Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

ΕΚΤΑΚΤΟ! Ο Πρόεδρος Tραμπ υπέγραψε τον Νόμο περί Έκτακτης Εθνικής Ανάγκης. - EΓΓΡΑΦΟ

Οι υπεύθυνοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Treason Inc. μαζί με όλους εκείνους που εν γνώσει τους διέπραξαν την προδοσία πιστοποιώντας τις άκυρες ψήφους υπέρ του Μπάϊντεν, ενώ είχαν προειδοποιηθεί ότι υπήρχε ακραία ξένη παρέμβαση και απάτη στην εκλογική διαδικασία, τρέχουν τώρα να σωθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΑΡΦΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΙΣΑΜΕ ΣΤΟ PELLAIN:
 Προεδρικά έγγραφα

Τίτλος 3—

Ο Πρόεδρος

Εκτελεστική εντολή 13959 της 12ης Νοεμβρίου 2020

Αντιμετωπίζοντας την απειλή από επενδύσεις σε κινητές αξίες που χρηματοδοτούν τις κομμουνιστικές κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες

Από την αρχή που μου έχει ανατεθεί ως Πρόεδρος από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης (50 USC 1701 επ.) (IEEPA), του National Emer-gencies Act (50 USC 1601 κ.λπ.), και το τμήμα 301 του τίτλου 3, United States Code,

Εγώ, ο DONALD J. TRUMP, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαπιστώνω ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) εκμεταλλεύεται όλο και περισσότερο το κεφάλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών σε πόρους και επιτρέπει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών, των πληροφοριών και άλλων συσκευών ασφαλείας της , η οποία συνεχίζει να επιτρέπει στη ΛΔΚ να απειλεί άμεσα τις πατρίδες των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής, προηγμένων συμβατικών όπλων και κακόβουλων δράσεων με δυνατότητα κυβερνοχώρου εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των λαών της.

Το κλειδί για την ανάπτυξη των στρατιωτικών, των πληροφοριών και άλλων συσκευών ασφαλείας της ΛΔΚ είναι η μεγάλη, φαινομενικά ιδιωτική οικονομία της χώρας. Μέσω της εθνικής στρατηγικής του Military-Civil Fusion, η ΛΔΚ αυξάνει το μέγεθος του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της χώρας, αναγκάζοντας τις μη στρατιωτικές κινεζικές εταιρείες να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές της δραστηριότητες και τις δραστηριότητες πληροφοριών. Αυτές οι εταιρείες, αν και παραμένουν φαινομενικά ιδιωτικές και πολιτικές, υποστηρίζουν άμεσα τους στρατιωτικούς μηχανισμούς, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας της ΛΔΚ και την ενίσχυση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια με την πώληση κινητών αξιών σε επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιούν συναλλαγές σε δημόσια χρηματιστήρια τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, πιέζοντας τους παρόχους δεικτών των Ηνωμένων Πολιτειών και τα κεφάλαια για να συμπεριλάβουν αυτά τα χρεόγραφα στις προσφορές της αγοράς και να συμμετάσχουν σε άλλες πράξεις για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε Πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΛΔΚ εκμεταλλεύεται τους επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του στρατού της.

Επομένως, διαπιστώνω περαιτέρω ότι το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της ΛΔΚ, υποστηρίζοντας άμεσα τις προσπάθειες των στρατιωτικών, μυστικών και άλλων μηχανισμών ασφαλείας της ΛΔΚ, αποτελεί μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή, η οποία έχει την πηγή της σε σημαντικό μέρος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, εθνική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική και οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκειμένου να προστατέψω την πατρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τον αμερικανικό λαό, διακηρύσσω με αυτόν τον τρόπο εθνική έκτακτη ανάγκη σε σχέση με αυτήν την απειλή.


Συνεπώς, παραγγέλνω:

Ενότητα 1. (α) Απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες:

(i) από τις 9:30 π.μ. ανατολική κανονική ώρα στις 11 Ιανουαρίου 2021, κάθε συναλλαγή σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης ή οποιουσδήποτε τίτλους που παράγουν ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε αυτές τις αξίες, οποιουδήποτε κομμουνιστικού κινεζικού στρατού εταιρεία όπως ορίζεται στην ενότητα 4 (α) (i) αυτής της παραγγελίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών · και

(ii) από τις 9:30 π.μ. ανατολική κανονική ώρα την ημερομηνία που είναι 60 ημέρες αφότου ένα άτομο είναι αποφασισμένο να είναι μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία σύμφωνα με το τμήμα (4) (α) (ii) ή (iii) αυτής της διαταγής, οποιαδήποτε συναλλαγή σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης, ή οποιουσδήποτε τίτλους που είναι παράγωγοι ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε αυτούς τους τίτλους, αυτού του προσώπου, από οποιοδήποτε πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών.

73186 Federal Register / Τόμος. 85, αρ. 222 / Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 / Προεδρικά έγγραφα

(β) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (α) (i) αυτής της ενότητας, αγορές για αξία ή πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις ή πριν από τις 11:59 μ.μ. Ανατολική κανονική ώρα στις 11 Νοεμβρίου 2021, αποκλειστικά για την εκποίηση, εν όλω ή εν μέρει, από τίτλους που κατείχε οποιοδήποτε άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 9:30 π.μ. ανατολική κανονική ώρα στις 11 Ιανουαρίου 2021, σε μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία όπως ορίστηκε στο τμήμα 4 (α) (i) αυτής της παραγγελίας, επιτρέπονται.

(γ) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (α) (ii) του παρόντος άρθρου, για ένα άτομο που είναι αποφασισμένο να είναι Κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 4 (α) (ii) ή (iii) αυτής της παραγγελίας, αγορές για αξία ή οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά ή πριν από 365 ημέρες από την ημερομηνία του προσδιορισμού αυτού, αποκλειστικά για την εκποίηση, εν όλω ή εν μέρει, από κινητές αξίες που κατείχε οποιοδήποτε πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στο εν λόγω πρόσωπο, από την ημερομηνία 60 ημέρες από την ημερομηνία του προσδιορισμού αυτού, είναι επιτρεπόμενο.

(δ) Οι απαγορεύσεις του εδαφίου (α) αυτής της ενότητας ισχύουν εκτός από την έκταση που προβλέπεται από καταστατικά ή από κανονισμούς, εντολές, οδηγίες ή άδειες που μπορούν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρούσα εντολή, και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται ή οποιαδήποτε άδεια ή άδεια που χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτής της παραγγελίας.

Δευτ. 2. (α) Απαγορεύεται κάθε συναλλαγή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών που αποφεύγει ή αποφεύγει, έχει σκοπό να αποφύγει ή να αποφύγει, να προκαλέσει παραβίαση ή απόπειρες παραβίασης των απαγορεύσεων που αναφέρονται στην παρούσα εντολή.

(β) Οποιαδήποτε συνωμοσία σχηματίζεται για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορεύσεις που ορίζονται σε αυτό1 σχόλιο:

kdim είπε...

Η μετάφραση θέλει δουλειά δεν βγάζει νόημα κανένα

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters