Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΧΡΕΟΣ

(παράνομο, ακυρωτέο, μη οφειλόμενο, καταγγελτέο, καρπός εσχάτης προδοσίας και του εθνοκτόνου νεοφιλελευθερισμού)

Το αέναο χρέος της Ελλάδος και των λοιπών κρατών της
Ευρωζώνης, ενεφανίσθη με την εγκατάσταση του εθνοκτόνου
νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη, υπό την μορφή του Ευρωπαϊκού
οράματος (EEC), ενοποιήσεως των λαών, για την ελεύθερη
διακίνηση, ασφαλή σύνορα, ανάπτυξη, ισονομία, δημοκρατία.


Στην αθέατη πλευρά του οράματος, κρυβόντουσαν οι
τοκογλύφοι τραπεζίτες, παγκοσμιοποιητές, για την υλοποίηση του
δικού τους οράματος, κατάργηση των Ευρωπαϊκών κρατών,
μετάλλαξη των Ευρωπαϊκών λαών σε νέα φυλή, κοπάδι και
εγκατάσταση της παγκοσμίου κυβερνήσεως στην Ευρώπη.


Με την καθιέρωση της Ευρωζώνης και του Ευρώ, στήθηκε από
τους παγκοσμιοποιητές ένα διαβολικό πολυμηχάνημα τριών
χρήσεων  

α) τυπογραφείου παραγωγής και διαθέσεως χρήματος
κατά το δοκούν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 


β) δημιουργίας αέναου χρέους ελέω νομισματικής ρευστότητας 

γ) διαχείρισης χρέους μέσω της αγοράς ομολόγων.
Μέσω των μηχανισμών αυτών τα Ευρωπαϊκά κράτη
αυτοκαταργήθηκαν και οι Ευρωπαϊκοί λαοί τέθηκαν σε ομηρία
άνευ πολέμου.


Με τη συνθήκη της Λισσαβόνας του 2007, επεβλήθη υπογείως,
το απορριφθέν από τα κράτη Ευρωσύνταγμα και με το άρθρο 123,
στα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωζώνης, να καλύπτουν την
νομισματική τους ρευστότητα, δια εκδόσεως ομολόγων (δανεισμού),
με εγγυήσεις εθνικούς πόρους. 


Πριν το Ευρώ, τα Ευρωπαϊκά κράτη εκάλυπταν την
νομισματική τους ρευστότητα, δια εσωτερικού δανεισμού,
εκδόσεως νομίσματος και διατραπεζικού επιτοκίου, άνευ ουδενός
εξωτερικού δανεισμού και εγγυήσεων. 


Οι ραδιουργίες αυτές, εγένοντο με την ενεργό συμμετοχή των
κατά τόπους επίορκων ηγεσιών υπηρετών τους της εικονικής
δημοκρατίας (δικτατορίας), οι οποίοι προέβαιναν ατιμώρητοι σε
πράξεις εσχάτης προδοσίας, κατάλυσης και αλλοίωσης θεμελιωδών
αρχών και θεσμών του πολιτεύματος. 


Αυτά συνέβαιναν, ερήμην του παθητικοποιημένου ελληνικού
λαού, από το δόγμα του Σοκ της σχολής του Σικάγου
(παραπληροφόρηση, τρομοκρατία, φτωχοποίηση, παθητικοποίηση).
1979: Κατάργηση των αρχαίων ελληνικών, της καθαρευούσης
και επιβολή της δημοτικής και του μονοτονικού. Ταφόπλακα στην
ελληνική παιδεία. 


Νόμος 1083/30-10-1980: Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής
Τραπέζης της Ελλάδος, «πανωτόκια δανείων».
Μια οφειλή στην εφορία 1 εκ. δραχμών στα 50 χρόνια με τους
τόκους γινότανε 19 εκ. δραχμές. Η ίδια οφειλή στις τράπεζες
33 τρις, 552 δις. Δραχμές (μελέτη Σ. Σοφιανόπουλου).

Εκθεμελίωση της εθνικής οικονομίας, διάλυση κολοσσιαίων
βιομηχανιών, ξενοδοχείων και εκατοντάδων χιλιάδων μικρο-
μεσαίων βιοτεχνιών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών
επιχειρήσεων. 


Επακόλουθο αυτών υπήρξε Ανεργία, διάλυση των ταμείων,
αύξηση εξωτερικού χρέους (700 εκ. δολάρια το 1974, 8 δις. Δολάρια
το 1981.) 


1985-2001
: Ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης εκμαυλισμού της
ελληνικής κοινωνίας και αποδιοργάνωσης της εθνικής οικονομίας.
2001: α) Άρθρα 27/28, του Συντάγματος για την εκχώρηση της
εθνικής κυριαρχίας και προστασίας των υπευθύνων της εθνικής
προδοσίας. 


β) Έλλειμμα 2,8 δις. Ευρώ καλύφθηκε από SWAP της
GOLDMAN SACHS, συνολικού κόστους 16 δις. Ευρώ για να
εισέλθει η Ελλάδα υπερχρεωμένη στην λαιμητόμο Ευρωζώνη. 


2003: Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ. Η Ελλάδα καθίσταται τόπος
προελεύσεως (place of origin) εγκαταστάσεως των εκατομμυρίων
εισβολέων εποικιστών λαθρομεταναστών της open society SOROS
για την μετάλλαξη των Ευρωπαϊκών λαών στην Νέα φυλή κοπάδι,
EUROASIATIC NEGROID RACE ανάμειξη Ευρωπαίων Ασιατών,
Αφρικανών, σχέδιο Πανευρώπη RICHARD GOUDENHOVE
KALERGI. 


2009: Προδοτική διόγκωση του ελλείμματος από τον Διευθυντή
της ΕΛΣΤΑΤ και τους συνεργάτες του για την υπαγωγή της Ελλάδος
στο ΔΝΤ.

2012: α) Αναδιάρθρωση του ψευδοχρέους PSI (private sector
involvement). Με αυτή την συμφωνία διαγράφτηκε ψευδοχρέος 106
δις. Ευρώ, υπό την προϋπόθεση λήψης νέου δανείου 130 δις. Ευρώ εκ
των οποίων, 49 δις Ευρώ δεσμευμένα για την ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών. Λόγω ευρωδουλείας καταχρηστική διατήρηση αυτών, και
εξόφληση των κόκκινων δανείων, θαλασσοδανείων από το ταμείο
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (δηλαδή του υποδούλου
ελληνικού λαού). 


Με τα κόλπα αυτά, τα ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία,
πανεπιστήμια και φυσικά πρόσωπα, έχασαν τις αποταμιεύσεις
τους που ήταν σε ελληνικά ομόλογα και ανατινάχθηκε στον αέρα
το ασφαλιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 


Οι εταίροι φίλοι μας έδωσαν χρόνο στις ξένες Τράπεζες να
απαλλαγούν από τα ελληνικά ομόλογα και το τυπογραφείο ΕΚΤ για
να μη ζημιωθεί, εξαίρεσε από το κούρεμα κατεχόμενους ελληνικούς
τίτλους ποσού 56 δις. Ευρώ. 


Δημοψήφισμα 2015: Το Όχι του ελληνικού λαού στην
λιτότητα και τα μνημόνια, ελέω Ευρωπαϊκού οράματος και
εικονικής ελληνικής δημοκρατίας υλοποιήθηκε ως Ναι. 


5/2/2018: Μήνυση «ΕΠΑΜ» στον Άρειο Πάγο για εσχάτη
προδοσία: 


α) Τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις από το 2010, δεν
έχουν κυρωθεί από την ελληνική Βουλή όπως επιτάσσει το άρθρο 28
παραγ. 1 του Συντάγματος και είναι παράνομα.

β) Μη τήρηση του αποτελέσματος δημοψηφίσματος 2015, που
σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει δεσμευτικό και επιτακτικό
χαρακτήρα. 


γ) Στο τρίτο μνημόνιο, παράδοση Νομοθετικών αρμοδιοτήτων
στους Ξένους δανειστάς.
Στο Πάνθεον της μεγάλης απάτης θα ήτο παράλειψης να
απουσιάζει: 


α) Η φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου 23/10/1999
β) Οι Ολυμπιακοί αγώνες 2004
γ) Το Capital Control
δ) Πωλήσεις κρατικών υποδομών και των τραπεζών στα ξένα
funds, όπως της ΑΤΕ στο 10% της αξίας της, έχουσα υποθηκευμένο
το 70% της ελληνικής αγροτικής γης. 


Παθητικοποιημένε Συνέλληνα ευρώδουλε, πιστεύω να
αντελήφθης ότι το αέναο ελληνικό χρέος είναι ένα παράνομο,
ακυρωτέο, μη οφειλόμενο, καταγγελταίο ψευδοχρέος, καρπός της
εσχάτης προδοσίας με τον εθνοκτόνο νεοφιλελευθερισμό.
Εν ονόματι αυτής της μεγάλης απάτης του ψευδοχρέους και
της δικής σου παθητικοποιήσεως, η Ελλάδα κατέστη αποικία
χρέους υπό την κηδεμονία και την λεηλασία του υπερχρεωμένου
Δ Ράϊχ και εσύ ένας αναλώσιμος ευρώδουλος. 


Η περιουσία σου, από τις φοροκαταιγίδες, περιέρχεται
σταδιακά στους παγκοσμιοποιητές και μέρος αυτής, μέσω των ΜΚΟ,
θα καταλήξει στους λαθρομετανάστες εποικιστές.

Οι απόγονοί σου λίαν συντόμως με αλλαγμένα φυλετικά
χαρακτηριστικά θα ανταγωνίζονται τους λαθρομετανάστες για μια
θέση στην γαλέρα των 150 Ευρώ, Μηνιαίου μισθού, ανασφάλιστοι.
Ο Θεός έφτιαξε το ζωικό βασίλειο και το ανθρώπινο είδος σε
φυλές και έθνη δίχως ενοποιήσεις. 


Η οικονομία της φύσεως λειτουργεί χωρίς φόρους και χρέη.
237 τρις δολάρια το παγκόσμιο χρέος, το τέταρτο τρίμηνο του
2017, 317,8 % της παγκοσμίου ετησίας οικονομικής παραγωγής.
Άνω του 1 τετράκις δολ., η φούσκα της αγοράς παραγωγών της
εικονικής (ψεύτικης) οικονομίας. 


Αυτός είναι ο απολογισμός, των ελαχίστων ανθρωποειδών
δαιμόνων, που μάταια προσπαθούν να καταδυναστεύσουν τις
ανθρώπινες μάζες του πλανήτη. 


Αυτή την δύσκολη ώρα για το έθνος, μοναδικό σου χρέος
είναι να αποκτήσεις ξανά ελεύθερη πατρίδα με Σύνορα, Σύνταγμα
και Εθνικό νόμισμα (ταμείο).
 


Η ιστορία μας καλεί σαν Έλληνες, σε μια νέα τιτανομαχία, ένα
νέο Μαραθώνα, τον δραχμομαραθώνα, για την αποκατάσταση της
συμπατικής αρμονίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. 


Συνέλληνα ευρώδουλε. Βάλε τέλος στην παθητικοποίηση και
στα παραισθησιογόνα των κατοχικών media για να λειτουργήσει η
κριτική σου σκέψη, να αφουγκρασθείς την εθνική σου συνείδηση και
τις ιερές παρακαταθήκες των προγόνων. 


Η ψυχή σου θα πλημμυρίσει ξανά ελληνικό απολλώνιο φως
και θα φωτίσει τον προσωπικό σου αγώνα για την ελευθερία.

Με εμπνευσμένη πατριωτική ηγεσία, εθνική ομοψυχία, πίστη
στο Θεό, αγώνες και θυσίες, θα επέλθει η λύτρωση.
Το επόμενο πρωί της απελευθερώσεως, με το εκδοτικό
προνόμιο της θεϊκής δραχμής, θα πληρωθούν μισθοί, συντάξεις και
οι εσωτερικές οφειλές του δημοσίου. Ρευστότητα στην αγορά και
μηδενισμός του εσωτερικού χρέους. 


Αποκατάσταση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων και
σωμάτων ασφαλείας. Έλεγχος συνόρων, τραπεζικού συστήματος,
εισαγωγών, λαθρομεταναστών. Καταγγελία του ψευδοχρέους και
όλων των απορρεουσών εξ’ αυτού ακυρωτέων δικαιοπραξιών,
μνημονίων, συμβάσεων, βάσει του Ελληνικού δικαίου.
Επαναπατρισμός των ελληνικών επιχειρήσεων και της
ελληνικής Ναυτιλίας. 


Επίλυση δημογραφικού, επανελλήνιση, διαγραφή χρεών
Ελλήνων πολιτών. Ενεργοποίηση των πρωτογενών συντελεστών
παραγωγής, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και βιώσιμων,
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών μονάδων. 


Το επόμενο πρωί της απελευθερώσεως θα υπάρχει ξανά
ελληνικό κράτος και εσύ θα δικαιούσαι να λέγεσαι Έλληνας.
Η ελευθερία δεν προσφέρεται, αλλά κατακτάται με ανδρεία,
στρατηγήματα, αρετή και τόλμη.
Ιδομενέας Αντ. Σαρρής
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ;;; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 600 ΔΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters