Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΟΚΟΝΟΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΣΟΥ !!

Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
σχεδιάστηκε με στόχο να τονίσει τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει και από τις οποίες διέπεται η Α.Α.Δ.Ε.
Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία, Λογοδοσία, Διαρκής Βελτίωση και Εξωστρέφεια είναι οι έξι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής και οι οποίες νοηματοδοτούν το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο νέος Οργανισμός.
Έργο που αναλύεται σε έξι μεγάλους στόχους: τη φορολογική συμμόρφωση, τη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την προστασία της δημόσιας υγείας και την
οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της νέας Αρχής.
 
Αθανασία Γεωργοσοπούλου
ΕΤΣΙ , ΔΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΗΣ (ΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ)...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΜΑΣ...

ΟΙ ΕΞΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 
1/ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
2/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3/ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
4/ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
5/ΒΕΛΤΙΩΣΗ
6/ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.
 
ΟΙ ΕΞΙ ΔΕΞΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ
1/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
2/ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
3/ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
3/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
5/ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
6/ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
 
ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ...
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΣΟΥ..
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΣΟΥ.
 
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠ ΟΤΙ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΗΘΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΟ.
 
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ,ΠΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΟΥΝ, ΣΗΜΕΡΑ ΔΡΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΣΟΥ.
ΜΟΝΟΝ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ...
ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ????

ΝΟΜΟΣ 4389/2016
ΆΡΘΡΟ 2 
2.Η Αρχή έχει,ΙΔΙΩΣ, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη
των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
 
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,
 
γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
 
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,
 
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της,
 
στ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
 
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
 
η) την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
 
θ) τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης,
 
ι) τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
 
ια) την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
 
ιβ) την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
 
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της
 
ιδ) το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της,
 
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής που απαιτείται για τη χρήση του, που εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Η προμήθεια περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού και του λογισμικού που τον συνοδεύει γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και δύναται να διενεργείται από αυτήν κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Αρχής,
 
ιζ) την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής,
 
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασμοί νοούνται ο Ειδικός Λογαριασμός Τελωνείων, η αρμοδιότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του οποίου μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β' 2417) και το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρμοδιότητα εποπτείας του οποίου μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213/2013 ΑΥΟ (Β' 130), καθώς και κάθε άλλος ειδικός λογαριασμός ή φορέας του οποίου η διαχείριση ή εποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην Αρχή στο μέλλον,
 
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους,
 
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας,
κα) τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
 
3.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ' ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιότητες που κατά την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος μπορεί να τις μεταβιβάζει σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
 
4.Οι αρμοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα όργανα αυτής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και αυτές που έχουν ήδη μεταβιβασθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Αναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ- ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΣ.
 
-)(- -)(- -)(- -)(-
1/ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2&2 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΑΡΧΗ ΕΧΕΙ ''ΙΔΙΩΣ'' ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ...ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ.....ΗΤΟΙ , ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ,ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΧΗ...Η ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΆΡΘΡΟ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΧΗ.
 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΗΦΙΣΕ ,ΩΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΕ ΚΑΙ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΙ ΆΛΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ...ΑΡΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ''ΑΓΡΑΦΟ'', ΣΙΩΠΗΡΟ, ΜΥΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ , ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...
 
-)(- -)(- -)(- -)(-
2/ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ,Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.....
ΗΤΟΙ, ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ,ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ...
ΑΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ 'ΑΝΟΜΗ ''ΑΡΧΗ'' ΚΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΑ ΑΥΤΗΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΩΝ.
 
-)(- -)(- -)(- -)(-
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ,Η ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
ΟΜΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΕΡΕΥΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή Η ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΤΟΥ.ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ,ΟΥΤΩΣ Ή ΆΛΛΩΣ ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΗΚΕ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ,ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ......
 
-)(- -)(- -)(- -)(- 
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΗΤΟΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΝΟΣΦΙΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘ 'ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΑΦΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ , Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ...
 
-)(- -)(- -)(- 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΟΙΧΗΘΕΙΤΕ.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
 
ΑΠΑΓΟΡΕΨΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΕΞ'ΗΜΩΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
ΑΠΑΓΟΕΡΨΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.
ΜΟΝΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ.
Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ.
ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ.
Η ΤΩΡΑ , Η ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ !!!!!!!
 
 
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ;;; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 600 ΔΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters