Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Βασιλειάδης Δημήτριος

Διευκρινίσεις της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την Τράπεζα της Ανατολής
Αθήνα

21/9/2011

Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση, για μια ακόμη φορά, ενός ανύπαρκτου θέματος περί απαιτήσεων «μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής» σε βάρος της Εθνικής, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει τα εξής:Το έτος 1932 υπεγράφη σύμβαση συγχώνευσης δι’ εξαγοράς της Τράπεζας Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η σύμβαση αυτή εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 72186/5-11-1932.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης συγχώνευσης (η οποία είχε εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο τραπεζών), η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στους μετόχους της Τράπεζας Ανατολής ως τίμημα εξαγοράς το ποσό των 200 δραχμών (και όχι σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό, οι 50 δρχ. ήταν το τίμημα εξαγοράς της πελατείας της Τράπεζας της Ανατολής (goodwill) και οι 150 δρχ. ήταν προκαταβολή έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Η ειδική εκκαθάριση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 1936 και το αποτέλεσμά της όχι μόνο δεν κάλυψε τις προκαταβληθείσες 150 δρχ. ανά μετοχή, αλλά άφησε και υψηλόποσο «άνοιγμα» σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, πέραν των αρχικώς καταβληθεισών 200 δρχ. ανά μετοχή, καμία άλλη καταβολή δεν έγινε, ούτε θα γινόταν στο μέλλον προς τους τέως μετόχους Τράπεζας της Ανατολής (άρθρα VI και VIII σύμβασης συγχώνευσης).

Συνακόλουθα, μετά την εξαγορά, όλες οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής ακυρώθηκαν και οι όποιοι νόμιμοι δικαιούχοι τους είχαν πλέον μόνο χρηματική απαίτηση από την ΕΤΕ, να λάβουν το ανωτέρω τίμημα των 200 δρχ. ανά μετοχή. Αυτές οι απαιτήσεις, όπως και κάθε άλλη χρηματική απαίτηση, υπήχθησαν στο καθεστώς του Ν.18/1944 (Νόμος Σβώλου), με τον οποίο ορίστηκε σχέση ανταλλαγής 1 νέας δρχ. για κάθε 50 δισ. προϋφιστάμενες δραχμές και, έτσι, ουσιαστικά εκμηδενίστηκαν. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις εκείνες έχουν παραγραφτεί.

Για όλα τα ανωτέρω (την ακύρωση των εν λόγω τίτλων από έτους 1932 και την εντεύθεν έλλειψη οποιασδήποτε αξίωσης κατά της Τράπεζάς μας) έχει επανειλημμένα ενημερωθεί εγγράφως από την Τράπεζα ο ενδιαφερόμενος κ. Σώρρας και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του. Επίσης, σχετική απάντηση έχει δοθεί σε ερώτημα της ΔΟΥ Πατρών.
ΠΗΓΗ :

https://www.nbg.gr/…/p…/press-releases/trapeza-ths-anatolis…

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 633 ΤΟΥ 2018

Ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ».

Η Εν Αθήναις εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα της Ανατολής Ανώνυμος Εταιρεία" ανακοινώνει ότι, η Έκτακτος Γενική συνέλευση των μετοχών αυτής κατά την συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2017, έλαβε την εξής απόφαση:

«Η Γενική Συνέλευση, όπου παραστάθηκε σε αυτήν άνω του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού της εταιρείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό 165/8-6-1931 και σύμφωνα μετά άρθρα 4α και 29 του ν. 2190/1920, ενέκρινε την απόφαση για την αναβίωσης της εκκαθαρίσεως και απεφασίσθησαν και ψηφίστηκαν ομοφώνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να υπάρχουν ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία αδιάθετα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τα οποία ακόμα ανήκουν στο νομικό πρόσωπο της διαλυθείσης Τράπεζας της Ανατολής της οποίας η διάρκεια λειτουργίας έληξε την 7-12-1954.

Επομένως για το διάστημα από 7-12-1954 μέχρι και την 31-12-2013 με την δυνατότητα παρατάσεως του χρονικού διαστήματος αυτού για πέντε (5) επιπλέον έτη. Ως εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως ορίζονται οι κάτωθι: Τσελεπής Ιωάννης του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ.ΑΜ-177403 που εκδόθηκε στις 2/4/2015 από το Β Τ.Α. Περιστερίου κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Φοινίκων αρ. 30 και ο Λεβισιανός Δημήτριος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.ΑΜ-204995 που εκδόθηκε την 1/10/2015 από το Α.Τ.Ελευσίνας κάτοικος Ελευσίνας οδός Λαμψάκου αρ. 19 μετά του διορισθέντος Σύμβουλου της Εκκαθαρίσεως για λογαριασμό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Τσεσμετζόγλου Ιωάννη του Στυλιανού με Α.Δ.Τ.Χ-113224 που εκδόθηκε στις 10/10/2001 από το Α.Τ. Νίκαιας κάτοικος Νίκαιας Πειραιά οδός Θειρών αρ. 93.».

Αθήνα, 29 Μαΐου 2018

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΟΥ ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 633/2018

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ :


1. ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΩΩΝΕΣΑΙ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΨΕΜΑΤΑ ;

2. ΟΤΑΝ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΦΕΚ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΠΕΙΡΕΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΟΙΔΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ;

3. ΟΤΑΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΩΩΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΑΘΩΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ;

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ

ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ.

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΙΚΟΓΕΛΕΙΑ» ΡΟΘΤΣΑΪΝΤ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ.

ΑΥΤΗ Η «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ.

ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


ΑΠΑΙΤΩ

ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ» ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ.


ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
https://www.facebook.com
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters