Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑ;...

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή  ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Μπορείτε να καταθέσετε αυτό το έγγραφο ή να βασιστείτε σ' αυτό και να συντάξετε το δικό σας που ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας προκειμένου να δείξετε στην Τράπεζά σας ότι ... πρώτον έχετε γνώση της μεθόδευσής τους (για τις περισσότερες Τράπεζες) να λάβουν μέρος στην πρώχευση του Ελληνικού λαού, δεύτερον ότι δεν τους φοβάστε γιατί ο φόβος δεν ταιριάζει σε Έλληνα και τρίτον ότι γνωρίζετε να προστατεύετε νόμιμα τον εαυτό σας από τις πιθανές ατασθαλίες από μέρους τους.
ΥΓ, 14-2-2014: Μετά από παρατηρήσεις σας, έκανα μικρές αλλά σημαντικές διορθώσεις στο κείμενο του εξωδίκου της πρώτης ανάρτησης. Πείτε μου τη γνώμη σας και πάλι αν νομίζετε ότι μπορεί κάτι να βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ.

.
-
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ______________ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ _____________ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  • Με τον νόμο Ν. 3723 της 9-12-2008 (άρθρα 2 - 5) επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή χορηγήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό μορφήν εγγυήσεων στις ιδιωτικές τράπεζες, 23 δις Ευρώ αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων στους πολίτες, κεφαλαίων κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας.
  • Κατόπιν, και με παρόμοιο τρόπο, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 στις ιδιωτικές τράπεζες χορηγήθηκαν ομόλογα αξίας πάνω από €230δις προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική οικονομία ήτοι οι Έλληνες πολίτες. Πιθανόν να έχουν χορηγηθεί περισσότερα κεφάλαια μέχρι σήμερα για τα οποία δεν έχω λάβει γνώση ακόμα και για τα οποία επιφυλάσσομαι να επανέλθω.
  1. Να μου απαντήσετε γραπτώς αν συμμετείχε και πόσα κεφάλαια έχει λάβει η Τράπεζά σας με την ανωτέρω διαδικασία από την Εθνική μας οικονομία από το 2008 και εντεύθεν, αν εξοφλήσατε ή σκοπεύετε να εξοφλήσετε και να φέρετε για ακύρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Υπουργείο Οικονομικών το ποσό από τα δις Ευρώ σε ομόλογα που έχει λάβει η Τράπεζά σας με την ανωτέρω μεθόδευση ή με όποιον άλλον τρόπο,
  1. Να μου χορηγήσετε πιστά αντίγραφα όλων των κινήσεων από την ημερομηνία έγκρισης και έναρξης του δανείου μου καθώς και υπογεγραμμένο από σας αντίγραφο της συνολικής κίνησης του σχετικού λογαριασμού μου που αφορά στο δάνειο,
  1. Μέχρι να μου χορηγήσετε επίσημα τα ανωτέρω έγγραφα-αποδείξεις προκειμένου να ελέγξω τι έχει συμβεί με το δάνειό μου και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης πρώτον για την ληστεία της Εθνικής μας οικονομίας μέσω των ομολόγων/εγγυήσεων/κεφαλαιοποίησης των Τραπεζών και δεύτερον για τα $600δις που δεν εξέτασε ακόμα η Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να ελευθερωθούν η Ελλάδα και οι Έλληνες (άρα και εγώ) από όλα τα χρέη τους προς κάθε δανειστή ή Τράπεζα εντός ή εκτός Ελλάδος, σας δηλώνω ότι είμαι υποχρεωμένος, για να προστατεύσω την ζωή και την επιβίωση την δική μου και της οικογενείας μου, να αναστείλω μονομερώς κάθε πληρωμή προς την Τράπεζά σας και εσείς οφείλετε να αναβάλετε κάθε δικαστική ή άλλη ενέργεια για την είσπραξη πιθανών οφειλομένων από εμένα μέχρι να γίνει λογιστικός έλεγχος και αποδοθεί δικαιοσύνη επί των ανωτέρω.
... ... ... ... ....                                                           ... ... ... ... ... ... ... ...
Του (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο)     κατοίκου  (διεύθυνση, ΤΚ)   με αρ.ταυτ.: ____________    και ΑΦΜ_____________
Είμαι δανειολήπτης από την Τράπεζά σας και σας γνωστοποιώ/δηλώνω τα κάτωθι:
Η εκάστοτε κυβέρνηση εξέδιδε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά τα οποία διεμοίραζε στις ιδιωτικές τράπεζες και αυτές τα κατέθεταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και έλαβαν ισόποσα δάνεια σε μετρητά (€). Οι τράπεζες αντί με την σειρά τους να χορηγήσουν, ως όφειλαν σύμφωνα με τον νόμο, τα ποσά αυτά στον Ελληνικό λαό για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε επιχειρήσεις, παρακράτησαν τα ποσά αυτά κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Έτσι, ενώ αυτά τα κεφάλαια θα εκτίνασσαν την οικονομία και θα έδιναν πρωτοφανή ανάπτυξη στην χώρα, οι τράπεζες με το μεγαλύτερο μέρος τους αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8%, και καρπώθηκαν οι ίδιες την διαφορά επιτοκίου από το 1% περίπου του επιτοκίου της ΕΚΤ μαζί με τα ποσά των ομολόγων/εγγυήσεων.
Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια. Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια προς την ΕΚΤ, να παραλάβουν τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να ακυρωθούν. Για αυτά τα ομόλογα που έλαβε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε καταθέσει αντίστοιχες εξασφαλίσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο (σε κινητά και/ή ακίνητα) ή και να καταβάλει προμήθεια στο Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό μεσολάβησε ως εγγυητής. Υπεύθυνος για την παραλαβή των εξασφαλίσεων (άρα και των προμηθειών) από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08 όριζε, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Καμία εξασφάλιση δεν φαίνεται να ελήφθη από τον κ. Προβόπουλο, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλως θα είχε προβεί σε κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τις τράπεζες που δεν επέστρεψαν τα ομόλογα που έληξαν ήδη. Επομένως και αυτός φέρει την ευθύνη για την ανωτέρω μεθόδευση υπέρ των τραπεζών και εις βάρος του λαού άρα και εμού. Επιπλέον, επέκτειναν την ισχύ των ανωτέρω νόμων χορήγησης ομολόγων προς τις ιδιωτικές τράπεζες μέχρι 31/12/2012, πιθανόν και έως τώρα, προκειμένου να χορηγήσουν και άλλα ποσά στις τράπεζες (για τα οποία επιφυλάχθηκα ανωτέρω).
Η αξία όμως των ιδιωτικών τραπεζών (σε μετοχές) ήταν ήδη υποπολλαπλάσια των εγγυήσεων που χορήγησαν οι κυβερνήσεις με κρατικά ομόλογα τα οποία παραδόθηκαν στις τράπεζες (δηλ. πλέον των 230 δις Ευρώ) και εφόσον ο διοικητής της ΤτΕ δεν εξασφάλισε τα ποσά αυτά μέσω εγγυήσεων τότε στην λήξη τους αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να εξοφληθούν από το κράτος, δηλαδή εμάς τους πολίτες! Πράγματι, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το χρέος της χώρας στις 31/3/2012 ήταν 280,29 δις και στις 30/6/2012 διαμορφώθηκε στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε κατά 23δις - όσο ακριβώς ήταν το ποσό σε ομόλογα του πρώτου τμήματος που χορηγήθηκε επί Καραμανλή στις αρχές του 2009 και έληγαν αρχές του 2012!  Στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην Βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι η αιτία αύξησης του χρέους. Η απάντηση του υπουργείου μέσω του δελτίου αύξησης του χρέους το επιβεβαιώνει.  Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών παρέσχε περισσότερα από 120 δις μέσα στο 2012 για τόκους, χρεολύσια και ενίσχυση των Τραπεζών ενώ ο λαός πτωχεύει και αυτοκτονεί κάτω από εγκληματικά μέτρα λιτότητας.  Είναι πασιφανές ότι οι Τράπεζες που συμμετείχαν καρπώθηκαν τα ποσά των ομολόγων τα οποία όφειλαν να δώσουν στον Ελληνικό λαό, δεν αποπλήρωσαν τα δάνειά τους στην Ε.Κ.Τ. και γι' αυτό, τα ομόλογα που χορηγήθηκαν από την κυβέρνηση για ανάπτυξη, ούτε κατέληξαν στους Έλληνες δικαιούχους ούτε επεστράφησαν ποτέ προκειμένου να ακυρωθούν. Αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που οι Τράπεζες "στέγνωσαν" την αγορά, άρα επέβαλλαν σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες συνθήκες οικονομικά καταστροφικές που με τη σειρά του έφερε μαρασμό της Ελληνικής οικονομίας πράγμα που διαπιστώνουμε σήμερα απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα της φτώχειας, της ανεργίας και των αυτοκτονιών.
Έτσι η κυβέρνηση "αναγκάστηκε" ή να εξοφλήσει τα ομόλογα των τραπεζών ή να τα αντικαταστήσει με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις για τα οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες να τα πληρώσουν αυτοί με νέους φόρους. Προφανώς η Τρόικα αποτελεί μέρος αυτού του σχεδίου απάτης με σκοπό την γενοκτονία μας γιατί δεν δικαιολογείται αλλιώς το ότι δεν έχει αναφερθεί σε τίποτα απολύτως σχετικά με τα τεράστια αυτά κεφάλαια παρόλο που έχει προβεί σε ενδελεχείς ελέγχους για την εξυγίανση της οικονομίας, αλλά επιμένει να ζητά μόνον απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων, ξεπούλημα εθνικού πλούτου μέσω ιδιωτικοποιήσεων και εκποίηση περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής των Ελλήνων πολιτών!
Το χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) συνεχώς αυξάνει ακριβώς επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση βάλθηκε να χορηγεί τεράστια ποσά σε λίγους (όπως οι τράπεζες), αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα ποσά στους δανειστές την επιβάλουν, παράνομα και με πρωτοφανή μεθόδευση, στον Ελληνικό λαό. Με δεδομένο και μόνον την εγκληματική αυτή μέθοδο στραγγαλισμού της ιδιωτικής οικονομίας μέσω των Τραπεζών που συμμετείχαν, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι υπήρχε στόχευση από τραπεζίτες σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ώστε να μειωθούν δραματικά τα εισοδήματα των Ελλήνων, να μην μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να οδηγηθούν στην πτώχευση. Την ευθύνη αυτής της μεθόδευσης φέρουν ακέραια οι κυβερνήσεις με όσους τραπεζίτες συμμετείχαν, ενώ εντελώς παράνομα και καταχρηστικά την μετακυλούν στον Έλληνα πολίτη και δανειολήπτη από τον οποίο ζητούν τώρα αναίσχυντα να κατάσχουν την ιδιωτική του περιουσία αφού πρώτα δέσμευσαν δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων στους δανειστές μέσω των μνημονιακών δανειακών συμβάσεων!
  Επειδή πολλά από τα δάνεια των Ελλήνων έχουν ήδη διοχετευθεί από τις Τράπεζες στην δευτερογενή αγορά ως παράγωγα και έχουν παραδοθεί ήδη σε χέρια τρίτων χωρίς την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των δανειοληπτών,
   Επειδή, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Υπουργός Οικονομικών, οι 300 βουλευτές της Ελληνικής Βουλής και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν μηνυθεί από 29-11-2012 για εσχάτη προδοσία και οι 4 επί κεφαλής επιπλέον για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος από τον κ. Αρτέμη Σώρρα. Ο Α. Σώρρας (Έλλην αυτόχθων κάτοικος Πατρών) κατέθεσε σε λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας (δηλ. του Ελληνικού λαού) σε Τράπεζα του Καναδά αξιόγραφα ιδιοκτησίας του αξίας 600δις δολαρίων ΗΠΑ από τις 28/9/2012 προκειμένου να δανείσει την Ελλάδα με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και χωρίς εξασφαλίσεις για 100 χρόνια προκειμένου να αποπληρωθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται από το μνημόνιο, το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος των Ελλήνων (άρα και του δικού μου) και να απαλλαγεί η χώρα και οι πολίτες από τις δανειακές συμβάσεις της Τρόικας και λοιπών τοκογλύφων. Τα $600δις προβλέπεται να επιστραφούν στον εν λόγω λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά από 100 χρόνια για χρήση των μελλοντικών γενεών Ελλήνωνεπομένως πρόκειται για δωρεά από μέρους του Αρτέμη Σώρρα. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε κάποιος άλλος φορέας δεν έχει καν εξετάσει τα $600δις μέχρι σήμερα ούτε μετά την απόφαση 67650/13 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όπου βεβαιώθηκε ενώπιον εκατοντάδων παρόντων πολιτών η ύπαρξη και η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των $600δις υπέρ της Ελλάδος. Έτσι, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις τουλάχιστον από το 2008 μαζί με ιδιωτικές τράπεζες οργάνωσαν και εξακολουθούν να εκτελούν σχέδιο οικονομικής εξόντωσης του Ελληνικού λαού που ισοδυναμεί με γενοκτονία λόγω του μεγέθους του σχεδίου,
   Επειδή αμφισβητώ το ύψος του χρέους που αναφέρετε εσείς ότι απομένει από την αρχική μου δανειοληψία,
   Επειδή έχουν μεταβληθεί δραματικά προς τα κάτω οι οικονομικές συνθήκες με μεθόδευση των κυβερνήσεων και τραπεζιτών, η εθνική οικονομία έχει καταβαραθρωθεί, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι αξίες των ακινήτων και των εγγυήσεων και επομένως πρέπει να γίνει συνολικός λογιστικός έλεγχος και επαναπροσδιορισμός του αναφερόμενου από εσάς χρέους μου,
   Επειδή εμφανίστηκαν νέες δυνατότητες για χρηματοδότηση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων άτοκα, με χρήματα από τα Ταμεία Εμπιστοσύνης ή Καταπιστεύματος του Ελληνικού Λαού (World Trust Funds) της Παγκόσμιας Τράπεζας χωρίς την μεσολάβηση τοκογλύφων, στα οποία Ταμεία η Ελλάδα διαθέτει τεράστια κεφάλαια τα οποία ήσαν άγνωστα μέχρι πρότινος,
  Για τους λόγους αυτούς και καθότι έχω έννομο συμφέρον, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άτοκων χορηγήσεων δανείων και απονομής δικαιοσύνης επί των ανωτέρω που σας ανέφερα, διαμαρτύρομαι εντόνως προς εσάς, σας δηλώνω και απαιτώ:
Τόπος / ημερομηνία                                O αιτών, δηλών και εξωδίκως διαμαρτυρόμενος
...........................                                                                ..................................


...................................................................................................
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ...
 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_902.html
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters