Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; -ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ»


Αρκετοί προφανώς θα είναι αυτοί που θα διαφωνήσουν με την άποψη πως ο κόσμος μας μπορεί να δημιουργήθηκε από κάποιον Λογικό Νου (Θεό?). Όμως τα πάντα στη φύση λειτουργούν στηριγμένα σε μαθηματικές δομές, οι οποίες φυσικά προϋποθέτουν την ύπαρξη Λογικής. Η Λογική υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου Νου και ο Νους φυσικά σε κάποιον ανήκει… Άλλωστε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα βασικό αξίωμα: «Ποτέ το άννοο (το άνευ νου) δεν δημιουργεί το έννοο (το έχων νου)».Προκειμένου λοιπόν να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα «Ποιος θεός έφτιαξε τον κόσμο που ζούμε;», θα πρέπει να ανατρέξουμε σε κάποια αρχαία κείμενα, ώστε να κάνουμε μια συρραφή στοιχείων για να σκιαγραφήσουμε την εικόνα του δημιουργού μας.

1ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

Πλωτίνος Ένν. V,IV1 – Πρόκλου Πλάτωνος Θεολογικά II-Ψ- Διονυσίου Αεροπαγ.π. θείων ονομάτων. Δι’ ανάλογον αντίληψιν περί πρώτης αρχής βλ. Ιάμβλ. π. μυστ. VIII,2
«Πριν από αυτούς που υπάρχουν πραγματικά, και πριν από όλους τους άρχοντες, (όλες τις αρχές/ξεκινήματα/δημιουργίες) Υπάρχει Ένας Θεός, Προηγούμενος από τον Πρώτο θεό και βασιλιά, διαμένοντας ακίνητος μέσα στην μοναδικότητα της Ενότητάς Του. Διότι ούτε κάτι κατανοητό περί αυτού ακολουθεί, ούτε κάποιο άλλο παράδειγμα υπάρχει για τον Αυτο-πάτορα, Αυτο-γέννητο Θεό, τον πραγματικά Αγαθό. Διότι (Είναι) Μεγαλύτερος και Πρώτος και πηγή όλων και βάση-αρχή των πρώτων νοούμενων ιδεών -των αρχετύπων- όλων.
Και από Αυτόν τον (Πρώτον) Έναν, ένας (Δεύτερος) αυτούσιος θεός επρόβαλε, αυτάρκης και αυτεξούσιος. Διότι αυτός (ο Δεύτερος) και αρχή είναι, και θεός άλλων (υποδεέστερων) θεών, Μονάδα και αυτός (ο Δεύτερος) από τον Πρώτο πηγάζων και από την ίδια ουσία.»

Άρα εδώ έχουμε την πληροφορία για την ύπαρξη ενός Πρώτου/Βασιλιά Θεού, πηγή άλλων υποδεέστερων δυνάμεων/θεοτήτων, ο οποίος όμως πήγασε/πρόβαλε από κάποιον Άλλο μεγαλύτερο και Πρώτο και Αυτο-γέννητο.


Κάποια επιπλέον στοιχεία μας επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη:

2ο  ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
ΚROLL 33 - PLACES 185 - Πρ, Τιμ. 249 Β, 256 Α  «Ότι ο ήλιος εγεννήθη ως τα άλλα υπό του δευτέρου νου χρόνου, χρόνον αποκληθέντα».

3ο  ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΣ Α «§8. Και εγώ του είπα: Από πού προέρχονται τα στοιχεία τούτα της φύσης; Και εκείνος μου απάντησε ξανά. Από τη θεία Βούληση που έλαβε τη μορφή του Λόγου και είδε τον καλό κόσμο (του 1ου Θεού και της 1ης Δημιουργίας) και τον μιμήθηκε, δημιουργώντας κόσμο με τα δικά της στοιχεία και τα δικά της δημιουργήματα, τις ψυχές».

4ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
ΠΛΑΤΩΝ ‘ΤΙΜΑΙΟΣ’ (V, 29a2-29b2): «Εάν βέβαια είναι ωραίος ο κόσμος αυτός, και ο Δημιουργός αγαθός, είναι φανερό ότι ο πλάστης απέβλεπε προς το αιώνιο (το αμετάβλητο). …Και εφ’ όσον αυτά υπάρχουν κατ’ αυτόν τον τρόπον, κατ’ απόλυτο ανάγκη, αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι εικόνα κάποιου άλλου. Το βασικότερο λοιπόν καθήκον παντός ερευνητού είναι να ξεκινά από την φυσική αρχή».


Ας δούμε όμως πώς αυτός το Δεύτερος Θεός Δημιουργός, έφτιαξε τον κόσμο μας:

5ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
Απόσπασμα από σχόλιο του Πρόκλου (στον τιμαιο d) Ομιλεί περί αιώνος
«…Αφ’ ου δηλαδή, έδρεψεν εντελώς μόνος δια τον εαυτόν του ‘το άνθος του νου’ εκ της Πατρικής Δυνάμεως, δύναται να νοεί τον Πατρικόν Νουν και να παραδίδει τον Νουν εις όλας τας πηγάς και αρχάς και να περιδινεί τον άοκνον στρόβιλον και να μένει πάντοτε εν αυτώ».
Εμφανίζεται δηλαδή αυτός ο Δεύτερος Νους/Θεός ‒με κάποιο τρόπο‒ να αρπάζει Ιερά Στοιχεία από τον Πατέρα Του, προκειμένου να λειτουργήσει την δική του δημιουργία.


Αν ανατρέξουμε στο Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα διαπιστώσουμε ότι ο Ευαγγελιστής είναι περισσότερο επικριτικός μαζί του, αφού τον κατηγορεί πως «αυτοκλήθηκε θεός»:

6ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
«Αυτοκλήθηκε λοιπόν θεός και δεν εμπιστευόταν τον χώρο απ’ όπου προήλθε».


Ας δούμε όμως τώρα με ποιο τρόπο αυτός ο Δεύτερος Δημιουργός Νους, έθεσε σε λειτουργία την δημιουργία Του:

7ο ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
‘ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΕΦ. 1§11 «Ο δε Δεύτερος Δημιουργός Νους, ο περικλείων τους επτά κύκλους και τις δίνες των ριζών τους, μαζί με τον λόγο έστρεψε τα δημιουργήματά του, κι αυτά άρχισαν να περιστρέφονται από μια αόριστη αρχή, προς ένα απέραντο τέλος». (Το Α και το Ω)


Η Λογική δημιουργία του κόσμου μας ανήκει στον Λόγο (Λογική). Έτσι περνάμε σε ένα νέο κεφάλαιο για να αναλύσουμε αυτόν τον Λόγο του Δεύτερου Δημιουργού Νου. Αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι αυτός ο Δεύτερος Δημιουργός Νους  (Θεός) «αει γεωμετρεί» τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε τον  Λόγο Του, ως κλάσμα:


 Ο Λόγος/κλάσμα = Διαίρεση (ο λόγος του κλάσματος), σχάση, διαχωρισμός.

Τα Αρχαία Ελληνικά ήταν πάντα ένας κώδικας που κάθε σύμβολο/γράμμα ακόμη και λέξη, έκρυβε κωδικοποιημένα μηνύματα. Έτσι όπως η λέξη Θεός αρχίζει από το συμβολικό γράμμα Θ που είναι το σύμβολο του κόσμου μας σαν ένας κύκλος/αυγό [Ο] όπου μέσα του περιέχει το θείο σπέρμα [ʘ], έτσι και το πρώτο γράμμα της λέξης Λόγος δηλώνει με το σχήμα του ακριβώς αυτή τη σχάση/διαίρεση, με τη δημιουργία των δύο σκελών (Λ) του Λάμδα, σχηματίζοντας το σχήμα μιας ταλάντωσης (Λ). Αλλά και αν ακόμη ανατρέξουμε στην Αγγλική λέξη Word = Λόγος, πάλι διακρίνουμε στο πρώτο γράμμα της λέξης το σύμβολο της ταλάντωσης (W).

Ο Λόγος του Θεού λοιπόν δηλώνει τη δημιουργία της διττότητας, η οποία κυριαρχεί στον κόσμο μας.
Η διττότητα απαρτίζεται από τους δύο πόλους της: τον θετικό και τον αρνητικό.

Τα δύο σκέλη του Λ αντιστοιχούν σ’ αυτές στις δύο θέσεις, οι οποίες διαφορετικά εκφράζουν το «καλό» και το «κακό» του κόσμου μας.

Ανάμεσα στα δύο άκρα/πόλους του Λόγου, εκδηλώνεται η Ταλάντωση η οποία προσπαθεί να συνενώσει το ένα άκρο (+) με το άλλο (-) φέροντας την εναλλαγή. Έτσι, η Ταλάντωση καταλήγει να είναι η κυρίαρχη αρχή του κόσμου μας.ΠΛΑΤΩΝ ‘ΤΙΜΑΙΟΣ’ (ΧΙΧ 52d4-53): «Η δε τροφός της δημιουργίας, η οποία υγραίνεται και πυρακτούται και δέχεται τις μορφές της γης και του αέρος και δέχεται όλες τις συνακόλουθες μεταβολές που υφίστανται αυτά, με συνέπεια να φαίνεται ποικίλη στην όψη. … Ταλαντευόμενη όμως ανωμάλως προς όλες τις κατευθύνσεις συμβαίνει να σείεται η ίδια από τις ευρισκόμενες μέσα της δυνάμεις, και καθώς εκείνη κινείται, να σείει πάλι αντιστοίχως εκείνα. Τα δε στοιχεία εκείνα καθώς κινούνται άλλα προς τα εδώ και άλλα προς τα εκεί μεταφερόμενα, διαχωρίζονται, όπως ακριβώς τα κοσκινιζόμενα κατά τη διαδικασία του καθαρισμού του σίτου».

****
Οι επιστήμονες σήμερα έχουν ανακαλύψει πως τα πάντα ταλαντώνονται. Από το φως που το χαρακτηρίζουν ως μια ταλάντωση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, τα ηλεκτρόνια των ατόμων [Louis de Broglie (1892-1987)], έως και τα νετρίνα των ηλεκτρονίων. Άλλωστε η θεωρία των κβαντικών χορδών θεωρεί τα θεμελιώδη συστατικά του σύμπαντος, όχι σαν σωματίδια, αλλά σαν χορδές. Αυτές οι ελεύθερες χορδές δονούνται (ταλαντώνονται). Οι διαφορετικοί τρόποι δόνησης (ταλάντωσης) της χορδής, αντιπροσωπεύουν και τους διαφορετικούς τύπους των σωματιδίων».

Εκτός όμως από την ύλη, εξίσου ταλαντώνονται και τα συναισθήματα των ανθρώπων ανάμεσα στις ευχάριστες και δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις. Άλλωστε η άνασσα (=βασίλισσα) ανάσα, είναι μια ταλάντωση· με την εισπνοή στο ένα σκέλος και την εκπνοή στο άλλο.

Η ταλάντωση συμβολίζεται με το φίδι, επειδή η φυσική κίνηση του φιδιού είναι μια πολύ ξεκάθαρη κυματοειδής ταλάντωση.
Το φίδι είναι ένα σύμβολο που συναντάται πρωτίστως στη Χριστιανική Θρησκεία και ταυτίζεται με τον Εωσφόρο.

Άρα:  ταλάντωση = φίδι = Εωσφόρος
Έτσι καταλήγουμε πως ο Λόγος του Θεού Δημιουργού, γεννά πρωτίστως την ταλάντωση αυτού του κόσμου και ταυτίζεται με τον Εωσφόρο.

Και η Έλενα Μπλαβάτσκυ γράφει:
«Από την αρχαιότατη εποχή στη Αίγυπτο, η θεά της Μεγάλης Άρκτου και μητέρα του Χρόνου ήταν η Ζώσα Λέξη και ο Σεμπεκ-Κρόνος –του οποίου το αρχέτυπο ήταν ο Κροκόδειλος-Δράκοντας ή προ-πλανητική μορφή του Κρόνου– ονομαζόταν γιος και σύζυγος της. Αυτός ήταν η Λέξη-Λόγος της. …Το επτακέφαλο φίδι είχε περισσότερες από μια σημασίες στις Απόκρυφες διδασκαλίες. Είναι ο επτακέφαλος Δράκος, κάθε κεφάλι του οποίου είναι ένα αστέρι της Μικρής Άρκτου αλλά επίσης και κυρίως ο Όφις του Σκότους του οποίου τα επτά κεφάλια είναι οι επτά Λόγοι, οι αντανακλάσεις του ενός και πρώτου εκδηλωμένου Φωτός του συμπαντικού Λόγου».

Ας δούμε όμως ποιος είναι αυτός ο επτακέφαλος δράκος:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦ. ΙΒ§3 «Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά. …§9. Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην».

Έτσι με λύπη διαπιστώνουμε, ότι ο θεός που οι περισσότεροι άνθρωποι εν αγνοία τους λατρεύουν ‒ο Δημιουργός και άρχων αυτού του κόσμου‒ είναι ο εκπεσών (κλέφτης) Εωσφόρος, μια υποδεέστερη σκοτεινή θεότητα που αδυνατεί να παράξει αποκλειστικά το Αγαθό, επειδή διαθέτει μέσα του και το κακό. Γι’ αυτό κάποιοι διαπιστώνουν ότι ο υλικός άνθρωπος είναι παιδί/δημιούργημα ενός κατώτερου θεού… το δε υλικό σώμα (το δημιούργημα του Εωσφόρου) είναι η φυλακή του πραγματικού Ουράνιου Ανθρώπου.
Ο άνθρωπος όμως που αναζητά τον Αληθινό Θεό, θα πρέπει να γνωρίζει αυτή την «λεπτομέρεια» ‒η οποία ΣΚΟΠΙΜΩΣ αποκρύφτηκε‒ και να απευθύνεται για την πνευματική του λύτρωση στον Πρώτο Αυτο-γέννητο Πατέρα Θεό!

Περισσότερες πληροφορίες, αναλύσεις και αποδείξεις στο βιβλίο: «ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ»


πηγη

http://www.katohika.gr/2011/11/blog-post_764.html

Λίγα λόγια για τη μεγαλύτερη μηχανή παραγωγής χρέους ….το Ευρώ…

Πόσα Ελληνικά χαρτονομίσματα έχουμε στη τσέπη μας;
Για να δούμε πόσα Ελληνικά χαρτονομίσματα έχουμε στην τσέπη μας ;
Τι ;;;; δεν έχουμε αρκετά ;;;; μήπως όμως αυτά που έχουμε είναι τα περισσότερα Γερμανικά;;;
Διαβάστε με πολύ ΠΡΟΣΟΧΗ: :
Είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται ως ψίθυρος; Ότι έχουμε ήδη χρεοκοπήσει και δεν το γνωρίζουμε;
Μερικές αλήθειες για το Ευρώ, που ίσως να μη τις γνωρίζουμε, θα μας λύσουν πολλές απορίες!
Μας λένε ότι είμαστε όλοι στο ευρώ, άρα ούτε και “αυτούς” (τους Ευρωπαίους) τους συμφέρει να μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο ευρώ, όσο και αν αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό για ευνόητους λόγους.
Η κοινή ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (δηλαδή το EURO) έχει ως εκδότες τις κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή των χωρών που συμμετέχουν σ΄ αυτή (την Ευρωζώνη).
Η κάθε χώρα τυπώνει (για την ακρίβεια ..της τυπώνονται από την ΕΚΤ) όσα ευρώ (χαρτονομίσματα) δικαιολογούν το μέγεθος της και η πορεία της οικονομίας της. Αν κοιτάξουμε στα ευρώ που έχουμε στη τσέπη μας θα διαπιστώσουμε ότι μπροστά από τον αριθμό σειράς κάθε χαρτονομίσματος, υπάρχει ένα γράμμα. Αυτό υποδηλώνει τον εκδότη του τραπεζογραμματίου. Έτσι κάθε χώρα έχει το δικό της ευρώ. Η κωδικοποίηση αυτή έχει όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ( και στη φωτογραφία παραπάνω) :
Z
- 
Βέλγιο
Y
- 
Ελλάδα
X
- 
Γερμανία
W
- 
Δανία
V 
- 
Ισπανία
U
- 
Γαλλία
T
- 
Ιρλανδία
S
- 
Ιταλία
R
- 
Λουξεμβούργο
P
- 
Ολλανδία
N 
- 
Αυστρία
M 
- 
Πορτογαλία
L
- 
Φινλανδία
K
- 
Σουηδία
J 
- 
Ηνωμένο Βασίλειο
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η πληροφορία έχει κρατηθεί στο σκοτάδι. Οι πολιτικές και νομισματικές αρχές δεν θέλουν να την γνωρίζει ο απλός Ευρωπαίος πολίτης! Ένα άλλο (κατά πάσα πιθανότητα παραπλανητικό) στοιχείο είναι ότι το γράμμα-σύμβολο κάθε χώρας που αναγράφεται στα EURO που εκδίδει δεν έχει την παραμικρή σχέση με το αρχικό γράμμα του ονόματος της χώρας. Δηλαδή, γιατί η Γαλλία να μην είχε το F (France) αντί για το U που έχει και δεν λέει τίποτα στον απλό πολίτη. Ομοίως για την Γερμανία το G (Germany) αντί για το X που έχει.
Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θέλουν να ξέρουμε τι έχουμε μέσα στο πορτοφόλι μας. Γιατί όμως αυτή η επιδίωξη της άγνοιας; Η απάντηση είναι απλή και διαπιστώνεται με μια δοκιμή. Κάνουμε μια ανάληψη από ένα μηχάνημα αυτομάτου ανάληψης χρημάτων (ATM) οποιασδήποτε Τράπεζας. Τσεκάρουμε τους κωδικούς των χαρτονομισμάτων που μαςδίνει το μηχάνημα. Θα δούμε ότι σχεδόν όλοι οι κωδικοί είναι κωδικοί από άλλες χώρες. Ελάχιστα θα είναι τα ελληνικά, αν βέβαια υπάρχουν καθόλου. Κυρίως θα βρούμε γερμανικά (Χ) και ιταλικά (S) ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι κινούμαστε και ζούμε με ξένα χρήματα, δανεικά από άλλες χώρες. Αν δεν υπήρχε αυτό το οιονεί συνάλλαγμα, αντί για 1000 ευρώ, θα είχαμε στην τσέπη μας εκατό (100) ευρώ.Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ως χώρα οριστικά και αμετάκλητα. Και μας κρατάνε στη ζωή με δανεικά! Δηλαδή μας έχουν στον θάλαμο της «εντατικής»!
Γιατί, για να τυπωθούν νέα ελληνικά χαρτονομίσματα EURO πρέπει η οικονομία να αναπτύσσεται (ενώ εμείς έχουμε εισέλθει σε συνεχή ύφεση) ή η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας να κάνει άλματα (σ.σ: σενάριο επιστημονικής φαντασίας για εμάς).
Η σημασία που έχει ο κωδικός σε κάθε χαρτονόμισμα είναι απλή. Σε τυχόν διάσπαση της Ευρωζώνης, τα ευρώ θα μετατραπούν αμέσως στο αντίστοιχο, παλιό εθνικό νόμισμα της κάθε χώρας. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα μετατραπούν αυτόματα, εκείνη την Παρασκευή απόγευμα που θα μας ανακοινωθεί το μαντάτο. Και ως γνωστόν όλα αυτά γίνονται πάντα Παρασκευή απόγευμα που είναι κλειστά τα πάντα, ώστε από την Δευτέρα πρωϊ να αρχίζει η «νέα τάξη» πραγμάτων!
Οι Γερμανοί για παράδειγμα θα δεχτούν για μετατροπή σε μάρκα, στο νέο ισχυρό νόμισμα της Ευρώπης, μόνο όσα ευρώ έχουν το X μπροστά, οι Ιταλοί το S, οι Γάλλοι το U κ.λ.π. Τα άλλα χάσανε…… Θα είναι (τα Ελληνικά χαρτονομίσματα Ευρώ με το Υ) σαν τα κατοχικά νομίσματα!
Η ευρωζώνη το 2009.
Σήμερα, είναι το επίσημο νόμισμα σε 16 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων διαμερισμάτων, εδαφών και νησιών τα οποία είτε αποτελούν μέρος κάποιας χώρας της ζώνης του ευρώ είτε συνδέονται με αυτή. Οι χώρες αυτές απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ ή Ευρωζώνη και είναι οι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και η Φινλανδία.
Το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ βάσει επίσημης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ανδόρρα, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία.
Η κυκλοφορία του Ευρώ σήμερα και η μηχανή παραγωγής χρεών
Στο παρακάτω λινκ της Ευρωπαικής Κεντρικής τράπεζας φαίνεται πόσο είναι το ποσό που κυκλοφορεί το 2011 σε όλη την Ευρωζώνη
και είναι τα χαρτονομισματα σε κυκλοφορια αξιας 840 δις ευρω !
Πόσο ήταν  το χρέος της Ευρωζώνης το 2010 ; 9.8Τρις Ευρω
11.5 φορές δηλαδή είναι το χρέος από τα λεφτά που κυκλοφορούν, οπότε πως “καλύπτεται” το πελώριο κενό ;
Μα φυσικά με ΔΑΝΕΙΑ !
Η ίδια η ΕΚΤ δίνει κάθε έτος προς διάθεση σε κάθε κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας-μέλους της Ευρωζώνης ( προσοχή..της Ευρωζώνης κι όχι της Ευρωπαικής Ενωσης) το πόσο που καθορίζει η ίδια, περιμένωντας στο τέλος της περιόδου το περίφημο Euribor, δημιουργώντας δομικά με αυτόν τον τρόπο υπεραξία από το μηδέν. Μιλάμε για τον ορισμό της φούσκας…
Η αρχιτεκτονική του νομίσματος λοιπόν είναι φτιαγμένη για να δημιουργεί ελλείματα που θα καλύπτονται με ΔΑΝΕΙΑ από τις περίφημες αγορές….η ΕΚΤ λοιπόν στην υπηρεσία τους ήταν εξ αρχής. Γι αυτό και λέμε πως ακόμα και αν αύριο το πρωί χαρίζονταν όλα τα χρέη προς όλες τις χώρες της Ευρωζώνης σε 5 χρόνια πάλι θα υπήρχε νέα κρίση χρέους με το υπάρχον Ευρώ…
 


Ἀποκάλυψη τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τό θέμα τῆς Μασσωνίας εἶναι τόσον τεράστιον, πού ἀσφαλῶς δέν θά ἐπαρκοῦσαν ὀγκωδῶν τόμων, διά νά τήν περιγράψη κανείς σέ πλήρη ἔκτασι. 
 
Τό θέμα εἶναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δέν ἀφορᾶ ἁπλῶς μία μικρή ὁμάδα παρανοϊκῶν ἤ ἀνοήτων ἀνθρώπων, ἀλλά κάτι βαθύτερο... Ἀφορᾶ ὁλόκληρη τήν Ἑωσφορική Συνωμοσία κατά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Χριστιανωσύνης.. 
 
Τί μπορεῖ λοιπόν κανείς νά πρωτογράψη σ’αὐτό τό μικρό μήνυμα πρός τόν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν; Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον παρουσιάζω αὐτό τό κεφάλοιον, ὑπό μορφήν δημοσιογραφικῆς συνεντεύξεως μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας. Ἔτσι ἴσως τούς ὑποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιοῦν τό «ὑπερόπλον» τό ὁποῖο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τῶν ἐχθρῶν της Ὀρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εἴδη Μασσωνίας ἔχομεν;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (Ἐλευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΩΝΙΑΝ, ἡ ὁποία καμουφλάρεται ἀπό τήν ταμπέλλαν τῶν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.
 
ΕΡΩΤ: Ὑπάρχουν καί ἄλλοι Μασσῶνοι; 
 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Ὑπάρχουν πολλές μικρές ὁμάδες διαφόρων Μασσωνιῶν, αἵ ὁποῖαι διαφέρουν εἰς τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή ἄλλοι ἔχουν 33ο, ἄλλοι ὀλιγοτερους καί ἄλλοι περισσότεους. Βασικά ὅμως ὅλοι ἔχουν τόν αὐτόν (ἴδιον σκοπόν: Κατάργησιν ὅλων τῶν Θρησκειῶν καί...

 ἐπιβολήν ἑνιαίας θρησκείας: τοῦ Ἐωσφορισμοῦ.
ΕΡΩΤ: Ὑπάρχουν προστριβαί μεταξύ αὐτῶν τῶν ὁμάδων τῶν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: Ὄχι, δέν ὑπάρχουν. Ὅλοι θεωροῦν τούς «συναδέλφους» τῶν, ὡς ἐν Ἐωσφόρω...ἀδελφούς.
 
ΕΡΩΤ: Ποιοί εἶναι περισσότερον δυναμικοί καί ἄρα οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι;
 
ΑΠΑΝΤ: Ἀσφαλῶς οἱ «Μαῦροι» καί οἱ Θεοσοφισταί, διότι εἶναι περισσότερον προκεχωρημένοι εἰς τόν Ἐωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν Ἑλλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρᾶν δράσιν οἱ τελευταῖοι ἐξ αὐτῶν, κατευθυνόμενοι ἐξ Ἰνδιῶν.
 
ΕΡΩΤΗ: Ἐκτός ἀπό θρησκευτικούς σκοπούς, ἔχουν οἱ Μασσῶνοι καί ἄλλους σκοπούς;
 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν ἐπιβολήν παγκοσμίου πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἡγεμονίας. Τοῦτο κατ’ ἀρχάς θά ἐπιτευχθῆ διά ὀργανισμῶν, ὡς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν ἐκεῖ διά τόν σχηματισμόν τῆς Παγκοσμίου Ὑπερκυβερνήσεως καί τά Ἔθνη θά ἀφοπλισθοῦν καί θά παραμείνη ἕνα διεθνές στρατιωτικόν σῶμα ἀστυνομεύσεως, ὅλοι οἱ Λαοί θά εὑρεθοῦν εἰς τό ἔλεος τῆς Μασσωνίας. 
 
 Ἤδη τό 99% τῶν ἀντιπροσώπων διαφόρων Ἐθνῶν εἶναι Μασσῶνοι καί Ἐωσφορισταί. Τό αὐτό ἐπιδιώκεται καί εἰς τό οἰκονομικόν ἐπίπεδον, διά διαφόρων διεθνῶν κοινῶν ἀγορῶν κ.λ.π., αἵ ὁποῖαι θά ὑποδουλώσουν οἰκονομικά ἐν πρώτοις τά μικρά Ἔθνη. Γι’ αὐτό μακρυά ἀπό κάθε τί, τό ὁποῖον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πᾶν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καί ὡς παράδειγμα ἀναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
 
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεῖται εἰς τά ἔθνη, τά ὁποῖα περιέπεσαν, ὑπό τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς Μασσωνίας;
 
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αὔξησις ἐκφυλισμοῦ, ἀναγνώρισις ὁμοφυλοφιλίας, ἤ ἄνευ προηγουμένου χρῆσις ναρκωτικῶν, αὔξησις ἐγκληματικότητος, διάλυσις οκογενείας, ἀπόλυτος διάλυσις τῆς Ἐκκλησίας καί φανερή λατρεία τοῦ Σατανᾶ.
 
ΕΡΩΤ: Εἶναι ἀληθές, ὅτι οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἐωσφορισμοῦ κάνουν ἀνθρωποθυσίας;
 
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εἰδικά εἰς τάς Ἀγγλοσαξωνικᾶς χώρας. Ἀλλά καί εἰς τήν Ἀσίαν, Ἀφρική καί χώρας τοῦ Ἀνατολικοῦ μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως ἀνθρωποθυσίες, πρός δόξαν τοῦ Ἐωσφορισμοῦ. Στήν Ἑλλάδα εὐτυχῶς δέν παρετηρήθησαν ἕως τώρα τέτοια φαινόμενα. Ἔτσι ὅμως πού πᾶμε δέν θά ἀργήση κι’ἐδῶ νά ἀρχίση τό κακό. Ἤδη γίνεται ἡ σχετική «προεργασία».
 
ΕΡΩΤ: Τί ἐννοεῖτε «προεργασία’;
 
ΑΠΑΝΤ: Ἡ διαφθορά καί ἡ χρῆσις τῶν ναρκωτικῶν πρέπει νά «προσωρήσουν» ἀκόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στᾶς θυσίας βρεφῶν. Εἶναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς, ὅτι σέ μικρή σχετικῶς ἀπόστασιν ἀπό τόν Ἱερόν βράχον τῆς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας ἡ ἀφρόκρεμα τῆς Κοινωνίας μᾶς παρακολουθεῖ σύν γυναιξί καί τέκνοις τό ἀργό ξεντύσιμο πορνῶν, τό ὁποῖον μᾶς ἦλθε ἀπ’ἔξω μέ τήν ταμπέλα τοῦ «στρίπ τήηζ». 
 
 Ἡ ὀφθαλμοπορνεία ἐφαρμόζεται, ὑπό τά ὄμματα τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν ἐπισήμων Ἀρχῶν, οἱ ὁποῖοι παραμένουν ἀδιάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τῆς Νεολαίας μας καί τοῦ μέλλοντος τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Ἧλε ὅμως ὁ καιρός ἡ Ἐκκλησία μας νά θέση τέρμα εἰς τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν κατάστασιν.
 
ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει εἰς τήν ἐξάπλωσιν τῆς διαφθορᾶς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ: Ὁ Κινηματογράφος, ὁ Ἑλληνικός τύπος, τά ἐντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εἰσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί ἡ ἐγκατάλειψις τῆς Νεολαίας εἰς τό ἔλεος τοῦ διαβόλου!
 
Παραπλανηθέντες ἀδελφοί τῶν Στοῶν! Ξυπνῆστε, ἐγκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήν ἑωσφορικήν τράπεζαν καί ἐλᾶτε νά ἐξομολογηθῆτε στήν πρώτη Ἐκκλησία, πού θά βρεθῆ στόν δρόμο σας! Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά σᾶς δεχθῆ καί θά σᾶς συγχωρέση. Ἐλᾶτε στόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, πού τόν ἀκολουθεῖ ὁ Λαός μᾶς σύσσωμος....
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τῆς Μασωνίας»
 
*Διατηρήθηκε ἡ χρήση τῆς γλώσσας τοῦ συγγραφέως
 
 
 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2011/11/blog-post_5353.html

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : MADE IN USA. ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ ΤΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ. ΤΟΥ *ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ


Υπάρχει ένα τεράστιο  παρασκήνιο πίσω από τη Δυναστεία των Παπανδρέου που πρέπει κάποτε οι έλληνες να μάθουν, ώστε να πάψουν να τους εκμεταλλεύονται. Και για να γίνει αυτό πρέπει ο κάθε έλληνας πολίτης που ζει και δημιούργει εδώ ,ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να σκέφτεται την Ελλάδα. Να σκέφτεται μόνο τη χώρα του, το συμφέρον της και την πρόοδο της, που είναι και δικά του και της οικογένειάς του.  Και για να πάρεις μια ιδέα φίλε αναγνώστη των Παπανδρέου, και γιατί  τα συμφέροντα των ΗΠΑ  εξυπηρετούνται  στη χώρα μας από τη Δυναστεία τους   θα ξεκινήσουμε με βάση την παροιμία του θυμόσοφου λαού μας <<Κατά μάνα κατά κύρη κατά κείνο που σε σπείρει >>. Μάνα του Γ.Α Παπανδρέου είναι η Αμερικανοβουλγαροπολονέζα κυρία Margharet Tschad η βασικότερη των συζύγων του Α. Παπανδρέου δοθέντος ότι τα  αναγνωρισμένα του παιδιά είναι της Μαργαρίτας...
Εργάστηκε ως γραμματέας  στις ΗΠΑ της πολύ γνωστής και τεράστιας δυναστείας των Rotschilds. Μια υπερφιλόδοξη και φιλοχρήματη γυναίκα που εισέπραξε μεγάλο χρηματικό ποσό για να δόση διαζύγιο στον ερωτύλο Ανδρέα και πανδρευτεί τη νέα του αγάπη την αεροσυνοδό κ.Λιάνη. Στη συνέχεια η κ. Μάργκαρετ πάντα με στόχο το χρήμα, όπως μας αποκάλυψε πριν λίγα χρόνια η βουλευτής κ .Λιάνα  Κανέλη στο περιοδικό της, έβαλε στο χέρι κάποιον αμερικάνο ευκατάστατο καθηγητή με τον οποίο προτίμησε να συζεί για να μη στερηθεί και διατηρήσει το όνομα της Δυναστείας Παπανδρέου. Μάλιστα για τις αποκαλύψεις αυτές και άλλες σχετικές είχε μηνυθεί η κ. Κανέλη, που αθωώθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη πανηγυρικά. Ανδρέας Παπανδρέου ένας χαρισματικός ηγέτης της απάτης, αλλά μέγας παραμυθάς με το χάρισμα να εξαπατά ακόμη και τους συντρόφους του. Μετά από κάποια χρόνια  την κοπάνησε στην Αμερική  από την Ελλάδα προδίδοντας τους συντρόφους του στο καθεστώς Μεταξά. Εκεί είχε προφανώς  επισημανθεί από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τον χαρακτήρα και τα πιστεύω του, αλλά και την δυνατότητα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους. Ας δούμε πως χρησιμοποιήθηκε όπως μας  τα αποκαλύπτει  στο διαδίκτυο ο Α .Κ  υποστράτηγος ε.α έστω και αργά. Ο Ανδρέας έλαβε εντολές το 1974 να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα σκοπό. << Να πουλήσει αντιαμερικανισμό ! Να ανακόψει το ανερχόμενο μετά τα 7 χρόνια δικτατορίας  ΚΚΕ ,>> όπως  και έγινε. Με λεφτά των Rotschilds ίδρυσε το 1974 το ΠΑΣΟΚ με σκληρή αντιαμερικανική γραμμή και συνθήματα, που όλοι θυμόμαστε ( έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ , ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο κλπ). Έτσι πέτυχε να μείνει καθηλωμένο το ΚΚΕ στο 8% όπως ήθελαν οι ΗΠΑ. Και ενώ πλέον ο Α. Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός αρχίζει η διάλυση της Ελλάδος . Πρώτα απαξιώνεται η ελληνική οικογένεια με το παράδειγμα του δικού του εξωσυζυγικού ερωτικού βίου. Στη συνέχεια προωθείται η διαφθορά με τη δήλωση του <<Δικαιούται κανείς να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του αλλά όχι και 500.000.000>> και τέλος αρχίζει τη διάλυση  της οικονομίας της χώρας με το <<Τσοβόλα δώστα όλα>>. Δυστυχώς ο λαός παρασύρθηκε από τα απατηλά συνθήματα του μεταξύ των οποίων και κάποια πατριωτικά, όπως (ο λαός στην εξουσία, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη,  τα περήφανα γηρατειά, η Ελλάδα ανήκει στους έλληνες κλπ) και τον διατήρησε στην εξουσία επί 10 χρόνια και το ΠΑΣΟΚ που έγινε πλέον επάγγελμα συνολικά 20.Στην πραγματικότητα ο Ανδρέας δεν πίστευε σε τίποτε αλλά μόνο στην καλοπέραση και στην ανεμελιά και στο βωμό αυτών προσάρμοζε τα πάντα. Δύο χρόνια μετά από την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ανδρέα, όπως μας αποκαλύπτει πάλι ο υποστράτηγος Α. Κ από αξιόπιστη διπλωματική πηγή μαθαίνουμε ότι οι γνωστοί  κερδοσκόποι   George Soros και Rotschilds υπό το βλέμμα της υπερφιλόδοξης  Μάργκαρετ κάνουν τις πρώτες σκέψεις για το πολιτικό μέλλον του Γεωργίου .Α. Παπανδρέου. Η τεράστια επικοινωνιακή μηχανή  Soros-Rotschilds από τότε αρχίζει να δουλεύει πυρετωδώς για να φτιάξει το πολιτικό προφίλ του ΓΑΠ του οποίου η ανέλιξη υπήρξε ταχύτατη. Βουλευτής, υπουργός Παιδείας, ΥΠΕΞ, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και τέλος  πρωθυπουργός. Βεβαίως δεν τον άφησαν μόνο. Από κοντά του έβαλαν τον γνωστό κ. Άλεξ. Ρόντο έναν άνθρωπο με σκοτεινό παρελθόν πού ο ΓΑΠ είχε σύμβουλο του στο ΥΠΕΞ  και σήμερα είναι ο ουσιαστικά αόρατος ΥΠΕΞ της χώρας μας. Να λοιπόν πως εξηγούνται όλα. Γιατί ο ΓΑΠ σχεδιασμένα μας παρέδωσε στο ΔΝΤ.  Μετά το έφερε και στην ΕΕ και μας παρέδωσε στους κερδοσκόπους. Από τότε  πάμε κατά διαόλου όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα εθνικά θέματα με τις συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίο, στο Σκοπιανό, στο Κυπριακό  με την στήριξη του στο σχέδιο ΑΝΑΝ , με την ανάκληση του προξένου μας από την Κορυτσά,  γατί μίλησε για Β. Ήπειρο. Και τέλος με  νέο δωράκι στους τούρκους να παίρνουν δίπλωμα οδήγησης  οι μουσουλμάνοι έλληνες της Θράκης στην τουρκική και όχι στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα όλοι πλέον οι έλληνες  ακόμη και οι πέτρες γνωρίζουμε ότι ο Γ. Παπανδρέου με τα αδέλφια του, που παράλληλα τρώνε την σάρκα της ελλάδος,  παίζει το παιχνίδι των USA  και πολύ  καλύτερα από τους βρετανούς, που είναι η υπονόμευση του Ευρώ. και της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ. Σχεδιασμένα και μελετημένα μας κλέβουν κάθε μέρα την πατρίδα μας. Κλέβουν το αύριο των παιδιών της Ελλάδος με την αποδόμηση της γλώσσας, της ιστορίας, και  της θρησκείας μας από πληρωμένους επαγγελματίες εθνομηδενιστές  και οδηγούν τη χώρα  και την οικονομία μας  στην καταστροφή για να την σώσουν σε αγαστή συνεργασία με την φυλή των Ούνων. 
ΤΟΥ *ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ
 ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΙΛΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/11/made-in-usa.html

Το μέλλον της Ελλάδας το 2011 είναι καταγεγραμμένο στον Τύπο της Ελλάδας του 1932Ο Μάνος Κακλαμάνος και ο Δημήτρης Καζάκης μέσα από άρθρα των εφημερίδων της εποχής της πτώχευσης του 1932 αποκαλύπτουν το εγχειρίδιο με τις οδηγίες για την πτώχευση του 2012. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, την επαναλαμβάνουν.

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters