Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013 Τα αρχαία ελληνικά κύρια ονόματα της φυλής των Αραουκανών της Χιλής

 
Η πρώτη απόπειρα ενασχόλησης με την μελέτη της γλώσσας των Θεών του Ηλίου, των Ίνκα  που πίστευαν και περίμεναν τους λευκούς θεούς τους, που παρασύρθηκαν να δεχθούν τους καταστροφικούς και απολίτιστους ΄΄ εκπολιτιστές ΄΄ τους, τους Ισπανούς του Πιζάρο, ως επιστρέφοντες προγόνους και προπάτορες και θεούς , μας απεκάλυψε ελληνικές ρίζες και δομές στην Αμερικανική Ήπειρο από την πανάρχαια εποχή με διαλεκτικά δωρικά και αιολικά στοιχεία της γλώσσας του.

Αλλά και η προσέγγιση της γλώσσας των Αραουκανών  ενός άλλου λαού της Ν. Αμερικής, αποκαλύπτει μια άλλη , πολλαπλά δημιουργική ελληνική εστία στην Νότια Αμερική, σε χώρα αντίπαλο πόλο της αυτοκρατορίας των Ίνκα , που πολέμησε τους Ισπανούς εισβολείς και θαυμάστηκε  απ αυτούς, αποδεικνύοντας την Σπαρτιατική καταγωγή της.
Και εξυμνήθηκε  στο  σχετικό έπος  Araucania από τους Ισπανούς ποιητές . Αραουκανοί, Μαπούτσε, Βελίτσε. Λέξεις που μοιάζουν εξωτικές, που σε πρώτη θέαση δεν μας ξεδιπλώνουν το θαυμαστό περιεχόμενό τους, ειδικά σε μας τους Έλληνες . Και όμως , αν εντρυφήσουμε στα λεξικά και στις συνήθειες των λαών αυτών, έρχονται στο φως πολλά στοιχεία, που παραπέμπουν σε πολύ οικίες και γνωστές μας εικόνες , έθιμα και στοιχεία . Και πάνω απ όλα, προκαλεί τον μελετητή η ομοιότητα των τοπωνυμίων, των ονομάτων, των γλωσσών γενικότερα. Το δωρικό ιδίωμα, που εντοπίζεται στη βάση των ριζών των λέξεων επιβεβαιώνει τις ιστορικές μαρτυρίες, και μάλιστα όσες προέρχονται από επίσημα μέλη των φυλών αυτών .
Οι γλωσσικές αποδείξεις επικεντρώνονται στην φυσιολογία  και τα σωματικά χαρακτηριστικά των μελών της φυλής, στις συνήθειες, στις θρησκευτικές δοξασίες, στις ιστορικές αναλογίες και μαρτυρίες για την οδό που διανύθηκε μέχρι την άφιξη των πρώτων εποίκων Αραουκανών στη Χιλή, που έχει και αυτή να αποκαλύψει πολλά, για πιθανές ενδιάμεσες αποικίες των Ελλήνων στον Ειρηνικό Ωκεανό  ή ελληνικές εστίες που χρειάζεται να ερευνηθούν **. Και ίσως αποκαλυφθούν ερμηνείες συμπεριφορών ή εθίμων των γενικώς και αδιακρίτως σήμερα αποκαλουμένων  ιθαγενών με ελληνοκεντρική θεώρηση . Σε κάθε περίπτωση αφετηρία αυτής της περιπλάνησης, τόσο γοητευτικής και , ελπίζουμε, πλούσιας σ ενδείξεις και σκέψεις, μπορεί να αποτελέσουν τα καθαρά ελληνικά ή ελληνόμορφα τοπωνύμια ή ονομασίες περιοχών, όπως η πόλη Ούε ( Hue = Gue < Γαία ) το Λάος και η ονομασία των νησιών  Γαλα  πάγος (Λευκός  Βράχος ). Εν προκειμένω  ο περιγραφές των αρχαίων , ως του Στράβωνος και του Πτολεμαίου, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τα ταξίδια των Αρχαίων Ελλήνων στις περιοχές αυτές, που αφ εαυτών  αποδεικνύουν ότι τους ήσαν γνωστές και επιβεβαιώνουν κι αυτές τα διάβα των Ελλήνων, που πολύ πιθανόν κατέληξε από την θαλάσσια αυτή οδό στην Χιλή, όπου εγκαταστάθηκαν και αναπτύχθηκαν οι Αραουκανοί  και που σήμερα ομολογούν και μελετούν τη καταγωγή τους και προβάλουν και αναπτύσσουν την γλώσσα τους και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Αλλά ως τα πλέον σημαντικά όμως αντικείμενα της έρευνας αποδεικνύονται τα ονόματα των Αραουκανών . Και αυτά είναι αμιγώς ελληνικά . Ο κατάλογος ονομάτων που ακολουθεί, αντιστοιχίζει  τα αραουκανικά ονόματα με τα αρχαιοελληνικά  τους αρχέτυπα και αποτελείται από ονόματα προσωπικοτήτων .

Alkaman           =    Αλκαμένης
Allavilu            =     Αλλόφιλος
Alkapan           =     Αλκιφάνης
Andakolo        =      Αντίχορος
Antihuenu       =     Αντίγονος
Antivilu           = Αντίφιλος ( παρατηρούμε την τροπή του φ σε β,
                                         όπως στην Μακεδονική διάλεκτο )
Antipulli         =     Αντίπυλος
Antimanki      =    Αντίμαχος
Antigaki         =     Αντίοχος
Antriti            =     Ανδρίτη ( αμαζόνα, ανδρογυναίκα)
Antilaf            =    Αντίλοχος
Antipan         =    Αντιφάνης
Glauka          =     Γλαύκη ( από το γλαυκός )
Ile                  =    Ύλας,  όνομα γνωστού Αργοναύτη
Kare              =   Χάρις
Kirio              =   Κύριος
TOME            =   ΤΟΜΕΎΣ

Krea             =   Κρέουσα
Krinno          =   Κρίνος ή Κρίνων
Napo  =  Νάπος ( από το νάπη =δάση, κοιλάδα,  Αγ. Νάπα )
Pono            =   Πόνος ( από το πόνος = κόπος, έργον, μάχη )
Tropa           =   Τρόφος  ( από το τροφός )
Karelao        =    Χαρίλαος
Epinapi         =  Επίνεφος  ή Επίναπος ( νάπη = κοιλάδα, δάσος )
KALLOPILLAN         =  ΚΑΛΛΙΦΊΛΩΝ

Kallopan            =   Καλλιφάνης
Kallotane           =   Καλλιθάνης
Kallomalin         =   Καλλίμελος
Kallolanke         =   Καλλιλάμπης   (π       κ )
Kallolalangue    =   Καλλίλογος
Karenaipai         =    Χαρίνιππος
Karellanga         =    Χαρίλαμπος
Kedoman            =   Κηδομένης ( κήδος = μέριμνα, φροντίς )
KALEMANTE          =   ΚΑΛΛΙΜΆΝΤΗΣ

Kelentara            =   Καλλιδωρος
Kaupolikan         =   Γεωπολυγένης
Kanio                  =    Γεννίων ( = γενάρχης )
*Huenchulao      =    (Α)huenchulao = Αγησίλαος
Lientur                =    Λεόντωρ, Λέανδρος
Lemo- Lemo       =    Πτόλεμος ή Πτολεμαίος
Lautaro               =     Λαόδωρος
Lonko                  =    Λόγγος
Nekuleo               =    Νικόλαος ( όνομα Σπαρτιατικό)
Maniqueo             =  Μενοικεύς
Mauropande         =   Μαυροπένθης
Melitaun                =   Μελιταίος
Melivilu                 =    Μελίφιλος
Antupillan             =    Ανθοφίλων
Poepan                  =    Ποοφάνης
Aliman                   =    Αλιμένης
Elikura                    =    Ελίκωρος
Leokano                =     Λεωγένης
Leokato                  =    Λεωκράτης
Leochengo             =   Λεωσθένης
Nakto                      =    Νυκτώ
Gualema                =    Γαιο(πτό)λεμος
Leokan                   =    Λεωγένης
Lemo
κατά την έρευνα των ονομάτων έχουν επισημανθεί οι εξής καταλήξεις σε αντιστοιχία :


 -kan = -γένης,  -man = -μένης,  -vilu = -φίλος,  -katum = -κράτης, -pan = -φάνης,  -an = -άνης,  - huenu = -γονος, -
-puli = -πυλος,  -gav = -γαίος,  -gaki = -οχος, -manki = -μαχος,
  -laf = -λοχος,  -gueo = -κευς,  -ande = -άνθης,  - taro = -δωρος    
- ante = αντης,  -pai = -ίππος,  - polikan = - πολυγένης.

        Στην γλώσσα των Αραουκανών είναι συχνή η αποκοπή ολόκληρων συλλαβών χάριν συντομίας.
Σ. Δωρικός Βούλης  (Dr. Ing.) � Κ. Χατζηγιαννάκης  (Dr. Μηχ.)

ΠΗΓΗ

http://ektos-alektor.blogspot.gr/2013/02/blog-post_7230.html
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters