Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Τι θα συζητηθεί στο EcofinΟ Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, Δευτέρα 14 και  Τρίτη 15 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.


Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Τρέχουσα οικονομική κατάσταση
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (Φεβρουάριος 2011), η οικονομική ανάκαμψη στην Ε.Ε. συνεχίζεται. Μετά από μια δυναμική απόδοση το πρώτο εξάμηνο του 2010, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε το δεύτερο εξάμηνο, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ευρωζώνη. Η επιβράδυνση αυτή ήταν αναμενόμενη και σε ευθυγράμμιση με την ελαφρά εξασθένιση της παγκόσμιας ανάπτυξης και του εμπορίου που επακολούθησαν την απόσυρση των μέτρων στήριξης.

Για το 2011, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται πλέον να ανέλθει στο 1,8% στην Ε.Ε. και στο 1,6% στη Ευρωζώνη, ελαφρά ψηλότερα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις. Οι βελτιωμένες εκτιμήσεις αποδίδονται στις καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία, ενώ η ανάκαμψη αναμένεται να ισορροπήσει περισσότερο προς την εγχώρια ζήτηση. Οι πληθωριστικές προσδοκίες της Ε.Ε., για το 2011, αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, για το 2011, προβλέπεται πληθωρισμός ύψους 2,5% στην Ε.Ε. και 2,2% στην Ευρωζώνη.

Εν μέσω υψηλής ακόμα αβεβαιότητας, οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ε.Ε. στην παρούσα συγκυρία είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι για το 2011. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω πιέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος εντονότερων πληθωριστικών πιέσεων λόγω της τρέχουσας πολιτικής αναταραχής στην Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.


ECOFIN
Νομοθετικές διαβουλεύσεις
1. Νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση:
α. Κανονισμός που τροποποιεί τον Κανονισμό 1466/97 του Συμβουλίου (προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης)
β. Κανονισμός που τροποποιεί τον Κανονισμό 1467/97 του Συμβουλίου (διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης)
γ. Κανονισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή της δημοσιονομικής επιτήρησης στην ευρωζώνη
δ. Κανονισμός για την πρόληψη και διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών
ε. Κανονισμός για την επιβολή μέτρων με σκοπό τη διόρθωση των υπερβολικώνμακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη

Μη νομοθετικές δραστηριότητες
1. Οικονομική διακυβέρνηση (συνέχεια): Οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπισηελάχιστων κανόνων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών

Το Συμβούλιο προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας γενικής προσέγγισης επί των έξι προτάσεων της Ε.Ε. για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνηση, βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για την οικονομική διακυβέρνηση. Η Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσει να διευκολύνει όσο μπορεί τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι νομοθετικέςπροτάσεις να υιοθετηθούν ως τον Ιούνιο 2011.

Η δέσμη προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση αποτελείται από δύο μέρη:
πέντε νομοθετικές προτάσεις και μια μη-νομοθετική (η Οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια), η οποία δεν υπόκειται στη συνήθη νομική διαδικασία, δηλαδή την διαδικασία συναπόφασης Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου, κατόπιν πρότασης της Ε. Ε..

2. Χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής
Το Συμβούλιο θα κληθεί να υιοθετήσει συμπεράσματα που αφορούν τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε συνέχεια της διάσκεψης του Κανκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι Συμφωνίες του Κανκούν προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και την υιοθέτηση ενός παγκόσμιου και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την περίοδο μετά από το 2012. Για την τριετία 2010-2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να παράσχουν για δράσεις άμεσης εκκίνησης το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι οι αναπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευτεί μέχρι το 2020 να κινητοποιήσουν 100 δισ. δολάρια κατ' έτος προς τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από διαφανείς διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικήςαλλαγής.

3. Τρέχουσες εξελίξεις στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Πολωνίας και της Ουγγαρίας με βάση τα τελευταία προγράμματα που παρείχαν αυτές οι χώρες.

Νομοθετικές διαβουλεύσεις
1. Κανονισμός για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεωναν αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου

Στο Συμβούλιο θα γίνει ενημέρωση των Υπουργών επί της πορείας εργασιών σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψήφιση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Στόχος του Κανονισμού, σύμφωνα με σχετική παρουσίαση της Επιτροπής, είναι η δημιουργία εναρμονισμένου πλαισίου για συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση της διαφάνειας των ανοικτών θέσεων, η διασφάλιση της δυνατότητας των αρμοδίων
αρχών να ενεργούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη μείωση του συστημικού κινδύνου και των κινδύνων για που προκύπτουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών από τις ανοικτές πωλήσεις και τις συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, η διασφάλιση του σημαντικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για τον συντονισμό μεταξύ
των εθνικών αρχών και η δυνατότητα λήψης από πλευράς της ίδιας της ΕΑΚAΑ μέτρων στις περιπτώσεις που υφίστανται κίνδυνοι που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και η δράση των κρατών μελών δεν είναι επαρκής.

2. Αλλα θέματα:
α. Παρουσίαση του Επιτρόπου Barnier για την πορεία εργασιών στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων

Ο Επίτροπος Barnier θα παρουσιάσει την πορεία εργασιών στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων, βάσει επιστολής του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ecofin και τα κράτη-μέλη. Στην επιστολή αυτή, ο Barnier κοινοποιεί στα μέλη του Ecofin έκθεση προόδου σχετικά με την πορεία των χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ε.Ε., ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, στις 10-2-2010, και επτά μήνες μετά την υιοθέτηση από την Επιτροπή, στις 2-6-2010, της ανακοίνωσης «Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών για βιώσιμη ανάπτυξη».

Συνολικά, η πορεία των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός είναι η υιοθέτηση όλων των νομοθετικών πράξεων να γίνει το αργότερο ως το τέλος του 2011, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών της Ε. Επιτροπής. Κάποιες από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες αποβλέπουν στην κάλυψη των κενών και ατελειών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ ορισμένες ξεπερνούν το στόχο αυτό και προσπαθούν να διαμορφώσουν το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτές θα μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας τα προσεχή έτη.

β. Αποτελέσματα της Υπουργικής Συνόδου G20 στο Παρίσι (18-19/2/2011)
Η Προεδρία θα ενημερώσει το προσεχές Συμβούλιο Ecofin για τα αποτελέσματα τηςπρόσφατης Υπουργικής Συνόδου G20 στο Παρίσι, στις 18-19 Φεβρουαρίου 2011, όπου οι Υπουργοί Οικονομικών της ομάδας των 20 και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών συναντήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προκλήσεις. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα σε μια περίοδο, όπου η οικονομία βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς στις αναπτυγμένες οικονομίες παρατηρούνται μέτριοι ρυθμοί ανάπτυξης και σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι σε κάποιες αναδυόμενες οικονομίες εμφανίζονται σημάδια υπερθέρμανσης.

Τα βασικότερα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν στην σύνοδο είναι τα εξής:
Παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες
Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
Ασφάλεια των τροφίμων
Μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Πηγή
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters