Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Γεωδαιτικός Κανόνας Αρμονίας [πηγές, ροές και εκβολές ποταμών]


Ο θεός Απόλλωνας και η νεράιδα Δάφνη

– Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος http://goo.gl/maps/1Oclt
 * ανασκάφηκε από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή αλλά επειδή στα μεσαιωνικά χρόνια έγινε στην ίδια θέση μια μεγάλη εκκλησία και άλλα μικρότερα οικοδομήματα, ελάχιστα λείψανα του αρχαίου ναού διατηρήθηκαν.

Από το ιερό του Απόλλωνος Δειραδιώτη διατηρήθηκαν οι λαξεύσεις στο βράχο για τη θεμελίωση του, ενώ καλύτερα διατηρήθηκαν ο μεγάλος βωμός του Απόλλωνα και δέκα σκαλοπάτια σκαλισμένα στο βράχο.

Σήμερα, το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη, αν και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για τον πολιτισμό μας, έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από το αποτυχημένο ελληνικό κράτος…– Όταν ο Απόλλωνας συνάντησε τη νύμφη Δάφνη κόρη της Γαίας και του ποταμού Πηνειού και αχώριστη συντρόφισσα της θεάς Άρτεμης, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και την ερωτεύτηκε. Η νύμφη δεμένη με αγνότητας όρκο, δεν ανταποκρίθηκε στο ερωτικό κάλεσμα του θεού και κατέφυγε στο δάσος, όπου ο Απόλλωνας την κυνήγησε με πείσμα. Τη στιγμή που την πλησίαζε η Δάφνη επικαλέσθηκε τον πατέρα της και τον παρακάλεσε να τη σώσει από το αγκάλιασμα του θεού. Ο Πηνειός λυπήθηκε την κόρη του και τη μεταμόρφωσε σε λυγερόκορμο δέντρο. Τότε, ο απαρηγόρητος Απόλλωνας αγκάλιασε τη μεταμορφωμένη κόρη κι ορκίστηκε ότι η δάφνη θα ήταν πλέον το ιερό του δέντρο και ότι θα φορούσε ένα δάφνινο στεφάνι παντοτινά! Έτσι η δάφνη έγινε το κατεξοχήν ιερό φυτό του θεού.


– Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος http://goo.gl/maps/1Oclt βρίσκεται σε ΑΠΌΛΥΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΕΥΘΕΊΑ με τις εκβολές του Πηνειού ποταμού http://goo.gl/maps/Pvok4 και τις εκβολές του Αξιού ποταμού http://goo.gl/maps/zMOCj ! ! ! Το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη και οι εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού βρίσκονται στις 22,7199 μοίρες γεωγραφικού ύψους ! ! Βίντεο https://vimeo.com/127402514

Και επειδή οι Μεγάλοι Γεωμέτρες γνώριζαν ότι η ευθεία αυτή θα εκληφθεί από τον πολιτισμό μας ως τυχαία (ακούγεται παράλογο ένας ναός του Απόλλωνα να χτίστηκε εσκεμμένα στην ίδια ακριβώς γεωγραφική ευθεία με τις εκβολές δύο ποταμών…), για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι Η ΕΥΘΕΊΑ ΔΕΝ ΠΡΟΈΚΥΨΕ ΤΥΧΑΊΑ, ΤΗ «ΔΈΝΟΥΝ» ΜΕ ΈΝΑ ΑΚΌΜΑ ΜΝΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝΑ, τον Κούρο του Απόλλωνα στη Νάξο, με τον εξής εκπληκτικό τρόπο: Τέλειο ισοσκελές είναι το γεωδαιτικό τρίγωνο με κορυφή το ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος και πλευρές έως α) τον Κούρο του Απόλλωνα στη Νάξο (255,32 χλμ) και β) τις εκβολές του ποταμού Πηνειού (255,29 χλμ) !! Βίντεο https://vimeo.com/127402724

Προκύπτει, από τα παραπάνω, ότι μία τέλεια ευθεία και ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο ταυτοποιούν το ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος με τις εκβολές δύο ποταμών, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ότι πρόκειται για εσκεμμένη πράξη. Γιατί, όμως, να σχεδιάσουν μία ευθεία και ένα ισοσκελές τρίγωνο κατά τρόπο που δείχνει δύο γεωγραφικά σημεία και εν προκειμένω τις εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού ? Δεδομένου ότι έχουν χτίσει δεκάδες ναούς και μνημεία σε απόλυτη μεταξύ τους συμμετρία, γιατί να ταυτίσουν έναν ναό του Απόλλωνα με δύο ποτάμια? Το έκαναν μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού του πολιτισμού μας?

Είναι προφανές ότι, ο Μεγάλος Αυτός Πολιτισμός θέλησε να υποδείξει στον πολιτισμό μας ότι ΟΙ ΕΚΒΟΛΈΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΏΝ ΠΗΝΕΙΟΎ ΚΑΙ ΑΞΙΟΎ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΑΚΡΙΒΏΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΌ ΎΨΟΣ ! ! ! Αυτό δείχνει το Ιερό Απόλλωνος Δειραδιώτη στο Άργος και αυτός είναι ο λόγος που το Ιερό χτίστηκε στο σημείο αυτό. [Με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία λαξεύτηκε η γεωπυραμίδα του Ταϋγέτου http://goo.gl/maps/Acs0y , που έδειξε στον πολιτισμό μας ότι η κορυφή του Ταϋγέτου βρίσκεται σε απόλυτη γεωγραφική ευθεία με την κορυφή του Ολύμπου http://goo.gl/maps/YsTVS !! Η γεωπυραμίδα του Ταϋγέτου (που είναι και η ψηλότερη κορυφή του Ταϋγέτου) και η κορυφή του Ολύμπου βρίσκονται στις 22,3488 και 22,3489 μοίρες αντίστοιχα γεωγραφικού ύψους]. Φαίνεται σαν ο Μεγάλος Αυτός Πολιτισμός να μας παρακινεί να ερευνήσουμε, αν οι εκβολές των ποταμών Πηνειού και Αξιού βρίσκονται τυχαία στο ίδιο γεωγραφικό ύψος ή αν πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο…

Η απάντηση μοιάζει αδιανόητη: Φαίνεται να υπάρχει φυσικομαθηματικός ΚΑΝΌΝΑΣ ΑΡΜΟΝΊΑΣ που διέπει τη δημιουργία και την εξέλιξη της μορφολογίας του γήινου ανάγλυφου! Οι πηγές των ποταμών, οι ροές τους, καθώς και τα σημεία που εκβάλλουν τα νερά τους στη θάλασσα, καθορίζονται από Γεωδαιτικό Κανόνα Αρμονίας.

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο Λουδίας ποταμός εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως, α) το σημείο που πηγάζει το ποτάμι Νέδα (353,6 χλμ) και β) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Ευρώτας (353,67 χλμ). Βίντεο https://vimeo.com/127402848

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Νέστος και πλευρές έως, α) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Ίναχος (404,19 χλμ) και β) το σημείο που ο Ίναχος ποταμός εκβάλλει τα νερά του (404,01χλμ) . Βίντεο https://vimeo.com/127403027

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Πηνειός και πλευρές έως, α) το σημείο που ο Αχελώος ποταμός εκβάλλει τα νερά του (153,37 χλμ) και β) το σημείο που ο Αξιός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (153 χλμ) . Βίντεο https://vimeo.com/127403207

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Νέστος εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως, α) το σημείο που ο Νέδωνας ποταμός εκβάλλει τα νερά του (485,65 χλμ) και β) το σημείο που ο Ευρώτας ποταμός εκβάλλει τα νερά του (485,73 χλμ) . Βίντεο http://youtu.be/t8YT8_C1rYQ

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Σπερχειός εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως, α) το σημείο που το ποτάμι Νέδα εκβάλλει τα νερά του (183,22 χλμ) και β) το σημείο που ο Αξιός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (183,42 χλμ) . Βίντεο http://youtu.be/_pPjU53tE34

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Κηφισός και πλευρές έως, α) το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Αχελώος (164,04 χλμ) και β) το σημείο που το ποτάμι Νέδα εκβάλλει τα νερά του (164,41 χλμ). Βίντεο http://youtu.be/acvHEy6w3rE

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που ο ποταμός Έβρος εκβάλλει τα νερά του και πλευρές έως, α) το σημείο που ο ποταμός Τάνος εκβάλλει τα νερά του (464,71 χλμ) και β) το σημείο που ο ποταμός Άραχθος εκβάλλει τα νερά του (465,43 χλμ). Βίντεο http://youtu.be/C4syf2XqBWY

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Πηνειός και πλευρές έως, α) το σημείο που πηγάζει το ποτάμι Νέδα (264,2 χλμ) και β) το σημείο που ο Ασωπός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (263,44 χλμ) . Βίντεο http://youtu.be/b5N7mFm0Nlk

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που πηγάζει ο ποταμός Αχελώος και πλευρές έως, α) το σημείο που ο Αχελώος ποταμός εκβάλλει τα νερά του (149,32 χλμ) και β) το σημείο που ο Σπερχειός ποταμός εκβάλλει τα νερά του (149,98 χλμ) . Βίντεο https://youtu.be/gyr717fhyqE

* η επισήμανση του αρχαιολογικού χώρου από την Google Maps ως «ναός Λυκείου Απόλλωνα» είναι εσφαλμένη.
** Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τους ψηφιακούς χάρτες Google Sat, Google Terrain, Microsoft Bing Aerial, Soviet Military Maps, OppenStreetMap και Open Cycle Maps. Το σύνολο των χαρτών και των εφαρμογών γεωεντοπισμού που χρησιμοποιούνται βασίζεται στο γεωδαιτικό πρότυπο WGS-84 (World Geodetic System), με το οποίο ο πολιτισμός μας καθόρισε το τελικό γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς το 1980 (αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2004).
Συγκεκριμένα , με την XVII Γενική Συνέλευση της IUGG στην Καμπέρα υιοθέτησε το γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς διαστάσεων a = 6378137 και F = 1/ 298,25722, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα στο ΕΓΣΑ 87 και στο HEPOS. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ανάγκη για ένα νέο παγκόσμιο σύστημα γεωδαιτικών ήταν γενικά αναγνωρισμένη, τόσο από τη γεωδαιτική κοινότητα, όσο και από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το νέο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84 που αποτελεί το σύστημα αναφοράς και πλέον χρησιμοποιείται από το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, είναι γεωκεντρικό και σε παγκόσμιο επίπεδο η απόκλισή του υπολογίζεται εντός του εύρους του ± 1 m.


https://alampasis.wordpress.com/
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ;;; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 600 ΔΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters