, ηθικό κ.ο.κ) Ο σύγχρονος άνθρωπος επιζητά με κάθε τρόπο τις υλικές απολαύσεις, διότι αγνοεί τις πνευματικές τοιαύτες. Η ανισότης και η αδικία είναι αιτία της αδιαφορίας και καταστροφικής μανίας των ανθρώπων, που καταλήγει σε αυτοκαταστροφή . Καθώς δεν έχουν να χάσουν τίποτα, παρά τις αλυσίδες και τη μιζέρια τους, κάνουν τα πάντα για την καταστροφή της κοινωνίας . Ο Ωνάσης είχε πει : «Θα ρθεί μέρα, που η απληστία της ιδιοκτησίας, του πλούτου και της έπαρσης θα αποθηκευτεί στις τράπεζες, στις πολυεθνικές και σε τόσο λίγους, που οι πολλοί μη κατέχοντες θα ξεσπάσουν σαν θεομηνία που θα κάνει τη ζωή των ολίγων κατεχόντων κόλαση.» Αυτή την κόλαση προετοιμάζει η Νέα Παγκόσμια Τάξη και πρέπει να αντισταθούμε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Είναι πραγματικά ομοσπονδιακή τράπεζα; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Federal Reserve Bank είναι ομοσπονδιακή - δηλαδή, ένα μέρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, το Ένατο Κυκλικό Δικαστήριο έθεσε το ζήτημα στην ακρη το 1982, όταν αποφάνθηκε: «Εξετάζοντας την οργάνωση και λειτουργία των Ομοσπονδιακών Τραπεζών, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών παραγόντων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Reserve Banks δεν είναι ομοσπονδιακό όργανο για τους σκοπούς της FTCA, αλλά είναι ανεξάρτητο , ιδιόκτητο και τοπικά ελεγχόμενη εταιρεία." [Lewis εναντίον των ΗΠΑ, 680 F. 2δ 1239, 1241]
Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας .
» Στη χώρα αυτή έχουμε τα πιο διεφθαρμένα θεσμικά όργανα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Αναφέρομαι στην Federal Reserve Board και την Federal Reserve Banks. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι η Federal Reserve των ΗΠΑ είναι κυβερνητικό όργανο. Δεν είναι κυβερνητικά όργανα. Μπορούν τα ιδιωτικά μονοπώλια , εγχώριοι απατεώνες, πλούσιοι και επιθετικοί δανειστές χρημάτων να λυμαίνονται το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών προς όφελος των ίδιων και των ξένων πελατών τους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τα υποκαταστήματα της είναι οι πράκτορες των ξένων κεντρικών τραπεζών. Η αλήθεια είναι η Ομοσπονδιακή Reserve Board έχει σφετεριστεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και εκμεταλλεύεται αλαζονικά την μονοπώλιακή πίστη η οποία έχει δοθεί στο Federal Reserve Board. «[Κογκρέσου Louis T. McFadden, ο πρόεδρος της Βουλής Banking & Νομισματική Επιτροπή, ομιλία στο δάπεδο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ιούνιο 10, 1932]
«Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε, πράγματι, δύο κυβερνήσεις …. Έχουμε την θεσμική κυβέρνηση …. Παράλληλα έχουμε μια ανεξάρτητη, ανεξέλεγκτη και ασυντόνιστη κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που ασκεί τις εξουσίες του χρήματατος, οι οποίες έπρεπε βάσει του Σύνταγματος να ασκούνται από το Κογκρέσο . «[Κογκρέσου Wright Patman, Πρόεδρος της Βουλής Banking & Νομισματική Επιτροπή, ομιλία στο πάτωμα House, 1967]
«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν καμία πραγματική κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών δανειστών χρημάτων …. Οι λογαριασμοί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ποτέ δεν είχαν ελεγχθεί. Λειτουργεί εκτός του ελέγχου του Κογκρέσου και …. χειρίζεται την πίστωση των Ηνωμένων Πολιτειών . «[Barry γερουσιαστής] Goldwater
«Τα χαρτονομίσματα της Federal Reserve είναι παράνομα» [ΗΠΑ Αντιπρόσωπος Δρ Ron Paul]
Εάν αυτό είναι αλήθεια γιατί δεν ρυτο έμαθα ; Γιατί μου το έκρυψαν;
Βασικά, είναι επειδή οι διεθνείς τραπεζίτες, έχοντας απεριόριστα κεφάλαια, κατέχουν και ελέγχουν τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης. «Αυτοι οι διεθνείς τραπεζίτες και τα συμφέροντα του πατριάρχη τους Ροκφέλερ-Standard Oil ελέγχουν την πλειοψηφία των εφημερίδων και τις στήλες αυτών των εντύπων με αποτέλεσμα να χτυπούν, υποτάσσουν και κατευθύνουν τους δημόσιους υπάλληλους που αρνούνται να παραχωρήσουν τους διαγωνισμούς των παραγγελιών και προμηθειών των ισχυρών διεφθαρμένων κλικών που συνθέτουν την αόρατη κυβέρνηση. «[Teddy Roosevelt] Οι Εβραίοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες την «μίζα , που έχει γίνει ο κανόνας στην Ελλάδα(Ορα σκάνδαλα Ζήμενς)
Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε γιατί δεν διδάσκεται η αλήθεια σχετικά με την Federal Reserve στο σχολείο; Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για το βίντεο για να ακούσετε την μαρτυρία του Norman Dodd, επικεφαλής της επιτροπής του Κογκρέσου ότι διερευνώνται τα αμαρτωλά ιδρύματατα των Ροκφέλερ, Κάρνεγκι και Ford και των προθέσεων τους να έλεγξουν την εκπαίδευση:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7529890059122668728&q=hidden+agenda+norman+dodd
Πώς αυτό μας επηρεάζει;
Το Κογκρέσο ορισε αρχικά σαν νόμιμο χρήμα το ασημένιο «Δολάριο», το οποίον αποτελείται από (τουλάχιστον) 371.25 γραμμάρια καθαρό ασήμι. Πριν από το 1965 θα μπορούσε κανείς να ανταλλάξει ένα χαρτί δολάριο με ένα πραγματικό ασημένιο δολάριο. Ωστόσο, το 1965 σταματήσαν την κοπή ασημένιου δολάρίου. Όταν αυτό συνέβη, ο πληθωρισμός άρχισε να ανεβαίνει στα ύψη. Τώρα χρειάζεσαι μια ολόκληρη δέσμη χαρτοδολάρια (δηλαδή, » χαρτονομίσματα ομοσπονδιακής τράπεζας») για να αγοράσεις ένα πραγματικό ασήμένιο δολάριο. Τώρα χρειάζεται δύο εργαζόμενοι γονείς για να στηρίξουν μια οικογένεια και το δημόσιο χρέος . Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια! Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το ιδιωτικό χρέος , δηλαδή το χρέος των ιδιωτών και εταιρειών , που υπολογίζεται άνω των 50 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι η εικόνα της μεγάλης κλοπής που έχει γίνει στην Αμερική από τους Εβραίους τοκογλύφους της Federal Reserve Bank
Το χαρτί και το ψηφιακό νόμισμα που οι τραπεζίτες δημιουργούν εκ του μηδενός δεν υποστηρίζεται από τίποτα. Πρόκειται για σκέτη απάτη. Όσο περισσότερο «δολάρια» σε χαρτί κυκλοφορούν από τα τυπογραφεία ή ψηφιακά «δολάρια» που δημιουργούνται από τους υπολογιστές, τόσο λιγότερο το καθένα αξίζει. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε περισσότερα απ’ αυτά για να αγοράσουμε τα πράγματα που αγοράζαμε πριν, έτσι η τιμή του ανεβαίνει συνεχώς και καταλήγει σε ατέλειωτο πληθωρισμό. Δυστυχώς, οι μισθοί για τους περισσότερους ανθρώπους δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα ώστε να προλάβει τον πληθωρισμό. Αλλά μην ανησυχείτε, οι διεθνεις τραπεζίτες δημιούργησαν πλαστικό χρήμα «πιστωτικές κάρτες» για να μας «βοηθήσουν». Φυσικά, δεν μπήκαν στον κόπο να μας πουν ότι δεν δημιουργουν αρκετό χάρτινο / ψηφιακό νόμισμα για να αποπληρώσουν το χρέος συν τους τόκους. Ετσι μαθηματικά η οικονομία τελικά θα καταρρεύσει, όπως συνέβη πάντα στην ιστορία με τα χάρτινα νομίσματα .
Πως φθάσαμε ως εδώ ;
Εν συντομία, το σύστημα της Federal Reserve δημιουργήθηκε από τις διεθνείς τραπεζικές οικογένειες, όπως οι Rothschilds , Warburgs και Ροκφέλερ. Αυτό το διεθνές τραπεζικό καρτέλ δημιουργεί «χρήμα» από το πουθενά. Κοστίζει μόνο τα λίγα λεπτά για να εκτυπώσει η κάθε Federal Reserve χαρτονόμισμα » δολάριοα», και τότε θα στείλουν το λαγαριασμό στον αμερικανικό λαό για την πλήρη ονομαστική αξία του τραπεζογραμματίου. Στη συνέχεια μας χρεώνει με τόκο δανεισμού των χρήματων αυτών που ανήκουν όχι σ’ αυτούς αλλά στο αμερικανικό δημοσιο. Αυτή είναι η χειρότερη προσβολή του αμερικανού πολίτη, ο οποίος αντί να τυπώνει το αμερικανικό κράτος το νόμισμα και να μην πληρώνει τόκο, έχει παραδώσει το προνόμιο τούτο στους Εβραίους τοκογλύφους. Αν αυτό το έκανε ο οποιοσδήποτε αμερικανός ή ξένος πολίτης ή ίδρυμα, θα συλλαμβάνετο και θα οδηγείτο στη φυλακή. Όχι όμως και οι Εβραίοι τοκογλύφοι , οι οποίοι αποτελούν το παρακράτος, δηλαδή μια πανίσχυρη συμμορία εντός του κράτους που το τρομοκρατεί και αποσπά και σφετερίζεται την νόμιμη εξουσία
Το σύστημα αυτό έχει θεσμοθετηθεί σταδιακά, αρχίζοντας από τον Εμφύλιο Πόλεμο και κορυφώθηκε με την παράνομη υπογραφή του νόμου περί της Federal Reserve Act το 1913.
Η θεσμοθέτηση της Federal Reserve Act ήταν αντισυνταγματική, διότι :
1) το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαγόρευσε » τραπεζογραμμάτια επί πίστωσει» (δηλαδή, χαρτίνο νόμισμα ) και
2) το Συντάγμα των ΗΠΑ θα έπρεπε να τροποποιηθεί για να αλλάξει ο ο νομισματικός κανόνας του ασημένιου και χρυσού προτύπου κέρματος . Το αμερικανικό Σύνταγμα, ο υπέρτατος νόμος του ομόσπονδιακού κράτους, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο V. Το αμερικανικό Σύνταγμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί από το νόμο. Αυτές οι παράνομες πράξεις ενός εγκληματικού Κογκρέσου θυμίζουν ένα απόσπασμα από τον αξιότιμο Alfred E. Neuman του φημισμένου Mad Magazine : «Η Αμερική είναι η γη για την οποία αγωνίστηκαν για την ελευθερία και στη συνέχεια πέρασαν νόμους για να απαλλαγούν από αυτή.»
Ποιοι εκμεταλλεύθηκαν αυτή τη χώρα ; Και ποιοι πέρασαν αυτούς τους νόμους; Η πλουτοκρατική Εβραική τάξη μέσω των αχυρανθρώπων που εξαγόρασαν με τις μίζες και την διαφθορά.
Η Federal Reserve είναι επίσης ένα μονοπώλιο – σε μια χώρα όπου τα μονοπώλια υποτίθεται ότι είναι παράνομα. Το IRS καταθέτει το φόρο εισοδήματος των πολιτών κατευθείαν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεματικού και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, το IRS, είναι μια αντισυνταγματική οντότητα , διότι απλώς εκτελεί υπηρεσία συλλογής για τους διεθνείς τραπεζίτες. Με την πάροδο των ετών, η IRS έχει γίνει ένα εργαλείο της υψηλής τραπεζικής οικογένειας για οικονομική επίθεση με δικαίωμα φυλάκισης ανθρώπων που αποκαλύπτουν το ρόλο της Federal Reserve. Είναι επίσης ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από την κεντρική κυβέρνηση της Ουάσιγκτον να επιτεθεί σε άνθρωπους που αποκαλύπτουν τη διαφθορά της κυβέρνησης.
Αν κυτάξετε ένα χάρτινο δολάριο, θα παρατηρήσετε ότι δηλώνει στην κορυφή του » χαρτονομίσματος»: «Federal Reserve NOTE». Ένα » χαρτονόμισμα» είναι, εξ ορισμού, » ένα όργανο του χρέους» και » δηλώνει χρέος ». Σύμφωνα με το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ (έκτο Ed.)» MONEY «ορίζεται:» Κατά τη συνήθη και τακτική αποδοχή σημαίνει κέρματα και χάρτινο νόμισμα που χρησιμοποιείται ως κυκλοφορούν μέσο συναλλαγών, και δεν περιλαμβάνει τραπεζογραμματια, ομόλογα, αποδεικτικά στοιχεία του χρέους, ή άλλα προσωπικά ή ακίνητα . «Τώρα αυτό μπορεί να προκαλέσει σοκ σε μερικούς ανθρώπους, αλλά αυτά τα χαρτιά» Federal Reserve τραπεζογραμματια «δεν είναι τα χρήματα και δεν είναι δολάρια. Federal Reserve είναι απλώς ένα ανεπίσημο έγγραφο αναγνώρισης του χρέους . (IOUs). Δεν υπάρχει τίποτε που στηρίζει αυτά σαν χρήματα εκτός από το χρέος. Ωστόσο, τα άτομα (προαιρετικά) τα χρησιμοποιούν αντί του χρήματος ως δολάρια. Η λέξη κλειδί είναι «ως». (Οι μικρότερο λέξεις μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.)
Οι τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το ψεύτικο «νόμισμα» από τον αέρα. Οι τράπεζες θα μπορούν να δανείσουν χρήματα που δεν έχουν. Όταν κάνετε αίτηση για ένα δάνειο από μια τράπεζα, η τράπεζα δεν έχει τίποτα να υποστηρίξει το εν λόγω δάνειο, διότι τους επιτρέπεται να δανείζουν από περίπου επτά έως δέκα φορές περισσότερο «νόμισμα» από ό, τι διαθέτουν σε καταθέσεις. Αυτό δεν είναι απλώς εικασίες? Αυτό είναι θέμα της καταγραφής δικαστηρίου, σύμφωνα με ένορκη μαρτυρία , από έναν πρώην δικηγόρο για την Federal Reserve. Με άλλες λέξεις οι τραπεζίτες δημιουργούν «νόμισμα» μόνο με το χτύπημα μιάς πέννας ή την πληκτρολόγηση ενός αριθμού στον υπολογιστή. Αυτές οι τραπεζίτες στη συνέχεια για να σας δανείσουν αυτό το ποσόν , σας χρεώνουν τον τόκο ! Αν εμείς οι απλοί άνθρωποι κάναμε αυτό που θα μας κλείνανε για πολλά χρόνια σε κάποια ομοσπονδιακή φυλακή. Δυστυχώς, δεν τυπώνουν αρκετά νομίσματα για να πληρώσουν τον τόκο. Ετσι χρειαζόμαστε να δανειστούμε περισσότερο ψευτο-δολαρια για να εξοφλήσουμε το τόκο , με αποτέλεσμα την μη πληρωμή και την συνεχή αύξηση του χρέους.
Αυτό το κάλπικο χρηματικό σύστημα δεν οφελεί μόνον τους τραπεζίτες , αλλά επίσης και τους δικηγόρους . Όπως έχει αποδειχθεί στο Whitman County, Ουάσινγκτον, οι δικηγόροι (τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ), εξυπηρετούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των διεθνών τραπεζιτών -γκάνκστερς και όχι, εμάς τους ανθρώπους. Η τεκμηρίωση που υπάρχει μέχρι στιγμής αποκαλύπτει ότι ο Δικηγορικό Σύλλογος , οι εισαγγελείς και δικαστές, και ακόμη και ο Γενικό Εισαγγελέας και ο Κυβερνήτης (επίσης μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου), είναι από κοινού συνωμότες με τους τραπεζίτες-γκάνκστερς για την παράνομη επίθεση και φυλάκιση ανθρώπων που προβολλουν το θέμα του πραγματικού χρήματος . Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι υπάρχει μιά εθνικά εγκληματική συνωμοσία τραπεζιτών και δικηγόρων για την ανατροπή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να μάθετε περισσότερα για αυτή την εγκληματική συνωμοσία.
Αληθινά χρήματα είναι το χρυσό & ασημένιο νόμισμα
Το άρθρο Ι, τμήμα 10 των Ηνωμένων Πολιτειών Συντάγματος λέει: «Κανένα κράτος δεν θα … κάνει ό,τιδήποτε άλλο , αλλά χρυσό και ασημένιο νόμισμα για την καταβολή του χρέους.» «Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του ομόσπονδιακού κράτους της παρούσας χώρας και δεν έχει τροποποιηθεί ποτέ.
Το άρθρο Ι, τμήμα 8 ορίζει τα εξής: «Το Κογκρέσο έχει την εξουσία να φτιάχνει νομίσμα (coin=μεταλλικό) ». Παρατηρήστε ότι δηλώνει «νόμισμα= coin » και όχι να τυπώνει χαρτονόμισμα . Οποιοσδήποτε διαβάσει τις σημειώσεις του James Madison’s της Συντακτικής Συνέλευσης, το Federalist Papers, κλπ θα διαπιστώσει ότι ένας από τους σκοπούς της Συντακτικής Συνέλευσης ήταν να αρθούν εντελώς τα χαρτονόμισματα! Έτσι για τα πρώτα 72 χρόνια από την ίδρυση του έθνους μας, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
έκοψε μόνο χρυσά και ασημένια νομίσματα για χρήματα.
«Όπως προκύπτει από ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, καθώς και από την ιστορία της εποχής που το γέννησε , αυτό ήταν αντικείμενο της σύμβασης, για ένα νόμισμα που αποτελείται από πολύτιμα μέταλλα. Αυτές υιοθετήθηκαν από ένα μόνιμο κανόνα, ο οποίος απέκλειε τη χρήση αναλώσιμων μέσων συναλλαγής, όπως ορισμένων γεωργικών προϊόντων που αναγνωρίζονται από το καταστατικό κάποιων μελών ως προσφορά για τα χρέη, ή η ακόμη πιο ολέθριο από το χαρτονόμίσμα. «[Ο Πρόεδρος Άντριου Τζάκσον, στο 8ο Ετήσιο Μήνυμα προς το Κογκρέσο, 5 Δεκεμβρίου 1836]
«Η Κεντρική Τράπεζα είναι ένας θεσμός από τους πιο θανατηφόρους σε εχθρότητα εναντίον των αρχών και της μορφής του Συντάγματός μας. Ολες οι τράπεζες, προεξοφλούν λογαριασμούς ή τραπεζογραμμάτια για οτιδήποτε άλλο όχι με κέρματα. Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγχουν την έκδοση του νομίσματός τους, αρχικά με τον πληθωρισμό και στη συνέχεια με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι εταιρείες που θα δημιουργούνται γύρω από αυτά θα στερήσουν από το λαό όλη την περιουσία του, έως ότου τα παιδιά τους θα ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατέκτησαν. «[Thomas Jefferson]
Ο εφιάλτης τον οποίον ο Thomas Jefferson προέβλεψε έγινε οδυνηρά πραγματικό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, όταν η διεθνής τραπεζίτες-γκάνκστερς προκάλεσαν το κλείσιμο πολυάριθμων σπιτιών, αγροκτημάτων και επιχειρήσεων. Καθώς το δημόσιο χρέος κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω, φαίνεται ότι βαδίζουμε προς μια νέα οικονομική αναστάτωση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ για την ενημέρωση σχετικά με την οικονομία.
Σημάδι του θηρίου ή θρησκευτικές πράξεις χειραγώγησης;
Καθένας μπορεί να λάβει μια επίσημη επιστολή από τη διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης που βεβαιώνει ότι το IRS έχει δικαιοδοσία επί της Κοινωνικής Ασφάλισης. Το IRS είναι απλά μια εταιρία που χρησιμοποιείται για την επιστροφή της περιουσίας των Αμερικανών στο Federal Reserve που ανήκει στους διεθνείς γκάνκστερ-τραπεζίτες. Η εταιρεία είναι γνωστή ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχει καν έδρα την Ουάσιγκτον, DC. Εχει εδρα τη Βαλτιμόρη, Μέρυλαντ και δεν έχει καν προνόμιο κυβερνητική θεσμοθέτησης .
Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορείτε να πάρετε κάποια θέση εργασίας, να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, ασφάλεια, άδεια οδήγησης, άδεια κυνηγίου ή ψαρέματος χωρίς αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να ζήσετε , να ταξιδεύσετε, να αγοράσετε ή πωλήσετε χωρίς αυτόν τον αριθμό. Παρότι δεν είμαι χριστιανός και θεοσεβούμενος ενώ έχεις να κάνεις με σιωνιστές πρέπει να το λάβεις υπ’ όψιν, διότι συμπτωματικά(Wink το Κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης αναφέρει ότι το σημάδι του θηρίου είναι ένας αριθμός χωρίς το οποίο δεν μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει. Είναι αυτό το «σημάδι του θηρίου» ή θρησκευτική χειραγώγηση από την πλευρά των δυνάμεων που υπάρχουν ; Απλούστατα κάνουν το παν για να ελέγξουν πλήρως τη ζωή μας . Αλλά ματαιοπονούν. Εστω και μια φωνή να μείνει ελεύθερη θα τους τινάξει το ολοκληρωτικό οικοδόμημα στον αέρα.
Κατά τη διάρκεια της Συντακτικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων χρησιμοποιούνται οι λέξεις «απόρριψε τους λογαριασμούς επί πιστώσει» όταν πρόκειται για την έκδοση του χαρτονομίσματος . Το γεγονός ότι οι συντάκτες του Συντάγματος ήταν τόσο άκαμπτοι για την απαγόρευση της εκτύπωσης του νομίσματος σε χαρτί όπου ένας από τους αντιπροσώπους, ο George Reed του Delaware, αναφώνησε ότι αν έβαζαν τις λέξεις » απορρίπτουν τους λογαριασμούς της πίστωσης(=τα χαρτονομίσματα)» στο Σύνταγμα, θα ήταν «, ωσάν να προειδοποιούσαν για το σήμα του θηρίου στην Αποκάλυψη!» ΚΛΙΚ ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στο άρθρο του με τίτλο « Σημάδι του Θηρίου από το American Bar Association; «
Τι μπορώ να κάνω γι ‘αυτό;
1. Μορφωθείτε: Το πρώτο πράγμα που ο καθένας μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνουμε είναι να σπουδάσουμε το θέμα. Το βιβλίο «ECONOMIC SOLUTIONS»(οικονομικές λύσεις) είναι ένα καλό βιβλίο για να ξεκινήσετε. Μια άλλη πηγή είναι « A PLEA FOR THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES by by George Bancroft (έκκληση για ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ από τον Γιώργιο Bancroft). Ένα άλλο βιβλίο που ένθερμα συνιστούμε είναι το βιβλίο για την ίδρυση της Federal Reserve «THE CREATURE FROM JEKYLL ISLAND by G. Edward Griffin» ( Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΖΕΚΙΛ του Γ. Edward Griffin. )
2. Υπάρχουν κάποια μεγάλα βίντεο που πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της απάτης και το σχέδιο των διεθνών τραπεζιτών για μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν μια ταινία παρά να διαβάσουν ένα βιβλίο. Κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για δωρεάν βίντεο τεκμηρίωσης της Federal Reserve της απάτης και για άλλα συναφή θέματα.
3. Ξεκινήστε τη χρήση Αμερικανικών κερμάτων όσο μπορείτε για να αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες, διότι δεν αποτελούν μέρος του συστήματος της Federal Reserve . Κέρματα νικελίου-χαλκού είναι εντάξει, αλλά χρυσά και ασημένια νομίσματα είναι πολύ καλύτερα. Θυμηθείτε τι είπε ο Andrew Williams, εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Αυτός δήλωσε σχετικά με τα χαρτονομίσματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ :
«Δεν υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται με τα χαρτονομίσματα της Federal Reserve . Τα μέρη που εισέρχονται σε μια συναλλαγή μπορεί να καθορίσουν οποιοδήποτε μέσο ανταλλαγής συμφωνήσουν.»
«Σε μια εποχή καθολικής εξαπάτησης, το να λές την αλήθεια θεωρείται επαναστατική πράξη.» George Orwell
(Πληροφορίες ελήφθησαν από το Άρθρο του Lanny Messinger, webmaster αυτής της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος)
Οικονομική κατάσταση του κράτους (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ): Η Ομοσπονδιακή Bailouts Reserve
Οικονομική κατάσταση του κράτους (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ): Υπάρχει χρυσός στο Φορτ Νοξ;
Χρηματοοικονομική ευρωστία της Φυλής (τρίτο μέρος): Η ομάδα Bilderberg
Κάντε κλικ στο banner παρακάτω για βίντεο πληροφορίες σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και της IRS:
(Παρακαλώ στείλτε email στο σύνδεσμο προς αυτή τη σελίδα σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Αυτό το άρθρο μπορεί να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί μόνο υπό τους όρους 1) ότι είναι δωρεάν 2) ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται στο σύνολό της χωρίς καμία απολύτως αλλαγές και 3) ότι όποιος θέλει να δημοσιεύσει αυτό το άρθρο σε δικτυακό τόπο, πρέπει προηγουμένως να λάβει άδεια από Webmaster@HealthFreedom.info και 4), περιλαμβάνει μια σύνδεση με http://www.HealthFreedom.info . Ευχαριστούμε!)
Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ
Ο Εβραίος πάσχει από την σχιζοφρένεια του Ταλμούδ και της Παλαιάς Διαθήκης στα οποία πιστεύει. Τι είδους θεός είναι αυτός που δίνει εντολές να σκοτώνουν άλλους μη Ιουδαίους; Να βιάζουν τις γυναίκες τους, να διαρπάζουν τις περιουσίες τους, διότι ενεργούν εξ ονόματος του ; Για ποια δημοκρατία μας μιλούν; Και σαν να μην έφθανε αυτό έχουν και το μέσον του ραββίνου να ξεπλένουν κάθε τους αμάρτημα με μια προσευχή κάθε χρόνο. Κατά τους ψυχιάτρους τα άτομα με τέτοια ψυχοπαθολογικά σύνδρομα δεν εμφορούνται από ένδειξη ανωτερότητος. Αντίθετα πρόκειται για φόβο και έλλειψη αγάπης. Η έλλειψη της αγάπης είναι αποτέλεσμα των μονοθειστικών θρησκειών , οι οποίες προσπαθούν δια της βίας και με εντολές του Μεσσία με το «αγαπάτε αλλήλους» και το «αν ραπιστείς στρέψε και την άλλη παριά»να δημιουργήσουν το αίσθημα της αγάπης . Ποιος όμως είναι ο Μεσσίας; Είναι ο Ισραήλ και ο Εβραικός λαός , οι λεπροί και διωγμένοι από την Αίγυπτο , οι περιπλανώμενοι και νομάδες , οι εκτός νόμου, οι σαράφηδες και αργυραμοιβοί, οι συμμορίτες στα περάσματα των ποταμών, αλλά και οι σημερινοί μεγαλοτραπεζίτες , οι χρυσοκάνθαροι και οι πλουτοκράτες που έχουν στεγνώσει την αγορά από το χρήμα για να ρίξουν τους λαούς στην λιμοκτονία, την χρεωκοπία, την μιζέρια , την διάλυση και την καταστροφή. Οι Εβραίοι πιστεύουν στους κλέφτες και απατεώνες και μας έκαναν και εμάς να πιστεύουμε σ’ αυτούς που μας ληστεύουν και μας αιματοκυλλούν. Γιατί ασφαλώς λίγοι γνωρίζουν ότι ο Πρώτος , Δεύτερος , Ψυχρός Πόλεμος και ο τοιούτος κατά της Τρομοκρατίας είναι δικό τους έργο. Όπως δικό τους έργο είναι και όλοι οι τοπικοί πόλεμοι, οι κρίσεις και οι εξοπλισμοί που φορτώνουν στις χώρες σαν «ασφάλιστρο για να μην τους σπάσουν το μαγαζί» οι διεθνείς γκάνκστερς .
Το εθνικό κράτος ενώ έχει απαλλοτριώσει την εθνική κυριαρχία αυτό παραμένει τοπικός χωροφύλακας για τους πολίτες του για να επιβάλει τις αποφάσεις της διεθνούς εξουσίας, προς όφελος φυσικά του κεφάλαιου.
Το περιβάλλον έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από την βουλιμική κερδοσκοπία της «συμμορίας των τραπεζιτων», που το αντιμετωπίζει σαν αναλώσιμο υλικό! Τα συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα καταργήθηκαν στην πράξη.
Το Κύμα θα φάει το Βράχο.
Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ συμβαίνουν -τηρουμένων των αναλογιών – και στην Ελλάδα και όχι μόνον. Οι Εβραικές βδέλλες με τις νομισματοπιστωτικές κρίσεις, με τον πληθωρισμό και αποπληθωρισμό, με τον υπερδανεισμό και την στέρηση της χρηματοδότησης προσπαθούν να εξαγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί τα πάντα. Σίγουρα δεν θα μας αφήσουν τίποτε αν δεν αντισταθούμε. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή αυτοί είναι άριστα οργανωμένοι και έχουν καθορίσει στόχους εδώ και αιώνες που τους επιδιώκουν. Εμείς αντίθετα είμαστε ανίκανοι να οργανωθούμε γιατί στη σημερινή χώρα μας επικρατούν μόνο οι Εφιάλτες. Ένας ικανός και δραστήριος πολίτης θα απομονωθεί, θα καταδιωχθεί και δεν αποκλείεται να θανατωθεί. Τα κατεστημένα μας είναι απόλυτα εξηρτημένα από αυτούς που αναφέρεις. Δεν έχει ο Όλυμπος θεούς ούτε λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχει η μάνα Γη σκυφτούς για το χαράτσι, οκνοί, σκυφτοί που δεν κατανούν τη θεία τραχειά της γλώσσα ,των Ευρωπαίων περίγελλοι και των Αρχαίων παλιάτσοι. Τι οφείλουμε να κάνουμε; Αγώνα ενάντια στην δουλικότητα, ενάντια στην αμάθεια, ενάντια στην εξάρτηση. Να γίνουμε μπροστάρηδες και να αφιερώσουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας σε ότι πρεσβεύουμε για να πετύχουμε κάποτε τους στόχους που οφείλουμε να θέσουμε. Δεν φταίνε λοιπόν οι Εβραίου που μας κυβερνούν και μας ληστεύουν . Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και οι δικοί μας είναι υπηρέτες τους για να πετύχουν στις δουλειές τους εναντίον της χώρας μας. Ε,μείς τι κάνουμε;
Τώρα πιά είσθε αρκετά ενήμεροι για το βάθος και το πλάτος της Εβραικής συνωμοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο . Η αδυναμία τους έγκειται στο ότι αυτοί είναι μια ελαχιστοτάτη μειοψηφία , ενώ εμείς είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. Επίσης αυτοί κατά κανόνα είναι αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι και αμαθέστατοι ,΄ενώ εμείς μπορεί να μην έχουμε χρήματα αλλά διαθέτουμε πνευματική καλλιέργεια και σοφία. Το ίδιο κέντρο ασκεί υπονομευτική διάβρωση στους διαχρονικούς ηθικούς θεσμούς της κοινωνίας διαβρώνοντας πρώτα τα ΜΜΕ, μετά τα σχολεία , μετά την οικογένεια και την κοινωνία και τέλος τα κράτη και τη δημοκρατία ήτοι : πορνογραφία, παιδεραστία, ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, υπαρξισμός , φεμινιστικό κίνημα, ψευδεπίγραφα κινήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα φιλειρηνικά , οικολογικά , αντιρατσιστικά, μηδενιστικά, αναρχικά κινήματα καθώς και αυτά υπέρ των μειονοτήτων, αμφισβήτησης της ιστορίας, της τέχνης, ακομη και της επιστημονικής λογικής και της καθιερωμένης λατρείας . Με όλα αυτά επιεδιώκουν να ρίξουν το ηθικό του λευκού και του μη Εβραίου ατόμου και να τον κάνουν να αδρανήσει και να δεχθεί το ζυγό , δημιουργώντας του συνεχή αδιέξοδα ώστε να μην έχει άλλη επιλογή και διάθεση για αγώνα.
Η Εβραική υπονόμευση και αποσταθεροποίση υπήρξε λίαν επιτυχής στην Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία και σε πλείστες άλλες χώρες ως σήμερον , μεταβάλλοντας τον κόσμο σε σωρούς ερειπίων και απαξιώνοντας όλες τις ιδέες σαν μολυσμένες από την απληστεία τους να τις εκμεταλλευθούν και να τις μειώσουν για να κερδοσκοπήσουν. Και βεβαίως ο πρώτος τους στόχος ήσαν οι αρχαίοι Ελληνες σοφοί , οι οποίοι έγιναν στόχος σφοδρών επιθέσεων και αμφισβητήσεως.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που πίστεψαν στην Οκτωβριανή Επανάσταση η οποία στοίχισε αρκετά εκατομμύρια θύματα με την υποκίνηση των Εβραίων κομισαρίων. Η Μπολσεβίκικη επανάσταση ήτο έργο Εβραίων και κατά τη μετασταλινική περίοδο ελέγχθηκε από τον Nelson Rockefeller, οποίος υπήρξε ο κορυφέος σύμβουλος και του Franklin Roosevelt’s. Η λέξη μπολσεβίκος στις ΗΠΑταυτίσθηκε με αυτή του Εβραίου. Εκείνα τα χρόνια της Μακαρθικής υστερίας οι Εβραίοι δημιουργούσαν το κράτος του Ισραήλ με την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Αλλά ουδείς από τους ‘goyim’ αντελήφθη το έγκλημα,΄ουδείς άκουσε τίποτα.
Η Συνεταιριστική Κοινωνία
Ο 21ος αιώνας κυριαρχείται από την κοινωνική και ηθική απαξίωση του κράτους και των δομών του, συνολικά όλου του συστήματος αξιών του καπιταλισμού. Οι θρησκείες τα πολιτικά κόμματα και οι διεθνείς θεσμοί έχουν απαξιωθεί . Εκτός από το κοινοβούλιο και τη «δημοκρατία» έχουν απαξιωθεί όλοι οι θεσμοί. Τούτο είναι επιλογή της Μαύρης Χειρός για να επιβάλει την παγκόσμια δικτατορία. Όμως επειδή τα κενά τα αντιπαθεί η φύση στη θέση των γραφειοκρατικών δομών του καπιταλισμού ανθίζει ο συνεταιριστικός θεσμός των ανθρώπων της παραγωγής που ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν κάτω από όλες τις καταστάσεις ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Είναι οι απλοί άνθρωποι του μόχθου που και όταν οι δεινόσαυροι καπιταλιστές και πλουτοκράτες θα πάψουν να υπάρχουν αυτοί θα μοχθούν για μια καλύτερη κοινωνία.
ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΥΡΗ
Μόνον αν κάνουμε τη ζωή στους δισεκατομμυριούχους μαύρη ,σ’ αυτούς που ελέγχουν τις κυβερνήσεις -μαριονέττες και την παγκόσμια οικονομία, είναι δυνατόν να επέλθει αλλαγή για την πλειονότητα. Μόνον αν σταματήσει αυτή η προκλητική , άνιση και άδικη συσσώρευση πλούτου σε ελάχιστους είναι δυνατόν να βελτιωθεί ο κόσμος. Διότι έχει παρατηρηθεί ότι από χρόνο σε χρόνο ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ του 1% των κροίσων και του 99% των λοιπών ατόμων. Η αλματώδης αυτή αύξηση του πλούτου των κροίσων έχει ως αποτέλεσμα να στεγνώνει την πραγματική οικονομία προς μέγιστη ζημία του λαού. Επομένως πρέπει να ανατραπεί αυτή η κραυγαλέα ανισότης και να πάμε στην εποχή -όχι της ισότητος- αλλά της εποχής που το χρήμα δεν θα έχει τη σημερινή του σημασία, της συσσωρεύσεως, της προκλητικής επιδείξεως και της χρησιμοποιήσεως του ως μέσον κερδοσκοπίας. Μόνον όταν γίνει δύσκολη η ζωή της ελίτ του χρήματος θα αποφασίσουν να παραδώσουν μέρος του πλούτου τους για να βρουν και πάλι μια ήρεμη ζωή. Ποιοι όμως λογίζονται πλούσιοι; Όχι ασφαλώς αυτοί που μπορούν και αγοράζουν ένα ακριβό ρολόι , ή να πάνε το καλοκαίρι σε κάποιο νησί για διακοπές, ή έστω αυτοί που έχουν ένα εξοχικό σπιτάκι. Πλούσιοι πρέπει να λογίζονται αυτοί που δαπανούν άνω των 200.000 Ευρώ το χρόνο και μπορούν να αγοράζουν πύργους, κότερα, αεροπλάνα, σπίτια στις ακριβότερες περιοχές , να στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα σχολεία , να έχουν την καλύτερη περίθαλψη, να διαθέτουν ιδιωτική αστυνομία για ασφάλεια , να ταξιδεύουν χάριν αναψυχής σε όλο τον πλανήτη κ.ο.κ.
Σκεφθείτε λοιπόν αν μπροστά στη βίλα του ή στο εξοχικό του Α’ ή του Β’ κροίσου συγκεντρωνετο κόσμος αποφασισμένος να του εμποδίσει την είσοδο και την έξοδο. Πόσο ασφαλής και ευτυχισμένος θα ήτο; Η αν όποτε τον συναντούσαν οι πολίτες τον προπηλάκιζαν αγρίως -όπως κάνουν τώρα στους υπηρέτες τους πολιτικούς- πόσο δυστυχισμένοι θα ήσαν; Η τέλος αν υπήρχε κάποιο πατριωτικό , λαϊκό και επαναστατικό συμβούλιο και τους υποχρέωνε ή να παραχωρήσουν μέρος της περιουσίας τους ή να εξωστρακισθούν όπως στην αρχαία Αθήνα. Τι θα προτιμούσαν. Μην νομίζετε ότι τέτοια μέτρα είναι πρωτόγνωρα στον κόσμο. Αυτά εφαρμόσθηκαν από τον Σόλωνα( 639 – 559 π.Χ.) [Ο Σόλων ήταν σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής και ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ανήκε σε πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια, η οποία καταγόταν από τη γενιά του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Τα νομοθετικά μέτρα του Σόλωνα ήταν πολύ τολμηρά, αλλά και δραστικά και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της κρίσης που κλήθηκαν να θεραπεύσουν. Βασίζονταν στην αρχή της δίκαιης ανισότητας και όχι της απόλυτης ισότητας, ενώ επιδίωκαν να αποτρέψουν την εμφύλια διαμάχη και τη διάλυση της πολιτικής κοινότητας της Αθήνας διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή , την διαστρωμάτωση και την προβολή αυτής της διαστρωμάτωσης στη νομή της εξουσίας.: Καθόρισε τα αξιώματα τα οποία μπορούσε κάποιος να ασκεί, με κριτήριο τη τάξη στην οποία ανήκε, και όπου κατατασσόταν βάσει του εισοδήματος του (και ειδικότερα της φοροδοτικής του ικανότητας). Ως Ταμίες μπορούσαν να υπηρετήσουν μόνο πολίτες της ανώτατης τάξης, ενώ οι πολίτες της κατώτατης τάξης είχαν μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην εκκλησία του δήμου. (Αριστοτέλης, εκδοση 200Cool Τα μέτρα του αποσκοπούσαν στην παύση της εξάρτησης των ακτημόνων από την αγροτική οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας για την απορρόφηση αυτών των ακτημόνων, τους οποίους ο Σόλων προσπάθησε και ως ένα βαθμό κατάφερε να προφυλάξει από την πλήρη εξαθλίωση. Με τα μέτρα του ενισχύθηκαν οι μικρομεσαίοι αγρότες, αλλά και όσοι ασκούσαν κάποιο επάγγελμα εκτός της γεωργίας. Απαλείφθηκαν τα στεγανά της καταγωγής, που εμπόδιζαν αυτούς που πλούτιζαν από κάποιο επάγγελμα να ανέλθουν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις, να γίνουν πολίτες και να αναλάβουν αξιώματα.
Μέτρα επανόρθωσης (σεισάχθεια, από το σείω που σημαίνει αφαιρώ και το άχθος που σημαίνει βάρος):
o κατάργησε τα υφιστάμενα χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες και προς το δημόσιο,
o απελευθέρωσε όσους Αθηναίους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην πόλη όσους εν τω μεταξύ είχαν μεταπωληθεί στο εξωτερικό. Για ξένους δούλους δεν γίνεται λόγος στις πηγές. Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο,
o κατάργησε το δανεισμό με εγγύηση το σώμα (προσωπική ελευθερία) του δανειολήπτη και των μελών της οικογένειάς του. Είναι επίσης πιθανό ότι
o αμνήστευσε τα αδικήματα που επέφεραν στέρηση πολιτικών ]
Θα μου πείτε ότι τότε οι Έλληνες ήσαν πολίτες και συναισθανόντουσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία και τον εαυτόν τους, ενώ σήμερα είναι δούλοι του θεού, του δεσπότη, του τραπεζίτη και του μεγαλοκαρχαρία.
Όταν ακόμη ανεχόμαστε για πρωθυπουργό τον διορισμένο από το ΔΝΤ και την τρόικα για να λεηλατήσει τον Ελληνικό λαό και να εξαφανίσει τους μικρομεσαίους , τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Η σημερινή φορολογία ενώ πίνει το αίμα των φτωχών και μικρομεσαίων, αφήνει ανέπαφους τους κροίσους , διότι αυτοί διορίζουν τις κυβερνήσεις και αυτοί φτιάχνουν κατά πως τους βολεύει τα φορολογικά μέτρα , τις συμβάσεις και τη διανομή της κρατικής πίττας . Επομένως ας μην αναμένουμε βελτίωση εκ των άνω , δηλαδή από την κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο. Μόνον αν ο λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του και κάνει το βίο αβίωτο στους κροίσους , θα ξεπεταχτεί -κάποιος νέος «Σόλων» από αυτούς τους ισχυρούς ή τα παιδιά τους – και θα κάνει τις δέουσες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό , οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που σήμερα δεν λειτουργούν και βρίσκονται σε αδιέξοδα και παρακμή. Επομένως από το Χάος θα πάμε στις αλλαγές και στην τάξη και όχι το αντίθετο. Από το Χάος θα πάμε στην Νέα Εποχή της Γνώσης και του Πολιτισμού. Και αυτό θα γίνει όταν πεισθούν οι μεγάλο-κροίσοι ότι δεν κινδυνεύουν μόνον τα υλικά τους πράγματα αλλά και η ίδια η ζωή τους. Όσο αυτοί ζουν ασφαλείς, απολαμβάνουν ανενόχλητοι τα πλούτη τους και είναι σίγουροι ότι το ποίμνιο βελάζει στο μαντρί των πολιτικών απατεώνων δεν ανησυχούν . Όσο το ποίμνιο βόσκει αδιαμαρτύρητα στην έρημο την λιτότητα, ανεργία, την βαρύτατη φορολογία, την έλλειψη παιδείας, υγείας, ασφάλισης , ότι είναι παραδομένο στο έγκλημα , στους πολέμους για κάποιον φανταστικό Μπιν- Λάντεν , τότε ποτέ δεν θα κάνουν παραχωρήσεις. Οι κροίσοι έχουν όνομα και δεν είναι ο «κακός καπιταλισμός» όπως λέγει το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα συγκεκριμένα ονόματα σε κάθε κράτος να βρούμε και να τους κάνουμε τη «ζωή πατίνι», όπως λέει και ο λαός., μέχρις να ενδώσουν. Αλλά για να φθάσουμε σ’ αυτούς πρέπει πρώτα να ξεπετάξουμε το σάπιο, διεφθαρμένο και υπηρετικό πολιτικό σύστημα στην ψωροελίτ. Μόνον αν φύγει αυτή κατ’ επίφασιν δημοκρατική τους ασπίδα και μείνουν γυμνοί ενώπιον του λαού θα παραχωρήσουν μέρος από τα μυθώδη πλούτη τους για να σώσουν τα υπόλοιπα και τα κεφάλια τους. Ο καιρός γαρ εγγύς!!!
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος επιβάλλεται η θέσπιση και επιβολή παγκοσμίως και εν Ελλάδι μέτρων για την εκτόνωση της κρίσεως και την επικράτηση πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής:
1/ Καθιέρωση ενός δικαιοτέρου και ορθολογικού συστήματος με ατομικές ελευθερίες και ατομική πρωτοβουλία που να μην θίγονται τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των κατοίκων της Γης.
2/ Στροφή στην πραγματική οικονομία και κατάργηση των κλεπτοκρατικών μεθόδων και πρακτικών της Νομισματικής και χρηματιστηριακής οικονομίας.
3/ Διάσπαση των Πολυεθνικών Ομίλων ανάλογα με την έδρα δραστηριοποιήσεως των και βαρυτάτη φορολογία τούτων .
4/ Απαγόρευση και κλείσιμο ΟΛΩΝ των Παράκτιων Εταιρειών(off shore)
5/ Δήμευση του πλούτου ιδιώτών πέραν ενός λογικού ορίου (λ.χ μονοψήφιου αριθμού εκατομμυρίου δολαρίων ή Ευρώ)
6/ Εφαρμογή της Αμεσης Δημοκρατίας και επαναφορά του θεσμού του εξωστρακισμόύ των μεγα-κροίσων, των τραπεζιτών-γκάνκστερς, των επαγγελματιών πολιτικών-γκάνκστερς , καθώς και των χρυσοκάνθαρων-κλεπτών, απατεώνων και διεφθαρμένων προσώπων με παράλληλη δήμευση των περιουσιών τους.
7/ Λογοδοσία των υπευθύνων της παρούσης κρίσεως, ή παρομοίων κρίσεων ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου Οικονομικών Εγκλημαάτων. Οι υπεύθυνοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητος να δικασθούν από το παγκόσμιο δικαστήριο.
8/ Λήψη μέτρων(δημιουργία Ταμείου) για το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Πλούσιων-Φτωχών, Βορά-Νότου,
9/ Διάλυση των κλεπτοκρατικών οργανισμών αξιολογήσεων και των επιθετικών ταμείων αμοιβαίων κεφαλαίων.
10 / Επαναφορά της Federal Reserve Bank στο Αμερικανικό Κράτος , λογοδοσία των προέδρων και μελών του Federal Reserve Board και δήμευση των περιουσιών τους. Κατά τον ίδιο τρόπο κρατικοποίηση των τραπεζών σε όλες τις χώρες και θέσπιση νέων θεσμών λειτουργίας των Χρηματιστηρίων και της Αγοράς.
11/ Απελευθέρωση των λαών από το ζυγό των τριών Αβρααμικών θρησκειών( Βίβλου, Ταλμούδ, Κορανίου κ.α) και διαχωρισμός κράτους και εκκλησιών, με παράλληληλη προβολή του Ελληνικού Πνεύματος και της Ελληνικής Φιλοσοφίας και Γραμματείας .
12/ Τέλος ΑΠΟΕΒΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ του παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού , πνευματικού και πληροφοριακού συστήματος .
Η οποιαδήποτε αλλαγή προς το καλύτερο μπορεί να γίνει μόνον με την ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ του κόσμου με την διάδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και την εισαγωγή στην Παιδεία της Ελληνικής Γραμματείας και Φιλοσοφίας.
Η προδοτική θέση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό
Εκείνες οι θέσεις του ξενοκίνητου ΚΚΕ το 1924 υλοποιούνται τώρα από την ξενοκίνητη Δημοκρατία των Σκοπίων .
-«Περι αυτονομίας της Μακεδονίας και Θράκης 1924-1935»
Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Γράφει ο τότε γραμματέας του ΚΚΕ Π. Πουλιόπουλος:
«Οι Μακεδόνες αδιακρίτως καταγωγής …;ποθούνε και αγωνίζονται να ξαναενώσουν τα 3 τμήματα της διαμελισμένης πατρίδας των και να αποκτήσουν ενιαία και ανεξάρτητη κρατική ύπαρξη. Το ίδιο συμβαίνει και με το θρακικό λαό, ο οποίος είναι διαμοιρασμένος από την τουρκική, βουλγαρική και ελληνική μπουζουαρζία. «Ριζοσπάστης 14-12-1924». Την ίδια προδοτική στάση τήρησε και κατά την διάρκεια της Ελληνικής εκστρατείας στην Μικρά Ασία, με προκηρύξεις και προπαγάνδα στα πρόσω και τα μετόπισθεν της Ελληνκής Στρατιάς .
Η Συγκομιδή
Ο διάσημος Βερολινέζος καθηγητής Werner Zombart εξεστόμισε το μεγαλύτερο και επτασφράγιστα κρυμμένο μυστικό «Ολοι οι βρώμικοι πόλεμοι γίνονται για τη συγκομιδή των Εβραίων» Είναι εξωφρενικό ! Οι λαοί χύνουν το αίμα τους και οι Εβραίοι βάζουν στα θησαυροφυλάκια τους μυθώδη κέρδη. Εφρασαν στο σημείο να γελοιοποιήσουν την Cindy Sheehan, τη μάνα που έχασε το γιό της στο Ιράκ σαν ανώμαλη. Κατ’ αυτήν την έννοια και ο γιός της που έπεσε υπέρ πατρίδος ήτο και αυτός ανώμαλος, διότι τέτοια εντολή πήραν τα ΜΜΕ , δηλαδή να αμαυρώσουν το πρόσωπο μια γυναίκας που ξεσκεπάζει τα Εβραικά ψέματα . Αξιοσημείωτα παγκοσμίως είναι τα εβραικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος που μπορεί να μην είναι ο θάνατος με σφαίρες , αλλά με την τοκογλυφία . Διότι πως εξηγείται όλες ανεξαέτως οι χώρες -ακόμη και οι πλουσιότερες – να είναι καταχρεωμένες στις Εβραικές Τράπεζες; Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο κρεβάτη του Εβραίου Προκρούστη που όχι μόνον την κοντένει για να είναι στα μέτρα του ΔΝΤ, αλλά και την γδέρνει για να της πάρει το τομάρι. Αυτός είναι ο «Πόλεμος χωρίς όνομα» Οποιος τολμησει να αμφισβητήσει το ΔΝΤ τον θεωρούν για γραφικό , γελοίο και παράφρονα.
Πως έγινε η Εβραική διείσδυση;
Η εισβολή στις χώρες είναι παλιά: Στην Αγγλία τους έβαλε ο Κρόμβελ, στην Γαλλία ο αποστάτης Rothschild’s έβαλε τον αχυράνθρωπο Ναπολέοντα, στη Ρωσία οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης οι οποίοι άλλαξαν τα ονόματα τους έγιναν το Πολίτ-Μπιρό της Σοβιετικής Ενωσης, στην Γερμανία οι απόφαση του δικαστηρίου της Νυρεμβέργης ήτο μια απάτη, όπως και το λυντσάρισμα του Σαντάμ Χουσείν. Τέλος στις ΗΠΑ ο Ρούσβελτ και το δεξί του χέρι ο Nelson Rockefeller άνοιξαν το δρόμο στους
ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επί τρεις μήνες έρρεε το ‘αίμα’ από τα σπλάχνα της Γης, όταν την ξεκοίλιασαν τα γεωτρύπανα της BP. Ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά τον Απρίλιο, όταν το τρυπάνι της BP τρύπησε, τον φλοιό της γης με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Η μόλυνση του Κόλπου του Μεξικού των γύρω ακτών , των δέλτα των ποταμίων και η καταστροφή των παράκτιων δραστηριοτήτων του ανθρώπου είναι ολοκληρωτική. Εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου , αερίων (μεθανίου) και τοξικών απορρυπαντικών που χρησιμοποιούν για την διάλυση της πετρελαιοκηλίδας δημιούργησε ένα θανατηφόρο μείγμα, που αργά αλλά σταθερά έπληξε τη ζωή των ανθρώπων των πέριξ περιοχών , μεταβάλλοντας σε νεκρά θάλασσα για την αλιεία και ναυσιπλοΐα. Με την πρώτη βροχή στη Λουιζιάνα έβρεξε νερό με πετρέλαιο . Οι άνθρωποι άρχισαν να παραπονούνται για αλλεργίες , αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο φόβος γίνεται εντονότερος μήπως το μείγμα περάσει στην τροφική αλυσίδα, οπότε η ζωή των κατοίκων των γύρω περιοχών θα γίνει σωστός εφιάλτης. Βέβαια, το κατεστημένο είχε έτοιμο το «αντίδοτο», διατυπαμπανίζοντας το μικροργανισμό που καταπίνει το πετρέλαιο. Άλλο ένα ψέμα στο ψεύτικο οικοδόμημα δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν είναι η πρώτη μεγάλη καταστροφή που γνώρισε η Γη:
1/ Το ηφαίστειο Coba το 75.000 π.Χ φόνευσε το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού.
2/ Το ηφαίστειο της Θήρας το 1600 π. Χ , κατέστρεψε τον Μινωικό Πολιτισμό της Κρήτης και του Αιγαίου . [Η τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου στη Θήρα ήταν κατά πολύ ισχυρότερη απ' ό,τι νομίζαμε μέχρι σήμερα, πολλές φορές μεγαλύτερη εκείνης του ηφαιστείου Kρακατόα στον Nότιο Eιρηνικό το 1883, που οδήγησε στον θάνατο πάνω από 36.000 ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι πολιτισμικές επιπτώσεις της έκρηξης της Θήρας ήταν εξίσου σημαντικές, ίσως μάλιστα σημαντικότερες επηρεάζοντας όχι μόνο ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου αλλά και την Ευρώπη. Το ηφαίστειο της Θήρας δημιούργησε θανατηφόρο παλιρροϊκό κύμα και πυκνά νέφη ηφαιστειακής στάχτης, προκαλώντας κλιματολογικές αλλαγές. Η πυκνή στάχτη και το φαινόμενο της θερμοκρασιακής μεταβολής που ακολούθησε -για 20 με 25 χρόνια ο ήλιος σκοτείνιασε ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και την κεντρική Ευρώπη μειώνοντας έτσι την θερμοκρασία- επέφερε εξάπλωση νέφους που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική παραγωγή καταστρέφοντας τις καλλιέργειες λέει ο καθηγητής κ. Franηois Bertemes του πανεπιστημίου Martin- Luther- (Halle-Wittenberg).
3/ Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι (Α & Β! Π.Π ) αποτέλεσμα της συνωμοσίας Εβραίων τραπεζιτών και εμπόρων του πολέμου, στοίχισαν άνω των 200 εκατομ. θανάτων και τεράστιες καταστροφές .
4/ Η κατασκευή των Πυρηνικών Οπλων και της πυρηνικής ενέργειας και η χρήση των υδρογονανθράκων , καθώς και άλλων χημικών ουσιών, μόλυναν ανεπανόρθωτα τον πλανήτη μας. Ιδιαίτερα οι εναέριες εκρήξεις πυρηνικών όπλων στις δεκαετίες 1960 -70 μόλυναν τον αέρα, το έδαφος και υπέδαφος. Τώρα με τους ψεκασμούς με δηλητηριώδη αέρια (chemtrail ) σκοτώνουν πολλά είδη ζώων και φυτών και πρώτιστα το ανθρώπινο είδος . Στους σχεδιασμούς τους είναι να μειώσουν τον πληθυσμό με πείνα , αρρώστιες , πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος κ. α
Στα τελευταία 2.000 χρόνια της Εβραϊκής πολιτικής και πολιτιστικής κυριαρχίας, μέσω των τριών Αβρααμικών κοσμοπολιτικών θρησκειών(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός) και των διαφόρων ιδεολογικο-πολιτικών δογματικών τους συστημάτων (Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός, Νεοφιλελευθερισμός κ.α ) έγιναν τόσο τρομερές καταστροφές στον πλανήτη Γη που δεν είχαν γίνει σε όλο τον προηγούμενο βίο του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή σε εκατομμύρια χρόνια. Κι' αυτό γιατί αντικατέστησαν τον Ελληνικό τρόπο σκέψεως και το Ελληνικό πρότυπο με διάφορα δογματικά ιδεολογήματα και σοφιστείες της Εβραϊκής Βίβλου, που δεν βασίζονται στην λογική και στον ανθρωπισμό , αλλά στο κέρδος , το συναίσθημα και τον δογματισμό . Για παράδειγμα το Δελφικό «Μέτρον Αριστον» και «Μηδέν Αγαν» τα αντικατέστησαν με το Βιβλικό «αυξάνεσθε και πληθύνεστε και κυριεύσατε όλη τη Γη» και το σύνδρομο του «Πύργου της Βαβέλ» Τα αποτελέσματα αυτών βιώνουμε σήμερα.
Επομένως ενώ οι προηγούμενες καταστροφές είχαν φυσικά αίτια, οι τελευταίοι οφείλονται στην αφροσύνη και την απληστία του ανθρώπου. Του δημιουργούν συνεχώς ανάγκες σε βάρος του περιβάλλοντος και των λοιπών ειδών επί της Γης. Ουσιαστικά κόβουν το κλαδί που μας κρατά στο χάος . Πρόκειται για χαλασμένους εγκεφάλους, που δεν μπορούν να σκεφθούν λογικά , παρά μόνον με τα ένστικτα και τις παρορμήσεις του ζώου, συχνά δε και αυτοκαταστροφικά. Ακόμη δεν βγήκαν από τους μύθους των μάγων και προφητών με τις 'θεϊκές εντολές'. Ο άνθρωπος είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης των δόλιων , πονηρών, ισχυρών και εξουσιαστών και υπακούει δίκην προβάτου, η δε συλλογική του συμπεριφορά δεν διαφέρει εκείνης του ποιμνίου . Έχει τόσο πολύ πιστέψει στην ύλη ώστε ακόμη και για τη σωτηρία του αδιαφορεί, διότι σ' αυτήν δεν υπάρχει η έννοια του κέρδους. Οι κραυγές ορισμένων δήθεν 'περιβαλλοντολόγων' , κίνητρο τους έχουν το κέρδος και όχι την προστασία του περιβάλλοντος. Το δάσος και οι ηθικές αξίες δεν φέρνουν κέρδος. Κέρδος φέρνει το μπετόν , το σίδερο, τα οικόπεδα κλπ. Κέρδος όμως φέρνει και το ψέμμα. Γι' αυτό ο σύγχρονος κόσμος είναι χτισμένος στο ψέμμα. Εμείς οι ηλικιωμένοι που ζήσαμε και στην προπολεμική εποχή έχουμε βιώματα από ένα άλλο κόσμο αληθινότερο , σταθερότερο και πιο φυσιολογικό σε σχέση με τον σημερινό και μας παραξενεύει η αδιαφορία, ανευθυνότης και ο παραλογισμός των σύγχρονων . Τα λέμε , αλλά σε ώττα μη ακουόντων. Οι αξίες του παρελθόντος είναι χρήσιμες για το παρόν και για το σχεδιασμό του μέλλοντος και βρίσκονται στην Ελληνική Σκέψη. Ακόμη και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα για να σωθούμε από τον επερχόμενο Αρμαγενδώνα (πληθυσμιακό, πυρηνικό, χημικό, περιβαλλοντικό, ηθικό κ.ο.κ) Ο σύγχρονος άνθρωπος επιζητά με κάθε τρόπο τις υλικές απολαύσεις, διότι αγνοεί τις πνευματικές τοιαύτες. Η ανισότης και η αδικία είναι αιτία της αδιαφορίας και καταστροφικής μανίας των ανθρώπων, που καταλήγει σε αυτοκαταστροφή . Καθώς δεν έχουν να χάσουν τίποτα, παρά τις αλυσίδες και τη μιζέρια τους, κάνουν τα πάντα για την καταστροφή της κοινωνίας . Ο Ωνάσης είχε πει : «Θα ρθεί μέρα, που η απληστία της ιδιοκτησίας, του πλούτου και της έπαρσης θα αποθηκευτεί στις τράπεζες, στις πολυεθνικές και σε τόσο λίγους, που οι πολλοί μη κατέχοντες θα ξεσπάσουν σαν θεομηνία που θα κάνει τη ζωή των ολίγων κατεχόντων κόλαση.» Αυτή την κόλαση προετοιμάζει η Νέα Παγκόσμια Τάξη και πρέπει να αντισταθούμε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Είναι πραγματικά ομοσπονδιακή τράπεζα; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Federal Reserve Bank είναι ομοσπονδιακή - δηλαδή, ένα μέρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, το Ένατο Κυκλικό Δικαστήριο έθεσε το ζήτημα στην ακρη το 1982, όταν αποφάνθηκε: «Εξετάζοντας την οργάνωση και λειτουργία των Ομοσπονδιακών Τραπεζών, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών παραγόντων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Reserve Banks δεν είναι ομοσπονδιακό όργανο για τους σκοπούς της FTCA, αλλά είναι ανεξάρτητο , ιδιόκτητο και τοπικά ελεγχόμενη εταιρεία." [Lewis εναντίον των ΗΠΑ, 680 F. 2δ 1239, 1241]
Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας .
» Στη χώρα αυτή έχουμε τα πιο διεφθαρμένα θεσμικά όργανα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Αναφέρομαι στην Federal Reserve Board και την Federal Reserve Banks. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι η Federal Reserve των ΗΠΑ είναι κυβερνητικό όργανο. Δεν είναι κυβερνητικά όργανα. Μπορούν τα ιδιωτικά μονοπώλια , εγχώριοι απατεώνες, πλούσιοι και επιθετικοί δανειστές χρημάτων να λυμαίνονται το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών προς όφελος των ίδιων και των ξένων πελατών τους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τα υποκαταστήματα της είναι οι πράκτορες των ξένων κεντρικών τραπεζών. Η αλήθεια είναι η Ομοσπονδιακή Reserve Board έχει σφετεριστεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και εκμεταλλεύεται αλαζονικά την μονοπώλιακή πίστη η οποία έχει δοθεί στο Federal Reserve Board. «[Κογκρέσου Louis T. McFadden, ο πρόεδρος της Βουλής Banking & Νομισματική Επιτροπή, ομιλία στο δάπεδο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ιούνιο 10, 1932]
«Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε, πράγματι, δύο κυβερνήσεις …. Έχουμε την θεσμική κυβέρνηση …. Παράλληλα έχουμε μια ανεξάρτητη, ανεξέλεγκτη και ασυντόνιστη κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που ασκεί τις εξουσίες του χρήματατος, οι οποίες έπρεπε βάσει του Σύνταγματος να ασκούνται από το Κογκρέσο . «[Κογκρέσου Wright Patman, Πρόεδρος της Βουλής Banking & Νομισματική Επιτροπή, ομιλία στο πάτωμα House, 1967]
«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν καμία πραγματική κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών δανειστών χρημάτων …. Οι λογαριασμοί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ποτέ δεν είχαν ελεγχθεί. Λειτουργεί εκτός του ελέγχου του Κογκρέσου και …. χειρίζεται την πίστωση των Ηνωμένων Πολιτειών . «[Barry γερουσιαστής] Goldwater
«Τα χαρτονομίσματα της Federal Reserve είναι παράνομα» [ΗΠΑ Αντιπρόσωπος Δρ Ron Paul]
Εάν αυτό είναι αλήθεια γιατί δεν ρυτο έμαθα ; Γιατί μου το έκρυψαν;
Βασικά, είναι επειδή οι διεθνείς τραπεζίτες, έχοντας απεριόριστα κεφάλαια, κατέχουν και ελέγχουν τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης. «Αυτοι οι διεθνείς τραπεζίτες και τα συμφέροντα του πατριάρχη τους Ροκφέλερ-Standard Oil ελέγχουν την πλειοψηφία των εφημερίδων και τις στήλες αυτών των εντύπων με αποτέλεσμα να χτυπούν, υποτάσσουν και κατευθύνουν τους δημόσιους υπάλληλους που αρνούνται να παραχωρήσουν τους διαγωνισμούς των παραγγελιών και προμηθειών των ισχυρών διεφθαρμένων κλικών που συνθέτουν την αόρατη κυβέρνηση. «[Teddy Roosevelt] Οι Εβραίοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες την «μίζα , που έχει γίνει ο κανόνας στην Ελλάδα(Ορα σκάνδαλα Ζήμενς)
Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε γιατί δεν διδάσκεται η αλήθεια σχετικά με την Federal Reserve στο σχολείο; Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για το βίντεο για να ακούσετε την μαρτυρία του Norman Dodd, επικεφαλής της επιτροπής του Κογκρέσου ότι διερευνώνται τα αμαρτωλά ιδρύματατα των Ροκφέλερ, Κάρνεγκι και Ford και των προθέσεων τους να έλεγξουν την εκπαίδευση:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7529890059122668728&q=hidden+agenda+norman+dodd
Πώς αυτό μας επηρεάζει;
Το Κογκρέσο ορισε αρχικά σαν νόμιμο χρήμα το ασημένιο «Δολάριο», το οποίον αποτελείται από (τουλάχιστον) 371.25 γραμμάρια καθαρό ασήμι. Πριν από το 1965 θα μπορούσε κανείς να ανταλλάξει ένα χαρτί δολάριο με ένα πραγματικό ασημένιο δολάριο. Ωστόσο, το 1965 σταματήσαν την κοπή ασημένιου δολάρίου. Όταν αυτό συνέβη, ο πληθωρισμός άρχισε να ανεβαίνει στα ύψη. Τώρα χρειάζεσαι μια ολόκληρη δέσμη χαρτοδολάρια (δηλαδή, » χαρτονομίσματα ομοσπονδιακής τράπεζας») για να αγοράσεις ένα πραγματικό ασήμένιο δολάριο. Τώρα χρειάζεται δύο εργαζόμενοι γονείς για να στηρίξουν μια οικογένεια και το δημόσιο χρέος . Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια! Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το ιδιωτικό χρέος , δηλαδή το χρέος των ιδιωτών και εταιρειών , που υπολογίζεται άνω των 50 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι η εικόνα της μεγάλης κλοπής που έχει γίνει στην Αμερική από τους Εβραίους τοκογλύφους της Federal Reserve Bank
Το χαρτί και το ψηφιακό νόμισμα που οι τραπεζίτες δημιουργούν εκ του μηδενός δεν υποστηρίζεται από τίποτα. Πρόκειται για σκέτη απάτη. Όσο περισσότερο «δολάρια» σε χαρτί κυκλοφορούν από τα τυπογραφεία ή ψηφιακά «δολάρια» που δημιουργούνται από τους υπολογιστές, τόσο λιγότερο το καθένα αξίζει. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε περισσότερα απ’ αυτά για να αγοράσουμε τα πράγματα που αγοράζαμε πριν, έτσι η τιμή του ανεβαίνει συνεχώς και καταλήγει σε ατέλειωτο πληθωρισμό. Δυστυχώς, οι μισθοί για τους περισσότερους ανθρώπους δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα ώστε να προλάβει τον πληθωρισμό. Αλλά μην ανησυχείτε, οι διεθνεις τραπεζίτες δημιούργησαν πλαστικό χρήμα «πιστωτικές κάρτες» για να μας «βοηθήσουν». Φυσικά, δεν μπήκαν στον κόπο να μας πουν ότι δεν δημιουργουν αρκετό χάρτινο / ψηφιακό νόμισμα για να αποπληρώσουν το χρέος συν τους τόκους. Ετσι μαθηματικά η οικονομία τελικά θα καταρρεύσει, όπως συνέβη πάντα στην ιστορία με τα χάρτινα νομίσματα .
Πως φθάσαμε ως εδώ ;
Εν συντομία, το σύστημα της Federal Reserve δημιουργήθηκε από τις διεθνείς τραπεζικές οικογένειες, όπως οι Rothschilds , Warburgs και Ροκφέλερ. Αυτό το διεθνές τραπεζικό καρτέλ δημιουργεί «χρήμα» από το πουθενά. Κοστίζει μόνο τα λίγα λεπτά για να εκτυπώσει η κάθε Federal Reserve χαρτονόμισμα » δολάριοα», και τότε θα στείλουν το λαγαριασμό στον αμερικανικό λαό για την πλήρη ονομαστική αξία του τραπεζογραμματίου. Στη συνέχεια μας χρεώνει με τόκο δανεισμού των χρήματων αυτών που ανήκουν όχι σ’ αυτούς αλλά στο αμερικανικό δημοσιο. Αυτή είναι η χειρότερη προσβολή του αμερικανού πολίτη, ο οποίος αντί να τυπώνει το αμερικανικό κράτος το νόμισμα και να μην πληρώνει τόκο, έχει παραδώσει το προνόμιο τούτο στους Εβραίους τοκογλύφους. Αν αυτό το έκανε ο οποιοσδήποτε αμερικανός ή ξένος πολίτης ή ίδρυμα, θα συλλαμβάνετο και θα οδηγείτο στη φυλακή. Όχι όμως και οι Εβραίοι τοκογλύφοι , οι οποίοι αποτελούν το παρακράτος, δηλαδή μια πανίσχυρη συμμορία εντός του κράτους που το τρομοκρατεί και αποσπά και σφετερίζεται την νόμιμη εξουσία
Το σύστημα αυτό έχει θεσμοθετηθεί σταδιακά, αρχίζοντας από τον Εμφύλιο Πόλεμο και κορυφώθηκε με την παράνομη υπογραφή του νόμου περί της Federal Reserve Act το 1913.
Η θεσμοθέτηση της Federal Reserve Act ήταν αντισυνταγματική, διότι :
1) το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαγόρευσε » τραπεζογραμμάτια επί πίστωσει» (δηλαδή, χαρτίνο νόμισμα ) και
2) το Συντάγμα των ΗΠΑ θα έπρεπε να τροποποιηθεί για να αλλάξει ο ο νομισματικός κανόνας του ασημένιου και χρυσού προτύπου κέρματος . Το αμερικανικό Σύνταγμα, ο υπέρτατος νόμος του ομόσπονδιακού κράτους, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο V. Το αμερικανικό Σύνταγμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί από το νόμο. Αυτές οι παράνομες πράξεις ενός εγκληματικού Κογκρέσου θυμίζουν ένα απόσπασμα από τον αξιότιμο Alfred E. Neuman του φημισμένου Mad Magazine : «Η Αμερική είναι η γη για την οποία αγωνίστηκαν για την ελευθερία και στη συνέχεια πέρασαν νόμους για να απαλλαγούν από αυτή.»
Ποιοι εκμεταλλεύθηκαν αυτή τη χώρα ; Και ποιοι πέρασαν αυτούς τους νόμους; Η πλουτοκρατική Εβραική τάξη μέσω των αχυρανθρώπων που εξαγόρασαν με τις μίζες και την διαφθορά.
Η Federal Reserve είναι επίσης ένα μονοπώλιο – σε μια χώρα όπου τα μονοπώλια υποτίθεται ότι είναι παράνομα. Το IRS καταθέτει το φόρο εισοδήματος των πολιτών κατευθείαν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεματικού και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, το IRS, είναι μια αντισυνταγματική οντότητα , διότι απλώς εκτελεί υπηρεσία συλλογής για τους διεθνείς τραπεζίτες. Με την πάροδο των ετών, η IRS έχει γίνει ένα εργαλείο της υψηλής τραπεζικής οικογένειας για οικονομική επίθεση με δικαίωμα φυλάκισης ανθρώπων που αποκαλύπτουν το ρόλο της Federal Reserve. Είναι επίσης ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από την κεντρική κυβέρνηση της Ουάσιγκτον να επιτεθεί σε άνθρωπους που αποκαλύπτουν τη διαφθορά της κυβέρνησης.
Αν κυτάξετε ένα χάρτινο δολάριο, θα παρατηρήσετε ότι δηλώνει στην κορυφή του » χαρτονομίσματος»: «Federal Reserve NOTE». Ένα » χαρτονόμισμα» είναι, εξ ορισμού, » ένα όργανο του χρέους» και » δηλώνει χρέος ». Σύμφωνα με το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ (έκτο Ed.)» MONEY «ορίζεται:» Κατά τη συνήθη και τακτική αποδοχή σημαίνει κέρματα και χάρτινο νόμισμα που χρησιμοποιείται ως κυκλοφορούν μέσο συναλλαγών, και δεν περιλαμβάνει τραπεζογραμματια, ομόλογα, αποδεικτικά στοιχεία του χρέους, ή άλλα προσωπικά ή ακίνητα . «Τώρα αυτό μπορεί να προκαλέσει σοκ σε μερικούς ανθρώπους, αλλά αυτά τα χαρτιά» Federal Reserve τραπεζογραμματια «δεν είναι τα χρήματα και δεν είναι δολάρια. Federal Reserve είναι απλώς ένα ανεπίσημο έγγραφο αναγνώρισης του χρέους . (IOUs). Δεν υπάρχει τίποτε που στηρίζει αυτά σαν χρήματα εκτός από το χρέος. Ωστόσο, τα άτομα (προαιρετικά) τα χρησιμοποιούν αντί του χρήματος ως δολάρια. Η λέξη κλειδί είναι «ως». (Οι μικρότερο λέξεις μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.)
Οι τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το ψεύτικο «νόμισμα» από τον αέρα. Οι τράπεζες θα μπορούν να δανείσουν χρήματα που δεν έχουν. Όταν κάνετε αίτηση για ένα δάνειο από μια τράπεζα, η τράπεζα δεν έχει τίποτα να υποστηρίξει το εν λόγω δάνειο, διότι τους επιτρέπεται να δανείζουν από περίπου επτά έως δέκα φορές περισσότερο «νόμισμα» από ό, τι διαθέτουν σε καταθέσεις. Αυτό δεν είναι απλώς εικασίες? Αυτό είναι θέμα της καταγραφής δικαστηρίου, σύμφωνα με ένορκη μαρτυρία , από έναν πρώην δικηγόρο για την Federal Reserve. Με άλλες λέξεις οι τραπεζίτες δημιουργούν «νόμισμα» μόνο με το χτύπημα μιάς πέννας ή την πληκτρολόγηση ενός αριθμού στον υπολογιστή. Αυτές οι τραπεζίτες στη συνέχεια για να σας δανείσουν αυτό το ποσόν , σας χρεώνουν τον τόκο ! Αν εμείς οι απλοί άνθρωποι κάναμε αυτό που θα μας κλείνανε για πολλά χρόνια σε κάποια ομοσπονδιακή φυλακή. Δυστυχώς, δεν τυπώνουν αρκετά νομίσματα για να πληρώσουν τον τόκο. Ετσι χρειαζόμαστε να δανειστούμε περισσότερο ψευτο-δολαρια για να εξοφλήσουμε το τόκο , με αποτέλεσμα την μη πληρωμή και την συνεχή αύξηση του χρέους.
Αυτό το κάλπικο χρηματικό σύστημα δεν οφελεί μόνον τους τραπεζίτες , αλλά επίσης και τους δικηγόρους . Όπως έχει αποδειχθεί στο Whitman County, Ουάσινγκτον, οι δικηγόροι (τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ), εξυπηρετούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των διεθνών τραπεζιτών -γκάνκστερς και όχι, εμάς τους ανθρώπους. Η τεκμηρίωση που υπάρχει μέχρι στιγμής αποκαλύπτει ότι ο Δικηγορικό Σύλλογος , οι εισαγγελείς και δικαστές, και ακόμη και ο Γενικό Εισαγγελέας και ο Κυβερνήτης (επίσης μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου), είναι από κοινού συνωμότες με τους τραπεζίτες-γκάνκστερς για την παράνομη επίθεση και φυλάκιση ανθρώπων που προβολλουν το θέμα του πραγματικού χρήματος . Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι υπάρχει μιά εθνικά εγκληματική συνωμοσία τραπεζιτών και δικηγόρων για την ανατροπή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να μάθετε περισσότερα για αυτή την εγκληματική συνωμοσία.
Αληθινά χρήματα είναι το χρυσό & ασημένιο νόμισμα
Το άρθρο Ι, τμήμα 10 των Ηνωμένων Πολιτειών Συντάγματος λέει: «Κανένα κράτος δεν θα … κάνει ό,τιδήποτε άλλο , αλλά χρυσό και ασημένιο νόμισμα για την καταβολή του χρέους.» «Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του ομόσπονδιακού κράτους της παρούσας χώρας και δεν έχει τροποποιηθεί ποτέ.
Το άρθρο Ι, τμήμα 8 ορίζει τα εξής: «Το Κογκρέσο έχει την εξουσία να φτιάχνει νομίσμα (coin=μεταλλικό) ». Παρατηρήστε ότι δηλώνει «νόμισμα= coin » και όχι να τυπώνει χαρτονόμισμα . Οποιοσδήποτε διαβάσει τις σημειώσεις του James Madison’s της Συντακτικής Συνέλευσης, το Federalist Papers, κλπ θα διαπιστώσει ότι ένας από τους σκοπούς της Συντακτικής Συνέλευσης ήταν να αρθούν εντελώς τα χαρτονόμισματα! Έτσι για τα πρώτα 72 χρόνια από την ίδρυση του έθνους μας, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
έκοψε μόνο χρυσά και ασημένια νομίσματα για χρήματα.
«Όπως προκύπτει από ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, καθώς και από την ιστορία της εποχής που το γέννησε , αυτό ήταν αντικείμενο της σύμβασης, για ένα νόμισμα που αποτελείται από πολύτιμα μέταλλα. Αυτές υιοθετήθηκαν από ένα μόνιμο κανόνα, ο οποίος απέκλειε τη χρήση αναλώσιμων μέσων συναλλαγής, όπως ορισμένων γεωργικών προϊόντων που αναγνωρίζονται από το καταστατικό κάποιων μελών ως προσφορά για τα χρέη, ή η ακόμη πιο ολέθριο από το χαρτονόμίσμα. «[Ο Πρόεδρος Άντριου Τζάκσον, στο 8ο Ετήσιο Μήνυμα προς το Κογκρέσο, 5 Δεκεμβρίου 1836]
«Η Κεντρική Τράπεζα είναι ένας θεσμός από τους πιο θανατηφόρους σε εχθρότητα εναντίον των αρχών και της μορφής του Συντάγματός μας. Ολες οι τράπεζες, προεξοφλούν λογαριασμούς ή τραπεζογραμμάτια για οτιδήποτε άλλο όχι με κέρματα. Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγχουν την έκδοση του νομίσματός τους, αρχικά με τον πληθωρισμό και στη συνέχεια με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι εταιρείες που θα δημιουργούνται γύρω από αυτά θα στερήσουν από το λαό όλη την περιουσία του, έως ότου τα παιδιά τους θα ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατέκτησαν. «[Thomas Jefferson]
Ο εφιάλτης τον οποίον ο Thomas Jefferson προέβλεψε έγινε οδυνηρά πραγματικό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, όταν η διεθνής τραπεζίτες-γκάνκστερς προκάλεσαν το κλείσιμο πολυάριθμων σπιτιών, αγροκτημάτων και επιχειρήσεων. Καθώς το δημόσιο χρέος κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω, φαίνεται ότι βαδίζουμε προς μια νέα οικονομική αναστάτωση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ για την ενημέρωση σχετικά με την οικονομία.
Σημάδι του θηρίου ή θρησκευτικές πράξεις χειραγώγησης;
Καθένας μπορεί να λάβει μια επίσημη επιστολή από τη διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης που βεβαιώνει ότι το IRS έχει δικαιοδοσία επί της Κοινωνικής Ασφάλισης. Το IRS είναι απλά μια εταιρία που χρησιμοποιείται για την επιστροφή της περιουσίας των Αμερικανών στο Federal Reserve που ανήκει στους διεθνείς γκάνκστερ-τραπεζίτες. Η εταιρεία είναι γνωστή ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχει καν έδρα την Ουάσιγκτον, DC. Εχει εδρα τη Βαλτιμόρη, Μέρυλαντ και δεν έχει καν προνόμιο κυβερνητική θεσμοθέτησης .
Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορείτε να πάρετε κάποια θέση εργασίας, να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, ασφάλεια, άδεια οδήγησης, άδεια κυνηγίου ή ψαρέματος χωρίς αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να ζήσετε , να ταξιδεύσετε, να αγοράσετε ή πωλήσετε χωρίς αυτόν τον αριθμό. Παρότι δεν είμαι χριστιανός και θεοσεβούμενος ενώ έχεις να κάνεις με σιωνιστές πρέπει να το λάβεις υπ’ όψιν, διότι συμπτωματικά(Wink το Κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης αναφέρει ότι το σημάδι του θηρίου είναι ένας αριθμός χωρίς το οποίο δεν μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει. Είναι αυτό το «σημάδι του θηρίου» ή θρησκευτική χειραγώγηση από την πλευρά των δυνάμεων που υπάρχουν ; Απλούστατα κάνουν το παν για να ελέγξουν πλήρως τη ζωή μας . Αλλά ματαιοπονούν. Εστω και μια φωνή να μείνει ελεύθερη θα τους τινάξει το ολοκληρωτικό οικοδόμημα στον αέρα.
Κατά τη διάρκεια της Συντακτικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων χρησιμοποιούνται οι λέξεις «απόρριψε τους λογαριασμούς επί πιστώσει» όταν πρόκειται για την έκδοση του χαρτονομίσματος . Το γεγονός ότι οι συντάκτες του Συντάγματος ήταν τόσο άκαμπτοι για την απαγόρευση της εκτύπωσης του νομίσματος σε χαρτί όπου ένας από τους αντιπροσώπους, ο George Reed του Delaware, αναφώνησε ότι αν έβαζαν τις λέξεις » απορρίπτουν τους λογαριασμούς της πίστωσης(=τα χαρτονομίσματα)» στο Σύνταγμα, θα ήταν «, ωσάν να προειδοποιούσαν για το σήμα του θηρίου στην Αποκάλυψη!» ΚΛΙΚ ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στο άρθρο του με τίτλο « Σημάδι του Θηρίου από το American Bar Association; «
Τι μπορώ να κάνω γι ‘αυτό;
1. Μορφωθείτε: Το πρώτο πράγμα που ο καθένας μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνουμε είναι να σπουδάσουμε το θέμα. Το βιβλίο «ECONOMIC SOLUTIONS»(οικονομικές λύσεις) είναι ένα καλό βιβλίο για να ξεκινήσετε. Μια άλλη πηγή είναι « A PLEA FOR THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES by by George Bancroft (έκκληση για ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ από τον Γιώργιο Bancroft). Ένα άλλο βιβλίο που ένθερμα συνιστούμε είναι το βιβλίο για την ίδρυση της Federal Reserve «THE CREATURE FROM JEKYLL ISLAND by G. Edward Griffin» ( Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΖΕΚΙΛ του Γ. Edward Griffin. )
2. Υπάρχουν κάποια μεγάλα βίντεο που πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της απάτης και το σχέδιο των διεθνών τραπεζιτών για μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν μια ταινία παρά να διαβάσουν ένα βιβλίο. Κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για δωρεάν βίντεο τεκμηρίωσης της Federal Reserve της απάτης και για άλλα συναφή θέματα.
3. Ξεκινήστε τη χρήση Αμερικανικών κερμάτων όσο μπορείτε για να αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες, διότι δεν αποτελούν μέρος του συστήματος της Federal Reserve . Κέρματα νικελίου-χαλκού είναι εντάξει, αλλά χρυσά και ασημένια νομίσματα είναι πολύ καλύτερα. Θυμηθείτε τι είπε ο Andrew Williams, εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Αυτός δήλωσε σχετικά με τα χαρτονομίσματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ :
«Δεν υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται με τα χαρτονομίσματα της Federal Reserve . Τα μέρη που εισέρχονται σε μια συναλλαγή μπορεί να καθορίσουν οποιοδήποτε μέσο ανταλλαγής συμφωνήσουν.»
«Σε μια εποχή καθολικής εξαπάτησης, το να λές την αλήθεια θεωρείται επαναστατική πράξη.» George Orwell
(Πληροφορίες ελήφθησαν από το Άρθρο του Lanny Messinger, webmaster αυτής της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος)
Οικονομική κατάσταση του κράτους (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ): Η Ομοσπονδιακή Bailouts Reserve
Οικονομική κατάσταση του κράτους (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ): Υπάρχει χρυσός στο Φορτ Νοξ;
Χρηματοοικονομική ευρωστία της Φυλής (τρίτο μέρος): Η ομάδα Bilderberg
Κάντε κλικ στο banner παρακάτω για βίντεο πληροφορίες σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και της IRS:
(Παρακαλώ στείλτε email στο σύνδεσμο προς αυτή τη σελίδα σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Αυτό το άρθρο μπορεί να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί μόνο υπό τους όρους 1) ότι είναι δωρεάν 2) ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται στο σύνολό της χωρίς καμία απολύτως αλλαγές και 3) ότι όποιος θέλει να δημοσιεύσει αυτό το άρθρο σε δικτυακό τόπο, πρέπει προηγουμένως να λάβει άδεια από Webmaster@HealthFreedom.info και 4), περιλαμβάνει μια σύνδεση με http://www.HealthFreedom.info . Ευχαριστούμε!)
Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ
Ο Εβραίος πάσχει από την σχιζοφρένεια του Ταλμούδ και της Παλαιάς Διαθήκης στα οποία πιστεύει. Τι είδους θεός είναι αυτός που δίνει εντολές να σκοτώνουν άλλους μη Ιουδαίους; Να βιάζουν τις γυναίκες τους, να διαρπάζουν τις περιουσίες τους, διότι ενεργούν εξ ονόματος του ; Για ποια δημοκρατία μας μιλούν; Και σαν να μην έφθανε αυτό έχουν και το μέσον του ραββίνου να ξεπλένουν κάθε τους αμάρτημα με μια προσευχή κάθε χρόνο. Κατά τους ψυχιάτρους τα άτομα με τέτοια ψυχοπαθολογικά σύνδρομα δεν εμφορούνται από ένδειξη ανωτερότητος. Αντίθετα πρόκειται για φόβο και έλλειψη αγάπης. Η έλλειψη της αγάπης είναι αποτέλεσμα των μονοθειστικών θρησκειών , οι οποίες προσπαθούν δια της βίας και με εντολές του Μεσσία με το «αγαπάτε αλλήλους» και το «αν ραπιστείς στρέψε και την άλλη παριά»να δημιουργήσουν το αίσθημα της αγάπης . Ποιος όμως είναι ο Μεσσίας; Είναι ο Ισραήλ και ο Εβραικός λαός , οι λεπροί και διωγμένοι από την Αίγυπτο , οι περιπλανώμενοι και νομάδες , οι εκτός νόμου, οι σαράφηδες και αργυραμοιβοί, οι συμμορίτες στα περάσματα των ποταμών, αλλά και οι σημερινοί μεγαλοτραπεζίτες , οι χρυσοκάνθαροι και οι πλουτοκράτες που έχουν στεγνώσει την αγορά από το χρήμα για να ρίξουν τους λαούς στην λιμοκτονία, την χρεωκοπία, την μιζέρια , την διάλυση και την καταστροφή. Οι Εβραίοι πιστεύουν στους κλέφτες και απατεώνες και μας έκαναν και εμάς να πιστεύουμε σ’ αυτούς που μας ληστεύουν και μας αιματοκυλλούν. Γιατί ασφαλώς λίγοι γνωρίζουν ότι ο Πρώτος , Δεύτερος , Ψυχρός Πόλεμος και ο τοιούτος κατά της Τρομοκρατίας είναι δικό τους έργο. Όπως δικό τους έργο είναι και όλοι οι τοπικοί πόλεμοι, οι κρίσεις και οι εξοπλισμοί που φορτώνουν στις χώρες σαν «ασφάλιστρο για να μην τους σπάσουν το μαγαζί» οι διεθνείς γκάνκστερς .
Το εθνικό κράτος ενώ έχει απαλλοτριώσει την εθνική κυριαρχία αυτό παραμένει τοπικός χωροφύλακας για τους πολίτες του για να επιβάλει τις αποφάσεις της διεθνούς εξουσίας, προς όφελος φυσικά του κεφάλαιου.
Το περιβάλλον έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από την βουλιμική κερδοσκοπία της «συμμορίας των τραπεζιτων», που το αντιμετωπίζει σαν αναλώσιμο υλικό! Τα συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα καταργήθηκαν στην πράξη.
Το Κύμα θα φάει το Βράχο.
Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ συμβαίνουν -τηρουμένων των αναλογιών – και στην Ελλάδα και όχι μόνον. Οι Εβραικές βδέλλες με τις νομισματοπιστωτικές κρίσεις, με τον πληθωρισμό και αποπληθωρισμό, με τον υπερδανεισμό και την στέρηση της χρηματοδότησης προσπαθούν να εξαγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί τα πάντα. Σίγουρα δεν θα μας αφήσουν τίποτε αν δεν αντισταθούμε. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή αυτοί είναι άριστα οργανωμένοι και έχουν καθορίσει στόχους εδώ και αιώνες που τους επιδιώκουν. Εμείς αντίθετα είμαστε ανίκανοι να οργανωθούμε γιατί στη σημερινή χώρα μας επικρατούν μόνο οι Εφιάλτες. Ένας ικανός και δραστήριος πολίτης θα απομονωθεί, θα καταδιωχθεί και δεν αποκλείεται να θανατωθεί. Τα κατεστημένα μας είναι απόλυτα εξηρτημένα από αυτούς που αναφέρεις. Δεν έχει ο Όλυμπος θεούς ούτε λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχει η μάνα Γη σκυφτούς για το χαράτσι, οκνοί, σκυφτοί που δεν κατανούν τη θεία τραχειά της γλώσσα ,των Ευρωπαίων περίγελλοι και των Αρχαίων παλιάτσοι. Τι οφείλουμε να κάνουμε; Αγώνα ενάντια στην δουλικότητα, ενάντια στην αμάθεια, ενάντια στην εξάρτηση. Να γίνουμε μπροστάρηδες και να αφιερώσουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας σε ότι πρεσβεύουμε για να πετύχουμε κάποτε τους στόχους που οφείλουμε να θέσουμε. Δεν φταίνε λοιπόν οι Εβραίου που μας κυβερνούν και μας ληστεύουν . Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και οι δικοί μας είναι υπηρέτες τους για να πετύχουν στις δουλειές τους εναντίον της χώρας μας. Ε,μείς τι κάνουμε;
Τώρα πιά είσθε αρκετά ενήμεροι για το βάθος και το πλάτος της Εβραικής συνωμοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο . Η αδυναμία τους έγκειται στο ότι αυτοί είναι μια ελαχιστοτάτη μειοψηφία , ενώ εμείς είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. Επίσης αυτοί κατά κανόνα είναι αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι και αμαθέστατοι ,΄ενώ εμείς μπορεί να μην έχουμε χρήματα αλλά διαθέτουμε πνευματική καλλιέργεια και σοφία. Το ίδιο κέντρο ασκεί υπονομευτική διάβρωση στους διαχρονικούς ηθικούς θεσμούς της κοινωνίας διαβρώνοντας πρώτα τα ΜΜΕ, μετά τα σχολεία , μετά την οικογένεια και την κοινωνία και τέλος τα κράτη και τη δημοκρατία ήτοι : πορνογραφία, παιδεραστία, ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, υπαρξισμός , φεμινιστικό κίνημα, ψευδεπίγραφα κινήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα φιλειρηνικά , οικολογικά , αντιρατσιστικά, μηδενιστικά, αναρχικά κινήματα καθώς και αυτά υπέρ των μειονοτήτων, αμφισβήτησης της ιστορίας, της τέχνης, ακομη και της επιστημονικής λογικής και της καθιερωμένης λατρείας . Με όλα αυτά επιεδιώκουν να ρίξουν το ηθικό του λευκού και του μη Εβραίου ατόμου και να τον κάνουν να αδρανήσει και να δεχθεί το ζυγό , δημιουργώντας του συνεχή αδιέξοδα ώστε να μην έχει άλλη επιλογή και διάθεση για αγώνα.
Η Εβραική υπονόμευση και αποσταθεροποίση υπήρξε λίαν επιτυχής στην Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία και σε πλείστες άλλες χώρες ως σήμερον , μεταβάλλοντας τον κόσμο σε σωρούς ερειπίων και απαξιώνοντας όλες τις ιδέες σαν μολυσμένες από την απληστεία τους να τις εκμεταλλευθούν και να τις μειώσουν για να κερδοσκοπήσουν. Και βεβαίως ο πρώτος τους στόχος ήσαν οι αρχαίοι Ελληνες σοφοί , οι οποίοι έγιναν στόχος σφοδρών επιθέσεων και αμφισβητήσεως.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που πίστεψαν στην Οκτωβριανή Επανάσταση η οποία στοίχισε αρκετά εκατομμύρια θύματα με την υποκίνηση των Εβραίων κομισαρίων. Η Μπολσεβίκικη επανάσταση ήτο έργο Εβραίων και κατά τη μετασταλινική περίοδο ελέγχθηκε από τον Nelson Rockefeller, οποίος υπήρξε ο κορυφέος σύμβουλος και του Franklin Roosevelt’s. Η λέξη μπολσεβίκος στις ΗΠΑταυτίσθηκε με αυτή του Εβραίου. Εκείνα τα χρόνια της Μακαρθικής υστερίας οι Εβραίοι δημιουργούσαν το κράτος του Ισραήλ με την γενοκτονία των Παλαιστινίων. Αλλά ουδείς από τους ‘goyim’ αντελήφθη το έγκλημα,΄ουδείς άκουσε τίποτα.
Η Συνεταιριστική Κοινωνία
Ο 21ος αιώνας κυριαρχείται από την κοινωνική και ηθική απαξίωση του κράτους και των δομών του, συνολικά όλου του συστήματος αξιών του καπιταλισμού. Οι θρησκείες τα πολιτικά κόμματα και οι διεθνείς θεσμοί έχουν απαξιωθεί . Εκτός από το κοινοβούλιο και τη «δημοκρατία» έχουν απαξιωθεί όλοι οι θεσμοί. Τούτο είναι επιλογή της Μαύρης Χειρός για να επιβάλει την παγκόσμια δικτατορία. Όμως επειδή τα κενά τα αντιπαθεί η φύση στη θέση των γραφειοκρατικών δομών του καπιταλισμού ανθίζει ο συνεταιριστικός θεσμός των ανθρώπων της παραγωγής που ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν κάτω από όλες τις καταστάσεις ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Είναι οι απλοί άνθρωποι του μόχθου που και όταν οι δεινόσαυροι καπιταλιστές και πλουτοκράτες θα πάψουν να υπάρχουν αυτοί θα μοχθούν για μια καλύτερη κοινωνία.
ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΥΡΗ
Μόνον αν κάνουμε τη ζωή στους δισεκατομμυριούχους μαύρη ,σ’ αυτούς που ελέγχουν τις κυβερνήσεις -μαριονέττες και την παγκόσμια οικονομία, είναι δυνατόν να επέλθει αλλαγή για την πλειονότητα. Μόνον αν σταματήσει αυτή η προκλητική , άνιση και άδικη συσσώρευση πλούτου σε ελάχιστους είναι δυνατόν να βελτιωθεί ο κόσμος. Διότι έχει παρατηρηθεί ότι από χρόνο σε χρόνο ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ του 1% των κροίσων και του 99% των λοιπών ατόμων. Η αλματώδης αυτή αύξηση του πλούτου των κροίσων έχει ως αποτέλεσμα να στεγνώνει την πραγματική οικονομία προς μέγιστη ζημία του λαού. Επομένως πρέπει να ανατραπεί αυτή η κραυγαλέα ανισότης και να πάμε στην εποχή -όχι της ισότητος- αλλά της εποχής που το χρήμα δεν θα έχει τη σημερινή του σημασία, της συσσωρεύσεως, της προκλητικής επιδείξεως και της χρησιμοποιήσεως του ως μέσον κερδοσκοπίας. Μόνον όταν γίνει δύσκολη η ζωή της ελίτ του χρήματος θα αποφασίσουν να παραδώσουν μέρος του πλούτου τους για να βρουν και πάλι μια ήρεμη ζωή. Ποιοι όμως λογίζονται πλούσιοι; Όχι ασφαλώς αυτοί που μπορούν και αγοράζουν ένα ακριβό ρολόι , ή να πάνε το καλοκαίρι σε κάποιο νησί για διακοπές, ή έστω αυτοί που έχουν ένα εξοχικό σπιτάκι. Πλούσιοι πρέπει να λογίζονται αυτοί που δαπανούν άνω των 200.000 Ευρώ το χρόνο και μπορούν να αγοράζουν πύργους, κότερα, αεροπλάνα, σπίτια στις ακριβότερες περιοχές , να στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα σχολεία , να έχουν την καλύτερη περίθαλψη, να διαθέτουν ιδιωτική αστυνομία για ασφάλεια , να ταξιδεύουν χάριν αναψυχής σε όλο τον πλανήτη κ.ο.κ.
Σκεφθείτε λοιπόν αν μπροστά στη βίλα του ή στο εξοχικό του Α’ ή του Β’ κροίσου συγκεντρωνετο κόσμος αποφασισμένος να του εμποδίσει την είσοδο και την έξοδο. Πόσο ασφαλής και ευτυχισμένος θα ήτο; Η αν όποτε τον συναντούσαν οι πολίτες τον προπηλάκιζαν αγρίως -όπως κάνουν τώρα στους υπηρέτες τους πολιτικούς- πόσο δυστυχισμένοι θα ήσαν; Η τέλος αν υπήρχε κάποιο πατριωτικό , λαϊκό και επαναστατικό συμβούλιο και τους υποχρέωνε ή να παραχωρήσουν μέρος της περιουσίας τους ή να εξωστρακισθούν όπως στην αρχαία Αθήνα. Τι θα προτιμούσαν. Μην νομίζετε ότι τέτοια μέτρα είναι πρωτόγνωρα στον κόσμο. Αυτά εφαρμόσθηκαν από τον Σόλωνα( 639 – 559 π.Χ.) [Ο Σόλων ήταν σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής και ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ανήκε σε πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια, η οποία καταγόταν από τη γενιά του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Τα νομοθετικά μέτρα του Σόλωνα ήταν πολύ τολμηρά, αλλά και δραστικά και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της κρίσης που κλήθηκαν να θεραπεύσουν. Βασίζονταν στην αρχή της δίκαιης ανισότητας και όχι της απόλυτης ισότητας, ενώ επιδίωκαν να αποτρέψουν την εμφύλια διαμάχη και τη διάλυση της πολιτικής κοινότητας της Αθήνας διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή , την διαστρωμάτωση και την προβολή αυτής της διαστρωμάτωσης στη νομή της εξουσίας.: Καθόρισε τα αξιώματα τα οποία μπορούσε κάποιος να ασκεί, με κριτήριο τη τάξη στην οποία ανήκε, και όπου κατατασσόταν βάσει του εισοδήματος του (και ειδικότερα της φοροδοτικής του ικανότητας). Ως Ταμίες μπορούσαν να υπηρετήσουν μόνο πολίτες της ανώτατης τάξης, ενώ οι πολίτες της κατώτατης τάξης είχαν μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην εκκλησία του δήμου. (Αριστοτέλης, εκδοση 200Cool Τα μέτρα του αποσκοπούσαν στην παύση της εξάρτησης των ακτημόνων από την αγροτική οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας για την απορρόφηση αυτών των ακτημόνων, τους οποίους ο Σόλων προσπάθησε και ως ένα βαθμό κατάφερε να προφυλάξει από την πλήρη εξαθλίωση. Με τα μέτρα του ενισχύθηκαν οι μικρομεσαίοι αγρότες, αλλά και όσοι ασκούσαν κάποιο επάγγελμα εκτός της γεωργίας. Απαλείφθηκαν τα στεγανά της καταγωγής, που εμπόδιζαν αυτούς που πλούτιζαν από κάποιο επάγγελμα να ανέλθουν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις, να γίνουν πολίτες και να αναλάβουν αξιώματα.
Μέτρα επανόρθωσης (σεισάχθεια, από το σείω που σημαίνει αφαιρώ και το άχθος που σημαίνει βάρος):
o κατάργησε τα υφιστάμενα χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες και προς το δημόσιο,
o απελευθέρωσε όσους Αθηναίους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην πόλη όσους εν τω μεταξύ είχαν μεταπωληθεί στο εξωτερικό. Για ξένους δούλους δεν γίνεται λόγος στις πηγές. Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο,
o κατάργησε το δανεισμό με εγγύηση το σώμα (προσωπική ελευθερία) του δανειολήπτη και των μελών της οικογένειάς του. Είναι επίσης πιθανό ότι
o αμνήστευσε τα αδικήματα που επέφεραν στέρηση πολιτικών ]
Θα μου πείτε ότι τότε οι Έλληνες ήσαν πολίτες και συναισθανόντουσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία και τον εαυτόν τους, ενώ σήμερα είναι δούλοι του θεού, του δεσπότη, του τραπεζίτη και του μεγαλοκαρχαρία.
Όταν ακόμη ανεχόμαστε για πρωθυπουργό τον διορισμένο από το ΔΝΤ και την τρόικα για να λεηλατήσει τον Ελληνικό λαό και να εξαφανίσει τους μικρομεσαίους , τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Η σημερινή φορολογία ενώ πίνει το αίμα των φτωχών και μικρομεσαίων, αφήνει ανέπαφους τους κροίσους , διότι αυτοί διορίζουν τις κυβερνήσεις και αυτοί φτιάχνουν κατά πως τους βολεύει τα φορολογικά μέτρα , τις συμβάσεις και τη διανομή της κρατικής πίττας . Επομένως ας μην αναμένουμε βελτίωση εκ των άνω , δηλαδή από την κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο. Μόνον αν ο λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του και κάνει το βίο αβίωτο στους κροίσους , θα ξεπεταχτεί -κάποιος νέος «Σόλων» από αυτούς τους ισχυρούς ή τα παιδιά τους – και θα κάνει τις δέουσες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό , οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που σήμερα δεν λειτουργούν και βρίσκονται σε αδιέξοδα και παρακμή. Επομένως από το Χάος θα πάμε στις αλλαγές και στην τάξη και όχι το αντίθετο. Από το Χάος θα πάμε στην Νέα Εποχή της Γνώσης και του Πολιτισμού. Και αυτό θα γίνει όταν πεισθούν οι μεγάλο-κροίσοι ότι δεν κινδυνεύουν μόνον τα υλικά τους πράγματα αλλά και η ίδια η ζωή τους. Όσο αυτοί ζουν ασφαλείς, απολαμβάνουν ανενόχλητοι τα πλούτη τους και είναι σίγουροι ότι το ποίμνιο βελάζει στο μαντρί των πολιτικών απατεώνων δεν ανησυχούν . Όσο το ποίμνιο βόσκει αδιαμαρτύρητα στην έρημο την λιτότητα, ανεργία, την βαρύτατη φορολογία, την έλλειψη παιδείας, υγείας, ασφάλισης , ότι είναι παραδομένο στο έγκλημα , στους πολέμους για κάποιον φανταστικό Μπιν- Λάντεν , τότε ποτέ δεν θα κάνουν παραχωρήσεις. Οι κροίσοι έχουν όνομα και δεν είναι ο «κακός καπιταλισμός» όπως λέγει το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα συγκεκριμένα ονόματα σε κάθε κράτος να βρούμε και να τους κάνουμε τη «ζωή πατίνι», όπως λέει και ο λαός., μέχρις να ενδώσουν. Αλλά για να φθάσουμε σ’ αυτούς πρέπει πρώτα να ξεπετάξουμε το σάπιο, διεφθαρμένο και υπηρετικό πολιτικό σύστημα στην ψωροελίτ. Μόνον αν φύγει αυτή κατ’ επίφασιν δημοκρατική τους ασπίδα και μείνουν γυμνοί ενώπιον του λαού θα παραχωρήσουν μέρος από τα μυθώδη πλούτη τους για να σώσουν τα υπόλοιπα και τα κεφάλια τους. Ο καιρός γαρ εγγύς!!!
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος επιβάλλεται η θέσπιση και επιβολή παγκοσμίως και εν Ελλάδι μέτρων για την εκτόνωση της κρίσεως και την επικράτηση πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής:
1/ Καθιέρωση ενός δικαιοτέρου και ορθολογικού συστήματος με ατομικές ελευθερίες και ατομική πρωτοβουλία που να μην θίγονται τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των κατοίκων της Γης.
2/ Στροφή στην πραγματική οικονομία και κατάργηση των κλεπτοκρατικών μεθόδων και πρακτικών της Νομισματικής και χρηματιστηριακής οικονομίας.
3/ Διάσπαση των Πολυεθνικών Ομίλων ανάλογα με την έδρα δραστηριοποιήσεως των και βαρυτάτη φορολογία τούτων .
4/ Απαγόρευση και κλείσιμο ΟΛΩΝ των Παράκτιων Εταιρειών(off shore)
5/ Δήμευση του πλούτου ιδιώτών πέραν ενός λογικού ορίου (λ.χ μονοψήφιου αριθμού εκατομμυρίου δολαρίων ή Ευρώ)
6/ Εφαρμογή της Αμεσης Δημοκρατίας και επαναφορά του θεσμού του εξωστρακισμόύ των μεγα-κροίσων, των τραπεζιτών-γκάνκστερς, των επαγγελματιών πολιτικών-γκάνκστερς , καθώς και των χρυσοκάνθαρων-κλεπτών, απατεώνων και διεφθαρμένων προσώπων με παράλληλη δήμευση των περιουσιών τους.
7/ Λογοδοσία των υπευθύνων της παρούσης κρίσεως, ή παρομοίων κρίσεων ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου Οικονομικών Εγκλημαάτων. Οι υπεύθυνοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητος να δικασθούν από το παγκόσμιο δικαστήριο.
8/ Λήψη μέτρων(δημιουργία Ταμείου) για το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Πλούσιων-Φτωχών, Βορά-Νότου,
9/ Διάλυση των κλεπτοκρατικών οργανισμών αξιολογήσεων και των επιθετικών ταμείων αμοιβαίων κεφαλαίων.
10 / Επαναφορά της Federal Reserve Bank στο Αμερικανικό Κράτος , λογοδοσία των προέδρων και μελών του Federal Reserve Board και δήμευση των περιουσιών τους. Κατά τον ίδιο τρόπο κρατικοποίηση των τραπεζών σε όλες τις χώρες και θέσπιση νέων θεσμών λειτουργίας των Χρηματιστηρίων και της Αγοράς.
11/ Απελευθέρωση των λαών από το ζυγό των τριών Αβρααμικών θρησκειών( Βίβλου, Ταλμούδ, Κορανίου κ.α) και διαχωρισμός κράτους και εκκλησιών, με παράλληληλη προβολή του Ελληνικού Πνεύματος και της Ελληνικής Φιλοσοφίας και Γραμματείας .
12/ Τέλος ΑΠΟΕΒΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ του παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού , πνευματικού και πληροφοριακού συστήματος .
Η οποιαδήποτε αλλαγή προς το καλύτερο μπορεί να γίνει μόνον με την ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ του κόσμου με την διάδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και την εισαγωγή στην Παιδεία της Ελληνικής Γραμματείας και Φιλοσοφίας.
ΠΗΓΗ…http://amphiktyon.blogspot.com/
http://apollonios.pblogs.gr/

ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters