Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Η μασονία θέλει τα "κεφάλια" των Ελλήνων bloggers - Τρέμουν οι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ BLOGS!!!

Το τέλος της ανωνυμίας των bloggers που είχε βάλει το 2009 ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Σανιδάς και επικύρωσε εν συνεχεία ο σημερινός εισαγγελέας Ιωάννης Τέντες επαναλαμβάνει σήμερα με νέα γνωμοδότησή του ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αθανάσιος Κατσιρώδης. Ο κ. Κατσιρώδης επανέρχεται στο θέμα αυτό ύστερα από νέο ερώτημα του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Ειδικότερα, το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπέβαλε στην Ανώτατη Εισαγγελία το ερώτημα εάν ισχύουν οι δύο γνωμοδοτήσεις (9 και 12/2009) των κ.κ. Σανιδά και Τέντε μετά την επικύρωση της οδηγίας 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το νόμο 3917/2011 για την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας και τη χορήγηση δεδομένων επικοινωνιών στις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι εάν μετά το Ν. 3917/2011 «οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υποχρεούται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου».
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σανιδάς στη γνωμοδότησή του (9/2009) ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι τα blogs στο Ιnternet δεν καταλαμβάνονται από το συνταγματικό απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος. Ούτε όμως για την άρση του απορρήτου πρέπει να έχει προηγηθεί άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου (ΑΔΑΕ) ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ανέφερε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του κ. Σανιδά, αίρεται το απόρρητο των στοιχείων όσων μέσα από τα blogs αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα ή φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ή διαπράττουν εν γένει εγκλήματα.
Επίσης, ο κ. Σανιδάς ανέφερε ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει την επικοινωνία μέσω Ιnternet, αλλά ούτε και τα άλλα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, όπως είναι ονοματεπώνυμο συνδρομητή, αριθμοί τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσεως κ.λπ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Σανιδά, οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές αρχές και πολύ περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια και τα δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω του Ιnternet (όπως είναι ο ΟΤΕ και οι άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας) τα «ηλεκτρονικά ίχνη» μιας εγκληματικής πράξεως, όπως είναι η ημέρα-χρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το «ηλεκτρονικό ίχνος». Μάλιστα, οι εταιρείες υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία χωρίς να προηγείται άδεια της ΑΔΑΕ, σύμφωνα πάντα με τον κ. Σανιδά.
Εξάλλου, ο κ. Σανιδάς σημείωνε ακόμη ότι η ΑΔΑΕ και οποιαδήποτε άλλη Ανεξάρτητη Αρχή «ούτε νομιμοποιείται ούτε δικαιούται να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, το εάν η περί άρσεως ή μη του απορρήτου απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης είναι σύννομη ή όχι». Μόνα αρμόδια να το κρίνουν αυτό είναι τα ίδια τα όργανα της Δικαιοσύνης, κατέληγε η πρώτη αυτή γνωμοδότηση του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ακολούθησε στη συνέχεια η υπ’ αριθμ. 12/2009 γνωμοδότηση του κ. Τέντε ο οποίος επανέλαβε τις θέσεις του προκατόχου του κ. Σανιδά, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΑΔΑΕ.
Αναλυτικότερα, ο κ. Τέντες υπογράμμιζε μεταξύ των άλλων ότι για την επικοινωνία μέσω Internet «δεν συντρέχει δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου» στις περιπτώσεις που αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα.
Ακόμη, ο κ. Τέντες ανέφερε στη γνωμοδότησή του ότι «οι περιπτώσεις στις οποίες οι ανακριτικές αρχές για την εντόπιση του δράστη εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων, κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως ή κυρίας ανακρίσεως, κατόπιν εγκλήσεως κατά κανόνα του παθόντος, δέκτη των εν λόγω κλήσεων κ.λπ., ζητούν την ανακοίνωση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στοιχείων σχετικών με την ταυτότητα ή τη θέση της συνδέσεως ή του χρήστη, εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου της διατάξεως του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Συντάγματος».
Και συνέχιζε στη γνωμοδότησή του ο κ. Τέντες ότι «οι ανακριτικές αρχές, ανταποκρινόμενες στο προστατευτικό καθήκον του Κράτους, εκδηλούμενο ως θετική υποχρέωση αυτού προς διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής ασκήσεως των δικαιωμάτων του ατόμου, κατ’ άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, και ενεργούσες σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για παροχή έννομης προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος) και τιμωρήσεως των εγκλημάτων (άρθρα 96 1 παράγραφος και 87 παράγραφος 1 του Συντάγματος) μπορούν, στο πλαίσιο του δικαιώματός τους να συγκεντρώνουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τη βεβαίωση του εγκλήματος, να ζητούν τα προαναφερόμενα στοιχεία, χωρίς την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου του εκτελεστικού της διατάξεως του άρθρου 19 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Συντάγματος Ν. 2225/1994, αφού δεν πρόκειται για απόρρητο».
Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση του κ. Σανιδά είχε προκαλέσει, τότε, την αντίδραση της ΑΔΑΕ (η οποία απέστειλε και ερώτημα στον Τέντε), όπως και την αντίδραση του τότε προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Χρ. Γεραρή.
Τώρα, όπως αναφέρει στην υπ’ αριθμ. 9/2011 γνωμοδότησή του ο κ. Κατσιρώδης, οι δύο γνωμοδοτήσεις του κ. Σανιδά και του κ. Τέντε καταλήγουν συμπερασματικά ότι «οι αρμόδιες δικαστικές αρχές (εισαγγελικές, προανακριτικές, ανακριτικές κ.τ.λ.) μπορούν να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να τους γνωρίσουν τα στοιχεία εντοπισμού των προσώπων που τελούν διάφορα εγκλήματα (εκβίαση, δυσφήμηση, απειλή, εξύβριση κ.τ.λ.) με κακόβουλες κλήσεις ή μηνύματα ή μέσω Διαδικτύου, χωρίς να τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία άρσεως του απορρήτου».
Παράλληλα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει ότι ο νομοθέτης με τις ρυθμίσεις του Ν. 3917/2011 δεν θέλησε να εισαγάγει νέο περιοριστικό καθεστώς για τη χορήγηση «των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας».
Εξάλλου, υπογραμμίζει ο κ. Κατσιρώδης, οι γνωμοδοτήσεις του 2009 «δεν αφορούν αιτήματα οποιωνδήποτε ''αρμόδιων αρχών'' αλλά αιτήματα ανακριτικών αρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για παροχή έννομης προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος) και τιμώρηση των εγκλημάτων (άρθρα 96 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 1 του Συντάγματος), τα οποία (αιτήματα) αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες δεν πρόκειται για απόρρητο κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Συντάγματος»

newpost
 
http://greeknation.blogspot.com/2011/05/bloggers-blogs.html

Τι πρόκειται να συμβεί μέχρι το 2012 .

Πως συνδεόνται τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας με το 2012 και τους Illuminati.
 
 
Γιατί η Ελλάδα δεν(;) θα κηρύξει στάση πληρωμών


Ποτέ μην κάνεις σήμερα ό,τι μπορείς να αναβάλεις για αύριο... Πολλοί στις αγορές και τα ΜΜΕ κατηγορούν την Ε.Ε. ότι ακριβώς αυτό κάνει αφήνοντας εκτεθειμένη την Ελλάδα, ένα χρόνο αφότου έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης που έλαβε οικονομική στήριξη. Οι αγορές έχουν συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει ποτέ να αποπληρώσει το χρέος των 327 δισ. ευρώ, το οποίο ήδη αντιστοιχεί σχεδόν στο 150% του ΑΕΠ της.
Οι αγορές προεξοφλούν αναδιάρθρωση χρέους σε περίπου ένα χρόνο, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις από Αθήνα, Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη. Το κόστος ασφάλισης ελληνικών ομολόγων έναντι πτώχευσης (CDS) έχει εκτιναχθεί και οι αποδόσεις των διετών ομολόγων έφθασαν την περασμένη εβδομάδα το ιλιγγιώδες 27%, τριπλάσιο από τα αντίστοιχα ουκρανικά και νιγηριανά.
Αξίζει, ωστόσο, τον κόπο να εξετάσουμε τέσσερις βάσιμους οικονομικούς λόγους –και έναν πιο αβάσιμο πολιτικό– για την αναβολή μιας ίσως αναπόφευκτης διαγραφής, έστω κι αν αυτό σημαίνει να δοθούν στην Αθήνα επιπλέον δάνεια των 110 δισ. ευρώ που έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια στάση πληρωμών γιατί δεν έχει πρωτογενές πλεόνασμα και η οικονομία της βρίσκεται ακόμα σε βαθιά ύφεση. Δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της χωρίς πιστώσεις, από τις οποίες θα είναι αποκομμένη για χρόνια.
Δεύτερον, άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η ΕΚΤ, χρειάζονται χρόνο για να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και να μειώσουν την έκθεσή τους πριν αναλάβουν απώλειες από ελληνικά ομόλογα που κατέχουν.
Τρίτος λόγος καθυστέρησης και αναζήτησης εναλλακτικής λύσης στην αναδιάρθρωση είναι η ζημία στη φήμη ολόκληρης της Ευρωζώνης. Είτε η ελληνική αναδιάρθρωση ονομασθεί «ανασχεδιασμός» είτε «εκούσια ανταλλαγή ομολόγων», θα θεωρηθεί ευρέως ως στάση πληρωμών. Αυτό αυτομάτως θα θέσει όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης στη γραμμή του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της περιφέρειας, που εφάρμοσε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές περικοπές για να μείνει εκτός κινδύνου.
Τέταρτος λόγος είναι πως αν η Ελλάδα κηρύξει στάση πληρωμών, οι διεθνείς επενδυτές θα χάσουν το πλεονέκτημα που τους παρέχει το πρόγραμμα λιτότητας Ε.Ε.-ΔΝΤ επί των ελληνικών δημοσιονομικών και οικονομικών αλλαγών. Παρά το έλλειμμα εσόδων που προκάλεσαν η συρρίκνωση της οικονομίας και η χρόνια φοροδιαφυγή, η Αθήνα πέτυχε μια γιγάντια δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 7% κατά το πρώτο έτος του προγράμματος.
Όσο για τον πολιτικό λόγο; Για τους πολιτικούς, η καλύτερη στιγμή να πουν στους ψηφοφόρους τους ότι κάποια από τα δισεκατομμύρια που δάνεισαν στην Ελλάδα δεν θα επιστραφούν ποτέ είναι πάντα μετά τις εκλογές. Γερμανία και Γαλλία είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές. Η Γαλλία έχει προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2012, ενώ οι επόμενες γενικές εκλογές στη Γερμανία είναι τον Σεπτέμβριο του 2013. Ακριβώς, δηλαδή, τότε που θα ισχύσει ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης, με τους ιδιώτες επενδυτές πιθανόν να συμμετέχουν. Εξ ου και οι Γερμανοί ηγέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι η όποια αναδιάρθρωση πριν από τα τέλη του 2013 αποκλείεται...
Πηγή

http://kostasxan.blogspot.com/2011/05/blog-post_31.html

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ !!!

 Δεν πέρασε ούτε μια ημέρα απο την γνωστοποίηση του αφοπλισμού της Ελληνικής Εθνοφυλακής στην περιοχή της Μακεδονίας και ήδη το γεγονός σχολιάζεται σε Εθνικιστικά Αλβανικά μπλόγκ που παρακολουθούμε εδώ και αρκετές ώρες .

Οι Αλβανοί εκφράζουν την πεποίηθηση ότι τώρα είναι η ώρα για να μας "δείξουν" Το τι θα μας δείξουν ακριβώς δεν διευκρινίζεται αλλά επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τρωτοί σε ανορθόδοξο πόλεμο απο την ACTOSH ή τον UCC ή όποιον άλλο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα . Ο χρόνος μας αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένος μιας και προσπαθούμε να μάθουμε ότι μπορούμε απο τα Εθνικιστικά Αλβανικά Φόρα καθώς και απο τον Τουρκικό τύπο .ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ . ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ "ΑΛΛΟ" ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ..... ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ , ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ , ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥΣ . ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ .ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΠΟΛΛΟΙ
 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΔΕΗ ΟΤΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ (ΚΑΛΟ) ΜΑΣ.ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΠΟΤΕ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΩΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ.ΠΟΥΛΑΣ ΚΑΤΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ.....
ΠΟΥΛΑΣ ΕΝΑ ΟΧΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗ ΔΕΗ ΘΑ ΤΟ ΠΑΕΙ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙ.ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.....ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ...ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ...ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ.... ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.. ΛΕΦΤΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ.ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΔΕΙΞΕ Η ΙΣΛΑΝΔΙΑ..... ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΓΟΥΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.ΗΡΘΕ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ Η κ.ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΞΕΡΕΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΤΙ.ΠΟΣΟ ΓΛΥΚΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ Ε? Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ....ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ........

WWW.THIVA-HELLAS.BLOGSPOT.COM
http://ksipnistere.blogspot.com/2011/05/blog-post_3495.html

Παράξενη δραστηριότητα στο ηφαίστειο SACURAJIMA!Βίντεο

Παράξενη δραστηριότητα στο ηφαίστειο SACURAJIMA.
To video δείχνει κάποια αντικείμενα-φώτα στον κρατήρα του ηφαιστείου!
Κάτω από το video έχουμε ένα link που δείχνει Live εικόνες από το ηφαίστειο.
Κανείς δεν ξέρει τι είναι και ερευνάτε από ειδικούς.To link που δείχνει live το ΗφαίστειοΆλλο ένα παράξενο video από το ηφαίστειο: 


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/05/sacurajima.html 
http://katohika.blogspot.com/2011/05/sacurajima.html  

Φοιτητές από την Ευρώπη ερευνούν για τα χρόνια της Κατοχής στην Ελλάδα

Φοιτητές από την Ευρώπη ερευνούν για τα χρόνια της Κατοχής στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ελληνικό παρακλάδι της έρευνας ''Ignoring the past is condemning the future'' (Αγνοώντας το παρελθόν, καταδικάζεις το μέλλον), η οποία ασχολείται με τα θύματα του ναζισμού στα Βαλκάνια και γίνεται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, ΠΓΔΜ,, Ρουμανία και Βουλγαρία». Στην Ελλάδα, το....
πρόγραμμα υλοποιεί η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων».
Η 25χρονη πολωνέζα πολιτική επιστήμονας Μποζένα Νόβακ, που κάνει διδακτορικό στην Ελλάδα, είναι επικεφαλής όσων εργάζονται για αυτό σε εθελοντική βάση, όπως άλλωστε εθελόντρια είναι και η ίδια. Λέει η ίδια: "«Ήδη έχουμε κάνει δεκάδες συνεντεύξεις από επιζώντες και τους συγγενείς τους. Συγκεντρώνουμε μαρτυρίες προφορικές και γραπτές. Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ειδική έκδοση που αναμένεται να δοθεί δωρεάν στα σχολεία της πόλης».

http://www.katoci.com/

1.500.000 ευρώ μόνο για ξένους ανέργους

Η «ΣυνΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι έργο που αφορά την εργασιακή αποκατάσταση μεταναστών, αποσκοπώντας τελικά στην τοποθέτηση 30 εξ αυτών σε κάποια δουλειά. Προσοχή, μόνο μεταναστών και όχι Ελλήνων, αφού ρητά από το πρόγραμμα αποκλείει προκαταβολικά οποιονδήποτε Έλληνα άνεργο θέλει να βρεί δουλειά. Επειδή ακριβώς, το έργο αυτό αποκλείει τους Έλληνες ανέργους, το θέμα ελέγχθηκε κοινοβουλευτικά προκειμένου να διευκρινιστεί γιατί μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης αλλά και για να δημοσιευτούν οι χρηματοδοτήσεις των εμπλεκόμενων ΜΚΟ στην υπόθεση αυτή.

Απαντώντας ο υφυπουργός Περιφ. Ανάπτυξης κ. Ρήγας στην ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από τον βουλευτή Α’ Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ Θάνο Πλεύρη αποκάλυψε πως για τους ανέργους μετανάστες το Ελληνικό κράτος θα πληρώσει 750000 Ευρώ ενώ θα συνεισφέρει άλλα τόσα και ο λεγόμενος «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου». Σύνολο 1.5 Εκατομμύριο Ευρώ για εύρεση 30 θέσεων εργασίας σε μετανάστες! Την ίδια στιγμή, που οι Έλληνες φορολουγούμενοι πιέζονται συνεχώς περισσότερο, προκειμένου να “βγεί” το πρόγραμμα του μνημονίου.
Και ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον κ. Ρήγα συνεχίζει να χρηματοδοτεί κανονικά το πρόγραμμα (δηλαδή τις θέσεις εργασίας των μεταναστών), οι «αφελείς» Ευρωπαίοι σταμάτησαν τις πληρωμές λόγω παρατυπιών στην γενικότερη διαχείριση του προγράμματος αυτού από την χώρα μας που περιλαμβάνει και δεκάδες άλλα έργα. Καταλαβαίνετε το τι περίπου έχει συμβεί με όλες αυτές τις ΜΚΟ, που αναλαμβάνουν την “υλοποίηση” των διαφόρων projects. Έτσι ο κ. Ρήγας πρόσφατα αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση άρσης αναστολής πληρωμών που θα εξεταστεί από τους Ευρωπαίους για το 2011. Αλλά πως μπορούμε να πείσουμε τους ξένους για την σοβαρότητα μας όταν πετάμε από το παράθυρο εκατομμύρια για προγράμματα που δεν αφορούν καν τους Έλληνες πολίτες παρά μόνο τους «δικούς μας»;
Δεν μας προκαλεί καθόλου έκπληξη πάντως ότι σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκονται διάφορες ΜΚΟ. Οι οποίες αδιαφορούν για τον Έλληνα, αλλά χρηματοδοτούνται για να “βολέψουν” τους αλλοδαπούς. Οι θετικές διακρίσεις σιγά σιγά εισβάλλουν από ότι φαίνεται και στην χώρα μας, υπό την μορφή “ευρωπαϊκών προγραμμάτων”.

ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ....

Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τα όσα γράφονται παρακάτω. Δεν είμαι ειδικός στην εξόρυξη πετρελαίου. Ούτε γνωρίζω πως γίνονται αυτές οι δουλειές.

Ομως, κάποιος μας λέει ψέμματα. Είτε ο πρωθυπουργός, είτε όλοι οι επιστήμονες εδαφοτεχνικοί του ΙΓΜΕ και των Ελληνικών πανεπιστημίων. Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν ζητά τη δίωξη όλων αυτών (δεν είναι δυνατόν αυτός να ζητά από τον Ελληνικό λαό να κάνει τέτοιες θυσίες και να βγαίνει ο καθένας να λέει ότι η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου) απαντά στο ερώτημα ποιος είναι ο ψεύτης.

Διαβάστε λοιπόν και κρίνετε μόνοι σας...


Γράφει η Δρ. Ευαγγελία Ε. Γκόλια

Συνασπισμός επτά σκανδιναβικών χωρών πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση πριν υπογράψει το μνημόνιο με την Τρόικα, χρηματική ενίσχυση 250 δισ. ευρώ σε βάθος 5 ετών με δόσεις, με αντιπαροχή να τους δοθεί η έγκριση έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση έγινε από τον οργανισμό Scandec Org που είναι μία εμπορική - οικονομική - πολιτική ένωση των επτά σκανδιναβικών χωρών Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας.

Ο Scandec Org πρότεινε δωρεάν μελέτη έρευνα εξόρυξη και εμπορία των κοιτασμάτων με αναλογία κέρδους 80% προς 20% (το 20% στην Ελλάδα, το 80% στον διεθνή οργανισμό), προκειμένου να αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου το ποσό των 250 δισ. ευρώ που θα έδινε στην Ελλάδα.

Παράλληλα δεσμευόταν για μεταφορά κάλυψη του 90% των εργασιακών δραστηριοτήτων του μόνο από Έλληνες εργαζόμενους και οποιαδήποτε συμφωνία ναυπήγησης του ορυκτού πλούτου που θα βρίσκονταν να γίνεται αποκλειστικά από την Ελλάδα.

Η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στο έγγραφο αυτό του οργανισμού, ενώ λίγο καιρό μετά ο οργανισμός των σκανδιναβικών κρατών έλαβε ειδοποίηση από μια κοινοπραξία ΗΠΑ και Ισραήλ ότι έχουν αναλάβει αυτοί το συγκεκριμένο θέμα.

Τον Ιούνιο του 2010 το Γαλλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Ερευνών δημοσιοποίησε διεθνώς μια έρευνα - μελέτη του, που αφορά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Γαύδο. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η μελέτη αυτή ανέφερε ότι υπάρχει πλούσιο κοίτασμα μεθανίου καθαρού κατά 99%, δηλαδή δεν χρειάζεται καν επεξεργασία, τονίζοντας ότι το πολύτιμο μεθάνιο ρέει ελεύθερο στη θάλασσα, όπου και χάνεται, εδώ και εκατομμύρια χρόνια και όσοι περνάνε από τα συγκεκριμένα σημεία το βλέπουν και με γυμνό οφθαλμό.

Τον Ιούλιο του 2010 το Γαλλικό Ινστιτούτο ζήτησε και πάλι άδεια από την ελληνική κυβέρνηση για θαλάσσιες έρευνες για πιθανή εξόρυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή νότια της Πελοποννήσου.

Και πάλι όμως η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρνητική τοποθετώντας μάλιστα τις τρεις περιοχές ενδιαφέροντος (Απούλεια Λεκάνη, Λεκάνη Ηροδότου και Λεκάνη Σύρτης) σε γκρίζες ζώνες από μόνη της, βάζοντας όμως έτσι ουσιαστικά χωρίς λόγο στο παιχνίδι εκμετάλλευσης κοιτασμάτων Τούρκους και Λίβυους!
Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι Τούρκοι, Λίβυοι, και Ισραηλινοί κλέβουν φυσικό αέριο από την Ελλάδα, στην οποία ανήκουν μεγάλα κομμάτια των κοιτασμάτων στις Λεκάνες Απούλειας, Ηροδότου και Σύρτης.

Η αναφορά της νορβηγικής εταιρείας TGF-MoR, που κάνει σεισμικές έρευνες για ανεύρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου μιλάει για κοίτασμα 6 δισ. βαρελιών φυσικού αερίου μόνο στην Κρήτη, όσο δηλαδή τρεις φορές της Αλάσκας και μισή φοράς του συνόλου της Σιβηρίας.

Παράλληλα η ίδια εταιρεία μετά από έρευνες που έχει κάνει στο Ιόνιο μιλάει για ύπαρξη 900.000 βαρελιών φυσικού αερίου ετησίως στην περιοχή της Κεφαλονιάς, 1.200.000 βαρελιών ανοικτά του Κατάκολου, 800.000 βαρέλια στη Ζάκυνθο και περίπου 2.500.000 βαρέλια στους Οθωνούς.

Οι αποκαλύψεις αυτές, γνωστές σε ευρωπαϊκές τράπεζες και πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής δίνουν το προφίλ μιας Ελλάδας, που θα μπορούσε με τον ορυκτό της πλούτο να είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης.


Δρ. Ευαγγελία Ε. Γκόλια
Χημικός, Γεωπόνος
ΜΔΕ στη Διασφάλιση Ποιότητας
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ρύπανση Εδαφών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΦΠ&ΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τηλ. 242109 3290, email: egol@uth.gr
 
http://thalamofilakas.blogspot.com/2011/05/blog-post_9831.html

ΑΠΟΨΗ : ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΜΕ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ "ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ' ΠΟΥ ....ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ !


Αυτή τη στιγμή που διαβάζετε τις τελευταίες αναρτήσεις μας , εκπέμπει (σκανάρετε τις συχνότητες της nova και περιστασιακά μεταξύ 02-09 στα VHF) αλβανικός παράνομος τηλεοπτικός σταθμός στην Αθήνα απ'όπου δίνονται "οδηγίες" στους "Αλβανούς της Ελλάδας" για το πως θα προστατέψουν τη ζωή τις "περιουσίες" τους (τα έσοδα από πρέζα,πουτάνες και όπλα θα εννοεί) τα συμφέροντα και το ζωτικό χώρο του ..... αλβανικού έθνους !
Οι Αλβανοί καλούνται , επίσης , να οργανώσουν "ομάδες προστασίας" του αλβανικού πληθυσμού της Αθήνας και κυρίως της νότιας Αλβανίας !
Καλούνται σε επιφυλακή για την προστασία ευαίσθητων χώρων όπως σχολεία όπου φοιτούν αλβανοί μαθητές. Από τα φτωχά αλβανικά μας , δεν καταφέραμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός.... Δυστυχώς πολύ σύντομα όπως φαίνεται , θα μάθουμε... 
Η εθνική μας που(ΣΤΑΡ)α , υπό τα χειροκροτήματα του βοοειδούς κοινού του , σπεκουλάρει πάνω στα πρόβατα της πλατείας "συντάγματος" και τα ωθεί να"δράσουν" ....αποτελεσματικά ;;!!
Έλληνες ,
οπλιστείτε με θάρρος
κρατήστε επαφή με φίλους και συγγενείς και μένετε ενημερωμένοι .....
Ανάρτηση Από τον  Μαύρο Πρόβατο στο ΑΝΤΙ-"Αντιπροσώπευση"
 
http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/05/blog-post_3627.html

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ομάδα «αγανακτισμένων» κατευθύνθηκε να μπεί ΜΕΣΑ στη Βουλή. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πλαϊνή είσοδο.

Ομάδα «αγανακτισμένων» κατευθύνθηκε προς τη Βουλή

Ομάδα περίπου 200 διαδηλωτών ξέφυγε από το πλήθος επί της Αμαλίας και κατευθύνθηκε προς την πλαϊνή είσοδο της Βουλής επί της Βασ. Σοφίας φωνάζοντας συνθήματα κατά των πολιτικών.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου. Για το λόγο αυτό οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύονται συνεχώς.
 
 


http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/05/blog-post_7973.html#more

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΚΟΒΟΥΝ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ;


Αγαπητοί  φίλοι,
Κάτι παράξενο διαπίστωσα την Παρασκευή και θέλω να με βοηθήσετε και σεις.
Πήγα σήμερα το πρωί στο Πειραιά στην Τράπεζα Πειραιώς και έκανα ανάληψη 250€ από το ταμείο.
Τα χρήματα ήταν κολλαριστά, δηλαδή καινούργια. Καθόλου παράξενο.Κατόπιν πήγα στη Γλυφάδα και επειδή χρειάστηκα 100€ ακόμη έκανα ανάληψη από το ΑΤΜ της Εμπορικής.
Τα χρήματα και εδώ ήταν κολλαριστά. Δεν ξέρω γιατί αλλά κοίταξα τους αριθμούς των χαρτονομισμάτων.
Διαπίστωσα ότι όλα είχαν αριθμό Χ590….. έως Χ593…. και ήταν μάλιστα συνεχόμενης αρίθμησης τόσο τα πέντε 50άρικα όσο και τα άλλα δύο 50άρικα.
Ανέβηκα στα Βριλήσσια και πήγα στην Εμπορική τράπεζα και έκανα ανάληψη 300€. Διαπίστωσα και πάλι το ίδιο, δηλαδή συνεχόμενη αρίθμηση
των χαρτονομισμάτων και πάλι με Χ593…….
Τι να τα κάνω τα χρήματα, λέω να πάω να πληρώσω το εταιρικό μου τηλέφωνο στην WIND Βριλησσίων.
Πληρώνω και ρωτώ τον ταμεία αν έχει κολλαριστά  50άρικα στο ταμείο του. Με κοιτά παράξενα και καχύποπτα. Τα κοιτά και μου απαντά καταφατικά.
Τους  ζητώ να δει αν τα Νο των χαρτονομισμάτων αρχίζουν από Χ59….   Μου απαντά και πάλι καταφατικά. Πανικοβάλετε μήπως είναι πλαστά. Τον καθησυχάζω και φεύγω.
Πάω στο MULTIRAMA Βριλησσίων και αγοράζω χαρτί εκτύπωσης.
Ρωτώ και πάλι την ταμεία και διαπιστώνω τα ίδια, δηλαδή χαρτονομίσματα κολλαρισμένα των 50€, της ίδιας σειράς δηλαδή από Χ59…..
Γελάω και πάω στην ALPHA BANK Βριλησσίων και κάνω ανάληψη από το ΑΤΜ 200€.
Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τι διαπίστωσα. Και πάλι τα ίδια
Πάω στην   ALPHA BANK της Νέας Πεντέλης και κάνω και κει ανάληψη 100€. Και πάλι κολλαρισμένα με αρίθμηση από Χ59… και συνεχόμενα νούμερα.
Για να μην κρατώ πάνω μου πολλά χρήματα πηγαίνω στο σπίτι μου και παίρνω το λογαριασμό της ΔΕΗ και του ΟΤΕ
και πάω σε κατάστημα  εμπορικό με υπηρεσίες ΕΛΤΑ, στην Νέα Πεντέλη.
Πληρώνω το λογαριασμό και ενημερώνω τον ιδιοκτήτη και φίλο μου, για την μέχρι τώρα έρευνά μου.
Ανοίγει το χρηματοκιβώτιό του, κοιτάμε όλα τα χαρτονομίσματα και έκπληκτοι βλέπουμε ότι στα 100 χαρτονομίσματα των 50€
τα 89 ήταν χαρτονομίσματα που ξεκινούσαν από Χ59….
Είναι 13:45.
Παίρνω τηλέφωνο τον κ. Γιώργο ….. Διευθυντή καταστήματος Τραπέζης. Του ζητώ την άποψή του.
Μου απαντά ότι αυτό που του αναφέρω είναι αδύνατον
Με ενημερώνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αντικαθιστά τα κατεστραμμένα χαρτονομίσματα με νέα.
Μπορεί να παραδώσει στα κεντρικά κάποιας Τράπεζας νέα χαρτονομίσματα.
Αλλά είναι αδύνατον να τροφοδοτηθεί όλη η αγορά ταυτόχρονα με νέα χαρτονομίσματα  και μάλιστα της ίδιας σειράς.
Του λέω να δει τι έχει και αυτός στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζάς του. Γελάει και μου λέει να τον πάρω τη Δευτέρα και κλείνει ευγενικά το τηλέφωνο.
Ένιωσα ηλίθιος.
Παίρνω τηλέφωνο φίλο μου κατασκευαστή, τον ρωτώ αν έχει πάνω του 50άρικα. Με ρωτάει αν θα κερδίσει κάτι. Γελάει.
Όταν όμως κοιτά το πορτοφόλι του γελώ εγώ.

Είναι διαβολική σύμπτωση ή κόβουν νέα χαρτονομίσματα?
Πριν βγάλουμε όμως συμπεράσματα σας ζητώ να με βοηθήσετε σε αυτή τη μικρή έρευνα.
Δείτε και σεις το πορτοφόλι σας, το ταμείο στη δουλειά σας
Αν και σεις έχετε 50άρικα κολλαρισμένα με αρίθμηση που ξεκινά από Χ59 απαντήστε μου σε αυτό το e-mail
και να μου αναφέρετε αν τα πήρατε από Τράπεζα και από ποιο υποκατάστημα.

Την επιστολή αυτή την έστειλα την Παρασκευή το βράδυ
σε μια κλειστή ομάδα και προς έκπληξή μου πείρα πολλές επώνυμες απαντητικές επιστολές.
Σε σχετικά δημοσιεύματα τόσο σε εφημερίδες αλλά και στα  site (in.grNEA κ.α.) αναφέρουν
για ασυνήθιστη μεγάλη ανάληψη από καταθέτες την Παρασκευή  ποσού ύψους 1.500.000€.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση νέα χαρτονομίσματα και μάλιστα ύστερα από
παρατήρηση κάποιου φύλου, ότι μυρίζουν έντομα φρέσκο μελάνι, κάτι που διαπίστωσα και εγώ.


Για τα όποια αποτελέσματα θα σας ενημερώσω.

Γεώργιος Αλαϊάδης
Τηλ επικοινωνίας 210-6138264   693-600000

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/05/blog-post_4179.html

Το καλοκαιράκι ...θα μάθουμε πόσο ελεγχόμενοι είμαστε τελικά!!

 


Το καλοκαιράκι που μας έρχεται έχουν σχεδιαστεί διάφορα σεναριακια απο τα αφεντικά της στάνης μας!! Αν δεν τους βγουν όλες αυτές οι "επαναστάσεις" έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέους νόμους και κανόνες ασφαλείας, να μπορέσουν να φέρουν τη δική τους αλλαγή στα κράτη που επιθυμούν με "σωτήρες" λύκους ντυμένους πρόβατα  ,έχουν δημιουργήσει εναλλακτικα σεναριακια πολέμου! Ο ένας είναι Ελληνοτουρκικός και ο άλλος είναι Αμερικάνοι εναντίων Σαουδικής Αραβίας!! Ξέρω , ξέρω όλα αυτά σας φαίνονται αστεία,από την άλλη και εμένα μου φαίνεται αστείο ένα γκρουπ που μόλις ξεκινάει από την Ελλαδα την ίδια ώρα να το "διαφημίζει" η σελίδα του CNN !!Ξέρω , ξέρω ότι αυτά που γράφω ποιο πολύ κακό θα κάνουν στο ιστολογιο μου πάρα καλό μιας και  αυτά που λέω είναι αντίθετα στην νέα τάση ,....την τάση του πατριωτισμού και του ξυπνήσαμε ! Άλλα το θέμα είναι αν θες να είσαι πραγματικά χρήσιμος και μάλιστα ΠΟΥ Η ΣΕ ΠΟΙΟΝ να είσαι χρήσιμος!! Το καλοκαιράκι που έρχεται θα μάθουμε όλοι πόσο ελεγχόμενοι είμαστε και ελπίζω με τις λιγότερες απώλειες έστω και την τελευταία στιγμή να μπορέσουμε να παρακάμψουμε τους εγωισμούς μας και να κοιτάξουμε τον εχθρό κατάματα ,ξεκινώντας επιτέλους την πραγματική αντίσταση !!

http://katohika.blogspot.com/2011/05/blog-post_5962.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters