Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Στην Κομισιόν η κρυφή πλήρης φοροαπαλλαγή της Lamda Development για το Ελληνικό


Ο Κρίτων Αρσένης έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτημα σχετικά με το άρθρο 42 του νόμου 3943/2011, με το οποίο η Lamda Development απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σχετίζεται με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία της έκτασης που πωλείται.

Επιπλέον, έθεσε ζήτημα αδιαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής του αγοραστή, αλλαγής των όρων του διαγωνισμού και παραβίασης της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/18 ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος της 8-12-2011 του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την πώληση των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ", αναφέρεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ "θα διατηρεί τα συνήθη δικαιώματα μειοψηφίας και θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) αναφορικά με σημαντικές αποκλίσεις από το Επιχειρηματικό Σχέδιο". Ωστόσο, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στη Lamda Development.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
"Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδρυση μίας off shore εταιρείας στην καρδιά της Αθήνας στην υπηρεσία των νέων αγοραστών της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά. Με τις φοροαπαλλαγές που δίνονται προίκα στη Lamda Development, η εταιρεία που θα εκμεταλλευτεί την περιοχή δεν θα πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος, ούτε φόρο μεταβίβασης, ούτε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Η πλήρης απαλλαγή της εταιρείας με το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σοκάρει. Είναι παράνομη σύμφωνα τόσο με το ελληνικό όσο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και είναι προκλητική για τους ανθρώπους των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που αιφνιδιάζονται συνεχώς από το ύψος των φόρων, τελών και εισφορών που έχουν να πληρώσουν, αλλά δίνουν καθημερινά έναν τίμιο και διαρκή αγώνα να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους.

Επίσης, η αδιαφάνεια στη διαδικασία πώλησης της έκτασης θυμίζει «μπανανία» και όχι ευρωπαϊκή χώρα. Παρότι στην προκήρυξη του διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ είχε δεσμευτεί να κρατήσει μειοψηφικό πακέτο ώστε να έχει δικαίωμα βέτο στο επιχειρηματικό σχέδιο, πούλησε το 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ". Το ΤΑΙΠΕΔ δεν τήρησε καν όσα είχε εξαγγείλει το ίδιο. Παρότι το ΤΑΙΠΕΔ δεσμευόταν από τους κανόνες διαφάνειας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, επέλεξε να τις παρακάμψει και να μην τις εφαρμόσει.

Το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να δώσει σαφείς και καθαρές απαντήσεις:
Είναι ή όχι σε ισχύ το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 το οποίο προβλέπει ότι η εταιρεία " απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου";

Είναι ή όχι κατώτερη η τιμή πώλησης από το ύψος της αποτίμησης 1,239 δισ. ευρώ που σημειώνεται σε έγγραφο που υπογράφεται από τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ";

Γιατί πούλησε το 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" παρότι στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των μετοχών έλεγε ότι θα διατηρήσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών ώστε να έχει δικαίωμα βέτο στο επιχειρηματικό σχέδιο;

Στο όνομα των μεγάλων επενδύσεων, η κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία της το μικρό κράτος, τις απολύσεις, συγχωνεύσεις και περικοπές, έχει αναλάβει να φροντίζει με περισσή ευγένεια μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κρατικοδίαιτες καθώς εξαρτώνται από την παράνομη προνομιακή στήριξη της κυβέρνησης ενάντια στο συμφέρον της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Παρόλο που οι χειμαζόμενες οικογενειακές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που εν μέσω κρίσης παράγουν το 80% της απασχόλησης στην Ελλάδα, δεν αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη στήριξή τους πιο πολύ σαν πάρεργο παρά σαν εν δυνάμει λύση στην κρίση. Τελικά η κυβέρνηση δεν επιδιώκει το μικρότερο δημόσιο. Επιδιώκει το λιγότερο δημόσιο συμφέρον."

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης
Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου την πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" στην εταιρεία "Lamda Development ΑΕ". Σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων με αριθμό 225/7-1-2013, παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% της πλήρους κυριότητας νομής και κατοχής της περιοχής του Αγίου Κοσμά καθώς και του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Κατά συνέπεια, αντικείμενο της συναλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ με την εταιρεία "Lamda Development ΑΕ" είναι μέσω της πώλησης των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ", η πώληση του δικαιώματος επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% της πλήρους κυριότητας νομής και κατοχής της παραπάνω περιοχής. Η εταιρεία "Lamda Development ΑΕ" μέσω της "Ελληνικό ΑΕ" θα εκμεταλλευτεί την παραπάνω έκταση για 99 χρόνια και στη συνέχεια θα την επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο που παραμένει να έχει την κυριότητα κατά 70%. Επιπλέον, στο άρθρο 42 του νόμου 3943/2011 που αφορά στη σύσταση της "Ελληνικό ΑΕ" ορίζεται ότι η εταιρεία " απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (...)". Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Εάν η πλήρης απαλλαγή της εταιρείας με το άρθρο 42 παρ. 7 του νόμου 3943/2011 από την καταβολή φόρου μεταβίβασης όταν θα πωλεί ακίνητα και φόρου εισοδήματος συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ; Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, έγγραφο που υπογράφεται από τον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" σημειώνει ότι " η κατώτατη εύλογη αξία των δικαιωμάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ επί του ακινήτου ανέρχεται σε 1,239 δισ. ευρώ". Είναι ενήμερη η Επιτροπή για την συγκεκριμένη αποτίμηση; Συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση η πώληση σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής του αποτίμησης; Συνιστά η πώληση του 100% της εταιρείας "Ελληνικό ΑΕ" δημόσια σύμβαση παραχώρησης υπαγόμενη στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 δεδομένου ότι η "Lamda Development ΑΕ" θα εκμεταλλευτεί για 99 χρόνια τη συγκεκριμένη έκταση με το ελληνικό δημόσιο να έχει την κυριότητα; Έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας; Στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος της 8-12-2011 σχετικά με την πώληση των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ", αναφέρεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ "θα διατηρεί τα συνήθη δικαιώματα μειοψηφίας (...) και θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) αναφορικά με σημαντικές αποκλίσεις από το Επιχειρηματικό Σχέδιο". Είναι σύμφωνη με την οδηγία 2004/18 η μη τήρηση του όρου αυτού και η πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας;

left

Η λέξη Έλληνας απαγορευόταν επι 1.500 χρόνια με ποινή θανάτου!


Του Θωμά Ηλιόπουλου*

Η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού –χωρίς αμφιβολία– έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου μ.Χ. αιώνα. Από τότε και για τα επόμενα 1500 χρόνια ακόμη και το όνομα Έλληνας απαγορεύτηκε τελείως να χρησιμοποιείται. 
Στη διάρκεια αυτών των 1500 ετών ψάξτε να βρείτε το όνομα Έλληνας σε ό,τι έμεινε γραπτό στην eλληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει. Έγινε καταπιεστικά Ρωμαίος ή Ρωμιός και η Ελλάδα και οι Έλληνες ξεχάστηκαν για πάντα. 

Το όνομα Έλληνας ήταν απαγορευμένο επί ποινή ΘΑΝΑΤΟΥ.
Συκοφαντήθηκε ανελέητα και κακόβουλα και έγινε συνώνυμο του ειδωλολάτρη, μία λέξη ειδικά κατασκευασμένη για τους έλληνες μόνο με «πνευματική» μανία.

Κατά το υπόλοιπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα χρόνια του Βυζαντίου και κατά την τουρκοκρατία, ο ραγιάς Ρωμιός είχε ξεχάσει τελείως την Ελλάδα, την ελληνικότητά του και το ίδιο το όνομά του. Τον έκαναν να απεχθάνεται τον έλληνα και για αυτό έγινε ρωμιός και μάλιστα να είναι υπερήφανος για αυτό. Κανένας άλλος λαός στον κόσμο δεν πέταξε το όνομά του για να πάρει το όνομα του κατακτητή. Θλιβερό κατάντημά μας. Έμεινε, όμως, η ελληνική γλώσσα η οποία εξυπηρέτησε το εκάστοτε κατεστημένο, αλλά και αυτή αλλοιώθηκε βάναυσα να το υπηρετεί. Χιλιάδες λέξεις της πήραν άλλη σημασία που ήθελαν οι κατακτητές οι οποίοι ήξεραν ότι ένα λαό τον κατακτάς όταν όντως του αλλάζεις τη γλώσσα του.

Η 25η Μαρτίου 1821 έφτασε σαν ένας εφιάλτης και τον ξύπνησε, γιατί στο βαθύ υποσυνείδητο όλοι οι σκλάβοι Ρωμιοί ήξεραν ότι ήταν «Έλληνοι». Ευτυχώς τους είχε μείνει και αυτό μέσα στη ρωμαίικη παράδοση. Τα δημοτικά μας τραγούδια και πάλι ευτυχώς κράτησαν κάτι από αυτή την καταστροφική ισοπέδωση. Αυτή ήταν η ζοφερή κατάσταση των Ελλήνων όταν ανέτειλε το 1821.
Κατά την Αναγέννηση οι Ευρωπαίοι μάς «άνοιξαν» λίγο τα μάτια, αλλά η λάμψη της, δυστυχώς, δεν μπορούσε να φτάσει σε κάθε ελληνική γωνιά της Μεσογείου. Εξάλλου ακολούθησαν και τα 400 χρόνια της μαύρης Τουρκοκρατίας. 
Μέχρι και το 1821 –και πολύ μετά από αυτό– η πραγματικότητα ήταν ότι όλος ο Ελληνισμός έμεινε πρώτα από όλα ανιστόρητος και συνεπώς ανελλήνιστος. Η ρωμιοσύνη τον κρατούσε απολίτιστο και κάτω από την εξουσία των δογμάτων και τον τυραννούσε πολιτικά, αλλά περισσότερο πνευματικά. 
Ακόμη και μετά το 1821 η Ευρώπη φιλελληνικά προσπάθησε να μάς βοηθήσει, αλλά το ρωμαίικο έμεινε πάντοτε εναντίον της Ελλάδας και κάθε τι ελληνικό. Ακόμη και σήμερα ονομάζουμε τους προγόνους μας, τους φωτοδότες της ανθρωπότητας φευ, τους ιδεολάτρες που έσπειραν το σημερινό μας πολιτισμό, χλευαστικά τους υποβιβάζουμε και τους αποκαλούμε αηδιαστικά ειδωλολάτρες!

Η ελληνικότητά μας ακόμη και σήμερα διαστρεβλώνεται, τις περισσότερες φορές αποκρύπτεται και αλλοιώνεται τόσο άδικα ώστε να την απωθούμε. Ο σημερινός έλληνας αγνοεί τελείως το παρελθόν του και τον εαυτό του. Με τη ρωμιοσύνη γίναμε ένας λαός σχιζοφρενής. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένας λαός ο οποίος δεν γνωρίζει την ένδοξη ιστορία και το λαμπρό παρελθόν του το οποίο θα πρέπει να τον οδηγεί στο μέλλον για σημαντικότερα κατορθώματα;

Οι Ευρωπαίοι ακόμη και σήμερα περιμένουν σπίθες αναλαμπής από τον ελληνισμό που δεν έρχονται. 
Ως ρωμιοί τι έχουμε δώσει στον κόσμο; Η Ευρώπη κατά την Αναγέννηση αναγεννήθηκε μέσα στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Εμείς είμαστε αιώνες πίσω και ζούμε μέσα σε ένα δογματισμό και κρατικισμό που δεν είναι ελληνικά και αυτό ακριβώς μας απομονώνει από την Ευρώπη, αλλά περισσότερο εκμηδενίζει τις δημιουργικές δυνάμεις του Ελληνισμού. Με μία τόσο μακραίωνη ταπείνωση, ο σημερινός Έλληνας δεν γνωρίζει το χθες και είναι ανίκανος να προβλέψει και να βαδίσει στο ελληνικό του μέλλον. Αυτό μας έχει φέρει σε μία κατάσταση βαρβαρότητας που τη ζει σήμερα ο Έλληνας μέσα στη χρεοκοπία του.

Το πιο σημαντικό πράγμα που μας έφερε τα ο 1821 –εκτός από την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό– είναι που ξαναέφερε στην επιφάνεια και ζωντάνεψε τα ονόματα Ελλάς και Έλληνες. Να, λοιπόν γιατί η γενναία Ελληνική Επανάσταση αφορίστηκε τόσο πανηγυρικά! Η ρωμιοσύνη μάς ήθελε ανιστόρητους, βάρβαρους και σκλάβους. Ποιος το αμφιβάλει αυτό;
Εάν έχετε διαβάσει δύο-τρία βιβλία Ιστορίας, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και πέστε ότι όλα τα ανωτέρω είναι ψέματα. Η καρδιά που χτυπάει ελληνικά και βλέπει ελεύθερα και με πόνο την κατάντιά μας, θα ομολογήσει την αλήθεια που φαίνεται με γυμνό μάτι. Ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας.
Είχε απόλυτο δίκιο ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς που διακήρυξε:
Αυτό το λόγο θα σας πω
δεν έχω άλλο κανένα,
Μεθύστε με το αθάνατο
κρασί του Εικοσιένα.
Μόνο τότε θα ψάλλουμε με πολλή υπερηφάνεια τα αθάνατα λόγια του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
Των ελλήνων τα ιερά
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά!
ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Ας σκεφτούμε ΟΜΩΣ τι μας λένε και τι μας συμβουλεύουν τα λόγια αυτά!

*Ο ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ είναι εκπαιδευτικός στη Μελβούρνη και αρθρογράφος σε ομογενειακά και Ελληνικά έντυπα

BACK TO 50’s… 40’s… 30’s…

Υπόσχεται ο Σαμαράς τη Νέα Ελλάδα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (ΕΟΝ ή Ε.Ο.Ν.) ήταν κυβερνητική οργάνωση νέων που ιδρύθηκε από το καθεστώς του Μεταξά το 1936. Ο ύμνος της ΕΟΝ αναφερόταν στην πατρίδα, την ιστορία της, τον Κυβερνήτη αναφερόμενος στον .....
Μεταξά (σήμερα στον Σαμαρά), στο Βασιλιά (σήμερα θα αναφερόταν στην Queen Angela Dorothea) και παρότρυνε για μια νέα Ελλάδα.


Στην γλυκειά μας την Πατρίδα
την τρανή κι ηρωική
σ’ είσαι πάντοτε η ελπίδα Νεολαία Ελληνική.

Την ολόθερμη ψυχή σου
εθνική φωτίζει αυγή
κι ο Μεγάλος Κυβερνήτης πάντα εμπρός θα σ’ οδηγεί.

Εμπρός για μιαν Ελλάδα νέα,
εμπρός, μ’ ελληνική καρδιά,
εμπρός, περήφανα, γενναία,
ναι, της Ελλάδος τα παιδιά.

Εμπρός, η δόξα η παληά μας
να ξαναζήση είναι καιρός
με τον μεγάλο Βασιληά μας,
εμπρός, πάντοτε εμπρός!

Στίχοι: Σ. Π. Μεταξά, Μουσική: Αχ. Παπαδημητρίου


Οι εκτροπές πολιτευμάτων δεν ανακοινώνονται. Γίνονται. Και η υπόθεση Μπαλτάκου είναι μόνο ένα μέρος της προσπάθειας συστηματικής εκτροπής του πολιτεύματος, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί. Αυτό που, κυρίως, διαπιστώνεται από τις διάφορες δικαιολογίες Μπαλτάκου είναι ότι λειτουργούσε κατ’ εντολήν και πλήρη γνώση του πρωθυπουργού της χώρας, έχοντας μάλιστα λάβει και «λευκή επιταγή» σχετικά με τον τρόπο που θα διαχειριζόταν τη χρήση της «Χρυσής Αυγής» ως παρακρατικό και παραστρατιωτικό μηχανισμό της συγκυβέρνησης.

Η σούπα κινδύνεψε να χαλάσει όταν οι χρυσαυγίτες ζαλίστηκαν από τα ποσοστά τους, κυριεύτηκαν από την αλαζονεία της εκλογικής τους δύναμης και –ας μην κοροϊδευόμαστε – της αποδοχής τους από σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα να μη δέχονται πλέον το ρόλο του κομπάρσου στη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ.

Όπως η Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη από τρελαμένους αμερικανούς τουρίστες που κυκλοφορούν με χιτώνα επειδή ξαφνικά «ένιωσαν» ότι ο Ιησούς μπήκε μέσα τους, έτσι και οι χρυσαυγίτες θεώρησαν ότι η μοίρα κάλεσε το εκμηδενισμό IQ τους να καθαρίσει την Ελλάδα από όσους δεν πίστευαν ότι είναι απόγονοι του Δία.

Ο Μπαλτάκος ήταν απλά ένας μόνο από τους συνδέσμους μεταξύ της συγκυβέρνησης και του παρακράτους. Με κάθε επισημότητα. Και αναφέρω πάντα τη «συγκυβέρνηση» επειδή ο Μπαλτάκος δεν ήταν γ.γ. της ΝΔ, αλλά συνολικά της κυβέρνησης καθώς δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάποιο στοιχείο που να αμφισβητεί το γεγονός πως ήταν αποδεκτός και από τους τρεις ετέρους της τότε συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, του Ιουνίου του 2012.

Η ΔΗΜΑΡ δεν αποχώρησε από τη συγκυβέρνηση λόγω Μπαλτάκου, ούτε άφησε να εννοηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και όμως γνώριζαν τον πολλαπλώς δηλωμένο αντικομουνισμό του Μπαλτάκου. Ακόμη και σήμερα, λοιπόν, όταν ο Φώτης Κουβέλης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταγγέλλουν τον Μπαλτάκο, είναι προφανές ότι δεν το κάνουν με την ειλικρίνεια της πρότερης άγνοιας, αλλά με την υποκρισία στην οποία τους υποχρεώνει η αποκάλυψη του video.

Ο Φώτης Κουβέλης έπαιξε το ρόλο του στη συγκυβέρνηση μέχρι να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των μνημονίων. Τόσο τον χρειάζονταν, τόσο έμεινε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όμως, δεν έπαψε λεπτό να δίνει το άλλοθι του συνταγματολόγου, σε κάθε παραβίαση του Συντάγματος, στην κατάργηση όλων  των αρχών και των στοιχείων πού καθιστούν ένα πολίτευμα δημοκρατικό, στην αχρήστευση κάθε ουσιαστικού λόγου ύπαρξης και λειτουργίας της Βουλής.

Πολιτικά, λοιπόν, η εκτροπή του πολιτεύματος εξελισσόταν ομαλότατα δίχως καμία ουσιαστική κοινωνική αντίδραση και, κυρίως, δίχως να χρειαστεί επισήμως να «εκτεθούμε διεθνώς» από αδιάκριτες πραξικοπηματικές πρακτικές όπως π.χ. οι προφητείες του Θεόδωρου Παγκάλου σύμφωνα με τις οποίες «αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο θα χρειαστεί η επέμβαση του στρατού και των τανκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες». Η μόνιμη απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή, αρκούσε για να γίνει κατανοητό ότι κάπου αλλού γεννιόταν η πολιτική πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα με τις πολιτικές ενέργειες, το Νέο Καθεστώς είχε βάλει τις επίσημες δυνάμεις ασφαλείας του  συνεπικουρούμενες, συνεργαζόμενες και κάποιες φορές καθοδηγούμενες από τη «Χρυσή Αυγή» να σπέρνουν το φόβο και να δημιουργούν δεκάδες αιματοκυλισμένα και χημικοψεκασμένα θύματα που λειτουργούσαν ως παράδειγμα προς αποφυγήν για κάποιον που ξαφνικά ένιωθε την ανάγκη να βγει στο δρόμο. Πάντως αυτό, σίγουρα δε μπορεί να εκληφθεί ως άλλοθι για τη σιωπή και την απραξία της κοινωνίας.

Τι συμβαίνει, όμως σήμερα; Σήμερα, αγαπημένοι φίλοι, δε συμβαίνει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται, ο αντικομουνισμός παραμένει σημαία της κυβέρνησης, η Δικαιοσύνη δεν παρεμβαίνει για να εξετάσει τις σχέσεις και τη συνεργασία κυβέρνησης – παρακρατικών, ο διχαστικός λόγος του πρωθυπουργού, των υπουργών του και των επικοινωνιακών λακέδων του συνεχίζεται με ρυθμό ίδιο με εκείνον πριν την αποκάλυψη του video και εμείς, ο κόσμος, οι πολίτες, είμαστε σπίτια μας ελπίζοντας να ενταχθούμε στην επόμενη ομάδα που θα δεχθεί ως επίδομα ανοχής και σιωπηλής υποστήριξης το ποσό των 500 ευρώ. Λένε ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η Δημοκρατία είναι έννοιες πολύτιμες και ακριβές, αλλά καταστήσαμε με τη στάση μας σαφές ότι τα 500 ευρώ είναι πολυτιμότερα.

http://kartesios.com/
http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/04/back-to-50s-40s-30s.html

ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΆΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;;;...

 
Δείτε το βίντεο με τα όσα είχε πει τον Ιανουάριο ο Κασιδιάρης και θα καταλάβετε πως το επόμενο βίντεο που θα σκάσει, θα ρίξει και τον Σαμαροβενιζέλο το ίδιο βράδυ.

Θα είναι προφανώς βίντεο ή ηχητικό με τη στιχομυθία του Αθανασίου με την προϊσταμένη του Πρωτοδικείου την οποία και διατάζει να χώσουν μέσα τους βουλευτές της ΧΑ. Δεν δένουν οι κατηγορίες λέει η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου και ο Αθανασίου της λέει να κόψετε το λαιμό σας να τις δέσετε τις κατηγορίες. Τότε η προϊσταμένη τον ρωτάει αν θα τους καλύψει η κυβέρνηση να πράξουν αυτή την ατιμία και ο Αθανασίου της απαντάει καταφατικά. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης τα λέει αυτά στο βίντεο αν προσέξατε και επικαλείται αδιάσειστα στοιχεία... Είναι προφανές πως το βιντεάκι με τον Μπαλτάκο ήταν μόνο το ορεκτικό...

"Όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα".....έτσι λέει το σοφό ρητό κ. Σαμαρά. Πόσες μέρες άραγε απομένουν για τον Σαμαρά; Τον Άσσο τον κρατάει γερά στα χέρια του ο Κασιδιάρης και η ΧΑ και θα επιλέξουν αυτοί τη στιγμή. Είναι σαφές πως εάν τολμήσουν οι Σαμαροβενιζέλοι με τους εντεταλμένους δικαστές και εισαγγελείς τους, να κλείσουν μέσα τον επόμενο χρυσαυγίτη, την ίδια στιγμή θα σκάσει και το νέο βίντεο για να τους τελειώσει όλους μία και καλή. http://ygro-pyr.blogspot.gr/2014/04/blog-post_4711.html

Μπαλτάκος, ΝΔ και Χρυσή Αυγή: η εκδίκηση της στυμμένης λεμονόκουπας

Κατ’ αρχήν, ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μπαλτάκος;
Ασφαλώς είναι ένας δηλωμένος και παθιασμένος αντικομουνιστής κατά δική του δήλωση. Μα  και αρχαιοπρεπής ακροδεξιός  με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τα βιβλία  του ‘’είναι από τα καλύτερα’’  κατά τον γνωστό τηλε-βιβλιοπώλη Άδωνη.
    
Όμως ο εν λόγω κύριος δεν είναι ένα συνηθισμένο γραφικό περιθωριακό πρόσωπο. Ήταν έως τώρα...
στη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, με άλλα λόγια δημόσιο πρόσωπο της απολύτου και πρώτης εμπιστοσύνης του  Πρωθυπουργού.
    
Έχοντας λοιπόν κατά νου αυτή ακριβώς την ιδιότητα, ας διαβάσουμε με τον τρόπο που πρέπει τον περιβόητο ηχογραφημένο διάλογό του με τον φασίστα Κασιδιάρη.
    
Πως μιλάει ο Μπαλτάκος;
    
Ο έμπιστος του Σαμαρά, μιλάει από καρδιάς,  με μια ηγετική φιγούρα των ναζιστών. Μιλάει εντελώς ανοιχτά, με απόλυτη εμπιστοσύνη, χωρίς ίχνος επιφύλαξης, συγκράτησης ή περιφρούρησης.  Απαιτείται, υψηλό επίπεδο  πολιτικής αλλά και ψυχολογικής ταύτισης, οικοδομημένο σε βαθύτερες σχέσεις και αυτό είναι ολοφάνερο.
    
Πότε γίνεται η συζήτηση αυτή;
    
Όχι σε μια ανέφελη στιγμή, αλλά αφού η Χρυσή Αυγή έχει δολοφονήσει τον Παύλο Φύσσα και η κυβέρνηση θέλοντας και μη αναγκάζεται να ασχοληθεί με όλες τις εγκληματικές και δολοφονικές ενέργειες της ναζιστικής οργάνωσης. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση του χειροφιλήματος του Μιχαλολιάκου στην Μπακογιάννη, αλλά μια στάση σαφώς πολιτική και όχι εύκολη ή επιπόλαιη.
    
Πού γίνεται η συζήτηση;
    
Όλα γίνονται μέσα στη Βουλή, πράγμα που προδίδει μια απίστευτη άνεση και σιγουριά για αυτή την πολιτική σχέση, που δεν έχει ανάγκη από κρυψώνες και άλλα τέτοια. Αντίθετα, διαμείβεται μέσα στο ‘’ναό’’ της δημοκρατίας.
    
Τι λέει ο Μπαλτάκος;
    
Ότι ‘’δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος της Χρυσής Αυγής’’ και ότι όλα είναι μια σκευωρία σε βάρος της για να μη κόψει ψήφους από το Σαμαρά. Δεν ξέρουμε αν στα κομμένα τμήματα του βίντεο ακούγεται ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης να βεβαιώνει  πως ο Παύλος Φύσσας σκότωσε τον εαυτό του….

Ας δούμε τώρα τα πράγματα από την πλευρά του Κασιδιάρη.
    
Με ποιόν, συνομιλεί ο Κασιδιάρης;
    
Δε μιλάει με το δεξιό του χωριού του, αλλά κάνει κανονική πολιτική συναλλαγή, με κορυφαίο εκπρόσωπο της κυβέρνησης, μέσα στο πολιτικό του γραφείο. Κατά τα άλλα αντι-συστημική δύναμη.
    
Τι ζητάει από τον Μπαλτάκο;
    
Ο Κασιδιάρης δεν κάνει ούτε παράπονο, ούτε σχολιάζει γενικά. Απαιτεί πολιτική παρέμβαση από τον Μπαλτάκο στο δικαστικό σύστημα, ώστε να τη γλυτώσει ο ίδιος και  οι Χρυσαυγίτες δολοφόνοι.
    
Κάτι μας δείχνουν τα παραπάνω  για τη σχέση της δήθεν αντισυστημική φασιστική Χρυσής Αυγής με το δήθεν αντίπαλο ‘’συνταγματικό’’ αντίπαλο δέος και ειδικά τη ΝΔ. Δεν πρόκειται ασφαλώς  για σχέση ταύτισης, αλλά δεν είναι σχέση αλληλο-αποκλεισμού, μα αλληλοσυμπλήρωσης σε υψηλό επίπεδο.
    
Ωστόσο, θα πει κάποιος, ο Κασιδιάρης  κάρφωσε άγρια. Και τον Μπαλτάκο, και το Σαμαρά και την κυβέρνηση.
    
Είχε προειδοποιήσει σαφώς πριν λίγες μέρες όταν αποκάλυψε ότι ο οδηγός/φρουρός του αντιπροέδρου της Βουλής Γ. Τραγάκη (ΝΔ), φωτογραφιζόταν δημόσια να χαιρετά ναζιστικά σε συγκέντρωση της ΧΑ.
    
Τώρα προχώρησε ακόμη παρά πέρα και θα υπάρξει και άλλη κλιμάκωση. Αυτό που  θέλει να  πει η ναζιστική οργάνωση είναι τούτο: «Ακούστε κύριοι, ‘’μαζί τα κάναμε’’. Μην κάνετε τον αδιάφορο, μην μας αδειάζετε, δε θα δεχτούμε το ρόλο της στυμμένης λεμονόκουπας. Θα σας πάρουμε μαζί μας στον γκρεμό αν μας σπρώξετε παρακάτω’’.
    
Τα πρόβλημα της ΝΔ είναι πολύ σοβαρό. Δεν χρειάζεται, ούτε υπάρχει λόγος να αναζητήσει κανείς βίντεο μυστικών κοινών συσκέψεων αμοιβαίου πολιτικού συντονισμού με τους φασίστες. Δε θα βρεθούν. Πολιτικός και ιδεολογικός είναι ο δεσμός και έχει οικοδομηθεί δημόσια και με κοινωνικούς όρους.
    
Ας τον δούμε λίγο:
    
Η Χρυσή Αυγή έχει βοηθήσει απίστευτα το σύστημα και τα συστημικά κόμματα αυτή τη μαύρη πενταετία.
    
Με το να μεταστρέφει την οργή όχι προς την αστική αντεργατική πολιτική, αλλά προς τους πολιτικούς ως πρόσωπα, άντε ως κόμματα.
    
Με το να σπρώχνει τη δυσαρέσκεια, όχι προς τον ταξικό αντίπαλο και  το κεφάλαιο που αναβαθμίζει τη θέση του επί πτωμάτων, αλλά μεταξύ των εργαζομένων: Ο άνεργος να μισεί τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα να λοιδορεί τον δημόσιο υπάλληλο. Και όλοι μαζί, οι έλληνες φτωχοί, εργαζόμενοι και άνεργοι, να καταριούνται τον μετανάστη.
    
Με το να ‘’δείχνει’’ όχι την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και την ΕΕ που σαρώνουν εργατικά δικαιώματα, ελευθερία και λαϊκή κυριαρχία, αλλά τους ‘’Εβραίους’’, τους ‘’ξένους’’ γενικά,  ή τη Μέρκελ ειδικά.
    
Η κυβέρνηση από τη μεριά της, οργώνει και λιπαίνει την  κοινωνική συνείδηση για λογαριασμό της Χρυσής Αυγής.
    
Αυτή έθεσε την ακροδεξιά, ρατσιστική ατζέντα. Ο Σαμαράς πρωτομίλησε για ‘’επανα-κατάληψη των πόλεων’’. Αυτός είπε ότι ‘’έχουμε τόσους άνεργους, όσους και μετανάστες’’. Ο Μεϊμαράκης είπε μόλις προχτές, με αφορμή  την απαγόρευση των διαδηλώσεων ενάντια στη σύνοδο του σύνοδο του ECOFIN ‘’όχι, δε θα κάνει κουμάντο το πεζοδρόμιο’’. Η κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις απεργίες και έπνιξε στα χημικά όποιον αντιστέκεται.
    
Η Χρυσή Αυγή έλυνε ως τώρα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά και για κάθε στυγνό εργοδότη, παθιασμένο συντηρητικό ή δουλοπρεπή δημοσιογράφο: Μπορούσε αυτή να πει ελεύθερα και ανοιχτά ότι σκέφτονταν και  ποθούσαν οι ίδιοι, αλλά τους στένευε το λαρύγγι ο κοινοβουλευτικός μανδύας.
    
Αλλά, από την άλλη, η Χρυσή Αυγή, δημιούργησε  και ένα πρόβλημα: Η ακροδεξιά ρητορική της κυβέρνησης, μέσα στην κοινωνική καταστροφή, την κυβερνητική αποτυχία και την πλήρη ανυποληψία, ναι μεν είχε αποτελέσματα στη δηλητηρίαση των συνειδήσεων, οδηγούσε όμως  το εκλογικό σακούλι της ΧΑ να φουσκώνει επικίνδυνα. Ανοίγοντας στους φασίστες ορέξεις πρωτοφανείς, για ηγεμονία και πρωτοκαθεδρία στον δεξιό χώρο.
    
Εκεί ήταν που χάλασαν τα πράγματα και ο βρωμερός γάμος αστισμού και φασισμού. Όχι αυθόρμητα. 
Ο Παύλος Φύσσας, του έλαχε η μοίρα, πληρώνοντας με τη ζωή του, φανέρωσε το απόστημα. Η δολοφονία του, όπως και γενικά η αντιφασιστική δράση,  επιτάχυνε τα πράγματα.
    
Η ΝΔ δεν φιλοτιμήθηκε ποτέ να εξαρθρώσει τη Χρυσή Αυγή. Απλά θέλησε να την ελέγξει. Τον φασισμό δεν πρόκειται να τον τσακίσει το αστικό κράτος. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αν δεν στοχεύσουν μόνο τις στυμμένες λεμονόκουπες, αλλά γενικά τον αστικό βόρβορο που ζέχνει αδικία, εκμετάλλευση, κυνισμό και υποκρισία.
    
   
Παναγιώτης Μαυροειδής από aristeroblog
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters