Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ: «ΑΓΙΟ» ΦΩΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ «ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ»Χριστιανοί καταγγέλλουν το άγιο φως ως απάτη!

«ΑΓΙΟ» ΦΩΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ «ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ»

Στο άρθρο αυτό, για την πλαστότητα του «αγίου» φωτός, θα αποδείξουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, με την απάτη των αγιοταφιτών περί του απατηλού, αντί του Θεϊκού φωτός, βρίσκετε κάτω από το ανάθεμα της Βίβλου.
Είναι γνωστή ανά τους αιώνες, η τελετή του «αγίου» φωτός στο πατριαρχείο των Ιεροσολύμων κάθε χρόνο, την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Ορθόδοξος πατριάρχης μεταδίδει το φως αυτό στους παρευρισκομένους πιστούς με θαυματουργικό, όπως υποστηρίζει τρόπο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Ας τα δούμε με την σειρά.
Πληροφορίες από κληρικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που συνομίλησε με τον κ. Στυλιανό Χαραλαμπάκη, Χριστιανό εκκλησιαστικό συγγραφέα, το 1964, αποκαλύπτουν τα εξής περιγραφικά στοιχεία:
«Τα περί του λεγομένου θαύματος του αγίου φωτός, δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν, λόγω σκανδάλου. Ευχαρίστως όμως, εφ'; όσον μ'; ερωτάτε, θα σας είπω εν περιλήψει πως γίνετε η τελετή και πώς λαμβάνετε το «άγιον» φως». «Την Μεγάλην Παρασκευήν και μετά την περιφοράν του επιταφίου πέριξ του Παναγίου Τάφου, ο Πατριάρχης τοποθετεί τον Επιτάφιον επί του Τάφου. Κατόπιν τούτου σβήνουν όλα τα κανδήλια τα εντός και εκτός του Τάφου. Την επομένην, Μέγα Σάββατον, ο Σκευοφύλαξ μεταφέρει κεκαλυμμένην με αργυρούν κάλυμμα, μία ειδικήν κανδήλα αναμμένην, την οποίαν τοποθετεί εντός του Παναγίου Τάφου. Εν συνεχεία ο διοικητής των Ιεροσολύμων σφραγίζει τον Τάφον. Ενώ λοιπόν, πάντα τα φώτα και τα κανδήλια έχουν σβυσθή, η ειδική κανδήλα εντός του Τάφου παραμένει αναμμένη. Την 10ην ώραν και μετά την σχετικήν λιτανείαν πέριξ του Αγίου Τάφου, κατά την οποίαν ψάλουν το λυχνικόν «φως ιλαρόν», ανοίγονται αι πύλαι του Ναού του Παναγίου Τάφου και εισέρχεται ο λαός. Συγχρόνως ανοίγει και η πύλη του Κουβουκλίου εις την οποίαν ευρίσκεται ο Τάφος και εισέρχεται ο Πατριάρχης, αφού προηγουμένως τυπικώς αφαιρεί τα αρχιερατικά του άμφια και μένει μόνον με το στιχάριον. Μετά από μίαν σχετικήν τυπικήν προσευχήν, λαμβάνει το «άγιον» φως, όχι βεβαίως θαυματουργικώς, δια να είμαι ειλικρινής, αλλά ανάπτει τον πυρσόν του από την αναμμένην ειδικήν κανδήλα την οποίαν είχε μεταφέρει προηγουμένως ο Σκευοφύλαξ. Αυτή με λίγα λόγια ειναι είναι η διαδικασία περί του «αγίου» φωτός».
Υπάρχει όμως και δεύτερος τρόπος για να πάρουν το πλαστό αυτό φως. Επαλείφουν την πλάκα του Τάφου με Φώσφορο, από την προηγούμενη μέρα, και ο Πατριάρχης τρίβει την πλάκα με βαμβάκι και αναδύετε φως.
Αυτό το παπαδοκατασκεύασμα Exclamation mark, δηλαδή την τελετή του «αγίου» φωτός, είχαν την απαίτηση να το κάνουν και «ΜΥΣΤΗΡΙΟ», και να αναγραφόταν σαν «ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ». Ευτυχώς όμως, ο Αριστόβουλος, τότε Μητροπολίτης Κυριακουπόλεως, αντέδρασε λέγοντας: «Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι δεν είναι μυστήριον, είναι δικό μας κατασκεύασμα. Ο κόσμος πλέον μας έχει αντιληφθεί».
Δεν ήταν όμως μόνον ο Αριστόβουλος που κατάλαβε ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε τις καλογερικές απάτες, αλλά και άλλες ιστορικές φωνές φωνάζουν ανά τους αιώνες γι'; αυτό το ορθόδοξο κατρακύλισμα!!! Η Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη (πρώην Πυρσός), χαρακτηρίζει το κατασκεύασμα αυτό, ως θεατρική τελετή βάρβαρου φανατισμού, και γράφει μεταξύ άλλων: «Είναι μία απο τας ασχημοτέρας επιδείξεις της Θρησκοληψίας όχλου βαρβάρου... είναι δε, τόσος ο φανατισμός ώστε νομίζεται οτι το φώς αυτό φωτίζει, αλλά δεν καίει και δι΄ αυτό το πλησιάζουν εις το στήθος των, περιλούουν δι΄ αυτού τον πώγωνα και βαπτίζουν εις την φλόγα την χείρα. Εννοείται ότι τάς κινήσεις αυτάς κάνουν ακαριαίως, ότε ο ιδρώς δυσχεραίνει την καύσιν. Ουδείς τολμά επί έν λεπτόν να κρατήση την χείρα εις την φλόγα ή τον πώγωνα...και έτι δυσχερέστερον ότι η Εκκλησία αφήνει να υποκαίει την δεισιδαιμονίαν αντί στεντορείως να φωνάξη ότι δέν πρόκειται περί θαύματος».
Εξ΄ άλλου, και ο σοφός διδάσκαλος του γένους, Αδαμάντιος Κοραής, μας πληροφορεί σχετικά περί του (ανα)θέματος, λέγοντας στον τρίτο τόμο, του βιβλίου του «ΑΤΑΚΤΑ», ότι, οι χριστιανοί Πατέρες δεν αναφέρουν τίποτα μέχρι τον 9ον μ.Χ αιώνα περί του «αγίου» φωτός, και αφού αναγνωρίζει μόνο τον Ιησού Χριστό ως το Αληθινό Φως, αποκαλεί τους Αγιοταφίτες ιερείς λαοπλάνους.
Γράφει επίσης ότι : «Το ψευδόθαυμα αυτό το πιστεύουν ολίγοι, ίσως τινές δια μωρίαν και άλλοι δι΄ αισχροκέρδειαν ... Ουδέ ο Χρυσόστομος το επίστευεν ή μάλλον ουδέ το εγνώριζε, διότι, άν εις τον καιρόν του εθαυματουργείτο το άγιον φώς, πώς ήτο δυνατόν να λέγη ότι δέν εγίνοντο πλέον θαύματα;».
Η τελετή αυτή τοποθετείται στο έτος 870 μ.Χ περίπου, και «εφευρέτης» της ήταν ο Μοναχός Βερνάρδος της Δυτικής Εκκλησίας. Οι κατηχήσεις του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλου, δεν αναφέρουν τίποτα περί του «αγίου» φωτός, ούτε κάνουν λόγο περί αυτού οι Ανατολικοί Πατέρες μέχρι την 12η εκατονταετηρίδα, όπως είναι οι: Θεοδώρητος, Ιλάριος, Ισίδωρος, Βασίλειος Σελεύκειας, Ιωάννης Δαμασκηνός καθώς και ο Πατριάρχης Φώτιος.
Ας μη μας διαφεύγει και η ιστορική αλήθεια, που αναφέρει ότι, στους χρόνους εκείνους οι Χριστιανοί επισκέπτονταν τους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν τα εδάφη που τα πάτησαν τα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν όμως οι Σαρακηνοί, οπαδοί του Μωάμεθ, κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και ερήμωσαν τα πάντα, οι προσκυνητές έπαψαν πλέον να κατέρχονται. Για να ανανεωθεί ο ζήλος των προσκυνητών, ο Αυτοκράτορας της Δύσης Μέγας Κάρολος, με άδεια του Καλιφά, βασιλιά των Σαρακηνών, στόλισε την Ιερουσαλήμ με Μοναστήρια και Εκκλησίες. Μετά τον θάνατο και των δύο αρχόντων οι Αραβες άρχισαν πάλι τις καταστροφές και έτσι οι προσκυνητές και πάλι λιγόστεψαν, όπως και τα... κέρδη των μοναχών.
Και ο Κοραής μας λέει πάλι: «Οι Μοναχοί, ώς φρόνιμοι, δεν άργησαν να θεραπεύσωσι την δυστυχίαν, επινοήσαντες το θαύμα του αγίου φωτός». Έτσι, για κάποιο διάστημα, με «νύχια και με δόντια» οι μοναχοί κράτησαν το εφεύρημα τους αυτό γεμίζοντας τα φυλακτήρια τους με τα αργύρια των αφελών πιστών. Στις αρχές του 11ου αιώνα, ο Σουλτάνος της Αιγύπτου, Αχέμ Βαμριλλάχ, «ακούσας ότι εγίνετο με δόλον των ιερέων θαύμα ετήσιον εις την Ιερουσαλήμ, ωργίσθη τόσον, ώστε και τον Ναόν του Αγίου Τάφου κατέσκαψε, και όλα τα ευρεθέντα εις αυτό πλούτη μετέφερεν εις το βασιλικόν του θυσαυρόν» (MOSHEM).
Παρ΄ όλα αυτά, και πάλι οι Μοναχοί κατάφεραν να ξανανοίξουν το επικερδές εργοστάσιο τους, και εξακολούθησαν το «θαύμα» τους. Για να απαλλαγούν και από την ενόχληση των Αράβων, επενόησαν και την εγκληματική εκστρατεία των Σταυροφοριών. Μετά τις Σταυροφορίες, οι Λατίνοι παρέμειναν για 88 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, και έθρεψαν με το θαύμα τους αυτό την ακολασία τους. Μετά το επικερδές αυτό εμπόριο πέρασε στα χέρια των Δυτικών, και συνεχίζετε μέχρι και σήμερα !!!
Ο Αδαμάντιος Κοραής μας λέει και πάλι: «';Όπου βλέπεις θρησκείαν μολυσμένην, συμπέρανε, ότι η βαρβαρότης των πιστευόντων είναι ανάλογος του μολυσμού» Και συνεχίζει λέγοντας: «Δοκίμασε να κηρύξης εις τους προσκυνητάς, ότι ματαίως εξοδεύουν τόσα χρήματα, ματαίως κοπιάζουν ταξιδεύοντες μακράν δια θαύμα, δοκίμασε να διδάξης την τόσην απλήν αλήθειαν ταύτην, και θέλεις ιδεί στράτευμα προσκυνητών μεθυσμένων, ή (ώς δέν αισχύνονται να ονομάζωνται) Χατζήδων, στρατηγούμενον απο ολίγους θρασυτάτους γόητας, πνέοντας τον όλεθρον σου, ώς ανατροπέως των καθεστώτων».
Μετά από όλα αυτά, θα πάψη επιτέλους η πλάνη των πεπλανημένων, και περισσότερο των πολιτικών αρχηγών του δύσμοιρου αυτού κράτους που λέγεται Ελλάδα; Με την υπόθαλψη των «εγκληματιών» κατά της ανθρώπινης ψυχής, παπάδων, επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους με την υποδοχή του «αγίου» φωτός (όπως την Ολυμπιακή φλόγα), με τιμές αρχηγού κράτους(!!!).
Το κυριότερο όμως είναι η αφύπνιση των προσκυνητών του ψευδοθαύματος αυτού, διότι εκτός που στερούν το ψωμί των παιδιών τους για το μακρύ ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, στερούν και την ψυχή τους από τις ευλογίες Του Θεού, και περισσότερο δεν γνωρίζουν το Αληθεινό Φως..
 

Στις ΗΠΑ φυγαδεύτηκαν ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΣΤΑ


Ο Μητροπολιτικός Σιδηρόδρoμος των Αθηνών κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τους Αθηναίους στην μετακίνησή τους, για να μειωθεί το καυσαέριο πάνω από την πόλη, για να εκσυγχρονιστεί και να εξευρωπαϊστεί η πρωτεύουσα και ο πολίτης της.
Το σχεδόν καθόλου περίεργο, είναι πως καθώς έριξαν τον μετροπόντικα  κάτω από το αθηναϊκό έδαφος αυτός συνάντησε πολλές δυσκολίες. Μία από αυτές ήταν ότι έπεφτε συνεχώς σε σπηλαιώματα καθώς το έδαφος είναι κούφιο ή σκαμμένο από την φύση ή και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Θυμηθείτε το περίπτερο που βούλιαξε στην Πανεπιστημίου.
Ο δεύτερος λόγος είναι τα χιλιάδες αρχαία ευρήματα. Μερικά από αυτά οι αρμόδιοι φιλοτιμήθηκαν να τα διασώσουν. Άλλα έπεσαν θύματα της σύγχρονης τεχνολογίας και του «πολιτισμού». Καταστράφηκαν μια για πάντα ή χτίστηκαν σε τόνους τσιμέντου. Άλλα πάλι φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό ή συμπληρώνουν τις ιδιωτικές συλλογές επώνυμων και ανώνυμων Ελλήνων.
Εκείνο που ξεχωρίζει βρίσκεται, ή καλύτερα βρισκόταν, στον Κεραμεικό. Εκεί  η δουλειά του μετροπόντικα έχει μείνει πίσω. Η καθυστέρηση αυτή έχει στοιχίσει εκατομμύρια κι όμως κανείς δεν δίνει την εντολή να τα γκρεμίσουν και να τα τσιμεντώσουν όλα, όπως έχουν κάνει άλλες φορές. Γιατί; Τι σημαντικό βρήκαν που έβαλε τροχοπέδη στην αμείλικτη τεχνολογία;
Κοντά στο αρχαίο και σημαντικότατο νεκροταφείο του Κεραμεικού, στην οδό Σαλαμίνος βρέθηκαν πέντε «πολυανδρεία», δηλαδή ομαδικοί τάφοι. Στο ένα από αυτά υπολογίζεται ότι είναι θαμμένοι γύρω στους διακόσιους πενήντα ανθρώπους, όλοι άντρες. Οι ενδείξεις και τα στοιχεία που υπάρχουν, ιδιαίτερα από τον ιστορικό Θουκυδίδη, δείχνουν πως πρόκειται μάλλον για τα θαμμένα κόκαλα των στρατιωτών του Περικλή. Σίγουρα πρόκειται για κάτι σημαντικό.
Το πιο σημαντικό, όμως, σε αυτό το εύρημα, είναι πως έβαλαν τα οστά σε ένα ειδικά κατασκευασμένο πακέτο και τα έστειλαν στην Αμερική για ανάλυση. (Περιοδικό Strange τεύχος 23, 2000)
Τι είδους ανάλυση; Τι ανάγκη είχαν για ανάλυση; Τα σώματα των ανδρών αυτών  κάηκαν πριν ταφούν και η θερμοκρασία της πυρράς αυτής είναι περίπου 800 C° πράγμα που σημαίνει πως α) τα κόκαλα έχουν μαζέψει στο ένα τρίτο και β) ότι διάφορα οργανικά στοιχεία έχουν χαθεί, όπως και το DNA. Τι θέλουν να αναλύσουν;
Το έργο της κατασκευής του υπερσύγχρονου συρμού στον κόμβο Ιεράς Οδού και Πειραιώς, εξακολουθεί να μένει πίσω. Τι άλλο ερευνούν; Και γιατί τα άλλα κόκαλα των άλλων πολυανδρείων δεν εστάλησαν για ανάλυση, ούτε καν στην χώρα μας; Τι θέλουν να βρουν σε κόκαλα που δεν ξέρουν καλά-καλά σε ποιόν ανήκουν; Ή μήπως αυτό το πολυανδρείο έχει κάτι το ιδιαίτερο, το πολύ ιδιαίτερο και εξεχόντος αποκαλυπτικό;


Από τότε που τα δείγματα έφυγαν στο εξωτερικό, φυσικά, δεν έχουμε κανένα νέο για το τι έδειξε η ανάλυση...

Ο Καμμένος βρήκε τον Φάκελο με τις Γερμανικές αποζημιώσεις που είχε εξαφανιστεί (video)

Ομιλία Πάνου Καμμένου στη Βουλή 4 Απριλίου 2012.Βρήκε τον Φάκελο με τις Γερμανικές αποζημιώσεις (που είχε εξαφανιστεί)και το παρέδωσε σε 300 αντίγραφα για να μην ξαναχαθεί στην Βουλή... 


ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΨΗΦΙΣΕΙ!

Το επίμαχο θέμα, μετά το 12ο λεπτό:
hellasxg.blogspot.com

Ο ένας μας είπε "διεφθαρμένους", ο άλλος "φασίστες"

Από το Μαρικάκι

Κατά τους κρατούντες τα πράγματα σ’ αυτή τη χώρα, κι ευρύτερα, συμβαίνουν μόνα τους ή ακόμη χειρότερα αν έχουν κάποια αιτία αυτή βρίσκεται σε «γονιδιακά» γνωρίσματα της κοινωνίας που εκδηλώνονται ανάλογα με τις συνθήκες και ουδόλως σχετίζονται με τα διάφορα πλέγματα κοινωνικοπολιτικών σχέσεων εξουσίας – πολιτών, κεφαλαίου – εργασίας, κλ.π, κ.λπ.

Έτσι και ο Βενιζέλος διαγιγνώσκει, ως άλλος «γιατρός» αυτός, τον «εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας». Αυτό που ο ίδιος εννοεί «εκφασισμό»...
βεβαίως βεβαίως δεν είναι ο άνωθεν καλλιεργούμενος κοινωνικός αυτοματισμός που αποσκοπεί στο «διαίρει και βασίλευε» και υποθάλπει τον «αλληλοσπαραγμό» των κοινωνικών ομάδων προκειμένου να γίνεται η δουλεία που έχει δρομολογηθεί, αν όχι απρόσκοπτα τουλάχιστον με το κοινωνικό σύνολο, βυθισμένο στην πλειονότητά του, για το «τις πταίει» και για το που πάει το πράγμα.

Όχι. Ο Βενιζέλος θεωρεί «εκφασισμό» της κοινωνίας την αυξανόμενη, δίκαιη οργή απέναντι στην πολιτική εξόντωσης της κοινωνίας και ξεπουλήματος της χώρας και την ποικιλόμορφη εκδήλωσή της: γιαούρτια, κράξιμο, διαμαρτυρίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις, καταγγελίες και πάει λέγοντας.

Δηλαδή, αν ο Γιωργάκης μας είπε «διεφθαρμένους», ο Μπένι συνεχίζοντας την παράδοση του υβρισμού της κοινωνίας μας λέει και «φασίστες» και κάπως έτσι συντηρούν τις συνθήκες παράδοσης μας στην «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», ώστε να πιστεύουμε ότι είμαστε και τα δύο και πολλά άλλα ακόμα.

Την ίδια ώρα η απελπισία για την βραχυπρόθεσμη επιβίωση – στις αρχές αυτής της ιστορίας ο ανεκδιήγητος, αρρωστημένα 'τροϊκανός", επικαλούνταν την αύξηση του προσδόκιμου ζωής για να «στοιχειοθετήσει» την προωθούμενη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης – έχει προκαλέσει χιλιάδες αυτοκτονίες συμπολιτών μας με αποκορύφωμα, την «εμβληματική» αυτοκτονία του Δημήτρη Χριστούλα.

Την ίδια ώρα το ξύλο δεν βγαίνει από τον παράδεισο αλλά από τους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία χτυπάει χωρίς να προκληθεί όπου βρει «ψαχνό» από τον 19χρονο στην Κρήτη που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Τζάννειο έως τους τόνους χημικών στις διαδηλώσεις, το ξύλο σε πολίτες, τα αυξανόμενα κρούσματα βίας έναντι εκπροσώπων των ΜΜΕ όπως συνέβη με τον πρόεδρο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ, ο οποίος από μια πισώπλατη γκλομπιά στο κεφάλι βρέθηκε από το καθήκον στο χειρουργείο.

Την ίδια ώρα τα μεγάλα ΜΜΕ, είτε ελέγχονται ευθέως από την κυβέρνηση είτε από συμφέροντα που στηρίζουν την κυβέρνηση όλο και περισσότερο απομακρύνονται από την ενημέρωση και συντάσσονται με τον «γκεμπελισμό», ή και τη λογοκρισία.

Από το Ποντίκι
 
http://greki-gr.blogspot.com/2012/04/blog-post_6770.html

Κίνδυνος να χάσουμε μέρος του ελέγχου του FIR

Τον μεγάλο κίνδυνο να χαθεί ο έλεγχος μέρους του FIR Αθηνών που διαχειρίζεται η Ελλάδα και να ανατεθεί η δραστηριότητα αυτή σε γειτονικά κράτη, τονίζει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΚΕ), αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του υπουργείου Οικονομικών, για την ανεξήγητη -όπως χαρακτηρίζεται- πολιτική που ακολουθεί στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχθηκε το Σχέδιο Επιδόσεων που κατέθεσε η Εθνική Εποπτική Αρχή για τις πτήσεις και υπερπτήσεις στο FIR Aθηνών, από τις οποίες η Ελλάδα εισπράττει έσοδα που προορίζονται αποκλειστικά για επενδύσεις, εκπαιδεύσεις, εξοπλισμούς και μισθοδοσία προσωπικού.
Σε ανακοίνωσή της, η ΕΕΚΕ αναφέρει ότι o Φορέας Αξιολόγησης των Επιδόσεων συστήνει στην Ελλάδα να αξιολογήσει τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας (δηλαδή του αριθμού των πτήσεων και υπερπτήσεων στο FIR Αθηνών που μπορεί να εξυπηρετήσει η Ελλάδα), γιατί διαφορετικά υπάρχουν άλλα κράτη που αναμένουν το πλεόνασμα χωρητικότητας.
Η ΕΕΚΕ επικρίνει την κυβέρνηση ότι, τα τελευταία χρόνια, δεν έκανε ουσιαστικές επενδύσεις στην αεροναυτιλία και, ταυτόχρονα, μείωσε τις αποδοχές των εργαζομένων, ενώ από τη μη αύξηση της χωρητικότητας, τα έσοδα του ελληνικού κράτους κατρακυλούν.


news247
http://greeknation.blogspot.com/2012/04/fir_06.html

Ρωσικό site στα ελληνικά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη χώρα μας!

Εντυπωσιακή είναι η κίνηση εκδοτών της Μόσχας να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό τόπο στα ελληνικά δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την... συμπαράστασή τους στους Έλληνες!


Εντυπωσιακή είναι η κίνηση εκδοτών της Μόσχας να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό τόπο στα ελληνικά δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την... συμπαράστασή τους στους Έλληνες!

Πρόκειται για το «Η Ρωσία τώρα» (rbth.gr), το οποίο είναι ο ελληνικός ιστότοπος της παγκόσμιας ρωσικής εκδοτικής πρωτοβουλίας, «Russia now».

Όπως αναφέρει το protothema.gr, την ιδέα αυτή έχει αναλάβει η ιδιαιτέρως μεγάλη κρατική εφημερίδα της χώρας «Ρωσίσκαγια Γκαζέτα», η οποία εκδίδει τη ρωσική εφημερίδα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία στις κατά τόπους γλώσσες των χωρών.

Το γεγονός ότι η Μόσχα εγκαινίασε ιστότοπο στα ελληνικά, καθώς και ότι σχεδιάζει σειρά άλλων παρόμοιων βημάτων, καταδεικνύει το ενδιαφέρον του Κρεμλίνου για τη χώρα μας.

defencenet.gr

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/04/site_06.html#ixzz1rGTuFEbH

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Β.Σόϊμπλε: "Δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τον κόσμο στον Β'Π.Π."!ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  Ο ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 


ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΣΗ ΤΟΥ....

Επικίνδυνα "Άρειος" και ειλικρινής για το ποια είναι στην πραγματικότητα η Γερμανία και η γερμανική φυλή, εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β.Σόιμπλε, δηλώνοντας για τον Β'Π.Π. ότι «Η Γερμανία προσπάθησε να κατακτήσει τον κόσμο στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλει πλέον να το κάνει σήμερα. Σήμερα οι Γερμανοί δεν θέλουν να κατακτήσουν κανέναν» (σ.σ.: πάλι καλά!).

Προσέξτε κάτι σημαντικό: Δεν είπε "Οι Ναζί", είπε "Οι Γερμανοί". Δηλαδή είτε από λάθος είτε από κεκτημένη ταχύτητα αναγνώρισε ότι η σφαγή του Β'ΠΠ ήταν συλλογικό έργο των Γερμανών ως λαού και όχι αποτέλεσμα των επιλογών ενός κόμματος που κυβέρνησε την χώρα. Και δεν ζήτησε καν μια τυπική "συγγνώμη", είπε απλώς ότι "τότε δεν τα καταφέραμε να κατακτήσουμε τότε τον κόσμο και σήμερα δεν θέλουμε να τον κατακτήσουμε"! 

Οι άνθρωποι είναι ρεβανσιστές 100% και νιώθουν ακόμα και σήμερα "ανώτερη φυλή". Σε αυτούς, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν δώσει τα κλειδιά της χώρας...

"Η Γερμανία είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για τους Έλληνες", υποστήριξε ακόμα σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Όταν χώρες ή άνθρωποι έχουν ζήσει πάνω από τις δυνατότητές τους και τώρα πρέπει να υποστούν κάποια λιτότητα, να κάνουν περικοπές, να μεταρρυθμίσουν την αγορά εργασίας τους, οι άνθρωποι τείνουν να ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους. Ψάχνουν για αποδιοπομπαίους τράγους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό», δήλωσε ο κ. Σόιμπλε, σύμφωνα με προδημοσίευση αποσπασμάτων της συνέντευξής του, η οποία θα μεταδοθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Έχει πολύ θράσος ο Γερμανός...

ΠΗΓΗ 

http://helleniclegion.blogspot.com/2012/04/blog-post_7680.html

Οι ANONYMOUS και ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΤΕΣΠρόσφατα ανακαλύψαμε ότι η δολοφονία-σφραγίδα του Αμερικανού στελέχους της CIA στην Ελλάδα το 1975 από τη  17ΝΟΕ δήθεν,   ήταν τελικά επίτευγμα μυστικών υπηρεσιών ελεγχόμενων από Σιωνιστές καθώς ο Γουέλς θεωρούνταν διπλός πράκτορας κάτι που δεν έπρεπε να ξέρουμε εμείς μέχρι σήμερα.
Με αυτή τη δολοφονία η 17ΝΟΕ «φυτεύτηκε» σκόπιμα στο υποσυνείδητό μας από την προπαγάνδα των ΜΜΕ ως δήθεν «αριστερή» οργάνωση και τα συμβόλαια θανάτου που εκτελούσε για λογαριασμό ξένων πολυεθνικών λάμβαναν παραπλανητικά πολιτικό περιεχόμενο καθώς οι επαγγελματίες δολοφόνοι συνόδευαν κάθε εκτέλεση με μία αόριστη «αριστερή» προκήρυξη γεμάτη μπουρδολογήματα που προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τον κοσμάκη από τους πραγματικούς εντολείς, τα κίνητρα και τους χρηματοδότες αυτών των δολοφονιών. Το ότι ο Γουέλς εκτελέσθηκε από πράκτορες και ότι έναν σύνδεσμο της 17ΝΟΕ και του ΕΛΑ που ζούσε στην Ελλάδα τον έσωσε και τον φυγάδευσε η MOSSAD (!)  … δεν τα ακούσαμε στις ειδήσεις, ούτε έγιναν πρωτοσέλιδα γιατί απλά θα μας προσγείωναν γρήγορα στην πεζή πραγματικότητα και θα παύαμε να κοιτάμε «αριστερά» κι εντός Ελλάδας για τους πραγματικούς ενόχους. Θα γελούσαμε πολύ διαβάζοντας άρθρο στα ΝΕΑ που θα προσπαθούσε να μας πείσει ότι
οι καθυστερημένοι της 17ΝΟΕ είχαν άνθρωπο στην Αμερικανική Πρεσβεία(γελάστε!)  και όχι το αντίστροφο που είναι και το αυτονόητο, δηλαδή η Πρεσβεία να έχει δικό της άνθρωπο που συνέστησε την οργάνωση παρίστανε τον αριστερό τρομοκράτη.  

http://4.bp.blogspot.com/_fWCFikEjsjI/TNCk_MnpgUI/AAAAAAAAB7Y/abNCwZ5zPbM/s1600/TROMOKRATES+CRIMESONAIR4.jpg 
Έτσι εξηγείται γιατί τα τρομοκρατικά χτυπήματα δεν είχαν ΚΑΜΙΑ απολύτως σχέση με το κοινό αίσθημα για απόδοση δικαιοσύνης. Οι περισσότερες δολοφονίες αφορούσαν ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά και όχι πραγματικά διεφθαρμένους καπιταλιστές που ευθύνονταν για τη δυστυχία της λαϊκής τάξης.
Έτσι εξηγείται πολύ εύκολα επίσης γιατί σε μία τόσο μικρή χώρα η αστυνομία ποτέ δεν «ακούμπησε» πραγματικά τις πάνοπλες και πάμπλουτες τρομοκρατικές οργανώσεις για ολόκληρες δεκαετίες και όλες οι συλλήψεις αφορούσαν συνήθως «τρομοκράτες», νεαρής ηλικίας, με χαμηλό δείκτη μόρφωσης και νοημοσύνης και μηδενική επιχειρησιακή ικανότητα.  Κι αυτές οι ειδήσεις για τη σύνδεση 17 ΝΟΕ με τη CIA και τηMOSSAD ,  αποσιωπήθηκαν και δεν πήραν διαστάσεις γιατί δεν βόλευαν το σύστημα.


Ομοίως δεν προβλήθηκε καθόλου η σχέση του δολοφόνου της Τουλούζης με τις Μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ και της Γαλλίας. Υποχρεωθήκαμε να γνωρίζουμε ότι επρόκειτο για στέλεχος της Αλ Κάιντα αποκλειστικά που αυθόρμητα απέκτησε ολόκληρο οπλοστάσιο και αποφάσισε να επιτεθεί σε αθώους ανθρώπους αντί στους πραγματικούς ενόχους. Για άλλη μία φορά δηλαδή βλέπουμε την αναντιστοιχία του χτυπήματος με το κοινό αίσθημα περί δικαιοσύνης . Ακόμα και οι μουσουλμάνοι έμειναν εμβρόντητοι από τις άσκοπες αυτές δολοφονίες που μόνο σκοπό είχαν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα ώστε οι Σιωνιστές να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας με έξοδα του Γαλλικού κράτους. Χρειαζόταν δηλαδή μία ΚΑΛΗ αφορμή για να αναγκάσουν τους Γάλλους να επωμισθούν έξοδα που μπορεί να αφορούν ακόμα και την συμμετοχή των Γάλλων στρατιωτών στην υπεράσπιση του Ισραήλ από το ΙΡΑΝ. Ο νεκρός της Τουλούζης δεν θα μας πει ποτέ ποιος του προμήθευσε τα όπλα , ποιος τον πλήρωσε να πραγματοποιήσει αυτό το προβοκατόρικο χτύπημα και ποιος του υποσχέθηκε ότι δεν θα συλληφθεί για ότι κάνει.


Αντιθέτως για τους δήθεν «αντιστασιακούς» Anonymous … γίνονται συνεχείς αναφορές και πολύωρα αφιερώματα στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ του συστήματος μέσα από τα οποία δημιουργούν στον κόσμο μία ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΗ αντίληψη για τη συγκεκριμένη ομάδας χάκερ.
Προκειμένου οι Anonymous να «φυτευθούν» στη συνείδησή μας ως «αντιστασιακοί» και δήθεν ενάντια στο σύστημα,  το ίδιο το σύστημα φρόντισε σε παγκόσμιο επίπεδο να διαφημίσει τα δήθεν χτυπήματά τους σε διάσημες ιστοσελίδες όπως της CIA κλπ . Και βέβαια δεν προκάλεσαν καμία απολύτως ζημία απλά δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση λόγω φόρτου στο διαδίκτυο που η ίδια προβολή της «δράσης» ενέτεινε. Όμως το σύστημα ήταν υπερβολικά γενναιόδωρο στο να τους διαφημίσει.
Κι αφού μας «έπεισαν», με το μυαλό τους πάντα (!),  ότι πρόκειται για νέους που «αντιστέκονται» και χτυπούν το σύστημα και όχι για πράκτορες,  ήρθε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι να μας δείξει ότι οι «δίκαιοι» ANONYMOUS πρωτοστάτησαν στις δήθεν «αυθόρμητες» επαναστάσεις στην Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τώρα στη Συρία!  «Επαναστάσεις» που όλοι ξέρουν ΠΟΙΟΙ τις χρηματοδότησαν και τι ήθελαν να πετύχουν μέσα από τους εμφυλίους που προκάλεσαν με προβοκάτσιες και δολοφονίες αμάχων από ξένους πράκτορες και που τα ΜΜΕ τις απέδιδαν στους καθεστωτικούς.
Ο συνειρμός που ήθελαν να προκαλέσουν στους άσχετους τηλεθεατές ήταν πολύ συγκεκριμένος:   Οι «αποτελεσματικοί» , «αγανακτισμένοι» , “δίκαιοι» , «αυθόρμητοι» και «ηρωικοί» ANONYMOUS  που επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της CIA … (άρα μην πάει το μυαλό σας ότι είναι πράκτορες υπηρεσιών! (γελάστε τώρα!) ) … συντάχθηκαν με τους «δίκαιους» αγώνες των «αυθόρμητων εξεγερμένων» των Αραβικών χωρών που εντελώς ξαφνικά σταμάτησαν να μισούν τα γεράκια του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ και ικέτευαν τους Σιωνιστές  να βομβαρδίσουν τους «κακούς» ηγέτες όπως ο Καντάφι ,ο Ασάντ κλπ.

Όταν οι Έλληνες Χάκερ κατέβαζαν εκατοντάδες σελίδες στα Σκόπια και έβαζαν στη θέση τους την Ελληνική Σημαία… τότε δεν ακούγαμε τίποτα από τα ΜΜΕ των νταβατζήδων. Και όταν συνέλαβαν κάποιους ως χάκερ για επίθεση στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης …δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως οι ίδιοι είχαν κάνει αυτό το «χτύπημα» ή έγινε από το σύστημα προκειμένου να βρεθεί μια καλή αφορμή για να συλληφθούν και να σταματήσουν να ενοχλούν με τον ειλικρινή τους πατριωτισμό τις γειτονικές χώρες-προτεκτοράτα των Σιωνιστών. Άλλωστε προκειμένου να εκφοβισθούν διάφοροι έλληνες blogger , το σύστημα δεν δίστασε να κατασκευάσει πλαστά στοιχεία που θα επέτρεπαν την παραβίαση οικογενειακού ασύλου και την εισβολή στα σπίτια των ενοχλητικών δημοσιογράφων.
Όπως και με την περίπτωση του Indymedia που χρηματοδοτούσαν σιωνιστές χρηματιστές , έτσι και με τους ANONYMOUS και τους «αυθόρμητους εξεγερμένους» που επίσης χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τραπεζική Μαφία … παρατηρούμε ότι ξεκινούν από  διαφορετικές αφετηρίες αλλά τελικά καταλήγουν να εξυπηρετούν το ίδιο ακριβώς σχέδιο και φυσικά ΟΥΔΕΠΟΤΕ πλήττουν τα συμφέροντα των Σιωνιστών ,αντίθετα τα εξυπηρετούν προς όλες τις κατευθύνσεις.
«Επαναστάσεις» , «εξεγέρσεις» …δήθεν αυθόρμητες κι ασύνδετες σε όλον τον πλανήτη και τελικά … ολοένα περισσότερες χώρες γίνονται με το ζόρι μέλη του ΝΑΤΟ και φιλοξενούν ξένες στρατιωτικές βάσεις, ολοέναεξαφανίζονται οι ΚΡΑΤΙΚΕΣ Κεντρικές Τράπεζες και τη θέση τους παίρνουν με τη βία , ιδιωτικές που τελούν υπό τη διοίκηση της BIS και ολοένα μεγάλες κρατικές εταιρίες άντλησης πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων περνούν με το ζόρι στα χέρια ελάχιστων πολυεθνικών πίσω από τις οποίες βρίσκονται Τεράστια Τραπεζικά Ιδρύματα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού.

http://mideastsolidarity.files.wordpress.com/2009/01/gazaunschool.jpg?w=500 
Παντού επιτέθηκαν οι ANONYMOUS αλλά όχι στο Ισραήλ. Παντού «ήρθε» η Αραβική Άνοιξη σε μουσουλμανικά κράτη  … αλλά στην πολύπαθη Γάζα που βομβαρδίζονται σχολεία και καίγονται ζωντανά μικρά παιδιά … δεν ακούστηκε ούτε ένα σύνθημα. Ούτε φυσικά το ΝΑΤΟ σκέφθηκε ποτέ να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους της Γάζας όπως τους «καταπιεσμένους» Λίβυους και Σύριους.Ούτε ο Σαρκοζί βομβάρδισε το Ισραήλ όπως έκανε στη Λιβύη , ούτε έστειλαν τους μισθοφόρους της Λεγεώνας των Ξένων να υπερασπιστούν τους άμαχους Παλαιστίνιους.  
Ξαφνικά το Indymedia κάνει λόγο για το ΝΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΑΛΙΑΣΜΟΥ για να μετριάσει τις αντιδράσεις των αναρχικών στις ξεκάθαρα ιμπεριαλιστικές τακτικές των τοκογλύφων που χρηματοδοτούν τοIndymedia. Ο Ιμπεριαλισμός δεν είναι πλέον και τόσο κακός όσο οι τυχόν αντισημίτες .Αυτό είναι το μήνυμα προς τους ανεγκέφαλους αναρχικούς:«Μην ασχολείστε με την Τρόικα, μην ασχολείστε με τον Παπαδήμο, μην ασχολείστε με τους χουντικούς νόμους που περνάνε στα κρυφά …αλλά ασχοληθείτε με όσους κρατούν μία Ελληνική Σημαία.» Αυτοί είναι εχθροί του Indymedia, της αναρχίας, των ΙΩΝ και των πρακτόρων των ξένων υπηρεσιών.  Αυτές είναι οι εντολές του συστήματος φυσικά.

http://4.bp.blogspot.com/_ssvDZeFufj0/SWdtYp1ozZI/AAAAAAAAEAc/TpgPKYcIhEc/s400/%CE%9A%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CE%B9+%CE%AD%CE%BE%CF%89+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7+%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7.jpg 
Δεν μπορεί να πιστεύεις ότι η Ελλάδα σου ανήκει την ίδια στιγμή που οι προδότες στην κυβέρνηση την χαρίζουν ή την ξεπουλάνε στα ξένα αφεντικά τους για να κρατηθούν στην εξουσία.  Αλίμονο σε αναρχικό που θα γράψει σύνθημα με σπρέι σε εβραϊκή ΣΥΝΑΓΩΓΗ !
Μπορεί να βανδαλίσει , να κλέψει και να κατουρήσει σε Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά δεν πρέπει να περάσει ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΕΞΩ από μία ΣΥΝΑΓΩΓΗ. Γιατί άραγε αυτή η διάκριση σε δύο θρησκείες που έχουν τις ίδιες ρίζες αλλά πολύ διαφορετική ισχύ σε ότι αφορά τις Τράπεζες , τα ΜΜΕ και τις πολυεθνικές;;; 

http://img.secondemain.fr/f/normal/88610054-c-postale-allemagne-frankfurt-maison-rothschild.jpgΚατά μία τρομερή σύμπτωση …ΟΥΤΕ Ο ΧΙΤΛΕΡ ,ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ,  ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ τόλμησαν ποτέ έστω να προφέρουν το επίθετο των Rothschild ή να ασχοληθούν με τις δεκάδες Κεντρικές Τράπεζες που ελέγχουν οι ίδιοι Τραπεζίτες εδώ και 2 αιώνες. Γιατί άραγε ο Χίτλερ βρέθηκε να πολεμάει ακόμα και στη Σαχάρα και έξω από τη Μόσχα αλλά δεν διανοήθηκε ποτέ να επιτεθεί σε ιδιοκτησίες των Rothschild  στην Ελβετία ή στη Γερμανία αφού είχαν την έδρα τους στη Φρανκφούρτη ;  Ο Σιωνισμός και το Ισραήλ ήταν εφευρέσεις των Rothschild αλλά ο Χίτλερ έκανε σαν να μην γνώριζε τίποτα για αυτούς που είχαν υπό το έλεγχό τους τις οικονομίες των πιο ισχυρών κρατών του κόσμου. Φαίνεται να επικέντρωσε την κακία του σε ανήμπορους και φτωχούς Πολωνοεβραίους και Ρώσους αντί στους πανίσχυρους εφευρέτες του Σιωνισμού. Ενώ στο City του Λονδίνου χτυπούσε η καρδιά των μεγαλύτερων Τραπεζών του κόσμου … οι βομβαρδισμοί του Χίτλερ δεν φαίνεται να πλήγωσαν ή να αναστάτωσαν ιδιαίτερα τους παγκόσμιους τοκογλύφους. Αυτοί απεναντίας φαίνεται ότι πλούτισαν και ισχυροποιήθηκαν από τη δράση του διαβολικού Χίτλερ.

Μέχρι και ο «ειρηνοποιός» ΟΗΕ… σε οικόπεδο δωρεά των «φιλανθρώπων» Rockefeller χτίσθηκε και μερικά χρόνια μετά διέταζε το ΝΑΤΟ να εισβάλει και να βομβαρδίζει χώρες, να ανατρέπει κυβερνήσεις, να χαράσσει νέα σύνορα και να δημιουργεί νέα έθνη εκ του μηδενός. Όταν σε κάποια χώρα χωρίς πετρέλαια όπως η Ρουάντα σφάχτηκαν  εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι σε διάστημα λίγων ημερών … ο ΟΗΕ δεν θεώρησε ότι υπήρχε λόγος να αναμιχθεί και να προστατεύσει τους άοπλους. Ούτε φωτοβολίδα δεν έπεσε στη Ρουάντα από μέρους των «ειρηνευτικών» δυνάμεων, ενώ στο ΙΡΑΚ με εντολή του ΟΗΕ  βομβάρδιζαν επί μήνες όλοι οι στρατοί του κόσμου.
Και στην Ελλάδα … πέρσι μόλις ακούστηκε το επίθετο των Rothschild στην Ελληνική Βουλή και πέρσι μόλις μάθαμε ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι ιδιωτική και μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ (!)  να ξέρουμε ΠΟΙΟΙ είναι οι μέτοχοί της που αποφασίζουν για εμάς. Νόμο που διατήρησαν και προστάτευσαν ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο. 

Κατά έναν περίεργο τρόπο σε όλους τους «αυθόρμητους» επαναστάτες  δεν κάνει εντύπωση ότι όλα τα ΜΜΕόλο το Hollywood και όλο τοΠαγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα τυγχάνει να ελέγχεται από τους χειρότερους ρατσιστές και οπαδούς του Σιωνισμού. Ούτε κανένας τους πρόσεξε ότι 13 στους 14 από τους «εφευρέτες» της Ατομικής Βόμβας που έπεσε στους άμαχους κατοίκους της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι … επίσης τυγχάνει να είναι ρατσιστές Σιωνιστές.  
Επομένως … ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες αυτές οι πολυδιαφημισμένες «αυθόρμητες» οργανώσεις δήθεν αντισυστημικών … δεν είναι παρά ακόμα μία έξυπνη και έγκαιρη κίνηση του συστήματος ώστε να ελέγχει τις «επαναστάσεις» ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ  ακόμα σκεφτούμε να τις πραγματοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα γνωρίζει ,παρακολουθεί και καθοδηγεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους για αντισυστημική δράση δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης , ενώ ταυτόχρονα οι μάζες εφησυχάζουν στον καναπέ πιστεύοντας ότι εκεί έξω …υπάρχουν αρκετοί και ικανοί που χτυπούν τους κακούς και το σύστημα. Άλλωστε Hollywood και θρησκείες έχουν πείσει τον κόσμο ότι οι κακοί πάντα χάνουν και πάνε φυλακή ή συναντούν τη θεία νέμεση ενώ οι καλοί κερδίζουν πάντα ή στη χειρότερη περίπτωση αν χάσουν θα είναι αυτοί που θα πάνε στον παράδεισο. Και φυσικά συμβαίνει πάντα το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη στρεβλή αντίληψη … οι μάζες ποτίζονται με ισχυρές δόσεις ελπίδας ώστε να παραμείνουν αδρανείς,  υπνωτίζονται με το συναίσθημα της νίκης που τους υπόσχονται ότι θα έρθει , έτσι κι αλλιώς (!), χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με αυτά που νομίζουν ότι γίνονται.
Για αυτό και ΠΡΙΝ καν οργανωθούν οι αντιστεκόμενοι πολίτες … τα ΜΜΕ τους βάφτισαν μ’ ένα ήπιο , χαλαρό και χωρίς πολλή οργή επίθετο … (βλέπε «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ»)  ενώ πρόθυμα οι νταβατζήδες της ενημέρωσης έσπευσαν να μας ενημερώσουν και ποιοι θα είναι οι ηγέτες του κινήματος (!) … παρουσιάζοντας  ανθρώπους ενός κόμματος εξουσίας ως εκπροσώπους (!) των «Αγανακτισμένων»  στους οποίους απλόχερα έδωσαν και δημόσιο βήμα για να μας καθοδηγούν , εννοείται προς την κατεύθυνση που βολεύει το σύστημα.

Προσοχή λοιπόν στις διάσημες «επαναστατικές» οργανώσεις διότι είναι εφευρέσεις του συστήματος που δίνουν πλήρη αναφορά για τα μέλη τους και τους εν δυνάμει χάκερ ή αναρχικούς ή ρατσιστές… στις ξένες υπηρεσίες που τις δημιούργησαν.
Εν δυνάμει μπαχαλάκηδες κι αναρχικοί έχουν μπει ήδη σε μαύρες λίστες που το Indymedia δίνει σε ξένες υπηρεσίες. Όταν το σύστημα απαιτήσει  «αριστερόστροφη» εκτροπή και μπάχαλο  ,κατά τη θητεία μίας «δεξιάς» διακυβέρνησης, τότε έρχονται εντολές για δράση, με το απαραίτητο ιδεολογικό περιτύλιγμα .  Και για κάθε έγκλημα … είναι παιχνιδάκι να γράψει κανείς ένα εξυπνακίστικο» κείμενο που θα δικαιολογεί την πυρπόληση μίας ανεπιθύμητης Ελληνικής επιχείρησης ή απλά την εξέγερση κατά της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Πάντως ο Σιωνισμός, η παντοδύναμη , μυστικοπαθής λέσχη Bilderberg , οι μεγαλοτραπεζίτες και οι κερδοσκόποι δεν βρίσκονται ποτέ στο κάδρο των αναρχικών. Μόνο κάτι μικρομάγαζα στην Πατησίων εκφράζουν το «ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ» προς εξολόθρευση!

http://1.bp.blogspot.com/-CGqpJHu6CE8/TwITlINhIUI/AAAAAAAAYJY/yAJZ-4ZsDFA/s1600/protoselido_14-1-2010.jpg 
Αν η δράση κάποιου «επαναστατικού» στοιχείου δεν υπακούει στις άνωθεν εντολές του αναρχικού χώρου τότε τα στοιχεία του και αποδείξεις για παράνομη δράση βρίσκονται ξαφνικά στα χέρια της δικαιοσύνης και ο «ανυπάκουος» αναρχικός μπλέκει με το νόμο . Του φορτώνονται έτσι όλες οι αμαρτίες που θέλουν να ξεφορτωθούν οι πραγματικοί ένοχοι και εντολείς του. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε και στην άλλη ιδεολογική άκρη  όπου εφόσον το σύστημα απαιτήσει «ρατσιστικό» χτύπημα δίνονται εντολές ναχτυπηθούν μουσουλμανικοί ή εβραϊκοί στόχοι ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα που βολεύει τη συγκεκριμένη στιγμή.
Πληρωμένοι πράκτορες ή άμυαλοι κι ανυποψίαστοι νεαροί που λειτουργούν ως μαριονέτες του συστήματος διατηρούνται σε ετοιμότητα μέσω συνεχούς και στοχευμένης προπαγάνδας ώστε ανά πάσα στιγμή να μας διοχετεύσουν την απαραίτητη δόση τρόμου αναλόγως την περίσταση και να προκαλέσουν το κατάλληλο πολιτικό κόστος ώστε σιγά-σιγά το εκλογικό σώμα να αρχίσει να γέρνει στο άλλο κόμμα εξουσίας.
Ανεξαρτήτου κόμματος στην κυβέρνηση … το σύστημα προχωράει την ατζέντα του χωρίς καθυστέρηση. Από τον Β’ΠΠ σταθερά ιδιωτικοποιείται δημόσια περιουσία, σταθερά αυξάνονται τα μέτρα αστυνόμευσης και παρακολούθησης, σταθερά ανεβαίνει το Δημόσιο Χρέος και λεηλατούνται οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις, σταθερά αυξάνονται οι φόροι και η διαφθορά και σταθερά όλα τα κόμματα παραδίδουν εξουσίες που πηγάζουν από τον λαό σε άγνωστες , ξένες και επικίνδυνες επιτροπές της Ε.Ε ή άλλων Παγκόσμιων κι Ανεξέλεγκτων Οργανισμών που διορίζονται από άγνωστα κέντρα και όχι από εμάς. Αόρατα χέρια τοποθετούν στην εξουσία συγκεκριμένους ανθρώπους , με συγκεκριμένη καταγωγή , συγκεκριμένη μόρφωση και συγκεκριμένες διασυνδέσεις. Το σύστημα προετοιμάζει από μωρά τους ηγέτες του αύριο, τους μορφώνει σε ειδικά σχολεία, τους σπουδάζει και μας τους παρουσιάζει ως σωτήρες.  
Ότι παίζει στα μεγάλα ΜΜΕ … δεν παίζει ποτέ για το καλό μας. Πολιτικοί και Δημοσιογράφοι αδειάζουν τον κρατικό κορβανά κάθε φορά που εμείς οι υπόλοιποι τον γεμίζουμε με αίμα και ιδρώτα. Εμείς που πληρώνουμε και αυτοί που πληρώνονται και πλουτίζουν… είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα . Πολιτικοί και Δημοσιογράφοι έχουν ΚΟΙΝΑ συμφέροντα που είναι αντίθετα με τα δικά μας.
Εμείς παράγουμε δύσκολα …αυτοί θησαυρίζουν εύκολα. Εμείς μόνο δίνουμε …αυτοί μόνο παίρνουν . Κι αυτό ίσχυε πάντα. Απλά στην εποχή μας καθημερινά γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να απαλλαχθούμε από την τυραννία τους και την απάνθρωπη και αρρωστημένη απληστία τους για πλούτη και εξουσία με κάθε κόστος.
Ας σταματήσουμε να ελπίζουμε σε πεφωτισμένους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες κι ας αναλάβουμε μόνοι μας να καθοδηγήσουμε τον εαυτό μας στην ελευθερία. Αυτός που δεν προσπαθεί να ελευθερωθεί μόνος τους και ψάχνει έναν «ηγέτη» για να του δείξει το δρόμο για την ελευθερία … είναι χαμένος από χέρι. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν της γνώσης και της αντίληψης της όψης και της κόψης του εχθρού μας. Αν η ανθρωπότητα υποφέρει εδώ και χιλιετίες από τη βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση αρρωστημένων ηγετών είναι γιατί αυτοί φρόντισαν οι μάζες να παραμείνουν αμόρφωτες και στο σκοτάδι αγνοώντας όχι μόνο την όψη του εχθρού τους αλλά ακόμα και το όνομά του.
Από τη στιγμή που οι εχθροί μας αποκτήσουν όνομα και πρόσωπο τότε όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα.
katohika.gr
Και το πιο απλό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί για τους Anonymous είναι το εξής: Αφού τόσο εύκολα μπορούν να χακάρουν τόσες κυβερνητικές ιστοσελίδες και, πάνω απ' όλα, την CIA, γιατί δεν μπαίνουν στον κόπο να λ.χ. να διαγράψουν τα χρέη τόσων κρατών που χρωστάνε ή απλούστερα να διαγράψουν χρέη νοικοκυριών σε τράπεζες (για να μην πούμε να μοιράσουν τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων ανά τον κόσμο στους φτωχούς και τους άστεγους...) Εκεί δυσκολεύονται; Ή, δεν το σκέφτηκαν;

"Εις το επανιδείν" κυρία Δραγώνα και Φραγκουδάκη! Αντιδράσεις εκπαιδευτικών σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Ε;


Τον μπελά τους βρήκαν χθες (5/4/2012) οι κυρίες Θάλεια Δραγώνα και Άννα Φραγκουδάκη από εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη , όπου πήγαν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για την «εκπαίδευση των μουσουλμανο παίδων» της Θράκης (μια διαφορετική ερμηνεία του προγράμματος είναι η Τουρκοποίηση των Πομάκων και των Ρομά της Θράκης).
Μάλιστα αν και η παρουσίαση προέτρεπε σε «διάλογο»
(ονομάζεται "εκδήλωση διαπολιτισμικού διαλόγου"), δείτε την σχετική αφίσα και πρόσκληση:..
η συζήτηση που ακολούθησε άρχισε να εκνευρίζει τους διοργανωτές που απαγόρευσαν τον άμεσο διάλογο και έσπευσαν να επικαλεστούν την έλλειψη χρόνου για «να τελειώνουν»!
Όταν μάλιστα τους ζητήθηκε να τοποθετηθούν σχετικά με τις δύο αναπάντητες ερωτήσεις που έγιναν στη Βουλή σχετικά με τα κονδύλια (δεκάδες εκατομμύρια ευρώ) του "προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων" που έχουν δαπανηθεί κατά το δοκούν ΕΞΟΡΓΙΣΤΗΚΑΝ και είπαν ότι δεν επιτρέπουν κανένα σχόλιο ή υπονοούμενο για τα οικονομικά! (δείτε την αντίδραση του κυρίου που κουνάει απειλητικά το δάκτυλο στο σημείο αυτό)
Τον λόγο έλαβε αρχικά μια καθηγήτρια που ρώτησε αν στο πρόγραμμα των κυριών Δραγώνα και Φραγκουδάκη εφαρμόζεται η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει ότι "το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί την εθνική (Ελληνική) συνείδηση":

Ακολούθως το λόγο έλαβε εκπαιδευτικός που δίδαξε στα Πομακοχώρια και κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία:
  • Ότι οι Πομάκοι μαθητές έχουν ως μητρική γλώσσα τα Πομακικά, και όταν έρχονται στο μειονοτικό σχολείο (Δημοτικό) ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ από την πρώτη στιγμή να ακούνε τον δάσκαλο να τους μιλάει σε μια άγνωστη σε αυτούς γλώσσα, την τουρκική.
  • Ότι παρά το 15ετές πρόγραμμα και τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί, όπως διαπίστωσε ο ίδιος η ελληνομάθεια των Πομάκων έχει ελάχιστα βελτιωθεί
  • Ζήτησε να του επιβεβαιώσουν ότι ακόμη και το μοναδικό βιβλίο που περιείχε τις μόλις 2(δύο) Πομακικές λέξεις ΑΛΛΑΞΕ (σε σύνολο 40 βιβλίων που εξέδωσαν οι κυρίες Δραγώνα-Φραγκουδάκη που δεν περιείχαν το παραμικρό για τους Πομάκους), και ακόμη και οι δύο αυτές λέξεις την επόμενη χρονιά τροποποιήθηκαν ή εξαλείφθηκαν (δείτε σχετικά εδώ).
  • Ρώτησε γιατί περιορίζονται στο να μαθαίνουν σε χριστιανούς δασκάλους της Θράκης τα Τουρκικά ως μέσο επικοινωνίας με τους μαθητές και δεν τους μαθαίνουν αντίστοιχα Πομακικά ή Ρομά. Πως θα αισθανθεί ο Πομάκος μαθητής ακούγοντάς τον χριστιανό δάσκαλο να του μιλάει στα τουρκικά προσβάλλοντας έτσι την ιδιαίτερη πολιτιστική Πομακική του ταυτότητα και βίαια ταυτίζοντάς την με την Τουρκική; Επίσης τις ρώτησε γιατί δεν συνεργάζονται με Πομακικούς συλλόγους για να εκδώσουν αντίστοιχα βιβλία και αναγνωστικά στα Πομακικά:Τον λόγο ακολούθως πήρε μια δασκάλα που είπε ότι και στο σχολείο της που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη έχει αρκετούς μαθητές, που χρειάζονται επίσης στήριξη και για τους οποίους –σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους- δεν έχουν γίνει ούτε προγράμματα ούτε έχουν δαπανηθεί ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια.
Εκνευρισμένη κάποια στιγμή η κυρία Φραγκουδάκη αφού κατηγόρησε επανειλημμένα τους «πατριώτες» για κάθε κακό που συμβαίνει στη Θράκη και στην Ιστορία, «αναρωτήθηκε» γιατί πέρα από κάποιους Πομάκους που αυτοπροσδιορίζονται ως Πομάκοι, γιατί οι υπόλοιποι φοβούνται να αυτοπροσδιοριστούν για να εισπράξει από το ακροατήριο την απάντηση ότι είναι τέτοιος ο φασισμός, οι απειλές και οι αντιδημοκρατικές τακτικές του Τουρκικού Προξενείου που θυροκολλεί έξω από τζαμιά τα ονόματα των Πομάκων που τολμούν να συμμετέχουν στους Πομακικούς Συλλόγους.
Μια άλλη εκπαιδευτικός ρώτησε κατά πόσο είναι σκόπιμο να χαιρόμαστε για την μεγάλη εισαγωγή μουσουλμάνων στα Πανεπιστήμια (μέσω ποσόστωσης) αν το επίπεδό τους είναι τόσο χαμηλό που δεν θα μπορούν στη συνέχεια να αντεπεξέλθουν και συχνά εγκαταλείπουν τις Πανεπιστημιακές σπουδές τους. Άραγεαφού κάνει τόση καλή δουλειά το πρόγραμμα των κυρίων Δραγώνα και Φραγκουδάκη σε τι εξυπηρετεί η «ποσόστωση» για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και γιατί αποτυγχάνουν στην συνέχεια και εγκαταλείπουν το Πανεπιστήμιο;!!

Ευχαριστούμε το Ιστολόγιο στο οποίο διαβάσαμε για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και έτσι μπορέσαμε να σας μεταφέρουμε τι ειπώθηκε. Συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν,
όσο για τις κυρίες Δραγώνα και Φραγκουδάκη: ...
Εις το επανιδείν!!
Αν και μετά το σημερινό, δεν βλέπουμε να ξαναέρχεστε σύντομα στη Θεσσαλονίκη!

Σχετικά με το πρόγραμμα των κυρίων Δραγώνα και Φραγκουδάκη δείτε σχετικά:
Δείτε και την 2η ερώτηση στη Βουλή για το θέμα και τις "μη απαντήσεις" για το κόστος του προγράμματος και για τα πολυδάπανα ταξίδια στην Αμερική και στον Καναδά :

Πάνε να πνίξουν τις εκλογές με αίμα- Υπονοούμενα Παπαδήμου για αναβολή τους

Eπικίνδυνα παιχνίδια με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας παίζει πλέον η κυβέρνηση Παπαδήμου καθώς διαπιστώνουν ότι όχι απλά θα συντριβούν οι μνημονιακές δυνάμεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά την επομένη των εκλογών το περίφημο Μνημόνιο, όπως έχουμε...
σημειώσει και στο παρελθόν θα αξίζει λιγότερο από την αξία του χαρτιού επάνω στο οποίο έχει γραφτεί, έτσι και αποτυπωθεί η βούληση των πολιτών όπως δείχνουν όλες οι μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις.

Χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την πραγματική αιτία για την οποία τον έκαναν πρωθυπουργό (με εκείνη την θεατρική παράσταση-«αγανακτισμένη» αποχώρηση του Γιώργου Καρατζαφέρη προέδρου του ΛΑΟΣ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο), ο τραπεζίτης Λουκάς Παπαδήμος, δήλωσε σήμερα από την Κύπρο ότι «το έργο της κυβέρνησης θα ολοκληρωθεί με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος που θα έχει γίνει έως τις 20 Απριλίου».

Που σημαίνει ότι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν στις 6 Μαΐου, αφού η Βουλή δεν μπορεί να κλείσει την Τρίτη για εκλογές! Αυτό που λέει ο Παπαδήμος είναι ότι…

η ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή η αποφυγή της κρατικοποίησης των τραπεζών τις οποίες θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί πριν τη διάλυση αυτής της Βουλής!

Μέχρι τώρα λέγανε ότι το αργότερο έως την Μεγάλη Τρίτη ή Μεγάλη Τετάρτη, με τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ολοκληρωνόταν το συγκεκριμένο θέμα.

Πέρα από το γεγονός ότι εμφανίζεται οι τραπεζίτες να καθορίζουν ακόμα και το πότε θα γίνουν εκλογές (το αστείο είναι ότι φοβούνται … στρατιωτικό κίνημα για να μην καταλυθεί η «δημοκρατία». Η «δημοκρατία των τραπεζιτών»), πλέον ο Λ.Παπαδήμος προσωπικά παίζει με την φωτιά. Είναι γνωστό ότι δεν θέλει να γίνουν εκλογές, ούτε αυτός ούτε οι δυνάμεις που τον έφεραν και τον στηρίζουν (και δεν αναφερόμαστε στους εντός της Ελλάδας “διαχειριστές” του)…

Για τους ηγέτες των κομμάτων που τον στηρίζουν, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά και ΛΑΟΣ μέχρι πρότινος, δεν το συζητάμε, αυτοί θα κριθούν στην κάλπη. Αλλά ο Λ.Παπαδήμος μη νομίζει ότι είναι στο απυρόβλητο. Aναβολή των εκλογών μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα μπορούσε να πυροδοτήσει λαϊκή έκρηξη και να χυθεί άφθονο αίμα που πραγματικά θα τον πνίξει.

Ήδη το αίμα του 77χρονου συνταξιούχου Δημήτρη Χριστούλα έχει λερώσει το καλοσιδερωμένο κοστούμι του τραπεζίτη.

Όχι ότι τους (τον) απασχολεί αν χυθεί αίμα της «πλέμπας» των συνταξιούχων ή των ανέργων, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και ένα θέμα υστεροφημίας.

Ο 77χρονος αυτόχειρας καλούσε πρακτικά τον ελληνικό λαό και ειδικά τους νέους “να πάρουν τα όπλα και να διώξουν την κυβέρνηση Τσολάκογλου”. Το μήνυμα να είναι βέβαιοι ότι έχει περάσει σε μεγάλες μάζες πολιτών και πλέον έστω και μία μέρα αναβολής των εκλογών μπορεί να προκαλέσει αιματοκύλισμα.

Όπου οι αστυνομικοί των 700 ευρώ θα συγκρούονται μέχρις εσχάτων με τους ανέργους ή τους συνταξιούχους των 500 ευρώ. Και όποιος επιβιώσει…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

http://anti-ntp.blogspot.com/2012/04/blog-post_4555.html

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ (εκπομπή 22)


ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εκπομπή εικοστή δεύτερη, με παρουσιαστή τον αρχαιολόγο, ιστορικό και εκδότη του περιοδικού ΙΧΩΡ, Ευάγγελο Μπεξή.
Σημερινό θέμα:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Καλεσμένοι:
Γιώργος Τσαγκρινός, φυσικός, διευθυντής Περιοδικού ΙΧΩΡ

Θεόδωρος Βαρίκος, δικαστικός ανταποκροιτής, δημοσιογράφος

Παντελής Κοντογιάννης, αρχισυντάκτης Περιοδικού ΙΧΩΡ, συγγραφέας

Κώστας Γεωργίου, οικονομολόγος, συγγραφέας
Συντονιστές εκπομπής:
Γιώργος Καρποδίνης, ερευνητής μη σκοπίμως καλά εξηγημένων φαινομένων
Γεώργιος κλήμης, ιστορικός πανεπ. Manchester, πολιτισμολόγος, συγγραφέας
Παναγιώτης Καλατζής, αντιπρόεδρος της επιτροπής υγιεινής και ασφαλείας του υπουργείου πολιτισμού και νυχτοφύλακας

Η εκπομπή είναι μαγνητογραφημένη από το διαδίκτυο 5/4/2012
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters