Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

08.12.2011 Συζήτηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις βιομετρικές κάμερες της Εθνικής Τράπεζας

Συζητείται την Πέμπτη 08.12.2011 & ώρα 10.00 πμ στην έδρα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα (Στάση Μετρό: Αμπελόκηποι)  στον 1ο όροφο η υπόθεση των βιομετρικών καμερών στις εισόδους των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Σημειώνεται, ότι το θέμα αναδείχθηκε ύστερα από καταγγελίες 17 πολιτών (μεταξύ των οποίων & η δική μου) οι οποίες υποβλήθηκαν το 2008 & 2009. Ακολούθησε η υπ' αριθμόν 45/03.06.2009 απόφαση της ΑΠΔΠΧ η οποία επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, διότι προχώρησε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων χωρίς άδεια της Αρχής & της επέτρεπε δοκιμαστικά για 1 έτος να διατηρήσει τις κάμερες μόνο στα 152 καταστήματα, που είχε ήδη εγκατασταθεί το σύστημα. Κατά της απόφασης υποβάλαμε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο & εγώ προσωπικά. Η υπ' αριθμόν 45/2009 απόφαση ανακλήθηκε μεταξύ άλλων τελικώς από την ίδια την Αρχή με την υπ' αριθμόν 73/09.05.2011 απόφαση της λόγω κακής συνθέσεως, όπως απεφάνθη η νομολογία του ΣτΕ & στις 15.11.2011 έλαβα κλήση να παραστώ στην εκ νέου συζήτηση της νομιμότητας των βιομετρικών καμερών. Η κλήση ήταν για την Πέμπτη 24.11.2011, αλλά η συζήτηση αναβλήθηκε για την Πέμπτη 08.12.2011 ύστερα από αναβολή, που ζήτησε η Εθνική Τράπεζα. 
Διαβάστε τι προηγήθηκε http://syntagmagr.blogspot.com/2011/10/2.html
Οι συζητήσεις των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών είναι δημόσιες & ανοικτές στο κοινό, ενώ όσοι πολίτες θέλουν να αποστείλουν επώνυμες μαρτυρίες, μελέτες & άρθρα, βίντεο, νομοθεσία & νομολογία για την υπόθεση & ευρύτερα βιομετρικών εφαρμογών (ηλεκτρονική δακτυλοσκόπηση, γεωμετρία χειρός (παλαμοσκόπηση), ιριδοσκόπηση & γεωμετρία προσώπου) στην Ελλάδα & το εξωτερικό, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο andriopoulos@bluewin.ch έως την Τετάρτη 07.12.2011 για να εξετάσω, αν μπορούν να αξιοποιηθούν στη συζήτηση 
Δύναται σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί & ατομική καταγγελία στην ίδια την Αρχή http://www.dpa.gr  τηλ. 2106475600 & fax 2106475628 contact@dpa.gr με παράλληλο αίτημα, όπως συσχετισθεί με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/7581/15-11-2011 κλήση


Ιωάννης Ανδριόπουλος, Δικηγόρος-Διεθνολόγος
 

Συζήτηση 02.12.2011 στο ΣτΕ για ιθαγένεια/συμμετοχή αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές - Πρωταγωνιστές - Προσκήνιο - Παρασκήνιο & Παιχνίδια παραπληροφόρησης μερίδας του Τύπου σε βάρος του Ελληνικού λαού

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η Αίτηση Ακυρώσεως μου επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 350/01.02.2011 παραπεμπτική απόφαση του Δ’ Τμήματος (7μελής σύνθεση) η οποία έκρινε αντισυνταγματική κατά παράβαση 9 άρθρων του Συντάγματος τη μαζική αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης επί 6 τάξεις σε Ελληνικό σχολείο & τη συμμετοχή αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές, όπως προβλέπονται στο Ν.3838/2010 
Διαβάστε για την απόφαση σχετικά http://syntagmagr.blogspot.com/2011/04/3502011-03062011-07062011-10042011.html
Ερώτηση από έδρας έκανε ο κ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ & Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος, που εξέδωσε την 350/2011 απόφαση υπερασπίζοντας την απόφαση του Δικαστηρίου & θέτοντας προ των ευθυνών του το Ελληνικό Δημόσιο, που από το 2001 & εντεύθεν έχει προχωρήσει σε μαζικές συνεχείς νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστών χωρίς να έχει σταθερό κριτήριο νόμιμης διαμονής, χωρίς γνώση του χρονικού σημείου εισόδου των αλλοδαπών, που νομιμοποιεί στη συνέχεια & χωρίς καν γνώση του αριθμού τους. Ενώ ζήτησε να πληροφορηθεί τόσο στοιχεία για όλα αυτά, αλλά & αναλυτικά στοιχεία για τους αλλοδαπούς που υπάγονται τόσο στις πάγιες διατάξεις του Ν.3838/2010 όσο & στις εξαιρέσεις. Αρχικά, ο πληρεξούσιος του Δημοσίου, επιφυλάχτηκε να απαντήσει στο υπόμνημα, αλλά τελικώς, ύστερα από επιμονή του κ. Ρίζου, έδωσε τους ακόλουθους αριθμούς: 9.000 αιτήσεις αλλοδαπών για αυτόματη ιθαγένεια (Ελληνοποίηση) 3.000 έως σήμερα δεκτές (1.600 λόγω γέννησης & 1.400 λόγω φοίτησης) Ως προς τους νόμιμα διαμένοντες αλλοδαπούς υπάρχουν 480.000 με οριστικές άδειες διαμονής, 138.000 με αιτήματα σε εκκρεμότητα ή με προσωρινή διαταγή ή με αναστολή δικαστηρίου, ενώ 12.000 ήταν οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί στους εκλογικούς καταλόγους των δημοτικών εκλογών & απ’ όσο ήταν σε θέση να γνωρίζει, ουδείς εξελέγη. 
Η εντύπωση από τη διεξαχθείσα συζήτηση ήταν θετική, καθώς προσήλθαν να καταθέσουν τις απόψεις τους υποστηρικτικές στην αίτηση μου, 1 αιτών κατά της συμμετοχής αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές, 1 αιτών κατά της μαζικής χορήγησης ιθαγένειας & αναφορικά με ατομικές πράξεις ιθαγένειας Σωματεία & μεμονωμένοι Αιτούντες. 
Οι ερωτήσεις, που έκανε από έδρας ο κ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ & Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος, που εξέδωσε την 350/2011 παραπεμπτική απόφαση επί της αιτήσεως μου υπερασπίζοντας την απόφαση του Δικαστηρίου & θέτοντας προ των ευθυνών του το Ελληνικό Δημόσιο, ήταν ουσιώδεις. Αναγκάστηκε το Δημόσιο να δώσει στοιχεία για τους χιλιάδες Ελληνοποιημένους αλλοδαπούς έως τώρα, ανατρέποντας τις μέχρι τώρα αιτιάσεις της περασμένης ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι αφορούσε δήθεν μόνο κάτι εκατοντάδες αλλοδαπούς η αυτόματη απονομή ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο. 
Η μακρά προθεσμία που δόθηκε για το υπόμνημα (19.01.2012) θα μας δώσει την ευκαιρία να απαντήσουμε λεπτομερώς σε δευτερεύοντες ισχυρισμούς των αντιδίκων, ενώ εν συνεχεία ακολουθεί η διάσκεψη & η απόφαση του Δικαστηρίου.

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ
(Σύμφωνα με το έκθεμα της ημέρας, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΣτΕ & αναδημοσιεύτηκε στο http://syntagmagr.blogspot.com/2011/11/02122011.html)


Επισημαίνεται, πριν την αναλυτική παρουσίαση των Αιτούντων, όπως αποτυπώνονται στο έκθεμα, ότι Εισηγητής & Βοηθός Εισηγητή για όλες τις συναφείς αιτήσεις είναι ο Σύμβουλος Ευθύμιος Αντωνόπουλος & η Εισηγήτρια Θεώνη Κανελλοπούλου αντίστοιχα

Υπ' αριθμόν 19
Αριθμός Αιτήσεως Ακυρώσεως 6342/05.08.2010 (επί της Αιτήσεως, που συζητήθηκε στο Δ' Τμήμα (7μελής σύνθεση) του ΣτΕ στις 12.10.2010, δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμόν 350/01.01.2011 απόφαση, που έκρινε αντισυνταγματικό το Ν. 3838/2010 για παραβίαση 9 άρθρων του Συντάγματος & παρέπεμπε την οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του Συντάγματος)
Αιτών: Ιωάννης Ανδριόπουλος, Παρεμβαίνουσες: Έντα Γκέμυ κλπ.(2)
Αφορά την Ακύρωση των 2 Υπουργικών Αποφάσεων περί μαζικής αυτόματης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης 6 ετών σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα & περί συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές (άρθρα 1α, 14-21 & 24 Ν. 3838/2010)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ, ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Υπ' αριθμόν 20
Αριθμός Αιτήσεως Ακυρώσεως 8341/15.10.2010 (κατατέθηκε μετά τη συζήτηση της υπ' αριθμόν 19 στο Δ' Τμήμα & μετά τη δημοσίευση της 350/2011 απόφασης εισήχθη στην Ολομέλεια με διαγραφή από το Δ' Τμήμα)
Αιτών: Αντώνιος Θεοδωράκης 
Αφορά την Ακύρωση της Υπουργικής Αποφάσεως περί συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές (άρθρα 14-21 Ν. 3838/2010)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Υπ' αριθμόν  21
Αριθμός Αιτήσεως Ακυρώσεως 8902/02.11.2010 (κατατέθηκε μετά τη συζήτηση της υπ' αριθμόν 19 στο Δ' Τμήμα & μετά τη δημοσίευση της 350/2011 απόφασης εισήχθη στην Ολομέλεια με διαγραφή από το Δ' Τμήμα)
Αιτών: Ιωάννης Μπουλμέτης
Αφορά την Ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης περί μαζικής αυτόματης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης 6 ετών σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα (άρθρα 1α & 24 Ν. 3838/2010)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ & ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Υπ' αριθμόν 22
Αριθμός Αιτήσεως Ακυρώσεως 3311/2011 (κατατέθηκε μετά τη δημοσίευση της 350/2011 απόφασης)
Αιτούντες: Σωματείο "Παγκρήτιος Ένωσις" κλπ. (5) 
Παρεμβαίνουσες: 1. Μπρούνα Ντόγκα & 2. Άννα Σαντικάι
Αφορά σύμφωνα με τον Εισηγητή Σύμβουλο Ευθύμιο Αντωνόπουλο, όπως ανέπτυξε την έκθεση του στο ακροατήριο της Ολομέλειας του ΣτΕ την ακύρωση 198 αποφάσεων γενικών γραμματέων αποκεντρωμένης διοίκησης αναφορικά με τη χορήγηση ατομικών πράξεων ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 198 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ & ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΥΤΕ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΥΘΕΩΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ 198 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 


Στο σημείο αυτό & για λόγους δικαιοσύνης πρέπει να επισημανθεί, όχι στην ανωτέρω υπόθεση συγκεκριμένα, αλλά σε όλες τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η όλη μελέτη για την προετοιμασία των φακέλων & την εισαγωγή τους ενώπιον του ακροατηρίου δε γίνεται από τον Εισηγητή κατά κύριο λόγο, αλλά από το Βοηθό Εισηγητή. Ο Εισηγητής συζητάει με το Βοηθό Εισηγητή τις υποθέσεις & διορθώνει κατά το δοκούν την γραπτή προεισήγηση του Βοηθού Εισηγητή. Ήταν η Βοηθός Εισηγητή Θεώνη Κανελλοπούλου, η οποία μελέτησε με το Σύμβουλο επισταμένως την ξένη νομολογία, που οδήγησε & στην ανεύρεση της αντισυνταγματικότητας της συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία & Ιταλία, που το Ελληνικό πανεπιστημιακό κατεστημένο στην πλειοψηφία του αποκρύπτει συστηματικά & επιμελώς & γι' αυτό απαιτήθηκε επισταμένη μελέτη της ξένης βιβλιογραφίας συν τοις άλλοις.


ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ (Το παρασκήνιο του θεάτρου του παραλόγου της Παρασκευής 03.06.2011)


Συνηθίζεται πριν δημοσιευτεί το έκθεμα κάθε συνεδριάσεως είτε Τμήματος είτε Ολομέλειας του ΣτΕ να επικοινωνούν οι Αιτούντες με το Βοηθό Εισηγητή κατά πρώτο λόγο & με τον Εισηγητή κατά δεύτερο για να ρωτήσουν, αν έστειλε το Δημόσιο τις απόψεις του & ως εκ τούτου, αν συζητηθεί η υπόθεση. 
Όντως πριν τη συζήτηση στο Δ' Τμήμα στις 12.10.2010 επικοινώνησα με τη Βοηθό Εισηγητή Θεώνη Κανελλοπούλου, αν θα λάβει χώρα η συζήτηση την ημερομηνία, που είχε οριστεί, με διαβεβαίωσε πως ναι , όπως & έγινε.
Όταν ξαναεπικοινώνησα μαζί της το Μάιο του 2011 & αφού είχε δημοσιευθεί η υπ' αριθμόν 350/2011 απόφαση του Δ' Τμήματος, που παρέπεμπε την αίτηση στην Ολομέλεια λόγω αντισυνταγματικότητας του Ν. 3838/2010 , με ενημέρωσε, ότι ο ουσιαστικός χειρισμός της υπόθεσης είχε περάσει στα χέρια του Εισηγητή Ευθύμιου Αντωνόπουλου, με τον οποίο θα έπρεπε να επικοινωνώ απευθείας για οποιοδήποτε θέμα.
Επικοινώνησα με τον Εισηγητή, ο οποίος με διαβεβαίωσε, ότι θα συζητηθεί η υπόθεση στις 03.06.2011 (τότε υπενθυμίζεται, ότι κυβέρνηση ήταν το ΠαΣοΚ με πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών την αυτή, που είχε υπογράψει τις προσβαλλόμενες αποφάσεις). 
Όντως δημοσιεύτηκε το έκθεμα της συνεδριάσεως της Ολομέλειας της 03.06.2011 μια εβδομάδα πριν, ως είθισται, την Παρασκευή 27.05.2011 & ανακοινώθηκε η συζήτηση της υπόθεσης & υποβάλαμε μάλιστα & υπόμνημα.
Τη Δευτέρα 30.05.2011, παρακολουθώ τον ηλεκτρονικό φάκελο της υποθέσεως μου & διαβάζω, ότι από 24.05.2011 έχουν πρωτοκολληθεί στο ΣτΕ σχετικά του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπόθεση μου & τηλεφωνώ στο Σύμβουλο για να περάσω να τα παραλάβω & όχι μόνο μου τα αρνήθηκε, λέγοντας μου, ότι πρέπει να κάνω αίτηση στον Πρόεδρο του ΣτΕ Παναγιώτη Πικραμμένο για να τα πάρω, πράγμα που έκανα αυθημερόν, χωρίς ποτέ να λάβω απάντηση. Αλλά συν τοις άλλοις, άρχισε να διαφοροποιείται, χωρίς καμία αιτιολογία για την αίτηση μου, λέγοντας, ότι δεν ξέρουμε, αν θα συζητηθεί η υπόθεση η δική μου, γιατί κάποια Σωματεία κάναν αίτηση & δεν επέδωσαν την αίτηση τους & ότι θέλαν να ακούσουν & την άποψη των αλλοδαπών. Εγώ του απάντησα, ότι δεν έχει καμία σχέση η αίτηση μου, που αφορά τις Υπουργικές Αποφάσεις τόσο ιθαγένειας όσο & εκλογών με ύστερη αίτηση μη διαδίκων στην υπόθεση μου που αφορά μεμονωμένες πράξεις ιθαγένειας με διαφορετικό όργανο υπογραφής (όχι τον Υπουργό, αλλά Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ότι ο φάκελος είναι πλήρης με την αποστολή των σχετικών του Δημοσίου & ότι είναι παράνομο να παραβιάζεται η Δικονομία του ΣτΕ με ήξεις αφήξεις δηλώσεις. Αποτέλεσμα, την επόμενη ημέρα, Τρίτη 31.05.2011, το έκθεμα τροποποιείται & από ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ η υπόθεση μου γίνεται ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
Διαβάστε σχετικά http://syntagmagr.blogspot.com/2011/05/02122011.html

Εγώ από την πλευρά μου, που ορκίστηκα να φυλάω το Σύνταγμα & τους νόμους, όταν αποφάσισα να γίνω Δικηγόρος, δεν ανέχτηκα, όπως δεν ανέχομαι σε καμία υπόθεση εντολέων μου παιχνίδια σε βάρος τους, πόσο μάλλον στην παρούσα αίτηση, που είναι προσωπική μου υπόθεση & ενημέρωσα την κοινή γνώμη για το τι παίζεται προς χάριν της κυβερνήσεως του ΠαΣοΚ τότε, που ήταν υπό κατάρρευση με τις συνεχείς διαδηλώσεις στις πλατείες όλης της χώρας & την έντονη αμφισβήτηση της πολιτικής της εν όψει της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου. Επειδή έχω το θάρρος της γνώμης μου, προσωπικά στο ακροατήριο ενώπιον των Συμβούλων, ανέλυσα τη μεθόδευση της συγκεκριμένης αναβολής, όπως ακριβώς την έγραψα στο ιστολόγιο μου ζητώντας συντομότερη αναβολή, όπως ενημέρωσα & τους λοιπούς Αιτούντες κ. Αντώνιο Θεοδωράκη & Ιωάννη Μπουλμέτη. Στο δε ακροατήριο ενεμφανίσθη & ο κ. Θεοδωράκης, όπου ζήτησε συντομότερη αναβολή & ο ίδιος για να απορριφθεί τελικώς το αίτημα μας, με πλειοψηφία, προς τιμή Συμβούλων, που μας υποστήριξαν & διαφώνησαν με τη μεθόδευση. 


Η υπόθεση της αναβολής, έφθασε στη Βουλή με σχετική ερώτηση του Βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου Ανεβλήθη χωρίς καμμία αιτιολογία, η συζήτηση στο ΣΤΕ, για το Νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας & συμμετοχής των αλλοδαπών, στις δημοτικές εκλογές! & απαντήθηκε από τον  Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιλτιάδη Παπαϊωάννου 
Διαβάστε σχετικά http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9c1f0bb8-a048-49dc-8e78-886aa003f308

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι την Παρασκευή 02.12.2011 με ρώτησε στο ακροατήριο, πριν την εκφώνηση της υπόθεσης το πρωί, συνάδελφος των αντιδίκων, του οποίου δε θα αναφέρω το όνομα, γιατί δεν αμφισβητώ το ειλικρινές της ερωτήσεως του, αν θα συζητούσαμε ή όχι (παρότι είχε γραφεί ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ στο έκθεμα) ενώ, όπως με ενημέρωσε, τόσο κόσμος, που ήρθε να μας υποστηρίξει στο ακροατήριο, όσο & κάποιος εκ των αιτούντων πριν την ημέρα της συζητήσεως, κυκλοφορούσε έντονα η φήμη, ότι δε θα συζητείτο η υπόθεση μας, εξαιτίας των 12 αιτήσεων ακυρώσεων  για το χαράτσι της ΔΕΗ, που προηγούνταν στο έκθεμα & οι οποίες ήταν όλες ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Πρέπει να πληροφορηθεί το αναγνωστικό κοινό, ότι ουκ ολίγες διατάξεις νόμων έχουν κριθεί στο διάβα της νομολογίας αντισυνταγματικές. Τις πλείστες των περιπτώσεων, οι Νόμοι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν, δηλαδή δεν καταργήθηκαν οι κρινόμενες ως αντισυνταγματικές διατάξεις με νεότερο νόμο, απλώς η Διοίκηση γνωρίζοντας τη νομολογία είτε δεν τις εφαρμόζει στο μέλλον είτε αναγνωρίζει δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων, που αναγνωρίστηκε η αντισυνταγματικότητα, αλλά για τους λοιπούς εξακολουθεί να εφαρμόζει το νόμο. Συνήθως, δε , η Διοίκηση τις αντισυνταγματικές πράξεις που εκτελέστηκαν πριν την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας στη Δικαιοσύνη τις θεωρεί αυθαίρετα συνταγματικές μη αναγνωρίζοντας την αναδρομική ισχύ της αντισυνταγματικότητας & καλώντας τους ενδιαφερομένους να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να ακυρώσουν το ήδη κριθέν (ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, καθώς & ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ όταν ακυρώνονται ατομικές διοικητικές πράξεις, που παράγεται δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων)


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως & κάθε δικαστήριο, στα πλαίσια της διάκρισης των εξουσιών, δεν ακυρώνει νόμους, που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, τη νομοθετική εξουσία δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα συνιστούμε παραβίαση των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων. Είναι λάθος να λέμε, ότι η Ολομέλεια μπορεί να ακυρώσει το Ν. 3838/2010. Ο Ν. 3838/2010 θα εξακολουθεί να υπάρχει ανεξαρτήτως της αποφάσεως της Ολομελείας & μόνο η Βουλή μπορεί να τον καταργήσει ή να τον τροποποιήσει. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΧΙ ΤΟ ΝΟΜΟ. Ας δούμε τι λέει το άρθρο 50 Συνέπειες απόφασης του Προεδρικού Διατάγματος 18/1989 (Δικονομία του ΣτΕ)


"1. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης & συνεπάγεται νόμιμη κατάργηση της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη
4. Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό.Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΥΠΕΧΕΙ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ"
ΑΦΟΥ ΤΟ ΣτΕ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ & ΟΧΙ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ, ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ;


1η υπόθεση (Αν γίνει δεκτή η Αίτηση μου - υπ' αριθμόν 19 στο έκθεμα) τότε:
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ, ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (Επειδή προσβάλλω & τις 2 κανονιστικές Υπουργικές Αποφάσεις ιθαγένειας & συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές, που παράγουν δεδικασμένο έναντι όλων)


2η υπόθεση (Αν γίνει δεκτή η Αίτηση του κ. Θεοδωράκη - υπ' αριθμόν 20 στο έκθεμα) τότε:
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (Επειδή προσβάλλει την κανονιστική Υπουργική Απόφαση συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές, που παράγει δεδικασμένο έναντι όλων - ο Κώδικας Ιθαγένειας παραμένει ως έχει, διότι δεν προσβάλλεται)


3η υπόθεση (Αν γίνει δεκτή η Αίτηση του κ. Μπουλμέτη - υπ' αριθμόν 21 στο έκθεμα) τότε:
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ & ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Επειδή προσβάλλει την κανονιστική Υπουργική Απόφαση ιθαγένειας, που παράγει δεδικασμένο έναντι όλων - το κύρος των Δημοτικών Εκλογών 2010 παραμένει ως έχει, διότι δεν προσβάλλεται)


4η υπόθεση (Αν γίνει δεκτή η Αίτηση των Σωματείων κλπ - υπ' αριθμόν 22 στο έκθεμα) τότε:
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 198 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ & ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΥΤΕ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΥΘΕΩΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ 198 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Το κύρος των Δημοτικών Εκλογών 2010 παραμένει ως έχει, διότι δεν προσβάλλεται)


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της 03.12.2011 της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ που το υπογράφει ο Δημοσιογράφος Αλ. Αυλωνίτης 


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα http://zenithmag.wordpress.com/2011/02/03/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83/

1η περίπτωση - Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, Σάββατο 03.12.2011 , στήλη ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελίδα 10, ανυπόγραφο άρθρο Στην ολομέλεια του ΣτΕ χθες ο νόμος για την ιθαγένεια
Μας "πληροφορεί" ότι "Χθες στο ΣτΕ, ιδιώτες, εκλογείς, και οι ενώσεις "Παγκρήτιος Ένωση", "Πατριωτικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Λακωνίας", "Παμποντιακός Σύλλογος Η Αργώ" και "Σύνδεσμος Κρητών Επιστημόνων" ζήτησαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές 198 αποφάσεις Γενικών Γραμματέων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, με τις οποίες αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αλλοδαποί."


Δηλαδή σκοπίμως με το αναληθές ενιαίο περιεχόμενο των αιτήσεων αποκρύπτεται ότι αιτούμεθα την ακύρωση συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές (αίτηση μου & του κ. Θεοδωράκη) καθώς & ότι αιτούμεθα την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης, που αφορά τόσο τις χιλιάδες ιθαγένειες, που έχουν χορηγηθεί, καθώς & όσες χορηγηθούν (αίτηση μου & του κ. Μπουλμέτη) Αντιθέτως, παρουσιάζεται, ότι αντικείμενο όλων των αιτήσεων ήταν οι 198 προσβαλλόμενες αποφάσεις των Σωματείων, για να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το πολιτικό κόστος για το ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε το Ν. 3838/2010 στη Βουλή από ενδεχόμενη ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων του νόμου από την Ολομέλεια


Διαβάστε σχετικά http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=655612 


2η περίπτωση - Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σάββατο 03.12.2011, στήλη ΡΕΠΟΡΤΑΖ, σελίδα 21, ανυπόγραφο άρθρο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Νομικό προκάλυμμα στην αντιμεταναστευτική πολιτική; Συζητήθηκε χτες στην Ολομέλεια του ΣτΕ το θέμα για την ιθαγένεια των μεταναστών
Μας "πληροφορεί" ότι "Στη χτεσινή συζήτηση στο ΣτΕ οι νομικοί εκπρόσωποι των προσφευγόντων (Παγκρήτια Ενωση, Πατριωτικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Λακωνίας, Παμποντιακός Σύλλογος η Αργώ και ο Σύνδεσμος Κρητών Επιστημόνων)" 


Δηλαδή σκοπίμως συμπυκνώνει όλους τους νομικούς εκπροσώπους να παρέστησαν για λογαριασμό των Σωματείων & όχι ότι ένας παρέστη για λογαριασμό αυτών, όπως είναι η αλήθεια & ότι οι υπόλοιποι παρέστησαν για λογαριασμό ιδιωτών, προκειμένου, όταν αποφασίσει η Ολομέλεια, το κοινό να έχει στο νου του, ότι αιτούντες ήταν τα Σωματεία μόνο, που με την αίτηση τους ούτε ακυρώνουν τη συμμετοχή αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές, ούτε ακυρώνουν την Υπουργική Απόφαση μαζικής αυτόματης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης, παρά μόνο τις 198 προσβαλλόμενες αποφάσεις για να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το πολιτικό κόστος για το ΚΚΕ, που με ανακοίνωση του καταδίκασε την απόφαση 350/2011 από ενδεχόμενη ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων του νόμου από την Ολομέλεια


Διαβάστε σχετικά άρθρο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=6576635 & ανακοίνωση ΚΚΕ http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=6082125

3η περίπτωση - Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Κυριακή 04.12.2011, σελίδα 43, άρθρο του Γιώργου Διονυσόπουλου Φρένο στο νόμο για την ιθαγένεια
Μας "πληροφορεί" ότι "Να σημειώσουμε ότι κατά του νόμου έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, μέσω του συνταγματολόγου & επίκουρου καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, μεταξύ άλλων, & η Παγκρήτιος Ένωση, ο Πατριωτικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Λακωνίας, ο Παμποντιακός Σύλλογος "Η Αργώ" & ο Σύνδεσμος Κρητών Επιστημόνων, που ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές μια σειρά από αποφάσεις γενικών γραμματέων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με τις οποίες αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αλλοδαποί"


Δηλαδή σκοπίμως αποκρύπτεται, ότι υπάρχουν άλλες αιτήσεις που ζητούν την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές & την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης για τις χιλιάδες ιθαγένειες, που έχουν χορηγηθεί & όσες χορηγηθούν & περιορίζεται στη γνώση του αναγνωστικού κοινού, η αίτηση ακύρωσης των 198 αποφάσεων , προκειμένου η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί το ελάχιστο του μεγέθους των παρανομιών, που έλαβαν χώρα με τον πιο αντισυνταγματικό νόμο, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση 


Ιωάννης Ανδριόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών & Αιτών την ακύρωση πράξεων του Ν.3838/2010
 

ΙΔΟΥ ΤΙ μας ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ στο 2012 (video)


 
Επιτέλους, βγαίνει κάποιος και λέει την αλήθεια για το ποιοι είναι οι στόχοι του 2012 για αυτούς που κυβερνούν τμηματικά τον κόσμο και θέλουν να τον κυβερνήσουν ολοκληρωτικά.
Τις αποκαλύψεις κάνει στο BBC, ο Alessio Rastani, χρηματιστής της Wall Street.
Κατ’ αρχάς ξεκαθαρίζει κάτι που, ίσως, δεν ήταν σαφές στον πολύ κόσμο:
«Οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τον κόσμο. Η Goldman Sachs τον ελέγχει».

«Οι αγορές δεν ενδιαφέρονται να σώσουν τον κόσμο, αλλά να βγάλουν χρήματα».
«Η οικονομική κρίση είναι σαν τον καρκίνο. Αν νομίζεις ότι είναι περαστικός τότε αυτός όλο και θα εξαπλώνεται».
«Μην περιμένεις από την κυβέρνηση να δώσει λύση».
«Σε λιγότερο από 12 μήνες, οι οικονομίες εκατομμυρίων ανθρώπων θα εξαφανιστούν. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή».
«Το μεγαλύτερο ρίσκο που μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι είναι να μην δράσουν».Άραγε θέλει να μας προετοιμάσει;

Να μας φοβίσει; Να μας πανικοβάλει; Να μας παγιδέψει;

Να επενδύσουμε τα λεφτά μας (ποια λεφτά μας); Να τα αφήσουμε στις τράπεζες ή να τα βγάλουμε, ή να τα στείλουμε στο εξωτερικό;

Οι αποκαλύψεις του είναι παγίδα ή μία τρομακτική αλήθεια;
. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο diadrastiko
.
. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις συμβάλετε στην ανταμοιβή των προσπαθειών μας
.
. Επίσης, εδώ επανέρχεστε στην ΑΡΧΙΚΗ, μέσα από μία διαφήμιση

O Δήμος της Αθήνας πληρώνει 40000 ευρώ για την ημέρα του μετανάστηΟ Δήμος της Αθήνας ετοιμάζεται να δώσει 40.000 ευρώ για την ημέρα του Μετανάστη. Το θέμα έρχεται στην συνεδρίαση αυτής της Πέμπτης. Και ρωτάμε. Τί ακριβώς θα στοιχίσει 40000 ευρώ; Μία εκδήλωση που κάνει άντε το πολύ 2000; Ποιά φοβερή οργάνωση και σχεδιασμό χρειάζεται η εκδήλωση της ημέρας του μετανάστη; Είναι δυνατόν ο Δήμος να μην χρηματοδοτεί εκδηλώσεις για τους δημότες, που τον έχουν χρυσοπληρώσει, να μην παρέχει τις
απαιτούμενες υπηρεσίες, γιατί ισχυρίζεται πως δεν έχει χρήματα, αλλά να βρίσκει 40000 ευρώ για την ημέρα του μετανάστη; Η κα Κουβέλη έχει κανένα σεβασμό για το δημόσιο χρήμα ή σκοπεύει να τα πληρώσει τα 40 χιλιάρικα από την τσέπη της, γιατί εμείς θα καταφύγουμε σε μηνύσεις για να δούμε τα πραγματικά κόστη της εκδήλωσης;
Αν το Συμβούλιο Μεταναστών θέλει πάρτυ να βάλουν ρεφενέ και να τα κάνουν. Δεν θα παίζουν με τα λεφτά μας. Εδώ ο Δήμος είναι καταχρεωμένος και το Κράτος υπό πτώχευση και κάποιοι ονειρεύονται μεγαλεία, γιατί ζούνε στην κοσμάρα τους. Να αποσυρθεί η πρόταση ως απαράδεκτη και να κινητοποιηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, αν υπάρχει λίγη τσίπα και σεβασμός προς τους δημότες.
Και για του λόγου το αληθές
“17. Έγκριση για την ανάθεση στην Εταιρία Τουριστικής και Οικονομικής
Ανάπτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, της εκτέλεσης
εργασιών σχετικών με την «Οργάνωση, Σχεδιασμό και Υλοποίηση
Πολιτιστικής Εκδήλωσης για την Ημέρα του Μετανάστη», καθώς και
την αποδέσμευση ποσού 40.000,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ (Δ/νση
Αλλοδαπών) (Σχετ. έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΚΟΥΒΕΛΗ”

Η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

«Με αποκαλούν παράφρονα... Ελπιζα να έχουν δίκιο! Δεν έχει και τόση σημα­σία αν ένας ακόμη τρελός βαδίζει στην γη. Αλλα αν έχω εγώ δίκιο και η επιστή­μη έχει λάθος - τότε ο Θεός να λυπηθεί
την ανθρωπότητα...»

 Δρ. Βίκτωρ Σάουμπεργκερ.


Από τότε που ζούσαν Νε­ράιδες και Συλφίδες στα νερά των  ποταμών  και των λιμνών, από τότε που ο πρώτος άνθρωπος παρατήρησε την αντα­πόκριση που είχε η στάθμη του νερού στις φάσεις της σελήνης, απότότε που ο Αρχιμήδης έκανε πειράματα στη  μπανιέρα του και οι Ινδοί έκαναν αναζωογονητικά λουτρά μακροζωίας, από την εποχή που οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν πολύπλοκα υδραγωγικά συστήματα, από τότε που ο Πλίνιος έγραφε για τις θεϊκές ιδιότητες του νερού, αλ­λά και από τότε που ο Μέσμερ μα­γνήτιζε το νερό με τους τεράστιους μαγνήτες του και ο Βίλχελμ Ράιχ παρατηρούσε τους ομόκεντρους κύκλους που δημιουργούνται στο νερό αν κάποιος ρίξει μιά πέτρα... γνωρίζαμε πολύ καλά κάτι που σή­μερα το έχουμε ολότελα ξεχάσει: κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με το νερό!

Τα μυστικά που κρύβει το πιο α­παραίτητο στοιχείο για την ζωή -μαζί με τον αέρα - μας έχουν απο­καλυφθεί πολλές φορές! Άλλες τό­σες έχουν χαθεί μέσα στον Χρόνο που όλα τα σβήνει. Στον Χρόνο και την Άγνοια, που δεν θα αργήσουν να σβήσουν και τα δικά μας ίχνη, αν δεν μπορέσουμε να αναστρέψουμε τα εγκλήματα που κάνουμε καθημερινά στην Φύση που μας φιλοξενεί...

O Μάγος του νερού

Μέχρι πριν λίγα χρόνια μπορού­σαμε να νιώθουμε υπερήφανοι που η γνώση μας δάμαζε - σε συμφω­νία με τις εντολές του θεού μας - τη Φύση! Σήμερα ξέρουμε ότι αυτή τη νοοτροπία την πληρώνουμε ήδη ακριβά και θα την πληρώσουμε α­κόμη ακριβότερα. Γιατί το μυστι­κό δεν είναι η υποταγή της Φύσης, είναι η συνεργασία και η εναρμό­νιση με τους κανόνες της...
Οι άνθρωποι της Γνώσης, που προεκτείνουν τις έρευνες τους πέ­ρα από την συμβατική επιστήμη της εποχής τους και ταυτόχρονα προσπαθούν να κατανοήσουν και να προστατεύσουν τις δυνάμεις της Φύσης, αποτελούν ένα πολύ σπά­νιο δείγμα διανοητών. Το έργο τους σπάνια καταφέρνει να βγει στην επιφάνεια, ειδικά σε μια επο­χή σαν την δική μας. Σε μια εποχή που η ασύστολη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αδιαφορεί για την διατάραξη της φυσικής αρμονίας, αλλά ούτε και γνωρίζει τους τρό­πους για να συμβαδίσει με την αρ­μονία αυτή.
Ένας τέτοιος σπάνιος άνθρωπος-κλειδί ήταν και ο Αυστριακός ερευνητής Δρ Βίκτωρ Σάουμπερ­γκερ (Victor Schauberger). Ανήκει βέβαια κι αυτός στον κατάλογο των παρεξηγημένων σοφών σαν τον  Τέσλα, τον Ράιχ, τον Κάμερερ…. Αυτών που δεν συνέφεραν το κατεστημένο των τραστ, των επιστη­μών, "των κατόχων της αλήθειας" και που εξοντώθηκαν, ή - στην κα­λύτερη περίπτωση - κρατήθηκαν στην αφάνεια.
Ήδη, από το 1920(1), ο Δρ, Σά­ουμπεργκερ μας είχε προειδοποιή­σει για την κρίση του περιβάλλο­ντος στην οποία έχουμε σήμερα παγιδευτεί - και από την οποία μο­νάχα λίγες ελπίδες έχουμε για να αποδράσουμε.
Κατά την διάρκεια της ζωής του γνώρισε τον χλευασμό και την ει­ρωνεία, αλλά σήμερα  πλέον το εν­διαφέρον για το έργο του έχει αρ­χίσει να εξαπλώνεται παντού. Πά­ρα πολλοί άνθρωποι έχουν εντυπω­σιαστεί από τον δυναμικό και διε­ρευνητικό χαρακτήρα του, από το τραγικό πεπρωμένο του και από τις εκπληκτικές θεωρίες, με τις ο­ποίες θέλησε να αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο!


Το ζωντανό νερό!

Το κεντρικό θέμα των ερευνών του Δρ. Σάουμπεργκερ ήταν το Νερό και η Κίνηση. Ο ίδιος έλεγε: «Η επικρατούσα τεχνολογία χρησιμοποιεί τις λανθααμένες μορφές κίνησης. Οι μη­χανές και οι μέθοδοι μας, διοχετεύουν τα στοιχεία της φύσης όπως τον αέρα, το νερό και τα άλλα υγρά και αέρια, σε έ­ναν τύπο κίνησης που η Φύση τον χρη­σιμοποιεί μονάχα για να αποσννθέτει και να διαλύει την ύλη!
Η Φύση χρησιμοποιεί έναν άλλο τύ­πο κίνησης για να ανοικοδομεί και να αναζωογονεί. Όταν η τεχνολογία μας χρησιμοποιεί μονάχα την κίνηση της αποσύνθεσης, μεταμορφώνεται σε νε­κρή τεχνολογία, που μόνο θάνατο με­ταδίδει σε αυτούς που κάνουν χρήση της -τόσο στο υλικό όσο και το ψυχολογικό ε­πίπεδο! Aha καταστροφική τεχνολογία, που επιπλέον, μολύνει επικίνδυνα όλο το φυσικό περιβάλλον...»       
Ο Δρ. Σάουμπεργκερ πειραματί­στηκε προσπαθώντας να θέσει σε πρακτική εφαρμογή την αναζωο­γονητική αρχή της φύσης, που ο ί­διος ονόμαζε "κυκλωτική σπειροειδή κίνηση".
Οι περίγραφες των κατορθω­μάτων του, πολλές φορές μοιά­ζουν με καθαρή φαντασία. Η ί­δια η γλώσσα που χρησιμοποιεί για να περιγράψει ο ίδιος τα ευ­ρήματα του και τις θεωρίες του, είναι πολλές φορές δύσκολη να την καταλάβει κανείς και να την μεταφράσει. Συχνά ήταν ανα­γκασμένος να χρησιμοποιεί τους δεδομένους επιστημονικούς ό­ρους με δικές του παραλλαγές, για να εξηγήσει τις θεωρίες του, γιατί οι παλιοί ορισμοί δεν μπο­ρούσαν να εκφράσουν τα πράγ­ματα που ήθελε να πει. Έφτανε στο σημείο να εφευρίσκει νέα νοήματα και ορολογίες, που είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κα­τανοητά στον απλό παρατηρη­τή. Γνώριζε βέβαια τα προβλή­ματα που προκύπτουν από κάτι τέτοιο, αλλά δεν έβλεπε άλλη ε­ναλλακτική λύση. Έτσι το έργο του είναι γεμάτο από πολύπλο­κους συλλογισμούς και δυσνόη­τες πειραματικές εξηγήσεις.
Ένας από τους συνεργάτες του, ο καθηγητής Βίλχελμ Μπάλτερς, είχε πει: «Μα, πώς είναι δυ­νατόν να καταλάβει κανείς εύκο­λα την γλώσσα του Σάουμπερ­γκερ; Το έργο του ανήκει στο Μέλλον»,..

Η ζωή του

«Αν βρεθείς σε δύσκολες στιγ­μές στην ζωή σου, και δεν ξέ­ρεις σε ποιόν να απευθυνθείς για βοήθεια, πήγαινε σε μιά πη­γή στο βουνό - και άκου την μουσική που παίζει το νερό της. Τότε θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά...»! Μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου πολύ καλότυχο αν σε μεγαλώσει μια μητέρα λέγοντας σου συνεχώς αυτά τα λόγια, όπως έκανε η μητέρα του μικρού Βί­κτορα...


Ο Βίκτωρ Σάουμπεργκερ, κατα­γόταν από μια πολύ παλιά αρι­στοκρατική οικογένεια της Βαυ­αρίας. Γεννήθηκε το 1885 κοντά στην Λίμνη Πλόκενσταϊν της Αυ στρίας. Από πολύ μικρό παιδί χε δείξει έντονο ενδιαφέρον οτιδήποτε σχετιζόταν με την Φύση.
Όταν ήταν ακόμη νεαρός, μελετούσε τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονταν την φύση και τ στοιχεία της, οι άνθρωποι της εξοχής. Έγραφε γι' αυτούς: «Βασί­ζονταν σ' αυτά που έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια και σε ότι ένιωθαν από την έμπνευση τους. Πάνω an όλα, α­ναγνώριζαν την εσωτερική θεραπευτι­κή δύναμη του νερού και καταλάβαι­ναν ότι το ίδιο, διοχετευμένο τη νύχτα μέσα από αρδευτικά κανάλια, μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη σοδειά από τα γειτονικά χωράφια που αρδεύονταν διαφορετικά. Ήξεραν επίσης πόσο στενά συνδεδεμένο ήταν το δάσος με το νερό - και τα δύο τους με τον άν­θρωπο...»
Μαθήτευσε δίπλα σε έναν γέρο δασάρχη και έπειτα από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέ­μου ανέλαβε μόνος του δασάρχης μιας αρκετά απομονωμένης πε­ριοχής. Τα πράγματα που μπόρε­σε να μελετήσει ο Σάουμπεργκερ σε εκείνη την ερημική - σχεδόν α­νέγγιχτη από το ανθρώπινο χέρι -περιοχή, συχνά ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με ότι είχε μάθει από τις ακαδημαϊκές δασονομικές σπουδές του.


Το νερό ήταν το κύριο ενδια­φέρον του. Είχε ξεκινήσει για να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά και τους νόμους του, αλλά και την σύνδεση μεταξύ της θερμο­κρασίας και της κίνησης του. Παρατήρησε ότι το νερό που έ­τρεχε από μια βουνίσια πηγή, βρισκόταν στην μεγαλύτερη πυ­κνότητα του - στο "σημείο ανω­μαλίας" του, όπως λέγεται -στους +4' C, που ήταν φυσικά και το σημείο της υψηλότερης ποιότητας του. Οι σολομοί και οι πέστροφες, πήγαιναν πάντοτε προς αυτές τις πηγές - και εκεί έ­βρισκε και την π ιό πλούσια και πιό όμορφη βλάστηση.


Μια μέρα, επισκέφθηκε μαζί με μερικούς γέρους κυνηγούς μιά απομονωμένη περιοχή πάνω στα βουνά. Εκεί υπήρχε μιά πηγή που παλαιότερα ήταν σκεπασμέ­νη από ένα πέτρινο καλυβάκι. Τώρα το κτίσμα είχε γκρεμιστεί -κι έτσι η πηγή είχε εκτεθεί στο φως του ήλιου. Έπειτα από λίγο, το ρυάκι ξεράθηκε, εκπλήσσο­ντας όλους όσους το γνώριζαν γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ πριν. Αναζητώντας εξηγήσεις γι' αυτό, κάποιος πρότεινε να ξαναχτίσουν την πέτρινη_κατασκευή. Έτσι κι έγινε. Έπειτα 
από λίγο το ρυάκι επανήλθε..

Αυτό ήταν μιά αποκάλυψη για τον Σάουμπεργκερ, γιατί του ή­ταν πλέον ολοφάνερο ότι το νερό ανταποκρινόταν, άγνωστο πώς, στην σκιά και στο δάσος. Αργό τερα, του δόθηκαν πολύ περισ­σότερα στοιχεία για να επιβεβαι­ώσει αυτήν την θεωρία. Ο Σάου­μπεργκερ άρχισε να αντιλαμβά­νεται το νερό ως "το αίμα της Γης", θεωρώντας ότι πρέπει να του επιτρέπεται να κυλά με φυσι­κές ροές. Μια απείραχτη ροή νε­ρού σχηματίζεται από περιστρο­φικές καμπύλες και σκιερές ό­χθες, σκεπασμένες από δέντρα και θάμνους - κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
«Το νερό θέλει να κυλά μ' αυ­τόν τον τρόπο, γι' αυτό φτιάχνει αυτές _τις σκιερές όχθες για να προστατεύεται από το άμεσο χρως τον ήλιου...» Έλεγε κι εννοούσε ότι η χαμηλή θερμοκρασία και η φυσική ροή, είναι οι καταστάσεις που είναι απαραίτητες για να διατηρήσει το νερό τις εκπληκτι­κές δυνάμεις του. Αυτές που μπο­ρούν να χαρίσουν στον άνθρωπο υγεία, ευεξία και πνευματική διαύγεια...
Μια νέα πηγή ενέργειας
Κάποια στιγμή ο Σάουμπεργκερ πρόσεξε την παράξενη συμπεριφορά που είχαν οι πέστρο­φες μέσα στο νερό των πηγών. II μεγάλη πέστροφα μπορούσε να στέκεται στο ίδιο σημείο, τελείως ακίνητη για όση ώρα ήθελε, ακό­μη και στο πιό δυνατό αντίθετο ρεύμα! Αν τρόμαζε, μπορούσε να εκσφενδονιστεί με απίστευτη τα­χύτητα ενάντια στο ρεύμα, αντί να αφεθεί στο ρεύμα για να πα­ρασυρθεί στην ροή του - που άλ­λωστε θα ήταν και το πιό φυσικό. 


Ο Σάουμπεργκερ δεν μπόρεσε να βρει καμιά εξήγηση για το φαινόμενο, σε κανένα βιβλίο. Το μόνο ιιου ήξερε ήταν ότι ένα βουνίσιο ρυάκι ήταν πιό ψυχρό κοντά στην πηγή του και γινόταν όλο και πιό θερμό μακριά της. θα μπορούσε αυτό να έχει κά­ποια σχέση με την πέστροφα που πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα;
Έκανε πολλά πειράματα για να το διερευνήσει αυτό. Διάλεξε ένα ποταμάκι και κάποιο σημείο με πολύ ισχυρό ρεύμα, εκεί που εμφανιζόταν συχνά ακίνητη μιά μεγάλη πέστροφα. Έβαλε τους ανθρώπους του να ρίξουν εκατό λίτρα ζεστό νερό στο ποταμάκι, περίπου πεντακόσια μέτρα πιό πάνω από εκείνο το σημείο, όταν θα τους έδινε το σύνθημα. Αμέ­σως μόλις έπεσε το ζεστό νερό, πολύ πριν ακόμη προλάβει να φτάσει στο σημείο εκείνο, η πέ­στροφα άρχισε να ταράζεται, να δείχνει ανήσυχη και να μην μπο­ρεί πια να μείνει ακίνητη στο ση μείο της! 

Παρ' όλες τις προσπάθειες της, μόλις το θερμότερο νερό έφτασε κοντά της η πέστροφα αφέθηκε να την παρασύρει το ρεύμα... Δεν επέστρεψε στο ση­μείο της παρά μονάχα πολύ αρ­γότερα. Αυτό έπεισε τον Σάου-μπεργκερ ότι η θεωρία του ήταν σωστή: η θερμοκρασία του νερού είχε σχέση με την συμπεριφορά της πέστροφας.


Μελέτησε επίσης την ικανότη­τα της να πηδά κόντρα σε ψη­λούς καταρράκτες με ελάχιστη προσπάθεια. Σ' αυτό το φαινόμε­νο αναγνώρισε στοιχεία που επι­βεβαίωναν τους συλλογισμούς του, ότι η πέστροφα εκμεταλλευ­όταν μιά άγνωστη μέχρι τώρα πηγή ενέργειας μέσα στο νερό. Ο ίδιος περιγράφει: «Τότε, ξαφνικά, η ογκώδης πέστροφα εξαφανίστηκε α­ντίθετα στην ροή τον καταρράκτη, που έλαμπε στο φως του φεγγαριού. Την είδα να πλέει κάτω από μιά κωνική δί­νη νερού, χορεύοντας με μιά άγρια πε­ριστροφική κίνηση. Έπειτα πετάχτηκε "έξω" από αυτήν την περιστροφή και την είδα να επιπλέει ακίνητη προς τα πάνω. Όταν έφτασε στο χείλος του κα­ταρράκτη, με ένα απότομο τίναγμα της ουράς χάθηκε από τα μάτια μου, αντίθετα στο ρεύμα, όλο και πιό μακρυά. Κανένας επιστήμονας δεν μπό­ρεσε να μου εξηγήσει αυτό το φαινό­μενο...»

Ο Σάουμπεργκερ, έπειτα από αμέτρητες παρόμοιες παρατηρή­σεις και έρευνες, διατύπωσε την θεωρία ότι η φυσική ροή νερού, που επιτρέπει την φυσική κ’ινηση, δημιουργεί μιά ενέργεια που ρέει στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν_του_νερού. Αυτήν την ενέργεια ήταν που χρησιμοποι­ούσε η πέστροφα.
Σ' έναν κατάλληλα διαμορφω­μένο καταρράκτη, μπορεί κάποι­ος να δει την ροή αυτής της ε­νέργειας σαν ένα κανάλι από φως μέσα στην ροή του νερού! Η πέστροφα ψάχνει αυτήν την ε­νεργειακή ροή - όπως το ανεμόπλανο  το ρεύμα του αέρα - και α­φήνει να την παρασύρει προς τα πάνω σαν μιά ανάποδη ρουφή­χτρα!
Στη μεγαλοφυή σκέψη του κί­νησε το ενδιαφέρον ένα ακόμη απλό φαινόμενο: η ιδιόμορφη κί­νηση του νερόφιδου, που μπο­ρούσε να κινείται στο νερό χωρίς- να έχει πτερύγια, αλλά σχηματί­ζοντας μιά σειρά από σπειροει­δείς περιτυλίξεις.
Είχε σχεδόν μάθει τη γλώσσα της φύσης, που απλόχερα του α­ποκάλυπτε τα μυστικά της χωρίς να νιώθει βιασμένη... Σε μιά κα­θαρή χειμωνιάτικη νύχτα εντυπωσιάστηκε από άλλο ένα παρά­ξενο φαινόμενο. Παρατηρώντας μιά λιμνούλα που είχε σχηματι­στεί από ένα ορμητικό ρυάκι, διέκρινε στον πάτο της - που ή­ταν αρκετά μέτρα βαθιά - μερι­κές πέτρες μεγάλες όσο το κεφά­λι ενός ανθρώπου, που κινούνταν εδώ κι εκεί, σαν να ήταν ηλεκτρι­κά φορτισμένες! «Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, όταν ξαφνικά είδα μιά μεγάλη πέτρα να κινείται κυ­κλικά, με τον ίδιο τρόπο που είχε κι­νηθεί η πέστροφα πριν πηδήξει στον καταρράκτη. Η πέτρα είχε σχήμα αυγού. Την επόμενη στιγμή, η πάρα ή­ταν στην επιφάνεια του νερού και σύ­ντομα γύρω της δημιουργήθηκε ένας  κύκλος από πάγο!_ Εκείνη η μεγάλη, βαριά πέτρα, επέπλεε στο νερό, χορεύ­οντας στο φας τον φεγγαριού! Έπειτα και μιά δεύτερη - και μιά τρίτη, όλο και περισσότερες πέτρες έκαναν τις ί­διες κινήσεις και έβγαιναν στην επιφά­νεια. Είχαν όλες τους περίπου το ίδιο σχήμα αυγού. Οι άλλες πέτρες με α­νώμαλο ή γωνιώδες σχήμα, παρέμεναν ακίνητες στον πάτο. Μπροστά μου εκ­δηλωνόταν ένας μοναδικός τύπος κίνη­σης που μπορούσε να υπερνικήσει τψ δύναμη της βαρύτητας...»

Ρώτησε τον εαυτό του: Τι είναι τελικά αυτό που λέμε "κίνηση"; Υπάρχουν άραγε διαφορετικοί τύποι κίνησης; Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τύπος κίνησης που είναι μέχρι σήμερα άγνωστος για την επιστήμη; Από αυτούς τους συλλογισμούς και τις παρατηρή­σεις άρχισε να αναπτύσσεται μιά θεωρία για τους διαφορετικούς τύπους κίνησης.


Την ίδια εποχή, ο πρίγκιπας Αδόλφος της Αυστρίας ήθελε να μεταφέρει ποσότητες ξυλείας α­πό απομακρυσμένες περιοχές, ό­που βρισκόντουσαν πολλά παρ­θένα δάση, αλλά το κόστος μετα­φοράς τους θα ήταν πολύ μεγά­λο. Έθεσε το πρόβλημα στους μηχανικούς του που δυσκολεύτη­καν πολύ, αλλά την κατάλληλη στιγμή  εμφανίσιηκε  ο  Σάουμπεργκερ με τη λύση. Κατασκεύ­ασε κανάλια, μέσα στα οποία θα διοχετευόταν κρύο νερό από τις πηγές και την νύχτα θα έπλεαν μαζί με το ρεύμα οι τεράστιοι κορμοί που έπρεπε να μεταφερ­θούν. Κρύο νερό, τη νύχτα, σε  μιά απίστευτη ξύλινη κατασκευή, μήκους πενήντα χιλιομέτρων! Τρελή συνταγή, όμως το θαύμα έγινε και ο Σάουμπεργκερ τα κα­τάφερε...

Ειδικοί από όλη την Ευρώπη ήρθαν για να μελετήσουν την κα­τασκευή. ΟΣάουμπεργκερ υποστήριζε ότι όταν το νερό είναι ε­κτεθειμένο στις ακτίνες του ήλι­ου κοιμάται, αλλά την νύχτα -και ειδικά στο φως του φεγγαριού είναι φρέσκο και ζωντανό.
Ο πρίγκιπας του έδειξε την ευγνω­μοσύνη του ονομάζοντας τον Γε­νικό Επόπτη όλων των δασών και των κυνηγετικών περιοχών της ε­πικράτειας.


Ο Σάουμπεργκερ πάντοτε έλε­γε ξανά και ξανά: «Πρώτα πρέ­πει νακατανοήσουμε την Φύση και ύστερα απλά να την αντιγρά­ψουμε»!Έλεγε ακόμη ότι η Φύ­ση είναι ο μεγαλύτερος δάσκα­λος μας. Ο σκοπός της τεχνολο­γίας δεν θα πρέπει να είναι να διορθώσει την Φύση, αλλά να την μιμηθεί...

Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες δεν πείστηκαν για τις θεωρίες του παράξενου "Μάγου του Νερού - όπως είχαν αρχίσει να αποκαλούν οι συνεργάτες τον. θεωρία του Σάουμπεργκερ ότι α­κόμη και η ελαχιστότατη διαφο­ρά στην θερμοκρασία, είχε επί­δραση στην συμπεριφορά του νε­ρού, θεωρήθηκε γελοία. Αλλά για τον 
Σάουμπεργκερ ήταν γελοίο το ότι νερό είναι απλά υδρογόνο και οξυγόνο... αλλά ένας ζωντα­νός οργανισμόςπου απαιτούσε σεβασμό από την ανθρωπότητα -και στην αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες θα ήταν μοιραίες

Αλάνθαστος προφήτης

Ο ίδιος τρομοκρατούνταν μό­λις παρατηρούσε τις καταστρο­φικές αλλαγές που συνέβαιναν στις πηγές και στο νερό των πο­ταμών και στη ζωή των ζώων και των φυτών, μόλις εξαφανιζόταν ένα δάσος από μιά περιοχή. Πα­ρατήρησε ότι το νερό έχανε τις ιδιότητες του όταν εκτρεπόταν με αφύσικο τρόπο από την φυ­σική του ροή, ή όταν τα φράγ­ματα που χρησιμοποιούνταν για τέτοιους σκοπούς δεν ήταν ειδι­κά σχεδιασμένα από "φιλικά" προς το νερό υλικά, όπως το ξύλο και η πέτρα, αλλά φτιαγμένα από τσιμέντο λχ.

Στην δεκαετία του 1930, ο Σά­ουμπεργκερ έγραψε μιά διατρι­βή στην οποία εξηγούσε όλα όσα είχε ανακαλύψει για τους μυστη­ριώδεις νόμους που κυβερνούσαν την συμπεριφορά του νερού, κα­θώς και τις επιδράσεις που είχε πάνω της η αλλαγή της θερμο­κρασίας και οι τύποι της κίνησης και ροής του. Το σύγγραμμα, που εκδόθηκε το 1931 στην Βιέννη, είχε τον τίτλο "Υδροτεχνολο-γία" (Die Wasserwirtschaft).

Σ' αυτήν την μελέτη, ο Σάου-μπεργκερ περιγράφει την βάση για την φυσική κυκλοφορία του νεροΰ - και δείχνει με ποιόν τρό­πο το φυσικό τοπίο και οποιαδή­ποτε αλλαγή της ροής του νερού, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την "υγεία" του και επακό­λουθα, την υγεία των ανθρώπων.

Περιγράφει επίσης τα χαρα­κτηριστικά της στροβιλοειδούς και της ελισσόμενης κίνησης του νερού - και ποιες σημαντικές επι­δράσεις έχουν στον "μεταβολι­σμό" του. Επίσης, δείχνει με λε­πτομέρειες πώς πρέπει να κατα­σκευάζονται τα φράγματα και οι υδρορροές με έναν θετικό και αρμονικό προς την φύση τρόπο.

Οι "Αρνητικές" και οι "Θετι­κές" αλλαγές στην θερμοκρασία, είναι πολύ σημαντικοί παράγο­ντες στις θεωρίες του Σάουμπεργκερ για το νερό. Οι "θετικές" ε­πιτυγχάνονται όταν το νερό πλη­σιάζει τους +4°C. Σ' αυτήν την θερμοκρασία, η "φυγόκεντρος κυ-κλωτική σπειροειδή κίνηση" τουνερού, αυξάνεται. Το ίδιο, γίνεται υγιές-ζωντανό - και συνεχώς ανα­ζωογονείται μέσα από το φαινρ^ μενο που ονομάζει "γαλάκτωση".

Στις "Αρνητικές" θερμοκρα­σίες - πάνω από τους +4°C - υ­πάρχει μειωμένη ενέργεια και μειωμένη βιολογική ποιότητα. Αυτό οδηγεί στην αργή αποσύν­θεση του νερού που χάνει την ζω­ογόνο δύναμη του, μια κατάστα­ση που ενθαρρύνει τα παθογόνα βακτήρια. «Στην πραγματικότητα, τα μυστήρια του νερού είναι παρόμοια με αυτά του αίματος στο ανθρωπινό σώμα. Το νερό είναι το αίμα της Γης...


Υδροτεχνολογία

Αν μελετήσουμε τα υδραγωγικά συστήματα των αρχαίων Ρωμαίων, θα παρατηρήσουμε ότι το πόσιμο νερό διοχετευόταν είτε από ξύλινους σωλήνες είτε κατά μήκος φυσικών καναλιών πήλι­νων ή από πέτρα. Αργότερα, κα­θώς οι πόλεις μεγάλωναν και οι ανάγκες για νερό αυξάνονταν, έ­γινε η ατυχής επιλογή να διοχε­τευθεί το πόσιμο νερό σε μεταλ­λικά κανάλια.

Άλλες αρχαίες υδροκατασκευές μεγάλου ενδιαφέροντος, ήταν τα υπόγεια αρδευτικά κανάλια που κατασκευάστηκαν στο Ανατολικό Τουρκεστάν. Ήταν λειτουργικά ακόμη και το 1700 - και τα απο­μεινάρια τους μελετήθηκαν από τον γνωστό εξερευνητή Σβεν Χέντιν. Το νερό έτρεχε σε μεγάλο βάθος σ' αυτά τα κανάλια και έ­ρεε στο σκοτάδι μέχρι τις περιο­χές που έπρεπε να αρδευτούν. Ο Σάουμπεργκερ σκέφτηκε ότι αυτή η μέθοδος μεταφοράς του νερού στο σκοτάδι και σε χαμη­λές θερμοκρασίες, ήταν ο κύριος λόγος για την γονιμότητα του ε­δάφους που ποτίζονταν - το χαρακτηριστικό των οάσεων του Ανατολικού Τουρκεστάν. Αυτές και πολλές άλλες ιστορικές πα­ρατηρήσεις, έδειχναν ότι οι άν­θρωποι του παλιού καιρού κατεί­χαν άγνωστες για μας γνώσεις και είχαν μεγαλύτερη κατανόηση για τον αληθινό χαρακτήρα του νερού.


Ο Βίκτωρ Σάουμπεργκερ, κά­ποια στιγμή έφτασε στο σημείο να σκεφτεί την πιθανότητα πα­ραγωγής καλού πόσιμου νερού με τεχνητό τρόπο. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή που θα αντέ­γραφε τις μεθόδους της Φύσης στην αναδημιουργία και την αναζωογόνηση του νερού, θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσει νερό πηγής - και μ' αυτόν τον τρόπο να εφοδιάσει ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να πάρουν φυσικό νερό εξαιτίας της περιβαλλοντικής καταστροφής. «Είναι απελπιστικά σημαντικό να ανακαλύψουμε από την αρχή τους τρόπους της Φύσης για να σωθούν οι άνθρωποι, τα ζώα και η γη από την  παρακμή και για να μην πεθάνει ο πλανήτης από τη δίψα». Αυτά ήταν τα λόγια του πολύ πριν παρουσιαστούν τα ση­μερινά προβλήματα. (Η Τουρκία φαίνεται ιδιαίτερα ευαισθητο­ποιημένη...)


Ο Σάουμπεργκερ άρχισε να προσπαθεί να αναπαράγει τα φυσικά στάδια από τα οποία περνούν τα στοιχεία του νερού των πηγών. Κατασκεύασε την πρώτη συσκευή διήθησης γύρω στα 1930. Ξεκίνησε με αποστειρωμένο νερό από τον Δούναβη, πρόσθεσε μικρές ποσότητες από συγκεκριμένα μέταλλα, ορυκτά και διοξείδιο του άνθρακα, αφή­νοντας το μίγμα να ρέει σε πέτρι­νους σωλήνες με κυκλωτική σπει­ροειδή κίνηση στο σκοτάδι, ενώ άφηνε την θερμοκρασία του να πέφτει κάτω από το "υδροβιολογικό μηδέν" (+4°C). Έπειτα από μισ μικρή περίοδο αποθήκευσης, ανέβαζε αργά την θερμο­κρασία του νερού στους +8°C. Και τότε το νερό ήταν έτοιμο για : το πιεις. Η φήμη απλώθηκε παντού, όχι ο Σάουμπεργκερ μπορούσε να δημιουργήσει "ζωντανό νερό" και οι άνθρωποι ερχόντουσαν στο σπίτι του για να το δοκιμά σουν. Δείγματα στάλθηκαν από τους δύσπιστους στα εργαστήρια για ανάλυση, όπου αποδείχθηκε ότι το νερό του Σάουμπεργκερ δεν ξεχώριζε καθόλου από το φρέσκο νερό μιας πηγής, τουλά­χιστον χημικά...Τα σχέδια του Σάουμπεργκερ για υγιή πόσιμο νερό, περιελάμ­βαναν και ανασχεδιασμό των σω­λήνων του νερού, φτιαγμένων α­πό νέα υλικά. Ήταν τελείως αντί­θετος με τους σιδερένιους και τους τσιμεντένιους σωλήνες, τους οποίους όχι μόνο έκρινε ιδιαίτερα επικίνδυνους, αλλά θεωρούσε ότι προκαλούσαν καρκίνο. Το λάθος υλικό του σωλήνα, προκα­λούσε φθορά του από την συνεχή χρήση, αλλά και έδινε ζημιογό­νες ιδιότητες στο ίδιο το νερό. Επιπλέον, τα τοιχώματα των σω­λήνων του πόσιμου νερού πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να "ενθαρρύνουν" την ροή του νε­ρού όπως συμβαίνει και στην Φύση. Ταυτόχρονα έπρεπε να εί­ναι και κακός αγωγός της θερμό­τητας, όπως το καλό και υγιές ξύ­λο. Το υγιές και σωστά χρησιμο­ποιημένο ξύλο, είναι τόσο γερό στον χρόνο όσο και το σίδερο. Επιπλέον, οι σωλήνες πρέπει να  περνούν μέσα από μαλακό, αμ­μώδες έδαφος. Αν η υδρορροή διευθετηθεί με έναν φυσικά σω­στό τρόπο - με την μορφή της δι­πλής περιστροφής - όπωςς ακρι­βώς συμβαίνει και στις ελεύθερες πηγές και ποτάμια, τότε το νερό που θα διοχετεύεται στα σπίτια των ανθρώπων θα είναι δροσερό, φρέσκο, γεμάτο ενέργεια - και θα περιέχει λιγοστά αέρια. Επί­σης, τα παθογονικά βακτήρια θα εξαφανίζονται μέσα σε τέτοιους σωλήνες. Μια μορφή αυτών των σωλήνων κατατέθηκαν το 1934 και ο Σάουμπεργκερ πήρε την πατέντα. Οι προτάσεις του Δρ. Σάουμπεργκερ για την φυσική χρησιμοποίηση του νερού ήταν πολύ αμφιλεγόμενες στους επι­στημονικούς κύκλους:


• Το νερό πρέπει να αφήνεται να ρέει και να ωριμάζει στο δικό του φυσικό περιβάλλον που - α­νάμεσα σε άλλα πράγματα - προ­ϋποθέτει φυσικά αναπτυγμένο δάσος, που περιέχει πολλών ει­δών δέντρα. Κάθε εκτροπή του νερού με αφύσικο τρόπο και κά­θε καταστροφή δάσους πρέπει να σταματήσουν, πριν να είναι πολύ αργά.


• Όλες οι υδροροές, από τα μικρά ρυάκια μέχρι τους μεγά­λους ποταμούς, πρέπει να έχουν όχθες με δέντρα και θάμνους για να τους παρέχουν φυσική σκιά.


• Οι υδροκατασκευές πρέπει να είναι αρμονικές με τις ανά­γκες του νερού και δεν πρέπει να αλλάζουν τις φυσικές μορφές κί­νησης του.

• Οι σωλήνες του νερού - και όλες οι άλλες μέθοδοι μεταφο­ράς νερού - πρέπει να είναι σχε­διασμένοι με τέτοιο τρόπο και α­πό τέτοια υλικά, που να προω­θούν την διατήρηση και την ανά­πτυξη της ιδιαίτερης βιολογικής ποιότητας του νερού.

Πόσα χρόνια άραγε να απέχου­με από τότε που θα αναλάβουν τις... ΕΥΔΑΠ και τις ΔΕΗ του πλανήτη άνθρωποι με γνώση και φαντασία; (αντί των κοντόφθαλ­μων κομματικών στελεχών της Ελλάδας...). Πόσο αργεί η εποχή που η πρόληψη αλλά και η θερα­πεία πολλών ασθενειών, θα επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του δικτύου υδροδότησης; Τότε βέβαια, το νερό που θα τρέχει στις βρύσες δεν α είναι H2Ο, αλλά το ίδιο το "αίμα της γης".Νέες μορφές κίνησης και ενέργειας

Ο Δρ. Σάουμπεργκερ ασχολή­θηκε και με την παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας. Μέσα από παρατηρήσεις και πειράματα, είχε εντοπίσει την α­ντίθεση ανάμεσα στις μεθόδους της Φύσης και της τεχνολογίας των ανθρώπων. Βεβαιωνόταν όλο και πιο πολύ ότι η ανθρώπινη τε­χνολογία θα απειλούσε την ζωή του ίδιου του πλανήτη, τον οποίο τον έβλεπε σαν έναν τεράστιο ζωντανό οργανισμό, πάνω στον οποίον εμείς είμαστε οι μικροορ­γανισμοί του.

«Οι ατμομηχανές και οι μηχα­νές εσωτερικής καύσης - πάνω στις οποίες στηρίζεται ο σύγχρο­νος κόσμος - δεν λειτουργούν ού­τε στο πενήντα τοις εκατό της απαιτούμενης δραστηριότητας. ΙΙερισσότερη από την μισή ενέρ­γεια που χρησιμοποιούν, κατα­στρέφεται ή αχρηστεύεται. Γιατί λειτουργούν τόσο άσχημα; Η Φύ­ση μας δίνει την απάντηση: Γιατί χρησιμοποιούμε λάθος μορφή κίνησης...»


Η μορφή_κίνησης που δημιουργεί, αναπτύσσει, εξαγνίζει και «μεγαλώνει, είναι η "υπερβο­λική σπειροειδής κίνηση", που εξωτερικά είναι φυγόκεντρη και εσωτερικά κινείται προς το κέ­ντρο. Την συναντούμε παντού στην Φύση: στις σπείρες τθ)ν νε­φελωμάτων του διαστήματος, στην κίνηση του ηλιακού μας συστήματος, στον σχηματισμό του γαλαξία, στην φυσική ροή του νερού, στην κυκλοφορία του αί­ματος, στα ρεύματα του αέρα.

Από την άλλη, η καταστροφι­κή και διαλυτική μορφή κίνη­σης στην Φύση έχει την αντίθε­τη φορά, από το κέντρο προς τα έξω, προς την περιφέρεια - σε ευθείες γραμμές. Τα στοιχεία ε­ξαναγκάζονται να κινηθούν έξω από το κέντρο. Το μέσο πρώτα αδυνατίζει κι έπειτα διαλύεται και καταστρέφεται.
Η περιστροφική κίνηση προς τα μέσα - η «υπερβολική σπειρο­ειδής κίνηση» - είναι συνώνυμη με την πτώση της θερμοκρασίας, την συστολή, τη συγκέντρωση. Η αντίστροφη κίνηση είναι συνώνυμη με την άνοδο της θερμοκρασίας, την θερμότητα, την διαστολή, την επέκτα­ση, την έκρηξη.

Ολόκληρη η σύγχρονη τεχνο­λογία μας βασίζεται πάνω στην ιδέα της κατάρρευσης, στο μέσο της θερμότητας, της ανάφλεξης, της έκρηξης, της προέκτασης... Ο Σάουμπεργκερ συμπέρανε ότι τα ζημιογόνα και φτωχά αποτε­λέσματα της σύγχρονης τεχνολο­γίας, προέρχονται από την αντί­σταση της Φύσης στην επιθυμία του ανθρώπου για καταστροφή και αποσύνθεση! Τα προβλήμα­τα των μεγάλων θερμοκρασιών, η αντίσταση του αέρα, το φράγ­μα του ήχου, είναι επιβεβαιώσεις ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε λά­θος μονοπάτι.


«Η τεχνολογία μας, οδηγεί στον θάνατο! Σπαταλά κάρβουνο κα πετρέλαιο, τα οποία έχουν πιο ση­μαντικούς οικολογικούς ρόλους από το να καίγονται σε avόητεc μηχανές, που αναλώνουν τα υλικά και που δηλητηριάζουν και μολύ­νουν όλο μας το περιβάλλον.»! Αυτές τις απόψεις εξέφραζε ο Σάουμπεργκερ, την δεκαετία τ 1930, όταν καμιά μεγάλη οικολο­γική καταστροφή δεν ήταν ακό­μη ορατή σων ορίζοντα...

Πρότεινε έναν άλλο τρόπο- μιά βιοτεχνολογική μέθοδο - πα­ραγωγής ενέργειας. Μια μέθοδο που θα χρησιμοποιεί την κυκλοειδή μορφή κίνησης, για την θετική παραγωγή ενέργειας από τον αέρα και το νερό. Σύμφωνα με τον παράξενο προφήτη, sη διάσπαση του ατόμου και η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας οδηγεί το μέλλον των κοινωνιών μας στην απόλυτη καταστροφή.
«Οι θεωρίες του Αϊνστάιν για την απόκτηση ενέργειας από την διάσπαση του ατόμου, είναι μιά προσβολή ενάντια στην Φύση. Ένας βιασμός της... Μπορούμε ό­μως να κάνουμε χρήση της ατομι­κής ενέργειας μέσω της βιοτεχνολογίaς της σύντηξης...»

' Ο Σάουμπεργκερ θέλησε να μιμηθεί την σύντηξη που συμβαί­νει στη Φύση με τον σχεδιασμό των μηχανημάτων του που ονό­μασε ';μηχανές σύντηξης". Yποστήριζε_ότι ήταν μοναδικές γιατί δεν χρειάζονταν καύσιμα! «Όλα τα καταστροφικά συστήματα είναι βασι­σμένα πάνα σε κινητήρες έκρηξης, αλλά οι κινητήρες σύντηξης δημιουργούν την δική τους πηγή ενέργειας, με την διαμαγνητική χρήση του νερού και του αέρα. Δεν χρειάζονται άνθρα­κα, πετρέλαιο, ουράνιο ή ενέργεια από την διάσπαση του ατόμου, γιατί μπο­ρούν να παράγουν τψ δική τονς ενέρ­γεια (ατομική) με βιολογικά μέσα και σε ανεξάντλητη ποσότητα - σχεδόν χα-, ρίς καθόλου κόστος. Η ενέργεια  μπο­ρεί να είναι Βιο-ηλεκτρική, δηλαδή καταστροφική, ή Βιο-μαγννητική, δη λαδή αναζαογονητική...»,

Ο Σάουμπεργκερ εστίασε όλο του το ενδιαφέρον στην κατα­σκευή μιας μηχανής για να πα­ράγει ενέργεια απευθείας από νερό και αέρα. Εργάστηκε πάνω σ' αυτό το 1932 μαζί με τον Δρ. Βίντερ, ένα μηχανικό από την Βιέννη. Είναι γνωστό ότι κατα­σκεύασαν δύο τέτοια μοντέλα, α­πό τα οποία το ένα καταστράφη­κε, γιατί εκτινάχτηκε στο ταβάνι του εργαστηρίου! Δεν μπόρεσε να ελέγξει την τεράστια ποσότη­τα ενέργειας που δημιούργησε. Εφ' όσον δεν εμπιστεύτηκε τον τρόπο κατασκευής σε κανέναν και πειραματιζόταν συνήθως μό­νος, τα αποτελέσματα και οι λε­πτομέρειες αυτών των παράξε­νων ερευνών δεν είναι γνωστά. Πιστεύεται ότι έχουν καταλήξει στα χέρια των ΗΠΑ...

■ Μια συνάντηση με τον Χίτλερ

Στα μέσα της δεκαετίας του '30, ο Αδόλφος Χίτλερ άκου­σε για τον Αυστριακό με τις πρω­τότυπες ιδέες για την τεχνολογία και τις παράξενες εφευρέσεις του. Τον προσκάλεσε σε μιά συ­νάντηση, μέσω της Γερμανικής πρεσβείας. Ο Σάουμπεργκερ παρουσιάστηκε ανακαλύπτοντας ό­τι ο Γερμανός Καγκελάριος ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για το έργο του και για τις έρευνές του.

Ο Χίτλερ του ζήτησε μιά λεπτο­μερή εξήγηση των ιδεών και των πειραμάτων του και ο Σάουμπερ­γκερ μίλαγε χωρίς διακοπή για μία ώρα. Περιέγραψε τα λάθη των συγχρόνων τεχνολόγων, τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι μέθοδοι τους για την φύση, αλλά και τις ατέλειες που παρουσίαζε το τετραετές επιστημονικό πρό­γραμμα του Χίτλερ.
Όταν τελείωσε, ο Χίτλερ τον ρώτησε: «Με τι θα αντικαταστή­σεις τις γεννήτριες και τις μεθό­δους που χρησιμοποιούμε σήμε­ρα;» Ο Σάουμπεργκερ απάντη­σε: «Δώσε μου εγκαταστάσεις και προσωπικό - και τα υλικά που θα χρειαστώ - και σε λίγους μήνες θα δεις τις μεθόδους μου για την παραγωγή ενεργείας. Τότε θα μπορείς να αποφασίσεις μόνος σου ποια είναι η πιο αποτελε­σματική και η πιο σωστή μέθο­δος, με τις καλύτερες προοπτικές για το Μέλλον...» -«Και ποια θα είναι η πηγή των καυσίμων μα τις γεννήτριες σου;...» Νερό και αέρας. Περιέχουν όλη την ε­νέργεια που χρειαζόμαστε... '.
Τότε ο Χίτλερ έδωσε διαταγή στον γραμματέα της κυβέρνη­σης: «Δώστε σ' αυτόν τον Αυ­στριακό - που έχει ιδέες που με ενδιαφέρουν πολύ - όλα όσα χρειάζεται για να αποδείξει ότι έχει δίκιο....»

Μόλις ο Σάουμπεργκερ απο­χώρησε, ο διευθυντής του "Επι­στημονικού Ινστιτούτου Κάιζερ" αλλά και υφυπουργός, Φρίντριχ Βίλουν - ο οποίος είχε παρακο­λουθήσει την συζήτηση - πλησία­σε τον Σάουμπεργκερ και τον κα­τηγόρησε ότι προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χίτλερ για να του βάλει «ανόητες ιδέες" στο μυαλό. Οι δυο άντρες λογομάχησαν πολύ έντονα και ο Σάουμπεργκερ έφυγε πολύ θυμω­μένος. Αργότερα όταν τον ξανα­κάλεσαν στην Καγκελαρία, δεν πήγε αλλά έφυγε στην Αυστρία.

Όταν το 1938 η Γερμανία προσάρτησε την Αυστρία, αμέ­σως ο Σαάουμπεργκερ έλαβε μή­νυμα από τον Τζούλιους Στράικερ, ότι υπήρχε ρητή διαταγή του Φύρερ, να του παρέχουν ότι ζητήσει. Του έδωσαν δέκα εκα­τομμύρια μάρκα για να διευθε­τήσει με τις μεθόδους του την ξν-λεία και τα δάση της Βαυαρίας, της Βόρειας Αυστρίας και της Βοημίας. Ένα μεγάλο εργαστή­ριο στην Νυρεμβέργη ήταν επί­σης διαθέσιμο για τις έρει -του. Εκεί, ο Σάουμπεργκερ, μαζί με τον γιο του Βάλτερ, συνέχισαν τα πειράματα για να εξάγουν η­λεκτρική ενέργεια απευθείας α­πό μια υδρορροή.
Σύντομα τα ηλεκτρικά φαινό­μενα άρχισαν να εμφανίζονται, το φορτίο μπορούσε να ενισχυθεί μέχρι τα 50.000 βολτς. Το ότι το νερό μπορούσε να παράγει από μόνο του τόσο μεγάλο φορτίο ή­ταν κάτι το απίστευτο. Αλλά προς στιγμήν δεν κατέληξε σε κάποια πρακτική χρήση - κι έτσι επέστρεψε για λίγο στην Αυ­στρία.

Μετά το ξέσπασμα του Β' Πα­γκοσμίου Πολέμου, το 1943, κά­λεσαν τον Σάουμπεργκερ για στρατιωτική υπηρεσία, γιατί α­κόμη και οι γέροι έπρεπε να πο­λεμήσουν. Διορίστηκε διοικητής ενός λόχου αλεξιπτωτιστών(!) στην Ιταλία, αλλά δεν έμεινε για πολύ εκεί, όταν έφτασαν διατα­γές από τον Χίμλερ για να πα­ρουσιαστεί στο Κολέγιο των Ες-Ες σιο Ρόζενχάγκελ της Βιέννης.

Όταν έφτασε εκεί, οδηγήθηκε στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Μάουτχάουζεν. Εκεί συναντήθη­κε με τον υπασπιστή του Χίμλερ που του έδωσε το μήνυμα: «Σκε­φτήκαμε πολύ τις επιστημονικές σου έρευνες και καταλήξαμε ότι είναι πολύ σημαντικές. Μπορείς να διαλέξεις... Ή θα μείνεις στο Μάουτχάουζεν ν' αναλάβεις την διοίκηση μιας επιστημονικής ο­μάδας από τεχνικούς και φυσι­κούς που θα σου δώσουμε από τους κρατουμένους, για να κατα­σκευάσεις μηχανές που θα χρη­σιμοποιούν την ενέργεια που α­νακάλυψες, ή αλλιώς θα σε κρε­μάσουμε..

Ο Σάουμπεργκερ, φυσικά δέ­χτηκε και άρχισε μιά περίοδος ε­ντατικής έρευνας. Υπάρχουν α­ξιόπιστες μαρτυρίες επιστημό­νων που δούλεψαν μαζί του στο Κολέγιο των Ες-Ες στην Βιέννη, ότι ξεκίνησε να τελειοποιεί μο­ντέλα "ιπτάμενων αντικειμένων" με βιοτεχνολογικά μέσα! Το 1945, ο Σάουμπεργκερ ανακοί­νωσε ότι τα λειτουργικά σχέδια για ιπτάμενα οχήματα και υπο­βρύχια είχαν τελειώσει και μπο­ρούσαν να κατασκευαστούν δυο διαφορετικά μοντέλα.

Με τις νέες μορφές κίνησης και ενέργειας που είχε ανακαλύ­ψει, κατασκεύασε πολλά μοντέλα ιπτάμενων δίσκων, τα οποία λει­τούργησαν και πέταξαν, ακόμη και επανδρωμένα, σε μυστικές δοκιμαστικές πτήσεις!
Μεγάλο μυστήριο καλύπτει ό­λη την υπόθεση, για τους Ιπτάμε­νους Δίσκους που κατασκεύασαν οι Ναζί... Στο τέλος του πολέμου, εμφανίστηκε μια ομάδα Αμερι­κανών που φαινόταν να καταλα­βαίνει τι συμβαίνει - και κατά­σχεσε τα πάντα. Έπειτα από α­νακρίσεις, ο Σάουμπεργκερ μπή­κε σε "πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης". Ένα ση­μαντικό κομμάτι της μηχανής, που κρατούσε μυστικά ο Σάου­μπεργκερ σε ένα διαμέρισμα, α­νακαλύφθηκε από τις Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ανατίναξαν το διαμέρισμα φεύγοντας, για να μην ανακαλύψει κάποιος άλλος τυχόν πληροφορίες που τους διέ­φυγαν...

Πολλοί από τους κρατούμε­νους συνεργάτες του Σάουμπερ­γκερ ήταν Ρώσοι, που επέστρε­ψαν στην Σοβιετική Ένωση. Όταν οι Ρώσοι ανέπτυξαν τις διαστημικές ρουκέτες τους, κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι εί­χαν κάνει χρήση κάποιων σχε­δίων του Σάουμπεργκερ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολύ μεγάλο μέρος των τεχνολογικών εξελίξε­ων που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο, οφείλεται στην εκμετάλ­λευση των Ναζιστικών επιστημο­νικών προγραμμάτων από τους Συμμάχους.
Στην δεκαετία του '50, ο Σάου­μπεργκερ κρατήθηκε παρά την θέληση του στις Η.Π.Α., όπου τον ανάγκασαν να δουλέψει σε έ­να μυστικό εργαστήριο στην Αρι­ζόνα. Αργότερα, του επέτρεψαν επιστρέψει στην πατρίδα του.


Πέντε μέρες έπειτα από την επι­στροφή στο σπίτι του - στις 25 Σεπτεμβρίου 1958 - ο Βίκτωρ Σάουμπεργκερ πέθανε στο Λιντς (γενέτειρα και του Χίτλερ), σε η­λικία 73 ετών. Έλεγε ξανά και ξανά: «Μου πήραν τα πάντα.Τα πάντα! Δεν μου ανήκει καν ο εαυτός μου…»


eleftheri-epistimi

http://www.katohika.gr/2011/12/1_07.html

Ο.Ε.Α. προς Υπηρεσιες Πληροφοριων του Ισραηλ, Ρωσιας και Ιραν - Περσιας: περι επισπευμένης ανάφλεξης του 3ου Παγκοσμιου Πολεμου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΜΟΣΑΝΤ"
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΚΕΙΜΕΝΟ:


ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΑΝΤ ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΞΕΒΡΑΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΙΩΝ Η' ΕΒΡΑΙΣΤI ΑΣΚΕΝΑΖΕΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΚΑΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.


ΠΕΡΣΕΣ - ΙΡΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΕΙΩΝ Η' ΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΙΚΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΗΡΩΑ ΠΕΡΣΕΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ. ΙΔΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΗΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ.

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ - ΙΡΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ - ΙΡΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΛΗ ΣΙΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΡΑΝ - ΠΕΡΣΙΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΟΜΟΙΟΙ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΗΤΟΙ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ (ΚΟΙΝΗ) ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΑ, ΟΙ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΙ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΥΠΕΡΣΤΟΑ "HONG" ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ - ΙΡΑΝ.

ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ - ΠΕΡΣΙΑΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ - ΠΕΡΣΙΑΣ.

ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΣΤΗΝ Β' ΜΕΓΑΛΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΤΩΡΑ Η ΚΙΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ «PACT OF SHANGHAI» Η' «Ρ.Ι.Κ.» ΗΤΟΙ ΡΩΣΙΑΣ - ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΚΙΝΑΣ, ΔΙΟΤΙ Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΥΠΕΡΣΤΟΑ «HONG», ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ «ΗΠ.Ε.Ι.» ΗΠΑ - ΕΥΡΩΠΗΣ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ «Ρ.Ι.Κ.», ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΗΣ: ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ, ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΩΣ
ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 888 ΚΑΙ 777.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΤΟΤΕ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑΝΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΔΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ.

ΕΙΔΙΚΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΣΑΝΤ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΗΣΟΥΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΝΑΤΟ», ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
«ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ - ΠΕΡΣΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ, ΚΑΙ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΘΑ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ».

ΕΙΔΙΚΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΜΕ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ - ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ».

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΑ, ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «FSB / KGB» ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ - ΠΤΕΡΑΡΧΟΥΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗ ΜΑΣ:
«ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ «HONG» ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ ΗΠΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ.»

«ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ, ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟ «PACT OF SHANGHAI» Η' «Ρ.Ι.Κ.», ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΔΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 3ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ.»

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ, ΘΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΕΞΩΝΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΜΩΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 150.000.000 ΡΩΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 150.000.000 ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ C.I.S. Η' «ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ» ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ. Η ' USSR.

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ :

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ.ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. , ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ο.Ε.Α.
ΑΘΗΝΩΝ.

ΒΟΛΟΣ 05.12.2011 ΕΛΛΑΣ

ΤΕΛΟΣ - OVER

Υ.Γ.

ΔΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΝΑ ΑΠΕΛΑΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ.
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

Σχολιου ιστολογιου:

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχόλιο από αφυπνισμένο προσωποπανθρωπο φίλο του ιστολογιου:
Με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο απειλεί η Κίνα, αν χτυπηθεί το Ιράν! Πλέον βλέπουν οι Δρακονιανοί ότι δεν τους μένει χρόνος και κόβουν σκηνές από το προγραμμά τους, μήπως και προλάβουν.
Θα βάλουν το ΝΑΤΟ να χτυπήσει το Ιράν, ώστε να επέμβουν Ρωσία και Κίνα, και από εκεί, μετά από μια ΝΑΤΟική ήττα, θα ξεσηκώσουν και τον Ισλαμικό άξονα για γρήγορη και τελειωτική αντεπίθεση.
Η ΟΕΑ για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνετε!!
Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξυπνήσουν οι κοιμισμένοι Έλληνες;; να δουν τους Κινέζους να κάνουν απόβαση; τότε θα είναι αργά...
Αλλά βέβαια, αφού το προφήτευσαν οι "άγιοι" δρακοδαιμονισμένοι προφήτες, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε,οπότε η μόνη λύση είναι να περιμένουμε την γενοκτονία που μας έχει ετοιμάσει ο "καλός" δρακοαπατεώνας και αρχημαλάκας ΙΑΧΒΕ.
http://www.infowars.com/chinese-professor-threatens-third-world-war-to-protect-iran/

..........................................

Σχόλιο ιστολογιου:
Ακριβώς έτσι και χειρότερα έχουν τα πράγματα φίλε! Οι έλληνες είναι μουδιασμένοι από τα θρησκευτικά χτυπήματα στο μέτωπο διαρκείας χιλιάδων ετών.
Ρε μαλακες νεοέλληνες, ξυπνήστε επιτέλους και αφήστε τους δαιμονισμένους Παισιους και λοιπούς οι οποίοι ήταν σε πλήρη αφασία και καταληψία από δαίμονες και μέσω τεχνολογίας του Σιν - Σιών της Σελήνης! Ενώ βλέπετε ξεκάθαρα πλέον ότι όλα αυτά που γραφούμε περί των κινέζων είναι αληθινά και με στοιχεία, και αντί να ετοιμαστείτε στις νέες, σύγχρονες και τελειωτικές Θερμοπύλες στο πλευρό της Ο.Ε.Α., εσείς κάνετε μουγκα και εθελοτυφλείτε προδοτικως και εσκεμμένα επειδή ο δαιμονισμένος Παισιος είπε ότι τα 200.000.000 κινεζικού στρατού καλώς θα κάνουν και θα πάρουν παραμάζωμα την δύση διότι θα επιβάλουν τον γνήσιο χριστιανισμό! Λες και το πρόβλημα του πλανήτη Γη είναι το πώς θα γίνει όλος ο πλανήτης χριστιανικός (ακόμα και τα φυτά και τα ζώα θα πεθάνουν αν δεν πιστέψουν σε αυτόν. ΓΕΛΩΣ) και το μουνι της μάνας που τον εφεύρε. Είστε μαλακες ρε;Το δέχεστε επειδή το είπε ο Παισιος και ο κάθε Παισιος; Εφόσον δεν είσαστε στην θέση να καταλάβετε αυτή την διανοητική σας αναπηρία η οποία σας κραταει σε αφασία, εσείς θα γενοκτονηθειτε ηλιθιως και η προδοτική στάση σας απέναντι στην Ελλάδα και την ιστορία της θα αφανίσει στο τέλος κάθε τι ελληνικό από προσώπου γης αλλά και την ιδία την Γη στο τέλος από τους κινέζους και τους μογγόλους..
Δείτε και μελετήστε τις ετικέτες στα αριστερά του ιστολογιου περί "Σίνα - Κίνα" και "χριστιανικός δούρειος Ίππος" για να νοήσετε τα αυτονόητα.
ΥΓ
Τα ανώτατα στελέχη - πρώην διοικητές της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ (υποθέτουμε ότι επρόκειτο για ελληνογενείς ψευδοεβραιους) αφυπνισμένοι πλέον από τα κείμενα της Ο.Ε.Α., πήγαν κόντρα με το ραββινικο ιερατείο - κατεστημενο εντος του Ισραήλ και δήλωναν δημοσίως ότι δεν θέλουν πόλεμο με το Ιράν! Ιδου μαλακες νεοέλληνες! Οι αξιωματικοί της Μοσάντ πάνε κόντρα στα σχέδια και οι έλληνες όπως ο γεωπολιτικός αναλυτής (μαϊμού) Δρουγος και λοιποί μαλακιζοντε και αντί να σβήσουν την φωτιά που πάει να ανάψει αυτοί ρίχνουν λάδι στην φωτιά. Θα επανέλθουμε επί του θέματος και με το κόμμα των απόστρατων το οποίο επινοήθηκε από κινέζικα - σιωνιστικά επιτελεία και το οποίο απαρτίζετε
από γλυφτες και από μασονικά αποσκατα τα οποία ονειρεύονται μαρμαρωμένους βασιλιάδες, κόκκινες μηλιές και Κωνσταντινούπολη και ο νoων νοείτο! (εκτός βέβαια από πολύ ελάχιστους πατριώτες αξιωματικούς οι οποίοι απλά παρασυρθήκαν)

ΣΧΕΤΙΚΟ:
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙ…«ΔΟΛΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»…!!! ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ…!!!

http://alithiastofos.blogspot.com/2011/12/blog-post_2235.html

ellhnkaichaos

http://www.katohika.gr/2011/12/3_07.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters