Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Ένα σοβαρό και κατατοπιστικότατο άρθρο που πρέπει να διαβάσει ο κάθε Έλληνας που θέλει να ξέρει τι του γίνεται…


Σε παλαιότερο άρθρο με τίτλο το ‘κρυφό διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας’ είχα παραθέσει στοιχεία από τις εκθέσεις δύο μεγάλων πανεπιστημίων και μίας δικηγορικής εταιρίας των ΗΠΑ τις οποίες επιμελήθηκαν καθηγητές του Harvard, που έδειχναν πως η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό νομικό πλεονέκτημα που μπορεί να τη βοηθήσει να δώσει ένα ικανοποιητικό τέλος στην κρίση σε μικρό χρονικό διάστημα αρκεί να πάρει την απόφαση να το χρησιμοποιήσει, κάτι που είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
-Δυνατότητα για γρήγορη λύση της ελληνικής κρίσης δια της νομικής οδού-

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκθέσεις το δίκαιο το οποίο διέπει τις δανειακές συμβάσεις ενός κράτους είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι πάντα προς συμφέρον του δανειζόμενου κράτους να πετύχει οι δανειακές συμβάσεις του να διέπονται από το τοπικό του δίκαιο και όχι, για παράδειγμα, από το αγγλικό, το οποίο προστατεύει ιδιαίτερα το δανειοδότη και όχι το δανειζόμενο κράτος. Αυτό γιατί σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος στην αποπληρωμή χρέους που διέπεται από το τοπικό δίκαιο, το κράτος μπορεί να επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το νέο τρόπο καταβολής των δόσεων, τροποποιώντας τον κρατικό νόμο που διέπει τις δανειακές συμβάσεις, κάτι που έχει συμβεί τόσο από την Ισλανδία όσο και από τη Ρωσία όταν αντιμετώπισαν κρίσεις χρέους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας το πλεονέκτημα είναι μοναδικό και μεγαλύτερο από αυτό άλλων κρατών, καθώς το 90% των δανειακών συμβάσεων (δηλαδή το 90% του ελληνικού χρέους) διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκθέσεις ‘σε καμία άλλη περίπτωση στη μοντέρνα οικονομική ιστορία δεν υπήρξε χώρα που να μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά μία ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της με το να τροποποιήσει μερικά νομικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαλείων με τα οποία αυτό έχει εκδοθεί.

Με απλά λόγια, η Ελλάδα θα μπορούσε τόσο πριν από το ξέσπασμα της ‘ελληνικής κρίσης’ όσο και οποιαδήποτε στιγμή στην πορεία της, να προχωρήσει σε αλλαγή του νόμου που διέπει τις προβληματικές δανειακές συμβάσεις της και να πετύχει μία de facto αναδιάρθρωση του χρέους της, η οποία θα έβαζε τέλος στην κρίση και θα της επέτρεπε να βάλει, με ηρεμία, τάξη στα δημοσιονομικά της, χωρίς να απειλήσει την ανάπτυξη και τελικά να προκαλέσει τη βλάβη που προκαλείται τώρα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Εναλλακτικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν της τη δυνατότητα, για αλλαγή του δικαίου των δανειακών συμβάσεων, ως διαπραγματευτικό χαρτί για να πείσει τους δανειστές της να δεχτούν την ανταλλαγή παλιών ομολόγων με νέα, βάζοντας και πάλι τέλος στην κρίση με τρόπο συμφέρον για την ίδια, χωρίς να βλάψει ιδιαίτερα τα συμφέροντα των δανειστών της, οι οποίοι, απλά, θα λάμβαναν τα χρήματα τους με κάποια καθυστέρηση.

-Πρόσφατη χρήση της νομικής οδού στη ρύθμιση χρεών ιδιωτών & επιχειρήσεων-

Η προτεινόμενη αυτή προσέγγιση μίας ουσιαστικής και μόνιμης λύσης στην ελληνική κρίση χρέους δια μέσου της νομικής οδού δεν είναι άγνωστη στους οικονομικούς ιθύνοντες της Ελλάδας.

Η ίδια, ακριβώς, λογική χρησιμοποιήθηκε τόσο στο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τα χρέη επιχειρήσεων στις τράπεζες όσο και σε αυτό για τις ρυθμίσεις των υπερχρεωμένων καταναλωτών. Και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα χρειάστηκε να τροποποιήσει παλιούς νόμους σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις τραπεζών και επιχειρήσεων – και τραπεζών και ιδιωτών – και να κάνει προσθήκες καταρτίζοντας νέα νομοσχέδια τα οποία, τελικά, έγιναν νέος νόμος του κράτους με ψηφοφορία στη Βουλή.

Έτσι, ενώ πριν από λίγους μήνες η Ελλάδα δεν είχε Πτωχευτικό Δίκαιο για ιδιώτες και η ιδιωτική κρίση χρέους μπορούσε να λυθεί μόνο με τους παλιούς τρόπους που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τα συμφέροντα των τραπεζών, σήμερα, μετά την ψήφιση των νέων νόμων οι ιδιώτες καταναλωτές και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση από πριν. Μάλιστα, όλα αυτά έλαβαν χώρα παρά τις αντιρρήσεις των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

-Περίεργη’ άρνηση της Ελλάδας να βάλει τέλος στην κρίση δια της νομικής οδού-

Ενώ η λογική της λύσης της κρίσης χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων δια μέσου της αλλαγής των παλαιότερων νόμων και της ψήφισης νέων υπήρξε ακόμη και προεκλογική υπόσχεση στις τελευταίες ελληνικές εκλογές και ενώ η Βουλή προχώρησε γρήγορα στην ψήφιση των σχετικών νέων νομοσχεδίων, η Ελλάδα, περιέργως, δεν ακολούθησε την ίδια λογική στην προσέγγιση της λύσης της ελληνικής κρίσης.

Αυτό, παρά το γεγονός πως εκθέσεις μεγάλων πανεπιστημίων αλλά και αναλύσεις οικονομολόγων με διεθνή φήμη υποστηρίζουν πως το γεγονός πως οι ελληνικές δανειακές συμβάσεις διέπονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό από το ελληνικό δίκαιο είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να λήξει η ελληνική κρίση με το λιγότερο επώδυνο τρόπο.

Δεν έχει δοθεί ποτέ μία εξήγηση για τους λόγους που η Ελλάδα ακολουθεί τη λογική της αλλαγής νομοθεσίας για τη ρύθμιση του χρέους επιχειρήσεων και καταναλωτών που αφορά σε συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες αλλά δεν πράττει το ίδιο για το κρατικό χρέος, το οποίο αφορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

-Περίεργη’ συμφωνία για αλλαγή του δικαίου που διέπει το ελληνικό χρέος-

Ακόμη πιο ‘περίεργη’ φαίνεται η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε συμφωνίες αλλαγής του δικαίου που διέπει το κρατικό χρέος από το ελληνικό,που είναι άκρως συμφέρον για τη χώρα, στο αγγλικό, το οποίο είναι το πιο ευνοϊκό για τους δανειοδότες και το λιγότερο συμφέρον για την Ελλάδα. Τόσο στη ‘Σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης με χώρες της ΕΕ’ (πακέτο στήριξης 80 δις ευρώ) όσο και στο ‘Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ’ (δάνειο του ΔΝΤ) ορίζεται ρητά πως το δίκαιο που τις διέπει είναι το αγγλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα χρηματοδοτεί την αποπληρωμή παλαιών και διεπόμενων από το ελληνικό δίκαιο δανείων με νέα δάνεια τα οποία διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

-Περίεργη’ επιβάρυνση του συνόλου του ελληνικού χρέους με εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα)-

Οι ‘περίεργες’ αποφάσεις της Ελλάδας δεν τελειώνουν εδώ καθώς ενώ το παλιό χρέος δεν είναι επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες, το νέο χρέος που προκύπτει από τις συμφωνίες με την ΕΕ και το ΔΝΤ είναι επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες επί της ελληνικής δημόσιας περιουσίας.

Επιπλέον, το χρέος που ‘περισσεύει’ και απομένει στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ανταλλάσσεται με ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία θα έχει αυτή, στη συνέχεια, το δικαίωμα να στραφεί εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης αποπληρωμής του, ενώ προκειμένου να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης τα ομόλογα μετατρέπονται σε ‘καλυμμένα’, δηλαδή επιβαρύνονται και πάλι με εμπράγματες ασφάλειες.
Το αποτέλεσμα θα είναι στα επόμενα 2 χρόνια το σύνολο, σχεδόν, του ελληνικού χρέους να έχει επιβαρυνθεί με εμπράγματες ασφάλειες επί του ελληνικού δημοσίου, ενώ μέχρι πρότινος ήταν απολύτως απαλλαγμένο από αυτές.

-Σχέδιο διάσωσης των τραπεζών’ το πακέτο στήριξης σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις-

Με βάση διεθνή έκθεση από το Κέντρο Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών της Ουάσιγκτον, την οποία παρουσίασα σε παλαιότερο άρθρο, η συμφωνία για το πακέτο στήριξης έχει πραγματοποιηθεί για να οδηγήσει σε ‘αλλαγή ιδιοκτησίας του ελληνικού χρέους’, μεταφέροντας το από τις τράπεζες στα κράτη της ΕΕ και την ΕΚΤ. Έτσι, οι μεν τράπεζες απαλλάσσονται από ένα δυσβάσταχτο ελληνικό χρέος το οποίο διέπονταν από το ελληνικό δίκαιο και ήταν απαλλαγμένο από εμπράγματες ασφάλειες και η Ελλάδα επιβαρύνεται με ένα νέο χρέος το οποίο, πλέον, θα το χρωστά απευθείας σε κράτη και στην ΕΚΤ και που θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Ελλάδα με τον δρόμο που πήρε και θα βλάψει ανεπανόρθωτα την οικονομία της για πολλά χρόνια αλλά και δε θα αποφύγει, τελικά, κάποιας μορφής αναδιάρθρωση του χρέους της.

-Η οικονομία δε θα βελτιωθεί ούτε μέχρι το 2020-

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών της Ουάσιγκτον, αν η Ελλάδα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο που επέλεξε μέχρι στιγμής, τότε το 2020 η οικονομία της θα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτήν στην οποία βρισκόταν το 2008 ενώ σύμφωνα με έκθεση της Βρετανικής Αμυντικής Ακαδημίας η τρέχουσα προσπάθεια θα αποτύχει να σταθεροποιήσει την οικονομία. Επιπλέον, ακόμη και με βάση τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να βελτιωθεί πριν το 2015.

-Γιατί οι τελευταίες πολιτικές προβλέψεις να είναι σωστές όταν οι προηγούμενες ήταν λάθος;-

Σύμφωνα με τις πολιτικές προβλέψεις το κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα μειώνονταν δραματικά επιτρέποντας στη χώρα να επιστρέψει στις αγορές κεφαλαίων με την ανακοίνωση της συμφωνίας για το πακέτο στήριξης. Η πρόβλεψη αυτή αποδείχτηκε λανθασμένη.

Σύμφωνα με επόμενες πολιτικές εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού θα μειώνονταν αμέσως μόλις υπογραφόταν το τελικό κείμενο της συμφωνίας, το οποίο, υποτίθετο, ότι θα κατεύναζε τις αγορές. Η εκτίμηση αυτή αποδείχτηκε, επίσης, λανθασμένη.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού, επιτέλους, θα μειώνονταν όταν η Ελλάδα θα λάμβανε τα πρώτα σκληρά μέτρα δείχνοντας στις αγορές τη διάθεση της για ριζικές αλλαγές. Και αυτές οι εκτιμήσεις αποδείχτηκαν λανθασμένες.

Σύμφωνα με ακόμη πιο πρόσφατες προβλέψεις το κόστος δανεισμού θα έπαυε να είναι απαγορευτικό όταν η Ελλάδα θα λάμβανε την πρώτη δόση του δανείου. Το ίδιο εκτιμήθηκε και για τη δεύτερη δόση αλλά και στις δύο περιπτώσεις οι προβλέψεις διαψεύστηκαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού θα μειωθεί από το 2011. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν το 2010 ολοκληρωθεί, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν απογειωθεί σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του Απριλίου, με το κόστος δανεισμού της Ελλάδας να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μεταξύ των πιο αναπτυγμένων χωρών, το κόστος ασφάλισης ελληνικού χρέους από την περίπτωση πτώχευσης να είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των κρατών του κόσμου και με το ρίσκο πτώχευσης της Ελλάδας να υπολογίζεται στο 53%, πίσω μόνο από αυτό της Βενεζουέλας.

-Έλλειμμα και κρίση-

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δε μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της γιατί η ελληνική κρίση έχει απογειώσει τα επιτόκια κρατικού δανεισμού στα ύψη. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ότι δεν έχει χρήματα, όπως έχει ειπωθεί αλλά ότι δε μπορεί να δανειστεί όπως δανείζονται όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Με το έλλειμμα να βρίσκεται στο 13% η Ελλάδα υπολείπεται 13% επί των εσόδων της για να καλύψει όλες τις ετήσιες ανάγκες της.

Αν πετύχει ένα νέο διακανονισμό με τους δανειστές της χρησιμοποιώντας τα νομικά της πλεονεκτήματα, το έλλειμμα της, αυτόματα, θα μειωθεί κάτω από το 3%.
Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα χωρίς εθνικό προϊόν και χωρίς έσοδα αλλά μία χώρα που αναγκάζεται να δανειστεί με υπέρογκα επιτόκια και πρέπει να κάνει κάτι ώστε αυτά να μειωθούν άμεσα. Ο δρόμος που έχει πάρει όχι μόνο δεν έχει οδηγήσει προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά και έχει, ήδη, αφαιρέσει τμήμα των νομικών της πλεονεκτημάτων ενώ έχει, ήδη, προκαλέσει μεγάλη οικονομική και κοινωνική ζημία.

-Φορολογία – διαφθορά & περικοπές μισθών / συντάξεων-

Σύμφωνα με αμερικανικές εκθέσεις το ‘φακελάκι’ και το ‘ρουσφέτι’ κοστίζουν στην Ελλάδα ετησίως 20 δις ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως η πρώτη μέριμνα της χώρας θα έπρεπε να ήταν να εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα και έτσι να προστατεύσει απώλειες που αγγίζουν το 8-10% του ΑΕΠ. Αντί γι’ αυτό, η Ελλάδα περικόπτει συντάξεις και μειώνει μισθούς, αυξάνει τους φόρους και τρομοκρατεί τους πολίτες δημιουργώντας ένα κράτος kαταρρακωμένων ψυχολογικά και εξαντλημένων οικονομικά Ελλήνων, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να περιμένουν χειρότερες ημέρες αφού η πιθανότητα αυτές να έρθουν, αν συνεχίσουμε στο δρόμο που βαδίζουμε σήμερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

-Εύλογα και αναπάντητα ερωτήματα για τις ‘περίεργες’ ελληνικές αποφάσεις-

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν μερικά εύλογα και βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με τις ‘περίεργες’ αποφάσεις της Ελλάδας όσον αφορά στον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση ‘ελληνική κρίση’.

α) Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να μην χρησιμοποιείται το μοναδικό πλεονέκτημα της Ελλάδας όσον αφορά στο δίκαιο που διέπει τις δανειακές της συμβάσεις, ώστε να δοθεί μία γρήγορη, δίκαιη, συμφέρουσα και λογική λύση στην κρίση; (Αναδιαπραγμάτευση του χρέους)

β) Γιατί επιλέχτηκε η νομοθετική λύση στην περίπτωση της ρύθμισης των χρεών επιχειρήσεων και ιδιωτών προς τις τράπεζες και δε συμβαίνει το ίδιο με το σημαντικότερο χρέος όλων, δηλαδή το κρατικό.

γ) Για ποιο λόγο η Ελλάδα συμφώνησε στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων που οδηγούν στην αλλαγή του δικαίου που διέπει το ελληνικό χρέος από το ελληνικό στο Αγγλικό, το οποίο είναι το πιο ευνοϊκό για τους δανειστές και το πιο ασύμφορο για τη χώρα.

δ) Με ποια λογική η Ελλάδα επιτρέπει τη μετατροπή του χρέους από ελεύθερο από εμπράγματες ασφάλειες στη δημόσια περιουσία σε επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες.
Στην πρώτη περίπτωση προστατεύεται το συμφέρον της χώρας καθώς οι δανειστές δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ελληνική περιουσία σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής τόκων των δανείων και στη δεύτερη περίπτωση προστατεύονται οι δανειστές. Γιατί η Ελλάδα προστατεύει τα συμφέροντα των δανειστών της και όχι τα δικά της ενώ μπορεί να κάνει το δεύτερο;

ε) Μέχρι πρόσφατα οι πολιτικοί διαβεβαίωναν πως η ελληνική οικονομία δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα και στην πορεία αποδείχτηκαν, συνολικά, λάθος στις εκτιμήσεις τους.
Τί θα συμβεί στην περίπτωση που και αυτήν τη φορά οι εκτιμήσεις περί εξόδου από την κρίση και οικονομικής ανάπτυξης μέσω του δρόμου που έχει επιλεγεί αποδειχθούν και πάλι λανθασμένες; Στο μεσοδιάστημα η Ελλάδα θα έχει χάσει οριστικά τη δυνατότητα να ‘παίξει’ το τελευταίο της διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να βγει, πράγματι, από την κρίση.

ζ) Δε θα ήταν σοφότερο η Ελλάδα να προστατεύσει το πλεονέκτημα της ότι το χρέος της διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι είναι ελεύθερο από εμπράγματες ασφάλειες για την περίπτωση που οι πολιτικές εκτιμήσει σχετικά με την εξέλιξη της οικονομίας μέσω του δρόμου που έχει επιλεγεί ως τώρα αποδειχθούν υπεραισιόδοξες ή και εντελώς λανθασμένες;

η) Εφόσον μέχρι σήμερα όλες οι πολιτικές εκτιμήσεις και προβλέψεις περί μείωσης του κόστους δανεισμού της Ελλάδας αποδείχτηκαν λανθασμένες, για ποιο λόγο να αποδειχτούν σωστές οι πιο πρόσφατες;

θ) Τί θα συμβεί στην περίπτωση που οι τελευταίες πολιτικές εκτιμήσεις περί μείωσης του κόστους δανεισμού της Ελλάδας και επιστροφής στις αγορές κεφαλαίων το 2011 αποδειχθούν λανθασμένες; Που θα βρει χρήματα σε αυτήν την περίπτωση η χώρα και πώς θα αποφύγει την πτώχευση;

ι) Κάθε χώρα που επιλέγει ένα σχέδιο για τη διάσωση της οικονομίας της πρέπει να έχει έτοιμο ένα εναλλακτικό σενάριο στην περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ελπίζει. Ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο στην περίπτωση της Ελλάδας;

κ) Γιατί η Ελλάδα προέβη σε περικοπή συντάξεων και μείωση μισθών αντί να λάβει μέτρα για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς που κοστίζουν, τουλάχιστον, 20 δις ευρώ ετησίως στη χώρα;
Με ένα πρόγραμμα ουσιαστικό πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα σε 5 χρόνια η Ελλάδα θα είχε εξοικονομήσει 100 δις ευρώ τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή σημαντικού τμήματος του χρέους της.

λ) Γιατί η Ελλάδα αυξάνει τους φόρους φτάνοντας τους στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και διεκδικώντας παγκόσμια πρωτιά, όταν το επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο;

μ) Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να ελπίζει σε έξοδο από την κρίση και σε οικονομική ανάκαμψη όταν όταν μέσα σε λίγους μήνες από τη λήψη των μέτρων ‘εξυγίανσης’ οι αριθμοί δείχνουν πως η οικονομία της έχει μπει στο αρνητικό τοπ 10 των χειρότερων οικονομιών μεταξύ των 50 πιο αναπτυγμένων κρατών του κόσμου;

-Συμπεράσματα-

Κάθε χώρα πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της και της ίδιας. Μέχρι στιγμής στην υπόθεση ‘ελληνική κρίση’ τα στοιχεία δείχνουν ‘περίεργες’ ελληνικές αποφάσεις οι οποίες φαίνεται να εξυπηρετούν οποιονδήποτε άλλο πέραν από την Ελλάδα.

Το πρόβλημα είναι διπλό καθώς όχι μόνο φαίνεται να έχουμε πάρει έναν δρόμο που βλάπτει σοβαρά την ελληνική οικονομία αλλά και μέσω αυτού αποποιούμαστε των μοναδικών πλεονεκτημάτων που μας είχαν απομείνει σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης χρέους.

Έτσι, σε λίγο το μόνο που θα μένει θα είναι να προσευχηθούμε ότι όλα θα πάνε όπως ελπίζουν οι πολιτικοί γιατί αν αυτό δεν ισχύσει, όπως γίνεται συνήθως, τότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για πολλά χρόνια ταλαιπωρίας.

Εναλλακτικά, η Ελλάδα μπορεί να πάρει την απόφαση να ασκήσει το δικαίωμα της για αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τις δανειακές της συμβάσεις και να προχωρήσει σε de facto αναδιάρθρωση του χρέους της ή να χρησιμοποιήσει αυτό της το δικαίωμα ως διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να πείσει τους δανειστές της να προχωρήσουν σε ανταλλαγή παλαιών ομολόγων με νέα. Η επιλογή είναι στα χέρια της.


Πάνος Παναγιώτου – Διευθυντής ΕΚΤΑ,

Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/09/blog-post_779.html#ixzz17q9deqds

Θεωρίες Συνομωσίας...Σενάρια η πραγματικότητα;


Μια από τις πιο αγαπημένες μου ενασχολήσεις στον ελεύθερο χρόνο είναι να μελετώ διαφορές «θεωρίες συνωμοσίας» για τα τεκταινόμενα.
Αυτό που ξεχωρίζει σε όλες τις συνωμοσιολογικές θεωρίες είναι ο «φαιοκόκκινος» χαρακτήρας τους. Όλες δηλαδή αναμειγνύουν θεματικές που προέρχονται τόσο από την αριστερά όσο και από την δεξιά. Από την αριστερά δανείζονται κυρίως τον αντιαμερικανισμό-σε όλες αυτές τις θεωρίες ο Μεγάλος Σατανάς είναι η Αμερική (ανεξαρτήτως προέδρου).Από την δεξιά πάλι δανείζονται τον εθνικισμό-ιδιατερα την αντίληψη ότι η Ελλάδα κινδυνεύει και ότι ο διαμελισμός της είναι θέμα ωρών.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνομωσιολογικές θεωρίες -που έχει βρει αρκετή δημοσιότητα στο διαδίκτυο –σχετικά με τη σημερινή κρίση και τον ρόλο του ΓΑΠ είναι αυτή που παραθέτω πιο κάτω.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία με προφανείς εντολές. Να αφελληνίσει και να διαμελίσει το Ελληνικό κράτος σύμφωνα με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης.

Οι τρεις τομείς μέσω των οποίων θα γίνει αυτός ο διαμελισμός είναι:

1. ιθαγένεια στους μετανάστες
2. προώθηση της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας
3. υλοποίηση του Καλλικράτη

Και τα τρία αυτά έγιναν με τέτοια προτεραιότητα και τόσο άγρια σπουδή που ακόμα και οι αδαείς καταλαβαίνουν πλέον τους απώτερους σκοπούς που υπηρετούν τα ανδρείκελα. Ο Καλλικράτης θα είναι η ταφόπλακα, που μόλις τεθεί πάνω στο πτώμα της Ελλάδας, οι Παπανδρεϊκοί θα εγκαταλείψουν τη διακυβέρνηση και ίσως και την Ελλάδα και θα πάνε να ζήσουν ήρεμα και πλούσια στο Μαϊάμι !

Πως θα εξελιχθούν τα γεγονότα:

Από τις δεκατρείς περιφέρειες του Καλλικράτη, τρεις τουλάχιστον θα αυτονομηθούν από το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια θα ενωθούν με τη μορφή συνομοσπονδίας ή κάτι παρόμοιο, η Θράκη με την Τουρκία, η Μακεδονία με τα Σκόπια και η Ήπειρος με την Αλβανία. Αυτό θα γίνει με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στους 13 αιρετούς περιφερειάρχες και τους 7 δοτούς τους ινστρούκτορες από την κυβέρνηση. Πως θα γίνει πρακτικά? Με δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίζουν οι μετανάστες που θα συγκεντρώνονται ανάλογα στην κάθε περιφέρεια. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει προσκολληθεί στο άρμα της Αμερικής που για την ώρα έχει βάλει κάτω από την κηδεμονία της το Κόσοβο, τη Βοσνία, τα Σκόπια και τελικά τη Μακεδονία με τη συνένωση που επίκειται σύμφωνα με τα σχέδια που απεργάζονται.

Βεβαίως τα σχέδια αυτά για να υλοποιηθούν χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες. Η κυριότερη από αυτές είναι η αποβολή της Ελλάδας από την ΕΕ. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια εσωτερική αναστάτωση-επανάσταση του λαού που θα γίνει είτε αυθόρμητα εφόσον συνεχώς θα πιέζεται οικονομικά ή ακόμα και με προβοκάτσια από τις ορδές του Σόρος ή των άλλων πρακτόρων σχετικών συμφερόντων που έχουν οργανωθεί ήδη μέσα στη χώρα. Που είναι η ΕΕ ? Η Γερμανία μόλις προχθές κατάλαβε το παιχνίδι που παίζεται από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κερδοσκόπων.

Η Αμερική έχει βάλει τα παπαγαλάκια της να φωνάζουν δήθεν υπέρ των Ελλήνων και το τι τραβάνε οι Έλληνες με το ΔΝΤ και τα μέτρα, προτείνοντας όλοι, μα όλοι, με μια φωνή, Έλληνες επαναστατήστε! Εάν η Αμερική καταφέρει να κάνει τον ελληνικό λαό να επαναστατήσει κερδίζει διπλά. Δίνει ένα γερό χτύπημα στο ευρώ και προετοιμάζει την οριστική κατάρρευση της ΟΝΕ και τελικά της ΕΕ. Δεύτερον, κερδίζει την έξοδό της στο Αιγαίο με τη συνένωση της μακεδονικής περιφέρειας με τα Σκόπια. Όλα αυτά θα γίνουν με τη συνδρομή της Τουρκίας που θα επιτηρεί και θα διαφεντεύει τις συνομοσπονδίες των Βαλκανίων. Σε αυτές τις περιοχές θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις απο ξένους επιχειρηματίες για να φαίνεται ότι ήταν καλή η συνένωση και σιγά σιγά ο πλούτος της χώρας -υπέδαφος και πετρέλαια που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές- δεν θα ανήκουν πλέον στους Έλληνες. Αντίθετα μέχρι να γίνει η έκρηξη-εσωτερική επανάσταση δεν θα υπάρξει καμία επένδυση στην Ελλάδα, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεν θα κινείται και σε ο,τιδήποτε προτείνεται σαν ανάπτυξη θα μπαίνουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Ο στόχος θα είναι να οδηγηθεί η Ελλάδα στην πλήρη εξαθλίωση και υποταγή.

Η ΕΕ τελευταία αρχίζει να καταλαβαίνει το παιχνίδι της Αμερικής και σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει και να λάβει κάποια μέτρα. Εάν όμως οι κυβερνήσεις μας θέλουν τη λύση της Αμερικής -οικονομική εξαθλίωση και βαλκανοποίηση- δεν θα μπορέσουν να κάνουν απολύτως τίποτα μια και η Ελλάδα θα σπρώχνεται συνεχώς σε όλο και απεχθέστερο δανεισμό έως την τελική στάση πληρωμών και την πτώχευση.

Τι μπορεί να συμβεί τότε με όλους αυτούς τους μετανάστες που κανένας δεν θέλει να μετρήσει και που υπολογίζονται σε τρία τουλάχιστον εκατομμύρια?
Δεν θα σκοτώνουν ο ένας -Έλληνας- τον άλλον -μετανάστη- προκειμένου να επιβιώσουν? Και εάν δεν σκοτώνουν αυθόρμητα θα είναι δύσκολο σε ένα διαλυμένο κράτος να γίνει η μεγάλη προβοκάτσια? -όπου ένα τζιπ θα περνάει και θα σκοτώνει αδιακρίτως μετανάστες και Έλληνες και αυτή η ενέργεια θα αποδίδεται σε ακραία στοιχεία?

Το παιχνίδι θα παιχτεί σε μια διελκυστίνδα όπου οι δυνάμεις της ΕΕ θα προσπαθούν να συγκρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην ΕΕ ενώ η Αμερική με όλα τα μέσα που διαθέτει θα προσπαθεί να αποσπάσει την Ελλάδα απο αυτήν. Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση που θα έλθει όταν οι Παπανδρεϊκοί θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους? Διότι είναι σίγουρο ότι μόλις ολοκληρώσουν το έργο τους με τον Καλλικράτη δεν θα μπορούν πια να μείνουν στην εξουσία. Τι θα κάνει τότε ο λαός? Θα ακολουθήσει την Παπαρήγα και τον Τσίπρα για να υλοποιήσουν τα σενάρια made in USA ή θα αναδειχθεί κάποιος νέος ηγέτης μέσα από τα συντρίμμια που άφησαν οι προηγούμενοι ηγέτες?

Οι λεπτομερείς αιτιολογήσεις των παραπάνω συμπερασμάτων

1. Η ιθαγένεια θα αναμείξει τους πληθυσμούς και έτσι θα συρρικνωθεί ο αμιγώς ελληνικός πληθυσμός. Συγχρόνως θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ψηφοφόρους του Καλλικράτη και θα εξηγήσουμε γιατί. Για την απόφαση αυτή προβάλλονται βέβαια διάφορα λογικοφανή επιχειρήματα για να συσκοτισθεί ο πραγματικός στόχος.

2. Στην σκόπιμη και προσχεδιασμένη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας συνηγορούν τα εξής γεγονότα:

Με την προηγούμενη κυβέρνηση μπορούσαμε να δανειστούμε με επιτόκιο κάτω απο 3%. Μόλις έλαβε την εντολή η κυβέρνηση Παπανδρέου διακήρυξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εξαπατούσε τους ευρωπαίους συμμάχους μας στην ΟΝΕ δηλώνοντας μικρότερο χρέος από το πραγματικό. Προκλήθηκε τέτοιος παγκόσμιος σάλος που ούτε να τον ονειρευτούν δεν μπορούσαν τα κοράκια που παραμόνευαν για να ανεβάσουν τα spreads και να κατακρημνίσουν την αξιοπιστία της Ελλάδας. Έγιναν τόσο άγαρμπες κινήσεις από μέρους της κυβέρνησης που μόνο μαθητευόμενοι μάγοι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν. Τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν με τρελούς ρυθμούς και παρ' όλο που υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις, όπως δανεισμός από την Κίνα με 3%, δανεισμός από Ρωσία με 4,75% ακόμα και από το ΔΝΤ με 3,5%, εμείς προτιμήσαμε να δανειστούμε από τα κοράκια με 6% και πάνω! Διαλαλώντας συγχρόνως ότι μας εκμεταλλεύονται !

Πως έγινε το μεγάλο κόλπο? Δυστυχώς με τη συνενοχή και τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κυβέρνησης και της GoldmanSachs. Η Τράπεζα της Ελλάδος ξαφνικά και στα μουλωχτά ανέβασε τα Τ2 σε Τ10 -από δύο ημέρες σε δέκα- και οι λεγόμενοι σορτάκηδες οργίασαν, άρχισαν να πουλάνε και να αγοράζουν αέρα χωρίς να πληρώνουν επί μέρες, έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο να κάνουν παιχνίδι στην αγορά και να κερδίσουν δισεκατομμύρια με το ανεβοκατέβασμα της τιμής των ομολόγων. Ασύλληπτη κομπίνα που την αποκάλυψε μόνο το blog politis-gr.com. Γιατί ο εισαγγελέας δεν έψαξε να βρει ποιοι ωφελήθηκαν από αυτό το κόλπο? Η ουσία είναι ότι χώρα θα μπορούσε να μην είχε φορτωθεί με τόσο μεγάλο χρέος σε τόσο μικρό διάστημα, κατά το οποίο σχεδόν όλοι τα είχαν χαμένα με τις τόσο ραγδαίες εξελίξεις.

Έπρεπε όμως να κηρύξει πτώχευση η Ελλάδα!

Η κυβέρνηση βιάζεται υπερβολικά, παρ´ ότι βρίσκεται εν μέσω οικονομικής κρίσης να ξοδέψει 4,5 δις για να περάσει το σχέδιο Καλλικράτης και να εγκαταστήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης που όπως διαβεβαιώνουν οι ειδικοί και εμπνευστές του όπως η κ. Τζάκρη -και μάλιστα με περισσή αναίδεια- ότι δεν θα θίξει οικονομικά κανέναν απο αυτούς που εργάζονται στις δημοτικές επιχειρήσεις. Εφόσον δεν θα μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τι θα κερδίσουμε με την εφαρμογή του και μάλιστα μέσα σε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση? Δηλαδή όχι μόνο δεν θα εξοικονομηθούν χρήματα αλλά θα αυξηθούν οι δαπάνες και μάλιστα για υψηλόβαθμα στελέχη που θα κοστίσουν ο Θεός μόνο ξέρει πόσα.

Η κυβέρνηση βιάστηκε υπερβολικά να δώσει την ιθαγένεια σε μετανάστες την ώρα που φεύγουν με εμβάσματα προς τις χώρες τους δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Επίσης η κυβέρνηση βιάστηκε να εκθέσει τη χώρα διεθνώς δημοσιοποιώντας τις "λαμογιές" όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώνοντας την αξιοπιστία της χώρας και ανεβάζοντας τα επιτόκια δανεισμού από 3.8 που ήταν πριν τις εκλογές σε 7%, επιβαρύνοντας έτσι τις επόμενες γενιές με ένα δυσβάσταχτο οικονομικό χρέος και με συνέπειες που μπορεί να είναι τραγικές για την Ελλάδα.

Γιατί δεν θέλουν να κάνουν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ?

Αυτοί οι τρεις άξονες εθνικής σημασίας, που αναφέρθηκαν παραπάνω, σπρώχνονται με απίστευτη ταχύτητα στην τελική τους ευθεία, χωρίς καν συζήτηση για δημοψήφισμα.

Σε αντιπαράθεση με αυτές τις βιαστικές κινήσεις -εξαιρετικά αρνητικές για τους Έλληνες- η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει αποφάσεις για θέματα που θα ανακούφιζαν την οικονομία, καθυστερεί μέτρα ανάπτυξης και επενδύσεων που θα έπρεπε να είναι στην άμεση προτεραιότητα της. Και όχι μόνο δεν προωθούνται οι επενδύσεις αλλά εξακολουθούν να μπλοκάρονται εξαιτίας ενός αναποτελεσματικού και γραφειοκρατικού κράτους που φαίνεται να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τέτοιου είδους αποφάσεις.

Από την άλλη δεν βάζουν φρένο στην παροχή εκατομμυρίων ευρώ προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να βάζουν και αυτές τροχοπέδη -ανάλογα με τις επιδιώξεις τους- σε αποφάσεις που θα ανακούφιζαν την οικονομία. Καθυστερούν να ανοίξουν το πόθεν έσχες των πολιτικών και όλων αυτών των φορέων που διασπάθισαν το κρατικό χρήμα όπως των εφοριακών, των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες και των υπαλλήλων της πολεοδομίας.

Σενάρια η πραγματικότητα;

Τα συμπεράσματα τα εναποθέτω στην αντικειμενική κρίση και μή του καθενός απο εσάς...

Λόγιος Ερμής

Πηγή: newstime.gr
Πηγή: e-rooster.gr
Συγγραφέας: Τάκης Μίχας
Βιογραφικό σημείωμα: O Τάκης Μίχας σπούδασε Εθνολογία και Φιλοσοφία στα πανεπιστήμια του Άρχους (Δανία), Ντουμπρόβνικ (Κροατία) και Σαντα-Κρουζ, (Καλιφορνια). Έχει εργασθεί σε Δανικές και Ελληνικές εφημερίδες. Σήμερα εργάζεται στην Ελευθεροτυπία ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στην Wall Street Journal (Europe). Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο δημοσιογραφίας του ιδρύματος Μπότση.

Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/09/blog-post_1548.html#ixzz17q8spaa0

Νέα μέτρα 13 δισ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2011

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με τη χθεσινή δημοσιοποίηση της 2ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής («Μνημόνιο») της Ελλάδας:

«Οι θριαμβολογίες της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα εύσημα που, δήθεν, έλαβε απεδείχθησαν έωλες.

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του «Μνημονίου» αποτυπώνει τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής, αναδεικνύει τις αστοχίες του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («Μνημόνιο»), και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση:
 •  § Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής έχει καταστεί δυσχερέστερη.
 •  § Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην προετοιμασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 •  § Η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, από το καλοκαίρι, είναι βραδύτερη.
 •  § Η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη (4,6% στο 3ο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009)).
 •  § Η ανεργία θα είναι υψηλότερη από τις προβλέψεις (ήδη στο 12,6% τον Σεπτέμβριο).
 •  § Η υστέρηση στο σκέλος των εσόδων συνεχίζεται.
 •  § Ο στόχος για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2010 δεν θα επιτευχθεί.
 •  § Το έλλειμμα εκτιμάται στο 9,6% του ΑΕΠ για το 2010, 1,5% του ΑΕΠ υψηλότερο από τον στόχο του «Μνημονίου».
 •  § Τα 2/3 της υπέρβασης στο έλλειμμα του 2010 οφείλονται στην υστέρηση των εσόδων (τουλάχιστον 4 δις. ευρώ υστέρηση έναντι των στόχων) και μόνο το 1/3 στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών μεγεθών για το 2009.

Η Κυβέρνηση, για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, δεσμεύτηκε να εφαρμόσει νέα μέτρα, εκτός «Μνημονίου», ύψους 6,1 δισ. ευρώ (2,5% του ΑΕΠ) για το 2011.

Εκτοξεύει, έτσι, το συνολικό ύψος των μέτρων της δημοσιονομικής προσαρμογής στα 14,3 δισ. ευρώ για το 2011.

Παράλληλα, υποχρεούται, το Μάρτιο του 2011, να εξειδικεύσει νέα, πρόσθετα, μέτρα ύψους τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ (πάνω από το 5% του ΑΕΠ) για την επίτευξη του στόχου για το έλλειμμα την περίοδο 2012-2014.

Μέτρα υψηλότερα από αυτά που καταγράφει το «Μνημόνιο», λόγω μεγαλύτερης ύφεσης, χαμηλότερων εσόδων και λήψης μη-μόνιμων μέτρων το 2011.

Αποδεικνύεται, έτσι, για ακόμη μία φορά η αναποτελεσματικότητα του μείγματος οικονομικής πολιτικής.

Πολιτική, η οποία δεν επιτρέπει στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής να πιάσει τόπο, αφού, όλο και περισσότερο, απορροφάται από τη διευρυνόμενη ύφεση.

Συνεπώς, απαιτείται αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής με συγκερασμό της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής και μέτρων τόνωσης της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να κάνει, επιτέλους, τις κατάλληλες αλλαγές, απαλλασσόμενη από το σύνδρομο κατοχής της μοναδικής αλήθειας, για τη θεραπεία των μακροχρόνιων παθογενειών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, για τις οποίες, άλλωστε, φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.»


Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/12/13-2011.html#ixzz17q8YiBNJ

Η Λευκωσία συμφωνεί ΑΟΖ με το Τελ-Αβίβ και η Αθήνα δημιουργεί φορέα διαχείρισης!

Μέσα στo ίδιο 24ωρο, δύο σημαντικά γεγονότα φαίνεται να προσδίδουν μία νέα δυναμική στην υπόθεση της εξασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Λευκωσία «κλείδωσε» την οριστική συμφωνία με το Ισραήλ για τον καθορισμό των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) των δύο χωρών ενώ η Αθήνα ανακοίνωσε την δημιουργία του φορέα διαχείρισης των υδρογονανθράκων.

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα Κυπριακών Μέσων, την προηγούμενη Τετάρτη (8 Δεκεμβρίου), μέσα σε ένα περιβάλλον άκρας μυστικότητας, κλιμάκιο ισραηλινών ειδικών μετέβη στη στην Λευκωσία όπου και μετά από διαπραγμάτευση με την κυπριακή πλευρά οριστικοποίησε την συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ των δύο πλευρών. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ισραηλινή αντιπροσωπία συνοδευόταν από τον πρέσβη της Κύπρου στο Τελ-Αβίβ, Τάσο Τζιώνη.

Πλέον η επίσημη τελετή υπογραφής πρόκειται να λάβει χώρα παρουσία του Δημήτρη Χριστόφια και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα κρίνεται τόσο σημαντικό ώστε η υπογραφή της συμφωνίας μπορεί να γίνει ακόμα και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, παρά το γεγονός πως υπάρχει στο πρόγραμμα επίσημη επίσκεψη του Κύπριου προέδρου στο Ισραήλ στις 14 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν πλέον οι συμφωνίες με τον Λίβανο και την Συρία, με την Βυρηττό να φαίνεται διατεθειμένη να τα βρει με την Λευκωσία και την Συρία να έχει επαξίως λάβει και επισήμως τον χαρακτηρισμό του «βαστάζου» της Χαλίφη της Άγκυρας και να πιέζει για την κωλυσιεργία των διαπραγματεύσεων.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία της ελληνική κυβέρνησης τα δεδομένα έχουν ως εξής: Η ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για την δημιουργία ανώνυμης εταιρείας με την ονομασία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.) η οποία θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση από πλευράς της χώρας μας των δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ακριβής ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ως εξής:

«Τη δημιουργία φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.

Ο φορέας θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • Παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Δημόσιο σχετικών με τη διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.
 • Διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν ή θα αποκτώνται στο μέλλον κατά τη διάρκεια εργασιών.
 • Εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση, καθώς και του τύπου της σύμβασης.
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, καθώς και αξιολόγηση των προσφορών για την παροχή δικαιωμάτων επί των ανωτέρω περιοχών.
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης.
 • Σύνταξη, διαπραγμάτευση και εισήγηση προς υπογραφή των σχεδίων των σχετικών συμβάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων.
 • Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 • Άμεση συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και με σχετικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Μετά από κοινή πρωτοβουλία της Υπουργού Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Stefania Prestigiacomo και της Υπουργού ΠΕΚΑ υιοθετήθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάγκη επέκτασης της κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα των υπεράκτιων γεωτρήσεων που θα εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας σε όλη την ΕΕ με σκοπό να επιτρέπονται μόνο ασφαλείς και αειφόρες επιχειρησιακές λειτουργίες. Η ενίσχυση της συνεργασίας των παράκτιων κρατών της Μεσογείου θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων».

To defence-point.gr δεν έχει παρά να σημειώσει τρία ζητήματα:

Πρώτον, και οι δύο πρωτοβουλίες, τόσο της Αθήνας όσο και της Λευκωσίας κινούνται στην σωστή κατεύθυνση αφού επιδεικνύουν την βούληση του ελληνισμού να αντιδράσει στα διαρκή «χαστούκια» που δέχεται στη διεθνή κονίστρα από τον Τουρκία. Το διεθνές δίκαιο βρίσκεται με το μέρος τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αθήνας όμως, για να εκμεταλλευτεί κάποιος τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό θα πρέπει να δείξει βούληση και αποφασιστικότητα.

Δεύτερον, πέραν της θετικής πρώτης αποτίμησης του θέματος θα πρέπει να σημειωθεί πως, ειδικά στην ελλαδική περίπτωση, τα πράγματα φαίνεται πως κινούνται… ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα κάποιος έχει εξασφαλίσει την περιοχή που του αναλογεί και ύστερα προετοιμάζεται για να την «εκμεταλλευτεί». Με άλλα λόγια, θα πρέπει να τονιστεί πως για να λειτουργήσει ο οργανισμός, και να μη μείνει ένα κενό γράμμα, θα πρέπει η Αθήνα να δείξει αποφασιστικότητα και στην ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να δημιουργηθεί μία νέα δημόσια υπηρεσία η οποία να μην έχει λόγο ύπαρξης, παρά μόνο για να «καθησυχάσει» την ελληνική κοινή γνώμη. Αναμένουμε λοιπόν την συνέχεια του… σήριαλ το οποίο δεν θα πρέπει παρά να εμπεριέχει και «επεισόδια» που να αφορούν την ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ.

Τρίτον, τόσο η Αθήνα, όσο και η Λευκωσία αλλά και το Τελ-Αβίβ θα πρέπει να αναμένουν την αντίδραση της Άγκυρας. Η Αθήνα θα πρέπει να περιμένει τα γνωστά «νταηλίκια» στο Αιγαίο και το Καστελόριζο, ίσως περαιτέρω… αναβαθμισμένα. Η Κύπρος ίσως θα βιώσει μία… δυσκολία στην πορεία των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και την «κρουαζιέρα» τουρκικών σκαφών νοτίως της νήσου, ενώ το Τελ-Αβίβ θα δει κάποιες «ασύμμετρες» απειλές να αναβιώνουν, τόσο μέσω Λιβάνου όσο και μέσω Συρίας. Και όλα αυτά βέβαια θα είναι επενδυμένα με τις απαραίτητες Οθωμανικές ονειρώξεις.
Defence-pointΠηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/12/blog-post_1750.html#ixzz17q85DgRE

Η Βουλή κατέφυγε στην προπαγανδιστική τακτική της καθυστέρησης

Ως γνωστόν, η διόρθωση είναι πάντα χειροτέρα του λάθους. Πρόκειται για κανόνα, από τον οποίο δεν ξεφεύγει κανείς. Ούτε, βέβαια, και  το Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης της Βουλής, όταν αποπειράθηκε με ανακοίνωσή του να μας εξηγήσει για ποιον λόγο δεν μεταδόθηκε απευθείας από το Κανάλι της Βουλής η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών με την συμμετοχή του επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν.

Το συγκεκριμένο Γραφείο, επέδειξε μια αδικαιολόγητη έλλειψη δημοσιογραφικής ετοιμότητας και στοιχειώδους ευελιξίας (για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ). Όχι μόνο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον πομπώδη τίτλο του (που περιλαμβάνει και τις λέξεις «κοινοβουλευτική πληροφόρηση»), αλλά και δικαιολογήθηκε με τρόπο που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι εκεί ζουν σε άλλο κόσμο.

Φαντάζομαι ότι οι εκεί αρμόδιοι δεν επέλεξαν μόνοι τους τον προκλητικό τρόπο απάντησης, που δεν έπρεπε να είναι άλλος από μια απλή φράση: «Μας συγχωρείτε, δεν ανταποκριθήκαμε στα καθήκοντά μας».

Φαντάζομαι ότι έθεσαν την απάντησή τους υπόψη του πολιτικού τους προϊσταμένου, δηλαδή του ίδιου του Προέδρου της Βουλής. Και μην μας πουν πως οι δημοσιογράφοι δεν έχουν πολιτικούς προϊσταμένους, διότι γνωρίζουν  ότι γνωρίζουμε πως στη Βουλή τίποτε δεν γίνεται χωρίς την έγκριση του Προέδρου. Αν ήθελαν να ασκούν ελεύθερη δημοσιογραφία, υπάρχουν τα γνωστά πεδία μάχης – και απολύσεων.

Ζήσαμε έτσι τον συνδυασμό που σκοτώνει: Την πολιτική σκοπιμότητα (που δεν ήθελε να δουν οι Έλληνες σε απευθείας μετάδοση την κατάργηση της εθνικής τους κυριαρχίας) και την δημοσιογραφική υποταγή σε τέτοιου είδους κελεύσματα.

Το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό και δημοσιογραφικό. Χρόνια τώρα οι ασκούντες την πολιτική και υπεύθυνοι για τα χάλια της χώρας, εκμαυλίζουν και καταργούν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία – με διαφημίσεις, χάρες και δημόσιες σχέσεις.

Χρόνια τώρα μιλούμε για την περίφημη διαπλοκή, που δημιουργεί ένα τρομερό πεδίο αλληλεξάρτησης και εξασφαλίζει στους μεν προβολή (και ανοχή και έλλειψη κριτικής την κρίσιμη ώρα) και στους δε έσοδα και θέσεις.

Τι μας είπε, λοιπόν, το περίφημο Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης για το γεγονός ότι την κρίσιμη ώρα δεν είχαμε καμία πληροφόρηση; (Σκεφθείτε το: Στην εποχή της ελεύθερης ροής των πληροφοριών δεν μπορούσαμε να μάθουμε τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο – και επομένως δεν μπορούσαμε να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές αποφάσισαν να λάβουν μέρος στην διαδικασία των ερωταπαντήσεων και το περιεχόμενο των ερωτήσεών τους, ώστε να τους κρίνουμε).

Μας είπαν, λοιπόν, ότι την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια, διεξαγόταν «μια σημαντική συζήτηση» επί του νομοσχεδίου «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης»!

Τι λέτε μωρέ; Τόσο σοβαρό θέμα λύνει αυτόν τον καιρό το κοινοβούλιό μας; Μήπως θέλετε να σας θυμίσουμε πόσες φορές έχουν ψηφιστεί νόμοι για επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον της Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει γίνει ποτέ τίποτε;

Και πιστεύετε ότι εκείνη την ώρα όλοι οι Έλληνες είχαν στηθεί για να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη συνεδρίαση, μήπως και τους φύγει καμιά οξεία; Μήπως και χάσουν κάποια αγόρευση γραμμένη από κάποιον επιστημονικό συνεργάτη;

Ακούγονται σκληρά όλα αυτά; Πιθανόν. Αλλά πρέπει κάποτε να καταλάβουν κάποιοι ότι η περίοδος που αυτά καταπίνονταν αμάσητα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Τι άλλο μας είπαν με την μακροσκελή ανακοίνωση Τύπου; Ότι ουδέποτε, λέει, στο παρελθόν έχει διακοπεί η τηλεοπτική μετάδοση του νομοθετικού έργου στην Ολομέλεια για την μετάδοση ακρόασης στην Επιτροπή!

Ήταν μωρέ αυτή μια συνηθισμένη συνεδρίαση Επιτροπής; Κι’ όταν λέτε «παρελθόν» για ποιο παρελθόν μιλάτε; Το παρελθόν των παχιών αγελάδων; Τότε που δεν είχαν ακόμη κοπεί οι μισθοί και οι συντάξεις; Τότε που το πολιτικό σύστημα – μαζί και το εκδοτικό και το δημοσιογραφικό – αρμένιζαν στα πελάγη της αμεριμνησίας;

Είναι προφανές ότι στο Κοινοβούλιο – είτε πρόκειται για το πολιτικό προσωπικό, είτε για όλους τους υπόλοιπους – δεν έχουν φθάσει τα μηνύματα της εποχής.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «με πρωτοβουλία του Καναλιού της Βουλής και σε συνεργασία με την ΕΡΤ εστάλη, την ώρα του γεγονότος, από τις κάμερες της Βουλής, σε εικόνα και ήχο, η ομιλία του κ. Στρος-Καν και οι τοποθετήσεις – ερωτήσεις των βουλευτών προς όλα τα ιδιωτικά κανάλια, όπως και προς όλα τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, που ενδιαφέρθηκαν, ώστε να έχουν μια άμεση και ανεμπόδιστη ενημέρωση».

Και πάλι: Τι είναι αυτά που μας λέτε; Έχετε συχνότητα για να μεταδίδετε εσείς και τα στέλνετε στους άλλους; Μα ούτε η ίδια η ΕΡΤ, που όπως λέτε «συνεργάστηκε» και σας συνέδραμε στο έργο σας, δεν έκρινε – αν και την πληρώνουν οι φορολογούμενοι – να διακόψει το πρόγραμμά της για να μας ενημερώσει.

Επί του θέματος της μη μετάδοσης από την ΕΡΤ, υπάρχει απάντηση;

Και αν την κρίσιμη ώρα στέλνετε το υλικό στα ιδιωτικά κανάλια, τότε εσάς τις σας έχουμε και σας πληρώνουμε; Για διεκπεραιωτές; Κλείστε το τότε το Κανάλι και στέλνετέ τα στους άλλους. Κι’ αν αυτοί διακόψουν το prime time σήριαλ για να μεταδώσουν αυτά που έπρεπε να μεταδίδετε εσείς, να μας περάσετε χαλκά στην μύτη.

«Η μετάδοση από το Κανάλι της Βουλής, μέσω της ΕΡΤ, της εικόνας και του ήχου «ζωντανά» έδινε τη δυνατότητα στα ιδιωτικά κανάλια και στα ξένα πρακτορεία ειδήσεων να μεταδώσουν απευθείας τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούσαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και αν δεν το επιθυμούσαν; Ε, τότε, ας προσέχατε, μας λένε οι αρμόδιοι για την «κοινοβουλευτική μας ενημέρωση».

Μας λένε επίσης πως οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες παρακολούθησαν την συνεδρίαση μέσω του κλειστού κυκλώματος και είχε δοθεί άδεια εισόδου στην αίθουσα της Γερουσίας (για θεωρεία μιλούν, αλλά ως γνωστόν η συγκεκριμένη αίθουσα δεν… διαθέτει θεωρεία) σε όλους τους πολιτικούς συντάκτες και ανταποκριτές ξένου Τύπου.

Ωραία, λοιπόν. Την παρακολούθησαν. Είναι, όμως, ιδιοκτήτες κανενός καναλιού για να την μεταδώσουν; Όχι, βέβαια. Αποφασίζουν αν θα διακοπεί το πρόγραμμα του καναλιού στο οποίο εργάζονται; Και πάλι όχι.

Τέλος, η ανακοίνωση μας λέει πως η περί ης ο λόγος συνεδρίαση μεταδόθηκε από το Κανάλι της Βουλής μαγνητοσκοπημένη, στις 11.30 μ.μ. Λίγο έλειψε δηλαδή να κατηγορήσουν τους Έλληνες που δεν ξαγρύπνησαν αγκαλιά με τον Στρος-Καν.

Θα μου πείτε τώρα, τόσο σπουδαίο είναι αυτό που συνέβη και επανέρχεσαι σήμερα;

Κατά την γνώμη μου είναι σπουδαίο. Διότι πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα. Ούτε πρόκειται για απλή ολιγωρία – σ’ αυτήν την περίπτωση κάποιοι θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί.

Πιστεύω ότι το όλο εγχείρημα εντάχθηκε σε μια γνωστή και ευρέως εφαρμοζόμενη τακτική παραπληροφόρησης: Την τακτική της καθυστέρησης. Σύμφωνα με αυτήν, ποτέ δεν μεταδίδεις ένα γεγονός την ώρα που βράζει. Αφήνεις να περάσει ένα διάστημα, να αμβλυνθεί το ενδιαφέρον, ώστε να υποστείς τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.

Διότι, πώς να το κάνουμε; Άλλο είναι να βλέπεις σε απευθείας μετάδοση τους εκπροσώπους σου να θέτουν στον επισκέπτη τους άλλες ερωτήσεις από αυτές που θα έθετε οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος και άλλο να ενημερώνεσαι μέσα από ένα γενικό ρεπορτάζ.

Η αλήθεια είναι πως για άλλη μια φορά το φίλτρο της χειραγώγησης μας εμπόδισε να αξιολογήσουμε το επίπεδο, την κατάρτιση και την ευστοχία των εκπροσώπων του Έθνους. Είχαν μπροστά τους τον δανειστή μας, που χάρη στους δικούς μας τόκους, συνεχίζει να κερδίζει μισό δις ευρώ τον χρόνο.

Τον άκουσαν να λέει και να ξαναλέει ότι το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα απέδειξε πως οι Έλληνες εγκρίνουν το «πρόγραμμα» του ΔΝΤ. Αλλά κανείς δεν τον αισθάνθηκε την ανάγκη να του επισημάνει την τεράστια αποχή, που μόνο έγκριση δεν αποτελεί. Τον άφησαν στην (εσκεμμένη) πλάνη του και αυτό δεν το είδαμε για να βγάλουμε συμπεράσματα για το επίπεδο της εκπροσώπησής μας στο Κοινοβούλιο…

Αυτά για να μην μας περνούν για ανόητους και άσχετους με το αντικείμενο…Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/12/blog-post_4355.html#ixzz17q7gdb1B

Πόσα πήρε ο αρχιερέας του ΝΑΙ;;

Ή είσαι λαμόγιο ή δεν είσαι. Αυτά είναι τα δύο άκρα. “Ολίγον λαμόγιο” ή “Ολίγον πατριώτης” δεν υπάρχει.
Γράφει ο ΑΒ.

Τη διάθεση δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από την αμερικανική Κυβέρνηση, μέσω των πρεσβειών στην Αθήνα, τη Λευκωσία και την Άγκυρα υπό την μορφή επιχορηγήσεων σε ιδιώτες και φορείς μέχρι τουλάχιστον το 2008, αποκαλύπτουν αμερικανικά έγγραφα που έφερε χθες στην δημοσιότητα το ‘Έθνος της Κυριακής’ και σήμερα ο ‘Φιλελεύθερος’.

Όσοι έλαβαν επιχορηγήσεις, ανάμεσά τους και πολίτες άλλων χωρών, υποχρεώθηκαν να υπογράφουν σχετικό συμβόλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές πρεσβείες στις τρεις πρωτεύουσες στοχεύουν ως επί το πλείστον καθηγητές (πανεπιστημίων και λυκείων), πολιτικούς, δημοσιογράφους ακόμα και εκπροσώπους του οικονομικού κόσμου και όλους αυτούς που θεωρούνται opinion leaders, ενώ συγχρόνως με αδρές χρηματοδοτήσεις οι Αμερικανοί μέσω οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ και UΝΟΡS) αποκτούσαν πρόσβαση και επιρροή στη λεγόμενη Κοινωνία των Πολιτών.

Το αρμόδιο πρόγραμμα για τις επιχορηγήσεις επίσημα στοχεύει στην ενημέρωση των παραπάνω για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε για τις συγκεκριμένες χώρες, είτε για το ΝΑΤΟ, είτε για την αμερικανική πολιτική γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουν σε πολίτες επισκέψεις στην Αμερική με πληρωμένα όλα τα έξοδα ή διοργανώνουν σεμινάρια σε πόλεις της Ευρώπης στα οποία προσκαλούν Έλληνες, Τούρκους, Κύπριους και άλλους πολίτες για ενημέρωση και επιμόρφωση.

Η μελέτη των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι κάποιες από τις επιχορηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν και για άλλους σκοπούς, όπως π.χ.:

Σε έγγραφο της 20ής Σεπτεμβρίου 2000, η αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας εγκρίνει ποσό 2.960 δολαρίων και στη δικαιολογία για την επιχορήγηση αναφέρει ‘για να προωθήσει αμερικανικά…’. Και το όνομα έχει σβηστεί αλλά και το υπόλοιπο κείμενο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να καταλήξει κανείς σε ασφαλές συμπέρασμα.

Σε έγγραφο της 8ης Νοεμβρίου 2003 η αμερικανική πρεσβεία της Λευκωσίας καταβάλλει 10.000 δολάρια ως επιχορηγία ‘για να καλυφθεί το κόστος της επόμενης φάσης της ιστοσελίδας του Τech4Ρeace’, που πρωτοστάτησε στην προώθηση του σχεδίου Ανάν.

Σε έγγραφο της 16ης Μαρτίου 2001 η αμερικανική πρεσβεία της Λευκωσίας δίνει 10.000 δολάρια ‘για να χρηματοδοτηθεί η παρουσία δύο Κυπρίων σε συνέδριο για την ελληνοτουρκικές σχέσεις’.

Σε άλλο έγγραφο της αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας ,με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2000, αναφέρεται ότι δίνεται επιχορήγηση ύψους 9.500 δολαρίων. Και σ’ αυτό έχει σβηστεί το όνομα του παραλήπτη, ενώ ως δικαιολογία αναφέρεται ότι ‘αυτή (η επιχορήγηση) είναι η πρώτη από μία σειρά’. Το υπόλοιπο κείμενο έχει σβηστεί με αποτέλεσμα να καταλήγει κανείς στο λογικό συμπέρασμα ότι ακολούθησαν και άλλες επιχορηγήσεις στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα ή οργανισμό.

Σε έγγραφο με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2000, η αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας φαίνεται να καταβάλλει 24.546 δολάρια αλλά η αιτιολογία παραμένει μυστική, καθώς ο αποχαρακτηρισμός του εγγράφου άφησε την πρόταση στη μέση. Γράφει: ‘Ο δικαιούχος πρέπει να τα χρησιμοποιήσει.’. Το όνομα του δικαιούχου έχει σβηστεί.

Ολα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα στα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιοί ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ τα «άρπαξαν» απο την Αμερικανική Πρεσβεία για να «πουλήσουν» το σχέδιο Αννάν στην κοινή γνώμη?

Αυτοί οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ που στήριξαν και στηρίζουν το σχέδιο Αννάν δεν πρέπει να δηλώσουν δημοσίως διαχωρίζοντας την θέση τους ότι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ απο την Αμερικανική Πρεσβεία?

Εμείς απλώς ρωτάμε.
Πηγή

Ο Λόγιος Ερμής είχε αποκαλύψει απο τον Σεπτέμβριο
σε άρθρο του
εγγραφο των Ηνωμένων Εθνών:
“Κυπριακές οργανώσεις και άτομα είχαν πουλήσει τις υπηρεσίες τους στους Αμερικάνους.”

Διαβάστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί την αποκάλυψη Σόκ!
''Τα έπαιρναν και τα παίρνουν για να δώσουν όσο όσο την Κύπρο μας!''


Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/12/blog-post_7226.html#ixzz17q6zmHDL

O Τζέφρυ θα εκτελεστεί στο Γουδί...

« Η Επαναστατική Επιτροπή είχε δύσκολο έργο να επιτελέσει. Έπρεπε να αναδιοργανώσει τον στρατό για να επιτύχει καλύτερους όρους ως ηττημένη χώρα στην επικείμενη διάσκεψη της Λοζάννης, να φροντίσει και να στεγάσει τους εκατοντάδες χιλιάδες μικρασιάτες πρόσφυγες, αλλά και να επουλώσει το τραυματισμένο λαϊκό αίσθημα, που ζητούσε την τιμωρία των υπαιτίων της Εθνικής Συμφοράς.
Με μια αμφιλεγόμενη απόφασή του, προσήγαγε σε δίκη του πολιτικούς και στρατιωτικούς υπεύθυνους της ήττας («Δίκη των Έξι»), οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν στο Γουδί. »

Βιογραφίες - Νικόλαος Πλαστήρας

Καιρός λοιπόν να αρχίσει ο κόσμος να συνηθίζει ότι εκτός από τη συμβατική δικαιοσύνη του Κολωνακίου υπάρχουν και τα έκτακτα ορεινά στρατοδικεία.


Η ιστορία αργά η γρήγορα επαναλαμβάνεται...
Λόγιος Ερμής


Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/12/o_10.html#ixzz17q3qKZIn

Οι Εβραίοι αγοράζουν 13 νησιά μας;;;

κάντε κλίκ στην φώτο...

Η επιχείρηση “Χρεωκοπία της Ελλάδας” έχει την υπογραφή του Σημίτη.

Από την αγορά CDS, παίζοντας δηλαδή τη χρεωκοπία της Ελλάδας, η Goldman Sachs υπολογίζεται ότι κέρδισε ένα έως τρία δισεκατομμύρια δολλάρια!!!
Οι χρηματιστές της Γουώλ Στρητ σφυρίζουν αδιάφορα, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: “η δουλειά μας είναι να βγάζουμε λεφτά, όχι να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στους ¨Ελληνες πολίτες, δεν υπάρχει εξάλλου νόμος που να απαγορεύει να εκμεταλλευτείς τον μαλάκα” (δήλωση του Αμίτ Σαρκάρ, επικεφαλής αμερικανικού επενδυτικού ταμείου, Μαριαν, 20.2.2010)

Ο Σημίτης προτίμησε να καλύψει χρέη για να πετύχει τον πολιτικό του στόχο, ανοίγοντας την ίδια στιγμή την κερκόπορτα στην έλευση των παγκόσμιων τρωκτικών. Οι εξελίξεις, στην ήδη ασμαίνουσα ελληνική οικονομία, ήταν περισσότερο από τραγικές και τα αποτελέσματά τους συναντάμε σήμερα.

To 1998 η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ως κύρια επιδίωξη την ένταξη στην ΟΝΕ. Τα νούμερα δεν έβγαιναν. Η Αθήνα θα μπορούσε ίσως να περιορίσει τη φοροδιαφυγή των μεσαίων-ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων που δεν συνηθίζουν να πληρώνουν φόρους, αφήνοντας την στήριξη του κράτους στους μισθωτούς και συνταξιούχους (που ταυτόχρονα κατηγορούν ως ανεπρόκοπους).

Θα μπορούσε να περιορίσει την παραοικονομία ή το κόστος της διαφθοράς.

Θα μπορούσε να σκεφτεί άλλες αναπτυξιακές στρατηγικές.

Προτίμησε τον εύκολο, αν και πανάκριβο, δρόμο, το μασκάρεμα του χρέους.

Για να το κάνει, απευθύνθηκε, σύμφωνα με τους New York Times και τη Wall Street Journal, στη διαβόητη Goldman Sachs.

Για τη συνεργασία αυτή την εγκαλεί τώρα και ζητά να πληροφορηθεί τι έγινε η Κομισιόν.
Γράφει σε μια έρευνά του το γαλλικό Μαριάν:
“Για την πιο μεγάλη τράπεζα του κόσμου, η πατρίδα της δημοκρατίας μετετράπη σε αγελάδα προς άρμεγμα…¨Όταν ο Γκάρυ Κον προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το 2001, οι έλληνες αξιωματούχοι τον περιμένουν όπως τον Μεσσία… O Κώστας Σημίτης αποφασίζει να βάλει τον λύκο μέσα στο μαντρί”.

H Γκόλντμαν Σαχς, γράφει το περιοδικό, “διαφθείρει” την ελληνική κυβέρνηση “πείθοντάς” την ότι μπορεί με τα προϊόντα της να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της.
Η Γκόλντμαν βγάζει 300 εκατομμύρια δολλάρια, για να κρύψει η ελληνική κυβέρνηση, όλο κι όλο, ένα δάνειο ενός δις. 30% εις βάρος του ελληνικού δημοσίου πάει το νταβατζηλίκι. Ο οίκος αξιολόγησης Μούντις καλύπτει την επιχείρηση αξιολογώντας με άριστα την Ελλάδα.

Η ατιμωρησία οδηγεί σε μονιμοποίηση των πρακτικών. Το τελευταίο από αυτά τα προϊόντα είναι ο “Titlospe”, δάνειο 5,3 δις το 2009.

Με τη μέθοδο αυτή, η Αθήνα χρησιμοποίησε διάφορα δομημένα προϊόντα για να κρύψει το πραγματικό ύψος του χρέους επιτρέποντας στην Ελλάδα να εκπληρώσει τεχνικά, όχι όμως και ουσιαστικά, τα κριτήρια του Μάαστριχτ, πρακτική που άρχισε το 1998 και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 2009.

Ποιά είναι η τράπεζα Goldman Sachs με την οποία συνεργάστηκε στενά ο κύριος Σημίτης;

Η τράπεζα Goldman Sachs, κύριος σύμβουλος επί σειρά ετών των ελληνικών κυβερνήσεων σε θέματα χρέους και ιδιωτικοποιήσεων, προνομιακός συνομιλητής των Πρωθυπουργών και από τους κύριους διαχειριστές του δημόσιου χρέους μας.

Με το ένα χέρι, η τράπεζα κερδίζει δισεκατομμύρια από τις “συμβουλές” της και τη διαχείριση του χρέους.
Με το άλλο, παίζει στην αγορά CDS ποντάροντας στη χρεωκοπία της Ελλάδας, σε στενή συνεργασία με το κερδοσκοπικό χετζ φαντ Πόλσον, που κέρδισε του κόσμου τα λεφτά στην κρίση του 2008.

H Γκόλντμαν φροντίζει ταυτόχρονα να υπονομεύει την ελληνική αξιοπιστία, τινάζοντας στον αέρα τα ελληνικά επιτόκια και οδηγώντας τη χώρα στον γκρεμό!
Αν δεν χρεωκοπήσει η Ελλάδα κερδίζει από τα αυξημένα επιτόκια, αν χρεωκοπήσει κερδίζει από τη χρεωκοπία.

Κερδίζει στήνοντας τη φούσκα, κερδίζει και ξεφουσκώνοντας τη φούσκα, πιστή στην αρχή “άρπαξε το τσεκ πριν σκάσει το καρπούζι”. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα καρπούζι. Η τράπεζα το παρουσιάζει ως υπαρκτό, κερδίζει από την πώλησή του και το αφήνει να σκάσει πριν το πάρει στα χέρια του ο αγοραστής.

Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει, είναι η πάγια μέθοδός της, χάρη στην οποία κυριάρχησε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά, εξοντώνοντας τους ανταγωνιστές.

Η Γκόλντμαν γιγαντώνεται απομυζώντας τους πελάτες-θύματα, γι’ αυτό την ονόμασε βαμπίρ η Λιμπερασιόν.

To έγκλημα που διετελέστηκε όμως μόνο απο αμέλεια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Είναι καταφανές από το άρθρο που ακολουθεί, ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (όπως φυσικά και αυτή της ΝΔ) ήξερε τί επρόκειτο να συμβεί και ποιες οι συνέπειες των παραπάνω και παρατάυτα κανείς απο τους 300 προδότες δεν αντέδρασε, δεν κινήθηκε αποτρεπτικά...κανείς τους..

Διαβάστε αποσπάσματα, την ημερομηνία δημοσίευσης και τον συντάκτη στο τέλος. Μην βιαστείτε! Διαβάστε πρώτα!

[...]Η συζήτηση, πώς θα αντιδράσει η Ένωση στην περίπτωση που ένα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης βρεθεί στη δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορεί να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, έθεσε και πάλι έντονα το πρόβλημα της οικονομικής διακυβέρνησης.

Η μέχρι τώρα κυρίαρχη άποψη, που ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα των συνθηκών, ήταν ότι κάθε κράτος της Ευρωζώνης θα πρέπει να εξασφαλίζει μόνο του τη χρηματοδότησή του. Τα άλλα κράτη δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν τα ελλείμματά του.

Εάν αυτό συνέβαινε, θα υπήρχε ο κίνδυνος ορισμένα κράτη να αδιαφορήσουν για τις δεσμεύσεις της κοινής πολιτικής και να φορτώσουν την αντιμετώπιση των χρεών τους σε εκείνα «τα ενάρετα» κράτη που ακολουθούν πολιτική σύμφωνη με τους κανόνες της Συνθήκης. Γι΄ αυτό και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωναν ότι τα κράτη που έχουν πρόβλημα μπορούν να απευθυνθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Εμείς θεωρούμε όμως ότι η παραπομπή μιας χώρας της Ευρωζώνης πρέπει να αποφευχθεί. Θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας μας αλλά και στο ευρώ και θα επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις των κρατών της Ευρωζώνης που στηρίζεται στην ιδέα της σύγκλισης των οικονομιών .

Η αλληλεγγύη των μελών της επιβάλλει μια άλλη λύση. Ορισμένες χώρες της Ένωσης υποστηρίζουν γι΄ αυτό ότι η επιθυμητή λύση θα πρέπει και να εξασφαλίζει χρηματοδότηση αλλά και να προλαμβάνει τον κίνδυνο της «ηθικής αδιαφορίας» ενός κράτους, δηλαδή μια πολιτική που δανείζεται αλόγιστα και επιβαρύνει τα άλλα κράτη με την εξόφληση των χρεών του.

Η απάντηση στο πρόβλημα είναι απλή κατ΄ αυτούς: να επιτραπεί στην Ένωση να δανείζει τα κράτη που έχουν δυσκολίες, αλλά με όρους τέτοιους που θα εξασφαλίζουν την εξυγίανση της οικονομίας τους.

Η βοήθεια να συναρτάται με μόνιμες μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκλείονται υποτροπές. Μια τέτοια λύση συνεπάγεται ένα κέντρο που παρακολουθεί όλα τα κράτη-μέλη, διαχειρίζεται τους πόρους για τα δάνεια και εκπονεί σχέδια διάσωσης. Απαιτεί μια μορφή οικονομικής διακυβέρνησης. Μια οριστική απόφαση στο θέμα της συμπαράστασης προς κράτη-μέλη που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης ίσως παρθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 Μαρτίου. Πρέπει εκεί να εκφράσουμε με σαφήνεια την άποψή μας.

Η οικονομική διακυβέρνηση είναι αναγκαία και για πολλούς άλλους λόγους. Η Ένωση θα συζητήσει προσεχώς θέματα οργάνωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών για να υπάρξει μια ισχυρή εποπτεία τους που θα αποτρέπει κρίσεις. Χρειάζεται στην Ευρώπη ενιαία εποπτική αρχή. Μια τέτοια αρχή θα προστατεύσει και τους Έλληνες καταθέτες και συναλλασσόμενους.

Η Ένωση θα ασχοληθεί επίσης με τη χρήση του ευρώ ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος, όπως είναι το δολάριο σήμερα. Χωρίς οικονομική διακυβέρνηση η πορεία του εγχειρήματος δεν θα έχει σταθερότητα και συνέπεια. Η αξία του ευρώ αφορά επίσης τους Έλληνες πολίτες. Όλο και περισσότερο είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων στις υποδομές, στις νέες τεχνολογίες, στην εξασφάλιση απασχόλησης, όπως είχε εισηγηθεί άλλοτε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Ντελόρ.

Μία Ευρώπη επενδύσεων θα είναι μια Ένωση που θα βοηθά και την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση. Η πολιτική αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς οικονομική διακυβέρνηση.

Στην Ελλάδα όλα αυτά τα θέματα συζητούνται με κριτήριο τι μας συμφέρει βραχυπρόθεσμα. Υποστηρίζουμε λύσεις που μας βολεύουν ιδεολογικά χωρίς να σκεφτούμε με συνέπεια τι σημαίνουν. Απεχθανόμαστε την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι δεν θέλουμε να είμαστε υποτελείς του. Ζητούμε τη βοήθεια της Γερμανίας και των άλλων ανεπτυγμένων κρατών.

Όταν όμως μας υποδεικνύουν ότι η λύση αυτή συνεπάγεται μια αντίστοιχη εποπτεία με εκείνη του ΔΝΤ, διαμαρτυρόμαστε. Θέλουμε δηλαδή τα λεφτά των άλλων αλλά με δικαίωμα να τα ξοδεύουμε όπως θέλουμε εμείς, χωρίς περιορισμούς.[...]

--Τα Νέα, Σάββατο 28-2-2009, Κ. Σημίτης--

Η τελευταία παράγραφος δείχνει ότι κάποιοι ήταν, είναι και θα παραμείνουν Γερμανικότεροι της Μέρκελ!

Και αυτούς κάποιοι άλλοι τους ψήφιζαν επί 8 χρόνια για πρωθυπουργούς…

Ελπίζω να έχει ξεκινήσει “υπόγεια” η διαδικασία να χωρίσουμε με όλους αυτούς τα τσανάκια μας και ο νοών νοείτω...

Αρκετά πια με τους ανθέλληνες πολιτικούς που μας κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια!

Αρκετά ποιά με τις κυβερνήσεις γεμάτες προδότες και δωσίλουγους πλαισιούμενη κι απο κάθε λογής γιουσουφάκια ...

Και πριν προλάβετε να μου πείτε πως δεν είναι όλοι οι κυβερνώντες ίδιοι σας παραθέτω απλά ένα σχόλιο αναγνώστη απο το μπλοκ του τρωκτικού που επιβεβαιώνει πληροφορίες που έχω κι εγώ προσωπικά:

«Επειδή θεωρώ ότι δεν κρύβεις πράγματα, δεν είσαι διαπλεκόμενος φίλε μου troktike, άκου.
Είμαι κρατικός λειτουργός -αλλά συνήθως εμείς μιλούμε όταν μας διώχνουν από τη θέση μας- και επειδή θέλω να έχω τη συνείδηση μου ήσυχη ως ένα βαθμό θα σου πω ότι η άποψη των περισσοτέρων υπουργών και άλλων είναι ότι ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ παίζει ΚΑΘΑΡΑ και ΑΝΟΙΚΤΑ το παιχνίδι των ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ.

Βιάστηκε να προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και ΔΝΤ επειδή στο τέλος του μήνα θα ερχόταν πρόταση βοήθειας από την ΡΩΣΙΑ ύψους 50 δις ΕΥΡΩ με σταθερό επιτόκιο 4% για πάντα και χωρίς ανταλλάγματα. Επίσης υπάρχει πακέτο 60 δις από την ΚΙΝΑ για επενδύσεις στην Ευρώπη και ενδιαφέρον για εξαγορά του ΟΣΕ.

Έλαβα μέρος σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου και υπήρχε η διαπίστωση ότι με ορισμένες στοχευμένες κινήσεις θα λυνόταν το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, όμως η ισχυρή αντίδραση του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και της ομάδας του δεν άφηνε περιθώρια, ήταν σίγουρη η αίτηση βοήθειας.

Εγώ θεωρώ προδοσία και έγκλημα την απόφαση και σε λίγες μέρες η παραίτηση (!) μου θα κάνει θόρυβο.
Τώρα είμαι ανώνυμος αναγνώστης.

Πιστεύω να το αναρτήσεις, αν όχι να είσαι καλά και να με θυμηθείς σε λίγες μέρες.

Τάνταλος».

Έχετε ακόμη την αμφιβολία σας;

Διαβάστε και αυτό λοιπόν:

Μας δάνειζαν λεφτά με επιτόκιο 1.25 και εμείς λέγαμε ΌΧΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity), ονόματι Ηayman Private Equity LLC με έδρα τη Βοστώνη των ΗΠΑ, φαίνεται ότι κατέθεσε δύο προτάσεις προς την Ελλάδα για την απευθείας αγορά έως και 20 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων. Η εταιρεία φαίνεται να έστειλε δύο έγγραφα.

Στο πρώτο, μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2010, η Hayman προτείνει την αγορά 7 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους, με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο θα διαμορφώνεται βάσει του Libor συν 1,25%. Αυτό δίνει ένα επιτόκιο περίπου 2%.


Δείτε το έγγραφο εδώ:
κλίκ για μεγένθυση

Στο δεύτερο, 2 Φεβρουαρίου, η Hayman Private Equity LLC απευθύνει νέα επιστολή στον κ. Παπανδρέου, με την οποία αυξάνει το ποσό της επένδυσης στα 20 δισ. ευρώ. Τέλος, στο ίδιο ηλεκτρονικό μέσο, εμφανίζεται και ένα μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Δείτε το έγγραφο εδώ:
κλίκ για μεγένθυση

όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι απλά σοβαρά, αλλα έχουνε ξεφύγει απο κάθε έλεγχο, και κάθε νοσηρή φαντασία γίνετε πλέον πραγματικότητα.

Θα σας θυμίσω μόνο τούτω, η Δημοκρατία (άρθρο 1 του Συντ.) είναι το Πολίτευμα –εξ ορισμού- το οποίου υποτάσσει και θέτει ΟΛΕΣ τις άλλες λειτουργίες και σκοπούς του κράτους (ασφάλεια, οικονομική ευμάρεια, εξωτερική πολιτική κλπ) στην υπηρεσία της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του Πολίτη και του Ατόμου κι όχι το αντίθετο όπως κάνουν τα κάθε είδους αυταρχικά κράτη.

Συνεπώς, όσοι Προδότες λένε ότι Υπογράψαμε το Μνημόνιο και παραδώσαμε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες σε ξένες Δυνάμεις (έχω πολλές «ομολογίες» του «πρωθυπουργού-μαριονέτα» κι όχι μόνο, σε αυτό το θέμα, ουσιαστικά και νομικά ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ την Προδοσία της Χώρας (την Κατάλυση του Συντάγματος), αλλά ζητούν ελαφρυντικά και επιείκεια για το έγκλημά των.

Όμως τα ελαφρυντικά δεν εξαλείφουν το αξιόποινο βέβαια, αλλά αποδίδονται στον εγκληματία αφού έχει αποδειχτεί (ή ομολογηθεί) αδιαμφισβήτητα το έγκλημά του.

Τέλος, όσοι εκφέρουν τον παραπάνω ισχυρισμό, διαπράττουν το έγκλημα της «προπαρασκευής εσχάτης προδοσίας» (ΠΚ 135), διότι προπαγανδίζουν υπέρ της Εθνικής Προδοσίας για οποιοδήποτε λόγο.

Άλλωστε το ίδιο έκαναν και οι Χουντικοί του 1967 στο δικαστήριο, ισχυριζόμενοι ότι κατέλυσαν το Σύνταγμα «για να σώσουν την χώρα από την αναρχία και τον κομμουνισμό» και φυσικά καταδικάστηκαν για Εσχάτη Προδοσία, παρόλο που είχαν –στο πρώτο κομμάτι του ισχυρισμού των- δίκιο και τούτο διότι η Προδοσία ΔΕΝ δικαιολογείται Νομικά, Λογικά και Ηθικά για κανέναν λόγο.

Δεν σώζεται η χώρα με την Προδοσία, διότι μια χώρα με καταλυμένο το Σύνταγμα είναι ήδη αφανισμένη και ανύπαρκτη ως Συντακτική δομή.


Λόγιος Ερμής


1)Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα, Σάββατο 28-2-2009
2)Πηγή: Κωνσταντίνος
3)Πηγή: Τρωκτικό


Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2010/09/blog-post_6825.html#ixzz17q2wxgpY

Τι περιέχει το έγγραφο του Wikileaks :Ο ρόλος της Ελλάδας στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα

Τι περιέχει το έγγραφο του Wikileaks
Τι περιέχει το έγγραφο του Wikileaks :
Ο ρόλος της Ελλάδας στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα


Έγγραφα για την Αλβανία

Ο ρόλος της Ελλάδας στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα

Στα έγγραφα της Wikileaks αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Τιράνων και Αθήνας και το ρόλο της Ελλάδας στο νότιο τμήμα της Αλβανίας και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.

Στα έγγραφα της Wikileaks η οποία αναμένεται να δημοσιευθούν σύντομα συμπεριλαμβάνεται και η Αλβανία με θέμα το παρασκήνιο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας. Η είδηση αναφέρεται από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ελληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ.Δρούτσα για τη διαρροή των εγγράφων που αναφέρονται ως διαβαθμισμένεα έγγραφα. Στα έγγραφα της Wikileaks αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Τιράνων και Αθήνας και το ρόλο της Ελλάδας στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, για το Βορειοηπειρωτικό και για το συμφωνητικό υδάτων μεταξύ των δύο χωρών που ακυρώθηκε πριν από λίγους μήνες από το Συνταγματικό Δικαστήριο στα Τίρανα.

Συνολικά 1758 "καυτά" έγγραφα για τις ελληνοτουρκικές και ελληνοσκοπιανές σχέσεις έρχονται τις επόμενες ώρες στην δημοσιότητα από το Wikileaks αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ένα από αυτά με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2009, αναφέρεται στη "νέα κυβέρνηση που θα προέκυπτε από τις εκλογές στην Ελλάδα, η οποία θα επιδείκνυε μεγαλύτερη ευελιξία και θα λυνόταν το Σκοπιανό"! Περίπου 1250 έγγραφα αφορούν την Κύπρο. Όλα θα έρθουν στην δημοσιότητα τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Το αμερικανικό Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, έχει ήδη επικοινωνήσει με το Ελληνικό ΥΠ.ΕΞ και έχει ενημερώσει τον κ. Δ.Δρούτσα για την διαρροή!

Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν το περιεχόμενο της απόρρητης αλληλογραφίας Παπανδρέου-Ερντογάν, γιατί σε ένα από αυτά τηλεγραφήματα αναφέρεται σε φράσεις που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Επειδή η διαρροή έχει γίνει στην Αθήνα, σίγουρα θα έπρεπε να ανθεωρηθεί το πλέγμα ασφαλείας του πρωθυπουργικού γραφείου. Στις επόμενες ώρες θα έχουμε νεότερα.

Θέμα αγωγού South Stream τίθεται αναφορικά με τον Ιταλό πρωθυπουργό Σύλβιο Μπερλουσκόνι, για τον οποίο γράφουν σε ένα τηλεγράφημα από την Ρώμη, ότι "Έτσι όπως πάει οδηγεί την Ιταλία στην αγκαλιά του Πούτιν"! Φαντασθείτε τι θα γράφουν για τον Κώστα Καραμανλή που ήταν ο πρώτος που είχε υπογράψει τον South Stream!

Όσο για το πως βλέπουν την ρωσική πολιτική ηγεσία το περιεχόμενο ενός τηλεγραφήματος αρκεί: Εκεί, καταγγέλλεται πως η σχέση ανάμεσα στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και τους επιτελείς της ρωσικής μαφίας είναι τόσο στενή, που η Ρωσία έχει γίνει ένα «εικονικό μαφιόζικο κράτος»!

"Τυχαίες" οι ανακοίνωσες Παπανδρέου για το Αιγαίο, την ίδια μέρα;
Πηγές του Υπ.Εξ, πάντως, εκτιμούν υπάρχουν ακόμη δύο έγγραφα που σχετίζονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. "Εχουμε πληροφορίες ότι ένα από τα ντοκουμέντα αφορά άτυπες επαφές της τότε ηγεσίας της ΝΔ, με τους Τούρκους για το Αιγαίο, αλλά όλα αυτά παραμένουν σε ...επίπεδο υποθέσεων για την ώρα", λένε.
Αν κάτι τέτοιο ευσταθεί, τότε προκαλεί εντύπωση το timing! Το πρωί της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός κ.Γ.Παπανδρέου ανακοίνωσε στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι "δεν πάμε σε συνδιαχείριση στο Αιγαίο" και το βράδυ της ίδιας ημέρας δημοσιοποιήθηκε η είδηση ότι έχουνδιαρρεύσει απόρρητα ντοκουμέντα από τις ΗΠΑ, για τους χειρισμούς που έκανε στο ίδιο θέμα ο κ.Καραμανλής!

Πανικός σε όλες τις χώρες για το περιεχόμενο!
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των απορρήτων εγγράφων που έχει στην κατοχή του το Wikileaks. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από site, η συγκεκριμένη διαρροή εγγράφων θα είναι επτά φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Οκτωβρίου, όταν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα 400.000 απορρήτα ντοκουμέντα για τον πόλεμο στο Ιράκ.
Wikileaks: CIA Χάκερς προσπαθούν να ρίξουν τον server

WikiLeaks says it is under cyber attack.
Επίθεση στους servers του Wikileaks (http://www.wikileaks.org/ ), που αναμένεται να βγάλει στη δημοσιότητα απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα, που εκθέτουν τις ΗΠΑ, και δημιουργούν μπελάδες σε συμμάχους τους, ανακοίνωσε ο δημοφιλής ιστότοπος.
"We are currently under a mass distributed denial of service attack," ,
αναφέρουν οι συνεργάτες του...
Julian Assange , αλλά δεν το βάζουν κάτω και υπόσχονται ότι η δημοσιοποίηση τελικά θα πραγματοποιηθεί, από αλλού!

Πηγή :Λόγιος Ερμής

ΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ "ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ" ΤΟ 1821???

Η ..."ΑΠΑΝΤΗΣΗ" ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ... 

Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και δεν μας αφήνουν.
Ποίοι είναι αυτοί οι "σοφοί" που ανακάλυψαν και προώθησαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ [και με την χορηγία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ] οι τελείως αγράμματοι [ή πεμπτοφαλαγγίτες - μαυραγορίτες] ότι το Ελληνικό Έθνος γεννήθηκε το 1821;;;

Και γιατί ο τηλεοπτικός Σταθμός το εδέχθη;;;

Ο πνευματικός κόσμος, η Ακαδημία Αθηνών, Ο Ελληνικός Λαός θα το ανεχτεί και αυτό το τερατούργημα;;;


Δημήτρης Αλευρομαγειρος

Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΣ πού είναι η Ελληνική Σημαία;

Να τηρούμε τουλάχιστον τα προσχήματα...

Κύριε Αρχηγέ,
καλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε σε τι ωφελεί η δική σας παραμονή , αλλά και της ομάδας Επιτελών του ΓΕΕΘΑ στην Τουρκία, μετά την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο κατά την διάρκεια των συνομιλιών σας εκεί, (δύο σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών αποτελούμενοι από ......

18 αεροσκάφη - τα τέσσερα οπλισμένα - προκάλεσαν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 13 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις τσαλαπατώντας οποιοδήποτε ΜΟΕ), ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ... 

Είναι καιρός νομίζουμε οι Αξιωματικοί να ξυπνήσουν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όπως τους θέλει ο Ελληνικός Λαός. 


http://ksipnistere.blogspot.com/2010/12/blog-post_5969.html

Η εμμονή και οι επιπτώσεις της.....

Γράφει ο Γρηγόρης Ζωγραφάκης

Ενώ λοιπόν εδώ ,με το νέο έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ,θα έρθουν 100 κομισάριοι της Τρόικα για να αναλάβουν την εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου και διαφόρων Υπουργείων, εννοείται οικονομικά, στην Ιρλανδία βρυχάται το.........
Δ.Ν.Τ. Απειλεί να παγώσει τη πρώτη δόση εξαιτίας της αντίδρασης της Αντιπολίτευσης αλλά και του λαού, καθώς φοβάται ότι θα φύγει πρίν καλά καλά πάει….
Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη του Δ.Ν.Τ. Μια εκβιαστική ένωση που βαδίζει τυφλά και επιπόλαια…Που πράττει από καπρίτσιο και εισπράττει με το μαστίγιο…
Αλήθεια αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε…;;Ποιοι ήταν οι στόχοι της Οικονομικής Κοινότητας όταν δημιουργήθηκε και ποιοι της Ευρωπαικής Ένωσης..; Κανείς δε ξέρει…
Είναι βέβαιο όμως ότι ένα ακυβέρνητο καράβι αργά ή γρήγορα πέφτει σε βράχους….
Η λύση είναι μία….Ή αποκτά γερό καπετάνιο κάτι που ο κ. Ρομπάι δε μπορεί να κάνει γιατί απλά διορίστηκε και δεν εκλέχτηκε ή η οικιοθελής διάλυση…Είναι καλύτερα να αφήσουμε τώρα το καράβι παρά να περιμένουμε να τσακιστεί στα βράχια και όποιος επιβιώσει… Κι όταν λέμε αφήνουμε το καράβι εννοούμε τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των χρεών χωρίς τον κορσέ της Ένωσης…με μια μικρή αναδιάρθρωση η οποία αν γίνει εκτός Ένωσης θα είναι λιγότερο επώδυνη από ότι αν γίνει εντός της…..Αλλά και τη στροφή στις Εθνικές Οικονομίες ως ανεξάρτητους πυλώνες…Με λίγα λόγια η μόνη ρεαλιστική λύση για την σωτηρία των χωρών μελών είναι ή να ισχυροποιήσουν την Ένωση κάτω από ένα εκλεγμένο ηγέτη το οποίο είναι και αδύνατο αυτή τη στιγμή ή όλοι από κοινού να υπογράψουν μια νέα Συνθήκη που θα διαλύει την Ένωση και τους όρους αυτής της διάλυσης….
Η κατάσταση πάντως που επικρατεί δε πρέπει να συνεχιστεί….Στη προσπάθεια τους να σώσουν το ΕΥΡΩ διαλύουν τις χώρες…Και χωρίς Έθνη η Ένωση δεν έχει λόγο ύπαρξης…..Πρώτη φορά αντί να υποτιμηθεί το νόμισμα για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση υποτιμούνται οι χώρες που χρησιμοποιούν το νόμισμα….Οι άνθρωποι αυτοί ή επιεικώς αγνοούν οικονομικούς όρους ή έχουν άλλους σκοπούς…Κι ενώ το να «κοπεί» νέο νόμισμα θα έδινε μια ανάσα στους 27 εκείνοι εμμένουν στο ισχυρό νόμισμα θέτοντας σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη….
500.000.000 άνθρωποι υποφέρουν και θα υποφέρουν περισσότερο από την εμμονή 15 ανθρώπων για ένα ισχυρό νόμισμα…

topsaxtiri.blogspot.com

ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΘΑΝΕ... ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Απ' τους κόκκινους πρίγκηπες των οδοφραγμάτων κάποτε, στα κόκκινα δάνεια σήμερα, που δεν μπορούν να αποπληρώσουν όλο και πιο πολλοί από μας. Δεν φαντάζομαι ότι εννοούσε αυτό ακριβώς ο ποιητής, όταν πριν από κάποια χρόνια διαβεβαίωνε το σύμπαν ότι η γη έτσι κι αλλοιώς θα γίνει κόκκινη...  

του ΣΤΑΘΗ 

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, έρχεται, ήρθε, θα 'ρθει ο χιονιάς. Φέτος λιγότερο παρά ποτέ κι αργότερα απ' όσον άλλοτε στολίζονται χριστουγεννιάτικα τα μαγαζιά - πλην όσων ήδη έβαλαν λουκέτο, πρώην μαγαζάτορες με τα χέρια στις τσέπες, κι άλλοι αργούν άεργοι στις συνοικιακές καφετέριες - σε ασυνήθιστες γι' αυτούς ώρες, κι άλλοι ξυπνούν το πρωί, πετάγονται, άργησαν για να πάνε να ανοίξουν το μαγαζί κι ύστερα ξανακάθονται αποκαμωμένοι στο κρεβάτι - ποιο μαγαζί;

Μερικά απ' αυτά τα μαγαζιά έθρεψαν οικογένειες, ανάστησαν παιδιά, τα σπούδασαν, τώρα ο μαγαζάτορας αργός, κοιτάει στο καφενείο τις φωτογραφίες και τις ζωγραφιές στους τοίχους -τι άλλο θα μπορούσε να κάνει; ποια νέα δουλειά θα μπορούσε να αρχίσει;- πενία τέχνας κατεργάζεται δεν λένε;.. ...κι όλο γεμίζει το τασάκι του γόπες...

Γύρω μας, πάνω μας, δίπλα μας βρέχει ανέργους, οι αριθμοί ανεβαίνουν στα ταμπλό όπως τα σκορ των αγώνων στα γήπεδα· στο 12,6% η ανεργία από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη (πέρσι ήταν 9,1%) ήτοι 170.000 περισσότεροι άνεργοι, και ο κ. Ραγκούσης να χρηματοδοτεί ΜΚΟ με χιλιάδες ευρώ.


Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να σκορπάει και η κ. Διαμαντοπούλου σε δημοσκοπήσεις κι έρευνες για το πώς πρέπει να διδάσκεται η Χημεία, η Γυμναστική, τα Λατινικά - έλα, θεία Φωτούλα πες μας regina rosas amat, υδρογόνο 2 οξυγόνο μάς κάνει νερό, ή τα 'χουμε κάνει θάλασσα; Τους έχω βαρεθεί -τους γιανίτσαρους του Παπανδρέου να βαφτίζουν τις αποτυχίες τους επιτυχίες (απ' τα κονδύλια της Κομισιόν για την ανεργία η κυβερνησάρα μας έχει καταφέρει να απορροφήσει μόνον το 6%!!!)- και η ανεργία να θερίζει.

Ενας άνεργος, ένας πιτσιρικάς με κομμένα τα φτερά κι ένας πρώην μαγαζάτορας, η αγία Τριάς της αγωνίας κι απέναντί της η τρόικα. Γύρω μας, πάνω μας, δίπλα μας βροχή οι απολύσεις, αλλά ο Παπανδρέου κρατάει ομπρέλα. Αδιάβροχος. Και λαλίστατος. Στα κανάλια, στα φόρουμ, στα ταξίδια, με δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες ότι δεν έβγαλε την εργασία στο πεζοδρόμιο ότι δεν είναι ανδρείκελο του Διευθυντηρίου ότι δεν κινδυνεύει η επικράτεια ανατολικώς του 25ου Μεσημβρινού... ...ότι επιτέλους μας επαινούν για τις προσπάθειές μας οι Ευρωπαίοι.

Ποιοι; ο Στρος Καν, ένα τσιμπούκ ογλάν των πλουσίων ήδη απ' την εποχή του Μιτεράν; Ο Ολι Ρεν; ένας υπαλληλάκος -μάλλον μαλάκας- που του έφεξε να ομιλεί απ' τη Βουλή των Ελλήνων ωσάν να ομιλεί σε ανελλήνιστους εκ Δυτικής Λιβύης; Ποιοι; ο Μπαρόζο; ένας πρώην μαοϊκός, «πρόθυμος σύμμαχος» του Μπους που έσπρωξε την Πορτογαλία στην εκ νέου δικτατορία, αυτή τη φορά των τραπεζών; Και τι αλήθεια επαινούν αυτά τα αθύρματα στα έργα και τις ημέρες του Παπανδρέου; Οτι ο γιος του Αντρέα έκαψε τους ορίζοντες των νέων; των κοριτσιών και των αγοριών αυτής της χώρας, όπως έκαιγαν οι Αμερικανοί το ρύζι με ναπάλμ στους ορυζώνες του Βιετνάμ; Δεν ξέρω αν ο Παπανδρέου είναι ευήθης ή βαλτός. Ξέρω όμως ότι παίρνει το ένα μετά το άλλο τα μέτρα που ο ίδιος έλεγε ότι ουδέποτε θα πάρει. Παίρνει ακριβώς εκείνα τα μέτρα που έλεγε πως οδηγούν μια οικονομία σε ασφαλή θάνατο.
Μειώνει τα εισοδήματα. Νεκρώνει την αγορά. Συνεχίζει την κρατικοκομματική σπατάλη. Υπηρετεί τους φοροφυγάδες. Και τους εισφοροφυγάδες. Αποσυνθέτει την εργασία. Αμελεί την παιδεία. Εχει παραδεχθεί τη συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας. Και διαιρεί διαρκώς την κοινωνία στρέφοντας το ένα μέρος της κατά του άλλου. Ολα αυτά δεν θα τα έκανε παρά ένας πολιτικός δολοφόνος και οικονομικός τρομοκράτης. Ηκαθιέρωση της «Οικονομίας της Φρίκης» στην πατρίδα μας και η υπαγωγή της υπό καθεστώς Εντολής ξένων Δυνάμεων είναι έργο του Παπανδρέου. Από το «υπάρχουν τα λεφτά» έως σήμερα -και πάντα με ψέματα- ο Παπανδρέου πολιτεύεται λες και η Ελλάδα είναι λάφυρο (για πούλημα και για υποθήκευση) καταδικασμένη να πληρώνει στον αιώνα τον άπαντα φόρο υποτελείας σε όσους θα την πηδάνε κατά το δοκούν, κατά το δυνατόν, ντε φάκτο και ντε γιούρε. Ετσι θα είναι; αυτή θα είναι η Τύχη της χώρας;

Αυτήν τη στιγμή τον Παπανδρέου τον στηρίζουν οι Διαπλεκόμενοι, μέγα μέρος των ΜΜΕ, μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ, οι φασιστοκωλοτούμπες του ΛΑΟΣ και κάποιοι «πρόθυμοι» Ντοροειδείς απ' τα δεξιά και τα αριστερά. Καθώς και οι ενδιαφερόμενες ξένες Δυνάμεις.
Είναι αρκετό αυτό το μπλακ μπλοκ για να βυθίσει οριστικώς τη χώρα στα Τάρταρα;


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters