Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Οι παχυλοί μισθοί του Καλλικράτη

Με 6.000 ευρώ θα αμείβεται ο περιφερειάρχης, με 4.500 ευρώ αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου

Στις 6.000 ευρώ ανέρχεται ο μισθός του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Καλλικράτη για τους μισθούς των αιρετών στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα ισχύει ότι οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα......
επιδόματα ή προσαυξήσεις του γενικού γραμματέα υπουργείου. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπολογίζονται στις 6.000 ευρώ, οι μισθοί για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαμορφώνονται ως εξής:
-Περιφερειάρχης: 6.000 ευρώ
-Αντιπεριφερειάρχης: 4.500 ευρώ
-Πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου: 4.500 ευρώ
Αξίζει να αναφερθεί ότι στους παραπάνω μισθούς προστίθενται και άλλες χρηματικές παροχές όπως έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα, τηλεφωνικές ατέλειες κλπ. Διευκρινίζεται πάντως ότι πλέον ο μισθός τους εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα με εφορία που φτάνει στο 40% ενώ απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιονδήποτε άλλο μισθό δημοσίου ή σύνταξη.
Οι μισθοί των δημάρχων και αντιδημάρχων του Καλλικράτη
Με βάση αυτά που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», οι μισθοί των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων καθορίζονται ως εξής:
1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο.
2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών.
3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψους των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου.
6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος, λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.
7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, παίρνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που παίρνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.
Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ.
Σε ότι αφορά στο ασυμβίβαστο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του «Καλλικράτη», αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων και αντιδημάρχων, όταν είναι σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. Παράλληλα, στο άρθρο 93 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων των δήμων που υπηρετούν.


NEWSN.WORDPRESS.COM

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΟ!!!!!!

Αυτά είναι τα πετρέλαια που βρήκαν οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί και τα σφράγισαν!

Μέρος 1οΜέρος 2οhttp://anti-ntp.blogspot.com/2011/01/blog-post_1987.html

Η Χώρα καίγεται και ο ...Παπακωνσταντίνου χαρίζει δις στη Γερμανία

 
anti-ntp: Όχι μόνο διασώσαμε τις γερμανικές τράπεζες με τα λεφτά των φορολογουμένων αλλα θα αρνηθούμε και τα χρήματα που μας ανήκουν (πολεμικές αποζημιώσεις).
Nότης Μαριάς: «Χαρίσαμε» στους Γερμανούς τις πολεμικές αποζημιώσεις με υπογραφή Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Tα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, οι τηλεοπτικές εκπομπές...


αλλά και η επιστημονική έρευνα στη χώρα μας σε σχέση με τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. Μάλιστα, προ δεκαετίας περίπου, ιδρύθηκε και το «Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα», με επικεφαλής τον Μανώλη Γλέζο, τον Ευάγγελο Μαχαίρα, τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη και άλλους αντιστασιακούς.

Πολεμικές επανορθώσεις και κατοχικό δάνειο


Οι οφειλές της Γερμανίας προς τη χώρα μας προκύπτουν από τέσσερις βασικές αιτίες:

1. Από τις πολεμικές επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη των Παρισίων για τις καταστροφές που προξένησαν στη χώρα τα κατοχικά γερμανικά στρατεύματα.
2. Από το κατοχικό δάνειο.
3. Από την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα των θηριωδιών του γερμανικού στρατού κατοχής, όπως είναι η περίπτωση του Διστόμου.
4. Από τις απαιτήσεις συγγενών των θυμάτων που εκτελέστηκαν από τους ναζί λόγω της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας. Στην τελευταία αυ τή περίπτωση ανήκουν οι Έλληνες Εβραίοι, οι τσιγγάνοι, οι ομοφυλόφιλοι κ.λπ., που εξολοθρεύτηκαν από τους ναζί διότι θεωρούντο, σύμφωνα με τη ναζιστική ιδεολογία, κατώτερα όντα. Για την περίπτωση αυτή, και μόνο αυτή, η γερμανική πλευρά και με αφορμή την υπόθεση Μέρτεν κατέβαλε στη χώρα μας σχετική αποζημίωση.
Συνολικά οι οφειλές της Γερμανίας προς τη χώρα μας, σύμφωνα με το «Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης», ξεπερνούν σε σημερινή αξία τα 162 δις ευρώ χωρίς τους τόκους.
Τέλος, σε σχέση με τις απαιτήσεις αποζημίωσης ατομικά των συγγενών Ελλήνων πολιτών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκκρεμεί για εκτέλεση η αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς για τα θύματα του Διστόμου, η οποία όμως δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά του Γερμανικού Δημοσίου στη χώρα μας χωρίς σχετική άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί. Για το λόγο αυτό έγινε απόπειρα εκτέλεσης της εν λόγω δικαστικής απόφασης κατά της ακίνητης περιουσίας του Γερμανικού Δημοσίου στην Ιταλία. Κι ενώ τα ιταλικά δικαστήρια όλων των βαθμών επέτρεψαν την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης στη Φλωρεντία, η Γερμανία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ιταλίας όπου και εκκρεμεί η όλη υπόθεση.
Σύμφωνα με εμπεριστατωμένες μελέτες (Αντ. Μπρεδήμας, Νομικό Βήμα 58/2010, σελ. 1609-1633,κ.λπ.), η δικαστική διεκδίκηση εκ μέρους της Ελλάδας των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες, παρότι βεβαίως είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως το γεγονός ότι η Γερμανία μας οφείλει για τις παραπάνω αιτίες το ποσό των 162 δις ευρώ, πέραν των τόκων και πέραν των οφειλών για τα θύματα του Διστόμου. Για το λόγο αυτό, από πλευράς επιστήμης αναζητείται η δικαστική εκείνη οδός η οποία θα είναι η πλέον πρόσφορη για την ευδοκίμηση των δικαστικών ενεργειών της χώρας μας κατά της Γερμανίας για το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πέραν της διπλωματικής και της δικαστικής οδού για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, μια βασική μέθοδος η οποία μπορούσε να αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχής θα ήταν ο συμψηφισμός της οφειλής της Ελλάδας προς τη Γερμανία λόγω της δανειακής σύμβασης Ελλάδας - χωρών Ευρωζώνης έναντι μέρους των ως άνω ελληνικών απαιτήσεων κατά της Γερμανίας.


Η δανειακή σύμβαση


Όπως έχουμε ήδη αναλύσει εκτεταμένα (Επίκαιρα, 17/6/2010, σελ. 28-29, Νομικό Βήμα 58/2010, σελ. 2204-2222), η δανειακή σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης, ύψους 80 δις ευρώ, συνιστά λεόντειο σύμβαση με σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Η δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε από την Ελλάδα και τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης πλην της Γερμανίας. Αντί για τη Γερμανία τη σύμβαση υπέγραψε η τράπεζα KfW «που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας».
Αρκετοί διερωτήθηκαν τότε γιατί δεν υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση η Γερμανία αλλά προώθησε στη θέση της την κρατική γερμανική τράπεζα ΚfW. H βασική αιτία, όπως προκύπτει εκ των υστέρων, οφείλεται στις γερμανικές αποζημιώσεις και στο κατοχικό δάνειο που οφείλει σύμφωνα με τα παραπάνω το Βερολίνο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση, από τα 80 δις ευρώ του συνολικού ποσού της δανειακής σύμβασης, η γερμανική πλευρά μέσω KfW θα καταβάλει συνολικά 20,3 δις ευρώ.
Παρότι έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κοινά οργανωμένων διμερών δανείων, τα δάνεια χορηγούνται μεμονωμένα από κάθε δανειστή με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε χώρας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 (2) της δανειακής σύμβασης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε δανειστή που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση είναι διακριτά και ανεξάρτητα και κάθε χρέος του δανειολήπτη, δηλαδή της Ελλάδας, που απορρέει από τη δανειακή σύμβαση προς ένα δανειστή αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ταυτόχρονα, οι υποχρεώσεις κάθε δανειστή είναι ατομικές [άρθρο 2 (1) δανειακής σύμβασης].


Απαγόρευση συμψηφισμού ή υποβολής ανταπαίτησης


Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να υποβάλει ένσταση συμψηφισμού και να αρνηθεί την πληρωμή του δανείου στην KfW ύψους 20,3 δις ευρώ έναντι μέρους των παραπάνω γερμανικών οφειλών, δεδομένου ότι η KfW «υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας».
Πλην όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 7 (1) της δανειακής σύμβασης, «όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαίτησης...».
Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, η ελληνική πλευρά παραιτήθηκε εν προκειμένω του δικαιώματος συμψηφισμού αλλά και προβολής ανταπαίτησης κατά της γερμανικής πλευράς έναντι των οφειλών της για τις παραπάνω αιτίες. Έτσι, μια πρόσφορη μέθοδος μερικής εξόφλησης των γερμανικών οφειλών προς τη χώρα μας μέσω συμψηφισμού ή προβολής ανταπαίτησης εκ μέρους της ελληνικής πλευράς προς την KfW έχει καταστεί πλέον αδύνατη.
Ταυτόχρονα, για να είναι βέβαιοι οι Γερμανοί για τη νομιμότητα της παραπάνω ρήτρας του άρθρου 7 (1) της δανειακής σύμβασης ζήτησαν προ πάσης καταβολής δανείου να υπογραφεί από το νομικό σύμβουλο του υπουργείου Δικαιοσύνης και το νομικό σύμβουλο του υπουργείου Οικονομικών σχετική νομική γνωμοδότηση. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση και ιδίως το άρθρο 3, «καμία διάταξη στη Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του Δανειολήπτη να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη δανειακή επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύμβασης», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της γνωμοδότησης, «η Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εφαρμογή κατά του Δανειολήπτη...».
Από τα παραπάνω λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι Γερμανοί, εμμέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζουν ότι μας οφείλουν σημαντικά ποσά για τις παραπάνω αιτίες και για το λόγο αυτό φρόντισαν να λάβουν τα μέτρα τους.
Όπως, δε, έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, η εν λόγω δανειακή σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης δεν έχει καν κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ ήδη έχει κατατεθεί για κύρωση στην ελληνική Βουλή από τις 4/6/2010. Μάλιστα, προβάλλεται από κυβερνητικής πλευράς η άποψη ότι η κύρωση δεν είναι δήθεν αναγκαία, αφού η υπογραφή της από τον υπουργό Οικονομικών έγινε δήθεν με βάση σχετική εξουσιοδότηση του άρθρου 9 Ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α’ 11-5-2010).
Πλην όμως η δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε στις 8 Μαΐου 2010, ήτοι πριν τεθεί σε ισχύ η ως άνω αντισυνταγματική εξουσιοδότηση της Βουλής προς τον υπουργό Οικονομικών.
Αποκορύφωμα, δε, της απαράδεκτης τακτικής της ελληνικής πλευράς προς τους Γερμανούς ήταν και η έκδοση εκ μέρους του υφυπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη στις 5 Αυγούστου 2010 της υπ’ αριθ. 2/53775/0023/Α Απόφασης σχετικά με την έκδοση του «πρώτου δανείου του Ελληνικού Δημοσίου στις 18/05/ 2010, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλο 1407/6-9-2010), με την οποία δόθηκε από πάνω και προμήθεια στους Γερμανούς της KfW ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για το πρώτο δάνειο που έδωσαν στη χώρα μας στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης!
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Επίκαιρα" στις 30/12/10

http://infognomonpolitics.blogspot.com/

Τι ξέρει ο Παπούλιας και δεν αντιδρά;


«Επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων…»
Η κ. Μπενάκη, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, προσφωνεί από χειρογράφου εκ μέρους της βουλής των Ελλήνων, τον Κάρολο Παπούλια για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα της χώρας, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στις 12/12/2004 και μεταξύ άλλων αναφέρει: « … Τα Εθνικά σύνορα και ένα μέρος της Εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν, χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη…»
Είναι γνωστό πως η πολιτική είναι πρόβλεψη!!
Άρα η κ. Μπενάκη, ως πρόεδρος της ....
Ελληνικής βουλής, είχε τόσο υψηλή διορατικότητα έξι χρόνια πριν, που μπόρεσε να προβλέψει όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πλέον μας τρομάζουν;
Στο άκουσμα όλων αυτών δεν τρόμαξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας;
Γιατί δεν αντέδρασε ΤΟΤΕ;
Από τον Μάιο του 2010 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπέγραψε την δανειακή διεθνή σύμβαση με το ΔΝΤ, μια ανυπόστατη σύμβαση που είναι αντίθετη στην διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομιμότητα που παραβιάζει κατάφορα το Ελληνικό Σύνταγμα.
Μία σύμβαση που εμπεριέχει πλήθος καταχρηστικών όρων και που για πρώτη φορά διεθνής σύμβαση κάνει αναφορά σε κυριαρχικά Εθνικά δικαιώματα κράτους. Μία σύμβαση που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές δικαίου.
Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπογράφοντας αυτή την σύμβαση υποθήκευσε το μέλλον της Ελλάδος και των πολιτών της. Υποθήκευσαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδος μας.
Εκποιούν της τηλεπικοινωνίες, εκχωρούν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, πωλούν τις αερομεταφορές, χρονομισθώνουν τις Εθνικές οδούς.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, συζητήθηκε προ ημερών στην Βουλή των Ελλήνων, ο προϋπολογισμός της οικονομίας μας για το 2011.
Σημειώνω από την πρόσφατη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή: «Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ο πρώτος υπό καθεστώς περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας…». Και απο την ομιλία της βουλευτού του ΚΚΕ στην Α΄ Αθηνών, Λιάνας Κανέλλη: «… σας καλώ να απολογηθείτε για την συνειδητή απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων…»
Αξίζει να προσθέσουμε την επίσημη αντίδραση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών που υπογράφει ο Πρόεδρός του, κ. Δημ. Παξινός και μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με το άρθρο 14 παρ. 5 της σύμβασης, η Ελλάδα παραιτείται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από τις ασυλίες προστασίας της Εθνικής κυριαρχίας. Τέτοιος πρωτόγνωρος όρος δεν συναντάται ούτε σε αποικιοκρατικές συμβάσεις…»
«… χωρίς κάποιο προηγούμενο παραδώσαμε με μόνη μία υπογραφή την Εθνική μας κυριαρχία, ολόκληρη την δημόσια περιουσία μας».
Ας καταγράψουμε επίσης την ανοιχτή σύγκρουση της εκκλησίας μας, που εκφράζεται μέσω της επίσημης θέσης που έλαβε με την απόφαση της Ιεράς συνόδου, κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αναφέρονται μεταξύ πολλών και τα κάτωθι: «… η χώρα μας φαίνεται να μην είναι πλέον ελεύθερη, αλλά να διοικείται από τους δανειστές της…δηλώνουμε ότι, είμαστε μία χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυρίαρχων δανειστών μας».
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν, πέραν της εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που οδηγούν την χώρα σε εργασιακό μεσαίωνα, πως συνειδητά η κυβέρνηση απεμπολεί κυριαρχικά Εθνικά δικαιώματα και θέτει την χώρα υπό κατοχή των τοκογλύφων και δανειστών της.
Αξιότιμε κε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, τότε με όσα είπε η κα Μπενάκη, δεν αντιδράσατε!!!
ΣΗΜΕΡΑ όμως, γιατί δεν αντιδράτε!!!
Μήπως λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε τον ιστορικό του μέλλοντος που θα καταλογίσει στον Πρωθυπουργό της χώρας και την κυβέρνησή του, την διάπραξη του πλέον ατιμωτικού αδικήματος της «ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» κατά της χώρας και του λαού της;
Μήπως πρέπει ο λαός μας να ενεργοποιήσει το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος που αναφέρει: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στο πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».


http://kostasxan.blogspot.com/2010/12/blog-post_5403.html

Νίκος Νικολόπουλος έξω από τα δόντια: Ντιντήδες, Ερζερούμ (και μνημόνιο;) υπό κατάργηση!

Posted by ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΟΣ.

> Όχι στις απολίτικες συμπεριφορές και τα στρογγυλέματα. Χρειαζόμαστε Ιδεολογικούς Μαχητές.
> Όπως με το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, έτσι και με το Ερζερούμ: Ότι αντιτίθεται στην εθνική κυριαρχία, δεν θα τηρηθεί…
>Υπό έλεγχο ΚΑΙ η δανειακή σύμβαση εκτός από το μνημόνιο.
Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας, οπότε ρωτούμε ευθέως: Συμφωνείτε με την πρόσφατη παρατήρηση του συνεργάτη του Προέδρου της Ν.Δ. Φαήλου Κρανιδιώτη ότι «η ΝΔ χρειάζεται ιδεολογικούς μαχητές και όχι ντιντήδες»; Το ρωτώ επειδή ήδη έχετε πει επ’ αυτού ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί παρά να ασκείται με λόγο γεμάτο «γωνίες». Άρα, υπάρχουν «ντιντήδες» στη Ν.Δ. που διατυπώνουν ανούσιο, αμβλύ αντιπολιτευτικό λόγο;
Θα σας δώσω κι εγώ μια ευθεία απάντηση. Δεν με εκφράζουν οι οξείς προσδιορισμοί για την πολιτική επάρκεια ή ανεπάρκεια του καθενός, η οποία σε τελική ανάλυση κρίνεται από την ιστορία και τον λαό. Ωστόσο, διαχρονικά και μιλώντας γενικά για το πολιτικό προσωπικό, ουδέποτε ήμουν εκ των οπαδών της «ορθής πολιτικής συμπεριφοράς», δηλαδή της… συμπλεγματικής αφωνίας, για να μην… χαλάμε καρδιές ή για να είμαστε μονίμως αρεστοί, ασχέτως αν είμαστε χρήσιμοι ή όχι για την πατρίδα. Οι απολίτικες συμπεριφορές και τα «στρογγυλέματα» με ενοχλούν και πολλές φορές με τρομοκρατούν περισσότερο από την ενδεχόμενη αμβλεία αντιπολιτευτική κριτική. Εγώ περί αυτού τοποθετήθηκα. Αυτή την ανάγκη επισημαίνω. Προσέξτε, μιλώ για ανάγκη ουσιαστικής αντιπολιτευτικής δράσης και δεν υπαινίσσομαι ότι δεν υπάρχει σήμερα στη Ν.Δ ή ότι το κόμμα κινδυνεύει από αντιπολιτευτική χαλαρότητα. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος.
Υπάρχουν «ντιντήδες» στη Ν.Δ;
Δεν τους βλέπω. Δεν τους ξέρω. Εγώ όμως είμαι «από μέσα». Αυτοί που στέκονται «απ’ έξω», ο λαός δηλαδή, μας βλέπει και μας κρίνει όλους. Μας ψηφίζει ή μας καταψηφίζει. Γενικά μιλώντας, η πολιτική πρέπει να έχει ιδεολογικούς μαχητές. Και πολύ περισσότερο η Ν.Δ. σε αυτή την ιστορική συγκυρία της σκληρής δοκιμασίας των Ελλήνων. Δεν λέω όμως πως δεν τους έχει. Αντίθετα, υποστηρίζω πως τους διαθέτει. Ο ανώριμος και ο δειλός σιωπά, κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Και δραστηριοποιείται στο σκοτάδι της απόκρυψης, με την συνέργεια των ομότροπων συνεργατών του, για να προωθήσει και να επιβάλει τους φθηνούς ή και τους καταλυτικούς σχεδιασμούς του. Τέτοιοι… ντιντήδες δεν υπάρχουν στη Ν.Δ.
Το γενικεύσατε πολύ το πράγμα…
Βρίσκετε; Επιτρέψτε μου να το εξειδικεύσω μιλώντας για το πώς οφείλει να είναι μια αντιπολίτευση απέναντι στη λαίλαπα της Κυβέρνησης Παπανδρέου κατά τη γνώμη μου. Το κυβερνών κόμμα έχει επιβάλλει μία «ηθελημένη πλάνη» που στοχεύει στην καταξίωση της αφωνίας στην πολιτική και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Δεν επιτρέπει στο λογισμό του και στο λόγο του να προσεγγίσουν τις παρυφές του γηπέδου της πολιτικής, γιατί θα εξωθούσε τα πράγματα στα άκρα. Παριστάνει ότι ενδιαφέρεται για τον πολίτη, αλλά η πολιτική του για ποιον ενδιαφέρεται; Και εδώ είναι που παίζεται ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας με πραγματικούς ιδεολογικούς μαχητές. Η πολιτική, δεν έχει κύριο στόχο και αποκλειστικό μέλημα την εξυπηρέτηση του πολίτη; Την ανάπτυξη του, την μόρφωση του, την προστασία του και την ένταξή του στο κοινωνικό σώμα; Για παράδειγμα, πολίτες δεν είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι τους οποίους αποκαλεί κοπρίτες ο κ. Πάγκαλος; Ε δεν μπορεί να μην αντιδράσει η Ν.Δ. ακούγοντας έναν πολιτικό των δεκαετιών του κ. Πάγκαλου να παριστάνει τον τιμητή των πάντων, αλλά όχι του εαυτού του, πρωτίστως; Γιατί δεν παραιτείται ο κ. Πάγκαλος σε ένδειξη ευθιξίας για το κράτος που και ο ίδιος ως επί πολλά χρόνια υπουργός και ανώτερο στέλεχος κυβερνήσεων, διαμόρφωσε; Η Ν.Δ. δεν μπορεί να μην αντιδράσει, λοιπόν. Και αυτή η παρατήρησή μου είναι ένα μικρό παράδειγμα της αντίληψής μου, που ασφαλώς δεν ενέχει καμία διαφωνία ή «απόσταση» με την ηγεσία και τους συναδέλφους μου. Αποτελεί ένδειξη της προσωπικής μου αντίληψης για την άσκηση αντιπολίτευσης. Σήμερα, η προσπάθεια όλων μας στη Ν.Δ. είναι να πέσουν οι μάσκες των κυβερνώντων. Να στριμωχτούν στο καναβάτσο και να καταπέσουν οι πολιτικές που μετατρέπουν την Ελλάδα σε κράτος – παρία του πλανήτη.
Δεν έχει όρια ο πολιτικός λόγος ενός στελέχους μέσα στο κόμμα του σε ό,τι αφορά στο πώς βλέπει τα πράγματα και τη λειτουργία του; Δεν ήταν εκτός ορίων για παράδειγμα η «κυβέρνηση light»;
Η κριτική πρέπει να είναι πάντα καλοδεχούμενη όταν είναι γνήσια και καλοπροαίρετη. Κι αυτός είναι ένας, επίσης γενικός κανόνας που ισχύει και στην πολιτική. Επίσης, ο πολιτικός λόγος μπορεί – πρέπει πολλές φορές – να είναι αιχμηρός, αλλά ευπρεπής, ενώ πάντα μετράει και η «προϊστορία» του καθενός που εκφράζεται με τον ένα ή άλλο τρόπο. Όχι, λοιπόν. Η «κυβέρνηση light» θεωρώ πως δεν ήταν εκτός ορίων, αν και ήταν όντως μια αιχμηρή έκφραση. Αλλά ήταν μια έκφραση αγάπης και αγωνίας. Μια φράση που ειπώθηκε, όχι για να πληγώσει, αλλά για να αφυπνίσει. Γεννημένος και μεγαλωμένος μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αισθάνομαι πως έχω την ευθύνη, πρωτίστως να κρίνω την «οικογένειά» μου και μετά τις άλλες «οικογένειες», ενώ όπως προανέφερα, ουδέποτε υπήρξα οπαδός της σιωπής και της αφωνίας. Και κάτι ακόμα: Θυμηθείτε πως εκείνη η φράση μου ειπώθηκε σε μια στιγμή όπου η παράταξη ήταν κυβερνώσα και πολιτικά κυρίαρχη. Γιατί δεν έχει νόημα να κρίνεις εκ των υστέρων… Κουραστήκαμε πια από τους «μετά Χριστόν προφήτες»!
Πολλοί θεωρούν πως η Νέα Δημοκρατία ανέχεται μεθοδεύσεις όπως αυτή της επίσκεψης του Παπανδρέου στο Ερζερούμ, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Η κοινωνία ξεσηκώνεται, η αντιπολίτευση «χαϊδεύει». Ως πότε;
Να είστε σίγουροι ότι εμείς δεν θα κάνουμε ανούσιους λεονταρισμούς αλλά αποτελεσματικές κινήσεις. Όπως με το θέμα του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια, ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε ότι θα το καταργήσει, χωρίς θεατρινισμούς. Να είστε σίγουροι ότι το ίδιο θα γίνει με όποια συμφωνία στρέφεται εναντίον της Εθνικής κυριαρχίας. Εμείς όμως δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ να διαπομπεύουμε την χώρα μας στο εξωτερικό ιδιαίτερα σε στιγμές κρίσης.
Το ίδιο ισχύει και για το μνημόνιο;
Η Ελλάδα θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της για να διατηρήσει την αξιοπιστία της ως οικονομία। Δηλώσαμε όμως ξεκάθαρα ως Νέα Δημοκρατία ότι το μνημόνιο θα είναι αντικείμενο διερεύνησης από αρμόδια εξεταστική. Αυτό περιλαμβάνει και την δανειακή σύμβαση. Το να ελέγχεις τη νομιμότητα και την διαύγεια μίας ενέργειας ξέρετε, έχει αμφίδρομες συνέπειες.
http://olympia.gr

post from:  http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/01/blog-post_1787.html#ixzz1AII5GiOQ

O γιωργακης ο μικρος

Το παραμυθι αρχιζει καπου στο εξωτερικο,εκει γεννηθηκε ο μικρος γιωργακης,μπερδεμενος στα πρωτα παιδικα του χρονια γιατι αλλοιως τον φωναζαν στην αρχη και μια μερα ξαφνικα αποφασισαν να του αλλαξουν το ονομα,δεν του αρεσε αλλα τι να κανει,στην καταπιεση ζουσε το ανεχθηκε.
Δεν ηταν για πολλα πολλα,εκανε καποιες σπουδες,ε δεν ειναι και πανεξυπνοι οσοι παιρνουν ενα πτυχιο στις ξενες χωρες,δουλευε ομως,ηταν......
δουλευταρας,επλενε πιατα και αλλες εργασιες που του πηγαιναν γαντι,εκεινος ομως φανταζοταν τον εαυτο του διαφορετικα,σαν τον Καισαρα κατι,σαν τον κυβερνητη του κοσμου,μερικες φορες τον φανταζοταν και σαν την Ζαν ντ'αρκ διοτι ειχε το χαρισμα να οραματιζεται,και οραματιζοταν καλα ο γιωργακης,εβλεπε το μελλον του....μακρυνο μεν αλλα στολισμενο με βραβεια και επαινους.

Καποια στιγμη τα μαζεψαν απο εκει που ζουσαν και επεστρεψαν στην χωρα που γεννηθηκε ο πατερας του,απελπισια για αυτον και τα αδερφια του,τους ειχαν αλλαξει ονομα κατ'αρχην,τους αλλαζαν και χωρα τωρα,εδω εστιατορια θα υπηρχαν για να πλενει πιατα?

Δουλεια δεν εβρισκε αρχισε και τσαντιζοταν με την κολοχωρα που ειχε μπλεξει,τα οραματα συνεχιζονταν αλλα σε ποιον να τα πει που θα τον ελεγαν χαζο?
Τον ελεγαν που τον ελεγαν και χωρις να τα εχει πει.

Τα πρωτα μαθηματα του για το μελλοντικο του επαγγελμα τα πηρε απο τον πατερα του...ευκολη δουλεια σκεφτηκε...και με πολυ χρημα,παρακολουθουσε τον τροπο μου μιλαγε.τις λεξεις την φιλοσοφια,εκανε πρακτικη με τα χερια του τα βραδυα στον καθρεφτη,δεν του εβγαινε ομως καλα,γελουσε και ο ιδιος με οσα εκανε.

Μονη λυση ηταν να αποκτησει πρακτικη,και αρχισε το στριμωγμα στον μπαμπα....βαλε με κι εμενα σε μια θεση....ο μπαμπας τον θεωρουσε ανικανο τελειως και το σκεφτοταν σοβαρα,που να τον βαλει.
Τελικα τον εχωσε καπου να μην κλαιει κι' αυτος να μην του τα πρηζει και η αλλοδαπη συζυγος του η οποια το επαιζε νοικοκυρα αλλα στην ιντιγκα ηταν πρωτη.

Μονο προβλημα τα οραματα,καθε βραδυ κι'αλλο,σκεφτηκε μηπως ηταν που η μονη του επιθυμια και στοχος ηταν να κανει ενα φυτο παρανομο νομιμο,μαλιστα το ελεγε παντου και εκεινοι αδιαφορουσαν,μα τοσο ηλιθιο με περνανε σκεφτοταν?

Οι συνεργατες του στο γραφειο τον ειχαν στο χεσιμο,ο δεν προισταμενος του ενα πανχοντρο και ηλιθιο παιδι ελεγε σε ολους οτι ο γιωργακης ειναι ανικανος για το οτιδηποτε και λαθος ηταν που τον εχωσε ο μπαμπας εκει αλλα δεν μπορουσε να κανει κι'αλλοιως.
Ενδιαμεσα ο μπαμπας ξεφτυλισε ολη την οικογενεια με το να γκομενιζει με μια πουτανιτσα την οποια αργοτερα και ενω ειχε γινει ρεζιλι των σκυλιων την στεφανωσε.

Επαθε καταθλιψη η μαμα αλλα για ανταλλαγμα επεισε τον μπαμπα να βαλει τον γιωργακη σε καλυτερη θεση στην εταιρεια.

Για να αποφυγει τα προβληματα ο μπαμπας το εκανε κι'αυτο μα ο γιωργακης υπηρχε η δεν υπηρχε το ιδιο και το αυτο,συνηθως σε τετοιες εταιρειες πρεπει να εχεις και γνωμη,οτι και να γινοταν ομως εκεινος αλαλος και ανιδεος.
Οταν ο μπαμπας μετα τον μεγαλο ερωτα περασε στην ιστορια ο επομενος διαχειριστης της εταιρειας.....λογω συμφωνιας,λογω αναγκης ιδεα δεν εχω για ποιον λογο αφησε τον γιωργακη στην , εταιρια.....να εχει ενα μεροκαματο το παιδι μην πεινασει η οικογενεια,αλλα η ιστορια συνεχιστηκε η ιδια,ο γιωργακης ολα αυτα τα χρονια απλα προετοιμαζοταν να παρει την θεση του μπαμπα στην εταιρεια,προβες στο σπιτι,προβες στο γραφειο.Απο εργο ομως μηδεν.
Προταση σοβαρη για καλυτερευση της εταιρειας δεν ειχε κανει ποτε,του αρκουσε που υπηρχε εκει και παραμονευε την ευκαιρια.

Η ευκαιρια του δοθηκε και με την πειρα που ειχε αποκτησει παρακολουθωντας τον μπαμπα αλλα κυριως τις μηχανοραφιες της μαμας καταφερε και εγινε διαχειριστης στην πολυποθητη εταιρεια,μια θεση που θα εδινε κυρος,και κυριως πολυ χρημα στην οικογενεια και στους δικους του.

Απο εκει και περα τα πραγματα πηραν τον δρομο τους,ο γιωργακης καταφερε οσα ειχε οραματιστει και μαλιστα πηρε και βραβειο,δυστυχως αυτοι που την πληρωσαν ειναι οι υπαλληλοι της εταιρειας που τους ειχε φοβερο αχτι διοτι ανικανο τον ανεβαζαν και ηλιθιο τον κατεβαζαν οταν ηταν νεωτερος.
Θα τους εκανε να πληρωσουν καθε λεξη με αιμα,θα τους εβγαζε τον αδοξαστο...αλλα τα ονειρα του δεν ειχαν ακομη ολοκληρωθει.

Ο γιωργακης το τελευταιο ονειρο που εχει,ενα ονειρο που για αυτο θα θυσιασει ολοκληρη την εταιρεια....

Δικη μου ειναι?ας παει στο διαολο λεει...
Ειναι η παγκοσμια εταιρεια,αυτην θελει,αυτην ποθει,αυτην ονειρευεται.

Το παραμυθι δεν τελειωνει εδω...εδω αρχιζει,καλο η κακο τελος θα εχει ...δεν το χερω,ενα ξερω μονο,οτι ολοι οταν αναφερονται σε αυτον στο μελλον θα λενε"ο γιωργακης ο μικρος".

http://harrytsopanos.blogspot.com/

Η ελληνική ιστορία ενάντια στην γερμανική ιστορία...σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα!

Δείτε το απίθανο βίντεο!

Μην με ρωτήσετε ποιος έφτιαξε το παρακάτω βίντεο και γιατί. Δεν έχω ιδέα!
Αυτό που θα δείτε είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε σπουδαίες προσωπικότητές της αρχαίας Ελλάδας και της Γερμανίας του παρελθόντος. Μέχρι το 89' δεν υπήρχε νικητής...
Για να δείτε το....
ποιος νίκησε θα πρέπει είτε να δείτε το βίντεο, είτε να σκεφτείτε ότι αν είχε νικήσει η Γερμανία, δεν πρόκειται να το δημοσιεύαμε!
Οι Έλληνες βρήκαν έστω και την τελευταία στιγμή (έτσι δεν γίνεται πάντα;) την λύση και έστειλαν τους Γερμανούς στα σπίτια τους με κατεβασμένα τα κεφάλια! Α ρε ΕΛΛΑΔΑΡΑ αθάνατη, με ανατριχιάζεις μέχρι και στο youtube! Σημειωτέων, παίζαμε εκτός έδρας. Άρα στείλαμε πολύ κόσμο σπίτι του...φαγωμένο!!

http://pinnokio.blogspot.com/

820,000 Ευρώ για τους κοπρίτες του Πάγκαλου!


Το έγγραφο που παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα το βράδυ, κατατοπιστικό της νοοτροπίας που έχει ο Πάγκαλος.
Μόνο η μισθοδοσία των υπαλλήλων του στο πολιτικό γραφείο για το 2011 θα ξεπεράσει τα 800.000 ευρώ!!! Μαζί με αυτά δεν συνυπολογίζουμε τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου του. Η αποκάλυψη του...Extra 3 επιβεβαιώνει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει αδυναμία στους... "κοπρίτες"!Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2011/01/820000.html#ixzz1AIFC7KAO

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, Χρόνια σας Πολλά και Καλή Χρονιά!

Θα ήθελα μέσω αυτού του ιστολογίου να μπείτε στο κόπο και να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα που μου έχουν δημιουργηθεί με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας εναντίον (κυριολεκτικά) των συμπατριωτών σας, περί κοπριτών, ζώων και λοιπών χαρακτηρισμών που αποδώσατε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο......
εξωτερικό.

1ον. Δεν γνωρίζω τους ψηφόρους που σας τίμησαν με τη ψήφο τους και σας ανέδειξαν εκπρόσωπο τους στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά αν αυτοί ήλθαν στο γραφείο σας για να σας διαφθείρουν, κατά τα λεγόμενά σας, εσείς γιατί υποκύψατε με αποτέλεσμα να γίνετε και σεις διεφθαρμένος; Προφανώς για τη βουλευτική έδρα. Πράγμα που προφανώς δεν επέτυχαν προσφάτως με τη σύζυγό σας, με αποτέλεσμα να μη διαφθαρεί και να μην εκλεγεί δήμαρχος στο δήμο που έθεσε υποψηφιότητα.

2ον. Άν υποθέσουμε ότι οι συγγενείς του θύματος του μεγάλου σεισμού στη L’Aquila της Ιταλίας το 2009 ήσαν διεφθαρμένοι, γιατί πάλι υποκύψατε στην διαφθορά και στη πρόταση που καταθέσατε για μεταγραφή όχι μόνο της αδελφής του θύματος αλλά συμπεριλάβατε μόνο τα εξαδέλφια του, καθότι ψηφοφόροι σας, και όχι για όλους τους λοιπούς έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, που φοιτούσαν τότε στη σεισμόπληκτη πόλη της Ιταλίας; και

4ον. Αν δεν είχατε την ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ , θα τολμούσατε να εκστομίσετε αυτά που είπατε για όλους εμάς , δημόσιους υπαλλήλους ή μη ;


Νίκος Χριστοδουλόπουλος
nikosxrist@gmail.com

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/01/blog-post_6254.html

Ισραήλ προς Ελλάδα: “Μαζί απέναντι στην Τουρκία”

Πηγή : Kranos-Gr 
«Ελάτε να συνεργαστούμε οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, για να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο που υπάρχει στις περιοχές μας που συγγενεύουν στη Μεσόγειο και μη φοβάστε τους Τούρκους».
Το μήνυμα αυτό στέλνει από το Τελ Αβίβ στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Εθνικών Υποδομών του Ισραήλ, Uzi Landau, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο συνεργάτη του newbomb.gr Γιάννη Μούτσο.
Ο Ισραηλινός υπουργός μετά τη συμφωνία της χώρας του με την Κύπρο, στην οποία καθορίστηκε η αποκλειστική οικονομική ζώνη των δύο χωρών για την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων τονίζει στη συνέντευξή του: «Το Ισραήλ αδημονεί να συσφίξει τους οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα ιδιαίτερα σε θέματα ενέργειας. Ο εντοπισμός σημαντικών κοιτασμάτων καθιστά πιθανότερο από ποτέ το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».
Σε ερώτηση τι θα κάνει το Ισραήλ σε περίπτωση αντίδρασης της Τουρκίας για τη συμφωνία με την Κύπρο και την ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία με την Ελλάδα στη Μεσόγειο, ο κ. Landau είπε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει σε συμφωνίες ανεξάρτητων κρατών που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να δίνει σημασία στις κινήσεις αυτές της Τουρκίας και η συνεργασία μας μπορεί να προχωρήσει στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της ανατολικής μεσογείου.
Ήδη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu πρότεινε στον ομόλογό του κ. Γιώργο Παπανδρέου κατά την τελευταία επίσκεψή τους την Αθήνα να μεταφέρεται το φυσικό αέριο που υπάρχει στο υπέδαφος του Ισραήλ στην Ευρώπη με κεντρικό αγωγό μέσω της Ελλάδας.
Όλα αυτά έρχονται ως απάντηση στη χθεσινή αποκλειστική δήλωση στο newsbomb.gr του Τούρκου αξιωματούχου Νεστέντ Παμίρ: ««Πετρέλαιο δε θα βγάλετε από το Αιγαίο, ούτε φυσικό αέριο από το θαλάσσιο βυθό της Κρήτης, αν δεν συνεργαστείτε και δεν το μοιράσετε μαζί μας».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Με ποιον θα υπάρξει συνεκμετάλλευση τελικά ;  Σε ποιον θα σκύψουμε περισσότερο ; Ιδού η απορία....

Το παραμύθι πάντως περι δήθεν έντασης Τουρκίας και Ισραήλ δεν το πιστεύω προσωπικά. Ουδέποτε θα μπορούσαν αυτοί οι 2 αιώνιοι σύμμαχοι ξαφνικά να αποκτήσουν μίσος μεταξύ τους ! 

Οπότε είναι ηλίου φαεινότερον ποιοι θα εκμεταλλευτουν τον ορυκτό πλούτο της Ν.Α Μεσογείου . Τουρκία - Η.Π.Α - Ε.Ε- ΙΣΡΑΗΛ και ολίγον τι Ελλάδα... Έτσι για να μην ειμαστε εντελώς παραπονεμένοι !

Και ευχαριστώ να λέμε 


Ιεροφάντης 
 
http://politiki-filosofia.blogspot.com/2011/01/blog-post_06.html

ΞΥΠΝΑ Μ@Λ@Κ@ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ.....ΕΔΩ

Νο2 video !!!

Ηδη στην Αμερική έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο και αφορά την απαγόρευση καλλιέργειας οργανικών τροφών.
Με λίγα λόγια την απαγόρευση του σπιτικού κήπου για την επιβίωση της οικογένειας.
Οποιος λοιπόν δεν θέλει να.....
ενταχθεί στους κανόνες της Παγκοσμιοποίησης και θα θελήσει να κάνει ένα μικρό κήπο για να ζεί αυτός και η οικογένειά του, θα χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και θα δέχεται πρόστιμα και κατασχέσεις προϊόντων καθώς αυτά θα αποτελούν «κίνδυνο για την δημόσια υγεία».
Το όνομα του νόμου αυτού είναι «Νόμος Συγκλήτου S 510 Εκσυγχρονισμός Ασφάλειας Τροφίμων», σύμφωνα με τον οποίο χαρακτηρίζεται παράνομη η καλλιέργεια και αποθήκευση σπόρων.
Ο νόμος της Συγκλήτου «510» για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας των τροφίμων έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο επικίνδυνος νόμος στην ιστορία των ΗΠΑ.
Ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να απαγορεύει ή να νομιμοποιεί το μέχρι τώρα δικαίωμα όλων για την καλλιέργεια, το εμπόριο και την μεταφορά όλων των τροφίμων.
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον «Μεγάλο Αδερφό» να ρυθμίζει μέχρι και την καλλιέργεια ντοματών στην αυλή του σπιτιού μας.
Δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να συλλαμβάνει και να φυλακίζει ανθρώπους που πωλούν αγγούρια στην λαϊκή. Θα ποινικοποιεί την μεταφορά οργανικών τροφών αν δεν συμμορφώνεται κάποιος με τους κανόνες των αρχών.
Ο εφησυχασμός είναι καταστροφικός! Διαδώστε την πληροφορία αυτή σε φίλους και γνωστούς σας.

Νο2 video !!!http://ksipnistere.blogspot.com/2011/01/blog-post_4353.html

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τα εμβόλια, ο αυτισμός και το χρήμα στην ιατρική...


Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται γύρω από την υπόθεση της εγκυρότητας ή μη μιας μελέτης που κατέγραψε σχέση των εμβολίων με την εμφάνιση αυτισμού σε παιδιά [1], [2]. Πολλοί κατηγορούν τον γιατρό που έκανε τη μελέτη για απάτη, ενώ οι υποστηρικτές του τελευταίου μιλούν για έναν έντιμο άνθρωπο τον οποίο θέλουν να καταστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. Το ζήτημα των παρενεργειών των εμβολίων είναι μεγάλο και δύσκολο: δεν μπορεί κανείς εύκολα να πιστέψει πως όλα τα εμβόλια είναι άχρηστα και πως όλοι οι γιατροί που τα υποστηρίζουν δεν ξέρουν τι λένε, αλλά από την άλλη ούτε μπορεί κανείς εύκολα να δεχθεί πως ένα παιδί πρέπει να κάνει 36 εμβόλια μέχρι την ηλικία των 5 στις ΗΠΑ ή πως τα χιλιάδες εμβόλια που κυκλοφορούν δεν έχουν καμία σοβαρή παρενέργεια... Η αλήθεια συνήθως είναι στη μέση και είναι επιτέλους καιρός οι επιστήμονες να φανούν αντάξιοι της ευθύνης τους και να πάψουν να παίζουν με τις ζωές μας. Τα στοιχεία υπέρ και κατά της κάθε θέσης πρέπει να βγαίνουν στο φως με σωστό και κατανοητό για όλους τρόπο ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να αποφασίσει για τη ζωή του.  Η πληροφορία πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό και κανένας μας δεν έχει ξεχάσει πως χώρες ολόκληρες χρεώθηκαν με εκατομμύρια για να αγοράσουν εμβόλια εναντίον του ιού Η1Ν1, ενώ ελάχιστοι πολίτες τελικά (δικαίως όπως αποδείχθηκε) δεν εμβολιάστηκαν...

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου: Harmonia Philosophica.
 
http://www.ramnousia.com/2011/01/blog-post_8751.html

ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ?

ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕ Ο ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ . ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ !!!!

Χρειάστηκε να αποκαλύψει ο Ελεύθερος Τύπος με φωτογραφικά ντοκουμέντα το διασυρμό της Ελλάδας στο μετρό του Λονδίνου, για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να αναζητήσει ευθύνες από το βρετανικό επενδυτικό όμιλο που......
επέλεξε να «πουλήσει» κύρος διαφημίζοντας τα πτωχευμένα ομόλογά μας.
Επί δύο μήνες βρισκόταν η προκλητική διαφήμιση του βρετανικού ομίλου για τη χρεοκοπία των ελληνικών ομολόγων σε κεντρικά σημεία του μετρό του Λονδίνου και όμως κανένας εκπρόσωπος του κράτους μας δεν πήρε χαμπάρι.
Εύλογα, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της πρεσβείας μας στο Λονδίνο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ουδείς Ελληνας διπλωμάτης ή υπάλληλος της πρεσβείας δεν επιλέγει το «λαϊκό» μετρό για τις μετακινήσεις του στη βρετανική πρωτεύουσα, οπότε, εύλογα, συμπεραίνουμε ότι η αδιαφορία και η γραφειοκρατική νοοτροπία έχουν κυριαρχήσει ακόμη και σε κρατικές υπηρεσίες που πρέπει να διακρίνονται από γρήγορα αντανακλαστικά.
Η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του βρετανικού επενδυτικού ομίλου είναι σωστή, αλλά γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση.
Οι Λονδρέζοι επιβάτες του μετρό έχουν πάρει το μήνυμά τους σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των ελληνικών ομολόγων. Ομως, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να καλύψουμε τα δικά μας λάθη.
Τα ελληνικά ομόλογα εμείς πρώτοι τα δυσφημήσαμε και μάλιστα με τον πιο επίσημο τρόπο. Το βρετανικό «fund», που εγκαλείται τώρα από την κυβέρνηση, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διαφήμισή του τις ατυχείς δηλώσεις του κ. Παπακωνσταντίνου περί «Τιτανικού» της Ελλάδας, χωρίς κανένας από το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να δώσει πειστική απάντηση.
Εκτός εάν ο κ. Παπακωνσταντίνου κατέθετε αγωγή και εναντίον του εαυτού του.


NEWSN.WORDPRESS.COM

Ο απολογισμός του Πάγκαλου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, σκοπός του παρόντος απολογισμού αποτελεί η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για τις δράσεις ενός θεσμού, άγνωστου, εν πολλοίς, στο ευρύ κοινό μέχρι πριν από ένα χρόνο.
Με την παράθεση αναλυτικών στοιχείων –όπου αυτό είναι εφικτό- και πινάκων επιχειρείται η καταγραφή του κυβερνητικού έργου στους τομείς που ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να συντονίσει τις δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων.
Κατεβάστε τον απολογισμό:

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/01/blog-post_3308.html

Independent: Η φυλή που μιλάει αρχαία ελληνικά!

Μπορεί οι περισσότεροι νεοέλληνες να γνωρίζουν ελάχιστα ή να αγνοούν παντελώς την αρχαία ελληνική γλώσσα όχι όμως και μία απομονωμένη κοινότητα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη βορειοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Independent, λιγότεροι από 5.000 άνθρωποι φαίνεται ότι μιλούν μία διάλεκτο που πλησιάζει εκπληκτικά στην «πεθαμένη» αρχαία ελληνική γλώσσα.
Όπως επισημαίνουν ειδικοί γλωσσολόγοι μέσω αυτής της διαλέκτου μπορούν να εξάγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τη γλώσσα του Σωκράτη και του Πλάτωνα, καθώς και το πώς αυτή εξελίχθηκε.
Η κοινότητα ζει σε ένα σύμπλεγμα χωριών κοντά στην τουρκική πόλη της Τραπεζούντας, όπου κάποτε ήταν η αρχαία περιοχή του Πόντου.
Οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι η διάλεκτος, Romeyka, μια ποικιλία από ποντιακά ελληνικά, έχει δομικές ομοιότητες με την αρχαία ελληνική που δεν παρατηρούνται σε άλλες μορφές της γλώσσας που ομιλείται σήμερα.
Επίσης η Romeyka παρουσιάζει και πολλές ομοιότητες με το αρχαίο λεξιλόγιο.
Όπως λέει η λέκτορας Φιλολογίας Ιωάννα Σιταρίδου του Πανεπιστημίου του Cambridge «η χρήση του απαρεμφάτου έχει χαθεί στα νέα ελληνικά. Όμως, στα Romeyka έχει διατηρηθεί».
Μια πιθανότητα είναι ότι οι ομιλητές αυτής της διαλέκτου είναι οι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ζούσαν κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας πριν από τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ., όταν η περιοχή αποικίστηκε αρχικά.
Αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι απόγονοι αυτόχθονων πληθυσμών ή μίας μεταναστευτικής φυλής οι οποίοι αναγκάστηκαν να μιλούν τη γλώσσα των αρχαίων ελληνικών αποικιοκρατών.
Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι, γι΄ αυτό και είχαν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.
Επίκαιρα
Αυτό που έχουμε να σημειώσουμε είναι ότι οι καλύτεροι μαθητές στα Αρχαία Ελληνικά, στο Γυμνάσιο – Λύκειο, ήταν και είναι, οι Πόντιοι στην καταγωγή, μαθητές!
Και τούτο γιατί αυτή τη γλώσσα μιλούσαν και μιλούν στα σπίτια τους.
Η «ποντιακή διάλεκτος» βασίζεται στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα, όπως και άλλεςδιάλεκτοι σε άλλες περιοχές της Μικρασίας!
Κατά την εκτίμηση μας οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, είναι Πόντιοι στην καταγωγή Έλληνες, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, όπως και οι κάτοικοι  άλλων  περιοχών της σημερινής Τουρκίας!

Πάνω από 100 από τους κορυφαίους Μικροβιολόγους - Επιδημιολόγους πέθαναν μυστηριωδώς ή δολοφονήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια!


Ένα από τα πολύ περίεργα γεγονότα της εποχής μας, στο οποίο δεν δόθηκε ποτέ καμία δημοσιότητα από τα διεθνή ΜΜΕ, είναι το ότι πάνω από 100 κορυφαίοι επιδημιολόγοι δολοφονήθηκαν ή πέθαναν με θάνατο ανεξήγητο ή σκοτώθηκαν σε "ύποπτα" ατυχήματα.
Οι περισσότεροι από αυτούς εργαζότανε πάνω στην έρευνα αντιμετώπισης των πολλών ιώσεων που εμφανίζονται στην εποχή μας από το πουθενά και όλοι θεωρούν ότι αυτό είναι κλασικό και φυσιολογικό και όλοι μας έχουμε κατά καιρούς χρησιμοποιήσει τη φράση "θα είναι από τις ιώσεις που κυκλοφορούν". Ποιοι ρίχνουν όμως τις ιώσεις αυτές ανάμεσά μας; Πόσο πιο απροστάτευτοι είμαστε χωρίς τους εκατό και ...πλέον εκλιπόντες επιδημιολόγους; Γιατί μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες "ειδήσεις" που ακούμε, δεν ακούσαμε ποτέ για αυτούς τους θανάτους;

liako.gr
epirus-ellas.blogspot.com

Εβραία Πανεπιστημιακός αποκαλύπτει την συνεργασία Εβραϊκης Κοινότητας,Αρχιραββίνων και Ναζί στην Θεσσαλονίκη!

Ο θρυλούμενος "ελληνικός αντισημιτισμός"  δεν υπάρχει υποστηρίζει η Εβραία πανεπιστημιακός Οντέτ Βαρόν - Βασάρ σε εκπομπή του "έντρομου" Β.Βασιλικού, και αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπεύθυνοι για την εξολόθρευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί ήταν οι ίδιοι οι δοσίλογοι Εβραίοι, τα συνεργασθέντα με τους Γερμανούς Εβραϊκά Συμβούλια και ιδίως ο αρχιραββίνος της Θεσσαλονίκης, που έδωσε τις λίστες με τους Εβραίους στους χιτλερικούς,όπως και ότι ο ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητος Θεσσαλονίκης,ήταν συνεργάτης των Γερμανών!!

 Φανταστείτε να τα έλεγε όλα αυτά κάποιος μη Εβραίος..
visaltis.blogspot. -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
 Αυτοί φέρνουν στρατό και πλωτά και εμείς σκάβουμε τάφρους - Οι Τούρκοι ετοιμάζονται στον Έβρο


του Χριστόφορου Πετρίδη
Η πρόσφατη ενίσχυση των δυνάμεων του τουρκικού στρατού στη μεθόριο των δύο χωρών, σε συνδυασμό με την επιθετική τους διάταξη (για πρώτη φορά από το 1974) και την ενίσχυση του τουρκικού μηχανικού με νέες και μεγαλύτερες γέφυρες τα τελευταία χρόνια, ώθησε την ελληνική πλευρά να προβεί στην κατασκευή μιας νέας αντιαρματικής τάφρου, με ίδια μέσα (είναι και η κρίση στη μέση…).


Το Μηχανικό του στρατού μας ετοιμάζει την τάφρο στο Κάραγατς, στο χερσαίο κομμάτι των ελληνοτουρκικών συνόρων, όπου οι Τούρκοι έχουν το πλεονέκτημα του προγεφυρώματος. Σύμφωνα με όσα μας είπαν ανώτατοι αξιωματικοί στο ΓΕΣ (ανακουφίζοντάς μας), η νέα τάφρος πληροί τις απαιτούμενες νέες προδιαγραφές.

Λάβετε εδώ υπόψη σας ότι πλέον εμείς δεν χρησιμοποιούμε νάρκες κατά προσωπικού στη μεθόριο, παρά μόνο αντιαρματικές, σεβόμενοι τις διεθνείς συνθήκες, κάτι βέβαια που οι Τούρκοι δεν κάνουν, διατηρώντας τα σχετικά ναρκοπέδια…
Επίσης, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι ενώ οι Τούρκοι κατάφεραν να εξαιρεθούν οι περιοχές όπου διατηρούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σχηματισμούς, από το google.earth, η βραδυκίνητη ελληνική πλευρά δεν κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, με τις συνέπειες τις οποίες αντιλαμβάνεστε: οι Τούρκοι (και όσοι άλλοι θέλουν), έχουν πλέον δορυφορική κάτοψη σε πράγματα που δεν θα έπρεπε…

Η λαθρομετανάστευση και ο Έβρος
Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης περιέπλεξε κατά πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
Οι Τούρκοι κάνουν τα κλειστά μάτια στα κυκλώματα που διακινούν λαθρομετανάστες, με τη συνεργασία (με το αζημίωτο…) Τούρκων αξιωματικών.

Οι λαθρομετανάστες, εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από τα γνωστά ως- «μυστικά περάσματα», εγείροντας «θέματα» για το κατά πόσο οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας μας είναι σε θέση να φρουρούν αποτελεσματικά τη μεθόριο, αλλά και να αποτρέπουν την έλευση εδώ των λαθρο-μεταναστευτικών ορδών. Φυσικά, αυτό που συνεχώς τίθεται ως ζήτημα επί τάπητος, είναι το κατά πόσον ο στρατός μας πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια…

Όμως, η διεθνής πίεση στην Άγκυρα και η παρουσία της FRONTEX, άρχισε να πονοκεφαλιάζει τους Τούρκους… Και ήρθε η συνάντηση του Έλληνα Α/ΓΕΣ αντιστράτηγου Φράγκου Φραγκούλη, με τον διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της γείτονος, στρατηγό Erdal Ceylanonlu, για να λεχθούν… «περίεργα» πράγματα, αλλά και η συνάντηση αξιωματούχου της ΕΥΠ στην Αδριανούπολη, με υψηλόβαθμο παράγοντα της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία φυσικά δεν δημοσιοποιήθηκε, ανέδειξε όμως ένα νέο πλαίσιο (ερήμην της ελληνικής κοινής γνώμης και · των κομμάτων της αντιπολίτευσης) στις διμερείς σχέσεις, που θα οδηγήσει όπως όλα δείχνουν, σε ένα νέο mea culpa.

Πάλι μας «τούμπαραν»;
Στις διαμαρτυρίες λοιπόν του Έλληνα ανώτατου αξιωματικού (μιλά άπταιστα την τουρκική, έχει μάλιστα υπηρετήσει στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα ως στρατιωτικός ακόλουθος) για την τουρκική «αδράνεια» στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, ο ομόλογός του, του απάντησε άτι η ευθύνη ανήκει… στην ελληνική πλευρά!

Με λίγα λόγια, του είπε ότι οι Έλληνες δεν φυλάσσουν καλά τη μεθόριο τους, ιδιαίτερα στο χερσαίο κομμάτι των συνόρων, μήκους 12 χλμ, στο Κάραγατς (από εκεί περνούν οι λαθρομετανάστες το χειμώνα)! Μάλλον οι Έλληνες αξιωματικοί εκεί, τους έχουν μπει στο μάτι και σπέρνουν τη διχόνοια οι Τούρκοι, για να τους ξεφορτωθούν…

Σημειώστε εδώ ότι σύμφωνα με δημοσίευμα σε πολυσύχναστη ιστοσελίδα (olympia.gr) που ουδείς από το ΓΕΣ μπήκε στον κόπο να διαψεύσει, η ελληνική πλευρά φέρεται να παρέδωσε στην τουρκική χάρτες με… «μυστικά περάσματα», ώστε να «διευκολύνει» την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης… από τους Τούρκους!

Με την επιστροφή του Α/ΓΕΣ από την Άγκυρα, ασκήθηκε «πίεση» στον διοικητή της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού Ρίμινι, ταξίαρχο Χρήστο Μαυρίκο, καθώς ο σχηματισμός που διοικεί είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη στο χερσαίο κομμάτι των συνόρων, στο Κάραγατς, δύο βήματα από την Αδρια­νούπολη

Το τι λεγόταν στους διαδρόμους του ΓΕΣ από ανθρώπους του αρχηγού κατά του προαναφερόμενου αξιωματικού (για τον οποίο πολλοί ανώτεροι και ανώτατοι μας είπαν τα καλύτερα, λέγοντας πως κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και παλεύει σκληρά καθημερινά για να διατηρήσει το αξιόμαχο των δυνάμεών του…), δεν περιγράφεται!

Στον Έβρο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαρκής μάχη, με τους Έλληνες αξιωματικούς να δίνουν στην κυριολεξία την ψυχή τους, για να θωρακίσουν την άμυνα της χώρας μας, έναντι των Τούρκων, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει στιγμή να απειλούν την εδαφική μας ακεραιότητα.
Οι τελευταίοι, ενισχύουν συνεχώς το Μηχανικό τους, χωρίς να κρύβουν την πρόθεσή τους: θέλουν να περάσουν το ποτάμι!

Όμως, θα πρέπει να διαβούν, κομμάτι δύσκολο, τη νέα ελληνική αντιαρματική τάφρο.
Λες και ο στρατός είναι υπεύθυνος για την ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών ορδών! Τη στιγμή μάλιστα, που στη χώρα μας οι διάφοροι «παράγοντες» αντιδρούν στην ανάληψη καθηκόντων ασφαλείας, έστω και στη μεθόριο, από το στρατό, κάτι που βέβαια είναι αναπόφευκτο να συμβαίνει σε κάποια σημεία της επικράτειάς μας όπου δεν υπάρχει άμαχος πληθυσμός (πχ Φαρμακονήσι) ή δεν υπάρχει άλλη λύση (τουλάχιστον στο Αιγαίο, υπάρχει τον τελευταίο καιρό, ισχνή έστω παρουσία της FRONTEX, με πλωτά και πτητικά μέσα, καθώς το Λιμενικό, μετά την αδικαιολόγητη όσο και εθνικά ανεύθυνη κατάργηση του υπουργείου Εμπορικής Ναυπλίας, έχει σοβαρά προβλήματα).

Τελικά, ώρες-ώρες κάποιοι στην Αθήνα δίνουν την εντύπωση ότι υιοθετούν τα τουρκικά επιχειρήματα, πέφτοντας συνεχώς στις παγίδες που τους στήνουν οι απέναντι… Ώρα είναι να μας πουν οι Τούρκοι και ποιους προτιμούν για διοικητές των ελληνικών σχηματισμών στον Έβρο (και να μας βάλουν και να «τσακωθούμε»)! Αν και με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ & GAP-Δρούτσα, τίποτα δεν αποκλείεται…

Οι απέναντι…
Θέλουν να διαβούν το ποτάμι οι Τούρκοι και δεν το κρύβουν. Η πρόσφατη μετακίνηση της 3ης και 5ης Στρατιάς τους στα μετόπισθεν, αποτέλεσε για το ΓΕΣ σήμα κινδύνου, καθώς σημαίνει την προετοιμασία επιχειρήσεων.

Όμως, αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να μας έχει θέσει σε συναγερμό, είναι η δημιουργία εκ μέρους των Τούρκων, νέων συνταγμάτων Μηχανικού.

Ο προσανατολισμός εδώ για την ανάληψη νέων επιχειρήσεων, είναι παραπάνω από ορατός. Αμφίβιες επιθετικές γέφυρες (όπως αυτές τύπου Samur, που θα παραδοθούν σύντομα στις τουρκικές ΕΔ), γεφυροφόρα άρματα (όπως τα τύπου Leguan) και άρματα διάσπασης ναρκοπεδίων (τύπου Kieler), αποτελούν κάποια χαρακτηριστικά για τις προθέσεις των Τούρκων, «τεμάχια», που προμηθεύονται οι στρατιωτικοί της γείτονος.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν θα τοποθετηθούν στη μεθόριο της Τουρκίας με το Ιράκ και μην εκπλαγείτε αν επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στον Έβρο.

Εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣΠηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2011/01/blog-post_8154.html#ixzz1ADKoZwXR

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου επιβολής της Κάρτας Πολίτη ttribution

 
Σε μια σύγχρονη ξένη σειρά επιδεικνύεται η δυνατότητα υποκλοπής των δεδομένων από προσωπική κάρτα της ίδιας τεχνολογίας με την Κάρτα του Πολίτη.
Και διαβεβαιώνω ότι ισχύει το σενάριο, αφού, όπως λένε οι σχετικοί της τεχνολογίας "ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει". Βλέπε iPhone, Windows, μύρια προγράμματα και ιστοσελίδες σπουδαίων φορέων που έχουν "σπάσει"

Την ίδια περίοδο που η βρετανική βιομετρική ταυτότητα αποτελεί παρελθόν από 21.12.2010 http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html έχει ήδη υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ψηφιοποίησης του Ελληνικού Λαού έως 30.06.2012 στο Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου διορισθέντα από τον Πρωθυπουργό κατά παράβαση του άρθρου 81 παρ.1 Συντάγματος που περιορίζει την κατάληψης της θέσης αυτής μόνο από Υπουργούς της Κυβέρνησης http://antiproedros.gov.gr/government

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΡΟΣ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 81
1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό & τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση & τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς της Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου....

Στο αρχείο Excel
http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/ΤΠΕ-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls
& σε γλώσσα σήμανσης HTML (HyperText Markup Language)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9RO8pTduv4EJ:antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls+http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
περιγράφεται όλο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ως εξής:

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύμπραξη 2 Υπουργείων για την υλοποίηση του:
1. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) από 10.08.2010 έως 30.06.2011 &
2. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.) από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011
Το δίμηνο από 01.10.2011 έως 30.11.2011 είναι κενό προγραμματισμού
(Αυτό το διάστημα πρέπει να αναμένουμε καταιγισμό προπαγάνδας από τα ΜΜΕ για την χρήση της νέας ταυτότητας με το αζημίωτο, αφότου πρώτα εγκριθεί σχετικό κονδύλι για την προβολή της κάρτας)
Από 01.12.2011 έως 30.06.2012 διατίθεται η Κάρτα Πολίτη στον Ελληνικό Λαό με την υποχρεωτική αντικατάσταση της αστυνομικής του ταυτότητας & ολοκληρώνεται η αποστολή του Πρωθυπουργού & της Κυβέρνησης του για ψηφιοποίηση του πληθυσμού της χώρας, όπως & άλλων κυβερνήσεων σε άλλες χώρες ενόψει της προαναγγελθείσας από τον Πρωθυπουργό Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Τι έχει ήδη λάβει χώρα;

Η υπ' αριθμόν 1503/18.08.2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» στους άξονες 10, 11, 12 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «296542» του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέφανου Γκρίτζαλη
http://www.epdm.gr/index.php?obj=82541bdc9ba01d7b

Η υπ' αριθμόν 3674/25.11.2010 Απόφαση με θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4%CE%990%CE%A1%CE%9A-0%CE%9A

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη στις 12.12.2010
http://opengov.gr/ypes/?p=863

Τι ακολουθεί;

Πιλοτική εφαρμογή για τους μετανάστες "Κάρτα μετανάστη" (έως 30.04.2011)
Πολιτικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση εμφανίζεται στο Master Plan ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής & νυν Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής μετά τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με το άρθρο 2 παρ.1γ)αα) του Π.Δ. 96 Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α' 170/28.09.2010) Ανδρέας Τάκης
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ:
- Οι αλλοδαποί χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοποιούνται με τα εθνικά τους δελτία ταυτότητας & διαβατήρια βάσει Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
-Ταυτοποίηση των εκατομμυρίων μη νομιμοποιηθέντων λαθρομεταναστών
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ;
-Διότι η πλειοψηφία αυτών είναι λαθρομετανάστες νομιμοποιηθέντες ή μη από υπανάπτυκτες πρώην κομμουνιστικές ή μουσουλμανικές χώρες που ούτε διαθέτουν χριστιανική καλλιέργεια για την αποκαλυπτική ερμηνεία των εξελίξεων ούτε έχουν αγωνιστική εμπειρία κινημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών των ανεπτυγμένων κοινωνιών
-Διότι είναι οι πλέον χειραγωγήσιμοι αφού σε περίπτωση αντίρρησης, θα απελαθούν
-Διότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ήδη έτοιμο εργατικό δυναμικό προς αντικατάσταση των Ελλήνων πολιτών, που θα αρνηθούν την Κάρτα Πολίτη

Εκκαθάριση μητρώων & Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού / Public Key Infrastructure (PKI) έως 30.06.2011
Πολιτικός υπεύθυνος για την υλοποίηση ο Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Παραγωγή & προσωποποίηση κάρτας (από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011) από ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.


Διάθεση κάρτας στους πολίτες (από 01.12.2011 έως 30.06.2012)


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:- ΑΥΞΗΣΗ 23% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(μόνο των πολιτών & όχι φυσικών/νομικών προσώπων με έμμισθους δικηγόρους)
Με την υπ' αριθμόν 1100/24.06.2010 Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ) με θέμαΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Παπακωνσταντίνου http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/70/8e/38/708e381b9a17fcc3c9cf9b06e8b6551af5f65b5d/application/pdf/pol1100_24_06_2010.pdf επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23% στις υπηρεσίες των άμισθων (ελεύθερων επαγγελματιών ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρων καθιστώντας απαγορευτική την άσκηση του δικαιώματος στην παροχή έννομης προστασίας του πολίτη του άρθρου 20 του Συντάγματος (αίτηση ακυρώσεως κατά της εγκυκλίου ως κανονιστικής, διότι επιβάλλει ΦΠΑ μόνο στους άμισθους δικηγόρους & όχι στους με πάγια αντιμισθία (μισθωτούς ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρους συζητήθηκε στις 01.12.2010 στην 7μελή σύνθεση του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) & αναμένεται απόφαση)

- ΑΥΞΗΣΗ 50% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ & 100% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣτΕ
(μόνο των αντιδίκων του Δημοσίου, αφού το Δημόσιο απαλλάσσεται των παραβόλων)
Με το άρθρο 8 του Ν. 3900 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 213/17.12.2010) το κόστος του παραβόλου αιτήσεως ακυρώσεως αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 150 ευρώ & το κόστος του παραβόλου αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως από τα 50 ευρώ στα 100 ευρώ

- ΑΥΞΗΣΗ 1000% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ & 500% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(τεχνητή μείωση δεικτών εγκληματικότητας λόγω χρηματικής αδυναμίας παθόντων για μήνυση)
Με την υπ' αριθμόν 123827/23.12.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» (ΦΕΚ Β' 1991/23.12.2010) το κόστος του παραβόλου μηνύσεως αυξάνεται από τα 10 ευρώ στα 100 ευρώ & το κόστος του παραβόλου πολιτικής αγωγής αυξάνεται από τα 10 ευρώ σε 50 ευρώ από 23.01.2011


post from:  http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/01/blog-post_5918.html#ixzz1ADHOnImk
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters