Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Πλησιάζει τὸ τέλος τῆς ἐλευθερίας;

Ὅσα θὰ διαβάσετε παρακάτω προέρχονται ἀπὸ τὴν γνωστὴ ἀγγλικὴ ἐφημερίδα «Γκάρντιαν» καὶ τὰ ὑπογράφει ἡ δημοσιογράφος Ναόμι Γούλφ. Σᾶς παροτρύνουμε νὰ τὰ διαβάσετε μὲ πάρα πολλὴ προσοχὴ καὶ νὰ σκεφθῆτε, ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ «πατέντες» δὲν ἀργοῦν νὰ ἔλθουν καὶ στὴν χώρα μας, χωρὶς βεβαίως νὰ βρεθῆ κανεὶς ἀπὸ πρὶν γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώση...

«Πολλὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ τὰ θεωροῦμε σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας στὶς ταινίες τοῦ Χόλλυγουντ.

Ὅμως κυβερνήσεις καὶ ἑταιρεῖες προϊόντων ἀσφαλείας ἀντλοῦν τὴν ἔμπνευσί τους ἀπὸ ἐκεῖ (σ.σ.: Τὰ ἔργα τοῦ Χόλλυγουντ μᾶς «προετοιμάζουν» γιὰ τὸ αὔριο, χωρὶς νὰ εἶναι ἁπλῶς ἀθῶες «ταινίες»...) καὶ τὰ ἐφαρμόζουν στὴν πρᾶξι. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα αὐτῶν εἶναι τὰ κλειστὰ κυκλώματα τηλεοράσεως μὲ ἀναγνώρισι προσώπων(!) μέσω βιομετρικῶν στοιχείων, ὅπως ἡ διαστολὴ τῆς κόρης τοῦ ματιοῦ! Αὐτὲς οἱ πρακτικὲς δίνουν τὴν ἐντύπωσι, ὅτι περνᾶμε σὲ ἕνα καθεστὼς νέου ἀπολυταρχισμοῦ.

Ἕνας μηχανικὸς ἠλεκτρονικῶν προγραμμάτων ἔγραψε πρόσφατα στὸ Facebook, ὅτι ἐπισκέφθηκε τὴν Disneyland καὶ ἀφοῦ ἀνέβηκε σὲ ἕνα τραινάκι, ὑπάλληλος τοῦ πάρκου τοῦ προσέφερε μία φωτογραφία μὲ τὴν σύντροφό του γιὰ νὰ τὴν ἀγοράση. Τὸ περίεργο εἶναι, ὅτι ἡ φωτογραφία εἶχε ἤδη ἐπάνω τὰ στοιχεῖα τῆς πιστωτικῆς του κάρτας! Ὁ ἴδιος δὲν εἶχε δώσει κανένα στοιχεῖο του στὸ πάρκο, οὔτε εἶχε ἐνημερώσει τοὺς γύρω του γιὰ τὸ ποιός εἶναι.

Ἀπὸ τὴν ἐπαγγελματική του ἐμπειρία κατάλαβε, ὅτι ἡ «Disneyland» χρησιμοποιεῖ κάποιο σύστημα ἀναγνωρίσεως προσώπων, καὶ καθὼς ὁ ἴδιος δὲν εἶχε συναινέσει ποτὲ σὲ κάτι τέτοιο, ἡ χρῆσις του ἦταν παράνομη. Μάλιστα, ἀνέφερε, ὅτι ἡ “Disney” παρεχώρησε κάποια ἀπὸ τὰ δεδομένα, ποὺ συλλέγει τὸ σύστημα αὐτό, στὸν ἀμερικανικὸ στρατό!

Ὅσο παρανοϊκὸ καὶ ἂν ἀκούγεται εἶναι ἀληθινό. Τὸ ἵδρυμα “Carnegie and Knight”, μαζὶ μὲ τὸ “Νews21”, ἀνέφεραν ὅτι ἡ “Disney” ὄντως χρησιμοποιεῖ τέτοιο λογισμικό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκφράσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ὁ στρατός. Ἡ ἑταιρεία ποὺ τὸ ἐγκατέστησε, ἡ “Identix”, ἔχει συμβάσεις ἔργων γιὰ παρόμοια τεχνολογία καὶ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνησι.

Θυμᾶμαι ὅταν ξεφούσκωσε τὸ κίνημα “Occupy Wall Street” (τὸ κίνημα ποὺ διαδήλωνε ἔξω ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο κτίριο στὴν Νέα Ὑόρκη) ποὺ παρετήρησα κάποιες περίεργες κάμερες ἀσφαλείας (CCTVs) γύρω ἀπὸ τὴν Γιούνιον Σκουέαρ, ὅπου βρισκόταν ὁ καταυλισμὸς ὅσων ἀπέμειναν ἀπὸ τὸ κίνημα. Αυτές οἱ κάμερες, ποὺ μοιάζουν μὲ φανοστάτες τοῦ δήμου, ἐγκαταστάθηκαν καὶ στὸ Οὐάσιγκτων Σκουέαρ Πάρκ.

Τότε ἔβγαλα μία φωτογραφία, τὴν ἔβαλα στὸ Facebook, ρωτῶντας περὶ τίνος πρόκειται. Σχολιαστές, ποὺ ἔζησαν στὴν Κίνα, ἀπήντησαν ὅτι τέτοιες κάμερες βρίσκονται σὲ ὅλους τοὺς δημοσίους χώρους στὴν Κίνα καὶ ἐπιτρέπουν στὴν ἀστυνομία νὰ ἀναγνωρίζη τὰ πρόσωπα τῶν περαστικῶν καὶ τὶς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων, λαμβάνοντας πλήρη στοιχεῖα σὲ πραγματικὸ χρόνο.

Κάποιος σχολιαστὴς ἔγραψε, ὅτι τέτοια συστήματα ἐγκαταστάθηκαν καὶ στὸ Μίτσιγκαν καὶ φωνάζουν στοὺς περαστικοὺς «Ὑπάκουσε». Τὸ θεώρησα ὑπερβολὴ μέχρι ποὺ βρέθηκα στὸ Ρίτσμοντ, κοντὰ στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Βανκοῦβερ, καὶ πάγωσα μπροστὰ σὲ μία τέτοια κάμερα ὅταν ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάη καὶ νὰ μοῦ ἐξηγῆ πῶς πρέπει νὰ διασχίσω τὸν δρόμο!

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁ δήμαρχος τῆς Νέας Ὑόρκης, Μάϊκλ Μπλοῦμπεργκ, ὑποστήριξε τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀστυνομίας, γιὰ τὴν ἀπόκτησι ἑνὸς συστήματος παρακολουθήσεως, κατασκευασμένου ἀπὸ τὴν Microsoft. Δὲν ὑπάρχει, βέβαια, ἀκόμη κάποια ἀνακοίνωσις γιὰ τὸ κατὰ πόσον τὸ σύστημα αὐτὸ θὰ χρησιμοποιῆ ἀναγνώρισι προσώπων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν ὑπάρχει σχετικὴ νομοθεσία στὶς ΗΠΑ, ποὺ νὰ ἀπαγορεύη τὴν δημιουργία βάσεως δεδομένων μὲ ἀναγνώρισι προσώπων (βολικό, ἔ;).

Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς ποντάρει σὲ τέτοιες τεχνολογίες, τὸ περιοδικὸ ‘PC World’ γράφει, ὅτι πρῶτο στὸν χῶρο εἶναι τὸ ‘Facebook’, ἀλλὰ ὁ στρατὸς καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας, δὲν εἶναι πολὺ (...) πίσω του.

Συμφώνως μὲ τὸ “Homeland Security Newswire”, ὁ προϋπολογισμὸς γιὰ τὴν ἀνάπτυξι βιομετρικῶν τεχνολογιῶν, ἱκανῶν νὰ ἐντοπίζουν καὶ νὰ ἀναγνωρίζουν τὸν ὁποιονδήποτε(!) σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ κόσμου(!), μέσω σαρώσεως τῆς ἴριδος τοῦ ματιοῦ ἢ σαρώσεως τοῦ βήματος(!) ἢ τῆς φωνῆς, ἀνέρχεται σὲ πολλὰ δισεκατομμύρια δολλάρια.

Μὲ βᾶσι τὴν τετάρτη τροπολογία τοῦ συντάγματος, αὐτὰ εἶναι νόμιμα σὲ περιπτώσεις, ποὺ ὁ ὕποπτος ἔχει νὰ κάνη μὲ τρομοκρατία ἢ ἐκκρεμεῖ σὲ βάρος του κάποιο εἰσαγγελικὸ ἔνταλμα. Εἶναι προφανὲς ὅμως, ὅτι πλέον θὰ ἀντιμετωπίζωνται ὡς ὕποπτοι ὅλοι: ἐσεῖς καὶ ἐγώ. Τὰ συστήματα αὐτὰ κατασκευάσθηκαν γιὰ νὰ ἀναγνωρίζουν, νὰ ἀκολουθοῦν καὶ νὰ καταγράφουν τὴν ζωὴ τοῦ κάθε πολίτη διαρκῶς καὶ ἐπὶ μονίμου βάσεως.

Ὅλα αὐτὰ θυμίζουν πολὺ σκηνικὰ ἀπὸ ταινίες, ὅπως τὸ “Minority Report” (σ.σ.: Θυμίζουμε ἐπίσης τὴν ἐξαιρετικὴ ταινία, «ὁ ἐχθρὸς τοῦ κράτους» - “enemy of the state”, μὲ τὸν Γούϊλ Σμὶθ καὶ τὸν Τζὴν Χάκμαν), ὅπου οἱ ἑταιρεῖες παρακολουθήσεως ἔχουν ἄπειρα κέρδη, ὅπου ἡ κοινωνία παρακολουθεῖται μέσῳ τῆς τηλεοράσεως σὲ κάθε σπίτι, ὅπου μία διαφημιστικὴ πινακίδα στὸν δρόμο σὲ ἀναγνωρίζει καὶ σὲ χαιρετᾷ(!) καθὼς τὴν προσπερνᾶς μὲ τὸ αὐτοκίνητο, ὅπου τὸ F.B.I. ξέρει ποῦ ἔχεις κάνει... τατουάζ!

Πρὸς κλιμάκωσι ὅλων αὐτῶν, ὁ Βρεττανὸς πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, καὶ ὁ Καναδὸς ὁμόλογός του, Στῆβεν Χάρπερ, ἐπανέφεραν τὴν νομοθεσία γιὰ τὴν παρακολούθησι τῶν λογαριασμῶν ἀγορῶν. Ὅσον ἀφορᾷ τὶς ΗΠΑ, τὴν «γῆ τῆς ἐλευθερίας», ἡ ἄκρατη παρακολούθησις τῶν πάντων προχωρᾷ ἀνεξέλεγκτα»...
Τὰ σχόλια δικά σας!
«'Ιωάννης Καποδίστριας» http://ethniki-eteria.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3.html

http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4854.html
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters